:: Fórumok :: Földönkí­vüliek, idegen világok :: Földönkí­vüli lények
 
<< Előző téma | Következő téma >>
EBE
Oldal:   <<        >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Fox Mulder
p jún 11 2010, 02:43
Regisztrált tag #19
Regisztrált: cs máj 13 2010, 01:25
Üzenetek: 103
Tau
Cetiek


A jelek szerint további emberlakta világok találhatók a Tau Ceti és az Epszilon Eridani rendszerében. Frank Crawford kutató
interjút készí­tett számos egyénnel, akik fizikai kapcsolatba léptek Tau
Cetiekkel. Az első és legjelentősebb az a feltételezett kiszivárogtató
volt, aki részt vett egy UFO-szerencsétlenség helyszí­nelésében; ahol egy
utast élve sikerült elfogni és kikérdezni az Egyesült íllamok
nemzetbiztonsági tisztjeinek. A szerencsétlenség Phoenix mellett,
Arizona államban, 1961-ben történt. Az „Oscar” álnéven bemutatkozó
kiszivárogtató beszámolt Frank Crawfordnak az elfogott földönkí­vüli, a
később „Hank” névvel hivatkozott egyén származási helyére vonatkozó
információkról:

„Később Hank megerősí­tette, hogy ő és társai a Tau Ceti és az Epsilon Eridani rendszeréből származnak. További
beszélgetések alkalmával Oscar beszámolt néhány indokról a
földönkí­vüliek jelenlétével kapcsolatban. Elmondta, nem igazán örülnek a
kis szürke idegenekkel kialakult helyzetnek. Kijaví­tott bennünket,
amikor a „szürke” megnevezést alkalmaztuk, mondván, ők igazából fehérek.

A Tau Cetiek véleménye szerint a néhány szürke által alkalmazott
eltérí­tési technika hatalmas jogtalanság az emberiséggel szemben.
Igazából egyfajta parazita lények, akik vadásznak az emberiségre szerte
az univerzumban – állí­tja Oscar. Hozzátette, hogy az amerikai kormányzat
együttműködése a szürkékkel igen veszélyes és ellenőrizhetetlen…

A Tau Cetiekre szintén vadásztak még mindezek előtt, ők azonban
összefogtak más civilizációkkal, akik szintén áldozatok voltak…. (Oscar)
szeretné tudatni az emberekkel, hogy amennyiben kapcsolatba lépnek a
Tau Cetiekkel, nem kell félniük, hiszen ők azért vannak itt, hogy
segí­tsenek. "

A „Hank” által nyilvánosságra hozott ismeretek azt sejtetik, a Tau Cetiek azért vannak itt, hogy segí­tsenek a szürkék
titkos mesterkedéseinek és ténykedéseinek leleplezésében. Kifejezetten
ragaszkodnak azokhoz a természetű megállapodásokhoz, melyeket az
Egyesült íllamok „árnyék kormányzatával” kötöttek egyes egyének
„eltérí­thetőségéről”.

„Oscar” elbeszélése szerint a Tau Cetiről származó „Hank” a szürkék tortúráján esett át, ami miatt majdnem
összeütközés tört ki azon Tau Cetiek kezdeményezésével, akik a
szürkékkel szembeni katonai fellépést erőltették fogságba ejtett társuk
miatt. Az Oscar által leí­rt események egyben a Tau Cetiek legfőbb
tevékenységét jelentik, amint az a következő telepatikus üzenetből is
kiderül: „Az egyik faj a Tau Cetiről érkezett. A rejtőzködő társadalmak
összeesküvéseinek és ténykedésének felderí­tésére szakosodott
specialisták. Ismerik a trükkös módszereket, melyekkel meggyengí­thető
egy társadalmi rendszer. Ezért tökéletes partnerek a titkos munkák
elvégzésében.

A második személy, aki fizikai kapcsolatba került Tau Cetiekkel egy eltérí­tett, Jill Waldport volt, aki elmesélte Frank
Crawfordnak, miként került kapcsolatba földönkí­vüliek két csoportjával,
egyik csoport szürkékből állt, mí­g a másik egy emberszerű fajból, aki
megpróbált neki segí­teni közvetí­teni a szürkék felé.

„Jill elmesélte nekem, az idegenek egy csoportja kifejezetten nehezményezi más
idegenek emberek akarata ellenében végzett tevékenységét. Azért jöttek,
hogy megtaní­tsák hogyan tegyék túl magukat az egyének a szürkék
BECSTELENSí‰GEIN és miként védekezzenek ellenük.

Elmagyarázta, pszichikai sí­kon szükséges egyfajta védőpajzsot épí­teni maguk köré, mint
valami téglafalat, amikor eljönnek értük. Ez segí­t megvédeni őket a
különböző TUDATBEFOLYíSOLíSI TRíœKKí–K alól. Amikor a legközelebbi
alkalommal a szürkék eljöttek érte, kipróbálta, s a dolog „látszólag”
működött.
Crawford később felfedte hogyan í­rta le Jill a Tau Cetiről származó barátságos földönkí­vüliek származását:

„Ezen a ponton kezdtem úgy érezni, hogy agyam asszociációs képességét túlterheltem, í­gy
elhatároztam, megkeresem Aranyhajút, és megkérdem őt, honnan valók. Ha
hiszi, ha nem, válaszolt, ’Tau Seat-eye’, mond ez önnek valamit?” Később
emlí­tettem Oscarnak, közreműködtem egy eset kivizsgálásában, melyben
intenzí­ven részt vettek a szürkék és a Tau Cetiek, segí­tő szándékot
mutatva. Megkérdezte, hol történt a dolog, mire megadtam neki a választ,
Springfield közelében, Illionis államban. Ő ezután rendkí­vül alapos
leí­rást adott Jillről, s kijelentette, meggyőződése, hogy valóban
kontakt.”

í–sszefoglalásképpen, a Tau Cetiek legfőbb tevékenysége a tudatosság felemelésére irányul, arra, miként bánjunk a társadalmak
felforgatására törekvő földönkí­vüliekkel, azonosí­tsuk be az elit korrupt
tagjait és a korrupt intézményeket, emeljük az emberi tudatosság
szintjét, és olyan technológiákat fejlesszünk ki, melyek ellensúlyozzák
az idegenek fejlett tudatmanipulációs törekvéseit.

Globális problémák megoldása terén számí­thatunk segí­tségükre a kormányzati/üzleti
korrupciók leleplezésében, az elit manipulációjának leállí­tásában, a
földönkí­vüliek beszivárgása mértékének pontos behatárolásában, a
tudatmanipuláció semlegesí­tésében, az implantátumok eltávolí­tásában,
multidimenzionális tudatosság kifejlesztésében, diplomáciai és
konfliktuskezelő megoldások elterjesztésében.


Andomédaiak
Az Androméda csillagképbeli idegenekről is ad leí­rást Alex Collier. Ők
közvetlen leszármazottai azoknak a Lant-belieknek, akik némi nehézségbe
ütköztek, amikor először hagyták el a Lant rendszerét, ugyanis ragadozó
jellegű földönkí­vüli fajokkal találkoztak, de végül letelepedtek az
Androméda csillagképben a „Zenatae” csillagrendszerben. Collier az
Andromédaiak természetét a következőképpen mutatja be:

„Mindenféle technikai fejlesztést, amit csak elértek, társadalmi rendszerük
tökéletesí­tésére fordí­tottak. Kifejezetten oktatási célokra. De
természetesen védekezésre is. Nem, nincs katonaságuk, de természetesen
vannak tudósaik. Amit tesznek az az, hogy szinte bárhová elküldik
gyermekeiket iskolába, a mi lineáris időnkben számolva 150-200 évig.
Mindenféle művészetre és tudományra megtaní­tják diákjaikat.

Minden szakterület mestereinek számí­tanak. Azután, egy bizonyos ponton, el
kellett dönteniük, mivel is akarnak foglalkozni igazán, azonban megvan a
lehetőségük, hogy bármikor meggondolják magukat és akármikor valami
máshoz fogjanak. Szóval, minden lehetőség rendelkezésükre áll. Mindent
az oktatásnak rendelnek alá. Sohasem törekedtek rá, hogy televí­zió
épí­tésével megzavarják társadalmi rendszerüket. Soha.

Minden eszköz megvan a fejlesztéshez, a tudományuk és a technológiájuk jórészt
védelmi célokat szolgál – főleg holografikus eszközöket használva.”
A legjelentősebb vonásuk az andromédaiaknak az, hogy tagjai az Androméda
Tanánácsnak, egy kb. 140 csillagrendszert magában foglaló
csoportosulásnak, mely figyelemmel kí­séri a Föld sorsának alakulását.
Egy 1997-es riportban Collier az alábbiakban í­rja le a Tanács
tevékenységét:

„Nos, jelenleg a Galaxisunkban számos tanács működik. Igazából nem sokat tudok a többi tanácsról, azonban ismerem az
Androméda Tanácsot, mely 139 különböző csillagrendszert ölel fel, s
időnként összegyűlnek, hogy megvitassák a Galaxisunkban zajló dolgokat.
Nem valamiféle politika testület. Amit mostanában megvitattak az a
jövőbeni hatalmi viszonyok kérdése, 357 év múlva lesz esedékes, és
mindenkire hatással lesz.
Vissza az elejére
nordi
p júl 30 2010, 02:28
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960Beküldte Fox Mulder

Regisztrált tag #19
Regisztrált: cs máj 13 2010, 08:24
íœzenetek: 81


Roswell I.rész

A roswell-i ufó-szerencsétlenség egyik (vagy egyetlen?) fogságba esett túlélőjének telepatikus narratí­vája

Erősen rövidí­tett ismertetés az erről 2008-ban készült könyvből.

Az ismertetést és a megjegyzéseket készí­tette: Sysmus

2007-ben egy Lawrence Spencer nevű férfi iratokat tartalmazó vaskos postai csomagot kapott. Az iratokból kiderült, hogy azok küldője egy 83 éves asszony, aki 1947-ben azon a katonai bázison dolgozott nővérként, ahová a Roswellben lezuhant ufó egyik életben maradt utasát (pilótáját) elhelyezték, hogy kikérdezzék.

Az asszony nyolc évvel korábbról ismerte már Spencert, aki az un. í“z jelenségről (az ember olyan állapota, amikor nem tudja, hogy amit lát és hall, valóság-e vagy illúzió) í­rt könyvet és őhozzá fordult segí­tségért. Az asszony akkor megtagadta a segí­tséget és nem árulta el, milyen anyagok vannak a birtokában. A Spencerhez intézett levelében leí­rja, hogy hatvan évig őrizte a titkot: nemcsak azt, ami az interjú során a tudomására jutott, hanem azt is, hogy nála maraadt véletlenül a teljes dokumntáció! De halála ideje közeledvén, ráébredt, hogy titkát meg kell osztania az emberiséggel. Erről í­gy í­rt:

„Sok embert öltek meg azért, hogy megakadályozzák annak a tudásnak a feltárását, amelynek a társadalom előli titkolását én is segí­tettem. Csak egy maréknyi ember tud arról, milyen terhet hordoztam 60 éven át azzal, hogy tartottam ezt a titkot. Mindezekben az élvekben úgy gondoltam, hogy nagy bizalmat fektettek belém a kormány hatalommal bí­ró személyei, de sokszor úgy éreztem, hogy a hatalom rossz úton jár, amikor az emberiséget távol tartja attól a tudástól, hogy idegen életformák nemcsak hogy léteznek, hanem folytatólagosan agresszí­ven monitorzzák és megszállják mindenki életét a Földön minden áldott nap.”…”Egy kristálytiszta utólagos megvilágosodás nyitotta ki a szememet: hogy segí­tenem kelle a bolygó megmentését, minden élő lényét, és galaxisunk minden életformájáét!”

Azt kérte Lawrence Spencertől, hogy valamilyen formában hozza ezt az anyagot nyilvánosságra, de úgy, hogy neki ne legyen baja belőle. Ha esetleg regény-keretbe helyezi, akkor elkerülheti azon biztonsági szervek figyelmét, akik a nemzetbiztonság örve alatt üldözik az igazságot. Ha újságban vagy tévében hozná nyilvánosságra, akkor úgyis diszkeditálnák, annál is inkább, mert valóban hihetelen mindez.

Spencer végülis könyv formájában hozta nyilvánosságra az egész anyagot. A könyv előszavában megí­rja, hogy ezeknek a dokumentumoknak a születése óta eltelt hosszú iődszakban a földön kí­vüliekkel kapcsolatban rengeteg információ és dezinformáció, félrevezetés és hazugság került napvilágra, de még mindig nem világos, hogy mi az igazság és mi nem az. .

