Oldal:       >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Solyom
szo júl 28 2012, 08:47
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia íœzenete 2012. Augusztus 28.

Sheldan Nidle közvetí­tése

3 Chicchan, 13 Uo, 9 Eb


Dratzo! Visszatérünk! Jelenleg arra az időpontra várunk, hogy elkezdhessük az új bankrendszer eljövetelét megelőző bevezető dolgokat. Ezt a periódust gyorsan hivatalos bejelentések fogják követni erről az új globális pénzügyi rendszerről, ami természetes módon egy olyan szituációt teremt, hogy lehetetlenné fogja tenni a sötét összeesküvés fennmaradását. Ezek az elkövetkező új kormányok fogják lehetővé tenni a jólétalapok kiosztását. Régen ezelőtt, világotokon az uralkodott, hogy nem csak az irreális Anunnaki világnézetet kellett "valósnak" elfogadni, hanem azt is, hogy nincs más lehetséges valóság. Ezt a hiedelmet össze fogja omlasztani az új pénzügyi rendszer, ami megnyitja azokat az ajtókat, melyeket szilárdan zárva tartott a sötét összeesküvés. A közelgő hatalmas vagyonátruházás el fogja távolí­tani annak az eljárásnak a lakatjait, melyet évtizedekkel ezelőtt kirótt rátok a sötétség, és amint ez a kallantyú megszűnik, az új eljárások és a hozzá társí­tott hivatalos magyarázatok előre haladhatnak. Mindazonáltal ezek csupán kezdeti lépések, melyek gyorsan elvezetnek egy hatalmas művelethez, ami valóra váltja a Fény által elrendelt teljes napirendet, és ezt a jelenlegi rémálom birodalmat egy Fénnyel elárasztott álommá változtatja.

Ahogy ezeket a különféle előmeneteleket bejelentik, és világotok ennek megfelelően jobbá válik, egy teljesen új kormányzási stí­lus fog létrejönni, mely páratlan méretű és részletességű változást helyez elétek számos szinten. Azért jövünk ide, hogy tanácsadók legyünk ezen nagy változáshoz. Az egyik nagy átalakí­tó tényező annak a sok technológiának a kibocsátása lesz, amiket évtizedeken át visszatartottak tőletek. Alig várjuk, hogy megtegyék azokat a bejelentéseket, melyek a közzétételhez vezetnek. A közzététel nem kevesebb annál, hogy újra megnyitja ezt a hatalmas galaxist nektek. A közzététellel tudomást szereztek olyan dolgokról, melyek drasztikusan és visszavonhatatlanul módosí­tják azt, ahogyan az univerzumot és a benne való helyeteket szemlélitek. Nem lesz többé barátságtalan, feltérképezetlen űr; hirtelen az olyan helyeket fog tartalmazni, ahol barátok és a család lakik, és amelyek könnyen elérhetők az új technológia használata által. De a legfontosabb, hogy egy teljesen érthető birodalom lesz, mely dicsőségesen megerősí­ti az összes élettel való egységeteket az által, hogy megmutatja nektek, milyen szoros összeköttetésben vagyunk mindannyian a Teremtővel, és a Mennyország egészével.

újraegyesülésünk veletek, a teljes tudatosság peremére juttat titeket az által, hogy lehetővé teszi meglátnotok, milyen könnyű a létezés természetes állapotába való végső lépésetek megtétele. Amint ismét felveszitek szent szolgálatotokat Gaia hűséges vezetőiként, újra egy fogadalmat tehettek, amit mi emberek tettünk neki közel 900.000 évvel ezelőtt. Valójában ez a vezetőség magába foglalja az egész naprendszer felügyeletét. Isteni szolgálatotok felvétele magába foglalja a Belső Földi családotokkal való újraegyesülést, és sok olyan test-nélküli Lény megismerését, akik ezen naprendszeren keresztül érkeztek, és akik azokat a feladatokat hajtják végre, amiket készültök ismét magatokra venni. A helyi Spirituális Hierarchiátok biztosí­t minket, hogy elég készen álltok ezen, és más feladatokra, melyek hamarosan felkeltik figyelmeteket. Az Agarthaiak és az ő cet társaik készí­tik elő azokat a kiáltványokat, melyek ismét teljes tudatossági állapototokba transzformálnak benneteket. Ez tartalmazni fogja annak történetét, hogyan jöttetek eredetileg a Földre, és miért értett egyet a sok Spirituális Hierarchia abban, hogy teljes tudatosságú Lényekké tegyenek titeket régen ezelőtt a Vegán.

Ez a történet egy hatalmas eljárás része, mely újra csatlakoztat titeket különleges eredetetekhez, és aztán bemutatja nektek teljes tudatossági kötelességeiteket, és a fizikaiság ezen része iránti felelősségeiteket. Ahogy elkezditek felidézni eredeteteket, szükség lesz egy általános oktatással szolgálni, mely segí­thet a létrejövő galaktikus társadalmatoknak beteljesí­teni valódi hihetetlen sorsát. Azoknak közületek, akik megállapodtak életszerződésükben arról, hogy itt maradnak, tudniuk kell róla, hogy mit vár tőlük a helyi Spirituális Hierarchiátok. A Mennyország és ti szorosan együtt fogtok dolgozni, hogy kibontakoztassátok az isteni tervet a fizikaiság ezen szektorában. Az egyik szempont amit már emlí­tettünk nektek, olyan Lények hatalmas csoportjának az általatok való vezetése, akik arra vágynak, hogy Fénytesthez jussanak, és megtegyék szent utazásukat a teljes tudatosságba. Az ilyen képességek azok, melyek nagyon különleges Lényekké tesznek titeket, és ezért benneteket oly sokan galaxis szerte. Ez magyarázza azt is, hogy miért engedélyezte a Mennyország nekünk, hogy felállí­tsuk ezt az első kapcsolatfelvételi küldetést.

Sok íldás! A Felemelkedett Mesterek vagyunk! Néhány jó hí­rrel jövünk ma! Most engedélyezték nekünk, hogy elmondjuk nektek, hogy egy új bankrendszer áll nagyon közel a megnyilvánuláshoz. Fő bankok készülnek jelenleg bolygó szerte sok új szabály felvételére. Ezek a szabályzások fogják módosí­tani a nemzetközi tranzakciók működését, és készí­tik elő azokat a bejelentéssorozatokat, melyek új, szilárd hátterű pénznemet vezetnek be. Bolygótok kormányainak azt tanácsolták, hogy a N.E.S.A.R.A egy nemzetközi verziója legyen megvalósí­tva, és ez egy gyors változást fog ösztönözni a globális politikai rendszereitekben. Ennek megfelelően, a Galaktikus Föderáció számos védelmi hajót helyezett pozí­cióba, hogy biztosí­tsa ezen változások megtörténését, a sötét összeesküvéssel való megegyezés szerint. Az idő elérkezett, hogy ezek a sötét egyének átadják hatalmukat a Fénynek!

Ezek a változások lehetővé tehetik a mi szent titkos társaságaink számára, hogy elkezdjék kifizetni a jólétalapokat a világnak. Azt is tanácsoltuk, hogy a társaink készüljenek elő egy sor speciális oktatásra, ami kifejti az olyan igazságokat, melyek évezredek óta, vagy nagyban el lettek ferdí­tve, vagy teljesen el voltak rejtve előletek. Ezek a körülmények tették szükségessé számunkra, hogy ezeket az információkat mélyen elrejtsük számos templom és katedrális boltozatában addig az időig, mí­g ki nem adhatjuk azt nektek. Először valamelyest megrázhat titeket, de ezeknek a szent Igazságoknak újra ezen fizikai birodalmatok spirituális tudásának a részét kell képeznie. Ez el fog kezdeni egy tisztázási folyamatot a teljes tudatosság állapotának csodái tekintetében, mely vissza fog térni hozzátok. Ez életetek központi témájává fog válni az előttetek álló hetek során, mert szüksége van rátok a Mennyországnak ahhoz, hogy újra felvegyétek a Fénynek tett szolgálatotokat.

Nekünk Felemelkedett Mestereknek isteni kötelességünk, hogy átjuttassunk titeket a szent fátylon, és visszajuttassunk fizikai Angyalokként való igazi Létetekbe. Ezért üdvözöljük rokonaink érkezését, és a Belső Földön lévő eszközöket, melyek visszaállí­tanak titeket ebbe a legértékesebb állapotba. Mindennek beindí­tása már a Mennyország mandátumának beteljesí­tő céljával együtt kész. Túl hosszú ideig voltatok megbabonázva egy mesterséges amnéziaállapottal, és itt az ideje, hogy újra visszahelyezzék korábbi bölcsességeteket és képességeiteket. Véget kell vetni azoknak a társadalmaknak, amiket a sötétség állí­tott fel, és az Anunnaki hangszerelt. Veletek született Egységetek vissza lesz állí­tva, és lehetővé fogja tenni számotokra, hogy a galaktikus társadalom egy csodálatos prototí­pusává fejlődjetek. Ez az új birodalmatok örömmel fogja látni a korábbi sötét birodalmait ennek a galaxisnak, és átalakí­tja azokat Fénnyé az által, hogy teljes Fénytesttel látja el őket, azokkal a technikákkal és etikettekkel egyetemben, amiket a Szellem igényel.

Ma több részlettel láttunk el titeket arról, hogy mi történik titokban világotokon. Ezek az előkészületek fogják lehetővé tenni a nagy változást a bankügyintézés terén, ami cserébe a sötétség kiűzését fogja eredményezni. A Galaktikus Föderáció és védelmi hajói támogatják ezeket a tetteket, és í­gy ennek az akadályoztató összeesküvésnek közel a vége! Legyetek örömben, és legyetek készek elfogadni a Mennyország ajándékait! Tudjátok Kedveseink a Szí­vetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szí­riusziul Legyetek Egyek! és Legyetek í–römben!)

* földimennyország


[ Módosítva szo szept 29 2012, 07:40 ]
Vissza az elejére
Solyom
szo szept 29 2012, 07:42
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia íœzenete 2012. Szeptember 4.

Sheldan Nidle közvetí­tése

10 Eb, 0 Zip, 9 Eb


Dratzo! Sok megbeszélni valóval térünk vissza. Bankrendszeretekben nagy változás készül megmutatkozni. Mint azt tudjátok, egy sötét összeesküvés vezérli világotokat a globális bankrendszer feletti megszorí­tások által, ami minden mást is irányí­tása alatt tart. Ezt a megszorí­tást a rendelt pénznemeik inflálódó természete nemrég legyengí­tette. Ehhez hozzáadódott az is, hogy lehetetlenség állandósí­tani egy adósságon alapuló rendszert és arra számí­tani, hogy korlátlan ideig lehet halmozni az adósságot, de épp ez az, ahogyan a jelenlegi pénzügyi rendszeretek működését remélik. Valójában az összeesküvés által titokban felhalmozott adósság valós terjedelme ámulatba ejtő. Más részről, ezek az egyének úgy vélték, hogy azt a zárat, melyet a Mennyország a lecsökkentett genetikátokra helyezett már régen ezelőtt a sötétség rajtatok való további babrálásainak megakadályozása érdekében, valójában feltörhetik azon idegen genetikai technológia alkalmazása segí­tségével, mely a II. világháború vége felé az ölükbe hullott. Ez a hibás hiedelem most vereségük alapját képezi, és a Fény visszaállí­tásához vezet a Földbolygón. A Mennyország tudta, hogy ez történik, és az 1990-es évek elején megkért minket a Galaktikus Föderációban, hogy állí­tsunk fel egy első kapcsolatfelvételi küldetést Gaia számára. Ez a küldetés megismerteti veletek az igazságot sok dologról, beleértve közelgő új valóságotok fő okait is.

A sötétségből Fénybe jutás ezen első fázisa arra fogja használni az új pénzügyi rendszert, hogy gyorsan megnövelje a jelenlegi felállás instabilitását, mivel a régi rendszer magában rejlő kétségessége fogja önmagát az összeomlásba taszí­tani. Az új rendszer fő aspektusa az átláthatóság, és ez azonnal fel fogja fedni azt a határtalan korrupciót és a "mesterkedések" terjedelmét, melyet a világ összes nagyobb bankvállalata alkalmazott. Ahogy ez napvilágra jut, a bankok elkezdenek ijesztő sebességgel tönkremenni, mí­g a régi rendelt pénznemeket ki fogja ütni az aranyhátterű pénznemek sokaságának érkezése. A világgazdaság szabadesésbe kezd, és ez fogja kikényszerí­teni a globális adósságérvénytelení­tés elfogadását. A válságtól való iszonyodás követelni fogja azoknak az elfogását, akik bűnrészesek voltak, összejátszottak a kormányok és a pénzügyi csoportok közötti korrupcióban, és az ő eltávolí­tásuk által, a sötét összeesküvés vezérelte kormányok eltávoznak. Amint ennek a hirtelen rohamnak vége szakad, sokkal érdekesebb dolgok kezdődhetnek!

Kulcsfontosságú témája ennek a napirendnek a közzététel. Az 1940-es évek óta, világotok nagyobb nemzetei kinyilvání­tották a mi létezésünknek és a jóindulatunknak teljes mértékű tagadását, mí­g titokban megállapodásokba bonyolódtak az Anchara Szövetség számos sötét tagjával. 1940 - 1990-ig az Illuminati frakciók világotokon egyre szorosabb együttműködésbe kerültek egymással, melynek eredményeként, aláí­rtak egy sor megállapodást különféle akkor még sötét Alliance tagokkal. 1994 - 1995-ig, létrejött az Anchara Egyezmény, az Anunnaki csatlakozott a Fény soraiba, és a sötét ET-k felbontották a megállapodásaikat, és felhagytak a Földön lévő projektjeikkel. Az összetartó erő az Illuminati között tovaszállt, a Mennyország elkezdte gyakorolni azokat a rendelkezéseket, melyeket akkor bocsátottak ki, amikor a "sötétek ideje" közel 13 évezreddel ezelőtt megkezdődött. Most a Fény van fölényben, és annak a politikának, ami kizár minket, és a jelenlétünk iránti aktí­v ellenségeskedésnek is vége. A következő lépés a közzététel ví­zválasztó kinyilvání­tása körül forog, és meg fogja nyitni az ajtót néhány igazán megdöbbentő bejelentésnek!

Valóban sokkoló lesz sokak számára megtudni, hogy a fő valóság-koncepciók, melyeket gyermekkoruk óta sulykolnak beléjük, hamisak! Valójában a közzététel beindí­tja a korlátozottságból a teljes tudatosságra való kollektí­v felébredéseteket. Ez az a pont, ahol felhagytok a "gyermekkori eszmékkel", melyek régóta elfátyolozzák tőletek bámulatos potenciálotokat, és a ami szerepünk, hogy segí­tsünk nektek megvalósí­tani a felnőttkorba lépéseteket. Akkor fel kell vennetek megörökölt isteni adományaitokat, és megteremtitek a Teremtő tervének kibontakoztató útját hatalmas birodalmatokon keresztül. í–rülünk, hogy megkaptuk az isteni mandátumot, hogy véghez vigyük ezt, és átvezessünk titeket teljes tudatosságú Fénylényekké való transzformációtokon! Gaia is nagyon örül, hogy a sötét birodalmakon át vezető hosszú és szí­vszaggató utazásotok végre véget ér. Túl régóta van halogatva a tudatosságban való ugrásotok. A sötétség arra késztetett titeket, hogy a fizikaiság felsőbbrendűségében higgyetek, és rendszeresen megtiltotta nektek, hogy felfedezzétek hatalmas, spirituális eszenciátokat. Ezek néhány dolgok azok közül, melyek közismertek lesznek számotokra, amint megismeritek családotok számos ágát, beleértve azokat is, akik a Belső Földön vannak.

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Több hí­rrel jövünk. Utasí­tottuk a titkos szent társaságokat, hogy készüljenek az előlépésre. Amint az első közzétételi bejelentések megtörténnek, bolygótok valódi spirituális elemeinek fel kell fedniük doktrináikat és taní­tásaikat. Jobban szeretnénk csak azt követően ismertté tenni magunkat nektek, hogy ezek a nyilatkozatok fel lettek olvasva és örömmel el lettek magyarázva nektek. A közzététel egy olyan eljárás, amiben a sok hamis és mesterkélten átfarigcsált hiedelmet tisztázni kell. Ezek a magyarázatok fogják az alapját szolgálni annak, amit mi Felemelkedett Mesterek adni kí­vánunk nektek. A mi taní­tásaink segí­teni fogják a személyes munkát, melyet az első kapcsolatfelvételi csapat szándékozik elhozni világotokba, rövidesen a számos bejelentsük elvégzését követően.

Ezek az információhullámok részei egy felzárkóztató programnak, ami felkészí­t titeket az egyéni Fénykamráitokban eltöltött rövid időtökre. í‰rintettek vagyunk abban, hogy simává tegyük mindannak a megtanulását, melyet meg kell tudnotok. í‰vezredek óta fél-igazságok és elferdí­tések elkedvtelení­tő szövedékét szövögette számotokra az Anunnaki, hogy ezekben higgyetek, amikor valójában a "valóság" teljesen eltér attól, amit gondoltok, hogy tudtok. Ez is nagyon csodálatos! Fontos nekünk és űrbéli családunknak összejönni veletek, hogy megbeszéljük részletesen mindazokat a dolgokat, amiket meg kell osztanunk. Dicsőséges Földanyátok is alig várja, hogy megtudjatok sok mindent arról, hogy ki ő, és mit vár tőletek. Sötétségben voltatok tartva oly sok módon, és oly sok ideig, mivel az Anunnaki távol tartotta tőletek a legtöbb információt, a többit pedig nagymértékben félremagyarázta. A mi információnk lehetővé fogja tenni számotokra, hogy teljesen más fényben lássátok magatokat és világotokat, és lehetővé teszi számotokra, hogy visszavegyétek hatalmatokat, melyet 13 évezreddel ezelőtt elvettek tőletek.

Azok a hatalmak amiket akkor elveszí­tettetek, kulcsfontosságúak voltak ahhoz, hogy megtartsátok teljes tudatosságotokat, és az első leckéket arról fogják adni nektek, hogyan szerezzétek vissza ezeket. Ezek kezdetben imákat és rituálékat ölelnek fel, hogy megkezdődjön a folyamat, és a többi a burokhoz hasonló Fénykamráitokban fog végbemenni. Mi a Mennyországgal együtt arra lettünk kijelölve, hogy felébresszünk titeket teljes tudatosságúra, a szunnyadó Fényetekről, és űrcsaládbéli vezetőitek is nagy szerepet játszanak abban a 10 napos oktatási periódusban, melyben meg fogtok ismerkedni a teljes tudatosság etikettel. Helyreállí­tott születési előjogotokkal aktí­v tagjává tudtok válni annak, hogy Szeretettel, keggyel, és végtelen örömmel tudjatok jelentős szerepet játszani a Teremtő isteni tervének hatalmas panorámájában! Nagy örömmel látjuk ezt az időt, és tudjuk milyen különleges Lelkek azok, akiknek lehetővé vált erre a megbecsült világra inkarnálódni Gaia hosszadalmas történelmének ezen egyedülálló idején!

Ma arról folytattuk megbeszélésünket, hogy mi fog történni világotokon. A sötétség markából való megszabadí­tásotok összetett folyamata most felgyorsul. Közel van az idő mindannyiunk számára, hogy összejöjjünk, és szabadon ünnepeljük meg új, szabad, szuverén valóságotok eljövetelét! Tudjátok Kedveseink a Szí­vetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szí­riusziul Legyetek Egyek! és Legyetek í–römben!)

* földimennyország
Vissza az elejére
Solyom
szo szept 29 2012, 07:45
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia íœzenete 2012. Szeptember 11.

Sheldan Nidle közvetí­tése

4 Cauac, 7 Zip, 9 Eb


Dratzo! Eljövünk ma, hogy átadjunk nektek egy üzenetet. Ez az üzenet a világotok közelgő átalakí­tásáról szól. Jelenleg sok látványos esemény zajlik bolygótok szerte. Ezek harangozzák be azokat a nagy változásokat, amik készülnek megnyilvánulni. Az emberiség felébred hosszú szendergéséből, és többé nem kényszerül rá, hogy megengedje földi mestereinek, hogy ők diktálják nekik, hogy milyen utat kövessenek. Az emberiség most aktí­van támogatja azt az igazi demokráciát, ami létrejövőben van világotokon, és a régi vezetőség, aki a korábbi globális kleptokráciát vezette, többé nem képes már rá, hogy arra késztessen titeket, hogy vakon kövessétek parancsait. A nagy többség egy általános vitát követel minden témával kapcsolatban. A tiltakozások Mexikóban, a korábbi rendelkezések Izlandon, és a jelenlegi lázadás Szí­riában, mind annak az eltökéltségnek a nagyságát demonstrálják, ami az mögött rejlik, hogy az emberiség arra vágyik, hogy megszabaduljon az "uralkodóitól" való függőségtől. Eljött egy nagytakarí­tás ideje, mely egy teljesen új paradigmához vezet, ami képes valós megoldásokkal szolgálni az ősrégi problémákra; de mindenek felett, ez az idő amikor az egyetemes szuverenitás egy élő, lélegző valósággá válik, melyet minden nemzet tisztel és véd a bolygón.

Tizenegy évvel ezelőtt, ezen a dátumon, a sötét összeesküvés szí­nre vitte puccsának második részét, melynek nyitó dí­szlövése John. F. Kennedy elnök meggyilkolása volt. Ez a puccs minden várakozáson felül sikeresnek bizonyult, és lecsökkentette világotokat arra pontra, ahol lehetségessé vált, hogy irányí­tsa és felügyelete alá vonja az összes megnyilvánuló eseményt. Ez az egyszerű felállás váratlanul megváltozott, amikor az Anunnaki és azok sötét hűbérurai letették a fegyvert és tárgyalásba kezdtek a Galaktikus Föderációval az Anchara Fegyverszünete idején. Hirtelen a földi kegyeltek azon szilárd vezetés nélkül maradva sodródtak, melyre nagyon is számí­tottak, és következő tetteik pont ennek a hiányzó vezettetésnek a hiányát tükrözik. Az eredmény egy felületesen előkészí­tett eseménysorozat volt. í–rülünk, mert most előnyünkre szolgál a sötét összeesküvés naí­v működési módja, mivel az nagyon együgyű, és az emberiség tudatosságának Mennyország általi komoly megnövelésével párosulva, megteremtette azt a paradigmát, ami letolja az összeesküvést a hatalomról. Most az összeesküvés kifogyott az opciókból, és minden ami hátravan számára az, hogy engedje el a globális ügyek feletti hajthatatlanságát, és a Mennyország igényeinek megfelelően, azonnal adja fel magát.

Mi a Galaktikus Föderációban vezettük erre a jelenlegi szintre az emberek lázadását. A Belső Földi családotok hasonlóképpen biztosí­totta szaktudását arra, hogy a sok kormányt a megadás pontjára juttassa. Ezeknek a lemondásoknak a kulcsa a globális pénzügyi rendszer. Mivel a valós érték nélküli papí­rpénz rendszer irányí­tja gazdaságotokat, az az összeomlás szélén van, és a végső szalmaszál azok a változássorozatok lesznek, melyek a nemzetközi bankügyintézés módjában fognak bekövetkezni, az új nemesfém hátterű pénznemekre való átlépéssel párosulva. Ennek a nemesfém normának lesz két utóhatása: az első az, hogy a nemzetközi aranytőzsdét szigorú szabályzás alá kell hozni, hogy biztosí­tsák az új pénzügyi rendszer stabilitását. A második, hogy a kemény valuta eljövetele kimossa a valós érték nélküli papí­rpénzrendszert a pénzpiacokról. í‰rtéket érték fog követni, és ez a világkereskedelmet és annak bankjait egy óriási válságba tudja taszí­tani. Lépjetek be az új rendszerbe, ami a háttérben vár rátok! Azok a bankok képtelenek biztosí­tani helyüket ebben a rendszerben, és le lesznek győzve, miközben óriási nyomás alá kerül minden nemzet központi bankja.

Minden kormány kritikus napokon fog átmenni. A kormányok a nyomás alatt le fognak mondani; új gondviselő rezsimek fognak a helyükre kerülni; és a globális felfordulás segí­teni fogja az í‰szak Amerikában lévő N.E.S.A.R.A. kiáltványának megismertetését. Röviden, Földi szövetségeseink összetett céljai meg fognak valósulni, ahogy ez az összes megváltozó rezsim lehetővé fogja tenni a N.E.S.A.R.A. egy globális verziójának a létrejövetelét. Ezt fogják követni a hivatalos bejelentések. Ezek a nyilatkozatok azok, amik lehetségessé teszik új valóságotok lehetségességét. A Fény akkor aduval tudja ütni azt, amit a sötét összeesküvés mozgásba hozott az 1960-as évek közepén Kennedy meggyilkolásával. Elő fog kerülni az igazság sok dologgal kapcsolatban, beleértve a 2000-es amerikai elnökválasztás zavaros eseményeit, és a New York-i World Trade Center lerombolását, és a Pentagonra mért támadást is. A célok egyike volt két törvénytelen háború, ami a növekvő korrupt globális pénzügyi rendszer felett iamerikai fennhatóság folytatását célozta. Mindezen bűntetteket el kell í­télni, amikor a Háborús Bűnök Bí­rósága rövidesen megkezdi speciális üléseit.

Namaste! A Felemelkedett Mesteritek vagyunk! Azért jövünk el a mai napon, hogy kifejtsünk néhány hí­rt világotokól. Gaia nagy változások közepette van, és mi megkértük őt, hogy ideiglenesen lassí­tsa le a felszí­ni változásainak léptékét. Ő alig várja, hogy átrendezze valóságát és újraegyesí­tse felszí­nét és belső birodalmait. Tudja, hogy mi mit teszünk, és ezért szí­vből arra kér minket, hogy gyorsí­tsuk be a felszí­ni népek átalakí­tásának nagy jelentőségű műveletét. így teszünk. Számos követőnk elfoglaltan dolgozik azon, hogy egy új társadalmat indí­tson be mindegyikőtök számára, és ez épp arra a pontra ér, ahol tettek sorának kell kikényszerí­teniük a hatalmas változást. Ezen tettek kulcsa Quan Yinnal és egy mennyei segí­tővel Keleten, Szent Germain Gróffal és más Felemelkedett Mesterekkel pedig Nyugaton rejlik. Az ő közös tevékenységüket a Galaktikus Föderáció első kapcsolatfelvételi csapatai által számunkra kijelölt kapcsolattartók koordinálják.

Ezek az akciók fognak megteremteni egy új pénzügyi rendszert világotok számára, melynek dí­sze egy olyan nemesfémekkel összekötött globális pénzügyi rendszer lesz, mint az arany, ezüst, és a platina. Ez az új pénzügyi rendszer a sok nemzet által lesz igazgatva, és egy új bankrendszer által lesz működtetve. Ez véget fog vetni annak a dollár-orientált valós érték nélküli papí­rpénz rendszernek, melyet a II. világháború végén hozott létre az újonnan megalakult ENSZ. Az új rendszer fő meghatározója teljesen a központi bankokra orientált és velük együttműködő lesz. Olyan törvények alatt fog működni, melyek a teljes átláthatóságot ösztönzik, és az összes pénzügyi eljárás nyilvánossá tételét. Ezek az új törvények hatékonyan fogják a régi rendszer bankjait csődbe juttatni. Ez a fejlemény a felbomlásukhoz fog vezetni, és a jelenleg sokoldalú, bűnös pénzügyi vállalatok újjá-alakí­tásához. Az új bankügyintézés új kormányzást fog kirobbantani.

Az új kormányok lesznek a természetes eredményei annak az egyre növekvő csalódottságnak, amit a lakosság érezni fog a nemzetközi politikai környezet azon képtelen, bűnös tevékenységével kapcsolatban, mely egy olyan bankrendszert hozott létre és támogatott, ami nyomorba dönthette volna egész világotokat. Az új kormányzási formátoknak az új pénzügyi rendszerhez hasonlóan, igazán átláthatónak kell lennie, és meg kell szabadí­tania a bolygót legnagyobb mételyétől: a professzionális politikusoktól! Ezeknek a válogatott csimpaszkodóknak és csirkefogóknak a dinoszauruszok sorsára kell jutniuk. Amiatt a számtalan kár miatt, amit okoztak a bolygón és az ő életformáin, és el kell ismerniük "életellenes bűntetteiket" és megbocsátásért kell fohászkodniuk azon áldott teremtményekhez, akiknek a kihalásukat támogatták. Ezért az a kötelességünk, hogy egy olyan birodalmat hozzunk létre, melynek áldottsága örömmel és jóléttel szolgál mindenki számára. Ezen mennyei áldások ideje elérkezett!

Ma a napi eseményekről folytattuk megbeszélésünket. Egy új valóság pillanata elérkezett. Itt az idő, hogy véget érjen a tudatlanság fátyla számotokra, mely elborí­t titeket, és meg kell tudnotok, hogy nem vagytok egyedül. Fizikai és éterikus Lények hatalmas kí­sérete jött el hozzátok, hogy segí­tsen nektek a teljes tudatosságra való visszatérésben. Tudjátok Kedveseink a Szí­vetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szí­riusziul Legyetek Egyek! és Legyetek í–römben!)

* földimennyország

Vissza az elejére
Solyom
szo szept 29 2012, 07:47
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia íœzenete 2012. Szeptember 18.

Sheldan Nidle által (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)

11 Cimi, 14 Zip, 9 Eb


Dratzo! Visszatérünk! Világotok a sötét összeesküvés, és a mi földi erőink közötti konfliktusban vergődik. Arra használjuk erőforrásainkat, hogy sarokba szorí­tva tartsuk az összeesküvést, de az továbbra is ragaszkodik számos olyan dologhoz, aminek a célja, hogy vagy destabilizálja szövetségeseink törekvéseit, vagy egy teljes körű háborút robbantson ki. Például tovább fokozzák a helyzetet a Közel Keleten, és olyan szituációkat teremtenek, melyek hajdanán komoly diplomáciai összetűzésekhez vezettek volna. Mind emögött az amerikai kormány, és annak különleges érdekeltségű "barátai" állnak. Diplomáciai összekötőket küldtünk a Közel Keletre, és összehí­vtunk egy sor találkozót az amerikai kormánnyal, hogy kihangsúlyozzuk a mi háború-ellenző politikánkat. Ebben a tekintetben, épp előjegyezzük a találkozóinkat a Közel Keleten lévő helyi nagyhatalmakkal, és ezek fogják az alappolitikáját adni a Szí­riában lévő krí­zis megoldásának. A jelenlegi problémák elrendezése által kí­vánjuk elkezdeni megoldani ezt a helyzetet, és az iráni bonyodalmakat is figyelemmel követjük. Amint az új kormányzás rövidesen elkezdődik, szilárdan kí­vánjuk megalapozni egy új békekorszak paramétereit.

A Béke válik az alapjává az új pénzügyi rendszernek és a közzétételnek. Hivatalos érkezésünk célja az, hogy képesek legyünk nyí­ltan kapcsolatba lépni a kormányaitokkal és veletek. Egy sor bejelentés fog informálni titeket a sötét összeesküvés által uralt világ egy olyan világra való váltásának szükségességéről, ami mentes azoktól a terhektől, melyek háborúhoz, utálathoz, megosztottsághoz vezetnek, és ami mentes az adósságon és nélkülözésen alapuló gazdaságtól. Egy átmeneti periódusba léptek, melyben elkezditek elfogadni történelmetek, eredetetek, és a teljes tudatosságban lévő dicsőséges jövőtök alapvető igazságait. Mi ennek az átalakulásnak a mennyei ügynökeiként érkezünk. A veletek való első kapcsolatfelvételünk egy olyan ösvényre fog helyezni titeket, ami szó szerint belejuttathat benneteket a teljes tudatosságba. Ebből a célból, össze kellett jönnünk Agarthai szomszédaitokkal, hogy megtervezzük fenséges céljaink elérésének útját. Ez azt jelenti, hogy először a szí­nfalak mögötti főszereplőkként kell működnünk, és aztán nyí­ltan a ti társaitokként a globális társadalmatok hatalmas átalakí­tásában.

Ezek a különféle műveletek csak a fele annak amit tennünk kell itt. A másik rész a Fény Galaktikus Föderációjába integrálódásotokra való teljes felkészí­tésetek. Jelenleg az Agarthaiak az egyetlen képviselők ebből a naprendszerből a mi Fő Föderációs Tanácsunkban - ők közel 50.000 éve töltenek be szerepet ebben, amióta ezt a naprendszert hozzátették tagságunkhoz. Atlantisz felemelkedése és azt követő pusztulása sötétí­tette be ennek a tagságnak a természetét. Aminek történnie kell, az a Belső Föld és a felszí­n népeinek az újraegyesülése, és ez lehetővé fogja tenni naprendszereteknek, hogy visszakerüljön az ő korábbi érintetlen kondí­cióiba, és megteremtse csillagnemzetetek korábbi tündöklésének visszatérését. Ennek az újjáépült csillag-nemzetnek speciális feladatai vannak, amiket a Mennyország jelölt ki számára. Nektek egy népként, megvan az a képességetek, hogy "lerögzí­tsétek" a galaktikus békét, és egy szép helyszí­nt szolgáltassatok a sok intergalaktikus szomszédunkkal való folyamatos konferenciáink számára. Sok távoli barátunk utazott más galaxisokból ide, hogy szemtanúja legyen a teljes tudatosságba való visszatéréseteknek.

Amit most tesztek, az felettébb szokatlan. Láttunk sebesen növekedni titeket tudatosságban és erőben az elmúlt két évtized alatt. Nem könnyű dolog legyőzni egy olyan erőt, mely kérlelhetetlenül uralt titeket oly régóta. Tiszteletünket fejezzük ki bátorságotok és elszántságotok iránt, és most a felhalmozott bölcsességetek a hatalmas siker pontjára juttatott titeket! Most rajtunk a sor, hogy arra használjuk technológiánkat és szaktudásunkat, hogy beteljesí­tsük azt, amit ti magatok már majdnem véghez vittetek. A Mennyország egyértelműen tudja, valójában milyen arrogáns együgyűek a mestereitek, a sötét összeesküvés. Megvan az a kiérdemelt tisztelet és bizonyí­tott technikai fölény, ami kibillenti ezeket az önfejűeket, és ezen előnyöket bőségesen használtuk, amikor szükségesek voltak. Földi szövetségeseink most teljesen ránk bí­zták, hogy befejezzük amit ők bátran elkezdtek. Egy sor technológiát szándékozunk használni, hogy kikényszerí­tsük a sötét összeesküvés hivatalos lemondását. Az isteni idő elérkezett, hogy ezt a felszí­ni világot egy átmeneti fázison keresztül a béke, Szeretet, és jólét birodalmává léptessük elő.

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk és több jó hí­rrel érkezünk! Az új pénzügyi rendszer beindí­tását célzó programok globálisan előre haladnak. Társaink készek rá, hogy megnyissák azt az utat, melyben ennek az új rendszernek az elemeit nyí­ltan bemutatják nektek. Ezek a programok tartalmazzák egy jóléti rendszer bevezetését, és az adósságelengedést. Titokban informáltunk sok olyan kormányt, melyekre most világotok bankintézményei nyomást gyakorolnak, hogy legyenek türelmesek, és ne engedjenek a sötét összeesküvéstől eredő egyre növekvő megszorí­tásoknak. Ezek az erőszakos eljárási taktikák hamarosan abbamaradnak, amint az új kemény-valuta rendszer nyilvánosságra kerül. Ráadásul félretettünk némi pénzforrást az adósságotok jólétté való átalakí­tására. Létfontosságú, hogy a N.E.S.A.R.A. be legyen jelentve Amerikában, és globálisan be legyen vezetve. Arra utasí­tottuk azokat, akik a kormányzati gondviselők lesznek, hogy ennek az irányelveit kövessék.

