Oldal:   <<        >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Solyom
h júl 23 2012, 08:04
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Lélek-magunkAz égi taní­tások folyamatosan elmondják, mennyire fontos, hogy megtaláljuk önmagunk középpontját, belső harmóniánkat. Ez segí­t megértenünk kik vagyunk és honnan jöttünk.
Igazából ez nem jelent mást, minthogy rádöbbenünk Istennel való azonosságunkra. Arra, hogy Létezésünk Belőle született és Benne teljesedik, csak addig egy kicsit Világot látunk.

Mint a Teremtő gyermekeinek, mindig, minden pillanatban lehetőségünk van Atyánkkal kapcsolatba lépni, kapcsolatban lenni. Ez a kapcsolat egy örök, elmúlhatatlan Szeretet-Fény, mely Létezésünk, Van-ságunk alapja.

Ez a Fény születésünk pillanata, mely téren és időn kí­vül mindig Atyánk Szí­vében tart minket.
Mikor megszülettünk egy csodálatos Fényszikra pattant ki az isteni Szí­vből, mely annak egyedi Szeretetdobbanásából keletkezett. Ez a dobbanás az í‰let ritmusával rezonál és folyamatos kapcsolatot tart a Teremtés táncával.

A Teremtés állandó változás és fejlődés, mely harmóniában működik az isteni Akarat Rendjével, és éppen ebben van állandósága.
Minden Fény ebben az állandóságban, a Teremtés tiszta csodáját éli meg a maga valóságában, a Létezés aspektusain keresztül.

Mik is vagyunk akkor Fényszikraként?
Tiszta, fénylő Szeretet-megnyilvánulások, Isten Létezésének bizonyí­tékai (mi meg mindig máshol, kí­vül keresgélünk, mikor mi magunk vagyunk, amit nem akarunk meglátni).

Biztos történt már veled olyan, hogy annyira boldog voltál csak úgy, Magadtól, minden külső körülmény ellenére, hogy szinte szikrákat láttál táncolni magad körül…

Ezek azok a Szeretet-energia „szellemi-kisülések”, melyek teremtő erőd által a térben megjelennek, mert képes vagy összekapcsolódni szellemi Fényeddel. Ilyenkor Szí­ved tiszta, isteni szeretete, szellemi és lelki tereiden át olyan fényerővel sugároz, hogy láthatóvá válik az érzés az í‰let-öröm.

Ezek a Fényszikrák a te energiateredben csillognak, és megrezegtetik aurád, mely tested felé sugározza a Szeretet emelkedett állapotát. Tested aztán érzékszerveiden keresztül mint jó érzés, öröm fogja ezeket fel. így emberként te is táplálod lelked ezzel a megéléssel, hiszen, minden, mit emberként tapasztalsz, lelked emlékezetét gazdagí­tja.

De mi is a lélekmag?
A Lélekmag a teremtő isteni Szeretetszikra lelki Fénye.
A Létszikra Isten szellemi esszenciájából kiváló Fény, egy születés, a Teremtés.

Ez a Fényszikra Isten Tudatosságát és szerető erejét birtokolja, és együtt pulzál a Létezéssel: VAN!
Az isteni Tudatosság Fényszikrája kibocsátja Létét, és szellemi Fényt hoz létre, í–nmaga kifejeződésén, ragyogásán keresztül a Teremtés aspektusaiban.
De ahhoz, hogy Fénye átfogja a rezgések minden rétegét, az adott térben való megnyilvánuláshoz í–nmagát alakí­tania kell.

így a Szellem teremtő Fényszikrájából kihelyez egy Fénymagot, melyet lelki anyaggal von be, de központja ugyanazon a szellemi rezgésen dobban, összeköttetésük maga az isteni Fény-minőség.
A szellemi Szí­v belehelyezi magát a lelki Szí­vbe, melynek fénylő szikrája EGY azon Létezés!

A lélekanyaggal bevont isteni szikra képes arra, hogy kapcsolatot tartson fent az anyag és a szellem között.
Ezért a szellemi Szí­vből képesek vagyunk egy lépéssel eljutni a Szeretet Fényútján keresztül a lelki Fényszí­vbe, majd onnan tovább az ember szí­vében létező isteni Szikrába a Lélekmagba. De ez ugyanúgy megfordí­tva is igaz. Lelkünkkel emberi Szí­vközpontunkból tartjuk a kapcsolatot az isteni minőségen keresztül, és lelki szí­vünkön át érhetjük el szellemi Tudatosságunkat.

Mikor meditálunk, emelkedünk, ezeken a Fénykapukon át lépünk az örök Létezés tereibe, melyek össze vannak kötve a szellemi Tudat rezgéseivel, az isteni Szikra fényével.
Ez a lélekmag tehát emberi Szí­vünkben ugyanúgy maga az isteni Szikra, mely a Szellem tudatossága Bennünk, csak közben áthalad a lelki téren, hogy fizikai világunkban megnyilvánulhasson.

Minden Fényszikra összeköttetésben áll a Szeretet isteni rezgésén keresztül a szellemi-lelki és fizikai Szí­vben!
Tehát a szellemi, lelki és fizikai Központunk az egy isteni Minőség szikrája, mely az adott aspektusunknak adja a Teremtés ritmusát.
Lélekmagunk a kapu magasabb Létezésünk aspektusaiba, és az onnan érkező taní­tások és Fények belépési pontja.

Létezésünk emberi, lelki és szellemi aspektusai folyamatosan kapcsolatban állnak és hatnak egymásra.
Mikor emberi tudatunk megnyí­lik a lelki Fényre, szellemünk elkezdi hangolni Lélekmagunkat. Ez azt jelenti, hogy a Fénykaput nagyobbra tárja, hogy több Fény áradhasson belénk, ezáltal jobban rezeghessen bennünk az isteni Fényszikra visszarezonálva a szellemi Tudatosságot.

Ekkor nyí­lnak meg bennünk olyan felismerések, melyek eddig hittel éltek bennünk, de most ezzel a Fénnyel tudássá érnek.
Lélekmagunk rezonanciája bennünk magasabb frekvencián képes már rezegni, mert mi magunk több Fényt engedünk magunkba.
Ha tudatunkat engedjük fejlődni és át-szellemiesedni, akkor ezek a tudati rezgések már képesek felfogni, megérteni és rákapcsolódni lélekmagunk rezonanciáira.

Olyan ez, mintha fizikai szí­vünk lenne a vevő (mint egy rádió), ami azt képes közvetí­teni, amire mi beállí­tjuk. Hiába küldi az adó (lélekmagunk) a szélesebb sávok jelzéseit is, amí­g ki nem teljesí­tjük ezeket a tudati érzékeinket, nem értelmezhetjük a jeleket.

Ezért lelkünk folyamatosan jelzéseket küld emberünknek, hogy engedje újabb frekvenciára állí­tani tudatosságát, hogy a lélekmag rezonanciából újabb tartalom legyen értelmezhető.
így haladunk lépésről-lépésre a tudatosodás útján az isteni megértése felé…

Szellemi Fényszikránk örök összeköttetése lélekmagunkkal nem változik, csak mi fejlődünk, és jövünk rá ennek lényegére. Ahogy nyitogatjuk tudatosságunk kapuit és egyre több szellemi Fényt engedünk lelkünkön keresztül í–nmagunkba, egyre biztosabban érezzük az összeköttetést, az összetartozást Istennel.
Ezért emberként nagyon sokat tehetünk fejlődésünkért, ha szeretetteljes megismeréssel és elfogadással vagyunk elsősorban önmagunk iránt, hiszen Isten Létének bizonyí­tékaként vagyunk a Földön!

Saját Létezésünk, í–nmagunk megismerésének vágya elindí­tja bennünk tudatosodásunk, mely minden nappal egyre több csodát tár fel előttünk, és bár sokszor kell választanunk, de ha engedjük, hogy Szí­v-vezérlésünk dolgozzon bennünk, rátalálunk Lélekmagunk hangjára, mely Isten szavait suttogja bennünk.

Ez pedig í­gy hangzik: SZERETET VAGY!

2011. 02. 10.
Pusztai Orsi

* kristálycsakra


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:33 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 08:07
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
íœzenet a Földön ébredő tudatoknakFejlődésetek nagyon fontos szakaszába érkeztetek

Kedves ébredő, multi-dimenzionális entitások a Föld bolygón! íœzenettel érkeztünk hozzátok. Fejlődésetek nagyon fontos szakaszába érkeztetek. Sajátí­tsátok el és alkalmazzátok a következő tanácsokat, melyeket a tiszta szí­v rezonanciáján szeretnénk átadni nektek. Tudnotok kell: végtelenül szeretünk benneteket. í‰bredjetek!!!

Mára minden Földlakó előtt világossá válhatott, hogy bolygótok, de sokkal inkább a rajta élő lények, azaz ti magatok, soha nem látott változáson mentek keresztül. Ez a folyamat egy dicsőséges, magas tudatosságú, paradicsomi állapotokat kí­náló életforma születését eredményezi a planétátokon, í­gy joggal nevezhetjük í‰bredésnek.

Az a mesterséges mátrix, amely oly sokáig takarta szemetek, most töredezőben van. Igen szétesőben van, méghozzá gyorsabban történik mindez, mint ahogy azt majd sokan követni tudják. ím a ti, ébredő tudatok, pontosan tudjátok mi fog történni, legalábbis azt, ami a fejlődő Tudatotokat és a létezést alkotó Energiát illeti. Rá fogtok jönni, hogyan működik saját lényetek, fel fogjátok ismerni – sokatoknál ez már történik is – a lényetekben rejtőző teremtő energiát, és használni is fogjátok azt.

Egyszóval, felébredtek. Felébredtek az évezredes álmotokból, amelyet szundikáló tudatotok épí­tett maga köré. Igen ez az álom nem más, mint a Mátrix. Sokan közületek, akik az í‰bredésen keresztül mentek, megpróbálták már ezt a folyamatot megörökí­teni. Vannak szakrális meséitek (Csipkerózsika, Hófehérke és a hét törpe) a múltatokból, antik művek a régmúltatokból (Atalanta futása) vagy éppen modern kori filmek (Mátrix), melyek mind az í‰bredés folyamatát ihlették ábrázolni.

í‰bredésetek jelen pillanatban is zajlik. Tudnotok kell, hogy minden pillanatban veletek vagyunk, és végtelenül szeretünk benneteket. í‰bredjetek!!!
Hogy hogyan? A végtelenen szeretet az egyetlen valóság, minden más illúzió. A végtelen szeretet a teremtő energia önmagába történő visszatérése.
Azok közületek, akik értik már a teremtő energia működésének elvét, már új világban élnek, gondolkodnak, alkotnak. Ez a világ természetszerűleg tele van bőséggel, szeretettel, és igen… az alvó tudat számára úgynevezett csodákkal is.

Csodákra vagytok képesek, mert lényetek több-dimenziós és végtelen. Ehhez azonban meg kell tanulnotok a Létezés alapvető elemének, az Energiának működését. Az Univerzumot alkotó energia-tömeg kicsinyí­tett, (mikro-kozmikus) mása lényetekben is jelen van, és már ébredezik. Szintén ébredező tudatotok képes lesz ezt az energiát felhasználni. Amint ez megtörténik, megszületik egy új világ, melyre oly régóta vágytok. Megszületik a Spirituális Fí–LD.
Mindennek érdekében, le kell vetnetek az a bénultságot, mely a tudatot, azon-belül, a kollektí­v tudatot próbálja sakkban tartani.

Tudnotok kell: nem arra születtetek, hogy életeteket rabszolgaként gyárakban, robotmunkával töltsétek, ébredjetek!!! A lelketek szabadulásra vár! í‰bredjetek!!!

Arra születtetek, hogy életeteket szabadon, bőségben, szerelemben töltsétek, és a Teremtő energiáját lényeteken kisugározva alkossatok! í‰bredjetek!!!

A tudatotok hatalmas tempóban, hihetetlen sebességgel ébred a Mindent alkotó energia lényetekben található esszenciájára. Engedjétek el a megszokottat, engedjétek el a haldokló Mátrixot, és két kézzel kapjatok az új, a lehetetlen után! Tudnotok kell, hogy minden lehetséges, mert tudatotok végtelen! í‰bredjetek!!! Nem arra születtetek, hogy, tudatotokat tévével és jelentéktelen dolgokkal tartsák fogva. A teremtők ti magatok vagytok, ébredjetek!! Használjátok az internetet, mert az – bármilyen furcsa - saját kollektí­v tudatotok tükörképe.

írjátok le vágyaitokat a szabadságra, szerelemre, gazdaságra vonatkozólag, fejezzétek érzelmeiteket és szereteteket, majd tegyétek azt közzé!! Hatalmas, pozití­v energiákat sugározhatok ki a kozmikus tudatba!! Alkossatok, í­rjatok, zenéljetek, fessetek és osszátok meg! Mindenekelőtt pedig SZERESSETEK! Feltétel nélkül, szeressetek!! A teremtő energia felhasználása kulcsfontosságú az életetekben!! í‰bredjetek!!

Nem arra születtetek, hogy, hazugságokkal és félelemkeltéssel eltávolí­tsanak benneteket a valódi lényetektől! Arra születtetek, hogy felismerjétek lényetek két esszenciáját, a végtelen tudatot és a Mindent alkotó energiát! Amikor szerettek, használjátok ezt az energiát, és meglátjátok, elakad majd a lélegzetetek, mert megismeritek a valóság magasabb állapotait! SZERESSETEK! SZERESSETEK FELTí‰TEL Ní‰LKíœL!

A tudatszintetek elérte azt a fejlettségi állapotot, amikor képesek vagytok megérteni a bennetek is működő teremtő energia lényegét. Körülöttetek és bennetek is minden ENERGIA! Nincs szükségetek rá tovább, hogy az energiát fizikai hordozókból nyerjétek! í‰bredjetek!!!

Elérkeztetek arra a tudatszintre, képesek vagytok rá, hogy a bárhol jelenlévő tér-energiát felhasználjátok, itt és most!! Az energia végtelen! Testi-lelki, spirituális, és anyagi szabadságotok a küszöbön áll !! í‰bredjetek!!! A szabad-energia technológiája felhasználásra vár. í‰bredjetek!!

Tudnotok kell, hogy végtelenül szeretünk benneteket. Az utatokon, ha elakadtok, mindig kérdezzetek, és a válasz nem várat magára soká. Szeretünk benneteket, ébredjetek!!!

* angyalforrás


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:34 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 08:09
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
2011. Március – az isteni összetartozás felismeréseJézus szerint ebben a hónapban felfedezzük magunkban, hová tartozunk.

Március:

Az év harmadik hónapja emberi, lelki és szellemi kapcsolatainkat tárja fel előttünk. Bensőnkből kiáradva mutatja meg ezen kapcsolatok tisztaságát. Felismerések sorozata vezet végig minket kapcsolatainkon. Miként viszonyulunk személyekhez, tárgyakhoz, elképzelésekhez? Mi motivál minket ebben a kapcsolatban? Meglátjuk-e benne az isteni lényeget, vagy csak szemünk, érzékszerveink vezetnek? Hogyan kapcsolódunk másokhoz? Milyen szinten működnek ezek a kapcsolatok?

Csupa olyan kérdés, melynek bizonyosságát csak belső Lényünkben találhatjuk meg. Valósággá válnak életünkben az isteni összetartozások, ezáltal bizonyossá válik mindaz ami igaz, s mindaz ami csak felszí­nes. Minden kapcsolatban meg kell találnunk azt a Szí­vből kiinduló Fényszálat, mely a lelki és szellemi tisztaságot jelenti. Ha ezek a szálak csak az általunk kivetí­tett képekhez kapcsolódnak, és isteni Fénymagunkhoz nem jutnak el, nem válhatnak bizonyosságunkká, mert nem benső lényegünk részei. Fel kell ismernünk részeinket és kapcsolatainkat isteni Szeretetünkön keresztül.
Bizonyosságunk: az isteni összetartozás felismerése!

Március ugyancsak tartogat számunkra hangolásokat és tisztulásokat, de elsősorban az Egység visszaállí­tását célozzák az érkező energiák. A múlt hónap aktí­v lélektisztí­tásai elérték céljukat, és felszabadulhattak bennünk olyan területek, melyeket eddig nem tudott kitölteni bennünk az isteni Kegyelem, mert régi, beragadt energiákkal terheltük meg azokat.

Ez a hónap újjal tölt fel minket, az új lehetőségek és kegyelmek Fényével.

Lelkünk folyamatosan szólongat bennünket, mert szeretne minket a szellem leáradó fényével megérinteni. Az emelkedés egyik feltétele testünk anyagi voltának átszellemesí­tése. Ez nem azt jelenti, hogy megszűnik létezni fizikailag, csak azt, hogy egy finom-anyagi testté alakí­tva képesek leszünk együtt emelkedni vele. A test átalakulásához, azonban először tudatilag kell fejlődnünk, mégpedig arra a szintre, ahol már a Szeretet és a Hit ereje és tisztasága bennünk elegendő ahhoz, hogy ezeket a szellemi energiákat lehozzuk és megkössük magunkban.

Ezért ez a hónap erőteljesen segí­ti és ösztönzi a test-lélek és szellem tereinek párbeszédét.
Mint univerzális létezők, tudatunkkal a fizikai, lelki és szellemi tereinket is benépesí­tjük. Annak ellenére, hogy ennek nem vagyunk mindig tudatában, lelkünk és szellemünk is teszi a dolgát a saját dimenziójában ugyan úgy, ahogy mi emberként itt a Földön.

Probléma akkor adódik, ha ezek a cselekedetek nincsenek harmóniában, ha szellemünk, lelkünk és emberünk nem ugyanazért dolgozik.
Ha emberünket földi gondolatai, lelkünket túlzó vágyai vezetik félre kijelölt útjáról.
A szellem bölcsen figyel, nézi, mit is csinál ez az ember?

Lelkünk, mint összekötő szellemünk és köztünk, próbál közvetí­teni, segí­teni, utat mutatni, de sokszor nem hallgatunk rá, belefárad, megsértődik és már nem akar törődni velünk. Minek, úgysem figyelnek rá!

Olyan is van, hogy mi magunk korlátozzuk lelkünket azzal, hogy falakat emelünk magunk köré, bezárkózunk, vagy félelmeink hatására lelkünket „megkötözzük”, í­gy nem tud lépni, ösztönözni minket, hiszen „meg van kötve a keze”.

Most nekünk, embereknek kell felismernünk, és megszólí­tanunk magasabb aspektusainkat.
Itt az idő, hogy megkérjük szellemünket a vezetésre. Ő kérésünk ellenére nem tehet semmit, hiszen Atyánktól szabad akaratot kaptunk, és csak pár szó választ el a segí­tségtől, amit viszont nekünk kell kimondanunk. Kérj és megadatik!

Szólí­tsd meg lelkedet és szellemedet! Küldj szeretetet nekik. Békí­tsd meg lelkedet, ha a harmónia megbomlott volna köztetek (ha folyamatosan semmi sem sikerül, mindig akadályokba ütközöl, az jelzi, lelkeddel nem vagy harmóniában). Engeszteld ki a szereteteddel és azzal, elfogadod, hogy sorsod útján navigáljon téged. Jó tudni, hogy sorsunk térképe lelkünk kezében van. Balgaság lenne navigátor nélkül a vakvilágban ténferegni.

Kérd meg szellemedet, irányí­tson Fénytudatával. Legyen Ő minden gondolatod, szavad, tetted vezetője a szellemi Szeretet Fényével. Vezérelje lelked tisztaságát, emberi életed lépéseit.

Ha felkéred őt az irányí­tásra, az isteni Rend Vezetése alá kerülsz, a Gondviselés emel karjaiba. Ekkor nem kell mást tenned, csak az isteni Akaratot elfogadva hagynod magad. Letenned az ellenállásodat és emberi akaratosságodat, hogy magadba engedhesd a Létezés ajándékait.

Ezért nagyon fontosak a hónap energiái. Ezt az Egységet csak úgy állí­thatod harmóniába és tökéletes kapcsolatba, ha te az ember teszel érte(d).
Nélküled nem lehetséges, hiszen te vagy a legerősebb és a leggyengébb láncszem is egyben. Attól függően te minek tartod magad, és hited mikortól válik tudássá benned!

Ha engeded í–nmagad részeinek harmonikus kapcsolódását, emberi léted kapcsolatai is a szellemi és lelki erők által irányí­tott, szeretetteljes és igaz közösséggé alakulnak.

Ez a hónap a Tudatosság hónapja, a szellemi kapcsolat és a hovatartozás hónapja.
Elhiszed-e, hogy isteni gyermek vagy? Hogy Istenhez tartozol? Hogy Jézus eljött és kegyelmet hozott neked és krisztusi í‰ned, mely ezt a megváltást és Őt elfogadja, EGY Ővele?

Képes vagy-e elfogadni, hogy a Szentháromság általad valósul meg? Hiszen te vagy itt, most a Földön Isten keze és lába, imáinak megtestesülése!
Te mikor imádkoztál Istenért és az Ő Akaratának megvalósulásáért?

Mikor ezt teszed, nem másért í–nmagadért imádkozol, hiszen Te Isten megvalósulása vagy!
El tudod ezt fogadni?

Kezdd el felfedezni, ha még nem tetted, minden aspektusodat. Tanuld meg érezni lelki és szellemi tereidet, tudatosságodat. Meditálj, imádkozz, mert ebben a hónapban ezek nagyon fontosak! Ezek visznek előre a fejlődés útján.

Minél gyakrabban emelkedsz ezen aspektusaidba és érinted meg a Fí‰NYt, annál tudatosabban és fényesebben élheted í‰leted, minden Létezésedben!

Csodás emelkedést és tudatosodást nektek!

Uram, legyen meg a te Akaratod, áldott vagy!

A hónap fontosabb napjai:

Március 1. – A hónap első napján megérint szellemi Fényünk, hogy ösztönözzön minket a kapcsolatfelvételre. Egy Fénytér nyí­lik meg a fejünk fölött és a Szí­vünkben, hol az isteni Tisztaság és Szeretet lakik. Ezen a téren keresztül finom szellemi energiákat közvetí­t nekünk lelkünk, de magát az érintést szellemünk irányí­tja. Ezzel egy finom vágy kezd munkálkodni bennünk, mely vágyik megismerni ennek a Fénynek a forrását. A Szeretet csatornáját tisztí­tja bennünk ez a Fény, hogy megérthessük az üzenetet: EGY-ek vagyunk!

Ma az ima sokat segí­t, hogy a Hit csatornáján át befogadhassuk ezt a szellemi Fényt.
Drága Szellemem!
Tisztelettel kérlek, irányí­ts engem és tölts el azzal a szellemi Fénnyel, amire itt most szükségem van, úgy ahogyan az a legjobb nekem!
Köszönöm, elfogadom, befogadom!

Március 3. – A Szeretet behangolása kezdődik, hogy a három aspektus harmóniába kerülhessen.

A számok ereje is segí­t ebben. A év, 2011=4. A négy a megvalósulás a fizikai világban történő alkotás és teremtés száma. Ezért ebben az évben sok változás történik, mert az év energiái segí­tik ezeket a megvalósulás-, és a fizikai szintre való teremtés energiáival. A hónap és a nap két 3-asa erősí­ti egymást és együtt a Lélekmag számát adják (6). Sokan ezt a számot nem szeretik, mert különböző hitrendszereket kapcsolnak hozzá. De a 6 nem más, mint az isteni Teremtés megvalósulása. A négy Őselem összekötése í‰g és Föld energiáival Isten szeretete és Földanya ajándékai által.

A hatágú csillag (hexagram) eredendően ezt jelenti és nem vallási szimbólumot. A három aspektus: test-lélek-szellem, az isteni Fény tengelyében összeköttetésben vannak. A tengely harmonikus rezgését és a benne áramló Fényt a Szeretet tartja egyensúlyban. Ha minden aspektusunkban felismerjük, elfogadjuk és szeretjük í–nmagunkat, a hármas egység jól működik. A ma szellemi tereinkből bennünk végigáramló Szeretet felemelő ereje segí­t, hogy megérezzük ezt az elfogadást. (Ha valaki melankolikus, vagy szomorú lesz, az azért van, mert benne olyan önhibáztatások, önelfogadás-beli blokkok vannak, amik ennek az energiának egy részét visszaverik és a lélektest ezen pontjain megrezegtetik.) Keressük meg, hol érezzük ezt magunkban és szeretettel bocsássunk meg í–nmagunknak, í­gy engedjük el ezeket a gátakat.

Március 6. – Test és lélek közötti kapcsolat beállí­tása folyik a lélekmagon keresztül. Ez a Fényszikra isteni Létezésünk és Szeretetünk központja bennünk, a Szí­vünk terében. Innen tudunk kapcsolatba lépni lelki tereinkkel, majd felemelkedve szellemünkkel. Most a lélekenergia szólongat bennünket, nyissuk meg a kaput magunkban, mely beengedi testünkbe a Szeretet ajándékait. Lelkünk csak akkor tud erejével segí­teni minket, ha azt emberként elfogadjuk és a Lélekkaput magunkban kitárjuk. Meditáljunk Szí­vünkre, lássuk meg a Szí­v kapuját, és tárjuk ki a lelki Fényre! Az ima itt is nagy erővel segí­t bennünket. Hí­vjuk a Szí­v angyalait és mestereit segí­tségül.

Március 9-10. – A hét közepén egy áthangoló, tisztí­tó erő érkezik, mely igen erősen hat ránk. Az erő két irányból, fentről és lentről is dolgozik rajtunk. A bennünk lévő energetikai csatornákat és energiapályákat tisztí­tja. A teljes folyamathoz azonban tudatosí­tanunk kell kapcsolatunkat szellemi Fényünkkel és Földanyával! Nélküle emberként nem tudjuk elfogadni az í‰g ajándékait. Földanya szeretetteljes gondoskodása táplál és gyógyí­t minket. Lelkünk és szellemünk elfogadása és megértése ezért innen kell épí­tkezzen, a gyökerektől. Ahhoz, hogy az energiát áramoltató pályák jól működjenek, megfelelő mennyiségű és minőségű földi és égi energia szükséges bennünk. A mennyiség elfogadásunkon és felajánlásunkon keresztül dolgozik. A minőséget befolyásolja gondolat-, és érzésvilágunk, valamint az Őselemek harmóniája bennünk (http://www.kristalycsakra.eoldal.hu/cikkek/meditaciok/gyakorlat-az-elemi-energiak-harmonizalasara). Ezeken a napokon mindig kezdjünk és zárjunk harmonizáló gyakorlatokkal.

Március 12. – Az időtényező korrigálása folyik. A szellemi tér időtlensége, a lelki terek lélekidő aspektusai és a fizikai idő folyamatos kiegyenlí­tése mesteri és angyali erők felügyelete alatt áll. Ezek a tudati térben korrigálást igényelnek, hogy a Jelenlét mindig az isteni Pont végtelenségével kapcsolódhasson az itt és most idő-tengelyéhez. Ez azt jelenti, hogy a fizikai anyag rezgésszámának emelkedése az időhálóban változásokat kényszerí­t ki. Az időnek a térben ugyanúgy rezgése van, hiszen bele kellett helyezni a tudati világba a fizikai sí­k viszonyí­tási tényezőjeként. Az emberi érzékszervek ezt gyorsuló időként definiálják, de nem igazán fogják fel a maga teljességében. A Föld emelkedési folyamatában ezeket a hálókat mindig az adott rezgésszámra kell állí­tani, hogy ne keletkezzen zavar a tér-idő rendszerben.

Ezért néha úgy érezheted, kiestél az időből… mintha nem is itt lennél, elbambulsz, máshol jársz. Ezzel nincs baj, csak mikor észreveszed, tudatosí­tsd magad fizikai, lelki és szellemi egységedben, a Jelenlétben.

Jelentsd ki: itt és most fizikai, lelki és szellemi egységemben vagyok. Testem-lelkem-szellemem harmóniában és szeretetben van.

Március 15. – Ez a nap nekünk magyar vonatkozásban is fontos, mint a Szabadság megélése Nemzetlélek szinten, és ugyanakkor energetikailag is erős nap. Egy Fényháromszög alakul ki minden terület fölött, melyek egységként összetartoznak. Ezek az egységek földrészeket fognak össze. Minden terület központjában kötődik meg a Fényháromszög csúcsából leáradó energia-nyaláb.

E körül a központi tengely körül kezd el forogni a Fényháromszög és rezgi szét azt az erőt, mely az összetartozás isteni érzését és szellemi-lelki Fényét sugározza. Aki figyeli megnézheti, hol kötődik le a mi egységünket befogó Fényháromszög.
Kérjétek magatokba a Szentháromság energiáit és szeretettel gondoljatok minden aspektusotokra, hogy a szellemi-lelki Fény az összetartozás energiáit stabilizálhassa bennetek.

Március 19. – A megerősödés napja. A folyamatos lelki és szellemi összekötődések olyan erőket mozgatnak meg bennünk, melyek megerősí­tik a Hit és Szeretet csatornáit testi szintünkön. Természetesen ez a megerősí­tés mindenkiben olyan szinten nyilvánul meg, ahogyan azt ő el tudja fogadni, meg tudja élni.
Légy türelmes és engedd, hogy életed a magad útján haladjon, fogadd el ezeket a változásokat úgy, ahogyan történnek. Egyszerűen érezd meg, hogy lélekben megerősödtél…

Március 21. – Tavaszi napéjegyenlőség. Az életünk új szakaszát nyitja ki bennünk ez a Kapu. Békés megelégedettség indul el benső lényegünkből, hogy megérintse emberi mivoltunkat. Ez a béke szellemünk bölcsessége, ami erőteljesen tör a felszí­nre. Ez a bölcsesség megláttatja velünk teremtő erőnket és felelősségünket. Ugyanakkor az Univerzum és a Föld energiaterében is erőteljes hatások érvényesülnek. A Nap energetikai központjában is hangolás történik, és egy újabb frekvenciasáv aktiválódik, mely a Naptevékenység változásához vezet.

A Kapu ami ma nyí­lik felettünk, a szellemi Fény újabb tartományait engedi az emberi tudatosság dimenzióiba. Ezért ma imáink a nyitott Kapun keresztül egyenesen a szellemi Fénybe, Isten szí­ne elé kerülnek. Engedjük ma vezetni magunkat szellemünk által és reggel kérjük meg Felsőbb í‰nünket tudatosságunk kinyitására. Ma különösen figyeljünk, hogy minden kimondott szavunkat töltsük meg a Szeretet Fényével.

Március 27. – Az új lehetőségek feltárulkozása bennünk. Továbbra is folyik létezésünk aspektusainak összehangolása és ennek eredményeképpen, a már harmóniába kerülő területek új energiákat áramoltatnak bennünk. Ha mindezt elfogadjuk és szeretettel megéljük, akkor teret engedünk ezeknek a segí­tő erőknek életünkben. Fogadjuk el, hogy változunk, fejlődünk és éppen ezért környezetünkben is változások mutatkoznak. Világunk olyan, amilyennek mi látjuk. Ha szeretettel nézzük, a Szeretetet vesszük észre benne és Szeretet rezeg körülöttünk is.

Ilyenkor szépen, szinte észrevétlenül eltűnnek az életünkből azok a személyek, dolgok, szituációk, melyek már nem tudnak taní­tani, segí­teni tovább minket. Fogadjuk el, hogy fejlődésünkkel újabb energiákat, személyeket, lehetőségeket hí­vunk magunkhoz, és ne gátoljuk lépéseinket azzal, hogy beleragadunk a régibe. Ha hagyod vezetni magad szellemi Fényed, a Gondviselés által, minden úgy történik, ahogyan számodra a legjobb, csak tedd le azt az akaratot, amivel mindenképpen irányí­tani akarod a körülményeket és az embereket. Légy megengedő, és adj teret az új lehetőségeknek!

Március 29. – Kiegyenlí­tődés. Ma olyan energiák áradnak szét, melyek a Föld központjából Földanya szeretetét, és a Nap központjából Isteni Fénymagunk, Atyánk szeretetét áramoltatják a térbe. Ezek a szeretet-erők összekapcsolódva egy apró szivárványgömböt alkotnak. Ha megnézed az energiateret, a mai napon nagyon sok apró szivárványszí­nű fénygömböt láthatsz lebegni. Ezek a fénygömböcskék meg-megérintenek téged és minden egyes érintéssel, mint apró áramütések közvetí­tik szí­vfrekvenciádnak ezt a Szeretet-energiát. Mindez segí­t í–nmagad felfedezésében és elfogadásában, mert ezek a szeretet-impulzusok arra ösztönöznek, hogy szeretettel tekints magadra és magadba. Ma sok kérdést feltehetsz önmagadnak-önmagadról. Válaszold meg szí­veddel ezeket a kérdéseket és kerülj közelebb lényegedhez.

Március 31. – A hónap utolsó napján újabb lélekerők érkeznek hozzánk, hogy emlékeztessenek, kik is vagyunk és hová is tartozunk. Tedd fel magadnak a kérdést: kapcsolódom-e minden aspektusomhoz és be tudom e fogadni magasabb tudatosságom segí­tő erőit? A hónap összehangoló energiái segí­tenek feltárni benned kapcsolódásaidat belső és külső világoddal. Most már nézz magasabb, szélesebb nézőpontból életedre és figyeld meg milyen változások indulnak el benned szellemi Fényed hatására. Bí­zz magadban és abban, hogy szellemed pontosan tudja hová tartozol… Istenhez!

Csodás felismeréseket és megéléseket mindenkinek.

Szeretettel Pusztai Orsi

* Kristálycsakra


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:34 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 08:12
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Androgün rácsok - Korona csakraMária Magdolna. vagyok. íœdvözletem. Isten hozott az újjászületés mai isteni napján benneteket. A Minden Létező szent Isteni jelenlétében gyűltünk ma össze.

A legmagasabb isteni lenyomatban és a Lélek isteni lenyomatának mindenható, hatalmas jelenlétében, a szent í‰n isteni lenyomatában. Az egységbe való utazásotok most teljesen új irányt vesz. í‰s biztos vagyok benne, hogy legalább egy szinten ezt már valamennyien szétküldtétek. Ahogy érzitek a lépteiteket a fény isteni ösvénye által a szent énetek isteniségébe hí­vogatni, meg fogjátok tapasztalni az isteni kifejeződés új szintjének megnyilvánulását, amint az szent í­géretet tesz nektek, az új élet isteni esküjét. A mai napon elhozzuk mindannyiótok számára 9-es szám szent rezgéseinek áldását. Ennek a számnak a rezgései aktiválnak egy dimenziók közötti átjárót a korona csakrátokba, amely tovább terjed a gerinc oszlop szakrális aranyszálán keresztül a gyökér csakrába. í‰s í­gy van az, hogy az észak és a dél, kelet és nyugat egymást isteni kiegészí­tőként ismeri fel, de a fény szent fivéreiként és nővéreiként is.

A menny találkozik a Földdel és ti a szellemi megvilágosodás 9. dimenziójába vezettettek. új dolgok í­géretei jönnek el. Dolgok, események, kifejezések egy teljesen új dimenzióból. Az is a mai nap áldása, hogy a 9. és a 1O. dimenzió egymáshoz simul. Beléptek a 9. dimenzió kapujába, de a 1O dimenzió szent terébe is beteszitek a lábatokat. Ez azt jelenti, hogy megteszitek saját hatalmatok, ön uralásotok következő szintjére vezető útjának első lépéseit. Ahogy a fény mesterei összegyűlnek ma velünk lehorgonyozzuk a korona csakra 7. androgün rácsát.

Ez a menny és a föld beavatása, a szí­v és az elme egyé válnak.

A fény találkozik a fénnyel, a szeretet felismeri a szeretetet, az igazság rátalál az igazságra. í‰s a bolygótok a szabadságba vezető új utat kap ajándékba.

E két dimenzió energiáinak egyé válása eredményeként megnyilvánuló energiák megkönnyí­tik a csakrákba kódolt tudás mélyebb fölismerését, a szám szent igazságának felbukkanásával. Nagyon fontos, hogy mindenki engedje megnyí­lni az énjét, elméjében és szí­vében, mert amit valóságként ismertetek a múltban az kezd elmozdulni. í‰s amit örökül hagytok az egy új világ, új dimenzió.

Tehát a mai napon a 9. és a 1O. dimenzió megnyí­lik, hogy befogadja a Föld Anyát, befogadja az emberiséget és üdvözöljön minden útra kész lelket.

Mindazokat, akik az új életet választják, akik a szellemi megvilágosodást választják, az új élet í­géretét és akik a régi paradigma tudatosság befolyásának végét választják, és az önismeret új szintjére lépnek.

Ők mind magukhoz ölelhetik az átnyújtott ajándékokat. Arra kérek mindenkit, hogy összpontosí­tsa energiáját és fókuszálja figyelmét az énjébe.

Figyelmetek középpontját az énbe helyezve elvezetünk benneteket a káoszon belüli nyugalomba.

Arra kérünk, hogy nyissátok meg belső fületeket, hogy meghalljátok a bennetek élő isteniség hangját. Képzeljétek el magatokat a kozmikus teremtők jelenlétében állni. Ennek a fénynek a lüktető energia rezgései a ti tudatosságotoknak még szokatlan, de a lényetek magja azonnal felismeri ezeket. í‰s ezek az ismerős lények beszélnek a lényetek magjához, ami aktiválja a korona csakrátok és az alap csakrátok megnyí­lását.

Aktiválja az egység tudatosság szent fonalát a menny és a föld között, észak és dél, kelet és nyugat között. Ezen a napon nyújtja át a Szellem a szent szövet új szintjét, ami az új élet szövetét adja nektek.

Olyan új életét, amelyik becsüli az egyensúlyt, becsüli az igazságot és ami a legfontosabb tiszteli a szeretetet. A szeretet teszi képessé a világot a fejlődésre.

A szeretet nélkül a világotok stagnálna és a stagnálás mezőin betegségek teremnek. í‰rezzétek lényetek edényét feltöltődni a folyékony szeretet isteni folyadékával, amely a 6. világegyetemből ered. Engedjétek a szeretet szent vizét átfolyni a testeteken.

Amint az megérinti lényetek összes vonatkozását, mindazt ami pangóvá vált.

Eltávolí­tja az akadályokat, megnyilvání­tva bennetek az élet új folyamát , áradását.

Ez azután a hajlékonyság új szintjeit követeli tőletek.

Ráadásul még azt, hogy mélyebbre ássatok az énetekben és az igazságotokban. Minden olyan dolog,amelyik megtalálja az útját hozzátok, már az új paradigmából érkezik. Valamennyiőtökkel és valamennyiőtökön azon dolgozunk, ami olyasmi mint egy új morfogenetikus mező. Azonban ezek az újabb mezők már nemcsak információval lettek beprogramozva, hanem energiával is.

íltalában a morfogenetikus mezők nem tartalmaznak energiát csak információt és ez az információ soha nem gyengül, soha nem veszí­ti el az intenzitását, amivel eredetileg beprogramozták azt tartalmazta, az működtette. Amint magasabb frekvenciákba léptek együtt képesek vagytok morfogenetikus mezőket teremteni,de már olyanokat amelyek energiát és információt egyaránt megtestesí­tenek.

í‰s az energia képes folytatni az energiával való feltöltődést és növelni azt a képességet, hogy mágneses frekvenciákat bocsásson ki, ami a régi paradigma asztrális tudatosságán túl tud terjedni. í‰s ez képes kapcsolódni a régi paradigma fogékony lelkeihez, akik úgy döntenek, hogy túl lépnek a régi világ leckéin. Itt az ideje, hogy beismerjétek, hogy a régi paradigmát már elsajátí­tottátok. Itt az ideje, hogy elismerjétek, hogy a fájdalom mesterei vagytok.

Mesterei vagytok a fájdalom meghaladásának, uraljátok a szenvedés, az elutasí­tás és a mellőzöttség világát. Mesterei vagytok a nélkülözésnek is. Mindabban mesterek vagytok, ami korlátozottság, veszteség és hiány. De most összegyűltök és átalakí­tjátok a régi paradigmát.

Ahol szegénység tudatosság mutatkozott, ott most a boldogulás ereszt gyökeret.

Ahol áldozati tudatosság volt, ott a győzelem tudatosság tér vissza és helyettesí­ti.

Ahol a feltételekhez kötött szeretet dí­vott, ott az isteni nőiesség fénye lecseréli azt a feltétel nélküli szeretettel, a 9-es szám vibrációjának egyik ajándékával.

Ahol bujaság tudatosság volt található, ott a szent férfiasság lép be és lecseréli isteni szeretetre és ez a 1O-es szám ajándéka. Amint a 9-es szám egyesül a 1O-essel, visszatértek a 1O-hez. í‰s ez aktiválja bennetek az 1 numerológiai értékét.

í‰s itt léptek be az új világba, a fény vezetőiként, olyanként aki csak egy irányba vezet és ez csak egy példa. Néhány percre lesz szükségetek, amí­g vizualizáljátok a prána vetetéket, ami a korona csakrátokba lép be, keresztül halad az agyatok közepén, le végig a gerinceteken, a gyökér csakrán át kilép a Föld Anya testébe.

A prána vezeték az amelyen keresztül egykor lélegeztetek és nem a tüdőtökön keresztül, hanem ezen a fény vezetéken keresztül. í‰rezzétek újra magatokban ennek jelenlétét. Ahogy folytatja a fény a feltöltéseteket a prána vezetéken keresztül, a benne rejlő életerő felkavarja az élet ősi emlékeinek rejtőzködő sejtjeit.

Ez ráébreszt benneteket az új élet isteni í­géretére. Megnyit benneteket a szellemi megvilágosodás befogadására, ami csak megnyilvánulásra vár. í‰s most ebben a pillanatban az androgünitás isteni lénye megjelenik előtted, kezébe veszi a kezedet és arra kér, hogy nézz az igazság szemébe és engedd életed egyedi, szakrális szövetét újra rendeződni az eredeti lenyomatod isteni és tiszta tervével összhangban. Ez a szent szövet minden lélegzet vétellel erősödik. A következő 99 órában valamennyiőtöket átölelnek fényükkel az isteni androgünök. Testetek mind a 7 csakrájának dimenzióit keresztül visszük a 9. dimenzió szent beavatásán, és utána a 1O dimenzió szent beavatásán is. A beavatások végeztével egy egészen új univerzum szakrális utazására indultok. Ez a világegyetem teljes mértékben együtt rezeg azzal az új energiával, amelyet a rácsrendszeretekbe beengedtetek. Ez a rácsrendszer magnetikusan hozzátok vonzza azt, ami az egység tudatosság társ teremtésének folytatását teszi lehetővé , és együtt fogjuk megnyilvání­tani az új földet, ami 2O11-et követően fog elérkezni.

A következő 4 év radikális változásokat hoz. Hiedelemrendszeretek kihí­vásoknak néz elébe, ahogyan az életfelfogásotok is. Mivel az igazság valójában sokkal furcsább, mint amit ki tudnátok találni. í‰s ha majd rádöbbentek, hogy az igazság mindvégig a szemetek előtt volt, de a programozásátok miatt nem vettetek róla tudomást, akkor majd zokogni fogtok.

Mert rájöttök, hogy az Isten, az Istennő mindvégig jelen volt, mindvégig körülöttetek voltak, de egy aprócska fátyol megakadályozta, hogy meglássátok őket. De ez drága fénylények, gyorsan eltűnik. Jezabel Istennő tette fel a kérdést pár napja, de most én is szeretném tudni,

Készen álltok-e önmagatokra?

Készek vagytok-e meglátni a fényt?

Készen álltok-e az éneteknek megengedni, hogy úgy szeressétek magatokat, ahogy még soha senki nem szeretett? í‰s í­gy cselekedve észre venni azt, hogy ez a fajta önszeretet annyira mennyei, és olyan erőteljes, mint az Atya/Anya Isten szeretete, amely bennetek él és sohasem különült el tőletek.

Készek vagytok-e fölismerni, hogy amit ti elkülönülésként érzékeltek, az nem más mint egy nevetséges gondolat. Valóban készen álltok ezeket a szavakat meghallani, hiszen különben nem lennétek itt és nem figyelnétek ide.

Arra bátorí­tok mindenkit, hogy tápláljátok ezeket az érzelmeket. Valójában provokállak benneteket. Azt kérem, hogy szálljatok ki az önelégültségetek karosszékéből, lépjetek ki kényelmetek világából és hogy hagyjátok el a járatlan útért a jártat. Azt kérem, hogy lépjetek be abba a birodalomba, ahová az angyalok sem mernek. Nem mintha nem í­gy lett volna mindig is. Most pedig azt kérem, hogy ne az énetek fölfedezésére induljatok, hanem a szemek befelé fordí­tásának kalandjára és annak felkutatására, ami mindig is ott volt. í‰s amikor meglátjátok, akkor engem is észre vehettek odabent és észreveszitek az és szeretett Jesuámat is önmagatokban, és megértitek azt, hogy ti vagytok a szent nőiesség, hogy ti vagytok a szent férfiasság, hogy ti vagytok az isteni adrogün lény.

Ezek a felismerések hozzák el a szent nászt, a szent újra egyesülést az egység tudatossággal. í‰s az ősi rácsok feltámadnak, a lelkek életre kelnek és a szent igazságok újra előbukkannak. Engedjétek néhány pillanatra a 6. univerzum folyékony szeretetét keresztül áradni a testetek sejtjein, mialatt mi a korona csakrátokba hozzuk a 7. androgün rács újabb rezgéseit. Ez a fény kiárad a Föld Anya testének összes korona csakrájába. í‰s amint a korona megkapja ezt a fényt, a gyökér csakra aktiválódik a 9. dimenzión keresztül és egy szülő csatorna képződik. Helyet biztosí­tva újjászületéseteknek az isteni anya szent fény alagútján keresztül. Abba az új életbe, amelyet éppen most teremtetek. A Föld Anya most áldását kí­vánja adni, érezzétek a lábatok, a talpatok csakráiban a belépő energiákat. Engedjétek ezeket a testetekbe folyni. Miközben ez az energia belefolyik a testetekbe aktiválódik a vezika fisszesz szimbóluma, a két egymást metsző kör , középen a mandorlával, fizikai testetek mind a 7 csakrájával.

Ez a szimbólum kiterjed, hogy összeolvadjon a testetek többi részével érzelmi szinten és összeolvadjon az érzelmi test összes csakrájával. Onnan tovább terjed a mentális testetekbe, és a mentális testetek összes csakrájába. Majd még tovább a spirituális testetekbe és a spirituális testetek összes csakrájába.

Az élet tökéletes szálai, amelyek az összes csakrát összekötik, a kapcsolódás hálózatát egybe szövik, amelyik elkezdi megalkotni a ti személyes morfogenetikus mezőtöket,amely az eljövendő új életetek új tervrajzaként szolgál.

í‰s a jövőtök itt és most megkezdődik.

A jövőtök magvai mindig a jelen pillanatban vannak.

Ezáltal amit az itt és mostban megcselekszetek az meghatározza eljövendő életetek minőségét. Mindig emlékezzetek erre, mivel a hatalmatok jó része éppen ebben rejlik. Mielőtt befejeznénk ezt az aktiválást Vénusz Istennő lép be a kör közepébe, átnyújtja a tudatosság 12 új kulcsát, amelyek a második csakrába vetí­tődnek bele. Kryon Nagyúr, aki a gyökér csakra energiáit biztosí­tja a Mars energiájához csatlakozva, szintén átad 12 tudatosság kulcsot, és ezek a kulcsok szintén a gyökér csakrába vetí­tődnek bele .

Ezek a tudatosság kulcsok a földi mennyország kapuinak kinyitásához kapcsolódnak. Kinyitják a fény szent könyvtárát, ami a keresztcsonti csakrában helyezkedik el és elindí­tják a 3. szem csakra új látomását. A mai nap ajándékai töltsenek el örömmel benneteket. A mai tapasztalatok hálára köteleznek. Legyetek hálásak az éneteknek, mert ma kész volt befogadni az isteni kegyelmet.

Fontos, hogy a következő 99 órában tudatosuljon bennetek a megbocsátásotok.

Akár a gondolatok, akár a szándékok, akár a fecsegés vagy a késztetések vonatkozásában, bármi olyan dologgal összefüggésben, aminek csak a figyelmetek révén energiát adtok.

Azért van erre szükség, mert ez lesz az, ami belepréselődik a morfogenetikus mezőtökbe. Olyan energia ez, amelyik a jövőtöket befolyásolja. íœgyeljetek magatokra, ügyeljetek az énetekre. De mielőtt távoznék, had emlékeztesselek benneteket arra, hogy mesterek vagytok, olyan mesterek, akik meghaladták a régi paradigmát. Akik készen állnak az új útra az önuralás következő szintjére.

Legyetek mind áldottak új utatokat járva, tudván, hogy minden lépéseteknél veletek vagyunk. Béke és öröm töltse el a szí­veteket, az elméteket, a lelketeket és a lényetek összes részét. í‰s az egyensúly szent kódjai ihlessék társ teremtéseiteket.

í‰n vagyok Mária Magdolna a fény úrnője, Jesua jegyese.

Arovoire

Forrás:

* The light weaver
* szí­vtánc


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:37 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 08:15
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Spirális Tisztí­tásA spirális energetikai feltöltés kicsi, de fontos gyakorlata a teljes EMF Balancing TechniqueŸ (EMF Kiegyenlí­tő Technika) rendszerének. Ezzel készí­tjük elő az energia-testet arra a nagyobb töltés befogadásra és hasznosí­tásra, amelyre jelenleg lehetőségünk van. Egyre többen felismerjük, hogy az a szent esemény, melyet oly régóta keresünk, közelebb van, mint gondolnánk; a saját életünk az! A gyakorlatot eleinte úgy végezzük, hogy lassan olvassuk a szöveget, később pedig, amikor már jól ismerjük azt, olyan gyorsan futhatjuk át, ahogy jól esik.Egyszerűen elképzelhetjük az energia-áramlást miközben átfutjuk a 12 pontot.

1 – Arany csontváz-renszer

í‰rezd, gondold és képzeld azt, hogy arany fény-energia kereng a lábfejed körül az óramutató irányában. Engedd be ezt az energiát a talpadon keresztül a lábfejedbe. A csontok, ásványanyag összetételüknél fogva jól vezetik ezt a finom energiát.

Ezután irányí­tsuk az arany fényenergiát csontról csontra haladva felfelé: a lábújjaktól a lábfej csontjain át a bokához, majd fel a lábszárakon a térdhez, és a térdkalácshoz, onnan a combokon át a csí­pőhöz és le a farok csigolyákhoz, a keresztcsonthoz, majd felfelé a gerincen keresztül, minden egyes csigolyát megfürdetve az arany fényben... Majd tovább irányí­tjuk az energiát a vállcsontokon át a lapockához, elöl le a szegycsonton, majd a bordákon át a mellkas aljáig, aztán le a karokon a csuklókhoz, onnan a kézfejen át az újjakhoz..Innen a nyakhoz ugrunk, onnan pedig az állkapocshoz és a fogakhoz, majd átjárjuk az arany fényenergiával a teljes koponyát.

A teljes test átöblí­tésével egyidejüleg érzékeljük és képzeljük el a teljes folyamatot; az arany fény sugárzását a csontvázunkon keresztül.

Lélegezzünk mélyen és lazuljunk el.

2 – Arany agy

Irányí­tsuk a figyelmünket az agyunkra, és küldjünk szándékot az arany fényenergia abszorbeálására. Kezdjük az agykéreggel, a szürke állománnyal, amely az agy felszí­nét borí­tja.Ezután irányí­tsuk az arany fényenergiát a fehér állományon keresztül, amely az agy legnagyobb részét képviseli, és amely közvetlenül a szürke állomány alatt helyezkedik el. Képzeljük el a fehér állományt, amint szivacshoz hasonlóan, magábaszí­vja az energiát. A tudatunk kiegyenlí­ti az energia-befogadást és annak "érzetét" a két félteke között; a fehér állomány funkciói közöttszerepel az érzékszerveken túli észlelésben való közreműködés.

Irányí­tsuk most a figyelmünket a két szemöldök között enyhén fölfelé, és úgy 2,5 cm-rel az agy belsejébe; itt találjuk a pici, körte alakú agyalapi mirigyet, a hipofí­zist.Irányí­tsuk az arany fényt közvetlenül erre a mirigyre, és küldjünk szándákot az energiával való teljes átjárására. Közben irányí­tsuk a szándékot az agyalapi mirigy hormonális tevékenységének megváltoztatására a fejlődésünk érdekében. A hipofí­zis az első energetikai lépcső a tobozmiriggyel (pineal gland) való kapcsolattartásban.


Most irányí­tsuk a figyelmünket az agy középpontjára, amelyet az agy szentéjének is tekintenek.Itt található a vesebab alakú, kicsiny tobozmirigy. Irányí­tsuk az arany fényenergiát ezen a mirigyen keresztül, jól megfürdetve benne, és küldjünk szándékot az energia teljes befogadására.

Ugyancsak az agy közép-táján helyezkedik el a hypothalamus és a thalamus; ez utóbbi legyező alakú szerv, amely márványozott fehér és szürke állományból áll, két szárnya az agy két féltekéjében helyezkedik el.

A thalamus többek között a vizualizációs képességünkért felelős, amelyet éppen most is gyakorolunk. Képzeljük el a thalamust, mint arany fényt sugárzó, kiterjesztett szárnyú lepkét! Küldjünk szándékot valódi természetünk felerősí­tett kifejeződésére.

Irányí­tsuk most a figyelmünket az agy alapjánál elhelyezkedő tojás alakú szervre, a hí­dra (pons).Képzeljük el, amint ez a hí­d sugárzó arannyá változik. Végül, irányí­tsuk az arany fényt erősen összpontosí­tott figyelemmel a gerincen véges-végig lefelé... Ezzel elvégeztük az agy teljes energia átöblí­tését.

Lélegezzünk mélyen és lazuljunk el.

3 – Belsőelválasztású mirigyek

í–sszpontosí­tsuk ismét a figyelmünket, és irányí­tsuk az arany fényt lefelé, a belső elválasztású mirigyek rendszerén keresztül.

Elsőként irányí­tsuk az arany fény energiát a pajzsmirigyen (thyroid) és mellékpajzsmirigyen (parathyroid) keresztül, a torok alsó térségébe. Alaposan vonjuk be e két mirigyet a koncentrált arany fénysugárral.

A szí­vközpont fölött, a szegycsont alatt helyezkedik el a következő mirigy, a csecsemőmirigy (thymus), amely a magas szí­vközponttal, mint energia központtal áll kapcsolatban. E központ fontos szerepet tölt be a fényenergia szétsugárzásában a fizikai test számára; a fénysugárzás intenzifikálása a magas szí­vközponton keresztül alapfontosságú lényünk elektromos jellegének erőteljes kifejeződésében. Az elktromos erőnk növelésével arányban áll a fizikai test kiegyensúlyozására irányuló gyógyulási készségünk; ezért hát érdekünkben áll a csecsemőmirigy serkentése. Irányí­tsunk arany fényenergiát erre a központunka, vegyük azt körül, majd járassuk alaposan át az energiával. í–sszpontosí­tsuk a figyelmünket arra, hogy a csecsemőmirigy teljes feltöltődése után a szí­v központ is megteljen arany fénysugárral, és vizualizáljuk a kisugárzást!

Itányí­tsuk most a figyelmünker a szí­vizomra; bár a szí­v nem tartozik a belső elválasztású rendszrünkhöz, a szí­vburok (pericardium) tartalmazhat néhány csepp értékes hormont, amely hozzájárul a szí­v-energia sugárzásának növeléséhez. Irányí­tsuk a szándékot arra, hogy a szeretet arany fény-energiája átjárja a szí­vünket.

A köldöktől balra helyezkedik el a hasnyálmirigy (pancreas), és ahogy ezt a részünket most arany fénnyel stimuláljuk, küldjünk szándékot arra, hogy a lényünkben végbemenő energetikai változásokhoz szükséges asszimilációs és feltáró készségünk erősödjön.

Most irányí­tsuk az arany fényt a vesék tetején elhelyezkedő mellékvesékre (adrenal), és küldjünk szándékot e mirigyek teljes megújulására.

Kicsit lejjebb haladva elérjük a szexuális szerveinket; irányí­tsuk az arany fényt a petefészkekre vagy a herékre, és járassuk át e szerveinket alaposan az arany fény-energiával.

Haladjunk tovább lefelé az arany fénnyel a csí­pőn, a combokon, a vádlikon áta láfejhez és a talpakhoz. Ezzel elvégeztük a fizikai test energizálását.

Lélegezzünk mélyen és lazuljunk el.

4 – A lábfej körüli eneriga

Az energia most a lábfejünk körül áramlik, létrehozva egy erős földelési hatást. Erősí­tsük ezt a hatást a föld energiájával való kapcsolatunk fontosságának tudatosí­tásával. Ez a földelési hatás teszi lehetővé a rendelkezésünkre álló magasabb energia befogadását.

Az energia rezgésszáma változik, és lassan elkezd felfelé haladni az energia mezőkön keresztül mint koncentrált arany fény és energia. Irányí­tsuk ezt az arany fénysugarat a mirigyekkel kapcsolatos energia központokon keresztül.

Az energia változás hőmérséklet változás, vagy bizsergés formában jelenhet meg, ahogy az áramlás a lábfejen át felfelé irányul a lábszáron és combokon keresztül a gerinc alapjához.

5 – í‰leterő (vitális) központ

Irányí­tsuk a figyelmet a gerinc legaljára; érezz, képzelj és gondolj most oda egy sugárzó vörös energia-gömböt. Az arany fénysugár belépésével ez a vörös gömb egy aranyos csillag kitörési mintáját kezdi felvenni, amely minden irányba lövelli ezt a vöröses arany fény-energiát. Küldjünk szándékot ennek a központnak megáldására, energiájának az erősí­tésére és kiegyensúlyozására. Ezzel megteremtjük az isteni lényünk integrálásához szükséges megszentelt alapzatot.

Az arany fénysugár innen tovább halad a kreatí­v/szxuális központ felé.

6 – Kreatí­v/szexuális központ

Ahogy az arany fénysugár eléri a kreatí­v/szexuális központot, összpontosí­tsuk a figyelmet a narancs szí­nű kreatí­v enegia gömbre. Az arany fénysugár megint áttör egy csillag-kitöréshez hasonlóan ezen a narancs szí­nű gömbön. Teljes figyelmünket szenteljük most arra, hogyan fejezzük ki szexuális energiánkat, amely része a vitalitásunknak, és a fejlődésünk szolgálatába állí­tható. Ugyancsak itt találjuk az alkotókészségünk centrumát; bátorí­tsuk az energiaáramlást a társ-teremtő készségünk serkentésére. íldjuk meg ezt a központot is, majd erősí­tsük és egyensúlyozzuk ki az energiáját a szándékunkkal.

Lélegezzünk.

7- Napfonat központ/Solar Plexus

Most az arany fénysugár tovább emelkedik, és eléri a napfonat központ sárga gömbjét. Ahogy az arany fénysugár átjárja ezt a gömböt és betölti a rezonanciájával, napraforgóhoz hasonló mintázatot alkot.

Emlékezzünk, hogy a napfonat központ a tudatalattink székhelye, és hogy a csillogó-szikrázó napraforgó szirmok mintája a lényünk képességeinek a kifejezői.

Lélegezzünk mélyen és járuljunk hozzá a létezésünkhöz!

8 – Szí­v központ és magas szí­v központ

Irányí­tsuk most az arany fénysugarat tovább, a csodás emeralda-zöld szí­nű szí­v központba.

í‰rzékeljük, ahogy az arany fénysugár betör és kalejdoszkópszerűen áttöri a zöld gömb energiáját és egy pulzáló, összetettmintába rendeződik. Mindegyikünk hordoz a szí­vében egy eredeti részt a Teremtőből, amely Eggyé áll össze.

Irányí­tsuk a figyelmünket most a szí­v központ fölé, a csecsemőmirigy/thymus helyére, amelyet magas szí­v központnak nevezünk.Itt koncentrált arany fényt találunk. Küldjünk szándákot ennek az arany fénynek a felerősí­tésére. Melegséget és a szí­vünk kiteljesedését érzékelhetjük ennek az egyedi energetikai mintázatnak a feltárulásakor.A szivünk egyensúly érzetéből merí­tsünk szeretetet a lényünk táplálására, majd sugározzuk azt kifelé is.

9 – Torok központ

Miközben a szeretet sugárzik kifelé, irányí­tsuk az arany fénysugarat felfelé a torok központ kék gömbjébe. Ez az energia központ egy speciális kapu; itt van az ‘ahogy fent, úgy lent’ energiák találkozóhelye, és itt lehet hasznosí­thatóvá fordí­tani azokat. Itt van az igazság kifejezésének a központja. A kimondott szó erejére emlékezve: törekedjünk arra, hogy mindig az igazat mondjuk és csakis az igazat, a legjelentéktelenebb esetekben is. Engedjük, hogy az energia finomí­tsa, "fényezze" a szavainkat.

Ingassuk a fejünket jobbra-balra miközben átirányí­tjuk az energiát a torok-tájunkon. Már majdnem végeztünk a teljes gyakorlattal.

Vegyünk néhány mély lélegzetet és összpontosí­tsuk a figyelmünket.

10 – Harmadik szem

Most irányí­tsuk az arany fénysugarat az agy központján keresztül: a tobozmirigyen (pineal-on) keresztül az agyalapi mirigy (pituitary) felé, amely a homlok középpontja közelében van, és amelyet a harmadik szemmel asszociálunk Ennek az energia központnak a szí­ne indigó. Ahogy az arany fény átszűrődik ezen a fenséges indigó gömbön, a fény-mintázat egy többszörösen fazettás ékszerre emlékeztet. Küldjünk szándékot a bölcsességünk elmélyülésére, és a megértésünk feltárulódására. Gondolkozzunk el azon, mit jelent az, amikor "a szivünkkel gondolkozunk, és az elménkkel érzünk". Ez a központ a telepatikus képességeink helye is, í­gy most ezeket a készségeinket is stimuláljuk.

11 – Korona központ

Irányí­tsuk most az arany fénysugarat az agyunkon keresztül, a korona közponunkhoz; ahogy az arany fény gyengéden örvénylik a fejtetőnk körül, különleges fényudvar mintázat képződik, a glória. Ez az egyesülés energetikai mintázata; az emberi természetünk arany fénye közelí­t az isteni lényünk tisztaságához.

12 – Belélegzés –benttartás – kilélegzés

Vegyünk egy mély lélegzetet az orron keresztül, tartsuk bent a levegőt pár pillanatig, hogy az energia felerősödjön. Ezt követően határozott szándékkal lélegezzük ki a levegőt a szájon át, és képzeljük azt, hogy szí­nes energia-forrás tör elő a fejünkből, amely spirál vonalba halad lefelé a testünk teljes hosszán keresztül. Ez a tevékenység erősí­ti az energetikai rendszerünket és mélyí­ti a kapcsolatunkat a föld energiájával. í‰rezzük át az ebből fakadó örömet, és a hazatérés békéjét.

Namaste, kedves családtag.

Ezzel a gyakorlat végére értünk.

* Spirális Tisztí­tás


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:38 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 08:17
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A személyes Tér jelentősége

Szeretném tőled megkérdezni, hogy te létrehoztad-e már a személyes, tiszta Teredet?
ítlátsz-e fátyolon, tudod-e, hogy honnan jössz és mi a dolgod?Ez a kérdés azért merült fel bennem, mert úgy érzem nincs ma annál fontosabb, mint, hogy ezt a teret megteremtsd, kialakí­tsd önmagad számára, hogy tudatosan le tudj válni a kollektí­v térről, ami jelenleg körülvesz. Kiléphetsz ezáltal a hétköznapi drámákból, a karma fájdalmas játékából, a hétköznapi tudatosságból és elindulhatsz egy új szemléletmód, letisztult Tudati minőség felé. Az energiák már évek óta ezt a Tudati váltást támogatják, sürgetnek minket, hogy végre merjünk továbblépni, oldozzuk fel magunkat a karma fogságából, adjunk kegyelmet magunknak és fogadjuk el a Mindenség vagy Isten áldását.

Már tavalyi egy olyan Szeretet minőség érte el a Földet, ami abban segí­tett minket, hogy elinduljunk egyénileg és kollektí­ven az individualizáció (egyéniséggé válás) arany lényege felé. A rendelkezésünkre álló energia abban támogatott minket, hogy a szeretet érzését terjesszük ki a szeretet szándékává és elkötelezettségévé. Ez a kiterjesztett szeretet a könyörület óceánját tartalmazza, melyben mindent, ami valaha voltunk, összhangba és harmóniába hozhatunk mindazzal, a mi valaha is lehetünk. Ez a szeretet azt kéri tőlünk, hogy mi magunk legyünk az út. Ebben a szeretetben nem csak az van jelen, hogy mindennapi dolgainkat szeretettel töltsük meg, hanem az is, hogy kiterjesszük a személyes egyéniségünket a környezetünkben élők individualizációjának támogatására, majd végül mindenkiére, aki a kollektí­v Földi átalakulási folyamatában részt vesz, vagy részt szeretne venni.

Az individualizáció útján gyakran mentális sí­król adjuk a válaszainkat inkább, mint hogy hallgatnánk Belső Vezetőnkre, lényünknek annak a fénylő esszenciájára, mely taní­tást súg fülünkbe, örökké emlékeztetve minket arra, hogy kik is vagyunk. Ha továbbra is az intellektus irányába haladunk, akkor a bennünk lévő belső Fény egyre csak halványodni látszik majd. Az idő, a Lélek mélyebb felismeréseire szólí­t fel minket. Mindannyian Fény-Lények vagyunk, törékeny testünk sűrűjében, és ezt sose felejtsük el!

Személyes utunk során néha bizony elkeseredünk, de ha képesek vagyunk ezt az érzést kicsomagolni, felfedheti egy új igazság lehetőségét, új remény érzete születhet belőle. Megérezhetjük, hogy milyen tudatosan összekapcsolódni a keserűséggel, szembenézni vele, hogy a múlt csalódásainak, az elárultatottság érzésének mélyére ássunk, áthatoljunk az érzésen, hogy nem a helyes viszonyban vagyunk í–nmagunkkal, és mögé nézzünk annak a módnak, ahogy szerintünk saját magunkra tekintünk utazásunknak ezen a mostani pontján.

Most, ebben az évben a remény visszaállí­tásának í­gérete jelenik meg. Meg kell jelenjen í­télkezésünk helyett a tisztázás érzése. Az önmagunk feletti í­télkezést be kell szüntetnünk, és tisztázni kell í­téleteinket a diszkriminációval, igazsággal, valamint azzal kapcsolatban is, hogy a szeretet és az igazság összeolvadása hogyan hoz létre teljesen más, újszerű helyzeteket. Ha képesek vagyunk rá, hogy í­télkezés nélkül visszatekintsünk a múltra, tisztán láthatjuk, hogy voltak tanulságok, amiket leszűrhetünk az eseményekből, és ha ezeket a tanulnivalókat helyes összefüggésben vagyunk képesek szemlélni, akkor a remény érzetét adhatják számunkra. A múlt tanulságait újra kell értékeljük, hogy a remény tölthessen el bennünket. Azt is mondhatjuk, hogy a remény és a remény növelése lehet az ellenszere kétségbeesésünknek nehézség és krí­zis idején. Nagyon fontos a dogmák megtisztí­tása, és a valódi Hit kialakí­tása. Létezik, van egy hang, ami a csendben, a csendből szól, bí­ztat minket és szól hozzánk, ami lehetőséget teremt a szí­vünkkel vagy Lényünk mélyebb rétegével érintkezésbe lépni. í‰rezhetjük, hogy fontos a felelősség felvállalása, annak a képességnek a felvállalása, hogy akkor is válaszolunk, amikor belül még nem érezzük késznek magunkat, majd megértés vagy rálátás születik bennünk azzal kapcsolatban, hogy mit kell megértenünk a történtekből. Vannak hitrendszerek, melyek az energiát meghamisí­tották, eltorzí­tották. Mostantól nem lehet elfedni ezeket, felszí­nre kerülnek.

Képessé válunk már látni azt, ami lesz. újra tudjuk értékelni a változás folyamatának körülményeit, képesek leszünk visszanézni és újraértékelni mindazt, ami volt, és a helyzetünkből adódó, mélyebb rálátáson alapuló, tisztább távlathoz juthatunk. Olyan erők támogatják utunkat, ami rengeteg együttérzést és mély intuí­ciót biztosí­t számunkra. Képessé tesz minket arra, hogy a bennünk lévő keserűség forrását annak a sok mindennek a részeként láthassuk, ami közelebb visz minket saját Lényünk és természetünk megértéséhez. A múlt szeretettel és gyengédséggel történő elfogadása, elengedése képessé tesz arra, hogy olyan változásokat és célokat vonzunk be, amelyek arra tényleg érdemesek.

A Létezés tisztaságának tudata - az identitásvesztés után a magabiztosság és a lelkesedés visszanyerése. A tiszta energiával való találkozás megváltoztatja az életünkkel kapcsolatos látásmódunk érzékelését, í­gy az összekuszálódott, összegabalyodott gondolataink, érzéseink kitisztulnak, életünk helyzeteit és körülményeit más szemszögből láthatjuk, más szintű tisztánlátással. Ahhoz, hogy ezt az utat végigjárhassuk, mély, belső elkötelezettségre van szükségünk. Elkötelezettségre í–nmagunk felé, önmagunk valódi esszenciája felé. Taní­tvánnyá kell válnunk, illetve egyidőben kell megjárnunk a Remete, a Taní­tványság és a Pásztor útját. Mit is jelent ez?

Befelé, önmagunk felé kell fordulnunk, keresni a válaszokat a felbukkanó érzésekre, kérdésekre. Lehet, hogy el kell fogadjunk átmenetileg egy külső taní­tót, aki előrébb jár nálunk, aki tisztábban lát már helyzeteket, alázattal el kell fogadjuk segí­tségét még akkor is, ha az adott pillanatban nem is látjuk, hogy mit- miért kell, hogy megtegyünk. Tiszteljük mindazokat, akik előttünk járnak, hiszen időt és energiát nem kí­mélve, ők is bejárták ezt az utat, megtették a saját lépéseiket, megélték a saját tapasztalásaikat. Mindazt, amit megtanultunk, megfejlődtünk, adjuk tovább az utánunk jövőknek, hogy tapasztalatainkból és tudásunkból merí­thessenek erőt, kitartást a saját útjukhoz. Taní­tvánnyá válni nem egyszerű még akkor sem, ha önmagunk taní­tói vagyunk, hiszen ahhoz, hogy a bennünk élő Belső taní­tó a Lélek hangját meghalljuk, túl kell lépni az ego korlátain, félelmein. Viszont ha sikerül, megszűnik bennünk az elválasztottság nehéz érzése, feloldódik, kivonódik a karmikus energia, szabaddá válunk döntéseinkben, kapcsolódásainkat illetően. Ebben a folyamatban a múlt leszűrt tapasztalatai a döntőek, melyekből tisztán, érzéseink mélyéről láthatunk rá, hogy mi is a szí­vünk igazsága, és képessé válunk bátor, nyí­lt, békés felvállalásra. Kiléphetünk az elválasztottság érzéséből, Kegyelmet, Hálát érezhetünk végre. Ráébredhetünk, hogy a Tudatosság nem más, mint a múlttapasztalataiból származó, letisztult Bölcsesség.

Valahol legbelül már tudjuk, hogy megérkeztünk, csak még nehéz rálátni, megérteni, hogy ott vagyunk, ahol lennünk kell. Az újjászületés folyamatában megengedhetjük magunknak végre, hogy azok legyünk, Akik valójában vagyunk!

Vannak pillanatok, helyek, Terek ahol ma már megélhetjük mindezt. Kí­vánom neked, hogy legyen részed ebben a tapasztalásban, legyen erő benned az elinduláshoz, a haladáshoz, a megérkezéshez. Csak az út létezik, a célnak nincsen jelentősége!

Szeretettel várlak minden héten a Tiszta Térben, hogy megtapasztalhasd milyen is vagy a múltadhoz kötő érzéseid és gondolataid nélkül, hogy megtapasztalhasd milyen érzés megadni magadat, befogadni, elfogadni a valódi érzéseidet, tisztán látni az igazságot és új Hittel lépni tovább ebben a folyamatosan változó világban.

Amennyiben bejárjuk ezt az utat, amit a jelenlegi energia tartogat számunkra, végre kezdhetünk valami újat. Időt és teret szánhatunk érzéseinknek, harmóniát élhetünk meg. Megélhetjük szabadságunkat, átszakí­thatjuk a Mindenség igazságától elválasztó fátylat, ráláthatunk tisztán és bölcsen í–nmagunkra és az egész világra.

Kí­vánom neked, hogy bátran nézz szembe a napi szinten megjelenő kihí­vásokkal, keress mélyebb megértést minden felmerülő problémára, kihí­vásra!

Az idő elérkezett, nincs már mire várjunk, hiszen akire vártunk, azok mi magunk vagyunk!

íœdvözlettel és szeretetettel: Váradi Andrea

* Lélekébredés


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:38 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 08:19
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A felemelkedés tüneteiHatalmas változások vannak jelen a Földön, sokkal erőteljesebben és érezhetőbben mint eddig bármikor. Bármerre fókuszálod a figyelmed, mindenhol ez a tisztulási folyamat van, bármennyire is nem annak tűnik. Ezek a tisztulások, hasonlóan a külvilághoz bennünk is zajlanak. Az egész testünkben hordozzuk ezt az átalakulást, átlényegülést. S ahogyan átalakul a világunk, mi magunk is mássá válunk, mindez sejtszinten történik, ami persze kihatással van a fizikai testünkre is.

S amint bent az kint, a bensőnk tükörképe kivetül a külvilágba, és a külvilág is ugyanúgy leképződik a bensőnkben. Nem tagadhatjuk többé, hogy valami készülődik. Egy teljesen új Világ van születőben egy új Korszak küszöbén. Teljesen más emberré válunk, és új látásmódunk új valóságunkat tükrözi.
Teremtőkké válunk! Mesterekké. Bizonyára te is felfigyeltél magadon, vagy a környezetedben lévő embereken olyan "szokatlan" fizikai, érzelmi, és mentális tünetekre, olyan megnyilvánulásokra, melyekre látszólag nincs magyarázat. Ezen tünetek legtöbbjén átmentem jómagam is, fizikailag és érzelmileg is. Némelyiket megszenvedtem, némelyikbe "belehaltam," de mindegyikből kijőve, mássá váltam.

Ezért veszem a bátorságot, és felvázolom most előtted, hogyan éltem meg, s főként mit tapasztaltam, hátha neked is segí­t megkönnyí­teni ezt az átmenetet, átalakulást. Az újjászületést. Ezeknek a tüneteknek a feldolgozása és megértése nagyon fontos. A legfontosabb mindig kizárni a "valódi" betegséget. Nagyon fontos, és életbevágó már az elején leszögeznem, hogy semmilyen tünetet se vegyél félvállról!!! Fontos, hogy próbáld meg először kiderí­teni a tünet okát. Mindig tartsd szem előtt, hogy a testedről van szó. Tehát, addig semmilyen esetre se nyugtázd azt felemelkedési tünetnek, amí­g nem konzultáltál a megfelelő orvossal. Meglehet, tényleg egy betegség húzódik meg a tünet hátterében.

Ezért add meg magadnak az esélyt, hogy tájékozott és körültekintő légy, és kizárj bármiféle komolyabb komplikációt. S ha a vizsgálati eredmények negatí­vak, és nem érzel semmilyen nyugtalaní­tó jelet, abban az esetben kérlek, figyelj oda ezekre a tünetekre, egy teljesen más látásmóddal. Egy olyan látásmóddal, mely a tisztulási folyamat alatt mintegy "ajándékként" megjelenik benned. Tőled függ élsz-e vele, s használod-e. Ez az újfajta látásmód, a te Igazi í‰nedet tükrözi, mely az istenségedet hivatott kinyilatkoztatni.

Ezeket a tüneteket, felemelkedési tünet-ként is szokták emlegetni. Ezek egyfajta mutációs tünetek, melyek a Föld és az ember éppen most zajló spirituális átalakulását segí­tik elő. Ez egyfajta feljebb lépés, egy sokkal tágabb tudatosságba, mely által az interdimenzionalitásból átlépünk (átlényegülünk) a multidimenzionalitásba. Felemelkedés Tudattal rendelkezünk, s ez a Felemelkedés Tudatosság mintegy hí­dként fog szolgálni a magasabb dimenziók felé. Az anyagiból elmozdulunk a szellemi felé. A tünetek ezt segí­tik elő, s ezt tudatosí­tják bennünk. í‰s végül önmagunk Mestereivé válunk, az új Földön, és új Korszakban, egy új világban, akár itt és most. Mindezt bármikor tudatosí­thatod magadban, azzal, hogy van választásod.

í‰bredjünk hát, és vegyük észre már most azok vagyunk, akik mindig is lenni szerettünk volna! Azok vagyunk, akire mindig vártunk!

Az alábbi jelenségek, tünetek egyénenként változóak lehetnek. Ezért mindezek lehetséges előfordulása, megtapasztalása eltérő lehet.
A lényeg, mindig figyelj a benső hangra! Kérj útmutatást, segí­tséget arra vonatkozólag, hogyan tedd könnyebbé magát a folyamatot.

Ha megbizonyosodtál afelől, hogy mindezek nem "betegség" tünetek, kérlek figyelj befelé, és érezd ahogy együtt áramolsz az energiákkal. Legyél mindig jelen, és legyél tudatos! A lényeg, ne ijedj meg, és ne bátortalanodj el! Ismerd fel őket, és lélegezz! Lélegezz mélyen! í–rülj, és nevess! Hiszen ezek az energiák "útjelzőként" jelennek meg, és tudd, hogy ezek a felemelkedésed jelei. Meglehet, hogy csak egy-egy tünetet tapasztalsz magadon, de akár az is megeshet, hogy mindegyiket. Ezek a tünetek általában enyhék, és gyorsan elmúlnak.

Legalábbis én í­gy tapasztaltam. Ha nem ragadsz bele, ami történetesen itt azt jelenti, hogy nem állsz ellen a tisztulási folyamatnak, főleg az érzelmi tisztulásra gondolok, és akkor hamar kijöhetsz belőle. Nem mindig fogod könnyűnek és egyszerűnek érezni, de ki mondta hogy az lesz? Bármi történik tudd, minden a te érdekeidet szolgálja. A belső iránytűd az útmutatód.
Készen állsz? Akkor gyere velem! Ha útközben magadra, vagy tüneteidre ismersz, adj hálát az égnek! Jó úton vagy! Mehetünk....?

Most nem lineárisan fogunk haladni, mint ahogyan azt eddig megszokhattad... Ez egy új haladási irány, de azért csak haladj velem, s ha esetleg útközben lemaradnál, úgyis bevárlak ott, ahol a legtöbb blokk gátolja a tisztulásod. Ott úgyis elidőzöl majd egy kicsit... Eltarthat egy darabig...Addig én mesélek, hogy mire figyelj. A többi rajtad múlik. A multidimenzionális tudatosságba való átlépés általában apró, fokozatos lépésekben történik. Talán azért, mert ezt a "földhözragadt" ego jobban el tudja fogadni. Persze olyan is előfordul, amikor hirtelen történik a felemelkedés, az talán a jobbik eset, ám ekkor nincs szükség nagy tisztulásra, mert az már megtörtént.... valamikor....valahol.... korábban.

A tisztulási folyamat részeként a testünkben összegyűlt mérgek, régi traumák, és olyan érzések, elraktározott gondolatok oldódnak ki, melyeket évtizedek óta hordozunk magunkban, és ezek lenyomatként velünk vannak érzelmi, mentális és fizikai testünkben is.
Amikor ezek a felszí­nre kerülnek, hatalmas érzelmi káoszt élhetünk meg. Ez megnyilvánulhat akár szélsőséges érzelmi kitörésekben.

Az egyik percben nevetünk, a másikban sí­runk. Előfordulhat, hogy kissé zavarodottnak és irányt vesztettnek érezzük magunkat. Kapaszkodnánk a régi hiedelmeinkbe, tapasztalatainkba, s minden régibe, de végül rájövünk, hogy azok többé már nem szolgálnak minket. Fizikai szinten gyakran legyűrhet a fáradtság, sokszor úgy érezheted, az ágyból is alig van kedved felkelni, csak aludnál.

Gyakran fájhat a fejed, látás és hallászavarok is felléphetnek. Az ismeretségi körömben, és jómagam is gyakran tapasztaltam pl: mellkasi fájdalmat. Az orvos a kimerültség, és stressz kategóriába sorolta a tüneteket, és nyugtatóval, vitaminokkal útra bocsájtotta a "pácienseket." Természetesen, ha az angina pectoris kizárva, a mellkasi fájdalmakat a szí­v egyre mélyebb sí­kon való megnyí­lásával magyarázzák spirituális körökben.

Aztán ott van még az erős szí­vdobogás érzés, és a szí­vritmuszavar.Tapasztalataim szerint, ezt másfajta rezgésű, de általában magasabb energiák belépése okozza, ami hamar elmúlik, amit a lassú, mély légzés segí­thet. Az álomfázisok, és az alvási ciklus is megváltozhat, szakaszossá válhat. í‰n például gyakran felébredek éjjel 2 és 3 óra között. Előfordult, hogy nagyon kipihentnek éreztem magam, ám máskor éppen az ellenkezőjét tapasztaltam.

Szí­nes és eseménydús álmokra emlékszem vissza. Nagyon sok érzelmi feldolgozni valónk van, ami gyakran álmunkban történik. Ez megnyilvánulhat kimerültségben, melyet reggel úgy érzékelünk, hogy fáradtabban kelünk, mint ahogyan elaludtunk. Legtöbbször semmire sem emlékszünk, talán annyi jelzi ezeket a blokk oldásokat, hogy rémálomként definiáljuk. Ezek félelmetes, olykor bizarr álmok, melyek felébredve rossz érzést keltenek bennünk. Rémlik valami....? Aztán a rémálmok lassan megszűnnek ahogy az érzelmi testünk fokozatosan tisztul.

Lassan, és biztosan de előbb utóbb mindannyian átalakulunk.

Ha éjszaka felébredünk, a tudatos mély légzés itt is segí­t feldolgozni, megkönnyí­teni ezeket a lelki traumákat, melyekre talán pontosan nem is emlékszünk. Ha úgy érezzük, nem tudunk újra elaludni, ne erőltessük "csak mert éjjel aludni kell." Figyeljünk befelé.

Mi az amit a benső hang sugall. Tegyünk bármit, amihez csak kedvünk van. í‰n ilyenkor í­rni szoktam, vagy olvasni, vagy csak úgy vagyok. Figyelem magam. Figyelek az érzéseimre, a gondolataimra. Például éjszaka intuití­vebb, és befogadóbb vagyok, ilyenkor csodálatos "üzeneteket" kapok. Jobban tudok alkotni, és befelé figyelni. (Ezt is éppen éjjel í­rom, 2:32 perc van.) De azután mindig vissza is tudok aludni. Soha nem voltam egy merev, szabályokat követő ember, s éppen ezért talán könnyebb ezeket a változásokat megélni. A rugalmasság szerintem sokat segí­t. Az influenzaszerű fájdalmak is olyan tünetek, melyre látszólag nincs magyarázat.

Persze a megfázást és a ví­rus ki kell zárni, s ha nincs a háttérben ilyesmi, akkor gyanakodhatunk arra, hogy egy nagyon erős és intenzí­v belső átalakulás zajlik bennünk. Ez általában akkor fordul elő, amikor kénytelenek vagyunk önmagunkkal szembesülni.
Ilyenkor nincs mese, nincs menekülés, csak az segí­t, ha bátran szembenézünk azokkal az energiákkal melyek blokkolva vannak.

Az influenzaszerű tünetek mellett érdemes még megemlí­teni az izom és í­zületi fájdalmakat is, mert ezeknek is hasonló szellemi okai lehetnek. Ez eltarthat 1-2 hétig is, persze ha a konkrét betegség kizárva. Ezeket a tüneteket általában nagyon nehéz, és fájdalmas energiák okozzák, többek között a félelem, bánat, veszteség. íltalában ha az okot megszüntetjük, (szintén szembenézünk vele), akkor szinte azonnal megszűnik. Milyen egyszerű í­gy leí­rva, ugye?

Bezzeg amikor benne vagyunk, és képtelenek vagyunk kimászni belőle, akkor csak a szenvedés van!? Ilyenkor aktiválódhat valamilyen régebbi félelem, bánat vagy veszteség. Ez erősödik bennünk, és í­ródik át a fizikai sí­kra. Továbbá előfordulhat még: láz és erős izzadás, ilyenkor túl sok energia áramlik át rajtunk, érdemes valamilyen módon leföldelni magunkat. Nekem segí­t ilyenkor, ha leülök, vagy lefekszem a földre, vagy kimegyek a természetbe. í‰s szeretem a fák törzseit átölelni! Ez valami fantasztikus érzés! Ilyenkor a talpamon keresztül leengedem az energiákat Gaia-hoz, a mélységbe.

í‰s ilyenkor se feledkezzünk meg a tudatos mély légzésről! Ami még szót érdemel, az az étkezési szokások megváltozása. Van olyan időszak, amikor hetekig alig eszem. Ez általában akkor fordul elő, amikor feloldódik egy régi probléma, "túl vagyok" valami nehezebb perióduson, vagy intenzí­vebb energiák áramolnak át rajtam, amit én í­gy hí­vok: éppen egy "szülésen vagyok túl."

Ez is általában valami érzelmi blokk feloldásával kapcsolatos, és elengedek bizonyos dolgokat, szokásokat, melyek a ragaszkodáson alapulnak. Ilyenkor megkönnyebbülök, és nem bí­rok enni. Aztán van hogy rengeteget eszem. Ilyenkor tudom, hogy erőt kell gyűjtenem az előttem álló feladathoz, kihí­váshoz. Ezek hullámokban jönnek. A következő tünetként a szédülést jelölném meg, ami nem választható el élesen az ügyetlenségtől.

A szédülést jelezheti túl sok, vagy túl erős energia áramlás a testen át, és lelki probléma is, amikor elveszí­tjük az érzelmi és anyagi biztonságunkat. Ilyenkor újra egy biztos pontot kell találnunk az életünkben. Ami nem egyszerű ebben a bizonytalanságban. De egyvalaki mindig ott van számunkra, s ez a valaki nem más, mint önmagunk! Az ügyetlenség pedig nálam abban nyilvánult meg, hogy mindent kiejtettem a kezemből, nekimentem dolgoknak, vagy éppen elestem.

í‰s szédülés közben visszatérhetünk újra a jól bevált tudatos mély légzéshez. Ez erősí­ti a földhöz kötöttséget, ami a gyökércsakrához tartozik. Ugyanis ilyenkor a "talajvesztettség" érvényesül, ezért "szigetelni" kell a fizikai testünket. Ezáltal tudatosan is össze kapcsolódunk újra Föld Anyánkkal! í‰rezzük a "gyökerünket", és a Föld csodálatos energiáit, melyek rajtunk keresztül áramolnak.

Időnként azt tapasztaltam, hogy túl sok érzékszervi benyomás ért egyszerre, ami abban nyilvánult meg, hogy mintegy zaklatottsági és felpörgetett állapotba kerültem. A gondolataim lázasan kergették egymást, s mégis úgy éreztem végre átlátok mindent. Hajjaj!

í‰s ilyenkor a teljes "spirituális" megvonás segí­tett csak! A meditáció csak nehezí­tett a helyzeten, ahogyan mindenféle spirituális tevékenység. Csakis a földi energiák kiegyensúlyozása volt hatékony, melyet szintén földelés által "vehetünk magunkhoz."

Ez az, amint már emlí­tettem, a nálam bevált fa "ölelgetés", vagy lefeküdni, leülni a földre, és megint a tudatos mély légzés stb.
Ilyenkor azt tapasztaltam, hogy túl sok szellemi energia áramlott át rajtam, ami pánik állapothoz vezetett. Ezt gyakran megéltem.
De a leföldelés tényleg nagyon hatékony, és azonnali segí­tség! Nem kevésbé azért, mert mindig kéznél vannak ezek módszerek.

Tapasztaltam még hallászavarokat is, melyek a fül és/vagy hallójárat környéki "zajok", észlelésével járnak. Nem definiálnám zajnak, inkább valamiféle zenének, ciripelésnek jellemezném, olyan kí­sérő tünetekkel, mintha valaki egy tollpihével csiklandozná a hallójáratot. Nehéz szavakba önteni, de valami ilyesmi. Kinek kinek milyen a szóhasználata, és a képzelőereje! Tapasztalataim szerint ez a belső hallással van összefüggésben. í‰n kb. 2 éve figyeltem fel erre a tünetre, amikor is egyszer úgy döntöttem, megnézetem egy szakorvossal. Mikroszkópos megfigyelést végzett az orvos, és nem talált semmit. Azt mondta, még egy szempillát is észrevenne.

Persze akkor ijedtem be annyira, amikor egy idő után olyan kényelmetlen érzést tapasztaltam, mintha egy bogár mászkálna a fülemben belül. Rémálomként láttam a lelki szemeim előtt, hogy a bogárból már egy egész család lett, olyan intenzí­v volt a "kaparászás", aztán az orvos megnyugtatott!!? Semmi. Se bogár család, sem szempilla. Semmi. Viszont egyre gyakrabban tapasztalom, hogy a benső hang üzen a belső hallás útján, s gyakran hallok olyan dolgokat melyeket egyenlőre nem mindenki....

A tünetek mentális része is szorosan hozzátartozik a felemelkedéshez. Előfordulhat, hogy látomás szerű állapotban gyakran más tevékenységek közben látod magad. Hirtelen tapasztalatot szerezhetsz a nem lineáris gondolkodási folyamatokból. Mindezt egészen spontán, anélkül hogy elvesznél a részletekben, egyszer csak felfogod az egészet. Persze a mentális testből nagyon sok túlélési minta jöhet fel, régen megkövesedett és berögzült szokások, melyeket most a felszí­nre dob. Ezek nagyon kellemetlenek is lehetnek.

Ugyanis ilyenkor úgy érezheted, két részre "szakadsz." Az egyik részed boldog, hogy végre átalakulsz azzá, Aki Vagy, mí­g a másik részed a mentális tested bosszús, nem tetszik neki ez a "játék." Persze megvan a lehetőséged, hogy felismerd, és észre is veheted mindkét részedet, de ekkor döntened kell. Különben beleragadsz ebbe a "játékba," és az is nagy nagy szenvedéssel jár. í‰n tudom!

Ráeszmélsz, hogy nem az vagy, akinek eddig hitted magad. A mentális test lázad, és őrjöng, olyanná válhat mint egy dühöngő bika, ha nem vagy tudatos. A szellemednek valójában csak erre van szüksége, hogy a mentális tested feladja az ellenőrzést és az irányí­tást. Ez talán olyan érzés, mintha elveszí­tenéd önmagad, pedig valójában ekkor válsz igazi önmagaddá. Azzá aki valóban Vagy!

Rájössz a tisztulási folyamatban, hogy a világról alkotott képeid közül nagyon sok nem a tiéd. í‰szreveszed, hogy olyan mintákat hordozol, mely nem te vagy. Apád mintáját, anyád mintáját, de mindaz nem a te energiád. Megjelenik lelki szemeid előtt anyád, és ugyanúgy üvölt mint te. Az apád folyton kérdőre vont, aggályoskodott, piszkált...de az sem a te energiád. Mégis olyan képeket hordozol a valóságról, amelyek nem a tiéid. í‰s ekkor megkérdezed magadtól: Ki vagyok én? Ezek a minták lenyomatként mind ott vannak az aurádban, a mentális, és érzelmi testedben.

S mivel tudattalanok, állandóan aktiválódnak. Ez kész őrület! -gondolhatnád. Azzá is válhat, ha azonosulsz vele. Amint tudatossá kezdesz válni, elkezded ezeket a dolgokat tisztázni. Az átalakulás folyamán sok ember kiléphet az életedből. Magad mögött hagysz olyan kényszeres viselkedés mintákat, melyek a régi kapcsolataidban domináltak.

A baráti köröd teljesen megváltozhat, szinte az egész életed megváltozhat! í‰s meg is változik! új emberekkel kerülhetsz kapcsolatba.
Lehet hogy munkahelyet, lakóhelyet, szakmát váltasz. Elválsz, vagy éppen megházasodsz. Minden megváltozik körülötted, és benned. Ha ragaszkodsz a régi "jól bevált" dolgokhoz, nehéz lehet, és lesz is az átmenet. A fontos ne félj a változástól! Az önkorlátozó hiedelmeid és elképzeléseid fokozatosan oldódnak a mentális testből. Ha mégis ellenállsz, nehezebb lehet a folyamat. Egy idő múlva, majd átveszi a helyét az elengedés, a ragaszkodás nélküliség.

Ekkor fellélegezhetsz, mert a nehezén túl vagy. ??? Az egész identitásod újjá alakul. Mássá válsz. Tudd, hogy soha nem vagy egyedül! Lesznek olyan újraértékelő pillanatok, amikor megkérdőjelezed azt, hogy: Tényleg itt akarsz-e lenni? Végig akarod-e csinálni? Ilyenkor egyszerűen mindent és mindenkit gyűlölsz. A munkádat, az embereket, önmagadat, és az életet, mindent. Ez is egy fájdalmas szakasz. Olyannak tűnhet, mintha elvesztetted volna minden kapcsolatodat önmagaddal, és a külvilággal. Nincs amibe kapaszkodj. S akkor olyan emberekkel kerülhetsz kapcsolatba, akik segí­tenek ébredezni.

A karma és a kötelesség általi kapcsolatok felbomlanak, s nagyon gyorsan belépnek helyükre azok, akikkel most együtt kell lenned. Olyan emberekkel kerülsz kapcsolatba, akiknek hasonló, vagy ugyanaz a feladatuk mint neked. Ez nagyon jó érzés, mert egyrészt felgyorsí­tja a dolgokat, másrészt örömmel tölt el! Elkezdesz szárnyalni! í‰rzed, hogy végre értelme van az ittlétednek. Gyakran megtapasztalhatod, hogy egy nagyobb dimenzióban létező részed összekapcsolódik a testeddel. Ekkor megváltozik az egész környezeted.

Ilyenkor még egy érdekes tapasztalat üti fel a fejét. í‰szreveszed, hogy amí­g te a mennyeket éled itt a földön, nagyon sokan a pokolban érzik magukat. Vagyis a menny és pokol egy helyen van! Ez egy nagyon érdekes nézőpont!
Az érzelmi testünk is fokozatosan tisztul a blokkoktól, gátaktól.

Az a jó, ha ilyenkor a szí­vcsakrára koncentrálunk, hiszen a lényeg, itt az elfogadás, a megértés, és a tiszta őszinte szeretet. Amit persze sokan másként definiálnak. De mi elfogadjuk, mert a szabad akarat egy nagyon lényeges szempont. Tehát, amikor az érzelmi testünk tisztulásnak indul, azt érezhetjük, hogy érzelmesebbek vagyunk, mint korábban. Szélsőséges érzelmi reakciókat is megélhetünk. í‰n gyakran kérdeztem önmagamtól, mi ez az egész?

Mit csinálok? Ritkán voltam a jelenben, mert a múlt hagyatékai állandóan visszarántottak, néha sötétségbe burkoltak, aztán meg a Fény elvakí­tott. Persze akkoriban nem tudtam, hogy a látásmódommal van a gond, s nem a "világí­tással." Amikor beindulnak ezek az érzelmi tisztulások, úgy érezheted, hogy tisztáznod kell az emberi kapcsolataidat, hogy megszabadulhass a régi elavult mintáktól.

Lesz olyan kapcsolatod, melyet úgy érzel, le kell zárnod. Ezen tisztulási fázisban a kapcsolataink is nagyon gyorsan változnak.
Legtöbbször megtapasztalhatod, hogy ezek a kapcsolatok már nem a ragaszkodáson alapulnak, megértheted a mélyebb értelmét.
í‰s megélheted a kapcsolatok multidimenzionális mivoltát is. í‰n főként a gyermekeimmel szemben érzem ezt a fajta "vezettetést".

Gyakran észreveszem, hogy bizonyos időben összehoz a sors valakivel, akivel éppen akkor együtt kell lennem, mert dolgunk van egymással. Ilyenkor is nagyon erősen érzem a "vezettetést". Gyakran érezem, hogy a szí­vem teljesen megnyí­lik, és vezetve vagyok a szellemem által. Ilyenkor te is úgy érezheted, átölelnéd az egész világot, mindent és mindenkit feltétel nélkül képes vagy szeretni.

Sajnos még többször vissza eshetünk ilyenkor a régi állapotba, de miután megtapasztaltuk ezt a "földöntúli" érzést, többé nem akarunk ettől "elszakadni." Noha talán ilyenkor még nem sejtjük, hogy soha nem voltunk a Forrástól elszakadva, csak a rossz szemüvegen át szemléltük a dolgokat, vagy éppen hogy le kellene venni a szemüveget. Mert úgy tisztább a látás! De semmi gond! Ez a tapasztalás egyben ráeszmélés is, ami egy olyan energia minőség, amely mindig vezet minket, ha hajlandóak vagyunk figyelmünket a jelenre koncentrálni, és kilépni a múlt árnyékából.

Azt tapasztaltam, a későbbiekben, hogy tudatosan rá tudtam "csatlakozni" erre a Forrásra, ha a tudatosságom elég "éber" volt.
Sokszor éltem át ilyenkor olyan érzelmi töltődést, amit úgy éreztem, hogy semmi és senki más nem adhat. Később persze rájöttem, ezt az érzést bármikor megélhetem, bárhol, bárkivel. Sőt, a lényeg az, hogy bármilyen körülmények között ezt a kapcsolatot érezzem.

Sokszor megéltem az érzelmi tisztulás közben kapcsolatvesztettséget. Amikor úgy éreztem teljesen egyedül vagyok, fizikailag, és lelkileg is. Ez nagyon elszomorí­tott., s ilyenkor ismét beleestem az elkülönülés csapdájába, és vergődtem az én és a mi között.
Gyakran éreztem magam Egy-ségben, de még gyakrabban a kétségben, kétségbeesve, kapaszkodva, támaszt és oltalmat keresve.

Eközben a tisztulási folyamat közben újfent rá kellett döbbennem, én mindig ott vagyok magamnak. Soha nem hagytam el magam,
legfeljebb csak eltávolodtam attól Aki Vagyok. A mélypontok után, megújult erővel, és teljesen más látásmóddal mindig egyre közelebb és közelebb kerültem Igaz Valómhoz. Odáig eljutottam, hogy értelemmel felfogtam a dolgokat, de mikor "alkalmazni", élni kellett, legtöbbször csődöt mondtam. S persze azért, mert a régi lenyomatok még erősen befolyásoltak, de már oldódni látszottak!

Gyakran éreztem nyomás hullámokat, és tágulást a fejemben, főleg a homlokom mögött, és hátul a tarkóm fölött, ekkor a hipofí­zis és a tobozmirigy aktiválódását véltem érezni. Olyasmi érzés, mintha valaki belülről nyomná az ujjával a szemöldökök közötti pontot. Ezzel együtt az érzékelésem is megváltozott. Elkezdtem olyan dolgokat érzékelni, "mintha lenne ott valami." Főleg a szemem sarkából véltem felfedezni azt a valakit/valamit. Némelykor furcsán elmosódottan láttam, és kezdtem azt érezni szétesnek a dolgok, a "kép" amit látok nem valós.

Ez szintén rémisztő lehet az első időkben, de ne ijedjünk meg! A több dimenziós látásmódunk van kialakulóban. Persze kapaszkodnunk nincs mibe, de nem is kell, már semmi sem működik a régi szerint ezen a szinten. í‰n például geometriai formákat láttam, érzékeltem. Olyan frekvencia tartományban "mozogtam" tudatilag, amit képtelen voltam lefordí­tani bármilyen szavakra, mondatokra, mert megszűnt a linearitás.

Persze, hangsúlyozom, ezek a tapasztalások egyenlőre sajnos csak időszakosak. Hosszúságuk, és tartalmuk mélysége főként a tudatosságomtól, és az éppen aktuális "állapotomtól" függ. S attól mennyire vagyok beleragadva a régi mintázatba, mennyire tudok a jelenben lenni az "itt és most"-ban. í‰szrevettem olyan testi tünetet is, ami szintén érdekes tapasztalat volt. Néha nagyobbnak, és valahogyan másnak éreztem magam, mint amit eddig tapasztaltam.

Nehéz ezt szavakkal kifejezni. De nagyon erős fizikai, és mentális változás volt, mert ezt a nagyságot fizikailag, és tudatilag is éreztem. A tudatom kitágult a régi keretek és korlátok közé szorult állapotból, egy határtalan és korlátlan állapotba. Kezdtem megsejteni, és megérezni nagyságomat, és Mester-ségemet. Ilyenkor úgy tűnt, az ego feloldódott, levetette rabláncait, s megadta magát. Ezek egyfajta eksztatikus élmények voltak, de megtapasztalhatod fájdalmas élményként is. A választás megint tőled függ!

Ekkor, ha pillanatokra is, de megszűnik az én tudat, az "én magam". S átveszi a helyét valami más, aminek valójában nincs helye.
Megszűnik a saját tudatunk, megszűnik az elszakadás érzés, EZ, AZ! Amikor végre sikerül mindent elengedni, s összekapcsolódni, rácsatlakozni, Egy-gyé válni a Forrással, vagy hí­vhatod bárminek. Akkor nincs már ego, s a gondolatok is megszűnnek létezni.

Ez a VAGYOK állapot. Persze még mindig visszaeshetsz a régi mintázatba, ahogy jómagam is, de már egyre kevésbé. Most már tudod, nem őrültél meg, nem fogsz meghalni, semmi rossz nem történhet, mert valójában most születtél meg. Felébredtél hosszan tartó álmodból, és néha még törölgeted csipás szemeidet, elvakí­t a Fény, s olyankor lehunyod szemeid. A szempilláid még fáradtak a hosszú és mély alvás miatt. Néha visszaaludnál, mert úgy érzed nem aludtál eleget.... Hogy fáradtabb vagy, mint elalvás előtt.

S azt érzed, hogy kegyetlen és rideg ez a valóság, s az álom sokkal valósabb volt. De ne félj, és ne torpanj meg az ébredésed után...
Amint éberebb leszel, feleszmélsz, és a szí­nek elkezdenek kibontakozni előtted. Az árnyak formát öntenek. A fátyol mögül felsejlik a Fény. Ne takard el az arcod! Fürödj meg benne! í‰ld át, tedd magadévá válj eggyé vele! Az érzés ismerős, bár nagyon távolinak tűnik.

Az idő is felgyorsulhat. Nekem sokszor van olyan érzésem, hogy egyszerre több helyen vagyok. Néha az idő valószerűtlenül lelassul, máskor hihetetlenül felgyorsul. Olyan, mintha elveszí­tenéd az időérzékelésedet, ami részben igaz is, mert a linearitás megszűnik.

S az idő szimultánná válik. Gyakran elkésel valahonnan, elfelejthetsz dolgokat, néha pedig azt sem tudod milyen "nap van ma".
Néha kiesnek olyan dolgok a fejedből, hogy hová indultál, mit csináltál. Furcsa, s egyben ijesztő is, mert azt érezheted, megőrülsz, és kezded elveszí­teni önmagad. Ami az önmagad elvesztését illeti, valóban igaz is. Mármint akivel ezidáig azonosí­tottad önmagad.

Előfordul, hogy nem tudsz koncentrálni, és a figyelmed elkalandozik. Szédülést és borzongást is érezhetsz, és a folytonosság érzése megszűnhet. Az eddigi tapasztalásaid, és a realitásod darabjaira hullik szét. Mert szétesőben vagy te is. Meg kell tanulnod ebben az új, kiterjedt végtelen időben létezni. Nincs több segí­tség, nincs kapaszkodó! Meg kell tanulnod bí­zni a vezettetésben.

El kell fogadnod Mesteri mivoltodat, s ki kell nyilvání­tanod, és átáramoltatnod Fényességed a külvilágba. Ekkor közvetlen kapcsolatba kerülsz a Forrással, s te magad is Forrássá válsz. Ez egy olyan állapot, ami kifejezi valódi identitásodat minden létező sí­kon. Miközben mindezt í­rom, most is csodálatos hangokat hallok a belső hallásommal. Magas frekvenciájú, csodálatos dallamok.. zene ez. A szférák zenéje.

Sorolhatnám még hosszasan a tüneteket, s végtelení­thetném a tapasztalatokat. Mindenki személyre szabottan, egyénileg, a saját fejlődési szintjének, és tisztulási folyamataként tapasztalja meg ezeket a dolgokat. Nem érdemes összehasonlí­tani egymással ezen megéléseket, és a versenynek sem a helye ez az átalakulás. Szellemed tudja, mi a jó neked, tudja merre vezessen, és meg is teszi!

Te csak hagyd a folyamatot megtörténni, és élvezd! Legyél szabad! Legyél korlátlan és határtalan teremtő!

Lélegezz és létezz!

Mindezeket a saját valóságomból í­rtam, ami nem feltétlenül egyezik, vagy hasonlí­t, a te saját valóságodra.
Ez az én utam, és az én teremtésem, a közös "játékban." Köszönöm hogy elkí­sértél egy darabon.
Köszönöm hogy velem voltál, és tiszta szí­vemből köszönöm, hogy "meghallgattál." Jó volt veled!

Itt és most, engedj el mindent! S máris megérkeztél oda, ahonnan elindultál!

Isten hozott!

2008.11.01. syria

* Asztrálutazás


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:39 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 08:21
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Szellemi törvényekA szellemi törvények valóságosak, valóban hatnak, függetlenül attól, hogy hiszek-e bennük vagy sem

Szellemi törvények

Ezeket a Szellemi törvényeket Kurt Tepperwein A szellemi törvények cí­mű könyvéből származnak.

"A szellemi törvények valóságosak, valóban hatnak, függetlenül attól, hogy hiszek-e bennük vagy sem. Tagadhatom őket, és megpróbálhatok ellenükben létezni, ám ekkor betegség vagy szenvedés formájában korrepetálást kapok a sorstól. ím együtt is működhetek velük, harmóniában élhetek ezekkel a szellemi törvényekkel és teljes életet élhetek. A választás a kezemben van.

Lehet, hogy a szellemi törvényeket nem tudom mérni, de a hatását igen. A szellemi törvényeket nem tudjuk megváltoztatni, legfeljebb fellázadhatunk ellenük.

Csakhogy mihelyt önfejűen cselekszünk, hatályba lép az ok és okozat törvénye, és cselekedetünk következményével szembesí­t bennünket.
A szellemi törvényekkel együtt is működhetünk. Ez esetben engedelmesen szolgálnak bennünket, miként mindazok, amik velünk történnek, csak segí­tségünkre és szolgálatunkra vannak, bármennyire is kellemetlennek tűnhetnek alkalmanként.

Ha megtanuljuk, miként tudunk a szellemi törvényekkel összhangban élni, akkor magával az élettel is összhangban leszünk. Akkor megtanuljuk, miként lehet "a teremtés könyvében" olvasni, és egyre tisztábban felismerjük a látszat mögött rejlő valóságot.

1. SZERETET Tí–RVí‰NYE

Feladatunk, hogy megtanuljunk szeretni. A mindent átfogó szeretet képességét kell elsajátí­tanunk. Szerelmesnek lenni és igazán szeretni két különböző dolog, miként a virág és a gyümölcs. A gyümölcs megjelenésével eltűnik a virág.

A szeretet azt jelenti, hogy megértően, tudatosan elfogadom a tökéletlent.
A szeretet az az öröm, amelyet akkor érzünk, amikor a szeretett emberre gondolunk.

A szeretet azt jelenti, hogy megnyitom magam, és beengedem a másikat.
A szerelmes birtokolni akarja szerelmét, kisajátí­tani, függővé tenni. Csakhogy mindaddig, amí­g a szeretetben a függőség bármilyen formája megvan, a kapcsolat nem tökéletes.

A szeretet azt a vágyat keli szí­vemben, hogy a másik boldog legyen, és kész vagyok ennek érdekében bármit megtenni és időt adni neki, ha időre van szüksége, figyelmet, ha figyelemre van szüksége, és szabadságot, ha szabadságra van szüksége.

A szeretetben nem várok feltétlen viszonzást. Cselekedeteim mozgatórugója a gyengéd odafigyelés, nagyrabecsülés és csodálat. Szerethetek mellette másokat is, és ezt a jogot neki is megadom. í‰rzelmileg független vagyok a másik reakcióitól, mert szeretem őt, függetlenül attól, hogy érzelmeim viszonzásra találtak-e vagy sem.

A szeretet egyszerre jelenti, hogy adok és kapok, és mindig adással kezdődik.

2. HARMí“NIA Tí–RVí‰NYE

Ez a rendkí­vül fontos törvény arról gondoskodik, hogy a különféle hatásokat kiegyenlí­tse és ezáltal a harmónia mindig megmaradjon vagy gyorsan visszaálljon.

Ahol sok a fény, ott sok az árnyék; aki elvesz, attól elvétetik; aki ad, annak adatik. A harmónia törvénye nemcsak a természetben mutatkozik meg, hanem a mindennapi életünkben, mindabban, ami velünk történik. Valahányszor az ember önhatalmúlag megzavarja a harmóniát, ez a törvény haladéktalanul kiegyenlí­t.

3. EVOLúCIí“ Tí–RVí‰NYE

Minden állandó változásban van. Az egész univerzumban nincs két dolog, lény vagy jelenség, amely tökéletesen azonos volna. Minden egyszeri és egyedülálló Az evolúció törvénye magába foglalja a változékonyság elvét.

Semmi nem maradhat úgy, ahogy most van. Semmit sem ragadhatok meg, nem tarthatok meg, mert minden, ami elkezdődik, az véget is ér. Már a kezdet magába foglalja a véget, ami egyidejűleg valami újnak a kezdete.

Az örök létezés, bár állandó változásban van, sem nem csökken, sem nem növekszik - van. Változtatja kifejeződését, és mégis állandó. Minden, ami van az "Egyből" jött létre, és az "Egy" mindenben benne van. Minden része az egésznek, és mégis egy egész.

4. REZGí‰S Tí–RVí‰NYE

Minden mozgásban van, semmi sem áll, minden rezeg. Az energia és az anyag csupán különböző frekvenciájú rezgések manifesztációja. Még a legkeményebbnek tűnő anyagban is állandó rezgésben vannak a molekulák, s ugyanez igaz a fényre, a melegre vagy az energiára.

Minden gondolat, minden érzés, minden kí­vánság vagy akarat különböző frekvenciájú rezgés. Minden egyszerre sokféle rezgésben van, s ez egyszeri és megismételhetetlen egészet képez. Minden mindennel összefügg, minden rezgés egyszerre ok és valamely korábbi ok okozat.

Testünk azonnal reagál minden gondolatunkra. Meg kell tanulnunk fegyelmezni gondolatainkat, mert ez a feltétele annak, hogy helyesen, tudatosan cselekedjünk. Minél magasabb rezgésű az az energia, melyet mozgósí­tunk, annál súlyosabb következményekkel jár, ha helytelenül használjuk. A negatí­v gondolatokat negatí­v cselekedetek követik. Ha a gondolataink irányát megváltoztatjuk, megváltoztatjuk egész életünket.

5. POLARITíS Tí–RVí‰NYE

Minden létezőnek két pólusa van ugyan, valójában azonban minden egy. Minden látszólag ellentétes, lényegét tekintve azonos. Boldogság és boldogtalanság, szeretet és gyűlölet valójában ugyanannak a dolognak a két oldala. Minden jelenségnek két oldala van, ám a kettő között egy és ugyanazon tartomány húzódik meg.

A gyűlölet í­gy fordí­tható át szeretetre. Nem kell mást tenni, csupán álláspontot változtatni és a dolgok is megváltoznak. A félelmet bátorsággá alakí­thatjuk, a sötétséget fénnyé.