A katonai bázisra bevitt túlélő ufonauta nem hasonlí­tott az ufóban lévő többi társára. Miután kiderült, hogy a bázis személyzetéből egyetlen ember képes vele kommunikálni: Matilde O’Donner Mc Elroy nővér, aki ezért hivatalos megbí­zást kapott arra, hogy ő vegye gondjaiba az et-t. Kezdetben a kommunikáció azonban csupán tőmondatokra korlátozódott, és telepatikus ráhangolódással történt. Mivel í­gy nem jutottak semmire, és mivel az idegen csakis és kizárólag Matildével volt hajlandó kommunikálni, í­gy az a döntés született, hogy Matilde megpróbálja őt angolul taní­tani, olyan módszerrel, mint ahogyan a kisgyerekeket taní­tják olvasni. Ehhez egy rendkí­vül hosszúéletű és sikeres 19. századbeli olvasókönyvet használt. A taní­tás módszerére egy tanár taní­totta meg Matilde-ot. Az idegennek sem evésre, sem alvásra nem volt szüksége, mert teste nem biológiai, hanem egy mesterségesen előállí­tott technológiai test volt, í­gy a nap 24 órájában folyamatosan tanult. Pár nap múlva már könyveket követelt magának, melyeket először Matilde olvasott fel neki, de hamarosan már önállóan olvasott. Megkapta az Enciclopedia Brittanica-t, majd mindenféle tárgyú (történelmi, irodalmi, műszaki, filozófiai stb.) könyvek garmadáját tette magáévá, mindezt összesen 15 nap alatt. A 16. napon végül hajlandónak mutatkozott „beszélni”. Mivel azonban testében nem voltak szervek, ezért továbbra is telepatikus úton kommunikáltak, vagyis Matilde most már angol nyelven tudta fogni az „adást”. A teljes anyag szóról szóra megmaradt az emlékezetében, í­gy a szöveget minden nap lediktálta egy gépí­rónak, aki azt átadta a katonai főnököknek. Matilde többször is próbálkozott azzal, hogy rábí­rja a magát Airl-nak nevező földön kí­vüli ufonautát, hogy a főnökei által neki átadott kérdésekre váalszoljon, de az erre nem volt hajlandó: saját mondanivalóját adta át telepatikusan Matildenak.

Az Idegen, aki Airl-nek nevezte magát, egy galaktikai méretű hatalmas birodalomhoz tartozott, melyet Domainnek[MSOFFICE1] nevezett. Ő maga katonatiszt, pilóta és mérnök Először ie.5965-ben lépett kapcsolatba a Földdel.. Az utolsó földi nyelv, amit megtanult, a hindu volt. Azzal a feladattal küldték a Földre, hogy megtaláljon egy Domain bázist, melyet a Himalájában épí­tettek fel, de amikor felkeresték volna, kiderült, hogy valakik megsemmisí­tették és a személyzet 3000 tagja eltűnt.. A Himalaya környékén élő embereket kikérdezve arra a következtetetésre jutott, hogy a Fölön még fennmaradtak a „Régi Birodalom” erői, melyeknek más bolygókon lévő központi bázisait ők korábban már likvidálták.Bár a domainhez tartozó területek 347 nyelvét ismerte, angolul nem tudott. Elmondta, hogy a kapott könyveket leszkennelte és átküldte a domain megfelelő bázisára, ahol betáplálták saját komputereikbe, majd mindent lefordí­tottak és visszatáplálták belé. Az anyagot saját gondolati rendszerébe illesztve azt már magáévá tudta tenni. Airl továbbra sem volt hajlandó kérdésekre válaszolni, de olyan információt adott át Matilde-nek melyről úgy gondolta, hogy az emberiség felvilágosí­tását szolgálja.

Elmondta, hogy az embereket is-be-nek fogja nevezni: az „is”, azaz „van” rész az örök szellemi létezést jelenti az emberi lényben, a „be”, azaz a lenni szó pedig azt a kí­vánságát, hogy konkrétan „legyen[MSOFFICE2] ”. Matilde ezt nem értette, mivel katolikus lévén úgy vélte, hogy csak a szentháromság rendelkezik ilyen örökéletű szellemiséggel, ezért Airl Matilde tudatát kiemelte a testéből és a következő pillanatban már felülről látta magát, amint Airllel beszélget. Ekkor megértette, miről is van szó: ő egy örökéletű szellemi lény, ugyanolyan, mint Airl, (azaz a szellemi része elválasztható a testétől), ezért melegséget és rokoni érzületeket kezdett érezni iránta. Airl elmagyarázta, hogy a test, amit használ, levethető, odahaza nincs testre szüksége. A szintetikus test voltaképpen egy informatikai burok, amely a kommunikációt teszi lehetővé. Ez a burok szervesen kapcsolódik az űrhajó testéhez, amely ugyanilyen elven működik, mintha második testrétege lenne. Az űrhajó voltaképpen az Is-Be kiterjesztése. A domain a fizikai univerzumnak[MSOFFICE3] kb. a negyedét teszi ki és célja a domain védelme, terjeszkedése és erőforrásainak menedzselése. Ők ugyanazt teszik nagyban, mint amit a pápa vagy az európai királyok, amikor a bennszülöttek által lakott területeket hódí­tanak meg.Az alábbiakban csak azokat a részeket emelem ki, melyeket jómagam érdekesnek illetve igaznak gondolok, mert egybeesik általam más forrásokból megismert információkkal. A lábjegyzetek saját kommentárjaim

.

A Domain számára Űrbázisként azok a helyek felelnek meg, ahol alacsony a gravitáció. Ezek elsősorban: a Föld holdjának másik fele, az aszteroid övezet valamint a Mars és a Vénusz. A bázisok dóm szerű épületekből állnak, melyek mészkőből épülnek vagy föld alatt találhatók. Felettük elektromágneses mezőket hoznak létre, amelyek a leplezést szolgálják. Ha a Domain birtokba vesz egy területet, azt saját birtokának tekinti és védelmezi. A Föld a Domain számára csak azért fontos, mert útba esik a galaxis középpontja felé, azon az útvonalon van, ahol a Domain terjeszkedni kí­ván.A tér és idő: a tér az a távolság, mely egy szemlélő Is-be és a tárgy között van. Az idő ugyan az események egymásutániságát feltételezi, de az események nem lineárisan követik egymást egy multidimenzionális világban, hanem egyidejűleg, egymásra hatva, egymással összefüggésben, ciklikusan vagy hullámvonalban. Airl és a földi emberek között az a különbség, hogy ő akarata szerint ki tud lépni a maga báb testéből. Ilyenkor ő egy olyan is-be, akinek a létezése nincs időhöz vagy térhez kötve. Egy szempillantás alatt bárhol ott teremhet, ahol akar.

Mivel energia korlátlan mennyiségben teremthető[MSOFFICE4] , de nem pusztí­tható el, í­gy az Is-be-k vagy egy-egy csoportjuk annyi univerzumot teremthet, amennyit csak akar, az egész folytonosan tágul, de sohasem pusztulhat el, a részek csak összeolvadnak, szétválnak. Fizikai méreteik a végtelenségig növekedhetnek. Az örökéletű IS-be-k, azaz teremtő spirituális lények különféle okokból kerülhetnek fizikai testbe. Az, hogy a Földön élő Is-Be-k hogyan kerültek a Földre, nehéz lenne megmondani, mert a Földön élő Is-Be-k memóriáját kitörölték. Van, hogy azért öltenek fizikai testek, mert más Is-be-k fogságába kerülnek és azok saját szükségleteiknek megfelelően rabszolgákat csinálnak belőlük, akik helyettük végeznek fizikai munkát[MSOFFICE5] fizikai bolygókon. Ő maga 625 millió év óta szolgál a domain expedí­ciós hadtestében, és a Földön is sokszor megfordult.A földi tudósok tévednek, amikor a felezési időből állapí­tják meg az anyag korát, mivel az anyagnak nincs kora. Az anyag elpusztí­thatatlan, legfeljebb a formáját változtatja. A domain (földi idő szint?) 80 trillió (?) éves. Matilde lábjegyzetben megjegyzi, hogy a trillió szót azért használja, mert olyan nagy mennyiségekről van szó, melyeket ő fel sem tud fogni, azt akarja érzékeltetni, hogy a végtelenséghez közeli.

A Domain nem olyan régóta, mindössze 10ezer éve hatolt be a Tejút galaxisba Azt tapasztalták, hogy a Régi Birodalom[MSOFFICE6] már évmilliók óta terjeszkedik a galaxisban és mindenfelé erős és rejtett állásokat épí­tett ki. Nagy csaták voltak a naprendszerben a Domain és a Régi Birodalom erői között, ami kr.u.1235-ben ért véget, amikoris a Domain megsemmisí­tette a Régi Birodalom utolsó űrhajóját is és akkor foglalták el a Régi Birodalomnak nevezett „társaság” által birtokolt bázisokat. Amikor körülnéztek a Földön, azt tapasztalták, hogy a Régi Birodalom minden Földre került embert megfosztott memóriájától. 1914 tavaszán azonban felfedezték, hogy egyik felderí­tőjük, akit a Földre küldtek körülnézni, Ferenc Ferdinánd testét foglalta el, úgy hogy annak eredeti gazdáját kizavarta a testből. A merénylet azt eredményezte, hogy a tiszt szintén akárcsak a többi ember, elveszí­tette indentitásának a tudatát. Amikor a domain utánanézett, hogy hogyan történhetett ez, akkor fedezték fel, hogy a galaktika ama része, ahol a Föld is található, egy elektronikus hálóval van bevonva[MSOFFICE7] , amely minden itt élő Is-Be-t agymosásnak vet alá. Itt arról van szó, hogy valamennyi spirituális lény valamennyi életének, sok millió éves múltjának teljes memóriatárát megsemmisí­ti ez az elektrosokk-ként ható elektromágneses sugarakat kibocsátó rendszer.[MSOFFICE8] Minden egyes Is-Be hipnotikus állapotában parancsot kap arra, hogy halála után térjen vissza a bázisra[MSOFFICE9] . A Domain kiderí­tette, hogy a Régi Birodalom a Földet amolyan börtön bolygónak használja, ahová korlátlan számú alkalommal mindig újra és újra úgy küldi vissza az Is-Be-ket, hogy azok egész múltja minden alkalommal kitörlődik. Minden alkalommal, amikor visszatérnek (haláluk után) a birodalmi bázisra, be kell számolniuk az életükről[MSOFFICE10] . Olyan ez, mintha egy-egy küldetést teljesí­tenének és arról kellene jelentést adniuk. Kétféle embertí­pust szeretnek visszaküldeni a Földre: a bűnöző tí­pust, akikkel saját világukban sem tudnak engedelmességre, munkára bí­rni valamint az ellenállást kifejtő szabadgondolkodókat és „forradalmárokat”, továbbá minden olyan Is- be-t, aki a Birodalom ellen katonai akciókban vett részt. A visszaküldöttek között vannak az un. érinthetetlenek[MSOFFICE11] : művészek, énekesek, í­rók, mindenféle előadói műfajban jeleskedő emberek. Továbbá értelmiségiek, feltalálók, mindenféle géniuszok, továbbá tehetséges vállalkozók és más olyanok, akiket saját rabszolgatartó társadalmaikban nem tudnak használni. Aki bármilyen indí­ttatásból nem hajlandó alávetni magát a gazdasági, politikai és vallási uralomnak, azt memóriájától megfosztva a Földre küldik. Ferenc Ferdinándról is felfedezték, hogy egy magasrendű Is-Be lakik benne, ezért a Marson lévő föld alatti bázisukra vitték és ott egy ketrecben tartották fogságban. A „tisztnek” 27 év múlva sikerült megszöknie és visszatérnie a Domain bázisára. útmutatása alapján a domain hadi-űrhajót küldött a bázis megsemmisí­tésére, ami meg is történt. A bázis a Sidonia (ahol a Marson az Arc látható) közelében volt. Az elektromos besugárzás helyét[MSOFFICE12] azonban nem sikerült lokalizálniuk, í­gy az emberiség hipnotizálása akkor (1947-ben) is zavartalanul folyt.A Föld börtönplanétaként való felhasználása magyarázza a földi népesség szokatlan tarkaságát, ami az emberfajták, a kultúrák, a nyelvek, az erkölcsi szabályok, a vallási és politikai hatások nagy változatosságában jut kifejezésre. Ez más planétákon szokatlan: azokon a lakosság -ha van-, homogén. Amí­g nem sikerül detektálni és megsemmisí­teni ezeket a fegyvereket, melyek hipnotikus csapdába ejtenek minden földi lakost, addig a Föld mint eddig is, börtön planéta marad.

