:: Fórumok :: Sewaja ezoterikus fórum :: Jövendölések, Dimenzióváltás, 2012 tudatváltás
 
<< Előző téma | Következő téma >>
2010. - Amikor a csodák megkezdődnek
Oldal:       >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Solyom
szo júl 28 2012, 09:00
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
2010. - amikor a csodák megkezdődnekírta: Nász János

2010. Az egységbe mozdulásunk megkezdődött
A csoport mondja: (lightworker/fénymunkés group/csoport: steve rother által)

2009. December
A big bang, vagy az, amit annak hiszünk egy láncreakció volt,
Apró robbanások sorozata, hogy elkezdődjék az illúzió játék, egy
Idővonal, amivel az angyalok majd dolgozni tudnak.

A polaritást csak mi tanuljuk itt a földön. (irigylésre méltó
Helyzetben vagyunk)

A robbanások következtében kis isten darabok jöttek létre,
Szabadultak fel az egészből, és elkezdtek formálódni, formákat
Vettek, sűrűsí­tettek magukba, és ezzel jött létre a végesség
Illúziója. Isten darabkái í­gy kezdték el játékukat egy idővonalon
Játszani . Az isteni látó

Körük egyre beszűkült, és egy „szemüveget” vettek föl magukra. Ez a
Szemüveg a helyzetüknek megfelelően fordí­totta le az energiákat. Azt hogy
Az otthon tökéletessége nem rájuk vonatkozik, elkülönültek tőle, az egy
Másik valóság, másik dimenzió.

Mivel az angyalok nem engedtek mozgásteret a gondolataiknak,
Időt helyeztek el, alkottak meg, hogy lássák saját gondolataik
Megvalósulását a játékban. Lineáris és körkörös időt,
(ciklusokat)

Hogy lássák és meg tudják tapasztalni önmagukat, mindig
Másképp, hogy egy-egy játékrészben mit tudtak megvalósí­tani.
Az eredeti energiarobbanás egy olyan helyre tolta el a
Világegyetemet, ahol az még soha nem létezett,amit még nem tapasztalt meg.

Az eredeti kiáradás (vö: brahma lélegzete), mára már nem bőví­thető
. ítlépte azt a határt, ameddig terjedhet, és újra az összehúzódás
íllapotába indult el.kezd minden az egybe,az egységbe visszatérni és visszahúzódni
A kontraszt helyett újra a hasonlóságok (hasonló rezgés a hasonlót vonzza)

Kerülnek fókuszba, mi az, ami azonos bennünk, minden létezőben
. (egységbemozdulás, egységbehí­vás az elkülönülés tapasztalása után) az
Energia már nem az eltolatásban áramlik, hanem a teremtő központba vonz

Vissza mindent. (a teremtő központ is megváltozott ettől a kí­sérlettől. V.ö.: a
Fény elrejtésnek kí­sérlete, frekvenciakiegyenlí­tés, a dupla polaritás kí­sérlet
E, az elkülönülés játékának meg

Tapasztalása, amely új isteni teremtő energiát hoz létre, és kiemelt szerepe
Volt ebben a tejút galaxisnak, naprendszerünknek a földnek, de minden
Univerzum játszik benne).

A polaritást, a bolygó (a teremtő akarat által) most egy irányba
Hí­vja .(trialitás: ez az új

Teremtő játékunk, az energiaegyensúly, energiabéke, az itt és most
Pillanatában egyszerre gyermeknek, érett felnőttnek, és bölcs emberi
Angyalnak lenni a fizikai test megtartásával

. A jelenlét széthúzott pontjai is egyidőbe mozdulnak vissza.
Az érzékelésünk átvált a belső, a teremtő időre, ami a mindig

Mostban zajlik,és egységbe mozdí­tja minden életünk megélt összes tapasztalatát,
Amelyekből bármit felhasználhatunk, szenvedélyünk szerint azok lehetünk,
Amik szeretnénk, az én vagyokunkban).

Az egy irányba mozdulásban olyan tapasztalási lehetőségekbe kerülünk,
Olyan dolgok kerülnek elénk, amelyek ezelőtt csak korlátozottan, vagy még
Soha nem került megtapasztalásra.

(a föld és a teremtés millió éveket várt erre, )a mágikus
Időkre (a melyet a galaktikus és univerzális próféciák is megjövendöltek), amikor a
Kis istenek felébrednek álmukból (leveszik a szemüvegeiket, és újra a valóságot
Látják. A csoport szerint ez

Olyan mintegy 11 oldalú pénzérme, eddig négy oldalát láttuk, annak
Megfelelő módon éltünk, de mostantól lehetőség lesz majd mind a 11 oldalát
Egyszerre látnunk.

A kis istenek amikor elkezdenek látni, akkor rádöbbennek majd, hogy
Minden amit látnak, az, az ő szabad teremtésük volt ebben a játékban.
Ez az, az idő az emberiség számára, hogy térjen vissza

Az egységébe, egységtudatosságába, (minden egylényegű, ami van) és hogy felismerje mindenk
I saját magában és másikában hogy mindenki isten.
(és isten szeret isteni módon élni és megnyilvánulni)

Nem számí­t hol él, milyen nemzet tagja, milyen nyelvet beszél, kik a szülei,
Hol nevelkedett, mi a foglalkozása, mi a státusza, milyen hitrendszerben él.
A kritikus pontot 2009-ben elértük, azt ahonnan már

Nem lehet visszafordí­tani az egységbemozdulást. Ez
Az ébredés isteni jótállással kisért.

Kihí­vások még lesznek. Akik még a tágulási ritmusban élnek, vagy
Nem fogadják el az egységbemozdulást, a
Lehetőségeik határára értek, oda a hol nem lehet tágulni tovább.

(nincs ott már játszótér, nem lehet már jobban elkülönülni). í‰s ez a
Játszótér számukra egyre szűkül, és ezért van hogy minden erejükkel
Ellenállnak. A tágulási ritmusok okozták ezt a szélsőségességeket, mert
Akkor még mindegyik irányból lehetett teremteni.

A fátyol (a valóságok közötti elválasztó elektromágneses függöny, amely
Minden atomot is letakart) el kezd megszűnni, szépen lassan finomodik,
ítlátható vá, majd átjárhatóvá válik. Mint egy 11 oldalú érme, 11
Szempontból egyszerre fogjuk tapasztalni magunk és másikaink valóságát.
í‰s ez lesz a következő evolúciós folyamat!!!

2010-2012 az utolsó kvadráns
Az a tapasztalás a meglévő időből, hogy az emberiség
Elkezdi újrateremteni a maga isteni egységét, azt
Hogy nincsen senki elkülönülve a másikától, nem
Vagyunk már többé elszakí­tva egy-mástól.

2010-re előrehozta az emberiség az eredeti csoda megtörténését,
Az egységbemozdulás kezdetét.ez az időszak: 2010-2012 fogja meghatározni
Az energiákat az
Elkövetkezendő 1000 évben.(amí­g a fényövben, fotonövben, fénygyűrűben, fényjegyben

Tartózkodunk: az 1000 éves békében). Az eredeti játék
Forgatókönyv 2012-re fejeződött volna be a polaritás játékának
Befejezésével. Látható már az időjárásminták megváltozásával. (a föld
Megtisztí­tja önmagát minden nem neki illő mintáktól és a
Tektonikus tevékenységében újrarendezi önmagát.)

Még vissza van a csendes_óceán közepén egy hatalmas esemény
Megélése, új lemuria (lemayar, la-muria) felemelkedése, amely
Hatással lesz a bolygó egységbemozdulására. új portálok nyí­lnak
Meg, amelyek oldani fogják a hitrendszereinket. Ennek be kell
Következnie, hogy a fejődés, (isteni evolúciónk) újabb szintjére,
Következő szintjére léphessünk. í‰s innen, minden változás már
Nem a jóról és a rosszról fog szólni, hanem az együttről,
Lehetőségekkel azonosan mindenki számára.

Számos teremtő eszközt kaptunk más birodalmaktól, hogy segí­tsen a
Felébredésünkben.

Zen-e. A zene (dahl, éne(o)k, mu-zsika), közvetlenül az otthonról jött,
Hogy segí­tse az átállást a tökéletlenség világában a felébredést, a
Kromatikus skála is ezért lett eltolva.

A szám-ok: a tí­zes számrend nem létezik vibrációjában az univerzumban,
Az igen csak emberi. A világegyetemünkben a 12-es az
Alaprezgés (az 1 amelyben harmonikus egyenrangúan együtt-teremtő és együtt-érző a
2 pólus), de ez még meglehetősen összetettnek tűnik számunkra még.
Másképpen fogjuk élvezni a zenét, és a számokat világunkban.

újra megtanulunk látni, látni a teljes valóságunkat, minden lehetőségünk
Teremtéseink beteljesedésére ott van a szemünk előtt, és ezt meg fogjuk
Tudni látni. Belelátjuk mágikusságunkat a pillanatainkba, és akkor
Megtaláljuk ott a 11 szempontú otthon minden fényét.

Az utolsó kvadráns 2010-2012 – a megélhető csodák világai
Az emberiség egésze fogja eldönteni 2012-re vonatkozóan, melyik
Legyen az a szent nap, amelyen megünnepeljük új valóságba
Lépésünket. (ettől függetlenül az univerzumban az egységbe mozdulás
2009 végén, a mi idővonalunk szerint megkezdődött!!!)

Hogy melyik nap kezdődjön el közös ünnepünk szerint, az lesz a
Csoda napja: 2012: december 1, december 11, december 12,
December 21, december 31.

A megújult kezdő kiáradó energia egy pillanatra
Rendeződik össze és új kapcsolatba rendez mindenkit.

új kapcsolat lesz az idővel, a hasonló gondolat támogatja a
Hasonló gondolatot, azt is hogy a másik is isten, és én is isteni
Vagyok, és ekkor ez a hologram érkezik a földre az eredeti (édeni,
Ősminta) lenyomattal.

Ez a nap egy kezdőnap lesz!!! (születés és újjászületésnapja az
Emberiségnek!!!). Jó azt tudni, hogy a teljes tudatosságunkba kerülés
Nem egy nap alatt fog megtörténni, de ez a nap (a hologram meghí­vása)
A saját magunk (teremtői jogunkba visszakerülés) ünnepe.

í‰s attól fogva rengetek eszköz, támogatás, lehetőség jelenik meg a
Valóságunkban.

Az első nagy felismerés az lesz: spirituális lény vagyok (lelki,
í‰rző létező, lény, az egylélekből való lélek) minden kimondott
Szavammal, gondolatommal, érzésemmel felelősséget vállalok a
Teremtéseimért. Egyrészt magamért

Dolgozom, tevékenykedem, másrészt ugyanolyan arányban dolgozom,
Tevékenykedem a közösségemért, társulásaimban, társaságokban, az egész
Emberiségért. í‰s felelősséget vállak azért, hogy ne más döntsön helyettem,
(élek ezen istenadta jogommal.)

(a zárójelben az értelmezhetőség miatt találhatók, saját megjegyzéseim.)

Engedem magamnak, hogy fényemmel világí­tsak
Engedem magamon teremtő fényességemet
A fény megtestesült hí­rnöke vagyok

í‰n vagyok isten lélegzete
Ahogy lélegzem, úgy van a teremtő bennem
Isten vagyok mint bármelyik másikam

í‰n is te vagyok
Te is én vagyok egy másik isten
Egyek vagyunk a fényben, békességben, örömben
Szí­vből jövő köszönet és hála mindegyikünknek,
Mindennek, aki/ami van, az egyélet bármely
Megnyilvánulásának

A közös létezésünkért egyben teremtek
Bármit kérhetek a mindenből, megkapom azt, amire most
í‰s itt szükségem van

Nincs okom a másikaimtól elvenni és irigykedni semmiért
í–römben vagyok, minden pillanat örömében, az egy
í–römében. Az egy örök-ségemben, mindenki örömében
Fürdik az én örömöm

Másikaim öröme örömet hoz számomra
A mindenség szeretetében vagyok, megoszthatom a
Másikaimmal, mert az mindig ugyanaz és ugyanannyi marad

í‰s ez í­gy van jól
In lak-ech/ nekem az egy az otthonom


[ Módosítva szo nov 10 2012, 05:58 ]
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:00
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
10-10-10 UTíN „AZ í‰LET JíTí‰KA A Fí–LDí–N MINDí–Rí–KRE MEGVíLTOZOTT”
Katt ide!írta: Maureen Moss

101010-et követően

Mágikus Beindí­tás:

101010-et követően, az Isteni Szeretet, a Fény és Kozmikus Létezői, szeretetének áradása minden eddigi megnyilvánulását felülmúlta a bolygón. A 101010-et megelőző napokban érezni lehettet a „levegőben” hogy valami mágikus csoda készül. í‰s ami a levegőben volt, az beáradt minden emberi testbe és a Földanyába.

AZ í‰LET JíTí‰KA A Fí–LDí–N MINDí–Rí–KRE MEGVíLTOZOTT.

Isteni életünk lett megindí­tva a Kvantum mezőben. Lelkünk: í‰n Vagyok Jelenléte, már meghatározó lett az életünkben Most. Egy magasabb tudatossági hullámba fordultunk és átfürösztött bennünk az isteni szeretet végtelen kegyelme. A 101010 mester kristályai a kulcs örvények körül egyre nagyobb erővel sugároznak, és ez exponenciálisan erősödni fog, hogy az emberiség újra tudja használni őket, mert a kozmikus világ már tudja, hogy a kristályokkal soha többé nem lehet visszaélni, mint Atlantisz végnapjaiban.

Most már elfogadhatjuk, azt a megdönthetetlen tényt, az Ember maga is egy kristálya, drágaköve Istennek, Isteni Kristályok vagyunk, és a Fény Birodalmaiban már mindenki tudja, hogy az emberiség készen áll arra, hogy magasabb valóságába lépjen, és egyesüljön Isteni önvalójának fényével.

A mester kristályok hatására, szabadon visszaérkezhetünk az isteni természetünkhöz, amely már folyamatában van: a 12 szálú DNS, a 6-os RNS rendszerünkhöz, amelyek elérését, az emberi kristályon keresztül: a csecsemőmirigy, az agyalapi mirigy, a tobozmirigy vezérlésével érhetünk el. 101010 mostjában, már az Isteni szeretet központjába kerültünk, és élvezhetjük majd azokat, felemelő időket, amiért erre a Földre
jöttünk.

