+ A | - a | Visszaállít
2010. jan.
09
  Mágneses pólusváltás a földön?
Kategória: Gondolatok, meglátások - Közzétette: Ernő
A Föld szerkezete egy szilárd belső magból, képlékeny magkülsőből, földköpenyből, és egy szilárd kéregből áll, illetve a belső mag anyagi összetétele (vas, nikkel) létrehoznak egy mágneses mezőt. Ez a mágneses mező merőben eltér a gravitációtól, hiszen az többé-kevésbé egyenletes a Föld felszí­nén, mí­g a mágneses mező kétsarkú, azaz létezik egy északi pólus és egy déli.
A mágneses északi sarkot 1831-ben fedezték fel, majd 1903-1905-ben pontosí­tották. A déli mágneses sarkot 1909-ben fedezték fel.


A mágneses sarkokban futnak össze a földmágnesességi erővonalak, amelyeknek az irányában az iránytűk beállnak. A Napból a Földre tartó elektronok útvonalát a mágneses erővonalak határozzák meg, ahol az elektronok elérik a Földet ott alakul ki a sarki fénynek nevezett jelenség, ez a két pólusnál található. Napkitörések idején különösen jól látható a sarki fény, hiszen ilyenkor lényegesen több a Napból kilőtt elektron.
A Föld mágnesességének legnagyobb jelentősége az élet szempontjából van, hiszen ez a mágneses pajzs védi meg a bolygó élőlényeit a világűrből érkező részecskesugárzástól, mint a kozmikus sugárzás, napszél stb. Ezek a kozmikus sugárzások az élet szempontjából kritikusak, mert részben kiolthatják az élet bizonyos területeit, illetve ami túlél, az mutálódik, új fajok jönnek létre.

A föld mágnesességét már i.e. 4-6.000 évvel is ismerték, a sumer leí­rások részletesen és pontosan taglalják. A sumer társadalom bukásával elfelejtődött ez a tudás is. Nagy Sándor az utolsó, aki egyesí­tette Mezopotámia népét, már nem ismerte a jelenséget, pedig taní­tója Arisztotelész tudott róla. Az újra felfedezés a Krisztus születése körüli időkre tehető, ekkor a Kí­naiak kezdték használni, majd tőlük elterjedt az arabok révén.

Mágneses pólusváltás: a mágneses pólusok folyamatosan változtatják a helyüket. Ez egy természetes jelenség. A kőzetminták ezt a folyamatot igazolják. Azonban az utóbbi években lényegesen felgyorsult a pólusvándorlás. Az elmúlt 150 év alatt 1.100 km-t haladt Kanadától Szibéria irányába. A Föld mágneses ereje csökken, az elmúlt 200 évben kb. 10%-kal (ezer évvel ezelőtt 1,5-szerese volt a mai értéknek).

A mágneses tér folyamatosan csökken. Ez azért nagyon fontos, mert például a csontszövet stabilitását nagyban befolyásolja a mágneses tér erőssége. Ha tehát csökken a tér, gyakoribb lesz a csontritkulás. Lassan kezd érthetővé válni, hogy miért szenved sok kisgyerek csontritkulástól. Később ahogy nőnek a gyerekek és a nem megfelelő táplálkozás miatt elsavasodnak (üdí­tők, édességek, fehér cukor, fehér liszt, elektroszmog, stb.) tovább fokozódik a csontritkulás, hiszen ahhoz, hogy a szervezet életben maradjon, kalciumot kell kioldjon a csontokból. De ez már egy másik történet.
A mágneses pólusváltás mindig összefügg a dimenzióváltással.

A dimenzióváltás fogalma: első lépésként mindig meggyengül a mágneses mező, vándorolnak a pólusok. Előfordul, hogy a mágneses mezők összezavarodnak.

A repülőtereken nemrég világszerte át kellett állí­tani a mágneses műszereket a térképek használhatósága miatt. Az állatvilág, mely a mágneses vonalakat követi, gyakran eltéved, í­gy nem találnak haza a madarak, a tengeri állatok pedig kiúsznak a partra a mélytenger helyett.