Az emberiség fejlődésének felgyorsulása a XII.századtól figyelhető meg, mióta a Domain megsemmisí­tette a Birodalom flottáját a naprendszerben. Ez kissé csökkentette a hipnotikus hatás erejét. Ez abban nyilvánult meg, hogy azok az emberek, akik ezután születtek le a Földre, régi képességeikből ezt-azt képesek voltak felelevení­teni, ami nagymértékben fellendí­tette a földi tudományt és technológiát[MSOFFICE13] . Az hogy a bűnözőtől a géniuszokig mindenféle fajta embert ide telepí­tenek, biztosí­tja, hogy az emberiség ne legyen képes felemelkedni és öntudatra ébredni. Mindenhonnan hordják ide az olyan embereket, akikkel odahaza nem bí­rnak vagy meg akarnak szabadulni a Birodalom által uralt csillagrendszerekből, mint amilyen a Pleiadok, az Orion, a Draconis, a Sí­rius, az Aldebaron és sok más. Természetesen mindnek megvan a maga társadalmi berendezkedése és mind más és más. Ezek az emberek nem azonosak azokkal, akik az atlantiszi és lemúriai civilizációkban[MSOFFICE14] itt éltek és akiket elpusztí­tottak az akkor kataklizmák.

Vissza az elejére
nordi
p júl 30 2010, 02:47
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
II. rész bekuldte: Fox Mulder

A Domain ugyan kisebb, de jobban szervezett és erősebb, mint a Birodalom. A német (fasiszta) rendszer a Birodalomhoz hasonló, de annál kevésbé brutális és sokkal gyengébb. A domain úgy gondolja, jogos lenne a beavatkozás, de nem akarnak károkat okozni, pld. rádioaktí­v szennyeződést. úgy látják, az USA technikai és épí­tészeti szempontból a Birodalomhoz hasonló úton jár.A Földre telepí­tett is-be-k memóriáját először törlik, majd beültetik őket egy biológiai testbe. A biológiai testeket úgy alakí­tották, hogy az Is-be t még véletlenül se emlékeztesse a Birodalomra. A ruházkodás, a külsőségek –ezek mind hipnotikus hatásra születnek olyanná, amilyenekké váltak, és ugyanezt a célt szolgálják: hogy elnyomják az esetleges emlékeket. A papságot arra használták fel, hogy a népet meggyőzzék arról, hogy a közönséges halandóknak nincs spirituális identitásuk, hogy isten és ő közöttük a papok állnak, az embereknek nincs saját erejük, külső vezérlés nélkül nem boldogulnak. Végülis több próféta arra specializálta magát, hogy az egyistenhitet terjessze. Mózes volt egyikük. Elhitették vele, hogy Isten szól hozzá, holott a Birodalom emberei adtak neki hipnotikus parancsokat. A zsidó nép elhitte, hogy Jahveh, amely név névtelent jelent, az Isten és hogy a tí­zparancsolat közvetlenül tőle származik. Ugyanez az entitás, mely Jahvehnek nevezte magát sugallta a Tóra szövegét is[MSOFFICE15] .Végül a védák váltak egy sor keleti filozófia alapjává. A Védákat ie. 8200 évvel, amikor a Domain ezt a taní­tást a nép körében terjeszteni kezdte, aztán szájhagyomány útján terjedt és abból nőtt ki a buddhizmus, a taoizmus, és más keleti filozófiák. Ezek a filozófiák szemben állnak Jahveh taní­tásainak brutalitásával és a kedvességet, a szelí­dséget és az együttérzést állí­tják szembe vele. A Domain időnként megpróbált más taní­tást is terjeszteni a föld különböző helyein, de minden esetben eltorzí­tották azt. 8200 évvel ezelőtt az expedí­ció 3000 tagja a Birodalom fogságába került. A domain tagjainak igen nagy kockázatot jelentene a Földön megjelenni, mert az emberek pszichotikusak, viselkedésük kiszámí­thatatlan.Ráadásul a maga a Föld is egy instabil planéta, amely alkalmatlan hosszú életűnek szánt civilizációk számára. A Domain nem érdekelt földi befektetésekben, legfeljebb időnként felderí­tési célból látogatnak ide.A földi embereket sokféle módon ejtik csapdába. Az egyik a háborúzás. A másik a szépség iránti vonzalom. A Birodalom a szépségek iránti lelkesedéssel keltett energiákat megcsapolja. Egy másik csapda az, hogy az Es-be harcol a csapda ellen (mármint hogy harcol az ellen, ami nem tetszik neki. Minél jobban harcol ellene, annál jobban beleesik a csapdába[MSOFFICE16] .

A hódí­tásnak két formája van: az atom és elektromos fegyverekkel ví­vott háborúk valamint a tudatkontroll különböző formái: az elektrosokk[MSOFFICE17] , a drogok, a hipnózis, a memóriakitörlés, a hamis memória és hamis információk implantálásása

3. a természeti erőforrások elrablása az inváziós et-k által,

4. a helyi népesség politikai, gazdasági és társadalmi rabszolgasága.Ebben minden egyes ember részt vett. Ebben az univerzumban nincsenek szentek: mindenki vagy megszállóként vagy áldozatként részese volt a háborúknak.

A tudatkontrollvégrehajtásában és működtetésében a kormányok tudomása nélkül működő titkosrendőrségek is kiveszik a részüket. A titkosrendőrség olyan tudat manipulációs módszereket alkalmaz, melyekkel leplezik saját jelenlétüket és tevékenységüket: a kormányok, az emberek és a Domain elől egyaránt. A cél a spirituális egyének kiirtása, elpusztí­tása. Az, ahogyan az a német koncentrációs táborokban történt, í­zelí­tőt ad abból, miről van szó: galaktikai méretekben folyó holocaustról. A Föld mindennek a csúcsa, mert hogyan lehet annál nagyobb szörnyűséget elképzelni, mint azt, hogy az embereket megfosztják saját szellemi identitásuktól, múltjuktól, létük minden korábbi tudásától, értelmétől és emlékétől. A Domain elveszett hadtestének 3000 tagjával is ugyanez történt: lassanként sok inkranáció során bejárták a Földet, de nem emlékeznek arra, kik ők.Az emberiség történelme meglehetősen bizarr. Milliónyi fontos információ teljesen hiányzik. A régi időkből való relikviák teljesen félrevezetőek. Airl adott néhány új szempontot az emberiség történetének megismeréséhez. Airl történelmi ismeretei azokból a látogatásokból erednek, melyeket a felderí­tési célból tettek a földre.

A Régi Birodalom ie.208000-ban terjesztette ki az uralmát a földre. A Birodalom központi bázisa az Urra Majoron van. A galaktika egy részét egy nukleáris háború elszennyezte, majd amikor az megtisztult, egy másik hódí­tó faj egy másik galaxisból uralma alá vonta őket és az ő társadalmi berendezkedésük terjedt el a Birodalomban, ami egészen addig fennállt, amí­g a domain be nem avatkozott és meg nem semmisí­tette a központi bázisokat. A Domain nem rendelkezik túl sok ismerettel Atlantiszról és Lemúriáról.Miután szárazföldjeit vulkanikus hamu fedte be és ezután el is süllyedtek, í­gy nem sok minden maradt meg ezekből a civilizációkból. Volt néhány globális nagy katasztrófa, melyet szintén Is-Be-k okoztak és igen sok kisebb-nagyobb.Airl a következő bázisokat emlí­ti, ahová a földi Is-be-k kerülnek haláluk után, hogy agymosásban részesülejenek: Rwenzori hegység Afrikában, Mars földalatti bázis, Pirenneusok, Mongolia sztyeppjei[MSOFFICE18] . De nemcsak a haláluk után lesznek „kezelve”, hanem földi életük során is. Erre a célra nehezen felderí­thető hálózatot épí­tettek ki.A piramis civilizációkat az Is-be-k börtönplanéta részeként hozták létre. A piramisok részeit képezik a tudatkontrollnak. A piramisokat övező miszticizmus nem más, mint az igazság leplezésére szolgáló eszköz. A bonyolult rituálék, a matematikai összefüggések, a csillagokhoz való illeszkedés, titkos rí­tusok, a hatalmas épí­tmények, a művészien kivitelezett hieroglifák, az emberi-állati istenségek- mindez az emberek számára megoldhatatlan rejtélyeket jelent, ami elvonja a figyelmüket attól a ténytől, hogy saját otthonuktól távol tartják őket fogsgában egy börtön planétán. Mert az igazság az, hogy nincs olyan ember, aki nem máshonnan származna. A Földön nem „fejlődött ki” egyetlen ember sem[MSOFFICE19] .

