:: Fórumok :: Sewaja ezoterikus fórum :: Jövendölések, Dimenzióváltás, 2012 tudatváltás
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Világvége jóslatok
Oldal:       >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Solyom
szo júl 28 2012, 09:00
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Kiknek, mikor hozzák el a "világvégét"?Mára már viszonylag kevesen, de azzal érvelnek, hogy az átlagos nyugati megfigyelő és a mainstream média fogyasztói krónikus történelmi amnéziában szenvednek, ám ez az" álom" már nem tart sokáig! Egy, a világot érintő gyászos folyamatnak vagyunk tanui, és egyben elszenvedői alanyai is a jelenben, a mi jelenünkben! A legtöbb ember a világon próbálja tovább élni eddigi életét, és a növekvő nehézségeket egyre nehezebben lenyelve, reménykedik a helyzet megoldódásában, megoldhatóságában. Mérpedig itt a remény kevés a megoldáshoz! A világ szinte minden részén rejtett, vagy nyí­lt katonai irányí­tás uralkodik, a legtöbb helyen folyamatos konfliktushelyzetek teremtését kierőszakolva, kiprovokálva, vagy ha nincs hajlandóság, megrendezve.

A Távol-kelet eddig sem a demokratikus államfelépí­tményeiről volt hí­res! A kí­nai diktatúra, egyfajta iskolapédája az NWO törekvéseinek, de í‰szak-Korea diktatúrája alatt szenvedőknek sincs nagyobb szava, mint az amerikaiak által megszállva tartott Japánnak volt. A gyeplőt kemény kézzel rángatják, ha nem abba az irányba akarnak fordulni, amerre irányí­tani akarják őket. Rezsimek, és az USA-ból, vagy Oroszországból, Kí­nából vezérelt, látszatdemokratikus országok ázsia szerte.

Folyamatosan kihangsúlyozzák, hogy Kí­na átvette a gazdasági vezető szerepét, de partjainál amerikai atomtengeralatjárók kémkednek, állnak készenlétben, szintén amerikai, elsődleges csapásmérő eszközökkel. A Japán földrengéssel az USA megpróbálta kizárni a távol-keleti egyesülés lehetőségét. Japán jelenleg düledező roncsaiba kapaszkodva várja a következő, megsemmisí­tő csapást. Kí­na védi energia-utánpótlási útvonalait, elsősorban a megszállt Perzsa-öblön keresztül érkezőt. A Mianmari vezetékek még annyi olajat és gázt sem szállí­tanak, mint az orosz ízsia-vezeték. A gigászi méretű ipar, energia nélkül leáll, ha elzárják beszerzési forrásaitól.

A Kí­nai-tenger gázmezőinek kiaknázásairől az USA nem enged megegyezést Japánnak. Az, hogy Oroszország és Kí­na, miért nem veszi birtokba erővel a térséget, több kérdést is felvet. Az első, hogy nyí­lt agresszióra jelenleg még az USA sem mer vetemedni, mert még nincs bevezetve mindnütt a katonai irányí­tás. Felforgató, kormányokat lecserélő tevékenységét, ENSZ határozatok mögé bújtatja, de már senki sem tartja hitelesnek, a "világbéke őrének szerepében". Egyre kevesebb, a manipulált média ellenére is, aki elhiszi, hogy nem az USA kormányát rángató "bábjátékosok" kegyetlen, embertelen érdekhatalma áll, a gerjeszett háborúk, éhí­nség, földrengések, a "gazdasági összeomlás", és növekvő jogsértések mögött .

Felvetődik a kérdés, milyen szerepet vállalt, a tervek végrehajtásában Oroszország, és miért beszélünk erős Kí­náról, amikorra nyugati ipar Kí­nába telepí­tése, gazdaságilag tönkre teszi Európát és az USA gazdaságát is. A szálak összefonódást mutatnak! Ennek is meg van a maga oka! Ha az USA, kiviszi gyártóiparát, és Európa gazdaságait rákényszerí­ti, hogy szintén olcsó munkerővel dolgoztasson, saját népessége védelme helyett Kí­nába, egyértelmű, hogy a nyomás alatt tartott, banki csalásokkal kifosztott országok, negatí­v egyenlegűekké válnak!

A naí­vabb emberek Oroszország, és Kí­na elllenreakciójában reménykedik, de Kí­nában a Li "familia" nagy történelmi hagyományokkal rendelkezik. A Li családnév viselése nagy megtiszteltetést jelent. A Tang dinasztiának (618-906-ig uralkodott) Li Yuan volt a megalapí­tója. Utóda Li Shimin néven uralkodott. Az ő uralkodása idején kezdték meg az első nyomdák a működésüket, és vezették be a papí­rpénzt Kí­nában. Korunkban Kí­na egyre inkább integrálódik ahhoz a világrendhez, amelyet az illuminátus pénzoligarchia létrehozott. A nemzetközi pénzvilág hatalmas hitelei, és kereskedelmi, ipari együttműködése nélkül Kí­na nem fejlődhetne olyan gyorsan, mint amilyennek ma tanúi vagyunk.

Az egyik meghatározó pénzintézetet, a Bank of East Asia-t (BEA-t) Li Kwok-po irányí­tja. A BEA partneri kapcsolatban áll a Warburgokkal, és együttműködik az illuminátus világcégekkel. A Rothschildok és a Rockefellerek szoros kapcsolatot tartanak a Li családdal. Ezt megerősí­ti az is, hogy amikor Li Peng a Kí­nai Népköztársaság miniszterelnöke ellátogat New Yorkba, mindig találkozik a Rockefeller, és más vezető pénzdinasztiák tagjaival. Egy másik Li, Li Ka-shing dollármilliárdos, és gyakorlatilag Hongkong gazdasági ura. A Li család és az illuminátusok közti szoros kapcsolatra utal az a tény is, hogy Li Ka-shing megvásárolhatta Kanadában a Husky Oil elnevezésű nagyvállalatot.Kí­nában is működnek titkos társaságok.

Erről több kutató is kellően dokumentált könyvben számol be. A Li család számos tagja vezető szerepet tölt be a Triádok néven ismert titkos társaságban. A Li dinasztia tagjai ellenőrzik Hongkongot és a Triádok irányí­tják a várost. Li Mi volt az, aki létrehozta a hatalmas mákültetvényeket, amelyek a különböző illuminátus családok számára óriási jövedelmet biztosí­tottak. A CIA ügynökei látták el a szükséges árukkal Li Mi tábornokot, amikor ő tartotta ellenőrzése alatt az "arany-háromszög" néven ismert területet, ahol az ópium termelés folyt.

Oroszország, Kí­nával, és az arab világ egy részével, látszólag a "másik oldalt" képviseli és támogatja, de ha alaposabban megvizsgáljuk az orosz tulajdoni viszonyokat, nehéz lenne, többek közt a GAZPROM fő tulajdonosaként, Putyint is besorolni a világ megmentésén fáradozók közé! Ami egyértelmű, az az, hogy Oroszországnak szüksége van Kí­nára, Iránra, Szí­riára, Libanonra, Venezuelára, és más dél-amerikai országokra, hogy ellensúlyozni tudja az USA, Izrael, Franciaország, és Nagy Bitannia erejét. Kérdés, hogy milyen érdekek mentén, mivel német-orosz kooperációban kidolgozott, kismamákat meddővé tévő oltások is nagy port vertek fel oroszországban.

Jellemzően, csak "bizonyos" hí­rforrások merték közölni. A német politikglobal.net még tájékoztatni tudott róla, de mára már proxyn keresztül sem lehet elérni! Ha még nem világos, az ENSZ 2050-ig szóló tervezete szerint, 50%-al csökkenteni kell a Föld lakosságát! Nem hangos a világsajtó attól, hogy ezt a tervezetet, a 2010-es konferencián bárki is vadul ellenezte volna!

A 22,5 milliós ausztráliát is lenullázták. Gabonatermése tönkrement, ahogy Európáét is tönkretették a folyamatos vegyipermetezésekkel, és Queenslandban is épülnek az elkülönülő, hangvédő fallakkal ellátott zsidó lakótelepek. Katonailag Kí­na ellen nem sokat jelent, de ilyen szempontból az indonéziai szigetvilág sem.Indiának ezektől függetlenül van választási lehetősége! Vagy amerikai -ausztrál-izraeli-francia-brit segí­tséggel megtámadja Kí­nát és Pakisztánt, vagy kiéheztetik, kiirtják és lerombolják. Indiában az állapotok katasztrófálisak! 25 millió indiai fertőzött hibrid AIDS ví­russal, és Kasmí­r jelenti az élelmiszerellátás időleges megoldását, amin jelenleg osztozni kell Pakisztánnal. A Távol-kelet demográfiai robbanása 1900 óta 3-4 szeresére növelte a lélekszámot.

Kí­na 2008-ra, az 1900-as 398 millióról, 1330 millióra, India 284 millióról, 1147 millióra, Indonézia 43 millióról, 237 millióra növekedett, de azért megemlí­thető, hogy az USA is 76 millióról, 304 millióra értéke is. Ezzel szemben Európa lakosságának száma folyamatosan csökken, ha nem számí­tjuk az etnikai konfliktusok kialakí­tásához szükségesnek tartott, főleg muszlim betelepí­tettek okozta létszámnövekedést. Ez azonban csak mennyiségi, nem minőségi növekedés, vagy stagnálás. A Bilderberg Geoup vezetésének nem volt nehéz eltartottként Európába csalogatni, "kötelezően betelepí­teni" a túlnyomórészt képzetlen népességet. A kihangsúlyozott etnikumvédelem, az európai gazdaságok, leépí­tése, a fiktí­v államadósságok terhei szavatolják a konfliktusokat, amiket a NATO vegyipermetezése okozta élelmiszerhiány, eleve kiélez.

Európa és az USA "polgári gazdaságának" összeomlásához szükséges a közel-keleti olajországokban, szintén élelmiszerhiánnyal kialakí­tott "forradalmi hangulat", és a most előkészületek alatt álló, közel-keleti, és észak-afrikai háború!

Izrael létének 1948-as kierőszakolása a közel-keleti tűzfészek létrehozásához, és a folyamatos feszültségek fenntartásához volt szükségesés, és szükségük is van rá még egy, előre láthatóan, rövidebb ideig. A palesztin területek vallási köntösbe bújtatott betelepí­tése "elfekvő" létszámként szerepelő szefard, falasha, kí­nai, afgán, iraki, iráni, közép-afrikai, keleti-kazár, és askenázi-kazárokkal, az erőszakos haszid telepesek védelmére hivatkozva, 1,5 millió palesztí­n életébe került eddig. Izrael minden szomszédjával háborús konfliktust kezdeményezett. 1976. óta a gázai, és a Palesztin állam területén található gázlelőhelyek megszerzése érdekében fokozták a palesztinok kiszorí­tását, és a legembertelenebb módszerekkel történő kiirtását, terrorizmusra, és az erre a célra kialakí­tott vallásukra hivatkozva, melyszerint Istenük "nekik adta ezt a földet".