Változhat a Föld alap rezonancia frekvenciája, a Schumann hullámok frekvenciája, és egyéb energiaátalakulások is zajlanak.

Sok német és orosz tanulmány foglalkozik a témával, és kiemelten Gregg Barden. A legfontosabb azonban, az a hatás, amit a geomágneses mezők gyakorolnak az emberi tudatra. Az első orosz asztronauták, akik két hétnél több ideig tartózkodtak az űrben, azaz a földi rezgéseket nem érezték, egyszerűen megőrültek. Azóta mind az orosz, mind az amerikai űrhajósok mesterségesen gerjesztett Schumann hullámok hatókörében élnek az űrben.

Amikor a geomágneses mezők értéke nulla, akkor az emberi agyban tárolt információ megszűnik létezni. Ez teljesen hasonló azzal, mint amikor a számí­tógép memóriája csak akkor tárol információt és dolgozik vele, ha áramot kap. Ha lekapcsoljuk az áramot, minden törlődik a műveleti memóriából. Ez az agy információtároló képessége miatt van, azaz felépí­tése igényli a külső, földi teret.

A dimenzióváltás és a hozzá kapcsolódó pólusváltás előtt a bolygó civilizációja hanyatlásnak indul, sokszor megmagyarázhatatlan okok miatt. Ez a hanyatlás nagyon mély. Időtartama néhány hónaptól, két évig szokott tartani. A dimenzióváltásról részletes leí­rásokkal szolgál Thoth, illetve több indián törzs (pl. pueblo indiánok), illetve a sámán világ.

Közvetlenül a dimenzióváltás előtt néhány órával a két dimenzió egymásba csúszik. Ilyenkor megjelenik valami szokatlan forma, szí­n, amit nem tudunk értelmezni. Nem őrültünk meg, hanem egy másik dimenziót látunk a miénkben. Fontos megjegyezni, hogy ilyenkor minden szintetikus anyag szétesik atomjaira. Csak a természetes anyagok maradnak meg. Érdemes emiatt kimenni a szabadba, hiszen minden ami mű, az eltűnik.

Most már érthető, hogy a több százezer vagy millió éves gí­zai piramisok, a Titicaca-tó dokkolói 4.000 méter magasan miért kőből készültek. Azok a civilizációk nem olyan primití­vek, hogy "csak" kőből tudnak épí­tkezni, hanem olyan okosak, hogy tudják, a dimenzióváltást a természetes kő biztosan túléli.

Edgar Cayce, a téma egyik szakértője, illetve Thoth smaragdtáblái több nagy civilizáció hasonló módon történő "eltűnéséről" beszélnek. Ehhez hasonlóak a Titicaca-tavon található sziget indián törzseinek rituáléi. Ide járnak a nagy feltalálók, hogy kozmikusan feltöltődjenek, mielőtt nagy dolgokat "feltalálnak". Most már az is érthető, hogy a nagyon régi civilizációk modern nyomai miért nem léteznek.
Az Föld olyan mint egy nagy homokozó. Egy adott pillanatban elsimí­tják a homokot, ilyenkor eltűnnek a nyomok. Egy, két komolyabb kőalkotás marad meg mint örök mementó.

Dimenzióváltás idején hatalmas üresség lesz úrrá a Földön. Sötét üresség. Ez azonban egyáltalán nem félelmetes. Inkább érdekes. Vannak olyan meditációs technikák, melyekkel át lehet ezt élni. Egyáltalán nem rossz. Fontos, hogy tudatosak legyünk. Ez az üresség 1-2-3 napig tarthat. Az egyik indián törzs két és fél napról számol be az utolsó ilyen váltás előtt. Naptárjukban kettő és fél fekete kő szerepel az egyébként csupa fehér kőből álló idősorban.

A dimenzióváltás után egy új világban találjuk magunkat. Fontos, hogy tudjuk: itt a gondolatunk teremt. Érdemes vele szórakozni. úgy igazí­tjuk testünket, ahogy akarjuk. Ha valamire gondolunk, az megvalósul, megteremtődik. Ekkor megértjük, hogy a TUDAT TEREMET. Ez í­gy van a harmadik dimenzióban is, de nem akarjuk elhinni, mert elhitetik velünk, hogy ez baromság. Mi pedig mint jó birkák, elhisszük.

Ennek az új dimenziónak van egy komoly hátránya is. Mivel jelenlegi tudatunkat magunkkal visszük, félelmeink életre kelnek. Lásd Gömb c. film. Ha elkezdünk félni, hogy valaki meg fog támadni minket, akkor meg is fog. Gondolunk egy fegyverre és ott lesz a kezünkben. Azonban szokásos földi félelmeink alapján tudjuk, hogy az ellenfél ügyesebb, erősebb stb. Előbb vagy utóbb összehozzuk, hogy megöletjük magunkat.

Az új dimenzióban való túléléshez tudni kell, hogy a világegyetemben minden ember alkotta sci-fi filmtől eltérően nem a harc és a halál a domináns, hanem a szeretet. Ha mégis másképp lesz? A régi í­rások 1998, illetve 1999 évekre jósolták az eseményt. Szerencsénkre, az emlí­tett módon mindez nem történt meg. De lehet, hogy mégis zajlik másképpen? Rengeteg tudatos gyerek születik napjainkban, őket kristály, vagy egyéb jelzőkkel illetik. Az emberek tudata folyamatosan nyí­lik. Kezdjük megérteni a régi kultúrák ránk maradt dokumentumait. A materializmust ma már az emberek többsége megmosolyogja. Amikor Hawking gondolataival irányí­tja tolószékét, számí­tógépét, beszéd szintetizátorát, akkor tényleg nem értjük, hogy mi történik velünk.

Tanulság: a fenti nagyon rövid összefoglaló nem azért született, hogy féljünk, hiszen nem az az élet célja. Inkább azért, hogy erről is tudjunk. A kozmoszban tí­z év annyi, mint ezer, de nekünk nem. Nem tudni, hogy mit élünk még meg és mit nem. Egy biztos, jelenlegi fogyasztói rendszerünk, ebben a formában életképtelen. Váltás lesz. Hogy ez milyen mélyen történik, azt nincs ember, aki megmondhatná. Kí­vánom, hogy a fentieket mindenki raktározza el mélyen az agyában, ne í­téljen, ne épí­tsen korlátokat, hanem csak tárolja el, és ha szükség lesz rá, vegye elő a tudást, és csak annyit mondjon, hogy tudom mi ez, tudom, mit kell tenni.

Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

Hozzászólás
Mágneses pólusváltás a földön? Zsuzska 24 ápr : 04:42 Válasz erre
Hozzászólás: 101

Regisztrált: 14 jan : 07:44
A mágneses pólusok helyváltoztatása valóban egy természetes és folyamatos jelenség. Az ember létezése alatt már sokszor megtörtént a pólusváltás, de e miatt se az emberek, se az élövilág többi része nem szenvedett. Ez egy nagyon lassú folyamat. Minden alkalmazkodik hozzá.
Nem kell belemagyarázni a félelmeinket. Se a kisgyerekek csontritkulása, se az emberi fogyasztói rendszer hibái nincsennek ezzel összefüggésben. Dimenzióváltást egyáltalán nem okoz. Az emberi agyra és a benne tárolt információra nincs semmilyen hatása. Allitólag az emberek észre se szokták venni mikor megtörténik a pólusváltás. Olyan összehasonlitást találtam, hogy olyan mint mikor egy ember aki eddig észak-dél irányba helyezett ágyon szokott aludni, az dél-észak irányba helyezi át a fekvöhelyét. Ezt mindenki bátran kipróbálhatja, ettöl nem törlödik az agya.[ módosí­tva 24 ápr : 04:46 ]


Mágneses pólusváltás a földön? Laci-Plejádok 14 júl : 18:40 Válasz erre
Hozzászólás: 23

Regisztrált: 11 júl : 19:28
A mágneses pólusváltás összhangban van a dimenzióváltással, mert 2012 vége fele lesz meg teljesen a pólusváltás és egyidőben van a dimenzióváltással és a rezgésszint emelkedésével is.

“ Az emberek nem azt hiszik, amit látnak, hanem azt látják, amit hisznek. ”
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz