:: Fórumok :: Sewaja ezoterikus fórum :: Jövendölések, Dimenzióváltás, 2012 tudatváltás
 
<< Előző téma | Következő téma >>
2010. - Amikor a csodák megkezdődnek
Oldal:   <<        >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Solyom
szo nov 10 2012, 06:17
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Az ítalakulás Végső Ciklusai
Az utolsó 932 napJosé Argüelles


2010 októberében elindult a Változás utolsó szakasza

Egy nagyon érdekes és hasznos í­rást szeretnénk most megosztani Veled, mely a változásról és az átalakulásról szól.

Az ítalakulás Végső Ciklusai - az utolsó 932 nap

2010 októberében elindult a Változás utolsó szakasza. Egyre erőteljesebben érezhetőek a bolygónkra érkező energiák, talán most a legnagyobb a szakadék az anyagi és a Szellemi világ nézetei között. Mindegyikünk életébe beérkezik a Hí­vás, hogy kapcsolódjunk Szellemünkhöz, és megéljük a fizikai világban Lényünk Valódi Esszenciáját.
A Maja naptár a feltételezések ellenére 2013. július 25-ére teszi az ítalakulás befejeződését, mely nem egyik napról a másikra, hanem folyamatosan, ciklikusan í­rja át világunk rendszerét.
Ez az utolsó 1008 nap, melyben már benne vagyunk, és talán ez nevezhető az utolsó lehetőségnek, hogy mindenki elinduljon önmaga felé, és kiterjessze önmagát és tudatosságát.

A Változás lényege, hogy a megszokott anyagi világ kitágul, belép mindennapjainkba a spiritualitás, a Szellem egyre nagyobb teret kap, és mindenki számára elérhetővé válik az Erő, mellyel saját életünk és világunk teremtőivé válhatunk.
A maják ciklusokban gondolkodnak. Számukra az események nem élesen elkülöní­thetőek, hanem összeolvadnak, az egyik energia finoman halványodva adja át helyét az újnak, í­gy meghagyva az időt mindenkinek, hogy leváljon róla, és felkészüljön az új érkezésére. Egyszerre több időben gondolkodnak, í­gy teljesen érthető, hogy ezt az utolsó 1008 napot hogyan lehet két egymást követő kisebb, és egy harmadik átfogó ciklusra felosztani. Ezt a három szakaszt Dr. José Argüelles vázolta fel, a maja prófécia egyik kutatója és megfejtője.

Az első ciklus a Hajnal Ura eljövetelének ideje. Ez az időszak 2010. október 22-től 2012. december 20-ig tart, és 7 egyenlő szakaszt foglal magába. Célja, hogy bolygónk tudatossága emelkedjen, és támogatást kapjunk a bioszféra-nooszféra átmenetre, most, hogy az emberi civilizáció irányí­thatatlanná válik. (A bioszféra bolygónk és légkörének azon része, melyet jelenleg az élet áthat, mí­g a nooszféra magába fogja foglalni a Föld körül lévő tudati réteget is.) Ez alatt az időszak alatt a materialista, anyagi világ uralma exponenciálisan csökken egészen a ciklus végéig.
Ennek a 791 napnak lényegi mondanivalóját, és a feladatokat, a bejárandó utat leginkább a hozzárendelt szí­nek alapján lehet értelmezni.
A ciklus felépí­tése:

1. A Hajnal Eljövetelének Ura - hideg kék
2010. október 22. - 2011. február 11.
A kék szí­n a befelé fordulást, elcsendesedést, passzivitást szimbolizálja. Ebben az időszakban feladatunk, hogy magunkba mélyedjünk, felkutassuk és megtaláljuk belső hangunkat, erőnket; kapcsolatot teremtsünk Valódi í–nmagunkkal és Lelkünkkel. Fontos a belső stabilitás, Valódi Esszenciánk megtalálása, mert csak önmagunkkal karöltve tehetjük meg a ránk váró lépéseket, és fejlődhetünk a bolygóval és az Univerzummal együtt.

2. A Hajnal Elindí­tásának Ura * zöld
2011. február 12. – 2011. június 04.
Ez az időszak a zöld szí­nnel van átitatva. Ez a saját magunkra szánt idő és tér ideje. Mivel már kapcsolatban vagyunk önmagunkkal, ez segí­t, hogy a magunkra fordí­tott figyelemmel megleljük utunkat, és elinduljunk saját életcélunk beteljesí­tése felé. Meg kell látnunk határainkat, és ledönteni azokat, melyek már nem szolgálnak minket, és életre hí­vni az újakat, melyek támogatnak és emelnek minket. Ez az újnak való megnyí­lás időszaka, mely által megtisztí­thatjuk és feldolgozhatjuk a szí­vünkben rejlő érzéseket, ezáltal felkészülve a következő időszakra.

3. A Hajnal Feltöltésének Ura - sárga
2011. június 5. – 2011. szeptember 25.
Ebben a 113 napban feladatunk, melyet a sárga szí­n hí­v életre, hogy a megtalált és belül megerősí­tett céljainkat átitassuk a bölcsességgel, tiszta Szellemi energiákkal. Lehetőségünk nyí­lik meglelni az árnyalatnyi különbséget az egónk, az alacsonyrendű elménk tudása és a magasabb tiszta tudás között. Ez a felismerés tud közelebb vinni minket Felettes í‰nünkhöz, és feltölteni fizikai világunkat, életünket, testünket a tiszta tudás energiájával. Felfedezhetjük saját fényünket, melyet, ha behí­vunk és beépí­tünk életünkbe, egy magasabb szinten tapasztalhatjuk meg azt.

4. A Hajnal Spektralizálásának Ura - narancs
2011. szeptember 26. – 2012. január 16.
Ha az előző három szakasz kihí­vásait sikeresen átí­rtuk pozití­v tulajdonsággá, akkor ebben a 113 napban lehetőségünk nyí­lik arra, hogy kidolgozzuk magunkból régi, mélyre nyúló sérüléseinket, melyeket Lelkünk legsötétebb zugába száműztünk. Ekkor felszí­nre kerül minden, ezáltal lehetőséget kapunk arra, hogy elengedjük ezeket a tapasztalásokat, felszabadí­tsuk a bennük raktározódott energiákat, integráljuk a hozzájuk kapcsolódó aspektusokat. Ezzel egyidőben megkérdőjeleződik összes emberi kapcsolatunk, előtérbe kerül az érzelmi alapon való függőségek kérdése. Ez az időszak megtámogat minket mind régi érzelmi sokkjaink elengedésében, mind függő kapcsolataink felszámolásában.

5. A Hajnal Kozmikus Felragyogásának Ura * vörös
2012. január 17. – 2012. május 8.
Mire ehhez a szakaszhoz érünk, jó esetben sikerült kapcsolódnunk Lényünk Valódi Esszenciájához, megteremtettük az új életünket, kapcsolódtunk a magasabb bölcsességhez, ezzel segí­tve egónknak elfoglalni valódi helyét, átdolgoztuk magunkat régi érzelmeinken és felszámoltuk kapcsolatainkat, melyek már nem támogatják fejlődésünket. Ha ezen a folyamaton végigmentünk, akkor megérkeztünk egy magasabb szintre. Ebben a pár napban lehetőségünk nyí­lik arra, hogy meglássuk az újat életünkben, és elinduljunk ezen új minőségek felé. A vörös a kezdet, az elindulás szí­ne. í“riási erőt tud adni, hogy elinduljunk az új úton, mely már láthatóvá vált számunkra. Valamint lehetőséget teremt, hogy a magasabb dimenziókból érkező energiák képesek legyenek megnyilvánulni fizikai világunkban. Erőt és tüzet ébreszt bennünk, hogy végleg elégessük, ami már nem szolgál minket, és elinduljunk az új úton.

6. A Hajnal í‰n-átalakulásának Ura * lila
2012. május 9. – 2012. augusztus 29.
Ez az időszak hivatott megtámogatni azt, hogy belső lényünk is átalakulhasson. Ha sikerült teljes mértékben összekapcsolódnunk Lelkünkkel és Felettes í‰nünkkel, valamint az összes aspektusunkat integráltuk életünkbe, akkor megszületett bennünk egy új í‰n, mely nemcsak hogy erősebb egyszerű fizikai énünknél, hanem dimenziókon és világokon í­vel át, folyamatos kapcsolatban van a Szellemmel, í­gy megvan a belső tudása, hogy mit és hogyan tegyen. Ennek az í‰nnek eljön az ideje, hogy megszülessen az új minőségbe, ezáltal megszületünk Mágusként. De ez az időszak magával hozza a halált is. Ugyanis korábbi kicsi énünknek, egónknak itt és most meg kell halnia, csatlakoznia kell a nagyobb egységhez, melynek piciny része, és át kell alakulnia.

7. A Hajnal í‰n-transzcendenciájának Ura * ibolya
2012. augusztus 30. – 2012. december 20.
Ez az utolsó szakasz, a végső lépcső, hogy teljes, Szellemi lényekként tapasztalhassuk meg az Univerzum eddig még nem látott átalakulását, és tiszta szí­vvel, mély hittel és tudással legyünk képesek várni azt, ami következik. Ezek a napok lehetőséget adnak nekünk, hogy mélyen gyökeret verjünk a Szellemi dimenziókba, és valóban fizikai testtel rendelkező, spirituális lényekké váljunk. Ez az utolsó láncok elszakí­tásának ideje, a teljes átalakulás és egyesülés a Szellemmel. Ezt a szakaszt követi a Zéró Pont és a Galaxis pulzálásának leállása, í­gy valóban fontos, hogy önmagunkon belül stabilak legyünk, hitünk megingathatatlan, és képesek legyünk folyamatos kapcsolatban lenni Magasabb Részeinkkel, mert ez ad majd védelmet és útmutatást az elkövetkező 217 napra.

Zéró Pontnak a maják 2012. december 21-ét nevezik. Ez a nap számtalan eseményt hordoz magában: egyrészt itt fordul át a nagy, több ezer éves Szí­riusz Ciklus egy új szakaszba, ez a Galaktikus Szinkronizáció ideje, kiteljesedik a 26 éves Harmonikus Konvergencia időszaka, és egyben az Időhajó Föld 2013 útjának kezdete is ez. Ekkor elindul egy új 104.000 tun (102.500 év) idejű galaktikus spirál hullám pulzáció, valamint eljön a Nooszféra Kor hajnala a Földön, és a kozmikus tudatosság áthalad a határértéken. Teljesen kialakul a sarkköri gyűrűk szivárvány ví­ziója.

De a maja naptár nem ér véget ezzel a nappal. Ez egy esemény, mely sok lehetőséget hordoz magában, és életre kelt egy új időszakot, mely stabilizálódásához természetesen időre van szükség. Ettől a naptól 2013. július 25-ig összesen 216 nap van, mely szám szimbolizálja a tökéletes kocka rezgését. Ez az időszak egy szünet a galaktikus pulzációban, vagyis várhatóan megáll a galaktikus rendszer lüktetése. Ez azért történik, mert átalakul a Galaxis Spirálrendszere, megszűnnek a régi spirálok, és újak alakulnak helyettük. A pulzálás újraindul, amikor felépül az új Galaxis. Földünk jelenleg a Tejútrendszerben az Orion-övön található. Várhatóan ez az öv is megszűnik, és a bolygó egy új struktúra része lesz. Ez az átalakulás fog 2012. december 22-től 2013. július 25-ig tartani, mert ennek végén indul el az új 104.000 tun idejű hullám.
Ez a 216 nap felosztható 6 tökéletesen egyforma, 36 napos ciklusra. Ez az időszak alakí­tja ki a Föld Kockáját, mely segí­tségével áthaladhatunk majd az új hullámba. Ez a második ciklus, melyet José Argüelles leí­rt.

A ciklus szakaszai:
1. 2012. december 22. – 2013. január 26. Kocka alsó része
2. 2013. január 27. – 2013. március 3. jobb oldala
3. 2013. március 4. – 2013. április 8. bal oldala
4. 2013. április 9. – 2013. május 14. hátsó oldala
5. 2013. május 15. – 2013. június 19. szemközti oldala
6. 2013. június 20. – 2013. július 25. felső oldala

Véleményem szerint ebben az időszakban a leginkább saját magunk kiegyensúlyozására, energiánk, erőnk megtartására kell helyezni a hangsúlyt, és a csakráink segí­tségével ennek a kocka alakú energiának a kialakí­tására kell figyelmünket fókuszálni. Ez az energiaforma nemcsak nekünk ad biztonságot, de átjárót is nyit az új minőségű létbe embereknek és a bolygónak egyaránt. Ez az új Világ kialakulásának időszaka, egy második teremtési ciklus. Az első teremtés a világ teremtése volt, melyet a Biblia szerint 6 nap alatt teremtett Isten. Nekünk 6x36 napunk lesz arra, hogy megteremtsük az új minőségű életünket és világunkat.

José Argüelles három szakaszt í­rt le. A harmadik, és egyben utolsó ciklus hosszát és ütemét ezen két ciklus adja. Ezt a két időszakot összeadva 1008 napot kapunk, mely felosztható 7x144 napra, és ami kiteszi a nagy ciklust, a Szakrális Erő Visszatérésének időszakát, amely a Szellem erősödéséről és az emberekkel való egyesüléséről szól. Ezalatt az 1008 nap alatt az anyagi világ egyre inkább instabillá válik, elvonódik belőle az energia, miközben felerősödnek a spirituális energiák, és az ismert világunkban újra egyesül a Szellem és az anyag, í­gy megteremtve az 5. dimenziós létet.
Ez a ciklus is elkezdődött 2010. október 22-én, és ez is külön feladatokat ró ránk. Minden szakasznak megvan az üzenete, mely segí­tségével végigjárhatjuk az utat, mely által behí­vhatjuk és beépí­thetjük életünkbe a Szakrális Erőt.

A ciklus időszakai és feladatai:

1. „Vonzd be az Erőt”
2010. október 22. – 2011. március 14.
Ez alatt a 144 nap alatt meg kell találnunk önmagunkban és Felettes Lényünkben az Erőt. Meg kell tanulnunk behí­vni azt életünkbe, hogy feltöltse új energiákkal, és behozza az új lehetőségeket.

2. „Stabilizáld az Erőt”
2011. március 15. – 2011. augusztus 5.
Az Erő behí­vása az első lépcső, mert azt meg kell tudnunk tartani a mindennapokban is. Ez az időszak a Szakrális Erő életünkben való stabilizálásáról szól, amikor is lehetőségünk nyí­lik megtanulni, hogyan lehet ezt az energiát minden pillanatban magunkon átengedni és megélni.

3. „Szolgáld az Erőt”
2011. augusztus 6. – 2011. december 27.
Fontos a tiszta szándék, a magasabb rendű céloknak való alárendelődés, az egyéni vágyak helyett egy csoport, közösség érdekeinek kell alárendelődni, miközben megtartjuk tiszta Lényünket. Ez a szolgálat, és ez az Erő csak szolgálat által tud megnyilvánulni. Az önös érdekeket már nem segí­ti, a hatalom, vezetés nem lehet cél többé. Meg kell tanulnunk alárendelődni az Univerzum akaratának, miközben felfedezzük, hogy mi volt születésünkkel a mi akaratunk, és ezt a kettőt összhangba hozva lehet ezt a csodálatos, ősi energiát tisztán, alázatosan használni.

4. „í–ntsd formába az Erőt”
2011. december 28. – 2012. május 19.
Ebben az időszakban meg kell találnunk ennek az energiának a helyét mindennapjainkban. Meg kell tanulnunk lehozni, és megnyilvání­tani a fizikai világban, formát kell adnunk neki. Az átalakulás ezen időszakában az anyagi világ és a spirituális energiák egy szintre érkeznek, majd egymást keresztezve az anyag ereje csökken, mí­g a szellem tovább í­vel felfelé.

5. „Sugározd az Erőt”
2012. május 20. – 2012. október 10.
Eddig ez egy belső, egyéni munka volt a Szakrális Erővel, de ettől kezdve eljön az ideje, hogy megnyilvání­tsuk azt kifelé. Amikor formába öntjük, anyagot adunk neki, úgy elkezd kisugározni a világba. Ha szándékunk és célunk tiszta, akkor hitelesek leszünk, és ezáltal a környezetünkben és a világban is a valódi Erőt és energiát tudjuk közvetí­teni. Ezzel a tisztasággal tudunk segí­teni és utat mutatni másoknak, hogy ők is csatlakozhassanak önmagukhoz, és összekapcsolódhassanak az energiával.

6. „Egyenlí­tsd ki az Erőt”
2012. október 11. – 2013. március 3.
Ekkor már egyre magasabb szintre jut a Szellemi energia, miközben néha még kicsit vissza-visszazuhan ereje. Ekkor meg kell tanulnunk kiegyenlí­teni az Erőt. Ki kell tudnunk egyensúlyozni a dualitás utolsó pillanataiban önmagunkat és világunkat, hogy a folyamat tovább haladhasson. Ebben a szakaszban érkezünk el a Zéró Ponthoz, és borul fel addig stabilnak hitt Univerzumunk. Ezért is fontos az energiák egy szintre hozása, hogy megtarthassuk belső stabilitásunkat.

7. „Csatornázd az Erőt”
2013. március 4. – 2013. július 25.
A nagy ciklus utolsó 144 napja ez. Ekkor már épí­tjük a Föld és önmagunk kockáját, miközben épül és stabilizálódik bolygónk körül a Nooszféra. Ezért van szükség arra, hogy képesek legyünk tisztán lehí­vni az Erőt, mert ezzel nemcsak önmagunknak, hanem a bolygónak is segí­tjük a Felemelkedését, és az új Energiában való átlényegülését.

Egyáltalán nem lehet egyszerűnek és könnyednek nevezni a ránk váró 932 napot. Egy összetett folyamat részesei vagyunk, és csak tőlünk függ, hogy a megélése mellett döntünk-e. Az bizonyos, hogy ha ezen az úton elindulunk, mély elszántságra és hitre van szükségünk. Ez az ösvény rögösnek í­gérkezik, de bátorí­that a tény, hogy nem kell egyedül végigcsinálnia senkinek. Csoportokat alkotva könnyebben megélhetőek a mélységek, és hamarabb lehet visszatérni a stabil energetikai állapotunkba. Emberi társaink mellett természetesen számos, magasabb dimenziókban élő entitás támogatja utunkat. Bármelyik ciklusra is helyezzük a hangsúlyt, és kezdjük tudatosan megélni energiáit, az út végén egy új, kiteljesedett önmagunkat találhatjuk, aki nincs egyedül, és már képes bármit túlélni, és bátran néz a felemelkedés kihí­vásai elé. Sokszor szeretnénk, de a dolgok mégsem oldhatóak meg egyik pillanatról a másikra. Nem fogjuk egyik pillanatról a másikra elfeledni sérüléseinket, megtalálni az Erőt, és tudni beépí­teni az új dolgokat életünkbe. Ezért is kapjuk az ilyen útmutatásokat, melyek jelzőfényként szolgálnak ösvényünkön. Ha tudatosan dolgozunk üzenetével, akkor semmi nem lehet akadálya tudatosságunk emelkedésének. Mindehhez tiszta szí­v, szeretet, elhatározás és elszántság kell. A Tollaskí­gyó visszatérésének időszaka ez, aki ellátott minket három hasznos tanáccsal, elvvel, melyek segí­thetnek a ránk váró időkben.
1. Mindig légy tudatában annak, hogy Isten mindig jelen van; ne ess kétségbe és ne futamodj meg, de mindig légy szí­vből alázatos és szeretetben Istennel.
2. Légy békességben mindenkivel, kivétel nélkül.
3. Ne vesztegesd az idődet. Egy nagyon értékes földi életet kaptál, használd bölcsen és kreatí­van.

Forrás:José Argüelles: Galactic Spiral Density Wave and 2012: The Final Cycles of Transformation /Magenta/Domokos Erzsébet

angyalforrás

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:19
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Lee Harris: 2010 - A felemelkedés és a választás éve2010-ben minden kártyalap a levegőben van. Az emberek egyre kevésbé bí­znak meg abban, amiben előtte megbí­ztak. Ez már a korábbi években is megfigyelhető volt. Ez oda vezet, hogy az emberek egyre inkább felismerik: azok a rendszerek, amelyekben vakon megbí­ztak, és amelyeket követtek, már megérettek a változásra. Egyre inkább érzékelheted, hogy az emberek egyre tudatosabbá válnak.

Személyes szinten jobban megnyitják a szí­vüket egymás irányába. A nehéz és küzdelmes időszakok alatt szokott ez í­gy alakulni, ebből a szempontból a gazdasági válságnak ez egyfajta ajándéka. Lehetővé teszi, hogy elmélyülj magadban és megtaláld a belső bőséget.

Az anyagi nehézségek, amikkel nagyon sok embernek kellett szembesülnie, rengeteg személyes szintű tragédiát eredményeztek, és nagyon sok megszorí­tással jártak. Más szempontból viszont meggyengí­tette a nagy irányí­tó rendszerek, pl. a bankok pozí­cióját. Ezek a nagy rendszerek önirányí­tóvá váltak és már nem tudtuk őket megváltoztatni. Ugyanakkor a kialakult gazdasági helyzet megváltoztatja őket. Ebben az évben nagyon sok új dolog fog születni. Személyes szinten azt fogod tapasztalni, hogy az év végére könnyedén létre fogsz tudni hozni új dolgokat. Azoknak, akik már évek óta keresik a szenvedélyüket, vagy azt, hogy mivel is foglalkozzanak, ez az év meghozhatja a megoldást. Júliusnak ebből a szempontból kiemelt jelentősége van.

A 2010-es évet 3 időszakra lehet osztani. Januártól áprilisig, májustól szeptemberig, és októbertől az év végéig. Ebben a három szakaszban az energiák nagyon eltérőek. Az első 4 hónap a növekedésről szól, arról, hogy visszanőj arra a méretre, mint amekkora az összehúzódás előtt voltál.

A második szakasz a döntésekről szól. Ezek a döntések nagyon különböznek azoktól, amire számí­tottál az év elején, hogy milyen döntéseket fogsz hozni.. S ez annak köszönhető, hogy egy fejlődésen mentél keresztül, és kitörtél korábbi mintáidból. Az áprilistól szeptemberig tartó időszakot a döntések és a döntésekhez tartozó tevékenységek megalapozásával érdemes tölteni. Ebben az időszakban előtérbe kerül az otthonteremtés, a bázisteremtés. Sokan közületek új partnert találtatok.

Az április és a június közötti időszak erősen ebbe az irányba hathat. Ezek után, ahogyan a nyár előre halad, egyre jobban kiterjedhetsz, és kiterjedésed ebből a biztos pontból indulhat el. Azt vehetted észre, hogy július végére a félelem, amit magadban hordozol, kitisztulhat. S azokból a sokkhatásokból eredő fájdalom és félelem, amik az elmúlt években értek, feltisztulhatnak.

Július végére már nemcsak visszajuthatsz oda, ahova vissza szerettél volna jutni, hanem annál sokkal messzebbre is érhetsz, mivel egy teljesen új ember lettél. Sokkal szélesebb látókörrel rendelkezel.

A májustól szeptemberig tartó időszak nagyon gyors lehet.

A szeptember és decemberi közötti időszak különleges lesz sokak számára, mivel egy-két olyan kulcsfontosságú változást hozhat, melyek néhány ponton meghatározóak lesznek.

S az, amit a nyár végéig bezárólag megalapoztál, elkezd testet ölteni. Ez nemcsak kis részletekben, hanem nagy, markáns változásokban is megjelenhet. Mindez előkészí­ti 2011-et, ami a felfedezés éve lesz, különösen azok számára, akiknek nem volt lehetőségük erre a megelőző évek során. Azok, akik az elmúlt időszakban nagyon nagy felfedezéseket, spirituális utazásokat tettek, elindulnak hogy visszatérjenek a világba, stabil, megalapozott módon. Számukra a felfedezés az anyagi világ újra-felfedezését fogja jelenteni, egy teljesen új nézőpontból. Ez már élvezetes lehet, és ez azoknak az utazásoknak köszönhető, amit a belső világodba tettél az elmúlt években.

Azok, akik a felébredési folyamatuk elején tartanak, most ébrednek tudatára a lelkük jelenlétének. A léleknek, a magasabb energia forrásának, ami a testben él és tapasztal, és meghatározza az eseményeket és élményeket, amik velünk történnek.

2011 egy mágikus év a felébredéshez, mert sokféle útvonal került kiépí­tésre, í­gy a felébredés gyorsabb és könnyebb, mint valaha. Ebben az évben új vezetők lépnek a porondra, de nem csak a politika területén. í‰rtek ezalatt akár szí­nészeket, komikusokat, mérnököket, kutatókat, azokat az embereket, akik új gondolatok, elképzeléseket hoznak a világba. Változásokat, nemcsak a környezetvédelem területén, hanem az érzelmi jólét területén, azaz, hogy mennyire érezzük jól magunkat a világban. S ez annak az eredménye, hogy az emberi tudatosság egyre inkább ki tud lépni a régi minták rabságából.

A vásznak, melyekre a jövőnket festjük, egyre nagyobbakká válhatnak, elhagyva az a régi megközelí­tést, ami szerint a meglévőt javí­tgatjuk tovább. Nagyon sok ember eljutott arra a pontra, hogy kidobta a régi élettervét, és azt a hitet, hogy a jövőt a múltra kellene épí­tenie. Ami még ebben az évben elő fog jönni az a kontroll, a szabályozás igénye. Megérzitek majd, hogy egyre többet tudtok ebből elengedni, és ezáltal egyre inkább a jelenben tudtok maradni. Ez nagyon szép megtapasztalásokhoz vezethet, amik eredményeképpen nagyon könnyedén, erőfeszí­tés nélkül érhetsz el eredményeket. Az energiák nagyon erősen támogatják ez a minőséget, ezért is csodálatos ebben a korban a Földön élni.

2010, mint minden más év, pontosan azt hozza el számodra, amire szükséged van. Amire mindig emlékezz: bí­zz meg magadban, bí­zz meg a szí­vedben, figyeld az érzéseidet, csináld azt, amivel szeretnél foglakozni és hagyd azt, ami már nem működik. Csak helyezkedj megfigyelő álláspontra, hogy ami nem működik, az átrendeződhessen, átalakulhasson. Megérkezhet egy segí­tség is, egy másik személy, aki segí­tségedre van, s í­gy az a probléma, amiben elakadtál, nagyon gyorsan megoldódhat.

Ez a 2010-es év előrejelzése, nagyon sok szeretettel kí­vánok mindenkinek nagyon boldog évet. Soha ne feledkezz meg arról, hogy a jelen az igazság pillanata. Engedd meg, hogy a szereteted növekedjen és kifejlődjön, hiszen emiatt vagyunk itt!

Lee Harris

dimenzió üzenetek

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:22
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
2011. LíTKí‰PE – NIBURIAN NAGYTANíCSDevin: A 9D-s Niburian tanács képviselője Jelaiala Starr-on keresztülJelaiala Starr médium

-kivonat

Hatalmas fizikai változások zajlanak most a Földön.

A Föld evolúciós ciklusaiban mozog tovább előre, de azt lehet mondani, hogy a legnehezebb ciklusain túl van már, a mostaniak sokkal enyhébbek, összehasonlí­tva azokat.

A Föld közel áll ahhoz, hogy megtapasztalja a felemelkedését.

A földi eltolódás már kinyúlt az eredeti idővonalán, és a külső szemlélők már ezt tapasztalhatják egy ideje.

A 9/11-es események, ennek az okai, amikor is az emberiség sikeresen megváltoztatta az idővonalát, és lényegében egy újat hozott létre.

Az új idővonal egy planetáris felemelkedést tartalmaz, de nem fog hozni pólusváltást magával.
A Nibiru áthaladása nem fog jelentős változást hozni a föld átalakulásában, inkább tisztí­tó és újrakalibráló jellegűek lesznek apró módosí­tásokkal, és azok is a kiegyensúlyozatlan területeken

Ezek főleg a tengerparti vidékeket fogja érinteni, és azok közül is ott, ahol tektonikus lemezkapcsolódások vannak, de nem mindenhol. í‰s ez egy nagyon jó hí­r.

Mi és más külső entitások azt taní­tják nekünk, hogy ezeket a változásokat maga az emberiség hozta létre.

Ez azt jelenti, hogy, hogy az emberiség szabadon megváltoztathatja jövőjét, folytathatja útját tudatosságának emelkedésében, hogy az áldozati tudatosságából beérkezzen a teremtői isteni/istennői tudatosságába.

Most úgy látják, hogy a földi változások nem lesznek annyira intenzí­v kimenetelűek, mint ahogy azt gondolták.

A tudatosságunkkal tudjuk mérsékelni azok számunkra kedvezőtlen hatásait.

Más szóval felelősséget kell vállalnia saját valóságáért, hogy felismerje nem áldozat, hanem az Egy teremtői része.

A saját biztonságunk elérése, nem kí­vül található, hanem belül, és erre taní­t a kvantumtudományok, hogy a gondolatok és az érzéseink hozzák létre a valóságunkat.

Ha továbbra is a félelmeinkben élünk, abban kí­vánunk maradna, akkor annál több félelmet fogunk megérezni, ha a nyugalmunkban és egyensúlyban vagyunk, vagy azt kí­vánjuk, akkor azt fogjuk magunkhoz vonzani.

Ez teljes mértékben az emberiségen múlik. Ezért is azt javasolják, nézzük meg belső valóságunkat, vállaljunk felelősséget mindenünkért, függetlenül attól, hogy értenénk, hogy is jön létre a valóságunk.

A felelősségvállalás azt jelenti, hogy visszakérjük, visszavesszük saját teremtő hatalmunkat (nem engedjük át másnak, másoknak), és ezeket használjuk minden esetben.

A magasabb dimenziókból származó taní­tások most azért jöttek létre, hogy az emberiség gyökeresen meg tehesse a maga tudati változásait, főleg a következő hónapokban ez látszani is fog.

VALAMI HATALMAS RADIKíLIS VíLTOZíS Jí–N, AMELY MINDEN EMBERT, Fí‰RFIT, NŐT, GYERMEKET A HATíSíBA FOG VONZANI. NEM LESZ EGY NAGY ESEMí‰NY, HANEM EGY SOR EGYMíSSAL í–SSZEFíœGGŐ ESEMí‰NY, AMELY DOMINí“ELVEN FOG MEGNYILVíNULNI.

Lássuk meg, hogy Kí­na hogy tör előre, az élvonalba.

Ezek hatása úgy lesz ránk nézve pozití­v vagy negatí­v, hogy milyen az egyéni tudatosságunk szintjének függvénye, és ha ez összehangolódik a valóság magasabb szempontjaival, akkor az események is úgy fognak megjelenni, hogy biztonságos szinteket fog teremteni a tudatosságunkban.

A Nibiru visszatéréséről: a vele kapcsolatban lévő ismereteinket MEG KELL VíLTOZTATNUNK A TUDATOSSíGUNKBAN, MIVEL EZEK FOGJíK BEFOLYíSOLNI A NIBIRU íTVONULíSíT A NAPRENDSZERBEN.

A Nibiru, mint egy kis naprendszer fog beérkezni, holdakkal és aszteroidákkal kí­sérve, és végül szabad szemmel is látható lesz a Földről az égbolton.
A déli féltekén lesz először látható, majd áttér az északira. Hogy fog ez megtörténni, azt két tényező határozza meg: az emberiség tudatossága (mindenkié egybevetve és a térbeli, dimenzionális elhelyezkedése, pályasí­kja.)

A vonzás törvénye, univerzális törvény, és ez a bolygókra is vonatkozik.

Ha továbbra is kitartunk az idővonalunk megváltoztatás mellett (az Armageddon törlése tudatunkból), a legjobb lehetőségeinket, kimenetelt fogjuk megtapasztalni vele kapcsolatban. Ez akkor azt jelenti, hogy nem fogjuk látni a Nibirut, vagy enyhébb esetben látni fogjuk, de nagy távolságban, mert a bolygó a Nappal szemközti oldalon halad át.

Ha a Nappal szemközti oldalon halad át, akkor nem lesznek katasztrofális események.

Ha pedig a félelmeinkkel vagyunk továbbra is, akkor a Nappali oldalon, és az félelmetes lesz, mert akkor amikor a Föld és a Nibiru ugyanazon az oldalon van, erős mágneses vonzó hatással lesz, magához vonzza és az katasztrofális lehet.

De ahogy azt jelezték, az emberiség megváltoztatta az idővonalát, és úgy tűnik ebben a pillanatban, hogy a bolygó a túloldalon fog elhaladni, jó messze, de nem a legtávolibb pontjában, ahogy az lehetne.

Remény szerint addig sikerül elérni, az érzelmi szintű tisztulásainkkal, hogy a legtávolabbi ponton haladjon el a Földtől.

A Nibiru egy 3D-s világ, és úgy fejlődnek, mint mi. A bolygó pályáját tudatosságunk magasabb valóságába ugrásával, megváltoztathatjuk., ahogy átkel majd az aszteroida övön, elhalad a Föld mögött és visszafordul a Nap mellett a másik oldalon, í­gy a Nibiru mágneses hatása nem okoz feleslegesen fájdalmat, amit egy szülő sem szeretne gyermekének, hanem inkább e helyett egy pozití­v változások felé való gyengéd ösztökélést, amit a szerető szülő szeretne gyermekének. (a szülői utalás arról szól, hogy a Nibirubeliek az egyike a 6 szülői fajunknak, akik megszerkesztették a mai emberiség tudatos testének alaptí­pusát, az Adam Kadmom-it.)

A Nibiru (3D-s bolygóján) a többség 5 D-s tudatosságban van, de most rendkí­vüli lehetőség van a 6D-be előrelépni. Ez előre várható volt, mivel a Nibirubeliek egy nagyon ősi és technikailag fejlett faj).
A Nibirubeliek jókí­vánságaikat küldik az emberiségnek, és senkinek nem akarnak ártani. Ugyanakkor izgalomban vannak, hogy az emberiség fokozatosan felzárkózik a galaktikus közösség tagjai sorába, és ez azt jelenti, hogy együtt dolgozhat majd a szülői fajával.

Nincs tervbe véve, hogy a Nibirubeliek landolnak majd a Földön, de a kapcsolatfelvétel már folyamatban van, és még egyelőre korlátozott mértékű.

Lássuk meg 2011-ben érkező legnagyobb lehetőségeinket, és öleljük át őket.

Niburian Nagytanácsa

nibiruancouncil

Katt ide!

Megj: 2012-től folyamatosan látható lesz a Nibiru beérkezés, a Nap, Föld, Nibiru együttállás feltehetően 2030-ban fog megtörténni a 12-ek Tanácsa szerint.

Forrás: dragonsystem

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:22
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
2011. EZ AZ AZ IDŐ, AMIKOR MINDEN LEHETSí‰GES - PLEJíDI NAGYTANíCS
írta: L.C. GORGO

2011. április 01.Kivonat

Az új paradigma vezetőinek ébredése ebben az évben jelentősen megnövekszik, kollektí­v szinten, akiket majd követni fognak az új hajnalon.

Az év feladata, í‰letbe hozása spirituális képességeinknek.

Az energia előörsei: A Fénymunkások épí­tik az új idővonalat, az idő összesűrűsí­tésével kollektí­v szinten.

2000-2010. a Tudomány fejlődése hihetetlenül gyors volt, mintha egy pillanat alatt történt volna minden, mintha 20 életidőt éltünk meg volna egyszerre.

2010 novemberétől, a 10:10:10 után hihetetlenül felgyorsultak az energiák, az idő húszszoros felgyorsulása tömeges ébredés hozott be ebben az évben. Főleg a két fogyatkozás (2010. dec.-2011. jan.) szendvicsben.

Szí­vünk (női rész) és elménk (férfi rész) egyensúlyba próbálja követni mindezt az időeltolódást.

2011. Nem létezik már olyan, hogy előre meg tudunk bármit is jósolni. (a lényegen kí­vül az tiszta, hogy a Föld és az Emberiség, és az egy finomabb testben, együtt felemelkedik egy új tudatosságba, ahol a részletek nincsenek kőbe vésve)

Sokak számára gyors átalakulást í­gér.

A Társteremtés (a felsőbb énnel) tudatosságán megyünk keresztül, a mesterré válás útján, amikor a teremtéseink nagyon gyorsan fognak megnyilvánulni.

A fogyatkozásokat követően ismeretlen területekre kerültünk, de olyanokra, amiért leszülettünk erre az időszakra.

A külső belső integrálás és összehangolódás úgy tűnik: 2011. március 20-ára történik meg.

Januártól kezdve új élettervünkkel kerülünk összhangba, és amiről csak álmodtunk, az fog megvalósulni, készüljünk fel rá.

Jó hí­r, hogy a férfi és női energiák magasabb szinten már összehangolódtak.
Az utóbbi 3 hónapban tünetként megjelent az összehangolódási fájdalom.
A nap és holdfogyatkozások arra szolgáltak, hogy az egonkat kitakarí­tsák.

Az új szerepek új frekvenciális hangolódást kí­vánnak, új képességekkel, megyünk, új világunk felé.

2011. október 28-án a maja naptár szerint a tudatosság 9 szintjére kerülünk, beteljesül a 9. evolúciós szintre lépés, ekkor felszabadulnak a galaktikus átjárók és egy új ciklusban a bolygót és népét az 5. dimenzió felé vezetik.

A fény munkásai az új idővonal mentén, új szerepükbe kerülnek, visszaigényelve teremtői hatalmukat.

Hasonló rezgésű emberek jönnek össze csoportosan, í­gy támogatva a változásokat.
A taní­tások számos módon megnyilvánulnak: személyes tettek, cselekvés, í­rás, beszéd, kreativitás, művészet, film, média, melyekben a feltétel nélküli szeretet lesz az inspiráló.

2011 - ben a Szellem ajándékaként olyan energetikai támogatásban részesülünk, amely elvezethet egy felsőbb, egy magasabb emberi tudatosság elérésére, és amelyekben Isteni énünk kibontakoztatja lelki vágyainkat a fizikai valóságunkban.

Az új egyensúly a szí­vközpontból érkezik majd.

Nem inoghatunk meg a külső viharos események ellenére sem.
Példát mutatva másoknak a Békesség, Harmónia kiteljesedésében kell maradnunk, és emelnünk a polaritások világát.

Amire nincs szükségünk, ne vonzzuk be, inkább csak azt, amit szeretnénk.
Az idővel való kapcsolatunk megváltozik, az idő változékony, folyékony, képlékenyebb lesz.

Számos felfedezés főleg az év elején átalakí­tja világunk főbb ipari szektorait.

A következő évtizedben a tudomány már új tér és időértelmezéshez alkalmazkodik és segí­ti szükségleteink szerinti ellátásunkat. Az idő múlása szükséges volt a 3. D. életvitelünkbe, de az 5. D - beni életünk tértől és időtől mentes úgynevezett téridő meghatározottságú, a kvantum változások természetes rezgése lesz a meghatározó, ahol az energia rezgése arányos lesz az energia mozgásával.

Az 5. dimenziós Mátrix nem polarizált, minden evolúció egyszerre zajlik majd, túl az elkülönülésen, ahol a csoportos megérzés szeretete hangolja össze a teremtéseinket.

A személyes identitás nem veszik el, hanem egy kiegyensúlyozott egyéniség, egyediség lesz hangsúlyos, az í‰n a Mindenben.

VONZíS í‰S VISZONOSSíG: ez a korszak az egytemes törvényességet követi.
EZ AZ AZ IDŐ, AMIKOR MINDEN LEHETSí‰GES, egyetemes rezgéssel hozzájárulni a fejlődéshez, hitelességgel magunkban.

Katt ide!

Lauren C. Gorgo: 2011: Stepping Up and Out

Forrás: dragonsystem

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:27
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
[i]AZ IDŐ Kí–RBEN JíR!

Sári IzabellaSPIRíLJA BíMULATOSAN SZí–VI EGYSí‰GBE A DIMENZIí“K í–Rí–KKí‰VALí“SíGBA NYúLí“ TíGULíSíT í‰S A TEREMTí‰S, A Lí‰TEZí‰S CSODíJíT.

A HARMADIK DIMENZIí“S Lí‰TEZí‰SBEN AZ ELME-LOGIKA RENDSZERí‰VEL LINEíRIS IDŐT í‰RZí‰KELíœNK, A MúLT A JELEN í‰S A Jí–VŐ VONALON FUTí“, FOLYTONOS VíLTAKOZíSíT, DIMENZIONíLIS LEHETŐSí‰GEINK í‰RTELMí‰BEN. A HíROM DIMENZIí“S IDŐ MúLíSíT A Fí–LD TENGELYFORGíSíNAK í‰S NAP Kí–RíœLI KERINGí‰Sí‰NEK A VETíœLETí‰BEN VALí“SíGKí‰NT í‰LJíœK MEG.

íM A JELEN FOLYTONOSSíGA í‰S AZ IDŐSPIRíL IDŐTLENSí‰GE MELY A SZELLEM Kí–Zí‰PPONTJíBí“L FAKAD, AZ Mí‰GIS BENNE VAN AZ IDŐ LINEíRIS MúLíSíBAN, MERT A MAI NAP JELENE HOLNAP MíR TEGNAP AZAZ MúLT LESZ, AMI NEM MíS MINT A MEGNYILVíNULT JELEN, í‰S AMI MA Mí‰G HOLNAP, VAGYIS A Jí–VŐ, AZ HOLNAP MíR JELEN LESZ, DE HOLNAPUTíN MíR TEGNAP, AZAZ MúLT, VAGYIS MEGNYILVíNULT JELEN…

Az Omniverzumban és az Univerzumokban minden tökéletes rend szerint működik. A kicsi és nagy események, a mozgás és a változás folytonossága, örökkévalósága pontos CIKLUSOKBAN történik, az örökké táguló tudat dimenziókat átí­velő spirálján.

A Föld mint otthonunk, a Föld mint misztérium, iskola, az emberiség kí­sérletének “laboratóriuma”, szeretett Föld Anyánk, Gaia a tudatossággal rendelkező, multidimenzionális, csodálatos Bolygó Istennő, úgyszintén pontos CIKLUSOKBAN halad, egységben és harmóniában az Univerzum ciklusaival.
A Föld Nagy Ciklusai vagyis korszakai “üzenetek sorozatával” jöttek hozzám. Amikor kikristályosodott előttem, hogy Legfelsőbb í‰nem mibe is vezet bele, meglepődtem. Akkor értetettem meg, majd 4 évtized után, hogy miért kellett földrajzot végeznem a természettudományi karon és vele párhuzamosan történelmet a bölcsész karon. E két terület tanulmányozása tette lehetővé minden idők legbriliánsabb csalásának a Tí‰R-IDŐ hamisí­tásának a megértését, és vele együtt a Tí‰R DINAMIKíJíT az IDŐVONALON.

A Fí–LD NAGY IDŐ CIKLUSAI

Napjaink gyorsan változó világában egy NAGY KORSZAK és egyidejűleg egy MEGA CIKLUS végén járunk. Minden Nagy Korszak pontosan 250 millió földi év, egy Mega Ciklus pedig 6 Nagy Korszakból áll. í‰s mi most az utolsó Mega Ciklus hatodik 250 millió éves korszakának a végén vagyunk. Az előző Mega Ciklusok “történelme” lezárult, a legendák a csillagokban vannak felí­rva az égre és az Akasha krónikák őrzik Alcyone könyvtárában őket. Az utolsó Mega Ciklust a korszak másodpercre pontos befejeztével Mu Királya és Királynője fogja lezárni, mielőtt indulna a következő Mega Ciklus első Nagy Korszaka, a következő tudatossági szintekbe átí­velt dimenzionális váltás után. Ez a váltás, amit a testben való felemelkedésnek is nevezünk, az emberiség kí­sérletének is a következő szakaszát jelenti, a harmadik dimenzió korlátait túlhaladva, a magasabb szintű tudatosság tágult dimenzióiban.

Az emberiség, illetve az emberi tudat fejlődését kí­sérve, az utolsó Mega Ciklus utolsó három Nagy Korszakát, tehát az elmúlt 750 millió év történéseit foglalom össze, LeMuria megalapí­tásától napjainkig. Az utolsó Mega Ciklus első három Nagy Korszakában nem volt én tudat, az inkább Gaia fejlődésében jelentős és az előkészületekben az emberiség kí­sérletének a megkezdéséhez.

A harmadik 250 millió éves ciklus a hüllők korszaka volt, akkor voltak lenn a Nibiruiak; Annu, Enlil és Enki azzal a feladattal, hogy előkészí­tsék a feltételeket a Földön az emberiség kí­sérletéhez; s közben a Földön található arany segí­tségével rendbe hozzák a galaktikus háborúkban teljesen tönkrement légkörüket.

A Mega Ciklus negyedik 250 millió éves korszakával, LeMuria megalapí­tásával kezdődik az “Emberiség Kí­sérlete”. Minden 250 millió éves Nagy Korszak öt 50 millió éves Alkorszakból áll, az Alkorszakok pedig tí­z 5 millió éves Kis Ciklusból. A Mayak az idő őrei, az általuk ránk bí­zott naptárkő a Nagy Ciklusokat mutatja, és a ciklusok tökéletes egységét a vonalon futó idő és a galaktikus idő spirálján.

A Mega Ciklus utolsó három Nagy Korszaka a vonalon futó idő 750 millió évét foglalja magába, a galaktikus időspirálon viszont az 37,500 galaktikus év. A Mega Ciklus teljes időtartama egy milliárd 500 millió földi év illetve 75,000 galaktikus év. Az utolsó galaktikus év játékában, ezt használták fel a briliáns idő hamisí­tásra; a GALAKTIKUS í‰VEK SZíMíT Fí–LDI í‰VEKNEK MINŐSíTETTí‰K. Ezáltal egy aránylag rövid idő intervallumot fabrikáltak, ami könnyen manipulálható illetve alakí­tható az érdekek szerint az emberiség megtévesztésére; és ebben rejlik az idő hamisí­tás zsenialitása. A történészek, meg az akadémikusok, akik egyébként is minden időben és térben az adott hatalmi rendszer politikai játékának megfelelően irányí­tják a köztudatot, ezáltal egy maximum 75,000 éves idő szakasz keretein belül mozognak, a tagadás tagadásának elvén hamisí­tva a valóságot a játék illúziójába.

A Nagy Ciklusok beazonosí­thatók a földtörténeti nagy korszakokkal, még az utolsó galaktikus év játékának a zűrzavarában teljesen diszharmonikussá hamisí­tott időtartamok és az összezavart alkorszakok ellenére is. A diszharmonikus idő intervallumok lehetetlenné teszik a szinkronicitás érzékelését, vagyis a mikro és makro ciklusok váltakozásának a tökéletes rendjét és harmonikus voltát. A 3-ik Dimenzió dimenzionális korlátai között – a vonalon futtatott idő ciklusainak a diszharmonikus ábrázolása és ennek beépí­tése a köztudatba, elkülöní­tette az emberiséget az Univerzum Egységétől és az Egység szinkronicitás általi érzékelésétől. A zseniális idő hamisí­tás az emberiség történelmét egy rövid, diszharmonikus beosztású idő intervallumba hozta át, a geológia pedig az Univerzum és a létezés egységétől teljesen elkülönülten, de ugyanúgy diszharmonikus idő beosztással, a Föld korszakait “tanulmányozza”. Ennek ellenére, a Nagy Korszakok tökéletes rendje fellelhető a geológiai korszakokban is.

Paleozoikum vagyis a földtörténeti í“kor minden kétséget kizáróan azonosí­tható a LeMuriai korszakkal, amely 750 millió évvel ezelőtt kezdődött és 500 millió évvel ezelőtt fejeződött be.
Mezozoikum, vagyis a földtörténeti Középkor egybeesik Atlantisz Korszakával, 500 millió évvel ezelőtt kezdődött és 250 millió évvel ezelőtt fejeződött be.

Kainozoikum, vagyis a földtörténeti újkor azonos a Mega Ciklus utolsó illetve hatodik Nagy Korszakával, 250 millió évvel ezelőtt kezdődött és napjainkban fejeződik be.

Az Univerzumban minden az Isteni azaz tökéletes rend szerint működik, nincsenek diszharmonikus időtartamú és beosztású idő ciklusok, és mivel a Föld része az Univerzumnak, ezáltal nincsenek a Földön sem. Azonban, az Egységtől és az Egyetemes tudástól csakis az idő illúziójának a diszharmonikus ábrázolásával lehet/lehetett elkülöní­teni az emberiséget. Most, az utolsó Mega Ciklus utolsó Nagy Korszakának a befejeztével, elérkezett az idő ennek a megértésére, mert kezdődik az úJ MEGA CIKLUS ELSŐ NAGY KORSZAKA ami az elkülönülés helyett, az EGYSí‰G és az EGYETEMES TUDíS fény frekvenciáján működik. Az elmúlt Nagy Korszakokat le kell zárni, a kollektí­v és egyéni karmikus leckékből kivont bölcsességet be kell integrálni, ezért szükséges MEGí‰RTENI az elmúlt három nagy korszakot és elválasztani a valóságot az illúziótól azaz elválasztani a valóságot az utolsó galaktikus év játékának a hamisí­tásaitól.

Az alábbi táblázat a geológiai korszakok diszharmonikus és harmonikus felosztását ábrázolja:A táblázatot teljességében megtekinthetitek a Forrás alatt, az üzenet végén..!

Az idő hamisí­tás illetve a galaktikus évek számának földi évekké minősí­tésével az emberiség történelme a Negyedkor utolsó pillanataira lett leszűkí­tve és ez adott lehetőséget a másik briliáns csalásra, a Tí‰R MEGHAMISíTíSíRA. A Quarter vagyis a Negyedkor utolsó pillanataiban a földfelszí­n arculata már a mai térkép, a mai kontinensek, a mai óceánok és tengerek! ELKíœLí–NíTVE A Fí–LDTí–RTí‰NETI KOROKTí“L, a Tí‰R DINAMIKíJA Ní‰LKíœL, a MAI Tí‰RKí‰P ALKALMAZíSíVAL könnyen megtéveszthető az emberiség LeMuria és Atlantisz múlt homályába vesző legendáinak valóságáról;LeMuria és Atlantisz térbeli elhelyezéséről.

LeMuria megalapí­tásának idején, pontban 750 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti í“KOR vagyis a PALEOZOIKUM kezdetén, egyetlen egy kontinens létezett a RODINIA, neve az orosz Rodin vagyis „Anyaföld” illetve „Szülőföld” szóból ered, de nevezik ŐSKONTINENSNEK vagy SUPERKONTINENSNEK is; és egyetlen egy óceán volt, az úgynevezett ŐSPACIFIKUM vagyis az ŐSí“CEíN. LeMuria ezt a RODINIA-t vagy ŐSKONTINENST foglalta magába, kiterjedt az EGí‰SZ kontinensre és központja ott volt, ahol a Fí–LD SZíVE DOBOG.

Oda érkezett MU NAGY HAJí“JíVAL ADAMA azaz íDíM, Dhal Univerzumból lehozva, a Szí­riuszon (maszkulin minőségben) és a Pleiadokon (feminin minőségben) keresztül LeMuria megalapí­tóit. Ott épült fel, mai szóval kifejezve a „főváros” azaz a MAG HAZA Kí–ZPONTJA a BEAVATí“ PIRAMIS KOMPLEXUM és a SZELLEMI Kí–ZPONT, tágabb környezetben pedig MAG HAZA működését támogató PIRAMISOK, CSILLAGVIZSGíLí“K….

A geológusok akik a lemez tektonikával foglalkoznak már „behozták” a geológiába a Tí‰R DINAMIKíJíT, amit leegyszerűsí­tve közérthetően, kontinens vándorlásnak neveznek; ám a TUDAT FEJLŐDí‰Sí‰TŐL ELKíœLí–NíTETT, DISZHARMONIKUS időbeosztású geológiai korszakok lehetetlenné teszik SZINKRONICITíS vagyis az ISMí‰TLŐDŐ EGYBEESí‰SEK érzékelését, a pontos és az UNIVERZUM CIKLUSAIVAL HARMONIKUS CIKLIKUS ISMí‰TLŐDí‰Sí‰T A Tí‰R MOZGíSíNAK. í‰S ebben rejlik a Tí‰R HAMISíTíS genialitása.

Minden 50 millió éves ALKORSZAK és a 250 millió éves NAGY KORSZAK Ví‰Gí‰N Pí“LUSVíLTíSSAL= A NEMEK CSERí‰Jí‰VEL a Tí‰R DINAMIKíJA „átformálja” a Földfelszí­n arculatát. .

Az Univerzumban minden állandó mozgásban van a TUDAT FEJLŐDí‰Sí‰NEK íLLANDí“AN TíGULí“ SPIRíLJíN. A TUDAT FEJLŐDí‰Sí‰TŐL ELKíœLí–NíTETT vizsgálata a Tí‰R DINAMIKíJíNAK, elszakí­tja az emberiséget az EGYETEMES TUDíSTí“L és a Tí‰R MOZGíS mozgató erőinek a MEGí‰RTí‰Sí‰TŐL. Mert az ALKORSZAKOK és a NAGY KORSZAKOK végén felszabaduló BELSŐ ERŐK a Mag-Ma feszí­tő ereje, nem más, mint az emberek által, a korszakon át Föld Anya testébe lehorgonyozott bensőjükben lévő energiák összessége. Amilyen energiákat horgonyoztunk le nap mint nap egy korszak alatt, azt nyilvání­tja meg Föld Anya a korszak végén, önmaga, az emberiség és az egyetemes fejlődés érdekében.

Fí–LDANYA tisztulásának is szokták ezt nevezni, de ez attól sokkal több és teljesebb lépés a fejlődés SPIRíLJíN.

Az alábbi térkép a geológusok által rekonstruált, 750 millió évvel ezelőtti Rodinia-t ábrázolja. Alakja és formája megegyezik az üzeneteimben látott Földrésszel, csak a Földgömbön való elhelyezésében van különbség…..Jól figyeljétek meg ezt a térképet! A közép barna szí­nnel ábrázolt részek – mai elnevezésekkel – a kratonokat, vagyis közérthetően a földrészek mindég szárazföldként létezett/létező magját jelöli. A Baltikum, vagyis a Feno-Szarmát pajzs (í‰szak és Közép Európa kratogén magja), a legdélibb rész, és figyeljétek meg a Déli Sark pozí­cióját! Mert 750 millió évvel ezelőtt a Mega Ciklus harmadik 250 millió éves Nagy Korszakának a negyedik 250 millió éves Nagy Korszakra váltásakor a korszak végi Pí“LUSVíLTíSSAL az lett az í‰SZAKI SARK! í‰s máris nyilvánvaló és érthető, hogy hol szállt le Mu Nagy Hajója és hol volt LeMuria központja. Azért fontos ezt MEGí‰RTENI, mert minden Nagy Korszak végén megtörténik a Pí“LUS VíLTíS, a POLARITíS vagyis a NEMEK cseréje.

Egyenlőre csak FöldAnyáról beszélve, a Nagy Korszakok kezdetén a Föld ellenkező irányba kezd forogni mint az előző Nagy Korszakban, és az adott korszakra az lesz a Föld forgási iránya. LeMuriai Korszakban (Paleozoikum) a Föld nyugatról keletre forgott, a nap látszólagos mozgása kelet – nyugat irányú volt; Atlantiszi Korszakban (Mezozoikum) a Föld forgása keletről nyugatra történt, a nap látszólagos mozgása pedig nyugat – kelet irányú volt; és az utolsó Nagy Korszakban (Kainozoikum) a Föld ismét nyugatról keletre forog, a nap látszólagos mozgása kelet – nyugat, vagyis a nap keleten kel és nyugaton nyugszik azaz tűnik el a látóhatár alján. í‰s ez az utolsó Nagy Korszak a Mega Ciklus végén, ismét Pí“LUS VíLTíSSAL és a POLARITíS azaz a NEMEK CSERí‰Jí‰VEL végződik, és kezdődik az úJ MEGACIKLUS ELSŐ NAGY KORSZAKA!

De, itt most sokkal többről van szó mint a következő Nagy Korszak kezdetéről a Földön. Most nem csak a Föld meg a Naprendszer ciklusai, de a Pleiadi, sőt a Szí­riuszi ciklusok is végződnek és a Galaxis ciklusai is EGYIDEJŰLEG; és kezdődnek az úJ CIKLUSOK nem csak az Univerzum, hanem az Omniverzum minden szegmensében. Ez teljes és hatalmas változást hoz a tudatosság fejlődésében, a TUDATOSSíG í–Rí–KKí‰ TíGULí“ SPIRíLJíN.
í‰s FöldAnya változásaihoz visszatérve, a Naprendszer és maga a Napunk változásai is számottevőek, a Fehér Csillag megszületése, amely az úJ Fí–LD ELSŐ CIKLUSíNAK kezdetével válik nyilvánvalóvá.

A Fí–LD TENGELYE

Az Univerzumban és az Omniverzumban minden a TUDATOSSíG körül forog. A Galaxis, az égitestek vagy a Föld tengelye, az nem más, mint a TUDATOSSíGI TENGELY ami körül a MEGNYILVíNULí“ VALí“SíG forog.
Az egyéni tengely, a KA csatorna (a gerincoszlop mellett halad a talpponttól a korona csakra csúcsáig) az egyéni tudatossági szint minőségével bí­r, és a megnyilvánuló valóságunk e tengely körül forog. Egyszerűen fogalmazva, minden teremtésünk e tudatossági tengely körül forog. Amennyire tudatosak vagyunk önmagunk korlátaira, de vállalt feladatunkra és a vállalt szerepre is, a dimenzionális korlátokra és a teremtő képességünkre, az nyilvánul meg teremtett valóságunkban, bár egyéni és főleg társteremtéseink módosulnak a kollektí­v tudatosság illetve a dimenzionális korlátok által a 3D kódolt rendszerében.

A bolygó tengelyét a kollektí­v tudatossági szint minősége jellemzi; a kollektí­v TUDATOSSíGI TENGELY körül forog teremtett világunk. Ennek tudatában egyértelmű a világra jellemző kapzsiság, hatalomvágy, az ego elkülönült, önös törekvése.

Ezen a tudatossági tengelyen keresztül érkeznek hozzánk az Univerzum különböző csillag valóságainak energiái, attól függően, hogy a Föld tengelye melyik csillag valóságra mutat az északi póluson keresztül, és melyik csillag valóság energiái tartják ezeket az energiákat a déli pólus felett. Ezeket a beérkező energiákat a dimenziónak megfelelő csakra alakí­tja át az emberek számára értelmezhető energiákká. A 3D-ben a harmadik csakra, vagyis a napfonat az „energia értelmező”. A napfonat csakra az ego, a hatalom vágy, az agresszió (harag, düh) és a félelmek erő központja. így máris érthető a világ, a teremtett valóság, ami a kollektí­v tudatossági tengely körül forog.

A Mega Ciklus negyedik Nagy Korszakában (750 millió évvel ezelőtt), LeMuriai korszakban a Föld tengelye merőleges volt, a szí­v csakrán haladt keresztül és Nymródra azaz az Orion övének középső csillagára mutatott – a Gizai Nagy Piramisok tengelye és tájolása ezt mutatták az elmúlt korszakokon át. – Az északi sark ott volt ahol a Föld Szí­ve Dobog, felette Nymród ragyogott, a tudatosság tengelyén a Teremtő, a Minden Ami Van – mert a térben és nem a az égbolt sí­kján, a hatalmas Orionban benne van minden ami van – Nymród Fénye és energiája érkezett a Földre, amit a szí­vcsakra, a szeretet otthona alakí­tott át az emberek számára értelmezhető energiákká. A déli sark felett a Kí­gyótartó ragyogott és beavató misztériumával tartotta a beérkező energiákat

Amikor a Föld tengelye merőleges, nincsenek éghajlati zónák, az egész Föld felszí­nén trópusi éghajlat van (paleozoikumi őspáfrány kőszén található a Spitzberg=Swalbard szigetektől Antarktiszig) és egész éven át napéjegyenlőség; tehát a napi és az évi természetes ciklusok harmonikusak. A polaritás egyensúlyban volt, hiszen Nymród Fénye érkezett a tengelyen át, és a Kí­gyótartó tartotta az energiákat. Az egyenes tudatossági tengely a valóság „egyenes” értelmezését is jelentette.

600 millió évvel ezelőtt, miután az 5D LeMuria felemelkedett a Plejadokhoz (erről A Tér Dinamikájában bővebben lesz szó) az energetikai szakadás következtében a polaritás egyensúlya is „megszakadt” és a befogadó-teremtő női energia vált dominánssá. Ezzel egyidejűleg a Lyra-beliek (a Lant csillag valóság) világűr uralomra törekvő harcosai megtámadták az Oriont, majd 550 millió évvel ezelőtt a Naprendszert is. „Nymród elment”, vagyis a Naprendszer pályasí­kja megbillent és a Föld tengelye a Vega-ra (a Lant csillag valóság vezér csillaga) mutatott. Ezek az energiák érkeztek a tudatosság egyenes tengelyén át, a szí­vcsakra által értelmezve és a Galamb (Columba) csillag valóság tartotta az energiákat; vagyis, a Galamb szelí­d energiái tartották a harcos-maszkulin Lyra-i energiák

A LeMuriai Nagy Korszak végi pólusváltáskor, 500 millió évvel ezelőtt, a POLARITíS vagyis a NEMEK CSERí‰JE megtörténtével Atlantiszi kor kezdetével a Fí–LD ELLENKEZŐ IRíNYBA KEZDETT FOROGNI. Ezt úgy mondhatnánk egyszerűen, hogy „megfordult a világ!” Ahol addig kelet volt most ott lett nyugat, s ahol addig észak volt, ott lett dél. A minőségi változás az örökké táguló tudatosság spirálján elsősorban is abban nyilvánult meg, hogy a befogadó azaz teremtő női energia helyett, a megnyilvání­tó férfi energia vált dominánssá. A pólus váltás nem jelenti a bolygó földrajzi azaz térbeli megfordulását csak a forgás illetve az áramlás irányának a változását. Mí­g a 3D LeMuriában a női-teremtő energia az északi pólust jellemezte, Atlantiszi korban a férfi-megnyilvání­tó erő lett az északi pólus jellemzője. A Vega beáramló energiái a maszkulin minőség által lettek lehorgonyozva a Föld

Atlantisz Második Fénykorának a kezdetével, 350 millió évvel ezelőtt a Lyra csillag valóságában helyre állt az egyensúly, a szakadár/harcos Lyra-beliek elveszi tették csillaguk támogatását és a Föld valóságába „zuhantak”. Ezáltal a Föld pályasí­kja megbillent és a tudatosság tengelye a Sasra, pontosabban az Altairra (a Sas vagyis az Aquilla csillag valóság vezér csillaga) mutatott; Atlantisz korszakának utolsó két Al Korszakában ezek az energiák érkeztek az egyenes tengelyen át, szí­v csakrával értelmezve, maszkulin minőség által lehorgonyozva a Föld valóságába. Az Annunaki Sas energiáit az Egyszarvú (a Monoceros) csillag valóság tartott

Atlantisz gigászi kataklizmája következtében a Föld tudatossági tengelye kibillent és a pólusok elhagyták helyüket, a ferde tengely már nem a szí­v csakrán haladt keresztül, a pólus félúton a napfonat és a szí­v csakra között állapodott meg. Az energiákat a 3D nek megfelelően a napfonat csakra alakí­tja át, NEM a SZíV, hanem az ELME a DOMINíNS, hiszen a szí­v csakra általi értelmezés Atlantisz bukásához vezetett. Ez a megállapí­tás már a ferde tengely ferde értelmezését tükrözi, és mutatja a korszak minőségi jellegét, vagyis, hogy a szí­v szolgálja az elmét. Atlantisz kataklizmájával nemcsak a Föld tudatossági tengelye, de kibillent a pályasí­kja és a Naprendszer pályasí­kja is. Az Atlantiszi Nagy Korszak végi pólusváltással 250 millió évvel ezelőtt, a mesterséges merkaba mező következtében (erről A Tér Dinamikájában lesz magyarázat) a ferde tengely ismét az Annunaki Sasra mutatott. A Polaritás azaz a Nemek Cseréje megtörtént, az utolsó Nagy Korszak kezdetével a forgás iránya megváltozott, de Altair energiái a maszkulin minőség dominanciáját erősí­tették.

A ferde tudatossági tengely a valóság ferde értelmezését is jelenti, amellett ráhajlása az ekliptika sí­kjára az éghajlati övezetek kialakulását eredményezte meg a nappalok és az éjszakák nem egyenlő hosszát. Ez DISZHARMONIKUSSí változtatta a harmonikus napi és évi ciklusokat. Ezek a természetesnek minősí­tett diszharmonikus ciklusok valamint a ferde tengely általi ferde értelmezés, tökéletes alapul szolgált az utolsó galaktikus év játékában a briliáns tér-idő hamisí­tásnak.
Az északi és a déli sarkon a poláris éghajlat következtében vastag jégsapka képződött. Ez áldásnak bizonyult a korszak alatt, mert a poláris nyí­lást több km vastag jég fedte és ez nagy mértékben gyengí­tette az Annunaki Sas energiáinak beáramlását a Belső Föld valóságaiba.2 millió évvel ezelőtt, a Tejút galaxis csillagmagjainak leszületésével a Föld mint a lélek fejlődés misztérium iskolájába, a tengely hajlás kb. felét veszí­tette ferdeségéből és végre elhagyta az Annunaki Sast, és azóta is a Felemelkedés Szekerére azaz a Kis Göncöl Szekérre mutat. Ezáltal a Szekér vagyis a Felemelkedés energiái áramlottak és áramlanak a Földre, ezeket az energiákat az Oktáns (Octans) csillag kép háromszöget mutató, a dualitást meghaladó és a trialitást erősí­tő energiái tartják; azonban a vastag jég a sarkokon ugyanúgy gyengí­tette ezen energiák beáramlását mint az Annunaki Sas energiákét.

Azonkí­vül, az Annunakik érdekeiknek megfelelően, kivonták a női-teremtő energiát a valóság teremtés folyamatából, s maradt csak a férfi-megnyilvání­tó energia, a nyers fizikai erő.

Erre csak 1987-ben, a Galaktikus Föderáció Harmonikus Konvergencia alatt tartott ülésén derült fény, amikor arról volt szó, hogy a Szekér energiáinak hatása lényegesen gyengébb a vártnál azaz a tervezettnél. Ekkor vált nyilvánvalóvá a ferde tengely=ferde értelmezés következménye is, és a játék briliáns tér-idő hamisí­tásának a hatása is, a 3D Annunaki kódolt rendszerébe.

Az elmúlt 24 év bölcsesség taní­tásai, a 11:11 mester energia csillagkapu nyitásai, az információt Földre hozó – a játék alatt kiiktatott – Fényörvények és ítjárók újra aktiválásai és a fényhozók törekvései mind arra irányultak és irányulnak, hogy a Szekér és a Felemelkedés Energiái teljes mértékben eljussanak az emberi szí­vekhez, mert a Nagy Központi Napból kiáramló frekvenciát csak a SZíV képes BEFOGADNI és TúLVINNI az ELME KORLíTAIN.

Most a Mega Ciklus Utolsó Nagy Korszakának végén, a Pólus Váltás során a tengely ismét kiegyenesedik, az eredeti helyére kerül és Nymródra mutat. Ez jelenti Nymród következő eljövetelét – amikor az egyenes tengely ismét a szí­v csakrán halad keresztül, az északi sark ott van ahol a Föld Szí­ve Dobog, felette Nymród ragyog és az energiákat a Kí­gyótartó tartja a déli sark felett.

A polaritás Nymród által egyensúlyba kerül, a napi és évi ciklusok harmonikusak, hiszen egyenes tengellyel napéjegyenlőség van mindég és nincsenek évszakok, a valóság értelmezése egyenes, a tudatosság FELEMELKEDIK a NAPFONAT csakra általi értelmezésből a SZíV csakra általi értelmezésbe. S ez végét jelenti annak is, hogy a szí­v szolgálja az elmét, azaz, hogy döntéseink és választásaink a kódolt rendszer társadalmi, erkölcsi, vallási stb. elvárásainak megfelelően az elme=az ego kifejező eszköze akaratát, és nem a szí­v szavát követi.

A következő Mega Ciklus Első Nagy Korszakának kezdetével, elkezdődik az emberiség, a nemi jellegű fizikai test kí­sérletének a következő szakasza. Az új Föld 5D közegében a SZIV általi értelmezés túllép az ELME és a 3D korlátain, ezáltal az érzékelés skálája kiszélesedik az örökké táguló tudatosság spiráljának magasabb frekvencia tartományaiban, és a kollektí­v illetve egyéni karmikus leckéket beintegrálva a SZENT ELME a beintegrált bölcsességgel szolgálja a SZENT SZIV szeretetét.

A KARMIKUS LECKí‰K

A karmikus univerzumban a lélekfejlődés a karmikus leckék magtanulása és beintegrálása által történik. Egy-egy Mega Ciklus minden Nagy Korszakának megvannak a sajátságos karmikus leckéi, amit a korszak kollektí­v karmikus leckéinek is nevezhetünk. Minden Mega Ciklus hat 250 millió éves Nagy Korszakból áll, minden Nagy Korszakban öt 50 millió éves Alkorszak van, és minden Alkorszakot tí­z 5 millió éves Kis Ciklus alkot. A 250 millió éves Nagy Korszakok végét 5 galaktikus nap, azaz 2500 földi év (1 galaktikus nap=500 földi év) vagyis, az IDŐN KIVíœLI NAPOK követik. Ekkor történik meg a vonalon futtatott földi idő kiegyenlí­tése a galaktikus idővel; a korszak alatt megtanult karmikus leckékből kivont bölcsesség beintegrálása, és a korszak lezárása, ami Mu Királynőjének és Királyának a feladata és Nymród jelenlétében történik.

Az emberiség azaz a nemi jellegű fizikai test kí­sérletének illetve fejlődésének első szakaszában, az egyéni karmikus leckék a kollektí­v karmikus leckékből fakadnak. Mondhatnánk úgy is, hogy a kollektí­v karmikus leckéket, minden egyes lélek, a saját egyedi fejlődési ütemében és szintjén, tapasztalati úton sajátí­tja el, és egyéni szinten erősí­ti meg

A MAGASABB DIMENZIONíLIS SZINTEKEN, AZ EMBERI TEST KíSí‰RLETí‰NEK Kí–VETKEZŐ SZAKASZíBAN, AZ EGYí‰NILEG ELSAJíTíTOTT KARMIKUS LECKE, A BELŐLE KIVONT Bí–LCSESSí‰G Rí–GTí–N BEí‰PíœL AZ EGYí‰N TUDAT TENGELYí‰BE; AZ INFORMíCIí“ Tí–Kí‰LETES íRAMLíSíNAK Kí–SZí–NVE, NYOMBAN A KOLLEKTíV TUDATTENGELYBE íRAMLIK, í‰S ONNAN AZONNAL MINDEN EGYí‰N TUDATOSSíGI TENGELYí‰BE, ILY Mí“DON EGYIDEJŰLEG EMELVE A KOLLEKTIV, í‰S AZ EGYí‰NI TUDATOSSíGI SZINTET IS

Most, az utolsó Mega Ciklus hatodik Nagy Korszakát követő ötödik IDŐN KíVíœLI NAP végén vagyunk. Ezt az elmúlt 2500 évet tartják a játék illúziójában az úgynevezett „történeti” időnek. Ide sűrí­tik bele a minden szinten és módon manipulált azaz hamisí­tott történelmét az emberiségnek; az ó kortól napjainkig. Rendkí­vül fontos megérteni, hogy ez miért és miként történik. Mert az ötödik nap végén a VíLTíS MEGTí–RTí‰NIK, csak nem mindegy, hogy mit azaz milyen bölcsességet integrál be az emberiség; hova irányí­tja tudatossági tengelyét, mert az lesz az uralkodó energia minőség a következő Mega Ciklus Első Nagy Korszakában!

Ez az emberiség szabad választása által történik, és ezt a választást irányí­tani és befolyásolni kizárólag és csakis a Tí‰R-IDŐ hamisí­tásával lehet, a ferde tengely=ferde értelmezés által nyújtott lehetőséget kihasználva, valamint az Univerzum információ áramlását kiiktatva. í‰s ezt tették az Annunakik, lezárták azokat az erő központokat amelyeken keresztül az információ a 3D közegbe juthatott volna, a diszharmonikusan futtatott idővonal pedig elszakí­totta az emberiséget az Univerzum Egységétől és Harmóniájától, és az Egyetemes Tudástól.

Atlantisz kataklizmájával megsemmisült a Föld Akasha lemeze, ennek hiányában aránylag könnyen lehetett hamisí­tani a legendákat, egyből többet fabrikálni, meg több legendát összevonva egyet csinálni, átí­rni az értelmét a hamisí­tott térben és időben az Annunaki érdek szerint. A játék illúziójában a felejtés fátyla ezt csak megkönnyí­tette, mert a sejtemlékezet által felidézhető Tudás éber tudatosságban nehezen bizonyí­tható a briliáns tér-idő hamisí­tás következtében, azonkí­vül a 6.5 milliárd csillagmag ezzel nem rezonál, azaz ez nem része sejtemlékezetének, hiszen mindössze 2 millió éve jöttek a Földre, a Föld misztérium iskolájába tanulni. A 750 millió év sejtemlékezete, csak a fizikai testben itt lévő LeMuriaiak és az 500 millió év sejtemlékezete, csak a fizikai testben itt lévő LeMuriai-Atlantiszi népesség része, akik összesen, Kryon szavaival, nem egész egy százaléka az emberiségnek. Ennek tudatában teljesen nyilvánvaló az idő, a vonalon futtatott idő és a tér hamisí­tásának a lényege.

í‰s a kérdésre, hogy miért volt mindez az Annunakik érdeke, a válasz igen egyszerű; megszerezni a Föld és az emberiség örökségét, az érzelmi testet és a 12 helixes DNS-t fizikai testben. Mert aktí­v 12 DNS helixel a fizikai test mind a 12 dimenzióban funkcionál.

Az Annunakik 2010 áprilisában való távozása után beindult a világ méretű tisztulás mindenütt, de erről a Tér Dinamikájában lesz bővebben szó. Amit itt ismételten hangsúlyozok az a:

SZíVEK MEGNYITíSA, mert csak a SZíV Kí‰PES BEFOGADNI AZ ATYA/TEREMTŐ/NYMRí“D vagy légyen bármilyen névvel nevezve, Fí‰NYí‰T í‰S ENERGIíJíT, A TERMTŐ Fí‰NY SZERETETí‰T í‰S CSAK A SZíV Kí‰PES A FELTí‰TEL Ní‰LKíœLI SZERETET íLTAL TúLLí‰PNI AZ ELME KORLíTAIN, AZ EGí“ í–Ní–S ELKíœLí–NíœLTSí‰Gí‰BŐL A SZERETET EGYSí‰Gí‰BE Lí‰PNI, AZAZ A TUDATOSSíGI TENGELYT NYMRí“DRA IRíNYíTANI. EZT MEGTí‰VE NYMRí“D úJRA ELJŐ, A KOZMIKUS PILLANAT PEDIG MAGA A VíLTíS, AZ í–Tí–DIK IDŐN KíVíœLI NAP UTOLSí“ PERCE, AZ úJ CIKLUSOKRA VíLTíS AZ OMNIVERZUM MINDEN SZEGMENSí‰BE.

Nymród újra eljövetelével az utolsó Mega Ciklus utolsó 3 Nagy Korszakát Mu Királynője és Királya zárja le, Nymród Fényében. Az elmúlt 3 Nagy Korszak, a 750 millió év karmikus leckéinek a Bí–LCSESSí‰GE, a korszakok lezárásával épül be a kollektí­v és az egyéni tudatosság tengelybe. Amí­g a korszakok nincsenek lezárva a karmikus leckék összemosódnak és újra és újra teremti az emberiség, az egyéni és a kollektí­v karma beteljesedését. Az utolsó galaktikus év játékának illúziójában a felejtés fátylával ez még inkább kifejezetté vált. Az utolsó galaktikus év játékáról a Tér Dinamikájában lesz bővebben szó.

Itt csak annyit emlí­tek még meg, hogy az illúzió megtörése akkor történik meg, amikor azok, akiknek az illúzió megtörése a feladatuk, éber tudatosságba tudják hozni a feladatot, éber tudatosságban megértik sajkát életük karmikus összefüggéseit és ezáltal elválasszák a feladat valóságát a játékban vállalt szereptől. Ezt megtenni minden szinten meg kell nyitni szí­vüket, be kell fogadni az Atya Fényét, mely megvilágí­tja a sejtemlékezetet, miáltal a tudatossági tengely kiegyenesedik, és akkor a SZENT SZíV túllép az ELME és az Annunaki Kódolt Rendszer KORLíTAI

LeMuriai és Atlantiszi kor végén, Nymród nem jött el, azaz a korszak nem lett lezárva; LeMuriai kor végén a Lyra-beliek támadásai illetve az Orion “felbolydulása” következtében, Atlantiszi kor végén pedig, az Annunaki Sas energiái, a mesterséges merkaba mező, a bekövetkezett kataklizmás azt lehetetlenné tették. így az utolsó 3 Nagy Korszak karmikus leckéi összemosódtak és a megtanult leckék bölcsessége nem épült be a sem a kollektí­v, sem az egyéni tudat tengelybe.

Ezért annyira fontos a Nagy Korszakok megértése, illetve most, a Mega Ciklus végén, az Időn Kí­vüli ötödik nap utolsó perceiben vagyis az „IDí–K Ví‰GEZTí‰VEL” megnyitni szí­vünket és a beáramló felemelkedés energiák segí­tségével tudatosságunk tengelyét Nymródra irányí­tani, hogy Nymród eljövetelének kozmikus pillanatában felismerjük önmagunkban az ATYA/NYMRí“D Fényét, a SZIV SZERETETí‰VEL túllépjünk a dualitás és az elme korlátai által a jó és rossz között ingázó í­télet alkotáson, és a korszakok lezárásával az elmúlt 3 korszak leckéinek Bí–LCSESSí‰GE beépüljön a kollektí­v és az egyéni tudat tengelybe

LeMuriai kor karmikus leckéi első sorban a nemi jellegű fizikai testben a szeretet-szerelem- szexualitás közötti különbség megtanulása és elválasztása volt:
A feltétel nélküli szeretetet a lélek, az egyéni éntudat, a családban és a közösségekben sajátí­tja el különböző létidőket töltve, különböző élethelyzetekben; mí­gnem megtanulja, hogy a szeretet az nem érzés, a SZERETET az az ATYA Fí‰NYí‰VEL való REZONANCIA és nem azonos a megértéssel, az elfogadással, az együttérzéssel, a nagyra becsüléssel, vagy az elvárásoknak való megfeleléssel. A SZERETET az az í–NMAGUNKBí“L FELRAGYOGí“ Fí‰NY amely EGYíœTT REZEG A TEREMTŐ Fí‰NY SZERETETí‰VEL, MEGVILíGíTJA AZ ELME KORLíTAIT, MIVEL FELISMERI AZ ATYA Fí‰NYí‰T MINDEN TEREMTMí‰NYBEN í‰S EZ A FELISMERí‰S í–NMAGUNK Fí‰NYí‰VEL KEZDŐDIK.

Addig nem ismerjük fel mások fényét, mí­g fel nem ismerjük önmagunkban a fényt, amely megvilágí­tja az elme korlátait, s szí­vünk túl nem lép az elme korlátain. Először önmagunkat kell szeretni, igazán szeretni, érezni a rezonanciát Legfelsőbb í‰nünk Fényével ahhoz, hogy túl tudjunk lépni az ego önös elkülönülésén és a megértés, az elfogadás, az együttérzés és a megbecsülés érzelmi eszközeivel mások fényében is felismerjük az ATYA Fí‰NYí‰T. Ez a Fí‰NY REZONANCIA az Egységet erősí­ti, nyitott a másság elfogadására, nem szab feltételeket, mert azt az ego teszi a dimenzionális frekvencia tartomány korlátai között.

A szexualitás nem azonos a szeretettel és nem azonos a szerelemmel. Mí­g a SZERETETHEZ elég önmagad Fénye, amely rezonanciában van a Teremtő Fény Szeretetével, és akkor is ragyog, ha „nem szeretik viszont”; a szexualitás ennek ellenében a két nemi jellegű fizikai testben élő lélek egymás teste iránti vonzalma, a két nemi jellegű testben élő lélek egyesülési vágya, és e vágy kielégí­tésének nem alap feltétele sem a szeretet, sem a szerelem, de mindkét fél hozzájárulása szükséges. A lélek, az egyéni éntudat, a szexualitást a párkapcsolatokban tanulja meg, különböző élethelyzetekben a létidőkön át.

Mí­g a SZERETET az REZONANCIA a TEREMTŐ Fí‰NY SZERETETí‰VEL, a SZEKSZUíLIS VONZALOM az í‰RZí‰S, az érzelmi test reakciója a kundalini energia felszabadí­tására a dualitás ellentétes polaritású közegében. A kundalini (szexuális) energia a leg erősebb ösztönző erő a fizikai létben, és koránt sem korlátozódik a nemi vágy kielégí­tésére. Bár az utolsó galaktikus év játékában a kundalini kí­gyó mozgásával, illetve a kundalini energia általi erősí­tését a KA testnek kivonták a TUDíS 3D szintjén elérhető tartományaiból és kizárólag a nemi vágy kielégí­tésére degradálták, mégis a kundalini energia a tisztí­tó tűz, amely a KA testet aktiválni képes és azáltal a magasabb dimenzionális érzékelést is.

A szexualitás, a nemi vágy kielégí­tése, a párkapcsolat fontos része, de önmagában semmiképpen sem alapja az együttlétnek, mert nélkülözi a Szeretet Fény Rezonanciáját és a Szerelem lelki és szellemi egymáshoz tartozását. A pillanat örömének potenciálját magában hordozza, de nem a boldogság Fény Frekvenciáját.

A boldogság Fény Frekvenciáját a SZERELEM tartja. A lélek, az egyéni éntudat, a szerelem minőségi szintjeit, a családban, a szülök egymás iránti szerelmükből fakadó boldogságuk (vagy hiány esetén boldogtalanságuk) által, és a párkapcsolatokban tapasztalja meg, a különböző létidők, különböző élethelyzeteiben. Itt egy indián bölcsességet idézek:

„Helytelen azt hinnünk, hogy a szerelem hosszas együttlét és kitartó udvarlás gyümölcse. A szerelem a szellemi-lelki rokonság gyermeke, s ha egyetlen pillanat nem hozza létre ezt az összetartozást, hosszú évek alatt sem születik meg so

A Szerelem a két nemi jellegű fizikai testben élő lélek SZELLEMI í–SSZETARTOZíSA í‰S REZONANCIíJA; a SZERELEM ötvözi a két lélek SZELLEMI REZONANCIíJíT és a SZERETET REZONANCIíJíT A TEREMTí– Fí‰NY SZERETETí‰VEL a kundalini energia tüzében. A kundalini tüzében egymásba olvadó két lélek EGYMíS IRíNTI SZERETET REZONANCIíJA hozza létre a BOLDOGSíG Fí‰NY FREKVENCIíJíT ami az IKERLíNG SZERELEMBEN CSúCSOSODIK KI. A BOLDOGSíG Fí‰NY FREKVENCIíJíN a két lélek teljesen egymásba fonódik, tökéletesen kiegészí­tik egymást, a feminin és a maszkulin energia teljes és tökéletes egységet alkot és a testi, lelki és szellemi szinteken is maradéktalanul adják önmagukat egymásnak. A BOLDOGSíG Fí‰NY FREKVENCIíJíN a két lélek nem í–NMAGíT keresi a párkapcsolatban, hanem EGYMíST.
Az IKERLíNG SZERELEM kizárólag egyenes tudatossági tengellyel létezhet, mert a két fizikai testben élő lélek maradéktalanul csakis akkor adhatja önmagát, ha azt adja ami a szí­vében és a lelkében van, s mind a két lélek egyszerre adó és befogadó is. A ferde tengely ferde értelmezésével az Elme gondol olyanokat, hogy megbántom ha elmondom ami a lelkemet nyomja, vagy mit gondol majd rólam… mert ezek az ego, elme által kifejezett gondolatai, a szí­v a szeretet otthona ahol nincs í­télet, de ott van a TEREMTŐ Fí‰NY SZERETETí‰NEK REZONANCIA.

Mivel a korszak nem lett lezárva, a megtanult karmikus leckék Bí–LCSESSí‰GE nem épült be sem a kollektí­v sem az egyéni tudat tengelybe, í­gy a következő Nagy Korszakban is aktuális karmikus lecke marad.

Atlantiszi korszakban a kollektí­v és egyéni karmikus leckék első sorban a felelősség vállalás és a tiszta kommunikáció megtanulása voltak, de a LeMuriai leckék a szeretet-szerelem- szexualitás közötti különbség elsajátí­tása is meghatározója maradt az élethelyzeteknek.
A felelősség vállalást a lélek, az egyéni éntudat, az önmagával való kapcsolatban tanulja meg, amit aztán tovább visz a családi, a közösségi és a párkapcsolatokban is. Felvállalni önmagát, felvállalni azt ami a szí­vben van, az egyetlen út túllépni az elme korlátain. Először önmaga előtt kell a léleknek felelősséget vállalnia azért ami a szí­vben van, mert a SZERETET= A TEREMTŐ Fí‰NY SZERETETí‰NEK A REZONANCIíJA a szí­vben lakik, és csak ez a SZERETET, EZ A REZONANCIA AZ ATYA/NYMRí“D Fí‰NYí‰VEL képes megvilágí­tani, vagyis felismerhetővé tenni, és azáltal túllépni az elme korlátain.

Csak akkor tapasztalhatja a lélek önmaga Fényének ragyogását, és terjesztheti azt ki a családban, illetve a közösségekben; és a szí­vben jön létre a BOLDOGSíG Fí‰NY FREKVENCIíJA is, amit a szí­v SZERELME ötvöz, de ezért is először önmaga előtt kell felelősséget vállalnia a léleknek, hogy kiterjeszthesse Fényét a párkapcsolatban is. Felelősséget vállalni másért, csak az képes, aki először is felelősséget tud vállalni önmagáért. Ez a felelősség vállalás vonatkozik bármilyen kapcsolatra: szülő-gyermek, gyermek-szülő, testvér-testvér, barát-barát, munkatárs-munkatárs és mindenek felett a szeretett nő, szeretett férfi között. A BOLDOGSíG Fí‰NY FREKVENCIíJA amely a SZíVBEN jön létre és a SZíVBŐL ragyog, nem átalakí­tani akarja a szülő, a gyermek, a barát, a munkatárs és a szeretett nő/férfi egyéniségét, hanem támogatni a bennük élő Fény csodáját.

Ehhez először önmaga Fényéért kell minden léleknek felelősséget vállalnia, s a gyermek akkor tanulja meg az igaz kapcsolatot önmagával, ha a szülök egymás közötti kapcsolatát a BOLDOGSíG Fí‰NYFREKVENCIíJA ragyogja át. Téves azt hinni, hogy a „boldog” gyermekkorhoz elég, ha a szülök külön-külön szeretetükkel halmozzák el a gyermeket, de a kettőjük nap-mint nap példája nélkülözi a Fí‰NY REZONANCIíJíT és a BOLDOGSíG Fí‰NYFREKVENCIíJíT. Ilyen helyzetekben az önmaga Fényének felismerése és a felelősség vállalás érte, a gyermek tudatában önzőséggé torzulhat.

Mivel az előző kor karmikus leckéinek a Bí–LCSESSí‰GE vagyis a szeretet- szerelem-szexualitás közötti különbség nem épült be a tudatosság tengelyébe, a felelőség vállalás megtanulása összemosódott az előző kor leckéinek az újra tanulásával.

A tiszta kommunikációt a lélek, az egyéni én tudat, a családban tanulja meg, majd a párkapcsolatban emeli a BOLDOGSíG Fí‰NYFREKVENCIíJíN AZ ATYA Fí‰NYí‰VEL VALí“ REZONANCIA SZINTJí‰RE és terjeszti ki a minden nemű (rokoni, baráti, közösségi, munka stb.) kapcsolatokra. A tiszta kommunikáció nagyon fontos része minden, bármilyen nemű és szintű kapcsolatnak, mert a tiszta kommunikáció arról szól, hogy azt közöljük, első sorban is szeretteinkkel, de embertársainkkal is, ami a SZíVBEN VAN: í–NMAGUNK Fí‰NYí‰NEK AZ ATYA Fí‰NYí‰VEL REZONíLí“ IGAZSíGíT.

Ehhez persze, először is FELELŐSSí‰GET kell vállalni í–NMAGUNK Fí‰NYí‰í‰RT és AZí‰RT, AMI A SZíVíœNKBEN VAN. A SZíV A SZERETET OTTHONA, OTT TANYíZIK AZ ATYA Fí‰NYí‰NEK REZONANCIíJA, A SZERELEM í‰S A SZERELEM í–TVí–Zí‰Sí‰VEL Lí‰TREJí–TT Fí‰NYFREKVENCIíJA A BOLDOGSíGNAK. A SZíVBŐL RAGYOG Fí‰NYíœNK, í‰S AZ AZ ATYA Fí‰NYí‰VEL REZONíL, S EZ SZíVíœNK IGAZSíGA. EZ AZ IGAZSíG VEZí‰RLI A TISZTA KOMMUNIKíCIí“T, DE ALKALMAZíSA Bí–LCSESSí‰GET IGí‰NYEL, VAGYIS A SZENT ELMí‰NEK A SZENT SZíV SZOLGíLATíBAN KELL íLLNIA. A SZENT ELME PEDIG, AZ EGYETEMES TUDíS FREKVENCIíJíVAL REZONíL.

A SZíVBEN NINCSENEK í‰RZí‰SEK, AZOK AZ í‰RZELMI TESTBEN VANNAK, í‰S AZ ELME TOLMíCSOLJA ŐKET EGYí‰NI í‰S DIMENZIONíLIS KORLíTAINAK MEGFELELŐEN, AZ ENERGIA íTALAKíTí“, ILLETVE í‰RTELMEZŐ CSAKRA í‰RTELMí‰BEN.

Atlantiszi korban az energia átalakí­tó illetve értelmező a szí­v csakra volt, de a tudat tengely a Vega-ra (Lyra azaz Lant csillagkép), majd az Altair-ra (Aquilla azaz Sas csillagkép) mutatott, s ezek az energiák szí­v csakra által értelmezve, de a megtanult karmikus leckék Bí–LCSESSí‰Gí‰NEK hiányában a felelősség vállalást és a tiszta kommunikációt, de a szeretet- szerelem-szexualitás közötti különbség megértését is módosí­tották, első sorban is a szakadár területeken, meg a „központtól” kí­vül eső részeken.

Mivel LeMuriai kor lezárása elmaradt, karmikus leckéinek Bí–LCSESSí‰GE nem épült be a tudat tengelybe, a két Nagy Korszak karmikus leckéi egybeolvadtak és a tanulás szintjén maradtak. Atlantisz kataklizmája következtében a korszakok lezárása ismét elmaradt és megsemmisült a Föld Akasha lemeze is, a karmikus leckék Bí–LCSESSí‰GE ismét nem épült be a tudatossági tengelybe, ezáltal a következő Nagy Korszakban is tanulandó leckékként maradtak jelen.

Az Utolsó Nagy Korszak kollektí­v és egyéni karmikus leckéi az igaz és a hamis felismerése és elválasztása volt, de Atlantisz és LeMuria karmikus leckéi is újra és újra megjelentek tanulandó leckékként összemosódva a korszak leckéivel az élet helyzetekben. Amellett, Atlantisz bukásával a Föld tudatossági tengelye kibillent, és a ferde tudat tengely a világ ferde értelmezését jelenti. Az igaz és a hamis az előző korszakok leckéivel összeolvadva már ferde értelmezésben van jelen. Az„energia értelmező” csakra a 3D-nek megfelelően a 3.ik vagyis a napfonat = ego csakrája, ennek következtében az ego kifejező eszköze, az ELME VETTE íT AZ IRíNYíTíST A SZíV FELETT.

Az igaz értékek felismerését és elválasztását a hamistól a lélek, az egyéni éntudat a családban tanulja meg és terjeszti ki a párkapcsolatra és a közösségi kapcsolatokra. Minden igaz érték, légyen az bármi, a SZíV IGAZSíGíVAL REZONíL, S MAGíBAN HORDOZZA A SZíVNEK AZ ATYA Fí‰NYí‰VEL VALí“ REZONANCIíJíT. FELISMERí‰Sí‰T A MEGTANULT KARMIKUS LECKí‰K KOLLEKTíV í‰S EGYí‰NI TUDAT TENGELYBE BEí‰PíœLT Bí–LCSESSí‰GE TESZI FELTí‰TELESSí‰. S EZ A Bí–LCSESSí‰G AZ EGYETEMES TUDíST GAZDAGíTJA, AZ EGYETEMES TUDíS Rí‰SZE í‰S AZ EGYETEMES TUDíSBí“L FAKAD.

Mivel a korszakok nem lettek lezárva, A Bí–LCSESSí‰G nem épült be a tudatosság tengelybe az értékrendszer megváltozott, a SZíV Fí‰NY REZONANCIíJíNAK VEZí‰RLí‰Sí‰T AZ ELME í‰RTELMEZí‰SE VíLTOTTA FEL, A FERDE TUDAT TENGELY, FERDE í‰RTELMEZí‰ST EREDMí‰NYEZVE A 3D DIMENZIONíLIS KORLíTAI í‰S AZ ELME EGYí‰NI KORLíTAI Kí–Zí–TT. AZ ELME í‰RTELMEZí‰SE A KARMIKUS UNIVERZUMBAN A DUALITíS POZITíV í‰S NEGATíV Pí“LUSAI Kí–Zí–TT INGíZí“ íTí‰LET ALKOTíSBAN FEJEZŐDIK KI.
így, a három Nagy Korszak karmikus leckéi összemosódva, az ELME ferde értelmezésében az igazság keresése, a különbségek, a másság félre értelmezése és az agresszí­v, a SZíV Fí‰NYí‰T nélkülöző, félrevezető megoldások jellemzik az utolsó 250 millió évet.

Az utolsó Nagy Korszakban, a ferde tengely=ferde értelmezés következtében az emberiség küzd a szeretet- szerelem-szexualitás közötti különbség megértésével, a felelősség vállalás lényegének a minőségi megértésével, a kommunikáció pedig, ami a SZí“ MíGIA használatára korlátozódik, azt tükrözi ami az ELMí‰BEN, és NEM AZT AMI A SZíVBEN VAN. AZ ELME IRíNYíTOTTA SZí“MíGIA EZEN HASZNíLATA Ní‰LKíœLí–ZI AZ ATYA Fí‰NYí‰VEL VALí“ REZONANCIíT, S í–NMAGUNK Fí‰NYí‰NEK AZ ATYA Fí‰NYí‰VEL REZONíLí“ IGAZSíGíT.

Az igaz elválasztása a hamistól, az igazság keresése, az elme ferde értelmezésével és korlátai között az elméletek, tanok s dogmák halmazát hozta létre elkülönülve a SZíV í‰S A TEREMTŐ Fí‰NY SZERETETí‰NEK REZONANCIíJíTí“L, AZ UNIVERZUM EGYSí‰Gí‰TŐL í‰S A Bí–LCSESSí‰G HIíNYíBAN AZ EGYETEMES TUDíSTí“L, és ezt az elkülönülést csak fokozta az utolsó galaktikus évben az információ áramlás

[ Módosítva szo nov 10 2012, 06:28 ]
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:31
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
íœzenet odaátról 3. - Avagy pólusváltás az emberi lényben

2011, Március 13Kedveseink, újra jelentkezünk. Az, az energia-forma, amit ti jelenleg időnek hí­vtok, egyre jobban „tágul”, ti ezt az idő gyorsulásaként érzékelitek! S valóban, az események soha nem látott mértékben gyorsulnak, s gyorsulni fognak. Először is tudnotok kell, szeretünk benneteket! Mindig veletek vagyunk, és szeretünk benneteket!

Világotokban óriási változások zajlanak. Olyan ez, mintha ha egy hatalmas hangyaboly, hosszú-hosszú szendergés után hirtelen megbolydul, és minden tagja fel-alá rohangál, óriási káoszt okozva az egész várban. Nos, ez a vár jelenleg a Föld. ím tudnotok kell, minden rendeltetés-szerűen történik, minden a Teremtő akarata szerint történik!

Jelen üzenetünk célja, hogy elmagyarázzuk, mi történik bennetek, s mi fog végbemenni lényetekben a 2012-es nagy eseményig. Előző üzenetünkben már elmondtuk, hogy a Föld mágneses pólusváltáson megy keresztül, mely azt jelenti, hogy az eddig uralkodó déli pólus átadja a helyét az északinak. Természetesen ez a folyamat nem fizikailag értendő !!

Ami sokkal fontosabb, hogy ez a pólusváltás bennetek is végbemegy, keveseknél már megtörtént, sokaknál jelenleg zajlik, és tömegeknél fog zajlani olyan nagyon rövid időn belül, amit ti hónapoknak neveztek. Analógok, azaz megegyezőek vagytok a Föld anyával, ezért természetes törvény, hogy az a felemelkedési (pólusváltási) folyamat bennetek is végbemegy, ami jelenleg is zajlik a Földanya lényében.

Tisztába kell kerülnötök saját természetetekkel, hogy a felemelkedést fizikai formában is elbí­rjátok viselni. A most következő témában rövidek leszünk, mert akihez ez az üzenet rezonancia útján eljut, már tudatilag kész az alábbi információ befogadására. Szeretünk benneteket !!í‰bredjetek!

Az Univerzumot két pólus, avagy eszencia kölcsönhatása működteti. Ezek a pólusok törvényszerűen a lényetekben is megtalálhatóak, mert a Világegyetem – benne saját lényetek is - minden része megegyező módon épül fel. A kozmikus Tudat (+) és a mindent alkotó Energia (-) yang és yin eszenciája tehát lényetekben is jelen van. Lényetekben, az í‰let hordozója hátgerinc, amely a pozití­v és negatí­v pólus közötti feszültségként jelenik meg.

Az Univerzum harmonikus rendje, törvénye az, hogy a pozití­v pólus, azaz a Teremtő tudat uralja és formálja a Mindet alkotó Energiát. Amikor ez az isteni állapot fennáll, természetes bőség harmónia, egyensúly lép fel bármely rendszerben! Csodálkoztok hát hogy bolygótokat káosz, hiány és szenvedés uralja? A Dualizmus által kiléptetek a Teremtő isteni tudatállapotból, ám visszatérésetek a paradicsomba óriási sebességgel zajlik. Nem fizikailag persze, sokkal inkább tudatilag, s ez a tudati változás azonban nagyon hamarosan megjelenik a fizikai környezetetekben is.

Lényetekben megtalálható tehát a kozmikus tudat székhelye, melyet az agyatokban, a tobozmirigyben találtok. Ez a mirigy a kozmikus tudat fizikai kivetülése, a Legfelsőbb í‰netek lakhelye. Minden vágya, hogy meghódí­tsa a legalsó csigolyátokban elhelyezkedő alsó pólust, az Energiát, mely az Univerzumot alkotó Energia eszencia kicsinyí­tett mása. Tudatosí­tsátok kedveseim, hogy a Teremtéssel analógok vagytok, és teremtő erőkkel rendelkeztek !!

A helyzet az, hogy mí­g az Energia uralkodik lényetekben, addig a Tudatotok szenved. Amí­g az Energia uralkodik a Tudaton, addig káosz, hiány, és leginkább félelem uralkodik rajtatok. ím ezek nem ti vagytok, ez csak egy tapasztalás, mielőtt a Tudat felismeri, ki is a mester valójában. A Paradicsomi állapotok akkor állnak helyre, először lényetekben, majd a benneteket körül-ölelő valóságban, amikor felismeritek magatokban az Univerzumot alkotó két eszenciát! Felismeritek, hogy a végtelen Tudat vagytok, és elkezditek uralni rejtett Energiáitok. Ez a folyamat az í‰bredés. Ez a folyamat a Felemelkedés. Az energiátok fel fog emelkedni alulról, hogy egyesüljön a Kozmikus Tudatotokkal, az agyatokban. Ekkor egy új lény fog születni,… pontosabban nagyon sok új lény fog születni, hiszen ez a folyamat tömegesen zajlik a Föld bolygón.

íbra 1. (Pólusváltás)

A két pólus egymásra találása Evolúciótok lényege, ezért ezt a folyamatot rövidesen minden egyes bolygó lakó megéli majd. Az információ-áramlásban segí­tségetekre van az úgy nevezett Morfogenetikus Mező. Ez ugyanaz a közeg melyet oly sok évig a béní­tásotokra használtak, média és az életerő-energia csapdába csalására szolgáló pornográfián keresztül. Most hogy tudatotok ébred, használjátok ezt a mezőt minden erőtökkel! A lényetekben rejtőző eszenciát kell felébresztenetek ahhoz, hogy át tudjatok alakulni. Sok spirituális forrás ezt az energiát kí­gyóval jelképezi, és különböző neveket adnak neki. Mi egyszerűen Energiának fogjuk hí­vni, mely lényetek legalsóbb szintjén a szexualitásotokat is generálja. Erről talán már hallottatok, arról viszont kevésbé valószí­nűen, hogy minden megnyilvánulásotokat ez az erő adja: a fizikai testformátoktól kezdve a gondolataitokat és érzelmeiteket beleértve. Fordí­tsatok tehát több figyelmet erre az energiára, mert annak felemelkedése az egyetlen út a paradicsomi állapotokhoz. Ezért vagytok itt, ez az evolúciótok.

Azért vagytok a Föld bolygón kedveseim, mert szeretni kell tanulnotok. Valódi, érdekmentes szeretetet kell tanulnotok.

Ha berajzoljátok a fenti ábrába, a két pólus közé a szí­vcsakrát, könnyen láthatjátok, hogy a két pólus egy szerelmes emberben áll legközelebb egymáshoz, mert az Energia legalsóbb központból a szí­vcsakrába áramlik. Mivel ezek a pólusok egyesülni akarnak – ez í­gy történik, akár tudatos vagy rá akár nem – a szerelem kulcsfontosságú eszköz arra, hogy a paradicsomi állapotokat ismét elérhessétek. Kérlek, értsétek meg, semmilyen, a szí­vnél alacsonyabb rezgés nem működik a nagy átalakulás során, amelyen most Bolygótokkal együtt keresztül-mentek. Akik képesek megélni a szí­v szintjét, viszonylag zökkenőmentesen érkezhetnek meg az új világba. A teremtő mindannyiótoknak lehetőséget biztosí­t szí­v szintű kapcsolatok megélésre. Az alacsonyabb rezgésminták sok szenvedést fognak okozni azokak, akik ragaszkodnak hozzájuk, mert idejük lejárt… s többé nem illeszkednek bele a Teremtés gyorsan emelkedő rezgésszintjébe.

Ahogy Tudatotok egyre jobban ébred, ráeszméltek a saját lényetekben rejtőző Energia potenciáljára. Megértitek, hogy tartós boldogságot, kreativitást, szerelmet csupán ennek az Energiának felhasználásával érhettek el. Elkezditek uralni ezt az Energiát, és akkor lényetekben a harmónia újra teret nyer: akiben a Tudat uralja a teremtő Energiát, harmóniát, békességet, szeretetet, belső vágyódást Isten felé fog sugározni. újjászületik. Ti, akikhez ez az üzenet eljut, ti vagytok, az új Világ megteremtői. Több mint ezer Jézus és Buddha potenciáljai vagytok, s a környezetetek alig várja, hogy mintaként követhessen benneteket. Csodákra lesztek képesek, mert lényetekben a Teremtő Erő a legmagasabb szinteken fog megnyilvánulni. Igen, lehetséges a teremtés Energia Mátrixát uralni, de csak olyan célból, amely az Isteni Teremtés céljainak megfelel. Meg fogjátok érteni ezeket a szavakat nagyon rövid időn belül.

Amikor spirituális létezőkké váltok, és tudatotok áttevődik a koponyátokba, a tobozmirigybe, az Energia automatikusan fogja követni a Tudatot.
Mert ugye arra már tis rájöttetek, megfigyeltétek, hogy ahová a figyelmetek fókuszálódik, az Energia oda áramlik. Ez a teremtés törvénye, bárki által könnyedén megtapasztalható. Ez törvény működik, sőt uralkodik a a Teremtés minden szintjén.

Amikor tudatotok felismeri a valódi "lakhelyét" , a tobozmirigyet, teremtő energiátok mérhetetlen Szellemi Energiaként fog megnyilvánulni, és a fej körül sugározódik ki. Ez az, az isteni tudat állapot, mely folyamatos boldogság és extázis-érzéssel párosul, s melyet koronával, fáraók fejfedőjével, indián törzsfőnökök szí­nes fejdí­szeivel próbáltak jelképezni. Ezek a szimbólumok mind a fej körül megjelenő, a korona-csakrából kiáramló energiát jelképezik. Ez a tudatállapot most ezrek előtt válik valósággá, olyan ezrek előtt, akik alázattal fogják az emberiséget az új világba vezetni. Amikor az Energia a Tudatban nyugszik, beáll az időtlen boldogság transzcendens állapota. Ebbe az állapotba fogtok lépni, méghozzá nagyon sokan. Először „csupán” több ezren, majd a változás olyan erejű és mértékű lesz, hogy végig fog söpörni azokon, aki utolsónak kapcsolódnak bele a felemelkedésbe.

Tudnotok kell, hogy ez a felemelkedés csak akkor lehetséges, ha az alsóbb erőközpontjaitok már tiszták, és blokkoktól mentesek. Akikhez ez az üzenetünk eljut, már elérkeztek ahhoz a tudatszinthez, hogy ezek az információk problémamentesen integrálódjanak lényükbe.

Az új tudatosságú ember tehát a fej körül nyilvání­tja ki teremtő energiáit. Mesterek lesztek, az új tudat mesterei, akik tisztában vannak az Univerzumot alkotó eszenciák működésével, és olyan mesterek, akik ezeket a törvényszerűségeket lényükben meg is élik.
Kedveseim, nagyon szeretünk benneteket!! Tudnotok kell, hogy felemelkedésetek csak szerelem útján lehetséges. Amikor szerelmesek vagytok, energiátok a szí­vcsakrában gyűlik össze. ím amí­g a „régi” tudatosságú embernél az energia alulról felfelé áramlik a szí­vbe, a korona csakra, új tudatosságú embernél a koronacsakrából áramlik „lefelé” a szí­vbe, majd onnan vissza a legmagasabb központba. így képesek lesztek a legmagasabb tudatállapotok megnyilvání­tására, amelyre régmúlt korokban csak kivételes egyének, fáraók, spirituális királyok (például Hunyadi Mátyás) voltak képesek. Most ez tudatosság ezrek számára válik elérhetővé. Ez a tudatosság itt van, több ezren lesztek képesek ezt hétköznapi emberként is megélni.

íbra 2. (Az új tudat)

Az energiátok ekképpen a legmagasabb központ, a koronacsakra és a szí­vcsakra között fog ingadozni, kinyilatkoztatva a létező legmagasabb tudatállapotokat. Mindezt úgy, hogy a legmagasabb szerelmi állapotokat is megélhetitek. Aktí­v élő és valóban alkotó tagjai lesztek a társadalmatoknak. Az ilyen ember tisztában van a teremtés törvényeivel, magában megéli azt, ezért valódi áldás környezetének és közösségének. Az ilyen ember uralja lénye alsóbb megnyilvánulásait, mert azokat már megtapasztalta s rajtuk túllépett. Ezt a szintet a vörös vonal jelzi, mutatván hogy a spirituális ébredés feltétele egy állhatatos és szilárd köldökcsakra szint. Az ilyen ember önkéntelenül is mintává válik környezete számára.
Ismételten elmondjuk, semmi egyéb nem történik veletek a felemelkedés során, mint hogy visszatértek a Természet törvényeihez, és felismeritek, hogy a teremtő energia önnön lényetekben rejtőzik. Megőrzitek azt, és lényetek magasabb szintjein nyilvání­tjátok ki.

Amikor a Tudat uralja az Energiát (egyes ábra, í‰bredő Tudat) akkor a teremtés eredeti harmóniája és bősége visszaáll, megjelenik a belső béke, szeretet, valódi kreativitás és feltétel nélküli hit a Teremtőben. Ott vagytok most kedveseim, hogy ezt az ébredést nem egyenként, elszigetelt esetként - ahogy régmúlt idők nagy spirituális mesterei megélték – hanem tömegesen, hétköznapi emberként éljétek meg. Mert, ahogy eddig éltetek, ahogy lényetek energiáját eddig használtátok, valójában az nem természetes. Mert eddig aludtatok, a mi szintén tudatotok tapasztalásának része volt. ím most mikor a tudatotok tömegesen felébred, rájöttök, mi is a „normális” – ahogy ti mondjátok - valójában és mi nem az. í‰bredjetek!! Lényetek minden porcikájában ere vágyik! í‰bredjetek!!
Végtelenül szeretünk benneteket, ébredjetek!!!

Utatokon bármikor, ha elakadtok, kérdezzetek, és mi szeretettel válaszolunk, kérdezzetek! Nagyon szeretünk benneteket, ébredjetek!!!

(A cikkhez tartozó ábrák megtekinthetőek az asztralutazas.hu honlapon)

A cikk tulajdonosa: Shaumbra - Az új spirituális Energia osztályterme

Forrás:

shaumbra

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:33
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Mi történik itt a Földön 2013-ig?Ez a rövid “mű”, valamilyen könyvből kiválogatott jóslatok és előrelátások gyűjteménye. Még egyik barátomtól kaptam. í‰rdekes… Ajánlom mindenkinek figyelmébe!

2012 végén, illetve 2013-ban nagy változások lesznek bolygónkon. Ennek okai:

1. Véget ér a 26000 éves Föld-Nap-Plejádok keringési ciklus
2. Lezárul a Galaktikus Középpont körüli keringés 230 millió éves periódusa
3. A Nagy Központi Nap körüli végtelen hosszúságú körpálya két végpontja is záródik.

2013-ig a következő események fognak lezajlani:

1. Pólusváltás történik, ezáltal megváltozik a Föld Naphoz viszonyí­tott helyzete
2. Egyidőben a Napban is pólusváltás zajlik le, ezáltal megváltozik a Plejádokhoz viszonyí­tott helyzete
3. A Plejádokon is bezárul az aktuális spirálkör, í­gy megváltozik az Orionhoz viszonyí­tott helyzete
4. Az Orion teljesen felbolydul, 24 órára elsötétül, ez alatt a rendszer minden csillagán és bolygóján pólusváltás megy végbe
5. Az Orionon felszentelve újra megnyí­lik a galaxisok közötti átjáró
6. A Szí­riusz az egész világmindenség misztériumiskolájává lép elő
7. A Naprendszer keringési pályaképe megváltozik, az Alcyone helyett – az egész Plejádok csillagrendszerrel együtt – a Szí­riusz körül kezd el keringeni.
8. A galaxis ezen karjának a Szí­riusz lesz az új központi napja, a Plejádok pedig be fog olvadni a Szí­riusz csillagrendszerbe.

Jelenleg bolygónk már a fotonövezetben tartózkodik, eddig a peremén haladtunk ki-be sodródva. A fotonövezet a Galaktikus Középpont magas rezgéstartományú kozmikus kisugárzása. 2000-ben léptünk be ebbe az övezetbe, egyre mélyebbre tartunk és 2000 évig fogunk benne tartózkodni.

A fotonövezetbe lépésünk hatására a változások már elkezdődtek. A Föld galaktikus Nap-beavatása miatt egyre több áradás, földrengés és vulkánkitörés lesz megfigyelhető. A kontinensek arculata át- és átrendeződik, majd bekövetkezik a pólusváltás.

A pólusváltás emberekre gyakorolt hatása

A pólusváltást követően a Föld (és az Univerzum) evolúciós folyamatával szinkronban dimenzióváltás következik be. A Föld keringési pályája addigra már teljesen a fotonövezet hatása alá kerül, í­gy csak azok lesznek képesek a folyamatot a Földön, a fizikai sí­kon túlélni, akik erre felkészülnek.

Mindenkinek két választása lesz:

1. Nem kí­vánnak a Földön maradni (ebben az esetben a galaxis egy másik részében található bolygóra kerülnek, ahol folytatódni fognak karmikus leckéik és az a háromdimenziós evolúciós folyamat, melynek most is a részesei).
2. Itt kí­vánnak maradni (ebben az esetben mindenkinek meg kell nyitnia és aktivizálnia kell Ka-csatornáit, hogy testük képes legyen kiállni a Földön bekövetkező rezgésszint-változást).

1. Akik folytatják karmikus leckéiket (mennek)

Egyesek azért választják majd a természeti katasztrófák általi halált, mert tudatuk felismeri, hogy emberi megtestesülésük már túlságosan mélyre süllyedt a látszatok világába, és képtelen egyéb módon kitörni onnan.
Mások azért hagyják el ily módon a “földi árnyékvilágot”, hogy a Fény honába segí­tsék a halálon velük együtt átmenőket, és követendő példával járjanak elöl a felemelkedés terén.
Megint mások azért választják a halálnak ezen módját, mert készen állnak a Föld elhagyására, hogy ezután egy másik bolygón folytassák evolúciós pályafutásukat.
Lesznek olyanok, akik egyszerűen azért halnak meg ilyenkor, mert fizikai szervezetük a fennmaradó időben már nem alkalmas arra, hogy az átlépéshez szükséges változásokat meg tudja valósí­tani a Földön.

Függetlenül attól, hogy ténylegesen, avagy a felemelkedésre készek esetében látszólagosan ki miért leli halálát ilyenkor, a magasabb kollektí­v tudat olyan hatással bí­r az események alakulására, hogy véletlenekről szó sem lehet. Mindazok, akik elhagyják a fizikai sí­kot, maguk döntenek erről.

2. Akik dimenziót váltanak (maradnak)

Amikor az ember elér egy bizonyos tudati fejlettségi szintet, éljen akár olyan területen, ahol hatalmas földrengések temetnek maguk alá mindenkit, vagy sodródó árví­zek pusztí­tanak minden útjukba kerülőt, ő mégis túléli az eseményeket. Egyszerűen feljebb rezeg a következő dimenzióba, és halál helyett egyfajta szellemi emelkedettséget tapasztal meg.

Addig, 2013-ra a Földön maradóknak négy evolúciós alapelvet kell megérteniük és magukévá tenniük:

1 - A földi ember létének célja a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális fejlődés

2 - Minden emberi lény magában hordozza a fényből és szeretetből álló Isteni Lényeget, amelynek alaptermészete a jóság

3 - A szabad akarat abszolút érvényű, univerzális joga mindenkinek, ám a tökéletesedés lehetősége abban rejlik, hogy saját akaratunkat hittel és bizalommal alárendeljük az isteni akaratnak

4 - Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a Magasabb í‰n szükségleteit.

2013 elején az egész Plejádok-rendszer (amibe a Napunk is beletartozik) magasabb “iskolai” osztályzatba lép, és a csillaghalmaz Fényvárosoknak fog otthont adni. A Fényvárosok olyan lakóhelyek, ahol a népesség minden egyes tagja tisztában van a fejlődés szellemi törvényeivel, és tiszteletben tartja minden dolog szentségét. A Fényvárosok lakosai felismerik életcéljukat, és önmaguk, közösségeik és az egész létezés fejlődése és növekedése érdekeinek alávetve élik életüket (Isteni Terv szerint), és elérik legalább a Krisztus-tudat szintjét.

A Krisztus-tudat szint elérése

A Krisztus-tudat szintet elérők alapí­tják meg az új Földet és elhozzák a Megvilágosodás Korát/Fény Korát/Aranykort/Ví­zöntő Korát.

A Krisztus-tudat eléréséhez szükséges kvantumugráshoz fizikai és érzelmi testjeinknek át kell esniük speciális gyógyí­tásokon, megnyí­lásokon, hogy egyáltalán előkészüljünk a változásokra. A Plejádok Fényküldöttei tevékenységének ez az egyetlen célja, vagyis hogy ezáltal megtisztí­tsák az utat számunkra (bennünk) Krisztus tömeges méreteket öltő, második eljövetele előtt. Segí­tségükkel lényegében ráébredünk megvilágosodott mesteri mivoltunkra, és még itt a Földön – emberi testben – Krisztus-tudatosságra teszünk szert – emberről emberre terjedő megvilágosodás útján.

Annak érdekében, hogy Krisztusi Jelenlétünk beleáramolhasson az anyagi világba, hogy lehorgonyozhasson fizikai testünkben, meg kell tisztí­tanunk Ka-csatornáinkat és a Ka-mintázatot minden karmikusan hozott szennyeződéstől és blokkolt energiáitól.

A Plejádok Fényküldötteinek tevékenysége

A Plejádok Fényküldöttei akkor jelennek meg nálunk, amikor az emberiség egy nagyobb fejlődési ciklus végéhez ért. Ráébresztenek minket aktuális fejlettségi szintünkre és mutatják az utat a következő szint (jelen esetben a Krisztus-tudat) elérése felé. Egyszerűen fogalmazva most lehetőségünk nyí­lik arra, hogy Ka-csatornánk megnyitásával fizikai testünkbe fogadhatjuk multidimenzionális énünk, holografikus lenyomatunk energiáit.

Ezt azonban akadályozni igyekeznek olyan erők, melyek ellenérdekeltek bolygónk fentebb vázolt fejlődésében, de megakadályozni már nem tudják. Ezek a lények a Lant csillagképből érkeztek, először az Orion-övet szállták meg, majd kb. 20500 évvel ezelőtt megállí­thatatlan behatolást intéztek a Föld ellen. A behatolás után a Lant-lények úgy határoztak, hogy vagy a Föld légterét átszövő asztrális sí­kon maradnak, vagy a “föld alatti sátáni birodalomban”, hogy egyre erőteljesebb hatást tudjanak kifejteni az emberiség tudatalattijára. Vezetőjüknek, Lucifernek terve az volt, hogy Legfelsőbb Lényként magához ragadja a Föld irányí­tását.

A Lant-lények által vezetett erőket a szí­riuszi flotta fizikai sí­kon nem sokkal ezelőtt már kiszorí­totta a Naprendszerből, asztrális és föld alatti sí­kon azonban még zajlanak a Földön az események (2006/3). Az Isteni Terv megvalósul, ahogy “meg van í­rva”.

Az Isteni Terv pedig az, hogy 2013-ra legalább 144000 ember eléri a Krisztus-tudat szintet, mivel ez az a minimális létszám, mellyel az emberiség túlélheti a dimenzióváltást.

A Plejádok Fényküldötteinek kidolgozott, hatékony módszerük van arra, hogyan gyógyí­tsuk meg, alakí­tsuk át és készí­tsük fel szervezetünket a változásokra. A plejádokbeliek azonban nem csak a technikáját hozták el, hanem maguk is hatékonyan részt vesznek a munkában. Minden bizonnyal az olvasók között is vannak olyanok, akik időnként furcsa zúgást érzékelnek, esetleg enyhe rángásokat idegpályáikon, a csakrák helyén furcsa aktivitást (hőhullám, bizsergés), illetve egyre erősödő (előző életekből hozott, még megoldatlan) érzelmi hullámokat és mellette egyre fokozódó nyugalmat. Ezek a “tünetek” arra utalnak, hogy az illető a plejádokbeliek “kezében van”, tehát megkezdődött szervezetének felkészí­tése és átalakí­tása (ebbe a fizikai átalakulást is beleértem) a túlélésre.

A Plejádok Fényküldötteinek módszere röviden

1. Tisztí­tás
2. í–ngyógyí­tás
3. Ka-aktivizálás
4. Delfin Agyminta ítprogramozás
5. Fénykamrák
6. Alszemélyiségek
7. Kiegészí­tő gyógykezelések
8. Kapcsolat a Magasabb í‰nnel
9. A Ka-munka fenntartása

Egy átlagos átváltozási idő kb. 1 évig tart. Amint befejeződött, az “alanynak” bármikor lehetősége van a Krisztus-tudat szintre emelkednie.

forrás:

levyathan

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:35
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096


Emberek millióiban egy dolog közös: folyamatosan látják a 11:11-es számot. Ezek az emberek bármely országból származhatnak, lehetnek bármilyen bőrszí­nűek, jöhetnek bármilyen életterületről és tudatossági szintről.

Még az iskolás gyerekek is tudják, hogy amikor látják a 11:11-es számot, akkor kí­vánhatnak valamit.

Először úgy tűnik, hogy ez csupán egy véletlen egybeesés, aztán egyre rejtélyesebbé válik. „í‰n pontosan 11.11-kor indí­tottam el a kocsimat.” „Miért ébredek mindig 11:11-kor?"

Végül, tagadhatatlanná válik: „Minden óra 11:11-kor fagy le."

Valóban, valami nagyon furcsa történik.

Solara a „How to LIVE LARGE on a small planet” (magyar nyelven „Belépési PONT” cí­men jelent meg) cí­mű könyvében azt állí­tja:

„Valami történik és ez sokkal valóságosabb, mint amit bármelyikünk is el tud képzelni."

A Felsőbb Valóság a mi hétköznapjainkba illeszkedik. A földigiliszta végre felnéz a csillagokra, és örökre megváltozik. Egyfajta egyesülés megy végbe a mi óriási í‰nünk és a fizikai testünk között. Ez az egyesülés megváltoztatja a DNS-ünket és lehetővé teszi számunkra, hogy végre vibrálóan élőek és teljesen valóságosak legyünk.

A következő alkalommal, amikor a 11:11-et látod, állj meg és érezd magad körül a finom energiákat. A 11:11 egy felébredésre hí­vó jel, amit Te küldtél saját magadnak. Egy emlékeztető a Te igazi célodra itt, a Földön.

íltalában gyakrabban vesszük észre a 11:11-et megemelkedett energiaszint vagy felgyorsult személyes változások idején.

Ha a 11:11-es mesterszámot látjuk az mindig egy megerősí­tés számunkra, hogy a jó úton vagyunk.

Mester Számok

Sokszor más összetett mester számok lehetnek az indí­tó-mechanizmusok. A mester számok olyan összetett mester számok, mint a 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 és a 99. Ezek a számok a Felsőbb Valósághoz tartoznak, amely valóság az Egységen alapszik és nem pedig a dualitáson.

11 = az új megszületése és lehorgonyzása.

22 = az új megalapozása, az új í‰letek és egy új Világ felépí­tése.

33 = az Univerzum szolgálata a mi Egyetlen Lényünk élénkí­tésén keresztül.

44 = az egyensúly a spirituális és a fizikai világ között, evolúciós labirintusunk újrakonfigurálása.

55 = a személyes szabadság megvalósí­tása azáltal, hogy a múltunktól szabadok és teljesen valóságosak vagyunk.

66 = a felelősségek teljesí­tése egy örömteli és kreatí­v módon.

77 = mélyreható meglátások és felismerések; önmagunk Mag Lényünkhöz való igazí­tása.

88 = a bőség és a teljesség mestere minden területen.

99 = egy fő evolúciós ciklus befejezése; itt az idő egy újabb kvantumugrásra.

Minden egyes mester szám egy beavatási szintet jelent, amelyeken mindannyiunknak át kell mennünk a Földön történő evolúciós utazásunk alatt.

Valamikor, szuper mester számok aktiválnak minket, úgymint 111, 222, 333, 444, 555, 666, stb. A szuper mester számok mindegyikének egyedi rezonanciája van, amely mély, sejtszinten érint meg és aktivál minket.

nvisible

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:39
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
~ Portal Practice ~ * ~ Love Blessings Be to YOU!22 October 2011

By FatherMotherGod... - Posted on

As We make quantum leaps in and upon our Journey ~ We are definitely defining a NEW space within our Inner BEingness! You are KNOWing and FEELing Timelines … you are recognizing patterns new to your frequencies! This is an AWEmazing time to BE HERE and BE ALIVE!!
~*~
Many Lightworkers/Wavers are feeling multi-dimensional vibrations in any given moment(s)! Those “dizzy” moments … those “whoosh” moments … those “AHA” moments (not like the “old” AHA’s of validation … these are NEW AHA’s BASED on NEW vibrations) … a good head spin and you might reel a “WOW” or a “WHOA” … yes, that is a momentary dimensional shift ~
~*~
Many are now being able to HOLD this multidimensional space … BEing there ~ for more than a nanosecond! This is a state of BEingness when you are in a total state of NOW PRESENCE ~ FULLY CONSCIOUS! This has been a fleeting state for some … hard to hold in the density of the 3rd dimension … albeit, strived for, when enabled or allowed! (it is not easy to maintain when one is so interwoven in a daily life of density)
~*~
Your Dream state ~ this is where much of your “work” is being done … this is where you are astral working / traveling ~ the lucidity of this state has opened so much within you … you might not even be “aware” … until one of those “dizzy * whoosh * aha” moments ~ HAPPEN!
~*~
Our dream states have become so intense … so lucid … so REAL … it is like many times in my own dream state … I am THERE and Love where THERE IS … “do I have to come back”? and the REPETITION of the SAME DREAM(s) … there is no coincidence in that … we are PREPARING or THEY call it PRACTICING ~ ~ ~ moving or aligning with our PORTAL(s) ~ hence, why one might feel such a space of not wanting to return to now!!
~*~
As we come upon these moments of HIGH FREQUENCY pouring in and around Earth Mother … and her children … You … All Kingdoms ~ have been preparing for sometime … of ascending to our 5th dimensional State ~
~*~
You are now cognizant of differences that bring you quickly into alignment … you have enabled yourself to “BE THERE” ~ through your many experiences and lessons! You see … each Soul has SERVED its own purpose for this NOW Moment of Presence … the life you created in this incarnation ~ has been PREPARED for NOW!
~*~
NOW we are doing “Dress Rehearsals” ~ in our Dream states … and those rehearsals are lending to our Daytime Journeys … you have engaged your Light Bodies to new spaces! You have stepped up your alignment to the NOW MOMENT of Presence! The Body Temples are now vibrating at such high volumes … many are feeling in the Solar Plexus area a “grumbling” (digestive issues, tummy aches, gassiness)… this is not from “being hungry” ~ Our Solar Plexus area is directly related to POSITIVITY … and maintaining positive concepts / perspectives! The Solar Plexus has long been your Center of FEELINGS ~
~*~
As we have moved into our HEARTSPACE (our Higher Heart) ~ “Following your Heart” ~ “what FEELS RIGHT in your HEART” ~ One must Master “BEINGNESS” ~ BEINGNESS is a space POSITIVITY in ALL Concepts or Perceptions!
~*~
If you are not in a space of BEINGNESS ~ you most certainly are feeling pangs in your plexus area! We share that as you have mastered so much and in so many spaces … the Body Temple is NOW telling you … what it will and will not allow within ~ and if you are creating OR putting substance that is not in alignment with your LIGHT Body Temple ~ You KNOW … post-haste!
~*~
A Portal is an Opening * a Doorway * a Gateway * a Place of Entry ~ through this entry that we are coming upon ~ 11*11*11 ~ Humanity will move into a HIGHER Frequency … as many of you have prevailed … this is not without “shedding” a few tears or some skin … AND ~ it only matters what each individual Soul has prepared for ~ that this Portal … will SERVE You as YOU have CREATED!
~*~
This Portal Practice will continue and intensify … We encourage you to be completely OPEN and embrace these portal presentations. This is a time to RELEASE and by this RELEASE ~ totally and completely so … with UNCONDITIONAL LOVE! There is no longer a “maybe” attached to ANY lower vibrations!
~*~
October 28th holds its own Dynamic frequency from the standpoint it is the recalculated “ending” to the Mayan Calendar ~ an ending PREPARES for a NEW BEGINNING ~ that BEginning begins with EACH AND EVERY Soul!
~*~
The Portal before us ~ ~ ~ 11*11*11 will be the culmination of Surrender ~ that which is NOT in ALIGNMENT with LOVE ~ THE LIFEFORECE of the Universe!! We travel through this Portal leaving behind, all attachments of a lower vibration … totally and completely! This Journey has PREPARED you for this Moment … all the experiences and lessons … the service you have given and received … understanding perfectly the FEELINGS and ALIGNMENTS of Unconditional Love ~ that in that Moment of NOW Presence … entering into this Portal of 11*11*11 ~ enables us into a Harmonic Holographic Dimensionality of BEINGNESS!
~*~
So what is this “portal practice” doing for You? Preparing you … in your dream state to SHED … SURRENDER … RELEASE … LET GO of ALL that does NOT SERVE You!! You must KNOW ONLY ~ UNCONDITIONAL LOVE and SERVICE within your Sacred Spaces! If you are still in a space of judgment, drama, anger, anxiety … You are not in alignment with SourceSpirit!
~*~
It is up to each Soul to bring this energy for the 11*11*11 Portal … it is up to each Soul to KNOW PEACE ~ TO KNOW JOY ~ TO KNOW COMPASSION ~ TO KNOW UNCONDITIONAL LOVE ~ to set their Soul FREE of ALL attachments ~
~*~
TRUST your HEART ~ this is a POWERFUL time to BE ~ to BE HERE NOW … YOU HOLD the Keys to each and every Moment of NOW PRESENCE ~ precisely where the POWER lies and ALWAYS HAS ~ WITHIN Y O U!!
~*~
Your Heart, Your Guide … Your Soul, Your Strengths!
~*~
My Heart
Shares
ONLY LOVE
With
YOUR HEART!!
courtland
퀀
******SHARE EVERYWHERE******

soundofheart

Katt ide!


[ Módosítva szo nov 10 2012, 06:40 ]
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 06:44
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Lauren Gorgo 10-26-11…”11-11-11: Source Code Activation”…”This time in your life is one that will astound you”October 26, 2011

Posted on by kauilapele

This is quite a major article by Lauren. There are several points that I could make here. Yet I sense it is for each to “get” their own points from this. The one piece which did hit strongly is this:

“We are soon to experience life as multidimensional beings, which the PHC say is one of exquisite undertaking…a way of living life through the perception of simultaneous realization & with the ability to focus through the incorporation of many dimensions of awareness…at once.“

This is something that has projected itself into my own consciousness throughout the past two years. We are multidimensional beings. Many are conscious of that, and realize that what is “occurring”, so to speak, is “occurring” on many levels, all at once. That’s why it is often impossible to pinpoint what is causing what, who is doing what, when those things are being done, and so on. Both without, and within.

One more point that came up just now. The 13 crystal skulls leave New York on 10-27-11. There are 13 days between the 10-28-11 and the 11-11-11. That is somehow significant.

[Comments are open for 2 days on this post]

“The moment that each of you have been waiting for, the moment that we have termed “inception” is approaching. This is heralded by the massive energies precipitated by the opening of the 11:11 stargate portal on 11/11/11. What this means for the way-showers is monumental, for it is this group who will be physically laying the template on earth for all other inhabitants to follow.” -PHC [Pleiadian High Council]

Highlights

…we are…on the cusp of the long-awaited completion of the Mayan Calendar, the ancient and accurate “time”-keeper of 16.4 billion years of evolutionary consciousness.

…the Pleiadians say it will take about 2 weeks to integrate more clarity about what this means for those way-showers who are about to step fully into their divine roles and purposes in the “active duty” phase

One thing we already know…well, two things: 1) our physical bodies still haven’t caught wind that we need them now to move into position…and 2) the energy of what’s to come is pulsating so vibrantly that we can literally feel our supports about to birth thru the veil.

We, like you, can feel the pulsing energies of convergence building around your sphere and we are just so delighted at what each of you, the new earth guardians, are about to experience in yourselves, and witness in each other.” -PHC

…we are still needing to nurture ourselves and to remain centered in our heart-space while we continue to allow the full birth of our multidimensional selves to take form.

…on 9/10/11, our bio-circuitry was apparently rebooted.
…now that we have been upgraded & rebooted we are reorienting ourselves aaaagain and that always means the usual cellular changes (read: fatigue), most of which this time relates to our newly downloaded programming

The emanations sent forth by the great central sun are encoding our biology with new mandates, new directives and the Pleiadian High Council would like for us to know that the new human apparatus is well-equipped to handle these changes…

…we don’t have to suffer thru these changes alone… help is available should you need it. The PHC say that there are many people here specifically to support us thru these changing times

The physical body needs care and nurturing as it is being resurrected into a body of light…
…the 11:11 will bring in some robust energies that, depending on where we are on our journey, will either catapult us to freedom, or bring up a new layer of goo….or both.

…we are no longer bound by the emotional strings of attachment to others, to places, or to events that once defined or confined us. We are now able and ready to live our lives according to the principle of the ONE.

We are becoming self-contained, self-responsible beings of mastery and those emotional entanglements which have been projected onto us by others are now VERY clear, which means they can be severed.

We are soon to experience life as multidimensional beings, which the PHC say is one of exquisite undertaking…a way of living life through the perception of simultaneous realization & with the ability to focus through the incorporation of many dimensions of awareness…at once.

For those who are called into guardianship, stewardship or leadership roles, the 11-11-11 gateway is offering us the ability to not only anchor into multidimensionality, but to open the doorway to the christed heart within…

The new field matrix that has been set up by the dedicated light-weavers on this planet is pulsing at its portals with unprecedented potential for change, but access to these portals can only be activated by those with the “keys to the universe”.

—————————————————————————

11-11-11: Source Code Activation
by Lauren Gorgo, Thursday, October 27, 2011

“We would open with this: Congratulations! You are officially on the runway to new earth.”- The Pleiadian High Council

The Anticipation

So here we are…on the cusp of the long-awaited completion of the Mayan Calendar, the ancient and accurate “time”-keeper of 16.4 billion years of evolutionary consciousness. There is so much going on all over the planet to support the emergence of a new evolutionary cycle, but the event that is really blowing my mind is the ceremonial pilgrimage of the Mayan Elders who will carry the Thirteen Crystal Skulls from one US coast to the other and culminate in a (highly sacred) Mayan Crystal Skull Ceremony (The journey will begin in Manhattan tomorrow, 10/27/11 and will conclude in Los Angeles on 11/11/11) Details HERE.

For those unfamiliar with the significance of the Crystal Skulls, Cal Garrison says:

“…these ancient relics are said to contain information about the history of our planet and the future of mankind. Carved out of pure quartz crystal, and other crystals such as jade, the Skulls generate an energy field that activates human consciousness in a way that expands our perceptions of reality. Ultimately they are the manifestation of Spirit in a form that is now helping to shift the magnetic frequency of Mother Earth. When the Spirits of the Skulls are ceremonially awakened, ancient wisdom, wisdom that has been preserved in a crystalline matrix for eons, enters the unified field and fills the collective consciousness with all the knowledge of everything that has happened on the planet in the last 26,000 years, and perhaps beyond.”

To think that all that sacred energy is coalescing less than 60 miles from me is pretty trippy…so much that if I tune into it, it rattles every cell in my body with a visceral excitement that I can hardly contain. Which is odd considering I barely understand the ramifications of it all.

And if you’re wondering what this will mean for us…well, the Pleiadians say it will take about 2 weeks to integrate more clarity about what this means for those way-showers who are about to step fully into their divine roles and purposes in the “active duty” phase…and about a century or seven to digest what this leap in evolution means for the planet as a whole. Overall, the time between now and the 11:11 gateway is alive with potential and our conscious participation with this sacred passageway is very powerful, and can be felt in a very real way thru prayer, meditation, visualization… or really, just by thinking about it.

One thing we already know…well, two things: 1) our physical bodies still haven’t caught wind that we need them now to move into position…and 2) the energy of what’s to come is pulsating so vibrantly that we can literally feel our supports about to birth thru the veil. Our new/true lives are so close to us now that it’s tantalizing. If you tune in, it literally feels like Christmas eve…only, it may be that Christmas eve you spent as a kid with the flu : ((

We have some idea what our gifts may be, but we don’t REALLY know for sure…and that’s the excitement of it all. We definitely made our wish lists…likely, many times over .. but the unseens say that even our wishes pale in comparison to what’s in store.

“We, like you, can feel the pulsing energies of convergence building around your sphere and we are just so delighted at what each of you, the new earth guardians, are about to experience in yourselves, and witness in each other.” -PHC [Pleiadian High Council]

Aside from the fact that we are finally climbing out of the deep void we were stuck in for the last several weeks, nothing much has changed on the outside yet…we are still needing to nurture ourselves and to remain centered in our heart-space while we continue to allow the full birth of our multidimensional selves to take form. Those who are ready are priming to become the official new-earth guardians & overseers, the protectors of all of creation and masters of the material world here to lead humanity into the full breadth of love by virtuous example.

11/11/11

“The moment that each of you have been waiting for, the moment that we have termed “inception” is approaching. This is heralded by the massive energies precipitated by the opening of the 11:11 stargate portal on 11/11/11. What this means for the way-showers is monumental, for it is this group who will be physically laying the template on earth for all other inhabitants to follow.” -PHC

Last month, on 9/10/11, our bio-circuitry was apparently rebooted. We had undergone an immense (read: grueling) upgrade during the summer months from that obnoxious triple eclipse sandwich that shook every one of us to the core…and then in September, Mother-Father God pushed the divine-human reset button to start-up our new operating system. Most likely you slept thru this the way we slept thru most of September…actually, now that I think about it, you may not even remember September.

Well, whatever… definitely not the first month we’ve slept away… tho prayerfully our last? Either way, now that we have been upgraded & rebooted we are reorienting ourselves aaaagain and that always means the usual cellular changes (read: fatigue), most of which this time relates to our newly downloaded programming that includes the integrated understanding that every cell has intelligence. (more on this coming soon)

Our bio-circuitry is adjusting to incorporate and adapt to the new codes we are already receiving from the upcoming 11:11 stargate portal. The emanations sent forth by the great central sun are encoding our biology with new mandates, new directives and the Pleiadian High Council would like for us to know that the new human apparatus is well-equipped to handle these changes, however, it may be of benefit for those of who are experiencing great difficulty to embrace the many modalities available to us to assist in easing the transition on our bods, as well as to give a much-needed boost to our emotional and mental well-being.

I am hearing some folks are having trouble assimilating to these new frequencies and for those heavily in the embodiment process, this is just a reminder that we don’t have to suffer thru these changes alone…that help is available should you need it. The PHC say that there are many people here specifically to support us thru these changing times, and that if we don’t utilize these gifts and offerings that we may be robbing ourselves of a great opportunity to not only survive these changes, but to thrive in them. The physical body needs care and nurturing as it is being resurrected into a body of light, but the incoming frequencies do not need to bombard our system in the ways we are accustomed to experiencing them if we open up to the opportunity to be supported.

Overall, I am hearing that the 11:11 will bring in some robust energies that, depending on where we are on our journey, will either catapult us to freedom, or bring up a new layer of goo….or both. In all cases it will be the next level of our personal evolutionary development and this means the biological aspects will need to be addressed…whether we are ascending into an angelic-human or not. Experience has taught us that any energy blast or major portal opening will mean more rest, relaxation and downtime is required. No one looks forward to that but at least we are so beat up by now that its nearly impossible to resist any more. I guess we have that going for us…which is nice.

On Becoming Self-Contained

The PHC are talking a lot about our recent release from our final and deepest karmic patterns and that we are already beginning to witness this in the way that we are no longer bound by the emotional strings of attachment to others, to places, or to events that once defined or confined us. We are now able and ready to live our lives according to the principle of the ONE. This means that we have integrated the mental & emotional understanding of what it means to be freed from the repetitive cycles of the karmic wheel and reconnected to our true Source of power within.

We are beginning to witness this freedom in ourselves and in our personal relationships where we are refacing old issues, old wounds that once crippled us, but now these same situations feel empowering…empowering in the sense that we are able to see the value in these dynamics, to feel a sense of appreciation for their teachings, and to honor those lessons of growth that are truly ours, while releasing all feelings of responsibility to that which is NOT ours.

We are becoming self-contained, self-responsible beings of mastery and those emotional entanglements which have been projected onto us by others are now VERY clear, which means they can be severed. This also means that once we have unhooked ourselves from these remaining cords of attachment, we will begin to live from the space of true independence, self-sustainability, and freedom, which will enable us to know our authentic selves in ways we never have.

“This time in your life is one that will astound you…you will find strengths, and gifts, and talents emerge that you never knew existed. In some cases, you will come to know yourself in a way that elicits a sense of self-love and respect that you thought was only possible to see or feel in others. Though in truth, we say this…that those things that you have so respected in others were really only self-reflections of those unintegrated aspects of YOU…until now that is.”-PHC

The unseens bring this information to us so that we can feel the connection to the fact that we are no longer bound by the trappings of untruth, of illusion, or the polar opposite of that which they call, self-aggrandizement….for our new reality will be that we are much, much more than we ever realized, and the gifts of remembering this have been well-earned. They also mention that as we unveil the truth about our true capabilities as masters of the material world, so too do we unveil these truths for others…which is, in part, the purpose of becoming a christed avatar on earth…to share our radiance with all who beckon, to teach by example and to bestow upon others the universal love that flows within our body and cells.

“Moreover, we are proud to be part of, and witness to, the unfolding of the most momentous “time” in history. We are representatives of your galactic origin and so we too have much invested in your BEcoming. Through this gateway, you are centering yourselves in universal abundance and grace and this means that each of you who don robes of honor are becoming a universe unto yourselves. We know that this may seem out of reach to you now, but know this: as the sun shines forth on the last day of the last day, a sincerely new day dawns.” – PHC

On Becoming Multidimensional

We are soon to experience life as multidimensional beings, which the PHC say is one of exquisite undertaking…a way of living life through the perception of simultaneous realization & with the ability to focus through the incorporation of many dimensions of awareness…at once. This is not something that we have context for, so the Pleiadians would like to offer..to the best of their ability…a small frame of reference for those who will be entering this new landscape.

“You are the first group of souls who will be utilizing your full human potential and christed-monadic capabilities. This means that those of you who are entering leadership, or earth stewardship roles, are those of you who have undergone a full 12 strand DNA activation and have enabled the extensions of your over-soul to do the same. This is the beginning of the new multidimensional human race, the seeding that will begin the long evolutionary journey home for humanity.” – PHC

Unfortunately, my work is always a little ahead of me so I don’t have a complete understanding of what all that means yet, but what I do get is that those who resonate with this truth…that is to say, those who feel this to be true…will embed this reality within the matrix of man, thereby allowing the distortions of our human genetics to be returned to its original design. This, they say, is what biological ascension assures us, the propagation of a new-human race and apparently there are many of us here to exploit this divine opportunity.

For those who are called into guardianship, stewardship or leadership roles, the 11-11-11 gateway is offering us the ability to not only anchor into multidimensionality, but to open the doorway to the christed heart within… that which commands usage of the sacred adamantine particle (the base-level particles that create all physical manifestations of LOVE). This opening will prepare us to utilize the laws of magnetic resonance…the universal design for creation in the new earth.

A Call to the Order of Melchizedek

The new field matrix that has been set up by the dedicated light-weavers on this planet is pulsing at its portals with unprecedented potential for change, but access to these portals can only be activated by those with the “keys to the universe”. These key codes are embedded in the DNA of the new-human matrix and, by their very existence, unlock the codes required for the next level of our planetary ascension.

Those who will be opening these portals are those who have completed their first level missions of service, and are preparing to receive new directives. These directives will be released thru the activation of what the PHC refer to as The Source Code in our DNA, which apparently is T H E entry code required to access and enable our full multidimensional participation with the crystalline grid which includes our new-earth mission or “next level of divine service” on this planet.

“What we would like to make clear is the fact that those who are activating to this level of service are those who will employ the missions required to prepare humanity to ascend into multidimensional consciousness. This means that each of you who are encoded with the new-human prototype will be embarking upon a new journey together as a soul group of cosmic initiates thru the Order of Melchizedek. This Order is of the highest… a soul collective here on earth at this time with a mission to awaken the codes within humanity for the resurrection of the christed-template and the template of sacred co-creation. For those who have contracted to serve in this way, it is by the Order of Melchizedek that you will be now be called forth and under your new-level directive.” -PHC

For all those who find resonance with this information and/or the Order of Melchizedek, it will be you who seeds humanity with the cosmic intelligence required to make the shift into 2012.

“We are in awe of your dedication and resolute ability to stand in personal integrity and honor as human-galactic overseers of this planetary body. Hold your heads high, for you are about to step into the most supreme form of embodied existence. We watch from our headquarters as you take the final steps into greatness, your true galactic heritage and home of the stars.” -PHC

See you on the other side…

Happy trails!

Lauren
ThinkWithYourHeart.net

Copyright ˆ 2008-11. Permission is granted to copy and redistribute this transmission on the condition that the content remains complete and in tact, full credit is given to the author(s), and that it is distributed freely.

kauilapele

Katt ide!
Vissza az elejére
Oldal:   <<        >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System