:: Fórumok :: Földönkí­vüliek, idegen világok :: Földönkí­vüli lények
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Szürkék
Oldal:       >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Fox Mulder
sze jún 02 2010, 01:04
Regisztrált tag #19
Regisztrált: cs máj 13 2010, 01:25
Üzenetek: 103
Az egyik kedvenc témaköröm a szürkék, fajtájuk, civilizációjuk, biológiájuk megismerése. Három fő dolog inspirált a kutatómunkára: 1.a nagyon sok egyedszám 2.az elrablásokkal mindig őket hozzák kapcsolatba 3.a negatí­v irányultság a szürkék ellen. Természetesen az érdem nem engem illet, én csak összegyűjtöttem az információkat, melyek szerte a neten megtalálhatóak, és egy összegző képet alkottam belőle.
Elsősorban meg kellene tudnunk különböztetni a szürke fajokat, hiszen, mind-mind más faj képviselői jelentek meg különböző időpontokban. Roswell-ben zetaiak, a bizonyos szerződés megkötésekor a „magas szürkék”csoportjából, akik az Orionból érkeztek. Nem elhanyagolható az a figyelembevétel sem, ami a Zeta fajt illeti, mert több fajtájuk létezik. Betty Hill és Whitley Stieber is Zetai szürkékkel „találkozott”, de az idegenek megjelenési formája különböző volt, sőt Strieber egy másik szürke fajjal is kapcsolatba került, melynek neve Algermon. Ismerünk még továbbá magas vékony, sütőtök fejű és vizi Zetait is. Van olyan idegen akit a szürkékhez sorolnak, csupán a testfelépí­tése miatt, de a szí­ne fekete, ez a tí­pus az Altemon fajhoz tartozik. Amint látjuk, elég változatos és szí­nes a szürkék felhozatala és ezzel még korántsem teljes a lista. Szí­nes a szürke felhozatal?! í‰rdekes fogalmazás. Nem áll szándékomban most bemutatni az egyes fajok civilizációját, kultúráját, biológiai működésüket, ezekkel később is foglalkozhatunk, inkább a legátfogóbb képre fektetném a hangsúlyt, ez pedig a külső megjelenési forma, ami a szürkékre jellemző. Egészen vissza kell mennünk a gyökerekhez, az ősi társadalmi rendszerük bukásához. Nézzük.
Abban az időben a szürkék testfelépí­tése eltér a ma ismert standard normákhoz képest. Szemük jóval kisebb és a bőrük szí­ne is halványabb. Nemi szerveik – ekkor még vannak – testük arányaihoz képest kisebbek az emberhez mérten. Erős szexuális motiváció vezérli őket, amely túlnépesedéshez vezetett. Társas együttműködésükhöz rendkí­vüli összetevőket adtak telepatikus úton. A túlnépesedéssel egyenes arányban nőtt a környezetszennyezés. Szülőbolygójuk légkörét teljesen megmérgezték, a légkör tönkretételéből eredően a felszí­nt bombázó sugárzás felerősödött. A gyermekek körében egyre nőtt a megbetegedés és a halál. A szülés, ekkor még rendben volt, de egyre több gond jelentkezett, reprodukciós és evolúciós problémák. Teljesen naivan kezelték a környezetszennyezést, ahogyan mi is ezt tesszük most. Pszichológiájuk ekkor, rendkí­vül hasonlatos az emberhez. Az egyéni érdekek felerősödtek, és nemcsak felerősödtek, hanem központba helyeződtek, ami viselkedési zavarokhoz vezetett. A tömeges pusztuláshoz vezető utat semmi nem tudta megállí­tani. Egy érdekes és helytálló elméletet csatolok ide: „Ha egy bizonyos viselkedési mintát a közösség kellő számú egyede elkezdi megjelení­teni, akkor ez a viselkedés megállí­thatatlanul elterjed, még akkor is, ha ez az adott faj kihalásához vezet.” Ezen folyamatok bekövetkeztéhez pluszként szolgál a telepátia. Az í­gy összekötött lények tudatalattijában kaotikus folyamatok indultak be. A megfontolás, az észszerűség eltűnt és helyébe lépett az önzés, önpusztí­tás.
Miben nyilvánult meg az önzés? Az egyéb javak felhalmozásával kezdődött, majd hierarchikus tártársadalmi csoportok alakultak ki. Ennek eredményeként lettek az egyének megfigyelés alatt tartva. Mivel egy ilyen rendszer felépí­téséhez kell egy vezető személyiség, a kaotikus állapot csak rosszabbodott. A pozí­ció elvesztése, hogy másvalaki veheti át a hatalmat, fegyverkezést váltott ki, ami militarista rendszert eredményezett. A telepatikus úton összekapcsolt egyedekben úrrá lett a félelem és a teljes káosz. A pusztí­tás irányí­thatatlanná és elkerülhetetlenné vált. Mindezen ismeretek javarészt a távérzékelésen alapulnak, de azt a tényt, hogy szülőbolygójukat önmaguk pusztí­tották el, máshol is megtaláljuk. A távérzékelés folyamán nem sikerült a hatalmi vezető személyére bukkanni, í­gy kiléte ismeretlen, és további sorsa is. A parakommunikációs kí­sérlet úgy folytatódik, hogy a szürkék lemenekültek a föld alá. Kis ember vagyok, hogy megkérdőjelezzek egy ilyen folyamatot, de most mégis megteszem. Véleményem szerint a túlélő szürkék elhagyták a bolygót, mintsem lementek volna a föld alá, bár biztos ilyen is történt, hiszen a kí­sérletben ezt látták. Nem tartom valószí­nűnek a föld alatti szürkék túlélését, hiszen a felerősödött környezetszennyezés ott sem mentette volna meg őket. Gondoljunk csak önmagunkra. Semmilyen technológiai tudás sem védhetne meg minket a föld alatt sem. Ezért is vetették el a 2-es Alternatí­vát, majd lépett a helyébe a 3-as, ami arról szól, hogy más bolygón kell keresni menedéket a kiválasztott emberek számára. Na de ez egy másik történet. Azonban nagyon valószí­nű, hogy ha el is hagyták a bolygót, valóban a föld alá kényszerültek egy másik planétán.
Hogyan alakult a túlélő szürkék sorsa? Azt már ők is tudták, hogy teljesen más életvitel szükséges az életben maradáshoz. Az életkörülmény megváltoztatása nagymértékben befolyásolta az evolúciójukat. Őshazájuk inkább volt ví­zhez kötött és élelemforrásuk is innen származott, javarészt. A föld alatt erre nem volt lehetőség. A technológiai tudásuk megmaradt, sőt, fejleszteni is kellett. Szintetikus ételek előállí­tása elengedhetetlenné vált. Gyakorlatilag mindent gépesí­teni kellett, ami kihatással volt további evolúciójukra. A fizikai munka megszűnt, ezáltal testük is megváltozott. Izomzatuk csökevényesedik, szemük nagyobbá válnak és sötétek lesznek a föld alatt. A csökevényes izomzat szaporodási nehézséget okozott. Gondoljunk a jelenlegi szürkékre, teljesen lehetetlen a természetes szülés. A mesterséges szülés elengedhetetlenné válik és ez által új lehetőségek nyí­lnak meg. Genetikai módosí­tással egy sor olyan dolgot tudtak kiküszöbölni, ami korábbi civilizációjuk pusztulását okozta. A mesterséges szüléssel nélkülözhetővé válik a nemi szervek jelenléte, sőt, teljesen szükségtelenné is. Az érzelmi összetevőket is módosí­tották, gyakorlatilag kiirtottak minden nemű negatí­v tényezőt önmagukból, harag, gyűlölet, hajlam a pusztí­tásra, önzés stb. Telepatikus képességeiket is módosí­tották. Kisebb csoportok kapcsolódnak egymáshoz, ahol nem az egyénen van a döntéshozatali hangsúly. Ezt már csoportosan végzik. Mint azt már tudjuk, a mesterséges anyaméhben történő szülés is problémákhoz vezetett. Genetikai problémákhoz, melynek orvoslására szükség van az emberre. A szürkék és az ember kapcsolat, genetikai azonossága külön témakört ölel fel.
Bepillantást kaphattunk a kinézetük iránt, amit lehet cáfolni vagy elfogadni. Fontosnak tartottam az alapoktól kezdeni a szürkék bemutatását, és mindenki döntse el mennyire tartja elfogadhatónak. Kis testű, nagy fejű és szemű, érzéketlen lényeknek látjuk őket, a megí­télésük szerintem mégis tevékenységük és indí­ttatásuk alapján kellene végezni. Amennyiben időm engedi, ezzel szeretném folytatni a szürkék bemutatását. Tevékenységük és indí­ttatásuk megnyilvánulásával.

Vissza az elejére
nordi
sze jún 02 2010, 01:57
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
...hát ez elég széles témakör, lesz miröl vitázni, !bd
keszülj fel az ellenvéleményekre is !ci

[ Módosítva sze jún 02 2010, 01:58 ]
Vissza az elejére
Fox Mulder
sze jún 02 2010, 02:29
Regisztrált tag #19
Regisztrált: cs máj 13 2010, 01:25
Üzenetek: 103
Ne kí­méljetek.
Vissza az elejére
Zsuzska
cs jún 03 2010, 02:01
Regisztrált tag #8
Regisztrált: cs jan 14 2010, 07:44
Üzenetek: 247
Fox Mulder, szimpatikus nekem ez a téma !tap
í‰ppen azon törtem a fejem, hogy le kellene már cseréljem ezt az avatart, mert szúrja a szemet ahogy itt pislog, meg azt se tudtam már biztosan, hogy nem-e akar engemet is elnyelni valami ufok által kedvelt mocsár, mert nagyon ingoványossá kezdett válni a talaj. !sir
Ha többet megtudunk a szörkékröl, még az is megtörténhet, hogy azt hiszi valaki rólam is, hogy a képem után a vizi Zetai fajhoz húzok, pedig tudtommal engem még ember-anya szült és a velem telepatikus úton összekötött egyedeken nem lett még úrrá se a félelem, se a káosz, de nagyon tudják használni az eszüket, az tuti !ehe

[ Módosítva cs jún 03 2010, 02:04 ]
Vissza az elejére
Fox Mulder
p jún 04 2010, 09:44
Regisztrált tag #19
Regisztrált: cs máj 13 2010, 01:25
Üzenetek: 103
Nincs ellenvélemény? Vagy tényleg azt gondoljátok, hogy biomechanikus robotok a szürkék? Ha van más elméletetek igazán kiváncsi vagyok rá.
Vissza az elejére
Fox Mulder
k jún 08 2010, 11:28
Regisztrált tag #19
Regisztrált: cs máj 13 2010, 01:25
Üzenetek: 103
A minap tettem szert erre az infóra, ami az Earth Guard-al kapcsolatos, melynek távérzékelés az alapja. A szürkékről í­rt cikk összegzés és most láthatjuk miként vélekednek a Zeta Reticuli-ak. í‰rdemes összehasonlí­tani.

Téma: A “reticuli” faj élettere
Azonosí­tó szám: PA-970726c
Kommunikációs partner faji besorolása: íµsreticuliak EBS-A1a
Partner neve: Zagrobe
Kí­sérlet dátuma: 1997. júl. 26.
Közvetí­tíµ alany: T. Judit /H. Tünde
Kí­sérlet helyszí­ne:
Jegyzíµkönyv forrása: magnószalag

