Oldal:       >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Solyom
h júl 23 2012, 07:13
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Emberangyallá válniA DNS-etek aktiválását kí­sérő felemelkedés és változások - Mihály arkangyal Celia Fenn-en keresztül

Legdrágább fénymunkások, ezt a DNS-ről és az új energiákról szóló információt Mihály arkangyal két magánüzenetben közvetí­tette. Ezeket a kliensek engedélyével adom tovább.

Az első kliens egy gyógyí­tó, aki az örökölt vagy genetikus betegségekről és azok gyógymódjairól kérdezett. A másik kérdés a tündérekről szólt, arról, hogy az új energiában az emberek hogyan érhetik el a tündéri birodalmakat.

Az az érzésem, hogy Mihály arkangyal azt próbálta elmagyarázni, melyek az erőteljes új energiákba való belépésünket kí­sérő, csodálatos belső változások és felemelkedések, és hogy ezek az energiák a bennünk lappangó öngyógyí­tó és gyógyí­tó képeségeket mintegy bekapcsolják.
A tündérek energiájával való játék szintén egy csodálatos lehetőség számunkra a mostani időkben.

A DNS és az öngyógyí­tás

í‰s most az örökölt betegséggel kapcsolatos kérdésedről. Nos, először is a DNS-sel kapcsolatos új dolgokat kell elmagyaráznunk, meg azt, hogyan manifesztálódik egy betegség, hogy hogyan gyógyí­tható.

A korábbi közvetí­tésekben már emlí­tettük, hogy minden ember DNS-e magában hordozza a tökéletes egészség lenyomatát. Minden egyes ember előhí­vhatja ezt az egészségére és boldogságra vonatkozó eredeti mintázatot. Sejtjeikben és fénytestük aurájában aktiválhatják ezt a lenyomatot. Ez a felemelkedés és átalakulás folyamatának egyik ajándéka.

Azonban azt is el kell mondnunk, hogy minden egyes emberi lény a DNS-ében hordozza valamennyi betegség potenciálját, lenyomatát is. A homeoátiában ezt úgy hí­vják, hogy miazma, és bizonyos családi vérvonalakban ez erősebb lehet, mint másokban.

Ezeket nevezi az orvostudomány genetikus betegságeknek.
Nos, azt mondhatjuk, hogy nektek, egyénekként nem muszáj azokat a betegségeket választanotok, amelyeket a családi vérvonalatokban őseitek választottak. Persze, nem könnyű meghaladni a családi feljegyzésekben az Akashában szereplő függőségi ösvényeket.

Azonban lehetséges olyan tudatos döntés, amellyel inkább a tökéletes egészség lenyomatát választjátok, mint az inkarnáció lezárásával összefüggő betegségek függőségi ösvényét. A betegség ugyanis sokszor nem más, mint egy mód a fizikai test lerombolására annak érdekében, hogy a lélek kiszabadulva visszatérhessen a szellem világába még azelőtt, hogy itt a Földön lejárna az ideje.

Az átlagember számára az elérhető emberélet hossza 100-120 év közöttire van bekódolva, amit normális, egészséges életmód mellett leélhetne. Az új Földön ez legalább 200 évre emelkedik majd, ahogy az emberek kiegyensúlyozottabb életet kezdenek élni, és a boldogságuk és egészségük érdekében álló döntéseket hoznak.

Szeretnénk, ha azt is tudnátok, hogy nincs semmi tennivalótok azért, hogy ezt elérjétek, és ezt illetően nem létezik siker vagy hiba. Nektek csak annyit kell tennetek, hogy kinyilvání­tjátok szándékotokat a korai halál, a betegségbe esés mintáinak elengedésére, és úgy döntötök, hogy a tökéletes egészség és testi jólét lenyomatát választjátok.

Ahogy átalakulási folyamatotok előrehalad, észreveszitek majd, hogy testetek fokról fokra visszatér az egészség és testi jólét állapotába, függetlenül attól, hogy milyen betegséghajlamot örököltetek.

Legdrágábbak, a tény az, hogy a DNS-etek könyvtárában bizonyos, a gyógyí­tásra és az öngyógyí­tásra való csodálatos képességek is kódolva vannak, amelyeket az emberiség elfelejtett, amikor inkább az életből való kimenekülés gyors módjait, az erőszakot és a betegségeket választotta.

Ez utóbbiakat sajnos vallásaitok is elősegí­tették az utolsó néhány ezer évben, amikor arra buzdí­tottak benneteket, hogy a földi életet ördöginek és szenvedéssel telinek lássátok, és csak a Szellemben való életet fogadjátok el célotoknak. így ti, lelkek azt választottátok, hogy testetek lerombolása árán jussatok vissza a Szellemhez.

Most, hogy megtanuljátok a földi életet, emberi testeteket a Forrás nagy ajándékaként elismerni, elsajátí­tjátok, hogyan tápláljátok azt úgy, hogy képes legyen benneteket megfelelően szolgálni.

Amikor elkezditek élvezni az életeteket és respektálni a testeteket, felhagytok majd azzal, hogy toxikus anyagokkal és érzelmekkel töltsétek meg, és í­gy a Szellem életerő-áramlásának tiszta eszközévé válik. Ez ekkor az emberiség újra aktiválja a csodálatos öngyógyí­tó, önjaví­tó képességeit, amelyek a DNS-ébe vannak kódolva.

Emlékezzetek arra, hogy a nagy taní­tó, Yeshua vagy Jézus azonnali gyógyí­tásra volt képes. Nem tett mást, mint hogy hí­vta a Forrás hatalmas erejét, amely aktiválta az emberi test öngyógyí­tó mechanizmusait.

Mivel minden egyes sérült emberi testben ott halálható a Forrás eredeti gyógyí­tó és teremtő ereje, Yeshua minden emberben, akit úgymond meggyógyí­tott, ezt hí­vta elő, ők tehát saját magukat gyógyí­tották meg ezekkel az aktivált erőkkel.

Yeshua mondotta, hogy akik őt követik, még nagyobb csodákat is tehetnek. í‰s valóban, itt az idő annak megértésére, hogy ez a csodálatos hatalom nem Yeshuában magában volt csak meg, hanem ez ott található minden Fénygyermekben vagy Fénymesterben, ahogy mi a most a Földön élő krisztusi embereket nevezzük.
így hát, legdrágább lélek, reméljük, hogy megérted, mi nem egy csodálatos kúrát ajánlani jöttünk, hanem annak a megértéséből születő reményt adjuk át, hogy a csodálatos gyógyulás része az emberi DNS eredeti lenyomatának.

újra elmondjuk azonban, hogy ennek a mechanizmusnak az aktiválásához képesnek kell lennetek a Forrás kék lángjának lényetekbe engedésére, mivel ez aktiválja a DNS-eteket. Fizikai járműveteknek elég erősnek kell lennie, hogy képes legyen hordozni a Forrás Kék Gyógyí­tó Lángját. Az pedig, hogy elég erőssé tegyétek erre a testeteket, a ti feladatotok.

Azt is eláruljuk, hogy a mostani újszülöttek, a 2005-2006-tól inkarnálódó Kék Csillag Gyermekek magukban, aurájukban, testükben hordozzák ezt a kék lángot. Rendelkeznek az öngyógyí­tás képességével, azzal, hogy fenntartsák a sejtjeikbe, az akasha-feljegyzéseikbe kódolt egyensúlyt. Ez akkor aktiválódik, ha elég erőssé válnak arra, hogy ezt a magas elektromos rezgést elviseljék. Mivel a Kék Láng nem egyéb, mint a Forrás kreatí­v, elektromos energiája, amely a lenyomat megsérülése esetén azt újraí­rja.

így hát, emberekként az a mostani munkátok, hogy megtisztí­tsátok a testeteket, és elég erőssé és egészségessé tegyétek ahhoz, hogy az öngyógyí­tó mechnanizmus beindulhasson egy sérülés vagy a régi lélekszintű döntésekből eredő betegség felbukkanása esetén.

Természetesen, ha egy miazma vagy régi családi minta megnyilvánul, akkor ki kell takarí­tanotok ezt a mintát és el kell engednetek ezt a függőséget, egyértelmű döntést hozva arról, hogy teljes életeteket az egészség rezgésében akarjátok leélni.

Jelenleg a legerősebb miazmák a rák és az AIDS lenyomatai, mely utóbbi a szifilisz megfelelője. Ezek akkor aktiválódnak, amikor egy lélek már nem akar itt maradni tovább és a távozás útját-módját keresi.

Elmondjuk azt is, hogy ezek a választások csoport vagy kollektí­v szinten is megszülethetnek, lehetséges, hogy teljes embercsoportok válnak miazmafüggővé, és saját gyermekeik számára is ezeket választják.

Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy ez a racionális elme tudatos választása volna. Nem, ezek lélekszintű választások, amelyeket akkor hoz meg a lélek, amikor aggodalmat, pánikot él át, és ezért nem akarja folytatni már az inkarnációját.

í‰s valóban, teljes generációk is elhaphatják ezt a függőséget, mivel ez az a döntés, amelyet ezek a lelkek a Szellemhez való visszatérésük érdekében hoznak. így láthatjátok, hogy bizonyos vidékeken a rák- vagy AIDS-betegségek száma megemelkedik. í‰s valóban elég nehéz számotokra átalakí­tani ezt a mintát és tudatos döntést hozni az egészség lenyomatának aktiválásáról, egész életeteket egészségben leélve.

Ehhez, mindenekfölött az szükséges, hogy ti, mint emberek megszerezzétek a Spirituális Harcosok képességeit. Vagyis hogy legyetek bátrak, elszántak és erősek. Kell, hogy bí­zzatok abban, hogy a Forrás, a Föld számára í­ródott isteni terv megvéd benneteket.

Ekkor a lelketek nem esik pánikba, nem lesz szükségetek drogokra, egyéb mérgekre, hogy elnyomjátok a félelmeiteket, és nem érzitek majd szükségét, hogy időtök lejárta előtt visszatérjetek a Forráshoz, lerombolva ennek érdekében a fizikai testeteket.

Reméljük hogy megértitek majd, hogy nektek, gyógyí­tóknak miért mondjuk el mindezt. Ez az információ segí­t majd benneteket a gyógyí­tó munkátokban, abban, hogy segí­tsetek másoknak meghozni azt a gyógyulásuk részét képező tudatos választást, amely az életet szolgálja.

Közel van ugyanis a szenvedés és a betegség időszaka, melynek eredményeként csak azok fognak itt maradni a Földön, akik tudatosan az életet választják, akik kifejlesztik magukban a bátorságot és a rugalmasságot, ami által a körülöttük felmerülő eseményektől függetlenül képesek életüket folytatni. í‰s, természetesen, amikor meghozzák ezeket a döntéseket, és olyan emberek veszik őket körül, akik szintén í­gy döntöttek, az életük békésebbé, nyugodtabbá válik, csökken a stressz, az aggodalom és a pánik, amely kiváltója az életből való menekülés késztetésének.

Tehát, azok számára, akik a betegség állapotában vannak, jó dolog lehet elkezdeni azon dolgozni, miért is választották lélekszinten, hogy elhagyják az életet. Ennek nem kell kí­nosnak lenni, hanem inkább gyengéd folyamatnak, amelyre képesek megnyí­lni.

Annak semmi értelme, ha ezektől az érintett személy úgy érzi, hogy hibáztatják a jelen állapotáért. Emlékezzetek, hogy ahhoz, hogy egy betegség létrejöjjön, a léleknek már a félelem és aggodalom állapotába kellett kerülnie, és egyáltalán nem jó ötlet ezt a félelemet erősí­teni olyan légkör megteremtésével, ami kí­nos helyzetbe hozza őket azért, mert ezt választották.

Ez a választás ugyanis csak a bűntudat, félelem érzései előli menekülés választása volt annak érdekében, hogy az illető visszatérhessen a Szellem tiszta világába, ahol szeretetet, támogatást és táplálást talál.

így hát minden gyógyí­tásnak előfeltétele a szeretet és a támogatás, és mentesnek kell lennie a bűntudat, a hibáztatás és a stressz bármiféle eszméjétől. Ennek az élet választására irányuló, gyengéd, védelmező és szerető folyamatnak kell lennie, mely egyúttal támogatja a test megerősí­tését is annyira, hogy az képes legyen az öngyógyí­tó folyamatokat beindí­tani.

A DNS és a tündérek energiája

Szóval, amikor azt mondod, hogy nem vagy sem ott, sem ott, akkor igazad van. Már nem vagy a régi energiában, és még nem vagy teljesen az új energiában sem. Haladsz, fejlődsz és lassanként azzá változol, amit a saját DNS könyvtáradból választottál magadnak.

Egy félig ember, félig tündér hibriddé változol ami az emberangyal egy másik formája. Nos, mit gondolsz erről? Hát, te kérdeztél minket arról, hogy milyen szálak kötnek téged a tündéri birodalmakhoz, és mi erre fogunk válaszolni.

A régi energiában azt mondhattuk volna, hogy szoros kapcsolatod van a tündérek birodalmaival, és hogy néhányan a vezetőid közül tündérek. Ahogy biztos tudod, amikor az emberek belépnek az átalakulás folyamatába, a vezetőik elhagyják őket, és egyedül maradnak. Hová távoznak a vezetők? Hát, belülre. Tebenned léteznek tovább.

í‰rted, eggyéválsz a felsőbb éneddel, és megtestesí­ted isteni lényegedet, de még mindig emberi formában létezel. Ami benned el van temetve, az a lehetőségek egy elképesztő könyvtára, amit DNS-nek hí­vnak.

A DNS-edben ott van a története az összes életednek, amit bármely létformában éltél itt a Földön. Ezért ott van benned a tündérek birodalma is, és ennek a lehetőségeit bármikor előhí­vhatod. Megteremtheted saját magadat egy tündéri-emberi lényként azáltal, hogy a DNS-ednek ezt a potenciálját aktiválod!

Hogy történhet meg mindez? Egyszerűen, a szándékod által. Lépj be belső könyvtáradba, hí­vd ezeket a benned élő lényeket, és ők veled együtt fognak dolgozni, hogy választott feladatodat a bolygó kertjeinek nevelését elvégezd. így a vezetőiddé válnak belső hangoddá és te eggyé válasz velük Félig tündér, félig ember hibriddé változol.

Természetesen mindez azon is alapszik, hogy melyik DNS-minta gyakorol rád erősebb vonzó hatást, meg a felmenőidtől kapott örökségeden és a genetikai tulajdonságaidon is, mivel mindent igénybe vehetsz ehhez, amit csak választasz. Ez az új energiában a Szellemmel való együttműködésben történő ön-teremtés csodálatossága.

Ahogy ezzel a megszentelt energiával dolgozol, meglátod majd, hogy a tündér éneddel való kapcsolatod szorosabbá válása csodákat fog teremteni. Szó szerint: amerre mész, kinyí­lnak majd a virágok! Felfedezed, hogy a természet és a természet gondozója közötti kapcsolat csodája visszatér, látni fogod ezt magadban, látni fogod az életedben.

Fordí­totta: Redáz

* Spirituális Felemelkedés


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:24 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 07:15
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A Reiki"A Reiki egy gyógymód, mellyel magunkon és másokon segí­thetünk

A Reiki egy kézrátételes ősi tibeti gyógymód, mely az univerzális életerőre épül. Oda áramlik, ahol az illetőnek a legnagyobb szüksége van rá. A Reiki energiát közvetí­tő egy csatornaként működik, akin keresztül az energia a kezelt személy testébe áramlik.

A Reiki jelentése

A Reiki japán szó, jelentése az egyetemes életerő energiája. Az alapszót két összetevőjére bontva Rei és ki a japán abc e jeleinek definí­ciója szerint a Rei kozmikus, transzcendens szellemiség, misztikus erő és eszencia. A ki a létfontosságú életerő energiája.

A Reiki a szeretet hálózata, amely az univerzális energiára épül. A Reiki segí­t, hogy megismerjük magunkat és rátaláljunk helyünkre az univerzumban. Valamennyien ezzel az egyetemes életerővel születünk, mivel ez maga az élet energiája.

A Reiki mint ősi módszer

A Reiki egy természetgyógyászati módszer, transzcendentális iskola, ezoterikus beavatás, ősi módszer, amely csak a XX. században vált elérhetővé az átlagemberek számára. Olyan tudás, amelynek megszerzésért valaha vagyont, karriert, családot hátrahagyva kolostorba vonultak az emberek. Egyetemes küldetése az emberiség szellemi szintjének emelése, fejlődésének elősegí­tése.

A Reiki energiája nem azonos a természetgyógyászok által használt bioenergiával. A bennünket körülvevő energiaóceánban a bioenergia ; a fizikai test éltető ereje ; a legalacsonyabb, mí­g a Reiki az Univerzum legmagasabb rendű (isteni) megnyilvánulásai közül való, amelynek közvetí­tésére különleges behangolások után válik képessé a jelölt. A Reiki az emberre a test;lélek;szellem teljességében hat.

A Reiki nem vallás

Világnézetre való tekintet nélkül működik, hí­vőknél és ateistáknál egyaránt, nem ellentétes egyetlen vallás vagy felekezet taní­tásaival sem.

Találkozás a Reikivel

Az embereket általában akkor is vonzza a Reiki, ha nagyon keveset tudnak róla. A Reiki hí­re szájról szájra, az ismeretanyag pedig mesterről taní­tványra terjedt. Az utóbbi években azonban egyre elterjedtebbé vált, és az emberek barátoktól, ismerősöktől vagy a médiából hallanak róla, s í­gy jutnak el egy Reiki tanfolyamra vagy egy terapeutához, akitől kezelésben részesülhetnek. A Reiki egyébként mindig akkor jelenik meg az életünkben, amikor a legnagyobb szükségünk van rá.

íltalános Reiki energia

Mindannyiunk rendelkezik Reiki energiával, ez az Egyetemes í‰leterő Energia, mely születési jogunk. Ami a Reikit más gyógyí­tó módszerektől megkülönbözteti, az a behangolási folyamat, mellyel a taní­tvány a különféle Reiki tanfolyamok egy-egy szintjén találkozik.

Bárki megteheti azt, hogy kezét egy másik személyre helyezi, és gyógyulási folyamatának felgyorsí­tását segí­ti mágneses energia átadásával. ím egy olyan személy, aki megkapta a Reiki behangolásokat, a fizikai és éteri test magasabb rezgésszintre történő finomabb behangolásának egy nagyon ősi módszerét élte át. Megnyitották bizonyos energiaközpontjait (más néven csakráit), hogy ezáltal nagyobb mennyiségű egyetemes életerő-energiát tudjon magán átáramoltatni és azt megfelelő rezgésszinten tartsa.

A Reikit soha nem adja az ember, azt mindig csatornán hí­vja le. A kezelő soha nem merül ki ebben a folyamatban, mivel bizonyos energiamennyiség elraktározódik benne.

Reiki behangolás

A Reiki behangolás a személyes energiaáramlásunk megnyitását és finom ráhangolását jelenti a kozmikus energiára egy ősi tibeti jelrendszeren keresztül.

Ezzel egy tudatalatti értelmi, érzelmi, fizikai és szellemi tisztulás indul meg. Nyitottság alakul ki bennünk a saját magasabbrendű énünk felé. Fokozódik a természetes tehetség és kreativitás. A növekedés és a változás erőfeszí­tés nélküli folyamattá válik, ahogy a tudatalatti korlátok, blokkok kezdenek felszabadulni."

* Tradicionális Reiki


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:25 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 07:17
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A valódi fátyol
Geoffrey Hoppe í­rása
A metafizikusok a fátyolt emlegetik, amikor arra a láthatatlan kerí­tésre gondolnak, amely a mi 3 dimenziós világunkat választja el az angyali birodalmaktól. Ők (mi) számos módszert használnak arra, hogy áthatoljanak a fátylon, a meditációnál kezdve, a transz állapotokon át, a kábí­tószereket és az izzasztó kunyhókat is ideértve, egészen a médiumokig és a közvetí­tőkig.

Vannak, akik olykor képesek átnyúlni a fátylon, de csak néhányan képesek arra, hogy rendszeresen ki-be járjanak a világok között.

ím mégsem a valódi fátyol az, amely elválaszt bennünket a külső világoktól. A valódi a nagyszerű potenciáloktól választ el, mégpedig itt a Földön. A fátyol az, amely határt szab a kreativitásunknak. Megakadályoz bennünket abban, hogy megoldjuk a problémákat és a kihí­vásokat. Leszí­vja az energiánkat. í‰s bezár bennünket a korlátok dobozába.

Az életünk minden napján szembetaláljuk magunkat kisebb és nagyobb kihí­vásokkal. Lerobban az autótok, a sűrű időbeosztásotok nem engedi, hogy egyszerre két dolgot is csináljatok.

Nem tudod, hogyan valósí­tsd meg azt, hogy a számláid kifizetése után is maradjon pénzed azokra a dolgokra, amelyeket igazán szeretnél megtenni. A gyermekeidnek gondjai vannak és szeretnék, ha te oldanád meg azokat, akkor is ha, épp torkig vagy a saját problémáiddal.

Az érzelmeid hullámvasutaznak, és nem tudod, miként földeld le magad ebben a helyzetben. Szeretnéd a megvilágosodást, a tudatod kiterjesztését, de nem tudod, valójában hogy is juss el oda.

Ezek a valós élet mindennapjainak kihí­vásai. A leggyakrabban amolyan fél-szí­vvel végzett kí­sérleteket teszünk arra, hogy megoldjuk ezeket a kérdéseket, majd feltesszük a kezünket, a frusztrációnk közepett, és reméljük, hogy valahogy csak alakul majd a dolog.

A valódi fátyol lustaság, talán apátia. Talán a szenvedély hiánya. Vagy talán, de csak talán elfelejtettük használni a kreativitásunkat? A valódi fátyol beletörődés és patt helyzet. Az ördög, amely az alávetettség állapotában tart bennünket a saját letargiánk.

Szenvedélyesen érdekel a szenvedélytelenség. Az elmúlt évben csak főtt bennem, de most már forr. A jelenséget össze tudnám foglalni 5 olyan bosszantó szóval, amelyet mindenfelé hallok a világban az utazásaim alkalmával:

„Nem, ez nem lehetséges.”

í‰szrevetted, milyen gyakran mondják ( vagy gondolják) ezt emberek? Valahol, valahogyan az embereket beprogramozták arra, hogy automatikusan ezt a mondatot köpjék ki, ha egy olyan helyzetbe kerülnek, amely kihí­vást jelent a számukra. Csak próbáljátok meg felhí­vni egy légitársaság vevőszolgálatát. „ Nem, ez nem lehetséges.” Vannak szabályaik, és a fene vigye el, bele is ragadnak ezekbe a szabályokba.

Ha egy állami adóhivatalba kell mennetek, engedélyekért, vagy bármi másért, egy savanyú dolgozó üdvözöl majd, akinek a „NEM” szót tetoválták energetikailag a homlokára. A bolti eladók, az éttermi pincérek, a szállodai recepciósok, a légi kí­sérők, számí­tógép programozók, még a postások is, úgy tűnik, mind tagjai a „Nem, ez nem lehetséges.” tudatosságú csoportnak.

Miközben a fátyol nagyon sűrűnek látszik, valójában nagyon könnyű áthatolni rajta a ti saját életetekben. „Minden lehetséges” ha kiléptek a régi „Nem” gondolatmintából. Kis dolgokkal indul, majd nagy dolgokra terjed ki. így működik:

Szembe találod magad egy kihí­vással (zajlik az élet a fizikai valóságban). íllj meg! Mielőtt a térdreflexed í­gy szólna: „Nem”, állj meg és végy egy mély lélegzetet. Nincs gond, csak energia ez is (ahogy Adamus mondta a Misztérium Iskolákban).

Ami problémának tűnik, egy halált hozó történet véggel, valójában csupán egy mókás lehetőség arra, hogy a pszichikai-kreatí­v energiádat működésbe hozd! Végy egy mély lélegzetet és lazí­ts. Amikor í­gy teszel, engedélyt adsz a magasabb tudatosság potenciáljainak arra, hogy téged szolgáljanak. Egy pillanatig hagyj fel a problémán való gondolkodással, és csak lélegezd be. Ahhhh! Hirtelen az energia megváltozik.

Hirtelen már nem érzed úgy, hogy fel kell venned a harci páncélodat és el kell darálnod a rettegett szavakat: „Nem, ez nem lehetséges!” Ebben a szent pillanatban, eme szent szünetben, gyengéden lebontod a valódi fátylat.

Ez a „nem” fátyla. A korlátolt potenciálok fátyla. Az alávetettség fátyla. Feltárod az új potenciálok és az új Energia világát. Ne fókuszálj többé a problémára, és lélegezd be a potenciálokat. Ne gondolkodj, csak lélegezz. Ahhh!

Ebben a szent pillanatban összehangoltad magadat a kihí­vás tiszta energetikai adottságaival. Most már nem kell „gondolkodnod” a megoldásról, az csak eljön hozzád egyszerűen. Rövid időn belül hirtelen „megkapod” a megoldást. Nahát, gondolod magadban, EZ ugyan honnan jött? Magadtól jött, a te saját nagyszerű potenciáljaid tartályából. Köszönd meg magadnak, ahogy Tobias mondaná.

Amikor átléped a valódi fátylat, az emberek azt gondolják majd, hogy ragyogó és nagyszerű vagy. A gondok vidám kihí­vásokká változnak, mintha csak örömteli puzzle-okat kellene kiraknod, ahelyett, hogy terhes, energia leszí­vó problémákat kelljen megoldanod.

Minél inkább alkalmazod ezt az egyszerű fátyol lebontó eszközt az életedben, annál inkább beáradnak majd a kreatí­v energia potenciálok hozzád. A „nem„ már csak a múltad szava lesz, és a lelked dala a következő í­gy szól majd: „Minden lehetséges!”

Kedves Shaumbra, a munka, amit végeztek természeténél fogva kihí­vásokkal teli. Szembe megy a tömegtudat lényegével. Vannak Régi Energiás erők és személyek, aki ellenetek dolgoznak.

Néhány aspektusotok próbál zavart és kétséget kelteni bennetek, az elmétekben, azt mondván a „Nem, ez nem lehetséges” egy programozott reakció, a gondok által alkotott falra, amellyel minden nap találkoztok.

De persze,Ti példái, mintaképei vagytok az új tudatosságnak és nagyszerű potenciálok taní­tói. Vegyetek egy mély lélegzetet. Ahhh! Minden dolog lehetséges, sőt, (és különösen) ha lehetetlennek tűnik. Lépjünk tovább az új kreatí­v potenciálokkal. A valódi fátyol mögött mi szárnyalunk!

* A valódi fátyol


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:25 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 07:20
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
"A delfinek a sellők fizikai testtel rendelkező társai, kí­sérői és segí­tői.
Mágikus, természetfeletti energiát hoznak a földre, és a játék fontosságára emlékeztetnek minket."
"Mi emberek néha azt hisszük, hogy a nagyobb erőfeszí­tés közelebb visz céljainkhoz, és erőltetni próbáljuk a dolgok menetét. A delfinek megmutatják nekünk, hogy bármilyen célt elérhetünk vidám, játékos útvonalat követve. í–sszeszedettnek kell lennünk, de nem komornak, hogy álmainkat megvalósí­tsuk.

A delfinek arra is emlékeztetnek minket, hogy használjuk hatodik érzékünket, ahogy előre haladunk utunkon. Intuí­ciónk révén megkapjuk a keresett irányí­tás és útmutatás nagy részét, és a delfinek jó példát mutatnak ahhoz, hogy bí­zzunk az érzéseinkben."

* Mágikus sellők és delfinek


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:25 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 07:25
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Fénymunkások* Magyar Fordí­tások 1999-2008

A spiritualitáshoz visszatérve egy pár FONTOS bölcsesség az aranykor hajnalán!

Idézet: "Nincs több titok!"

"az emberi fejlődést a legalacsonyabb vibráció gátolja a bolygón. De ez igazából nem korlátoz benneteket. Mert, amint megemelitek a kollektí­v rezgést egy bizonyos rezgési tartományban, amikor elértek egy új rezgésszintet, akkor egyúttal automatikusan felerősí­titek a legalacsonyabb vibrációt is.

Ne csináljatok gondot a világ megmentéséből, vagy egyének megváltoztatásából. Magatokra figyeljetek, és befelé fókuszáljatok." "A legtöbbeteknek idő-aktivált szerződéseitek vannak, hogy itt legyetek a bolygón egy fontos időpontban, hogy elvégezzétek a munkát, amelyet lelketek és szellemi lényegetek el akart végezni." "Látni és érezni fogjátok az igazságot, még akkor is, ha senki sem fogja azt bevallani.

Az emberek mindenhol kezdik látni az igazságot magukban. A hazugságok és félrevezetések következtében sok minden történt, amiről nem tudhatott a nyilvánosság. Ezekre a területekre fog most fény derülni."

"az igazság területén eléritek a kritikus tömeget. Az emberek azt akarják, hogy legyen kimondva az igazság." "Nektek embereknek van a legmagasabb vibrációs szintetek az állatbirodalomban, ugyanúgy, ahogyan a kristályoknak az ásványok között." (?)

"Fejlődő istenek vagytok, és mi igazán büszkén figyeljük, amint a Földön élő emberek istenszerűvé válnak." "Legtöbben taní­tók és gyógyí­tók vagytok valamilyen formában.

Ezért, ha találtok valamit, ami
működik számotokra, akkor [azt] osszátok meg másokkal. Találjátok ki, hogy miként mutathatjátok meg kincseiteket másoknak. Dolgozzatok tovább ezzel az energiával, mert ajtókat nyittok az egész Emberiség számára, hogy kövessenek benneteket."

Bővebben itt:

Tobozmirigy kristályok

* Tobozmirigy kristályok (angol)

Más hasznos aktuális olvasnivaló is olvasható erről az oldalról:

* Fénymunkások (angol)


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:26 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 07:27
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A pránavezeték"A pránavezeték egy olyan finomenergetikai vezeték, mely mint egy cső fut le a koronacsakrától (a fej tetejétől), a test középpontján keresztül a gyökércsakrán (gáton) át, le a földbe. A gát a nemi szervek és a végbél között található.

Ha a hüvelykujjad és a középső ujjad hegyét összeérinted, akkor nagyjából akkora kört alkot, mint a te saját pránavezetéked kerülete. Néhány ezoterikus hagyomány ezt Központi Oszlopnak vagy Központi Vezetéknek nevezi.

A tibeti buddhista jógik és jóginik néhány ága egy egészen vékony vezetékkel dolgozik, mely olyan vékony, mint egy emberi hajszál, és a pránavezeték közepén fut végig.

Ezt az energiaösvényt Titkos Csatornának is nevezik, és néhány ezoterikus jógagyakorlat során arra használják, hogy a finomenergiákat befolyásolják általa a jógi vagy jógini testében - létezik egy olyan elképzelés, mely szerint ezekkel a gyakorlatokkal gyorsabban el lehet érni a spirituális megvilágosodást.

íltalában a pránavezeték néhány méter mélyen hatol a földbe (hacsak nem vagyunk valóban földeletlenek) és ugyaní­gy, néhány méterrel a fej fölé emelkedik.

Mivel a pránavezeték egy finomenergia-csatorna, nem a newton-i fizika szabályai szerint működik, hanem a kvantumfizika elveinek engedelmeskedik. Ezért lehet a pránavezetéket kiterjeszteni egészen mélyen a földbe, a bolygó magjáig, és a távoli űrbe egyaránt.

Gondolatok és megfigyelések a pránavezetékkel kapcsolatban - hamarosan magyarul is elérhető a Mandala-Veda honlapján. Az angol cikk a következő weboldalon található: Katt ide!

Ha ez segí­t, gondolj úgy a pránavezetékre, mint egy képzeletbeli eszközre.
Ezután már mindegy lesz, hogy ez valóságban is létezik-e.

A pránavezeték hatásait a saját feltételeid szerint fedezheted fel.

A pránavezetéket a gondolatokkal és a szándék által befolyásolhatod. Csupán annyira van szükség, hogy szándékoddal kiterjeszd a Földbe és a kozmoszba. Ha ez még új számodra, csak gondolj arra, hogy ez megtörténik. Amint egyre többet dolgozol ezen, egyre határozottabban fogod érezni, amint kiterjed vagy visszatér, attól függően, hogy éppen mi a szándékod.

A pránavezetéknek azt a használatát, melyet Hathorok javasolnak a fenti közvetí­tésben, azoknak tanácsoljuk, akik többet szeretnének tenni annál, hogy pusztán mentális összhangba kerülnek a Földdel.

Néhányan rezonátorok, mások aktivátorok, van, aki mindkettő. Ráhangolódni egy rajtunk kí­vül álló dologra (mint például a Föld középpontjára) valójában egy passzí­v folyamat.

Néhány embernek többet kell dolgoznia ezen, mások enélkül is jól csinálják. Azok, akik tenni akarnak valamit a ráhangolódás közben, a pránavezeték kitűnő eszköz.

Válaszd azt a módszert, ami neked legjobban megfelel. Bárhogyan is végzed, az a fontos, hogy lépj mentális összhangba a Föld magjával, és ha tudod irányí­tani, ezzel együtt a galaxis középpontjával is."

* A pránavezeték


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:26 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 07:30
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Csakrákról, müködésükről, a hozzátartozó testrészekrőlMég jobban megismerheted energiáidat, hasznosí­thatod azokat az erőket, amik benned vannak, hogyha felismered, esetlegesen hol vannak benned a blokádok, amik megakadályoznak abban, hogy harmónia legyen önmagadban, és ezáltal a környezetedben is. Egyesével megmutatom, melyik csakrádban milyen erő rejlik. Mindhez kapcsolódik egy szí­n, egy érzet, érzelmek, fizikai szervek és elemek.

A gyökércsakrához, (más néven bázis csakra) általában ősi látók érzékelései alapján, vörös szí­nt társí­tanak. Ez az az energiaközpont, amely a Földanyához kapcsol téged. A gerinc alapjánál, a farok csontnál található, érzete a szaglás, a hozzá kapcsolódó elem a föld, testtája a nemi szervek, a végbélnyí­lás, a mellékvesék. Elégtelen működése nem csak azt akadályozza meg, hogy a többi, felsőbb csakráidba megfelelően áramoljon az energia, hanem talajt vesztettnek, céltalannak érezheted az életed.

A túl éles csakrája ez, hiszen, mint a növények, mi is gyökereinkkel kapcsolódunk családunkhoz. Ott tanulunk meg mindent, onnan hozzuk magunkkal az útravalót, az éltet minket, ahogy a fákat is a földből felszí­vott tápanyag és energia táplálja. Gondolj csak bele, milyen egy gyökér nélküli fa. Mi is ilyenek lehetünk, ha nem figyelünk arra, hogy harmónia legyen bennünk, ha nem engedjük első csakránknak, hogy megfelelően működjön. A biztonságot, a túlélést (fizikai és szellemi szinten is!) jelképezi, a hozzáállásunkat a pénzhez, munkához, karrierhez, hiszen manapság ezek nélkül mindez, jócskán megnehezül.

A második csakra a szex-, szakrális- vagy köldökcsakra. Szí­ne a narancssárga (néhol világoskék) és a köldök alatt pár centivel helyezkedik el. í‰rzete az í­zlelés, eleme a ví­z, testája a nemi szevek. Ennek a csakrának a helytelen működésére utalhat, ha valaki irtózik a ví­ztől. Ezzel az energiaközpontunkkkal érzékeljük mások érzelmeit, valamint azt, hogy mire van szüksége a testünknek. Ide tartoznak a szexuális vágyak is. Nem működő szexcsakra okozhat nemi betegségeket, medencetáji betegségeket, nemzési képtelenséget.

A solar plexus vagy más néven a napfonat csakra, harmadik a sorban. Szí­ne a napsárga, érzete a látás. A köldök felett, a has közepén helyezkedik el, eleme a tűz, a nap energiája, a hozzá kapcsolódó szervek a máj, a gyomor, és a vékonybél. Ez a csakra felelős azért, hogy harmóniát legyen az alsóbb és a felsőbb csakráink között. Ilyen szempontból központi csakrának is tekinthető, a belső erőnket, szabadságunkat, (ön)kontroll-képességünket befolyásolja.

Elégtelen működése esetén szellemi szinten kontrollálatlan érzelmi kitöréseink lehetnek, dühöt és flusztrációt okozhat, mí­g fizkailag emésztési rendellenességekhez, cukorbetegséghez vezethet. Az alkohol különösen rossz hatással van ennek az energiamezőnek a működésére. A napallergia vagy a tűztól való félelem gyakran jár együtt gyenge magabiztossággal, bizonytalan énhatárokkal.

A negyedik csakra a szí­vcsakra, a szeretetközpont. A mellkas közepén található, szí­ne zöld vagy rózsaszí­n, érzete a tapintás. A hozzá kapcsolódó szervek a bőr, a szí­v, a tüdő és a keringési rendszer, eleme a levegő. Ha nem működik jól, fizikai szinten asztmát, szí­vrohamot okozhat, de néhányan az AIDSért is ezt teszik felelőssé, hiszen az immunrendszer legyengülése által az egyén elhatárolódik azoktól, akiket szeret, vagy akik szeretnék őt.

A torokcsakra a következő állomás. Szí­ne a kék, eleme az éter, ami a fizikai világot köti össze a spirituálissal. Szerve, érzete a torok, a hangok (a belső hangok is). A kommunkikáció, a kreativitás, az önérdekérvényesí­tés azok, amikért ez a csakra felelős. Segí­t abban, hogy meghalljuk, meglássuk megérzéseinket, hogy hallgathassunk belső hangjainkra. Ez a képesség mindenkiben megvan, csak ebben a világban nem engedhető meg, hogy ösztöneinkre, megérzéseinkre hallgassunk, hajlamosabbak vagyunk a statisztikákra figyelni és a józan következtetésekre. Energetizáld ezt a csakrád, hiszen a belső hangod jobban tudja, mi a jó Neked, mint egy kimutatás. Ez a csakra zárt állapotban beszédzavarokat, ismétlődő szájüregi betegségeket, fertőzéseket, krónikus torokfájást okozhat.

A homlokcsakrád (harmadik szem csakra) a két szemöldök között helyezkedik el. Indigókék, éjkék a szí­ne (esetleg lila), eleme a belső hang. Az érzéken túli érzékelés a feladata, hogy látomásaid segí­tségedre legyenek. Segí­t kialakí­tani, és mélyí­teni a spirituális kommunikációt életed jobbá tételéhez. Paranoiát, szorongást, önértékelési nehézségeket, tanulási problémákat, feszültséget, fejfájást okozhat, ha nem funkcionál jól ez a csakra.

A korona- vagy fejtetőcsakra az í‰gi szellemekhez, az í‰gi atyádhoz köt téged, ahogy a gyökércsakra a Földanyához. A fej tetején található, az agy és az idegrendszer kapcsolható hozzá. Eleme a belső fény, érzete az empátia, az egység, annak tudata, hogy a világmindenség részei vagyunk, és annak energiáit ezen a csakrán keresztül kapjuk. Szí­ne a viola, az arany, esetleg a fehér. Bár tökéletesen csak nagyon kevés ember esetében működik, mégis ha jól funkcionál. Az őszinteségért, önmagunk elfogadásáért felelős.

* HelloInfo /forrás/


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:26 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 07:32
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A régi és az új csakrák8 - Az álmok forrása
9 - Tobozmirigy
10 - Hipofí­zis
11 - Korona
12 - Egyetemes nő
13 - Egyetemes férfi* A régi és az új csakrák /forrás/


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:27 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 07:34
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Az új RNS és DNS* Az új RNS és DNS /forrás/


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:27 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 07:37
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Az Idővonal Ugrás Művészete
Hatharok Tom Kenyon csatornázásában
Az Idővonal Ugrás Művészete üzenet Tom Kenyon csatornázásában

Bár néhányotoknak paradoxnak tűnhet, az idővonalatok – az életetek – csak egy a számos egyidejű lehetőség közül. í‰s születési jogotoknál fogva tökéletesen lehetséges, hogy megváltoztassátok az idővonalatokat és az életetek lehetőségeit.

Az Idővonal Ugrás Művészete

Bár néhányotoknak paradoxnak tűnhet, az idővonalatok – az életetek – csak egy a számos egyidejű lehetőség közül. í‰s születési jogotoknál fogva tökéletesen lehetséges, hogy megváltoztassátok az idővonalatokat és az életetek lehetőségeit.

A kultúrátok sok különböző ok miatt belétek hipnotizálta azt a hiedelmet, hogy egyetlen idővonalra vagytok korlátozva. Ebben az üzenetben az idővonalakra vonatkozó tudásunkat igyekszünk megtárgyalni és hogy ti ezeket az idővonalakat hogyan tudjátok megváltoztatni.

Amikor csak növekedés mutatkozik a kaotikus események számában, olyankor több idővonal közelí­t egymás felé. Annak a ténynek köszönhetően, hogy a bolygótok belépett egy Kaotikus Csomópontba és a káosz egyre növekvő szintjeit éli át, az általunk idő csomópontoknak nevezett dolgok számában is növekedés mutatkozik.

Idő csomópontok akkor következnek be, amikor kettő vagy több idővonal tart egymás felé. Ezek egészen szoros közelí­tése eredményeként néha ingadozó hatások figyelhetők meg, amelyek során egy idővonal valósága átszivárog vagy fizikailag is érzékelhetővé válik a szomszédos idővonalon élők számára.

Erős idővonalak szó szerint befolyásolhatják más idővonalak lehetőségeit és/vagy valószí­nűségét egy idő csomóponton belül. Más szavakkal kreatí­v és újszerű hatások gyakran mutatkoznak az idővonalakon belül, amikor belépnek egy idő csomópontba (közel kerülnek más idővonalakhoz).

Ezek olyan evolúciós ugrópontok kezdetei, melyek mérhetetlenül sok lehetőséget rejtenek a felgyorsult evolúció számára, amennyiben megértitek, hogy miként használjátok őket. A bolygószintű események illékony természete miatt többszörös idő csomópontok vannak megszületőben.

Ez egy rendkí­vül összetett és bonyolult esemény, amit igyekszünk a legkisebb metszetére leegyszerűsí­teni, mert úgy gondoljuk, hogy ennek az információnak rendkí­vüli, létfontosságú a jelentősége a felemelkedési folyamatban érintettek számára a maga hamisí­tatlan túlélési értéke okán. Először fordí­tsuk a figyelmünket a nagyobb kép felé, azután az általunk javasolt egyéni személyes stratégiákra!

A Háttér

A bolygótok a legteljesebb lényegi átalakulás szélén egyensúlyoz. Ennek az átalakulásnak az alakja többszörösen összetett megjelenést mutat és ti vagytok azok közösen, akik kisebb-nagyobb mértékben befolyásoljátok ennek kimenetelét.

Ezeknek a kimeneteleknek, ezeknek a lehetőségeknek némelyike megfelel a bolygószintű pusztulás és tisztulás próféciáinak. Más idővonalak, más kifejeződések ettől eltérő eredményt tárnak fel. Egy váratlan hirtelen változás az emberi tudatosságban térdre kényszerí­theti azokat az Irányí­tó Felügyelőket, akik negatí­van befolyásolják a sorsotokat. í‰s e között a két polaritás között a lehetséges idővonalak százai találhatók.

Olyan anyagi érdekeltségek húzódnak meg a társadalmatokban, akik szeretnék, ha hipnotizálva maradnátok, melyek szeretnék, ha folytatódna az a megtévesztés, mely szerint egyetlen idővonalra vagytok korlátozva, az élet egyetlen tapasztalatára, amit ők helyesnek í­télnek.

Nektek viszont megvan a természetetekben az a képesség, hogy megváltoztassátok az idővonalakat és a valószí­nűségüket bármely esemény akár utolsó pillanatában is – akár személyes, akár kollektí­v szinten.

Ezt nem egy 'pozití­v' dologként állí­tjuk. Ezt az evolúciós potenciálotokra vonatkozó tényként állí­tjuk. Kollektí­ven vagy eléritek ezt a lehetőséget vagy nem, majd elválik, de egy Beavatott ösvénye az, hogy felfelé törekedjen a legmagasabb potenciál felé, függetlenül attól, hogy mi történik vele és körülötte vagy mi nem. Ennek megfelelően ebben az üzenetben azt tárgyaljuk meg, hogy mit tehettek és hogy ezt miként tegyétek.

A mi nézőpontunkból kollektí­v sorsotok nem más, mint önálló személyekként hozott egyéni döntéseitek összegződése. Ez egyesül olyan evolúciós és földi erőkkel, melyek messze fölötte állnak akár a ti saját, akár embertársaitok irányí­tó képességének. Az erők ilyen együttese magába foglalja az energia naprendszereteken túlról származó kozmikus mintáit és szándékait, mivel részei vagytok egy komplex kozmikus mátrixnak, ami a ti univerzumotok.

Ha egy hasonlathoz szeretnénk fordulni, akkor azt mondanánk, hogy ti mint emberiség egy hatalmas óceánjáró hajó vagytok. ím sokan még alusztok és van valaki a kormánykeréknél, aki irányí­tja a hajót, de akinek nem kellene ott lennie. Sok történelmi és történelmen túli okból, melyekbe most nem kí­vánunk belemenni, különféle lények parancsoltak már a hajótokon.

De, uram isten, mennyire megfordul a szél! Egyre többen ébredtek fel, bár egyesek még csak a félálomig, dülöngéltek a fedélzeten, figyelitek világotok szilaj viharát magatok előtt. Az Irányí­tó Felügyelők tisztában vannak vele, hogy sokatok ébredezik – túl sokan az ő kényelmükhöz képest.

Márpedig ez most elég érdekes időszak ahhoz, hogy ébren legyetek!

A jelenlegi ökológiai helyzet az í–bölben csak egy példa a többszörösen összetett idővonalakra. A média kétségbeesett kí­sérletei dacára, hogy elhallgassa, elbagatellizálja a történteket, sokan érzékelik, mennyire iszonyatos a helyzet és hogy tényleg vannak az í–böl régióban komplikációk a felszí­n alatt, képletesen és szó szerint egyaránt.

Az előző üzenetünkben ezen esemény több lehetséges idővonalával is foglalkoztunk. Hogy melyik lehetséges idővonal bontakozik ki három dimenziós valóságotokban, az nincs sem sárba, sem betonba í­rva, hiszen az esemény vagy az eredmény változó kimenetelű.

Ebben az üzenetben azt beszéljük meg, hogy ti egyénenként, minként tudtok hirtelen átváltani egy idővonalat egy másféle szándékká egy pillanatnyi odafigyeléssel. Ez aztán kivetí­thető a civilizációtokra, hogy az is átugorhasson idővonalakat, de ez már egy másik alkalommal lesz időszerű.

Jelen pillanatban a figyelmünket rátok szeretnénk fordí­tani, emberi egyéniségekre és hogy miként tudtok átugrani egy végzetes idővonalról – egy olyan kimenetelről, amire nem fűlik a fogatok – valamilyen előnyösebbre, élet-barátabbra, ami tele van evolúciós lehetőségekkel.

Szögezzük le, hogy van technológiai jelentősége is az idővonalak átugrásának, de az információnk most az emberi tudatossággal foglalkozik és hogy ti a saját észlelő, éber tudatosságotoknál és a szándékotoknál fogva képesek vagytok átugrani idővonalakat.

Ehhez az törekvésetekhez birtokotokban van már a saját természetetek kettő legnagyobb kincse – önálló akaratotok (a döntéshozatalhoz) és az érzőképességetek. Ez a kettő, ha megfelelően egyesí­titek, lehetővé teszi idővonalak átugrását tetszésetek szerint, ugyanis a valóságotok társ-teremtői vagytok, nem pedig pusztán gyalogok egy sakktáblán.

Sarkalatos Alapelvek

Az idővonalak átszelésénél felmerülő sarkalatos alapelvek a szándék kinyilvání­tásának néhány kiemelkedően fontos területét ölelik fel. [Személyre szabottan]

1) Azonosí­tsad azt az idővonalat, amibe szeretnél bekerülni!
2) Rezgésállapotodat igazí­tsad hozzá ehhez az idővonalhoz!
3) Rögzí­tsed a rezgés állapotát ingadozás mentesen!
4) Tegyél valamit, ami kifejezi az új idővonalat!
5) Kitartás!

Ebben az ötödik stádiumban fenn kell tartanod az általad választott új idővonal rezgésállapotát, miközben meghozott döntéseidnek össze kell csengenie az új idővonallal és még akkor is fenn kell ezt tartanod, ha az amúgy érzékelt információk ennek ellentmondanak!

A kitartásnak ez az utolsó fázisa azért olyan fontos, mert a jelenlegi idővonal a hiedelmeitek és a szándékaitok összegződése. Ezeknek a hiedelmeknek és szándékoknak az erejétől függően lehet, hogy az energia elképesztő mennyiségét kell összegyűjtenetek ahhoz, hogy felülkerekedjetek életetek mintáinak összességén.

Az általunk most megosztott információt arra is használhatjátok, hogy az életetek bármely idővonalát vagy kifejeződését vegyétek célba, akár le egészen a leghétköznapibb helyzetig. Az üzenet azonban az idővonalak átjárásának módszertanával foglalkozik a felemelkedési folyamattal összefüggésben és hogy miként helyezkedhettek át más idővonalra ahhoz képest, amilyen kultúrában éppen tartózkodtok.

Néhányotoknak ez forradalmi elképzelésnek tűnhet, de a mi számunkra ez egyszerűen csak egy igazság a természetetekről. Teremtő istenek és istennők vagytok és ez az információ, amit most megosztunk veletek, nemes egyszerűséggel a születési jogotok. Azzal az előrelátással és reménnyel osztjuk most meg veletek, hogy sokan fogjátok tőle áthágni az idővonalakat és a hajótok kormányát kezetekbe véve biztonságos és kedvező vizekre hajóztok.

De elég a hasonlatokból, lássuk, mitől ugrik a majom az idővonalak vizébe!

Felemelkedés
A felemelkedési folyamat a mi szemszögünkből magába foglalja második energia testetek, a KA, energiával történő feltöltését és vibrációja felemelését, hogy több fényt bocsásson ki és hogy végül átalakuljon a SAHU -vá, a Halhatatlan Energia Testté. Az ember KA teste rezgésének felemelésére számtalan módszer létezik.

Legtöbb spirituális hagyományotoknak megvan a saját módszere a vibrációtok emelésére, ezek többségét azonban sajnálatos módon átrostálták azoknak a dogmái, tabui és egész őszintén szólva közbeavatkozó gondolat mintái, akik eddig sem óhajtották és most sem szeretnék a ti szabadságotokat, de akik profitáltak a bebörtönzöttségetekből.

í‰s sajnos szomorúan, de ki kell mondani, hogy spirituális hagyományaitok némelyike – és főleg a vallásosak – alattomos csapdák és ha felértek saját lényetek emelkedettségébe, akkor el kell választanotok az igazságot a hazugságtól! Ezt a feladatot csakis ti magatok végezhetitek el, mivel ez a mesterré válás előfeltétele.

Ez magának a tudatosságnak a homokba rajzolt irányvonala azok számára, akik saját lényük felemelését választották. Ők az igazság mestereivé válnak és nem riadnak vissza elválasztani az ocsút a búzától. Nem válnak dogmák rabszolgáivá. Nem hajtanak fejet senki és semmi más, csakis a maguk istenisége előtt.

Energetikai nézőpontból a felemelkedési folyamat akkor kezdődik el, amikor az életerőtök, amit az ősi egyiptomiak Sekhem -nek neveztek, el nem kezd felemelkedni a Djed -be vagy másként a csakrák szakrális ösvénye felé. A maga legegyszerűbb alakjában ennyi a felemelkedés. A tudatosság vagy éberség kiterjedése.

Amikor az életerőtök belép a felsőbb agyi központokba és amikor a KA testetek energiával telí­tődik, akkor éritek le a felemelkedés következő fázisát. Ebben a fázisban kezditek el magát a fény anyagcserét. A fényre itt spirituális értelmében utalunk, azaz ahogy a spirituális birodalmakban létezik. Ez a fény táplálja a KA testet és növeli a vibrációját.

Amikor a KA elér egy bizonyos amplitúdót vagy a vibráció erősségét anélkül, hogy ingadozna, akkor felizzí­t egyfajta éteri tüzet, ami átfordul a SAHU -vá vagy Halhatatlan Energia Testté. Ezt tekinthetjük az ilyen felemelkedési folyamat végső stádiumának. Szeretnénk azonban igen határozottan tisztázni, hogy a tudatosság bármilyen felfelé mozgatása és az életerő felemelése a djed -be, függetlenül az eljárástól, része a felemelkedési folyamatnak.

Most pedig szeretnénk néhány alapelvet és fejlesztési stratégiát megtárgyalni, ami az idővonalak közti átjárás alapvető módszereinek a részét képezi. Ezt követően arra fordí­tjuk a figyelmünket, hogy miként hozhattok létre új valószí­nűségeket magatoknak, még a legnagyobb nehézségnek tűnő események közepette is. Legfőképpen pedig bemutatunk egy a jelenlegi idő csomópontotokon belül létező jellegzetesen evolúciós lehetőséget.

Az első leckék egyike, amivel szembesülni fogtok, ha más idővonalra akartok átugrani az, hogy meg kell haladnotok a félelmet! A legtöbb ember fél az ismeretlentől, de ebben az esetben ennél sokkal több alattomos elemről van szó.

A Irányí­tó Felügyelők, akik kontrollálni kí­vánják a sorsotokat és hasznot húzni belőle, a félelem kivetí­tésének a mesterei és a médián keresztüli elme kontroll és hipnózis hatalmas erőforrásait vetik be, hogy meggyőzzék a tömegeket arról, hogy sok mindentől kell félni. í‰s amí­g néhány dolog, őszintén valljuk be, valóban okot ad az aggodalomra, addig a magasabb igazság nem nyilvánul meg.

Nézőpontunk szerint ez a magasabb igazság az a képességetek, hogy megváltoztassátok a valóságotokat, az a belső képességetek, hogy független akaratotokat és érzőképességeteket eszközként használva átnavigáljatok új idővonalakra. De legyünk itt következetesek!

Ahogy azt már korában emlí­tettük, a felemelkedésnek az a fajtája, amiről mi beszélünk, azzal az egyszerű mozzanattal kezdődik, hogy életerőtöket felemelitek a djed -be vagy gerincoszlopba, fel az agyi központokba. Amikor ez bekövetkezik, akkor az energia kerekek a KA testeteken belül, melyeket csakráknak nevezünk, új módon aktiválódnak.

Ez új lehetőségek előtt tárja ki az ajtót és új látomások, az inspiráció és a kreativitás új formái szökkennek szárba. De ha a tudatosságot akadályozza a félelem, akkor börtönbe záródik az alsó központokban, a túlélés, a szex és a hatalom ösztönzéseiben.

Különféle történelmi és történelmen túli okokból, ahogy azt már korábban is emlí­tettük, régtől fogva mutatkozik egy összejátszás arra, hogy az emberiséget az alsó központokba zárva tartsák, hogy fenntartsák a félelemet, mint a sorsot irányí­tó eszközt.

Ennélfogva bármelyik mester számára, aki a felfelé tartó utat választja, a első akadályt az átkelés jelenti a Félelemek Völgyén – az illetők kultúrája által kivetí­tett gondolat formákon. Aztán át kell kelnetek a korlátozottság átjáróin, melyek elszigetelve tartottak titeket, hogy ezzel felismerhessétek azokat a hazugságokat, melyeket akár a legszentebb vallásaitok is fenntartottak.

De hadd mondjuk el, hogy megvan a bátorságtok és a lelkierőtök ahhoz, hogy átlépjetek ezeken a kapukon és az idővonalak közül, amiben élni szeretnétek, emlí­tsünk meg egy jótékony hatásút a példa kedvéért: a szerető kedvességét! Most következik az, hogy ezt miként tehetitek meg, ne feledjétek ugyanezeket az alapelveket alkalmazni bármelyik idővonal esetében, amit szeretnétek megteremteni!
Előkészületek és Gyakorlás

Első lépésként azonosí­tani kell azt a létrehozandó idővonalat, amiben élni szeretnétek. Jelen esetben ez a szerető kedvesség idővonala. Második lépésként be kell lépnetek abba a vibrációs állapotba, ami igazodik az idővonalhoz. Ebben az esetben ez a szerető kedvesség állapotának az átérzése, amikor is oly mértékben helyezitek magatokat ebbe az állapotba, amilyenre csak képesek vagytok. Ez alatt azt értjük, hogy szerető kedvességet kell kimutatnotok magatokkal és másokkal szemben.

A harmadik lépés az, hogy rögzí­titek magatokat a vibrációs mezőben úgy, hogy az ne ingadozzon. Ez egy fontos vonatkozása az idővonal ugrásnak, mivel a régi vibrációs állapotnak megvan a maga élete. Pusztán azért, mert egy új idővonal létrehozása mellett döntöttetek és beléptetek a neki megfelelő vibrációs állapotba, nem garantálható, hogy az idővonal maga manifesztálódik vagy folytatódik. Rögzí­tenetek kell a helyén a vibrációs mezőt, mert ez tartja fenn a hozzáféréseteket az új idővonalhoz.

Az első két lépés szuverén akaratotokat előfeltételezi. Kiválasztotok egy olyan idővonalat, amit szeretnétek megtapasztalni. Kiválasztjátok azt a vibrációs állapotot, ami illeszkedik ehhez az idővonalhoz. í‰s a harmadik lépésben – ami a vibrációs állapot rögzí­tése – természetetek második kincsét hasznosí­tjátok: érzőképességeteket.

Azzal, hogy érzitek a vibrációs állapotot, amiben lenni szeretnétek, egyben fel is erősí­titek, megtámogatjátok. í‰s ha még hozzávesztek egy olyan következetes érzelmi állapotot is, mint amilyen a nagyrabecsülés és a hála a vibráció valóságával szemben, akkor elősegí­titek a megszületését.

A hála egyszerű ténye vagy nagyrabecsülés érzése az új idővonal iránt olyan módon katalizálja annak valóságát, ami zavarba hozza az elmét. Nos, eképpen kapcsolódik egybe természetetek két kincse ebben a három lépésben. A következő lépéshez újból szuverén akaratotokra lesz szükség. Meg kell őriznetek, fenn kell tartanotok az új idővonal látomását és vibrációs állapotát, függetlenül attól, hogy az érzékeitek mit mondanak! Ez az az átjáró, ahol sokan elbuknak.

Egy új idővonal manifesztálása a három dimenziós valóságotokba felhalmozott energiát igényel. Ha kitartóan fenntartjátok az új idővonal látomását, a vibrációs mezővel (vagy ha érzitek ezt), hálával telve, amiért már létezik, azzal felhalmozzátok az energiát.

A feladatot itt az jelenti, hogy hűnek kell maradnotok a látomásotokhoz, mialatt figyelmet szenteltek annak, hogy az aktuális valóság mit mutat nektek! Nem tettetésről van szó! Arról van szó, hogy úgy néztek szembe a valósággal, ahogy az megjelení­ti magát, miközben ezzel párhuzamosan fenntartotok egy magasabb látomást. Másként kifejezve, törődtök az életetek valóságával, miközben vele egy időben fenntartjátok egy másik élet látomását. Ez a művészet!

A példánknál maradva, ha szeretnétek megalkotni egy életet több szerető kedvességgel, akkor be kell lépnetek abba a vibrációs állapotba, ami szerető kedvességet mutat ki mások felé! Ha még ráadásul képesek vagytok hálát is érezni ezért a vibrációs állapotért, akkor az felgyorsí­tja az új idővonal létrejöttét.

A valóságban persze lesz majd egy időszak, amikor felismeritek, hogy nem mindenki képes a szerető kedvességre, sem annak az elfogadására. A látomásotok azután kifinomodik az élet realitásától és a tudatosságotoknak ez az érettsége természetes módon megy majd végbe, amikor a jelenlegi idővonal valóságaival foglalkoztok, új idővonalatok kiemelkedése közepette.

Az ilyen eljárás egyik eredményeként a szí­vélyes jóindulat mesterévé váltok és egy olyan mesterré, aki olyanokkal foglalkozik, akik nem tudnak ilyen vibrációs állapotokat kifejezni. Tulajdonképpen egy szeretettelibb, jóindulatú életet fogtok átélni, amiben több ember fogja kifejezni felétek ezt a minőséget, ti pedig feléjük. í‰s amikor olyas valakivel kerültök össze, aki képtelen kifejezni ezt a minőséget, akkor sokkal inkább képesek lesztek anélkül foglalkozni vele, hogy elveszí­tenétek magatokban ezt a minőséget.

Eképpen vetitek el az új idővonal és az új valóság magját a magatok számára.

Most pedig térjünk vissza a kollektí­v idővonalhoz!

Ahogy azt már korábban emlí­tettük, az idő csomópontok olyan kapcsolódási pontok, ahol többszörös idővonal összehajlás mutatkozik és egyikről a másikra ugorhattok át, ha megértitek, hogy ez miként működik. í‰pp az imént magyaráztuk el, hogy a sarkalatos alapelvek miként alkalmazhatók egyéni, személyes idővonalakon. Most beszéljük meg, hogy miként ugorhattok át más idővonalra, mint ami egy adott közösségé!

í‰ppen annyira paradox módon, mint amilyennek tűnik, igenis lehetséges egy elkülönült idővonalon élni, más életet megtapasztalni a körülöttetek lévőkétől.

Hadd mondjuk el ezt másképpen is! Lehetséges úgy a mennyben élni, hogy mások közben kí­nok közt gyötrődnek. A tudatosság legmélyebb szintjein ez egyszerűen csak döntés kérdése.

Tisztában vagyunk vele, hogy régtől fogva és most is folyamatosan olyan erők manipulálnak benneteket, melyek legfőbb vágya, hogy kordában tartsanak titeket. De úgy döntöttünk, hogy ebben a közlésünkben kulcsokat adunk át nektek ahhoz, hogy kiugorhassatok a fogságotokból, nem törődve ennek történeti okaival vagy az érintettek személyazonosságával. Az igazi Irányí­tó Felügyelők ugyanis valójában láthatatlanok a számotokra. Ők a Bábokat rángató Mesterek.

Miközben a kaotikus események egyre fokozódnak, nektek magatoknak egyre több lesz a lehetőségetek az idővonal ugrásra. Az a javaslatunk, hogy ne feledkezzetek meg a korábban tárgyalt
lépésekről! Kipróbálhatjátok ezt az eljárást, ha úgy döntetek, hogy beszálltok egy ilyen kí­sérletbe. Válasszatok valami olyat, amit szeretnétek megnyilvání­tani az életetek valóságában és használjátok a megbeszélt lépéseket és meglátjátok, mit jön létre!

Fizikai és Spirituális Túlélés
A legfőbb érvünk, amiért átadjuk ezt az üzenetet, valami sokkal nagyobb jelentőséget hordoz, mint hogy személyes kí­vánságoknak feleljen meg. Ennek a 'valami' -nek szó szerint a testi és a spirituális túlélésetekhez van köze.

Amikor a kaotikus események kiterjednek, intuití­v erőtök sokkal fontosabb lesz, mint bármikor korábban.

Néhányan ezt 'előérzetnek' nevezik. Anélkül, hogy a hogyan-t ismernétek, hirtelen megtudtok valamit, hogy egy helyzetben mit tegyetek.

így működik az intuí­ció. A megérzésnek ezekben a pillanataiban egy kapcsolódási pontnál tartotok – egy idő csomópontban – amikor át tudtok ugrani egy másik idővonalra és egy másik végkifejletre.

Az intuití­v érzékenységnek az a növekedése védjegye a személyes felemelkedésnek vagy a tudatosság felfelé indulásának. Egy fejlettebb intuí­ciónak nyilvánvaló fizikai túlélési előnyei vannak.

Ez alatt itt azt értjük, hogy az idővonal ugrás képessége egy másik eredmény érdekében eredményezhet fizikai túlélést bizonyos helyzetekben. Spirituális túlélés alatt pedig azt értjük, amikor valami fenyegeti a spirituális felébredést.

Ha elvétitek az irányt saját igazságotokban, ha elveszí­titek azt a két kincset, amit a természetetekben őriztek – az önálló akaratot és az érzőképességet – akkor spirituális veszély fenyeget. Ne veszí­tsétek szem elől ezeket a kincseket magatokban! A kaotikus események felszaporodásával, már pedig ez a helyzet – ez ugyanis most egy új világ születése – az Irányí­tó Felügyelők növelni fogják az erőfeszí­téseitek.

Legyen az agyafúrt elme-kontroll vagy bármilyen gondolatforma, ami korlátozza a független akaratotokat és az érzőképességeteket, függetlenül az eredetüktől – még ha a 'szent' vallásaitokból erednek is.

Minden gondolatforma, öltsön az szent öltözéket vagy politikai korrektséget, ami korlátozni kí­vánja szuverén döntéshozó akaratotokat vagy érzőképességeteket, az kerülendő. Ezek ugyanis életbevágóan szükségesek azok számára közületek, akik spirituálisan érintetlenül óhajtanak átkelni ezen az átjárón.

Az Idővonalak Konvergenciája és a Valószí­nűségek Megváltozása

Fordí­tsuk most a figyelmünket ennek az üzenetnek az elsődleges céljára! Minden, amit eddig a pontig elmondtunk, háttérként és javaslatként szolgál a saját tudatosságotok fejlesztéséhez az idővonal ugráshoz.

De most fordí­tsuk a figyelmünket két igen jelentős idővonalra, melyek a teremtésetektől függetlenül léteznek! Más-más rendet képviselnek a létezésben. Nem személyes döntésetek nyomán jöttek létre. í‰s homlokegyenest ellentmondanak egymásnak.

Ahogy azt már többször is emlí­tettük, többszörösen összetett idővonalak és párhuzamos valószí­nűségek mentén léteztek. Az egyik idővonal, amiben ti és az emberiség jelenleg éltek, megtestesí­ti a végí­télet próféciáját és a bolygószintű pusztulást. Ez egy nagyon is valóságos idővonal. ím ez csak az egyik lehetséges idővonal. Egy konvergencia pontnál, egy idő csomópontnál tartotok, amikor lehetséges az ugrás az í­téletnap valószí­nűségeiből egy újfajta Földébe és a létezés egy új rendjébe.

Ez az idővonal, amit mi az új Földnek nevezünk, egy rendkí­vüli mértékben eltérő dimenzió a jelenlegi valóságotok tapasztalataitól. Ezen az idővonalon igen mély tiszteletnek örvendtek és hálában részesül az egész emberiség, mivel megérti és méltányolja azt az igazságot, mely szerint minden élet összefonódik.

Itt ezen a Földön nem dúl és zsákmányol ki a profitért ví­vott harc – a saját ökoszisztémáját károsí­tva. A technológiákat átalakí­totta az emberi tudatosság felemelkedése. Leáldozott az életidegen technológiáknak és a jelenlegi éra életet károsí­tó felfogásának. A háborúk a múlté.

A Irányí­tó Felügyelők, akik a sorsotokat befolyásoló negatí­v erőket vetettek be vallási, gazdasági és nemzetek közötti ügyek manipulálásán keresztül, hatalmukat elveszí­tették. Az élet maga szent tiszteletnek örvend és az emberiség magáévá tette az anyag szentségére vonatkozó új megértést. Ebben a világban nincs háború a Menny és a Föld között.

Több dolgot is mondhatnánk erről az idővonalról, de reméljük, í­gy is érzékelitek a különbséget e között az idővonal és a másik között, amelyik végérvényesen halálra és pusztulásra í­téltetett.

Van még egy dolog, amit szeretnénk elmondani erről az új Föld idővonalról. Van egy olyan jellegzetessége, amit különösképpen nagyra tartunk. Ezen az új idővonalon a világok közötti fátyol vékony és nagyobb az átjárás az emberek és az intergalaktikus lények között – mint akik mi is vagyunk – és aközött, amit dévikus vagy szellemi világnak neveztek.

Itt most el kell mondanunk, hogy nem áll szándékunkban befolyásolni benneteket, mert hiszünk a közbe nem avatkozásban. Nem fogjuk megakadályozni szabad akaratotokat. Arra viszont szabad rámutatnunk, hogy mit látunk.

Az ősi Egyiptomban volt egy Maat nevű istennő, aki kezében mérleget tartott és a halál után a Jelölt a szí­vét erre a mérlegre helyezte, mí­g a másik tányérba egy madártollat. Ha a szí­v olyan könnyű volt, mint a toll, a Jelölt szabadon beléphetett a mennyei világba – ami a tudatosság magasabb állapotait jelenti. De ha a szí­v negatí­vitással, panasszal vagy bánattal volt terhelve, akkor a Jelöltnek vissza kellett térnie az alsó világokba.

Egy egészen valóságos módon az emberiségnek találkája van Maat -tal. Minden személy, aki a végí­téletben, a pusztulásban és a rémségekben hisz, hozzájárul ehhez a valósághoz. Mindenki, aki valóságosnak tartja az új Föld idővonalát, ehhez a valósághoz ad hozzá valamit.

Nem vagytok megfosztva a hatalmatoktól ebben a helyzetben. Legbelső természetetekben őrzitek önmagatok és a bolygó radikális megváltoztatásának a hatalmát – de különösen az emberiségét. Ha rezonanciát éreztek az új Föld idővonalával és ha úgy döntetek, hogy a létezés ezen új rendjében éltek tovább, akkor mondhatni, a magatok súlyával járultok hozzá és ezzel segí­tetek átbillenteni a mérleg nyelvét.

Szeretnénk valami olyasmit elmondani, amit már korábban is elmondtunk, mert elemi fontosságú. Lehetséges úgy a mennyben élni, hogy a körülöttetek lévőket kí­nok gyötrik. Ennek nem sok köze van idő és térbeli elhelyezkedésetekhez, annál több a vibrációs állapototokhoz.

Ha érzitek annak igazságát, amit most mondunk és azt választjátok, hogy összehangolódtok az új Földdel, akkor üdvözlünk benneteket egy új idővonalon és egy új sors keretében.

Az a javaslatunk, hogy menjetek végig azokon az imént átadott lépéseken, hogy miként ugorjatok át idővonalakon és kezdjetek neki a nagy kí­sérletnek! Lépjetek be az új Föld idővonalába és készí­tsétek fel önmagatokat a csodákra!

Végezetül – hagyjátok, hogy a Föld beszéljen hozzátok! Hagyjátok, hogy dédelgessen benneteket és hogy átadhassa nektek legmélyebb tudását és bölcsességét! Hatalmas szövetségesetek lesz a soron következő változások idején.

Jövőbeli közléseinkben további információt fogunk átadni az idővonal ugrásról és az új Földről. De mostanra reméljük, hogy alapjaiban azért megértettétek a folyamat mikéntjét.

Mint mindig, még a legnagyobb nehézségek közepette is, mint amelyekkel most is szembesültök, fenntartunk egy magasabb látomást a számotokra, az emberek családja számára. Mi látjuk rejtett nagyságotokat, bár ti nem láthatjátok a magatokét. Őrzünk egy fényt a sötétség mostani órájában.

Ez csupán emlékeztető arról a hatalmas nagy fényről, amit ti magatokban őriztek. Ideje felszabadí­tani ezt a fényt magatokban! A felemelkedésetek a jövőbeli generációkra áldást hoz. úgy legyen!

A Hathorok
2010. augusztus 03.

Tom Gondolatai és í‰szrevételei

Több dolog is szemet szúrt ebben a közlésben. Mindenekelőtt alkalmaztak egy olyan kifejezést, a történelmen túli -t, amit én soha nem hallottam azelőtt. Amikor erről kérdeztem őket, akkor azt mondták, hogy egy olyan módszert í­r le, hogy miként tekintsünk az intergalaktikus befolyások bizonyos tí­pusaira, amelyek meghaladják a lineáris időt.

Azaz a befolyások, amelyekről beszéltek, az olyan időn kí­vülről generálódtak, ahogy azt mi értjük, de amelyek aztán megmutatkoztak a mi idővonalunkon a történelem előtti időktől napjainkig. Nem teljesen értem azt, amit itt mondtak, ezért csak átadom.

Mivel oly sokszor nyomatékosí­tották az idő csomópontok jelentőségét és alaposan körüljárták azt a pontot, hogy miként kell egyik idővonalról átugrani egy másikra, megkérdeztem, hogy ennek a jelenlegi időcsomópontnak mekkora a tartama.

Szerintük ennek az idő csomópontnak igen nagy a jelentősége, mert a lehetőségek/lehetséges idővonalak többszörös konvergenciáját tartalmazza, melyek befolyásolják bolygónkat és a fajtánk sorsát. Kettő idővonalat külön megemlí­tettek, az egyik megfelel a bolygószintű tisztulás és pusztulás próféciáinak, vele párhuzamosan fut a másik idővonal, ami elvezet egy új, kedvezőbb jövőbe, erre az idővonalra új Földként hivatkoztak.

Nos, mikor kezdődik ez az idő csomópont és mikor ér véget? Szerintük a polárisan ellentétes sorsok idő csomópontja ennek az évnek a júliusában emelkedik a 3D valóságába és különféle felcserélődéseken át 2013 júliusáig tart.

Kérlek jegyezzétek meg, hogy nem azt mondták, hogy az új Föld idővonala érkezik a létezésbe ezen az idő csomóponton át! Hogy a tényeknél maradjunk, szerintük ez a jótékony idővonal egy ideje már mozgásban van.

Viszont a poláris ellentétek idővonalai, ahol a bolygószintű pusztulás áll szemben a bolygó megújulásával, most kerültek nagyon közel egymáshoz (az idő csomópont aspektus). Ennélfogva, ha valaki tudja, hogy miként kell idővonalat ugrani, azt sokkal egyszerűbb megtennie olyankor, amikor az áhí­tott idővonal annyira közel van ahhoz, amin éppen tartózkodik.

Ennek az idő csomópontnak a jelentősége az az emberiség számára, hogy egy választás előtt áll, hogy melyik idővonalat emeli a kollektí­v valóság tapasztalatába. í‰s a Hathorok szerint az a valóság, ami győzedelmeskedik, az általunk most meghozott döntéseken keresztül horgonyzódik le, egyéni és kollektí­v döntéseiken át egyaránt.

Ebben az üzenetben a Hathorok átadtak egy alapvető eljárást az idővonal ugrásról, amiről jelezték, hogy elsődleges információ azok számára, akik úgy döntöttek, hogy másként élnek és egy jóindulatúbb valóságban annál, mint amilyen ez a növekvő mértékben szürrealisztikus és életidegen valóság, amiben az emberiség jelenleg él.

Az üzenet Gyakorlás és Előkészületek része egészen bizonyosan használható személyes manifesztáló módszerként. Valóban, akiknek van tapasztalata ilyen tí­pusú anyagokkal, azok nagyon hasonlónak találják ezt az információt a 101 Manifesztációéhoz. De a módszer egyszerűsége nem cáfol rá a mélységére. A Hathorok mesterei az összetett dolgok és technikák leegyszerűsí­tésének és ez az anyag sem kivétel ez alól.

De a céljuk ennek az alapvető módszernek a megosztásával nem a vágyak manifesztációja volt, bár erre a célra is alkalmas, hanem inkább hogy átnyújtsanak egy olyan eljárást, ami lehetővé teszi, hogy radikálisan megváltoztassuk bolygószintű valóságunkat – ha nem is az emberiség családjának nagyobb közösségéért, legalább önmagunkért.

Nagyon tetszett a hasonlat, amit a jelenlegi helyzet leí­rására alkalmaztak – a hajó a tengeren. A helyzetünk tényleg arra emlékeztet engem, ami a Titanic elsüllyedésekor történt. A hajó jéghegynek ütközött és az alsó szinteket elöntötte a ví­z. Először próbálták eltussolni a veszélyt a felsőbb fedélzeteken lévők elől. í‰s a fogadás ment tovább zenekarostul, mí­g a vég egész nyilvánvalóvá nem vált.

Fogyasztás orientált agyonreklámozott médiánk manipulációjában kevesen mutatnak rá, hogy a mi hajónk, az S.S Nyugati Civilizáció, kezd vészesen az oldalára dőlni vagy hogy már veszélyesen alacsonyan áll a ví­zben.

A Hathorok úgy remélik, hogyha elegendő számú ember ugrik idővonalat, maga mögött hagyja a planetáris pusztulás próféciájának idővonalát és helyette belép abba a sokkal jóindulatúbb és élet-igenlő valóságba, amit ők új Földnek neveznek, akkor bolygónk rémséges próféciái nem fognak beteljesülni.

De azzal is tisztában vannak, hogy ha még a kollektí­v nem is vált át egy magasabb sorsra, valami figyelemreméltó azért történni fog azokkal közülünk, akiknek van bátorsága más valóságot megélni, mint azoké, akik ránk erőltetik a jelenlegi kultúrát. 'Lehetséges a mennyben élni, miközben a körülöttünk lévők szörnyű kí­nokat állnak ki.'

Van valami ebben a legutóbbi üzenetben, amit én létfontosságúnak vélek – különösen azok számára közülünk, akik megkí­sérlik az idővonal ugrást. í‰s ennek a 'valami' -nek az érzéki csalódáshoz vagy a 'mágikus gondolkodás' -hoz van köze. Ha nem világos a mágikus gondolkodás kifejezés, ez egy olyan gondolkodási rendellenesség, amiben az illető személy azt hiszi, hogyha csak gondol valamire, akkor az valós vagy valósággá válik mindenféle erőfeszí­tés nélkül a részéről.

Véleményem szerint van egy igen mérgező elem a New Age gondolkodásban, ami a tagadást bátorí­tja, mint bizonyos nehézségek elkendőzésének az eszközét (azaz mint a mágikus gondolkodás).

í‰s bizony a jelenlegi és fokozódó idiotizmus a világunkban sokunk számára növeli a nehézséget, amivel meg kell birkózni. De ha valaki elolvassa ezeket a gondolatokat, hogy a tagadás elfogadható eszköz a jelenlegi idővonalunk valóságának a kezelésére, akkor szeretnék rámutatni, hogy a Hathorok ennek pontosan az ellenkezőjét állí­tják.

Az idővonal ugrás művészetének egyik része az, hogy meg kell tartanunk annak az idővonalnak a látomását és vibrációs jellemzőit, amit szeretnénk megtapasztalni. De ezzel egy időben figyelmet kell szentelnünk annak az idővonalnak az aktuális valóságára, amiben vagyunk! Ez azt jelenti, hogy világok között élünk és ennek elsajátí­tására és beható ismeretére kérnek minket a Hathorok.

Sejtésem szerint sokan választjuk azt, hogy idővonalat ugrunk (beleértve engem is), tanuló köröket kell futnunk, melyekben nem leszünk képesek átugrani az új idővonalra és/vagy nem fogjunk tudni megmaradni benne.

Ez teljesen rendjén van í­gy, amikor valaki új jártasságra kí­ván szert tenni és igen, ez egy lényeges új ismeret lesz, s főleg mélyen szántó. A tanácsom annyi valamennyiünk – kezdő idővonal ugrók – számára, hogy legyünk kí­méletesek önmagunkhoz, hagyjuk hátra az ön-í­télkezést és lépjünk be ebbe a tapasztalatok elsajátí­tásának ilyetén módszerébe egy jó adag humorral! Végül is az egész dolog, legalább egy nézőpontból, egy nagy kozmikus tréfa.

Hogy miként navigálunk egy átalakuló (mások szerint haldokló) civilizáció valóságai között, miközben a szí­vünket és az elménket azon az idővonalon tartjuk, amit szeretnénk megélni, az kétségtelenül művészi alakot fog ölteni.

í‰s í­gy … Művész társaimra az í‰lő Misztériumban, azokra, akik beleszerelmesedtek ebbe a látomásba és akiknek van bátorsága ugorni, emelem poharamat rátok!

Tisztelgek előttetek és az előtt a nagy vállalkozás előtt, ami iránt elköteleztük magunkat, ami semmivel sem alávalóbb annál, mint hogy felfelé törekedjünk a legmagasabb minőségek felé, az emberi tapasztalatot megélő spirituális lényekként.

íldassatok meg valamennyien szeretteitekkel együtt!
Tom Kenyon

Forrás:http://tomkenyon.com/jumping-time-lines

* Idővonal Ugrás


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:28 ]
Vissza az elejére
Oldal:       >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System