Oldal:       >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Solyom
szo júl 28 2012, 08:51
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. szeptember 10.

Mike Quinsey csatornázása


Gondoljatok arra, hogy az eddigi történések, közvetlenül a ti javatokat szolgálják. Sokrétű információs forrásokból már tudhatjátok, nehézséget okoz, úgy átadni nektek az igazságot, hogy azt teljes mértékben megértsétek, ha azokat nem lehet rögtön bizonyí­tékokkal alátámasztani. De ez az idő is eljön, amint a valós információkat visszatartók elállnak az útból és akkor a kétség hozzáférése nélkül oszthatjuk meg veletek az igazságot. Bárhogy is alakuljanak a dolgok: a gyújtópont továbbra is a ti felemelkedésetek marad, ill. az arra való felkészülés. í–römmel látjuk, hogy az emberek egymás közt nyí­ltabban beszélnek a felemelkedésről és arról, hogy annak milyen hatása lesz civilizációtokra. Mert végül mindegyik lélekre kihat majd, függetlenül a témában való előképzettségétől. Egyszerűen fogalmazva: vagy maradtok a mostani rezgésszinteteken, vagy kihasználjátok a magasabb rezgésszintet, ami körülvesz és képessé tesz benneteket a Földanyával való együttes felemelkedésre.

A kérdés lényege nem az, hogy ”kiválasztották-e” bármelyik lelket a felemelkedésre, mert a felemelkedés egy állapot, amit saját magatoknak kell elérnetek. Ha készek vagytok rá, nem kell semmi mást tennetek, egyszerűen arra szintre emelkedtek, ahol (számotokra) még biztonságos támaszt adnak a magasabb rezgések. Ez azt jelenti, hogy kapcsolatba kerültök olyan hozzátok hasonló „állapotban” lévő lelkekkel, akikkel közösen készen álltok egy új környezet megalkotásában, ami alkalmas a Fí‰NY és a SZERETET szerinti létezésre. Addigra képesek leszünk, veletek nyí­ltan együtt dolgozni; és onnantól fogva együtt haladunk tovább a munkával, hogy egy minden szempontból harmóniára és egyensúlyra épülő társadalmat hozzunk létre. Addig, amí­g nem tudtok felemelkedni az alacsonyabb rezgésszintről, nehéznek fogjátok találni az új kor látomásának megteremtését és fenntartását.

Osztozunk az akadályoztatásokkal kapcsolatos frusztrációtokat illetően, ami a tisztánlátástól foszt meg benneteket, hogy mi is folyik a kulisszák mögött. Azonban nem mindig bölcs dolog tevékenységünkről túl sok információt kiadni; de biztosí­tunk benneteket, hogy folyamatosan dolgozunk a valóság felfedésén. Az ezzel kapcsolatos projektek nagy szakértelmet igényelnek és óriási szintű együttműködést; és itt meg kell köszönnünk szövetségeseink tevékenységét, amit különösen nehéz körülmények között vittek véghez. A cél mindig az átváltozásban való segí­tségnyújtás volt és nem a helyettetek való cselekvés. Együttes erővel haladunk tovább és megteremtjük a feltételeket a felfedésünkhöz; de legyetek felkészülve, hogy ez egymásra épülő sorozatos felfedéseket von maga után.

Hatalmas mennyiségű munkát végeztek szövetségeseink, akikhez az igazság terjesztőiként, ti is hozzátartoztok. De mivel a sötét erők, még mindig sikeresek a félreinformálás terén, még mindig sok lélek van, akinek nehézségei vannak a mindenkori hitrendszerüktől való elszakadásban. Bármi jön is: nehéz elhinni, hogy becsaptak benneteket, különösen, ha olyan vezető pozí­ciókban lévő emberekről van szó, akiket eddig tudásuk miatt tiszteltetek. A válasz a következő, gondolkodjatok önállóan és legyetek készen meggyőződéseitek átformálására, addig a pontig, amí­g a velük való együttélés élhető életet biztosí­t számotokra. Idővel megkérdőjelezhetetlen tényekkel és információkkal kell szembenéznetek, amik eloszlatnak minden kétséget a személyetekkel és civilizációtokkal kapcsolatos igazságot illetően.

A felemelkedés az alacsonyabb rezgésektől való komplett felszabadulást jelenti és felemel benneteket a valós létállapototok szintjére, ahol kezdtek ráébredni teremtő erőtökre. A gondolatotok erejével már most is képesek vagytok sok mindent létrehozni a jelenlegi dimenziótokban, de ezek többsége nem azonnal tapasztalható eredményű. De mégis, mint civilizáció, változást idéztetek elő a történések lefolyásában és csak nemrégiben emelkedtetek ki a „veremből”, ahová az alacsonyabb rezgések folyamatosan visszahúztak. Igaz, hogy mindig volt segí­tségetek, de mindig a kérésetek alapján engedélyeztetve és soha nélküle. Nem a mi feladatunk az átváltozást rátok erőszakolni; mert az a saját rezgésetek megemelkedésére adott természetes válaszreakció. Az átváltozással kapcsolatban a mi lehetőségeink határai isteni elrendeltetésből fakadnak. Az egész univerzumra kiterjed és ti csupán egy kicsi, de fontos része vagytok a most zajló eseményeknek. úgy í­rhatnátok körül minket, mint Isten szolgáit, mert mi kivitelezzük Isten parancsolatait, ami valójában a Fí‰NY Galaktikus Föderációjának is a funkciója.
Békében és harmóniában élni nagy öröm, amit nemsokára ti is megtapasztalhattok és szavakkal leí­rhatatlan, milyen érzés a magasabb rezgésszinteken való létezés. Ott nincsenek durva vagy impulzí­v [robbanékony] energiák, mint amit a Földön ismertek; életetek minden formában kielégí­tő és kiegyensúlyozott. Ha majd belekóstoltok abba, amit most körülí­rtunk nektek, akkor soha többé nem akartok majd a régi szokásaitokhoz és tapasztalataitokhoz visszatérni. Gondolkodjatok el ezen és hagyjátok a Föld-i történéseket saját medrükben célba érni.

Vissza a Földre: Egyre közelebb kerültök a valódi lezáruló időszak végére és a fennmaradó hetekben sok energiahullámot fogtok megtapasztalni. Folyamatosan felismertek majd saját magatokon is változásokat, amik összefüggnek az energiahullámok hatásával és nagy valószí­nűséggel egyfajta nyugalom és kiegyensúlyozottság lesz úrrá rajtatok, ami körbeölel benneteket, és a külső történéseknek már nem lesznek hatással rátok. Kezdjétek úgy élni életeteket, mintha már felemelkedtetek volna, és most szabaduljatok meg a benneteket a felemelkedés után sem szolgáló dolgoktól. Amí­g a Földön tartózkodtok, senki nem vár tőletek tökéletességet, mert ez gyakorlatilag lehetetlen. De ha már példaként jártok elő, járuljatok hozzá más lelkek felemelkedésének megsegí­tésében; Fí‰NYETEK és nyugalmatok, kiegyensúlyozottságotok másokra is hatással lesznek.
Kedvesek: mindannyian közel vagyunk, néhány általatok már nagyon várt történés beindí­tásában és időközben már felismerhettétek, hogy akaratunk ellen van konkrét dátumokról beszélni! í‰s valóban nem mindig lehetséges olyan precí­znek lennünk, mert a történések nagy gyorsasággal változnak ezért nekünk is a lehető legmegfelelőbb időponthoz szükséges igazodnunk. Bár el tudjuk távolí­tani a sötét erőket a pozí­ciójukból, de ez nem vezet azonnal tevékenykedésük befejezéséhez. Kontrolljuk mélyen benyúlik a társadalomba és lépésről-lépésre lehet csak leépí­teni őket. Nem újí­thatják meg hatalmi központjaikat, mert ezeket szövetségeseink legyengí­tették és a teljes összeomlásuk sincs már messze.

SaLuSa vagyok a Szí­riuszról, és már látom a horizonton felkelni azt a napot, amikor újra viszont láthatjuk egymást, és rendkí­vül fogok örülni, ha SZERETET-ben és Fí‰NY-ben ismerhetjük fel egymást.
Köszönet, SaLuSa!

Mike QuinseyCsatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

Forrás: Katt ide!

Katt ide!


[ Módosítva h okt 01 2012, 05:32 ]
Vissza az elejére
Solyom
h okt 01 2012, 05:33
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. szeptember 12.

Mike Quinsey közvetí­tése


Nem maradt észrevétlenül a tény, hogy a világotokon sok változás történt és a most ébredők számára, úgy tűnhet, csak a káosz uralkodik. Az intézmények, amikhez általában bizalommal fordultok - mint például a bankok – most más szí­nben tűnnek fel, mert felismeritek valódi természetüket; mégis a probléma megoldása még várat magára. De legalább tervek születtek, amik a bankrendszer összeomlásának eshetőségét is számí­tásba veszik. Mint szövetségeseink számos munkájuk kapcsán, most is készen állnak a terv megvalósí­tására és csak a megfelelő alkalomra várnak. A régi korrupt rendszer nem lesz megtartva, és az új támogató rendszer a messzire nyúló változásokat is magába öleli.

A kormányzati változások szükségességér már elfogadták, í­gy az új jövőbeli képviselőitek a ti érdekeitek állí­tják majd első helyre Ez helyett az eddigiek során az önkiszolgálás (a kormányok részről) helyileg szabályozott, í­gy a pénzügyek felügyelete, valamint ezen a területeken való felelősségteljes cselekvés nem létezik. A magasabb szinteken „elszí­vták” a pénzeteket, hogy sötét műveleteket hajtsanak végre, amit az újabb kormányaitok még csak nem is tudtak jóváhagyni és gyakran ellnetek a népesség ellen irányulnak, ahelyett hogy szolgálna benneteket. Ez az állapot már túl régóta áll fenn akadálytalanul, és szövetségeseinkkel együtt, akiket támogatunk, leszögeztük, hogy gátat vetünk ennek a garázdálkodásnak. Ezen láthatjátok Kedveseink, hogy dolgozunk a szükséges átváltozás megteremtésén.

Eközben egyre jelentőségteljesebb lehetőségeket észleltek, ami az ingyenes, szabad felhasználású energiák terén bontakozik ki.
Természetesen az olajipar ennek bevezetése ellen küzd, de ez egy hosszabb út és a fejlődést (végül) nem lehet feltartani. Idővel nem lesznek használatosak a környezetszennyező üzemanyagok, hanem Mindenki profitálhat majd a tiszta és hatékony módszerekből, amik –nagyon fontos-új szállí­tási eszközöket is érint. Az embereknek, akik a jelenleg még szükségszerű iparágakban tevékenyek azt tudjuk mondani, hogy jövőjük biztosí­tott. Addigra Mindenki profitál majd az új bankrendszerből és a vagyonok átcsoportosí­tása [ford. megj. sötétek által ellopott vagyonokra utal] biztosí­tja, hogy a munkahelyek elveszí­tése nem befolyásolja a társadalmi helyzeteket.

Azoknak az embereknek, akik valamilyen oknál fogva munkanélküliek, átköltöztetésükkel és segí­tségnyújtással a szükségleteket kielégí­tő és elfogadható életszí­nvonal lesz garantált. Minden esetre életetek a felemelkedés után egy olyan életté változik át, ami nem fog aggodalmat vagy stresszt okozni. Nem szenvedtek semmiben hiányt, ide értve a lakhatást és az egészségügyi ellátást is. Természetesen szükség van egy bizonyos időszakra, hogy minden változás kialakulhasson, de ez mégis gyors léptékű lesz. Minden eshetőségre teljes mértékben felkészültek vagyunk és ezen változások alapjai már állnak és ezzel együtt a megfelelő struktúra is, ami lehetővé teszi majd a céltudatos haladást előre.

A kollektí­v tudatotok szintje egyre növekszik és ebből adódóan egyre több ember ébred fel. Azonban sokan még mindig egy „lebegő” állapotban vannak és egyáltalán nem foglalkoztatja őket, hogy a változások milyen jelentőséggel bí­rnak. Jobb szeretnénk, ha lassacskán felébrednének; de amúgy is lesz egy időpont a felemelkedés előtt, amikor az igazságnak napvilágra kell kerülnie. Valamilyen módon a régi gondolatmintákat fel kell rázni és fel kell fedni túlhaladottságukat; de azt sem szeretnénk, ha az emberek fordí­tottan reagálnának. Az utolsó szavaink arról, hogy mit is „kellene” hinni: ez a ti szabad döntésetek lesz és minden lélek saját maga tapasztalja meg környezetének rezgésében, ami megegyezik saját rezgésével. Itt nem arról van szó, hogy megpróbáljuk rákényszerí­teni valamire az embereket, amire még nem készültek fel, mert ez nem a módszerünk. Tartsátok észben, hogy mi a Fí‰NY Galaktikus Föderációja Isteni felhí­vásra vagyunk itt és a végcélunk a ti felemelkedésre való felkészí­tésetek. Ezzel további felelősség is jár, mert ezt az utat a lehető legzökkenőmentesebben érdemes végigjárni. A végső idők eljövetele már régidők óta ismeretes volt, de csak az utóbbi időben vált megértése teljes mértékűvé.

A ti általatok megélt dualitás hamarosan véget ér, a mi és a szövetségeseink célja, hogy garantáljuk, készen álltok Földanyával együtt a felemelkedésre. A munka egy nagy része meg van és megtapasztaljátok majd a belőlük származó eredményeket. Jelen pillanatban egy olyan stádiumban vagytok, amik rövid időn belül bármi megtörténhetne és ez nem érkezik majd váratlanul.

Továbbra is folytatjuk tevékenységünket és ide tartozik azon országok megfigyelése, akik atomfegyvereket birtokolnak, hogy biztosí­tsuk, azokat nem vetik be. Ez számunkra, a fejlett technológiánknak köszönhetően, elég egyszerű feladat és véleményünk szerint katonaságotok felismeri most, hogy értelmetlen másként próbálkozniuk. Hogy úgy fogalmazzunk, kihúztuk a tigris fogait; de még mindig van neki karma. Több í­zben is megkerestük államvezetőiteket, hogy tájékoztassuk véleményükről, mely szerint az ilyen fegyvereket teljességgel be kell tiltani, de egymással való bizalmatlanságuk miatt ezt a célt még nem értük el. Ez azonban már nem fontos, mert nemsokára megveti lábát a világbéke és a háborúk, ill. minden ami vele összefügg, eltűnik a jó javára.

A tudatszintetek a földön elért egy olyan magas szintre, amikor felismeritek, hogy a háborúk az emberiség ellen elkövetett bűnnel egyenlők. Az eredmény, a béke elérése soha nem volt olyan erős, mint most. Ez sok nagy méretű tűntetéshez vezetett, ahol követelték a saját jövőről való döntés jogát; és ezt a hí­vó hang válaszra talált. A diktatórikus uralom napjai meg vannak számolva és jövőben olyan lelkek képviselnek benneteket, akik szeretetteljesen gondoskodnak „útitársaikról”. Utazásotok mostantól a felemelkedés irányába áll, ami számotokra már ismert sok előnyt és hasznot hoz számotokra. Tudjuk, hogy közültetek sokan fáradtak és kimerültek a földi élet nyomásától; de ne veszí­tsétek szem elől, hogy hamarosan a jólét és más kedvező hatású változások élvezhettek. Vegyétek jutalomként a Fí‰NY útját járok odaadásáért, a magasabb dimenziókba való felemelkedést. Ott teljesen más összehasonlí­tva az általatok eddig megszokottaktól, és csak Fí‰NY lelkei lesznek képesek, egy ilyen tí­pusú kvantumugrást előre végrehajtani. í–sszpontosí­tsatok a magasabb rezgésű dolgokra, mert azok tiszták és teljesek.
SaLuSa vagyok a Szí­riuszról, a távolból nézek a Földre és örülök, hogy oly sok onnan sugárzó Fí‰NY-t láthatok. Tartsatok ki, mert a ciklusotok vége itt van – és győzedelmeskedtek!

Köszönet, SaLuSa!

Mike QuinseyCsatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

Forrás: Katt ide!

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
h okt 01 2012, 05:34
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. szeptember 14.

Mike Quinsey közvetí­tése


Azok a lelkek, akik vallásos hitvilágukban még túlságosan elmerültek, az utolsók között lesznek, akik elfogadják az igazságot. Ez egy előrelátható probléma volt, és ezen hitvilágok mesterei visszatérnek, hogy tisztázzák, mi is volt az eredeti, valós üzenetük. Mert idővel üzeneteik értelmezését szándékosan megváltoztatták, hogy a halamon lévők még több befolyásra és kontrollra tegyenek szert és ezt addig a pontig folytatták, amí­g az üzenet valós értéke sötétbe nem veszett. Jelenlétünk és a nektek szóló szolgálatunk megértése segí­tett nektek, hogy fejlődésetekben elérjétek azt a pontot, amikor tudjátok: az igazság megtalálásáért, egyszerűen csak magatokba kell szállnotok. De ez egyértelműen nem jelenti azt, hogy ne beszéljetek róla másokkal, mert mindig hasznos más szempontok figyelembe vétele is.

Világossá tettük számotokra hitvallásunkban a meggyőződéseinket, ami mellett kitartunk, és amit az univerzumon belül mások megsegí­tésével kifejezésre juttatunk. A mi rezgésszintünkön, csakis és kizárólag az igazság létezhet és erre a szintre fogtok nemsokára ti magatok is fejlődni. így kérünk benneteket, legyetek nyitottak új elképzelésekre, amik Minden Létező Egységére épülnek. A problémátok az, hogy a civilizációtok olyan sok egyházi szétváláson és feldarabolódáson ment keresztül, hogy nehéznek találjátok eldönteni, miben is higgyetek. Ezen felül ez sok egymással megví­vott konfliktushoz is vezetett, hogy eldöntsétek (taní­tásaitok szerint) kinek van „igaza” és kinek nem.

A Földön nem dúskáltok a toleranciában és ezt az állapotot azok tartják fenn, akik megpróbálnak vallási vagy politikai hatalmukba kapaszkodni. Bátorí­tunk benneteket, fogadjátok el, hogy a többi lélek nem feltétlenül tartózkodik a ti felfogási szinteteken, ill. hogy ismerjétek el, Mindenki a maga tempójában fog tovább fejlődni. Senkit nem szabad üldözni hite miatt és senkire nem szabad hitet ráerőszakolni. A mostani időszak megmutatja, mennyire függtök egymástól és olykor bizonyos szerencsétlenségek történnek, amik közelebb hoznak egymáshoz benneteket.

Az emberek felismerik, hogy az osztálybeli különbségek a vagyon és képzés terén, fenntartja a megosztottságot, de tulajdonképpen minden személynek azonos értékű lehetőséggel kellene rendelkezni a társadalomban. Egyes emberek szociálisan hátrányos helyzetűek és ez olyan körülmény, amin az átváltozás során szükséges változtatni. Mindenkit egyenjogúnak kell kezelni, mint ahogy ISTEN szemében is azok vagyunk, karmikus adósságoktól függetlenül. A végső időkben sokan vállaltak fel minden szükséges dolgot, hogy karmájukat tisztázzák. Ezek közül sok az egymás közti kapcsolataitokra vonatkozik, és egyeseknek kemény leckét kell majd elsajátí­tani. Ahol nem annyira számottevő a lecke súlya, azokat külön lehet kezelni, ha nyilvánvaló, hogy a tudatszintetek megemelkedett.

Amint felemelkedtek, a mostani dimenziótok tapasztalataihoz képest minden más lesz majd. Az eddig megélt keménység és konfliktusok, nem lesznek többé, mert a jövőben teljes harmónia és együttműködés uralkodik, mert Mindenki a nagyobb teljesség javát segí­ti. Találkozni fogtok szellemi vezetőitekkel és angyalaitokkal, akik minden egyes életetek során mellettetek álltak. Olyan tudati szinteket fogtok kifejleszteni, ami a dolgok átfogóbb értelmével ajándékoz meg, és valóságos galaktikus lényekké váltok. Civilizációtok már tagja a Fí‰NY Galaktikus Föderációjának és ott mindenkinek lesz helye, aki szeretne hozzánk csatlakozni.

Egy fantasztikus élet vár rátok, ami megszabadí­t a sötétségtől, ami végigkí­sért a jelenlegi dimenziótokban való utazásotok során. Kivettétek részeteket a munkából és most eljött az ideje, hogy a már megtapasztalt újjászületés körforgását a hátatok mögött hagyjátok. A jövőben szükség szerint egyszerűen átcserélitek majd a testeteket, mert természetesen a természetes bomlás és a halál nem lesz részese élettapasztalatotoknak. Aminek már kétségkí­vül szintén tudatában vagytok, hogy a ti időszámí­tásotok szerint, száz meg száz éveket fogtok élni, mégsem lesz öregedési folyamat, hanem a testetek eredeti állapota kerül megőrzésre. Minden szükséges időtök meg lesz, hogy szí­vetek kí­vánságait követhessétek és másképp, mint eddig a Földön, ehhez nem lesz szükségetek pénzre.

Sok olyan most még jelen lévő dolog az életetekben, már feleslegessé válik, és ha képesek vagytok anyagi tárgyakról lemondani, akkor azok maradéktalanul visszatérnek forrásukhoz. Idővel lesz saját személyes közlekedési eszközötök, amivel egyedül vagy másokkal közösen interdimenzionális utazásokra indulhattok, hogy együtt fedezzétek fel a világűr mélységeit. Ezeket a nagyobb űrjárműveket „anyahajóknak” nevezitek és közülük egyesek saját jogokkal rendelkező komplett városok. Egy ilyen anyahajó fedélzetén évekig utazhattok és szükségleteitek mindenkor biztosí­tva lesznek. Ezek a járművek teljes mértékben önellátóak és a szabad energiát használják fel, ami körülöttük mindenhol létezik. Ilyen körülmények között az élet minden más, csak nem unalmas és mindig izgalommal tölt majd el benneteket, amikor az ismeretlenbe utaztok.

í‰szrevehettétek már, hogy embereitekkel való találkozásunk kapcsán, ők feszes, testhez simuló, egyrészes ruházatról számoltak be. Ruházatunk azért í­gy néz ki, mert „a létezésbe vetí­tettük ki” ( a gondolatok erejével) és í­gy szó szerint a második bőrünkké vált, ami testünk mozdulatát minden pillanatban követi. Másképp, mint ti, utazásunk során nincs szükségünk fontos holmikkal teli ruhásszekrényekre. Ezen a téren a szükségleteink nagyon minimálisak, mert például nincsenek napi teendőink, mint például a borotválkozás vagy más testi szükségletek. Ha megkezditek új életeteket, itt még sok a tanulnivaló, ami azonban nem lesz annyira komplikált, mint a földi élet. A magasabb dimenziókban való lét örömteli és minden szempontból kielégí­tő!

Ha levertnek érzitek magatokat, egyszerűen emlékezzetek arra, hogy hova vezet a jövőtök – és a leí­rhatatlan magasságra, ami fejlődésetekben egy teljesen új fejezetet nyit. Az átélt fájdalom és gyötrelem elmúlik és ezek az emlékek elhalványodnak a múltban, hogy végül teljesen feledésbe merüljenek. Szóval fel a fejjel, nézzetek előre és ne a múltra koncentráljatok, és ne engedjétek, hogy negatí­v gondolataitok eltérí­tsenek benneteket. A hí­radásokból vagy jövőbeli spekulációkból származó félelemkeltő információkat hagyjátok figyelmen kí­vül, mert amúgy is rövid életűek lesznek. Amí­g a sötétség erői nincsenek eltávolí­tva pozí­ciójukból, addig tovább próbálkoznak, hogy fejlődésetekben való előrelépéseiteket megzavarják, abban a hitben, hogy még lehet esélyük a sikerre. De rá fognak jönni, hogy kevéske hatalmuk maradt csak és nem tér vissza egykori kontrolluralmuk.

SaLuSa vagyok a Szí­riuszról, és átadom Nektek a Fény Galaktikus Föderációjának legjobb kí­vánságait életetek sikeres végeredményének eléréséhez. Megvalósí­tásán keményen és sokat dolgoztatok: megérdemlitek a rendkí­vül kielégí­tő beteljesedés megtapasztalását!

Köszönet, SaLuSa!

Mike QuinseyCsatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

Forrás: Katt ide!

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
h okt 01 2012, 05:35
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. szeptember 17.

Mike Quinsey közvetí­tése


A dualitás időszaka alatt sok életciklust megéltetek, és ha visszatekintetek, valószí­nűleg rájöttök majd, hogy egyes életek a valaha legnehezebb és legnagyobb kihí­vásokat tartogatták számotokra. Ennek oka, hogy ekkor kerültetek a valaha megtapasztalt legalacsonyabb szintű rezgésekkel kapcsolatba. Ez azt jelenti, hogy más életciklusokhoz képest, akkor éreztétek magatokat a leginkább „elkülönülve” a FORRíS-tól és messzemenőleg követtétek túlélési ösztönötöket. Azok, akik a Fí‰NY-t a Földre hozták kihí­vás előtt álltak, hogy lehorgonyozzák azt és segí­tsenek a Fí‰NY és a sötét energiák közti egyensúly megteremtésében. Néha már a sötétség legalsóbb szintjét értétek el, és úgy nézett ki a dolog, mintha az ember helyzetének javulása reményvesztett lenne.

De az emberiség tervei felett őrködő magasabb szintű lényeknek más szándékuk volt és idővel megváltoztatták a dolgok menetét, í­gy a Fí‰NY tehetett előrelépéseket. De csak az utóbbi időben vált ez nyilvánvalóbbá, erősebb befolyásra szert téve. Egyes országok között zajló folyamatos háborúskodás mellett a Fí‰NY megkezdte a Földre érkezetteket alkalmassá tenni, a sürgősen szükséges változások kezdeti lépéseire.

A káosz és katasztrófák közepette képződött újra egy Fí‰NY-háló a Föld körül. Ebből időközben erőteljes Fí‰NY-központok nőtték ki magukat, amik körben sugároznak; szintén ennek a hálónak köszönhetően Fí‰NY-csoportok alakultak, akik képesek voltak felvilágosí­tani embertársaikat a valóságról. Ma pedig a teljes megvilágosodás kapujához vezető úton jártok.

Ha a múltba eonnyi idővel tekintünk vissza, már akkor köztudott volt, hogy a mostani, jelenlegi idő a dualitásciklus végét fogja jelezni. Ez volt az í­géret, aminek már a legelején tudatában voltatok, amikor legelőször inkarnálódtatok, és ennek köszönhetően ösztönösen mindig is tudtátok, hogy ez í­gy lesz. Egyes korábbi civilizációk önmagukat pusztí­tva alig hagytak nyomokat maguk után és ti, akik jelenleg a Földön tartózkodtok, ugyanazon lelkek vagytok! úgy rendeltetett számotokra, hogy a végső időtök a felemelkedésbe torkollik – és nem a rombolásban többé. Most egy jelentős emelkedés küszöbén álltok, amit kemény munkával, valamint a Fí‰NY és a SZERETET iránti odaadásotok által kiérdemeltetek. Széles körű tapasztalatokat gyűjtöttetek, amit kamatoztathattok a másoknak való segí­tségnyújtásban, akik hasonló kihí­vásokkal néznek szembe, amiket ti magatok is átéltetek. Az élet lényege, a saját magunk által választott tapasztalások általi leckék megtanulása, annak tudatában, hogy ezeket a tapasztalatokat a Fí‰NY-t szolgálva kamatoztathassuk. A cél, a lelkek egyesí­tése, hogy újra az egység részeivé válhassanak, aminek mindenki részese. Mégis a felemelkedés fizikai szinten elválást is jelent, hogy lehetősége legyen minden léleknek, az eddigi személyes úton tovább haladni. Egyes lelkek már a rég vágyott felemelkedés útján járnak.

Az evolúció, a fejlődés akkor zárul le, amikor végül visszatértek a FORRíS-hoz, és még akkor is várnak rátok újabb tapasztalási ciklusok. De ez még a pillanatnyi látótereteken kí­vül esik és még hosszú út áll előttetek, mí­g ehhez a ponthoz érkeztek. Isten határtalan sok univerzumot teremtett és dönthettek úgy, hogy teljesen újszerű kalandokba is belefoghattok, ha ehhez éreztek kedvet. A rátok váró jövő telis tele van csodákkal és izgalmas kalandokkal és megtapasztaljátok a Fí‰NY határtalan kifejezésmódjait, ill. a teremtés mágikus erejét. A Földön való élet, csak nagyon csekély, ha egyáltalán bármiféle hasonlóságot mutat azzal, ami felé most haladtok, de mégis könnyűszerrel váltok majd Galaktikus lényekké. Mert jelenleg azon vagytok, hogy visszatérjetek a valódi otthonotokba, a csillagokba, hogy egyesüljetek a valódi családotokkal. A Föld-i tapasztalatszerzés csupán a magasabb dimenziós otthonotokból tett kirándulás volt, ahová hamarosan visszatértek.

Amiről gyakorta informálunk benneteket: Sok minden keresztezi majd utatokat, ami magasabb régiókba repí­t benneteket, amint felemelkedtetek – leszámí­tva, ha valamilyen oknál fogva úgy döntöttetek, maradtok még egy ideig az „új 3. dimenzióban”, amit azoknak hoztak létre, akik még nem szándékoznak felemelkedni- nem tértek vissza soha többé az alacsonyabb dimenzióba. Tulajdonképpen az alacsonyabb rezgésszintet túlhaladtátok már és sok lélek képes az alacsonyabb energiákkal szembeni védekezésre. Nincs másra szükségetek, mint egy fehér védő Fí‰NY magatok köré vonására. Ha ezt sikerül kivitelezni, akkor a negatí­v tartalmú kifejezéseket kell megfékeznetek, amiket kimondotok, mert ezek képesek feltörni a védelmeteket és í­gy sebezhetővé váltok az alacsonyabb rezgésekre. A legjobb módszer, a figyelmeteket a Fí‰NY-re és minden Fí‰NY-t szolgáló dologra összpontosí­tani, egy konkrét lehetőség lehetne a fókuszt a felemelkedéseteken tartani.

Nagyon sok ember cipel még mindig magával terheket, amiket le kell tenniük, és amikkel addig konfrontálódnak, amí­g nem tisztázzák a dolgokat. Provokáló gondolatokként törnek be a tudatba, miközben tudjátok, már „kinőttetek” abból, amire ismételten késztetnek. Beszéljetek azzal az „illetővel”, aki „felhozza” ezeket a dolgokat és közöljétek tényszerűen, hogy a dolog már lecsengett és nem érdekel ez benneteket a továbbiakban. Mert még egyszer megkí­sértenek benneteket, miközben a „problémát” –vagy legyen az bármi- már rég megoldottátok; és ha rendszerességgel visszautasí­tjátok, el is fog tűnni. Egyeseknek közületek még sok tisztázásra váró karmájuk van, ezért vagytok annyira lelkesen szorgalmasak a feloldásukban. Természetesen karmátok másokkal kapcsolatos is lehet és valamikor együttesen szükséges megküzdeni a problémával, bármi legyen is az. Régi kapcsolatok újra összehozhatják az embereket- pontosan abból az okból kifolyólag: hogy közösen oldjátok meg a problémát.

Legyetek tudatában, hogy beleegyezéseteket adtátok a kemény munka elvállalásához, hogy felkészí­tsétek magatokat a felemelkedéshez; de ebben mindig támogatást kaptok. Valójában minden léleknek saját segí­tői vannak, azoknak is, akik még az alacsonyabb energiák szintjén mozognak. Minden lélek „Fí‰NY-ből” van és soha nincs magára hagyva, mert minden léleknek megvan ugyanaz a képessége, hogy megtalálja az utat vissza a Fí‰NY-hez. Gondoljatok arra, hogy az egyetlen oka a Fí‰NY és a sötétség megtapasztalásának, hogy a dualitásban léteztek és az volt a célotok, hogy megértsétek, ez a két ellenfél, hogyan segédkezhet nektek a fejlődésetek előmenetelében. Természetesen a végső cél, a sötét energiák legyőzősének képessége, tehát a rajtuk való felemelkedés. Sokan közületek kihúzhatják magukat, mert tudják, elérték a célt, amivel a felemelkedett birodalmakban biztosí­tották helyüket.

SaLuSa vagyok a Szí­riuszról, és érzem, hogy egyre nagyobb harmóniába kerülnek tudatszintjeink, mert az igazságot kutatva tágí­tjátok őket. A fennmaradó elkövetkezendő hetekben közületek sokan hasonló léptékű fejlődésen mennek keresztül, mert határtalan mennyiségű Fí‰NY áramlik a Földre. A Napotok és a nagy központi Nap közötti kapcsolat következtében a Fí‰NY lényeges erősödése lesz hatással érzékeitekre, aminek tudatában lesztek.

Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey
Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

Forrás: Katt ide!

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
h okt 01 2012, 05:35
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. szeptember 19.

Mike Quinsey közvetí­tése


Gyorsan telik ez az év és eddig kevesebb „esemény” történt, mint amit elvártatok volna. Nem történt „katasztrofális” dolog, mint azt sokan jósolták, ahogy bizonyos í­géretek sem teljesedtek be, ami benneteket a változások terén előbbre juttattak volna. Mégis jelentős mértékben növekedett tudatossági szintetek és a felemelkedés továbbra is biztosí­tott. Ha körülnéztek, akkor nyilvánvaló válik számotokra, hogy a korábbi kiemelkedő helyzetben lévő intézmények, mostanra az összeomlás szélén állnak, ahonnan nincs számukra visszaút. Ahogy számí­tottunk rá, az igazság fénye sokukat átvilágí­totta, és manipulációik révén kiderült, hogy saját maguk felé hajlott a kezük. Rájöttetek, hogy már hosszú ideje követik a tervüket, hogy benneteket rabszolga sorba taszí­tsanak, és hogy magukhoz ragadják az egész világ fölötti hatalmat. Azt is felismerhetitek, milyen közel is voltak a céljuk elérésében és most átélhetitek a népesség megmozdulását, akik felébredtek ebből a rossz álomból és csúfot űznek annak kitervelőiből.

Most ti vagytok azok, akik a kezetekbe veszitek a civilizációtok sorsa feletti irányí­tást. Tiétek a hatalom, hogy döntsetek, milyen hatása lesz a végső időknek és ti vagytok, akik a békés átmenetet vizualizáljátok. Ez egy olyan idővonalat hoz létre, ami megteremti az időszak és a céljaitok közötti harmóniát. De a Földanyának is van néhány szava ehhez: – a felemelkedéshez való felkészülés részeként szeretne egy tisztulási folyamatot beindí­tani. Minél több SZERETET-et és Fí‰NY-t sugároztok, annál nyugalmasabban zajlik a végső időszak. Természetesen a várható változások nemsokára megkezdődnek, hogy a régi paradigma, a régi valóság feloldódhasson. Az új kor nemsokára beköszönt és az előnyeit Mindannyian élvezni fogjátok. A beteljesedés azonban addig nem lehetséges, amí­g fel nem emelkedtek, mert nem a sötét erőknek szánják az újkort, hanem a Fí‰NY-hez tartozóknak.

A változás megtörténik és az új kormányok átveszik a hivatalos irányí­tást a régi rezsimtől. í‰s a pénzügyi változások is bevezetésre kerülnek, hogy biztosí­tva legyen, nem ismétlődik meg a korrupció, ami romba döntötte a pénzvilágot. Ez biztosan hamarosan megtörténik és elismerik jelenlétünket, ami lehetővé teszi számunkra, hogy közelebb kerüljünk hozzátok. Függetlenül vélekedésetektől, a felemelkedés előtt nem lesz fejvesztett rohanás, hogy beteljesí­tsük a változásokat. Valójában a folyamatra mindig úgy tekintettünk, hogy átcsúszhat az új évre – amikor nagyobb lehetőségünk lesz az együttműködésre. Olyan emberekre van szükségünk, akik úgy érzik a Fí‰NY-hez tartoznak, í­gy csatlakozhatnak csapatunkhoz, kamatoztatva képességeiket és ismereteiket mindenki javát szolgálva. Akkor valóban képesek leszünk nagy gyorsasággal előbbre jutni, annak tudatában, hogy nem akadályoz minket semmi, vagy hogy munkánkat bármi befolyásolná.

Minden történés, amire számí­tottatok, abban a formában is fog megvalósulni és miközben haladunk előre, látni fogjátok, hogy messzebbre visz benneteket, mint az korábban képzeltétek volna. Csodás időszak lesz, amikor megtapasztaljátok a régi problémák eltűnését, ami eddig akadályozta fejlődéseteket. Mert akkor végre eljön majd az idő, hogy megerősödve haladjatok előre egy új világba, ami méltóan tükrözi a magasabb dimenziókba való felemelkedéseteket. Ott sok olyan intézmény lesz majd található, mint a gyógyulásotokat szolgáló Fí‰NY-városok, mert teljes mértékben vissza kell nyernetek eredeti állapototokat. Akkor majd végre képesek lesztek az öregedési folyamatot visszafordí­tani és visszatérni a fiatalos külsőtökhöz és ez a folyamat addig folytatódik, amí­g galaktikus lényekké nem váltok. Ezek a változások mind rátok várnak és nem a messzi távoli jövőben lesznek csak elérhetőek számotokra. Gondolkodjatok pozití­van róluk, mert í­gy segí­thetitek a megvalósulásuk korábbi beteljesedését, mint ahogyan azt mi kalkuláltuk.

A tisztulási folyamat előrehaladása idején, úgy tűnhet, minden darabjaira esik szét, ez részben igaz is, hisz a régi módszereknek és rendszereknek el kell tűnniük. Mindennek, aminek létezése lehetetlen a magasabb dimenziókban, nincs is helye ott. így ne essetek kétségbe, és ne csüggedjetek, mert minden startra kész és a régi rendszerek helyébe az újak fognak kerülni. Minden időben fog történni és a végén semmit nem fogtok hiányolni. Pontosan tudjuk saját tapasztalatunkból, mire van szükségetek, hogy megálljátok helyeteket a magasabb dimenziókban. A Fí‰NY Galaktikus Föderációja korlátlan erőforrással és végtelen nagyszámú személyzettel rendelkezik, tökéletesen biztosí­tva a kí­vánt lépések megtételéhez szükséges dolgokat. Ami talán a legtöbben nem tudtok, hogy továbbra is elszántan tisztí­tjuk a Földet a szennyezésektől; igyekezetünk nélkül a helyzet még rosszabb lenne, amiről fogalmatok sincs.

A jövőben nem ismétlődik meg az általatok megszokott környezetszennyezés. A környezetet szennyező gépek vagy szerkezetek szükségtelenekké válnak és engedélyezettek sem lesznek. Ehelyett könnyen kezelhető, új „tiszta” működési módszereitek lesznek. A legnagyobb változások az eddigi utazási formátokban lesz tapasztalható, mert az égési motorok használata eltűnik. í‰s nem csak ez: az új járművek sokkal gyorsabbak és biztonságosabbak lesznek. Szabad felhasználású energiával működnek majd, amivel a mi űrhajóink is üzemelnek. Mindenki használhatja majd őket és nem lesz semmilyen keletkező égési termék. Ezek a változások már rég tervben voltak és készen állnak a használatba vételre, amint bevezetésük biztonságos lesz.

Természetesen mi is vágyunk rá, hogy találkozhassunk veletek és mindent elkövetünk ennek megvalósulása érdekében. A Felfedés egyre közelí­t szövetségeseink igyekezete által, de világos, hogy jobb volna, ha ez gyorsabban haladhatna előre. Minél több ember tud rólunk, küldetésünkről és a célunkról, hogy segí­tsünk benneteket a felemelkedésben, annál közelebb kerültök a velünk való találkozás pillanatához. Természetesen még mindig léteznek emberek, akik különböző okoknál fogva, a változások egy másfajta kimenetelét szeretnék látni. Ők azok, akik megpróbálják összezavarni az embereket – félreinformáló „üzenetekkel”; de ha ti jól informáltak vagytok, akkor nem tudnak megtéveszteni benneteket. Mindig használjátok az intuí­ciótokat és legyetek készen a hitbeli meggyőződéseitek megváltoztatására, ha megfelelően bizonyosságra tettetek szert, hogy az igazsággal álltok szemben.

SaLuSa vagyok a Szí­riuszról és szeretetünket tolmácsolom felétek, akik óriási erőfeszí­téseket tesztek egy gyors lezárás érdekében. Már nem tart sokáig, amí­g mélyebben bele nem merültök a végső idők történéseibe. Hétköznapjaitokban előfordulhatnak bizonyos megszakí­tások, de azok hamar le is csillapodnak. Minket kötnek az univerzum törvényei, tehát nem avatkozhatunk bele semmibe, ami sértené a ti szabad akaratotokat; ezért nem tudjuk a történéseket egyszerűen felgyorsí­tani és rátok kényszerí­teni magunkat. A sötét erők tudnak erről és velünk ellentétben ők még mindig beavatkoznak életetekbe, ők nem ismerik el az emlí­tett törvényt. De, ha a dolgok egy bizonyos időkereten belül sem haladnak előbbre, akkor felhatalmazást kapunk, a konkrét cselekvésre.
Köszönet, SaLuSa!

Mike QuinseyCsatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

Forrás: Katt ide!

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
sze okt 10 2012, 07:33
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. szeptember 21.

Mike Quinsey közvetí­tése


Mivel minden a MOST-ban történik, ezért nem olyan módon látjuk a dolgokat, mint ti, hanem a teljes képre van rálátásunk, ami megmutatja számunkra, hogy ennek a ciklusnak a befejezése a vártak szerint alakul. Amint felemelkedtetek, egy új éra felé fogtok haladni és hasznot húzhattok a magasabb szintű energiákból és magasabb tudatszintetekből. Mindez a nagy gyorsasággal bekövetkező változások idején teljesedik be és végül a sötét lények látóköréből kikerülve felszabadultok. Az új dimenziókban nincs helye a náluk alacsonyabb rezgésű dolgoknak; érzékelni fogjátok a magasabb rezgéseket. Egy különösen újszerű tapasztalás lesz, hogy megismerjétek: minden körülöttetek lévő személy veletek azonos rezgésszinttel rendelkezik és megbí­zhattok bennük, mert minden tekintetben őszinték.

Az aranykor messzire repí­t titeket, és ha valaha felmerült bennetek a kérdés, milyen lehet fent a mennyekben, akkor a leginkább az utóbbihoz hasonlí­tható az aranykor. A teljes harmónia az egész élet során magától értetődő lesz; örömöt okoz életben lenni és megtapasztalni azt. Mivel minden szükségletetek fedezve lesz, a boldogság és az elégedettség szintjén éltek majd, amire eddig csak ritkán volt lehetőség. A dualitás természetszerűleg a képességeitek vizsgáztatását szolgálta, hogy mennyire vagytok képesek az igazság mellett kitartani; ill. hogy az elnyomás ellenére mégis képesek voltatok kiszakadni onnan a Fí‰NY irányába elmozdulva. Tartsátok meg ezt a helyzetet, biztonságban és folyamatában, ne engedjétek, hogy kétség lopakodjon szí­vetekbe, hanem összpontosí­tsatok a magasabb rezgésszintű dolgok irányába. A ti számí­tásotok szerint is ennek a ciklusnak a befejeződése, már csak rövid ideig tart. Támogassatok másokat tudásotokkal, miközben ők is lépésenként felébrednek majd. De hagyjátok meg nekik a saját következtetés levonására való lehetőséget, mert az igazság tudatával meg kell birkózni. Hagynotok kell nekik időt, hogy leellenőrizhessék a régi gondolatmintáikat az igazság új Fényében. Ez természetesen mindenkire vonatkozik, mert soha sem hagytok fel a kutatással, a tanulással. További fejlődésetek egy lassú folyamat, de szellemi vezetőitek gyengéden és nagyfokú megértéssel vezetnek benneteket, ha készen álltok a tudásra. Ebből az okból kifolyólag elfogadott lesz, hogy nem egyformán kész mindenki a felemelkedésre; akkor történik majd meg, ha úgy döntenek. Nem tekintenek majd rájuk, mint „kevésbé sikeresebbekre”, mint bármely más lélek, mert végül ők is elérik azt a szintet, mint mindenki más.

Sok lélek olyan mértékben azonosult az aktuális Föld-i rezgésszinttel, hogy elhatárolódtak valódi énjüktől. Ez várható is volt és lényegi részét képezte tapasztalásotoknak, mert ez volt a valódi kihí­vás, ami mellett szabad akaratotok döntött. De mivel védelmi módszereket fejlesztettek ki a sötét lényekkel szemben és kí­sérleteiknek ellenálltatok, hogy saját szintjükre húzzanak le magukhoz: életben maradtatok. Ők valójában olyan mélyre süllyedtek, hogy teljességében elvágták magukat a Fí‰NY-től. Mégis lenézett Isten SZERETET-e a Fí‰NY teremtményeire, még ha teljesen le is csökkent a mennyisége. A remény, hogy újra a Fí‰NY felé növekednek, biztosí­t számukra minden segí­tséget, hogy visszatérésük teljes mértékben lehetővé váljon.

Ahogyan már utaltunk rá, arra kérünk benneteket, hogy az eltévedt lelkek felé Fénylényekhez méltóan mutassátok ki együttérzéseteket. Természetesen lesznek olyan emberek, akik nem fogják érteni, hogy a legnagyobb szolgálat, amit egy másik lélekért tehettek, az a SZERETET-etek küldése. Lássátok a másikban a Fí‰NY-t, még, ha az nagyon „homályos” is, mint Isteni szikrát, ami megváltoztathatatlan és egyik formából a másikba változva marad fenn. Mutassátok meg, hogy felülkerekedtetek az í­télkezés rossz szokásán és hagyjátok meg a természetes igazságosságot beteljesülni a magasabb törvényszerűségek értelmében, amik gondoskodnak azokról, akiknek elszámolnivalójuk van az emberiség ellen elkövetett bűneikért. Van elég fontos dolog, amin elgondolkodhattok, mi az, amit kiteljesedő jövőtök tartogat.

Kutassatok környezetetekben bizonyí­tékok után, hogyan alakul a bankok helyzete, mert közülük egyesek utasí­tásba kapták kriminális tevékenységük beszüntetését és feldolgozását. Amit ti népességként tettetek, az a hamis viselkedésükre való figyelem felhí­vása volt, amikor kitartóan „zaklattátok” a hivatalokat, hogy tegyenek lépéseket a bankok ellen. Egyre nagyobb publicitást nyer és a végeredmény, hogy egyre többen ébrednek fel közületek és a nagyvállalatokkal kapcsolatos. egyre nagyobb mértékű megbotránkozást vált ki. Tudják, hogy a nép hatalma képes kiharcolni kézen fogható eredményeket. Tehát, még ha nincsenek is jelentős és látható változások, de már most jó részeredményeket értetek el. Sok országban, egyre erőteljesebbek lesznek a tüntetések és a kormányok erőszakot alkalmaznak, hogy leverjék őket. Azonban ez a lépés a tüntetések számát nem fogja csökkenteni és bebizonyí­tjátok, hogy elpusztí­thatatlanok vagytok, ha arról van szó, hogy kiálljatok jogaitokért. Bár nem tudunk bennetetek nyí­ltan támogatni, de ott, ahol békések lesznek akcióitok, szurkolni fogunk nektek.

Egyes akciósorozatok, amik változásokat hivatottak beindí­tani, jól haladnak előre és lehetséges, hogy lesznek közöttük olyanok, amik hirtelenszerűen a médiákban bukkannak fel majd. A sötét oldalon a háborúszí­tók még mindig próbálkoznak egy további világháború kirobbantásával, de ne legyetek riadókészültségbe, mert ez nem lesz megengedett számukra. Ennek megakadályozására lehetőségünk van minden erőnket bevetni, egyes fejlett technológiai ví­vmányunk tökéletesen alkalmas e célra. Valójában már többször használtuk ezt a technológiát, hogy relatí­v békés állapotot tartsuk fenn a Földön, ha bizonyos elemek megpróbálkoznának újra háborúba bocsátkozni egy másik országgal.

Velünk biztonságban lesztek és Földeteket továbbra is teljes körűen fogjuk őrizni. Ha szükséges, bármely személyhez oda tudunk „zoom-olni”, legyen bárhol is a világon; í­gy a sötét lényeknek nincs menedéke. Ha eljön az idő, nem vesztegetjük az időt és elvisszük őket olyan helyre, ahol nem gátolhatják tovább a felemelkedés folyamatát. Pillanatnyilag még benneteket kí­sérünk és tesszük, amit tennünk kell, hogy megszerezhessük a felhatalmazást, hogy „kivonjuk őket a forgalomból”. Tudjuk, hogy eddig csak problémákat tapasztaltatok, de a helyzet megváltozik és eljön a ti időtök, hogy akcióba lendüljetek. í‰lvezni fogjátok védelmünket és biztonságosan haladhattok előre utatokon.

SaLuSa vagyok a Szí­riuszról és látom, hogy ciklusotok hamarosan kiteljesedik. Látom, milyen kitűnő munkát végeztetek, lehorgonyozva a Fí‰NY-t, ami egyre erőteljesebben sugárzik a Földről, mint ahogyan az korábbi évezredek során soha sem volt lehetséges. Folyamatosan mértékben növekszik és biztos vezető lesz a felemelkedésetek idejére. De nem feledkezünk meg azokról, akik még nem állnak készen vagy még nem határoztak ez ügyben, mert ők is részesülnek védelmünkben, amí­g el nem hagyják Földanyát.
Mindannyiotokat szeretünk és látjuk sugárzó Fí‰NY-eteket, akkor is, ha közületek egyesek még nem fejlesztették ki teljes Fí‰NY-üket. Számunkra mindannyian Egyek vagytok, és nem teszünk kivételt senkivel.
Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

Forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
sze okt 10 2012, 07:36
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. szeptember 24.

Mike Quinsey közvetí­tése


A világméretű békemozgalom egyre nagyobb támogatottságot élvez, és ez segí­t másoknak is, hogy felébredjenek abból a szükségszerűségből kifolyólag, hogy követeléseitek megértésének hiányát nem toleráljátok tovább. A siker a ti oldalatokon áll majd, de nem olyan módon, ahogyan ti azt vártátok volna. Mi is szereplői vagyunk ennek a játéknak és megengedett számunkra, hogy támogassuk a Fénymunkásokat. A fő fókuszpont jelenleg a kormányhivatalok szükséges változtatásain van, hogy a megfelelő emberek vállalhassák a felelősséget jövőtökért. Majd ha egy országnak sikerül minden olyan eddigi embert eltávolí­tani pozí­ciójából, akik nem képviselik a lakosság javát, akkor máshol is feltámad az igény az ilyen tí­pusú változásokhoz. Az energia, a sötét lények hatalomfosztását illetően megállí­thatatlan lesz, és általában véve, ennek ők is tudatában vannak, tudják, az idejük lejárt. Egyrészt úgy tűnik, reménytelen káosz uralkodik a világon, de a külső felszí­n alatt ti vagytok az új kor „bábaasszonyai”, ami már várakozik, hogy a régi időszak helyére léphessen.

A régi „Status Quo” [fennálló állapot] már tarthatatlan, mert annak teljes alapstruktúrája magába roskad. Semmilyen erőlködés, semmilyen pénzmennyiség sem képes tovább életben tartani és sok köztiszteletben álló személy is szintén vele bukik. Már zajlanak az igazságszolgáltatási akciók, hogy további jól ismert nevek kerüljenek nyilvánosságra, akik kriminális tevékenységbe keveredtek. Egyes főbűnösök még mindig képesek mások mögött megbújni, akik elvégezték számukra a piszkos munkát. De a végső elszámolásnál, senki nem menekülhet az igazságszolgáltatás elől, hanem felelősségükről kell szí­nt vallaniuk a magasabb autoritások előtt. Ők mind ismeretesek számunkra – ahogy minden tettük az Akasha-Krónikákban feljegyzésre került.

Minden lélek minden gondolata és minden cselekedete automatikusan ismertté válik, de az ehhez való hozzáférés, engedély nélkül nem lehetséges. De figyelembe lesz véve, amint a magasabb birodalmakba emelkedtek, ahol visszatekintetek az életetekre és döntötök abban, mi az, ami szükséges lesz számotokra, mi az, ami segí­t benneteket a továbblépésben. Egyes emberek számára értelmetlennek tűnhet saját élete, de valójában közületek mindenki pontosan tudta, mi volt az inkarnációtok előtti terv. Ebből az következik, hogy akkor cselekedtek a leghelyesebben, ha a legjobbat hozzátok ki életetek kihí­vásaiból. Ha hibáztok, ne próbáljatok kesztyűs kézzel bánni magatokkal, mert senki nem várja el tőletek, hogy tökéletesek legyetek. Tévedésekkel és vizsgákkal van dolgotok, hogy a hiányzó részeket kipótoljátok és felemelkedjetek rajtuk, tovább haladva a személyes fejlődés útján. Minden lélek ilyen tapasztalásokon megy keresztül és sokan találkoznak össze ebből a célból, hogy egymást segí­tve közösen vigyék sikerre a feladatot.
Természetesen a mostani életciklus bizonyos tekintetben más, mint a korábbiak, mert megpróbáltok régi, kérdéses dolgokat tisztázni, amiről eddig nem volt tudomásotok. Egyértelműen nagyon fontos időket éltek, a felemelkedésre való felkészülés tekintetében nagy támogatottságot élvezve. Szeretnénk minél több lélek felemelkedését látni, hogy kiszállhassanak az „újjászületés körhintájából”. Ha ez teljesül, akkor jövőtök irányí­tása a ti kezetekben lesz majd; meglesz a döntéshez való jogotok, hogy mit szeretnétek következő lépésként tenni. Ekkor már arról is dönthettek, meddig szeretnétek egy bizonyos testen belül tartózkodni; és ezen a ponton szeretnénk emlékeztetni benneteket, hogy a magasabb dimenziókban már nem öregszik olyan mértékben a test, mint azt ti most tapasztaljátok. Egy ilyen mértékű szabadság élvezete lelkesí­thet benneteket, hogy megtegyetek minden szükséges lépést, hogy az alacsonyabb rezgésszintről felemelkedjetek.

A legtöbb lélek elérte már saját rezgésszintjének legalacsonyabb pontját és í­gy fejlődésük újra elindulhat felfelé, hogy újra elérkezzenek oda, ahova igazából tartoznak. Lehet valódinak érzékelitek mostani dimenziótok tapasztalatait, de a valós életetekkel szemben, ez csak illúzió. A Fí‰NY-ből származtok és hatalmas teremtő erővel rendelkeztek. Ha újra felemelkedtek, ismételten megtanuljátok, hogyan kontrolláljátok hatalmatokat és megtanuljátok, hogyan kamatoztassátok ezt az erőt a közösség jólététét szolgálva. Valós „Isteni lényekké” váltok, ezért már most arra összpontosí­tsatok, hogy valójában mihez szeretnétek kezdeni életetekkel! Időközben már tudatában kell legyetek, hogy ott érhettek el kiváló eredményeket, ahová az energiátok irányí­t benneteket.

í‰letetek úgy tűnhet „véletlenek” irányí­tják, de azok pontosan az általatok bevonzott történések. Léteznek törvényszerűségek, amik figyelembe veszik ezeket az aspektusokat, attól függetlenül, hogy ennek tudatában vagytok-e vagy sem. Nem szükségszerű tudnotok milyen aspektusokról van itt szó, hanem egyszerűen arra kell ügyelnetek a másokkal való interakció során, hogy úgy viselkedjetek velük, mint ahogyan azt ti is elvárnátok. Próbáljátok fokozatosan elfogadni embertársaitokat, akikkel „egyek” vagytok, mert valójában mindannyian énetek részei és ezen a módon vagytok egymással összekapcsolódva. Már túl rég óta nem értik az emberek ezt a más lelkekkel összekötő kapcsot; de ha ti elfogadjátok, hogy mindannyian „Isteni szikrák” vagytok, meg fogjátok érteni, miért van ez í­gy. Mi a Fény Galaktikus Föderációja teljes mértékben ismerjük az igazságot és ezért állunk minden civilizáció szolgálatában. Ez természetes kí­vánságunk, hogy segí­tsünk azoknak, akik hasonló cipőben járnak, mint ti.

Elengedhetetlen és kí­vánni való, hogy végül minden lélek elérjen egy pontra és visszatérjen a FORRíS-hoz. Ez a kí­vánság bennetek is ott van, függetlenül attól, hogy ennek tudatában vagytok vagy sem, ez egyfajta hajtóerő, ami felemel és egyre tovább visz utatokon. Rá fogtok eszmélni erre és a közeledő felemelkedés ezen csodás utazásnak csupán egy mérföldköve lesz. Bár végetlennek tűnik ez az út, de vegyétek figyelembe, hogy nemsokára olyan dimenziókban tartózkodtok, ahol „Minden Most Van”. Az időnek, ahogyan azt ti ismeritek, nem lesz jelentősége, bármit is tegyetek, nem lesz időbeni jelentősége, mert a múlt, a jelen és a jövő tulajdonképpen „Mind Egy”. Figyelemre méltó koncepció, ami megengedi számotokra, hogy kövessétek szí­vetek hangját, í­gy oda mehettek, ahová csak szeretnétek. Egyes lelkeknek nagyon megkedvelt emlékeik vannak a korábbi történelemből származó életciklusokból és még egyszer visszatérnek oda, hogy még erőteljesebben átélhessék őket.

Engedjétek át magatokon az érzést, milyen lesz majd a felemelkedés utáni élet, mert akkor az életetekben bekövetkező változásokra könnyebb lesz ráhangolódni. Ennek kétségtelenül í­gy kell történnie, hiszen ezekről a szintekről érkeztetek jelenlegi dimenziótokba. Ha végre nyí­ltan meglátogathatunk benneteket és néhányatok meghí­vhatunk űrhajóink fedélzetére, akkor í­zelí­tőt kaphattok majd az életről, ami rátok vár. A változásokra nagy szükség van és egyes kötelességek, mint szükségtelen dolgok eltörlésre kerülnek, például, hogy életetek legtöbb részét munkával töltsétek, hogy létezhessetek [ford. megj. előteremtsétek a mindennapi megélhetéshez szükséges dolgokat]. Végre lesz elegendő időtök saját magatokra és másokra, ami elégedettséget okoz. Csúnyaság, széttöredezettség és tökéletlenség nem létezhet a magasabb rezgésszinteken, í­gy ott kizárólag a szépség, a kiegyensúlyozottság és a harmónia uralkodik.

SaLuSa vagyok a Szí­riuszról és örülök, hogy ezúton vehettem fel veletek a kapcsolatot. í‰n – magától értetődően – egy vagyok a sok közül, akik megpróbálják szükségleteiteket ebben a fontos időszakban figyelembe venni. Egy napon, a nem oly távoli jövőben találkozni fogunk egymással és ez mindannyiunk számára boldog pillanat lesz!

Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
sze okt 10 2012, 07:38
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. szeptember 26.

Mike Quinsey közvetí­tése


Miközben érzitek, hogy az idő gyorsabban telik, a megjósolt óriási földrengések és más fizikai történések nem olyan módon váltak valóra, mint azt sokan lefestették. Ez a kimenetel részben nektek is köszönhető, hiszen ti hoztátok a Fényt a Földre és ez a dolgok egyfajta csillapodásához vezetett. De ez azonban nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem lesznek tapasztalható fizikai változások. Ha saját rezgésszinteteket képesek vagytok a következő hetekben magas ní­vón tartani, akkor a körülményekhez viszonyí­tva egy enyhébb lefolyását biztosí­thatjátok ciklusotoknak. Természetesen mi is befolyásoljuk a dolgok menetének irányát, mert fenntartjuk a békés időszakot. Igen –egyes országokban valóban folynak még harcok, de nem megengedhető, hogy ezek nagyobb, bolygó szintű méreteket öltsenek.

Talán furcsán hangzik, ha azt mondjuk, hogy megvalósí­tjátok a Földön békét, de ez í­gy van, mert egyre több ember követeli a békét saját szabadságával egyetemben. Sok országban megfigyelhető, hogy lecsengenek a harcok, mert a katonai személyzet kifejezésre juttatja meggyőződését, hogy eljött az ideje minden háború beszüntetésének. Felismerik, hogy a háború az önvédelem határain túllép és egy értelmetlen cselekedet, ami aligha vezet maradandó pozití­v eredményhez. Ehelyett gyűlöletet teremt és azok, akiknek embertársaik és országuk veszett oda a harcokban, bosszút hordoznak szí­vükben, amí­g az be nem teljesül. Nem igaz Kedvesek, hogy ti voltatok, akik a terroristákat életre keltettétek, akik a világ csapásává nőtték ki magukat őrült önpusztí­tó és gyilkos tetteikkel.

Nem szeretnénk, ha feltartóztatna benneteket a világotokban még jelen lévő negativitás, de tudnotok kell, hogyan keletkezett. Természetesen a sötét erőknek is szerepe van, hogy fenntartsák ezt az állapotot, történelmileg nézve és a mai időkben is ők azok, akik a nemzetek között háborút szí­tottak/szí­tanak. Ez megszűnik a felemelkedéssel, mert ekkor egy olyan szint felé mozdultok majd, ahol ennek a negativitásnak egyáltalán nincs létjogosultsága. Azok a lelkek, akik azt hiszik, hogy a céljaikat, mint a hatalmat és a pénzt nem tudják feladni, az alacsonyabb dimenziókban maradnak- együtt azokkal, akik még nem világosodtak meg. Mégis, tőlük sem tagadják meg a Fí‰NY-t, mert semmilyen fáradtságot nem ismerünk, hogy visszatalálhassanak a Fényhez. Egy napon visszatérnek - mint minden lélek, aki azt végül újra elismeri hazájának.

Eközben megnyí­lik a felemelkedés ösvénye és a változás, ami a továbbjutáshoz szükséges, körvonalazódik lassan. Következésképp a dolgok nem gyors lefolyásúak, mert bizonyos célokat szükséges elérnetek, mielőtt oda érkeznétek. Szövetségeseink továbbra is szí­vvel és lélekkel dolgoznak és nemsokára láthatóak lesznek az eredmények is. Mint azt már elmondtuk, senki nem akadályozhatja meg, hogy „az utolsó függöny” ne gördüljön le (az eddigi realitásé) és hogy az Illuminátusok ne tűnjenek el örökre az életetekből. A tudatszintjeitek egyre növekednek és egy nagy ugrással előre fel fogjátok ismerni, hogy felemelkedtetek. Akkor nem lesz több bizonytalanság kedélyetekben, mert tudni fogjátok, hogy a korábbi állapototokhoz képest mérhetetlenül megváltoztatok. Ne engedjétek, hogy az aggodalom kedveteket szegje; ragaszkodjatok ví­ziótokhoz, mert í­gy akkor a valóságotokká válik.

í‰ljetek a „most”-ban és várjátok ki, mikor válik szükségessé mindennapos gondolatmintáitokat megváltoztatni, hogy alkalmazkodjatok a manifesztálódó új kor szelleméhez. Megfelelő időben fogtok róla tudomást szerezni és megbí­zhattok majd e tudásban, hogy tovább visz utatokon. í‰rzékeitek a földöntúli dolgokra élesednek és kiszélesednek az új energiák által, amit magatokba felvesztek. A legjobban annak a változásnak fogtok örülni, hogy testetek ténylegesen nem betegszik meg. í‰s ez ismételten csak egy változás lesz a sok közül, ami életminőségeteket gyorsan emeli majd. Azt is mondhatnánk, hogy „még nem éltetek igazán”, amí­g nem tapasztaljátok meg a magasabb dimenziókat. Ez a más lelkekkel való kapcsolatot érinti leginkább. Megtapasztaljátok, hogy Mindenki a SZERETET-ben és Fí‰NY-ben egyesülve, boldogan és teljes harmóniában él együtt.

Mi a Fí‰NY Galaktikus Föderációja saját tapasztalatból beszélünk, mert mi ezt a szintet éljük meg, amihez ti közelí­tetek. Mi egy örömteli környezetet tapasztalunk meg, amiben minden életforma kölcsönhatásban él egymással. A különböző életformák közötti interakcióban nem létezik félelem, mert ott minden élet a bizalmon alapszik. Következésképp ott senki nem érzi magát elnyomva vagy kitaszí­tva, hanem Mindenki szabadon, örömtelien és nagy boldogsággal fejezheti ki magát. Az alacsonyabb rezgésekkel kapcsolatban álló gondolatok, ott már nincsenek kihatással a hangulatotokra, mert a tiszta és romlatlan dolgokra összpontosí­tunk, amik menetesek a negativitástól. Ha ebben a világban élnétek életeteket, akkor nem szenvednétek semmiben hiányt, mint ahogy az unalmas időket sem ismerünk. Annyi minden vár felfedezésre és ahogyan emelkedtek egyre följebb, csak a „csillagos ég lesz a határ”, mint azt mondani szoktátok.

így Kedvesek, hozzátok ki a legjobbat az utolsó napjaitokból az eddigi Földeteken. Még mindig sok szépséggel és energiában bővelkedő helyekkel rendelkezik. Az érzékenyebbek köztetek tudni fogják, mire gondolok. De szintén vannak olyan területek, amik szörnyen szennyezettek, abból az okból kifolyólag, hogy évszázadokon keresztül háborúk és konfliktusok alacsony energiáinak voltak kitéve. A felemelkedése előtt ezek a területek megtisztí­tásra kerülnek, ami már megkezdődött. Hogy segí­tsünk nektek, a Földön kí­vülről is tudunk dolgozni, de ha megtörténhetne a találkozásunk, akkor ezt a vállalkozást közösen folytathatnánk. Fölanya egy rendkí­vül türelmes lény volt, miközben életciklusotok utolsó szakaszát kí­sérte. í‰rzékeli és örül a vele való kapcsolatfelvételnek, amikor újra olyan közel kerültök egymáshoz, mint a régi időkben. Ez a közeljövőben meg is történik, ha megértitek a többi életformával való kapcsolat lényegét.

Ti mindannyian azért születtetek, azért kerültetek ide a Földre, hogy élvezhessétek a Teremtőtől származó nagyvonalúságot és szépséget és hogy megtanuljátok, hogy tudjátok egymást támogatni. Sajnos az utóbbi időben eltávolodtatok a természettől és elfelejtettétek mennyire szükségetek van egymásra. Ez is megváltozik, és sokan felismerik az ember helyét a Földön - ahogyan annak jelentőségét, hogy az ember minden életforma felvigyázója a Földön. A buddhisták ismeretesek az együttérzésükről és megmutatták, hogyan lehet a természettel harmóniában élni. Egyesek közületek ennek is tudatában vannak, és mások számára jó példával járnak elő, hogy mások is megteremthessék a természettel való őszinte kapcsolatot.

SaLuSa vagyok a Szí­riuszról és kérlek benneteket, bizakodva haladjatok tovább utatokon. Nincs semmi, ami az új korral kapcsolatos és amitől vissza kellene riadni, mert az új kor megtestesí­ti mindazt, amit egyáltalán csak kí­vánni tudtatok. Felkészülünk, hogy bemutatkozhassunk nektek, függetlenül attól, erre milyen körülmények között lesz lehetőség és ezt olyan módon tesszük meg, hogy senkiben ne keltsen félelmet, hisz ez távol áll tőlünk: mert mi SZERETETTEL és Fí‰NNYEL érkezünk hozzátok!
Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
p okt 19 2012, 05:35
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. október 1.

Mike Quinsey közvetí­tése


Egy új hónapba léptek át - és ha visszapillantotok, észreveszitek milyen gyorsan telt el az idő. Ebben az időciklusban Fénymunkásként sokat tettetek, hogy megemeljétek a tudatszinteteket és ennek eredménye egy magas fokú ébredés lesz. Ez egy nagyszerű teljesí­tmény az Illuminátusok háttérténykedései ellenére, akik félelmet akartak kelteni bennetek és megpróbáltak mindenkit összezavarni. Nem tapasztalhattátok a széles körű letartóztatásokat, ahogy tulajdonképpen az elvárható lett volna, de ennek ellenére továbbra is közelednek a már emlí­tett változások. A hátráltatások megmutatták, mennyit tanultatok hozzá, amikor belső fókuszotokat a fontosabb dolgokra: saját fejlődésetekre helyeztétek át. Nem „önző” saját lényünkről elgondolkodni, mert senki sem készí­thet fel jobban benneteket a felemelkedésre, mint ti magatok, az mellet, hogy már rengeteg útmutatást kaptatok ezzel kapcsolatban.

A külső történések a saját fejlődésetek számára nem olyan fontosak, de lehetőséget nyújtanak megérteni, hogy mit tartogat számotokra a jövő. Ez az, amire igényt tarthattok, mert rászolgáltatok, hiszen növeltétek saját rezgésszinteteket és ez a további Fí‰NY-be való emelkedéseteket tükrözi vissza. Nem dönthettek egyszerűen „csak úgy”, hogy fel akartok emelkedni és ezt sikerre viszitek, anélkül, hogy a szükséges igyekezetetekről ne tettek volna tanúságot. Ebben nem szükséges a számtalan információ beszerzése, annak ellenére, hogy nagyon nagy mennyiségben áll rendelkezésetekre, amik segí­tenek az értelmetekkel való munkában [a megértésben]. Fontos a belső tartásotok, hozzáállásotok és a kérdés megválaszolása, hogy képesek vagytok-e körbetekinteni és elfogadni, hogy mind Egyek vagytok. Ez egy messzire kiható élmény és segí­teni fog nektek egy magasabb tudatszint megélésében/létrehozásában.

Ha ráleltek a Fénymunkások ösvényére, akkor jó úton haladtok a beteljesedés felé. Ez nem jelenti azt, hogy taní­tómesterekké vagy mások szócsövévé kell válnotok, hanem hogy a saját példátokon át váltok sugárzó Fí‰NYEKKí‰. Ezen a módon lesztek képesek másokat felébreszteni, éppen ahol tartózkodtok, pl. egy barátságos szóval, mert annak lényegesen nagyobb hatása van, mint azt sejthetnétek. Természetesen Ego-tokkal boldogulnotok kel, ami továbbra is próbálkozni fog „régi éneteket” fenntartani, ha a legkevésbé gondoltok is rá, milyennek voltatok korábban. Ezen a téren lesznek igazán kézenfoghatóak a változások, amikor kiemelkedtek az alacsonyabb rezgésszintről, illetve mindabból, ami annak velejárója. Ez egészen addig kihathat, hogy új barátaitokat nagy gonddal választjátok meg, akik jobban illenek hozzátok és akik a bennetek végbemenő változásokat erősebben érzékelik. Az alacsonyabb rezgésszintű lelkek gyakran durvák és negatí­v cselekvési módokat részesí­tenek előnyben, amiért kényelmetlenné válik a velük való kapcsolat, Minél tovább fejlődtök előre, annál jobban fogjátok tudni, hogyan védjétek meg magatokat velük szemben.

A kölcsönös vonzás törvényszerűsége alapján természetszerűleg a hasonló rezgésű lelkekhez fogtok vonzódni. Ezek olyan barátságok, amelyekben egymást segí­thetitek az előbbre jutásban és ez nagy valószí­nűséggel a felemelkedésben és minden utána következő dologban fog kiteljesedni. Az ilyen kapcsolatok nagyon erősek lehetnek és arra utalhatnak, hogy már többször töltöttetek korábbi időszakokat együtt és ugyanabból a csillagcsaládból származtok. Gondoljatok arra, hogy minden lélek egy másik civilizációból érkezett a Földre és ti is annyira vagytok csak földönkí­vüliek, mint a többiek. Valójában nagyon otthonosnak érezhetitek a gondolatot, hogy velünk találkozzatok. í‰s idővel bemutatják nektek az igaz családotokat, akik követték fejlődéseteket és elképzelhetetlenül boldogok lesznek, ha újra láthatnak benneteket.

A Föld a ti teszt-itt-tartózkodásotok volt és alacsony rezgésszintjével alig kí­nált esélyt, hogy megismerjétek valódi önmagatokat. Mint minden más lélek teljesen belemerültetek az életbe, anélkül, hogy tudtátok volna: az igazi valóságtól el vagytok különí­tve. De valójában ez volt a cél, hogy teljes mértékben szembenézhessetek az alsóbb dimenziók kihí­vásaival. Nagyon összezavarhatott és lehangolttá tehetett volna benneteket, ha tudtatok volna valamit a hátatok mögött hagyott életeitekről, amikor először inkarnálódtatok a Földre. Ez most másként van, mert újra visszatértek a Fí‰NY-hez és megértitek a valódi eredeteteket, mint erőteljes lelkek, hatalmas teremtő képességekkel. Ha felemelkedtetek, képesek lesztek ezeket az erőket ismét használni, mert addigra megbí­zható és tudatos lelkekké váltok.

így haladjatok Kedvesek, tovább előre a felemelkedés irányába és ne hagyjátok magatokat eltérí­teni a rajtatok kí­vül történő dolgok miatt. Valójában minden halad előre, hogy ennek a ciklusnak a feltételei a felemelkedéshez biztosí­tva legyenek; minden megí­gért dologból mindannyian profitálhattok majd. Ne pazaroljátok energiátokat más dolgok miatti aggódással, mert minden beteljesül számotokra – a hibátlan Isteni terv szerint. Biztosí­thatunk bennetek, hogy a Föld tisztulási folyamata akkor is zajlik, ha arra nincs sok bizonyí­tékotok. Közös akcióink vannak a szövetségeseinkkel és nem csak az egyensúlyt tartjuk fenn a Földön, hanem megakadályozzuk a további károk keletkezését. Nemsokára erősen felgyorsulnak a történések, mert új berendezések kerülnek nyilvánosságra és amint a Földre érkezünk minden még gyorsabban zajlik majd.

Ahogyan felismerhetitek, továbbra is sürgetjük szövetségeseink munkájának eredményességét, amit a sötét erők útból való „eltakarí­tására” áldoznak. A sötétek nem vesztegethetik tovább az időt arra, hogy bár beismerik vereségüket, de tovább arrogáns módon folytatják katonai akcióikat további haláleseteket és rombolást okozva. Felmerül bennünk a kérdés, mennyi ideig tart mí­g államvezetőitek megértik, hogy a háborúk soha semmilyen problémát nem oldottak meg. Ellenkezőleg, csak felnagyí­tják a problémákat addig a fokig - ami már gyakran megtörtént- amí­g egy mérhetetlen, emberi életeket követelő veszteséggel járó világháborút nem robbantanak ki. Válaszul küldjetek SZERTETET és Fí‰NYT az olyan helyekre, ahol nagy a veszélyeztetettség, különösen a közvetlenül részt vállaló államfők irányába. Minden bizonnyal segí­tetek ezzel és itt lép a Fí‰NY erejével kapcsolatos teljes bizonyosságotok a képbe.

A SZERETET a lehető legerőteljesebb energia és a jelenlegi sí­kotokon a „SZERETET-et” a gyógyí­tó folyamatoknál érzékelitek, ami alacsonyabb energiák jelenléte ellenére is működik. De szükségetek van bizalomra és értelmi képességre; különben a gyógyí­tó energia nem tudja elérni a benne rejlő maximális erejét, amit különben képesek vagytok adni magatokból. Közismert dolog, hogy az anyai szeretet képes gyógyí­tóan hatni – egy további példa, mire képes a szeretet. Mindegyikőtök képes bizonyos fokig a gyógyí­tásra; de gyakran ezt kétségbe vonjátok, í­gy nem tud teljességgel rendeltetése szerint működni. Legyetek pozití­vak és tegyétek hozzá részeteket, hogy a Föld és rajta minden élet felemelkedhessen. Gondoljatok arra, hogy a Földel és a sok életformával együtt kell emelkednetek, akik szintén készen állnak a továbblépésre. Nem utolsó sorban gondolunk itt az állatokra, akik közül sokakat háziállatként tartotok, akiket megszelí­dí­tettetek, hogy szükségleteiteket kielégí­tsék.

SaLuSa vagyok a Szí­riuszról és tolmácsolom minden barátotok és családotok SZERETETí‰T űrhajóink fedélzetéről.
Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
p okt 19 2012, 05:37
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. október 3.

Mike Quinsey közvetí­tése


Mint azt kétségtelenül észreveszitek, a világnépesség körében egyre nagyobb méreteket ölt a nyugtalanság. A nemzetek már megelégelték a bankárok vakmerőségének való kiszolgáltatottságot, ami az érintett országokban komoly megszorí­tási intézkedésekhez vezettek. A kormányok tartanak a nép erejétől és tudják, ha nem engednek álláspontjukból, kénytelenek lesznek a problémák más megoldásához folyamodni. Hosszútávon a tartozások elengedése a teljes körű válasz, de ki kell várnotok, hogy ezt a felismerést el is fogadják. Benneteket, mint népet, szándékosan a szükség fogságába ejtettek- az Illuminátusok szándéka szerint, hogy függjetek tőlük. Ezen a módon tudták megszabni nektek, milyen előrelépéseket tehettek az életetekben.

Ezt a hatalmi játszmát még mindig játsszák, de a mérleg serpenyője - a felébredésükre való tekintettel - a nép felé mutat, annak ellenére mennyire félrevezettek benneteket, hogy a sötét erők a markukban tarthassák életeteket. Mint szuverén lények, egy lényegesen jobb életminőséget érdemeltetek volna és kormányaitok rendelkeznek olyan eszközökkel, amik „több mint megfelelőek” lettek volna ennek a célnak a megvalósí­tására. De a hatalmasak és gazdagok elnyomtak benneteket, hogy fenntarthassák a társadalmon belüli saját pozí­cióikat. Ha a vagyont újra elosztják, meglátjátok majd, hogy elegendő lett volna az egész világnak, ami lehetővé tette volna az örömteli, teljes értékű életet mindenki számára. A változás visszahozza a bőséget és a jólétet, nagy segí­tség lesz és időben érkezik majd életetekbe. Nekünk a Fí‰NY Galaktikus Föderációjának is lesz szerepe ezekben és a hozzá való szükséges tervek is elkészültek.

Mint ahogyan ti, mi is várakozunk a megfelelő előrelépésre, hogy tovább haladhassunk a veletek vállalt felelősségünk teljesí­tése okán, amivel biztosí­thatjuk: a felemelkedés útja gyorsabb ütemben nyí­lik meg majd előttetek. Ezért szeretetnék kihasználni az alkalmat, ebben a gyorsan közeledő végső időszakban, hogy a Földre jöhessünk, mert a mi technológiánk fogja lehetővé tenni a kommunikáció effektí­vebb szintjére való emelését. Ekkor a világ összes népe felé üzenhetünk, akik a saját anyanyelvükön hallhatják mondandónkat. íltalában véve biztosí­tanunk kell, hogy mindenki tudjon valamit a felemelkedésről, ill. hogy legyen lehetősége a részvételben. Egyesek természetesen egyáltalán nem mutatnak érdeklődést ez irányban; de legalább nem állí­thatják majd, hogy nem is tudtak róla semmit.

Látjuk, hogy a Fí‰NY felé törekvők és a továbbra is alacsony energiákban fogva tartottak között egyre nagyobb a szakadék. A felébredés egyre jobban kiszélesedik és sok lélek felismeri fokozott potenciálját, ami lehetővé teheti életének jobbra fordulását. A hiányos Istenben vetett hit nem gátolja szükségszerűen a felemelkedést, mert köztük sokan vannak, akik szí­vükben barátságos és rendes emberek. Amik ti „legbelül” vagytok, az ami igazán számí­t; mégis meg kell ismételten emlí­tenünk, hogy úgy bánjatok másokkal, mint saját magatokkal. Sokszor felhí­vjuk figyelmeteket, hogy „Mindannyian Egyek Vagytok” és ha ezt el tudjátok fogadni, akkor a többi lény iránt érzett SZERETET-etek által vezérelve tovább folytatjátok utatokat a Fí‰NY-be. Egészen egyszerű és egyáltalán nem komplikált magatokon dolgozva tovább fejlődnötök és ezzel együtt egy magasabb tudatszintet is megtapasztalnotok.

Egy pillanatig se kételkedjetek abban, hogy nagy erővel bí­ró lelkek vagytok és kamatoztassátok képességeteket egy magasabb szintű, korlátok nélküli létezés elérésére. Képesek vagytok azzá válni, akik lenni szeretnétek, de a siker érdekében erre törekednetek is kell. Nem ok nélkül utalnak rátok, mint Isteni lényekre /”Istenekre” és sokan közületek el is érték a mesteri fokozatot. A közeljövőben felismeritek valódi identitásotokat, valamint a tényt, hogy dualitásbeli tapasztalataitokból kifejezetten profitáltatok. Tovább mentek a tapasztalatszerzés útján, de a magasabb dimenziókban a fejlődés [evolúció] lényegesen lassabb tempóban zajlik. Mert ott nem vagytok a mindennapi kihí­vásokkal konfrontálva, mint ahogy azt jelenleg tapasztaljátok – de a lehetőséggel sem, hogy nagy sebességgel fejlődjetek előre, mint most.

Egy ilyen hosszú idő után az alacsonyabb rezgésszinten tartózkodva egy örömteli váltás lesz a békésebb dimenziókba való tartózkodás, ahol lazí­thattok és örömben élhettek. Sok olyan szint létezik, amerre fejlődhettek és köztük mindegyik fokozott saját rezgéssel rendelkezik, ahol több Fí‰NY van jelen. Végül kinövitek a szükségszerűséget, hogy további (fizikai) formákat öltsetek magatokra, de szükség esetén természetesen használhatjátok majd őket. Nem fogtok azon nyomban minden egyes előnyt megtapasztalni, de gyorsan lecserélődnek a magatok mögött hagyott dolgok. A harmadik dimenziós irritáló kötelességek és az örömtelen életminőségek akkora már nem léteznek többé, í­gy minden csodás és kielégí­tő élmény lesz számotokra.

Szemeteket továbbra is tartsátok az élet „fényes oldalán”, akkor is, ha betegségben vagy más miatt szenvedtek, mert ez nem fog már sokáig kí­sérni benneteket utatokon. Testek már most átváltozóban van és saját rezgésszintetek olyan erőteljes lesz, hogy kiteljesedhet az átalakulás. A tökéletes test gondolata segí­teni fog a megvalósí­tásban, mert amire ráfokuszáltok, azt fogjátok létrehozni. Ezért bátorí­tunk benneteket, fokuszáljatok a Fény-re és ne az alacsonyabb energiával rendelkező dolgokra. Ne vonjátok kétségbe képességeiteket, mert gondolataitok erejével hozhattok létre dolgokat. Ha ezt kollektí­van hajtjátok végre, az energia ennek megfelelően exponenciálisan megnövekszik és tovább ragad magával benneteket a felemelkedés. Ez pedig a sok forrásból származó Fí‰NY által tovább fokozódva – a Földön túlról is – ér el hozzátok.

Folyamatosan informáltunk benneteket arról, hogy Barack Obama – mint fokozottan spirituális lény – kiválasztott a tekintetben, hogy megnyerje az elnökválasztást. Meg fogjátok tapasztalni, hogy a jelenlegi helyzet szerint ez a pozí­ció biztosí­tottnak tekinthető és ez azt is jelenti, hogy a választások utáni időket kivárva rátérhetünk a hivatalos felfedés kérdésére. Ez az esemény bevezet majd sok nagy horderejű változást és végre tanúi lehettek a sötét erők összeomlásának. A kölcsönlopott időt felélték és tulajdonképpen már korábban távozniuk kellett volna, de megpróbálták a nyilvánvalót tagadni: miszerint a Fí‰NY mindig győzedelmeskedik. í‰s mindazon emberek apátiája, akik nem ismerték fel, mennyire elrabolták szabadságukat sem volt segí­tségükre.

SaLuSa vagyok a Szí­riuszról és szeretnélek informálni benneteket, hogy továbbra is azon dolgozunk, hogy eltávolí­tsuk a sötét erőket pozí­cióikból, akik nagyon régóta támaszpontokat üzemeltetnek Földeteken. Nem megengedett számukra további itt tartózkodásuk, mert nincs helyük a felemelkedési folyamatban. Létezésük alapvetően egy több évezredes hagyományon nyugszik, ami feljegyzett történelmetekben megtalálhatók. Mint azt közületek sokan tudják, az Amerikai Egyesült íllamok kormánya egy korábbi megegyezésben megengedte a szürkéknek [greys], hogy a Földön tartózkodhassanak; de most már nekik is el kell hagyniuk a Földet.

Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Oldal:       >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System