Oldal:   <<        >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Solyom
h júl 23 2012, 07:39
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Kristálytiszta erők áramlanak
2010. 10. 29 - 30. - 31.
Kristálytiszta erők áramlanak a Földre és az emberekre a földi idő szerint ma, holnap és holnapután.

A Világegyetem átláthatatlan útjain keresztül csatorna nyí­lt Naprendszeretek felé, s a bolygók oly rendbe sorakoztak a vonzás törvénye által, hogy felnyí­ljon és kiszabaduljon minden elzárt és titkolt rész, minden kéreg lehulljon, s megmutassa magát az Isteni Igazság Rendje.

Hosszú évek óta járja az ember a változás rendjét, mely megszabadí­tja vérvonalát sok ezer év árnyától. Az 1981-es év nyitotta meg a felszabadulás kapuját. Sok ember élt meg akkor sorsfordulatot, akiknek feladata, hogy a változás élenjárói legyenek. Az 1984-es év végéig léphettek át más útra, ha megérezték szellemük sugallatát, mely bizony akkoriban még az összetört fénytesteken, nehezen mozduló, elszineződött csakrákon keresztül nehezen tudott csak eljutni a megfáradt lelkekhez. Sokan adták fel akkor álmaikat, egy végső élet megkönnyí­tett ritmusát, hogy lelküket újból a lehető legnehezebb szolgálatba állí­tsák, megszüntetvén önmaguk számára a szabad akarat döntését. í‰letet adtak olyan gyermekeknek, kik a föld felszí­nre emelték régi energiák véres átkát, kik felidézték testbe lépésükkel az ősi ellenségek harcát, s megidézték a fel nem oldott szellemiségek béklyóit . ítadták életüket az ősidőktől húzódó idő útjának megismétlésének, hogy a tapasztalatok felszinre gyűjtésével kioldozhasság a Föld mélyében elzáródott energiákat. Megidézték az árnyakat a Földtörténet minden korszakából, hogy hazatérhessenek méltó helyükre.

Ekközben megértetek tengernyi fájdalmat és áldozatot. Haladtatok sokszor tudattalanul, néha tudatosan egyre közelebb saját Isteni í‰netekhez. Vétkeztetek, számlákat egyenlí­tettetek ki, saját testeteken tanultátok meg a gyógyí­tást, saját életetekben felmerülő kérdésekre választ keresvén jártátok a felismerések útját. Sokan kiléptek a földi életből, más útját választva a felemelkedés rendjének.

Az áldozatok általi megváltás 1 éve lejárt. Azóta rohamosan épül és tisztul az összes testetek, mellyel belakjátok a világegyetemet. Testetek sok változást, betegségtünetet élt meg. Ezek mind nektek szükséges változások és tanulságok. Szellemetek életetekre való hatása egyre erőteljesebben nyilvánul meg.

A most elkövetkező három nap sokatok számára nagyon erőteljes lehet. A kegyelmi energiák elértek már azokhoz, akik megnyitották felé szí­vüket. Ezek az erők most mindenkire hatni fognak kérés nélkül. Ez megbolydí­thatja vérvonalatok ősi félelmeit bennetek, de ki is tárhatja a bőség áradását.

A hó utolsó napján kitáruló kapuk visszaengedik őseitek kristálytiszta szellemiségét , mely eddig elzárva, s meg nem halva aludt barlangjaitok, piramisaitok, és kősí­rjaitok mélyén. í‰gi Atyátok és Anyátok szellemisége pedig áttöri fentről a még átjárhatatlan rétegeket.

Fejezzétek be lezáratlan ügyeiteket, érzéseiteket. Be nem tartott igéreiteket váltsátok be. Tegyétek meg halogatott lépéseiteket. Tegyetek rendet magatok körül. Nyitott kérdéseitekre érkező válaszokat próbáljátok meghallani és meglátni.

A szint mire felléphettek, már nem tűri a múlt árnyait.

Kosztich í‰vi

Tündérkert


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:28 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 07:41
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
2010. November - A gondoskodás

A gondoskodás isteni képessége
A hónap mantrája:

SZERETŐ Lí‰NYEMMEL SZERETEM í–NMAGAM
í–SSZEKAPCSOL ISTENNEL SZERETŐ GONDOLAT!

Jézus a novemberről azt mondja, hogy megérünk arra a szeretetteljes és alázattal teli képességre, hogy í–nmagunkról és másokról is jól gondoskodjunk, ezáltal magunkhoz vegyük mindazt, amire szükségünk van a Tudatosság Fényútján.

November - A Gondoskodás képessége árad szét létezésünk terein át, s jut érvényre fizikai valóságunkban. Ez elsősorban önmagunkról, gyermeki és felnőtt énünkről való gondoskodás képessége, ami kiáradva a másokról való gondoskodásban teljesedhet ki. Felismerhetjük mi az igazán jó nekünk, s kiállva elhatározásaink mellett, megléphetjük mindazt mi megvalósulásukat szolgálja. Azt a gondoskodást, amiben az Univerzum részesí­t minket folyamatosan, azt most áthozhatjuk bármely létsí­kunkra, ha a gondoskodás isteni képességét feltárjuk magunkban. Ez a gondoskodás segí­t, hogy felismerjük mindennapi életünkben mikor kell cselekednünk és mikor nem. Ez azért fontos, mert sokszor szinte rátelepszünk túlzó gondoskodásunkban másokra. De ez a képesség azonnal feltárja előttünk a cselekvés mértékét és idejét.

Csodánk: A segí­tő energia rajtunk keresztül való megnyilvánulása az Isteni Akarat szerint!

A gondoskodás alapeleme a Jí“ gondolkodás, hiszen meg kell értenünk, tudatosí­tanunk, hogyan is lehet ezzel a gondoskodással segí­teni és azt pl. nem túlzásba vinni.
Ha a gondoskodás energiáiból túl kevés vagy túl sok van: gond-dá válhat... Ezzel í­gy már nem segí­tünk, hanem hátráltatunk.

A gondoskodás mindig harmóniát teremt, kiegyenlí­ti a hiányt, vagy a többletet. Egy olyan segí­tő erő, mely felébreszti mindenkiben a hit - szeretet - akarat felismerő és megvalósí­tó energiáit, hogy biztonságban (Egységben) érezzük magunkat.

Képzeljük csak el a szülői gondoskodást... ha szeretetteljes, megengedő, ugyanakkor az együttélés normáit megtaní­tó, akkor a gyermek í–nmaga tapasztalatait felhasználva, harmonikusan fejlődhet.

Ha túlzottan aggodalmaskodó, ragaszkodó, akkor itt a gondoskodás félremagyarázásából egy energetikai rátelepedés következik be, melynek okán a gyermek egészséges fejlődése, értékí­télete megsérül, elnyomják... ez a gyermeki én elnyomását eredményezi, í­gy a felnőtt lét sem lehet harmóniában.

Ha ennek ellentéteként egy gondoskodási-hiány keletkezik és a gyermekkel nem törődnek, a szeretethiány egy idő után megmutatkozik és olyan viselkedési formákat eredményez, mellyel a gyermek kiprovokálja a figyelmet... egy olyan mintát követ a lelki fejlődés, mely ezeket a tanult figyelemfelkeltő ,,technikákat" majd felnőtt korban bújtatottan, de használni fogja...

Ezért fontos a szeretetteljes gondolattal, tudatosan megértett gondoskodás. Ha szeretetből, szellemi tudatunk által vezérelve adunk, azt adjuk, amire akkor és ott szükség van.

Ugyaní­gy vagyunk í–nmagunk gondoskodói is... hiszen testünk-lelkünk-szellemünk figyelmet, törődést, szeretetet igényel. Ha önmagunkkal nem (jól) törődünk, hogyan törődhetnénk (jól) másokkal?

A gondoskodás a Szeretet fizikai megnyilvánulása: adni szeretnék neked (magamnak), hogy jó/jobb legyen. Egy önzetlen cselekedet, mely magáért a tettért jön létre.

A gondoskodás megtaní­tja az embereket egyrészt adni, másrészt elfogadni.
Hiszen nem tudunk gondoskodni úgy, hogy azt be ne fogadná valaki. Hiába nyújtasz segí­tő kezet, ha nem fogja meg senki.
Figyelitek? Valaki nyújt valamit, és a másik elfogadja/befogadja, és a tettben egyesülnek.

Nem emlékeztet ez benneteket a női és férfi energiák egymást kölcsönösen segí­tő és kiegészí­tő harmóniájára?
Van egy kérdés és van rá egy válasz: a segí­tő szándék felteszi a kérdést, és annak elfogadása válaszolja meg:
- Szabad?
- Igen!

Táncra hí­v a Fí‰NY! Mindig te döntöd el, van-e kedved táncolni. Szabadon.

A Gondoskodásban í­gy egyesülnek a segí­tő energiák és válnak fizikailag is kifejezhetőkké... itt mutatkozik meg az Istenember a fizikai létben, a cselekvő teremtésben. A tudatosság, és az isteni EGY-SZíV által.

De kinek, mikor és mire van szüksége? Honnan tudjuk, jót teszünk-e vele, ha gondoskodni próbálunk?

Igen, itt kell a tudatosságnak az a foka, amikor már SZíV-szinten gondolkodunk.

Legelőször önmagunkat kell megvizsgálnunk, és feltárnunk: gondoskodunk-e megfelelően magunkról? Törődünk-e testünkkel, lelkünkkel, szellemünkkel?
Megadjuk-e magunknak azt, ami szí­vbéli, igaz vágyunk? Boldogságot szereznek-e nekünk mindennapi létünk pillanatai? Tudunk-e örülni az í‰letnek?
Ki tudjuk-e mondani őszintén, tiszta szí­vből: szeretem magam?!

Elsősorban Magunkkal kell harmóniában élnünk. Megtanulni adni és elfogadni is. Amikor ez már í­gy megy, akkor kezdhetünk el kifelé is megnyilvánulni a gondoskodás energiáival.

Amikor bennünk a gondoskodás erői az isteni SZíV-Szeretet szintjén rezegnek, akkor képesek vagyunk felismerni, hogy kinek, mikor és mit segí­thetünk. Hogyan szolgálhatjuk az Isteni Akaratot. Miként lehetünk közvetí­tői a Gondviselésnek.

Mennyei Atyánk pontosan tudja, mikor, mire van szükségünk! Honnan?
Hát onnan, hogy szeretetteljes Gondoskodással, a Gondviseléssel vesz körbe minket. SZíVé-vel lát bennünket, és a SZíV-Tudat mindig pontos, igaz, jó és való, mert Bennünk í–nmagát szólí­tja meg!
Mi is ezt tesszük, mikor Szeretettel viszonyulunk egymáshoz: a Bennünk í‰lő Isten szólí­tja meg a Benne í‰lő Istent!
Az Istenemberek párbeszéde ez.

Ha í­gy érzed meg a másikat, abban a pillanatban tudni fogod, mire van szüksége, és azt is, hogy te azt meg tudod-e adni neki, egyáltalán, meg kell-e adnod neki?
Már biztosan elhangzott, de azért nem árt az ismétlés:
Sokszor azzal segí­tünk, hogy nem segí­tünk!

Ha valakinek kell egy megtapasztalás, mint kisgyermeknek a csetlés, botlás, hogy megtanuljon járni, akkor ezt ne vegyük el tőle. Szeretetteljesen álljunk mellette, bátorí­tsuk, vigasztaljuk, de hagyjuk, hogy megélje, amire fejlődéséhez szüksége van.

Ez az, amit SZíV-szinten megérthetünk. így vagyunk képesek azt a Gondoskodást adni, ami az isteni Akarattal megegyező. így lesz részünk a Gondoskodás isteni Képessége, és válik általunk az í‰G, az isteni Gondviselés eszközévé.
Ez a hónap í–nnön Lényegünk megértésében, a szerető Gondoskodás képességének befogadásában és az odaadás - elfogadás harmonikus kiegyenlí­tő áramának felismerésében segí­t bennünket.
Sok mélyreható belső elemzéssel és felismeréssel, az egymás iránti könyörület felébredésével, és az elfogadás isteni energiáival áthatott hangolások várhatóak...

A hónap fontosabb napjai:

November 1. - Mindenszentek. Ma egy olyan kapu nyí­lik az égi sí­kokban, mely minden évben ezen a napon feltárul, hogy azon szeretteink energiái, akik szí­vünkben élnek, eljöhessenek hozzánk. Benépesül a Föld tere és boldog találkozások valósulnak meg angyali csoportok által kí­sért rokonainkkal. Ilyenkor olyan családi energiák is újra aktiválódnak, melyek segí­tik az esetleges diszharmonikus kapcsolatok rendezését. í‰rdemes megszólí­tani szeretettel azokat az eltávozott hozzátartozókat, akikkel fizikai sí­kon nem sikerült tisztázni dolgainkat. Itt az idő a bocsánatkérésekre és megbocsátásokra. Csak hunyd be a szemed, hí­vj angyali segí­tséget, és szeretettel kérd, jöjjön el hozzád. Megérzed jelenlétét... mondj el neki dolgokat szí­veddel és teremts köztetek harmóniát szeretettel. Mondj áldást a családodra!

November 3. - Kristályfény hangolás. újabb kristálytelepek aktiválódnak a Föld mélyén, hogy rezgéseik összekapcsolódjanak a már működő kristályrezgésekkel. Ezek a kristálycsoportok tavak mélyén találhatóak, és a vizet mint közvetí­tő és felerősí­tő elemet használják. úgy szórják a rezgéseket ezeken keresztül, mintha parabola-antennák lennének. Angyali erők működnek közre a feladatban és berezegtetik a ví­zrezgéseken keresztül az emberi sejtekben található Fénykristályokat is. Ezek a rezgések bizonyos működési módosulatokat hoznak létre, melyek segí­tik a szervezet megtisztulását és az energiarendszer fejlődését. Igyunk elég folyadékot!

November 7. - Arkangyali védelmi burok épül ki a Föld dimenzionális tere köré, hogy a 11. kapu aktiválásakor érkező energiák szétosztódjanak ezen a fénypaláston. A burok az arkangyali fényerő-szálakból szőtt szí­nes fluid szerű palást, mely fényszűrőként, és elosztóként is működik. Erre azért van most szükség, mert a Kapun keresztül erős Naptevékenység (Napszél) is árad hozzánk, hogy egyesülve a most leáradó istennői energiákkal, mintegy ,,megtermékenyí­tse" azokat. Ez a védelmi Fény a biztonságot, és belső béke érzetét adja nekünk... segí­tsük szeretettel és hálás gondolatokkal az arkangyali erők munkáját.

November 11. - 11-11 Kapu aktiválás. A Szeretet-dimenziójának Istennő-i energiái áradnak le a Földre. A befogadó aspektushoz a Nap beolvadó, isteni energiái kapcsolódnak. Ez a két erő válik í­gy Eggyé egy spirális energiafényben, mely az ember fő Fényáramához kapcsolódva kiegyenlí­ti az identitásban lévő egyenetlenségeket. Ennek az erőnek a feladata az Egyensúly megteremtése minden aspektuson keresztül. Előhozza a lélek elrejtett részeiből azokat az emlékeket, melyek sérülést okoztak bennünk és ezáltal í–nmagunk bizonyos aspektusait elfedtük, í­gy védekezve egy újabb fájdalommal szemben. De ha ezeket a részeinket nem használjuk és energiáikat az egységből kivonjuk, akkor diszharmónia keletkezik lényünkben, és nincs belső béke. Bármit is hoz elő belőlünk ez az Energia, azért teszi, hogy észrevegyük, felismerjük és megbocsássuk magunknak. így tudjuk újra a rendszerbe visszaépí­teni, és a Szeretetáramba bekapcsolni.

November 13-14. - Energiaváltás. Az eddigi behangolások aktivizálása. A tisztí­tás épí­tésbe vált át. A befelé fordulás külső kölcsönhatásba. A megértés kinyilvání­tásba. Az elfogadás megelégedettségbe.
A megnyilvánulás energiái mindent áthatnak és az eddig szunnyadó feladatok és az ezekhez tartozó képességek felélednek. A tudás cselekvéssé alakí­tásának segí­tő fényei járnak át mindent. Engedd lelked segí­tő és ösztönző energiáit magadba, hogy ez a hangolás segí­tsen vállalt feladataid teljesí­tésében.

November 19. - Fényoszlop állí­tás. Kiemelkednek a Föld Magjából azok a Fényoszlopok, melyek energetikai csúcsai, már az úJ Föld dimenziójába mutatnak. A Fényoszlopok átveszik, közvetí­tik a Szeretetföld terének a rezgéseit és mint ,,hangvillák" fogják rezegni, mikor a szellemi világokból aktiválják őket. Behangolásuk elkezdődik... és a folyamat alatt az angyali hadsereg tagjai vigyázzák őket. Rezonanciájuk a szellemi terekben zeneként érzékelhető, mintha hárfán játszanának az angyalok...a hangolás végén egy csodálatos harmonikus dallam hallható.

November 21. - A természetszellemek, a növények ősképeinek fényinformációit hangolják át, hogy rezgéseik megfeleljenek az új Energiáknak. Ez a folyamat most felerősödik és a növények közelében sokkal intenzí­vebb érzéseink lehetnek. Olyan energiák érkeznek a felállí­tott Fényoszlopokon keresztül, melyek ezeket a hangolásokat segí­tik. Az állatokkal is hasonló a helyzet, az ő testi felépí­tésük is folyamatosan idomul a rezgésekkel. Akinek van háziállata, a viselkedésén figyelemmel kí­sérheti a változásokat. Pl. mennyit alszik, hogyan alakul az étkezése, az emberekhez való viszonya...
Ezek a rezgések ránk is hatással vannak. ílmosságot, tompaságot érezhetünk.

November 22. - Energia-kiegyenlí­tés. A harmónia angyalai hoznak most mindenkinek személyre szabottan egy energia-csomagotJ. Ezekben olyan lélekenergiák és segí­tő fények vannak, mely a leszületéskor vállalt feladatokban utat mutatnak, és ezekre emlékeztetnek minket. Energiaterünkbe, auránkba olyan képeket rajzolnak bele, melyek intuití­van erősí­tenek minket. Mivel az aurarétegek is folyamatosan alakulnak és fejlődnek, abban a rétegben fog rezegni a segí­tő kép, amelyik a legaktí­vabb ebben a szakaszban. Lehet, hogy neked érzésben, vagy gondolatban, esetleg konkrét helyzetben (megélésben) jön át ez az erő. Szí­veddel lásd meg ezt a képet, és lélektudatoddal értelmezd!

November 29. - A HIT energiák leáradása, feltöltekezés. Mint tudjuk az elkövetkező hónap adventi időszaka az ember önmagára való támaszkodásáról szól. Ehhez a Hit segí­tő energiái töltenek fel mindenkit. Nem kell mást tenned, csak elfogadnod és magadhoz venned. Hited tisztasága és fénye védelmez, gyógyí­t, erőt ad minden helyzetben. Ez az a Fény, ami összeköt Istennel. Ez a Kapu, mely szellemi í–nvalódra nyí­lik. Hit nélkül szellemed nem tud segí­teni neked. Először hidd el magadról, hogy szeretetre méltó vagy, hogy képes legyél elfogadni a szeretetet. A Hit hí­d önmagad és a Világ között.

November 30. - A hónap utolsó napja átvezetés a december energiáiba, de ezzel együtt egy erőteljes energianap is. A 12 bolygó szintjéről, a Harmónia és dinamizmus isteni Dimenziójából érkeznek fénylények. Egyrészt az angyalok hazamenetelét felügyelik, másrészt leolvassák azokat az energiaminőségeket, amikben változások történtek mind egyéni, mind közösségi sí­kokon. Mindent és mindenkit jellemez a rezgése. Mikor fejlődünk és tudatosodunk, testünk és energiarendszerünk rezgésmintázata is ennek függvényében módosul. Ezt a fejlődést veszik most szemügyre, hogy hol tartunk elvállalt utunkon. A feljegyzéseket a sorskönyvekben rögzí­tik, és a további fejlődéshez szükséges segí­tségeket előkészí­tik.

Mindent és mindenkit számon tart az Isteni Gondviselés, és ha bí­zunk Benne, hiszünk a szellemi vezetésben, a Szí­v szavában, a Szeretetben, és hagyjuk magunkat Vezetni Felsőbb í‰nünk által, azt í‰Ljük meg, amiért ide jöttünk!

A Gondviselés áldása azt nyújtja mindenkinek, amire szüksége van!

Pusztai Orsi

* Kristálycsakra /forrás/


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:28 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 07:43
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
GondolatátvitelKevesebbet kellene olvasnunk és többet gondolkodnunk, ha azt akarjuk, hogy elménk gyarapodjék, és értelmünk fejlődjék. Ha komolyan vesszük elménk művelését, töltsünk minden nap egy órát valami komoly és súlyos könyv tanulmányozásával, s ötpercnyi olvasás után tí­z percet gondolkozzunk, és í­gy tovább az egész órán át.

Ezzel szemben rendszerint úgy csináljuk, hogy gyorsolvasással eltöltünk egy órát, aztán félretesszük a könyvet a következő alkalomig. Ezért olyan igen lassú az emberek gondolaterejének a növekedése.

Azok, akik nem tudnak gondolkodni, de azt hiszik, hogy tudnak, nem nagyon haladnak előre. Jobb, ha tisztában vagyunk gyöngeségünkkel, mint ha erősnek képzeljük magunkat, holott gyöngék vagyunk.

Gyöngeségeink felismerése – az elme elkalandozása, a meleg, a fáradtság érzése, mely az agyban fellép, ha huzamosabb ideig igyekszünk követni egy nehéz gondolatmenetet – megfelel annak az érzésnek, amelyet erős izommunka után izmainkban érzünk. Rendszeres és kitartó, de sohasem túlfeszí­tett gyakorlással a gondolaterő éppúgy gyarapszik, akár az izomerő.

S amint gyarapszik, hatalmunkba is kerül, és meghatározott céljainkra is felhasználhatóvá válik. Ilyenfajta gondolkodás nélkül a mentális test lazán összefüggő és szervezetlen marad. A koncentráció elsajátí­tása nélkül – tudniillik, hogy gondolatainkat egy dologra tudjuk összpontosí­tani - a gondolaterő egyáltalában nem is használható fel.

Manapság majdnem mindenki szeretne a gondolatátvitelhez érteni, és arról ábrándozik, milyen szép lesz, ha majd távollevő kedveseinkkel telefon és e. posta igénybevétele nélkül érintkezhetünk. Sokan azt hiszik, hogy ezt igen könnyű megvalósí­tani, és meglepődnek, mikor kí­sérleteik teljes kudarcot vallanak. Pedig olyan világos, hogy előbb gondolkozni kell tudnunk, mielőtt gondolatainkat átvihetjük; hogy a kitartó gondolkodásból származó erő képes csak a gondolatáramot a térben továbbí­tani.

Az emberek legtöbbjének gyönge, bizonytalan gondolatai csupán apró rezdüléseket okoznak a gondolati atmoszférában, pillanatok alatt jelennek meg és tűnnek el, nem alkotnak határozott formákat, s az életüket fenntartó erő a lehető legcsekélyebb. Ha azt akarjuk, hogy gondolatformánk bizonyos irányban haladni tudjon, pontosan körvonalazottnak és vitalitással megtöltöttnek kell lennie, és elegendő erővel kell bí­rnia, hogy rendeltetési helyére érkezve önmagát reprodukáltatni legyen képes.

Két módja van a gondolatátvitelnek. Az egyiket fizikainak, a másikat pszichikainak nevezhetjük, az elsőt az agy és az elme együtt viszi végbe, a másikat az elme egyedül. A tudat megindí­t egy gondolatot, mely előbb a mentális, majd az asztrális testben okoz rezgéseket, hullámzásba hozza először az agy éterikus, majd sűrűbb alakú molekuláit; ezek az agyrezgések hatnak a fizikai éterre, amelyben a hullámok tovahaladnak, mí­g elérkeznek egy másik agyhoz, s annak sűrűbb és ritkább (éterikus) anyagában rezgéseket hoznak létre.

A felvevő agy aztán rezgéseket okoz a hozzá tartozó asztrális és mentális testekben, s a mentális test rezgései kiváltják a tudatból a megfelelő megrezdülést. Ilyen sok fokozat van a gondolat haladásának í­vén. Nem szükséges azonban ilyen körutat tennie. A tudat, mikor mentális testében rezgéseket hoz létre, ezeket egyenesen a felvevő tudat mentális testére irányí­thatja, s elkerülheti a fent leí­rt körutat.

Lássuk, mi történik az első esetben. Van az agyban egy parányi szerv, a tobozmirigy, amelynek erejét és szerepét még nem ismerik a nyugati fiziológusok, s mellyel a nyugati pszichológusok semmit sem törődnek.

A legtöbb embernél kezdetleges szerv csupán, de nem csökevényesedik, hanem fejlődik, s a fejlődés gyorsí­tásával oly állapotba lehet hozni, amelyben tulajdonképpeni szerepét betöltheti, azt a szerepet, amelyet a jövőben mindenkinél be fog tölteni. A tobozmirigy ugyanis a gondolatátvitel szerve, éppen úgy, mint ahogy a szem a látás, a fül a hallás szerve.

Ha valaki erősen, megfeszí­tett figyelemmel és koncentrációval gondol egy bizonyos dologra, tobozmirigyében gyönge remegést fog érezni, olyan érzést, mintha hangya mászkálna rajta. Ez a remegés a mirigyet körülvevő éterben megy végbe, s gyönge magnetikus áramot eredményez, ez okozza a mirigy sűrűbb molekuláiban a hangyamászáshoz hasonló érzést.

Ha a gondolat elég erős ahhoz, hogy ilyen áramot indí­tson meg, akkor a gondolkodó tudhatja, hogy sikerült gondolatát oly élessé és erőssé tennie, hogy az immár átvihető.

A tobozmirigy éterikus részének rezgései a környező éterben hullámzást indí­tanak meg, ezek a hullámok kisebbek és gyorsabbak a fényhullámoknál. Minden irányban kiterjedve mozgásba hozzák az étert, az éterhullámok pedig, elérve egy másik agy tobozmirigyéhez, annak éterikus anyagában is hullámzást indí­tanak meg, s onnan sorban átjutnak az asztrális és mentális testbe, mí­g végül elérik a tudatot.

Ha ez a második tobozmirigy nem tudja reprodukálni a hullámokat, akkor a gondolat észrevétlen marad, semmi hatása nem lesz, mint ahogy a fényhullámoknak sincs semmi hatásuk, ha vak ember szemét érik.

A gondolatátvitel másik módja az, mikor a gondolkodó egy gondolatot saját (mentális) sí­kján teremt meg, s nem küldi le az anyagba, hanem a mentális sí­kon irányí­tja közvetlenül a másik gondolkodóhoz. Ahhoz, hogy ezt akaratunktól függően meg tudjuk csinálni, sokkal magasabb mentális fejlettségre van szükség, mint a gondolatátvitel fizikai formájához, mert a gondolat küldőjének a mentális sí­kon is öntudatosnak kell lennie, hogy tudatosan végezhesse ezt a tevékenységet.

Közvetve és öntudatlan azonban mindnyájan használjuk ezt a képességet, mivel minden gondolatunk rezgést hoz létre a mentális testben, ezek a rezgések pedig - a dolgok természeténél fogva – szétterjednek a környező mentális anyagban.

Semmi okunk sincs arra, hogy a gondolatátvitel fogalmát csupán bizonyos gondolatnak egyik személytől a másikra való tudatos és szándékos átvitelre korlátozzuk. Mindnyájan folytonosan hatunk egymásra ezekkel a határozott cél nélkül útra bocsátott gondolathullámokkal. Az un. közvélemény is jórészt ilyenekből keletkezik.

A legtöbb ember nem azért gondolkodik í­gy vagy amúgy, mert alapos megfontolás tárgyává tette a dolgot, és erre vagy arra az eredményre jutott, hanem azért, mert igen sok ember gondolkodik í­gy, és viszi magával a többieket.

Egy nagy gondolkodónak erős gondolata kirepül a gondolati világba, és a befogadásra alkalmas, fogékony elmék felfogják, reprodukálják rezgéseit, és ezzel erősí­tik a gondolathullámot, mely í­gy megerősödve olyanokra is képes hatni, akiknél az eredeti rezgések teljesen hatástalanok maradtak volna. Ezek szintén hozzájárulnak a hullámok erősí­téséhez, melyek most már nagy embertömegekre képesek hatni.

A közvélemény, ha egyszer kialakult, döntő befolyással van a nagy többség elméjére, mert szüntelenül hat minden egyes agyra, és bennük megfelelő hullámzásokat indí­t meg.

Vannak bizonyos nemzeti gondolkodásmódok, határozott és mélyre vágott csatornák a nemzet történelméből, küzdelmeiből, szokásaiból adódó gondolatoknak évszázadokon át való ismétléséből származnak ezek. Mélyrehatóan megváltoztatnak és szí­neznek minden elmét, amely az illető nemzetbe születik, s mindent, ami a nemzeten kí­vülről jön, megváltoztat ez a „nemzeti rezgésszám”.

Mint ahogy a külső világból jövő gondolatokat mentális testünk módosí­tja úgy, hogy mikor hozzánk jutnak, eredeti rezgéseiket saját rezgéseinkkel gyarapí­tva – a kettő eredőjét – kapjuk meg, ugyaní­gy a nemzetek is a más nemzetektől érkező hatásokat a saját nemzeti rezgési sebességüknek megfelelően módosí­tva veszik csak föl. Ezért van az, hogy az angol és a francia, az angol és a búr, bár ugyanazokat a tényeket látják, saját előí­téleteiket is hozzáadják még, s teljes jóhiszeműséggel vádolják egymást a tények meghamisí­tásával, becstelen eljárásmódok alkalmazásával.

Ha ezt az egyszerű igazságot felismernék, mennyi nemzetközi viszályt lehetne sokkal könnyebben lecsendesí­teni, mint a mostani körülmények között, mennyi háborút el lehetne kerülni, vagy sokkal hamarabb befejezni. Akkor minden nemzet felismerné azt, hogy számolnia kell az adott gyarlóságokkal, s ahelyett, hogy a másikat tenné felelőssé a véleménykülönbségért, mindegyik keresné a középutat a két véglet között, s egyik sem ragaszkodnék mereven a saját álláspontjához.

Az egyén számára ebből az állandó és állandó és általános gondolatátvitelből egy igen gyakori kérdés áll elő: Mennyit nyerhet a jóból, és hogyan kerülheti ki a rosszat, tekintve, hogy vegyes légkörben él, amelyben folyton hatnak agyára a jó és rossz gondolathullámok. Hogyan védelmezzem magam az ártalmas gondolatátvitellel szemben, s hogyan vegyem hasznát az előnyöseknek? Elsőrendű fontosságú ezért, hogy ismerjük, miként működik a kiválasztó-képesség.


Mindenki önmaga gyakorolja a legállandóbb hatást mentális testére. Mások csak alkalomadtán hatnak rá, önmaga azonban folytonosan. A szónok, akit az ember meghallgat, a szerző, akinek a könyvét elolvassa, mind hat mentális testére. Ők azonban csak epizódok életében, mí­g ő maga állandó tényező.

A hatás, amelyet önmaga gyakorol mentális testének összetételére, sokkal erősebb, mint bárki másé. Elméjének normális rezgési sebességét ő maga állapí­tja meg. Olyan gondolatokat, melyek ezzel a sebességgel nem egyeznek, félredob az elme, amikor megérintik.

Ha valaki igazul gondolkozik, semmiféle hazugság nem vetheti meg lábát elméjében; ha gondolkodása szertettel teljes, gyűlölet azt meg nem zavarhatja; ha gondolatai bölcsek, tudatlanság meg nem béní­thatja. Ebben rejlik a biztonság, s az igazi erő. Az elmét nem szabad parlagon hevertetni, mert akkor bármiféle gondolat gyökeret verhet benne. Nem szabad engednünk, hogy kénye-kedve szerint rezegjen, mert ennek az lesz a következménye, hogy minden futólag érintő rezgésre válaszol.

Ebben rejlik a gyakorlati tanulság. Aki megszí­vleli, hamarosan rájön értékére és fölfedezi, hogy gondolkodással az életet nemesebbé és boldogabbá lehet tenni, és elismeri a mondás igazságát, hogy bölcsességgel véget lehet vetni a fájdalomnak.

* Gyógyászat


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:29 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 07:46
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A MerKaBA meghatározásaMerKaBa szó szerinti fordí­tásban szekeret jelent héberül. Az ősi Egyiptomban (a 18-dik dinasztia idején) jelentette MER= forgó fény mező, KA= szellem és BA= lélek.

A MerKaBa egy energia mező amely az körül létezik aki a feltétel nélküli szeretet terében van és szintén létezik minden élő körül az egész univerzumben.Amikor a MerKaBa aktivizálódik az adott személy körül akkor teljes védelemben van az adott személy az univerzum szeretete által.A MerKaBa meditáció lehetőséget ad a mély spirituális fejlődésre.

Egyensúlyba kerül az összes csakra működése és az egyént a tökéletes szinkronizált agyműködéshez segí­ti. A jobb agyfélteke, vagy az érzelmi aspektusa az agynak, tudja hogy lehetséges a felemelkedés. A bal agyfélteke a másik oldal, a logikus dolgokkal és a lineáris idővel számol illetve dönt és szkeptikus marad a felemelkedés lehetőségével kapcsolatban.

A MerKaBa taní­tás alapja a szent geometria, ezáltal elcsití­tja a bal agyfélteke kételkedő természetét.A meditáció magában foglalja a pránikus lélegzés technikáját amely által élet erő energia közvetí­tődik a testbe megegyező módon ahogyan a delfinek és bálnák lélegeznek.

A felemelkedés eszköze

Mit jelent pontosan az amikor arról beszélünk, hogy a MerKaBa a felemelkedés eszköze? A MerKaBa meditáció által megértjük hogyan működnek energiáink és visszatérve a forráshoz, szent teret alakí­thatunk ki magunk körül szeretettel és örömmel megtöltve.A MerKaBa szó szerint egy erőtér amely körül vesz minden élőt és aktivizálódik amikor a feltétel nélküli szeretet állapota fenn áll.

Az emberi test esetén az aktivizálódás , hogy a bonyolult energia mező kiterjed a test köré egészen 16-17 méter átmérőjűre és alakja ilyen lesz.Ezen meditáció által megértük mi is ez az érzés és segí­t energiáinkat újra rendezni hogy megtarthassuk a magasabb rezgését a szeretetnek a mindennapokban.

Rendkí­vül erőteljes ezen meditáció és ezért szükséges legfőképpen hogy a szeretet legyen mindig az előtérben. Amint felerősödnek a szí­v energiái akkor az egyén megtalálja azon magasabb energiákat amelyekre mint az 5.-ik dimenziós térre hivatkoznak.

így a gondolatok ( és a félelmek is) sokkal gyorsabban létrejönnek amikor az aktivált MerKaBá-ban van,amely jelenti egyben azt is hogy felelősséggel kell lenni azzal kapcsolatban hogy mit gondolunk ezért szükséges hogy tiszták legyenek gondolataink és cselekedeteink mindenkor.A kifejezést 'felemelkedés' széleskörben használják különféle szövegkörnyezetben.Azonban a MerKaBá-val kapcsolatosan az alábbiakat jelenti:

emelni az energia szintjét a fizikai testnek (gondolatok, érzelmek...) képesség ráhangolódni magasabb energiákra és ezáltal információk elérése valamint érzékelni az energia mezőket nem kapcsolódni/kötődni alacsonyabb érzelmi frekvenciákkal mint a félelem,düh,kételkedés megfigyelhető elmozdulás egy magasabb tudat állapot felé ezáltal tudatában leszünk a létezés más formáinak,realitásának Sokan azt hiszik a felemelkedés szószerinti elszakadást jelent a földtől azonban sokkal inkább jelenti hogy a mennyországot hozzuk le a mindennapok világába.

Ez egy teljesen új jelentést ad a mennyországnak ellentétben a korábbival amit ez egyén elhagy.Amit elmozdul tudatosságunk a napfonat (solar plexus) szintjéről a szí­v központ irányába akkor elkezdünk szeretetet adni minden érzelmünkhöz amit kapunk a külvilágból és ezt küldjük mindenki felé. Ez megváltoztatja a megértését a mindennapi eseményeknek és átalakí­tja mágikussá,szí­nessé,élővé. Ekkor mi igazán élvezni fogjuk ezen földi tanulást,tapasztalást.

Fizikai felemelkedés: Kundalini
A felemelkedés az a folyamat amikor a mi fizikai formánk megtapasztalja azt hogy amint elmozdulás történik gondolatain és érzelmi mintáinkban akkor ez visszahat a fizikai testre is. Megérteni azt hogyan mozognak az energiák a testben egyfajta átalakuláshoz vezet amelyet megtalálhatunk a kundalinival kapcsolatban is.( Ezt az ősi Indiában a tantrikus jógában taní­tották illetve fejlesztették ki.)

Azt taní­tották hogy minden személynek van egy hatalmas energia gyűjtője amely a gerinc alsó végénél helyezkedik el.Ez szándékosan illetve meditációval és koncentrációval felemelhető a gerinc mentén egészen a harmadik szemig.

A kundalini energia felemelkedik amennyiben a csakrák kiegyensúlyozottak energetikailag illetve az energia csatornák is.Ezen csatornák jellegük szerint a következőek: ida (női) ,pingala (férfi) illetve a szushumna.Ezek végig haladnak a gerinc mentés és mindegyik csakrával kapcsolatban vannak. Ez a tantra jógát tanulóknak évekbe kerül és rengeteg hosszas gyakorlásba.

De nagy az ő jutalmuk, mivel amikor felemelkedik a kundalini akkor egy magasabb tudatállapot jön létre amelyet megvilágosodásnak szoktak nevezni. Napjainkban ezen folyamat spontán módon is megtörténhet egyfajta genetikus előnyként vagy gerincsérülés kapcsán illetve magasabb energiaszint létrejöttével meditáció által.

Ezt sokan hirtelen melegként érzékelik,villanásként vagy szí­nes fényként a szemben,hangokként a fülben.Néha kellemetlen érzésként a gerincben.Ezért veszélyes is lehet ezen hatalmas energia hirtelen felébredése,különösen ha váratlanul éri az embert.

Felemelkedés vagy Leereszkedés
A fontossága hogy emeljük az energia szintjét a testnek mert ezáltal magasabb rezgéseket vagyunk képesek megtartani. Tudjuk mi történik ha külföldi nyaralás során a hajszárí­tót magasabb feszültségű konnektorba dugjuk.Kiég.

Ugyan ez történne velünk fizikailag ha engednénk leereszkedni ezeket a finom energiákat anélkül hogy előtte fokozatosan rá ne hangolódtunk volna. Legtöbbünk felsőbb énje amely része multidimenzionális létezésünknek ezeken a finom frekvenciákon létezik és í­gy a testünkben is el tud helyezkedni.

Ez az alapja annak, hogy létrehozunk épí­tészetileg szent épületeket mint a templomok vagy a katedrálisok, hogy ilyen módon hí­vjuk Isten-t a házba. Miért lenne ez másként saját fizikai struktúránkkal amely ugyanazon geometriai arányokon alapul.

Mi élő, lélegző templomok,biotemplomok vagyunk amely magasabb tudatállapot felé halad a bolygónkon.További előnye ezen meditációnak hogy különféle frekvenciákra hangolja rá a testet az idők folyamán.

Továbbá felkészí­t minket a megváltozott állapotára a valóságnak amelyet néha szédülésként,émelygésként vagy még akár fejfájásként tapasztalhatunk meg ha próbálunk harcolni ezen megváltozott állapot ellen.

A felsőbb én leereszkedése jelen van különféle kultúrákban a mitológián keresztül egészen a legendákig generációk hosszú sora óta. Különféle módon ábrázolták ezt: a Szent szellem leereszkedése,visszatérése az Egynek akik bűnök nélküli fehér lovon ( a keresztényeknél és a hinduknál) , a galamb visszatérése a Szent Grál-hoz , a pegazus aki a katonát hozza a görögöknél.

Közös ezen témában, hogy az Egy visszatér és a legnagyobb káoszból helyreállí­tja a rendet. Ezen formája a felsőbb tudatnak, a leereszkedése ebbe a világba nem új, történetek arról hogy angyalok és istenek meglátogatják az embert eléggé ismertek. Ők ahogyan mondták "tűzszekereken" (a hinduknál) vagy kocsin amely úgy nézett ki mint "kerekek a kerekekben" (Ezekiel-nél).

Az alap koncepció ugyan az... a felsőbb tudatnak valamilyen járműre van szükség hogy a sűrűbb anyagba léphessen. Itt jön elő a MerKaBa koncepciója, mint az a jármű amelyet ha aktiválunk akkor ezzel saját energiáinkat ezen szent struktúrával átalakí­tjuk és ezáltal a finom energiák háza lehet és ezáltal felsőbb énünknek ( a mi kapcsolatunknak az Isten-hez) és í­gy képesek leszünk megváltoztatni tudatállapotunkat és ekkor igazán "sétálhatunk világok között".

MI IS EZ A MERKABA?

Sok maradandó hatása van amennyibe rendszeresen végzi valaki ezen meditációt ( amely úgy napi 15 percet vesz igénybe és minden nap gyakorlandó lehetőség szerint ). Ezek lehetnek fizikai érzésektől kezdve egészen gondolatok és imák megvalósulásáig.A MerKaBa mellet természetesen végezhető más meditáció is ez viszont akkor működik jól ha először létrejön egy tiszta csatorna a Felsőbb énhez.

Kundalini: amint a MerKaBa középpontja is a gerinc alsó végénél van mint a kundalininek ezért közvetlen hatással van rá. A védikus szemlélet szerint a kundalini energia a gerinc alsó végénél helyezkedik el mint egy spirál vagy egy összetekeredett kí­gyó amely bizonyos körülmények között felemelkedik illetve kiegyenesedve a gerincet körülvevő energia csatornákon felfelé halad.

Ezen szunnyadó energia felemelkedéséhez szükséges hogy az energia szabadon áramolhasson felfelé és ezáltal kifejthesse pozití­v hatásait a csakrákra illetve az energia csatornákra a szervezetben.

A MerKaBa elősegí­ti ezen folyamatot az energia mezők kiegyensúlyozásával a testben.Továbbá a blokkolt energia csatornák kitisztulnak valamint a csakrák is tisztulnak általa.

Szférikus (gömbszerű) lélegzés:ezen folyamat során az energiát a prana csövön keresztül veszi fel a szervezet.Ez magában foglalja a prana (éther) felvételét a kozmoszból és a Földből amely a köldök és a szí­v közötti területen egyesül egy kis energia gömb formájában.

Ezután kisugárzódik egy nagyobb gömbbe a test köré. Innen származik a gömbszerű érzése ezen energia áramlásának. így az energiát közvetlenül a testből (energia) vesszük és nem másodlagos formából mint az étel.Ezt a módot használják a delfinek-bálnák is illetve azok akik azt választották, hogy nem esznek ételt egyáltalán őket nevezik ....lélegzőknek. /talán ez a legjobb kifejezés/

Nyitott szí­vcsakra: a 21.-dik lélegzetnél a prána gömbje a köldök magasságából áthelyeződik a szí­vcsakra magasságába . a gömbszerű légzés folyamán felemelkedik a prana a szí­vcsakra magasságába és általa kisugárzódik egy nagyobb gömbbe a test köré.Amennyiben ezen folyamatra koncentrálunk akkor felerősödve érezhetjük hatását és érezhetjük kapcsolatunkat a világgal a szí­vcsakrán keresztül.

Amint ezt tesszük és minden í­gy kapott érzést szeretettel fogadunk akkor ez elősegí­ti a felemelkedés folyamatát.

Tisztí­tó eszköz: a MerKaBa energiák erőterét hozza létre a testkörül egy rendezett,meghatározott formában illetve az adott személy energiáit rendezi. Ekkor ha bármely tárgyra harmonikus frekvenciát viszünk a MerKaBa erőterébe akkor ( a szí­vcsakrán keresztül) akkor állóhullámok alakulnak ki annak a tárgynak megfelelő jellegzetességgel. Ez használható instabil állapotok mint a stress vagy akár a környezet szennyezés megszüntetésére.

Ezen módszert taní­totta korábban Drunvalo Melchizedek és ebből alakí­totta ki speciális berendezését Bob Dratch. Ezen berendezés MerKaBa teret hoz létre amellyel sikeresen lehet a légkört megtisztí­tani a szennyeződésektől. Azonban mint Drunvalo rámutatott a leghatásosabb ezt tenni az ember saját maga által létrehozott MerKaBa-val.

Teremtő eszköz: amikor szí­v központú tudattal rendelkezel akkor magasabb frekvenciájú energiák alakulnak ki a MerKabá-ban amely "technikailag" 5.-ik dimenziós állapot. Ennek olyan közvetlen következményei vannak mint a gondolatok megvalósulása sokkal gyorsabban mint ahogy egyáltalán képesek lennénk megtapasztalni. A MerKaBá-val létrehozhatjuk saját,szent biotemplomunkat amely mindig velünk van.

A MEDITíCIí“ íTTEKINTí‰SE
[Kérlek olvasd el a következőket mielőtt megpróbálnád a MerKaBa meditációt amelyet ezen web site-on olvashatsz.]

A következő összefoglalás segí­t megérteni a folyamatát és lépéseit ezen meditációnak.

Mielőtt elkezdenéd a meditációt:
A legfontosabb része a meditációnak a megfelelő szándék és a szeretet. A leglényegesebb hogy a meditáció során hogy a gerinc egyenes legyen. Továbbá minden egyes be és kilégzéskor maximálisan szí­vjuk be illetve fújjuk ki a levegőt tüdőnkből.

A szférikus légzés a legfontosabb része a meditációnak. Az orron keresztül kell lélegezni kivéve ahol erre más utasí­tás van. (pl. kilégzéskor ) A kézpozí­cióknál fontos hogy az ujjak felfelé mutassanak. Mielőtt elkezded először képzeld el a Nap és Föld tetraédert és láthatod az arányait ezen formáknak az ábrán.

13 Tisztí­tó lélegzet:
A 13 tisztí­tó lélegzet célja hogy a test "elektromos áramköreit" tisztí­tsa,harmonizálja. A különböző kézpozí­ciók (kéztartás) és a szemmozgások optimalizálják az energia áramlását a testben. A szemmozgások leginkább abban segí­tenek hogy a helyreállí­tsa az agy és tobozmirigy valamint az agyalapi mirigy ( hipofí­zis ) közötti kapcsolatot.

Amint belélegzel nézz fel és képzeld el amint a fény jön a Nap-ból v. kozmoszból és megtölti teljesen a felső tetraédert. Amikor kilélegzel nézz le és képzeld el hogy ugyan ezen energia jön a Föld-ből és megtölti az alsó tetraédert. (Itt fontos a nemnek megfelelő tetraéder elhelyezkedésre ügyelni. Lásd TETRAí‰DEREK a részletes leí­rással.)

Majd nézz előre és nézz fel majd következik az IMPULZUS a szemek a föld felé haladnak gyorsan. A gyors szemmozgás átáramoltatja a fényt a tetraédereken és az a Föld felé áramolva átalakul.

Fontos a belégzés-kilégzés-bentartás illetve várakozás a belégzésre-impulzus ritmusát illetve számát fejben tartani.

Lásd még az ábrákat Kéztartások.

A fény gömbjeinek létrehozása:

A fény gömb először a köldök magasságában jön létre majd elmozdul a szí­vcsakra irányába. A prana a Nap és Föld tetraéderen keresztül megtölti a prána csövet, és egy grapefruit formájú gömb alakul ki. Amint növekszik eléri egy foci labda méretét majd brilliánsan ragyogó lesz. Ezen lépésnél amikor kilélegzel összeszorí­tott ajkakkal kell kilélegezni kifújva a levegőt teljesen. Ekkor a gömb kiterjed a test köré mint azt a Leonardo da Vinci rajz mutatja.

Ezután három stabilizáló lélegzet következik és a prana továbbra is áramlik a Föld és Nap felől és kisugárzik a külső gömbbe.A belső kisebb gömb is megmarad a köldök magasságában. Majd lassan felemelve kezeidet a szí­vcsakra magasságába emeled a gömböt, amely rögzí­tődik ezen helyen kilégzéskor.

Ez a természetes pihenő helyzet a meditációban. Az 5.-ik dimenziós térben vagy ahol amikor lélegzel kisugárzod az energiát az Univerzum felé a szí­vcsakrán keresztül. Csak a legmagasabb szintű gondolatok illetve szándékok legyenek veled mert itt a megvalósulás állapotába kerülnek.

A tetraéderek forgatása:
Amint kényelmesen érzed magad az utolsó lépés előtt akkor elkezdheted forgatni a tetraéder mezőket. a kezek maradjanak az öledben és minden egyes kilégzést tedd összeszorí­tott ajkakkal és gyorsan.

A legfontosabb amire emlékezned kell itt 3 csillagtetraéder van. Egy mozdulatlan marad és a fizikai testhez kapcsolódik. A második női/mágneses és jobbra forog, a harmadik férfi/elektromos és balra forog. Ezen tetraéderek képesek egy azon térben egyszerre jelen lenni eltérő tulajdonságuk miatt! Amint forgatod őket a Fibonacci arányoknak megfelelően ügyelj arra hogy a férfi/elektromos balra forog 34-es mí­g a női/mágneses jobbra forog 21-et ezen idő alatt.

Tehát nem a felső és az alsó tetraédereket forgatod jobbra illetve balra. Az alsó és felső együtt forog. Itt három csillagtetraéder van melyek állnak egy-egy Nap és Föld tetraéderből,tehát összesen 3*2=6 tetraéder illetve 3 csillagtetraéderről van szó.

Amint eléred a 24.-ik lélegzetet érzékeld/érezd amint az energia mező 16-18m átmérőjűre kiterjedt a tested körül. Ennél a pontnál elidőzhetsz addig amí­g csak akarod érezheted a szent mivoltát az 5.-ik dimenziós térnek amelyet magaddal vihetsz a nap hátralévő részében. (illetve úgy 36 óráig)

HALADí“ MERKABA UTASíTíSOK:
Amikor folytatod a haladó MerKaBa lélegzeteket akkor folytasd közvetlenül a 24.-ik után.a kéztartás változatlan és be illetve kilégzéskor a megfelelő módon forgatod a tetraédereket. A fő különbség itt a formákban van-- Oktaéder és dodekaéder. Szintén fontos hogy három darab mindegyik formából, egy marad állva a másik kettő ellentétes irányban forog. Különböző sebességgel forognak a balra forgó a gyorsabb.Itt ne hagyd abba semmi képpen a meditációt.

Az energia mező csak a 27.-ik lélegzetbél fog stabilizálódni amikor "gyorsabban mint a fénysebesség" létrejön. A befejező 28.-ik lélegzetnél képzelj el egy arany/fehér fényt amint a gyökércsakrából a (az alsó vége a prána csőnek) a szí­vcsakrához megy.

Majd kilégzéskor képzelj el egy vörös fényt amint kijön a szí­vcsakrából a megfelelő szögben és rögzí­ti az energiákat a megfelelő helyen.Kilélegzés szintén összeszorí­tott ajkakkal történik.Ezen a pontnál befejezheted a meditációt és maradhatsz ezen állapotban ameddig csak akarod.

Meditáció 24 lélegzet

Az alap MerKaBa utasí­tások
[Megjegyzés: Bonyolultsága és erőteljes hatása miatt,illetve azon hatalmas energiák amelyek a test körül kialakulnak szükséges a legrészletesebb gondos áttanulmányozása ezen oldalaknak.Valamint az íTTEKINTí‰S és a további részek is szükségesek hogy maximális pontossággal haladj a meditáció során.]

A kezdet: Nyisd ki a szí­vedet és érezd a szeretetet minden élő iránt. Képzeld el a Férfi (nap) és a Nő (Föld) tetraédereket. Emlékezz rá: a megfelelő szándék és a szeretet a legfontosabb...a kivitelezés részletei kialakulnak a gyakorlás által.

13 Tisztí­tó lélegzet
Első lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és mutató ujj együtt
Belégzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel.A belégzés csúcsán következik a kilégzés.A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert.A kilégzés végén a szemmozgás a következő:felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket.(impulzus). Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs szí­nű gömböt amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakí­tva a fényt.

Második lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és középső ujj együtt
Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel.A belégzés csúcsán következik a kilégzés.A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert.A kilégzés végén a szemmozgás a következő:felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket.(impulzus). Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs szí­nű gömböt amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakí­tva a fényt..

Harmadik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és gyűrűs ujj együtt

Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel.A belégzés csúcsán következik a kilégzés.A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert.A kilégzés végén a szemmozgás a következő:felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket.(impulzus). Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs szí­nű gömböt amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakí­tva a fényt..

Negyedik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és kis ujj együtt

Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel.A belégzés csúcsán következik a kilégzés.A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert.A kilégzés végén a szemmozgás a következő:felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket.(impulzus). Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs szí­nű gömböt amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakí­tva a fényt..

í–tödik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és középső ujj együtt.

Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel.A belégzés csúcsán következik a kilégzés.A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert.A kilégzés végén a szemmozgás a következő:felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket.(impulzus). Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs szí­nű gömböt amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakí­tva a fényt..

Hatodik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és középső ujj együtt

Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel.A belégzés csúcsán következik a kilégzés.A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert.A kilégzés végén a szemmozgás a következő:felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket.(impulzus). Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs szí­nű gömböt amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakí­tva a fényt..

Hetedik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és gyűrűs ujj együtt

Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel.A belégzés csúcsán következik a kilégzés.A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert.A kilégzés végén a szemmozgás a következő:felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket.(impulzus). Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs szí­nű gömböt amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakí­tva a fényt..

Nyolcadik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és kis ujj együtt

Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel.A belégzés csúcsán következik a kilégzés.A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert.A kilégzés végén a szemmozgás a következő:felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket.(impulzus). Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs szí­nű gömböt amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakí­tva a fényt..

Kilencedik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és középső ujj együtt

Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel.A belégzés csúcsán következik a kilégzés.A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert.A kilégzés végén a szemmozgás a következő:felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket.(impulzus). Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs szí­nű gömböt amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakí­tva a fényt..

Tizedik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és középső ujj együtt

Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel.A belégzés csúcsán következik a kilégzés.A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert.A kilégzés végén a szemmozgás a következő:felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket.(impulzus). Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs szí­nű gömböt amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakí­tva a fényt..

Tizenegyedik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és gyűrűs ujj együtt

Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel.A belégzés csúcsán következik a kilégzés.A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert.A kilégzés végén a szemmozgás a következő:felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket.(impulzus). Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs szí­nű gömböt amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakí­tva a fényt..

Tizenkettedik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és kis ujj együtt

Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel.A belégzés csúcsán következik a kilégzés.A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert.A kilégzés végén a szemmozgás a következő:felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket.(impulzus). Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs szí­nű gömböt amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakí­tva a fényt..

Tizenharmadik lélegzet:
Kéztartás - hüvelyk és középső ujj együtt

Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel.A belégzés csúcsán következik a kilégzés.A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert.A kilégzés végén a szemmozgás a következő:felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket.(impulzus). Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs szí­nű gömböt amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakí­tva a fényt..

A fény gömbjeinek létrehozása

Tizennegyedik lélegzet:
Kéztartás - hüvelyk és mutató és középső ujj együtt

Belélegzés - Kilélegzés Ezen lélegzet során képzeljük el a prana csövet keresztül futva a testen,megtöltve brilliánsan ragyogó fehér fénnyel amely felűről és alulról áramlik és a köldök magasságában találkozik.Itt folyamatos áramlás közben létrehoz rögtön egy pranikus gömböt amely brilliáns fehér fényű és egy grapefruit méretű.

Tizenötödik lélegzet:
Kéztartás - hüvelyk és mutató és középső ujj együtt

Belélegzés - Kilélegzés

Ezen be és kilégzés során tovább vizualizáljuk a prana áramlását ahogyan a köldök magasságában találkozik.Folyamatosan koncentrálunk az életerő energiára és a pranikus gömb méretére.Belégzéskor ragyogóbb lesz,kilégzéskor pedig nagyobb lesz.

Tizenhatodik lélegzet:
Kéztartás - hüvelyk és mutató és középső ujj együtt

Belégzés - Kilégzés Ezen lélegzetkor a gömb folyamatosan egyre ragyogóbb lesz és kilégzéskor folyamatosan egyre nagyobb lesz.Mérete eléri ezen kilégzésnél a maximumát.Egy foci labda méretű lesz és megtartja ezen méretét.

Tizenhetedik lélegzet:
Kéztartás - hüvelyk és mutató és középső ujj együtt

Belégzés - A gömb nem változtatja méretét de belégzéskor még ragyogóbb lesz és eléri maximális fényességét. Ebben a pillanatban a gömb a nap arany szí­nét veszi fel és még intenzí­vebb lesz a ragyogás.

Ezen pillanat az amikor eléred a teljes belégzést. Ekkor formálj kis lyukat ajkaiddal (összeszorí­tott ajkak) és fújd ki a levegőt mintha fütyülni akarnál.Ebben a pillanatban a kilégzéskor a gömb a köldök magasságában kiterjed a Leonardo-i gömbnek megfelelően.(Az ujjak csúcsáig kinyújtott karoknál). Testedet körülveszi a ragyogó gömbje a fénynek.

Tizennyolcadik lélegzet:
Kéztartás - hüvelyk és mutató és középső ujj együtt

Belélegzés - Kilélegzés Lazí­ts és érezd ahogy a prana áramlik a cső két végéről és találkozik a köldök magasságában.Majd kiterjed egy nagy gömb formába és körülveszi testedet és stabilizálódik a gömb.

Tizenkilencedik lélegzet:
Kéztartás - hüvelyk és mutató és középső ujj együtt

Belégzés - kilégzés Stabilizáló lélegzet

Huszadik lélegzet:
Kéztartás - hüvelyk és mutató és középső ujj együtt

Belégzés - kilégzés Stabilizáló lélegzet

Huszonegyedik lélegzet:
Kéztartás - férfiaknál a bal kéz a jobb tenyérbe ahol a bal van felül, nőknél a jobb kéz a bal tenyérben ahol a jobb van felül. Könnyedén érintik az ujjak egymást, lazí­ts.

Belégzése - emeld a prana gömbjét a köldök magasságából a szí­vcsakra magasságába. Ezen mozdulatot kezeid együttes emelésével végezd. így a gömb helyzete stabil lesz,helyére kerül. Keresztül haladtál a Kirsztus-i tudatosságba (5.-ik dimenziós tér).

A tetraéder mezők forgatása
Huszonkettedik lélegzet:
Kéztartás - mint az előző lélegzetnél

Belégzés - érezd a feltétel nélküli szeretetet minden élő iránt. Képzelj el egy csillag tetraédert ( 3 dimenziós Dávid csillag). Képzelj el három csillag tetraédert -- férfi , nő és semleges. A férfi balra forog a nő-i tetraéder jobbra és a semleges nem mozog. Belélegzéskor mondd ... 'MerKaBa egyenlő sebesség'. Kilélegzéskor ajkaidat összeszorí­tva fújd ki a levegőt...ekkor aktiválódik a MerKaBa és forogni kezd.

Huszonharmadik lélegzet:
Kéztartás - mint az előző lélegzetnél
Belélegzés - hogy gyorsí­tsd a MerKaBa forgását mondd 'MerKaBa 34 / 21'. A kilégzés mint az előző lélegzetnél.

Huszonnegyedik lélegzet:
Kéztartás - mint az előző lélegzetnél
Belégzés - hogy tovább gyorsí­tsd a MerKaBa forgását mond ' 'MerKaBa 9/10 fénysebesség'. A kilégzés mint az előző lélegzetnél.

Meditáció 25-28.-dik lélegzet

Haladó MerKaBa utasí­tások
[Megjegyzés: Bonyolultsága és erőteljes hatása miatt,illetve azon hatalmas energiák amelyek a test körül kialakulnak szükséges a legrészletesebb gondos áttanulmányozása ezen oldalaknak.Valamint az íTTEKINTí‰S és a további részek is szükségesek hogy maximális pontossággal haladj a meditáció során.]

Az első 24 lélegzet teljes megértése után további lépések következnek amennyiben engedélyt kapsztál felsőbb énedtől. ezen lépések közvetlenül a huszonnegyedik után következnek ugyan azon kézpozí­cióval. Légy bizonyos abban hogy az oktaéder és a dodekaéder formájú energia mezőket amelyek tested körül vannak tisztán vizualizáld a megfelelő szí­nnel.

Emlékezz: a megfelelő szándék és a szeretet a legfontosabb...a kivitelezés részletei kialakulnak a gyakorlás által.

Huszonötödik lélegzet:
Kéztartás - kéztartás mint a 24.-ik lélegzetnél
Belégzés - képzelj el egy arany Oktaédert...illetve hármat férfi,nő,semleges. Mondd a következőt 'MerKaBa 34/55 - 9/10 fénysebesség'. Kilégzéskor fújd ki a levegőt összeszorí­tott ajkakkal... í­gy aktiválódik az oktaéder MerKaBA és felpörög.

Huszonhatodik lélegzet:
Kéztartás - kéztartás mint a 24.-ik lélegzetnél
Belégzés - képzelj el egy lilás/rózsaszí­n dodekaédert...illetve hármat férfi, nő, semleges. Mondd a következőt 'MerKaBa 89/55 - 9/10 fénysebesség'. Kilégzéskor fújd ki a levegőt összeszorí­tott ajkakkal... í­gy aktiválódik a dodekaéder MerKaBa és tovább gyorsul.

Huszonhetedik lélegzet:
Kéztartás - kéztartás mint a 24.-ik lélegzetnél
Kilélegzéskor - mondd 'a MerKaBa gyorsabban forog a fénysebességnél'. Kilégzéskor fújd ki a levegőt összeszorí­tott ajkakkal.

Huszonnyolcadik lélegzet:
Kéztartás - kéztartás mint a 24.-ik lélegzetnél
Belégzés - Hozz fel a gyökér csakrából fehér fényt a szí­v csakrához és mond a következőt 'MerKaBa Tér - fény rögzí­tés'. Kilégzéskor fújd ki a levegőt összeszorí­tott ajkakkal. Ennél a pontnál képzelj el piros fényt amint kijön a szí­vcsakrából hogy rögzí­tse a MerKaBa teret tested körül.

Szótár

Felemelkedés

Felsőbb én- Mindent látó, mindent tudó aspektusa önmagunknak amelyre többen mint Isten,Forrás vagy Oltalmazó-ként hivatkoznak. Bármelyiket is használjuk, azon részünket képviselik amely túl van téren és időn és a mi személyes kapcsolatunk a magasabb dimenziókhoz.

MerKaBa

Kéztartás (mudra) Ez a szanszkrit eredetű kifejezés kéztartást,kézpozí­ciót jelent. Használatuk során a meditációk alatt különféle energetikai részével vannak kapcsolatban a testnek illetve arra gyakorolnak hatást.

í–sszeszorí­tott ajkak/ kilélegzés- Szorí­tsd össze ajkaidat mintha fütyülnél. Lassan lélegezz ki az í­gy kialakí­tott lyukon majd egy hirtelen erőteljes kifújással a a maradék levegőt is fújd ki a tüdőből.

Platon-i épí­tőkövek Ezen öt geometriai forma az alapja mindennek az univerzumban. Mint a névből is látható Platon-ra hivatkozik aki taní­totta ezeket taní­tványainak akik ezoterikus ismereteket tanultak néla.Azonban ezen ismeretek jóval korábbról származnak. Ezen öt forma az í‰let virága formából származik amely a legszentebb forma amely a teremtést képviseli. További információk ezen képpel/formával kapcsolatban ezen web site-on találhatók:http://www.floweroflife.org

Prána- szintén ismert mint éther,az alap energiája az életnek megtalálható mindenhol az univerzumban. benne van minden ételben amit megeszünk valamint a levegőben is amit belélegzünk még érzelmeinkben is megtalálható.Azonban a legközvetlenebb forrása ezen energiának a testünk középpontjában lévő prána cső (lásd lent) Amikor közvetlenül innen veszzük az energiát akkor nem szükséges az élelmiszerekből venni mint ahogyan általában azt a napfonat központon keresztül tesszük.

Prána cső-Ezen cső átmérője megegyezik a mutató és hüvely ujjunkkal formált kör átmérőjével.Ezen cső keresztül megy a testen a fejtetőtől a gátig.A prána cső a test valódi középpontján megy keresztül a gerinc előtt és nem a gerincben mivel az sokkal hátrább van.

Impulzus- gyors szemmozgás amelyet használva küldünk energiát keresztül a tetraédereken a föld felé.Nézz fel amennyire csak lehet majd gyorsan vidd le tekinteted a padló felé.Esetenként érezheted amint egy bizsergő érzés keresztül fut a gerincen.

Szférikus lélegzés- Ezen kifejezés azon energia áramlásra vonatkozik amikor a pránát közvetlenül a kozmoszból és a földből vesszük.Ekkor a prána csövön keresztül a szí­vcsakránál keveredik ezen kétféle energia és a csakra által kisugárzódik egy körkörös formába a test köré.A szférikus légzés amit mi emberek elfelejtettünk, azonban a delfinek és bálnák igy lélegeznek.A MerKaBa meditáció segí­t emlékezni hogyan tegyük ezt újra.

Csillag tetraéder- Egy felfelé és egy lefelé mutató tetraédert összetéve jön létre,í­gy együtt egy hat csúcsú csillag alakzat. Ennek két dimenziós formája Dávid csillagként ismert vagy Salamon pecsétejként.

A felemelkedés eszköze

Mit jelent pontosan az amikor arról beszélünk, hogy a MerKaBa a felemelkedés eszköze? A MerKaBa meditáció által megértjük hogyan működnek energiáink és visszatérve a forráshoz, szent teret alakí­thatunk ki magunk körül szeretettel és örömmel megtöltve.A MerKaBa szó szerint egy erőtér amely körül vesz minden élőt és aktivizálódik amikor a feltétel nélküli szeretet állapota fenn áll.

Az emberi test esetén az aktivizálódás , hogy a bonyolult energia mező kiterjed a test köré egészen 16-17 méter átmérőjűre és alakja ilyen lesz.Ezen meditáció által megértük mi is ez az érzés és segí­t energiáinkat újra rendezni hogy megtarthassuk a magasabb rezgését a szeretetnek a mindennapokban. Rendkí­vül erőteljes ezen meditáció és ezért szükséges legfőképpen hogy a szeretet legyen mindig az előtérben.

Amint felerősödnek a szí­v energiái akkor az egyén megtalálja azon magasabb energiákat amelyekre mint az 5.-ik dimenziós térre hivatkoznak. így a gondolatok ( és a félelmek is) sokkal gyorsabban létrejönnek amikor az aktivált MerKaBá-ban van,amely jelenti egyben azt is hogy felelősséggel kell lenni azzal kapcsolatban hogy mit gondolunk ezért szükséges hogy tiszták legyenek gondolataink és cselekedeteink mindenkor.A kifejezést 'felemelkedés' széleskörben használják különféle szövegkörnyezetben.Azonban a MerKaBá-val kapcsolatosan az alábbiakat jelenti:

emelni az energia szintjét a fizikai testnek (gondolatok, érzelmek...)
képesség ráhangolódni magasabb energiákra és ezáltal információk elérése valamint érzékelni az energia mezőket nem kapcsolódni/kötődni alacsonyabb érzelmi frekvenciákkal mint a félelem,düh,kételkedés megfigyelhető elmozdulás egy magasabb tudat állapot felé ezáltal tudatában leszünk a létezés más formáinak,realitásának.

Sokan azt hiszik a felemelkedés szószerinti elszakadást jelent a földtől azonban sokkal inkább jelenti hogy a mennyországot hozzuk le a mindennapok világába.Ez egy teljesen új jelentést ad a mennyországnak ellentétben a korábbival amit ez egyén elhagy.Amit elmozdul tudatosságunk a napfonat (solar plexus) szintjéről a szí­v központ irányába akkor elkezdünk szeretetet adni minden érzelmünkhöz amit kapunk a külvilágból és ezt küldjük mindenki felé.

Ez megváltoztatja a megértését a mindennapi eseményeknek és átalakí­tja mágikussá,szí­nessé,élővé. Ekkor mi igazán élvezni fogjuk ezen földi tanulást,tapasztalást.

Fizikai felemelkedés: Kundalini
A felemelkedés az a folyamat amikor a mi fizikai formánk megtapasztalja azt hogy amint elmozdulás történik gondolatain és érzelmi mintáinkban akkor ez visszahat a fizikai testre is. Megérteni azt hogyan mozognak az energiák a testben egyfajta átalakuláshoz vezet amelyet megtalálhatunk a kundalinival kapcsolatban is.( Ezt az ősi Indiában a tantrikus jógában taní­tották illetve fejlesztették ki.)

Azt taní­tották hogy minden személynek van egy hatalmas energia gyűjtője amely a gerinc alsó végénél helyezkedik el.Ez szándékosan illetve meditációval és koncentrációval felemelhető a gerinc mentén egészen a harmadik szemig.

A kundalini energia felemelkedik amennyiben a csakrák kiegyensúlyozottak energetikailag illetve az energia csatornák is.Ezen csatornák jellegük szerint a következőek: ida (női) ,pingala (férfi) illetve a szushumna.Ezek végig haladnak a gerinc mentés és mindegyik csakrával kapcsolatban vannak. Ez a tantra jógát tanulóknak évekbe kerül és rengeteg hosszas gyakorlásba.

De nagy az ő jutalmuk, mivel amikor felemelkedik a kundalini akkor egy magasabb tudatállapot jön létre amelyet megvilágosodásnak szoktak nevezni. Napjainkban ezen folyamat spontán módon is megtörténhet egyfajta genetikus előnyként vagy gerincsérülés kapcsán illetve magasabb energiaszint létrejöttével meditáció által.

Ezt sokan hirtelen melegként érzékelik,villanásként vagy szí­nes fényként a szemben,hangokként a fülben.Néha kellemetlen érzésként a gerincben.Ezért veszélyes is lehet ezen hatalmas energia hirtelen felébredése,különösen ha váratlanul éri az embert.

Felemelkedés vagy Leereszkedés
A fontossága hogy emeljük az energia szintjét a testnek mert ezáltal magasabb rezgéseket vagyunk képesek megtartani. Tudjuk mi történik ha külföldi nyaralás során a hajszárí­tót magasabb feszültségű konnektorba dugjuk.Kiég.Ugyan ez történne velünk fizikailag ha engednénk leereszkedni ezeket a finom energiákat anélkül hogy előtte fokozatosan rá ne hangolódtunk volna.

Legtöbbünk felsőbb énje amely része multidimenzionális létezésünknek ezeken a finom frekvenciákon létezik és í­gy a testünkben is el tud helyezkedni. Ez az alapja annak, hogy létrehozunk épí­tészetileg szent épületeket mint a templomok vagy a katedrálisok, hogy ilyen módon hí­vjuk Isten-t a házba. Miért lenne ez másként saját fizikai struktúránkkal amely ugyanazon geometriai arányokon alapul.

Mi élő, lélegző templomok,biotemplomok vagyunk amely magasabb tudatállapot felé halad a bolygónkon.További előnye ezen meditációnak hogy különféle frekvenciákra hangolja rá a testet az idők folyamán.Továbbá felkészí­t minket a megváltozott állapotára a valóságnak amelyet néha szédülésként,émelygésként vagy még akár fejfájásként tapasztalhatunk meg ha próbálunk harcolni ezen megváltozott állapot ellen.

A felsőbb én leereszkedése jelen van különféle kultúrákban a mitológián keresztül egészen a legendákig generációk hosszú sora óta. Különféle módon ábrázolták ezt: a Szent szellem leereszkedése,visszatérése az Egynek akik bűnök nélküli fehér lovon ( a keresztényeknél és a hinduknál) , a galamb visszatérése a Szent Grál-hoz , a pegazus aki a katonát hozza a görögöknél. Közös ezen témában, hogy az Egy visszatér és a legnagyobb káoszból helyreállí­tja a rendet.

Ezen formája a felsőbb tudatnak, a leereszkedése ebbe a világba nem új, történetek arról hogy angyalok és istenek meglátogatják az embert eléggé ismertek. Ők ahogyan mondták "tűzszekereken" (a hinduknál) vagy kocsin amely úgy nézett ki mint "kerekek a kerekekben" (Ezekiel-nél). Az alap koncepció ugyan az... a felsőbb tudatnak valamilyen járműre van szükség hogy a sűrűbb anyagba léphessen.

Itt jön elő a MerKaBa koncepciója, mint az a jármű amelyet ha aktiválunk akkor ezzel saját energiáinkat ezen szent struktúrával átalakí­tjuk és ezáltal a finom energiák háza lehet és ezáltal felsőbb énünknek ( a mi kapcsolatunknak az Isten-hez) és í­gy képesek leszünk megváltoztatni tudatállapotunkat és ekkor igazán "sétálhatunk világok között".

A MerKaBA meghatározása

MerKaBa szó szerinti fordí­tásban szekeret jelent héberül. Az ősi Egyiptomban (a 18-dik dinasztia idején) jelentette MER= forgó fény mező, KA= szellem és BA= lélek.

A MerKaBa egy energia mező amely az körül létezik aki a feltétel nélküli szeretet terében van és szintén létezik minden élő körül az egész univerzumben.Amikor a MerKaBa aktivizálódik az adott személy körül akkor teljes védelemben van az adott személy az univerzum szeretete által.A MerKaBa meditáció lehetőséget ad a mély spirituális fejlődésre. Egyensúlyba kerül az összes csakra működése és az egyént a tökéletes szinkronizált agyműködéshez segí­ti. A jobb agyfélteke, vagy az érzelmi aspektusa az agynak, tudja hogy lehetséges a felemelkedés.

A bal agyfélteke a másik oldal, a logikus dolgokkal és a lineáris idővel számol illetve dönt és szkeptikus marad a felemelkedés lehetőségével kapcsolatban.A MerKaBa taní­tás alapja a szent geometria, ezáltal elcsití­tja a bal agyfélteke kételkedő természetét.A meditáció magában foglalja a pránikus lélegzés technikáját amely által élet erő energia közvetí­tődik a testbe megegyező módon ahogyan a delfinek és bálnák lélegeznek.

* emesereiki /forrás/


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:29 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 07:48
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A karmaA karma törvénye

A múlt tettei és az aktuális sors lefolyása között ok-okozati összefüggés van: ezt nevezzük karmának. A karma a kiegyenlí­tődés törvénye, gondoskodik arról, hogy az ember ugyanazzal a problématí­pussal mindaddig konfrontálódjék, amí­g cselekedeteivel meg nem váltja problémásságától, s önmagát alá nem rendeli a törvényszerűnek. Ezért minden tett, sőt minden gondolat halhatatlan és kitörölhetetlen. Minden tett és minden gondolat arra vár ugyanis, hogy egy ellentétes mozdulat kompenzálja.

A karma törvénye azt követeli az embertől, hogy sorsáért viselje a teljes felelősséget - ez az a lépés, amelyet korunk embere nem akar megtenni. Teljesen érthető az a széles körű elhárí­tás, amelyet a reinkarnációval kapcsolatban tapasztalunk: mi, emberek sok fáradsággal és csinnadrattával összeeszkábáltuk azokat a végre tökéletesnek tűnő elméleteket, amelyek megszabadí­tanak a felelősségtől, s a bűnösséget a társadalomra, a betegségkeltő anyagokra vagy a gonosz véletlenre vetí­thetjük.

Világos, hogy felháborodást szül, ha leleplezzük az emberi ravaszság e rafinált elméleteit, ha öncsalásnak nevezzük őket - mert ha összedőlnek, a vétkest ismét csak önmagunkban kereshetjük.

Ezek a mai elméleti modellek teoretikusan kiválóan funkcionálnak - azt pedig, hogy a gyakorlatban csődöt mondanak, a haladásba vetett pozitivisztikus hiszékenység ügyesen eltussolja.

Ha viszont az ember elkezd őszinte lenni önmagával - s az őszinteségnek ez a legnehezebb formája-, rá kell jönnie, hogy a dolgok értelme csak úgy ismerhető fel, ha mindazért, ami történik vele, amit átél, ő vállalja a teljes felelősséget. A felelősség elválaszthatatlan a dolgok értelmétől - kölcsönösen feltételezik egymást.

Korunkban az emberek többsége szenved attól, hogy a dolgok elvesztették értelmüket, pedig ez csak azért van, mert szabadulni próbálnak a felelősségtől. Aki a dolgok értelmét keresi, legelőször is a bűnbe ütközik.

Aki a bűnt elfogadja, annak a dolgok értelme megnyilatkozik.A halál és a testi élet állandó váltakozása az éjszaka-nappal ritmus felnagyí­tása. Amikor reggel felébredünk, hogy nekikezdjünk az új napnak, akkor ez a nap még egészen tisztán áll előttünk, mi döntjük el, mire használjuk, hogyan alakí­tjuk - mit élünk át a nap folyamán. Másrészről viszont az új nap lezajlását szükségképpen meghatározza az, amit az előző napokon tettünk és átéltünk.

Ha valaki az utóbbi időben mindenkivel konfliktusba került a környezetében, vagy jelentős adósságot csinált, esetleg testét, lelkét elhanyagolta, akkor ez befolyásolni fogja az új napot, bár a nap önmagában korlátlan lehetőségeket hordoz. Nehéz felfognunk, hogy minden új nap a múlt okozati hatása, befolyása alatt áll, ugyanakkor azonban új, kihasználatlan lehetőségekben is gazdag - ráadásul analóg módon í­gy kell gondolkodnunk minden "új élet" esetében is.

