Oldal:   <<      
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Solyom
h júl 23 2012, 08:28
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Művészet a társadalmi fejlődésért

© Piercarla Garusi [Minden jog fenntartva!]
Art for Social Evolution2012. május 09.

A történelem egy döntő korában élünk, és hiszem, hogy a világnak szüksége van a Művészetre, jobban, mint valaha. Nem csupán elcsendesí­tésére, vagy támogatására, hanem fejlődésének társ-teremtésére is.

Mi a helyzet, ha lehetséges lenne segí­teni a világot átváltoztatni egy pozití­vabb valóságba a Művészet segí­tségével?

úgy gondolom, hogy számos módon segí­thet a Művészet előidézni egy pozití­v változást, például leleplezni azt, ami nem működik, vagy segí­teni a szenvedés, vagy fájdalom gyógyí­tását, azonban az a változás, melyről én beszélek, az a kifinomult energiák szintjén van. Itt van a jelenlegi megértésem.

Sok beszélgetés létezik az Egységről és a Tudatosságról. Mi mind összekapcsoltak vagyunk, az Egység mindig megtörténik. A tudatosság az, hogy kik vagyunk, az igazi azonosságunk. Valóságunk a tudatunk által teremtetett. Természeti állapotunk a jól-lét, gazdagság és öröm állapota lenne. A gond az, amit tartogatunk, főleg tudat alatt, sok dolog, mely negatí­v, és nem mi vagyunk – hiedelmek, érzelmek, érzések, nézőpontok, í­téletek, következtetések. Szükséges ezt elengedni, hogy újra egyesüljünk igaz természetünkkel. Amikor magunkat gyógyí­tjuk, amikor elengedünk mindent, ami nem mi vagyunk, minden békében és összhangban áramlik. Amikor eléggé megemeljük rezgésünket, hatást gyakorlunk valóságunkra körülöttünk, még akkor is, ha nem vagyunk ennek tudatában.

Tehát, a kérdés az, hogy a Művészet segí­thet-e az embereknek elengedni a negativitást, melyet tudatalattijukban őriznek, azért, hogy újra kapcsolatot létesí­tsenek nagyszerűségükkel [fennköltségükkel]? úgy hiszem, igen. Azt gondolom, hogy az, ami ezt a helyén megőrzi, az az ellenállás, melyet talán a hiedelmek alkottak, melyet másoktól vettünk át, amely előidézi számunkra azt, hogy erőtlennek érezzük magunkat. Ha a Művészet segí­thet az embereknek ellazulni és elengedni az ellenállást, a gyógyulás elkezdhet végbemenni. úgy gondolom, van egy másik mód is, melyben a gyógyulás megtörténhet, és mely segí­thet a rezgéseket megemelni, és ez az Energia Továbbí­tás a Felsőbb Szintekről. Festményeim lelkiek [spirituálisak] és én csupán egy eszköz vagyok, hogy megengedjem bárminek, melynek szükséges felszí­nre törni és lenni. A művészet szintén segí­thet az embereknek másképpen gondolkodni, segí­ti őket tudatukat egy hathatósabb állapotba átváltoztatni, annak az állapotára, melyek valójában, és talán lehet, hogy senki sem mondta el ezt nekik. Mi a helyzet, ha bele tudnátok fogni ma annak a világnak a megteremtésébe, melyben szeretnétek élni?

Piercarla Garusi egy spirituális oktató és festő. Oktató munkájának nagy része jelenleg annak a módjára összpontosul, ahogyan egymást kezeljük, a Végtelen Létezés szemszögéből, melyek mindnyájan vagyunk. További információ megtalálható a Katt ide! oldalon.
Spirituális festményei a „Művészet a Lélekből” a gyógyulás és a tudatosságban történő váltás céljából valók. A Katt ide! oldalon további magyarázatot található, megtekinthetik őket, a kiállí­tásokról és a gyógyí­tó témákról információt találhatnak.

Copyright © 2012 Piercarla Garusi. All Rights Reserved
Katt ide!
Katt ide!

fordí­totta: Clarissa

Forrás:

* Fényvilág
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 08:30
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Felemelkedés – Mi ez, és hogyan jutsz el oda?2012. június 6.

Ascension – What is it and how do you get there?
Copyright ˆ 2012 Gil Alan All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

Teljes munkaidős hivatást űzni, és bűvészkedni a mindennapi élet felelősségeivel, mialatt megpróbáljuk a felemelkedés lelki ösvényét járni, egyáltalán nem szükséges, hogy erőpróbát jelentő legyen. A felemelkedés pusztán egy váltás a tudatban. Ez egy nagyszerűbb tudatosság elérésének lépésről-lépésre történő folyamata, mely elér egy állomást, és az új tudatosság minden állomása a felemelkedés egy másik szintje, vagy jellege.

Nincs olyan dolog, mint a nagy kozmikus ugrás a teljes nirvánába, vagy a végső tudatosságba – ez egy téveszme. … és ha úgy gondoljátok, ismertek bárkit, aki valójában elérte a tudatosságnak a végső állapotát, akkor kérlek, hí­vjatok fel, mert rendelkezem egy bámulatos elsőrendű ingatlannal egy futóhomok sivatag nagy medencéjében, mely tökéletes lenne számotokra az otthonépí­tésre… és el tudnám adni nektek, valóban olcsón! Igen, vannak idők, amikor talán megtapasztaljátok a tudat nagyobb ugrásait egy új tudatosságba, azonban egészében a felemelkedés a növekedés és megértés fokozatos folyamata.

Magának az életnek az élése a felemelkedés egy természetes folyamata, akár tudatosan keresitek a felemelkedést, akár nem. Minden kapcsolat, mellyel találkoztok, minden kihí­vás, mellyel foglalkoztok, minden elképzelés, melyet fontolóra vesztek, minden út, melyet átutaztok, önmagatoknak egy nagyszerűbb tudatosságára visz el benneteket, önmagatokon belül egy térbe, valamint egy térbe körülöttetek.

Nem kell összpontosí­tanotok arra, hogy lelkiekké [spirituálissá] váljatok, már azok vagytok eredetetek igazi természete révén. Lelki lények vagytok, akiknek emberi tapasztalásuk van. Nem próbálhattok meg azzá válni, melyek már vagytok, hiszen nincs sehová se eljutni… ti már ott vagytok! A felemelkedés nem arról szól, hogy lelkiekké [spirituálissá] váljatok, ez a tudatállapototok kiterjesztéséről szól a tudatosság nagyszerűbb szintjein keresztül.

Ezen a bolygón mindenki fel fog emelkedni a tudatosság különféle új szintjeire létélményük során, nem számí­t milyen hosszú, vagy rövid ideig vannak itt esetleg – ez elkerülhetetlen. Magának az életnek az igaz természete fog megváltoztatni benneteket. Minden emberi lény belép a felemelkedés folytonos folyamatába pontosan a fogantatástól a halálig, hiszen állandóan változtok pillanatról pillanatra, fizikálisan, mentálisan és érzelmileg.

Tudom, hogy talán rácsodálkoztok azokra az emberekre, akikről úgy tűnik, sosem változnak, növekednek, vagy akikről esetleg úgy látszik, hogy rosszabbá válnak valójában, azonban emlékezzetek erre… amit láttok a felszí­nen, az sosem a teljessége mindannak, ami a bensőből kiszivárog bármely adott személyből ezen a bolygón. A külső megtévesztő, és a feltételezés elvakí­tó!

Mivel a szabad akarat uralkodik mindenek felett a tudatos intelligencia dimenzióin át mindenütt, ezen a bolygón minden személy választás révén van itt, hogy megtapasztalja az ellentettséget egy s más formában. Még azok is, akikre talán úgy tekintünk, hogy az önpusztí­tás lefelé haladó ösvényét választották, vagy elképzelhetetlen szélsőségeket űznek, mint a tömeges népirtás népszerűsí­tése, mindenki el fog érkezni a felemelkedés némely formájának megtapasztalásához, mielőtt távozik folyó életéből.

A tapasztalás nézete szerint – minden tapasztalás érvényes. Van valami megtanulandó minden tapasztalásból, legyen ez az élmény akár rossznak, vagy jónak í­télt. Tehát egy szélesebb látószögből, az ellentétesség bármilyen fokát, vagy formáját tapasztalják meg, van egy nagyszerűbb elérendő tudatosság minden élmény minden jellegében, minden érintett számára.

Ahol nagyobb irányí­tást érhettek el felemelkedési folyamatotok felett, egyszerűen a választás által, hogy tudatosabban vagytok tudatában életeteknek, és mindennek, amit érint. Oly sok különféle mód van tudatosságotok kiterjesztésének, és jóformán bármit tesztek, hozzáadódik a felemelkedésetekhez. ít fogom adni viszont nektek a tudatosság tí­z területét, hogy arra összpontosí­tsatok, melyekről úgy találtam, hogy rendkí­vül fontosak saját kiterjeszkedésem számára.

A tudatosság tí­z területe a nagyobb fejlesztés / kiterjesztés céljából

1.) í–nvizsgálat [lelkiismeret-vizsgálat]

Az önvizsgálat egy igen hathatós folyamat, mely nagyobb bepillantást és kiterjeszkedést enged meg a visszatükröződésen [elmélkedésen] keresztül. A visszatükröződés az elmében történik, ahogy megszemléljük magunkat és megvizsgáljuk élményeinket a gondolat fényén át. Majd amikor megengedjük gondolatainknak, hogy az az igazság vezesse, mely szí­vünkön belül nyugszik, nagyobb tisztasággal fogunk látni.

Sok ember húzódozik az önvizsgálattól, mert túl fájdalmasnak találják az igazságot meglátni. Az igazság elfojtásából megtapasztalt szenvedés azonban sosem ér véget –szét fog tépni benneteket és az önszeretetetek alapját fogja szétrombolni sok szinten. Minden egyénnek számos jellege van… átválthatjuk és megváltoztathatjuk a távlatainkat, és választhatjuk azt, hogy az önvaló bármely jellegét megtestesí­tjük, melyet meg akarunk tapasztalni. így, semmi szükség sincs félni attól, hogy önmagunkba tekintsünk egy mélyebb szinten, mert bármit találunk, ami talán nincs tetszésünkre, mindig változhatunk.

Az önvizsgálat művészete mindig elvezet benneteket egy nagyszerűbb távlatba személyes választásaitoknál, és segí­t nektek nagyobb felelősséget vállalni saját életetekért.

2.) A hiedelmek elengedése

Mivel a valóság természete képlékeny, a személyes hiedelmek oly korlátozók és félrevezetők lehetnek. A hit csupán az adott hit határain és szerkezetén belül érvényes teljesen. Ha egyszer kinyí­ltatok más távlatokra, a hit csupán egy lehetőséggé válik, következésképpen többé nem örök érvényű [abszolút]. Csupán akkor marad abszolút, ha azt választjátok, hogy kizárjátok az összes többi lehetőséget… és ez csupán egy választás.

Semmi rossz sincs az elgondolások [ideák] és hitek felfedezésével, mindnyájunknak fel kéne annyit fedezni, amennyit lehetséges, azonban túlságosan ragaszkodni bármely egyetlen hithez, vagy hitrendszerhez, valóban lelassí­tja kiterjeszkedéseteket egy nagyobb tudatosságba. Amikor erősen hozzákapcsolódtok egy bizonyos hitrendszerhez, annak az egy sajátságos távlat „dobozába zárttá” váltok, mely lekorlátozza majd azt, amit a világegyetem képes számotokra elhozni, és ahogyan ezt elhozzák számotokra – í­gy, miért vesztek magatokra korlátozásokat? Még ha jobban hajlotok az egyik távlat irányába, mint a másikba, engedjétek meg magatoknak, hogy nyitottak maradjatok a lehetőség birodalmára, és ez mindig a jobbat fogja szolgálni.

3.) Hallgassatok szí­vetekre!

Szí­vetek a belső iránytű, mely elvezet benneteket oda, ahol szükséges lennetek. Amikor megtanultok bí­zni szí­vetek bölcsességében, túl az úgynevezett „racionális gondolkodás” korlátozásain, mindig nagyszerűbb tisztaságot és kiterjeszkedett tudatosságot fogtok találni. Az emberi elme a túl sok szükségtelen gondolat révén gyakran összezavart és felkavart, hogy bí­zzon érvelésében, hiszen észlelése gondolataira korlátozódik – azonban a szí­v mindig belemélyed a mély belső igazságba, mely igazodik lelketek hí­vásához és kiterjeszkedett tudatosságához.

Amikor a szí­vetekből jöttök, mindig a lehető legmagasabb rezgésben lesztek pillanatnyilag. Ez fog elvezetni benneteket a lehető legjobb választás meghozatalához minden helyzetben.

4.) A távlatok megosztása másokkal

í‰lményeitek és elgondolásaitok [ideáitok] megosztása másokkal egy mélyreható bepillantást ajánlhat fel. Sokszor gondoltam azt, hogy egy helyzetbe, vagy elgondolásba tiszta betekintéssel bí­rok, és miután saját szellemi meglátásomat megosztottam másokkal, ráeszméltem, hogy éleslátásom egyáltalán nem volt olyan tiszta, vagy lehetséges, hogy saját távlatomra korlátozódott. A további kilátások mindig nagyobb bepillantást ajánlanak fel, mert a valóság természete az, hogy minden távlat valós a végtelen lehetőség birodalmában.

5.) Kövessétek álmaitokat!

Elindulni egy úton álmaitokat követve, az egyik legfontosabb dolog, amit valaha is tenni fogtok. Senki sem lehet teljesen beteljesült álmai követése nélkül, mert álmaitok és szenvedélyetek lelketek hí­vása. Válaszolnotok kell [muszáj] a lélek hí­vására, annak érdekében, hogy elérjetek bármilyen jelentőségteljes személyes beteljesedést, máskülönben mindig azzal az érzéssel, vagy benyomással fogtok élni, hogy valami hiányzik.

Tehát, bármi is legyen álmotok esetleg, akár cselekvőleg végzitek álmaitok megélését, vagy csupán azon a fokon, ahol megfontoljátok őket, osszátok meg őket másokkal. ílmaitok megosztása másokkal egy biztonságos teret enged meg másoknak, hogy ők is megosszák álmaikat. Ha egyszer megosztottátok álmaitokat, elkezditek az álmaitokért a folyamatot birtokolni – és ez fog elvinni benneteket az első pár lépés megtételének küszöbére, hogy egy új úton induljatok útnak.

Amikor a világ nagyobb része van teli olyan emberekkel, akik szenvedélyesen dolgoznak álmaik követésén… bámulatos dolgok fognak történni. Egy ihletett világban fogtok élni – és ezzel bármi lehetséges! Beszéljetek a felemelkedésről!

6.) A természet elemei

Egy másik nagyszerű mód a felemelkedési folyamat fellendí­tésére a természet elemeivel / erőforrásaival történő kapcsolat létesí­tése. Gyakran természetesnek vesszük a hihetetlen sokoldalúságot a természet hatalmas pompájában, melyet megosztunk ezzel a bolygóval és a világegyetemmel. A levegő, melyet belélegeztek, a ví­z, melyet megisztok, a nap, melyben sütkéreztek, az étel, melyet megesztek, a növények, melyek óvnak, a csillagok és bolygók, melyeknek látványába belemerültök, a természet mindezen elemei sokkal többet nyújthatnak nektek, mint aminek esetleg tudatában vagytok.

A puszta cselekedete annak, hogy kinn vagytok a természetben, fog segí­teni magatokat leföldelni és lelketeket táplálni – azonban ezt még tovább vihetitek el. Van tudatos intelligencia a természet minden elemében, és a természet tudata a legnagyszerűbb bölcsesség némelyikét őrzi, melyet valaha is megtapasztalhattok majd… Tehát, beszéljetek az elemekhez… Tegyetek fel kérdéseket… és figyeljetek! Az elemekben nincs emberi ego, és hozzáadott távlatokra tehettek szert az életről, mely talán sosem lépett be tudatotokba azelőtt.

A következő alkalommal, amikor kinn vagytok, egy tudatos törekvést tegyetek meg, hogy kölcsönösen hassatok az elemekre… fogadjátok be mindet egyszerre, mintha egy szimfónia egyéni hangszereit élveznétek az egység hangján keresztül, vagy összpontosí­tsatok minden egyes elem egyedi szépségére külön-külön, mintha a legjobb barátotokkal vacsoráznátok. ílljatok kinn csendben és legyetek alázatosak a szél bölcsessége előtt, engedjétek meg, hogy átmosson, és megihlessen benneteket!

7.) Meditáció

A napi meditáció össze fog kapcsolni benneteket önmagatok legmélyebb és legtisztább jellegével, mely az egyszerű „VAN”. Nincs más gyakorlat, melyet ismernék ebben a fizikai dimenzióban, mely olyan varázslatos átalakí­tó élményt ajánlana fel számotokra. A meditáció az alappillére a belső béke, gyógyulás és az önszeretet fejlesztésének eléréséhez.

A meditáció csendes minősége tiszteli a fogékonyság művészetét, és lehetővé teszi, hogy meghalljuk a világegyetemet, ahogy hozzánk szól, válaszol kérdéseinkre, vagy velünk ül csöndben.

A meditáción keresztül beléptek a nyugalomba és csendbe, mely szükséges, hogy hozzáférjetek a forrás energiáitokkal való kapcsolatotokhoz, ahogy összekapcsolódtok a felsőbb tudatotok végtelen és kiterjeszkedett tudatosságához. Erről a helyről az energia világí­tótornyaivá válhattok, és megtapasztalhattok egy fennkölt utazást a rendkí­vülin túl.

8.) Boldogság, öröm és vidámság

A boldogság nem egy sors, ez egy választás. Azt választva, hogy élvezzétek életetek minden jellegét, nem csupán saját erőtökön belüli, hanem ez elengedhetetlen kiterjeszkedésetekhez és jólétetekhez [jó egészségetekhez]. A mókázás és hogy örömtelik vagytok, felszabadí­tja lelketeket. Felszabadí­tja annak a mag energiáját, akik valójában vagytok, és megengedi lelketeknek (akik ti vagytok), hogy megtapasztalja ugyanazt az örömöt és szabadságot, melyet természetesen megtapasztal tiszta egységes, nem fizikai állapotában a testen [a fizikálison] keresztül.

Amikor boldogok és örömtelik vagytok, valódi lelki természetetekkel vagytok teljes igazodásban, tudatos intelligenciaként. Amikor annak a végtelen részéhez igazodtok, akik vagytok, meg fogjátok látni, milyen nevetséges valójában az összes aggodalmatok, ahogy az élet szépségének és fájdalmának látszólagos ellentmondását [paradoxonját] az egyenlőség kristálytiszta fényén keresztül pillantjátok meg. Erről a helyről ápolhatjátok és méltányolhatjátok mindkettőt egyenlő értékben.

9. Szolgálat

Szolgálatra lenni nem követeli meg azt, hogy időtöket egy bizonyos jótékonysági szervezetnek szenteljétek, habár ez feltétlenül egy nagylelkű felajánlás. Az, hogy szolgáltok, arra nem olyasvalamiként kellene gondolni, hogy hébe-hóba tesztek valamit, vagy itt-ott egy korlátozott időtartam erejéig. A szolgálat a „létezés egy módja”, egy életfilozófia, egy magatartásmód vezérelv. Ez önmagatoknak egy elkötelezettsége, hogy mindig a jóindulat egy helyéről vezéreljenek ok nélkül minden helyzetben.

Amikor nyí­lt szí­vvel ajánljátok fel szolgálatotokat másoknak, akkor van, amikor a szeretet igaz ereje lép mozgásba. Másoknak segí­teni, hogy elérjék azt, amit akarnak, mindig közelebb visz benneteket ahhoz, amit ti akartok, hiszen az indí­tóok nélküli adás a tiszta jóindulatnak egy cselekedete, mely hihetetlen messze ágazó hatással bí­r. Ha semmi más okból kifolyólag nem szolgáltok, minthogy szolgáljatok, felfokozzátok szereteteket és önmagatok nagyra becsülését, mely eredményei azt, hogy megengeditek magatoknak, hogy bí­rjatok azzal, amit akartok életetekben. Ahogy a példa által vezetnek benneteket, segí­teni fogtok másoknak belépni önmaguk nagyrabecsülésének és szeretetének áramlatába.

10.) í–nszeretet

Amikor mindent kimondtak és megtettek, csupán egy dolog van, ami igazán számí­t… a SZERETET! Ez az egyetemes nyelv, mely mindent összetart. A szeretet a létező legmagasabban rezgő rezgésszám. Ez matematika annak legtisztább formájában. Ez örök érvényű [abszolút], és semmi sem képes átjárni, lerombolni, vagy széttörni. Nem gyengí­thető el – nem pusztí­tható el. A szeretet minden, ami van – semmi sem létezik nélküle.

í–nmagatok feltétel nélküli szeretete az önmegvalósí­tás végső formája. Nem sokan fogják valaha is elérni ezt teljesen, és ez rendben van, azonban ez a legfontosabb dolog, melyért törekedhetünk ebben az életben. í‰s itt van, miért:

Az í–nszeretetetek alapja a tisztaság látó [optikai] és érzelmi lencséje, melyen át szemlélitek a világot. Az í–NMAGATOK iránt őrzött SZERETET alkotja meg rálátásotokat a világról, és iránytűvé válik, mely vezérel benneteket, hogy az összes választásotokat meghozzátok pillanatról pillanatra, mely megformálja életetek átfogó képét.

Ha gondotok van az í–nszeretet egy erősebb alapozásának kifejlesztésével, akkor mindig megnyí­lhattok ennek, egyszerűen azáltal, hogy összpontosí­totok a fent felsorolt tudatosság minden más területére. Ha egyszer azt választottátok, hogy életetek bármely távlatából tudatosabban tudatossá váltok, egy bizonyos ponton az í–nszeretetnek egy nagyszerűbb tudatosságába váltotok majd át, mely elkerülhetetlen.

A távlaton keresztül elért bepillantás, és minél több távlatot vagytok képesek átlátni, annál nagyobb lesz tudatosságotok mindenről, melyet megtapasztaltok.

A felemelkedés folyamatáról nem szükséges úgy gondolkodni, mint egy elkülönült összpontosí­tásról, vagy minden mástól eltávolí­tott feladatról, mely mindennapi életeteket betölti, í­gy, miért ne dolgoznátok ezzel? A kulcs e természetes folyamat áramlatán belüli munkához az azon keresztüli választás, hogy tudatosabban tudatára ébredjünk az élet olyan sok eltérő jellegére, amennyire lehetséges – ez ilyen egyszerű!

Válasszátok azt, hogy tudatosak vagytok, ahogy áthaladtok az életen. Kezdjetek hozzá az élményeitek és cselekedeteitek önvizsgálatához. Osszátok meg élményeiteket másokkal, és legyetek nyitottak a felajánlott új távlatokra. Beszéljetek a természethez, és hallgassatok bölcsességére. Kövessétek álmaitokat bármibe is kerül. Tanuljatok meg a szí­v bölcsességéből élni, inkább, minthogy az elme korlátozásaiból. Valamint a legfontosabban, műveljétek az í–nszeretetet, és szeressétek magatokat azért a hihetetlen bátor lelki [spirituális] lényért, akik vagytok. Alkalmazzatok annyi módszert, amennyit tudtok, hogy egy nagyszerűbb távlatot érhessetek el.

Az egyetlen dolog, melyet megoszthatok veletek az, melyet saját személyes felemelkedési utamon át tanultam meg, miszerint, amikor elértek egy pontot, mikor felismeritek az egyetlen állandó igazságot, mely a végtelen lehetőségből való – és mindennel, melyet ezidáig megtanultatok, még mindig semmit sem tudtok… akkor és csakis akkor kezdtek el egyáltalán bármilyen jelentőségteljes fejlődést véghezvinni.

Nem érthetitek meg, vagy nem tapasztalhatjátok meg a végtelent a véges helyéről. Mí­g a kettősségben vagytok egy emberi élményt élő lelki lényként, nem számí­t, milyen hatalmassá, vagy naggyá válik tudatosságotok kiterjeszkedése, csupán egy megtapasztalt tudatossággal fogtok bí­rni egy olyan szinten, mely hasonló egy kis csésze ví­z kilapátolásához a hihetetlenül hatalmas óceánból.

Tehát, legyetek hálásak a csésze ví­zért, legyetek boldogok minden elképzelés [idea] felfedezésével és cseréjével, mókázzatok annyit, amennyi lehetséges, és élvezzétek életeteket! Felemelkedésetek már folyamatban van… és nincs megállás!


Copyright ˆ 2012 Gil Alan All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Forrás: Katt ide!

Többet olvashatsz Gil-ről a weboldalán: Gil Alan – Channeled Guidance [http://gilalan.com/]
Vedd fel a kapcsolatot Gil-lel a Facebook-on: Gil’s Facebook
Vedd fel a kapcsolatot Gil-lel a Twitter-en: Gil’s Twitter

magyar nyelvű fordí­tás: Clarissa

Forrás:

* Fényvilág
Vissza az elejére
Solyom
h júl 23 2012, 08:33
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A felemelkedés folyamata2012. JúLIUS 4.

A Fény Galaktikus Föderációja és Blossom Goodchild közti beszélgetés összefoglalója
2012. június 14.

A felemelkedés folyamata

Copyright ˆ 2012 Blossom Goodchild. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

A felemelkedés során mi is úgy látjuk, hogy a Földön maradtok, annak ellenére, hogy egy magasabb dimenzióba emelkedtek, miközben mindenki számára világossá válik, hogy ki kicsoda valójában. Sokan azt remélik, egy bizonyos napon egyszer csak varázsütésre minden megváltozik… és máris „csodaországban” találják magukat, ahonnan minden eltűnt, amire már nincsen szükség és napjuk minden pillanatát egy eksztatikus állapotban tölthetik.

Sajnos addig, amí­g egy harmadik dimenziós [3D-s] világban léteztek, képtelenek vagytok megérteni, hogy mit jelent a magasabb dimenziós Lí‰T. Hogy ezt jobban megértsétek, egy példa: ha egy lélek a Földön él és szelleme elhagyja ezt a létsí­kot, miközben fizikai testét maga mögött hagyja, nem válik hirtelen angyallá! Ellenben tudnotok kell, ha egyesek angyalszerű tulajdonságokkal rendelkeznek, akkor ezt az állapotot újra magukra öltik. Ez mindenkinél más, a lélek fejlettségi szintjétől függ.

Hogy hol eszmél magára egy lélek, az talán már egy másik sí­kon lesz, talán lesznek ott új segí­tők, akik beavatnak majd mindenbe. Azoban, hogy ki mennyire képes befogadni az új információt, az teljes mértékben a lélek elért fejlettségi fokától függ. Lehet, az az érzésetek támad, meglátogattok egy másik létállapotot, amit viszont nem fogad be a lélek: ilyenkor úgymond fölöslegesen használjátok a liftet, hiszen amikor kiszállnátok, nem nyí­lik ki majd az ajtó. Ez azt jelenti, nem lehet egyszerűen bárhol, egy másik állapotba átugrani, amire nem kész a lelketek. Ezért világosí­tanak fel majd benneteket, hogy hova érkeztetek. Ezzel a magyarázattal próbáljuk számotokra érthetővé tenni a felemelkedés folyamatát.

Ez az elkerülhetetlen esemény bizonyára sokak számára nagy horderejű lesz. Viszont mondjátok meg őszintén, veszélyérzetet kelt ez bennetek? Természetesen nem szabadna, hiszen meg kell végre értenetek, ti vagytok azok, akik útirányt szabnak. A felemelkedés tulajdonképpen a tudat megváltozása, olyan szükséges Földet érintő változásokkal kí­sérve, amik lehetővé teszik ezt.

Blossom, kérdésedet a pólusváltásról nem tudjuk megválaszolni, nem azért mert el akarnánk hallgatni előletek, hanem, mert ez csupán egy lehetőség, de nem bizonyosság. Sok dolog, amiből kiindultunk, hogy be fog következni, nem történt meg. Ennek számtalan oka van. Az egyik ok, a tudat folyamatos tágulása. Még mindig nem értettétek meg teljesen, mekkora ereje lehet a tömegek összehangolt teremtő gondolatának.

Annak tudatában vagytok, hogy mágneses pólusaitok mozgásban vannak. Ez már jelzés értékű, hogy mi játszódik le bolygótokon és bolygótok belsejében, most még csupán egy könnyedebb ütemben, azonban semmi esetre sem neveznénk ezt katasztrofálisnak! Ezzel kapcsolatban ne bocsátkozzatok találgatásokba, mert az több kárt okozna, mint hasznot. í‰rtsétek meg végre, hiába vannak időben ilyen közel a változások, nem vagyunk látnokok, és mi sem tudjuk pontosan leí­rni, mire lehet számí­tani. Tehát miden attól függ, hogyan reagáltok, mert ez befolyásolja a következő lépést, mint egy sakkjátszmában. Addig, amí­g nem lépett mindkét játékos, addig lehetetlenség az eredményt előre megjósolni, mert ez rajtatok múlik! Ez vonatkozik a kérdésedre is: tőletek, a tudatotoktól függ, hogy lesznek-e nagy változások a mágneses teret illetően. Már benne vagytok a teremtésben, értitek? Már benne ültök a hajóban, ti döntötök, milyen döntést hoztok, hogyan-merre kormányozzátok hajótokat! Nagyon fontos, hogy ezt megértsétek, kedves Testvéreim! Nem azért vagyunk itt, hogy helyettetek változtassunk a dolgokon. Ti vagytok, akik megváltoztatjátok őket, méghozzá azzal, ahogyan az eljövendő eseményeket kezelni fogjátok! Minden tőletek függ, rajtatok múlik!

Ezen a ponton szeretnénk benneteket emlékeztetni, hogy mindannyian önként jelentkeztetek erre a szép bolygóra, és érdemesnek találtattatok, hogy most itt legyetek. Tudtátok és valójában most is tudjátok, mi lesz mindennek az eredménye. Azért jöttetek, hogy tudatotokat és a bolygótok tudatát felemeljétek. Azt hiszitek, nem tudjátok, mit és hogyan kell cselekednetek, mi pedig azt állí­tjuk, hogy mindegyikőtök tudja, mit kell tennie, hogy a magasabb szintre való felemelkedés létrejöhessen.

Azt mondod, erre nem emlékszel – elfelejtetted? í‰s most mit művelsz éppen? A velünk való kapcsolat is egy része a lélekszerződésednek, hogy mi segí­tsünk neked, hogy emlékezhess, amikor az emlékezésről beszélünk. A lényeg, hogy a változás létrejön, és felemelkedtek egy magasabb szintre, saját magatokban és nem egy másik helyre...

Vegyük például az elementálok világát, az övéké sem „másik hely”, hanem a tiétekkel közös, csak az elementálok rezgésszintje eltér a ti 3D-s frekvenciátoktól. Ez az oka annak, hogy csak egy magasabb tudatállapotban válnak láthatóvá számotokra. Ti is pontosan ott maradtok, ahol vagytok, azonban a lélekrezgésetek egy magasabb szintre jut, saját magatokon belül.

Csupán akkor tudtok egy magasabb dimenzióba kerülni, ha ebből a dimenzióból valók vagytok, csupán innen tudtok felemelkedni. Ehhez szeretnénk egy fontos dolgot hozzáfűzni: lesz egy esemény, ami felgyorsí­tja a történéseket, ekkor a léleknek választania kell, véghezviszi, amit elkezdett, vagy marad ugyanabban az állapotban. Ez az esemény attól függetlenül is létrejön, hogy tudatotokban érzitek-e az egységet a teremtővel. Bárhogy is lesz, a ti kezetekben van a döntés. Ezt sose feledjétek!

Fény és szeretet mindenkinek!

Copyright ˆ 2012 Blossom Goodchild. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Katt ide!

Translated by / Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

Forrás:

* Fényvilág
Vissza az elejére
Oldal:   <<       

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System