+ A | - a | Visszaállít
2013. dec.
04
  Miből keletkezik a szabad-energia?
Kategória: Gondolatok, meglátások - Közzétette: fulldragon
Szkeptikusok állandó és jogos kérdése, hogy a szabad-energia rendszerekben keletkező többlet- energia valójában honnan származik? A válasz - az energia alapú világegyetem modellje alapján - hamar egyértelművé válhat, minden gondolkodó ember számára. Az új technológia felhasználása azonban, csupán abban az esetben válik gyakorlatilag is megvalósíthatóvá, ha a kor embere, az Univerzumot egy eddig kiaknázatlan, végtelen potenciállal rendelkező energia-tárházként ismeri fel.

Korábbi, (ál)tudományos elméletekkel szemben, melyek szerint az űr üres, napjainkban egyre inkább világossá válik, hogy az űr - azaz a mindenhol jelenlévő tér - rendelkezik a legnagyobb energiasűrűséggel.
A kozmikus energia – ahogyan Nikola Tesla – nevezi, avagy vákuum, mint minden létező alapja, egy teljes és abszolút energia-potenciál, mely bárhonnan elérhető, s gyakorlatilag végtelen kapacitással rendelkező erő-forrásként is értelmezhető.

A vákuum tehát egy olyan, bárhol megtalálható, energia-tér jellegű erőforrás, mely tulajdonképpen légköri elektromosságként is felfogható. A vákuum gyakorlatilag kimeríthetetlen erőforrást kínáló lehetőségének felhasználása azonban csupán egy példa a számos, új energia elvén alapuló technológia közül, melyek közeljövő „üzem-anyagmentes” technológiáit képviselik.

Vákuum, éter, kozmikus energia… kifejezések mind-mind ugyanazt a forrást nevezik meg különböző neveken, de szintén erre a jelenségre hivatkozik a Keleten elterjedt prána fogalma is.Az éter maga az ötödik elem, mely mindenhol megtalálható, minden létező jelenséget átitat, s a hagyományosan ismert, négy elem energiaforrását is szolgáltatja.

Az energia-kutatás úttörője, kétségkívül valaha élt legnagyobb szakértője és tudósa, Nikola Tesla írta:
„Mindössze néhány generáció szükséges ahhoz, hogy gépeinket olyan energia hajtsa, ami az Univerzum bármely pontjáról elérhető… idő kérdése csupán, hogy az emberiség mikor lesz gépezeteit közvetlenül a természet energiarendszerére hangolni”

A feltaláló 1943-ban halt meg, az a néhány generáció pedig időközben éppen esedékessé vált…

Tesla - s maroknyi őt követő, illetve megelőző tudós - olyan, körülöttünk mindenhol jelenlévő energiaforrásokra utal, melyek mértékletes felhasználása egyszer és mindenkorra megoldhatja az emberiség energia-szükségletét.

Különböző, tudományos csoportok által jelenleg is fejlesztett gépek és találmányok olyan technológiát képviselnek, melyek nagyon rövid időn belül váltják a jelenleg uralkodó erőforrás rendszereket, forradalmasítják a napjainkban használt energiaforrásokat, ezáltal, egy valóban új technológiai korszakot nyithatnak meg.

Számos év - fosszilis energiahordozókhoz köthető gazdasági érdekek miatt mellőzött - kutatásainak eredménye alapján, rövidesen jó-néhány lehetőség áll rendelkezésre a hétköznapi élet drasztikus mértékű megkönnyítésére.

Az új technológia rendszerei lehetőséget biztosíthatnak arra, hogy a fosszilis, környezet-szennyező energiaforrások végleg leköszönhessenek az energia-termelés színpadáról.

Az előttünk álló, tudományos paradigma-váltás gyakorlati eredménye tehát az lehet, hogy eddigi használt energia előállító rendszereket szabad-energiás és valóban működőképes, teljes mértékben környezetkímélő, lenyűgöző hatásfokú technológia váltsa fel.

Fűtés és világítás, közlekedés, élelmiszereink előállításához kapcsolódó energiaszükségleteink, ezek ellátó rendszerei, mind szabad-energiás technológiával helyettesítve - megdöbbentő átalakulások elé nézhetnek. Ma még megvalósíthatatlannak vélt energia-termelő és ellátó rendszerek kiépülése a közeljövőben - az új energia elve alapján - gyorsan hétköznapi használatba léphetnek.

Ahhoz azonban, hogy mindez tudományos elméletből élhető valósággá válhasson, elsősorban meg kell értenünk a Világegyetem felépítését. A kor emberének fel kell fedeznie az Univerzumot alkotó energia, működési jellegzetességeit, új megközelítésből vizsgálva annak egyetemes törvényeit. Minderre csupán egy harmonikus, önmagával, embertársaival, és a természettel összhangban élő ember illetve közössége lehet képes. Egy olyan társadalom, amely kiáll a jelenlegi pusztulás tarthatatlansága mellett, egy olyan közösség, amely változásért és fenntartható fejlődésért nemcsak kiáltani, de tenni is hajlandó.

Az szabad-energia nem kisebb értéket, mint egy csodálatos, az emberiség történelmében eddig példa-nélkül álló, igazi szabadságot nyújtó éra kezdetét ígéri. Ezek a technológiák a civilizált ember életminőségének drasztikus javulását hordozzák magukban. Az új technológia színre-lépéséhez feltétlenül szükséges azonban annak széles körű társadalmi ismertsége, valamint támogatottsága. A mai embernek készen kell állnia arra, hogy az új típusú technológia működési elvét elsajátítsa, és a közelgő paradigma-váltásra egyéni, illetve társadalmi vonatkozásban is felkészüljön. Így a szabad-energia elmélete problémamentesen léphet köztudatba, s rendszerei nem csupán elméleti, de gyakorlati szinten is bevezethetővé válhatnak.

A kor emberének tehát tudatilag is fel kell készülnie arra nagymértékű változásra, illetve világméretű, gazdasági, társadalmi, átalakulásra, mely megállíthatatlanul be fog következni. Az emberi szellem evolúciója ugyanis kikerülhetetlen tényező: kizárólag a hétköznapi emberi tudatának és hozzáállásának minőségi fejlődése által nyílhat lehetőség az új technológia gyakorlati alkalmazására.

Mivel az energia alapú Univerzum elmélete mára bizonyítóvá vált, szükség van egy új, a szabad-energia jelenségét is magában foglaló fizikai szabályrendszer felállítására. Egy új paradigma segítségével, a kor embere tudományos háttérhez juthat a bőséges és tiszta energia elvén alapuló technológiák tökéletesítéséhez, hitelesítéséhez, valamint hétköznapi életben történő elterjesztéséhez is...

A cikk tulajdonosa: Shaumbra - Az Új spirituális Energia osztályterme
Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz