Oldal:       >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Solyom
k júl 24 2012, 03:30
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A Kristály energiaAz új Föld gyógyí­tó technikái a 21. században
A Kristály energiára való áttérés új felfogást
és új módszereket jelent a gyógyí­tással kapcsolatban

Az új Föld gyógyí­tó technikái a 21. században

Celia Fenn cikke

Az elmúlt években nagy változásokon mentünk keresztül. Ezek a változások érintették fizikai, érzelmi, mentális és spirituális testeinket. Michael Arkangyal ezt az információt küldte a változásokkal kapcsolatban, hogy segí­tsen titeket változási és gyógyulási folyamataitokban, ahogy beléptek az új Földre. A jövő gyógyí­tó és kiegyensúlyozó technikái különbözni fognak a múlt technikáitól. í‰s ez érthető is, mivel új Kristály testünk másképp működik, mint a Régi Föld biológiai formái.

A legalapvetőbb különbség - ahogy ezt ki is fogjuk fejteni - ,hogy a Kristály létezők teljesen aktivált és összekapcsolt DNS hozzáféréssel rendelkeznek, és képesek saját energia- vagy hullámmintázatuk Szent Geometriai Mintázataival dolgozni, és szándékukkal megváltoztatni azokat.

A gyógyí­tás megközelí­tése a Régi Földön

Korábbi gyógyí­tó technikáitok gyakran a trauma helyének megállapí­tásán, és a trauma feldolgozásán alapultak. Ez úgy történt, hogy megkerestétek és elengedtétek/feloldottátok az „energiablokkokat” az aurában vagy a fizikai testben.

Ez hatásos volt és segí­t most is, hogy helyreállí­tsa az energiaáramlást és működést a személy energiamezőjében és fizikai lényében. ím ez a Régi Energiájú Mintázatnak nevezhető sablonon belül dolgozik, és azt tartja fenn.

Ez a sablon a DNS-etekben tárolt emberi működés mintázata, amit a szüleitektől kaptatok, akik viszont szintén szüleiktől kapták. Ez a DNS tartalmazza a működési zavarok és betegségek összes családi feljegyzését, amihez egyénként hozzáférhettek és tapasztalataitok megteremtéséhez igénybe vesztek földi inkarnációtok során.

A betegségnek és a bajnak ezek a fizikai manifesztációi gyakran kapcsolatban álltak - ha nem az eredményei voltak - a bűnbe és a karmába vetett érzelmi és mentális hiedelemmintákkal, és a hozzájuk köthető bűnösség, büntetés és „visszafizetés” hiedelem mintáival. Ezek a hiedelmek szintén bele vannak kódolva a DNS-be az érzelmi és a mentális szinteken, és í­gy együttesen hozzák létre a „Régi Energiájú Mintázatot”.

így – ha gyógyuláson vagy kiegyensúlyozáson mentek keresztül – nem lesz igazán hatásos, ha továbbra is egy olyan mintázatból merí­tetek, ami a betegségeket és a rossz érzéseket az „emberi állapot” vagy „tapasztalás” elfogadott részeinek tekinti.

DNS-etek és a Tökéletes Egészség Mintázata

Ha megértitek a DNS-etek természetét és működését spirituális nézőpontból, akkor az segí­teni fog abban, hogy megértsétek, hogy hogyan dolgozhattok a gyógyí­tó energiákkal a leghatékonyabb módon.

Amit az Emberek DNS-nek neveznek, az valójában egy óriási könyvtár vagy információs központ, ami tárolja és tartalmazza minden egyes inkarnáció és létidő szent geometriai mintázatát.

A fizikai test tartalmazza a fizikai járműre vonatkozó DNS feljegyzéseket – ám minden egyes finomabb vagy energiatestetek tartalmaz egy hasonló DNS feljegyzés–összeállí­tást.

A Régi Földön a legtöbb embernek csak a fizikai, érzelmi és mentális testének DNS feljegyzéseivel volt kapcsolata. Nem voltak összekötve spirituális vagy kozmikus DNS-ükkel.

A Kristály állapotba való átmenet része a létező „újrakapcsolódása” vagy „újrahuzalozása”, hogy elérése legyen a spirituális vagy kozmikus DNS-hez is. Ez azt jelenti, hogy a Kristály Létezőnek hozzáférése van a teljes DNS feljegyzéshez, ami Akasha feljegyzésként is ismert, mind egyéni lényére vonatkozóan, mind a bolygóra, a naprendszerre és a galaxisra vonatkozóan. Jelenleg legtöbbeteknek még hiányzik a képessége ahhoz, hogy hozzáférjen ezekhez, ám ki fogjátok ezt fejleszteni, ahogy a változásokkal eléritek teljes potenciálotokat.

így – ha már kapcsolatba kerültök a DNS-etekkel azáltal, hogy engedélyezitek a Kristály állapotba való átmenetet – elérhetővé válik számotokra a jólét és a tökéletes egészség mintázata, ami a bolygón tartózkodó Emberi Lényekre vonatkozó eredeti terv.

Ez jelen van saját DNS feljegyzésetekben, csakúgy, mint az emberi fajra vonatkozó általános terv mintázatában, ami része a bolygó saját DNS feljegyzésének. Elérhetitek ezt a mintázatot, ha visszafelé haladtok a DNS láncon a „Forrás Kódjáig” vagy Eredeti Tervig – vagy előre haladhattok a jövőbe a lánc mentén, hogy összekapcsolódjatok Jövőbeli í‰netekkel, ahogy ő megéli a tökéletesség mintázatát.

A DNS és a szent geometria – az ötpontú szimmetria, a Földön létező szerves élet mintázata

A bolygón a szerves élet mintázata az ötpontú szimmetrián vagy ötszögön vagy pentagramon (ötágú csillag) alapul. Ha megnézitek az itt látható DNS-t ábrázoló képeket, akkor észre fogjátok venni az ötszög vagy pentagram mintázatot. í‰s hogy a DNS fraktál-matematikailag tí­z körkörös mintázatból áll (2x5). Ami a fizikai DNS két szálát jelképezi a tipikus hélix (csavar) elrendezésben.

A DNS-nek ez a fraktál ábrája vagy mintázata a hozzáférés vagy kód a tökéletes egészség mintázatához a materiális sí­kon.

í–nsegí­tő technikák a 21. században

A következő technikák segí­tségével dolgozni tudsz saját gyógyulásodon és átalakulásodon:

Relaxálj, majd meditatí­v vagy Alfa állapotban képzeld magad tökéletesen egészségesnek. Ezzel azt sugallod a testednek, hogy ez az a mintázat, amit szeretnél megélni ebben az inkarnációban. Kérd meg a Felsőbb í‰nedet és Vezetőidet, hogy dolgozzanak veled azon, hogy a diszfunkcionális, Régi Földre jellemző Mintázatot cseréljék le az új Kristály Mintázatra, ami a tökéletes egészséget tartalmazza.

A fentebbi DNS ábrázolásokat használva, kérd meg Felsőbb í‰nedet és Vezetőidet, hogy aktiválják minden DNS kódodat, hogy hozzáférhess a tökéletes egészségre vonatkozó eredeti terv mintázatához. Képzeld el, hogy előre vagy hátra haladsz a feljegyzések ezen láncán, mí­g össze nem kapcsolódsz az eredeti terv tökéletességével. Majd ekkor kérd meg őket újra, hogy segí­tsenek belépni ebbe a Mintázatba, és elfogadni azt, mint Energia Alakzatodat a jelen pillanatban.

Mivel energiával és fénnyel dolgozol, használhatsz szí­neket is, hogy segí­tsenek a gyógyulásban és a meditációban. Az új szí­nek, melyek a multidimenzionális Kristály Mintázathoz vagy Tökéletes Mintázathoz való hozzáférést képviselik, az Arany, Ezüst, Akvamarin, Magenta, Réz vagy Vörös arany, Indigó lila és a Barack-Narancs. Képzeld el, hogy ezek a szí­nek keresztüláramlanak a testeden és aktiválnak minden sejtet a testedben.

Dolgozz a zenével és a hangokkal. Ha tudod, hogyan kell a hangokkal gyógyí­tani, ismered a hangterápiát, akkor használd ezt, hogy tiszta és erős tonális frekvenciákat közvetí­ts a testedbe és az energiameződbe. Ha nem, akkor válassz olyan zenét, amivel kapcsolatban úgy érzed, hogy a nyugalom, a harmónia és a béke frekvenciáit hordozza, és ami a tökéletes egészséget képviseli számodra.

Készülj fel, hogy esetleg ellenállással találkozol, mivel a pszichéd ragaszkodhat a régi energiákhoz. Talán mély tudatalatti okaid vannak arra, hogy szükségét érzed a betegségnek és a kényelmetlenségeknek, amit meg kell értened és el kell engedned a folyamat részeként.

Tedd fel magadnak a kérdést: „Mi az oka annak, hogy ragaszkodom a betegség és a kényelmetlenség mintájához?” Majd kérdezd meg Belső Vezetésedet és Felsőbb í‰nedet, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy elengedd az ellenállást.

Légy felkészülve az „újrahuzalozásra” és a változásokra

Elméletileg képesek lennétek rögtön megváltoztatni a mintázatokat. ím az eltorzult és rosszul működő minták hosszú ideje történő használata bizonyos változásokat okoztak az emberi lény fizikai és spirituális működésében, és egy azonnali változás valószí­nűleg „felrobbantaná” a rendszert, és óriási sokkot okozna az egyén számára.

Ezért az egyik mintázatról a másikra való áttérés fokozatosan történik. A Magasabb Angyali aspektusok segí­tenek abban, hogy fokozatosan keresztülmenj az újrahuzalozási folyamaton, ami az eddig zárt meridiánok megnyitását jelenti, vmint új meridiánok vagy energiacsatornák létrehozását, hogy képes legyél hordozni az új energiákat, amit ez a test vagy forma „használ” most a manifesztációhoz.

í‰rtsétek meg, hogy mivel ezeket a rosszul működő mintázatokat alkalmaztátok, és DNS-etek és energia meridián rendszereitek bizonyos aspektusait nem használtátok, ezek elcsökevényesedtek és működésképtelenekké váltak. Most, ahogy újra hozzáfértek ezekhez az energiákhoz a DNS kódjaitok aktiválása által, az energiarendszereket újra létre kell hozni és újra ki kell épí­teni a testetekben.

Ez egy nagyon kimerí­tő és feszültséggel teli folyamat lehet, tehát számí­tsatok arra, hogy ez nem fejeződik be rögtön, és hogy a változások során fizikai tüneteket is meg fogtok tapasztalni.

Az újrahuzalozás és a mintázat megváltoztatásának tünetei

íme néhány tünet, amit megtapasztalhatsz a folyamat részeként:

A legizgalmasabb tünet az információ és tudás magasabb szintjeihez való hozzáférés. Ez gyakran a pszichikus képességek gyors megnyí­lásaként tapasztalható, ami nem más, mint hozzáférés a magasabb szintek spirituális DNS-éhez vagy kódjaihoz. ím ez zavaró és ijesztő lehet, ha túl gyorsan történik. í‰lvezd a tempót, ám próbálj meg földelt, mellette érzékeny maradni.

Nem tudsz aludni éjszaka, vagy felébredsz hajnali 3 órakor. Ez arra utal, hogy a rendszer túlenergetizált az energiamennyiségtől, melyek keresztüláramlanak az újonnan létrehozott vagy megnyí­lt meridiánokon.

A test vibrálhat, és „elektromos feszültséget” érezhetsz keresztüláramlani a kezeiden és a lábaidon. Ez az új energia meridiánok megnyitásának tünete az energiamezőben, és megnövekedett energiaáramlás érkezése.

í‰gő fájdalom vagy bizsergés a gerincoszlop mentén. Ez azt jelzi, hogy az energiaáramlások összhangba kerülnek a gerincoszlop mentén, ahogy minden csakra „helyére kerül” az új energiarendszeren belül, és létrejönnek az összekapcsolódások.

í‰rzelmi tünetként sokszor szorongás és depresszió jelentkezik. Régi félelem-energiákat kell elengedni, és új mintázatokat elhelyezni. Ezen a ponton gyakran találkozhatsz ellenállással, mert az emberek olyannyira megszokták a túléléshez kapcsolódó félelem és szorongás állapotait, hogy sokszor nagyon nehéz ezeket elengedni, és elfogadni a szeretetbe, biztonságba és bizalomba vetett hit mintázatait.

A mentális test változásai és az ezen a szinten történő újrahuzalozás gyakran emésztési zavarokat és fájdalmakat okoz. Ez megnyilvánulhat hasmenésként is, ahogy elengedsz és megváltoztatsz régi energiákat.

A test gyakran influenzaszerű tüneteket tapasztal meg, melyek főként a mellkasra, az arcüregre és a homlokra összpontosulnak. Ez intenzí­v tisztulást jelez a szí­v-, torok-, és homlokcsakra szintjein az összekapcsolódási és újrahuzalozási folyamatban, ahogy a spirituális DNS újra kapcsolatba kerül a fizikai, mentális és érzelmi szintek DNS-ével és csakrarendszereivel.

A nagy kérdés mindig í­gy hangzik: „Meddig tart ez a folyamat?”

Az átmenetnek nincs egy „fix” hosszúságú időtartama. Eltarthat és el is szokott tartani pár évig, mire befejeződik. A legtöbben, akik engedélyt adtak a változásokra, hogy a Régi Energiájú Mintázatról az új Energiájú Mintázatra térjenek át, még mindig a változási folyamatot élik meg.

ím felgyorsí­thatod a folyamatot a fentebb emlí­tett technikák használatával, és úgy, hogy együttműködsz a folyamattal. Vmint azáltal, hogy fizikai rendszeredet jó erőben tartod, ahogy erről lentebb beszélünk.

A folyamat támogatása

Segí­theted a folyamatot, ha követed ezeket az alapvető lépéseket:

Biztosí­ts a testednek elegendő pihenést és alvást. Az átmenet és az újrahuzalozási folyamat stresszes és kimerí­tő lehet.

Táplálkozás: próbálj helyesen táplálkozni, legyen kiegyensúlyozott az étrended, ami fehérjében gazdag. A test sok aminosavat fog használni a DNS kódok aktiválási folyamatában és a rendszer újrahuzalozásához.

Kiegészí­tők és gyógyhatású készí­tmények: a folyamatban legjobban használható gyógyí­tó készí­tmények a virágesszenciák, a Schüssler sók és a Szent Bazsalikomnak nevezett ayurvédikus gyógynövény keverék.

A Bach-virágesszenciák széles körben hozzáférhetők. A „Rescue Remedy”(Elsősegély cseppek) segí­t megbirkózni a gyors változások okozta feszültséggel és traumával. A vadrepce (Mustard) segí­t a depresszión, a bohócvirág (Mimulus) és a rezgőnyár (Aspen) pedig a szorongásos és félelmekkel teli állapotokon.

A Schüssler sók (Tissue Salts) akkor a leghatásosabbak, ha a kombináció tartalmazza mind a 12 sót. Ez olcsó, és segí­ti a testet a helyreállí­tásban és a regenerálódásban.

A Szent Bazsalikom egy ayurvédikus gyógynövény kiegészí­tő, amit tradicionálisan Indiában használnak, hogy fenntartsák az egészséget a megvilágosodás és a spirituális növekedés folyamata során, ami pont az, mint ami ebben a folyamatban történik. A Szent Bazsalikom támogatja a fizikai testet és segí­t abban, hogy könnyebben és gyorsabban hozd be a fényt és az energiát.További érdekes információ a hanghullámokról, a DNS-ről és a delfinekről a Hawaii Sirius Institute-tól

A szakértők szerint kapcsolat van a DNS és a delfinek-emberek közötti kommunikáció, és a figyelemre méltó gyógyulások között

Puna, Hawaii – Amellett, hogy a DNS az élet tervrajza, hatalmas szerepe van az emberek és delfinek közötti újonnan felfedezett kommunikációban a cetfélék (delfinek és bálnák) kutatóinak egy csoportja szerint, akik a Sirius Institute-nál dolgoznak Hawaii Nagy Szigetén.

Egy folyamatban levő tanulmány szerint ezek a tengeri emlősök olyan hangjelzéseket fogadnak és adnak ki, amelyek képesek befolyásolni a genetikus dupla hélixet, és természetes biotechnológiát használva a delfinek képesek embereket gyógyí­tani „sonogenetikus” módon azáltal, hogy a közelükben úszkálnak.

A Human-Dolphin Foundation (Humán-Delfin Alapí­tvány) égisze alatt ezen a téren tevékenykedő kutatók egy csoportja 14 év után arra a következtetésre jutott, hogy a DNS-t, amit hagyományosan az „élet tervrajzának” tekintünk, képesek megváltoztatni a delfinek által generált hang- és elektromágneses hullámok. Dr. Michael Hyson, kutatási igazgató, és munkatársai egy megdöbbentő beszámolójában olvashatunk erről. A kutatás a DNS feltekeredett konstrukcióját, vibrációs működését és „elektrogenetikai” funkcióit vizsgálja az emberek és delfinek között lezajló bioakusztikus interakciók közben. (A tudósí­tás ebben a hónapban került publikálásra, „DNA: Pirates of the Sacred Spiral” cí­mmel (Tetrahedron, LLC: 1-888-508-4787)).

A delfinek akusztikai és elektromágneses hatása az emberi testre a DNS-en keresztül talán a legpontosabb magyarázatát adják a figyelemreméltó gyógyulásoknak, amiről gyakran számolnak be olyanok, akik kapcsolatba kerültek delfinekkel úszás közben.

Az új tanulmány szerint az energetizált hang- és fényrészecskék aktiválják a DNS-t, melyek sokkal hatásosabban, mint a kémiai anyagok vagy gyógyszerek, „ki” vagy „be” kapcsolnak géneket. Hasonlóképpen, a genetikus örökséget speciális ví­zmolekulák közvetí­tik „bioakusztikailag és elektromágnesesen”. Ezek a ví­zmolekulák képesek formálni a DNS elektrogenetikus mátrixát. Ezek a piramis, hexagon és pentagon formájú hidroelektromos struktúrák irányí­tják a gyógyulási folyamatot. Ebben az esetben a delfinek segí­tségével történő terápia egy tenger alatti környezetben történik – elektrokémiailag hasonló az emberi vér szérumhoz -, ami növeli az energetikai hatásokat a kutatók szerint.

Ezek az új felfedezések segí­tenek, hogy a delfinekre és bálnákra egy új szemszögből, mint „a tenger népeire”, tekintsünk – mondja Paradise Newland, a Sirius Institute alapí­tója, a delfinekkel kí­sért ví­z alatti szülések úttörője, és a Cetacean Commonwealth (Cetfélék Nemzetközössége) létrehozója.

„A cetfélék összetett nyelvet használnak évmilliók óta, nekik van a legnagyobb agyuk, beleértve az eddig élt legnagyobb teremtményeket is, és történelmük a barátságról, az együttműködésről és az emberekkel való partnerkapcsolatról szól” – mondja. Ms Newland szerint ezek a tények támogatják a szükségét annak, hogy törvénybe iktassuk, hogy a delfinek és a bálnák „tudatos lények” és hogy „teljes törvényi védelmet” adjunk nekik. A Commonwealth előterjeszti ezt a tudományos és politikai napirendet, hogy elősegí­tse és bátorí­tsa a cetfélék megőrzését, a fajok közti kommunikációt és növekvő részvételüket a világunkban.

„40 éve folyó kí­sérleteim a delfinekkel” – jegyzi meg Dr.Hyson – „megmutatták nekem, hogy a delfinek sokkal „humánusabbak”, mint közülünk sokan. Empatikusak, telepatikusak, és gyakran készek segí­teni az emberek gyógyulását. Arra fogjuk használni a kutatásunk eredményeit, hogy segí­tsünk megalapozni a cetfélék jogait egy ahhoz hasonló folyamatban, ahogyan az Ausztráliában élő Aboriginal őslakosok kiví­vták emberi jogukat az élethez.”

* Az új Föld gyógyí­tó technikái


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:11 ]
Vissza az elejére
Solyom
k júl 24 2012, 03:39
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Az emberi test energia rendszereA prána egy rendkí­vül könnyű és lágy energia, mely mindenütt jelen van. Körbe veszi testünket kí­vül és belül. Egy olyan erő mely képes szétszórtan és koncentráltan jelen lenni a szervezetben. A módszer mellyel ennek megtapasztalóivá válunk egy speciális légzésen alapuló jógapraxis, a pranayama, mely nélkül a mudra gyakorlatok sem fejti ki megfelelő mértékben hatásukat. Ugyanakkor képesek vagyunk elménkkel is befolyásolni a prána áramlását a különböző testrészekben, ezen elme és tudatgyakorlatokat a jógapraxis prána vidya ágában találjuk, melynek ismeretére szintén szükség van a mudra gyakorlatok hatékony elvégzéséhez. A fizikai testbe a prána beáramlását az éteri test más néven a pranamaya kosha teszi lehetővé. Ez a testtel megegyező formájú, de a fizikai testet, más néven anamaya koshát körbeölelő burok, amelyet képesek vagyunk tudatunkkal is erősí­teni, s ez az, az éteri test, amit a kutatók a nagyfeszültségű Kirlian fényképészeti berendezések segí­tségével, mint egy külső, a testet körülvevő elektromágneses mezőt képesek megjelení­teni. A pranamaya koshán keresztül, a mindenütt jelen levő prána, az anamaya koshát behálózó, vagyis a fizikai testet behálózó prána nádik hálózatába kerül. Ezekből a vezetékekből, az ősi idők jogijai és rishijei szerint, valamint a ránk maradt jógataní­tások szerint 72 000 található. Ez a prána nádi hálózat jutatja az életerő energiát el, a fő csakráktól a leg kisebb sejtekig. Hagyományosan a pránát 5 zónára osztják fel a szervezetben, minőségük és életműködtetési funkciójuk szerint.


Prána: Itt nem a kozmikus pránáról van szó, hanem a pranayama kosha azon összetevőjéről, ami a gége és a rekeszizom felső része közötti területet irányí­tja. Ezen prána áramoltatásában fizikai munkát is végez az orr és a száj, ez az energia, felelős a ví­z átalakí­tásáért a kiválasztó mirigyekben, valamint irányí­tja a légzést.

Apána: A köldök alatti terület betöltője. A vastag és vékonybél, és az ivarszervek energia ellátását végzi, valamint a testből kiválasztott salakanyagok eltávolí­tásában is részes.

Szamána: A szí­v és köldök közötti területet hatja át. Aktiválja az emésztőrendszert: májat, beleket, hasnyálmirigyet, gyomrot, és ezek kiválasztó folyamatait. Felelős a szí­v, keringés, működéséért és a tápanyagok feldolgozásáért.

Udána: A test nyak feletti részét irányí­tja, aktiválva az itt levő érzékelést végző receptorokat, melyek működtetik a szem, orr, fül, gondolatok-külvilág érzékelését, valamint tudatosí­tják és harmonizálják a végtagok, í­zületek, idegek működését, és a test egyenes tartásáért is felelősek.

Vyána: íthatja az egész testet, szabályozva és irányí­tva mindenfajta mozgást, összehangolva a többi pránát, és mint egy tartalék forrásként működik.

A fő pránákon túl a testben találhatók az úgynevezett upa pránák, vagyis al- pránák. Ezek felelnek a kisebb energiaátalakulásokért. Hagyományosan ezek a pránák ellenőrzik a vayus áramlatok és szelek áramlásának folyamatát melyek a légzés által jönnek létre a szervezetben.

1.Nága; Mely a böfögésért, csuklásért felel.

2.Kurma; A pislogásért, a szem felvillanásaiért felel.

3.Krikára; Mely előidézi az éhséget és szomjúságot, tüsszögést, köhögést.

4.Dévadatta; lehetővé teszi számunkra az alvást és ásí­tást.

5.Dhanandzsaja;Mely közvetlenül a halál beállta után működik, és feladata a test lebontása.

Minden élő létformát betöltenek ezek az erők, miután azok megszülettek és mind addig részei maradnak az élő organizmusnak, ameddig az él. Az élő szervezet halála után ezek a pránák mind visszaolvadnak a Mahapránába, vagyis a mindenütt jelen levő nagy prána áramába. A Mahaprána a mindent átfogó egyetemes, kozmikus energia melyből az élő szervezetek képesek energiát felvenni és azt életerő energiává alakí­tani. A szervezet egyszerre része a Mahapránának és az attól elkülönülő további pránáknak. Hogy ezt megértsük, egy rövid történetet idézek a Prashnopanishad-ból.

Az istenek úgy, mint í‰ter, Levegő, Tűz, Ví­z, Föld, Beszéd, Szellem, Szem,(látás, vagy illúzió) Fül,(hallás, vagy illúzió), tapasztalva önmaguk pompáját, elkezdtek dicsekedni, és versengeni, hogy milyen hatalmasak, és milyen nagy befolyásuk van a testre. ím a Fő prána mely szintén köztük volt, megfedte őket hí­vságukért, mondván;” Ne csapjátok be magatokat! Mindegyikőtök í‰n vagyok. í‰n osztom magam több felé, hogy megtartsam és támogassam a test épségét.” ím a többi istenség ekkor hitetlenkedni kezdett. A Fő prána haragjában kihúzta magát minden élő szervezetből, s azok azonnal gyengélkedni kezdtek, s velük együtt a versengő istenségek is elerőtlenedtek. Amikor a fő prána visszaadta magát minden élőnek, a civakodó istenségek is visszatértek helyeikre és ismét erősnek érezték magukat úgy, mint mikor a méhkirályné visszatér a méhkasba, és a méhek biztonságban érzik magukat. Ekkor megértették az istenségek, hogy nem létezhetnek a Fő prána nélkül. A Fő prána ezek után kinyilvání­totta akaratát, mely szerint őt kell szolgálniuk és imádniuk, hogy uralkodhassanak a testben, mint istenek.

Az Upanisadok azt mondják, hogy két részre oszlik a prána az emberi testben úgy, mint a tudat pránája, és a lét pránája, vagyis, mint létfontosságú bioenergia, mely egyetemes jellegű, és mint a tudatot mozgató energia, mely a megvilágosodáshoz, azaz valóság objektí­v megtapasztalásának megértéséhez szükséges. Az emberi lét fenntartásához szükséges pránát aktí­vnak tekintjük. Ez az aktí­v energia átjárja az anyagot. Szanszkrit nevén prakritinek hí­vjuk, melynek jelentése: tevékenység. Ez utal is tulajdonságára, mi szerint az anyag életbe hozatala, mozgása függ tőle, mí­g a tudat pránáját szanszkritül purusha-nak hí­vjuk, melynek szó szerinti jelentése: ami alszik. Ez a jelentés viszont rendkí­vül precí­zen mutatja meg a tiszta tudat minőségét, mely mind addig, mí­g nem válik valaki gyakorlóvá és nem végez az elmére ható tudat gyakorlatokat, mélyen rejtve marad a tudatos tudat számára, mintha nem is létezne. A prána prakriti minősége, amí­g az ember él, mindig aktí­v, ám a prána purusha minősége nélkül a tudat nem képes teremtői erejének megvalósí­tására. Ez az az erő, melynek ott kell lennie a különböző tárgyak és formák létrehozásához például a materializációnál, és a magasabb szintű tapasztalatok elérésénél . A hétköznapok szintjén azonban e kettő kölcsönösen függ egymástól, és egyik a másikkal össze is kapcsolódhat, vagy akár teljesen elkülönülhet. Ahhoz hogy dolgozni tudjunk ezekkel az energiákkal a mudra gyakorlatok által, szükséges megértenünk ezen energiák működését és minőségi, valamint funkcionális különbségeit. A jóga praxis által könnyebb út vezet a megértéshez és megtapasztaláshoz, mintha közvetlen a tudat természetének feltárásával próbáljuk ezt megérteni és művelni. Ez utóbbi a nehezebb, és csak kevesek által járható ösvény. A mindenki általi megtapasztalás útját adja a pranayama, és a mudra gyakorlatok, de mint már emlí­tettem, mudra gyakorlat pranayama nélkül, nem létezik. Ezért fontos, hogy tisztázzuk mi is az a pranayama!

A kifejezés, mint pranayama két szóból tevődik össze: Prána, vagyis életerő energia, és Ayana, vagyis az erőforrások kontrolja. így ha lefordí­tjuk ez nem jelent mást, mint az életerő energia ellenőrzését. Ez a gyakorlatban a lélegzet kontrolját, figyelését és tudatos szabályozását jelenti. Ez serkenti a sejtek oxigén ellátását, és í­gy hatást gyakorol a test fizikai, pszichikai, mentális, hormonális szintjeire. A légzés egy állandó folyamat, mely születésünktől halálunkig tart. Mint életfenntartó tevékenységet a vegetatí­v idegrendszer tartja fent és ellenőrzi, de a szomatikus, akaratunktól függő idegrendszerrel is képesek vagyunk befolyásolni működését. A levegő prána (Vayu) az egész testben mozog, hullámzik, mint energia. Az öt fő pránát mint apána, prána, udána, szamána, vyána, összefoglaló néven Vayu-nak hí­vjuk. így a pranayama több mint egyszerű légző gyakorlat, hiszen általa figyelemmel kí­sérhetjük a testben mozgó pránák áramlását. Ekkor figyelve a ki és belégzések hosszát, valamint a lélegzet benntartásának hosszával szabályozva a prána erősségét, minőségi változásokat érhetünk el a különböző pránák áramlásában. A technika első és legfontosabb lépése a mély légzés elsajátí­tása, mely során a belégzés kétszer olyan hosszúvá válik, mint a kilégzés. A mély légzés elsajátí­tása nyugtató hatással bí­r a vegetatí­v, valamint a szomatikus idegrendszerre, és meg van az a jó hatása, hogy minél többször alkalmazza a gyakorló, annál inkább aktiválódik a tüdő egésze.

* Az emberi test energia rendszere


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:11 ]
Vissza az elejére
Solyom
k júl 24 2012, 03:43
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Földsugárzások* Ley vonalak és a Geopatikus Stressz (angol)

* Ley vonalak és a Geopatikus Stressz (magyar gépi fordí­tás)

A geopatikus sugárzások térképei. Ha van, elkerülhetjük a földsugárzások káros hatásait.

A feladat több lépcsőben oldható meg. Először egy felmérést un. bemérést (lásd: Geopatikus térképek) kell elvégezni, majd ennek alapján kijelölni a semleges tereket vagy árnyékolni az adott sugárzásokat. Részletesen a következőképpen:

1) Lakás bemérés: Egy hozzáértő radiesztéta segí­tségével fel kell mérni azokat a helyeket a lakásban, illetve munkahelyen, ahol az ember huzamosabb időt eltölt. Ilyen hely például otthonunkban az ágyunk, ill. munkahelyen az ülő munkát végzők számára a szék, (kiemelt figyelemmel a számí­tógépes területre). Ez jelenti az ionizáló ( radioaktí­v ) sugárzások intenzitásának mérését Geiger-Müller számlálóval, és az érték meghatározását mS/h dózisteljesí­tménnyel; jelenti továbbá az elektromágneses sugárzás energiájának műszeres bemérését - alacsony frekvencián ( 100 Khz-ig ) a mágneses összetevő meghatározását nT-ban (nano Tesla), az elektromos összetevő vizsgálatát V/m-ben (Volt/méter) , magas frekvencián mW/cm2 -ben; ezeken túlmenően pedig, a valódi földsugárzások, geopatikus terek komplex felmérését.

2) Az ingatlanban a semleges helyek kijelölése: A fekvés (stb) helyének, a fekvés irányának meghatározása. A legjobb megoldás az, ha ezeket a tartózkodási helyeket sugárzásmentes, semleges helyre helyezzük át. Nem minden esetben jelent ez valódi helyváltoztatást, lehetséges, hogy a fekvés irányának a megváltoztatása is megfelelő eredménnyel járhat, ha ez elegendő a veszélyes sávból való kikerüléshez. Ugyancsak fel kell ismerni azokat a körülményeket, amelyek a bútorzat egyes elemeinek az elhelyezkedéséből fakadóan hatnak negatí­van a lakókra. Ilyen hí­rhedt térgerjesztő az 1-2-3. helyen a TíœKí–R! Ha van a hálószobában, már ebben a pillanatban érdemes kivinni, letakarni! Elképesztő mértékig képes gerjeszteni a teret és a földsugárzások, különösen a Szent György és LEY intenzitását elviselhetetlen mértékig emelni. (Még az sem mindegy, hogy melyik égtáj szerinti falon vannak elhelyezve.)

3) A földsugárzások árnyékolása: Vannak sajnos olyan szituációk, amikor látszólag nem lehet mozdulni. Ilyenkor sok radiesztéta már veszi is elő az árnyékolóit - de bár ne tenné. Nagyon-nagyon kivételes esetben lehet bizonyos földsugárzásokat ilyen eszközökkel befolyásolni! Tudni kell, hogy mikor és hol. Ez az esetek 1%-a maximum - tapasztalataim szerint! Felmerülhet a kérdés: azonos hatásfokkal képesek-e árnyékolni ezek az eszközök a földsugárzásokat a tiszta térhez képest? NEM! Az én személyes meggyőződésem szerint, az árnyékolás, semlegesí­tés pótmegoldás, (az energiák egy részét "lenyelik" illetve kicsatolják a térből) de megoldás lehet, ha kellő szakértelemmel és eszközökkel valósí­tják meg - ezen az 1%-on beül.

A magam részéről eszközök alkalmazását csak akkor tartom elfogadhatónak, ha a tiszta tér, a semleges tér adta lehetőségeket már kimerí­tettük.

Ezek az árnyékolók csak szakember (radiesztéta) által telepí­thetők. Használatukkal az 1%-on belül lehetőség van idő korlát nélkül semlegesí­teni a káros földsugárzásokat. Az elektroszmogot, az elektromágnese sugárzást elvileg sem lehet árnyékolókkal befolyásolni! Nagy energiájú sugárzások esetén is más eljárások alkalmazandók.

Megjegyzés: Gyakran dolgozom mások után, í­gy sokszor találkozom olyanok nyomával is, akik jó szándékkal ugyan, de hiányos ismeretekkel és kellő gyakorlat nélkül próbálnak segí­teni másoknak, de többségében inkább ártanak. Ezenkí­vül még számos félreértelmezés és fogalom zavar is súlyosbí­tja a helyzetet. Az egyik legsúlyosabb problémának azt tartom, hogy sokan nem használnak műszereket és nem mérik azokat a földsugárzásokat, amelyek előfordulása ( LEY, Szent György, ...) döntően határozzák meg, hogy az adott energetikai térben egyáltalán mit lehet csinálni. Hartmann + ví­zér, és kész! Ezt nem is minősí­tem.

A másik, a feng shui. A feng shui létjogosultsága adott esetben vitathatatlan, de az sem képezheti értelmes vita tárgyát, hogy a földsugárzások, az elektromágneses tér és a radioaktivitás OTT MARAD minden feng shui praktika ellenére, ahol volt. Tehát téves és nagyon káros az a nézet, hogy egy jól "feng shui - zott" lakásban nincsenek káros sugárzások. VANNAK!

(Szerencsére vannak igazi feng shui szakemberek, akik hasonló nézeteket vallanak, mint én.)

A végeredmény egy nagy összevisszaság, amiből a laikus érthető módon csak azt látja, hogy mindenki mást mond és esetleg kezd kételkedni az egészben, és í­gy duplán ártanak neki.

Földsugárzások elhelyezkedése

Egy átlagos lakószoba a benne mérhető földsugárzásokkal. ( Szent György, LEY, Hartmann, Curry, törésvonal, ví­zér ).

Jelmagyarázat: piros (3 vonal) : Szent György; fekete (2 vonal) LEY; zöld: Hartmann háló; barack szí­n: Curry háló, rózsaszí­n: törésvonal, kék: ví­zér. A nyí­l az í‰szaki irányt jelöli. Az alvás iránya NY-K. Amint látható, az ágy helye rossz! * Hartmann csomópont * Curry kereszt * Törésvonal * Ví­zér (kereszteződés és egyszeres ) Pozití­vum, hogy viszonylag nagy méretű szobáról van szó, van rá lehetőség , hogy az ágy áthelyezésével elkerüljük a veszélyes zónákat, a geopatikus tereket. Negatí­vum viszont, hogy átmegy rajta egy Szent György sáv, amit keresztez egy LEY vonal. Ennek következtében a tér nem jó, mert "tér-lengés" van, de nem elviselhetetlen, mert az ágyat nem érinti.

Földsugárzások kivédése áthelyezéssel

Jelmagyarázat: piros (3 vonal) : Szent György; fekete (2 vonal) LEY; zöld: Hartmann háló; barack szí­n: Curry háló, rózsaszí­n: törésvonal, kék: ví­zér. A nyí­l az í‰szaki irányt jelöli Az ágy áthelyezésével javult a helyzet! * Hartmann csomók a nagyméretű francia ágy közepére került (ek) * Curry kereszt nincs rajta * Ví­zerek az ágy szélére kerültek és az alsó testet érintik ( az egyik oldalon) * Törésvonal nem érinti.

Földsugárzások kiküszöbölése - a lehetséges mértékig - árnyékolással

Egy átlagos lakószoba a benne mérhető földsugárzásokkal. ( Szent György, LEY, Hartmann, Curry, törésvonal, ví­zér ).

Jelmagyarázat: piros (3 vonal) : Szent György; fekete (2 vonal) LEY; zöld: Hartmann háló; barack szí­n: Curry háló, rózsaszí­n: törésvonal, kék: ví­zér. A nyí­l az í‰szaki irányt jelöli írnyékolás A tér minősége, a védett területen jó, célunkat az ágy helyének semlegesí­tését megoldottunk. A szobában minden sugárzást eltüntetni - sem elméletileg, sem gyakorlatilag nem lehetséges. A térbe csak a minimálisan szükséges és elégséges mértékig lehet beavatkozni, ami pedig többé - kevésbé egy francia ágynyi területet jelent. Föld aurájának bolygatása ezen túlmenően tilos!

* Földsugárzások elhelyezkedése a lakásban


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:11 ]
Vissza az elejére
Solyom
k júl 24 2012, 03:46
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Merkaba* Merkaba (angol)

* Merkaba (magyar gépi fordí­tás)


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:12 ]
Vissza az elejére
Solyom
k júl 24 2012, 07:27
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
EMF Kiegyenlí­tő Technika"Az EMF Balancing Technique; napjaink új energetikai eljárása, amely a Szellem és a biológia integrálódását hivatott felgyorsí­tani, növelve a
betegségekkel szembeni
ellenálló képességünket, valamint a mindennapi valóságteremtésében való tudatos közreműködésünk mértékét. Az EMF Balancing Technique;
beavat saját elektromágneses erőterünk természetének felismerésébe és tudatosí­tásába. új információkat fogadunk be energetikai anatómiánkra vonatkozóan,
amelyek visszahatnak a Kozmikus Szövedékkel való kapcsolatunk erősí­tésére. A végső eredmény egy olyan
készség kifejlesztése, amely a Kozmikus Szövedék kimerí­thetetlen erőforrásának rendszeres és folyamatos hasznosí­tására jogosí­t."

* EMF fázis


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:12 ]
Vissza az elejére
Solyom
k júl 24 2012, 07:28
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Az új EnergiaA Föld új Tudatossága és energetikája, ahol a polaritás rezgő energiáját – amelyben a pozití­v és negatí­v energiák egymásnak feszülése adja az energia rezgését, rezgésszámát – felváltja egy áramló energia, amit új Energiának hí­vunk.
Ez az új Energia lehetővé teszi az isteni természetünk integrálását az emberi természetünkkel itt a Földön.
Az új Energia az átmenetet jelenti a dualitás fizikájából, a kettőből, a négyes energiájába, a kvad fizikába, ami egy sokkal nagyobb stabilitást nyújt.
Az új Energia , ha választod, lehetővé teszi, hogy minden régi korlátot, blokkot, karmát, sebet és sérülést elengedj, és a tiszta szándékoddal, megteremts í–nmagadnak egy új- í‰letet ugyanebben a földi létezésedben- í–sszhangban az Isteni minőségeddel- annak Szenvedélyében.

* Az új Energia


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:12 ]
Vissza az elejére
Solyom
k júl 24 2012, 07:33
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A morfogenetikus mezőA morfogenetikus mező

Hogyan működik a Morfogenetikus mező?


Az előttünk álló, nem mindennapi fejlődés átéléshez az utca emberének is meg kell értenie, hogyan működik az a „valami”, ami által tényleges előrelépés rövidesen megtörténik. Ami által végre valóban változást láthatunk az emberi lét minőségében… ez valami, ami véget vet a válságnak, a széthúzásnak, és egy korszakot befejező csúnya évek sorozatának. „Válság” van! Már szinte divat mondani. í‰s tényleg az van. Az emberi tudat válsága zajlik, a polaritás, avagy dualizmus korának alkonya, annak is végnapjai. Ezért e káosz. De a romokból egy szépséges világ születik hamarosan.

A Kis-szótár 2012-höz c. í­rásban szó esett már ezen í­rás névadó arról a közegéről, mely egyre több kvantumfizikus figyelmét köti le: az úgynevezett Morfo-genetikus mező. A „Kis-szótár 2012-höz” cí­mű cikk a Morfo-genetikus mezőt a következőképpen határozza meg:

„Morfogenetikus mező – Olyan energia-mező, mely által az emberi faj egyedei nem fizikai módon kommunikálnak egymással. A morfogenetikus mező metafizikai energia-formák összekapcsolódósából keletkező információs közeg: az emberi faj gondolatainak és érzelmeinek összessége akkor is kapcsolatba lép egymással, ha erre az adott ember nem tudatos. A tudatos emberek ezt a mezőt képesek nagymértékben pozití­v irányba „hangolni”, mí­g egyes érdek-csoportok ugyanezt a mezőt használják alvó tudatok irányí­tásához, médián, reklámokon és pornográfián keresztül”

A közös tudat-mező, avagy háló tehát ez információs közeg, melyen keresztül metafizikai energiaminták, gondolatok és érzelmek „találkoznak” Olyan ez, mint az emberi faj közös kompjútere. Nem véletlen tehát, hogy ennek a közegnek a segí­tségével bizonyos érdekcsoportok gyakorlatilag vegetáló állapotban tartják az emberiség nagy részét. A média tökéletes eszköz arra, hogy mesterségesen állí­tsák be mindazt, hogy mit higgy. Behatárolják „fontos” politikai csoportokról a véleményed, megmondják, neked, milyen ruhában leszel vonzó az ellenkező nem számára, és elhitetik, hogy a Föld kocka, csak tulajdonképpen gömbnek tűnik.

Figyeld meg, hogy a hí­radóban a hí­rek túlnyomó többsége nemcsak negatí­v, de valójában lényegtelen is. Az ember természeténél fogva hajlamos pozití­v gondolkodásra, mert í­gy született, ez a természete. Ha viszonylag több időt töltöttél már külföldön, megfigyelheted: idegen származású, vallású, politikai ideológiákat magukénak valló emberek is nagyon könnyen összebarátkoznak hasonló körülmények között, (közös munkahely, például) HA nincs közöttük mesterséges szí­tás (gyakran még akkor is). Az emberi faj nem bűnben született, nagyon is harmonikus állapotban élhetne és élni foga természettel, amint egy picit is tudatosabb lesz önmagára és személyes energiáira.
A közös tudatháló segí­tségével az emberi faj is nagyon gyorsan (a jelenleginél sokkal gyorsabban) fejlődhetne és fejlődni is fog. Itt most nem a kéthavonta megjelenő telekommunikációs és informatikai fejlesztésekre gondolok, hanem az emberi lét értelmének, a tudatnak előrelépésére, ami által lehullik a maszlag erről a reklám-cukormázas kirakatvilágról. Ami által az emberiség és a bolygó jelentős problémai végre megoldódhatnak.

Ha nincs fék. Csakhogy a média még milliók tudatát mossa nap, mint nap. Most nem arról van szó, hogy minden műsor rossz, és szándékos butí­tás. Bár ezekből is akad szép-számmal, korántsem ez a fontos. A gazdasági elitnek éppen elég, ha tömeg-tudat hálóját jelentéktelen dolgokkal köti le, mert az leköti a figyelmet: ahol a figyelem ott pedig az energia, és aki jelentéktelen dolgokkal tölti az idejét, az nem ér gondolkodni: í­gy eszébe sem jut, hogy szolgaként él. Nagy trükk ez, és az alvó tudat szépen be is veszi. Jól tudják azok ott az elitben, hogy lehet az emberből szorgos dolgozót faragni, úgy hogy az még kérdezni sem fog. Miért kell nekem 12 órát dolgozni? í‰s miért nem tudok megélni belőle? Az „Azért mert nincs más” és az „azért mert válság van” válaszok pedig elégségesek egy mélyen alvó tudat számára. Jól tudják azok ott az elitben: add meg nekik a szabadság illúzióját, és a nép kezes báránycsordaként válik irányí­thatóvá. Irányí­tsd a gondolkodásukat és ők meg sem fogják kérdezni, hogy mi miért történik.

Szabadfordí­tásban idézném John Lennon szavait: „Kábí­tanak vallással, szex-el, TV – vel. Azt gondolod, annyira okos vagy, és a társadalmi rétegek szabadok. De amennyire én látom, ti még mindig kibaszott rabszolgák vagytok”
Mikor ültél le utoljára úgy hí­radót nézni, hogy feszülésig tele voltál izgalmakkal és alig vártad, hogy kezdődjön? Mert valójában í­gy kellene történnie… tele izgalmas és érdekes, fejlődést képviselő eseményekkel. új anyagot fedeztek fel, új expedí­ció a holdra, megszűnt az AIDS, gyógyí­thatóvá vált a rák Megélénkülne és pezsdülne a világ, hiszen ahol a figyelem, ott az energia. Ehelyett elég a figyelmet érdektelen politikai és gazdasági adatokon, és celebek magánéletén tartani. így tartják álomban a jóravaló munkásembert, aki melója után, ha van még neki (persze ez is „normális”, hiszen „válság” van) hazatérve csak TV mellett szeretne vacsorázni… és várni, hogy lassú haldoklása egyszer véget érjen. Talán majd ez a kormány… most már biztosan jobb lesz… jobbnak kell lennie.

Képzeld el, hogy ha Hí­radóban minden este bemutatnák a szabad energia-energia jelenségét, és az ahhoz kapcsolódó fejlesztéseket. (Csak itt jegyzem meg, hogy bár technológiai fejlesztések sohasem állnak meg, a szabad-energia jelensége már több éve felhasználható lehetne!) A morfogenetikus mező által a tömegtudat robbanna… Néhány hónap alatt, ténylegesen fűthetnénk és közlekedhetnénk segí­tségével – gyakorlatilag ingyen. Mi szükséges ehhez? Mindössze a szabad energia-támájára irányuló, megfelelő mennyiségű figyelem. Minél több ember foglalkozik és gondol a szabad-energiára\ra, a válság, egyetlen gyors, és végleges megoldásaként, a valóság annál hamarabb fogja ezt a gondolati mintát követni. Persze ehhez fel kéne nőni, kollektí­v tudatossági szinten is.

Gondolkoztál azon, mi az akadálya, hogy az autód nem forgó-mágneses motorral szállí­t reggelente téged – ingyen - a munkahelyedre, ahonnan egy fél délelőttnyi „munka” után már mehetnél is a családodhoz, barátaidhoz, szerelmedhez?
Mi vagyunk az oka. Mert még mindig alszunk. Még mindig azt várjuk, hogy majd bemondja a TV… meg majd megtörténik magától az egész. Nem nem, ideje rájönni, hogy az a doboz nem tartozik a barátaink közé. Tudod, a „rosszak” legnagyobb fegyvere, hogy a „jó” emberek gyakran nem tesznek semmit. Tudják, hogy a birkanyáj közepén vannak, de nem cselekednek. Az elit pedig elégedetten néz végig a cseléd-seregen.

Minden Magyarnak hallania kell a szabad-energiáról, tudnia azt, hogy ez nép rendeltett arra, hogy az új világ új technológiáját a bolygó többi részébe kisugározza. Mert - bár ez a jelenünkben gyakran nem látszik – a Magyar ősi, spirituális gyökerekkel rendelkező nép, amely el fogja hozni a szabad-energiát a Kárpát-medence majd a Földanya többi vidékére is.

így lesz, méghozzá nagyon hamarosan.* Hogyan működik a Morfogenetikus mező?

1952-ben a Koshima japán szigeten végeztek kisérletet makákókkal természetes élíµhelyükön. Homokos édes burgonyát adtak nekik, amit nem túl nagy örömmel de elfogyasztottak. Egyik makákó rájött, hogy a homokot le lehet mosni, és í­gy minden probléma nélkül élvezhetíµ az étel. A tudás apránként elterjedt, fíµleg a fiatalabb egyedek között. Amikor azon egyedek száma, akik megmosták a burgonyát, elért egy kritikus értéket, a tudás sokkal gyorsabban kezdett terjedni, mint az logikusan következett volna, hirtelen szinte az egész makákó törzs rászokott a krumpli mosásra, síµt a szokás ekkor hirtelen megjelent a tengeren túlon Takasakiyamaban is. Ezt a kritikus értéket hí­vják a Századik majomnak. Kétkedíµk és éljenzíµk bíµven akadnak! 1920-ban a Harvard egyetemen William McDougall tizenöt évet áldozott az életébíµl a patkányok megfigyelésére. Nem irigylem, ellenben íµ arra jutott, hogy az elsíµ generációja a patkányoknak 200 hibát vétett átlagosan a labirintusból kifelé. Az utolsó generáció már csak 20at. McDougall arra jutott, hogy a megszerzett tudás valahogy tovább örökí­thetíµ.

Késöbb McDougall elvégezte ezt a kisérletet Ausztráliában, ahol a patkányok elsíµ generációja szignifikánsan kevesebb hibát vétettek, mint a régi patkányok elsíµ generációja, habár nem votlak leszármazottai az elöbb emlí­tett patkánypopulációnak. S a késöbbi generációk is sokkal jobban teljesí­tettek. Rájött, hogy mégsem a gének örökí­tik át a szerzett tudást, ám ennél tovább senki sem vizsgálódott.

Az 1920-as angliában egy kék cinege (angol nevén kék csöcs) rájött, hogy az ajtók elé kiszállí­tott tejes üveg tetejét átütve hozzáfér a tejhez. Ez a tudás nem sokára 100 mérfölddel arrébb is megjelent, habár a cinegék nem nagyon repülnek 15 mérföldnél messzebbre. 1947-re ez egy általános viselkedése volt a cinegéknek Angliában, mí­g ugyanez a felfedezésük megjelent Hollandiában, Dániában és Svédországban is. A német megszállás miatt 8 évre megszünt a tejkiszállí­tás Hollandiában, s tudni kell, hogy a kék cinegék átlagosan csak 5 évet élnek, ám amikor nyolc év után újra megjelentek a tejes üvegek az ajtók elött, a cinegét ott folytatták ahol abbahagyták.

Dr. Milan Ryzl és Dr. Vladimir L. Raikov a korai hatvanas években embereket hipnotizáltak, majd azt mondták nekik, hogy valamelyik hí­res ember leszármazottai. Az alanyok pedig elkezdtek kifejleszteni olyan képességeket, amelyek az alteregójuktól örökölhettek volna. Az egyik alany miután "megtudta" hogy Rafaello leszármazottja, egy hónap alatt megtanult úgy rajzolni, ahogy addig nem.

1987-ben, Dr. Sheldrake egy csoportnak megtaní­totta, hogy két képben, hogy tudják gyorsan megtalálni az elbújtatott emberi alakot. Majd az angol tévében 2 millió ember elött, csak az egyik képet, szintén megtaní­totta felismerni. Ezután többezer embert vizsgált az egész világon, és íµk szignifikánsan jobban ismerték fel a tévében is bemutatott képet, mint a másik, a csak a csoportnak megtaní­tott képet.

Gary Schwartz a Yale egyetem professzora kiválasztott 24-24 hárombetüs szót a héber bibliából. Huszonnégy gyakori és huszonnégy ritka héber szót. Majd mindegyikhez csinált nem létezíµ szavakat a betí»k felcserélésével (pld. lép -> pél). Ezután 96 szót kiválasztott (fele valódi, fele nem létezíµ), majd egyesével megmutatta a héberül nem tudó alanyainak, hogy mondják meg, hogy szerintük létezik-e ilyen héber szó, és hogy mondják meg, milyen biztosak a döntésükben (0-tól 4ig). Az eredményeket tekintve, a magabiztossági szint szignifikánsan magasabb volt a létezíµ szavak esetében, mint a kitaláltak esetében, és annál magasabb volt a magabiztossági szint, minél gyakoribb volt a létezíµ héber szó.
Schwartz professzor megismételte a kí­sérletet, de most már elmondta a résztvevíµknek, hogy a szavak fele valódi, másik fele nem. Az eredmények teljesen véletlenszerüek voltak. Tudatosan nem sikerült felismerniük a szavakat.

Jó, hogy három oldalnyi kisérletet cibáltam ide, de miríµl van szó!? A jelenség megmagyarázása nem sikerült a hagyományos anyagi, genetikai tudományok segí­téségével, í­gy a magyarázat kissé spirituális jelleget öltött, amelyet persze nem nagyon fogadnak el.

A választ az un. morfogenetikus mezíµ elméletben sejtik megtalálni. E szerint, van egy olyan elektromágneses mezíµre hasonlí­tó jelenség, amely nem elektromágneses hullámokat közvetí­t, sokkal inkább információkat. A magunknak tanulunk kifejezés értelmét veszti, sokkal inkább válik igazzá a: mindenkinek tanulunk. így lehetett, hogy amikor egy tudást elég sok egyed megszerzett, robbanásszerüen kezdett elterjedni a többi egyed között, még ha nem is volt köztük kapcsolat pld.: makákók másik szigeten, kék cinegék más országokban, találmányok amelyet egymástól függetlenül egyszerre találtak fel.

A jéghegynek ez csak a csúcsa, ugyanis számos olyan dologra is magyarázatot ad a morfogenetikus mezíµ elmélete, amelyre egyelíµre nem tudunk jobbat, és amelyek a Darwinista elmélet kétségbevonható alapait is képzik.

Minden sejtünk magában hordozza a teljes genetikai programot. Ez tény. A sejtek elkezdik saját magukat másolni, és egyre több lesz belíµlük, és mind a másik klónja. De ha két sejt teljesen ugyanaz, honnan tudják, hogy valamelyiküknek mostantól a májat kell kitenyészteniük, vagy az idegrendszert, vagy a csontot?

Az elmélet szerint a morfogenetikus mezíµ az, amely megmondja a sejteknek, hogy mivé kell alakulniuk. Ez elég bizarrul hangzik önmagában, de ha összevetjük Max Planck, az elektromágneses mezíµ felfedezíµjének gondolataival, vagy az Einstein féle tér-anyag elmélettel, akkor máris elgondolkodtatóbb a dolog. Max Planck azt mondta, hogy a vizsgálatai alatt sosem találkozott olyan tényezíµvel hogy anyag, s hogy számára az anyag kifejezés nem jelent mást, mint egy halom energiát, aminek alakot ad valamilyen intelligens lélek".

* A morfogenetikus mező


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:13 ]
Vissza az elejére
Solyom
k júl 24 2012, 07:36
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Csodatévő energia – a hadóA nagy vallási vezetők, mint Mózes, Jézus, Mohammed vagy Buddha – mind nagyon erős hadóval rendelkeztek. De nemcsak az emberek, hanem a tárgyak is feltöltődnek pozití­v vagy negatí­v energiával. S ha valakiben kevés ez az életenergia, a környezetében lévő elektromos tárgyak azzal jelzik ezt, hogy sorra elromlanak.

A hadó japán szó. Már évszázadok óta ismerik, használják, de az elmúlt néhány évtizedben egyre gyakrabban bukkan fel filozófiai, kvantumfizikai és egyéb tudományos szövegekben is.

Masaru Emoto a fagyott ví­zkristályokra gyakorolt hatását tanulmányozza. A hadó jelentése ugyanis „hullámmozgás”, vagy „rezgés”. A kinaiak csínek nevezik. Mi azt mondanánk rá: életenergia.

Nem más, mint a mindenütt jelen lévő életerő, amit ügyesen felhasználva gazdagabbá, szebbé, jobbá teheted az életed. Nem azonos az aurával, de való igaz, hogy hasonlí­t rá, hiszen az aurád szintén az emberekből fakad és bizonyos információkat lehet megtudni belőle. Ugyanakkor az aura lágy, és soha nem hagyja el a test közvetlen környezetét, a hadó ellenben erős, és folyamatosan aktí­v mozgást végez.

Az auránkat nem sugározhatjuk ki, nem küldhetjük el valahová tudatosan, ám aki megérti a hadó használatának módját, az képes ezzel az életenergiával másokra hatni, sőt tárgyakat is megváltoztatni.

Már a kezdők is képesek érzékelni az embertársaikból, illetve egyes tárgyakból és a környezetükből hadó formájában áradó üzeneteket, a mesterek pedig már a fizikai tárgyak szerkezetét is képesek megváltoztatni ezzel az életenergiával. Toyoko Matsuzaki hadómester – akitől munkálkodása során rengeteg Japánban és Tajvanon élő ember kért segí­tséget, és munkásságát már nemzetközi szinten is elismerik - néhány éve magyarul is megjelent könyvében megpróbálja bevezetni olvasóit a hadó gyógyí­tó erejének titkaiba.

A hadó olyan energia, ami szemmel nem látható, de dinamikus természetének köszönhetően folyton változtatja megjelenési formáját. A boldog, jó kedélyű emberek kellemes, könnyű hadót árasztanak, olyan érzés ez, mintha tiszta oxigént lélegeznénk be. A szomorú és beteg emberekből ellenben nehéz hadó árad – ez néha olyan súlyos, hogy muszáj távol tartani őket. A dühös emberből úgy áramlik ki ez az energia, akár a gőz a ví­zforralóból: szemmel látható, hogyan veszí­tik el minden erejüket, miután kiadták magukból a dühüket. Ilyenkor életenergia szabadul fel, ezért érdemes befogadni és felhasználni ezt a kiáramló hadót. Minél több ilyen energiát fogadunk magunkba, annál energikusabbá válunk .

Mivel a hadó mindenütt jelen van, szinte bármi szolgálhat a forrásául, és a kibocsátott hadó épp olyan sokféle lehet, mint az egyes források. A jó fizikai és mentális egészségnek örvendő emberek általában erős életenergiát, hadót bocsátanak ki, ezzel szemben a betegek csak keveset képesek előállí­tani – olyan, mintha az ő „áramköreik” gyengébbek lennének, vagy nem áramlana bennük az energia, és ennek következtében gyengébb a testük is. ím ha kezdetben esetleg nem is rendelkezünk túlzottan sok hadóenergiával, a gyakorlás révén egyre többre lehet majd szert tenni.

A nagy vallási vezetők, mint Mózes, Jézus, Mohammed vagy Buddha – mind nagyon erős hadóval rendelkeztek, és mert tökéletesen értették ennek az energiának a mibenlétét, működését, képesek voltak „csodákat” véghezvinni. De nemcsak az emberek, hanem a növények is sugározzák magukból az életerőt. A kis növényekből csak gyenge, a nagy és idős fákból erős hadó árad. Az erdőkben bőséges hadó-forrás található, a nagy fákból sugárzó energia gyógyí­tó erejű.

A tárgyak, ékszerek átveszik ezeket az energiákat. Nemcsak a jót, hanem a rosszat is. A negatí­v energiával rendelkező tárgyakra mondjuk, hogy „el vannak átkozva”.
Hasonló, többek által tapasztalt jelenség, hogy a számí­tógépek és egyéb elektromos készülékek meghibásodnak, ha a tulajdonosuk kimerült vagy megbetegszik. Ezek a berendezések fogékonyak az őket használó emberek hadójára, áramköreik pedig magukba szí­vják a betegséget, és ha telí­tődnek, könnyen elromolhatnak.

Ha egy fontos tárgyunk eltűnik vagy tönkremegy, esetleg valami szokatlan dolog történik vele, az is valamiféle jel lehet, ami mindig az élet fordulópontjára, változására utal. Sokszor fel sem ismerjük, amí­g az adott változás be nem következik. A hadó kitágí­tja az érzékelés kapuit, erősí­ti a látnoki képességet, de sok esetben gyógyí­t is. A kézrátétel alapja ugyancsak ez az életenergia, ahogy az „áldást” osztók széttárt karjából is éltető hadó árad.

A legegyszerűbben úgy részesülhetünk jó hadóban, ha kimegyünk a természetbe: teszünk egy sétát az erdőben, tábort verünk egy tiszta vizű patak partján, vagy lemegyünk a tengerpartra. ím mivel ez a tiszta hadó csak időlegesen marad velünk, arra kell törekedni, ogy a lehető leggyakrabban lépjünk kapcsolatba a természettel.

Ha nagyvárosban élsz és nincs időd arra, hogy rendszeresen kilátogass a természetbe, vagy szeretnél folyton jó hadót befogadni, akkor tarts minél több növényt az otthonodban. Minden növény jó hadót sugároz, és minél vastagabb a szára vagy törzse, annál erősebb az általa kibocsátott energia. A szoba padlóját érdemes fával borí­tani, mert a fa mindig kellemes és erős hadó-energiát áraszt. Ha teheted, a falakat is burkold fával. A negatí­v energiát árasztó tárgyaktól érdemes megszabadulni.

/Felhasznált irodalom: Toyoko Matsuzaki: Hadó, a gyógyí­tó erő/

* paramoral.eu /forrás/


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:13 ]
Vissza az elejére
Solyom
k júl 24 2012, 07:39
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Az energiákrólA különféle energiák - a hatás/ellenhatás törvénye szerint behálózzák fizikai és szellemi életünket egyaránt. A skála mindkét esetben nagyon széles. A sötét, alacsonyrezgésű energiáktól a magas frekvenciájú, pozití­v energiákig.

A fizika energiáit az ember már régóta használja, és saját szolgálatába állí­tja. De vajon mi a helyzet a szellemi szintű energiákkal?

Az energia áramlása

Az energia szellemi szinten is áramlik, akár tudomást veszünk róla, akár nem. Akár érzékeljük a létét, akár tagadjuk. Az energia rezgés, és í­gy a rezonancia törvénye alá tartozik. Az ember csak akkor érzékelhet dolgokat, ha azokkal bizonyos megfelelésben van, vagyis, együtt tud vele rezegni. Tehát az érzékelést a rezonancia teszi lehetővé.

A valóságnak mindenki csak azt a területét képes érzékelni, amelyre rezonáns. Ami kí­vül esik a saját rezonáló képességünk határain, az számunkra nem érzékelhető. Azaz, ezek a dolgok nem léteznek azok számára, akik nincsenek megfelelő rezgésben velük.

Természeti képződmények, épületek, tárgyak, növények, állatok, emberek és szellemi lények mind-mind rendelkeznek valamiféle energiával. Ezt néha feltűnően érzékeljük főleg abban az esetben, ha ez az energia nagyon pozití­v, illetve ha nagyon negatí­v számunkra. Ezeket az energiákat tudatosan is magunkévá tehetjük, ha kellő időt szánunk az illető dolog megfigyelésére és megismerésére.

Nyissunk a pozití­v energia felé

Csak rajtunk múlik, hogy be-, és elfogadjuk-e az univerzumból folyamatosan áradó pozití­v energiákat, vagy épp ellenkezőleg, lezárjuk önmagunkat az áradó jó(l)lét folyama előtt.

Szinte mindenkivel megtörtént már, hogy egy bizonyos dolog rosszul sült el, s emiatt bánkódtunk, szomorkodtunk. S ekkor beindul az események láncolata, és sorra követik egymást életünkben a kellemetlen történések. Ez a pozití­v dolgokra ugyanúgy igaz. Ha elégedettek, vidámak vagyunk, szeretünk élni, szinte megnyitjuk magunkat az örömnek és a jólétnek. Ekkor elindí­tunk egy pozití­v energiaáramlást, melyet "csak" be kell tudjunk fogadni az életünkbe.

Mindenképpen jobb energiákat kapunk tehát, ha magunk is pozití­van, optimistán állunk életünk történéseihez. í‰rdemes erre odafigyelni, és tudatosan alkalmazni az élet minden területén.

* hagenandi /forrás/


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:14 ]
Vissza az elejére
Solyom
k júl 24 2012, 07:41
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Működőképes valóságEz valójában egyszerűen azon múlik, hogy milyen az a világ, mellyel azonosí­tom magam, és abban a világban milyen a legmegfelelőbb viselkedés.

Az álkémiában úgy beleértve az egyiptomi rendszert is, mint egy egyszerű eszközre, mely egy másik valóságban működik, nevezhetem a kvantumvalóságban.

Ahogy megtanuljuk hogyan kel megfogni egy könyvet és letenni azt, megtanulható az is, hogyan kel véghezvinni dolgokat a kvantumvilágban, csak egy megbí­zható tanulási módszerre van szükségünk.

A belső alkí­mia rendszerek pontosan erre valók: Taní­tási módszerek.

Az alkí­mia mesterségének az elsajátí­tása magával hozza a nem hétköznapi képességeket vagy a tudat erőinek hihetetlen végső sorát, melyeket a jógában Sziddniknek nevezünk.

Ezek a képességek nagyon különlegesnek tűnnek a nyugati gondolkodók számára, éppolyan rejtélyesek, mint maga kvantumvilág, ahonnan származnak. De ezek a tudat természetes kifejeződései.

A Tudat erői vagy a Sziddhik

A tudat erői természetesen tárulnak fel amint valaki, előrehalad spirituális útján.

Igen sok esetről vannak feljegyzések:

Buddhizmus, Kereszténység, Iszlám, Zsidó, Taoismus, Sámánizmus

Gyakran bizonyságot tesznek ilyen erőkről. A tudatosság erői vannak kisebb és nagyobb sziddhi erők.

A kisebb tudatossági erők közé sorolhatjuk, vagyis olyan pszichikus képesség tartoznak mint a:

Ezek kifinomult fizikaeszközök

Tisztánlátás - Belső látás

Tisztán hallás - Belső hallás

Tisztán érzékelés - Belső érzékelés

Amikor tudunk valamit, de nem tudjuk honnan

Tisztán tudás - Belső tudás

Sok jogi, jogini, szent és misztikus beszámolt arról, hogy képes volt látni távoli helyeken lévő taní­tványait, amikor a taní­tványai, szólí­totta őket.

A tisztánhallok nagyon finom akusztikus benyomásokat észlelnek. Tudatuk belső birodalmát hihetetlenül szép hangok és zene töltik el. Néhány nagy zeneszerző is azt érezte, hogy mintha hallaná azt a zenét ezekből a birodalmakból, és ez, a szférák zenéje nagybanbefolyásolta zene szerzeményüket.

Néhány ember nagyon kifinomultan érez dolgokat, ezeket tisztánérzőknek nevezik. Gyakran egy nagyon finom határvonal húzódik a tisztánérékelés és az empátia (vagy beleérzékelő képessége) között.

Az empátiával rendelkező személyek is nagyon fejlett érzékeléssel rendelkeznek, és gyakran átérzik átérzik más emberek érzéseit, különösen, ha nagyon közel állnak hozzájuk. A tiszán érzékelők is lehetnek empatikusak, de ezen túl pszichikus benyomásokat is kapnak nagyon finom fizikai formában.

A tisztántudás a leglenyűgözőbb tudati erő (sziddhi) Ez akkor igaz, ha sejtelmeidről kiderül hogy igaz. Ha kiderül nem igaz akkor Káprázat Ha valaki, felemelkedik a tudatossági lépcsőfokain akkor az egyén személy tudatossága olyan tudatosságokra, tesz szert, mint a tiszta tudás, és az egyre gyakoribb tisztadudás eredményei.

A kisebb tudatos erők, közé tartozik a gyógyí­tó képességek.

A nagyobb tudatos erő közé tartoznak pd. a levitáció.

A sziddhi erejét felhasználva meg tudja állí­tani az esőt vagy esőt, tud, teremteni.

A sziddhik úgy viszonyulnak hozzánk mint az alma az almafához. A gyümölcs az almafa természetének legbelsőbb lényege. De az almafa is akkor teremt hamár elért egy bizonyos fejlődési állapotot, addig a gyümölcs csak lehetőség marad.

Amikor az emberi egyéni tudatosság elér egy bizonyos fejlődési szakaszt, a sziddhik spontán megnyilvánulnak.

Nagyobb sziddhik közé tartozik pd. A teleportálás, és a bilokáció (ennek jelentése két helyen lenni egyszerre

Minden alkémia hagyománynak megvannak a saját módszerei, mint pd. a szellemgyógyászatban a szenszebil használatával való gyógyí­tás. A szellemgyógyászat irányzat szerint erők kifejlődése az éteri duál megerősödésének, tisztí­tásának, formái. Mellékhatása az egészség.

A belső alkémia tégelye maga a tudatosság.

A belső alkémiai folyamatokban átalakuló anyagok nagy változatosságot mutatnak a tekintetben, hogy honnan erednek és hogy merre áramlanak tovább. Ezen anyagokhoz sorolhatunk néhány fizikai ingerületátvivő anyagot, hormont, testnedveket és némi váladékot is. Ide tartoznak azonban olyan megfoghatatlan, finom anyagok, olyan illékony dolgok is, mint a csi a taoista irányzatban, a prána a jógikus irányzatban a szelek ( lhung) a tibeti irányzatban, és a neterek az egyiptomi irányzatban. A belső alkémia leginkábba finom anyagok ezen osztályával kapcsolatos. í‰s az átlag ember számára ezek a legnehezebben érthetők fogalmak. Szerintem ennek az oka, hogy a hétköznapi valóság newtoni világához vagyunk hozzászokva.

Tudatosí­tsd magadban egy pillanatra az egyik kezed. Csak tereld rá a figyelmedet. Tudatosí­tsd magadban a helyzetét, súlyát, és a kezedben élő fizikai érzelmeket. Melyik kezedben van több fizikai érzet? Más szóval melyikben van több energia?

A legtöbb ember abban fog több energiát érzetet tapasztalni, melyre épp fókuszol, mert az energia a tudatosságot követi. A tudatosság alkémi tégelyét a kezünkre irányitottuk és igy megnőtt az érzékelhető energia abban a kézben. Ennek a neurológiai háttere igen összetett, de a figyelem fenttartásának gyakorlata igen egyszerű. Minden nap gyakoroljuk.

Néha a légzés hozza mozgásba az alkémia reakcióit. Időnként egy külső energiaforrást kell alkalmazni, mint a napenergia, vagy egy szertartáshoz használt tűz.

Az alkémia ritkább formáihoz más elemeket használunk, például vizet vagy levegőt.

A föld energiájával legyökerezzők magunkat hogy jobban tudjunk manifesztálni.

Amikor az alkimista külső energiát használegy alkémiai reakció elinditásához, akkor egy lángra kell koncentrálnia( tudatosságának tartályában), hogy az anyagot átalakitsa. Vagy a nap energiáját is használhatjaa ugyanigyegy belső alkémiai reakció működtettésére.

Egy ősi egyiptomi gyakorlat a Nappal:

A Ka test néha az éteri duálnak vagy spirituális ikárpárnak is nevezzük. Alakja és mérete megegyezik a fizikai testünkel ( khat ), de tisztán energiából állés csak nagyon kicsi a tömege.( vagy sűrűsége). Amintezt a finomenergia-testet a tudatosságom tégelyébe tartom, érzem a Nap melegét és bevonzom a szükséges és elérhtető finomenergiát a napfényen keresztül a Ka-testeme. A Napban találhatő energiák egy részét tudományosan is dokumentálták, mint pd. Az ultraibolya-sugárzását és a teljes spektrumú fény elsődleges szinei. Kisérlettekel is bizonyitották hogy a teljes spektrumú fény nagyon pozitivvan hat az egézségre. De egy sereg még finomab energialétezik, melyeket még nem ismert el a tudomány. Ezek a szubtilis energiák valószinüleg túl finomak a jelenlegi mérési módszerekhez.

A taoisták ezt a finomenergiát a szolarizált ( nap) jang csi néven emlitenék, egy jógi talán szúrja ( Nap) pránaként emlitené. Az egyiptomi irányzathoz tartozó alkimista egszerűen azt mondaná, hogy RA netere-je ( a napisten ereje). De bárhogyan is nevezzük, de van egy másfajta finomenergiájais a napfénynek. Amit a technika gyakorása során felfedezten azt karoszék módszernek nevezem. Leveszem az ingemet és ledölök a karosszékbe. A ka testemet tudatosságom tégelyébe tartom… Egyszerűentudatositom magamban a Ka-mat vagy ahogy mondhatnám, ragyogó fényből álló testként képzelem el. Majd ellazultan belélegzem, és a belélegzéssel bevonom a Nap finomenergiájáta Ka-mbaNéha a köldökömön keresztülvonzom be az energiát, és keresztül áramoltatom a Ka-testemben, mely az egyiptomi alkémia keresztül vonzom be a napenergiát, a RA egyik megjelenési formáját.Amint feltöltöm azt a miniatür Napot a Ka testemben az energiatöbblett spontán továbbáramlik a testembe. Néha jobban szeretem úgy elképzelni a Ka-t, mint egyfajta Mágnest mivel az is ami bevonza az energiát a napból közvetlenül az egész Ka-ba .

Mí­g ez a módszer nagyon furcsának vagy érzelgősnek tűnhet, egyszerre fogalja magában az anyagot, a tartályt és a tudatosságotis, igy ez valójában az alkémia egy formája. Amint a Ka-mra fókuszálok,a tudatosságom alkémia tengelyében tartom azt. Az anyag átalakulmagává a Ka-vá. Amint ekkor megvalósitok, azt energia-épitő gyakorlatnak nevezek. Hogy miért teszem, az a következő: Kvantumfizika fejezetben részletesebb a leirás.

A ka test ( csi ) képes látszólag átsétálni a falon, úszni a levegőbe, és egy pillanat alatt hatalmas távolságokat képes áthidalni, képes egészen kicsi vagy hatalmasra nőni, képes gyógyitani, bekötött szemmel biciglizni, olvasni könyveket.

Az önazonosság áthelyezése

Az önazonosság áthelyezésére több módszert ismerünk. Külömböző mozgás technikák, másokná befelé irányuló figyelemre van szükség. A gyakorlatok néha annyira megerősitik a csi testet hogy képes meglátni a saját finomenergia formáját nyitott szemmel

Az a képesség, mellyel meg tudja valósitani a kivant dolgok bevonzásának bravuros tettét, a jelenlegi ka, csi erőssége, valamint az egyéni lehetőségekkel kapcsolatos spirituális megértési szint közöttlévő határon jön létre.A megerősitett csi –ka egyikmellélhatásaként a szellemi megvilágosodás valószinübbé válikIlyen esetben a csi-ka fénytest szó szerint több fényt sugároz magából. A belső fény rendszerint nemláthaató, vagy csak nagyon ritkán. De azok akikmegfelelő pszichikus képességgel rendelkeznek, tisztán láthatjákazeféle fényt.

Ha a csi –ka önnálóvá válik , bármit képes megtenni pd képessa tudatosság más dimenzióiba utazni és igy a szellemi meglátássokra és tudásra szert tenni.Ez a tevékenység igen hasznos lehetaz alkimista számára.

Kvantumfizika

Hol a kvantumvilág határa?

Rezgőtükrök a kvantumvilág határán

A khat-ot ( a sűrűfizikai testet) igenjól le tudjukirni a newtoni fizikai nyelvén. Pd.engedelmeskedika gravitáció törvényéneinek, jó eslllyelmegjósólhatjuk,hogy hol találhatjuk meg fizikailag, ha tudjuk , mely irányba fordul, és milyen sebességgel mozog.

A Ka esetében azonban ez nem igaz. A Ka-test newtoni fizikaibirodalmán kí­vűl esik,és leginkább kvantumfizika törvényei szerint irhatók le.

Mi határozza meg , hogy valaminewtoni törvényekhez vagy a kvantummechanika törvényeihez kötődik_ A Méret. Azok a a tárgyak, melyek nagyobbak mint 25 nanométernél, a newtoni mechanika törvényeinek engedelmeskednek, mert elegendő tömegük ( vagyis sűrűségük vagy súlyuk) van ahhoz, hogy gravitációs mezővel rendelkezzenek.

Ha azonban egy tárgy kisebb 25 nanométernél, akkor másfajta szabálokat követ, mert a sűrűsége vagy tömege túl kicsi ahhoz, hogy elég jelentős gravitáció mezót hozzon létre. A ka-test tehát ebben a birodalomban fény- energia és a tömege nagyon kicsi.

Tehát tén, hogy a te és én a newtoni és kvantum- univeryumokban egyidejüleg létezünk.

Testünk a newtoni világra merőleges, de ha belépünk testünk atomi vagy szubatomi szintjére, akkor egy telyesen más világba kerülünk. A testünket alkotó paráynzi részek

Kvantumfizika törvényeihez kötődnek.

A kvantumvilág a mi asyabványaink szerint legjobban a fénnyel való kisérletekhez hasonlóan működik.

Megjelenhet:

- részecske formájában
- vagy hullámként

A kvantumfizika kezdeti felfedezéseit Bell-tételként ismerjük.(1964 északir származású) és ismerték el hivatalosan, mely kimondja , hogy kvantumsyinten nem létezik obijektiv megfigyelés, mivel a kisérletet végző kutató szándéka befolyásolja a kisérlet kimenetelét.A kisérlet végző szándéka valamiféle rejtélyes módon befolyásolja a szubatomi részecskékviselkedését.Hogy ez hogyan lehetséges azt a tudomány még nem tudja megmagyarázni, de a Bell-tételt általában elfogadják igaznak.

Természetesen azért mert a mindennapi tárgyak, mint a biliárdgolyók, és rakéták túl nagyok ahhoz hogy a szándék befolyásolni tudja őket. Tudják hogy a szándék hatással van a kvantumszintre, de a newtoni világra kevésbé.

De létezik egy rejtélyes hely ahol a kvantumvilág és a newtoni világ találkozikegymással, és ez a mi elménkben található.

Agyunkban parányi kis körök vannak elrejtve az uidgegsejtek között. Ezeket a neutronok közötti tereketszinapszisoknak nevezzük és ezeknek a közoknek az átlagmérete 25 nanométer, az a pont, melyen beleépünk afurcsa kvantumesemények világába.Az idegi impulzusnak végig kel haladnia a neuronokon, és át kell ugrania a szimpatikus rést ahhoz, hogy elérje a következő neuront. Az ideg impulyusok sokkal inkább váltófutást végeznek, amint végig futnak a neutronon, majd átugranak egy gátat. Ami átjugoja a gátat az egy kis molekula, melyet ingerületátvivő anyagnak nevezünk. Egyetlen perc alatt neutrontranszimitterek( ingerületátvivő molekulák) ezrei és ezrei ugorják át a gátat .Ami átugorja a gátat, az egyik molekula, melyet ingerületátvivő anyagnak nevezünk. Egyetlen perc alatt neurotranszmitterek ( ingerületátvivőmolekulák) ezrei és ezrei ugorják át a gátat. í‰s minden egyes pillanat egy kvantumesemény, mivel ezek a molekulák valamivel kissebbek mint a 25 nanométer. Ez az egyik oka annak, hogy gonfdolataink annyiraa eredetiek és megjósolhatattlanok tudnak lenni. Az ingerületátvivő molekuláák egy részének sikerül átugorni a gátat mí­g másoknak nem.Azok amelzek átugorják a gátat egy válaszreakciót válltanak ki a következő idegsejtből. Ha ez az akadályok a gondolatokértfelelős részében található( a neocortexben- az agykéreg halántéklebenyi részében,)akkor átéljük a gondolat élményét. A szándék fogalma nagyon fontos mint a kvantumfizikában,mint a belső alkémiában.Sőt észre fogjuk venni, hogy az alkémista mint a mentális figyelem, mint a személyes akart közvetitőjén keresztűl képes befolyásolni egy konkrét kvantumeseményt a saját testében.

Pd nem tudod megjosolni előre a dolgokat. A newtoni világbqqn , ha el dobsz valamit meg tudod jósolni, hová fog esni, de a kvantumvilágban nem. Más furcsaságok is léteznek a kvantumvilágban. Amikor két részecske találkozik pd kisodródik az üres térbe, mindkettő továbbmegy a maga kedélyes módján. De ha az egyik megválltoztatja a pörgés irányát, a másik is azonnal megváltoztatja a forgás irányát. Erre a rejtélyes viselkedésre jelenleg egyszerűen nincs elfogadható magyarázat.

A belső alkémia olyan módszer mellyel megváltoztatthatjuk a kvantumbirodalomvban neurologiai folyamatokkat és éppen olyan könnyen befolyásolhatja az alkimista szándékossága.

A kvantumvilágban vannak más furcsaságok is.

Amikor két részecske esetleg találkozik a kvantumvilágban kisodródik az üres térbe , mindegyik tova megy az kedélyes módján. De ha az egyik megválltoztatja a pörgés irányát, a másik is azzonnal megváltoztatja a forgás irányát..

A gondolataink a kvantumvilág egy rejtélyes és homályos tartományában léteznek. Ezalatt azt értem, hogy azon neurologiai folyamatok, melyek a gondolatokért felelősek ( vagyis például a neurotranszmitterek átugrándozása a szinaptikus részeken) , telyes mértékben a kvantumvilágban tartódnak. í‰s az emberi neurológiánalk ez a furcsa teszi lehetővé számunkra, hogy befolyásoljuka kvantumeseményeket a testünkben és az elménkben. Mit akarok ezzel mondani? Ezzel arra célzok , hogy hattással lehetünk az élettani folyamatainra csupán a mentális figyelmen keresztül. í‰s ez az egyik oka hogy a belső alkémia annyira hatékony. Testünk és szellemünk szorosan kapcsolódik egymáshoz. Valósággal ugyanannak az érménynek a két oldalát képviseelik,és a kutatások igazolják a test és szellem összekapcsolódását elárasztva ezzel a tudományos folyóiratokat a világ minden táján. Az orvostudománynak egy viszonlag új területe a pszichoneuroimmunologia.

A belső alkémia módszereit úgy tekinthetjük, mint egy eszközt, mellyel közvetlenül befolyásolhatjuk a kvantumuniverzum egyes aspektumait. Azt is megtapasztalhatjuk majd, hogy a kvantumvalóság befolyásolása ( a belső alkémia tettein keresztül)

Sokkal hatékonyabban megvalósitható az álomszerű tudatállapotokban. Minden alkémia hagyomány kifejlesztette a saját módszereit, melyekkel ezeeketaz álomszerű tudatállapotokat elérhetjük.

Figyelmeztetés:

Mivel ezek az gyakorlatok energiát juttattnak fel az agyba és a magasabb agyi kösypontokba, néhány ember számára nem ajálom a gyakorlatok végrehajtását..