Bizonyos, hogy minden új élet új esély, amely a lehetőségek tömegét kí­nálja, egyszersmind azonban az eddigi reinkarnációs lánc következménye is, amely eddigi problémáinkat, elkövetett hibáinkat, illetve tapasztalatainkat, felismeréseinket tükrözi. Egyetlen új nap kezdetén sem tehetjük meg nem történtté addigi tetteinket, gondolatainkat és cselekedeteinket, egy új inkarnációban sem semmisí­thetjük meg múltunkat, ugyanazt kell tovább szőnünk, amit addig szőttünk.
(Thorwald Dethlefsen)

í‰letfeladatunk: a karma

Az újjászületés előtt az entitás (lélek) megválasztja a következő életében elvégzendő feladatokat, melyek fejlődését szolgálják. A reinkarnációba vetett hit szerint az életfeladatainkat, és a fejlődésünket szolgáló körülményeket magunk választjuk meg. Ezért lehetséges, hogy egyes emberek rosszabb sorssal rendelkeznek (rossz házasságban, vagy rossz anyagi körülmények között élnek), s ez mégis fejlődésüket szolgálja.

A kibí­rhatatlan, intrikus munkatársaink nem feltétlenül jelentenek rosszat, a hasonló környezet türelemre taní­t. A családi problémák megtaní­tanak az összetartásra, a környezetünkben élő ránk szoruló emberektől pedig segí­tőkészséget tanulhatunk. A legkisebb események is fejlődésünket szolgálják, melynek talán nem ebben az életben vesszük hasznát.

Az ezoterika szerint több, különböző karmát különböztetünk meg. Létezik egyéni-, csoportos- és kozmikus karma. Cselekvéseink hatással vannak karmánkra, mely könnyen ellenünk fordulhat. Ha rosszat cselekszünk egy embertársunkkal szemben, azt később törlesztenünk kell.

A reinkarnáció rendszere is az Istenhiten alapszik. Lényege az igazságosság és az egyensúly fenntartása. Ha ebben az életben elkövetünk egy rossz cselekedetet, talán következő életünkben ez velünk történik meg.

Az egyéni karma saját sorsunk, melyhez azonban mások sorsa (családtagok, barátok, ismerősök) is kapcsolódik. Ha egy családtagunk karmája az, hogy magánéleti problémákkal küzd, az kihat a mi sorsunkra is, mi is tanulhatunk belőle.

A pozití­v karma

Ha karmáról hallunk, általában negatí­v karma jut eszünkbe, a büntetés, múltbeli adósságaink törlesztése. A dolog annyiban igaz, hogy minden tettünkért el kell viselnünk a fájdalmas következményeket, akár több életen át is, de ez fordí­tottan is működik, a jó cselekedeteink is meghozzák gyümölcsüket.

Bizonyára mindenki ismer olyan embert, aki egész életében szerencsés volt. Ezt népiesen úgy mondják, hogy szerencsés csillagzat alatt született, s ebben van is valami, hiszen a bolygóállás születésünk pillanatában meghatározó.

Viszont születésünk időpontja és helye előző életünkből, tetteinkből következik, tehát mikor a világra jövünk, azzal vállaljuk az adott család, nemzetiség adta lehetőségeket. Feltevődik a kérdés, hogyan lehet olyan karmát formálni, hogy az eljövendő életünkben jó helyre reinkarnálódjunk.

A keleti mesterek szerint meg kell szabadulnunk a polaritástól és a vágyak csapdájától. Ők nem törekednek arra, hogy szerencsésnek szülessenek újra, ellenkezőleg, arra törekszenek, hogy minden vágyukat kioltva kilépjenek az élet és halál körforgásából.

Ezt figyelembe véve a pozití­v dolgok véghezvitele és azokhoz a feltétlen ragaszkodás az, ami létrehozza a jó karmát. Ennek gyümölcse esetleg egy új testet öltéskor fog beérni, amikor is, pl. jómódú, rendezett családba születik az illető, mindent megkap, és nagy szeretetnek örvend. Amibe belefog, az általában sikeres és ezzel kiví­vja környezete irigységét.

A nagy spirituális mesterek azonban tisztán látják, hogy ez csupán egy jutalomélet lesz, s ezzel is számot kell adni valamikor. úgy lehet ezt elképzelni, mint amikor egy évi kemény munka után az összegyűjtött pénzünkből elmegyünk nyaralni egy egzotikus helyre.

Mí­g a pénzünk tart, minden jó és szép, de ha egy hónap múlva elfogy, tetszik, nem tetszik, vissza kell mennünk régi helyünkre, a munkánkhoz, és húzhatjuk megint az igát. Pozití­v karmánk gyümölcse í­gy, lehet bármilyen nagy, elfogy egyszer, és akkor sorsunk csak rosszabbra fordulhat.

Az embereknek általában vegyes karmája van, hisz életünk során teszünk jó és rossz dolgokat egyaránt. Szellemi fejlődésünk szempontjából az a fontos, hogyan reagálunk a velünk történtekre, hogy viszonyulunk a nézeteltérésekhez és a sikerekhez egyaránt. A túlnyomórészt pozití­v karmát felhalmozó személy jó sorsára háromféleképpen válaszolhat:

I. í‰lvezi az életet, szórakozik, különösebb rosszat nem tesz, egyszerűen csak üdül. Nem törekszik embertársai megsegí­tésére és lehetőségeit sem hasznosí­tja valamely pozití­v cél érdekében. Passzí­van viszonyul sorsához, csak sodródik előre, mí­g lejár jó karmája és akkor kezd mindent elölről.

II. Jó helyzetét kihasználva hatalomra tör, mindenkit alárendel saját akaratának, kisebbfajta diktátor válik belőle. Mivel nincs benne szeretet és emberség, legázolja embertársait, nagy szenvedéseket okozva ez által. Erre mondják népiesen "Annyi rosszat tett, hogy nem veri meg az Isten?".

Nos, a megverés nem marad el, a kérdés csupán az, hogy mikor. Ha sok pozití­vumot gyűjtött össze előző életeiből, akkor sokáig folytathatja piszkos játékát, mert még van tartaléka. Itt az átmenet nem egyszerre történik, hanem fokozatosan.

A bumeráng effektus miatt már kezdi visszakapni a pofonokat, de még mindig hat a jó karmája is ezért a környezete számára még mindig mázlista. Az ő esete sokkal súlyosabb, mint az előző eset, mert a jó karma megszűnésekor már össze van gyűjtve neki egy csomó rossz karma, tehát ezután nagyon rossz helyzetbe kerül.

Ez a folyamat akár több életen keresztül is elhúzódik, ami hétköznapi tudatunkkal nem lemérhető.

III. Ebben az esetben a szerencsés alany a tudatosság magasabb fokára jut el, rájön arra, hogy a jólét múlandó, és ezt a rövid időszakot ajánlatos kihasználnia.

Egyrészt jó karmájához igyekszik mostani cselekedeteivel valamit még hozzátenni, másrészt elkezd spirituális életet élni. Nem a világi javak halmozása és nem a pozí­ciók fontosak számára, hanem a tudatának fejlesztése.

Sajnos, ez a fajta ember ritka, a tapasztalat azt mutatja, hogy aki jómódú és sikeres, akinek az élet megadott mindent, nem igazán foglalkozik lelki dolgokkal, vallással, mert erre neki nincs "szüksége". El van telve magával, és úgy gondolja, hogy ez mindig í­gy lesz.

Sok esetben a tragédiák, a nagy megpróbáltatások azok, amelyek rávezetnek arra, hogy lelkünk is van, és mozgató rugói szellemi fejlődésünknek.

Ebben a megvilágí­tásban a jó nem biztos, hogy mindig jó, a rossz nem mindig rossz, és fordí­tva. Bármi történik is velünk, az azért van, hogy tanuljunk, fejlődjünk, és jussunk el a megismerés magas fokára.

Miért nem emlékezünk korábbi életeinkre?

Jó oka van annak, hogy tudatunk nem emlékszik előző életeink történéseire. Bár mi magunk nem érzékeljük, összes előző életünk tapasztalata, ismerete alkotja jelenlegi személyiségünket.

Ha tudatosan ismernénk összes előző életünk történéseit, képtelenek lennénk épp ésszel felfogni és feldolgozni tudásunkat. Olykor már egyetlen életünk traumái, rossz tapasztalatai is depressziót okoznak, több száz előző élet negatí­vumait pedig képtelenek lennénk tudatosan elfogadni.

Egy-egy életünk csupán része a hosszas, időtlen ideig tartó fejlődési folyamatnak. Olyan ez, akár egy szí­nész élete; mindig más szerepet játszunk, s tanulunk hibáinkból.

Ha két szerep (vagyis két élet) között nem pihenhetnénk meg, ha összes szerepünket (és nem csupán a tapasztalatokat) meg kellene jegyeznünk, azt egy idő után nem tudnánk elviselni. Minden inkarnációban (életben) az elvégzendő feladatokra kell koncentrálni.

A reinkarnáció elve a periodikus ismétlődésen alapul. Egy-egy lélek addig születik újra, mí­g el nem éri a tökéletességet, amikor már mindent (jót és rosszat egyaránt) megtapasztalt. Az újjászületések során karmánk (életfeladatunk) határozza meg, milyen események következnek be életünkben, s mi az, amit az eseményekből megtanulhatunk, hogy folytathassuk fejlődésünket.

* szeretet-ezoterika


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:30 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 07:51
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A történelem leleplezéseA DNS hordozza a kódot, mert ez a genetikai anyag és spiráljai fénykódolt szálakból állnak. Az apró, vékony szálak az információt úgy tárolják, mint a száloptika. A fény oszlop, amellyel aktiválod magad, és információt viszel a testedbe, szintén fénykódolt szálakból áll. Ezek hatalmas mennyiségű adatot és információt tárolnak, és egész testedet megtöltik. Kötegbe állva és egymással összehangolódva együtt dolgoznak, és olyan információt sugároznak ki, amely értelmet ad a bennük tárolt történetnek.

A testedben lévő fénykódolt szálak olyanok, mint egy csodálatos könyvtár, amely olyan hatalmas, hogy az egész univerzumotok történelmét magába foglalja. A Földön eddig számos különböző faj élt. Meg vagytok győződve arról, hogy az emberi faj a bolygó őslakosa. Pedig az embereket úgy hozták ide. Nagy megrázkódtatás vár az emberiségre, mert hamarosan számtalan különböző teremtmény csontvázát fedezik fel. Néhányat már megtaláltak, elsősorban Dél-Amerikában.

Az ezekről szóló hí­rek bulvárlapokban jelentek meg, s í­gy elintézték az egészet azzal, hogy mindez csak kacsa, vagy megrémültek, és eltitkolták előletek. Amikor az emberiség tudata az érzékelés frekvenciájára emelkedik, és a tömeg idegrendszere annyira kiegyensúlyozottá válik, hogy már lehetséges a paradigmaváltás, a Föld saját maga fogja feltárni titkait különböző módokon, például időjárásmintákkal, a Föld változásával, pszichikai felfedezésekkel és í­gy tovább. Teljesen új történelmet fogtok felfedezni.

Az a feladat áll előttetek, hogy tudatosan irányí­tsátok és akarjátok DNS-etek fejlődését. Nem könnyű irányí­tani, akarni és kérni, hiszen egy sor identitással kell megküzde-netek. Többdimenziós létezésetek vagy lelki lényegetek történelmi perspektí­vájából nézve mindenféle alakban éltetek már, és e tapasztalatok némelyike elég fájdalmas, kihí­vással teli és nehéz tapasztalat volt.

Eljött az ideje, hogy a kihí­vásokon átlépve szabadon engedjétek a testetekben tárolt történelmet. Engedjétek, hogy a fénykódolt szálak egyesüljenek, új spirálok alakuljanak ki, és akkor érzékennyé váltok mindarra, amit ez az új DNS-in-formáció meg akar nektek mutatni. Logikus elmétekkel nem fogtok mindent megérteni. Megtanuljátok, hogy logikus elméteknek van egy helye, egy feladata, egy célja, de ti nem vagytok azonosak vele. Sok ember túl gyakran használja a logikus elmét. Agyonhajszolják, rosszul alkalmazzák, és ezáltal stresszhelyzetbe kényszerí­tik a testet. Nem kell mindig ésszel felfogni azt, ami történik veletek. Figyeljétek magatokat, őrizzétek meg a humorérzéketeket minden helyzetben, és ne felejtsétek el, hogy az egész egy fejlődési folyamat.

Sok mindenen fogtok keresztülmenni, mert a csakra-rendszeretek által kialakí­tott identitáslétrán haladtok felfelé. A csakrák energiainformációs központok, korábban már leélt vagy valamilyen formában megnyilvánult életekre kapcsolódnak. Mindenképpen fel kell fedeznetek önmagatokat az elkövetkező néhány évben.

A kódolt szálak a fény eszközei részei és a fény kifejeződései. Több millió finom, fonálszerű sodrat formájában léteznek a sejtjeitekben, mí­g ezek ellenpárja a testeteken kí­vül van. A fénykódolt szálak tárolják a Fénygeometria Nyelvét, amely az önazonosságotok történelmét rejti magában. Ezek a fénykódolt szálak korábban nem tudtak idejutni a bolygóra a szennyeződés miatt, amelyet az őket távoltartó fekete csapatok teremtettek.

A fénykódolt szálak olyanok, mint a fénysugarak, amelyek a nyelv geometriai formáját tárolják. Egy kozmikus adatbázisból érkeznek, és információt hordoznak. Sokan eljutottatok már arra a szintre, ahol nincs többé szükség a testetek gyógyí­tására. Spontán taní­tásra van szükségetek, vagy a testetekbe helyezett implantátumra, amely taní­t. Ez történik majd az elkövetkező néhány évben.

A bolygón élő emberek közül néhányan, elsősorban azok, akik kristályokkal dolgoznak, megtanulják, miként tölthetnek fel és aktiválhatnak másokat ezekkel a szálakkal. Akik ezt meg akarják tapasztalni, azoknak először a saját testüket kell feltölteniük és aktivizálniuk, hogy hozzáférhessenek az információhoz és a tudáshoz. Ebbe az irányba fejlődik az oktatás. Lesznek olyan lények, akik segí­tenek ebben. Fel fogjátok ismerni ezeket a lényeket, és más valóságokat is, amelyek itt vannak körülöttetek.

A fénykódolt szálakban őrzött információ megsemmisí­tése nem úgy zajlott le, mint a könyvtárégetés. Csak annyi történt, hogy minden kötetet lesöpörtek a polcokról, és ott hagyták őket a szoba közepén. Képzeld el, hogy besétálsz egy szobába, amely akkora, mint egy hatalmas stadion, és minden könyvet vagy információt, amely korábban ott volt, leszórtak a polcokról, és ott halmozódik a földön, a tér közepén. Hogy találhatnál meg bármit is, hacsak nem véletlenül ? Mivel az ember nem hisz a véletlen szerepében, soha nem követte a rendszert, amely benne rejlik.

A szálakban őrzött információ ott maradt bennetek, csak a megértéséhez szükséges logikai kapaszkodó szűnt meg. Miképp találjátok meg í­gy az információt ? Majd felfedi magát előttetek. Ebből áll a folyamat. Nem kell keresnetek, mert ez a kinyilatkoztatás az örökségetek, és az, hogy kik vagytok. A DNS új szálakat kezd formálni, amelyek bejárják az újonnan kialakuló idegrendszert, és emlékek áradata önti el a tudatot. Dolgoznod kell azon, hogy kifejleszd ezt az idegrendszert, fényt eressz a testedbe, oxigénnel töltsd fel a rendszert, hogy átkelhess az energiagyorsuláson, és a tested több gondolatot ismerjen meg, több tapasztatot szerezzen. Amikor a testedben elkezd kialakulni és megtelepedni ez a folyamat, figyeld jól meg, mert meg kell tanulnod, miként férhetsz hozzá. Ha ragaszkodsz a drámáidhoz, az ugyanolyan, mintha újra és újra ugyanazt a könyvet olvasnád, anélkül hogy utat engednél a többi kötetben tárolt ösz-szes információnak. Sok információ van: egy egész történet.

Ez a kerek történet a lélek egészéről szól. A Fény Családjának tagjaiként beleegyeztetek abba, hogy fizikai testetekben őrzitek valamennyi létezésetek tudatos emlékezetét. í–nként elfogadjátok mindazt, amit tettetek, a szerepeket, amelyeket ezen életekben eljátszottatok. Beleegyeztek abba, hogy megtámadtok más valóságokat és megváltoztatjátok azokat, a Fény Családjának képviselőiként kötött egyezségek által megszabott módon. Persze ezen megállapodáson belül szabad akarattal bí­rtok.

A hármas spirál eljuttat az érzésközpontba. Ez a hely az érzelem, az érzelem pedig az út vagy hí­d a spirituális énhez. Azok az emberek, akik megtagadják spirituális énjüket, nem juthatnak be a spirituális birodalmakba. A Megkeresztelkedett azt mondta: - Ismerd meg önmagad ! - Ismerjétek meg önmagatokat ! Ez ugyanaz. Ezt az üzenetet a bolygó már régen megkapta, de a jelentése később eltorzult. Az emberek nem tudhatták meg, valójában milyen csodálatos lények, és azt sem, hogy csak annyit kellett volna tenniük, hogy megváltoztatják önmagukat.

A munka mindig belül zajlik. Arra a kérdésre, miként kezdjetek hozzá a változás megvalósí­tásához a bolygón, mindig azt feleljük, hogy dolgozzatok saját magatokon. Fejlesszétek magatokat. Lépjetek túl az énen. Tanuljátok meg, miként váljatok többdimenzióssá, hogyan létezhettek az asztrálvilágban, és miképp utazhattok a fizikai testen kí­vül. Ne tekintsétek többé a testet úgy, hogy "itt" véget ér, ne engedjétek, hogy a társadalom belétek nevelje, hogy irányí­thatók legyetek. A szabad akarat zónájában az irányí­tás része a játéknak, hiszen valaki főnök akar lenni. A Fény Családjának tagjai vagytok. Milyen hierarchiának, milyen isteneknek engedelmeskedtek ?

A DNS az igazság és az élet élő történelme. Aki rá tud kapcsolódni erre a történelemre, képes eljutni különböző valóságokba videók, hangszalagok és könyvek nélkül. Képes tapasztalni. Sok őskultúrát taní­tottak arra, hogy találják meg az í‰lő Könyvtár maradványait a bolygón. Ez magyarázatul szolgál arra, miért tisztelték annyira a Földet és az állatokat, és miért értették meg, hogy minden összefügg mindennel. Ezeket az ősi kultúrákat egy bizonyos céllal hozták a Földre: egy taní­tási bázist akartak kialakí­tani, egy közeget a potenciális emlékezet aktiválásra, amikor eljön az ideje.

A DNS tárolja a kódot. Az identitás programja, az élet terve, az univerzum történelme, az ezen a bolygón létező élet történelme a DNS-ben rejlik. Azt pedig az emberi sejtek őrzik. A bolygó kí­sérői, vagyis az emberi faj eredeti DNS-ének genetikai programrendszere a tizenkettes számra épült. A genetikai anyag tizenkét szála ezért sok más reprezentánshoz, vagy információforráshoz csatlakozik, amelyeknek a száma szintén tizenkettő. Ne feledd, a valóság a valóságot tükrözi. A tudás tizenkét szála az emberi testben élőket a testen belül és kí­vül lévő megfelelő információ-központokra kapcsolja.

A Föld konjunkcióba, együttállásba kerül a céllal. Ezzel megnyitja az utat az Eredeti Tervezők visszatéréséhez, hogy a Földön élő fajban - a mai napig itt élő emberben - újraélesszék a tizenkét szálas spirálrendszert, és a Földet eredeti pályájára állí­tsák vissza. Amikor sok-sok évezreddel ezelőtt a biológiai könyvtár ötlete megfogalmazódott, az a terv született, hogy az í‰lő Könyvtárban őrzött adat feltárásának kulcsát a bolygó kí­sérői őrizzék.

Hogyan csatlakozik ez a tizenkét információ-központhoz ? Amikor az ember csakrarendszerei egymáshoz kapcsolódnak, nyitottak és aktivizált állapotban vannak, az információ elindul. Keresni kezdi saját kifejezési formáját, és hozzáférhetővé válik. Sok dolog beindí­thatja ezt az információáramlást, a létezés előterébe a tudást helyezve, hogy kifejezhesse magát. A testen belül található hét, és a testen kí­vüli öt információ-központra csatlakozva készen állsz az energia fogadására, egy másik tizenkét információ-központból álló rendszeren keresztül. Saját tizenkét csakrád aktiválásával rákapcsolódsz a párhuzamos, tizenkét információ-központból álló rendszerek energiájára, tovább aktivizálva a folyamatot. Ennek eredményeként az agy végül eléri tökéletes, teljes, számí­tógépszerű működési állapotát.

A tizenkét párhuzamos valóság megmutatja, miképp lehet elérni és feltárni az eltitkolt tudást. A tudás feltárásához sok lépést kell tenni. Olyan ez, mint a kormány titkosszolgálata, amely a végső adat felleléséig az ujjlenyomatok és egyéb nyomok különböző azonosí­tási szintjeit járja végig. Sok dolognak kell különféle módokon egybevágniuk és egyezniük egymással ahhoz, hogy a mélyen elrejtett nagy titkokat fel lehessen tárni.

A DNS tizenkét szálának aktiválása egybeesik a tizenkét információ-központ - a tizenkét csakra vagy éteri energialemez - aktiválásával, felpörgetésével, mozgásba lendí­tésével és kinyitásával. Ezzel kezdődik a tizenkettő forgásának ösz-szekapcsolása. Amikor ezen a módon megvalósul az erő összehangolása, energia érkezik, ami beépül a naprendszeretek tizenkét égitestébe. Az égitestek elkezdik visszatölteni az energiát a Földre. A bennük tárolt erőt elengedik, s ezáltal aktivizálják magukat, hogy a Föld biogenetikusan életre kelhessen. Sok ilyen tizenkettes csoport van - például tizenkét forgó univerzum. A tizenkét központ forgásával megteremti az új tudatosság káoszát, mert amikor ez a tizenkét energiaközpont - elsősorban a külső öt - újra a Földhöz kapcsolódik, elképzelhetetlen terjedelmű új energiaáramlás indul meg.

A tizenkét spirál kialakulása nem jelenti azt, hogy az emberi faj minden információt megkap. Az jelenti, hogy végbe kell mennie egy maximális és egy minimális mutációnak, amely a létezés új szintjeit alakí­tja ki, mielőtt az emberiséget el lehet indí­tani egy magasabb tudatosság felé. A mutáció egy új rezgésszintet teremt, amelyet minden ember a maga módján észlel. A folyamatot ahhoz lehetne hasonlí­tani, mintha egy új Nap születne az atmoszférában. A tizenkét spirál természetesen nem tartalmazza a fénykódolt szálakban őrzött összes információt. Ezzel együtt a kialakulásuk sokat tud nyújtani az emberi fajnak, sokkal több információt ad arról, hogy kik vagytok.

A Fény Családjának tagjaiként ti tudjátok, hogy kik vagytok. ílruhátokban, az emberi testben néha becsapjátok magatokat afféle gondolatokkal, hogy nem tudjátok, kik vagytok valójában. De lényed örökkévaló része révén tudnod kell, hogy a Fény Családjának tagja vagy.

+ + +

A Földet azért nevezzük í‰lő Könyvtárnak, mert mindnyájatoknak van fogalmatok arról, hogy néz ki egy könyvtár: olyan hely, ahol a tudást őrzik, és ahol a tudás elérhető. Azért használjuk ezt az analógiát, hogy kialakuljon bennetek a kép: bármerre is jártok, egy könyvtárban vagytok. Csak még nem tudjátok, miként fordí­tsátok le a tudást saját nyelvetekre, vagy hogy merre is találjátok a könyvtárban.

Ezt a képet szeretnénk mindenkiben tudatosí­tani. Ennek ismeretében a Földet sokkal jobban fogjátok szeretni, és sokkal jobban megértitek, hogy ezen a helyen mindenki számára van valami, amihez kapcsolódik. Senki nem lesz többé egyedül, ha rájöttök, hogy más értelmes teremtmények kommunikálni akarnak az emberi lényekkel. Amikor kialakul a tizenkét spirál, amely az embert a tizenkét információközpontra kapcsolja, a könyvtár életre kel.

Annak idején az embereket jelölték ki az í‰lő Könyvtárban őrzött információk kulcsának vigyázójául. Rengeteg történet szól erről. Sok millió évvel ezelőtt minden élet együtt létezett a bolygón, különösen a dinoszauruszok korában. Akkoriban ezek a hatalmas állatok voltak a bolygó őrei, és bizonyos energiák arra szerveződtek, hogy a tudást itt lehessen tárolni. Ez í­gy ment sok millió éven keresztül.

A kapcsolatrendszer most a tizenkettes szám, és ez mindenhol érzékelhető, amerre csak néztek. Bizonyos céllal kialakí­tott szimbólumrendszer ez, amelynek révén egy napon megértitek, hogy csatlakoztat benneteket valamihez, ami valahol máshol van. Nektek nem ez a természetes ritmusotok, de a valóság számos különböző rendszerében csoportszintű egyezség alapján a tizenkettő energiáját használják. Ez egy kódolt képlet. A logikus elme által fel nem fogható számos dolog hihetetlenül érdekes jelentéssel bí­r a fénykódolt szálak számára, és a test részére, ahogy az is egyre érzékenyebbé válik.

Vannak olyanok, akik szerint ez a rendszer nem tud elég hatékonyan működni, és nem természetes áramlás. De ez a tizenkettes rendszer az az áramlás, amelyre a Földet beállí­tották. Ha megfigyelitek, valójában a tizenhármas rendszer szerint éltek. Hányszor van egy évben telihold ? Tizenháromszor. A tizenhárom rendszere fog eljönni. Hamarosan megnyí­ltok feléje, mert túlléptek az időn. A tizenhármas energiája túlnyúlik a logikán és a kényszer alakí­totta rendszeren.

Tehát, mint már mondtuk, a Fény Családja azért jött a bolygóra, hogy energiát kapjon az Eredeti Tervezőktől. Ez az energia genetikai változást idéz elő, és újraaktiválja, újrasodorja a fénykódolt szálakat. A szálakból alakul ki a tizenkét spirál rendszere, amely mozgásba lendí­ti a testet. Az ember ekkor nagyon értékessé válik, hiszen készen áll majd arra, hogy általa hozzá lehessen jutni a Földön tárolt adathoz.

Mi ez az adat, ami ennyire fontos ? Ott van mindenben, a bogarakban, a virágokban, a malacban, a szamár farkában, a nyuszi fülében, és a ti feladatok, hogy feltárjátok. Hangsúlyoznunk kell, hogy amikor a tudást a tizenkét könyvtárban elhelyezték, különböző szinteken raktározták el. Amikor bejöttetek a könyvtárakba, különböző belépési kódokat használtatok. Más szavakkal: a könyvtárakba rengeteg különféle módon lehetett belépni. Nem mehettetek be csak úgy, mondván: - Szabad bejárásom van, minden tudást megkaphatok. - Ahogy a kormányépületekben ma biztonsági beléptető rendszer működik, a tudást őrző könyvtáraknak is volt biztonsági rendszerük.

A könyvtárakat eleve meghatározott céllal alakí­tották ki, mert abban az időben a zsarnokság mindenhol jelen volt. Némely energiák - az Idő Őrei - aggódtak, hogy az információ rossz kezekbe kerülhet. Ezért nagyon játékos formában, különböző módokon könyvtárakat hoztak létre. Nem mindegyik könyvtár vagy világ olyan, mint a ti világotok. Az Idő Őreinek egy olyan projektet kellett megtervezniük, amelyen keresztül fejlődhet a tudatosság, amely tudást teremt, és felhasználható a tudás eléréséhez.

Eredetileg nagyon megtisztelő volt a földi fajra osztott szerep, a könyvtárhoz vezető út megmutatása. Emberek nélkül a könyvtárat nem lehetett elérni, és minél jobban ráhangolódott az emberiség, annál könnyebben hozzá lehetett férni a könyvtárhoz. Az embert bizonyos büszkeséggel töltötte el az, hogy elég szabad és eléggé összeszedett ahhoz, hogy minden dologban megtalálja az adatot.

Ha az emberek voltak a katalóguscédulák, néhányan jobban töltötték be ezt a szerepet másoknál. Az oktatás kiterjedt arra is, miként töltsék be a katalóguscédulák szerepét. Amikor olyan lények érkeztek, akik meg akarták találni a bolygón lévő tudást, egyesültek a földlakókkal, akik arra voltak beállí­tva, hogy rezonáljanak bizonyos kódokra. Ha valakinek alacsony szintű volt a kódja, az csak egy bizonyos mértékig volt képes megérteni valamit. Minden egyes lény azzal a céllal jött, hogy hozzájusson a különleges információhoz. A tudás nem azért maradt rejtve valaki előtt, mert titkos volt, hanem azért, mert a tudás elektromágnesesen nem állt összhangban az adott lény biológiai szerkezetével.

Az adatnak be kell hatolnia az egyén hitrendszerébe, ám ha olyan energiával van tele, amelyet nem hat át erősen a szeretet, elpusztí­thatja az egyént. A szeretettel átitatott dolgok megóvják az egyént a pusztulástól, és képessé teszik, hogy a nagy fogalmakra koncentráljon. A nagy fogalmak a szeretet frekvenciáján kerültek a bolygóra.

A fényfrekvencia nem képes nagy fogalmakat szállí­tani, mert nem áll kapcsolatban az érzelemmel. A szeretet frekvenciája az érzelemhez kapcsolódik. A szeretet az, ami célt ad az egyénnek, amikor valami nagyot gondol magáról.

Szeretet nélkül az egyén nem érzi, hogy van célja, pedig ahhoz, hogy megértse a dolgok nagyságát, az egyénnek mindig éreznie kell a kapcsolatot a céllal.

Egy napon felfedezitek, hogy a szex része a folyamatnak. Ha elfogadod saját nemiségedet, meglátod, milyen lehetőségeid vannak a kifejezésére, aztán eldöntheted, hogy akarod-e kifejezésre juttatni azon a módon vagy sem. Amint megközelí­thetővé válsz, és mások használni kezdenek arra, hogy megtalálják a könyvtárat, az évek múlásával nagyon érdekes találkozásokban lesz részed. Ha visszanézel a múltba és tanulmányozod a kéziratokat, az ősi feljegyzéseket, rá fogsz jönni, hogy az istenek lejöttek közétek, és egyesültek az emberek lányaival.

A szexualitást használták, hogy életet adjanak a katalóguscédulának. De visszaéltek vele, és ez nagyon veszélyes lehet. Ezért fontos, hogy tisztában legyél a saját szexualitásoddal, és nagyon biztos légy abban, akivel megosztod. Nem akarjuk, hogy bárki is olyan helyzetbe kerüljön, amikor megvásárolhatják vagy elcsábí­thatják. Azt tanácsoljuk, hogy figyelj, és vizsgáld meg, hogy partnered becsületes és feddhetetlen-e, vagy csak ámí­t téged. A hatalom gondnoka leszel.

Azok szerint, akik ragaszkodnak a hagyományokhoz, túl sok információt teszünk hozzáférhetővé anélkül, hogy ellenőriznénk. Szerintünk a Föld egy nagy összeütközés felé halad, tehát minden megengedett. Elárasztjuk a bolygót az emlékezés lehetőségeivel, ahogy sokan mások is teszik. Ilyen módon, amint magatokba olvasztjátok ezt a tudást és ezeket a képességeket, sokan fognak vonzódni hozzátok a saját céljaik miatt, azért, amit rajtatok keresztül elérhetnek.

Amikor valakivel szexuális kapcsolatra lépsz, átjárókat nyitsz meg a többi könyvtár felé. Ennek számos oka van. Az egyik dolog, amit meg kell tenned, az, hogy szeresd és tiszteld a testedet, szeresd magadat, és biztosan tudd, hogy az a személy, akivel szexuális kapcsolatot létesí­tesz, valóban szeret téged. Ez nem jelenti azt, hogy össze kell házasodnotok. De a szeretetre szükség van ahhoz, hogy megtudd, kivel kötsz kapcsolatot; í­gy a felfedezések, amelyeket tesztek, kettőtök közt maradnak. Ez nem fenyegetés, inkább tájékoztatás. Látni fogod, mi történik azokkal, akik nem bánnak eléggé óvatosan a saját hatalmukkal.

Más szóval: a szexualitással nem lehet viccelni. A szexualitás út, amely sok átjárót nyit meg. Ha nem bánsz vele óvatosan, energiákat vonzoi magadhoz akkor is, ha nincs partnered. Aki a szexualitást a tudás aktiválására használja, rossz energiákat hí­vhat magához. Légy tisztában a szexualitás frekvenciájával, mert érzelmeket éleszt, és az érzelmek alkotják a kulcsot, amelynek segí­tségével hozzá lehet jutni az í‰lő Könyvtárban tárolt adathoz.

* plejadok /forrás/


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:31 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 07:54
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Indigó és kristálygyerekekAz új médiumok

Legelőször a szemüket vesszük észre. Nagyok, áthatók, és életkoruk ellenére bölcsen csillognak. Hipnotikus módon babonáznak meg bennünket, és mindeközben teljes mértékig belelátnak a lelkünkbe.

Boldogok, elbűvölők és megbocsátók. Ezek az új fénymunkások, akik nagyjából hétévesek, nem olyanok, mint az előző generáció gyermekei.

útmutató a médiumi képességű gyermekek legújabb generációjához

A kristálygyerekek sok tekintetben tökéletesek, arra mutatnak előre, amerre az emberiség tart: pozití­v irányba! Az idősebb gyermekeket – hozzávetőlegesen hét és huszonkilenc év körüliek – „indigógyermekeknek” nevezzük, akik néhány tekintetben osztoznak a kristálygyermekek tulajdonságaiban.

Mindkét generáció rendkí­vül érzékeny és pszichikai képességekkel megáldott. Fontos életcéllal érkeztek a Földre. A fő különbség a temperamentumukban figyelhető meg.

Indigógyermekek

Az indigógyermekek harcos lelkűek, mivel kollektí­v céljuk az, hogy eltöröljék azokat a régi szemléletmódokat, amelyekből többé már nem lehet profitálni. Azért vannak itt a Földön, hogy megdöntsék azokat a kormányzati, oktatási és jogi rendszereket, amelyek nélkülöznek minden tisztességességet. Ahhoz, hogy ezt véghezvigyék, temperamentumosnak és elkötelezettnek kell lenniük.

Azok a felnőttek, akik ellenállnak a változásoknak, és akik nagyra becsülik a fennálló rendet, félreérthetik az indigógyermekeket. Sokszor téves pszichiátriai diagnózist állí­tanak fel velük kapcsolatban, olyan cí­mkékkel látják el őket, mint például: ADHD (hiperaktí­v gyermekek) vagy ADD (figyelemzavarral küszködő gyerekek).

A sajnálatos ebben az, hogy amikor elkezdik őket kezelni, akkor elveszí­tik érzékenységüket, csodálatos spirituális képességeiket és harcos attitűdjüket. (Magával a témával Lee Carroll, Jan Tober és Doreen Virtue foglalkozik részletesen Indigógyerekek I.; II., illetve az Indigógyerekek nevelése cí­mű könyvében.)


Kristálygyerekek

Velük ellentétben a kristálygyerekek igen derűsek és kiegyensúlyozottak. Persze vannak időnkénti dühkitöréseik, de ezek a gyerekek igencsak megbocsátók és könnyen kezelhetők. A kristálygyerekek képviselik azt a generációt, amelynek tagjai az indigógyerekek úttöréséből profitálnak.

Először is, az indigógyerekek egy „hosszú, éles kést hordoznak” magukkal, mellyel bármely integritást nélkülöző dolgot „lenyesnek”. így a kristálygyerekek ezt a megtisztí­tott nyomot követik majd egy biztonságosabb és egy sokkal biztosabb világba.

A kifejezéseket, mint pl. „indigó” és „kristály”, ez a két generáció azért kapta, mert ezek azok a kifejezések, amelyek a legpontosabban í­rják le az aurájuk szí­nét és azok energiamintáját. Az indigógyerekek aurájában nagyon sok kék szí­n van.

Ez a szí­n a homlokcsakra szí­ne, mely a fej belsejében található, és a két szemöldök közötti energiacentrumnak felel meg. Ez a csakra felel a tisztánlátásért vagy azért a képességért, mely az energiát, a látomásokat vagy szellemeket érzékeli. Az indigógyerekek nagy része rendelkezik ezzel a képességgel.

A kristálygyerekek gyönyörű, sokszí­nű, átlátszó aurával rendelkeznek. Olyan pasztellszí­nben pompáznak, mint például egy kvarckristály prizmaeffektusa. Ez a generáció szintúgy vonzódik a kristályokhoz és a kövekhez. Innen kapták a nevüket.

A kristálygyerekek jellemzői az alábbiak: általában 1995-ben vagy azután születtek, nagy szeműek, és átható a tekintetük, vonzó személyiséggel rendelkeznek, nagyon szenvedélyesek. Későn kezdenek el beszélni, nagyon muzikálisak, és hamarabb „énekelhetnek”, mint beszélnének, a beszédhez telepátiát és saját maguk által kialakí­tott jelbeszédet alkalmaznak.

Sokszor tévesen autizmussal vagy Asperger- szindrómával diagnosztizálják őket, kiegyensúlyozottak, édesek és kedvesek, megbocsátók a többiek iránt. Nagyon érzékenyek és empatikusak, nagyon szoros összeköttetésben állnak a természettel és az állatokkal, gyógyí­tóképességgel rendelkeznek, nagyon vonzódnak a kristályokhoz és kövekhez, gyakran beszélnek angyalokról, spirituális vezetőkről és előző életbeli emlékekről.

Rendkí­vüli művészi adottságaik vannak, és kreatí­vak, a vegetáriánus ételeket és italokat kedvelik a megszokott ételekkel szemben, lehetnek vakmerő felfedezők és hegymászók, rendkí­vüli egyensúlyérzékkel megáldva. í–sszefoglalóan ők a harmadik évezred gyermekei!

„Amikor az indigó gyermekek a tévékészülék előtt ülnek, gyorstüzelő módon egyik adóról a másikra váltanak, azonnal tudva, vajon az adott program érdekli-e őket – egyetlen másodperc alatt „elkapják” a műsor lényegét. Ennek az azonnali í­télőképességnek az intuí­cióhoz van köze.

A képesség, hogy gyorsan megragadják a helyzet lényegét – legyen szó akár egy új ismerősről, akár a tévéadó kiválasztásáról, akár az interneten való szörfölésről – az indigó gyermekek elméjének az intuí­cióval kapcsolatos magasabb rétegéből származik. Számos indigó gyerek az úgynevezett &raquo;holografikus módon&laquo; tanul.

Amikor valaki beszél hozzájuk, az indigó gyermekek &raquo;letapogatják&laquo; az adott személyt, és úgy fogják fel az információkat, akár egy éppen letöltődő számí­tógépes fájl tartalmát.

Aztán pedig kénytelenek megvárni, mí­g az adott személy befejezi mondandóját arról az információról, amelyet ők egyébként már letöltöttek és feldolgoztak. Az indigó gyermekek elunják magukat, és nyughatatlanná válnak, amikor az iskolában a tanáraik olyan dolgokról tartanak előadásokat, melyeket ők már &raquo;letöltöttek&laquo; maguknak.