A történelemhamisí­tás, leletek megsemmisí­tése, az őskereszténységből (ős-szkí­ta) lopott történeti részek, elemek beépí­tése vallásukba jól példázza az Egyiptomiaktól átvett tí­zparancsolat (akik becsületesen bevallva, a sumérnak elkeresztelt, ős-szkí­táktól vették át), kisajátí­tása is! Takargatni való bőven akad, mert sem a siratófal, sem a Jeruzsálemi nagytemplom alatt, de Egyiptomban a Szfinx alatt sem szabad ásatásokat folytatni, mert kiderülne, hogy a most sumérnak nevezett, de 1852-1867 között ős-szkí­tának azonosí­tott agyagtáblák nemhogy Mózes (óegyiptomi nyelven "vezető"), de íbrahám szerint sem jogosí­taná fel ilyen "alapokra" hivatkozva, a zsidókat, vagy a többségüket valótlanul adó, magukat zsidónak tartó kazárokat, hogy foszforbombákkal, DIME eszközökkel hajtsanak végre népirtást! A 2011-ben is folytatódó vegyi-permetezések várható kihatásaként, a magukat élelmiszerrel ellátni képtelen országokban állandósul az éhezés, és az ezek miatt a zavargások, amit NATO, ENSZ, USA, izraeli, az egyesült francia-brit haderő, és a helyi katonai diktatúrák segí­tségével fojtanak el.

A folyamat jól látható a jelenlegi észak-afrikai, és közel-keleti országok lakosságának lázadásain keresztül. Az agresszió sokfrontos! Haiti, Afganisztán, Bahrein, Lí­bia, Tunézia, Egyiptom, Elefántcsontpart, Irak, de fedett, elhalgatott tevékenység szinten, Jemen, Szí­ria, Irán stb. területeken is, mert a CIA, a Mossad, a brit és francia titkosszolgálat minden területen "ekőkészí­tő tevékenységet folytat, a helyi hatalom segí­tségével, vagy ellenére. A gyülevész rablók arra specializálódtak, hogy az arab egység létrejöttét megakadályozandó, és elsősorban Európa, és az USA lakosságának energiaellátását veszélyeztetve, további "forradalmi hullámot" provokáljanak ki! Mindezeket súlyosbí­tja, a folyamatos NATO vegyi-permetezése, és az atomerőművekbe vetett bí­zalom nagymértékű sökkenése, amit a Japán ellen elkövetett fökdrengéssel, és a fukushimai atomkatasztrófa előidézésével értek el, természetesen, ezesetben a média támogatásával, ami nem mondható el, pl. a bahreini események kapcsán.

Figyelmeztetés mindneki számára, hogy a zsidók által kreált Biblia "végí­téletét" a jelenlegi helyzet előidésre találták ki, a magukat a 7. századtól kiválasztott népnek önjelölten kikiáltó zsidók! A "megjósolt" árvizek, földrengések, katasztrófák nem azért következnek be, mert Isten által elrendeltett, hanem azért, mert "az Istent játszók" megrendezték, és előidézését elrendelték! Ne feledjük, Jézus, a Talmud szerint sem volt zsidó!

(Gondolom, a Rothschildok, Rockefellerek, Soros, Bil Gates, Obama, a Warburgok, Kissinger, Clintonék, vagy Cameron, Merekl, és Sárközy, Orbán, Lázár nyelvével a talpukat csiklandoztatva, nagyon "büszkék" lehetnek magukra, hogy milyen "okosak", de mindenki be lehet csapni... egyszer. Ha túléli, mégegyszer már nagyon nehéz lesz!)

* visz a ví­z sodor


[ Módosítva v nov 04 2012, 04:48 ]
Vissza az elejére
Solyom
v nov 04 2012, 04:51
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
2012 és a bibliai tí­z csapásA tí­z csapás

1. vérré változtak a folyóvizek, elpusztultak a halak
2. békák lepték el Egyiptomot
3. tetvek
4. vadállatok (vagy: kártékony rovarok)
5. dögvész az állatok között
6. fekélyek borí­tották az emberek testét
7. jégeső verte el a termés nagyját
8. sáskahad
9. háromnapos sötétség
10. meghalt minden elsőszülött egyiptomi, ember, állat

************************************************************************************************Klí­maváltozás és vulkánkitörés eredménye volt a tí­z csapás

A bibliai tí­z csapás tényleg megtörténhetett: azok a globális felmelegedés és egy vulkánkitörés logikus következményei voltak - vélik a kutatók.

Bizonyí­tékot találtak arra, hogy tényleg megtörtént a tí­z csapás, amely a Biblia szerint Mózesnek a zsidók rabszolgaságból való megmentésében segí­tett. A kutatók azonban úgy vélik: egy bosszúálló Isten tettei helyett mindez a klí­maváltozás és a környezeti katasztrófák következménye lehetett.

A régészek ma már széles körben vélik úgy, hogy a csapások legtöbbje a Ní­lus-deltában található Avarisz (Hut-waret) ősi városának maradványain mutatható ki, amely II. Ramszesz uralkodása, i.e. 1279-1213 között az ország egyik fővárosa volt. A leletek szerint a várost 3000 évvel ezelőtt hagyhatták magára, és a kutatók szerint ennek oka a tí­z csapásban keresendő.

Ezt a klí­maszakértők is alátámasztják, akik szerint ekkor egy elég komoly változás következett be a helyi éghajlatban. Az egyiptomi barlangok cseppköveinek vizsgálata alapján sikerült az egykori időjárási mintákat is rekonstruálni, és ezekből ma már biztos, hogy Ramszesz uralkodása alatt melegebb, esős éghajlat volt, ami hirtelen szárazra váltott. Augusto Magini, a Heidelbergi Egyetem klimatológusa szerint bár több évtizedig kedvező volt az éghajlat, ez Ramszesz uralma végétől drasztikusan megváltozott, és a száraz periódusnak nagyon komoly következményei lehettek.

Ez okozhatta az első csapást: a Ní­lus ugyanis a szárazság miatt egy lassú, iszapos folyóvá vált, és a vizét a Burgundi vörös (Oscillatoria rubescens) mérgező ví­zi alga festette vörösre. A szakemberek szerint az algák vezettek a második, harmadik és negyedik lépcsőhöz, í­gy a békák, tetvek és legyek megjelenéséhez. A mérgező ví­zi élőlény ugyanis felgyorsí­totta a békák fejlődését, és rákényszerí­tette őket ví­zi élőhelyük elhagyására. A legtöbb azonban elpusztult, és ez eredményezte a rovarok megjelenését, amelyeket korábban egyébként épp a békák tartottak kordában. Innen következett az ötödik és hatodik csapás, hiszen a rovarok által hordozott betegségek is könnyebben terjedhettek, és az állatok mellett már az emberek is megbetegedtek.

A hetedik, nyolcadik és kilencedik csapás a szantorini vulkánkitörés „eredménye” – derül ki a filmből, hiszen a vulkáni hamu előbb sötétséget és hideget, majd hatalmas viharokat okozhatott. Szintén ez lehetett a felelős a sáskákért is. Az utolsó csapás, azaz az elsőszülöttek halála pedig egy, a gabonakészleteket megfertőző gomba műve; az elsőszülöttek ugyanis elsőként vettek ezekből, í­gy ők lehettek a járvány első áldozatai.

Más szakértők azonban kételkednek: szerintük ugyanis a Biblia természettudományi magyarázatával pont az abban rejlő taní­tások értelme veszik el.

* múlt-kor
Vissza az elejére
Solyom
v nov 04 2012, 04:56
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Végső visszaszámlálás...aminek az égvilágon semmilyen tudományos alapja nincsen, mégis szórakoztató és érdekes lehet nyomon követni. Lássuk!

2012. december 21. talán a máig leginkább ismert világvége-jóslat (kivéve persze azokat, amelyek "nem jöttek be"), noha még az alapjául szolgáló tények is csupán félreértelmezésen alapulnak. Ennek ellenére egész könyvek, cikkek, sorozatok, dokumentum- és egész estés szí­nes, néha 3-dimenziós filmek sora dolgozta fel ilyen-olyan szemszögből a neves dátumot, leginkább a mozilátogatók (és persze a hollywoodi producerek) nem kis örömére.

A jóslat szerint 2012. december 21-én a világ - legalábbis ahogy mi ismerjük - valamiféle szörnyű, ám látványos katakizma következtében megsemmisül; tűzvész, árví­z pusztí­t majd, földrengések vagy becsapódó meteorok egész sora végez az emberiséggel (vagy amelyik éppen jobban mutat a legújabb, 3D-s LED televí­ziók agyonreklámozott kijelzőin).

Honnan ered a jövendölés?

Bár bizonyos források távol-keleti számmisztikát is emlí­tenek, a legismertebb ok az ősi, ám nagy tudású maja civilizáció naptárjának vége. Pontosabban - az abban leí­rt legnagyobb ciklus vége, amely az emlí­tett napra esik. Ebből aztán könnyű volt levonni a bulváros következtetést - a naptár vége az bizony a világ végét is jelenti. Miért is?

Kétségtelen, hogy a Maják döbbenetesen fejlett matematikai és csillagászati ismeretekkel rendelkeztek; évekkel, sokak szerint évszázadokkal előre meg tudták határozni a hold- és napfogyatkozások, különlegesnek látszó csillagállások időpontját. Való igaz, hogy a legnagyobb ciklus végének a napján is adódik ilyen különleges csillagállás (a Maya hitvilág szempontjából); de hogy ez bármilyen érzékelhető hatással lenne civilizációnkra, az több, mint kétséges.

Akkor mi is lesz 2012. december 21-én?

Bár a világvége-modellek futásai most még eléggé széttartóak, majdnem biztosan kijelenthetjük, hogy elszórtan semmi - de néhol akár valami is előfordulhat. Mindemellett a főfutás és a kontroll-futások meglepően egységesen csütörtök és szombat közé helyezik a vélt, vagy valós világvégét, í­gy jó eséllyel kijelenthetjük, hogy az pénteken fog (vagy nem) bekövetkezni. Fellélegezhetünk ugynakkor, mivel igen csekély az esély, hogy ez a péntek 13-ára essen; és Halloween is várhatóan korábban lesz jövőre.

Most komolyan, lesz bármi is jövő december 21-én?

Komolyra fordí­tva, igen, lesz - méghozzá olyasmi, ami komoly hatással lehet civilizációnkra. Ez azonban nem az adott dátumhoz kötött, hanem egy természetes (és tudományosan is megalapozott) folyamat része - az aktuális, 11 évenként ismétlődő naptevékenységi ciklus ezidőtájt közelí­t majd becsült maximumához.

í‰s van rá okunk hinni - lehetséges, hogy ez a naptevékenységi maximum nagyságrendekkel behatóbb módon fog hatni a Föld társadalmi-gazdasági működésére, globális értelemben. Nem feltétlenül azért, mert "durvább" vagy intenzí­vebb lesz, mint a korábbiak - hanem azért, mert egyre jobban függünk olyan, evidensnek tekintett technikai, infrastruktúrális eszközöktől, mint például a GPS navigáció vagy még prózaibban - a stabil elektromos hálózat. Ezzel a jelenséggel hamarosan megjelenő cikksorozatunkban részletesen foglalkozunk majd - és ezzel kapcsolatos megleptés is várható oldalunkon érdeklődő nézőink számára.

Miért a visszaszámlálás?

Ami igen valószí­nű, hogy - a Föld pályáját vagy keringését módosí­tó, becsapódó óriásmeteorok hí­ján - a 2012-es év legrövidebb napja lesz (hiszen ez a téli napforduló is egyben). Mivel e jeles dátum - amely vélhetően éppúgy fog elmúlni, mint bármely más, be nem következett világvége eddig - mához képest éppen 1 év múlva következik be, elindí­tjuk szórakoztató jellegű visszaszámlálásunkat.

* Katt ide!

Amellett, hogy ebből megtudhatjuk, pontosan hány év, hónap, nap, óra, perc és másodperc van még hátra a jeles dátumig, néhány í­nyenc csemegével is szolgálunk az élő statisztikák kedvelőinek számára.

így például, megbecsülhetjük, hogy

- Hányat dobban még szí­vünk az adott pillanatig
- Hányszor pislogunk, illetve tüsszentünk átlagosan
- Ha csak alvással töltjük a hátralévő időt, hány órát álmodhatunk REM fázisban
- Hány egész estés mozifilmet nézhetünk meg, ha semmi mást nem csinálunk
- Hány részt nézhetnénk meg a Dallas, vagy Csók és Könny végtelení­tett sorozatokból
- Hány kilométert futhatnánk, illetve gyalogolhatnánk ennyi idő alatt
- Hány kilométert vezethetnénk
- Hány repülőgép száll el a fejünk felett
- Hány ufót / gömbvillámot észlelhetünk,
- Hányszor jön a kukásautó, vagy éppen hogy
- Mennyi ví­z volyik le a Dunán.

(Ha olvasóinknak van még ilyen jellegű ötlete, azt is szí­vesen várjuk az esetleges hozzászólásokban - és ha nem túl bonyolult, illetve kellően ötletes, szí­vesen kiegészí­tjük vele az élő statisztikákat.)

Ha pedig valami csodálatos véletlen folytán még mindig élünk 2012. december 21-én éjfélkor, ne csüggedjünk, van még remény - lehet, hogy csak "átugrott" minket a végső állomás, és amit kaptunk az csak lopott idő. Különben is, a Maya civilizáció bölcsője tőlünk 8 órányi időzónával nyugatra fekszik, í­gy adhatunk még egy kis esélyt rá, hogy véget vessen létezésünknek például egy éjjel végzett, őrült, titkos tudományos kí­sérlet. Ezért, mialatt tűkön ülve és körmünket tövig rágva várjuk a megkésett apokalipszist, időnként ne felejtsük el ellenőrizni, időközben esetleg Elpusztí­totta-E-Már-A-Világot-A-Nagy-Hadronütköztető.

Induljon tehát világvége-visszaszámlálásunk!

* Időkép
Vissza az elejére
Solyom
v nov 04 2012, 05:02
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Lemond a Pápa 2012. íprilis 15-én? Tényleg omladozik a Vatikán Illuminati

2012. március 11


Az olasz napilap, a "Libero" szerint XVI. Benedek pápa gondolkodik lemondásán áprilisban, amikor betölti 85. életévét. (Andrea Tornielli í­rja Vatikánból) .
/De már a Vatican Insider is/

Valószí­nűleg nem kerüli el a figyelmet az a cí­mlapon lévő hí­r, hogy a pápa lemondásán gondolkodik 2012 tavaszán. Antonio Socci újságí­ró is megerősí­tette a hí­rt. Ahogy Socci í­rja, mostanra ez igazzá válhat, bár Joseph Ratzinger nem szeretné, ha idő előtt kiszivárogna a hí­r.Viszont a "sugdolózás" elég magas szinten kering már erről a Vatikánban ahhoz, hogy megérdemelje a figyelmet. A pápa nem utasí­totta el annak lehetőségét, hogy lemond, amikor betölti a 85.évet. Socci emlékeztet arra, hogy a feltételezés teljesen egyezik azzal, amiről egyébként Ratzinger beszélt egy könyben lévő interjúban (Luce del Mondo - A világ fénye), amikor a kérdező Peter Seewaldnak :

"Amikor egy pápa világosan tudatára ébred annak, hogy sem fizikai, mentális és pszichés képességei sem állnak rendelkezésre ahhoz, hogy képes legyen elvégezni feladatát, amit rábí­ztak, akkor meg van a joga ahhoz - és bizonyos esetekben kötelessége is - ,hogy lemondjon." Egy másik bekezdésben azon tűnődött, vajon képes lenne ellenállni ennek.
Jöhet Péter...a római...Ő lesz az utolsó pápa a jóslatok szerint ....

Meglátjuk....

Ez volt a hivatalos hí­r. Viszont tudjuk, hogy a Vatikán mit képvisel (persze papí­ron a katolikus egyházat....bla-bla-bla....), de azt is tudjuk, hogy a Római Császárság máig létező és az egész világra kiterjedő okkult érdekszféráját....melynek jelképei nagyon is jól mutatják a kapcsolatot az ősi Saturnalia - hittel, melynek kihagyhatatlan eleme maga a "Fényhozó"... (hogy ki ő?...na ez házi feladat.)
De ez a kép segí­teni fog, hogy Te is lásd, valami nagyon nem stimmel....Malakiás jóslatai eddig mind igaznak bizonyultak. Viszont az ide tartozó jóslata igazán érdekes és elgondolkodtató. Próféciája szerint II. János Pál pápa halála után már csak két pápája lesz a Római Katolikus Egyháznak. Malakiás az összes pápát látta előre, í­gy feltételezhetjük, hogy nem tévedett. XVI. Benedek pápa az "Olaj Dicsősége" cí­met viseli Malakiás jóslataiban, és sok érdekesség olvasható róla is, de most összpontosí­tsunk az Utolsó Pápára. Az ő nevét is látta Malakiás, úgy fogják hí­vni, hogy Petrus Romanus, azaz Romai Péter.

íme egy idézet:

„A Szent Római Egyház utolsó üldöztetése idején Római Péter ül a trónon, aki számos megpróbáltatás közepette táplálja a nyájat, s mikor ez is elmúlik, a Hét Domb Városa mindenkorra elpusztul, s a szörnyű Bí­ró í­téletet mond az embereken.”

Arra még senki nem adott választ, hogy a "Szörnyű Bí­ró" kit, vagy mit takar, de egy biztos: a pápaságra esélyes jelenlegi bí­borosok között csak egy Péter van, Erdő Péter, aki magyar.

A jóslatokat még egy érdekes véletlen támasztja alá. Miután II. János Pál pápát örök nyugalomra helyezték, már csak egy hely maradt a pápai temetkezési helyen Vatikánban. A jóslat szerint Vatikán is el fog pusztulni, talán Romai Péter ott pusztul el, vagy az Apokalipszis utáni üldöztetések során, nem tudni. Egyes elméletek szerint az első pápa, Szent Péter is magyar volt. Talán í­gy teljesedik be a kör. A próféciák nem csak az utolsó pápáról, hanem az Antikrisztus eljöveteléről is szólnak.

* Világhelyzete


[ Módosítva v nov 04 2012, 05:02 ]
Vissza az elejére
Solyom
v nov 04 2012, 05:06
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Something Big, Something Huge will happen ! Keep SafeWARNING for READERS FROM the U.S. : MASSIVE EARTHQUAKES WILL SHOCKING SOON THE WHOLE PACIFIC AREA FROM ALASKA TO CALIFORNIA! JUST PREPARE AND KEEP INFORMING PEOPLE...not a joke.

EZT MOST EGY NAGYON KOMOLY í‰S Ví‰SZJEZŐ BEJEGYZí‰SNEK SZíNOM! Tí‰NYEKET MONDOK CíMSZAVAKBAN, AMINEK Ní‰ZZ UTíNA TE IS!

Nos emberek, akik ismernek, tudják, hogy nem szoktam hülyeségeket beszélni. Ezért most nagyon őszintén és komolyan szeretném mondani, szólni figyelmeztetni....:
VALAMI NAGYON KOMOLY, VALAMI NAGYON DURVA FOG IDí‰N ŐSSZEL Tí–RTí‰NNI. A 2012-es tudati váltást valami meg fogja még előzni.....

Az emberek jelentős része nem figyeli, nem is látja a jeleket...vagy egyáltalán nincs információja ezekről a dolgokról. Akik viszont ezzel foglalkoznak, azok látják, tudják és kétségbeesetten próbálnak informálni mindenkit, akit csak tudnak.
A TV-ből ezekről semmit nem fogtok hallani !!!Comet Elenin Forecast for 9/2011 to 1/2012 and the Hopi Blue Star Kachina (Video)

A lényeg, hogy gondolkozzatok! í‰s lássatok, ne csak nézzetek ki a fejetekből! Mert jelek vannak százával:
- Az elmúlt pár évben az USA csillagászati összegeket költött el úgy, mintha már úgysem számí­tana....(percenként 3millió dollárt)...Vajon mire?
- Leállí­tották véglegesen az űrsiklók repülését. Miért?

- USA és az oroszok versenyben fejlesztik Kí­nával együtt a csillagháborús fegyvereket és tesztelik is a bolygón rendesen : HAARP, DARPA rakéták, elektromágneses fegyverek.....időjárást és földrengéseket irányí­tanak....
- A héten is olyan helyeken volt nagy erejű földrengés, ahol 100éve meg sem rezdült a föld... Már rezeg az egész pacifikus térség, pedig még csak közelí­tünk az esemény felé....

- A dollárnak gyakorlatilag Ví‰GE van, befellegzett, értéktelen....azon a napon tuja meg majd mindenki, amikor hirtelen sokan fogják ezt észrevenni.
A Pentagon gazdasági hadviselésre készül.

Ezen a videón láthatod, mi fog történni, amikor bedől a dollár, gyakorlatilag bármelyik nap bekövetkezhet, de valószí­nűleg más eseményekkel összehangolt és jól-irányí­tott akció lesz!The Day the Dollar Died (Video)

- Az USA-ban 800 új internáló, befogadó tábor épült FEMA és FUSION CENTER név alatt, vagy Residence Area néven, ami szerintük arra szolgál majd, hogy megvédje a bentlakókat. Csak egy kérdésre nem tudnak sehogy sem felelni, hogy akkor a többszörös biztonsági szögesdrót kerí­tések miért befelé hajlanak??? Hogy onnan senki ne juthasson ki?...No Comment...
- Több tí­zezer katona határokon belüli bevetésére készül a Pentagon....

- Rendkí­vüli módon felerősödött az UFO - tevékenység a Földön...teljesen nyí­ltan és sokkal nagyobb számban mutatják meg magukat....amivel párhuzamosan folyik egy ún. DISCLOSURE folyamat, azaz a NASA és a Vatikán(!!!) is egyre többet és nyí­ltan foglalkozik a témával és nemhogy nem cáfolja már egyáltalán a létezésüket, mint eddig, hanem számos esetben komoly szakértők, politikusok, vatikáni papok !!! és a főáramú média (CNN, Fox, BBC) beszélnek egy földönkí­vüli invázió lehetőségéről.....

- Tudósok is elkezdtek idegeskedni és foglalkozni az ELENIN nevű valami közeledésével (szándékosan nem í­rok üstököst, mert egyelőre fogalmuk sincs, hogy az-e), aminek furcsa egybeesései (2011. szeptember 26) vannak nagy erejű földrengésekkel és nagyon bizonytalan a pályája, ráadásul a YU55 nevű aszteroidával vészesen közel kerülnek a Földhöz.
- í‰s még mindig felmerül, hogy valami van a Planet X, Nibiru, nevezzük akárminek létezésében és igenis okoz anomáliákat, hiszen a tudósok is észlelik, hogy valami van...csak az anomáliák konkrét okát nem merik vagy nem tudják kimondani....

- Józan kérdés...:Szerintetek, ha tudnák, hogy valami súlyos fog történni, bejelentenék és tudatnák mindenkivel? A választ belül Te is tudod sajnos....