- íœdvözlünk benneteket. Igaz, csak engem hí­vtatok, Zagróbét, de magammal hoztam két társamat.
Az egyik Zarkrón, a másik számotokra még ismeretlen. Van valaki a csoportotokban, akinek a barátja
ez a harmadik társunk. Kérdezzetek.
- úgy gondoljuk, van némi rálátásotok csoportunk egyes tagjaira. így van?
- Elég finoman fogalmaztál, de a lényeg benne van. Figyelünk, érzékelünk benneteket, de mégsem
tulajdoní­tunk nagyobb jelentíµséget ennek, mint más csoportok ugyanilyen megfigyelésének. Több
hasonló, apró csoportot érzékelünk és tartunk szemmel.
- Akkor bizonyára azt is tudjátok, hogy akik Tündével kapcsolatban állnak, szintén a
fajtársaitokként mutatkoztak be. Számunkra úgy tí»nik, hogy megnyilvánulásaikban, céljaikban
elég markánsan különböznek tíµletek. Azon a fajon belül, amit te is képviselsz, íµ k hová
tartoznak, milyen kapcsolatban állnak veletek?
- Szeretném átadni a szót harmadik társamnak, aki eddig csendben várakozott. í• lesz az, aki a
legtisztább információt tudja közvetí­teni hozzátok.
Fizikai szinten í­gy még nem találkoztunk. A nevem: Zaira. í‰n egy vagyok a Zéta Reticuli fajon belül
létezíµ egyik csoportból. A faj elnevezés számunkra nem azt jelenti, mint amit ti értetek alatta.
Kommunikációbeli különbségek vannak közöttünk és ezért történhet meg az, hogy ugyanazt az
információt ti egészen másképp értékelitek, mint ahogy azt mi közvetí­tjük. Tanulnunk kell még
egymást. í‰n most a kis barátomhoz jöttem, aki itt van közöttetek, hogy rajta keresztül, üzenetet tudjak
közvetí­teni. Ha le tudja küzdeni félelmét és mer nyilatkozni, hamarosan az íµ hangján fogok
megszólalni. Nyí­ltabban, tisztább, egyenesebb információt fogtok hallani, elsíµ kézbíµl. Egy kis
türelmet kérek.
- (Tünde) Az íµ bíµre világosabb szürke. Félek egy kicsit, azért megy nehezen. Nem tudom szó szerint
elmondani, mint te, én csak az érzelmeiket, gondolataikat érzékelem. í• egy tudóscsoport tagja. A
többiek, akik a bolygón élnek és akikkel eddig beszélgettetek, egyszerí»bb „emberek”. Akik velem
kapcsolatban állnak, a tudósok, az íµ feladatuk a kutatás, a kapcsolatfelvétel. í•k foglalkoznak az
eltérí­tésekkel is. Ez a csoport megbeszéli egymással a maguk kis dolgait, de az „alacsonyabb
szinten” lévíµ egyedeknek erríµl nincsen tudomásuk. í•k csak azokat a munkafolyamatokat ismerik,
amikben dolgoznak. Náluk egy egyed csak egy dologra koncentrál, azt tanulja meg, és azt is csinálja,
nem úgy, mint nálunk. így, aki pl. fizikával foglalkozik, nincsen fogalma a biológiáról, vagy aki a
megélhetéshez szükséges munkákkal foglalkozik, az nem tudja, hogy a kutatók mit csinálnak. Ezért
léteznek a különbözíµ csoportok, akik nem nagyon tudnak egymásról. A tudóscsoport általában ismeri
a többiek munkáját, de ez fordí­tva nem igaz. Akik a tudósokhoz tartoznak, íµk is „alulról” kezdték, í­gy
bármikor el tudnák végezni a többiek munkáját. Azért volt ez a különbség számotokra, mert akivel ti
kommunikáltatok, az egy olyan egyed volt, aki nem ismerte a magasabb szintí» távlatokat.
- (Judit) í‰n még annyit mondanék, hogy most is a tudósok keresték meg Zarkrónékat, és ajánlották
fel, hogy segí­tségükre lesznek itt a kommunikációnál. Most az íµ javaslatukra jött létre ez a
kapcsolatfelvétel. Kérdezzetek.
- Akkor most térjünk vissza az elíµzíµ alkalommal megkezdett témánkhoz. Szeretnénk, ha
bemutatnátok közvetlen környezeteteket, ahol éltek.
- Kezdjük a kezdeteknél. Amikor még a felszí­nen éltünk, speciális épí­tményekben laktunk. Egyre
keményebb, a sugárzások által áthatolhatatlanabb burkolatú házakban. Ahogy nehezedtek odafenn a
körülmények, ahogy képtelenné vált a bolygó arra, hogy megfelelíµ élettérül szolgáljon számunkra,
kezdtük meg a felszí­n alatti épí­tkezéseket. Hatalmas alagutakat, kutakat vájtunk a földbe és
beépí­tettük a különbözíµ szinteknek megfelelíµen. úgy képzeljétek el, mint ha sok ilyen kút lenne a
felszí­n alatt, amelyek nincsenek hermetikusan elválasztva a felszí­ntíµl.
Van kapcsolat a külsíµ légtérrel, hiszen ezen keresztül közlekedünk, és szerezzük be azokat az
anyagokat, amelyek szükségesek a felszí­n alatti élethez. Ezek az életterek a következíµképpen
néznek ki: nagyjából henger alakú, különbözíµ szintekkel ellátott épületek. Más civilizációktól is
hallhattátok már ezt az épí­tkezési módot. Minden szinten speciális munkafolyamatokat végzünk.
Legfelül a lakószintek vannak, alatta van egy olyan szint, ahol regenerálódunk. Van, ahol a
táplálékokat állí­tjuk elíµ, és ezen a szinten található az a szerkezet, nevezhetjük légkondicionálónak,
amelyen keresztül a felszí­nríµl, bevezetjük a levegíµt, ugyanis a bolygónak van egy kevés légköre.
Megfelelíµ technológia segí­tségével ezt a nagyon kis mennyiségí» levegíµt feldúsí­tjuk, átalakí­tjuk, hogy
elláthasson valamennyiünket a légzésünkhöz szükséges gázmennyiséggel. Lejjebb, az alsóbb
szinteken találhatók az olyan munkatermek, ahol gépeket gyártunk, jármí»veket, kisebb
szerkezeteket. Ezekkel az apróbb gépekkel végezzük el azokat a mí»veleteket, amelyek a
tápláléktermelíµ blokkunkban szükségesek. Nagyjából í­gy néz ki az alagút szerkezete, ez egy
hatalmas, henger alakú monstrum. Alagúttal kapcsolódnak hozzá további kisebb alagutak, amikben
különleges felszereléssel ellátott laboratóriumok vannak. Külön létezik laboratórium, megfigyelíµ
központ az eltérí­tések részére, és külön azoknak a lényeknek az ellátására, akik csak vegetálnak,
akiket át kell mentenünk. Egy másik épületben kutatólaboratóriumok vannak. Gondolom érdekel
benneteket az is, honnan szerezzük be vizet. Bolygónk felszí­ne alatt, ugyanúgy, mint a Földön,
ví­zerek vannak, és ennek a ví­znek a miníµsége megfelel számunkra. Kisebb tisztí­tás után alkalmassá
válik a felhasználásra.
- Mit értetek az alatt, hogy a bolygó energiái kimerülíµben vannak?
- Az, hogy kimerül egy bolygó energiája, azért fordulhat elíµ, mert nincs, ami a fogyó készletet pótolja.
A bolygón lévíµ élíµlények nagyon sok energiát tudnak adni a bolygónak. Az egyik visszafordí­thatatlan
folyamat az volt, amit már meg tudtunk állapí­tani, hogy mi magunk, téves úton járva, elkódoltuk saját
energetikai rendszerünket, és ez azon túl, hogy ránk olyan hatással volt, aminek a végeredményét ti
is érzékelitek, hatott a bolygó egészére is. A bolygó felszí­nén egykor dús növényvilág létezett, állatok
is voltak, mások, amiket ti ismertek, és sok-sok szürke. Ezeknek a lényeknek az energiája sokáig
kiegyenlí­tette a bolygó fogyó energiakészletét. Egészen addig megíµrzíµdött ez az egyensúly, amí­g el
nem indult bennünk a leépülés, a pusztulás. Ezen kí­vül a bolygó mélyebb rétegeiben
láncreakciószerí»en kioltották egymást olyan energetikai csomópontok, amelyek addig a bolygó
rezgésszintjét folyamatosan emelni tudták. Ezek a kioltott csomópontok megszí»ntek, és nem volt, ami
regenerálja a bolygó fogyó energiakészletét. Lehet, hogy ez furcsa számotokra, de a bolygónak ez
természetes tartozéka volt.
- Hogyan állí­tjátok elíµ a táplálékot?
- A bolygó felszí­ne alatt sajnos nincsen napfény. Mivel természetes napfényt nem tudunk lejuttatni a
felszí­n alá, létre kellet hoznunk olyan berendezéseket, aminek a rezgése megfelel azoknak a
klónozással elíµállí­tott növények fejlíµdéséhez, amelyek szükségesek létünkhöz. Nem egyértelmí»
klónozás az, amit mi végzünk, de azt hiszem í­gy tudjátok a legegyszerí»bben megérteni, hogyan
történik táplálékunk elíµállí­tása. Magas fehérjetartalmú, vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag
növényeket állí­tunk elíµ, de ezek mások, mint amiket ti ismertek. Tömény fehérjekoncentrátumokat
szintén elíµ tudunk állí­tani, ami az állati fehérjét pótolja. Figyelmesen hozzáadunk minden olyan
anyagot, amire csak szükségünk van. Fontos gondosan dolgoznunk, mert minden túladagolt elem,
amit a szervezetbe juttatunk súlyos hatással lehet rá.
- Az energiát mibíµl nyeritek?
- Az energianyerési módszerünk szintén nem ismeretlen számotokra. Talán gondoltatok is már erre,
hiszen az univerzumunkban az egyik leggyakrabban használt módszer, az univerzum
alapenergiájának az átalakí­tása. Ez mindenhol jelen van, csak a megfelelíµ módot kell megtalálni
ahhoz, hogy a hasznunkra tudjuk fordí­tani. Könnyen, és egyszerí»en elíµállí­tható módon, talán
generátornak nevezném azokat a mí»szereket, amelyek befogják, elíµállí­tják azokat az
energiamennyiségeket, amelyekre szükségünk van.
A törpefeszültségtíµl, a sok ezer voltos feszültségig képesek vagyunk elíµállí­tani a szükséges
energiamennyiségeket. Megteremtettünk mindent, hogy továbbélhessünk.
- A bolygótól távol lévíµ egyedek milyen gyakran térnek vissza?
- Erre nem lehet egyértelmí» választ adni. Nagymértékben függ attól, hogy hol vannak, mennyi
energiát használnak el, mennyi tartalékra van szükségük. Függ a küldetésüktíµl.
- A Tündébe táplált információk, felszí­nre kerülésük után csoportunk számára is
hozzáférhetíµ vé válnak?
- Majd akkor megtudod.
- Foglalkoztok-e az élíµ anyag energiájának kutatásával?
- Szükséges volt számunkra nagyon sok kutatást végezni az energiákkal kapcsolatban, különben
nem léteznénk, hiszen az energia alapvetíµ a létünk számára minden szinten. í‰n nem bontanám fel
életenergiára, vagy bármi másra, itt egységes energiát kell figyelembe venni, hiszen ebbe minden
létezíµ energia benne van. í‰n is, és te is. Az egységes energia mindent tartalmaz az összes
létezíµbíµl. De ebbe most ne bonyolódjunk bele.
- (Tünde) Nagyon féltik azt az információt, amit átadtak nekem. Nem akarják, hogy megbolygassam
az agyam, nehogy összezavarodjon valami. Az elíµbb teljesen kikapcsoltak, csak levegíµt tudtam
venni. Most sem engedi, hogy megmozduljak, csak beszélni tudok. Nem tudok olyan mély kapcsolatot
teremteni velük, hogy szó szerint tudjak közvetí­teni, viszont mindent láttam, amit mondott. Azért van
ez a gát bennem, nehogy olyat is elmondjak, amit még nem lenne szabad. Ezt majd fel fogják oldani,
de egyelíµre korlátozva van a beszédkészségem.
- (Judit) Most üdvözöllek benneteket, további jó munkát kí­vánok.
- Köszönjük szépen.
Vissza az elejére
Fox Mulder
szo júl 03 2010, 11:13
Regisztrált tag #19
Regisztrált: cs máj 13 2010, 01:25
Üzenetek: 103
VESZí‰LYES Fí–LDí–N KíVíœLIEK!?