Az ókori Egyiptomban a papság közvetlenül hozzátartozott a börtönőrséghez. Ma is szolgálják ugyanezeket az urakat, de már ők maguk is foglyok. A papság segí­t abban, hogy az emberek soha ne ébredjenek tudatára a valóságnak, hogy máshonnan lettek idehurcolva, megfosztva memóriájuktól és mindattól, amit birtokoltak.Masszí­v tárgyak, mint ezek a piramisok, nem lehetnek spirituális jelképek.Az, hogy a halottal a kincseit és tárgyait is eltemették, azt fejezi ki, hogy a halott nem egy spirituális lény. Odahaza, aki elment, bármikor visszajöhetett és a tárgyait újra birtokba vehette.A nagy épí­tmények mind értelmetlenek voltak és csak arra szolgáltak, hogy egy titkokzatosság lengje körül őket. A Domain és a Birodalom háborúja ebben a naprendszerben[MSOFFICE20] majdnem 7500 évig tartott.Miután a Domain leszámolt az egyiptomi Birodalmi vezetőkkel, ie.3450-től a fáraók már emberek voltak. Ezután 350 év káosz következett. A harcok nyomait gondosan eltakarí­tották, hogy ne derüljön ki a igazság. Mindaz, ami a egyiptomi kultúrát jellemzete, kész csomagokban érkezett a Földre. A tudósok nem feltételezik, hogy a régi papok sugárfegyverekkel rendelkeztek. Azt gondolják, hogy az csak egy vallásos korszak volt. Ie.3172-től több bányát nyitottak Dél-amerikában, mivel a Birodalomnak szüksége volt a fémekre a háborúhoz. A Birodalom mindenfelé a galaxisban bányászatot folytatott.A Domain expedí­ció évezredeken keresztül keresgélte az elveszett 3000 emberüket. í–sszesen 900 tiszt vett részt ebben a keresésben, minden tiszthez 300 katona tartozott. Szárazon, ví­zen és a levegőben is dolgoztak. Műszerük egy fához hasonló szkennelő eszköz volt, amelyhez áramforrás is tartozott, ami egy kosár vagy ví­ztartó edényhez hasonlí­tott. A sok nép faragványaiban ábrázolt szárnyas madárarcú teremtmények és szárnyas repülők őket ábrázolták. A mitoszokban szereplő í‰let fája pedig az ő kereső műszerük.Ők voltak továbbá az ezüstruhában ábrázolt figurák, akiket Oannesnek neveztek a helyi emberek, ők a búvárok voltak. Az emberek sellőknek gondolták őket. Több emberüket ugyanis bálna és delfintestben találták meg. A sumérok annunakiknak nevezték őket, a biblia pedig nephilimeknek. Az emberek teljesen félreértették az ő küldetésüket. Nem is lehetett ez másként, hiszen a küldetésük titkos volt. Ha meg is találják az embereiket, nem vihetik el őket a hajóikon, mert azon nincs oxigén.
Az evolúciórólAirl több milliárd évvel ezelőtt tagja volt nagy galaktikai biológiai laboratóriumnak, amelynek az volt a feladata, hogy a lakatlan bolygók számára éleformákat hozzanak létre. Ebben az időben még milliószámra léteztek lakatlan bolygók. Az élőlények katalógusait hozták létre a bolygók és csillagok tulajdonságaihoz illesztve. A genetikai állomány egy része egyforma, közös volt minden életformára. A társaság megállapodásokat kötött a bolygók kormányával, hogy milyen élőlényeket kí­vánnak letelepí­teni. Hatalmas komputerekben tartották nyilván az adatokat és élénk galaktikai kommunikáció és kereskedelem folyt. Mindenféle szakma képviselői együttműködtek a prototí­pusok kialakí­tásában. A prototí­pusokat mesterségesen létrehozott klí­mában és környezetben tesztelték. Utána tesztelték, hogy mennyire kompatibilis az újonnan létrehozott életforma a bolygóval és az ott lévő többi életformával. Olyan is előfordult, hogy a bolygó klí­máján kellett igazí­tani, de egyszerűbb volt az életformákat hozzáigazí­tani az adott környezethez. Egy barátja elmondta Airlnak, hogy kb. 70 millió évvel ezelőtt, amikor egy galaktikai háború szinte minden életet kipusztí­tott a mi naprendszerünkben, akkor a benépesí­tést ők végezték. Az egy hatalmas munka volt, mert a bolygót is ki kellett igazí­tani, hogy alkalmas legyen a benépesí­tésre. Minden életformát az övükéhez hasonló biológiai laboratóriumokban tervezték. Nem az evolúció, hanem az Is-Be-k teremtő elméje hozta létre a tengernyi változatos formát. Például a Földön úgy 100milliónyi faj él és ehhez hozzá kell számolni a kihaltakat is, amelyek száma ennek többszörösét teszi ki. A természetes kiválasztódás nem más, mint egy science fiction. Ha egy Is-Be nem manipulálja a genetikai állományt, akkor egyik fajból soha sem lesz egy másik faj. í‰s mitől lenne az élőlényeknek és formáiknak ez határtalan változatossága?Miután a pótlás óriási feladatot rótt az ezzel foglalatoskodóknak, feltalálták a szaporodást és azt, hogyan lehet azt önfenntartóvá tenni. Az un. tápláléklánc is egy biotechnológiai találmány volt. Először a rovarok és a virágok között teremtettek ilyen kapcsolatot, mivel a rovarok és virágok teremtése egy társaság kezében volt. Csakhogy a baktériumok és a paraziták teremtése is az ő kezükben volt, de azokra nem volt kereslet. Ők találták ki, hogy az állatok egyék meg egymást, hogy táplálékhoz jussanak. Addig erre nem volt szükség, az állatok is a napfény-energiából, ásványokkal és növényekkel táplálkoztak. De fokozatosan egymást kezdték enni és akkor kellett feltalálni a szexuális úton való szaporodást. Ennek a részleteit is kidolgozták: a sejtosztódást és a fajfenntartást. Ez az egész iparágat lezüllesztette és szétzilálta, jelenleg már nem is működik, í­gy ha valahol kihal egy-egy faj, már nem olyan könnyű pótolni. A technológia még nagyon távoli helyeken megvan komputerekben, de senki sem foglalkozik ezzel. A szexuális úton való szaporodás módszerét úgy nevezték, hogy ciklikus stimuláció-reakció generátor. Ugyanezt a módszert alkalmazták a homo sapiens faj létrehozásához[MSOFFICE21] . A testbe beépí­tettek egy kémiai-elektromos triggert, ami odavonzza az Is-Be-t, hogy elfoglalja a testet.[MSOFFICE22] A szépség fájdalmának vagy esztétikai fájdalomnak nevezte Airl azt a hullámot, amit arra készteti az Is-Be-t, hogy hús-vér testbe költözzen. A szépség és fájdalom kombinációjának az érzése veszi rá az Is-be-t, hogy testben lekösse magát. Ez más, mint amit az alacsonyabb rendű életformáknál (pld. Emlősállatoknál alkalmaznak: ott a szagmirigyek által kibocsátott vegyületek vagy a hormonok teszik meg ugyanezt. Ezen kí­vül a táplálék szűke is arra készteti az állatokat, hogy szaporodjanak. Ez a testi csapdába ejtés a galaktika legeredményesebb eszköze arra, hogy munkaerőhöz jussanak az uralkodók.A domain és a Birodalom közös vonása, hogy hierarchikus felépí­tésű. A felső osztály szabad Is-be-kből áll, akik mehetnek, ahová kí­vánnak, mert nem muszáj testben lenniük. Aztán vannak, akiknek hol testben kell lenniük, hol nem, végül azok, akik mesterséges, csinált testet viselnek. Vannak aztán tisztán robotok[MSOFFICE23] , melyeket háborúban lehet használni és távolról is ráirányí­thatóak. Az űrhajózásra nem alkalmasak a hús-vér testek, mert nagyon sebezhetőek és mindenféle szükségleteik vannak és gyorsan tönkre is megy a fizikai test. A báb testet viszont akárhányszor lehet cserélgetni. A fizikai testnek hibája azonban, hogy vissza lehet élni vele és többféle hátránnyal jár: egyrészt az Is- Be-t csapdába lehet ejteni a testében, ahonnan nem képes szabadulni. Másrészt ré lehet bí­rni, hogy csak a testével foglalkozzon és ezáltal elveszí­tse spirituális erejét. A test segí­tségével rabszolgasorba lehet taszí­tani más Is-Be-ket. A rangot ki lehet fejezni a megfelelő testtel illetve a testhez kötődő különbségekkel. El lehet képzelni, mennyi formát hoztak létre a biotechnológiai társaságok galaktika-szerte.A jelenlegi (1947) szédületes technológiai fejlődés nem volna lehetséges másként, ha a Domain nem korlátozza a Birodalom tevékenységét. Kibontakozás azonban csak úgy volna lehetséges, ha az emberiség meg tudná szüntetni az amnéziáját. Erre azonban nincs kilátás, mert az emberiség bűnözői elemei, akiket szintén erre a bolygóra internáltak, a katonai hatalom, a pénzügyi hatalom és a fizikusok, akik pusztí­tó fegyvereket, vegyületeket, betegségeket és társadalmi káoszt teremtettek, most akár a Földet is megsemmisí­thetik, ha nagyobb méretekben állí­tják elő az atombombát, amely a Föld akár egész oxigénkészletét egyetlen robbantással megsemmisí­theti. í‰s kiirthatnak minden életet. A tudomány nem ismeri a teremtés forrását, csupán a teremtés termékeit. A teremtés esszenciája nem lelhető fel semmilyen mikroszkóppal, teleszkóppal vagy mérésekkel. Az univerzum soha sem lesz megérthető, ha az Is-Be lényegét sem értik. A tudomány számára minden tiltott, ami nem mérhető, í­gy az elme vagy a szellem tanulmányozása. A tudomány nem más, mint az anyag vallása. Az anyagot imádja. A tudomány számára a teremtés a minden, a teremtő a semmi. A vallás számára a teremtő a minden, a teremtés a semmi. A teremtés tanulmányozása a teremtő Is-be nélkül hiábavaló. A civilizációk igazi géniuszai azok, akik képesek felszabadí­tani az emberek memóriáját és segí­teni abban, hogy megvalósí­thassák a bennük lévő potenciált. Erre semmilyen erkölcsi kódexek, misztériumok, a hit, a drogok vagy a fegyverek vagy más dogmák nem alkalmasak. Azt, hogy miként kellene az emberiség memóriáját visszaállí­tani, sem a Birodalom, sem a Domain nem tudja. Minden ilyen kí­sérlet rendkí­vül kockázatos. A legutóbbi ilyen kí­sérlet volt Nicola Tesla. Ő személyesen abban tud segí­teni, hogy hátrahagyja z űrhajót és a ruháját, amelyekből sok mindent kiokoskodhatnak. De korántsem mindent. Ezek az űrhajók csak művi testtel rendelkező Is-Be-k által működtethetők. Az űrhajó anyaga mikroszinten úgy van programozva, hogy sok ezernyi funkciót tud betölteni. Elő tudják állí­tani a fény teljes spektrumát, alkalmas az automatikus navigációra és szabad energia előállí­tására vagy inkább lehí­vására is alkalmas.Az Is-Be spirituális lény nem térben és időben helyezkedik el, hanem ő teremti a teret és időt és a formákat, a formák változásait. Minden Is-Be által teremtett forma életnek nevezhető. Az Is-Be úgy határozhat, hogy időben és térben helyezi el magát. Idő, energia, objektumok és a tér, ahogyan azt a fizikai univerzumokban értik, létezhet vagy nem[MSOFFICE24] . A Domain olyan galaxisban is jelen van, ahol ezek nem léteznek. Energia azonban mindig teremthető, de nem pusztí­tható el. Az Is-Be-k számára mindig rendelkezésre áll a teremtéshez szükséges energia.A Birodalom tudatkontroll aknamunkája azon is megfigyelhető, hogy az emberek cselekedete gyakran teljesen váratlan és megmagyarázhatatlanul irracionális. A Börtönőrök minden elnyomó és totalitárius hatalomgyakorlást támogatnak.Azok az Is-Be-k, akik az elpusztult civilizációkban éltek, mint India, Kí­na, Mezopotámia, Görögország, Róma, Manapság Amerikában, Franciaországban Oroszországban stb. inkarnálódnak. Vannak olyan emberek, akik csak néhány száz éve kötődnek a földhöz.

Mert máshonnan lettek idehozva. Mások viszont ősidők óta itt vannak..

[ Módosítva p júl 30 2010, 02:58 ]
Vissza az elejére
nordi
p júl 30 2010, 02:54
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
III. rész beküldte: Fox Mulder

A történet végét egy külön borí­ték tartalmazta. Matilde leí­rta, hogy egyik napon újra forszí­rozni próbálták a parancsnokai, hogy Airl válszoljon az őket érdeklő kérdésekre, de ő újra megtagadta a kérést, ekkor átadták Matildenak az egész anyagot, hogy legalább azt érje el Airl-nél, hogy átnézi az anyagot és igazolja, hogy az, amit Matilde szavakba öntött, megfelel Airl mondanivalójának. Airl ezt is megtagadta, mondván, hogy egész biztosan megfelel. Airl már távozni készült az övéihez (nyilván műteste hátrahagyásával), egy katonal kommandó váratlanul lerohanta, és elektromos sokkolással lebéní­tották. Ezután többé nem mozdult és nem kommunikált, pedig Matilde ezzel még jó pár napig próbálkozott.. Matildot elbocsátották a seregből, egy távoli vidékre telepí­tették le és örök titoktartásra eskették. Valahogyan azonban ott felejtették nála az egész paksamétát, amelyet Airlnek kellett volna hitelesí­tenie. Később Airl újra kapcsolatba lépett Matilde-dal, mivel utolsó pillanatban sikerült elhagynia műtestét, í­gy spirituális lénye nem esett szét az áramütéstől. Matilde 60 évig őrizte a papí­rokat és csak halála előtt adta át azokat Spencernek, hogy hozza nyilvánosságra, mert neki már úgyis mindegy és azt tartja helyesnek, ha nyilvánosságra kerülnek ezek a dolgok. Az utólagos kommunikáció során Airl tudtára adta Matildnak, hogy azért sikerült kommunikálniuk illetve azért választotta Matildot, mint egyetlen emberi lényt, akivel hajlandó kaommunikálni, mert Matilde-ról kiderült, hogy a 3000 elveszett domain-beli Is-Be egyike.


--------------------------------------------------------------------------------

[MSOFFICE1]a domain angol szó, jelentése: valaki uralma alatt álló terület, birodalom

[MSOFFICE2]A komkrét levés az egyédiséget jelenti. Ez nem feltételenül azt jelenti, hogy anyagi testben akarna az is-be létezni, hanem azt jelenti, hogy mindenféle formákat öltve , saját magából kisebb, változatos életformákaat teremtve tapsztalatokat szerez., mindenfélét kipróbál.

[MSOFFICE3]Airl nem részletezte, mit ért fizikai univerzumon, de valószí­nűleg azt a nagyobb rendszert, amely sok galaxisból áll össze. A fizikain valószí­nűleg az ember számára látható dimenzióban lévő galaxisokra gondolhatott.

[MSOFFICE4]voltaképpen arról van szó, hogy az egységes mezőből annyi enrgiát hí­vhatnak le , amennyir szükség van. Az energia ugyan nem pusztí­tható el, de széteshet és visszalakul tagolatlan struktúráltalan mezővé. Airl erről a lehetőségről nem beszél.

[MSOFFICE5]például nyersanyakitermelést, azaz bányászatot..

[MSOFFICE6]nem lehet tudni, kikről van szó. TAlán az annunakikról.

[MSOFFICE7]Több ilyen frekvenciahálózat létezik és mostanában egiket a másik után aktiválják. Nem tudni, hoy Airl csak egyről tudott-e valójában, vagy nem akarta részletekbe bocsátkozni.

[MSOFFICE8]ezek a rendszerek valóbanléteznek és a Föld csillagkapuban vannak a központjaik. .