Tudatom rezgésének megváltoztatásával álláspontomat változatatom meg.
Tudatunk rezgésszintjének emelésével nem csupán magunkat változtatjuk meg, hanem egész életünket is, hiszen a rezonancia törvénye értelmében más eseményeket, személyeket és életkörülményeket vonzunk magunkhoz.

6. RITMUS Tí–RVí‰NYE

A nappal után az éjszaka következik, a születést követi az elmúlás, amely egy újabb születésnek az kezdete. Az aktivitás, a pihenés és lazí­tás szakaszai váltakoznak és együttesen hozzák létre a harmóniát.

A ritmus törvénye a teremtésben mindenütt kifejezésre jut. Az egész lét egy állandó ki- és beáramlás, amely két pólus között jön létre, ezért a ritmus törvénye szorosan összefügg a polaritás törvényével. Ez a törvény az ember örök létezését biztosí­tja, függetlenül attól, hol van: születés, halál és újjászületés.

7.MEGFELELí‰S Tí–RVí‰NYE

"Mint fent, úgy lent, mint lent, úgy fent. Miként bent, úgy kint." Az ember, mint mikrokozmosz, pontos képe a makrokozmosznak.
Egy adott tartalomhoz egy adott forma illik. Minden létezőnek a létezés minden szintjén megvan a megfelelője. Ez a törvény a legkisebbtől a legnagyobbig mindenre érvényes finomanyag szintjén és szellemi szinteken is.

8. REZONANCIA Tí–RVí‰NYE

A hasonló hasonlót vonz magához, és általa megerősödik. Két különböző dolog taszí­tja egymást. Az erősebb meghatározza a gyengébbet, és önmagához hasonlóvá teszi. Mindenki csak azt tudja magához vonzani, ami pillanatnyi rezgésének megfelel. A félelem tehát magához vonzza azt, amitől félünk. Viselkedésünk meghatározza a körülményeinket. Tőlünk függ, mely rezgésre vagyunk fogékonyak, melyhez csatlakozunk.

9. TELJESSí‰G Tí–RVí‰NYE

Az élet teljessége szellemi örökségként áll rendelkezésünkre minden pillanatban. Csakhogy hibás szellemi beállí­tottságunk és csekély hitünk külső és belső gazdagságunkat korlátok közé szorí­tja. Az élet csak a belső valóságot tudja a külső valóságban visszatükrözi. Ne hagyjuk, hogy a külső kép megzavarjon bennünket. Semmiféle erőfeszí­tés és pozití­v gondolkodás nem vezet eredményre, ha belül folyton arra gondolunk, milyen korlátaink vannak, és miben szenvedünk hiányt.

Az elfogadás a törvény egyik oldala, a másik az adás. Aki csak a törvény egyik felére figyel, önzésével érvénytelení­ti a törvényt. "Aki nem ad, nem is kap, aki nem vet, az nem is arathat." Csak olyan mértékben lehet hatékony a törvény, amilyen mértékben mi megnyitjuk magunkat, hogy rajtunk keresztül a teljesség manifesztálódhasson. Megnyitjuk magunkat, hogy az élet rajtunk keresztül a maga sokféleségében kifejezésére juthasson és mások hasznára is szolgálhasson.

Aki a teljességben él, annak mindig minden rendelkezésére áll ahhoz, hogy létét tökéletesen kifejezésre juttassa. A mindenbe beletartoznak a leckék is, amelyeket az élet kí­nál számunkra, hogy tanuljunk és fejlődjünk. Aki teljességben él, az valóban bőségben, teljességben éli az életét, és élete minden aspektusa harmóniában van.

10. SZABADSíG Tí–RVí‰NYE

Az ember életének minden pillanatában a teremtés teljessége elé állí­tja, és szabadságot ad neki a választásra. Ő határozza meg a "belső képeket", amelyek életét meghatározzák. Szabadságában áll választani, hogy a felismerés királyi útja mellett dönt, vagy pedig a megszokott utat választja, amely a betegségen és szenvedésen keresztüli tanulás útja.

A szabadságnak három szintje van:

- szabadság, mint megszabadulás valamitől
- szabadságomban áll valamit tenni
- az igazi szabadság /kiszabadulni a vágyak rabságából, megszabadulás másoktól, elengedés/ Mindent el kell engedni, a régi tudatállapotot, amelyhez a következő érzések tartoznak: harag, Félelem, gond, stressz, bűntudat, érzékenység, kisebbrendűségi érzés, önsajnálat, irigység, Bizonytalanság, utálat, izgalom, agresszió, düh...

11. GONDOLKODíS Tí–RVí‰NYE

Minden egyes gondolat megváltoztatja sorsunkat, sikert vagy sikertelenséget, betegséget vagy egészséget, szenvedést vagy örömet von maga után. Meg kell hát tanulnunk, hogy a lehető legoptimálisabban használjuk gondolkodásunkat. Legfontosabb a pozití­v gondolkodás, felismerni, hogy mindaz, ami velem történik, valójában jó nekem.

A legtöbb ember azért nem tudja vágyait megvalósí­tani, mert nem tud uralkodni gondolatain. A gondolatok energiát mozgatnak és formálnak. Minden gondolat egy teremtés, amelynek meg kell valósulnia.

A pozití­v gondolkodás abban rejlik, hogy felismerem, minden ami van, engem szolgál és nekem segí­t még akkor is, ha kifejezetten kellemetlen vagy fájdalmas. Negatí­v nem is létezik, csupán kellemetlen jó. A sikertelenség mindig csak közbülső eredmény a végleges sikerhez vezető úton.

12. HARAG Tí–RVí‰NYE

Szinte nincs olyan ember, aki valamiért ne mérgelődne. A harag, a düh a gyenge érzelmi kontroll terméke, nagyon sok hátránnyal jár. A harag idegességet idéz elő, szí­vverésünk szabálytalanná válik, vérnyomásunk emelkedik, rossz lesz az emésztés, alvászavarokkal és fáradtsággal küszködünk. Rosszkedvűek leszünk, elveszí­tjük uralmunkat gondolkodásunk és cselekedeteink felett.

A bosszúság egyúttal agresszió is, negatí­v energia, amely diszharmóniát okoz, ami pedig betegséget idéz elő. Aki bosszankodik, az nem ért egyet az élettel, nem fogadja el az életet úgy, ahogy van.

- Minden embert olyannak fogadok el, amilyen, ráhagyom, hogy megváltozik-e és mikor. - Megszabadí­tom magam minden elvárástól és hagyom, hogy az élet olyan legyen, amelyen.
- Felismerem, hogy a világon senki és semmi nem bosszanthat engem.

13. IMAGINíCIí“ Tí–RVí‰NYE

Minden képszerű elgondolásunk arra törekszik, hogy megvalósuljon. Ha eközben a hittel szemben fellép az akarat, mindig a hit győz.
Minden ember képes arra, hogy elgondolásait képszerűen jelení­tse meg. A kép a tudatalatti és a lélek nyelve. A belső képek életünk nagy részét meghatározzák.

Képzelőerőre van szükségünk ahhoz, hogy a kí­vánt végeredményt képszerűen meg tudjuk jelení­teni, és ezeket a képeket szemünk elé tudjuk varázsolni. Minél pontosabban képzelek el valamit, és minél hosszabb ideig tartom a szellemi képernyőmön, annál több energia árad, és annál gyorsabban fog a fizikai sí­kon is megjelenni.

14. HIT Tí–RVí‰NYE

A hit belső tudás, amely nem a külső bizonyí­tékokon nyugszik. Nem az történik amit akarunk, hanem az, amiben hiszünk. Az igazi hit az a bizonyosság, hogy amit kí­vánok, az meg kell hogy jelenjen, ha megnyitom magamat.

A hit nemcsak azt jelenti, hogy igent mondok az igazságra, hanem bizonyos is vagyok benne, és amire hitemmel igent mondok, arról tudom, hogy meg is valósul. Aki csak abban hisz, amit lát, az csupán akkor fogja hinni a vetés következményét, ha már be is takarí­totta. Akinek nincs hite, az is hisz, csak éppen annak ellenkezőjében, amit el kí­ván érni.

15. íLDíS Tí–RVí‰NYE

A világba küldött áldás a gondolatenergia legtisztább és legfinomabb formája, és az univerzum leghatalmasabb erejét, az isteni szeretetet mozgósí­tja.
Megáldani annyit jelent, hogy egy személy vagy egy helyzet számára Isten kegyelmét kérni. Amit tiszta szí­vemből megáldok, az abban a pillanatban áldott lesz és az áldás hatalma azonnal megkezdi áldásos tevékenységét.

Amit tiszta szí­vemből megáldok, az áldásként száll vissza rám. Hagyhatom, hogy az áldás csak úgy megtörténjen, de el is képzelhetem, amint fény vagy sugár formájában alászáll.

16. OK í‰S OKOZAT Tí–RVí‰NYE

A világon minden az ok és okozat elve szerint működik. Minden teremtés okozat, amely mögött egy teremtő áll, akinek az akarata a teremtettben nyilvánul meg. Ahol teremtés van, ott teremtőnek is lenni kell, hiszen a törvény í­gy szól: "Semmiből nem lesz semmi."

Az, ami volt, mindig összefügg azzal, ami lesz. Amit mi véletlennek nevezünk, az nem más, mint valamely rejtett ismeretlen ok kifejeződése. Csak addig beszélünk véletlenről és szerencséről, amí­g fel nem ismerjük az összefüggéseket. Soha semmi nem történik ok nélkül.

17. SORS í‰S Ví‰GZET Tí–RVí‰NYE

Az ember szabadon választhat, cselekedeteinek következményeivel számolni kell. Ezt a végzet törvénye rója ki rá, vagy az ok és okozat törvénye, amely végzetként jelentkezik.

"Mindenki azt kapja, amit előidézett. Sem többet, sem kevesebbet és nem is mást." A sorssal való szembesülés, a vele való elmélyült foglalkozás végül elvezet az egyetlen erőhöz. Nincsen sem véletlen, sem jutalom vagy akár büntetés, hanem kizárólag ok és okozat. Cselekedeteim következményei elől nem menekülhetek.

A végzet törvénye arra kényszerí­ti az embert, hogy teljes felelősséget vállaljon életéért, szembesüljön cselekedeteinek következményeivel, mí­g a saját maga által okozott problémákat fel nem oldja, és ezáltal szabaddá nem teszi magát. A végzet törvénye akkor avatkozik be, amikor a teremtésben az ember nem tudja megteremteni a harmóniát.

Mindenki tehát azt kapja, amit okozott. í‰s valahányszor kap valamit, azt maga okozza. A végzet törvénye szembesí­t bennünket cselekedetein következményeivel, és az egyén szabadságát semmiben nem korlátozza. Mindenki szabadon döntheti el, mit akar vetni, ám aratni azt lesz kénytelen, amit elvetett.

18.úJJíSZíœLETí‰S Tí–RVí‰NYE

Mindig újabb és újabb testet öltünk magunkra, s ez a test olyan, mint az iskolai egyenruha. Ahogy az iskolában újabb és újabb leckét kell megtanulnunk, az életben is pontosan azt a leckét osztja ránk az osztályfőnökünk: dr. Mindennap, amit még nem tanultunk meg, hogy újabb és újabb felismerésekre tegyünk szert.

Mindaddig, amí­g önakaratból cselekszünk, újabb okokat idézünk elő, s bár pozití­v okok pozití­v következményekkel járnak, a negatí­vok negatí­vval, mindenképpen inkarnálódnunk kell, hogy az adott következményekkel szembesüljünk.

19. KEGYELEM Tí–RVí‰NYE

úgy működik, hogy az ember minden pillanatban kiléphet tudatlanságából a felismerés fényébe, és magához veheti szellemi örökségét, a tökéletességet. Kegyelem, hogy imádkozhatom, és imádságom meghallgatásra talál. Kegyelem az is, hogy Isten átfogó szeretetében mindig és mindenütt részesülhetünk. Kegyelemben élni annyit jelent, mint nyitottnak és befogadónak lenni.

20. BOLDOGSíG Tí–RVí‰NYE

A boldogságot nem lehet birtokolni. Mindaddig, amí­g kí­vül keresem a szerencsémet, a boldogságomat, keresésem eredménytelen marad. A boldogságot csak magamban találhatom meg, ha feltétel nélkül igent mondok az életre, s elfogadom olyannak, amilyen. Valahányszor szenvedek, az azt is jelenti, hogy nem fogadom el az életet, ezen csak én tudok változtatni. Ha a szerencsémet, boldogságomat nem teszem külső körülményektől függővé, akkor minden helyzetben boldog lehetek.

Boldognak lenni annyit jelent, hogy önmagammal és az élettel harmóniában vagyok, helyemet minden pillanatban optimálisan töltöm be, í­gy teljes életet élve boldog vagyok.

21. Kí–SZí–NET Tí–RVí‰NYE

Az igaz hála és köszönet minden nehézségen átsegí­t az életben. Adjon hálát teljes szí­véből valamiért, amije még nincs, úgy, mintha már megvolna - és meg fogja kapni. A szüntelen hála és köszönet aktivizálja a hitet, amely hegyeket mozgat.

Mennyi minden van az életünkben, amely tökéletesen rendben van, és figyelemre sem méltatjuk, mert mindig csak arra a kevésre figyelünk, amely éppen nincs egészen rendben. Amint szí­vemet hála tölti el életem minden körülményéért, eseményéért, az univerzum legmagasabb rendű ereje működni kezd rajtam keresztül, mert a hálás és szeretetteljes szí­v a legtisztább csatorna az egyetlen erő számára, amit mi Istennek nevezünk.

Minden úgy van jól, ahogy van, függetlenül attól, hogy kellemes-e számodra vagy sem, elfogadod-e vagy tiltakozol. Ha nem fogadod el, akkor szenvedsz. ím, ha feltétel nélkül igent mondasz, felfedezed a boldogság titkát.

A levél ősszel magától hullik le a fáról. A hó apró pelyhekben esik, a tavasz beköszönt, a fű növekedésnek indul. Mindez könnyedén, félelem nélkül, kötöttségek és erőlködés nélkül. Nem szükséges hozzá terápia, nem kellenek traumák. A dráma csupán illúzió, az igazság egészen egyszerű. Sem nem jó, sem nem rossz, egyszerűen csak van.

Semmit sem birtokolhatsz, hiszen minden te vagy. Minden, ami létezik, abból az egyetlen realitásból jött létre, amely Te magad vagy. Az emberek akikkel találkozol, a tárgyak, amelyek hozzád tartoznak vagy amelyeket elveszí­tesz, csupán ajándék, mellyel önmagad megleped, hogy léted újabb aspektusait megtapasztalhasd. A valóságban semmit sem lehet nyerni, sem pedig veszí­teni, kivéve önmagad Igaz Valójának megtapasztalását.
Az életjátékban csak te nyerhetsz.

Ez a játék ugyanis a te örömödre jött létre, örvendj hát léted csodálatos teljességének. "

Kurt Tepperwein

* Angyalforrás


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:40 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 08:23
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Könnyebbé válni: Kristály tested és az új energiákHogyan tudjuk támogatni a Kristály testet a fizikai, az érzelmi és a spirituális szinten

(Az eredeti cí­m lefordí­thatatlan szójáték: "Becoming Light(er)" - light=fény, könnyű; lighter=fényesebb, könnyebb, gyújtó, öngyújtó)

Celia Fenn cikke

Ezt a cikket azért í­rtam, hogy segí­tse azokat, akik épp keresztülmennek az Indigó-Kristály átalakulási folyamaton, valamint azokat, akiknél már befejeződött az átalakulás. Michael Arkangyal újra megkért arra, hogy osszam meg veletek ezt az információt, hogy segí­tsen megérteni nektek, hogy sokan küzdötök, ahogy próbáltok megbirkózni a létezés új módjaival. í‰rtsétek meg, hogy a létezésnek ez az új módja nagyon különbözik a régitől, és nem tudjátok úgy folytatni az életeteket, ahogy korábban tettétek. Bizonyos változásoknak be kell következniük, ahogy könnyebbé válik a testetek, szellemetek és lelketek. Fényessé/Könnyűvé váltok, ahogy felöltitek magatokra tudatos szerepeteket Ember Angyalokként.

Az Ember Angyal vagy Kristály test könnyebb, mint a régi emberi test.
Több magasabb frekvenciájú fényt hordoz és vezet át magán.
Továbbí­tja az új multidimenzionális frekvenciákat, hogy segí­tsen másoknak is belekezdeni az átalakulási folyamatba. ím amikor arról beszélünk, hogy "könnyebb", ezt nem szükségképpen a testsúlyra értjük.
Sok Kristály gyermek és felnőtt meglehetősen erős és zömök.
Ez segí­t nekik, hogy földeltek legyenek, és "itt" legyenek a testükben.
A könnyűség a fizikai forma képessége, hogy magas frekvenciájú fényt tartson meg és engedjen át magán.

Ebben a cikkben megtárgyaljuk, hogy a könnyűséget hogyan lehet kifejezni a fizikai, az érzelmi/mentális és a spirituális szinteken.

A fizikai test

Ezen a szinten két olyan aspektus van, ami életbevágóan fontos ahhoz, hogy fenntartsuk a fizikai jármű egészségét. Ez a két aspektus az étkezés és a mozgás. Sokan azt mondjátok, hogy semmi kedvetek a mozgáshoz, valójában csak aludni szeretnétek. ím a mozgás segí­t abban, hogy kitörjetek ebből az állapotból, és sikerüljön egy kiegyensúlyozottabb módon élnetek.

í‰TREND: Az étkezés alapelve az új Energiában, hogy a fény forrásához olyan közeli táplálékot fogyasszatok, amilyet csak lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a tápláléklánc azon részéről válasszatok táplálékot, ami minél közelebb van a fény forrásához. Elsősorban növényi táplálékot, mert a növények a napfényt glükózzá alakí­tják a fotoszintézisen keresztül.
Tehát ha gyümölcsöket és zöldségeket eszel, lehetőleg frisset és biotermesztésből származót, akkor sokkal valószí­nűbb, hogy biztosí­tod, hogy fizikai táplálékod megfelelő forrása a fénynek.

Azt vettük észre, hogy a Kristály testnek nagy mennyiségű fehérjére van szüksége. ím ha lehetséges, akkor jobb, ha ez is növényi protein - hüvelyesek, bab, lencse és csicseriborsó. Ha az ételtársí­tást alkalmazod (nem kevered a fehérjét szénhidrátokkal), akkor észre fogod venni, hogy ezek az ételek könnyen emészthetőek.

Próbáld meg kiküszöbölni az étrendedből az olyan ételeket, melyek "nehezek" és "halottak" a bennük lévő fény értékét tekintve. Ezek a feldolgozott és a félkész-, készételek (mélyhűtött ételek, konzervek, instant ételek.) Ezen kí­vül az alkohol, az édességek, a koffeines italok, a tea és a kávé. Igyál sok tiszta vizet és gyógyteát.

Ha jobban hozzászoksz a Kristály állapothoz, észreveszed, hogy igény támad benned, hogy egyszerűbbé tedd az életedet és az étrendedet. Elkezded élvezni ezt a nagyon egyszerű és "könnyű" táplálkozást. A tested azzal válaszol, hogy több energiája lesz, és könnyebben földelt maradsz, ha intenzí­v energiahullámok mennek át rajtad. Ez azért van, mert í­gy megvan a fizikai erőd és rugalmasságod ahhoz, hogy megbirkózz a testeden áthaladó magas frekvenciájú energiákkal.

MOZGíS: A mozgás szintén fontos a fizikai test számára a Kristály állapotban. Mivel a Kristály energia olyan erőteljes a spirituális és a mentális/érzelmi szinteken, a testet is egészségben és jó karban kell tartani.

Nem élhetsz a fejedben, és töltheted életedet a TV vagy egy számí­tógép előtt. Ha ezt teszed, akkor szükség van arra, hogy fizikai gyakorlatokkal egyensúlyozd ki ezeket.

Ha nem mozogsz, akkor a rajtad keresztülhaladó Kristály energia ereje biztosí­tani fogja, hogy földeletlenné válsz és az maradsz, kí­vül a realitáson, ahol nincs kapcsolatod a valósággal.

Gyakran kell azt tanácsolnom a hozzám forduló embereknek, hogy tegyenek tudatos erőfeszí­téseket arra, hogy visszatérjenek testükbe, és elkezdjenek jelen lenni az életükben. Néhányan éveket töltenek ebben a "homályos" állapotban, mert nincsenek tisztában azzal, hogy mindössze a fizikai testüket kellene erősí­teniük, hogy az képes legyen földelni a Kristály energiát.

A gyakorlatoknak nem kell erőteljeseknek, dinamikusnak és fegyelmezetteknek lenniük, lehet ez akár egy fél óra séta vagy úszás. ím rendszeresnek kell lennie a mozgásnak.

Az érzelmi/mentális testek

Ahogy egyre mélyebbre hatolunk az új Energiákba, a régi életformánk szétmállik. í‰szrevesszük, hogy sok dolog, amiről azt hittük, hogy mindig ott lesz, már nincs velünk. Látjuk az illúziókat, melyekre korábbi életünket épí­tettük, és a szabadság felé tartunk.

ím ahogy ezt tesszük, gyakran sok szomorúságot és veszteséget tapasztalunk meg, ahogy hagyjuk távozni azokat a dolgokat, melyeknek központi helye volt az életünkben, és megtapasztaljuk a depresszió és a szorongás tüneteit.

Egyaránt, a káosz fokozódik körülöttünk, ahogy a még fel nem ébredt emberek egyre és egyre összezavarodottabbakká és rémültebbekké válnak. Néhány Kristály ember érzékeny erre a fel nem oldott félelemre és hajlamos "felvenni", az intenzitása pedig hatással van rá.

A Szellem arra nevel minket, hogy egy újfajta módon létezzünk vagy "legyünk".

Ez a Szellem és az Angyali birodalmak vezetésébe vetett tökéletes bizalom útja, valamint egy olyan út, ahol elengedjük a szükségét annak, hogy az ego kontrollálja és irányí­tsa a dolgokat.

El kell engednünk a dolgokat, és hagyni, hogy Isten szándéka nyilvánuljon meg. (Lefordí­thatatlan szójáték: "Let Go and Let God, as the saying goes.")

Ez sokak számára nehéz, ám minél inkább ellenálltok a változásoknak, azok annál nehezebbekké válnak. Minél inkább hagyjátok megtörténni a változásokat, annál simábban zajlanak le.

Kristály létezőkként szükségünk van arra, hogy gyakoroljuk az igenlő/elfogadó és a tudatos gondolkodás szokásait.

Ez azt jelenti, hogy éber és tudatos módon élünk. Tudatosak vagyunk arról, amit gondolunk, teszünk és mondunk az adott pillanatban. í‰s hogy ez milyen hatással van ránk illetve azokra, akikkel kapcsolatba kerülünk.

Olyan sokan élnek mogorva, depressziós és félelemmel teli állapotokban. A Kristály létező tudatában van annak, hogy ezek csak illúziók, melyek a félelmen alapulnak. Ha nagyobb tudatossággal rendelkezel, akkor keresed a lehetőségeket, hogy ki tudd fejezni azt, ami valójában vagy - szeretet, öröm, harmónia és béke. Legyen a jelenléted áldás minden egyes ember számára, akivel találkozol. Engedd, hogy a benned levő fény átalakí­tsa a bennük levő félelmet.

ím ahhoz, hogy képesek legyünk ily módon létezni, ki kell fejlesztenünk az elfogadó és bizalommal teli gondolkodás és érzések mentális és érzelmi szokásait.

Saját személyes mantrám egy középkori misztikustól, Julian of Norwich-től származik, aki mindig azt állí­totta, hogy "Minden helyénvaló - történjék bármi, az helyénvaló lesz". Ez a bizalom állí­tása, miszerint mindegy, mi történik, létezik egy nagyobb terv, ami a legnagyobb jót szolgálja. A mi szerepünk az, hogy engedjük kibontakozni a tervet, legyen az bármi.

Emlékezz a Desiderata soraira is: "Te az Univerzum gyermeke vagy, éppúgy, mint a fák és a csillagok, és jogod van itt lenni. í‰s függetlenül attól, hogy tudsz-e róla vagy sem, az univerzum kitárul előtted úgy, ahogy kell."

A spirituális szint

A Kristály emberek számára az most a feladat, hogy megéljék multidimenzionális spiritualitásuk igazságát.

Hogy "könnyű" legyen a szí­vük, az elméjük és a szellemük.

Azért, hogy "könnyű" lehess az új Energiában - meg kell ismerned és el kell fogadnod mind saját, mind a kollektí­v tudat árnyékos energiáit. í‰s ezt a felismerést mély együttérzésnek és szeretetnek kell kí­sérnie.

Ha elismered a saját árnyékodat, akkor képes leszel megérteni, miért van olyan sok félelem a világban, és azt is megérted, hogy saját árnyékod egyensúlyban tartása hogyan segí­thet meggyógyí­tani és megváltoztatni azt a félelmet. Minden egyén, aki megnyitja szí­vét a részvétnek, és a félelem mögé húzódik, segí­t meggyógyí­tani az emberiség nagyobb tudatosságát.

í‰s ha egyszer a félelem mögé húzódva élsz, akkor tudsz az örök jelenben létezni, és valóban megtapasztalni a "Most" pillanatának hatalmát. A nagyobb áramlatokba belesimulva sodródsz és változol. í‰s a Kristály létező érzékeny ezekre az energiaváltozásokra, bí­zik bennünk, engedélyt ad rájuk, és ténylegesen előidézi a változásokat.

Végül, a Kristály létező tudja, hogy evolúciónk célja az, hogy felfedezzük, kik és mik vagyunk, kivé és mivé tudunk válni. Fénnyé/Könnyűvé válunk. í‰s hogy tökéletesen megtapasztalhassuk azt a valóságot, kreatí­van és játékosan kell élnünk, gondolkoznunk és léteznünk.

Teremtő/Alkotó potenciálunk felfedezése lesz a következő nagy kaland a Kristály Tudatosság fejlődésében!

Tehát, újonnan született Ember Angyalok, terjesszétek ki szárnyatokat, és adjatok magatoknak engedélyt a repülésre!

Fordí­totta: Skultéty ígnes

* Shaumbra - Az új spirituális Energia osztályterme


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:40 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 08:26
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Elmélkedés a metafizikárólCélzatos kifejezésre juttatásai vagyunk az Egységnek, az Isteni lényegnek, mely a világegyetem eredete.

Minden gyermek magában hordoz egy szándék magot, egy céltudatosságot. Amikor belső célunkkal ellenkezően élünk, akkor ebből a káros reakció önmagát különböző egészségtelen módokon jelení­ti meg.

Amikor ebben a világképben [paradigmában] tettetjük az élet élését, ezt azáltal szí­nleljük, hogy bizonyos értékeket kifejezésre juttatunk, melyek ellentétesek azzal, melyet mélyen belül tudunk a magunk létezéséről. Elmondjuk önmagunknak, hogy olyan dolgokat cselekedjünk, gondoljunk és tegyünk, melyről azt hisszük, hogy ez az, melyet „dolgunk” megtenni, létezni és érezni. Ennek hatékony megtételéhez szükséges elveszí­tenünk magunkat a képmutatásban, és olyannyira elveszetté válhatunk, hogy elfelejtjük, kik vagyunk.

Attól a pillanattól kezdve, hogy megszülettünk, elmondták nekünk, kik vagyunk, és mit kellene hinnünk. A szülők, tanárok, vallások, kultúrák, hazánk és mások legjobb szándékai minket az „övéiknek” állí­tottak. Egész életünkben, ahogy felnövünk, voltak mások, akik nálunk jobban tudták, hogyan kell lennünk. Nem emlí­tve saját félremagyarázásainkat és ártalmas belső párbeszédeinket.

Itt az idő magunkba tekinteni szubjektí­ven, hogy megtaláljuk belső Gráciánkat és bizonyosságunkat, mielőtt kifelé tekintenénk taní­tókért. „Ismerd meg í–nmagad!” – mindenki, mind az erősségeket, mind a gyengeségeket, a jóság szemüvegén keresztül a személyes fejlődés elősegí­tése érdekében. Kérdjétek meg magatokat: „amit hiszek, az a legjobb érdekeimet szolgálja?” Ha nem, akkor alakí­tsátok át hiteteket tápláló hitekké. Sose hallgassatok arra a belső hangra, mely leszid benneteket, ez nem ti vagytok!

Amikor elkezdjük követni a magunk belső örömét, úgy találjuk, hogy sokkal boldogabbak, beteljesültebbek, eredményesebbek és az eseményeket jobban előidézők, vagy megváltoztatók vagyunk inkább, mint az eseményekre reagálók. Majd amikor önmagunkat vizsgáljuk, és megkérdezzük magunktól: „ki vagyok?”, „mi az, amit tenni akarok?” attól eltérő válaszokra lelünk, mint amit adtak nekünk.

A körülöttünk lévő világ elfogulatlan [objektí­v] érzékelése és belső tudatunk szubjektí­v kinyilvání­tása a tápláló út.

Amikor bármit elfogulatlanul figyelünk, olyannak látjuk, ami; ebben a pillanatban, í­télkezés nélkül, és anélkül, hogy magunkra vennénk azt. A szépség, mely minket körülvesz, elkezd átragyogni. E részrehajlás nélküli észleléshez hozzátéve saját szépségünk szubjektí­v kifejezését, hozzáadódik környezetünk varázslatához – gazdagí­tva az életet mindenki számára.

Tudjuk, hogy bármi, amire a figyelmünket fordí­tjuk, minőségében változik. A kvantumfizikusok megmutatták ezt a kettős rés kí­sérleten [Double Slit Experiment] keresztül. Következésképpen saját szemünkkel láthatjuk, hogy a figyelem az átalakí­tás velejáró ereje. Például a légzés automatikus, jóllehet, amikor tudatossá válik légzésetek, megváltozik a lélegzés minősége, elkerülhetetlenül mélyebbé és harmonikusabbá, simábbá válik. Ez a változás a légzés minőségében további kifinomult anyagokat hoz be … Egy lény átalakí­tásának köze kell, hogy legyen a minőségi váltással. Az új tudat új testet kí­ván, és egy új testet részben egy más légzési minőség hoz létre, ahogyan az elérhető meditáció, összpontosí­tás és/vagy összefüggés [koherencia] alatt.

Amikor összefüggésben [koherenciában] vagyunk, könnyű felismerni, hogy a változatosság és az egyéniség a kapott legnagyszerűbb áldások között van. Ebben a világképben [paradigmában] átváltunk a harmóniának egy állapotába, egységben a Teremtéssel és az Egyetemes Tudat Szí­vével.

Az ősi sámánok belenéztek a világegyetem szí­vébe, és látták, hogyan jött létre a világmindenség a Nem - Létezésből az Egyetemes Tudaton át. Felismerték az egységet, egyensúlyt, összhangot [harmóniát] és változatosságot e tudaton belül, és szemtanúi voltak annak, ahogyan ez a világegyetem azzá vált, melynek ma ismerjük. Az Ősi Bölcsességeket a Sámánok a beavatottnak a művészeten, zenén, táncon és szertartáson keresztül adták át. Titkos Felelősséggel rendelkező őrzőkként gondját viselték az Anyaföldnek és lakóinak.

Minden lényt í‰rzőként tudva, megértették a Természet Törvényeit, és összhangban éltek a Természettel, biztosí­tva a jövő nemzedékeinek túlélését. Más nyelveken beszéltek, más zenéjük, táncaik és szertartásaik voltak, mégis mind tudták, hogy mi mind a Föld virágai vagyunk, mely mind olyan gyönyörű, mint a másik, és mindet a benne rejlő egyedülálló volta miatt értékelték. Itt van az, ahol rátalálunk, és elsajátí­tjuk a feltétel nélküli elfogadását és értékelését saját Lelkünknek, a „testi elménknek”, érzelmi kötelékeinknek, és elkezdjük meglátni az élet csodáit minden í‰let jellegben.

Az emberi nem visszafejlődése az Ősi Misztérium Iskolák taní­tásait elvezette a fátylak mögé való elrejtéséhez, attól tartva, hogy széttépik a dogma magyarázók, a Bölcsességet „titokban” adva tovább. Még akkor is, ha néhány beavatott visszaélt tudásával, hogy mások felett hatalomra tegyen szert. Később, az üzleti szellem őrült kultúrája elkezdi romba dönteni a lélek életének szövetét.

Létezünk a tudat egyetemes fejlődésének áramlatában. Ez nemcsak itt van a Földön, hanem szerte a Kozmoszban, hogy a tudat fejlődik. Néha az egyénnek bele kell néznie a szakadékba, mielőtt kimászik, hogy átalakuljon és megújuljon egy új látószöggel. Utána igazán értékelhetjük a varázslatot és elkezdhetünk újra visszaemlékezni a Bölcsesség Taní­tásokra.

Az Ősi Bölcsesség képletesen tekinthető egy nagy vöröshagymának. A külső rétegek, az avatatlanok számára érthető [exoterikus] tudás, még mindig leköt magában néhány eredeti tulajdonságot, azonban kiszáradtak, elvékonyodtak és könnyen elmorzsolódnak. A belső rétegek, ahogyan rétegről rétegre lehámozzuk, tartogatják és rejtik magukban a rétegeiket, a taní­tásokat, melyek elvezetnek a csak a beavatottak számára érthető [Ezoterikus] Bölcsességek szí­véhez.

Az Ezoterikus Bölcsességen belül bizonyos taní­tások átadása csupán taní­tótól diákra következik be közvetlenül beavatás, vagy felhatalmazás során, és nem lehet egyszerűen könyvből megtanulni. Számos technikáról mondják rendszerint, hogy titkos, azonban magában a titkosság nem fontos tényező, és csupán a valóságnak egy mellékhatása, miszerint a technikáknak nincs érvényessége a beavatott vonalán kí­vül. Ahhoz, hogy az Ezoterikus gyakorlatnak elkötelezze magát valaki, a személynek egy ilyen beavatást, vagy engedélyt kellett volna kapnia. Bizonyos időkben a Testi elme egy nagyon kifinomult állapotban van, melyet a haladó gyakorlók alkalmazhatnak az „Elme-áramlat” átalakí­tásához. Az ilyen a tudatküszöbre vonatkozó idők Bardo állapotokként ismertek a tibeti Buddhizmusban, ahogyan ilyen átmeneti állapotokat tartalmaz a meditáció, álmodás, szex és halál alatti idő is.

Ha e technikákat nem gyakorolják helyesen, a gyakorló esetleg árthat magának fizikálisan és mentálisan, szintén nagy kárt okozva azoknak, akiknek a segí­tségére számí­t. E veszélyek elkerülése érdekében a gyakorlatot „titokként” őrizték. A titkosság és az elkötelezettség a titkos kötelék jellege, mely védi mind a gyakorlót, mind a taní­tások sértetlenségét.

A taní­tásokat talán lehet „magunknak titkosnak” tekinteni, értve ez alatt azt, hogy még ha ezeket közvetlenül is kell elmondani egy személynek, az a személy nem szükségszerűen érti meg a taní­tásokat a helyes összefüggésben. Ily módon a taní­tások „titkosak” azoknak az elméknek, akik az ösvényt nem többért követik, mint egyszerű kí­váncsiságért.

Az ezoterikus átadás váza különböző formákat vehet fel. Számos Igaz ezoterikus taní­tás érhető el a legkomolyabb taní­tványok számára, és egy maroknyi kisebb alárendelt iskola hasznosí­tja az ezoterikus anyagok kisebb mennyiségét. Vannak Exoterikus taní­tások is, néhányat tévesen „tukmálnak” Ezoterikusként, annak léte nélkül, melyet állí­tanak.

Bárki, aki komoly az Ezoterikus Bölcsességek tanulásával kapcsolatban, először át kellene gondolnia indí­tékát, hiszen bárkinek, aki hí­rnevet, gazdagságot, tiszteletet és hatalmat remél szerezni mások felett, nem kellene továbbmennie. Az Ok-Okozat Törvénye egy állandó Egyetemes Törvény, mely jellegével bí­r az Akasha alapelvben, jelentősége mélységesen mélyreható. A makrokozmoszban és a mikrokozmoszban minden az Okozati Sí­kon keresztüli elemeken át jön létre. Az Ezoterikus Bölcsességek tartalmazzák a Szent Tudományt, őrizve a tudást, mely megtaní­t minket arra, hogyan értsük meg és hasznosí­tsuk az Egyetemes Törvényeket. Bárki, aki megfontolt fejlődése kapcsán, rá fog lelni a helyes útmutatásra.

Ez a felelőssége minden egyes egyénnek, hogy tárgyilagos érzékelését alkalmazza, utána pillantson bele saját Szí­vének Középpontjába a szubjektí­v önvizsgálaton keresztül ösvényének megtalálása érdekében. Amikor a taní­tvány készen áll, a Taní­tó feltűnik. A Misztérium [Hittitok] nem csupán egy megfejtendő valami. Ezeket ünnepelni kell. Zenén, filozófián, nyelven, művészeten [stb.] keresztül a végtelenségig [ad infinitum]. Ez egy csodálatos idő életben lenni!

In LaK’ech (mely egy maja üdvözlés, ami azt jelenti, hogy „te egy másik én vagy, és én egy másik te vagyok”)

Jennabeth

fordí­totta: Clarissa

Forrás:

* Fényvilág


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:41 ]
Vissza az elejére
Oldal:   <<        >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System