Az új Föld nem egy tanterem lesz, hanem játszótere a Magasabb Tudatosságnak. Ez az a hely lesz, ahol megélhetjük leggyönyörűbb szenvedélyeinket, vágyainkat. Saját magunk elfogadása, tisztelete és a Magasabb Tudatosság örök élet égő lángja örömöt hoz mindenkinek és egyénenként. Együtt fogjuk megteremteni azt a Mennyországot itt, ameddig a Földön élünk egymás elfogadásában és barátságban.

Egy másik áldása a 10-10-10-nek az volt, hogy eredményeként minden csakrákat aktiválta és egy magasabb frekvenciájába hozta, amely lehetővé teszi, hogy több életerővel rendelkezzünk.

1 csakra: az ösztönös testünket, a
2. csakra az intuití­v testünket, a
3. csakra a szabadság testünket, a
4. csakra a tudatosság testünket, az
5. csakra, az egyéniség testünket, a
6. csakra, a bölcsesség testünket töltötte fel, a
7. csakra fénye, pedig most már közelebb vitt a teremtő isten erejéhez.

í‰n és Isten Egyek Vagyunk
í‰n és Fivéreim és Nővéreim Egyek Vagyunk
í‰n és Minden és Minden, ami í‰lettel, felettem és alattam és körülöttem van, Egyek
Vagyunk
Mindenhol az í‰n Vagyok-ot, mint: Egyet látom

AZ í‰N VAGYOK, í‰n Vagyok, í‰n Vagyok

Drága Istenem.

Kérem segí­tségedet, hogy meghaladhassam az alacsonyabb tudatosságomat. A Hatalmas í‰n Vagyok, aki már képes meghaladni az alacsonyabb tudatosságot, és képes már elfogadni a Magasabb Tudatosságomba érkezésemet.

í‰n Vagyok, és Készen állok játszani egy új teremtő játékban, egy új izgalmas játékban, egy Isteni Játékban.
í‰n Vagyok és Engedem Őt teljességébe kiterjedni.

í‰n Vagyok, és Hajlandó vagyok új kalandokban részt venni. í‰lvezem az életet és a szeretetet, és a Magasabb Tudatosságomba kí­vánok lépni.
Drága Istenem, ahogy teljesen velem vagy, tisztán összekapcsolódik veled a pillanatban az eddigi részleges tudatosságom.
Ezt a kapcsolódást fénnyel és kegyelemmel teszem.

Mindez Most történik

Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm!!!

í‰s ez így Van.

WorldPuja.org

If you would like to find out more about
"Birthing The Heart and Mind of Godâ„¢" please click here:
Katt ide!

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:02
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
November áldásaiírta: Nász János

SoNay

2010. november 08. hétfő, 09:53
November áldásai: CSILLAGSZíœRET A GYíœMí–LCSí‰Rí‰SBEN

ítmentünk 101010-en, és Atlantiszi kristályok magasabb sugárzásra kapcsoltak össze bennünket. A 3 „Metatroni kristály: Az Egyetemes Tudás és Bölcsesség, az Azonnali Gyógyulás Kristálya, A Világok közötti kommunikáció kristálya, a Felemelkedés rácshálójának újabb fázisát nyitotta meg.

Megfürödtünk az október 24-25.-i plejádi 2. napforduló fényfolyosójában, és Arcturus is megnyitotta a hozzávezető ösvényeit. Most minden rólunk szól a fizikai világegyetemben, s azon túl. Olyan helyzet ez, mint a maratoni futó utolsó méterei, már nem tudja hogy kicsoda és hogyan, de célba jut, szinte önkí­vületi állapotban.

111111-et megelőzően, egy bolygószintű meditáció volt a Hathorok közreműködésével, amely az egyensúlyba vezető hí­d, a 4. fény hí­dja, elérkeztünk a Maya 8. idővonal 13 mennyének 7 nappalának hajnalába november 3-4.-én. A GYíœMí–LCSí‰Rí‰S NAPJA A CSILLAGKí–ZI TUDATOSSíGUNKBAN, és beérik 2011. október 28. virradatára, amely a kozmikus tudásra épül. Egyre több ismeret áll majd rendelkezésünkre, arról, hogy valójában kik vagyunk, és miért vagyunk itt, eredetünkről, csillagcsaládjainkról, a teremtésről, a galaktikus történelmünkről. Az időpillanat témájában az egyensúly áll, készek vagyunk, készen állunk tovább folytatni utunkat, de már nem a régi paradigmák, szemet-szemért, megosztó, túlélő világán át, hanem a szeretet szí­v alapuló (szí­vemmel-szí­vedet egymást fejlődni segí­tő), saját jogán teremtő világon keresztül.

Az idő megérett már arra is, hogy a korlátozó, bér és hitelrabszolgaságot, a hiányt tudatosan gyártó pénzügyi-gazdasági-politikai, a saját civilizációja bukására játszó elitvilág szerkezete, mint a kártyavár összeomoljon, amely mögött már egy szí­vvel, örömmel, békességgel, alkotásvággyal telt világ készül megnyilvánulni.

Az AnyaFöld az 5. fénykorszakába tartó utazása velünk van, akik, í­gy kí­vánják ezt együtt utazhatnak vele, és kezd felgyorsulni és testén is jelentős változásokat hoz létre, hogy a felgyülemlett eddig tárolt salakot, vörösiszapot kitakarí­tsa magából, ott főleg ahol energetikai egyensúlytalanság áll fenn. A Naprendszer és gyermekbolygói az új hálójuknak megfelelő pályákra kezdenek rendezkedni, és mindez hatással van az emberi tudatosságra, ahogy nyí­lunk a világmindenség felé az is kinyitja magát nekünk, és betessékel galaktikus állampolgárságunkba. Szinte napok-hónapok kérdése, hogy bejelentség az Első Kapcsolatfelvétel tényét, hogy újra eszünkbe vésődjenek azok az ősi tények, vannak rajtunk kí­vül is más lakott világok, civilizációk, sőt genetikai, formai, és lelki rokonságban állunk sokukkal. í‰s innen nincs korlát, kontroll, megszorí­tás, adóprés, igaz étkezési utalvány sem, de a korlátlan bőség, szabadság és igazságosság világa ott csillog készül megszületni mögötte.

Kelet és Nyugat, és Dél és í‰szak összetartozása a 1111-ben megérkezik, az együttfejlődés elvei kerülnek napfényre. A krisztusi nő és férfi, szent magvainak egyensúlya, a felszabadulása: azt tapasztalod meg nagyon gyorsan, amit teremtesz magadnak.

A hónap 2. energiamozdulása, a többszintű energia beáramlása a bolygóra a manipulációk, hazugságok, félrevezetések bukását hozza: és soha többé nem lesz ember embernek ellensége.
a beérkező fénykódok, mindent átí­rnak, átváltoztatnak, a 7. Aranykorába lép az emberiség és ez most az ítváltoztatás hajnala. A tudatosságváltásban most káosz látszik, mert már nincs semmi régi amihez viszonyulni lehet, nem lesznek ideológiai irányok, filozófiák, érdekszövetségek, pártok, szervezetek, akik majd megmondják a hogyantovábbot, meg azt hogy milyennek akarnák látni, és nem azt milyenek vagyunk valójában. Csak az isteni központunk, és a fényhálón való sugárzásunk, Együttérzésünk adhat bizonyosságot, de a legfőbb bizonyosság a magunkba vetet isteni, teremtői hit lesz, azok akik fénymaggal jöttek szí­vükkel erre a bolygóra, a Magvasok, Magosok, Mahatmaga népei.

A 21-i teliholdban a Nap, és a már teljesen megszabadult Nimród közé kerül a Hold, és megnyitja a Földanya teljes piramishálózatát, és í­gy 11:22-őt, a krisztusi napot követően, 23-án újabb fénycsomagot kapunk, és az már rögzül a bolygón. Innentől kezdve az Atya kézen fogva elvezet bennünket a csillagok adventjéig, a Kozmikus Anyaméhig, ahol az IstenAnya határtalan szeretetében újra megtisztulhatunk.

A 12:12, 12:21 (a hármastükör) mega erejű kapu és napforduló lesz, úgy érezzük, hogy minden kifordul magából, megbolondul, de akik a magvuk dalában vannak, meghallhatják az új világunk eljövetelének örömét jelző harangzúgásokat, amelyek nem e térből és időből valók, de ide tartanak.

Galaktikus Testvéreink külön meglepetéssel szeretnének szolgálni nekünk. A világ nagyvárosai felett (ugyanúgy, mint az október 13.-án világos nappal Manhatteni megjelenésüket, melyet több százezren látták) meg fognak jelenni.

A jelenlegi lemuriai energiaolvasat szerint: 555 nap múlva Karácsonyhoz/Kara Asszonyhoz képest áldott Földanyán: Minden formájában véget ér a sötétség.

Addig is türelemmel tesszük közös és egyéni dolgainkat, nyitottak vagyunk éjjel-nappal, rendí­thetetlenül, mint a teremtő forrás szí­véből ideáradó teljesfény szikrái, hogy világí­tsunk másoknak, és azok tükrén magunknak is teljes elfogadással és bizalommal.

Ezért Vagyunk itt, Ezért jöttünk ide.

Fényegység Velünk!!!
SoNAy
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:04
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
2011. AZ úJ Fí–LD ENERGIíI
CELIA FENN/MIHíLY ARK kivonat - a Föld befejezte, átmenti átalakulásírta: Celia Fenn


írta: 2011. AZ úJ Fí–LD ENERGIíI – CELIA FENN/MIHíLY ARK kivonat - a Föld befejezte, átmenti átalakulás
2011. január 24. hétfő

kivonat

- a Föld befejezte, átmenti átalakulását, melyet, Nagy Kereszt összehangolás (2010. aug. 4-7) kezdett el.

Az átrendeződése az 5. dimenzióba és egy új Idővonalon megkezdődött.

2011. január 4.-én a Föld teljes mértékben összhangba került a neki szánt új pályájával, és azzal az új frekvenciával, amely azt biztosí­tja, hogy megérkezzen a 2012-es decemberi csillagkapu átjáróba, beérkezzen az Időtlenség és a Végtelen frekvencia adományaiba.

Frekvenciaváltás történt, egy magasabb tudatosságú frekvencia van jelen, és ez gyorsabb ütemű itt, mint a 3 d-s.
Az a Paradoxon, hogy az itt tapasztalt gyorsabb 5 d-s frekvencián, kevesebb időbe kerül a megtapasztalási idő.
A 3 d.-ben ezt a frekvenciát úgy tapasztalod meg, hogy az idő felgyorsul és a dolgok sokkal lassabban, történnek meg.

Isteni kegyelemből, most ez a 2 frekvencia a (a 3. és 5. d-s) egyszerre van jelen, hogy a Föld lakosságának legyen ideje alkalmazkodni az új frekvenciához és idővonalhoz.

Mindkettő egyszerre lesz jelen és elérhető, optimálisan 2012. közepéig, majd a 3 d-s kezd összeomlani, ahogy a Föld elkezdi bejárati útját a 2012-es decemberi csillagkapun keresztül az Időtlenség és a Végtelen Tudatosság zónájába, és ahogy már felkészült Tudatosság új evolúciós lépésébe, amikor is: A Fí‰NY úJ KORSZAKA í‰S Bí‰KESSí‰GE BEKí–SZí–NT.

Elhatározott személyes felkészülésre van szükségünk a következő 18 hónapban.

A régi időszak zsákutcába került, úgy érezzük majd egyre gyorsabban, folyik majd az idő, rohanást, idegességet, túl sok tennivalót látunk majd magunk körül, mí­g az 5. d-s idővonalon, úgy érzed majd, hogy minden lelassul, nyugalomban és békességben van, és mindenre lesz/van bőven időd, bármit is szeretnél.

úgy érezheted, minden nyugodt és békés, és minden rendben van, isteni rendben van az életünkben.

Bőségben és jólétben fogjuk megtapasztalni, attól függetlenül, milyen a pénzügyi helyzetünk, és akkor megérkeznek a csodák az életünkben, ahogy felénk mozog az élet kalandja a Földön.

Fontos leföldeni magunkat az új idővonalon, hogy a Fénytestünk és Fizikai testünk hozzásimuljanak az új frekvencia rezgésébe, mert minél magasabb a rezgés energiája, annál lassabbak lesznek az élettapasztalásaink.

Kezdetben előfordulhatnak némi összehangolási zavarok, szorongás, alvászavar, kimerültség, hányinger, ahogy a test foglalkozik az új időfrekvenciával. Ez egy ideiglenes tünet: Mozgási í‰melység, amint a szeretet beállí­tja és újrakalibrálja a testet az új frekvenciába magát.

A fizikai test is keresztülhalad a felemelkedési folyamatán, változik és összehangolódva halad át a 2012-es Végtelenség időkapun.

Mentesí­tsük magunkat a drámáktól, a múlt energiájától, és a szeretet és megbocsátás elegye legyen az első, hogy a fénytestet és fizikai testet összhangba tartsa az Isteni Akarat.

A tudatosság része, az, hogy érezzük magunkat: legyünk békességben, meditáció és mély levegővétel segí­t.

A Békesség energiája: nem a konfliktus és háború hiánya. Inkább egy különleges energia, egyben a feltétel nélküli szeretet, könyörületesség és Hála energiája. Egy olyan belső energia, amelynek először ki kell virágoznia a szí­vben, hogy megtapasztalható legyen a külső valóságban.

A belső béke tudatos lehorgonyozása a szí­vekben, ez az új Föld mag-megnyilvánulása.

Mindenki, aki ezt eléri, a Fény Mesterévé válik, és meg tudja nyilvání­tani az új Földet és új Idővonalat az életében.

Az egyik legfontosabb dátum ebben az évben: 2011:11:11 lesz, amikor a Csillag és Időkapu megadja a végső beállí­tásait a Föld utazásának, majd a Galaktikus sí­k összehangolódásán keresztül: 2012.12.12-n keresztül, 2012.:12:21-én beérkezik az Időkapuba.

Az utazás tehát tovább folytatódik ebben az évben.

Celia Fenn/Mihály Ark

Katt ide!