[MSOFFICE9]Ezek szerint , ha ez igaz, akkor a karma urai meg a másvilági bí­róság stb. amiről azok az emberek beszélnek, akiket hipnózisban visszavisznek a két inkarnáció között un. bardo állapotba, , a "taní­tók", felügyelők, szellemi vezetők nem mások, mint aa Földet ellenőrző Régi Birodalom bázisainak főnökei., Legalábbis az emberek nagyobb részére ez vonatkozik.

[MSOFFICE10]Ilyen beszámolókról és és a földi élet során tanúsí­tott viselkedés kiértékeléséről igen sok szellem és hipnózisban emberek is beszámolták. (. Whitton-Fisher: Létköz c. könyve

[MSOFFICE11]a magam részéről nem értettem, miért nevezte ezt a kategóriát érinthetetlenek (untouchabeble).u. Lehetsgées, hogy ezek az Is-be-k az uralkodók körében is megbeszülsének örvendtek.

[MSOFFICE12]Sok ilyen hely van, sőt több hálózatról beszélhetünk..

[MSOFFICE13]Sokszor gondolkodtam rajta, hoyan lehetséges, hogy egyes korokban egyes helyyeket olyan kifinomult technológiákkal készí­tettek dolgokat, mintha ma készültek volna. Például a bonyolult és rendkí­vül finom szöésű textí­liák, hatalmas és bonyolult épületek, hajózási és csillagászati műszerek stb. Itt a magyarázat: eges emberek előző életeikben felhalmozott tudásukból ez-az visszajön és ez misszire az átalg fölé emeli a teljesí­tményüket.

[MSOFFICE14]

[MSOFFICE15]Airl Domain-je úgy látszik, nem úgy gondolja, hogy létezik egy központi (csúcs) teremtő, amely minden létező dolog végső forrása. Csakhogy akkor felmerül a kérdés, hogy az Is-Be.k ki teremtette. A legnagyobb kozmikus rendszerek magját ki ültette el: Másfelől viszont az nagyon valószí­nű, hogy valamennyi vallást a

Föld felett ellenőrzést gyakoroló Is-Be-k hozták létre.

[MSOFFICE16]Ez valóban í­gy van: aminek figyelmet szentelünk, akkor is, ha ezt negatí­v érzlmek kí­sérik, mint a düh, az indulat, a gyűlölet. Ezek a kiadott energiák a saját energiaszintet és az energia frekvenciáját csökkentik.

[MSOFFICE17]Az elektrosokk lényegében az emberek elektromos enrgiamezőinek az összezavarása a sugárzási rendszerek által.

[MSOFFICE18]Nem tudni, miért csak ezeket sorolta fel, hiszen ennél sokkal több olyan föld alatti bázis van, ahol mindenféle földön kí­vüli csapatok és csoportok dekkolnak. De lehet, hogy a holtak lelkeit mnd csak ezekbe viszik? Nem mintha ez sokat számí­tana...

[MSOFFICE19]A Földön élő emberek tehát nem állatokból fejlődtek ki, hanem más Is-Be-k teremtették a földi Is-be-ket. A hasonó fizikai felépí­tés nagyon különböző genetikai állományt takar. Az Is-be-k genetikai állományát illetően a fizikai test milyenségének alig van jelentősége..

[MSOFFICE20]Valószí­nűleg nem a mi naprendszerünkre gondol, hanem talán a galaktikai naprendszerre, bár persze ez nem biztos.

[MSOFFICE21]Más források szerint az annunakik hozták létre a homo sapiens fajt a Földön található majom és a korábban már létrehozott és elterjedt emberi gének megfelelő kikeverésével. Az új fajt bányászakodához használták rabszolgaként.

[MSOFFICE22]Az embrió a szellem integrációja nélkül csak egy élő hús. A szellem a fogantáatás utáni 22-55 nap között száll be. A megfelelő test kiszemelése, kiválálasztása jóelőre megtörténik. A trigger emlegetésével valószí­nűleg arra a jelre gondol, ami jelzi, hogy a test már alkalmas a szellem befogadására.

[MSOFFICE23]Más földönkí­vüliek is beszéltek arról, hogy gyors technológiával elő tudnak állí­tani olyan testeket, amelyekbe beépí­tenek olyan intelligenciát, amely bizonyos viszonylag egyszerűbb munka elvégzésére alkalmassá teszi a robbotot.. Emberekről is képesek pontos másolatokat készí­teni. íllí­tólag a Földön is sok iylen földön kí­vüliek által "előállí­tott" klón van.,

[MSOFFICE24]Az univerzumok fizikai részei benne vannak egy hatalmas tudatmezőben, amelyben mindezek nem léteznek.

forrás:Internet

--------------------------------------------------------------------------------


[ Módosítva p júl 30 2010, 03:00 ]
Vissza az elejére
nordi
szo jan 22 2011, 02:37
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
Roswell akták I.rész

A második világháborút követő években az Egyesült íllamok kormánya számos olyan eseménnyel szembesült, amelyek megjósolhatatlanul változtatták meg jövőjét, és ezzel együtt az emberiség jövőjét is. Ezek az események olyan hihetetlenek voltak, amelyek felülmúltak minden elképzelést. A meglepett Truman elnök és fő katonai vezetői szinte tehetetlennek érezték magukat, miután éppen megnyerték a történelem legpusztí­tóbb és legköltségesebb háborúját. Az Egyesült íllamok kifejlesztette, használta, és egyetlen nemzetként birtokolta az atombombát, amely egymagában képes volt bármilyen potenciális ellenfelet, vagy akár magát a Földet elpusztí­tani. Ebben az időben az Egyesült íllamok rendelkezett a legjobb gazdasággal, a legmagasabb életszí­nvonallal, a legnagyobb befolyással, valamint birtokolta a történelem legnagyobb és leghatékonyabb hadseregét.Csak elképzelni tudjuk a zavarodottságot, amikor az USA kormánya arról értesült, hogy egy idegen lények által vezetett űrhajó zuhant le az új-Mexikói sivatagban.

1947 januárja és 1952 decembere között legalább tizenhat lezuhant vagy leszállt idegen hajó, hatvanöt idegen holtteste és egy élő idegen került a kormány birtokába. További egy idegen űrhajó robbant fel, de ebből semmi összegyűjthető nem maradt. A fenti események közül tizenhárom az USA határain belül történt, nem számí­tva a levegőben megsemmisült hajót. A tizenháromból egy Arizonában, tizenegy új-Mexikóban és egy pedig Nevadában volt. Három más országokban történt. Ezek közül egy Norvégiában, kettő Mexikóban volt. Az UFO-észlelések száma olyan nagy volt, hogy azok komoly kivizsgálása az akkori eszközökkel lehetetlen volt.

Idegenek földi jelenléte

Egy idegen űrhajót találtak 1948. február 13-án egy fennsí­kon az új-Mexikóban található Aztec közelében. Szintén az errefelé található Hart Canyonban találtak egy másik hajót 1948. március 25-én. ítmérője harminc méter volt. A két hajóból összesen tizenhét idegen testét gyűjtötték össze. De ennél nagyobb felfedezés volt az, hogy mindkét járműben nagyszámú emberi testrészt tároltak. A beavatottakon paranoia lett úrrá, a történteket titkosí­tották. A biztonsági intézkedések szigorúbbak voltak a Manhattan-tervezet (az atombomba előállí­tása) számára foganatosí­tottaknál. Az elkövetkező években ezek az események voltak a világ történelme során legszigorúbban őrzött titkok.

Amerika tudósaiból egy különleges csoportot állí­tottak össze a Sign (=jel) -tervezet számára 1947 decemberében a jelenség tanulmányozására. Ezt a titoktartás leple fedte be. 1948 decemberében a Sign-projektbol létrehozták a Grudge (=harag, neheztelés) -tervezetet. Ennek során a félreinformálás céljából létrehozták a Blue Book (kék könyv) kutatást. Tizenhat kötetnyi anyagot gyűjtöttek össze, közte a közvélemény számára is ismert vitatható "Grudge 13"-at. "Blue Teameket" hoztak létre a lezuhant űrhajók, élő és halott idegenek begyűjtésére. Később, a Pounce-projekt során ezekből alakí­tották meg az Alfa-csoportokat.

Az Egyesült íllamok Légiereje és A CIA kezelte az idegenekkel kapcsolatos titkokat. A CIA-t valójában elnöki parancsra hozták létre eloször Central Intelligence Group (Központi Hí­rszerzo Csoport) néven kizárólag az idegen jelenlét kezelésének céljából. Késobb az NSA-t (Nemzeti Biztonsági íœgynökség) hozták létre a hí­rszerzés, és különösen az idegenek tevékenységének felügyelete céljából. Egy sor elnöki és BT-utasí­tás a CIA-t lassan elvonta a kizárólagos hí­rszerzési feladatoktól, és "jóváhagyta" számára titkolt tevékenységek során végrehajtott közvetlen akciókat mind otthon, mind külföldön.

Információgyűjtés

1947. december 9-én Marshall, Forrestal és Patterson miniszterek, valamint a Külügyminisztérium államigazgatási testületének igazgatója, Kennan sürgető ösztönzésére Truman jóváhagyta az NSC-4 kiadását, amelynek "Hí­rszerzéssel kapcsolatos rendelkezések" volt a cí­me.

Külföldi és katonai hí­rszerzés, 1. könyv, "A vizsgálóbizottság végső jelentése a (különös tekintettel az idegen tevékenységgel kapcsolatos) kormányrendelkezések tanulmányozásáról", Az Egyesült íllamok Szenátusa, 94. Kongresszus, 2. ülésszak, 94-755. számú, 1976. április 26-i jelentés 49. oldalán a következő áll: "Ez a direktí­va felhatalmazza a külügyminisztert a kommunizmus ellen történő nemzetközi hí­rszerzés koordinálására." Az NSC-4, NSC-4A titkos mellékletei titkolt lélektani hadviseléssel kapcsolatos tevékenységek végrehajtására utasí­tották a Központi Hí­rszerzés igazgatóját az NSC-4-ben megfogalmazott célok érdekében. A CIA számára a titkos műveletek végzésére először biztosí­tott hatalom nem tette lehetővé azok koordinálását és engedélyezését. Egyszerűen csak utasí­tották a Központi Hí­rszerzést "a titkos műveletek végrehajtására és azok eredményeinek ellenőrzésére a Külügyminisztériumon keresztül, hogy azok összeférnek-e az amerikai politikával."

Később az NSC-10/1 és NSC-10/2 lépett az NSC-4 és NSC-4A helyére, és ezek méginkább kiterjesztették a titkolt műveletek lehetőségeit. Az NSC-10/1 és NSC-10/2 jóváhagyta az illegális és extra-legális eljárásokat. Az NSC-10/1 alatt létrehoztak egy koordináló csoportot a titkos tervezetek áttekintésére, de nem azok engedélyezésére. Ez a csoport titokban az idegenekkel kapcsolatos tervezetek koordinálásával is meg volt bí­zva. Az NSC-10/1 és NSC-10/2 biztosí­totta, hogy senki ne tudjon semmit, amí­g az adott tervezet vagy művelet sikeresen véget nem ért. Ezzel gyakorlatilag egy "puffert" hoztak létre az elnök és az adott információ között. A szándék az volt, hogy ez a "közbenső tároló" biztosí­tsa, hogy az elnök ne tudjon semmiről, ha bármi is kiszivárogna.

Ezt a "puffert" használták az elkövetkező években, hogy az aktuális elnökök elől sikeresen "elzárják" az idegen jelenléttel kapcsolatos információkat, és csak arról tudjanak, amiről a titkos kormányzat és a hí­rszerzés akarta, hogy tudjanak. Az NSC-10/2 létrehozott egy titkos bizottságot, amely jelentős tudósokból állt. Ezt még nem az MJ-12 volt. Egy másik NSC-utasí­tás, az NSC-10/5 körvonalazta a bizottság feladatait. Ezek az NSC és más titkos utasí­tások tették lehetővé az MJ-12 létrehozását négy évvel később.

A leplezés első áldozata

James Forrestal, a védelmi miniszter a titkolás ellen volt. Idealista és vallásos ember volt, aki úgy gondolta, hogy a nagyközönséget is be kell avatni. Amikor elkezdett más pártok és a Kongresszus vezetőivel az idegenekkel kapcsolatos problémákról beszélni, Truman kérte, hogy mondjon le. Sok embernek beszélt a félelmeiről, és jogosan gondolta, hogy figyelik. Azok, akik figyelmen kí­vül hagyták a tényeket, ezt paranoiának nyilvání­tották. Később azt állí­tották, hogy Forrestalnak idegösszeomlása volt, és felvették a Bethesda Haditengerészeti Kórházba. Valójában az "illetékesek" attól féltek, hogy Forrestal beszélni kezd, ezért el kellett szigetelni, és hitelét kellett rontani. Valamikor 1949. május 22-e kora reggelén CIA-ügynökök egy lepedőt csavartak a nyaka köré, a másik végét egy rögzí­tett bútorhoz kötötték, majd kidobták Forrestalt az ablakon. A lepedő elszakadt, Forrestal pedig lezuhant és szörnyethalt. Ő volt a leplezés egyik első áldozata.

EBE

A Roswellben elfogott élő idegent EBE-nek nevezték. A Dr. Vannever Bush által javasolt név az Extraterrestrial Biological Entity (földönkí­vüli biológiai lény) rövidí­tése volt. EBE hajlamos volt hazudni, és csak egy évvel később adott választ a kérdésekre. Fogságának második éve alatt EBE elkezdett megnyí­lni, és a tőle származó információ enyhén szólva is ijesztő volt. Ezen megnyilvánulásainak gyűjteménye lett a későbbi "Sárga Könyv" alapja. Fényképek is készültek róla, amik a "Grudge 13-ba" is bekerültek. 1951 végén EBE beteg lett. Az egészségügyi személyzet megfelelő háttérinformáció hiányában képtelen volt betegségének okát meghatározni. EBE szervezete klorofil-alapú volt, a tápanyagokat többé-kevésbé a növényekhez hasonlóan dolgozta fel. Ezért elhatározták, hogy beavatnak egy botanikust. Dr. Guillermo Mendozát bí­zták meg azzal, hogy próbálja meggyógyí­tani. Dr. Mendoza 1952 közepéig dolgozott EBE megmentésén, amikor is EBE meghalt. Dr. Mendoza az idegenek biológiájának szakértője lett.

1952-ben egy hiábavaló kí­sérlet során az USA segélykérést sugárzott az űrbe EBE megmentése és a technológiai fölénnyel rendelkező idegen faj pártfogásának elnyerése érdekében. Választ nem kaptak, de a jóhiszeműség eredményeként a projekt folytatódott.

Az NSA létrehozása

1952. november 4-én Truman elnök közvetlen utasí­tására létrehozták a szigorúan titkos Nemzeti Biztonsági íœgynökséget (NSA). Elsődleges feladata az idegenek nyelvének megfejtése volt. Ez a sürgős feladat a korábbi erőfeszí­tések folytatása volt, a kódneve pedig SIGMA lett. Az NSA másodlagos feladata világszerte minden emberi és idegen kommunikáció és adás megfigyelése volt hí­rszerzési célokból, és az idegen jelenlét titokban tartása. A SIGMA-tervezet sikeres volt. Továbbá az NSA tartja a kapcsolatot a Holdon lévő bázissal és más titkos űrprogrammal. Közvetlen elnöki utasí­tásra az NSA nincs alárendelve semmilyen törvénynek. Az NSA számos más feladatot is ellát, és valójában ez a hí­rszerzés legfontosabb testülete. Ma az NSA kapja a hí­rszerzésre fordí­tott pénzösszeg 75%-át. Mint ahogy azt a régi mondás tartja: "Ahol a pénz, ott a hatalom". A Központi Hí­rszerzés csak a közvélemény megtévesztése végett van fenntartva. Az NSA elsődleges célja még mindig az idegenekkel való kommunikáció, de más idegenekkel kapcsolatos tevékenységeket is folytat.

Truman elnök továbbra is informálta szövetségeseit, köztük aSzovjetuniót az idegenekkel kapcsolatos problémákról a roswelli eset óta. Ezazért történt, mert az idegenekről kiderült, hogy veszélyt jelentenek az emberifajra. Terveket készí­tettek a Föld védelmére egy esetleges invázió esetére.Nagy nehézséget jelentett a nemzetközi titoktartás fenntartása. úgy találták,hogy egy külső csoportra van szükség a nemzetközi erőfeszí­tések koordinálásánakelrejtésére. Ennek eredménye volt egy titkos közösség, a "Bilderburgerek"megalapí­tása. A csoport székhelye Genfben, Svájcban volt. A"Bilderburgerek" lett a titkos világkormányzat, amely ma már mindentirányí­t. Az ENSZ csak egy nemzetközi vicc.

Egy új elnök

1953-ban másvalaki foglalta el a Fehér Házat. O egy olyan ember volt, aki vezetési lánccal rendelkező, struktúrált szerkezetű testülethez volt szokva. Módszere a bizottsággal történő irányí­tás volt. Hozott fontos döntéseket, de csak akkor, ha tanácsadói nem jutottak közös nevezőre. Normális módszere a lehetséges alternatí­vák áttanulmányozása, majd azok közül egy kiválasztása volt. Sok időt töltött a golfpályán. Ez nem volt szokatlan egy olyan embertől, aki a "legfőbb szövetséges főparancsnok" beosztásában szolgálta végig a háborút. A beosztás öt csillaggal járt. Ez az elnök Dwight David Eisenhower hadseregtábornok volt.

Első hivatali éve alatt, vagyis 1953-ban legalább tí­z újabb lezuhant űrhajót gyűjtöttek be huszonhat halott és négy élő idegennel. A tí­zből négy Arizonában, kettő Texasban, egy új-Mexikóban, egy Louisianában, egy Montanában és egy Dél-Afrikában volt. Eközben UFO-észlelések százait jelentették.

Eisenhower tudta, hogy neki kell megbirkóznia az idegenek problémájával. í‰s azt is tudta, hogy ezt a titkot nem fedheti fel a Kongresszus előtt. 1953 elején egy barátja, Nelson Rockefeller segí­tségét kérte, aki a külkapcsolatokkal foglalkozó tanács tagja volt. Eisenhower és Rockefeller elkezdték egy idegeneket felügyelő szervezet létrehozását, amely egy éven belül valósággá is vált. Ekkor született meg az MJ-12 ötlete. Nelson nagybátyjának, Winhtrop Aldrichnek döntő szerepe volt abban, hogy Eisenhower jelöltesse magát elnöknek. Az egészRockefeller-család, velük együtt a Rockefeller-birodalom támogatta Eisenhowert. A Rockefellertol való segí­tség kérése volt Eisenhower legnagyobb tévedése az USA és talán az egész emberiség jövőjét illetően.

Eisenhower a megválasztását követő első héten kijelölte Nelson Rockefellert a kormányszervezet elnöki bizottságának élére. Rockefeller volt a felelős a kormány újjászervezését illetően. A New Deal programok ezentúl egy szervezet, név szerint az Népegézsségügyi, Oktatási és Népjóléti Minisztérium alá kerültek.

A Föld felé

1953-ban csillagászok hatalmas objektumokat fedeztek fel, amelyek a Föld felé tartottak. Először aszteroidáknak vélték őket. Később bebizonyosodott, hogy csak űrhajók lehetnek. A Sigma-projekt idegen rádióadást fogott. Amikor az objektumok elérték a Földet, magas orbitális pályára álltak az Egyenlí­tő mentén. Több hatalmas hajó volt, valódi szándékuk ismeretlen. A Sigma, később pedig a Plátó-projekt képes volt egy leszállást megszervezni a számí­tógépek bináris nyelvét használva, aminek eredményeként megtörtént a szemtől szembeni találkozás egy másik bolygó idegen lényeivel. A Plátó-projekt feladata volt a diplomáciai kapcsolat felvétele az idegenekkel.

Időközben ember-kinézetű idegenek vették fel a kapcsolatot az USA kormányával. Ok figyelmeztettek minket az Egyenlí­tő körül keringő idegenekre, és felajánlották segí­tségüket spirituális fejlődésünkhöz. Fő feltételként a nukleáris fegyverek leszerelését és megsemmisí­tését követelték. Visszautasí­tották technológiájuk átadását, azt állí­tva, hogy spirituálisan képtelenek lennénk kezelni azt. úgy gondolták, hogy bármilyen új technológiát egymás megsemmisí­tésére használnánk. Ez a faj azt állí­totta, hogy jó úton vagyunk saját magunk megsemmisí­tése felé, abba kell hagynunk a Föld és egymás pusztí­tását, és meg kell tanulnunk harmóniában élni. Ezek a feltételek gyanúsnak tűntek, különösen a nukleáris leszerelés. Az emberek úgy hitték, hogy ennek a feltételnek a teljesí­tése megfosztana az idegen veszély elleni

védelemtől. A nukleáris leszerelés nem tartozott az USA fő érdekei közé. Az ajánlatot visszautasí­tották.

Később, 1954-ben az Egyenlí­tő körül keringő Szürke idegenek leszálltak a Holloman légierőbázison. Kötöttek egy alapmegegyezést. Elmondásuk szerint az Orion csillagkép egyik vörös csillaga körül keringő bolygóról származnak, amelyet mi Betelgeuse-nek nevezünk. Azt állí­tották, hogy bolygójuk haldoklik, és bizonyos idő elteltével már nem lesznek képesek ott élni. Ez egy másik leszálláshoz vezetett az Edwards légierőbázison. A történelmi esemény részleteit eltervezték, majd megegyeztek a megállapodás részleteiben. A kérdéses napon az elnököt a bázisra szállí­tották, a sajtótól elnézést kérve pedig azt mondták, hogy az elnöknek fogorvoshoz kellett mennie.

A formális szerződés aláí­rása

Eisenhower elnök találkozott az idegenekkel, és létrejött egy megállapodás az idegen nemzet és az USA között. Ekkor érkezett hozzánk az első idegen követ. A neve és megszólí­tása "Omnipotent Highness Krlll" ("Teljhatalmú Nagyságos Krlll", ejtsd: Krill) volt. A királyi cí­mek megvetésének hagyománya miatt titokban "Original Hostage Krlll"-nek ("Eredeti Túsz Krlll") nevezték. Az idegenek jelvényét "Háromoldalú Jelnek" hí­vták. Ez látható az űrhajóikon és az egyenruhájukon is. Mindkét leszállást és a második találkozást filmre vették. Ezek a filmek ma is léteznek.

A szerződés kimondta: Az idegenek nem avatkoznak az ügyeinkbe, és mi sem az övéikbe. Földön való jelenlétüket titokban tartjuk. Ellátnak minket fejlett technológiával és segí­tenek technológiai fejlődésünkben. Nem kötnek semmilyen megállapodást a Föld egyik nemzetével sem. Korlátozott időperiódusonként elrabolhatnak embereket orvostani kí­sérleteikhez és fejlődésünk megfigyeléséhez azokkal a kikötésekkel, hogy az eltérí­tett személyeknek nem esik bántódásuk, visszakerülnek elrablásuk szí­nhelyére, nem fognak emlékezni a történtekre, valamint szabályos időközönként eljuttatják az MJ-12-nek az összes elrabolt és bármilyen formában idegenekkel kapcsolatba került személyek listáját. Mindkét nemzet fogadja a másik követeit mindaddig, amí­g a szerződés érvényben van. Továbbá megállapodás történt arról is, hogy mind az idegenek, mind az USA egyenként tizenhat főnyi csoportot küld a másikhoz tanulás céljából.

Földalatti bázisok

Az idegen "vendégek" a Földön maradnak, az emberek pedig elutaznak az idegenek származási helyére meghatározott időtartamra, majd visszatérnek. Abban is megállapodtak, hogy az idegenek használatára földalatti bázisokat épí­tenek, valamint két bázist közös idegen-USA használatra. A technológia átadása a közösen használt bázisokon történne. Az idegen bázisokat a Utah, új-Mexikó, Arizona és Colorado által határolt terület négy sarkába, indián rezervátumok alá telepí­tenék, egyet pedig Nevadába, ez az S-4 volt, amely kb. hét mérföldre található az 51-es Körzet nyugati határától. Az összes idegen bázis a Tengerészeti Hí­rszerzési Hivatal (DNI) irányí­tása alá tartozna, a személyzet, ami ezekben a komplexumokban dolgozik, a Haditengerészettől kapná a fizetését. A bázisok épí­tése azonnal elkezdődött, de később az ütem lassult, amí­g 1957 végre sikerült elkülöní­teni a szükséges pénzt.

Az 51-es Körzet és az S-4

Létrehozták a Redlight (=Vörös Fény) -projektet és elkezdődtek az idegen űrhajókkal folyó tesztrepülések. Egy szigorúan titkos létesí­tmény épült Groom Lake-nél Nevadában a fegyvertesztekhez használt terület közepén. A létesí­tményt a Haditengerészet irányí­tása alá rendelték, és a személyzetnek pedig "Q" fokozatú és elnöki engedélyre volt szüksége a belépéshez. Ez azért ironikus, mert magának az USA elnökének sem volt jogosultsága belépni a létesí­tménybe. Az idegen bázis és a technológia átadása az S-4-nek nevezett területen történt. Az S-4 kódneve "A Hold sötét oldala" volt.