Azok akik a globális nemesfém raktárak ügyintézői, azokat a programokat készí­tik, melyek az új pénzügyi rendszert támogatják. Ez a rendszer több regionális pénznemből áll, melyek a "fő váltóeszközként" fognak szolgálni. Ahogy ezek cirkulálnak, ezek az elsődleges pénznemek válnak a stabilizáló eszközökké, melyek a végét biztosí­tják a hatalmas inflációnak, ami a jelenlegi pénzrendszert jellemzi, és ami társadalmaitokat oly régóta súlytja. Tartsátok észben, hogy ez az eljövendő pénzügyi rendszer egy átmeneti kapcsot képez egy pénz-nélküli társadalomhoz, és az eltörölhetetlen és állandó jóléthez, amint a mi űrcsaládunk el fog látni minket technológiákkal a teljes bolygónépesség étkeztetéséhez, ruházkodásához, és otthonteremtéséhez. A cél az, hogy a jelenlegi hiány állapotából egy valódi spirituális és fizikai jólétbe kerüljetek, mivel ez egy fontos lépés a spirituális utatokon.

A mi íldottaink a Mennyországban úgyszintén a globális szí­nteret állí­tják fel egy sor bejelentéshez, melyet akkor kell megtenni, amint az új kormányzás a helyére kerül. A Mennyország azt kí­vánja, hogy mindenki örömállapotba kerüljön, és az új körülmények békével nyilvánuljanak meg bolygótokon, mivel ezek a mély átalakulások megrázóak lehetnek sokak számára. Ezt észben tartva, azt a javaslatot kaptuk, hogy egy különleges eseménysorozat előzze meg az emberiség ezen új korszakát; ezek el lettek fogadva, és megfogalmazódott az események katalógusa. Mi is azt tanácsoltuk társainknak, hogy nemes és specifikus módon végezzék el a változtatásokat. Ez a forgatókönyv most lép hatályba, és arra számí­tunk, hogy ezek a bejelentések rövidesen széles körben ismertekké válnak számotokra.

Ma több részletet adtunk nektek arról ami készül kirobbanni szemeitek előtt. Mind elhivatottak vagyunk az első kapcsolatfelvétel iránt, és azon események iránt, melyek megelőzik azt. Ezen gregoriánus év hátralévő része azoknak az eseményeknek a kezdete, melyek a teljes tudatosságba juttatnak titeket! Tudjátok Kedveseink a Szí­vetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szí­riusziul Legyetek Egyek! és Legyetek í–römben!)

* földimennyország

Vissza az elejére
Solyom
szo szept 29 2012, 07:49
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia íœzenete 2012. Szeptember 25.

Sheldan Nidle által (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)

5 Ben, 1 Tzotz, 9 Eb


Dratzo! Több megbeszélni valóval térünk vissza hozzátok. Jelenleg a folyamatos testfelemelkedési programjaitok isteni rendelkezésre ideiglenesen fel lettek függesztve, amí­g egy idő-összeomlási sorozat bizonyos pontjai működésbe kerülnek, az egyre közelebb kerülő Gregoriánus évetek vége felé. Ezek az idő-összeomlás pontok képviselik azt a fordulatot, amikor az alternatí­v idővonalak a jelenlegi felemelkedő valóságotokba integrálódnak, mivel ez az egyetlen valóság, aminek 2013-ba kell kerülnie. Ez az összeomlási eljárás okozhat ingadozásokat a Föld mezejében, egyensúlytalanságot okozva fizikai testetek számára. Továbbá ez a folyamat leredukálja azokat az alternatí­v fogatókönyveket is, amikkel a sötét összeesküvés megpróbálhatja megkerülni az isteni tervet. Ezeket az összeomlásokat a galaktikus Idő Urak épí­tették be azzal a céllal, hogy előkészí­tsék birodalmatokat ezen új valóságba való kegyes belépésre. Ezek az összeomlások különféle fizikai mellékhatásokat hozhatnak létre sokatokban, melyek tartalmaznak fajfájásokat, fájdalmakat a nyakatokban és a gerincetekben, és különböző izomfájdalmakat a karotokban és a lábatokban. Ezek a kényelmetlenségek csak időlegesek, de a Mennyország azt kí­vánja tőlünk, hogy lassí­tsuk le a testeteken végett munkánkat, hogy kompenzáljuk az ezen idő-összeomlási időszak alatt rátok nehezedő fizikai extra feszültséget.

Ezen valóság új társadalmi működési struktúrája kezd megnyilvánulni, de még nem látható beavatatlanok számára. Az érzékenyebbek köztetek érzékelik, hogy "valami van a levegőben", és ez a valami az új rácsok felállí­tása a különböző helyi idődimenzióitokban, melyek részesei lesznek a rég megjósolt új valóságotoknak. A mi feladatunk az, hogy védelmezzük ezeket az új struktúrákat, és segí­tsünk a helyi valóságrácsotokban való hivatalos megnyilvánulásukban. Ennek a műveletnek a legmagasabb prioritást adták. Néztük a sötét összeesküvést, ahogyan megpróbálja semmissé tenni ezeket a változásokat, olyan speciális ezoterikus fegyverzet alkalmazása által, amit évtizedekkel ezelőtt adtak oda nekik. Leszereltük ezeket az eszközöket, és ellenintézkedéseinkkel elrendeztük, hogy tehetetlenek legyenek a különféle elme-kontroll és pszichés bajkeverő berendezéseik. A sötétek most még nagyobb pánikban vannak, mivel látják, hogy az őket még jobban feltartóztató speciális intézkedések készenlétben állnak. Ez rövidesen megkezdődik. Elsődleges célunk még mindig az, hogy biztosí­tsuk, hogy ez a valóság még ezen Gregoriánus év decemberének vége előtt birtokolja új rácsait, mivel ezek fogják lehetővé tenni, hogy a megfelelő társadalmi működési struktúrák simán kigördüljenek.

Ez a dátum december végén azt a pillanatot jelöli, amikor világotok keresztüljut egy speciális ponton az ezen galaxison át tett utazásaiban. A Napotok, az ebben a galaxisban lévő összes csillaghoz hasonlóan, a galaktikus mag körül forog, és különféle pontokon halad át az út mentén. Ezek a pontok egy olyan képlet alapján lettek kiszámí­tva, amit az ősi Olmék kultúrának adtak át tí­zezer évvel ezelőtt Plejádokról érkező látogatók. Ezek a Plejádi tudósok hagytak örökül egy eszközt az Olmék Időmérőkre, hogy elkezdjék kiszámí­tani, hogy mi vezet fel egy nagy váltást ebben a valóságban. Ezek a szent tudományágak tovább lettek adva más Időmérőknek, és egy felettébb szent részévé váltak a Maják napi rituáléinak. Az ő tiszteletükre, ezt a számí­tást használtuk fel arra, hogy kinyilvání­tsuk a dátumát a felétek küldött üzeneteinknek. Ezen váltás kiválasztott pillanata hamarosan át lesz adva nektek. Az Andromédai és Plejádi tudósok, akik ezen tudás Földre juttatásának csodás tehetségei, nagyon megtisztelve érzik magukat, hogy ez a szent időpont hamarosan fel lesz fedve részetekre.

A Gregoriánus év csak ezen kronológiai és spirituális jelenség megtörténte után fog véget érni. Nagyon röviddel azután, olyan eseménysorozatot tervezünk, ami egy teljesen új fizikai valóságot fog bevezetni számotokra, melyben szándékunkban áll a teljes felfedést előidézni, és gyorsan eljárni a világotok működésmódjában való változásokkal. A sötét összeesküvés tudja, hogy világotok feletti szerepe elkopik, és valójában világotok régi rácsainak összeomlása teljes mértékben folyik. A helyüket betöltő rácsok már a helyükön vannak, és csak arra várnak, hogy a Mennyország megnyilvání­tsa azokat. Közben a flottánk és a naprendszeretekben lévő többi bolygó rácsa is készül erre a nagy váltásra. Ez az időpont rendkí­vül közeli. Arra számí­tunk, hogy a sötétség addig folytatja szí­nleléseit, mí­g végül le nem kerül a hatalomról. Ez is közel van, és az összekötő személyzetünk azon dolgozik szövetségeseinkkel, hogy megerősí­tsék ennek időpontját. Fogunk még többet beszélni erről a jövőbeli üzeneteinkben.

Sok íldás! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Ma azért jövünk, hogy még többet mondjunk arról ami történik. Jelenleg a valóságotok tovább ingadozik. Azok a rácspontok, melyek valóságotok szerkezeti integritását összetartják, elkezdtek egy új rácshálót kifejleszteni, és azt mondták nekünk, hogy ez bármelyik pillanatban létrejöhet globális szinten. Ez lehetővé teszi, hogy a sötétek meglássák, hogy titkos technológiáik többé nem tarthatják vissza a változás árhullámát. A Szent Szellem megérintette ennek a szent gömbnek minden egyes részét, és elindí­totta olyan események sorozatát, melyek egy új valóságba fognak tolni minket. Az idő, mint azt tapasztaljátok, mindig változik, csodálatos effekteket produkálva a Napon és az ő gyermek világain, és Gaia sem kivétel. Mindannyian észrevettétek a fura időjárásmintákat, amiket kimozdí­tott áramlatok okoztak, hatalmas mennyiségű csapadékkal és hirtelen áradásokkal, szokatlan szél és időjárás jelenségekkel mindenütt. Ezek mind egy új időt harangoznak be birodalmatok számára - egy olyan pillanatot, amikor a sötétséget végül felülmúlja a Fény!

Az összes társunk az isteni pillanat Mennyei rendelkezések általi elhozatalán dolgozik. Nézzük, ahogyan a sötét összeesküvés kétségbeesetten próbálkozik megragadni a pillanatot az által, hogy globális káoszállapotot teremt, melynek célja az, hogy valahogyan leállí­tsa a Mennyország isteni árhullámát. Megértjük kétségbeesettségük mértékét, ami elragadta az összeesküvők elméjét, mivel látjuk őket futkározni a süllyedő hajón, kiutat keresve bármilyen mentőcsónakra, de mindez hiába. Itt az idő számukra, hogy szembenézzenek a muzsikával, és adják meg magukat az isteni sors sí­pjának. Elérkezett a pillanat mindegyikük számára, hogy "hagyjanak fel mindennel", és fogadják el, hogy részesei egy óriási tudatváltásnak, mely feltétel nélkül mosódik bele ennek az értékes bolygónak minden zeg-zugába.

í–römmel figyeljük, ahogyan a különféle elemei ennek az összetett műveletnek megjelennek, és úgy veszik fel pozí­cióikat, mintha csak egy láthatatlan kéz vezetné őket. Ez a felállás az, amivel a Mennyország évezredeket töltött, hogy elhozza nektek. A sötétség nem sejtette, hogy egy ilyen óriási dolog van a háttérben. Minden évtizedben előbbre juttattuk a folyamatot, a szándékainkat és a szent rituáléinkat felhasználva. A Mennyország cserébe elismerte tetteinket az által, hogy egyre nagyobb áldást záporozott erre a munkára, ami erősí­ti glóriáját a mi valóban isteni világunknak. Azt kérjük tőletek, hogy méltányoljátok a Mennyországot különleges áldással, bármikor csak meditáltok, imádkoztok, vagy szent rituálékat ajándékoztok az örök Teremtés Fénye dicsőségének. í–rvendünk annak ami történik világotok szerte, és köszönetet mondunk a Teremtő és a Mennyország isteni kegyességéért és könyörületességéért!

Ma folytattunk üzeneteinket nektek. Köszönjük a támogatásotokat és csodás imáitokat és meditációitokat, melyek gyorsan előre juttatnak minket egy új valóságba. Utolért minket az isteni pillanat, melyre mindannyian vártunk! Rövidesen tanúi leszünk olyan eseményeknek, melyek pozití­van, és örökre meg kell változtassák világotokat! Tudjátok Kedveseink a Szí­vetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szí­riusziul Legyetek Egyek! és Legyetek í–römben!)

* földimennyország
Vissza az elejére
Solyom
cs okt 04 2012, 06:50
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia íœzenete 2012. Október 2.

Sheldan Nidle által (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)

12 Ahau, 8 Tzotz, 9 Eb


Dratzo! Annak tudatában érkezünk ma, hogy nagyon sok dolog közelí­t ahhoz a ponthoz, ahol ezek kezdenek szemeitek előtt megformálódni. Titkos Szent Társaságaink Földi szövetségeseink támogatásával keményen dolgoznak, hogy véghez vigyék olyan tettek széles sorát, melyek egy meglepően új valóságot hoznak létre számotokra. Nagy örömben figyeljük, ahogyan ezek a projektek gyümölcsözni kezdenek, miközben tudjuk, hogy ezek mind a kezdete annak, hogy a közzététel lehetségessé váljon! Az a szándékunk ezzel a lehetősséggel, hogy megteszünk egy sor bejelentést, hogy informáljunk titeket arról a sok mindenről, amit felvállaltunk annak érdekében, hogy a Földanyát és az emberiséget erre a pontra juttassuk, és részletekkel szolgáljunk a sok változásról, melyek az új gondviselő kormányok vezetői által lesznek bejelentve. Ezek a hivatalos nyilatkozatok fogják megadni a keretet az új technológiák bemutatásához, a veletek való első kölcsönhatáshoz, és egy alap időbeosztás kifejtéséhez arról, hogy mi fog történni közvetlen a mi tömeges födreszállásunk előtt és után. Annak fényében hangoltuk össze ezeknek a hí­radásoknak a tartalmát, amit mondtak nekünk az új kormányotok vezetői, és ezért módosí­tottuk az idővonal aspektusait is, amit meg fogunk osztani veletek.

Fontos számunkra, hogy a kölcsönhatásunk már a legelejétől nyí­lt és elég rugalmas legyen, hogy alkalmazkodjon bármilyen szükségesnek í­télt megfontolt változáshoz az időbeosztásunk tekintetében. Ide jövetelünk elsődleges oka, hogy mentoraitok legyünk, és képességeinket alkalmazva tegyük olyan gyorssá, könnyűvé, és számotokra érthetővé a teljes tudatosságba való transzformációtokat, amennyire csak lehet. Ezen rendelkezés alatt, állandóan átalakí­tottuk a küldetésünket aszerint, hogy mi lett elrendelve istenileg lehetségesként. í–sszekötő személyzetünk folyamatosan ellát minket egy halom információval a másfajta tudatosságú csoportjaitokról és azok örökké változó különféle programjairól. Mi aztán arra használjuk ezt az adatot, hogy kialakí­tsuk és átalakí­tsuk közös küldetésünk céljait. A mi célunk a teljes tudatosság irányába juttatni titeket az isteni terv keretein belül, amit Lord Surea és AEON birodalma állí­tott fel világotok számára. Ez a szent birodalom áll mindaz mögött amit teszünk. Az erre az időre vonatkozó isteni terv kiköti a Földanya és a ti sötétség általi fogva tartásotok megszüntetését, és a teljes tudatosságba való közös visszatéréseteket.

Amikor megérkeztünk ide az 1990-es Gregoriánus évben, az Anunnaki keze alá tartoztatok, és az ő bolygón lévő kegyeltjeinek a közvetlen irányí­tása alá. Ezek a kegyeltekből álló csoportok azt tervezték, hogy megszegik a Mennyország által kikötött feltételeket az ezen valóság feletti ideiglenes fennhatóságuk tekintetében. Mi akkor azt a javaslatot kaptuk a Mennyországtól, hogy a Lord Surea által adott útmutatások szerint hajtsuk végre itteni küldetésünket, és teljes mértékben informáltak róla, hogy mit szándékozik tenni a sötétség, és hogyan tervezi annak kivitelezését. Ezzel összhangban, felállí­tottunk egy parancsnoki hivatalt világotokon Agartha-ban, és megkértük az Agarthaiakat, hogy javasoljanak egy optimális akciótervet. Együttműködve, létrehoztunk egy közös irányí­tást, és elkezdtünk összekapcsolódni számos olyan csoporttal, melyek elkötelezték magukat ezen világ Fénybe való visszajuttatása iránt. Ennek az összetett műveletnek a logisztikáját jelentős mértékben megváltoztatta az Anchara Békeszerződése, és onnantól véghezvittünk egy csomó átszervezést, hogy a küldetést mind az isteni irányelveken, mind pedig földi keretek között tarsuk.

A sokrétű átszervezés sikeresen juttatott minket a jelenbe. Az aláí­rt megállapodások széles skálájában kifejtett előrejelzések közel állnak ahhoz, hogy megvalósuljanak, és bármilyen végső előkészület véget érjen. Az összekötő személyzet beékelődött sok létfontosságú helyre, és csoportok látnak el minket pontos friss információkkal, amiket arra használunk, hogy kiértékeljük mi várható amint ezek a csoportok üzembe kerülnek az ideiglenes kormányokban. Harmonikusan kí­vánunk együttműködni velük, és képességeinkkel hozzájárulni ahhoz, hogy előkészüljön birodalmatok az ő rövid, végső útjára a teljes tudatosságba. Az Agarthaiak hasonló módon alkalmazni kí­vánják saját beépí­tett személyeiket arra, hogy segí­tsék az új vezetőket egy magasabb szintű kormányzásban, és felkészí­tsenek mindannyiótokat az új felelősségeitekre. Szándékunkban áll egy olyan környezet megteremtése, ami arra ösztönöz titeket, hogy örömben fedezzétek fel az izgalmas új világot, amit a Mennyország oly kegyesen megnyit számotokra. Az idő elérkezett egy bámulatos új valóságba való nagyon nagy tudatossági ugráshoz!

Sok íldás mindannyiótoknak! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Bejelenteni jövünk, hogy egy sor áldott esemény rövidesen megnyilvánul ebben a valóságban! Régen ezelőtt, a sötétség egy különleges felelősséget kapott ezen birodalomban való tevékenykedését illetően, ami magába foglalta annak felismerését is, amikor vissza kell jutnia ennek a lecsökkentett világnak a Fénybe. Ezt a kikötést teljesen elutasí­totta a sötét összeesküvés és annak sok kegyeltje világszerte. Ez az, amiért AEON az ő dicsőséges birodalmából elhozta a hét nagy Seraphim-ot. Ezek a Hatalmas Lények itt vannak, hogy hangszereljék ennek a világnak a Fénnyé való átalakulását, és kijaví­tsanak bármilyen olyan eseményt, mely valamilyen módon késleltette az isteni terv megnyilvánulását valóságotok számára. Ezzel összhangban, arra bí­ztatnak minket, hogy tegyük amit kell, hogy lehetővé váljon társaink számára azon változások véghezvitele, melyek valóságotokat kijuttatják a sötét összeesküvés által ráhelyezett satuból. Jelenleg a sötétség az arra kiagyalt forgatókönyveinek áradatát viszi szí­nre, hogy megtartsa egyre csökkenő hatalmát.

A Seraphim már meglazí­totta ezt a fojtó szorí­tást. A Mennyország módszere az, hogy először kegyesen megvárja, hogy azok akik úgy döntöttek, felfogják, hogy beteges módszereik tovább nem tarthatók. Aztán a Mennyország úgy cselekszik, hogy világosan megmutassa ezeknek az egyéneknek, hogy valóban itt az ideje felhagyni ezekkel a különböző "módszerekkel". Ezt az AEON-ból lévők most elvégezték. Felkészí­tettük magunkat a szent rohamra és a kiemelkedésre, mely azt követni fogja. Ráadásul a Galaktikus Föderáció elemei tandemben dolgoznak ezekkel a felettébb szent lényekkel. Egy új nap pillanata érkezik ebbe a birodalomba. Az Igazság nagy Fénye rávetődik erre a sötét helyre, és egy felettébb szükséges nagytakarí­tás fog végbemenni! Ez az amiért egyre nagyobb az öröm a nyomdokainkban, és egy dal kel szárnyra kollektí­v Lelkünkben. Most van a kezdete sok olyan dolognak, mely köszönti a Fényt az új birodalmunk számára.

Ahogy előkészí­tjük magunkat ezekre a parádés eseményekre, örömmel imádkozunk a Mennyországhoz, és hogy az ezen birodalom számára Szeretettelien lehetővé tett isteni terv a teljes tudatosság abszolút örömét tapasztalja meg ismét. Az Istenség készen áll azokkal a különféle eszközökkel, melyek kijuttatnak minket egy olyan gonoszságból, amit csak ideiglenesen helyeztek az utunkba. Itt az idő újraindí­tani energiáinkat, és ismét megérteni azokat az érzéseket, melyek a szent szolgálatunkhoz való visszatéréshez társulnak, olyan fizikai Angyalok seregének egyikeként, akik a Mennyország áldott dicsőségét bontakoztatják ki a fizikaiság egészén át. Ez a csodálatos körülmény olyan, amit 13 évezreden át nem tapsztatlatok. Lelketek most visszatér természetes állapotába, és ti akkor teljes tudatába kerültök annak a boldogságnak, ami a Mennyországgal és a szent felmenőitekkel való közvetlen összeköttetés! Legyetek örömben, és nagy jókedvben felettébb erős Testvéreim!

Ma üzenetsorozatunkat folytattuk, melynek célja az, hogy segí­tsen kifejteni a sötétségről Fényre való nagy váltást. Ez a szent utazás számtalan inkarnáción át vitt titeket. Egyik generáció a másikat követve, egy nagy egységben, mely most visszajuttat benneteket Lelketek halhatatlanságának szí­véhez. Legyetek örömben, és álljatok készen elfogadni a Mennyország adományait! Tudjátok Kedveseink a Szí­vetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szí­riusziul Legyetek Egyek! és Legyetek í–römben!)

* földimennyország
Vissza az elejére
Solyom
sze okt 10 2012, 07:30
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia íœzenete 2012. Október 9.

Sheldan Nidle által (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)

6 Manik, 15 Tzotz, 9 Eb


Dratzo! Visszatérünk! Számos esemény készül igencsak hamarosan megtörténni. Világotok azon a ponton van, ahol gazdaságának összeomlása elkerülhetetlen. Globális gazdaságotok státusza a készpénz olyan számlákról való törvénytelen áramlásától függ, amiket az elmúlt év folyamán kizsákmányolt magának a Federal Reserve. Ezeket a számlákat illegálisan szerezték meg azon eljárás részeként, hogy felügyeljék az összegek egyik számláról egy másikra való kicserélődését. A társaink most átirányí­tják ezeknek a hatalmas pénzösszegeknek a napi nemzetközi mozgásait. Ahogy ezek az állami pénzbevételi források elkezdenek elapadni, az Egyesült íllamok Vállalat és annak kegyeltjei kétségbeesetten keresik a módját, hogy valahogyan fennmaradjanak. A "valós készpénztartalékok" ezen hirtelen lecsökkenése okozta világotok központi bankjainak a pánikba esését. Ez ütközésbe kerül egy sor olyan háttérultimátummal, melyet nemrég ezeknek a bankoknak adtak a mi szent társaink, miszerint a hatalmas adósságokat kizárólag aranyban lehet visszafizetni. Ezekkel a még mindig titkos fejleményekkel kapcsolatban arra számí­tanak, hogy megteremtik azt, amit egy korai "Halloween"-nek hí­vhatunk a sötét összeesküvés számára. Közben világotok közismert és "sötét" aranyellátásának különféle fenntartói tovább halmozzák összegeiket.

Ez az óriási arany és ezüstveszteség tovább súlyosbí­tja azt a veszélyes szituációt, mellyel világotok rendelt pénzrendszere szembenéz. Mint azt emlí­tettük fent, törékeny gazdaságotok hatalmas közös adósságait most behí­vják, és a kifizetéseket valós értékű aranytartalékban követelik. Ez az összehangolt megszorí­tás a rendelt pénzrendszer tömeges összeomlását fogja okozni. Azok akik ezt végzik, teljesen felfogják egy ilyen drasztikus manőver következményeit. Mindazonáltal ez a kolosszális méretű adósság, és a tékozló aranybázisú IOU-k (tartozási elismervények) most esedékes visszafizetése lesz a kormányváltás és az új globális pénzügyi rendszer bevezetésének társeszköze. Ez lett javasolva, és átfogóan elő lett készí­tve arra, hogy megoldja a világ problémáit, melyeket már nem lehet a sötét összeesküvés által szőnyeg alá seperni. Ez az adóssághegy az ő saját teremtésük, és ez elkerülhetetlen módon teremti meg összeomlásuk eszközeit. A globális kincstári helyzet gyorsan romlik, közben hamis optimizmust mutat a Nyugat "meghamisí­tott üzleti könyveinek" statisztikáival kapcsolatban, ami eléggé értelmetlen. Jó tekinteben ez a gyorsuló csúszás is teremti a lehetőséget annak számára, hogy egy új rendszer azonnal bevezetésre kerüljön a mi szent szövetségeseink által.

Ezek a különböző momentumok gyorsan tetőpontjukra érnek. Nyilvánosan egy kitalált hamis látszat kerül bemutatásra, ami azt tartja, hogy minden normális, és lehetőség van valamilyen formájú helyreállí­tásra. Valójában ez ostobaság, és ennek ellenkezője igaz. Azok akik a Fényben állnak, akik a változás lapjait tartják kezükben, most aktí­van játszanak is velük, és ez meg is lett erősí­tve az összekötő személyzetünk által, akik továbbra is azt jelentik, hogy az összeomlás közel van. Akik azon a terven dolgoznak, hogy újakra váltsák a sötét kormányokat, teljesen magabiztosak, hogy a bejelentésük ezen változást illetően már közel van. Ezzel összhangban, figyelmeztettük a bolygón lévő legénységeinket, akik összefonták műveletüket az Agarthai unokatestvéreink műveleteivel, hogy álljanak készen azon közösségük, melyben laknak, informálására azzal kapcsolatban, hogy ne essenek pánikba, hanem inkább lássák meg azt az örömet, hogy mi kezdődik történni. Világotokat át kell változtatni az árulás és küzdelem birodalmáról egy olyanra, ahol a kormányzás ténylegesen figyelembe veszi a népet, és aztán ennek megfelelően cselekszik. Az új pénzügyi rendszer arra lett kijelölve, hogy segí­tséget és egyetemes jólétet hozzon mindenki számára. Mindazonáltal ez csupán bevezetése annak a csodálatos átalakulásnak, amit elterveztek, beleértve a mi jelenlétünk hivatalos közzétételét.

Magabiztosak vagyunk, hogy az elkövetkező idők eseményei végre kijuttatják világotokat a sötét összeesküvés fogságából. Le lettek rögzí­tve a kondí­ciók azokban az ügyekben, melyek ezt a változást elkerülhetetlenné teszik. A mi szándékunk, hogy biztosí­tsuk, hogy ez a váltás olyan könnyedén és simán menjen, amennyire csak lehetséges. Arra használtuk képességeinket és technológiánkat, hogy meggátoljuk az ezen kimenetel elleni kí­sérleteket. A sötétség érti mit teszünk, és tudja, hogy nincs ereje megváltoztatni a végeredményt. így teljesen értjük, hogy miért húzzák ezt a stresszel teli katasztrófapolitika játékot. í–sszekötő személyzetünk a sötétség szervezeteinek minden szintjén félelemről és pánikról ad jelentést, mely körülveszi ezen valóság felelőseit. Figyelemmel követtük ezen sötétek eredménytelen cselszövéseit és terveit. í‰s mégis folytatják. A félelmük kétségtelenül abból a hosszú és kí­nos történelemből fakad, melyen az Anunnakival osztoztak, és a velük való tapasztalataik alapján, rettegnek attól, hogy mit javasolnak majd nekik megtorlásként a bűneik következményeikért. Jelenleg azon dolgozunk, hogy ezt a túlzott aggodalmat eloszlassuk.

Namaste! Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Hí­reket hozunk. Jelenleg világotok egy a Fény és a sötétség közötti egyre fokozódó ütközet szorí­tásában van. A Szent Titkos Társaságok és azon egyének és csoportok, akik őszintén azt kí­vánják, hogy világotok kimozduljon a sötétségből, egyesí­tették erőiket, és kihirdették olyan hivatalos okiratok sorát, melyek ezen valóság összeomlását érintik. Az első lépés az volt, hogy elérjék, hogy Kelet és Nyugat ősi családfájából származó számos szent tekintély a javukra rendelkezzen. Ezek a rendelkezések egy törvényes precedenssel szolgálnak a sötétség elűzésére. A jelenlegi globális törvényrendszeretek nagyban a római törvényen és az ősi törzsi vámokon alapul, és ezek képezik a jelenlegi í­rott jog globális rendszerének alapját. Ez azt jelenti, hogy akik az ősi í­rott jog törvényességének magja mellett állnak, támogatják ezt a globális kormányváltást.

Ez az izgalmas fejlemény, világotok gazdasági rendszerének elkerülhetetlen összeomlásával együtt, arra figyelmezteti az összeesküvést, hogy elhúzódó uralkodása valóban véget ért. A sötétség régóta használta ezeket az igazságra-hivatkozó eszközöket, hogy törvényességet biztosí­tson sötét uralmuk Pápájának beiktatására. Valójában az az alap, mely törvényességet biztosí­t a Pápa időleges uralkodásának, eltávolí­tásra kerül. Valójában az összes olyan világi nyilatkozat, mely alapját képezi a nemzet-állam törvényességének, most veszélyben van. Ez a látszólag egyszerű manőver egy jel a sötétségnek arra, hogy itt az idő, hogy távozzanak a hatalmi központjaikból. A sötétség eddig megpróbálta figyelmen kí­vül hagyni ezt, de ennek a fenyegetésnek a ténye nem kerülheti el figyelmüket. Most számos fronton támadjuk az összeesküvést: gazdasági, pénzügyi, törvényi; és magabiztosak vagyunk, hogy a stratégiánk gyorsan lezárja a terror uralmát, mely évezredek óta létezett világotokon.

Most számos pert láttok, melyek világotokon mindenütt folynak, részben annak eredményeként, amit mi teszünk. Az adósság fantasztikus mértéke vált valójában a sötétség végrehajtójává. Ez az adósság valójában törvényesen eltávolí­tható, amint az új kormányzás hivatalba kerül. A sötétség arra használja az adósságot, hogy megfélemlí­tse világotok nemzeteit, és még több szigorú megszorí­tó intézkedést követeljen ki, melyek arra lettek tervezve, hogy egyre tűrhetetlenebb és mélyebben gyökerező zsarnokságot teremtsenek. AEON szent rendelkezései kijelentették időről időre, hogy itt a tettek és egy új Fénybirodalom megnyilvánulásának ideje. Amit mi teszünk, az az, hogy létre hozzuk amit a Mennyország tennivalóként rendelt el számunkra. Társaink összegyűjtöttek maguk körül egy olyan inspirált egyénekből álló csoportot, akik darabokra törik a sötétséget, és annak szentségtelen konstrukcióit, és előkészí­tenek minket arra, hogy a teljes tudatosság, és egy mindenki számára új valóság felé lépjünk.

Ma folytattuk, hogy informáljunk titeket a világotokban folyó dolgokról, amennyire csak lehet a nekünk adott diszkréciós kikötések keretein belül. A Galaktikus Föderáció elérte, hogy a segí­tségünkkel előre juttassa átmeneti világotokat. Töprengjetek el annak végtelenségén, ami a lábatok előtt hever, és támogassátok azokat, akik eljuttatnak titeket ezen új naphoz Gaia és az ő felszí­ni népe számára! Tudjátok Kedveseink a Szí­vetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szí­riusziul Legyetek Egyek! és Legyetek í–römben!)

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
p okt 19 2012, 05:33
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia íœzenete 2012. Október 16.

Sheldan Nidle által (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)

13 Ix, 2 Tzec, 9 Eb


Dratzo! Több megbeszélni valóval érkezünk. í‰ppen befejeződik számos olyan tevékenység, mely új valóságotok alapjait formálja. Mint informáltunk titeket korábban, világotok bizonyos több ezer évre visszavezethető intézkedések eredeti törvényességén alapul. Azok az egyének, akik az ősi hatalmi bázisokat képviselik, olyan új dokumentumok létrehozásán dolgoznak, melyek felállí­tják a törvényes alapot az újfajta kormányzásotok számára. Olyan találkozók sora folyik, melyek kizárólagos napirendje annak összetettségére összpontosí­t, hogy egy új világot teremtsenek. Próbáljátok csak elképzelni az útvesztőket, melyek egy ilyen vállalkozás részei! Szent szövetségeseink egyesí­tik a sok törzsi nemzet ősi alapjait Európa, ízsia, Amerika, és Afrika régi monarchiáinak alapjaival. Számos dokumentumot meg kell vitatni, módosí­tani, és egy olyan speciális prototí­pusba szőni, ami megmutatja a hibákat, és í­gy kilakoltatja világotok jelenlegi jog szerinti rezsimjeit. Ennek a hitelesí­tési eljárásnak, megfelelően kell elkészülnie, és olyan hatásfokkal, hogy törvényességet biztosí­tson ennek a magas célnak.

Szent társaink értik, hogy amit tesznek, az teremti meg azoknak az elemeknek a törvényes fúzióját, melyek a modern nemzet-államok alapvető "állványzatát" alkotják, miközben a jelenlegi globális törzsi kormányzás korszerűsí­tésének törvényességét is biztosí­tják. Ezt igénylik azok a dokumentumok, melyek a szokásjog koncepcióit tisztelik, miközben egy új és egyedülálló globális kormányzási formát hoznak össze. Végül ez a művelet meg fogja változtatni a most ismert kormányzás alapkoncepcióját. A jelenlegi közvetett (képviselői) kormányzási rendszert meg kell változtatni egy jól kigondolt hatalomátvételen keresztül úgy, hogy lehetővé tegye a valódi átláthatóságot a létrejövő kormányzásban. A cél, egy szakértői "nép-hatalmi" szerződés létesí­tése veletek. A 18. századvégi nagy gondolkodók létrehoztak olyan dokumentumokat, melyek elérték ezt, az ő időkontextusukon belül. Most modernizálni kell ezeket a dokumentumokat, azon eljárás részeként, mely előkészí­t titeket a nagy tudatossági váltásra. Ez csak azon feladatok egyike, amiket a szí­nfalak mögött visznek végbe.

Mint azt túlságosan is jól tudjátok, egy olyan társadalomban éltek, ami állandóan az alapvető emberi jogokkal küzd, és ez a romlottság tovább nem tartható. Egy valódi galaktikus társadalom kialakí­tásának peremén is álltok. Olyan kormányzati dokumentumokra van szükségetek, melyek elég rugalmasan tükrözik növekvő igényeiteket, ahogy jelenlegi tudatossági állapototokról teljes tudatosságúvá alakultok. Az első lépés mindannak a helyreállí­tása, amit a sötét összeesküvés törvénytelenül elvett tőletek; a következő az, hogy megnöveljük a népközösséget úgy, hogy az tartalmazza Agarthai rokonaitokat és minket is. Világotok gyorsan halad át egy sor a Mennyország által elrendelt elkerülhetetlen eseményen, melyek felbomlasztják azt a gonoszságot, amit ez a globális összeesküvés vetett a legutóbbi néhány évszázadra. Gazdaságaitok omladoznak, és az összeesküvés gondosan kiválasztott vezetőinek rendszere képtelen megmenteni ezt a csoportot attól a többrétű katasztrófától, amit az okozott az elmúlt fél évtized során. A bomladozó homlokzat mögött egy új korszak formálódik az emberiség számára, és ez egy olyan eljárás, ami támogatást és aktí­v kezdeményezést igényel. Számos dolognak, és különösképpen a közzétételnek, ki kell kerülnie az árnyékból.

Az amit szent szövetségeseink végeznek, sokkal több annál, hogy csupán leváltják illegálisan kijelölt kormányok sorát. Ők nyitják meg valóságotokat arra a változásra, amit olyannyira igényeltek. A Mennyország jelölte ki ezt az időt tudatosságotok radikális módosí­tására, ami olyan lépések sorozatában kerül végrehajtásra, melyek két évtizedet vettek igénybe, hogy eljussanak eddig a pontig. A következő lépés meglehetősen gyorsan végbemegy, és ezért jöttünk ide felállí­tani egy első kapcsolatfelvételi küldetést egy olyan világ számára, mely jelenleg nem találkozik a kapcsolatfelvétel egyetlen normális kritériumával sem. Amint teljes tudatosságúvá váltok, igényt fogtok tartani azonnali tanácsainkra és javaslatainkra azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet gyorsan létrehozni saját galaktikus társadalmatokat. Közel két évtizede felügyeljük és támogatjuk Gaiat-t és titeket, és gondosan kölcsönhatásba léptünk azokkal világotokon, akik elkötelezték magukat társadalmatok működésének megváltoztatása iránt. Az átalakulás a Mennyország rendelkezései alapján, spirituális és technológiai egyaránt; közel egy évszázad eltitkolt eszközeinek gazdag állománya kerül kiadásra.