BEVEZETŐ
Az EARTHGUARD központi témaköre az információgyűjtés arra vonatkozóan, jelenthetnek-e veszélyt az emberi civilizációra Földön kí­vüli létformák. Hogy miért kezdtünk el foglalkozni ezzel a témával? 1992. februárjában kezdtük a parakommunikációs kutatásokat. Tulajdonképpen "véletlenül" fedeztük fel ezt a jelenséget, miközben a hipnózissal kapcsolatos kutatásokat folytattunk, illetve akkoriban már pszichológusi háttérrel több mint egy éve folytak hipnózisok "eltérí­tések" alanyaival.
Már az első parakommunikációs kí­sérletek folyamán olyan információkat rögzí­tettünk, amelyek szerint léteznek olyan Földön kí­vüliek, akik akadályozni próbálják a parakommunikációs kí­sérleteket, illetve manipulálják azokat.
1992 májusától egyre gyakrabban fordult elő, hogy a parakommunikációs kí­serleteket kénytelenek voltunk félbeszakí­tani, mert az alanyok a folyamat közben fizikai fájdalmat éreztek (erős nyomás érzet a mellkas, illetve a szí­v tájékán). Ezekben az esetekben az információgyűjtés folyamata megszakadt, az alany szem elől tévesztette az eredeti célt. Az alanyon a félelem és a kiszolgáltatottság állapota uralkodott el. Miután nem tudtuk kezelni és értelmezni ezeket az eseményeket, a parakommunkáció folyamatát ilyenkor mindig félbeszakí­tottuk. Az alanyok levertsége (ami néha szédüléssel, fejfájással társult) sokszor a félbeszakí­tás után is órákon át tartott. A későbbiekben a parakommunikációs információgyűjtésre támaszkodva megpróbáltunk választ kapni arra a kérdésre, mi lehet ezeknek az eseteknek a hátterében. A több éven át húzódó adatgyűjtés alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a kozmikus környezetünkben olyan intelligenciák is tartózkodnak, amelyek ellenségesen viseltetnek az emberi fajjal szemben.
Az információgyűjtés ezen a téren meglehetősen nehézkesnek tűnt, mert sok esetben volt az a benyomásunk, hogy az információkat manipulálják. Az "elllenséges szándék" mibenlétének meghatározása is bonyolultnak bizonyult, illetve annak felderí­tése, hogy ez a "hozzáállás" mire vezethető vissza.
Külön óvatosságra intett bennünket, hogy az "ellenségesnek" tűnő intelligenciákkal kapcsolatos információgyűjtés láthatóan megviselte a parakommuninkációt folytató alanyokat. A korábbiakban már emlí­tett fiziológiai tüneteken kí­vül nyolc év tapasztalatai után úgy gondoljuk, hogy hosszútávon negatí­v pszichológiai tünetek is fellépnek (szorongásos állapotok, agresszivitás). Egyre több jel mutat arra, hogy az emlí­tett intelligenciák a parakommunkációs folyamat alatt manipulálják az alanyok idegrendszerét, aminek részben azonnal érzékelhető fiziológiai, részben hosszú távon jelentkező mentális következményei vannak. Miután ezt felismertük, 1999 tavaszán felfüggesztettük az "ellenséges" Földön kí­vüli intelligenciákkal kapcsolatos parakommunikációs információgyűjtést.
Az elmúlt nyolc év alatt azonban számos olyan információt rögzí­tettünk a parakommunikációk során, amely aggodalomra adhat okot. Információink lényege összefoglalva:
1. 8-10 olyan Földön kí­vüli biológiai létforma él a kozmikus környezetünkben, akik figyelemmel kí­sérik az emberiség fejlődését és a földi eseményeket. Ez egyes fajok esetében csak semleges megfigyelést, adatgyűjtést jelent, más intelligenciáknál időközönként nyí­lt beavatkozást a földi biológiai folyamatokba. Egyes fajok több millió éve, mások csak egy-két ezer éve vannak jelen bolygónk környezetében. A 8-10 faj közül legalább 5-6 állandó vagy ideiglenes bázisokat épí­tett ki a Földön, elsősorban elhagyatottabb vidékeken. Parakommunikációs információink szerint kisebb bázisok Magyarországon is vannak.
2. Valamennyi faj történelme több milliárd évre tekint vissza, ebből fakadóan nehezen értelmezhető számunkra a társadalmi berendezkedésük, gondolkodásmódjuk, technológiájuk. Véleményünk szerint még több éves intenzí­v munkát igényel, amí­g viszonylag konkrét információkat fogalmazhatunk meg az egyes intelligenciákkal kapcsolatban.
3. Egyes fajok között több százezer éves ellentétek feszülnek. Ezek az ellentétek részben a földi élettérrel kapcsolatosak. Az emlí­tett 8-10 faj között három olyat azonosí­tottunk, amelyek jelentős erőket készek mozgósí­tani a földi élettér birtokba vétele érdekében. Ezt a három intelligenciát az "algermon", "altemon-D" és "merkuriosz" elnevezéssel jelöljük.
4. Az erőegyensúlynak köszönhetően az érdekellentétek eddig csak kisebb incidensekhez vezettek. Az emberiséggel történő nyí­lt kapcsolatfelvételt az emberi fajjal szemben "ellenséges" intelligenciák nyí­lt provokációnak tekintenék.
Az alábbiakban összefoglaljuk az emlí­tett három intelligenciával kapcsolatos információinkat. Az adatok kizárólag az EARTHGUARD 1997-1999 közötti parakommunikációs információgyűjtéséből származnak, és a jelenlegi ismereteinket tükrözik. Valamennyi adat még többszöri ellenőrzést igényel, amire jelenleg a parakommunikációk leállí­tása miatt nincs lehetőségünk. Terveink szerint 2001 tavaszán egy közös, remote viewing-on és parakommunikációkon alapuló projekt keretein belül próbálunk további adatokat gyűjteni e fajokról.