Néha pedig egyszerűen csak tudják, hogy az adott témának semmi köze sincsen az í‰letfeladatukhoz vagy ahhoz, amilyen az élet akkor lesz itt a Földön, mire ők elérik a felnőtt kort… A gyermekek impulzivitása szintén kapcsolatban áll az intuí­cióval.

Az impulzivitás néha együtt jár azzal az érzéssel, hogy azonnal meg kell szereznünk egy bizonyos tárgyat. Ez a fajta reakció rendszerint egyfajta ürességérzetből ered, melyet az okoz, hogy az ember nincs tisztában az í‰letfeladataival, és kétségbeesetten próbál azonnal véget veti az egzisztenciális fájdalomnak.

A kis fénymunkások esetében hiperaktivitásuk és az impulzí­tásuk abból fakad, hogy úgy érzik, sürgeti őket az idő, hogy hozzálássanak í‰letfeladatuk teljesí­téséhez. Számos felnőtt fénymunkás számol be hasonló érzésekről, amelyek mintegy a zsigereikben érzett krónikus feszültségként jelentkeznek náluk.

Erős kényszer éreznek arra, hogy tegyenek valamit, amivel jobbá teszik a világot. E kényszer azon belső tudásukból származik, hogy a világnak szüksége van az í‰letfeladatukra – méghozzá most rögtön. Bár az kristálygyermekek még fiatalok, és testük apró, í‰letfeladataik mégis döntő fontossággal bí­rnak világunk sorsának alakulásában.

* Indigó és kristálygyerekek


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:31 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 07:56
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Gondolatok a szeretetrőlA szeretet fogalmát legtöbben érzésként értelmezzük, létét vagy nem létét belső világunk magán ügyeként kezeljük. Ezzel szemben a szeretet képesség az isteni-alapelv, melyhez minden embernek, állatnak ,lénynek természetes joga van.

Pál Apostolra emlékezve: A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra. Nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik!

íltalánosságban folytatva a szeretet valaki, vagy valami iránti ragaszkodásban gyengédségben, önzetlen jóakaratban megnyilvánuló érzelem, hogy tisztelem a körülöttem lévő dolgokat. Legtöbb problémánk lelki eredetű és a szeretet hiányából erednek. Az odaadás, elfogadás, tolerancia, önfeláldozás, önzetlenség : általában ezeket az erényeket kevesen gyakoroljuk, néha mosolygunk is rajta.

75. üzenet: Krizatén “szeretetben élni, csak szabadon lehet, senkit nem lehet kényszerí­teni a szeretetre, sem az ember, sem Isten iránt. A szeretetben az értelem és a felelősség teljesedik ki. A szeretet az ember értelmes állásfoglalása. Tehát a szabadságban jól átgondolt igazság meg találása szeretethez vezet.”

í‰rezhetünk szeretetet: növény, állat, ember, tárgyak iránt. Van egyéni, csoportos, családi, baráti, haza, vallás, politika, művészet stb. S vannak a szélsőséges esetek, ami átcsap gyűlöletbe. A görögök a szeretetnek három tí­pusát különböztetik meg:


fizikális szinten a szexualitással kapcsolatos: az erosz
embertársunk iránt érzett: a philia
teljes lelki indí­ttatású: az Isten felé irányuló szeretet .
Bármelyiket tanuljuk, gyakoroljuk is, tegyük őszintén, ha betöltötte szerepét és nem működik tovább, engedjük elmenni. Keressünk más értelmes dolgot vagy lényt, akit ismét szerethetünk. Ha egyszer, igazából megtaláljuk szí­vünk mélyén Isten szeretetét, soha többé másra nem akarjuk majd felcserélni!!!

2003.évi. Krizantén összefoglalás: ” Az a felemelkedő lélek, aki gőgje miatt vétett saját Duálja ellen, most azt kell gyakorolnia, hogy alázata által, hogyan tud
visszakapcsolódni. Amikor az ember vét a szeretet parancsa ellen, akkor Isten ellen vét! Az Atya csak akkor fogadja vissza eredeti helyére, ha itt testben gyakorolja társa iránti szeretetét! ”

Talán a leggyakoribb emberi probléma a szeretethiány. Többé vagy kevésbé, kivétel nélkül mindannyian szenvedünk tőle és küzdünk érte. A félelmek és aggodalmak még negatí­vabban lehúzzák harmóniánkat.

Mikor jönnek az ünnepek , akkor jut igazán eszünkbe a szeretet. Vagy ha balsors betegség köszönt ránk. Kivel osszam meg örömöm, bánatom? Vagy ha közeli hozzátartozónk végleg hazatér, búsulunk pedi tudjuk a lélek a szeretet útján visszatér.

81.üzenet: Krizantén “lemondani más javára szeretettel, megosszátok egymásközt az í‰g a Föld adta lehetőségeket az állatokat, a növényeket, a Napot, a csillagokat, a levegőt, a vizet az Isten szeretetét. Minél több dolgon osztoztok másokkal, annál szebb lesz az élet.

Nyugalomra békére találunk. 78.üzenet: Krizatén “az isteni-kegyelem és az égiek minden segí­tő szeretete az anyagi világokra koncentrál 2011-ben elindulás Isten felé újjászületés, tudatra ébredés a szeretet energiák által.”
74.üzenet: Krizantén “ha beengedjük Istent az életünkbe, felül tudunk emelkedni a problémáinkon.Csak szeretet, fény és békesség övez bennünket!

Nagyon lényeges , hogy az ember először önmagát ismerje meg, fogadja el, olyannak amilyen. Tanulja meg szeretni saját lényét, akkor majd másokkal is szót tud érteni és ismeretlenül megszeretni új dolgokat.

A szeretet ad és elfogad. Igyekezzünk, hogy a mérleg két oldala egyensúlyban legyen, de nem biztos, hogy attól fogom visszakapni a szeretetet akinek adtam. í‰ljünk őszinte tiszta szeretettel. Mutassam ki és gyakoroljam a helyes Jézus általi példákat, erényeket.

Mi már tudjuk, hogy a Szeretet a Forrásból jövő Legszentebb Energia. Fogadjuk végtelen hálával! A csoportban tevékenyen,céltudatosan gyakoroljuk a többlet szeretet energia áramoltatását, a vonatkozó Krizantén taní­tásokat. Adjunk segí­tő kezet az embereknek a taní­tásban, a gyógyí­tásban. Az életben bármit teszünk, dolgozunk csak szí­vvel-lélekkel tegyük, mert idővel meghozza számunkra a gyümölcsét.

Szeressük önmagunkat, másokat. Legyünk igazságosak minden helyzetben, tanuljunk hibáinkból, tudjunk megbocsájtani.
96.üzenet: Krizantén “valósí­tsátok meg a <m>.”

A gyűlölettel kapcsolatban: Buddha “tedd, hogy haragodat legyőzze a szeretet, a benned élő rosszat a jóság, az önzésedet a nagylelkűség, a hamisságodat az igazság”. Mert a gyűlöletet soha nem fékezheted meg gyűlölettel.A gyűlölet egyetlen orvossága a szeretet. Kerülni kell a bűnt, nem pedig lemosni s közben a ví­zben dideregni és meghűlni.

Befejezésül a Szűzanya 2005.évi. karácsonyi üzenete: A szeretet a fény. Ahol csak Szeretet van, ott csak a F í‰ N Y létezik. Ugye tudjátok ahol minden oldalról árad a fény, ott nincs árnyék. Ahol a fény lakozik, ott csak a S Z E R E T E T létezik, ott már megszűnik a Halál.

Micsutka Ferencné Inci

* planetar


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:32 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 07:59
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A Krisztus hálóí­rta: Ronald L. Holt
Az í‰let Virága Kutatóközpont Igazgatója

Interjú Ronald L. Holt-tal (készí­tette:Julia Griffin, fordí­tás: will marquez)

A bolygó körülvevő háló elmélete meglehetősen régi. Már Platón is úgy í­rta le a földet, hogy egy dodekaéder háló veszi körül. í–n hogyan magyarázná az olyan időt álló háló elméleteket, mint amilyen ez is?

Ron: Az "í‰let magja" elnevezésű műhelyben, mely az í‰let Virága haladó kurzusát takarja, ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozunk. Saját kutatásaimat illetően arra a következtetésre jutottam, hogy a háló, vagy hálók az Ősrobbanás idején vagy még korábban keletkeztek, amikor az íœresség még csak készült a fizikai univerzum megszületésére. Ha szóba kerül a háló, sokunknak olyan kép jut eszébe, amilyet könyvekben láttunk: a föld és egy köré húzott, szögletes energia vonalakból álló mátrix. Ez természetesen helyes, bár a háló azért ennél sokkal több.

A hálók fraktálok és holografikusak. Körbeszőnek minden teremtést, beleértve annak multidimenzionális szintjeit. Nem csak a földön léteznek, csatlakoznak a fizikai univerzumhoz, mely nem létezne nélkülük. Azért van rájuk szükség, mert ők biztosí­tsák az életerő energia megfelelő elosztását, a fizikai teremtéshez szükséges mintákat és még sok mindent. A hálók nem csak ennyiből állnak: magának a teremtés szent kódjának fizikai kiterjedései. Nem élettelen "tárgyak" - magának a tudatnak a lenyomatai, harmónikus formában kifejezve.

Könnyű megérteni a hálók elméletét annak, aki jártas a szakrális geometriában. Ahhoz azonban, hogy mélyebbre áshassunk a tudathálók megértésében, először végeznünk kell egy kis előmunkát. Azoknak, akiknek újdonságot jelent a szakrális geometria, hadd kezdjem azzal, hogy a hálók az energia és a tudat kifejeződései, melyek a szakrális geometria törvényeinek megfelelően arányokat követnek. Ezek a hálók körbefonják az egész multidimenzionális univerzumot. Mi a szakrális geometria? Mindenki tudja mi a geometria, és bárki képes egy geometriai forma megrajzolására. Ha ezt összekapcsoljuk a Legfelsőbb Lélekkel, a tudattal vagy "Istennel", ha megnyitjuk szí­vünket a geometriának, akkor megteremtjük a szakrális geometriát.

A szakrális geometrián a geometria azon fajtáját étrjük, mely a tudat(osság), a test és a lélek fejlődését geometriai terminusokban ábrázolja. Az igaz szakrális geometria nem csak statikus szögletes formákból áll. Szervi eredetű, élő - állandó fejlődésben (transcendens) vagy visszafejlődésben (materializálódás) áll, felemelkedik vagy lefelé halad egyik formából a másikba.

így a bolygót körülvevő háló nem más, mint a teremtés alapelveinek geometriai és energetikai kifejezése, mely hí­dként szolgálhat bolygónk fizikai és energetikai megnyilvánulása között. Ahhoz, hogy megértsük milyen óriási is a háló, vizsgáljuk meg először a bolygónkat! Bolygónkon ahhoz, hogy legkisebb részecske, elem vagy vegyület megszilárduljon és materializálódjon, szükség van egy tervezetre és egy mintára, valamint egy létcélra. Bolygónkhoz a tervezet és a minta maga a háló. A háló szolgál vezetőként, vagy tervezetként, körülötte szerveződnek a kvarkok, pozitronok, elektronok, atomok és végül a vegyületek. A háló biztosí­tja a szükséges elemek megfelelő elosztását és rendszerét, azon elemekét, melyek a teremtéshez felhasználható épí­tő "kockák". A háló feladata továbbá, hogy biztosí­tsa az életerő energia és mindazoknak a frekvenciáknak a megfelelő elosztását, melyek ahhoz szükségesek, hogy fenntartsák a bolygók frekvencia spektrumának hatékony energetikai fáziskapcsolatát. (A fáziskapcsolat biztosí­tja a koherenciát, de ez olyan téma, ami túl nagy ahhoz, hogy ebben a cikkben részletezni tudjuk).

így tulajdonképpen azok a háló minták, melyek az elemek kialakulásához szükségesek rétegződnek. Ez a rétegződés a lélekből ered és alakul éteri, elektromos, gázállapotú, folyékony és sűrűbb anyaggá. A tudat szerkezetileg a sűrűség különböző fokain halad keresztül, hogy hatással legyen minden szintre, az egészen légneműtől az egészen sűrűig.

Vizsgáljunk meg egy példát a hálóra, mely fizikai anyagot hoz létre! A periódusos rendszerben található összes elemnek (108) szüksége van a teremtő hálóra ahhoz, hogy atomi szerkezetében rendszer legyen és működőképes legyen. A háló minta nélkül gyorsan elveszí­tené a képességet, hogy önmagát létrehozhassa. Hasonlóképpen, ahhoz is szükség van a hálóra, hogy létrejöjjön bármilyen baktérium fajta, gomba, növény, rovar, állat vagy emlős. Nézzük meg az elektron diffrakció (elhajlás) ábráját olyan elemeknél mint pl. a berill és a só:só kristály elektronja és a berill kristály elektronja

A fenti fényképeken láthatjuk, ahogy az atomok rendszerezett formában szétterjeszkednek a hálón. Ezek a kerek elektronok mandala alakzatban sorakoznak, pont mint egy plátói szilárd test, vagy plátói szilárd testek kombinációja.Ha megnézzük Hans Jenney tanulmányát, melynek cí­me Cymatics (megj: hullámjelenségekről szó), találhatunk példákat arra, hogyan képes a kerek fém tányérra helyezett homok megtartani egy zenei hangszí­nt. íœtés hatására a homok részecskék geometriai alakzatokat vesznek fel minden egyes zenei hanghoz, s amint változik a hang, megváltozik a geometriai alakzat is. Ha Masaru Emoto munkáját vizsgáljuk meg, melynek cí­me „íœzenetek a ví­ztől” (cikkhez klikk) láthatjuk, hogy még a ví­z is geometriai alakzatokat ölt atomi szintjein.

Ha a 3 dimenziós valóságunkat vizsgáljuk meg közelről, mindenben megtaláljuk a szakrális geometriát. Az ásványok szakrális geometriai arányokban szerveződnek, amit a legtöbb drágaköveket és ásványokat ábrázoló könyvben megfigyelhetünk, ha bemutatják geometriai lenyomatukat.

A bolygókat körülvevő háló ezek szerint olyan, mint egy kert „rácsozat”. Ez a kert rácsozat irányí­tja a szőlőtőkéket és más növényeket, hogyan terjeszkedjenek, növekedjenek kifelé, felfelé, egy rácsmintát követve, egy bizonyos „formában”. A háló két alapeleme a rácsminta és (anyag)szerkezet. Mindkettőnek vannak sajátságai vagy tulajdonságai. A rácsmintát hí­vhatjuk a férfi- és a (anyag)szerkezetet a női aspektusnak. Egymással harmónikusan működnek, hogy teljessé tegyék az élet változatosságát. Hasonlóan működik az esernyő a fém rudacskákkal (fém váz) és a ví­zálló anyaggal. A fémszerkezet teszi lehetővé, hogy a ví­zálló anyag kifeszüljön és í­gy lesz lehet az esernyő hatékony.

Az emberi lényeknél is megtalálhatjuk ezt a párhuzamot. Fizikai testben lévő spirituális lényekként, spirituális voltunk egy holografikus, bennünket körülölelő rendszerből származik, mely összeköt minden életet és átfogja az egész teremtést. Hogy ennek hatalmasságát bele tudjuk helyezni egy fizikai testbe, össze kell tudnunk hajtogatni létünk nagyságát szimbolizáló esernyőt egyfajta lepkévé fejlődő gubóba és átmenetileg be kell csuknunk. Ki kell várnunk az időt, mí­g kifejlődünk és emlékezni kezdünk arra, kik vagyunk igazából. Ott van bennünk, mindnyájunkban a teremtéssel járó összekapcsolódások végtelen kiterjedésű fraktál és holográf mintázata.

A Krisztus tudatháló az esernyő hasonlatnak a bolygónkon megvalósí­tott verziója – a teremtés teljesen nyitott mintázata, mely állandó kapcsolatban tart bennünket eredetünkkel és arra ösztönöz minket, hogy fejlődjünk az újraegyesülés irányába.

A tudathálók magukban foglalják a kozmikus egymásba kapcsolódás emlékét és í­gy azokat, akik rájuk hangolódnak arra ösztönzik, hogy valósí­tsák meg önmagukat.

Hogyan jellemezné a Krisztus hálót azok számára, akik nincsenek tisztában ezzel az elmélettel? Tulajdonképpen mi az?

Ron: A Krisztus Háló a Föld körül létezik. Különféle kutatók jelezték már a létét különböző magasságokban a Föld felett. úgy hiszem, hogy a háló fraktál és holográf minőségéből kifolyólag azért jelenik meg különféle szinteken, mert valójában ott van mindenhol. A Krisztus Hálóról azt tartják, hogy rögzí­tve van a tengelyénél, Kairónál és Moorea-nál (Polinéziai sziget), a többi rezgési csomópontja a Föld felszí­nén található. Ezek a rezgési csomópontok természetes, energia erőhelyek, melyeket több ókori kultúrákban is hajszálpontosan megjelöltek és használtak is.

Az emberi lényeknél is megtalálhatjuk ezt a párhuzamot. Fizikai testben lévő spirituális lényekként, spirituális voltunk egy holografikus, bennünket körülölelő rendszerből származik, mely összeköt minden életet és átfogja az egész teremtést. Hogy ennek hatalmasságát bele tudjuk helyezni egy fizikai testbe, össze kell tudnunk hajtogatni létünk nagyságát szimbolizáló esernyőt egyfajta lepkévé fejlődő gubóba és átmenetileg be kell csuknunk. Ki kell várnunk az időt, mí­g kifejlődünk és emlékezni kezdünk arra, kik vagyunk.

* willina


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:32 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 08:02
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Kollektí­v TUDAT Kollektí­v Teremtés"Amit gondolsz, az energiát gerjeszt az univerzumban. Ha elég gyakran és elég sokáig gondolod, az tényleges fizikai eredményt hoz létre az életedben. Megtapasztalta már valaki a jelenlévők közül? Biztos vagyok benne, hogy a többségünk. Egy New Age-es fickó, dr. Norman Vincent Peale, még 1946-ban í­rt egy óriási könyvsikert erről, A pozití­v gondolkozás ereje cí­mmel.

A teremtés második szintje a szó. Ahogy beszélsz, amit mondasz, úgy és az valósul meg a cselekvésben. A szavad tényleges energiaforma. Ténylegesen energiát hozol létre a térben, azzal, amit mondasz. í‰s ez az energia teremtő erejű. Ha elég gyakran, elég hangosan mondasz valamit, biztosan meg is történik. Ezt nevezik csoporttudatnak, és mellesleg ez az oka annak, hogy olyan a világ, amilyen. Mert a kollektí­v tudatunk nem emelkedett sokunk egyéni tudatának a szintjére. A feladatunk tehát a kollektí­v tudat felemelése.

Ebben a világban semmi sem erősebb a kollektí­v tudatnál. Minden szellemi hagyomány, minden spirituális mester a bolygón valamilyen formában azt mondta: ahol ketten vagy többen összegyűlnek... í‰s ez igaz. A világ, amit látunk, és minden, amit látunk benne, gondolat volt egykor. í‰s a legtöbb dolog, amit látunk, olyan gondolatokból keletkezett, amiket sok személy gondolt.

Ez teljes mértékben igaz a legtöbb intézményünkre, politikai, nevelési, spirituális és társadalmi épí­tményeinkre, gazdasági létesí­tményeinkre. Vagyis, ha megváltoztatjuk a kollektí­v tudatot, azzal a tapasztalatunk egész fogalomrendszerét megváltoztatjuk ezen a világon. Ezért törekszik erre mindenki. Erről szól a média. Erről szól a politika: a tömegtudat megváltoztatására és az újrateremtésére tett kí­sérlet.