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Hí­rekkel jövünk egy sor eseményről, melyek hamarosan megtörténnek világotokban. Régen ezelőtt azért kerültünk a Földre, hogy eszközként szolgáljunk a Fény számára ahhoz, hogy előkészí­tsük az emberiséget a valóságukban való távoli változásra. í‰vezredeken át bölcsességben és számunkban is növekedtünk. A mi küldetésünk ugyanaz maradt; hí­rvivőknek lenni és tanácsadóknak minden felszí­ni ember számára. Az utóbbi hónapokban csatlakoztak hozzánk az ezen galaxis minden szegletéből érkező Felemelkedett Mesterek. Egy nagy megállapodást kötöttünk egymás között arra, hogy Fénybe juttatjuk ezt a birodalmat! Együtt a mi szent társainkkal olyan köteléket formáltunk, ami lehetővé teszi, hogy felhasználjuk képességeinket ezen birodalom megváltoztatására, és kiűzzük a sötétséget a még mindig meglévő nagy hatalmából. Ez a feladat egy felettébb izgalmas ponthoz ér. Bizonyos akciók készek megkezdődni, melyek számos vállalkozásunk sikeréhez vezetnek.

Mint azt emlí­tettük korábbi jelentéseinkben, a szent titkos társaságaink most számos olyan csoporttal dolgoznak együtt, melyek a jelenlegi hatalmi struktúrátok eredetét képviselik, és olyanokkal akik régóta gondosan tartják fenn az elmúlt korokból származó vagyont. Ezek az egyének és csoportok összejöttek, hogy elkezdjenek azon dolgozni, amit szent társaink már évtizedekkel ezelőtt elindí­tottak. Különféle törvényi döntéseket hoztak, melyek felállí­tják a terepet sok dokumentumnak, hogy most törvényes erejűvé váljon. Ezek az "alapdokumentumok" csak a kezdet. Sok más is készen áll a kibocsátásra, ami létre fogja hozni annak a kormányváltásnak a törvényességét, amit szándékunkban áll valóra váltani. Dokumentumok egész láncolata lett létrehozva, melyek nem hagynak más alternatí­vát a sötétség számra a lemondáson kí­vül. A másik téma pedig, hogy véget kell vetni az egyre romló pénzügyi rendszernek. A vége valóban közeli!

íldott feladatunk látni, hogy amit leí­rtunk, az valóban meg is történik. Ez a valóság Fénnyel lett elárasztva, és a Mennyország által alakul át. Alig várjuk a tudatossági előrelépést. Szent társainkkal együtt biztosí­tjuk, hogy a Mennyország rendelkezései valóban megnyilvánuljanak ezen birodalmon. Ezért örömmel és elszántan dolgozunk, ahogyan előkészí­tjük a sötéteket elkerülhetetlen kilépésükre a hatalomból, annak ellenére, hogy ők továbbra is a kiutat keresik ebből. Valójában ilyen nincs. Egy új idővonal áll be, ami azonnali lemondásukat követeli; ebből ered áldott elszántságunk. Ez a dráma rövidesen véget ér. Egy új valóság ébred, ami új kormányzást, jólétet, és hivatalos közzétételt követel. Itt az idő a felszí­ni világ számára, hogy ismét csatlakozzon a galaktikus emberekhez az által, hogy visszaállí­tja az isteni szolgálat természetes állapotát és a teljes tudatosságot.

Ma arra használtuk ezt az üzenetet, hogy informáljunk titeket arról, mi készül világotokon. Sok különböző tevékenység folyik, melyek elhozzák a régóta várt nagy változásokat. Ezek elő fognak készí­teni titeket egy teljes közzétételre, és a teljes tudatosságba való visszatérésetekre. Tudjátok Kedveseink a Szí­vetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szí­riusziul Legyetek Egyek! és Legyetek í–römben!)

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo okt 27 2012, 05:25
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia íœzenete 2012. Október 23.

Sheldan Nidle által (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)

7 Imix, 9 Tzec, 9 Eb


Dratzo! Visszatérünk! Azok az események, amelyekért szent szövetségeseink évszázadokon át dolgoztak, most kell, hogy megtörténjenek, és örökre meg fogják változtatni világotokat. A bolygótokat uraló hatalmi struktúra magába roskad, mivel a központja nem tud már összetartani. A sötét összeesküvés már az Anunnaki távozása óta retteg ettől a pillanattól, amikor is ezek az e-világon kí­vüliek kikötötték, hogy a bolygón lévő kegyeltjeik vissza kell adják a valóságotok feletti fennhatóságot a Fény számára. Az Anunnakinak ezt a javaslatát megvétózta azon csoportok többsége, amiket a sötétségnek a bolygón lévő kegyeltjei alkottak; a vezetőik teljesen képtelenek voltak megérteni, hogy miért kértek tőlük bármit is azzal kapcsolatban, hogy adják fel azt ami számukra az életükhöz szükséges vért jelenti: a hatalmat. Alapjában véve a hatalom a minden amit tudnak. Korábbi e-világon kí­vüli mestereik égisze alatt, a kegyeltek tartották kézben a Föld és a felszí­ni emberiség feletti vezetést közel 13 évezreden át. Most megkérték őket, hogy adják át szó szerint a trónjukat! Ez a sötétek számára elképzelhetetlen volt. í‰s felháborí­tó is! Senki, még a korábbi mestereik sem választották el őket az identitásukat biztosí­tó egyetlen dologtól: természetes "felsőbbrendűségüktől". Ez képezte lényük magját. í‰s közel 17 éven át küzdöttek, hogy megőrizzék azt az egyetlen világot, amiben ők jártasak voltak.

Időközben szent szövetségeseink megkértek, hogy használjuk fel előrehaladott tárgyalási módszereinket arra, hogy visszatartsuk ezeket a most bánkódó sötét Lényeket attól, hogy egy másik világháborút teremtsenek annak eszközéül, hogy fenntartsák vitathatatlan uralkodóitokként betöltött státuszukat. Ezek az egyének még mindig nagyon rosszul fogadják, hogy megparancsolták távozásukat. Mindazonáltal egy sor esemény, és dokumentumok láncolata áll készen arra, hogy elérjék felettébb szükséges eltávolí­tásukat. Elérkezik a végső "lecsapás" ideje, ami elhajtja a sötétséget a hatalomról. Akkor szándékunkban áll lehetővé tenni szövetségeseinknek, hogy őrizetbe vehessék azokat és pert indí­tsanak azok ellen, akik oly könyörtelenül irányí­tottak titeket, és végre félre tehetitek a félelmet, mely oly régóta meghatározza életeteket. Ezektől a láncoktól szabadon, képesek lesztek örömmel elismerni létezésünket, és elkezdeni egy olyan társadalom megteremtését, ami a kapzsiság és manipuláció helyett a jót és a jóindulatot támogatja. Az új kormányzásotoknak el kell simí­tani az utat a teljes tudatossághoz az által, hogy először kibocsátja az egyetemes jólétet, és megszüntet minden háborút! Ezeket nem lesz könnyű véghezvinni, mivel világotok évezredek óta úgy van manipulálva, hogy a versenyt, az utálkozást, és a küzdelmet, a létezés elkerülhetetlen részeként tekintse.

Ezek a módszerek tartanak titeket megosztva, amiket át kell változtatni együttműködéssé, békévé, és Szeretetté. Rá kell ébredjetek, és képesnek kell lennetek beteljesí­teni egy örömteli kreatí­v élet iránti legbenső igényeteket. Itt vagyunk, ebben a megfelelő isteni pillanatban, hogy újra egyesüljünk veletek, és egy lényeges személyes taní­tásba kezdjünk mindegyikőtökkel, a teljes tudatosságba való visszatérésetek kellékeként. Ennek része lesz egy nagyszerű könyvbe való bevezetésetek: A Megértések Könyvébe. Ez egy összeállí­tott könyv, amihez minden egyes csillagnemzet hozzájárult azoktól az időktől, amikor először népesí­tették be otthont adó világukat. Minden egyes könyv hatalmas mennyiségű bölcsességet tartalmaz az emberiségről, a fizikaiságról, és lényegében a galaktikus antropológia és történelem egy óriási kivonata. A Marson, Vénuszon, és a Földön összeállí­tott művekkel szándékozunk elindí­tani titeket, azokból az időkből, amikor az Anchara Szövetség pusztí­tó rajtaütést végzett naprendszereteken, egymillió évvel ezelőtt. Agartha története és az a könyv amibe új csillag-rendszeretek belekezd, társulni fog az egészhez, hogy létrehozza megdöbbentő odüsszeiátoknak és, hogy kik vagytok valójában, a teljes krónikáját!

Azok a csodálatos Lények vagytok, akik jelenleg azért inkarnálódtak ide, hogy előléptessenek egy új valóságot, és ezzel összhangban, a Mennyország nagyon szigorú volt azokkal, akiknek lehetővé tette, hogy megtestesüljenek itt ebben az időben. Ez az amiért olyan távolról eljöttünk ide segí­teni, azon tény ellenére, hogy világotok elégtelennek bizonyul az első kapcsolatfelvétel bármely szokásos kondí­ciója tekintetében. A Mennyország felszólí­tott minket, hogy használjuk fel flottánkat az istenileg kijelölt időpontban, hogy megszabadí­tsunk titeket ellenszegülő uralkodóitoktól. Amikor az Anchara csatlakozott a Fényhez a kijelölt időpontban, a Föld felszí­ni emberiségének is a Fénybe kellett lépnie. De mint azt korábban már emlí­tettük, ezeket a sötétségtől, valamint a Mennyországtól származó felszólí­tásokat, a sötét földi kegyeltek, akik hallani sem akartak hatalomfüggésük feladásáról, figyelembe sem vették. Amikor a flottánk idekerült, naprendszereket egy nagy "parkolóvá" változtattuk, és türelmesen vártuk a tettekre szólí­tó isteni jelet. Ennek a nagyszerű rendelkezésnek végre megengedték, hogy a Mennyországon és a fizikaiságon át hangozzon, és ez a harsonaszó kétségtelenül választ érdemel! Szabadságotok ezen pillanata biztosí­tva van!

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Jó hí­rekkel érkezünk ezen a napon. Szent társaink elérték azt a stádiumot, ahol számos projektjük végre megnyilvánul. De először drága Szí­vek, el kell kezdenünk felhí­vni figyelmeteket a jelenlegi felállás néhány igazságára. A sötét összeesküvés egy évtizede eltervezte, hogy mozgásba hoz egy olyan eseménysorozatot, ami arra lett tervezve, hogy számos háborúhoz és végül egy olyan globális helyzethez vezessen, ami végleg rabszolgává tesz titeket. Aztán olyan körülmények lennének bevezetve, amik drasztikusan leredukálnák a világ jelenlegi népességét kevesebb, mint 600 millióra. Ezt a létszámot egy sor pestisjárvány által kell leszabályozni. Ezt a rettenetes tervet 2001. Szeptember 11. óta elhárí­tották társaink tevékenységei. A Mennyországban lévő áldottak eljöttek, és arra használták képességeiket, hogy megakadályozzák ennek a horrornak a teljes megnyilvánulását. Most a szabadság szélén álltok, és készek vagyunk megvalósí­tani azokat az eseményeket, amik jólétet és teljes tudatosságot hoznak nektek.