"ALTEMON-D"
í‰LETTí‰R
A fajnak csak azon egyedeiről van információnk, akik közvetlenül az emberi civilizáció megfigyelésével foglalkoznak. ők öt nagyobb űrobjektumon keringenek Föld körüli pályán (kb. a Föld-Hold távolság felénél). Egy-egy űrállomáson folyamatosan kb. 150 egyed tartózkodik. Feladatuk a földi események megfigyelése és értékelése, pl. a földi a rádió- és televí­zió adások elemzésének segí­tségével.
BIOLí“GIAI INFORMíCIí“K
A faj egyedei 170-230 cm magasak, testalkatuk robusztus, erőteljes. Bőrük sötét szürke, amelyet azonban a test teljes felületén fekete, testhez simuló anyag fed. Egyfajta védőruhának gondoljuk, amely oly mértékben összeolvad a testtel, hogy eleinte úgy gondoluk, a testüket borí­tó bőr ilyen szí­nű. A fekete anyag a fejet is lefedi, egyedül a szemeknél van megszakí­tva. Szemük szí­ne homogén fekete, vagyis nincsenek különválasztható alkotóelemei.
INFORMíCIí“K A TíRSADALMUKRí“L
Egyelőre keveset tudunk társadalmuk felépí­téséről. úgy tűnik, a fajon belül rendkí­vül erős az összetartás, agresszivitásuk csak kifelé mutatkozik meg.
MIí‰RT JELENTHETNEK VESZí‰LYT AZ EMBERI CIVILIZíCIí“RA?
Az "altemon-D" faj jelenti számunkra jelenlegi ismereteink szerint az időben legközelebbi veszélyt. A faj új élettereket keres magának, egyik kiszemelt célpontjuk a Föld. Szervezetük jelenleg nem életképes a földi ökoszisztémában, ezért fokozatos genetikai manipulációkkal próbálnak olyan egyedeket létrehozni a fajukon belül, akik erre képessé válhatnak. Ezzel párhuzamosan megkezdték az emberi faj elleni mentális "hadviselést". Ennek első lépéseként erre alkalmas módszerekkel manipulálják az emberi idegrendszert, stimulálják azokat a részeket, amelyek felerősí­tik a negatí­v emberi tulajdonságokat (agresszivitást, kiszámí­thatatlanságot, önpusztí­tó hajlamot stb.) Céljuk, hogy a kiválasztott népcsoportok, népek önmagukat, illetve egymást pusztí­tsák ki. Egy-két évtized után csak a legerősebb nemzetek maradnak fenn, maximum néhány százmillió ember. Az ő életük már korlátlanul e faj ellenőrzése alatt állna. Lényeges eleme ennek a hadviselésnek, hogy a(z) (ön)pusztí­tás "tisztán" menjen végbe; elkerülendő a földi élettér elszennyeződését, ne kerüljön sor atom- vagy vegyi fegyverek alkalmazására. A folyamat időtartama jelenlegi információink szerint kb. 40-60 év.