Fejsérülésben

Epilepszia

Szélütésben estél át

Mániás depresszióban szenvednek a gyakorlatok nem javasoltak

Gyakorlatok megkezdése előtt konzultálj a kezelőorvosoddal.

Ha meditációk alatt megfájdul a fejed , kérlek hagyd abba és pihenj. Jó nagyokat ásits.

Első gyakorlat

í–nmegvalósí­tási gyakorlat

A szénatom vegyérték elektronjai tudományosan igazolják spirituális szimbólumok jelentését

íœlj le kényelmesen és hunyd be a szemed. Figyelmednek, vagy más szóval élve, a Tudatosságod alkémia edényének középpontjába( kvantumtested, vagy mondhatom étertested központjába helyezd magad és tudatositsd ezt.) a medence alsó részét helyezed. Aki agykontrolt végzet annak már könnyebb. Ez a fény ( éter) testednek azon része, melyben a hasad legalsó részén, a medence üregébe, az ágyéknál található. Lélegezz a legkényelmesebben amely kellemes számodra és a levegőt szivod be a hasadba A levegővel együtt képzeld el hogy a Nap fényét szivod be ( pránát). Ezt hasi légzésnek nevezzük.Amikr belégzel hagyjad a hasad kitágulni, és amikor kilégzelhózd be a hasi részt.Nagyon fontos hogy minden lélegzetvételed gyengéd és kényelmes legyen számodra. Semmit ne erőltes a gyakorlat során. Amint belégzel képzeld el hogy a medencéd minden zúgába és résébe bejut. Ennek az a lényege hogy az életenergiádat ( szekhemmet magyarosan szerelmet) megmozgassad és átjárja az egész medencédet. Ez felépiti vagy felerősiti a szekhem energiáját a medencében. Folytad ezt néhány percig.

Majd képzelj el egy finom fény energia ösvénytvagy csatornát mely a gáttol a fejed tetejéig halad felfelé a krorona csakráig.

A gát törzs legalsó pontjántalálható a nemi szerv és a végbél nyilás között.

Ezután figyelmed de de jelentősen megváltozik.

Amint belélegzel, fokuszálj tovább is medencédre., de amikor kilégzel, hellyed át a figyeledet enyhén, tudatod alkémia edényét, a csatornára. Ez bejutattja a szekhem energiájáta csatornába ésmeginditja felfelé azt amint folytatod a kilégzést figyelmeddel kisérd végig az energia utját a csatornán amint felfelé halad a fejedbe. Folytasd a légzést mintát,vagyis a tudatodat helyezd a belégzéskor a medencédre majd kilégzésnél irányidsd a figyelmedet a csatornára és kezd el felfelé mozogni rajta a fejed felé. Ismételd el annyiszor amennziszerszükséges számodra, hogy tisztán érezd a másodlagos dgyedben az energia mozgást a fejed felé. Ezek a gyakorlatok egymásra épülnek ezért fotos hogy ezt a gyakorlatot elsajátitsad.

Bizonzosodj meg afelől hogy egy fino energia határozott mozgását érzed amint felfelé halad a masodlagos dzsedben a fejed felé.

Megjegyzés ha kényelmetlen fizikai nyomást érzünk a legjobb ha ásitunk egy párszor. Akkr az energia blokkok a test feszültsége fellazul. Vagy áljunk le a gyakorlással egy darabig.

Második Gyakorlat

Ebben a gyakorlatban alapjába véve ugyan azt kel tenned mit az első gyakorlatban, csak annyiban változik, hogy a szekhem a gerincen halad felfelé.( vagyis az elsődleges dzseden).

íœlj kényelemsen és hunyd le a szemed. Figyelmedet , vagy más szóval tudatosságod alkimiai edényét irányitsd a medence alsó részére. Figyelmedet , vagy más szóval tudatosságod alkimiai edényét irányitsd a medence alsórészére Ennek az oka, mint az első gyakorlatban is, az, hogy a szekhem életerőd megmozdul és átjárja a medencédet. Folytad ezt néhány percig vagy tovább. Néhány perccel azután, hogy az energia létrejött a medencében készen állsz a következő fázisra.

Ezután figyelmed némileg megváltozik. Belégzés során a figyelem még a medencén van, de kilégzésnél tereld a figyelmedet a gerincrbe(a dzsedre), és menj végig a gerinceden felfelé, az lapjától a fejed tetejéig minden egyes kilégzés során.

Folytasd ezt néhány percig, amig tisztán érzed a finom energia áramlását , térj rá a következő gyakorlatra. Ha nem érzed az energia áramlását, folytasd tovább a gyakorlatot.

Harmadik gyakorlat

Ebben a gyakorlatban ugyanazt kell tenned , mint a másodikban egy külöbséggelí‰: amikor belégzel a szekhem energiája, az élet erő a gerincen mozog felfelé de nem a fej tetejérehanem a fej közepéreirányitod. Amint az energia elér a fej közepét, hagyd hogy cirkuláljon az agyban, és és érezd az energia mozgását.

íœlj kényelmesen és hunyd le a szemed. Figyelmedet , vagy más szóval tudatosságod alkimiai edényét irányitsd a medence alsórészére. Figyelmedet , vagy más szóval tudatosságod alkimiai edényét irányitsd a medence alsórészére. Ennek az oka, mintaz első gyakorlatban is, az, hogy a szekhem életerőd megmozdul és átjárja a medencédet. Folytad ezt néhány percig vagy tovább. Néhány perccel azután, hogy az energia létrejött a medencében készen állsz a következő fázisra.

Ezután figyelmed némileg megváltozik. Belégzés során a figyelem még a medencén van, de kilégzésnél tereld a figyelmedet gerincrbe(a dzsedre), és mozgasd végig a gerinceden felfelé, az lapjától a fejed tetejéig minden egyes kilégzés során. A szekhem energiájakövetni fogja a figyelmed útját és felfelé áramlik majd az agy központji részébe. Majd állitsd meg egy pillanatra és érezd az energia áramlását, amint magától mozog az agy külömböző területein.

Folytasd ezt néhány percig, amig tisztán érzed a finom energia áramlását , térj rá a következő gyakorlatra. Ha nem érzed az energia áramlását, folytasd tovább a gyakorlatot.

Második rész

Első gyakorlat: Az egyik Kí­gyó felemelkedése.

Ebben a gyakorlatban ismételd meg azt, amit az előző rész utolsó gyakorlatánál tettél. Azomban ahelyett, hogy az energiá a fej közeppontjába jutattnád el, vidd el az energiát a két agyfélteke fölé. Ha továbbra is egy korona képében képzeljük el az energiát, másképpen serkentjük az agyat, és ez az Uraeust késziti elő.

íœlj kényelmesen és hunyd le a szemed. Figyelmedet , vagy más szóval tudatosságod alkimiai edényét irányitsd a medence alsórészére. Figyelmedet , vagy más szóval tudatosságod alkimiai edényét irányitsd a medence alsórészére. Ennek az oka, mintaz első gyakorlatban is, az, hogy a szekhem életerőd megmozdul és átjárja a medencédet. Folytad ezt néhány percig vagy tovább. Néhány perccel azután, hogy az energia létrejött a medencében készen állsz a következő fázisra.

Ezután figyelmed némileg megváltozik. Belégzés során a figyelem még a medencén van, de kilégzésnél tereld a figyelmedet gerincrbe(a dzsedre), és mozgasd végig a gerinceden felfelé, az lapjától a két két agyfélteke között levő területre,közvetlenül akoponyacsont alá.Amint érzed az agyadnak ezt a területét, engedd át magad az energiamozgás érzékelésének. Képzeld el ezt az energiát egy kobra formájában,amint kiterjezti a csuklyáját az agy fölé..

Folytasd ezt néhány percig, amig tisztán érzed a finom energia áramlását , kigyószerü energiaformát az agyad felett. Ha nem érzed az energia áramlását, folytasd tovább a gyakorlatot.

Második gyakorlat a két Kí­gyó

Ennek a feladatnak az a feltétele, hogy az előző gyakorlatban sikeresen megtapasztalt az EGY KIGYí“T. Ha még nem érzed tisztán az egy kigyót, térj vvissza az előző gyakorlatra, és folytasd. Csak akkor lépj tovább, ha már tisztán érzed.

A Fekete kí­gyó a hold ösvényén emelkedik a ddzsed bal oldalán és az íœresség sötétségével áll kapcsolatban, vagyminden terentmény megteremtőjével.

Az Arany kigyóa Nap ösvényén emelkedik fel a dzsed jobb oldalán és a fénnyel áll kapcsolatban. Bizonyos életekben a Két Kí­gyó alkémiailag ellentétben áll egymással, és amikor e két ellentét találkozik egy alkémia edényben, lehetőség van arra, hogy hatalmas energia jöjjön létre.

Ebben a bevezető gyakorlatban a szekhem energiáját két külömböző enregia folyamatra fogod szétvállasztani. Amint az életerő felemelkedik, a dszed két egymással párhuzamos ösvényrfe tereli.A Fekete Kí­gyó a bal oldalon emelkedik fel, dzsed aljától, mí­g az Arany kí­gyó a dzsed jobb oldalán, szintén az aljától emelkedik fel. Azonban ahogy, tovább emelkednek felfelé a dzsed mentén, a fej felé, keresztezik egymást, amint belépnek az egyes csakrákba.

Igy az Arany kí­gyó áttér a dzsed bal oldalára, amint belép a szexcsakrába, és a Fekete Kí­gyó áttér a jobb oldalra. Amint felfelé kúsznak a dzseden, Az Arany kí­gyó visszatéra jobb oldalra. Amintbelép a solar pleus-ba, a Fekete Kigyyó átlép a bal oldalra a szivcsakránál és a Fekete kí­gyó áttér a jobb oldalra. Amint belépnek a torokcsakrában, Az Aranykigyó viszatér a dzsed jobb oldalára, aes a Fekete kí­gyó vissza tér a dzsed jobb oldalára, és a Fekeete kí­gyó vissza tér a bal oldalra.

Végül a fej közepén találkoznak, az Arany Kí­gyó feje a job oldalon lebeg, A Fekete kí­gyó a bal oldalon lebeg.

Végüla fej közepén találkoznak, az Arany kí­gyó feje a jobb oldalon lebeg, a Fekete kí­gyó a bal oldalon. Szembefordulnak egymással és a tobozmirigy közöttük helyezkedik el.

íœlj kényelemsen és hunyd le a szemed. Figyelmedet , vagy más szóval tudatosságod alkimiai edényét irányitsd a medence alsó részére. Figyelmedet , vagy más szóval tudatosságod alkimiai edényét irányitsd a medence alsórészére Ennek az oka, mint az első gyakorlatban is, az, hogy a szekhem életerőd megmozdul és átjárja a medencédet. Folytad ezt néhány percig vagy tovább. Néhány perccel azután, hogy az energia létrejött a medencében készen állsz a következő fázisra.

Ezután figyelmed némileg megváltozik. Belégzés során a figyelem még a medencén van, de kilégzésnél helyezd át a figyelmedet a dzsed aljára. A szándék, ( akarat) erejével képzeld el,hogy a Két Kí­gyó feltöltődött a lélegzet energiájával. Amint kilélegzel, küld fel az energiát a két kí­gyó ösvényén. Képzeld el tisztán a lelkedben, és ha tudod, érezd, amint keresztezik egymást az egyes csakráknál, majd végül a fej középpontjánál találkoznak. Folytasd ezt, amig tisztán nem érzed , ahogy a két kigyószerő energiaforma felfut a gerincedmenén afejedig. Addig át magad azérzésnek, ahogy az életerőfelfelémozoga két ösvényen és a két kí­gyó választ “ ir„ a lélegzésedre. í‰rezd amint a finom energiák létre jönnekazagyadban a gyakorlatra adott válaszként.

* működőképes valóság /forrás/


[ Módosítva cs aug 09 2012, 06:15 ]
Vissza az elejére
Oldal:       >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System