A jólét egy természetes állapot a Mennyországban és a fizikaiságban. Világotokon mégis azt láttátok, hogy a sötétség a hatalmát arra használja, hogy ezt a természetes állapotot a visszájára fordí­tsa, szegénységet, tudatlanságot, és utálkozást teremtve bolygószerte. Ezeket a feltételeket azért rótták ki, hogy elrejtsék azt, hogy kik vagytok. Ebben a természetellenes mesterséges állapotban nőttetek fel, és tudva, hogy nincs más, elkezdtétek azt hinni, hogy amit magatok körül láttok, az normális. Semmi nem áll távolabb az igazságtól! Az élet ebben az univerzumban mérhetetlenül bőséges, és mind kölcsönhatásban van egymással. Egy bámulatos egység részei vagytok - ami egy olyan állapot, melyet a Teremtő kegyesen kiterjesztett sok fizikaiságot tartalmazó birodalomra. Amikor felemelkedtek, az egységnek ez a dicsőséges állapota válik gyakorlati alapjává annak, amit gondoltok és tesztek. Ez az egység egy lélekemelő melódia, mely minden sejteteken keresztüláramlik, az öröm véget nem érő érzését adva. í–röm áraszt el titeket, és más olyan dalok forrásává válik, melyek boldogságotokat a legmagasabb szintekre juttatják.

A Mennyország felkészí­t titeket a teljes tudatosságba vezető "autópályára", ami eltekint attól a sok életidőtől, ami eljuttatott minket a jelenlegi szent állapotunkba. A Mennyország sok adományt rendelt el számotokra, amik lehetővé teszik nektek, hogy hasznotokra legyen egy egyénileg rátok szabott érző eszköz, mely eltávolí­tja a sok epigenetikus blokádot, és újraköti azt a sok DNS pozí­ciót, amit a múltban végrehajtottak rajtatok. Ez lehetővé teszi számotokra, hogy könnyedén eljussatok isten-í‰n állapototokba. Ez a kegyes tett ki lett kötve azon életszerződéseitekben, amiket jelenleg birtokoltok. Tudatába fogtok kerülni ezeknek a szerződéseknek, amint a gyors felemelkedési eljárásotok végbemegy. Oly sok dolog áll előttetek, beleértve a ti saját Megértésetek nagy Könyvének elkezdését is új csillagnemzetetek számára. Ott leszünk mellettetek mindez során, mivel azért vagyunk itt, hogy felhasználjuk sok földi életünkből származó kollektí­v bölcsességünket, hogy isteni szolgálatotokban vezessünk titeket, ahogyan kiveszitek részeteket ezen egész galaxis Fénybe juttatásában.

Ma átnéztük, mit történik világotokon. Nagy eseményeknek kell következniük, melyek gyorsan tudják módosí­tani valóságotokat. Ez az átalakulás örömet kell hozzon nektek, és annyira várt válaszokat a világ működési módjának megváltoztatásáért szóló imáitokra. Legyetek derűlátóak, és készí­tsétek magatokat egy új és örömteli világra! Tudjátok Kedveseink a Szí­vetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szí­riusziul Legyetek Egyek! és Legyetek í–römben!)

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
p nov 02 2012, 07:15
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia íœzenete 2012. Október 30.

Sheldan Nidle által (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)

1 Lamat, 16 Tzec, 9 Eb


Selamat Jarin! Visszatérünk! Sok dolog van folyamatban bolygótokon. Az új kormányok készí­tik elő személyzetüket, és a bejelentések igencsak hamarosan elérkeznek. Sok pénzügyi intézmény is szorgosan készül a jelenlegi papí­rpénzrendszer arannyá konvertálására. Ezek a változások jelzik, hogy egy új kincstári rendszer áll készen a régi felváltására. Az I. világháború vége óta, 1918-ban, először alattomosan egy papí­rpénzrendszerre való váltás lett bevezetve, ami aztán egyre nagyobb lendületet nyert az 1929-es hatalmas pánikkal. Ez gyorsan óriási depresszióhoz vezetett, amit a világotokon hivatalban lévők arra használtak, hogy elősegí­tsék a II. világháborút. Ezt a nagy tűzvészt arra hozták létre, hogy Amerikát globálisan előtérbe helyezzék, és ez az évtizedekkel későbbi hidegháború mögött álló ok legyen. Ily módon fektették le az illuminoidok és azok Anunnaki mesterei azt a termékeny táptalajt, amit a Mennyország által Atlantisz bukásakor felállí­tott különféle rendelkezések megdöntése eszközének szántak. Mint azt most tudjátok, ezek a sötét mozzanatok gyorsan befuccsolnak, és a Mennyország hozza be az ő új valóságát világozok számára.

Az utóbbi két évtized nem úgy ment, mint ahogyan az illuminoidok oly pimaszul feltételezték. A Mennyország szüntelen azon dolgozott, hogy előhozzon egy új valóságot, melyben a Föld emberisége képes lehet visszakerülni az ő korábbi teljes tudatossági körülményeibe. Ezen cél részeként, a Mennyország egy hatalmas első kapcsolatfelvételi flottát küldött ebbe a naprendszerbe, és ez a lépés aztán váratlan módon az Anchara sötét egészének hirtelen átállásával segí­tett, amikor az csatlakozott a Fény erőihez. Ezek az események átalakí­tották a látképet, és feltérképeztek egy új főútvonalat Gaia jövője számára. Ez azt jelentette, hogy a sötét összeesküvés szövevényes tervei a globális fennhatóságra elkezdtek gyorsan megmutatkozni. A Fény napirendjét tovább támogatta az ezen bolygó számára fennálló sok alternatí­v idővonal egy idővonallá való összeomlása, mely lényegében a Fényé. Megjósolható módon, az illuminoidok nem vesztegették az időt, és mindent latba vetettek, hogy elhárí­tsák a Fény beavatkozó terveit. De a sötétség egy másik kedvezőtlen fordulattal szembesült, amikor a sok jelenleg-már-békeszerető Anunnaki visszatért ahhoz, hogy a Fény szolgálatába ajánlja bölcsességét és támogatását! A Galaktikus Föderáció és szövetségesei igen hatékony egységet formáltak, hogy szembeszálljanak a Föld sötét uralkodó családjainak folyamatos cselszövéseivel.

Valójában a sötétség Földön való 13 évezredes vezető szerepének a vége fenyegett. A fő királyi illuminoid családok részben magszokásból mélyen abban hittek, hogy a fennhatóság megtartására szóló végső terveik sikerülhetnek. Mindazonáltal, most egy sor hirtelen fordulat nehezedett rájuk, mely zavaros vizekre juttatta őket, és sorra egymást követik kudarcaik. Először ez nem hozta zavarba őket, mert a múltban mindig könnyen megoldották az ilyen incidenseket, a fő vezetőségük által. De most első alkalommal ennek a vezetőségnek a képességei és vakmerő tettei nem úgy működtek, mint azelőtt, és elbizonytalanodott. Küzdelmesek voltak a lépések, és a sötétség bábkormányai, melyek általában ilyen fejleményeknél leálltak, provokálva lettek spirituálisan orientált vagyonos fenségek és különféle hatalommal bí­ró titkos társaságok kombinációja által. Ezek az erők simán összeforrtak egy olyan vezetőség alatt, ami közvetlen kapcsolatban áll a Felemelkedett Mesterekkel és a Belső Földi Agarthaiakkal. Valamint a sötétség mindez idáig "felsőbbrendű" előrehaladott technológiája ki lett akasztva és ki lett játszva a Galaktikus Föderáció technológiája által.

Ezek az egyre mélyülő dilemmák tovább vegyültek a Fény koalí­ciója rendelkezésére álló óriási gazdagsággal. A sötétség családi felsőbbrendűsége mindezen területen tovaszállt, és a Föld játékmezeje ezen első alkalommal kiegyenlí­tődött. Minden tekintetben túl jártak az eszükön, és csak idő kérdése, hogy a sötétség rákényszerül, hogy feladja "hivatalait" és hagyja a felszí­ni emberiség példátlan transzformációjának a megtörténését. Végül is, a Fény összetett célja nem kevesebb, mint a Mennyország és AEON hatalma alatt áll, és mivel az illuminoidok úgy döntöttek, hogy ellenállnak a Mennyország változtatási áradatának, áthágásaik költségeit már nem "finanszí­rozhatják" tovább. Ez a visszájára fordult szerencse most egyértelműen látható mindenki számára, és a sötétség hatalmi struktúráit megzavarja az a sebesség, amivel egy ilyen Fény felé váltás történik. így történelmetek ezen ví­zválasztó pillanatához érkezünk. A mi szent szövetségeseink amellett állnak, hogy elhozzák szabadságotokat, szuverenitásotokat, és jóléteteket, és űrbéli és spirituális családjaitokhoz való visszatéréseteket.

Sok íldás Drágáink! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Ma több információval érkezünk. Sok társunk azzal van elfoglalva Belső Földi Szövetségeseinkkel együtt, hogy egy új valóságot váltson valóra. Közel két és fél évszázaddal ezelőtt, egy speciális bizottság alakult, melynek fő célja az volt, hogy különféle mozgalmakat hozzon létre, melyek a szabadság és személyes szuverenitás eszméit terjesztik mindenütt a bolygón. Szándékunkban állt ezt a növekvő lendületet arra használni, hogy megteremtsük az energiát annak, ami világotok új szabadságeposzává válhat. Ezek a koncepciók egy spirituális reneszánsz alapjait is képezhetik, mely túllép a "valláson", és a Teremtő és a felszí­ni emberiség közötti új megállapodássá válik. Sok nemzet született azóta, hogy ez a spirituális bizottság létre jött, és a mi szándékunk továbbra is széleskörű feladataink afelé juttatása, hogy a Fény birodalmát produkáljuk, mely a Teremtő rendelkezései szerint ékesszóló módon kerül lefektetésre.

Ez a követelménye az emberiség növekvő tudatosságára szolgáló új alapnak, mely lelkesen hajt minket. A sötét összeesküvés és annak korábbi e-világon kí­vüli mesterei, az Anunnaki, megalapí­tottak egy sor furfangosan meghamisí­tott és átformált hitrendszert, amit arra szántak, hogy megosszon titeket, és lehetővé tegye világotok népességének tömegmanipulációját. Erőteljes célunk ezt a paródiát visszájára fordí­tani, és megmutatni például, hogy ez az összes ostobaság visszajuttatható a forrásába, és hatásai gyorsan kijaví­thatók. A valódi spiritualitás elvezet minden elfogadásához, és annak kollektí­v akaratához, hogy egy legyen az összes nép ebben a birodalomban. Ezen isteni igazságoknak az érvényessége az, amit mi annyira el akarunk mondani nektek. Ezért beindí­tottunk egy módot rá, hogy hamarosan szabadon járjunk közöttetek és taní­tsunk titeket igazságainkról. Oly nagy kollektí­v bölcsességünket megosztjuk veletek, és nagy örömmel várjuk, hogy ezt tegyük.

Gaia egy felettébb bonyolult változási sorozat agóniájában van, és szeretné, ha tudnátok, hogy ezek a változások jóval a szükséges intenzitás optimális szintje alatt zajlanak. Valójában sokkal több "normális" változás jóval azon szint alatt történik, mint amit ő szeretne. Egy menetrend van hatályban, és lényeges, hogy bizonyos változások koncentráltabb és gyorsabb módon történjenek meg. Megértettük társainkkal, hogy ezek a jelenlegi idők tetteket követelnek! A Mennyország és mi megáldottuk ezeket az átalakulásokat, és szándékunkban áll kivenni részünket abban, hogy biztosí­tsuk, hogy ezek az előí­rt változások a terv szerint haladjanak. Szent szavunkat és szent seregünket adtuk Gaia-nak. Ez az idő lesz az a pillanat, amikor a Mennyország nagy kardja felemelkedik, és helyrehozza mindazt, ami rendezetlenné és kiszámí­thatatlanná vált ezen a felettébb sokáig szenvedő, Gaia-nak nevezett Lényen, és ebben a csatáktól sebhelyes naprendszerben!

Ma elhoztunk nektek egy másik heti üzenetet, mely kifejti mi történik bolygótokon. Ezek a kommunikációk azért vannak, hogy informáljanak titeket és előkészí­tsenek arra, ami jön. Birodalmatok megváltozik, és egy "szempillantás alatt"! Tudjátok Kedveseink a Szí­vetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szí­riusziul Legyetek Egyek! és Legyetek í–römben!)

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Oldal:       >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System