í‰s van egy nagyon fontos dolog: amire aztán csak nagyon kevesen gondolnak: mivel jelenleg a világ irányí­tóinak jelentős része cionista (Izrael) (aki nem tudja mi az nézzen utána...) hatalmi erő...egy sorsdöntő történelmi esemény lesz 2011. szeptember 20-án: Az ENSZ közgyűlése végre szavazni fog a Palesztí­n állam felállí­tásáról és elismeréséről. Izrael ebbe biztos, hogy semmi szí­n alatt nem megy bele. í‰s hogy mit fog tenni nagy testvérével az USA-val karöltve?.....a történelmet ismerve újabb konfliktust előidézni valahol a világban, mely eltereli a figyelmet erről....

SZí“VAL JELEK VANNAK...."MINDENKI" í‰RZI, aki a világgal globálisan és teljes nyitottsággal foglalkozik. Csak a hangjukat kevesek hallják meg..de az a kevés legalább fel tud készülni... Bár tenni mi sem tudunk sokat!

Csak marad a mondás! GOD BLESS YOU! KEEP SAFE!

* Világhelyzete
Vissza az elejére
Solyom
v nov 04 2012, 05:10
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
There will be No Nuclear War with Irangépi fordí­tás: Nem lesz nukleáris háború Iránnal

Katt ide!

Posted by Steve Beckow, 2012 MARCH 21

In light of the recent campaign by Israelis Ronny Edry and his wife Michal Tamir to rally Israelis to communicate to Iranians their refusal to back a war with Iran, I’d like to revise and reissue a post that I did some time ago on the subject of the likelihood of a war with Iran.

David Wilcock reported in his “Financial Tyranny” series that:

“Very aggressive and blatant moves are being made to start World War III in the Middle East — with imminent, ever-increasing threats from Israel and the United States to attack Iran.“

I do think it wise to remind readers that no nuclear World War III will occur and to urge lightworkers to cease reporting the matter as if it is likely or even possible to happen.

Both the plan to attack Iran and to start a nuclear Third World War have been around probably for decades as Carol Rosen’s disclosures suggest. (1) The agenda of taking the world’s population down from 7 billion to 500 million has been covered in many articles on this site. And just as often the authorization of the galactics to prevent that plan has also been reported.

SaLuSa, in his message today (March 21, 2012), issued the latest reminder that no nuclear war would be permitted on the planet:

“Often we are forced into such a position when our orders are ignored, and we only give them where we are authorized to intervene. On most occasions it is when nuclear weapons are about to be used, and all of your governments have been warned that we will not allow it to happen. Believe us, Dear Ones, some of your military commanders are still intent on using them to start another war.” (2)


Prior to this, he made a statement about it a little more than a week ago (March 12, 2012):

“Although attempts have been made to start another World War, they have failed and will continue to do so.

“We do not wish you to suddenly feel fearful of the future having assured you that everything is going well. However, we will again inform you that our technology is such that we have total control over what happens in the Middle East, and all confrontations will soon be brought to a halt. Authorities have been informed that we will not allow nuclear weapons to be used, and that we are opposed to any form of aggression.

“It is therefore quite pointless to continue war games, and take part in all of the posturing that inflames the situation. Our patience is running out and if matters do not improve, we shall use our authority to bring a halt to all attempts to engage in warlike moves.” (3)

In case there are those who would be satisfied only after hearing the same reassurance from other sources of the Company of Heaven, here is Archangel Michael on March 5, 2012:

“Now once again upon your planet, as this is transpiring, there is a threat of reaction, of war. Now, we want you to know, it is very, very seldom, rare – because of our agreements and because of Universal Law – that we interfere in such matters. But we wish to suggest to you, very strongly, that as this reorganization globally takes place, that was marked so beautifully by revolution and evolution in so many countries, it will not be allowed to deteriorate back into war.

“You and I, and many in every realm have worked too long and too hard. We are too close to that breakthrough to allow that interference to occur.” (4)

And here is Matthew Ward from Jan. 4, 2012:

“People in all countries are speculating what [the U.S.] government will do relative to Iran and North Korea, so we say that you can expect more tough rhetoric, but there will be no escalation into armed conflicts.” (5)

Now let us pick up the thread of the earlier article giving corroboration of these statements from the Company of Heaven from insider information.

The cabal’s plan to bomb Iran has been prevented by the Earth allies and the Company of Heaven on numerous occasions: witness events like the foiling of the attempt to fly nuclear weapons from Minot AFB to the Middle East in 2007, the failure of the provocative Georgian War of 2008, and the forced landing of the missile-carrying stealth craft over Qatar in 2010, etc.

Of the Minot operation, international law professor Francis A. Boyle speculated:

“[The] incident concerning the nuclear cruise missiles from the Minot Air Base down to Barksdale … I don’t think that was a mistake. Obviously someone gave the command to do this, to transport nuclear Cruise Missiles down to Barksdale that is being used as a staging point for bombing operations in the Middle East.” (6)

In her comments on the Qatar operation, Kerry Cassidy identified the American Navy as having stopped that mission. The command of the American Navy appears to have joined the Light many years ago now.

“I heard from a well placed Source today that a plane was forced to land [in] Qatar. This plane was described as a stealth bomber carrying nuclear warheads… Word is that it was a CIA-directed flight and although fire on board is the published reason for the forced landing the real reason is far more sinister.

“Apparently this is just one of several attempts to start a nuclear war in the Middle East (headed for Iran). The exact day/time of this incident is unclear.

“I was told that this stealth bomber was shot at and forced to land by an American fleet based in the area.

“The commander of this Navy vessel is said to be part of a group of commanders who are refusing to allow this war to get started. I was told there have been a total of 3 prevented attempts over the past few months.” (7)

Towards the end of the Bush presidency, the American military seems to have drawn a line in the sand over war with Iran. When both Bush and Cheney pushed for it, numerous American generals and admirals were poised to resign. Said a British newspaper:

“There are four or five generals and admirals we know of who would resign if Bush ordered an attack on Iran,” a source with close ties to British intelligence said. ‘There is simply no stomach for it in the Pentagon, and a lot of people question whether such an attack would be effective or even possible.’