2011. AZ úJ Fí–LD ENERGIíI
Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:06
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
í–SSZEFOGLALí“ KIVONAT GREGG BRADEN A Zí‰RUS PONTRA í‰BREDí‰S CIMíœ Kí–NYVí‰Rí–L
HORVíT Fí‰NYHOZí“K TOLLíBí“LGREGG BRADEN


Horvátról forditotta: Sári Izabella

A kutatások bebizonyitották, hogy létezik egy pulzálás, egy elektrikus szignál, amely a Tejút galaxis középpontjából sugároz a Napunk felé (és az összes többi nap felé) majd a napból a Földre. Az emberi sziv befogadja ezt az impulzust, átadja az agynak és onnan jut el a test sejtjeihez. Amikor ez az impulzus, ez a vibráció áthalad ezen a sorozaton, a Tejút Középpontjától a test sejtjeiig, teljes és érintetlen, akkor az emberi lény azonos a világürrel; minden sejt egymáshoz kapcsolódik, és harmóniában van a kozmikus impulzussal. Azomban, ami útját állhatja ennek, azok az alacsony vibrációs érzések (félélem) és a kiegyensúlyozatlanság, mert ezek megtörik a kör teljességét és elkülönitik az embert a Földtöl és a szélesebb világürtöl. A sziv-agy kapcsolat az emberek többségénél megszakadt a fej és a sziv, az intelektum és az intuició valamint a testi és a lelki szétválasztása következtében.

Az illuminátusok (titkos uralkodók) azért sürgetik manapság annyira Terveik (mikrocsipek, GMO, Chemtrails…) megvalósitását, mert tudják, hogy kolosszális kihivásoknak néznek elébe.
A teremtést energetikai ciklusok irányitják. Az egyik sikon látjuk ezt a föld évszakaiban a tavaszban, nyárban, öszben és télben. De ezektöl messzemenöen nagyobb ciklusok is léteznek, ezeket is feljegyezték , számokkal és szimbólumokkal, az ösi népek mint a sumérok, egyiptomiak, indiaiak, kinaiak, a mayák Közép Amerikában, de az amerikai indiánok is, mint a hopik Arizonában. Ezek a feljegyzések a Nap, a Hold és más kozmikus energiák ciklusainak a méréseiröl szólnak, mert azok átalakitják a Föld energia mezöit és azáltal az életet is ezen a bolygón. Mi mostanság, talán a legnagyobb ilyen átalakitó ciklus kellös közepén vagyunk, amely a becslések szerint minden 26,000 évben (a precessio ciklusa) egyszer történik meg, a maya naptár elörelátása szerint a kritikus átmeneti pont 2012 december 21-én lesz. Ez egy valós fókuszpontja az átalakulásnak és nem egy kitalált új évezred kezdete. Ezek a tudatossági ciklus váltások olyanok mint az ajtók, vagy átjárók, melyek azok számára nyilnak meg, akik készek keresztül menni rajtuk egy sokkal magasabb tudatossági állapotba.

Amikor ezek az ajtók kinyitása elmarad, a ciklus újra kezdödik, mig más ajtók meg nem nyilnak. De amivel most nézünk szembe az úgy tünik nem is ajtó, hanem egy olyan globális átalakulás lehetöségeinek hatalmas szakadéka, amely a mostani látószögünkböl nézve hihetetlen.

Külömbözö vallások és misztérium iskolák szövegei már évezredek óta bejelentették ezt, nyiltan és szimbolikusan egyaránt. Ma már fizikai, szellemi és egyre nagyobb számban tudományos bizonyitékok is vannak, melyek megerösitik, hogy az úgynevezett “Nagy korszak váltás” elött állunk.

Az események sorozata amelyeket Gregg Braden az Awakening To Zero Point (Ráébredés a Zérus Pontra), cimü könyvében irt le, megerösitette, hogy változnak az idök.

1991-ben egy új frekvenciát fedeztek fel, amely a mi galaxisunk spiráljából, a Tejút középpontjából oszcillál.

1994-ben az utjára bocsájtották az Ulysses ürszondát a Nap változásainak felkutatására. Az 1980-as évek közepétöl tart a napkitörések és a röntgen sugár villanások gyakoriságának ijesztö növekedése. Az Ulysses felfedezte, hogy a Nap mágneses mezeje rohamosan csökken. A Nap északi és deli pólusán valamint egyenlitöjén a mérések lényegesen alacsonyabbak voltak a vártnál. Azonkivül, mig a Nap hül, a Naprendszer bolygói, föleg a külsö bolygók egyre melegebbek lesznek. Ez azt sugallja, hogy a bolygók höje belsejükböl fakad, habár a Napban végbemenö mágneses és elektrikus változások is kiválthatják felmelegedésüket.

Egyidejüleg a Napban végbemenö változásokkal, a Jupiter viharában, amelyet a kinaiak jegyeztek fel elöször 3,000 évvel ezelött, váratlanul változások mutatkoztak. A jupiteri vihar hatalmas belsö spirálja ellenkezö irányba kezdett forogni.
A Shomemaker-Levy üstökös 1994-beli Jupiterrel ütközése által kiváltott ütközési hullámok meg más jelenségek is szintén hatással voltak a Naprendszerre beleértve a Földet is.

Nyilvánvaló, hogy a Nap mágneses mezejében történö változások hatása megnyilvánult itt is. A Föld egy óriás mágnes – külömbözö szintekkel – és tengelyforgása mágneses mezöt hoz létre. A forgási sebesség gyorsulásával arányosan, a mágneses mezö egyre erösebb és sürübb. 2000 évvel ezelött ez a mágneses mezö elérte intenzitásának csúcsát a jelen ciklusban, és ettöl kezdve állandóan gyengül, mert a bolygó egyre lassabban és lassabban forog, állitja Braden. A mágneses mezö most 50% gyengébb mint 1,500 évvel ezelött volt, és ezen gyengülés sebessége drasztikusan emelkedik. Azomban nincs ok pánikra, mert mind ez a természetes ciklusok része, akár csak az évszakok hosszabb és mérhetetlenül erösebb vátozatai.

Ezzel egyidejüleg érkeznek a hirek, hogy a Föld rezonáns frekvenciája, ha úgy akarjátok szivverése, rohamosan gyorsul. Ez a frekvencia amit alap rezonáns frekvenciának vagy egyszerüen Schumann rezonanciának nevezünk 1899 lett felfedezve. Attól az idötöl az 1980-as évek közepéig állandó pulzusa volt, 7.8 Hz vagyis 7 ciklus másodpercenként. 1986-87 azaz a Harmonikus konvergencia óta ez gyorsulni kezdett. 1995 végéig ugyanazon becslések szerint elérte a 8.6-ot, az utolsó adat ami erre vonatkozik pedig, hogy már átlépte a 10-et és továbbra is gyorsul. Gregg Braden véleménye szerint, 2012-ben, amit a mayák az átalakulás évének jelöltek, a Föld rezonanciája 13 ciklus lehet másodpercenként, mig mágneses mezeje a nulla pontra, de legalább is a nulla pont közelébe érhet.

Ezt nevezi Braden a Nulla azaz Zérus Pontnak, amikor a mágneses mezö jóformán eltünik mert a bolygó forgása megáll. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz gravitáció, mert azt más hozza létre, nem a bolygó tengelyforgása. úgy tünik ez legalább 14 szer megtörtént az elmúlt 4.5 millió évben. Becslések szerint utoljára 11-13,000 évvel ezelött történt és ez az idökeret megegyezik Atlantisz bukásával és e nagy kataklizmus utáni felépülés kezdeteivel hozzávetölegesen 10,500 évvel Krisztus elött.

13,000 évvel ezelött a 26,000 éves ciklus közepe volt, most pedig a vége van, az újabb nagy változások ideje. Nem állitható, hogy a Föld megszünik forogni, csak az mondható el, hogy Braden ezt a lehetöséget sugallja.
A Bradennel hasonló gondolkodású emberek becslései szerint a Föld forgása leáll néhány napra, mielött az ellnkezö irányban kezd el forogni a Föld. Ez jól követhetö, amikor megfordul a villanyáram haladási iránya egy vasrúdon keresztül, a pólusok felcserélödnek. Amikor a bolygó ellenkezö irányba kezd forogni, az áramlás iránya megfordul, ez azt jelenti, hogy a pólusoknak is fel kell cserélödniük. Amikor a bolygó egy idöre megszünne forogni, abban az idöszakban a Föld egyik fele állandóan napsütésben lenne, mig a másik állandó sötétségben; és ez az amit az ösi népek állitottak, hogy ez több évezreddel ezelött megtörtént.

A peruiak a három napig tartó hosszú éjszakákról beszéltek, a bibliában pedig emlités esik a leghosszabb nappalról amely 20 órát tartott. A hopi törzs feljegyezte, hogy a Nap kétszer felkelt ugyanazon a napon. Elöször nyugaton kelt fel és lenyugodott keleten, majd felkelt keleten és nyugaton nyugodott le. Ez a ciklus tart napjainkig.

Más ösi mesék is szólnak arról, hogy a nap valaha nyugaton kelt fel és keleten nyugodott le, ami szintén egy jele annak, hogy a Föld forgása megfordult az ellenkezö irányba.

“Az 1990-es évek elején, amikor még éppen csak kezdtem tudatossá válni ezekre a dolgokra, egy medium által csatornázott információt kaptam amely igy szólt: A VILíG VíLTOZIK. í‰S í‰SZAK LESZ Dí‰LEN, KELETEN PEDIG NYUGAT. EZ IGY VAN ELRENDELVE AZ IDí–K KEZDETí‰Tí–L – úgy tünik, telitalálat volt” – mondja Braden.

Brian Desborough a kaí­liforniai kutató-tudós szintén arról számolt be, hogy valami nagy geofizikai változások történnek, melyeket media blokád alatt tartanak. í– is megerösitette, hogy a Föld elektromágneses mezeje exponenciális gyorsasággal gyengül és rövidesen a nullához érkezik. í– is azon a véleményen van, hogy enyhén szólva, göröngyös geológiai útszakaszon haladunk. Az Amerikai geológiai szolgálat véleménye szerint, a Föld mágneses mezeje minden 500,000 évben a nullára esik, aztán fokozatosan erösödik, és, hogy ezekben az idöszakokban kataklizmikus változások történnek a Földön, földrengések és tüzhányó kitörések a bolygó forgásának ideiglenes fennakadása következtében.

A horvát fényhozók véleménye szerint ez a zérus pont sürübben megtörténik.

Brian Desborough munkatársai szerint, a Nap mágneses mezeje már a nulla pontra esett, és úgy tünik elérte a hidrogén magasabb szintü átalakulását héliummá. Azt is megállapitotta, hogy a napkitörések a Nap egyenlitöje alatt és felett jelennek meg, a földrajzi szélesség 29.5 fokán. Ez az a pont ahol az energia csere megtörténik a forgó szférák között, és ezen a szélességi körön vannak elhelyezve a Földön is a Nagy Piramisok.

Követtük a kapcsolatot a galaxis központi oszcillációjának változásától a Nap változásain keresztül a változásokig a Földön. Azok tovább haladnak az emberi szivekbe, majd az agyba és a test összes sejtjébe. Mentöl inkább megnyitjátok sziveteket annál erösebbé válik ez az áramlás és gyorsabban kerültök összhangba a növekvö vibrációkkal és váltatok a magasabb tudatossági állapotba.

Ha bezárjátok sziveteket és Elméteket, ellenálltok ezeknek a változásoknak, energiáitokat mindinkább a harcra fogjátok használni az energiákkal szemben, melyek megváltoztatják életeteket és felszabaditanak benneteket. Ezáltal testeitek egyre gyengébbek lesznek, összhangban a körülöttetek lévö energiákkal és a mentális, az érzelmi meg a testi következményei ennek nyilvánvalóak lesznek. íllhattok e gyors folyóban s próbálkozhattok megállitásával, de el is lazulhattok egy felfújható matracon fekve, együtt uszva az árral. Ez a ti választásotok, és bármi is történjék, ti örökké éltek.

Ha megengedjük magunknak, hogy áthasson bennünket ez a magas frekvenciájú fény, testeink felerösödnek és nem fogunk öregedni. Fizikai testünkben korlátlan idökig élünk majd, ha úgy kivánjuk, a mentális és pszihikai képességeink pedig határtalanok lesznek. Az ösi népek tudtak a változások e nagy ciklusairól, az egyiptomi, a maya a tibeti és más ösi naptárok ebben az idöben fejezödnek be, amelyet mi most élünk át.

A mayák azt állitották, hogy egy átmeneti idöszak lesz majd a régi és az új világ között, mig az idö egyik változatát felváltja a másik. Ezt az idöszakot “idötlenségnek” nevezték, és azt is mondták, hogy 1982 júliusában kezdödik és elvezet majd a váltáshoz 2012 december 21-én.

Mind ennek az emberiségre gyakorolt hatását könnyü észrevenni – mondja Braden. “ Az elmúlt néhány évben több mint húsz országban jártam, és mindenütt történik az ébredés. Semmiképpen sem a többségröl van egyellöre szó, de az emberek száma napról napra nö, mig ez a szellemi ébresztö óra ébreszti öket álmukból.”

A Föld, de tulajdonképpen az egész galaxis vibrációjának gyorsulása eredményezi az érzést, hogy az idö egyre gyorsabban és gyorsabban múlik. Ez illúzió, mert az idö igazánból nem létezik, de mi úgy érezzük, mert a frekvencia egyre gyorsabb és gyorsabb.
Ismét Braden szavait idézve: “Emlékszem, hogy az 1990-es évek elején egy medium csatornázott üzenetben adta át nekem, hogy eljön a nap amikor úgy tünik majd, hogy az idö olyan gyorsan múlik, hogy az már félelmetes lesz.” S ez a pillanat már közel van. Ez nem egy olyan valami ami miatt aggódni kellene, ez csak a természetes ciklus, de sok kihivást jelent majd, és azáltal korlátlan lehetöségeket is.

Mint az egész fizikai világ, a világür is hologram – fénysugarak, melyek egymásba ütközve, egymást mettszve, a három dimenziós forma látszatát keltik. Ez olyan mint ha kavicsokat dobálnátok a tóba, és néznétek a hullámokat melyek egymásba ütköznek és mintákat képeznek.

Két tudós az Amerikai Egyesült íllamokból Terrance és Dennis McKenne nyilatkozata szerint, a világür az hologram, 64 hullámból illetve idövonalból áll, ezért van 64 hexagram az I-Ching-ben, 64 kulcs pontja az í‰let Fájának és 64 kódja a DNS-nek. Computeres elemzésük azt sugallja, hogy a 64 hullám tetözése egyidejüleg fog bekövetkezni 2012-ben. Ez az elkövetkezö éveket az elképesztö változások idöszakává teszi majd. Terrance és McKenne azt mondja, hogy a változások gyorsasága megkétszerezödik egy egyre rövidebb idö kereten belül, és ez nyilvánult meg az elmúlt évszázad technologiai ugrásaiban. Elörelátva a jövöt ez folytatódni fog a váltás évéig, 2012-ig, amikor az év 364 napos idöszakában több tudatossági átalakulás történik mint az összes elözö ciklusban együttvéve. Ezt egy hat napos ciklus fogja követni, amelyben az események még gyorsabban peregnek majd, és az utolsó 135 percben még tizennyolc óriási ugrása lesz az emberi tudatosságnak, és a kulminációt az utolsó 0.0075 percben éri el amikor még 13 tudatossági ugrás lesz.

Valahogy azt hiszem, amikor ez történik már nem fogjuk azt nézni, hogy ki mindenki szeretne milliomos lenni…..

Az idö felgyorsulása illetve felbomlása véleményem szerint kulcs fontosságú az ébredés kérdésében 2012-ben és utána következökben. Mindannyian tanui vagyunk az idö felgyorsulásának illetve az idönek nevezett illúzió széthullásának. Az idö illúziójának eltünésével az emberiség lehorgonyozódik az örök jelen pillanatába, az örökkévaló mostba, tehát megszünnek az idö illúziójában élés következményei.

í‰s végezetül a Fí‰LELEMRí–L. A félelem, mint az ébredés legföbb akadályának eltünésével az emberiségnek végre meglesz a lehetösége az igazi választásra, hogy elvessék az ILLúZIí“KAT és átadják magukat a FELTí‰TEL Ní‰LKíœLI SZERETETNEK!

Az eredeti forrása ennek az anyagnak nincs feltüntetve, mégis köszönetem fejezem ki a horvát fényhozóknak, hogy ez az áttekintés az EGY SZIV Fí‰NYí‰BEN eljutott hozzám.

Köszönettel Sári Izabella

fluidemerald

Katt ide!


[ Módosítva szo nov 10 2012, 06:06 ]
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:08
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
2011. JANUíR 29. – 11-11-11 EGYSí‰G KAPUírta: Nász János

Ez az íldott év ajándékai közül egyik az, hogy számos 11-11 kapu nyí­lik meg, amely az Isteni Teremtö forrás szí­vével rezonál, és annak is az Istennöi/Istenanyai aspektusával. Mindezeket a Fogyatkozási szendvics vezette be. 2010. téli napforduló – 2011. évkezdete között. Az Egység kapuk az év végéig nyitva lesznek folyamatosan, és a tudatosságunk fogja ide-oda lengetni öket, de be nem fognak csapódni már soha többé. Az év folyamán, az ajtókon különös rezgésü szellök, néha-néha huzat is fog érkezni, de az eredendö fény egyre nagyobb folyamával áramlik majd át rajtuk.

A január elejei egységkapun elöször a Jupiter besétált a Kosba, és egyre többen kezdenek el emlékezni arra, hogy kik is ök, vagy felteszik ugyanezt kérdö formában maguknak. A második kapun át egy fuvallattal egy fénycsóva érkezik, amikor az
AranyNyúl/Vénusz éve köszönt majd be február 3..án Bármi is történik ebben az évben a nyúl, mindig megtalálja a módját, hogy böségben legyen, és imád szeretni és élni. Bundája ennek a böségnek a szimbóluma, de ebben az évben nem az irháját kell
mentenie, hanem már inkább a bundája egyre fényesebbé válik. A nyúl éve bevonzza az anyagi eröforrásokat az életünkbe, anélkül, hogy meg kellene szakadnunk a munkába. A nyúl átugrik minden akadályon és helyreállí­tja majd a kibillenéseinket. í‰s MINDIG A TALPíRA ESIK.
Persze ehhez mi is kellünk, hogy így Legyen, azaz í‰s Ez így Van!!!

11-11 kapuk 2011.-ben

Február 9. 29/11-es az 11:11-es kapu: A pozití­v gondolkodás használata, a beszédböl származó problémák megoldása.

Sok minden befejezödik, de még nem merünk új dolgokba fogni. a tüdö, torok és a szí­v megnyitása, mert ezek stresszelése akadályozza a 29/11-es kapu használatát. Használjuk szí­vünket és gondolatainkat, úgy mint egy Teremtö. Minden kimondott szó, gondolat számí­t, higgyünk abban a képességünkben, hogy mi hozzuk létre a valóságunkat. Isteni bizalommal rendelkezünk DNS szinten. (Louthan)

Március 8. 38/11
íprilis 7. 47/11
Május 6. 56/11
Június 5. 65/11
Július 4. 74/11
Augusztus 3. 83 /11
Szeptember 2. 92/11

(Louthan)

Ezt követi majd az október elsejei szélesre nyitás, hogy 11-11-11-re teljes képünk lehessen magunkról, és átláthassunk az átjárható világokba.

2011. JANUíR 29. – 11-11-11 EGYSí‰G KAPU

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:09
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Idöváltás - 2011Allison Rae


Angolról forditotta: Sári Izabella

Az eredeti szöveg Timeshift – 2011 a Katt ide! weboldalon található
Készen vagytok rá, vagy sem, itt jön a következö nagy hullám.

Hogyha ingerültnek, nyugtalannak érzitek magatokat, talán kicsit féltek is, néha meg elragadtatottak vagytok, akkor rá vagytok hangolódva a quantum evolúciós kalandra, ami 2011.

Az év hat fogyatkozásával, négy bolygó jegy váltásával és az ingatag külsö- bolygó konfigurációk közeledtével, 2011 telitett lehetöségekkel, meg az ugyanolyan hatalmas kihivásokkal is.

Vegyétek figyelembe a hatalmas felfordulást amit az új év elsö heteiben láttunk, beleértve az Ausztráliai történelmi árvizet, a politikai forradalmat Tunéziában, és a tragikus veszteséget az Egyesült íllamokban egy orgyilkossági kisérlet következtében. í‰s aztán, itt van a rejtélyes “rajapokalipszis” amely a föld, az ég és a tengerek teremtményeit sujtotta világszerte, a környezeti viszonyok folyamatos romlásából edredöen.

A kihivások hatalmasak, de mi elbirunk velük. Amint a változás hullámai egyre gyorsabban és gyorsabban érkeznek, ebben az évben ritkán történö alkalom kinálkozik valóságunk gyökeres megváltoztatására, és, hogy ezt megtegyük, az éber összpontositást és nagy szeretetet követel majd.

A következö két hónap izelitöt ad abból, hogy ez az összes illékonyság miként fog lejátszódni.

A Felsorakozás

Ma a gáz óriás, a Jupiter befejezte a Halak spirituális mélységeiben való utját és belépett a Kos beavató tüzébe. Március 11-én az Uránusz, a káosz bolygója követi majd. Idöközben a Szaturnusz retrograde lesz a Mérlegben, a Chiron belép a Halakba és a Maya naptár végsö alvilága megkezdödik.

Február 2-4 közötti idöszak különösen eröteljes lesz a Vizöntö úJHOLDDAL, amely kapcsolódik az Imbolc átjáróhoz vagyis a Téli Napforduló és a Tavaszi Napéjegyenlöség középpontján lesz (a tavasz elsö napja az óir mitológiában, Brigid napja-a forditó megjegyzése) illetve a Lammas-hoz a deli féltekén (a Nyári Napforduló és az í–szi Napéjegyelöség középpontja- a forditó megjegyzése) és ez vezet el az eröteljes Oroszlán/Vizöntö TELIHOLD-hoz február 17/18.

Márciusban az energiák fellendülnek amikor az Uránusz felragyog a Kosban, feltüzesitve az Oroszlán TELIHOLDAT a március 20-i Napéjegyenlöség elött. íprilis 4-én az áthaladó Neptunusz társul Chiron bátyával a Halakban, megnyitva a megvilágosodás multidimenzionális átjáróját, s ez zavarba ejtö de megvilágosodást hozó is lesz egyaránt.

í‰s ez csak a következö két hónap!

Az Univerzális Alvilág egyedül, a Maya naptár Carl Johan Calleman tolmácsolásában, 2011 tájképének leg izgalmasabb eleme. Március 9-töl kezdve, a tudatosság evolúciuójának sebessége hússzorosra gyorsul, azaz a tudatosság váltás ami egy egész évet igényelt 1999-töl mostanáig (és 20 évet 1999 elött) az most mindössze 20 napot vesz igénybe. Ez a fázis, és mind a kilenc alvilág Calleman rendszerében ez év október 28-án fejezödik be.

Ha Callemannak igaza van, s én hiszem, hogy igen, akkor az élet a Földön radikálisan megváltozik az év vége elött.

Az idö, ahogy eddig ismertük összeomlik, és észre fogjuk venni, hogy az eddigi legnagyobb változás márciusban kezdödik. A gondolatok gyorsabban válnak valósággá , és lehetöségek árasztanak el bennünket minden pillanatban. A létezés ezen új módja káotikus, de felviditó is, amint megtanuljuk csinját-binját.

Copyright 2011 Allison Rae/www.StarPriestess.com

Idöváltás - 2011

Katt ide!


[ Módosítva szo nov 10 2012, 06:10 ]
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:11
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
2011-ben az 1975 és 1979 között születtetek minőségi változásaA ’70-es korosztály minőségi változása


Egy kicsit általánosabb és átfogóbb í­rás következik most, amelynek indí­ttatása személyes jellegű, de a 2010 második fele és a 2011 első fele majdnem egy egész “korosztályt” érint, í­gy hát mindenképpen fontosnak tartom ennek az í­rásnak a megszületését. A megértéshez minimális szinten bele kell mennünk az asztrológiába, de nem lesz bonyolult, í­gérem.

Arról van szó ugyanis, hogy főleg az 1975 és 1979 között születtetek, egy kvázi 30 évente előforduló bolygóátvonulást élnek meg 2011 -ben, illetve tavaly. Ez a bolygóátvonulás – tranzit – azt jelenti, hogy a ’70-es években egy bizonyos helyen, a mérleg jegyben állt a Plútó; pontosan ott, ahol éppen most a Szaturnusz halad el.

Ez tehát egy radix Plútó – Szaturnusz tranzit esemény, ami a két bolygó minőségét tekintve igen “fontos”, érzékelhető és meghatározó.

Képzeljétek el a lelki szemeitek előtt, hogy a Szaturnusz égi útján a Szűz csillagképben halad tavaly nyár óta, szépen lassan lépked, eléri a Szűz csillagkép közepét, továbbhalad a Szűz térdéig, majd most januárban ott megfordul, visszamegy a Szűz méhéhez, ott ismét megfordul, hogy kilépjen a Szűz csillagkép női alakot ábrázoló égrészből és belépjen 2011 végén a Szűz angyali részébe.

Nos, ahogy itt elhaladt 2010 nyara óta a Szaturnusz, pontosan ott ment el, és megy végig 2011-ben (akár többször is), ahol a ’70-es korosztály születésekor a Plútó állt.

Mivel a Plútó maga lassú mozgású bolygó, és a Szaturnusz sem nevezhető gyorsnak, ezért maga az “esemény”, a találkozás szépen lassan, hetek-hónapok alatt megy végbe, nem köthető igazán egy adott naphoz. Ez egy folyamat, ami pár hónap alatt csúcsosodik ki, ez alatt történik meg a találkozás. A 75-79 közöttiek ezt a találkozást HíROMSZOR élik meg 2010 október és 2011 szeptember között.

De mit is jelent a Plútó – Szaturnusz tranzit?
Nos, a képletben a Plútó jelöli a végletességet, egy hatalmas, átalakí­tó erőt. Ahol áll a képletben, ott radikálisak vagyunk, gyökeres fordulatokat tudunk véghezvinni. Ez a “minden vagy semmi” állapota, amikor az ember mindennel és teljesen találkozik, vagy semmilyen szinten sem. Maga a halál, í­gy alacsony szinten romboló, pusztí­tó – önpusztí­tó – erejű.

Magas szinten ez a MINŐSí‰GI VíLTOZíS szimbóluma: az erő, amivel képes vagy gyökeres változásra. Ennek a segí­tségével – illetve amilyen házban áll, azon a területen – tudod a régi énedet “megölni” és egy új, minőségit kiművelni. Ha nincs mögötte minőségi változás, akkor csak cseberből-vederbe sodródik az ember.

Nos, az ide érkező Szaturnusz mutatja: MOST Jí–TT EL AZ IDŐ A TELJES VíLTOZíSRA!

A Szaturnusz áthaladás (tranzit) az, amely megkérdezi tőlünk ezen a területen: a változás, amit szeretnél, amit véghez akarsz vinni életedben, az valódi? Az kiállja az idő próbáját? Nem csak egy illúzió, egy újabb menekülés, egy újabb kis halál, ami csak csapkodás és kapkodás?

A Szaturnusz úgymond aktiválja is a Plútót: MOST! Most jött el az idő, változz, tessék alakulni!

Igen ám, de a Szaturnusz nem arról szól, hogy kapkodásra ösztönözzön: a Szaturnusz által csak szépen lassan, lépésről lépésre, fokról fokra lehet haladni. Szépen, aprólékosan. Ez nem egy új ugrás, nem egy vetődés a semmibe. Gondos felszámolása a réginek és szép lassú kiépí­tése az újnak.

Halál – igen, halál: meghal a régi és helyébe belép az új.

Ez olyan, mint a szülés: lassú és fájdalmas. Mindenkinek a világban: amiben az átalakulást véghezviszed és Neked is, aki megéli az átalakulást. A szülést nem lehet elkapkodni, ez egy szent és csodálatos folyamat. Az égi segí­tőink folyamatosan ott állnak és segí­tenek, de nem tudják helyetted elvégezni a munkát, az új megszületésének transzmutációját. Ezt Neked kell megtenni, senki nem tudja helyetted.

ím ami létrejön, az maga a csoda, hiszen a Szaturnusz magas szinten a Gyémánt: a teljes, tökéletes, fényes, fehér és ragyogó: semmi nem képes elpusztí­tani, de hosszú és lassú folyamat által jön létre, nagy nyomás alatt.

Amit egy ilyen Szaturnusz tranzit esetében az ember tenni tud: türelemmel, nem rohanva, mindennek megélve az idejét szépen lassan megengedi a változást. Nem áll ellen, mert az ellenállás fájdalmat hoz. A régi én lerombolása és az új én megszületése ebben a szülőcsatornában akkor zökkenőmentes, ha az ember megadja magát a felsőbb akaratnak, mert a szülés beindult, akkor tenni nem lehet ellene semmit.

Persze az ego minél jobban ragaszkodik a régihez, annál fájdalmasabb a haladás. De a teljes Elfogadás által ez egy csodálatos és zökkenőmentes folyamattá válik.

- – -

Ez a Szaturnusz tranzit főként 2009-ben a 60-as korosztályt érintette, és 2011 végétől jönnek a ’80-asok. ím most, 2011-ben ez, mint í­rtam, elsősorban a 75 és a 79 között napvilágot látottakra vonatkozik. Tehát a 2011 a 32-36 évesek éve lesz abban a tekintetben, hogy nekik valódi és minőségi átalakí­tást kell hozniuk életükben. Az idősebbek már túl vannak rajta, a fiatalabban még várnak erre a tranzitra – senki nem ússza meg.

Természetesen, ezt valamilyen szinten más is megélheti, megéli, hiszen minden ember képlete egyedi, ahol nem csak ez a két bolygó létezik, millió más dolog is szimbolizálhat hasonlókat. Ezen í­rás célja főleg az emlí­tett korosztály figyelmébe ajánlani, hogy mi vár rá és min ment esetleg keresztül – hogy tudatosan lehessen megélni ezeket az átalakulásokat.

Kiss Balázs Kunó

csillagmag

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:13
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A 2011 év, a magasabb szintű tisztánlátást,
megértést, átalakulást és növekedést hoz számunkra
újra egy következő év hajnalán vagyunk, ami egy újabb lehetőség számunkra, a leckék beintegrálásának finomabbá hangolására, melyeket több évtizeden, sőt több létidőn át tanultunk. Amit 2011 hoz, az a magasabb szintű tisztánlátás, megértés, átalakulás és növekedés mindaddig, mí­g a függetlenség, a megfigyelés, a feltétel nélküli szeretet és az elfogadás pontjáról közelí­tjük meg a történéseket. Ezek lesznek a nagy leckéink ebben az évben, mert bármilyen téren ahol még ragaszkodunk, ahol még belebonyolódunk, ahol még képtelenek vagyunk a megbocsájtásra, ahol még nincs meg az elfogadás és az elengedés, az a hely az, ahol az újabb leckéket kapjuk amelyek rámutatnak arra, hogy hogyan integráljuk be ezeket a dolgokat az életünkbe. Nem tettethetjük tovább, hogy nem tudjuk mit csinálunk – önmagunk mesterévé válunk és itt az ideje, hogy felvállaljuk a vele járó felelősséget is.

2011 Kihí­vásokkal teli év lesz? Az attól függ, hogy miként határozzuk meg a kihí­vás jelentését. Kihí­vásokkal teli év lesz, ha attól rettegünk, hogy mit veszí­tünk, ahelyett, hogy úgy tekintenénk minden veszteségre mint elengedésre, hogy valami más foglalhassa el a helyét. Amikor szándékainkat az átalakulásra irányí­tjuk, mindaz ami nem rezonál azzal amivé szeretnénk válni, lekapcsolódik rólunk. Ez érzelmileg nagyon fájdalmas lehet, de a Szellem szintjén ez összhangban van kérelmeinkkel. Itt az ideje, hogy teljes egészében szemléljük önmagunkat, összes aspektusainkkal, testünkkel, elménkkel, érzéseinkkel és Szellemünkkel együtt, hogy minden lépésre mint, az elengedés és a régi helyébe lépő új, folyamatára tekinthessünk. A régi elengedése 2011 legnagyobb témája lesz, akár csak az új beintegrálásának a képessége.

Befogadókká kell válnunk annak érdekében, hogy magunkénak tudjuk jutalmainkat amikor önmagunk mesterévé válunk. Ebben az évben fel kell ismernünk fenségünket, hogy úgy tekintsünk önmagunkra mint csodálatos, erőteljes, áldott, Isteni lényekre akik megérdemlik az összes áldást amelyeket visszautasí­tottunk, mert erőtlennek és érdemtelennek éreztük magunkat. Minden amit kí­vánunk az lehetőségeink mezejének a része és hozzánk tartozik. Az egyetlen módja, hogy mindazt megkapjuk és beintegráljuk életünkbe, az, hogy tudatában vagyunk annak, hogy megérdemeljük.

2011 egyvelege lesz az áldásoknak azok számára akik eddig még nem fedezték fel gyógyulási lehetőségeiket, mások számára viszont ez az év olyan sokat fog hozni a régen dédelgetett álmok megnyilvání­tásában és az eddig zárt kapuk megnyitásában. Tudni fogjuk ki gyógyí­totta meg önmagát és ki nem, azáltal, hogy mi történik az életében. Akiknek még gyógyulniuk kell, az általuk választott fájdalom és kihí­vásokon keresztül tanulják meg leckéiket. A mi kihí­vásaink pedig abban rejlenek majd, hogy segí­tsük őket anélkül, hogy a szolgáikká váljunk, meg kell tanulnunk adni anélkül, hogy valaki fájdalmának a mártirjává válnánk. Együttérző taní­tók példát mutatva lehetünk arról, hogy hogyan engedjük be az áldások áramlását, s nem azáltal, hogy lekorlátozzuk növekedésünket mások fájdalma előtt.

í‰s itt van néhány általános téma erre az évre vonatkozóan:

A Szí­vek Megnyitása

Bár 2010-ben elkezdődött, mégis ebben az évben válunk tudatosabbá arra, hogy miként tört össze az emberek szí­ve a létidök fájdalma alatt. Sok lehetőség nyí­lik majd az emberek számára, hogy megnyissák szí­vüket akár az együttérzés energia örvényeiben, egy új kapcsolatokban, hatalmi pozí­cióban vagy Istenségünk megértésével és önmagunk mesterévé válásunk elfogadásával. Minden fájdalmas tapasztalat egy lehetőség, hogy mégtöbb szeretetnek nyissuk meg magunkat. Hogy kinek adjuk szeretetünket az kevésbé fontos kérdés – a kérdés amire igaz, őszinte választ kell adnunk az, az, hogy mit is akarunk és mire van szükségünk másoktól, hol keressük a szeretetet külsőleg ahelyett, hogy kapcsolódnánk a bennünk lévő szeretet forrásához. Maga a szeretetté válás, amit keresünk, a globális méretű lecke és ez kiterjed életünk összes területére.

Az Energia ítjárók és í–rvények

Tanúi leszünk sok új energia átjáró megnyí­lásának, mí­g néhány régi bezárul majd az elkövetkező 2 évben. Ez a folyamat 2001-ben kezdődött. Három ősi energia örvény zárul be az év végéig Közel Keleten, ízsiában és Afrikában, ami azt jelenti, hogy még több erőszakot, vérontást, háborút, természeti és ember által kiváltott csapást meg nyugtalanságot látunk majd ezeken a területeken, mivel azok akik az emlí­tett örvényeket nyitva szeretnék tartani, ellenállnak bezárásuknak. Mi mindannyian az új í–rvények hordozói vagyunk, és ha az átalakulásra irányí­tjuk fókuszunkat az emlí­tett területeken, akkor segí­tséget nyújthatunk az új Energiák behozatalában, amelyek lehetővé teszik végre, a romboló energiákat behozó örvnyiek végleges lezárását.

Föld Anya Változásai

Félünk Föld Anya változásaitól, mert azok sok traumát és széthullást hozhatnak életünkbe. 2011-ben kevesebb lesz a vihar, a földrengés, tűzhányó kitörés és Föld Anya azon változásai amit mi katasztrófának nevezünk, mint 2010-ben, de kettő a 2011-es mozgások közül veszélyesebb és pusztí­tóbb lehet mint amilyeneket eddig tapasztaltunk. Föld Anya is a saját felemelkedési folyamatán megy keresztül és 2011-ben “nagytakaritás” lesz, emlékeztetve bennünket, hogy mi társteremtök vagyunk a Földdel és őrzői Föld Anya kincseinek. Föld Anya érző lény, akárcsak bármi vagy bárki más a bolygón, és időről időre szükségünk van, hogy emlékeztessen bennünket erre. Amikor szeretetünket és megbecsülésünket fejezzük ki Föld Anya irányában, akkor erősí­tjük öt felemelkedése útján. Ez az év sok tisztí­tást és energetikai változást hoz a Föld bizonyos részeire, főleg oda, ahol az örvények zárulnak.

A Folyamatos Felemelkedés

A felemelkedés az nem egy misztikus esemény ami 2012-ben és utána fog megtörténni, hanem most Tí–RTí‰NIK. Minden nap egy új nap felemelkedésünk útján és minden pillanat tartalmazza Istenségünkbe való felemelkedésünk áldását, tapasztaljuk ennek örömét és tanuljuk az öröm állapotába létezést. Amikor a jelen pillanatra összpontosí­tunk, akkor tapasztaljuk felemelkedésünket. Nem teremthetjük a jövőt anélkül, hogy mögöttünk hagynánk a múltat, és 2011-ben sok alkalmunk és választási lehetőségünk nyí­lik, hogy elengedjük a múltat. El tudjuk engedni a csalódásokat és mindazt amiről azt gondoljuk, hogy elveszí­tettük és erőteljesen a jelenbe legyünk? Ez az amit meg kell tanulnunk, mert az egyetlen hely ahol bármilyen hatalmunk van az a jelen.

Szerelem és Kapcsolatok

Olyan régen volt már, hogy többségünk romantikus kapcsolatban élt, már azon tűnődtünk megtörténik az valaha is? 2011 megnyitja ezt az ajtót, de egy fordulattal. Választanunk kell majd, és nagyon fontos, hogy szándékunkban legyen a kapcsolatban élés. Gyógyí­tó leszel vagy hajlandó vagy egy olyan valakivel élni akinek nincs szüksége a gyógyí­tásodra? Nyitott vagy befogadni a szerelmet amelyet annyira készen állsz valakinek adni? Még akkor is, ha nem látod miként jöhet egyáltalán valaki az életedbe, készülj fel azáltal, hogy tudod mit akarsz illetve szándékodat irányí­ts rá, mert ez meg fog történni amikor a legkevésbé várod. Az év végéig, de jóllehet augusztus végéig sok új, hosszútávú potenciálokkal rendelkező kapcsolat fog létrejönni.

Energetikailag jelentős Időszakok

Ezek azok az időszakok amikor olyan energia hullámok érkeznek a Földre melyek nagyon különböznek a számunkra ismertektől. Ezek gyakran ütköznek a saját energetikai vibrációinkkal miáltal kényelmetlenül érezhetjük magunkat, de még fizikailag betegnek is. Ezt mi felemelkedési tüneteknek nevezzük, és ezek részei a felemelkedés útjának, mert szükségünk van az új energiák behozatalára a Földre, mivel az része a küldetésünknek a Földi Mennyország megteremtésében. Ezekben az energetikailag jelentős időszakokban láthatjuk a Föld Anya változásait, erős viharokat, áradásokat, földrengéseket vagy szokatlan időjárási viszonyokat. Saját életünkben váratlan befejeződéseket, széthullást, szí­vbéli és elmebéli változásokat de még fizikai betegséget is tapasztalhatunk.

2011-ben hét Energetikailag Jelentős Időszak lesz:

Január 15 és 20 között: Ebben az időszakban egy tsunami-szerü energia lezúdulást tapasztalunk majd, ami az új ráeszméléseket, megértéseket hozza el mint megannyi “ahá” momentumot. Egyesek számára ez azonnali váltás lesz az 5-ik dimenzióba az érzelmi és az elmebeli szinteken. Mások dönthetnek úgy, hogy befejezik itteni idejüket és csak utána jönnek át.

Március: A Tavaszi Napéjegyenlőség még több békés energiát fog hozni, amint elkezdjük tapasztalni valóságunk új lehetőségeit. Az azonnali megnyilvánulást egyre többször fogjuk tapasztalni amikor alkalom nyí­lik rá, hogy megtapasztaljuk milyen erőteljesen vagyunk képesek az energiákat mozgatni. Bánjatok óvatosan szavaitokkal és gondolataitokkal ebben az időszakban.

Júniustól augusztus végéig: Ez a három energetikailag jelentős időszak egybe lett csoportosí­tva, mert az egész időszakon át folyamatosan fog történni az energia hullámok beáramlása, az átalakulás, a fizikai-érzelmi-tudati felfordulás, mert ezek az új energiákba és a növekedés folyamatába vezető lépcső kövek, és minden egyes előre lépés akkor fog megtörténni, amikor hajlandók vagyunk elengedni az előzőt. Sok ember fogja elveszí­teni a munkáját, sok kapcsolat fog széthullani, sokan költözni fognak egyik helyről a másikra, de erőteljes változásokat fogtok tapasztalni gondolkodás módotokban is ebben az időszakban.

Október: Ez már 2012 döntési pontja lesz a Föld és az emberiség számára. “Merre, hová szeretnénk menni erről a pontról tovább?” - lesz a kérdés, amire válaszolnunk kell majd. Hajlandóak vagyunk-e tartani a változások energiáit függetlenül a mi elképzeléseinktől, hogy minek kellene történnie? Ebben az időszakban fel leszünk kérve, hogy társteremtői legyünk a Földi Mennyországnak és tartsuk fókusz pontunkat ennek látomásán, tekintet nélkül arra, hogy mi történik az illúzió világában.

November 21 és 30 között: Ez az utolsó energetikailag jelentős időszak 2011-ben, és csalóka módon könnyűnek fog tűnni, ám a valóságban az energia áramlását fogjuk megtapasztalni és azt, hogy az valójában mennyire könnyű. Fel kell dolgoznunk az év folyamán összegyűjtött tapasztalatokat és megértenünk miként működik az Isteni rend. Ez kulcs fontosságú időszak lesz 2012 energiáinak a megállapí­tásában, illetve, hogy mi történjék ebben az időszakban, s ez sokak számára egy újabb döntési pont lesz. Sok halálhí­rt fogunk hallani, mert sokan fognak úgy dönteni, hogy itteni idejük lejárt. Azonban szokatlanul nagy lesz a születések száma is, drámai életmód változások lesznek meg hirtelen történő kormány váltások, a politikai és gazdasági körülmények hirtelen megváltozása.

Az í‰v Kulcs Témája

Az év kulcs témája: a legcsodásabb és legjobb kimenetelt várjuk minden teremtésünkhöz, a reménykedés állapotából a tudás állapotába lépünk, amikor már tudjátok, hogy amit kí­vántok az megnyilvánul, illetve valami még jobbat kaptok. Szándékaitokat úgy irányí­tsátok, hogy “ez vagy valami még ettől is jobb” í­gy felkészülhettek az összes kimenetelre. í‰s legyetek készek a befogadásra, mert az a megnyilvánulás másik fele, amiről gyakran megfeledkeztek. Meg kell tanulnunk kérni azt amit szeretnénk, s akkor a befogadás állapotába lennünk, mert az teszi lehetővé, hogy a megnyilvánulás megtörténjék. Tehát, kérjetek és utána tudjátok, hogy vagy az amit kértetek, vagy valami még attól is jobb eljő hozzátok.

A Fenség és a Hála éve

Uriel Arkangyal 2011-et annak az évnek nevezi, amikor felismerjük fenségünket és hálásakká válunk, nem olyan értelemben, hogy különbnek érezzük magunkat bárki másnál (egyébként is mindannyian össze vagyunk kötve, tehát az lehetetlen), hanem, hogy felismerjük önmagunkat és, hogy kik vagyunk a világban. Mi Isteni Lények vagyunk, nem kisebbek vagy kevesebbek mint bárki más az Univerzumban. Mi Isten és a Fény Gyermekei vagyunk, hatalmunk messze meghaladja az emberi felfogó képesség határait, valóságunk társteremtői vagyunk de ugyanakkor a világ és az Univerzum társteremtői is. Hogy miként fejezzük ki ezt a fenséget az életeinkben, ez teljes mértékben tőlünk függ. Angyalok légiói vannak körülöttünk a támogatásunkra, de ők addig nem segí­thetnek mí­g nem kérjük meg őket erre, és nem adhatnak többet mint amennyit hajlandóak vagyunk elfogadni és befogadni. Amikor emlékezünk rá, hogy hatalmasak vagyunk és valóságunk összes – belső és külső – aspektusának irányí­tói, akkor válunk mesterévé önmagunknak és lépünk a csodák vibrációjába.

Boldog 2011-et, és kí­vánom mindannyiatoknak szí­vetek vágyainak az áldását, bőséget, örömteli és csodás évet.

Sok-sok íldást

Jennifer Hoffman és Uriel Arkangyal

Szerzőjogi közlemény:

Copyright ˆ2010 by Jennifer Hoffman and Enlightening Life OmniMedia, Inc. Ez a cikk az USA és a nemzetközi szerzői jog által védett, teljességében szabadon terjeszthető, de kötelező feltüntetni a szerző nevét és web cí­mét Katt ide!

Fordí­totta: Sári Izabella

angyalforrás

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:15
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
KILí‰Pí‰S EGY úJ VILíGBAIsten hozott a Monumentális 2011-es évben!
2011 egy új MUA, azaz egy Főbb Fejlődési Ciklus megszületésének 3 éves szakaszát lezáró év.

SOLARA SZí–RF RIPORTJA 2011-RE

KILí‰Pí‰S EGY úJ VILíGBA

Isten hozott a Monumentális 2011-es évben!
2011 egy új MUA, azaz egy Főbb Fejlődési Ciklus megszületésének 3 éves szakaszát lezáró év.

2010 íTTEKINTí‰SE

2010 egy ragyogó év volt, amely meghozta a lényegünkig ható, példátlan arányú átalakulásaink várva várt lehetőségét. Sokan közülünk felszabadultak a régi koordinátáik alól, ami segí­tett, hogy elszakadjunk a régi mintáinktól. Október végén, a 11:11 Kilencedik Kapujának aktiválásakor végre egybehangolódtunk az új koordinátáinkkal, és sokan közülünk Igaz Egyekként kiemelkedtek. Ahogy a világ minden részén kiemelkedtek Igaz Egyek, ez egy tömegméretű előrelépést indí­tott el, mint amikor a dominók sora egymás után dől el minden irányba, jóval túl a legtávolabbi horizonton is, és ez mindent megváltoztatott az útjukon.

Attól kezdve az Igaz Egyek rezgésének lehorgonyzása megköveteli a mélyreható igazí­tásokat minden szinten. Először újra kellett igazí­tanunk a belső lényünket, és elengedni a zárványokként mélyen beágyazódott viselkedésmintáinkat, a korlátokat jelentő mintázatokat, az ősi félelmeket és a lerakódott érzelmeket, amik régóta rejtőztek bennünk. Ezek olyan dolgok voltak, amiknek a létéről nem is tudtunk, és a lényünk legmélyéig mindenhol megtalálhatóak voltak. Mindeközben olyan elképzelhetetlen mértékben váltunk szabadabbakká, mint eddig még soha.

Az év során éreztük, hogy egyre jobban elszakadunk mindentől a környezetünkben. Időnként úgy éreztük, hogy még önmagunktól is elszakadtunk. Olykor belenéztünk a tükörbe, és nem ismertünk magunkra -- annyira mások lettünk. Számtalan Megsemmisült Területen mentünk keresztül, de ezeknek már nem volt ránk nézve megsemmisí­tő hatalma. Mérhetetlen bátorsággal utaztunk át a Tökéletes Viharaink tomboló fergetegein, nem törődve ezek erősségével. Hátranéztünk, és láttuk a magunk mögött égő hidak hosszú sorát, amik a régi életformáinkkal kapcsoltak össze. Időnként egy-egy hí­d, amin éppen átkeltünk, a lábunk alatt égett. De ez nem tartott vissza bennünket, csupán gyorsí­tottuk lépteinket, és mentünk tovább az új és Igaz Világ felé.

A Fekete Lyukak spirálisan forgó centrifugájának közepén gázoltunk át, ahol minden letépődött rólunk, még olyan minőségeink is, amiket szerettünk magunkban. Ez olykor rettenetesen fájt, és ettől törékenynek, átlátszónak és meztelennek éreztük magunkat. De megtette a dolgát: Igazabbakká és Valódibbakká váltunk tőle. ítsegí­tett bennünket egy teljesen új Világba.

Amint lényünk belső lényege egyre jobban áthangolódott az Igazlét rezgésére, a külső környezetünk sokféle módon kezdett változni. Először csak finoman. Olyan volt, mint amikor egy szí­npadi dí­szlet lassan átalakul -- lakásból erdővé. Eltűnt egy szék, aztán megjelent a helyén egy fa. Az óra ketyegését felváltotta a madarak éneke. A mennyezet lassan átalakult csillagos éggé. A város komor, sötét szí­nei kezdtek átalakulni egy pezsgő, új élet vibráló szí­neivé.
A változások olyan óriási méreteket öltöttek, olyan sok mindent felöleltek, és annyira megváltozatták az életünket, hogy mire kiléptünk 2010-ből, új emberekké váltunk... Igaz Eggyé.

Az Ismert Valóságunk régi Térképétől megváltunk, és belekóstoltunk egy teljesen új Világba. í‰s itt tartunk most, amikor belépünk 2011 Nagyszerű í‰vébe.

LETí‰RNI AZ ISMERT VILíG Tí‰RKí‰Pí‰RŐL

2010-ben elkezdtünk lekapcsolódni a régi tájképünkről. Ez akkor is megtörtént, ha éppen nem ez volt a szándékunk, a vágyunk. A régi életünk egyszerűen egyre távolabbinak és értelmetlenebbnek tűnt. Sok, eddig megszokott tevékenységünk már nem elégí­tett ki bennünket. Néhány kedvenc ételünk nem volt többet kapható, vagy kedvenc üzletünk, éttermünk bezárt. Közeli ismerőseink elköltöztek, elvesztettük az állásunkat vagy hirtelen felbomlott egy emberi kapcsolat. A régi cselekvési mintáink már nem működtek olyan hatékonyan, mint eddig. Voltak olyanok is közülünk, akik más, az eddig megszokottól jelentősen eltérő lakóhelyre költöztek.

2011-ben a múlttól való elszakadás érzése hatványozottan felerősödik. Valójában az Ismert Világunk Térképe a kezünk között omlik össze, és sok múltbeli emlékünk kitörlődik. Nemcsak számtalan idejétmúlt részlet és régi helyzet fog eltűnni az életünkből, hanem a magánéletünk sok olyan alkotóeleme is el fog hagyni bennünket, amelyek nagyon megnyugtató érzést biztosí­tottak számunkra. Sokan közülünk új lakóhelyek felé kezdenek vonzódni, ami a már ismert környezetüktől nagyon különböző területen van. í“riási átalakulás lesz abban is, hogy kik vesznek majd körül bennünket. Ez már elkezdődött.

Egész éven át a külső környezetünk bármikor váratlanul megváltozhat, akár minden előzetes figyelmeztetés nélkül is. Ennek egy része a Földön jelenleg végbemenő drasztikus klí­maváltozásoknak is köszönhető, mint például az, hogy Ausztráliában nyáron hó esik, vagy a szélsőségesen hideg idő Indiában, mí­g más esetben a Föld erőteljes változásai, vagy társadalmi, politikai, gazdasági zűrzavarok okozta drámai események. Ezekre a változásokra szükség van a régi energiák kitisztí­tásához. 2011 a mélyreható változások éve lesz, mivel a dualitás világa megsemmisül körülöttünk mindenhol, és egy, az Igazléten alapuló új világ bontakozik ki, főnixmadárként felemelkedve a dualitás izzó hamvairól.

Ez azért történik, mert most szabadulunk fel a dualitás régi mintái alól, és lépünk be az Egység új mintázatába. Ez a paradigmaváltás megtörténhet finom elengedés által is, de egy erőteljes kilövésként is, amikor azt érezzük, hogy kilökődünk a régi helyzeteinkből. Mindegy, hogyan megy ez végbe, meg fogjuk tapasztalni. Semmilyen módon nem lehet elkerülni, és nem is szeretnénk, mert ez az, amire legnagyobb szükség van. Mindannyian azt választottuk, hogy itt legyünk ebben a mindent átfogó átalakulásban a dualitásból az Egységbe, és mindannyiunknak megvan a maga szerepe ebben a folyamatban.

Mindeközben az idejétmúlt spirituális nézeteink lassan eltűnnek. Ezek között vannak a megvilágosodással és a felemelkedéssel kapcsolatos régi hiedelmeink. Például az, hogy amint "megvilágosodunk", többé nincs tennivalónk, vagy az, hogy amikor eljön a "felemelkedés" ideje, akkor megfognak és elvisznek bennünket erről a bolygóról egy jobb és könnyebben élhető helyre. Amikor végre rájövünk, hogy ez nem fog megtörténni, hogy már "megvilágosodtunk", és semmilyen külső erő nem fog bennünket "megmenteni", hanem mi magunk vagyunk a saját felszabadí­tónk, ez nagy megrázkódtatást jelenthet azoknak, akik megrögzötten reménykedtek valami olyanban, ami nem igaz. Ők hirtelen szembetalálják magukat mindennapi életük durva valóságával, és felismerik, hogy nem arra van szükség, hogy elmeneküljenek a fizikai világból, hanem arra, hogy egész lényüket teljesen beleengedjék a KITERJEDT ITT és MOST állapotába. Hogy Igaz Egyekké váljanak bárhol is vannak, és bármi is történjen éppen körülöttük.

Ahogy a dualitás régi világa egyre jobban szétesik, és megtesszük az első lépést az új Tájképünkre, lehet, hogy olyan érzésünk lesz, hogy nem a megfelelő dolgokat hoztuk magunkkal. Ez azért van, mert az új Világ merőben más, mint amire számí­tottunk, és azok a dolgok, amiket magunkkal hoztunk, a régi tájképünkbe illenek bele.

Ahogy lekapcsolódunk a dualitás elhaló mintázatáról, egy teljesen új Világba lépünk ki. Az új Világban megtett minden egyes lépésünk segí­t abban, hogy az új Térképünk világosabbá váljon előttünk. Még a kiváló szörfösök számára is kihí­vást jelent az új Térképen szörfözni. Pont, amikor már azt hisszük, hogy kiválóan műveljük, amit tudunk, akkor pottyanunk rá az új Térképünkre, és akkor vesszük észre, hogy egy beláthatatlan méretű új Világ vár arra, hogy felfedezzük. Az elénk táruló tanulópálya mérhetetlen nagy, és messzire nyúlik. Ekkor lépünk be a valódi mesterlétünkbe, ami a nem-tudás elfogadását jelenti, miközben bí­zunk a valódi tudásunkban, amit mindig is magunkban hordoztunk lelkünk mélyén.

Elkerülhetetlen az, hogy megtanuljunk Igaz Egyként új módon reagálni a felmerülő régi helyzetekre. Vannak, akik odaköltöznek az új, nekik megfelelő helyre, de nem tudják elengedni a régi, korlátokat jelentő mintáikat, amik eddig visszatartották őket. Ez megakadályozza, hogy nyitottak legyenek a váratlan helyzetekre, és hogy teljesen magukhoz öleljék új valóságukat. A hely új, de ők még a régiek. Szélesre kell tárni magunkat az új Világra, anélkül, hogy elvárnánk, minek hogyan kell ott történnie.

2011 ragyogó alkalom lesz arra, hogy teljesen újrateremtsük magunkat Igaz Egyekké válva, és hogy pont olyan életet teremtsünk magunknak, amilyet a legjobban szeretnénk. Az Igaz Egyek Igaz Létét. Ez a festővászon még az üresnél is üresebb, ahogy mi magunk is, de nem kell, hogy ez elriasszon bennünket. Ez inspiráló és érdekfeszí­tő.

KILí‰Pí‰S EGY úJ VILíGBA

Az első érzésünk az új Világról az, hogy kellemesen finom és tárt karokkal vár. Ezt éreztük mi Balin októberben, a Kilencedik Kapu aktiválásakor, amikor megnyitottuk a kaput az új Világ felé. Aztán amikor tovább lépdelünk befelé az új Világba, akkor teljes erőből leszakad rólunk minden régi, és ez olyan, mintha egy Fekete Lyukon haladnánk keresztül. Ez a belemerülés az új Világba nem kellemes. Inkább olyan, mintha egy tér-idő korláton tolnának keresztül bennünket. Lepottyantunk az Ismert Világ Térképéről.

Amint megérkezünk az új Világ partjaira, sokkos állapotba kerülünk. Ez nem azért van, mert az új Világ nem egy kellemes hely, ahol szí­vesen tartózkodunk. Ezt a megrázkódtatást a teljesen más környezet váltja ki, és az, hogy nem a jól ismert régi térképünkön vagyunk, ahol tudtuk, hogyan alkalmazzuk a jól bevált képességeinket, tudásunkat, és ahol tudtuk, mi hol található.

Eleinte nincs sok lehorgonyzási pont az új Világunkban. Van, amikor segí­t az, ha kis szigeteket épí­tünk ki az ismert dolgainkból, főleg akkor, ha nagyon ismeretlen a környezet. A mindennapi kis tennivalóink megnyugtató érzéssel tölthetnek el, mit például a reggeli készí­tés vagy a ruháink kimosása. Kialakí­thatunk egy kicsi helyet azokból a dolgokból, amik számunkra szentek. Aztán ahogy kialakul az új í‰letünk, kezdünk új barátságokat kötni, találunk egy jó éttermet, és ráhangolódunk az új környezetünknek azokra a jellegzetességeire, amik számunkra kedvesek.

Az új Világban megváltozik a viselkedésünk, és elkezdünk olyan dolgokat tenni, amiket azelőtt sosem. Például az én esetemben: egész eddigi életemben sosem hordtam karórát rendszeresen. Csak akkor, amikor repülővel utaztam. Most Peruban élek, ahol azt hinné az ember, hogy nincs szükség karórára, és most hirtelen állandóan karórát hordok! í‰s egész nagy segí­tségemre van...

Amint megérkezünk az új Világunkba, nagyon ébernek kell lennünk, hogy ne essünk bele a régi megszokott reagálásainkba, válaszainkba, mert az megakadályozná, hogy teljesen elfoglaljuk az új Világunkat. Többé már nem tekinthetünk a dolgokra a régi feltételezéseinkkel és í­télkezéseinkkel -- egyszerűen azért, mert azok már nem érvényesek.

Vannak közöttünk, akik teljesen új fizikai környezetbe költöznek, ahol semmi sem olyan, mint a régiben. Ne lepődjetek meg, ha a dolgok nem kattannak egyből a helyükre, amikor megérkeztek. Eleinte kényelmetlen és kí­nos lehet, mert az új Világunk teljes újrahangolást és teljesen új képességeket igényel. Egy nagyon meredek tanulópályára kerültünk hirtelen. De egyúttal nagyon jót tesz az, hogy az új Világunk annyira más, hogy szinte semmit sem tudunk ugyanúgy csinálni, mint azelőtt. Lehet, hogy az új Világunkban egy másik nyelven kell beszélnünk, egy nagyon más társadalmi környezettel kerülünk kölcsönhatásba, nem találjuk meg azokat az ételeket, amiket eddig ettünk. Ez nagyon megkönnyí­ti azt, hogy kilépjünk a régi mintáinkból, mert a régi mintáink egyszerűen nem tarthatók fenn tovább egy ilyen megváltozott környezetben.

Mások úgy változtatják meg a környezetüket, hogy nem költöznek új helyre, hanem másként fognak élni a jelenlegi lakóhelyükön. Mindannyiunknak lehetősége lesz arra, hogy megváltoztassuk az életvitelünket. Ennek egy része abból is adódhat, amiket régen kényelmetlen körülményeknek neveztünk, mint például egy munkahely elvesztése, természeti katasztrófa, vagy egy kapcsolat vége. Mindezek az események egyszerűen becsuknak egy ajtót a régi világunkon, és lehetőséget adnak arra, hogy egy vadonatúj ajtót megnyissunk egy tejesebb életre.

Ez időnként félelmet kelthet bennünk, amikor elveszí­tjük a régi, alaposan elsajátí­tott tudásunkat -- és ez í­gy van, el fogjuk. Azonban van lehetőségünk arra, hogy teljesen új területeken alakí­tsunk ki egy alapos tudást. Ez egy folyamatos kincskeresésnek tűnik. Ahogy haladunk át a labirintuson, megkapjuk a szükséges új információkat, hasznos ismeretségeket kötünk, és megtudjuk, mire van épp szükségünk. Ha egyenes, lineáris úton haladnánk, akkor ezeket a szükséges megtapasztalásokat kihagynánk.

Tudjuk, hogy folyamatosan nagyon nyitottnak kell lennünk, ám időnként ez csupán egy erőtlen elhatározássá válik, és nem tesszük át a gyakorlatba. Az én nyitottságomnak az új és váratlan dolgok iránt -- amik arra késztetnek, hogy messze túllépjem a komfortzónámat -- nap mint nap ki kell állnia a próbát. Meglehetősen nyitottnak tartom magam, és mégis állandóan találok olyan eseteket, amikor nem. Ez nagyon jó lecke nekem. Például november eleje óta, mióta Peruba költöztem, folyamatosan keresem a megfelelő házat, ahol lakhatom. Az első néhány hetet szállodában töltöttem, aztán találtam egy ideiglenesen bérelhető házat. A ház tulajdonosa egy hét múlva visszajön, tehát nagyon gyorsan új lakóhelyet kell találnom.

Tekinthetném nehézségnek is ezt a tekervényes utat, ami az új otthonomhoz vezet, vagy értetlenkedhetnék, hogy miért nem vezettek el engem egyenes úton oda. Időnként í­télkezem magam felett, hogy biztosan valamit rosszul csinálok. De már tudom, hogy az utam minden lépése mérhetetlenül értékes volt. Nagyon sok új emberrel kellett beszélnem, mialatt a házamat kerestem. Eközben néhány nagyon jó barátot találtam, és sokat tanultam a velük való találkozásokból. Ha egyenesen a megfelelő helyre költöztem volna, amikor Peruba megérkeztem, akkor az időm nagy részét otthon töltöttem volna, és kihagytam volna ezeket az értékes megtapasztalásokat, szükséges új információkat és új kapcsolatokat.

Ezért kell nagyon nyitottnak maradnunk állandóan, és ezért kell szem előtt tartanunk, hogy mi, mint Igaz Egyek mindig a MEGFELELŐ IDŐ - MEGFELELŐ HELY Középpontjában vagyunk, még akkor is, amikor úgy érezzük, mintha nem ott lennénk.

Az Első, Második és Harmadik Hullám és a Hidak
2011 új Tájképén.

AZ ELSŐ HULLíM

Az Első Hullámhoz tartoznak azok az idősebb lelkek, akik már nagyon régóta vannak ezen a bolygón. Ők a 11-es Mesterszámmal érkeztek ide, hogy az új Világot Lehorgonyozzák. Rengeteg földi tapasztalatuk van, és bővelkednek az ez idő alatt szerzett bölcsességben és tudásban.

Amikor az Első Hullámosok belépnek az új Világba, az meglehetősen nagy kihí­vást jelenthet nekik. Az alaposan elsajátí­tott tudásuk hirtelen érvényét veszti. Elveszí­tik azt az érzést, hogy irányí­tanak, inkább megtanulnak hallgatni, és nyitottnak lenni az új megoldásokra. Akármennyire is hozzászoktak, hogy egyedül élnek és dolgoznak, most már úgy érzik nem jó, ha egyedül vannak. Eljött az ideje, hogy sok ember társaságában legyenek. Bár bőven túllépnek a komfortzónájukon, mégis szeretik felfedezni az új Tájképet. Most, hogy már az új Világ Lehorgonyzásával beteljesí­tették eddigi céljukat, készek arra, hogy teljesen újraformálják önmagukat, és magukhoz vegyék új Céljukat. Nem mennének vissza a régi világukba, még akkor sem, ha ingyen kapnának Első Osztályú jegyet oda!

A HIDAK

A Hidak az Első és a Második Hullám kombinációját képezik. Vannak olyan Hidak, akik az Első Hullámosokhoz állnak közelebb, mí­g mások a Második Hullámosokhoz. Mesterszámuk a 33-as.

Az Hidak nagyon sokat dolgoztak eddig a háttérben. új, hatékonyabb formákat alkottak a kommunikáció megkönnyí­tésére és a művészi tevékenységekben. Ezeknek az eredménye 2011-ben válik láthatóvá. A Hidaknak a legnehezebb a korszakváltás a külső területeken, mivel zavaróak számukra azok a helyzetek, ahol nagyon nyitottnak kell lenniük, ahol nincsenek pontos meghatározások, bizonytalan az anyagi helyzet, és nincsenek jól bevált szabályok. Természetesen az új Világba való kilépés egyúttal belépés egy olyan helyzetbe, ami ismeretlen és meghatározatlan. Ettől gyakran elbizonytalanodnak, megijednek és összeroppannak alatta. Van közöttük olyan is, aki fontolóra veszi, hogy esetleg mégis a régi, korlátozott, elévült világában marad.

A Hidaknak segí­tségére van, ha az új Tájképükön a kisebb, jól körülhatárolható területeken maradnak. Ez megnyugtatóan fog hatni rájuk. Ezek lehetnek olyan fizikai tevékenységek, amiknek gyorsan a szakértőivé válhatnak. Ez megadja nekik azt a komfortérzetet, amire szükségük van, és azt az önbizalmat, ami lehetővé teszi, hogy egyre több területen szerezzenek alapos ismereteket az új Tájképükön.

A MíSODIK HULLíM

A Második Hullámban olyan fiatalabb lelkek találhatók, akik sokkal kevesebb létidőt töltöttek a Földön. Ők a 22-es mesterszámmal jöttek ide, hogy Felépí­tsék az új Világot.

A Második Hullám már akcióba lépett. Nagyon el vannak foglalva a régi dolgaik befejezésével, képességeik fejlesztésével és készülnek a nagyobb feladatokra. De fontos, hogy ne ragadja annyira magával őket a lelkesedésük és a mérhetetlen vágyuk arra, hogy akcióba léphessenek, hogy emiatt valamely régi viselkedésmintáik megváltoztatása és a felpörgött állapot lecsendesí­tése vagy átalakí­tása elmaradjon, mielőtt teljesen otthonukká válhat az új Területük. Amint ezzel végeztek, teljesen elfoglalhatják az új Területüket, és eláraszthatják azt mérhetetlen tehetségükkel.

A HARMADIK HULLíM

A Harmadik Hullám egy könnyed, új világból érkezett. Teljes a tudatosságuk, és sok hasznos módszert és ismeretet hoztak magukkal.
Az új Harmadik Hullám tele van önbizalommal és lelkesedéssel. Olyanok most, mint amikor egy gép éppen bemelegszik, hogy készen álljon a munkára. Dübörög belőlük az erő. A Harmadik Hullámosok kreatí­v módon készülnek fel, és ez gyakran inkább játéknak tűnik. Azonban ez a játék nagyon nagy hatással bí­r. A valódi céljuk az év későbbi szakaszában fog feltárulni.

A Harmadik Hullámosok amint meglátják az új Tájképüket, fejest ugranak bele. Egyszerűen imádják az új Világot, ami most van megszületőben, és minden nehézség nélkül idomulnak hozzá. Nekik a régi világhoz való alkalmazkodással volt problémájuk, és már nagyon vártak az új Világra. Amikor összetalálkoznak a többi Harmadik Hullámossal, a tetteik egy új szakrális geometria szerint működnek.

AZ úJ Cí‰LUNK

2011-ben felfedezzük azt a teljesen új célunkat, amiről eddig nem tudtunk. Az új Célunk feltárulása azért lehetséges, mert most lépünk elő Igaz Egyekként. Az új Célunk nem ötletek és elméletek megjelenése -- inkább olyan, mint egy friss szellő fuvallata. De abban a pillanatban, ahogy megéreztük, tudjuk, hogy Igaz, Valódi. Amikor megpróbáljuk pontosabban meglátni az új Célunkat, hogy meghatározhassuk, akkor megfoghatatlanná válik, kicsúszik a kezünk közül, de az érzések ott maradnak. Ha régi módszerekkel és fogalmakkal próbáljuk megmagyarázni, hamar észrevesszük, hogy ezek közül egyik sem illik rá. Az új Célunk valami olyan, ami teljesen új. Messze túl van a jelenlegi elképzeléseinken. Minden egyes alkalommal, amikor az új Célunk friss fuvallata visszatér, arról ismerjük fel, hogy felidézi bennünk a rá jellemző érzést, és felébreszti az ismeretünket arról, hogy mi jön, még ha szavakkal nem is tudjuk megfogalmazni.

Amikor felvillan előttünk az új Célunk, az olyan tág térrel és olyan nagy hatással jön, hogy szinte eláll a lélegzetünk tőle. De nem érezzük megterhelőnek. Ez azért van, mert olyan természetes kiteljesedése annak, akik mi vagyunk.

Az új Célunkban lehet, hogy olyan képességeinket kell használnunk, amikről nem is tudtuk, hogy léteznek, vagy olyanokat, amikről tudtuk, hogy megvannak bennünk, de nem vettük őket komolyan, és nem nagyon használtuk őket, lehet, hogy olyan képességeket, amiket csak szabadidős tevékenységeinkben használtunk. Vagy lehet, hogy a már jól bevált képességeinket vesszük elő, és egy teljesen új módon alkalmazzuk őket, sokkal kreatí­vabban és játékosabban. De lehet, hogy úgy érezzük, a régi képességeinkre már nincs szükség, és úgy döntünk, hogy teljesen új képességeket alakí­tunk ki. Rajtunk múlik. Az új Célunk teljesen új és szokatlan. Elvezethet bennünket olyan irányba, amire eddig nem is gondoltunk. Lehet, hogy valami olyasmit csinálunk, amit eddig nem terveztünk. Azonban, amikor megtaláljuk az új Célunkat, az izgalmas és felemelő lesz, és meghökkentően helyénvalónak érezzük.

Ahhoz, hogy az új Célunkat felfedezzük, először is Igaz Egyekké kell válnunk. Meg kell szabadulni minden olyan gondolatunktól is, hogy valamit nem vagyunk képesek megtenni, ami új, vagy valamit, amit régebben nem sikerült. Ezek a korlátozó gondolatok megakadályozzák, hogy észrevegyük az új Célunkat, mert az új Célunk nem látható a "Nekem ez nem megy." -- szűrőn keresztül. E nélkül a szűrő nélkül milliónyi lehetőséget képesek vagyunk észrevenni, amik eddig rejtve voltak előlünk.

Ahhoz, hogy az új Célunkat meglássuk, lehet, hogy előbb le kell tennünk a régit. úgy semmiképpen sem fogjuk megtalálni, ha gondolkodunk rajta. Lehet, hogy az új Célunk egy Merész í–tletként tör elő a semmiből. Akkor jön el, amikor egész lényünkkel egybehangolódunk a MEGFELELŐ IDŐ - MEGFELELŐ HELY-lyel.

A SZERETET úTJíN JíRVA

Az új Tájképünkre a Szeretet útján lépünk be. A Szeretet útján járva nincs szükségünk arra, hogy szeretetet adjunk vagy kapjunk, egyszerűen mi VAGYUNK a SZERETET. Ez a természetes létformánk. A Szeretet útján járni azt jelenti, hogy a szeretetünket mindenbe belevisszük, amit csinálunk. Bárhol vagyunk, a TISZTA SZíV IGAZ SZERETETí‰T árasztjuk magunkból. Ez nem azt jelenti, hogy mindent és mindenkit kedvelünk, és nem jelenti azt, hogy mindent és mindenkit tolerálnunk kell. A TISZTA SZíV IGAZ SZERETETí‰T akkor is képesek vagyunk kiárasztani magunkból, amikor épp azt mondjuk meg az előttünk álló embernek, hogy nem akarunk a közelében lenni. Ettől nem lesz kisebb a szeretetünk.

Csak az Igaz Egyek képesek a Szeretet útján járni. De az is igaz, hogy az Igaz Egyek csak a Szeretet útján képesek járni. Miféle más út is lehetne még?
Az Igaz Egyek a Szeretet útján mesterré válnak. A leghőbb vágyuk az, hogy más lényekkel a TISZTA SZíV IGAZ SZERETETí‰NEK szintjén kommunikáljanak, ahogyan egy Igaz Egy a másik Igaz Eggyel kommunikál. A Szeretet útján járva szeretettel és őszintén kommunikálunk. Nem szükséges kifejezetten finom hangnemben különféle szóvirágokat használnunk -- nyí­lt szí­vünk ereje képessé tesz bennünket arra, hogy az Igazat kommunikáljuk minden helyzetben. Egyetértünk vagy nem, elutasí­tjuk vagy elfogadjuk, amit más mond, támogatunk valakit vagy megvonjuk tőle a támogatásunkat -- minden olyan tett helyénvaló, ami a TISZTA SZíV IGAZ SZERETETí‰BŐL ered -- még akkor is, ha az őszinteségünk másoknak csalódást okoz. Végül egy mélyebb szinten meg fogják érteni.

A Szeretet útján olykor-olykor botladozhatunk. Lehet, hogy olyan emberrel találkozunk, akiről azt hisszük, sosem leszünk képesek megszeretni. Ezek az emberek segí­tenek abban, hogy elmélyí­tsük és megerősí­tsük a szeretetünket úgy, ahogyan nélkülük ez nem lett volna lehetséges. Időnként lehet, hogy úgy érezzük, hogy már nem a Szeretet útján járunk. Ez olyankor van, amikor bezárkózottnak érezzük magunkat, úgy érezzük, elegünk van a világból, és nehezen tudjuk megnyitni a szí­vünket a többi ember felé. í‰s akkor egyszerűen csak abbahagyjuk, amit épp csinálunk, és elkezdünk mosolyogni. Ha nem tudsz csak úgy hirtelen elkezdeni mosolyogni, akkor gondolj valami kellemes esetre, egy olyan valakire, akit könnyű szeretni, vagy egy olyan múltbeli érzésre, ami a szeretettel kapcsolatos. Töltsd meg a mosolygásodat szeretettel, és küldd le azt a szí­vedbe. Tedd ezt minden esetben, amikor szükséges! Többnyire már egy rövid mosolygás után is érezni fogod a hatást.

A Szeretet útján járva előfordulhat, hogy valaki ellentmond nekünk, nem értünk egyet egymással. A szeretetünk nem véd meg bennünket az aggódástól és az önmagunkkal vagy másokkal folytatott küzdelmektől. Félreértelmezzük a Szeretet útjának jelentését, ha azt hisszük, hogy bennünk és körülöttünk minden harmonikus és kellemes lesz attól, hogy mi a Szeretet útján járunk. Ez valószí­nűleg egyáltalán nem í­gy lesz. Ez nem az a "new-age"-es "Szeretet és Fény", hanem VALí“DI és IGAZ.

Az Igaz Egyek nem várnak el ellenszolgáltatásokat a Szeretet útján járva. Egyszerűen azért járunk a Szeretet útján, mert ez az egyetlen út, amin jól érezzük magunkat, és ami bennünket kielégí­t.

Amint egyre többen emelkedünk ki Igaz Egyekként, a TSIZTA SZíV IGAZ SZERETETE egyre erősebb lesz. Ez a SZERETET össze fogja kapcsolni az embereket jobban, mint eddig. Sok egymástól különböző ember, akik eddig nem kerültek kapcsolatba egymással, most összefonódnak Egységben és Igazlétben. Ez a mélyebb SZERETET lesz az alapja az új, kreatí­v vállalkozásoknak is, amelyek az EGY-et fogják szolgálni. Ez az, amikor az Egy Létező igazán Cselekvésbe lendül.

2011 íTTEKINTí‰SE


2011-nek óriási ereje van! Ha úgy érezted, hogy az elmúlt évben rengeteg változás volt, akkor csak nézd meg mi fog majd történni ebben az évben! 2010 nyugodt, csendes évnek fog tűnni 2011-hez képest. Ez az-az év, ahol már NINCS LEFELí‰ és VISSZAFELí‰ VEZETŐ úT, és ahol már lezáródik a Régi í‰letformához vezető út.

2011-ben a Sors Nagy Kereke megfordul. Ez egy olyan nagy jelentőségű év, amit már sokan vártunk, amiért már előre izgultunk. Ebben az évben éri el csúcspontját a 20 éve tartó átalakulásunk útja a 11:11-es ítjárón haladva. Ezért van az, hogy a két utolsó 11:11-es kapu aktiválása az év későbbi időszakában fog megtörténni. Ez lesz az előestéje egy nagyon hosszú evolúciós ciklus óriási méretű záró szakaszának.

Sokan érezzük, hogy valami nagyon nagy dolog közeledik. í‰s ez í­gy van. Egész éven át drasztikus változások fognak végbemenni. Ez az utolsó éve a 3 évig tartó MUA -- ciklusnak. (A MUA egy tahiti szó, azt jelenti: "a kezdetek kezdete". Egy teljesen új evolúciós ciklus kezdetét fémjelzi.)

A dualitás világának szétesése tovább folytatódik. A korrupció és a tisztességtelenség újabb rétegei lepleződnek le. Minden, ami hamis alapokon nyugszik, kezd összedőlni vagy megváltozni. Fel kell készülnünk néhány megrázó eseményre. Ezek a világ minden részén előfordulnak, de különösen oda kell figyelnünk az Egyesült íllamokra és Európára, bár az is lehet, hogy ezeken a helyeken csak 2012-ben lesznek nagyobb események. Folytatódnak a drasztikus klí­maváltozások és Föld változásai is. Nem az a legfontosabb, hogy mi fog történni, hanem, hogy HOGYAN REAGíLUNK ARRA, AMI Tí–RTí‰NIK. Ha Igaz Egyek maradunk, akkor MINDEN Jí“ LESZ.

Miközben a dualitás összedől, és a Föld új egyensúlyi állapotba kerül, a SZERETETET és az IGAZLí‰T óriási hullámai jönnek. Egyre több ember fogja elhagyni a régi mintákat, felvállalja a változásokat, és Igaz Egyként kiemelkedik. Közülünk egyre többen fogják elfoglalni helyüket az új Világban, ami most van megszületőben.

Ez a mi újjászületésünk ideje. Az emberiség újjászületésének, az Igazlét újjászületésének, a Föld Bolygó újjászületésének. Az EGY Lí‰TEZŐNKBEN való összetalálkozásunk ideje. Minden születésnél van felfordulás és vér, azonban mindegyik születésre elengedhetetlenül szükség van, és mind nagyon-nagyon csodás. A szülési fájdalmaink közepette se feledkezzünk meg arról, hogy minden váratlan esemény hatástalaní­tható vagy átalakí­tható. A dualitás össze fog dőlni, de ez nemcsak megrázó eseményekkel történhet. ítalakulhat gyorsan és finoman is, ha átfordul valami olyanba, ami az Egységgel összhangban van.

2011 fő hangsúlya az új helyeink megtalálása lesz, hogy elkezdhessük az új í‰letünket. Ha úgy érzed, hogy nem a megfelelő helyen vagy, járj utána, hogy hol lehet a helyed, és minél előbb menj át oda! Ne hagyd, hogy bármi visszatartson! Sokan a "biztonságot" tartják szem előtt. Ha oda mégy, ahová az Igaz Szí­ved vezet, akkor a megfelelő helyen leszel. Nem kell azon aggódni, hogy biztonságos-e a hely, csak arra figyelj, mit érzel számodra megfelelőnek! Az Igaz Egyek mindig a MEGFELELŐ HELYEN vannak a MEFELELŐ IDŐBEN.

í‰s most van itt az ideje annak is, hogy összekapcsolódjunk a többi Igaz Eggyel. A visszavonult remeték ideje végre lejárt. Ebben az évben rengeteg új emberrel fogunk kapcsolatba kerülni olyan módokon, amiket most még el sem tudunk képzelni.

Egész évben érvényes, hogy a jól begyakorolt szerepeink megváltoznak. Például: Valaki, aki eddig irodában dolgozott, esetleg hirtelen elhatározza, hogy szakács lesz, vagy aki mindig ugyanabban a nagyvárosban élt, most elköltözik a világ másik végébe egy félreeső faluba. De a szerepek egy ennél mélyebb szinten is változnak, mint csupán a foglalkozás vagy a lakóhely megváltozása. Aki most vezető beosztásban dolgozik, lehet, hogy végleg felhagy vele, és egy kreatí­vabb szinten fog együtt dolgozni másokkal. Valaki, aki eddig csak mások irányí­tása alatt dolgozott, lehet, hogy hirtelen felvállalja a felelősséget egy vezető szerepre. Sokan közülünk készséggel és lelkesen vetik bele magukat új helyzetekbe, új szerepekbe, amelyekben mindent a nulláról indulva kell megtanulniuk.

2011-ben eredményesnek és fáradhatatlannak kell lennünk, és egész lényünk részvételét igényli. íllandóan bátorságra lesz szükségünk, mert nagyon le fogunk térni az Ismert Világ Térképéről, és messze elhagyjuk a komfortzónánk eddigi határait. Nem lesz semmiféle útmutatónk, térképünk, kivéve a saját belső tudásunkat. Sok minden lesz, amit nem fogunk érteni, és sok tanulnivalónk lesz. Az egész teljesen új lesz számunkra. í‰s éppen ettől lesz izgalmas és érdekes, olykor pedig kellemetlen és megterhelő.

Mostantól pontosan olyan életet teremthetünk, amilyet akarunk -- újrateremthetjük magunkat. Igaz Egyekként Igaz í‰letet élhetünk. Ehhez mindent -- amik csak vagyunk, és amik egyáltalán voltunk ebben a világban -- megfogunk, és átvisszük a KITERJESZTETT ITT és MOST állapotába.

2011 első felében a figyelem középpontjában az lesz, hogy elfoglaljuk megfelelő helyeinket, hogy minél teljesebben kiléphessünk az új Világba. Amint a helyünkre kerülünk, meg kell tanulnunk az új Tájképünkön tájékozódni. Az új Tájékozódásunk gyakran olyannak fog tűnni, mintha egy bonyolult labirintuson kelnénk át. A dolgok nem egyenes és logikus úton fognak történni. Nem úgy fognak történni, ahogy mi gondoljuk, hogy történniük kellene. Azonban éppen ez a kalandos utazásunk -- az új Világunk még feltérképezetlen birodalmain keresztül -- adja meg nekünk a tökéletes megtapasztalásokat, az egyedi kapcsolatokat és az elengedhetetlenül szükséges információkat. Időnként lehet, hogy zavarodottnak és tehetetlennek érezzük magunkat, mert még olyan sok minden van, amit nem értünk. íllandóan bátorságra és nagyobb nyitottságra lesz szükségünk, mint amit eddig egyáltalán megközelí­tettünk, ahhoz, hogy teljesen beléphessünk az új Világba.

2011 második felében a figyelem középpontjában az új Világunk teljes elfoglalása lesz, hogy Igaz Egyekként Igaz í‰letet éljünk, és a Cselekvésbe Lendülő Egy Létezőnknek megfelelő új Célunkkal összehangolódjunk. Ez az, amikor az új í‰letünk hivatalosan elkezdődik, és a Legmerészebb ílmaink beteljesednek olyan módokon, amiket eddig lehetetlennek hittünk.

2011 egy intenzí­v, nagy erőkkel bí­ró éve a cselekvésnek, az áttöréseknek, a lebomlásoknak, a SZERETETNEK, a bátorságnak, a tisztánlátásnak, a fáradhatatlanságnak, a hatékonyságnak, a kihí­vásoknak, a mély átalakulásoknak és a hatalmas ragyogásnak. Nagyon fontos, hogy hol vagyunk és kivel. Ha a megfelelő helyen vagyunk a megfelelő emberekkel, minden sokkal könnyebb és élvezetesebb lesz. Ez az az év, amikor el kell kezdenünk teljesen a KITERJESZTETT ITT í‰S MOST-ban élni, mert ez lesz az elsőszámú, és hamarosan az egyetlen valóságunk.

ISTEN HOZOTT 2011-BEN!

Azt kí­vánom, hogy
juttasson el bennünket ez a Nagyszerű 2011-es í‰v
a megfelelő helyünkre, a megfelelő emberekhez,
a Legmerészebb ílmaink Virágba Borulásával
az új Célunk teljesí­tésével
és a Mindennél Teljesebb Szeretettel.

TISZTA SZíVVEL, IGAZ SZERETETTEL
Solara
Fordí­totta: Elisabeth Mag
Solara által jogvédett 2011
Minden jog fenntartva
Katt ide!

Forrás:

nvisible

Katt ide!
Vissza az elejére
Oldal:       >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System