A Hadsereget bí­zták meg a titkos szervezet létrehozásával, aminek feladata az idegenekkel kapcsolatos programok biztonsága volt. Ez a testület a Nemzeti Felderí­tő Szervezet (NRO) nevet kapta, székhelye pedig Fort Carsonban, Colorado államban volt. A projektek védelmére kiképzett csoportokat Deltának nevezték.

Egy másik program a Snowbird (Télipinty) nevet kapta. Feladata az volt, hogy a Redlight-projekt keretében tesztelt replüőeszközök észlelése esetén megmagyarázza, hogy azok a Légierő kí­sérletei voltak. A Snowbird-tervezet által használt repülőeszközök hagyományos technológiákkal készültek, és számos alkalommal mutatták be őket a sajtó elott. Szintén a Snowbird feladata volt a lakosság általi idegen űrhajó, vagyis UFO-észlelések félremagyarázása. A Snowbird-program nagyon sikeres volt, és a lakossági bejelentések szilárd ütemben csökkentek az utóbbi évekig.

Vissza az elejére
nordi
szo jan 22 2011, 02:44
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
Roswell aktái II.rész (Majestic project)

A második világháborút követő években az Egyesült íllamok kormánya számos olyan eseménnyel szembesült, amelyek megjósolhatatlanul változtatták meg jövőjét, és ezzel együtt az emberiség jövőjét is. Ezek az események olyan hihetetlenek voltak, amelyek felülmúltak minden elképzelést. A meglepett Truman elnök és fő katonai vezetői szinte tehetetlennek érezték magukat, miután éppen megnyerték a történelem legpusztí­tóbb és legköltségesebb háborúját. Az Egyesült íllamok kifejlesztette, használta, és egyetlen nemzetként birtokolta az atombombát, amely egymagában képes volt bármilyen potenciális ellenfelet, vagy akár magát a Földet elpusztí­tani. Ebben az időben az Egyesült íllamok rendelkezett a legjobb gazdasággal, a legmagasabb életszí­nvonallal, a legnagyobb befolyással, valamint birtokolta a történelem legnagyobb és leghatékonyabb hadseregét.Csak elképzelni tudjuk a zavarodottságot, amikor az USA kormánya arról értesült, hogy egy idegen lények által vezetett űrhajó zuhant le az új-Mexikói sivatagban.

1947 januárja és 1952 decembere között legalább tizenhat lezuhant vagy leszállt idegen hajó, hatvanöt idegen holtteste és egy élő idegen került a kormány birtokába. További egy idegen űrhajó robbant fel, de ebből semmi összegyűjthető nem maradt. A fenti események közül tizenhárom az USA határain belül történt, nem számí­tva a levegőben megsemmisült hajót. A tizenháromból egy Arizonában, tizenegy új-Mexikóban és egy pedig Nevadában volt. Három más országokban történt. Ezek közül egy Norvégiában, kettő Mexikóban volt. Az UFO-észlelések száma olyan nagy volt, hogy azok komoly kivizsgálása az akkori eszközökkel lehetetlen volt.

Idegenek földi jelenléte

Egy idegen űrhajót találtak 1948. február 13-án egy fennsí­kon az új-Mexikóban található Aztec közelében. Szintén az errefelé található Hart Canyonban találtak egy másik hajót 1948. március 25-én. ítmérője harminc méter volt. A két hajóból összesen tizenhét idegen testét gyűjtötték össze. De ennél nagyobb felfedezés volt az, hogy mindkét járműben nagyszámú emberi testrészt tároltak. A beavatottakon paranoia lett úrrá, a történteket titkosí­tották. A biztonsági intézkedések szigorúbbak voltak a Manhattan-tervezet (az atombomba előállí­tása) számára foganatosí­tottaknál. Az elkövetkező években ezek az események voltak a világ történelme során legszigorúbban őrzött titkok.

Amerika tudósaiból egy különleges csoportot állí­tottak össze a Sign (=jel) -tervezet számára 1947 decemberében a jelenség tanulmányozására. Ezt a titoktartás leple fedte be. 1948 decemberében a Sign-projektbol létrehozták a Grudge (=harag, neheztelés) -tervezetet. Ennek során a félreinformálás céljából létrehozták a Blue Book (kék könyv) kutatást. Tizenhat kötetnyi anyagot gyűjtöttek össze, közte a közvélemény számára is ismert vitatható "Grudge 13"-at. "Blue Teameket" hoztak létre a lezuhant űrhajók, élő és halott idegenek begyűjtésére. Később, a Pounce-projekt során ezekből alakí­tották meg az Alfa-csoportokat.

Az Egyesült íllamok Légiereje és A CIA kezelte az idegenekkel kapcsolatos titkokat. A CIA-t valójában elnöki parancsra hozták létre eloször Central Intelligence Group (Központi Hí­rszerzo Csoport) néven kizárólag az idegen jelenlét kezelésének céljából. Késobb az NSA-t (Nemzeti Biztonsági íœgynökség) hozták létre a hí­rszerzés, és különösen az idegenek tevékenységének felügyelete céljából. Egy sor elnöki és BT-utasí­tás a CIA-t lassan elvonta a kizárólagos hí­rszerzési feladatoktól, és "jóváhagyta" számára titkolt tevékenységek során végrehajtott közvetlen akciókat mind otthon, mind külföldön.

Információgyűjtés

1947. december 9-én Marshall, Forrestal és Patterson miniszterek, valamint a Külügyminisztérium államigazgatási testületének igazgatója, Kennan sürgető ösztönzésére Truman jóváhagyta az NSC-4 kiadását, amelynek "Hí­rszerzéssel kapcsolatos rendelkezések" volt a cí­me.

Külföldi és katonai hí­rszerzés, 1. könyv, "A vizsgálóbizottság végső jelentése a (különös tekintettel az idegen tevékenységgel kapcsolatos) kormányrendelkezések tanulmányozásáról", Az Egyesült íllamok Szenátusa, 94. Kongresszus, 2. ülésszak, 94-755. számú, 1976. április 26-i jelentés 49. oldalán a következő áll: "Ez a direktí­va felhatalmazza a külügyminisztert a kommunizmus ellen történő nemzetközi hí­rszerzés koordinálására." Az NSC-4, NSC-4A titkos mellékletei titkolt lélektani hadviseléssel kapcsolatos tevékenységek végrehajtására utasí­tották a Központi Hí­rszerzés igazgatóját az NSC-4-ben megfogalmazott célok érdekében. A CIA számára a titkos műveletek végzésére először biztosí­tott hatalom nem tette lehetővé azok koordinálását és engedélyezését. Egyszerűen csak utasí­tották a Központi Hí­rszerzést "a titkos műveletek végrehajtására és azok eredményeinek ellenőrzésére a Külügyminisztériumon keresztül, hogy azok összeférnek-e az amerikai politikával."

Később az NSC-10/1 és NSC-10/2 lépett az NSC-4 és NSC-4A helyére, és ezek méginkább kiterjesztették a titkolt műveletek lehetőségeit. Az NSC-10/1 és NSC-10/2 jóváhagyta az illegális és extra-legális eljárásokat. Az NSC-10/1 alatt létrehoztak egy koordináló csoportot a titkos tervezetek áttekintésére, de nem azok engedélyezésére. Ez a csoport titokban az idegenekkel kapcsolatos tervezetek koordinálásával is meg volt bí­zva. Az NSC-10/1 és NSC-10/2 biztosí­totta, hogy senki ne tudjon semmit, amí­g az adott tervezet vagy művelet sikeresen véget nem ért. Ezzel gyakorlatilag egy "puffert" hoztak létre az elnök és az adott információ között. A szándék az volt, hogy ez a "közbenső tároló" biztosí­tsa, hogy az elnök ne tudjon semmiről, ha bármi is kiszivárogna.

Ezt a "puffert" használták az elkövetkező években, hogy az aktuális elnökök elől sikeresen "elzárják" az idegen jelenléttel kapcsolatos információkat, és csak arról tudjanak, amiről a titkos kormányzat és a hí­rszerzés akarta, hogy tudjanak. Az NSC-10/2 létrehozott egy titkos bizottságot, amely jelentős tudósokból állt. Ezt még nem az MJ-12 volt. Egy másik NSC-utasí­tás, az NSC-10/5 körvonalazta a bizottság feladatait. Ezek az NSC és más titkos utasí­tások tették lehetővé az MJ-12 létrehozását négy évvel később.

A leplezés első áldozata

James Forrestal, a védelmi miniszter a titkolás ellen volt. Idealista és vallásos ember volt, aki úgy gondolta, hogy a nagyközönséget is be kell avatni. Amikor elkezdett más pártok és a Kongresszus vezetőivel az idegenekkel kapcsolatos problémákról beszélni, Truman kérte, hogy mondjon le. Sok embernek beszélt a félelmeiről, és jogosan gondolta, hogy figyelik. Azok, akik figyelmen kí­vül hagyták a tényeket, ezt paranoiának nyilvání­tották. Később azt állí­tották, hogy Forrestalnak idegösszeomlása volt, és felvették a Bethesda Haditengerészeti Kórházba. Valójában az "illetékesek" attól féltek, hogy Forrestal beszélni kezd, ezért el kellett szigetelni, és hitelét kellett rontani. Valamikor 1949. május 22-e kora reggelén CIA-ügynökök egy lepedőt csavartak a nyaka köré, a másik végét egy rögzí­tett bútorhoz kötötték, majd kidobták Forrestalt az ablakon. A lepedő elszakadt, Forrestal pedig lezuhant és szörnyethalt. Ő volt a leplezés egyik első áldozata.

EBE

A Roswellben elfogott élő idegent EBE-nek nevezték. A Dr. Vannever Bush által javasolt név az Extraterrestrial Biological Entity (földönkí­vüli biológiai lény) rövidí­tése volt. EBE hajlamos volt hazudni, és csak egy évvel később adott választ a kérdésekre. Fogságának második éve alatt EBE elkezdett megnyí­lni, és a tőle származó információ enyhén szólva is ijesztő volt. Ezen megnyilvánulásainak gyűjteménye lett a későbbi "Sárga Könyv" alapja. Fényképek is készültek róla, amik a "Grudge 13-ba" is bekerültek. 1951 végén EBE beteg lett. Az egészségügyi személyzet megfelelő háttérinformáció hiányában képtelen volt betegségének okát meghatározni. EBE szervezete klorofil-alapú volt, a tápanyagokat többé-kevésbé a növényekhez hasonlóan dolgozta fel. Ezért elhatározták, hogy beavatnak egy botanikust. Dr. Guillermo Mendozát bí­zták meg azzal, hogy próbálja meggyógyí­tani. Dr. Mendoza 1952 közepéig dolgozott EBE megmentésén, amikor is EBE meghalt. Dr. Mendoza az idegenek biológiájának szakértője lett.

1952-ben egy hiábavaló kí­sérlet során az USA segélykérést sugárzott az űrbe EBE megmentése és a technológiai fölénnyel rendelkező idegen faj pártfogásának elnyerése érdekében. Választ nem kaptak, de a jóhiszeműség eredményeként a projekt folytatódott.

Az NSA létrehozása

1952. november 4-én Truman elnök közvetlen utasí­tására létrehozták a szigorúan titkos Nemzeti Biztonsági íœgynökséget (NSA). Elsődleges feladata az idegenek nyelvének megfejtése volt. Ez a sürgős feladat a korábbi erőfeszí­tések folytatása volt, a kódneve pedig SIGMA lett. Az NSA másodlagos feladata világszerte minden emberi és idegen kommunikáció és adás megfigyelése volt hí­rszerzési célokból, és az idegen jelenlét titokban tartása. A SIGMA-tervezet sikeres volt. Továbbá az NSA tartja a kapcsolatot a Holdon lévő bázissal és más titkos űrprogrammal. Közvetlen elnöki utasí­tásra az NSA nincs alárendelve semmilyen törvénynek. Az NSA számos más feladatot is ellát, és valójában ez a hí­rszerzés legfontosabb testülete. Ma az NSA kapja a hí­rszerzésre fordí­tott pénzösszeg 75%-át. Mint ahogy azt a régi mondás tartja: "Ahol a pénz, ott a hatalom". A Központi Hí­rszerzés csak a közvélemény megtévesztése végett van fenntartva. Az NSA elsődleges célja még mindig az idegenekkel való kommunikáció, de más idegenekkel kapcsolatos tevékenységeket is folytat.

Truman elnök továbbra is informálta szövetségeseit, köztük aSzovjetuniót az idegenekkel kapcsolatos problémákról a roswelli eset óta. Ezazért történt, mert az idegenekről kiderült, hogy veszélyt jelentenek az emberifajra. Terveket készí­tettek a Föld védelmére egy esetleges invázió esetére.Nagy nehézséget jelentett a nemzetközi titoktartás fenntartása. úgy találták,hogy egy külső csoportra van szükség a nemzetközi erőfeszí­tések koordinálásánakelrejtésére. Ennek eredménye volt egy titkos közösség, a "Bilderburgerek"megalapí­tása. A csoport székhelye Genfben, Svájcban volt. A"Bilderburgerek" lett a titkos világkormányzat, amely ma már mindentirányí­t. Az ENSZ csak egy nemzetközi vicc.

Egy új elnök

1953-ban másvalaki foglalta el a Fehér Házat. O egy olyan ember volt, aki vezetési lánccal rendelkező, struktúrált szerkezetű testülethez volt szokva. Módszere a bizottsággal történő irányí­tás volt. Hozott fontos döntéseket, de csak akkor, ha tanácsadói nem jutottak közös nevezőre. Normális módszere a lehetséges alternatí­vák áttanulmányozása, majd azok közül egy kiválasztása volt. Sok időt töltött a golfpályán. Ez nem volt szokatlan egy olyan embertől, aki a "legfőbb szövetséges főparancsnok" beosztásában szolgálta végig a háborút. A beosztás öt csillaggal járt. Ez az elnök Dwight David Eisenhower hadseregtábornok volt.

Első hivatali éve alatt, vagyis 1953-ban legalább tí­z újabb lezuhant űrhajót gyűjtöttek be huszonhat halott és négy élő idegennel. A tí­zből négy Arizonában, kettő Texasban, egy új-Mexikóban, egy Louisianában, egy Montanában és egy Dél-Afrikában volt. Eközben UFO-észlelések százait jelentették.

Eisenhower tudta, hogy neki kell megbirkóznia az idegenek problémájával. í‰s azt is tudta, hogy ezt a titkot nem fedheti fel a Kongresszus előtt. 1953 elején egy barátja, Nelson Rockefeller segí­tségét kérte, aki a külkapcsolatokkal foglalkozó tanács tagja volt. Eisenhower és Rockefeller elkezdték egy idegeneket felügyelő szervezet létrehozását, amely egy éven belül valósággá is vált. Ekkor született meg az MJ-12 ötlete. Nelson nagybátyjának, Winhtrop Aldrichnek döntő szerepe volt abban, hogy Eisenhower jelöltesse magát elnöknek. Az egészRockefeller-család, velük együtt a Rockefeller-birodalom támogatta Eisenhowert. A Rockefellertol való segí­tség kérése volt Eisenhower legnagyobb tévedése az USA és talán az egész emberiség jövőjét illetően.

Eisenhower a megválasztását követő első héten kijelölte Nelson Rockefellert a kormányszervezet elnöki bizottságának élére. Rockefeller volt a felelős a kormány újjászervezését illetően. A New Deal programok ezentúl egy szervezet, név szerint az Népegézsségügyi, Oktatási és Népjóléti Minisztérium alá kerültek.

A Föld felé

1953-ban csillagászok hatalmas objektumokat fedeztek fel, amelyek a Föld felé tartottak. Először aszteroidáknak vélték őket. Később bebizonyosodott, hogy csak űrhajók lehetnek. A Sigma-projekt idegen rádióadást fogott. Amikor az objektumok elérték a Földet, magas orbitális pályára álltak az Egyenlí­tő mentén. Több hatalmas hajó volt, valódi szándékuk ismeretlen. A Sigma, később pedig a Plátó-projekt képes volt egy leszállást megszervezni a számí­tógépek bináris nyelvét használva, aminek eredményeként megtörtént a szemtől szembeni találkozás egy másik bolygó idegen lényeivel. A Plátó-projekt feladata volt a diplomáciai kapcsolat felvétele az idegenekkel.

Időközben ember-kinézetű idegenek vették fel a kapcsolatot az USA kormányával. Ok figyelmeztettek minket az Egyenlí­tő körül keringő idegenekre, és felajánlották segí­tségüket spirituális fejlődésünkhöz. Fő feltételként a nukleáris fegyverek leszerelését és megsemmisí­tését követelték. Visszautasí­tották technológiájuk átadását, azt állí­tva, hogy spirituálisan képtelenek lennénk kezelni azt. úgy gondolták, hogy bármilyen új technológiát egymás megsemmisí­tésére használnánk. Ez a faj azt állí­totta, hogy jó úton vagyunk saját magunk megsemmisí­tése felé, abba kell hagynunk a Föld és egymás pusztí­tását, és meg kell tanulnunk harmóniában élni. Ezek a feltételek gyanúsnak tűntek, különösen a nukleáris leszerelés. Az emberek úgy hitték, hogy ennek a feltételnek a teljesí­tése megfosztana az idegen veszély elleni

védelemtől. A nukleáris leszerelés nem tartozott az USA fő érdekei közé. Az ajánlatot visszautasí­tották.

Később, 1954-ben az Egyenlí­tő körül keringő Szürke idegenek leszálltak a Holloman légierőbázison. Kötöttek egy alapmegegyezést. Elmondásuk szerint az Orion csillagkép egyik vörös csillaga körül keringő bolygóról származnak, amelyet mi Betelgeuse-nek nevezünk. Azt állí­tották, hogy bolygójuk haldoklik, és bizonyos idő elteltével már nem lesznek képesek ott élni. Ez egy másik leszálláshoz vezetett az Edwards légierőbázison. A történelmi esemény részleteit eltervezték, majd megegyeztek a megállapodás részleteiben. A kérdéses napon az elnököt a bázisra szállí­tották, a sajtótól elnézést kérve pedig azt mondták, hogy az elnöknek fogorvoshoz kellett mennie.

A formális szerződés aláí­rása

Eisenhower elnök találkozott az idegenekkel, és létrejött egy megállapodás az idegen nemzet és az USA között. Ekkor érkezett hozzánk az első idegen követ. A neve és megszólí­tása "Omnipotent Highness Krlll" ("Teljhatalmú Nagyságos Krlll", ejtsd: Krill) volt. A királyi cí­mek megvetésének hagyománya miatt titokban "Original Hostage Krlll"-nek ("Eredeti Túsz Krlll") nevezték. Az idegenek jelvényét "Háromoldalú Jelnek" hí­vták. Ez látható az űrhajóikon és az egyenruhájukon is. Mindkét leszállást és a második találkozást filmre vették. Ezek a filmek ma is léteznek.

A szerződés kimondta: Az idegenek nem avatkoznak az ügyeinkbe, és mi sem az övéikbe. Földön való jelenlétüket titokban tartjuk. Ellátnak minket fejlett technológiával és segí­tenek technológiai fejlődésünkben. Nem kötnek semmilyen megállapodást a Föld egyik nemzetével sem. Korlátozott időperiódusonként elrabolhatnak embereket orvostani kí­sérleteikhez és fejlődésünk megfigyeléséhez azokkal a kikötésekkel, hogy az eltérí­tett személyeknek nem esik bántódásuk, visszakerülnek elrablásuk szí­nhelyére, nem fognak emlékezni a történtekre, valamint szabályos időközönként eljuttatják az MJ-12-nek az összes elrabolt és bármilyen formában idegenekkel kapcsolatba került személyek listáját. Mindkét nemzet fogadja a másik követeit mindaddig, amí­g a szerződés érvényben van. Továbbá megállapodás történt arról is, hogy mind az idegenek, mind az USA egyenként tizenhat főnyi csoportot küld a másikhoz tanulás céljából.

Földalatti bázisok

Az idegen "vendégek" a Földön maradnak, az emberek pedig elutaznak az idegenek származási helyére meghatározott időtartamra, majd visszatérnek. Abban is megállapodtak, hogy az idegenek használatára földalatti bázisokat épí­tenek, valamint két bázist közös idegen-USA használatra. A technológia átadása a közösen használt bázisokon történne. Az idegen bázisokat a Utah, új-Mexikó, Arizona és Colorado által határolt terület négy sarkába, indián rezervátumok alá telepí­tenék, egyet pedig Nevadába, ez az S-4 volt, amely kb. hét mérföldre található az 51-es Körzet nyugati határától. Az összes idegen bázis a Tengerészeti Hí­rszerzési Hivatal (DNI) irányí­tása alá tartozna, a személyzet, ami ezekben a komplexumokban dolgozik, a Haditengerészettől kapná a fizetését. A bázisok épí­tése azonnal elkezdődött, de később az ütem lassult, amí­g 1957 végre sikerült elkülöní­teni a szükséges pénzt.

Az 51-es Körzet és az S-4

Létrehozták a Redlight (=Vörös Fény) -projektet és elkezdődtek az idegen űrhajókkal folyó tesztrepülések. Egy szigorúan titkos létesí­tmény épült Groom Lake-nél Nevadában a fegyvertesztekhez használt terület közepén. A létesí­tményt a Haditengerészet irányí­tása alá rendelték, és a személyzetnek pedig "Q" fokozatú és elnöki engedélyre volt szüksége a belépéshez. Ez azért ironikus, mert magának az USA elnökének sem volt jogosultsága belépni a létesí­tménybe. Az idegen bázis és a technológia átadása az S-4-nek nevezett területen történt. Az S-4 kódneve "A Hold sötét oldala" volt.

A Hadsereget bí­zták meg a titkos szervezet létrehozásával, aminek feladata az idegenekkel kapcsolatos programok biztonsága volt. Ez a testület a Nemzeti Felderí­tő Szervezet (NRO) nevet kapta, székhelye pedig Fort Carsonban, Colorado államban volt. A projektek védelmére kiképzett csoportokat Deltának nevezték.

Egy másik program a Snowbird (Télipinty) nevet kapta. Feladata az volt, hogy a Redlight-projekt keretében tesztelt replüőeszközök észlelése esetén megmagyarázza, hogy azok a Légierő kí­sérletei voltak. A Snowbird-tervezet által használt repülőeszközök hagyományos technológiákkal készültek, és számos alkalommal mutatták be őket a sajtó elott. Szintén a Snowbird feladata volt a lakosság általi idegen űrhajó, vagyis UFO-észlelések félremagyarázása. A Snowbird-program nagyon sikeres volt, és a lakossági bejelentések szilárd ütemben csökkentek az utóbbi évekig.

forrás: eoldal.hu
Vissza az elejére
fulldragon
h ápr 11 2011, 02:46

Regisztrált tag #35
Regisztrált: v júl 04 2010, 02:40
Üzenetek: 410
Roswell FBI aktak Katt ide![ Módosítva h ápr 11 2011, 02:47 ]
Vissza az elejére
Zsuzska
k ápr 12 2011, 05:48
Regisztrált tag #8
Regisztrált: cs jan 14 2010, 07:44
Üzenetek: 247
Hááát...
Ezekbíµl azért mégsem derül minden:

[ Módosítva k ápr 12 2011, 05:52 ]
Vissza az elejére
Vicus
v ápr 17 2011, 05:35
Regisztrált tag #153
Regisztrált: szo márc 26 2011, 07:15
Üzenetek: 262
Szinte hihetetlen, de azt gondolom, hogy ha fel akarnák fedni magukat, már régen megtették volna!! Talán távolból még irányí­tani is tudták a gondolatait, hogy ne sokat tudjunk meg róluk!

Egyáltalán ha igaz ez az infó és 1 évig nem beszélt, csak utána adott valamilyen információt, az valamiért történt, és egyáltalán hogyan kommunikált??,, ez elgondolkoztató nem??!!
Lehet, hogy hülyeséget í­rok, annyira soha nem mélyedtem bele ebbe a témába, de valami van odaát, személyes tapasztalatom van, de nem az Ufók-ról!!
Hanem a halál utáni "élet" bepillantásába!!
Vissza az elejére
nordi
v ápr 17 2011, 06:39
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
na, ez érdekes.. csaktán nem éted túl a saját halálodat ?
ird le mert biztos mást is érdekel (nyitottam külön topikot neki Katt ide! 0
(ugy tudom lesz cikk a halálközeli élményekröl is)

[ Módosítva v ápr 17 2011, 06:39 ]
Vissza az elejére
Oldal:   <<        >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System