"ALGERMON"
í‰LETTí‰R:
A faj eredeti élettere a tőlünk kb. 2 millió fényévnyire lévő szomszédos Andromeda galaxis. Előőrseik egy-két évtizede érkeztek a mi naprendszerünk környékére. Naprendszerünk egyik bolygóját szemelték ki arra, hogy megfelelő átalakí­tások után új életteret épí­tsenek ki rajta. A kiválasztott bolygó nevét nem ismerjük, de biztosan nem a Föld. Az elvándorlásuknak állí­tólag két fő oka van: egyrészt, mert a jelenlegi életterük kezd szűkössé válni számukra, másrészt más fajok fenyegetik őket abban a környezetben.
BIOLí“GIAI INFORMíCIí“K
A faj egyedeinek magassága 140-160 cm, testalkatuk szikár, tehát nem soványak. Bőrük szí­ne középszürke. ítlagos életkoruk 300 földi évnek felel meg. Nem különböztethető meg náluk a emberekre jellemző férfi és női nem. Arcvonásaik markánsak.
INFORMíCIí“K A TíRSADALMUKRí“L
Mint gyakorlatilag minden, általunk már többé-kevésbé megismert kozmikus társadalomra, rájuk is érvényes az erős fajon belüli összetartás. Intelligenciájuk magasan fejlett, érzelmi megnyilvánulásaik nincsenek. Egyik legjellemzőbb tulajdonságuk a céltudatosság.
MIí‰RT JELENTHETNEK VESZí‰LYT AZ EMBERI CIVILIZíCIí“RA?
Az új élettér kialakí­tása az általuk kiválasztott és manipulált emberek feladata lenne, a folyamat 150-200 évig is eltarthat. Négy fázisa lesz annak a behatolásnak, amely során kialakí­tják az új életteret.
A már jelenleg is zajló első fázisban kisebb felszí­n alatti bázisokat alakí­tanak ki a Földön, ahol észrevétlenül tudnak dolgozni, továbbá kiválasztanak olyan embereket, akiket megfelelő alanynak tartanak arra, hogy információkat közvetí­tsenek számukra a Földön zajló folyamatokról. A második fázisban kezdődik el a kiválasztott alanyok "tudatformálása". Lényegében nyitottá akarják tenni a kiválasztott embereket az ő fajuk számára fontos dolgok iránt. A megfogalmazás nem túl pontos, de a folyamatot egyelőre nem tudjuk érzékletesebben leí­rni. A harmadik fázisban kerül sor először fizikai beavatkozásra. A gondolkozásmódjukban, mentalí­tásukban már változóban lévő (idomuló) embereknél genetikai beavatkozásokra is sor kerülhet, í­gy a már elért eredmények a következő generációban biológiailag is rögzülnek. A negyedik fázis során a kiválasztott, "átalakí­tott" embereket elviszik a Földről az ominózus naprendszerbeli társbolygónkra. Ezek az emberek addigra állí­tólag oly mértékben "átalakulnak", hogy teljesen beolvadnak az "algermon" társadalomba. A negyedik fázis folyamán 1-1,5 milliárd (!) akarnak eltávolí­tani a Földről.

"MERKURIOSZ"
í‰LETTí‰R
Naprendszerünk egyik külső bolygóján élnek, közelebbi adataink nincsenek róla.
BIOLí“GIAI INFORMíCIí“K
A élő faj egyedeinek száma körülbelül 2 millió. Magasságuk 180-250 cm közötti, bőrük szürke. Testalkatuk robosztus, arcvonásaik markánsak. Valamennyi általunk ismert faj közül ők élnek a legtovább (500-600 földi év). Anatómiájukról nincsenek információink.
INFORMíCIí“K A TíRSADALMUKRí“L
Társadalmuk precí­zen felépí­tett, kifelé zárt, belterjesnek is nevezhetnénk. Semilyen formában nem keverednek más fajok egyedeivel. Hierarchikusan felépülő társadalmukat militáns vonások jellemzik. í‰letük szigorúan szabályozott, de ezt a társadalmi rendszert a faj minden egyede természetesként kezeli, vagyis nem éli meg "diktatúraként". Erős mentális (parapszichológiai) képességeik vannak. Technikájuk magasan fejlett, ez érvényes a haditechnikára is.
MIí‰RT JELENTHETNEK VESZí‰LYT AZ EMBERI CIVILIZíCIí“RA?
Már kb. 4-5 évtizede ismert a többi Földön kí­vüli faj előtt, hogy a merkuriosz faj életterének kiterjesztésére készül. Ehhez nincs szükségük a Földre, mint égitestre, csupán azokra a biológiai, illetve az emberiség által hordozott szellemi-mentális energiákra, amelyeket felhasználnak új élettér-rendszerük kiépí­téséhez. Ez nem azt jelenti, hogy közvetlenül az emberiség fizikai megsemmisí­tésére törekednének.


Vissza az elejére
nordi
v júl 04 2010, 02:35
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
Kiborgok-e szürkék?
Sokat gondolkodtam azon, hogy leirjam az eszmefuttatásom ,mert nem akartam vitaba keveredni veled, dehát jöjjön aminek jönnie kell....... A következökben leirt elmélet a saját agyalásom, és az eddig leirt "szürkeállományokat" (bár ebben a topikban nagyon jó helyen vannak, és semmi bajom a leirásokkal.....csak egyszerüen nem tartom öket hitelesnek....és a továbbiakban irodalmi alkotásként kezelem....

...szóval a szürkék a valóságban földi lények (bár inkább a teremtmények ) ,mert itt teremtették öket a Földön annak a civilizáció képviselöi akik i.e 430 000 évvel, nem tudni mi okból a Földre keveredtek, és évezredeken, keresztül együtt éltek a földiekkel aztán törzsekre szakadva kialakitották a titokzatos sumer civilizaciót és annak a társadalmát,valamint az egyiptomi es a vele egykoru, tobbi civilizaciot
Ezt az idegen civilizaciót a földiek istenként tisztelték és egyszerüen Annunaki-nak (égböl alászálltak) neveztek, és együttélésünk számos nyoma maradt meg a summer agyagtáblákon szobrokon, és a csillagászatra és az orvostudományra tett hatásuk sem hagyható szó nélkül, hiszen ezek a civilizaciók mind olyan csillagászati és orvosi ismeretekkel rendelkeztek melyeket csak a földönkivüliektöl vehettek át.
miért került ez a civilizácio a földre,?, ide akartak-e jönni,?, uj hazát kerestek -e ?, vagy csak egyszerüen ittrekedt felfedezök voltak?, erre különbözo elméletek vannak ami egy másik irás témája lesz....

Szóval, miután látták, hogy itt rekedtek, megpróbálták az öslakosoknak elmagyarázni,hogy kik ök és honnan jöttek, .....persze az eredmény evidens volt : az égböl jöttek, tehát istenek.... téma lezárva...
Miután kielemezték a helyzetet , mint a hajótöröttek megpróbálták menteni a menthetöt: összedobni és hasznositani valamit a megmaradt és még használható gépeikböl,szerkezeteikböl müszereikböl.
Enki, az elsö generáció orvos-tudósa, amolyan mindenes volt, komoly technikai tudással és néhány sikeres gyógyitás után nagy tiszteletet és megbecsülést szerzett az öslakók körében és mint istennek, hatalmas templomot épitettek számára, ami kórházként is müködött, mert a gyógyitás volt a legkönnyebb és a leglátványosabb módszer, hogy az öslakosok elfogadják, tiszteljek, és nem utolsó sorban szót fogadjanak neki.
Ezután már nem volt gond a templom mögé és alá egy hatalmas pincerendszert kiépiteni, ami felszereltségében néhol meghaladta a mai tehnnika nagyon sok alkalmazasát......

A felszinen folyt a gyógyitás, ahol földi papok segédkeztek és tanulták a gyógyitás alapjait, és az operációkhoz szükséges szerkezetek és müszerek kezelést, es ezzel megteremtettek azt az alapot amelyre hosszu évezredek alatt felépült egy civilizació melynek része volt a sumer orvostudomány Katt ide!

Az "alagsorban" viszont intenziv kutatás kezdödött. Enki maga mellé gyüjtötte a legjobb képességü papnövendékeket
és megindult a kutatás és a fejlesztés. Elöször csak a mütétekhez szükséges preciziós robotokat csináltak, de a hiányos infrastruktura, és a annunaki csoportok közötti villongások (a földiek ezeket évszázados háborukként éltek meg, mivel az annunakik átlagos életkora több ezer év körül mozgott, ha nem ölték meg öket ezekben a háborukban) miatt a fejlödés lassu volt, és több tizezer év telt el mig elkészültek az elsö androidok a "szürkék" ösei....