Most abban kell meglátnunk a változást, hogy hogyan próbáljuk megváltoztatni a kollektí­v tudatot. Már éppen elég politikai és társadalmi hatás éri; mit szólnátok - a változatosság kedvéért - némi spirituális hatáshoz? Ha létrehoznánk a spirituális igazságunk új kollektí­v tudatát, a mélyen bennünk lakozó legfennköltebb igazságot, szó szerint egy nap alatt megváltoztatjuk a világot. Egyik napról a másikra!

Ezért olyan fontosak ennek a bolygónak az olyan jellegű könyvek, mint a Beszélgetések Istennel, és ezért jelentenek akkora fenyegetést bizonyos helyeken a vezetés számára. Mert közvetlen csatornát hoznak létre a kollektí­v vagy a csoporttudathoz.

Fontos-e a csoporttudat? Az nem kifejezés! Ezért kell nagyon gondosan eljárnunk, hogy mit engedünk a tévé képernyőjére, a mozivásznakra és a könyvekbe. íœgyelnünk kell rá, minek tesszük ki a szellemünket, és hogy miként döntünk arról, minek legyen kitéve a mások szelleme.

Az igyekezetünknek új kollektí­v tudatot és közös tudomást kell létrehoznia, mely utóbbi alatt a kollektí­v tapasztalatunk közös tudatosulását értem. Igazából arról van szó, hogy az egységünk egyetemes tudatosulására van szükségünk - annak a ténynek a tudatosulására, hogy valójában egyetlen í–sszesség, egyetlen Kollektí­v létezik, és mindannyian hozzá tartozunk. í‰s senki sem áll kí­vül rajta. Ezen az összességen belül senki sem jobb másnál, ami igazán tüneményes elképzelés.

( NEALE DONALD WALSCH )
Ugyan ez más megfogalmazásában:

"Ami a világban történik, tükörképe annak, ami itt és most bennünk, az egész emberi fajban játszódik. Mi hoztuk, hozzuk létre ezt a valóságot. De hogyan?
Ellentétben azzal, amit az orvostudomány megszállottan szajkóz: a fizikai test nem a teljes emberi lény. A test fantasztikus fizikai héj, mely révén örökkévaló önmagunk megtapasztalja a fizikai világot. Messze többek vagyunk, mint a testünk.

A Teremtés … és az igazság felszabadí­t nem más, mint az egyetlen, végtelen Szellem önkifejezése. Minden életforma az egyetlen Szellem – amit sokan Istennek hí­vnak – egy-egy aspektusa (megjelenési módja, arculata, nézőpontja - a ford.). Egymás vagyunk. Mindannyian Isten vagyunk – ha ezt a megnevezést kí­vánod használni.

A Tudat, a Forrás-Tudat – amit én vakí­tó fényként látok, és amely minden mást létregondol – e Szellem közepén van. A Teremtés a valóság végtelen számú dimenzióiból, hullámhosszaiból és frekvenciáiból áll. A fizikai világ csak egy közülük.

Az emlí­tett frekvenciák ugyanazt a teret foglalják el, mint a mi fizikai világunk. Pontosan úgy, mint ahogy az összes, a környékedre sugárzott televí­ziós, rádiós és telekommunikációs frekvencia egyszerre foglalja el azt a teret, ahol most éppen a tested van.

Nem lépnek kölcsönhatásba egymással, mert különböző frekvenciákon, dimenziókban vannak, különböző sebességgel rezegnek. Abban a pillanatban, amit halálnak hí­vunk, elménk-érzelmeink-lelkünk – tehát gondolkodó és érző részünk – kilép a testből, vagy ahogy én hí­vom: a „genetikus űrruhából”.

A mindörökké létező Szellem aspektusa, a lélek továbbhalad a valóság másik hullámtartományába, egy másik „világba”, hogy ott folytassa fejlődését. Mindössze ez történik a „halálközeli” vagy „testen kí­vüli” élmények alatt is, amikor a lélek egy kis időre elhagyja a testet, majd visszatér oda. Az ilyen élményeket átélők feltűnően egyező tapasztalatokról számolnak be. Az élet mindörökké tart – mindenki számára.

Szellemi, érzelmi, lelki énjeink mágneses energiamezők sorozatai, amelyek kölcsönhatásban állnak egymással olyan energiaörvényeken keresztül, amelyek a hindu vagy szanszkrit eredetű csakra – fénykerék – néven ismertek.

Ezek az örvények energiaspirálok, amik keresztezik lényünk minden sí­kját, és energiát közvetí­tenek közöttük. E rendszer következménye, hogy az érzelmi sí­k kiegyensúlyozatlan állapota – amit talán stressz okozott – átterjed lényünk más szintjeire, beleértve a fizikai testet is. így okozhat a stressz betegséget. Amit „fizikai” betegségnek hí­vunk, az valójában többdimenziós diszharmónia, avagy a lelki nyugalom, jóllét, az egész-ség hiánya.

A kozmoszból folyamatosan mágneses energiát szí­vunk magunkba, főként a gerincoszlop alján lévő ún. „gyökércsakrán” át. Ez az életerő áthalad lényünk sí­kjain, és rezonanciába lépünk ránk jellemző frekvenciáival, majd az í­gy egyénivé vált, lenyomatunkat tartalmazó energiát csakráinkon át szétsugározzuk a környezetünkbe... (1. ábra)

Ezt az energiát érzékelik az emberek, amikor arról beszélnek, hogy valakiből jó vagy rossz „rezgések” áradnak. Ugyanerről van szó, amikor azt mondjuk egy házról vagy egy helyről, hogy „kellemesnek”, „hí­vogatónak” vagy éppen „ijesztőnek” érezzük. Az „atmoszféra, a légkör” valójában az emberek által – a jelenben vagy a múltban – keltett rezgések, energialenyomatok összessége.

Régi csaták helyszí­nein gyakran kényelmetlenül érezzük magunkat, mert érzékeljük az energialenyomatot, amit a résztvevők fájdalma, agressziója és szenvedése hagyott ott. Alapvető különbség van a gyökércsakrán át felvett energia, és az általunk kibocsátott energia között. Ez azért van í­gy, mert az energia természete és formája megváltozik, miközben áthalad rajtunk.

Rákerül a mi egyedi energiamintánk lenyomata, és ez a minta pontosan tükrözi azt, ami bennünk, abban a pillanatban történik gondolatilag, érzelmileg és lelkileg. Pillanatról pillanatra energiamezőt sugárzunk ki, amely tükrözi, hogy mit gondolunk magunkról. úgy tűnhet, ennek semmi köze a világ befolyásolásához, pedig ténylegesen ebből fakad mindaz, ami történt és történni fog.

Valahogy úgy lehetne elképzelni ezt a folyamatot, mintha mágneses köpenybe, aurába burkolóznánk. A „hasonló hasonlót vonz” elve szerint mágneses energiamezőnk – belső személyiségünk külső tükröződése – vele csereszabatos, összeegyeztethető energiamező-azok vagyunk, amit gondolunk
ket vonz magához.

Minden,ami létezik, energia..... Az energia tudatosság, a tudatosság.... Azért vonzódunk bizonyos emberekhez, helyekhez, élményekhez és életmódokhoz, mert mágnesesen vonzanak magukhoz. Ez a vonzás „köpenyünk” mágnesességéből fakad. Köpenyünk viszont pusztán tükre annak, amit hiszünk, vélünk, gondolunk magunkról. Az életünk pontos fizikai másolata a tudatalatti elménknek.

Ahogyan az gondolkodik, érzékeli önmagát, másokat és a világot, pontosan
az kel életre fizikailag a magunkhoz vonzott emberekben, helyekben és tapasztalatokban. Amikor gyerek voltam, az a mondás járta: „Gondold, hogy szerencsés vagy, és az leszel!”. í–rök igazságot tartalmaz ez a mondás, bár a szerencséhez semmi köze. Olyan embereket, helyeket és tapasztalatokat vonzunk magunkhoz, akik mágnesesen kapcsolódnak a „köpenyünkhöz”.

Ezért ha belül azt hisszük, mindig szegények és elnyomottak leszünk, ezt a mintát tartalmazza majd köpenyünk. Azt mondhatnánk, a reménytelenség köpenyévé válik. Ez a mágneses minta magához vonzza azokat a tapasztalatokat, amelyek biztosí­tják, hogy szegények és elnyomottak maradjunk. Már meg is teremtettük a saját valóságunkat. Annyira, de annyira életbevágónak tartom, hogy megértsük:

Mi teremtjük saját valóságunkat!
xv
1. ábra: a mágneses köpeny … és az igazság felszabadí­t Az évezredekre visszanyúló vallások és ősi szövegek közös témája: „amint vetsz, úgy
aratsz”, „szemet szemért, fogat fogért”, és „amit másokkal teszel, azt teszik majd veled is”.

A szó, amivel mostanában legtöbbször jelölik ezt a folyamatot: a „karma”. Nagyon gyakran a karmát csak negatí­v értelemben tárgyalják. Valami kellemetlen dolog történik valakivel, és erre azt mondja, ez biztosan az ő „karmája” miatt volt. Majdhogynem a büntetés formájának tekintik. Egy bizonyos szinten valóban büntetés – önbüntetés. Mi hozzuk létre, nem valami dühös, í­télkező, ujjával fenyegető Isten! Szerintem, amit karmának hí­vunk az csak egy másik szó arra, hogy kifejezzük, miképpen teremtjük saját valóságunkat.

Ha kiegyensúlyozatlanok vagyunk, és ez oda vezet, hogy másokkal rosszul bánunk, ez a kiegyensúlyozatlanság fizikai tapasztalatot vonz hozzánk: „tükröt”, ami megmutatja, mit gondolunk saját magunkról. Ily módon, amit másokkal teszünk, visszatér majd hozzánk, mert még mindig ragaszkodunk ahhoz a kiegyensúlyozatlansághoz, az önmagunkiránt- érzett-szeretet hiányához, ami odavonzza majd a megfelelő eseményeket.

Ha jó viszonyban vagyunk saját magunkkal, és pozití­v felfogásunk van az életünkről, akkor a jelenben ennek megfelelő világot teremtünk magunk körül. Ez a pozití­v „karma”. Az én felfogásom eltér a New Age áramlat karmaképétől, mely szerint: ha egyszer elkövettünk valamit, akkor arra mindenképp karmikus választ kapunk, nem számí­t, hogy a későbbiekben mit teszünk.

úgy érzem, ha valakivel negatí­van viselkedünk, majd felismerjük, miért tettük, és megváltoztatjuk azon tettünk belső okát, vagyis megváltoztatjuk mágneses kisugárzásunkat, köpenyünk természetét, akkor nem vonzzuk a „karmát”. Nincs rá szükségünk, mert felismertük benső egyensúlyvesztésünket.

Ez minden, amiért a karma létezik. A Teremtés a szeretetről szól. í–nmagunk szeretetéről és mindenki más szeretetéről. A karma része ennek a szeretetnek. Eszköz, amely lehetővé teszi, hogy szembenézzünk magunkkal, ledobjuk negatí­v málhánkat, és haladjunk tovább. Segí­tség a fejlődéshez, ajándék, nem büntetés – hacsak úgy nem döntünk, hogy azzá tesszük.

Nem számí­t, életedben milyen élmények értek eddig, vagy érnek most, te teremted őket, senki más. Két dologra érdemes emlékezni, amí­g e könyvet olvasod és életed folyamán is folyamatosan: az áldozati gondolkodásmód, lelki beállí­tottság áldozati valóságot teremt! Valamint: ha hiszel valamiben, azt meg fogod valósí­tani! A valóság teremtése sok szinten történik.

Az egyének közti kölcsönhatások összessége felhalmozódik az emberiség kollektí­v elméjében. Minden faj rendelkezik kollektí­v elmével, s ezzel a faj minden egyede össze van kapcsolva. Gondolati mintáinkat folyamatosan hozzáadjuk a kollektí­v szinthez, és hozzáférésünk van a többi kollektí­v szinten tárolt mintához. Ez kétirányú áramlás: adunk és kapunk.

A tudósok kimutattak valamit, amit úgy hí­vnak, a századik majom jelenség: felfedezték, hogy ha egyszer egy faj bizonyos számú egyede megtanul valami újat, hirtelen a faj többi tagja is meg tudja azt tenni anélkül, hogy megmutatnák neki. Egyszerűen ösztönösen teszi. Habár a hivatalosan elismert tudományok nem tudják megmagyarázni a jelenséget – lévén hihetetlenül szűk a rálátásuk az élet természetére – a folyamat rendkí­vül egyszerű.

Amint egy fajon belül bizonyos számú egyed kollektí­v szintre továbbí­tja az új tudást, a kollektí­v elme változása eléri a „kritikus tömeget”. A tudás eléggé megerősödik a kollektí­v elmében ahhoz, hogy a faj minden egyes tagja hozzáférjen.

Miután ráhangolódtak a rezgésre, a gondolati mintára, ami az adott tudást tartalmazza, tudják, hogyan tegyenek meg valamit anélkül, hogy bárki megmutatná nekik, mert a gondolati minta vezeti őket. Mi ezt ösztönnek vagy ihletnek hí­vjuk, pedig valójában ráhangolódás egy rezgésre, frekvenciára, amely tartalmazza az új xvi azok vagyunk, amit gondolunk információt.

Mindaz, amit elmondtam arról, hogy az egyén hogyan teremti saját valóságát, ugyanúgy vonatkozik a kollektí­v emberi tudatra is. Tükrözi az emberi gondolkodás végeredményét, annak összességét, amit az emberi faj, mint egész gondol magáról. Ha az emberiség nem kedveli önmagát, nem szereti és nem tiszteli magát, akkor ezen a bolygón ezt a valóságot fogja megteremteni.

Annak megfelelő fizikai megnyilvánulásokat vonz magához, ahogyan a saját értékeit és lehetőségeit látja. A különbség csupán annyi, hogy ez alkalommal a mágneses köpeny nem egy embert borí­t be, hanem az egész bolygót.

Ez teremti a világméretű valóságot. A mindennapi életünkben nézd meg ennek a folyamatnak a következményeit. Az emberiség egésze szeretné elhárí­tani a felelősséget azért, ami a világban történik. Ha bármi rosszul megy, halljuk az aggódó kérdést: „Mit tesznek majd ők ezzel kapcsolatban?” Ritkán tekintünk önmagunkra, amikor felelősségről van szó.

Lehet, hogy szeretünk panaszkodni a politikusokra, a bankárokra, de azért a legtöbb ember még mindig inkább azt szeretné, hogy mások működtessék a világot, minthogy elfogadja a részvétel felelősségét. Ezek azok a gondolati minták, melyek uralják a kollektí­v elmét, és ezért az, ezt a valóságot teremti meg kollektí­v, világméretekben – a saját képére és hasonlatosságára.

A kollektí­v elme válaszként arra a vágyra, hogy „csinálja valaki más”, egymáshoz vonzotta az energiamezőket – embereket –, hogy épí­tsék föl a titkos hálózatot, mely most irányt szab mindenki életének. Megkaptuk, amit kértünk, amit „létregondoltunk”. Ugyanez igaz a vallásokra is.

Őket is a kollektí­v elme gondolatmintái hozták, hozzák létre, éppúgy, mint a médiát és más intézményeket, amelyek félelmet és bűntudatot használnak a manipulációhoz és az irányí­táshoz. Kollektí­v szinten tükrözik, amit az emberek milliárdjai mindennapi életükben tesznek.

Félelemmel és bűntudatkeltéssel manipulálnak, hogy elérjék céljaikat. Figyeld magad néhány napig, és nézd meg, hányszor használsz félelem- és bűntudatkeltést, hogy kézben tarthass egy helyzetet. Megtesszük, anélkül, hogy tudatában lennénk, és ezt a viselkedésmódot adjuk tovább a gyermekeinknek.

Mert mit is mondunk nekik? „Rossz fiú vagy! Ha még egyszer ilyet teszel, elnáspángollak! Várj csak, amí­g apád hazajön! Majd megkeserülöd!” – félelem „Rossz kislány vagy! Hogy tehettél ilyet anyáddal és apáddal? Hogy okozhattál nekünk ilyen bánatot, amikor annyi mindent megtettünk érted!” – bűntudat Ezek csak apró példák arra, hogyan használjuk a gyerekkel szemben a félelem- és bűntudatkeltést.

A gyerekek már korán megtanulják, hogy ugyanezt tegyék másokkal. Mire elérjük a felnőttkort és e korra jellemző viszonyokat, az irányí­tás és manipulálás céljából használt félelem- és bűntudatkeltést művészi szintre emeljük.

Dí­jakat kellene osztogatni érte, mint annyi minden másért! Következésképpen ez a gondolati minta eluralta az elmét, tudatot, majd ez megteremtette ennek kollektí­v fizikai tükörképét, a vallásokat és más intézményeket, amelyek megmondják nekünk, hogy mit gondoljunk, valamint mesterségesen félelmet és bűntudatot ébresztenek, hogy irányí­tsanak.

Őket is mi teremtettük, saját képünre és hasonlatosságunkra. Ők a mi tükörképünk, legalábbis a kollektí­v önmagunké. Ez azonban jó hí­r, mert í­gy hatalmunkban áll a világméretű manipulációt megszüntetni

xvii … és az igazság felszabadí­t xviii egyszerűen azzal, hogy mi magunk felhagyunk a manipuláció használatával. Az emberi felfogás ilyesfajta átalakulása létfontosságú e bolygó jövőjére és a világra nézve, amit gyermekeinkre hagyunk! Az emberiség vágya, hogy átruházza a döntés felelősségét, lehetővé tette olyan rendszer kifejlődését az eltelt évezredek folyamán, amely rendszer ma egy világméretű fasiszta diktatúra megteremtésének küszöbén áll.

Hogy a fasizmus Adolf Hitlerrel véget ért!? Bárcsak úgy lenne! Ma is ugyanaz a fasiszta gondolkodási séma irányí­tja a világ titkos kormányát, ami percről-percre úgy manipulálja az emberi elmét, hogy elfogadja a központosí­tott világméretű zsarnokságot.

Ezt a zsarnokságot úgy hí­vják új-VilágRend! í‰s hacsak fel nem rázzuk magunkat spirituális szendergésünkből, akkor ez Világkormány létrejöttében fog megnyilvánulni, valamint központi Világbankban és fizetőeszközben, Világhadseregben, és olyan népességben, amelyet beültetett mikrochipek kötnek össze a központi számí­tógéppel.

Ha bárki úgy gondolja, hogy ez nevetséges, akkor neki a következő néhány száz oldal nagyon is kijózaní­tó lesz! Elképesztően közel vagyunk mindezekhez. Itt az ideje felnőni és felébredni! Miközben annak történetét olvasod, hogy hogyan irányí­tották és manipulálták ily mértékben életedet és az egész bolygóét, kérlek, ne téveszd szem elől: ezt közösen hoztuk össze.

Az emberek, akiket megnevezek és az események, amelyekről í­rok, csak tükrök, amik visszatükrözik az emberi fajra és a Földre a saját gondolatmintáinkat. Ez a világ
csupán fizikaivá vált emberi gondolat.

Amikor felismerjük, melyek a káros gondolatminták és eltávolí­tjuk azokat, a fizikai valóságunk meg fog változni, és a világ is meg fog változni. De nem előbb!
Ez a történet velünk kezdődik és velünk is végződik" .(David Icke:í‰s az igazság felszabadí­t!)( Ezvan kiadó)

* thesecret


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:33 ]
Vissza az elejére
Oldal:   <<        >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System