Eleinte ezek a robotok nagyon idétlenek voltak, nehezen mozogtak , mert csak egy-két müveletre voltak beprogramozva.
Voltak amelyek nehéz köveket emelgettek az épitkezésekhez, mások bányaztak, söt voltak olyanok is amelyek a preciziós müszerek összeszerelését végezték, és ennek függvényében méreteik és formájuk is nagyon különbözött egymástól, és persze az eleinte az "inteligenciájuk is minimális volt, lényegében alig különböztek a mai távirányitásu nehéz gépektöl.
A robotok fejlödésében uj fejezetet az anunnaki törzsek közötti háboruk kitörése nyitott, hiszen a háboruikba az öslakosokat nem lehetet bevonni sem technikai sem vallási okokból, és a hatalmi harcot valahogy meg kellett vivni.
Ez a háboru felemésztette az apróbb törzseket (amelyek az évezredek folyamán a többi özöviz elötti civilizációt is megalapozták es fejlödésüket is meginditották) és a háboru már csak Enki és Enlil között dult (persze a hozzájuk csapódott törzsek támogatásával)

Megjelentek a harci robotok , ezek már ugy a szárazföldön mint a levegöben komoly manöverekre voltak képesek, és egyre komplexebb intelligenciára (döntési képeségekre) volt szükség.
Ezeket a harci robotokat már az anunnakik és az emberek keresztezödéséböl keletkezett hibridek irányitották.
A harcok pedig egyre dultak, egyre több robotra volt szükség és a hibridek sem teljesitettek az elvárások szerint, tehát törvényszerü volt a biorobotok kifejlesztése és csatasorba állitása. Az irányitásukat biomasszába ültetett számitógép rendszerekkel oldották meg, és máris eljutottunk az elsö kiborgokhoz, a szürkék öseihez, amelyek már az alapprogramozáson kivul, már helyzetelemzési és döntéshozatali funkcióval voltak ellátva, tehát alapszinten képesek voltak gondolkodni.
Mivel a harcokban,( mindkét oldalon gyors fejlesztések voltak) a robotok becsülettel irtották egymást, szükség volt a pótlásukra és a fejlesztésükre, de mivel a robotok gyorsabban fogytak mint ahogy a tervezök haladtak a munkával
bevonták a robotokat a tervezésbe és a fejlesztésébe..... és ekkor elszabadult a pokol....

[ Módosítva cs szept 09 2010, 10:29 ]
Vissza az elejére
nordi
k aug 03 2010, 02:26
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
Kiborgok e a "szürkék"?
avagy, saját teremtményeik kiirtják az annunakikat


a harcok folytatódtak, és egyre több robotra volt szükség, és a robotok elkezdték egymást gyártani, és ami még rosszabb volt az uj általuk kifejlesztett technológiákat , beépitették a fejlesztésbe. Az alapszofter ugyan tartalamzott olyan felülirhatatlan alapprogramokat, hogy embert csak önvédelemböl ölhetnek, a földön nem használhatnak olyan technológiát ami veszélyeztetné a föld biztonságát, a keresö programjuk alapja pedig minden olyan lény, megkeresése, és megsemmisitése amely annunaki géneket tartalmaz , függetlenül a lény intelligenciájátol......
Ettöl fogva ez lett uj harci gépek tovább fejlesztett programjának az alapja.... aránylag rövid idö alatt kinyirtak minden annunakit és a leszármozattaikat, és minden hibridet amit ezek teremtettek, legyen az ember, állat vagy növény...igy tehát gyakorlatilag a háboru véget ért, és a szürkék (miért ne neveznénk öket a földiektöl kapott nevükön) uj "elfoglaltság" után kellett volna nézzenek.....
Persze, bármilyen fejlettek is voltak (uj gondolat) uj program installálása megoldhatatlan feladat volt számukra....
tehát más választásuk nem lévén tökéletesitették a régi alapprogramot, melynek a lényege , a minden annunaki kreációnak elpusztitása bárhol a világegyetemben.
Mivel a Földön már befejezték a feladatukat, itt minden rájuk utaló nyomot eltüntettek (szerencsénkre elég felületesen) és elindultak az univerzumban annunaki leszármazottakat keresni...,

í–k lettek az ür vándor bérgyilkosai, akik
galaxisról, galaxisra járva keresik az áldozataikat, és idönként vissza térnek a Földre, elvégeznek, néhány genetikai
vizsgálatot, különbözö állatokon, eltéritenek néhány embert, és folytatják értelmetlen vadászportyáikat a világmindenségben......
[ Módosítva h dec 13 2010, 07:15 ]
Vissza az elejére
Fox Mulder
cs aug 12 2010, 07:47
Regisztrált tag #19
Regisztrált: cs máj 13 2010, 01:25
Üzenetek: 103
Igazán szép alkotás és látod Nordi, én ezt nevezem irodalmi műnek. Remek. Na de lépjünk ki a 'szürke' hétköznapokból. Három érvet mondok az mellett, hogy nem robotok. 1.Azokban az iratokban, beszámolókban, melyeket sikerült kiszivárogtatni a nyilvánosság felé, egytől-egyik biológiai lényként emlí­tik őket. A hozzájuk fűzött genetikai kisérletek, a rengeteg fotó és egyéb boncolásokról készült videók (most hagyjuk ezen dolgok valódiságát, mert nem bizonyí­tani akarakok csak érvelni egy elv mellett) is ezt az álláspontot szemlélteti. 2.Azok a személyek akik kapcsolatba kerültek velük szintén ezt támasztják alá. Csak pár példa: Eisenhoower ideje alatt kötött hallgatólagos szerződésről szóló információk, katonai komplexumokban dolgozó szürkékről készült kiszivárogtatott információk, Betty és Barney Hill esete, Whitley Strieber története, Corso könyvében is megemlí­ti, hogy látott ilyen lényt. Persze lehetne még tovább sorolni. 3.Az idegenekkel törtenő kapcsolatfelvétel egyik módja -és szerintem jövője, elsősorban bizonyí­tó jellege miatt - a távérzékelés. A kapcsolatfelvételt akár laboratóriumi körülmények között, műszerek segí­tségével végezhető, és végeztek is ilyen kisérleteket. Számos idegen fajt azonosí­tottak ily formán és kaptunk róluk, tőlük információkat. Negyedikként már csak megemlí­tem a régi korok embereit, akik manókat, tündéket, törpéket, koboldokat láttak. Vajon ezek a beszámolók a szürkékről maradtak fenn? Az ufológia ezzel kapcsolatban ilyen feltételezésekbe bocsátkozik, de ezekben az időkben még messze nem beszélgettek biomechanikus robotokról, és nem is maradt fennt napjainkra olyan információ ami ellent mondana a biológiai lényként való azonosí­tásuknak.
Vissza az elejére
Oldal:       >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System