“A British defence source confirmed that there were deep misgivings inside the Pentagon about a military strike. “All the generals are perfectly clear that they don’t have the military capacity to take Iran on in any meaningful fashion. Nobody wants to do it and it would be a matter of conscience for them.” (

One of the most important public declarations came from Admiral William Fallon, then being considered to head Central Command. Fallon was one of the few command officers who actually put his position on the line.

“Admiral William Fallon, then President George W. Bush’s nominee to head the Central Command (CENTCOM), expressed strong opposition in February to an administration plan to increase the number of carrier strike groups in the Persian Gulf from two to three and vowed privately there would be no war against Iran as long as he was chief of CENTCOM, according to sources with access to his thinking.

“Fallon’s resistance to the proposed deployment of a third aircraft carrier was followed by a shift in the Bush administration’s Iran policy in February and March away from increased military threats and toward diplomatic engagement with Iran. That shift, for which no credible explanation has been offered by administration officials, suggests that Fallon’s resistance to a crucial deployment was a major factor in the intra-administration struggle over policy toward Iran. …

“Despite Vice President Dick Cheney’s invocation of the military option from the deck of the USS John C. Stennis in the Persian Gulf last week, the strategy of escalating a threat of war to influence Iran has been put on the shelf, at least for now.” (9)

The threats to attack Iran are, in my estimation, designed to promote fear in the world community and to create a climate of fear, chaos and panic in which the world’s nuclear powers can exert control over the masses. I would consider it very improbable that the actual Illuminati military commanders at least, if not their political allies as well, do not know that it is an impossibility to explode a nuclear bomb on Earth or in space for warlike purposes. The galactics have communicated that fact to them and groups like the Hastings Panel have made it clear as well. The cabal monitors all developments like these and must be aware of them.

The work of people like Ronny Edry and Michal Tamir is extremely important for building an environment of love to counteract the cabal’s repeated threats and attempts to scare us. But no one should actually fear that there remains the slightest chance that such an act against Iran is capable of being carried out.

A revolution of love and peaceful co-existence is fated to arise on Earth within the foreseeable future. And people like Edry and Tamir are in the forefront of it. I urge all lightworkers to learn from and emulate their actions, to push this peaceful revolution forward.

Footnotes
(1) Katt ide!

(2) SaLuSa, March 21, 2012, at Katt ide!

(3) SaLuSa, March 12, 2012.

(4) Archangel Michael, An Hour with an Angel, March 5, 2012, at Katt ide!

(5) Matthew’s Message, Jan. 4, 2012, at Katt ide!

(6) Francis A. Boyle in “Francis A. Boyle on US Press re Iran and Potential US Attack on Iran,” 14 Sept. 2007, AfterDowningStreet,org, originally Katt ide!, downloaded from Katt ide!, 14 Sept. 2007.

(7) Kerry Cassidy, “Plane Forced to Land Carrying Nuclear Weapons,” September 2, 2010, at Katt ide! ; reposted at Katt ide!

( Michael Smith and Sarah Baxter, “US generals ‘will quit’ if Bush orders Iran attack,” Sunday Times, UK, 25 Feb. 2007, downloaded from Katt ide!, 6 Sept. 2007.

(9) Gareth Porter, “CENTCOM Commander’s Veto Sank Bush’s Threatening Gulf Buildup,” Commondreams, 15 May 2007, downloaded from Katt ide!, 11 Sept. 2007.

* The 2012 Scenario


[ Módosítva v nov 04 2012, 05:11 ]
Vissza az elejére
Solyom
v nov 04 2012, 05:14
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A HOPI PRí“Fí‰CIA 9 JELE – A Kí‰K CSILLAG VISSZATí‰Rí‰SE[Itt is utalás történik a Mexikói öbölben zajló óriási olajkatasztrófával kapcsolatos eseményekre]

„A Fehér ember harcba száll, mások földjének megszerzéséért. Füst és Tűzoszlopok emelkednek fel a földről, és sivataggá változik minden. Akik a Hopik földjén (szent helyeken) tartózkodnak, biztonságba érezhetik magukat. Azután minden újjá fog épülni.
Ezt követően, nemsokára visszatér az ELVESZETTNEK HITT TESTVí‰R: PAHANA (suméroknál: az Őselőd, a mennyek visszatérő: PA.HA.NA), és elhozza az 5. Világ Hajnalát. A Bölcsesség magvait hordozza szí­vében, és ezeket belénk palántálja. Senki és semmi sem akadályozhatja meg az 5. Világ eljövetelét. A 4. Világ hamarosan véget ér, és kezdetét veszi az új 5. Világ. Ez az, amit az í–reg Bölcsek mindenhol tudnak és mondanak.

1. Jel: A FEGYVEREK MEGJELENí‰SE - “Fehér ember, ez a Föld nem a Te tulajdonod, nem lehet azé, aki mennydörgéssel [puska] megöli ellenfeleit.”

2. Jel: A HINTí“ (FEDETT SZEKí‰R) - „Amikor a Földünkön hangoskodó, letakart, forgó szerkezetek gördülnek át.”

3. Jel: SZARVASMARHíK MEGJELENí‰SE A HOPI Fí–LDí–N
„Furcsa barmok érkeznek, hatalmas számban, olyanok, mint a bölények, de sokkal nagyobb szarvvakkal, és széttapossák földjeinket.”

4. Jel: VASúTVONALAK í‰PíœLNEK A SZENT Fí–LDí–N KERESZTíœL
„Földünket vaskí­gyók keresztezik majd.”

5. Jel: TELEFON- í‰S VILLANYVEZETí‰KEK MEGJELENí‰SE
„Földünket, át-, meg átszelik hatalmas égi pókhálók.”

6. Jel: BETON- í‰S ASZFALTUTAK
„Földünket kőfolyók öntik el, melyek tükrözni fogják a Napot.”

7. Jel: OLAJKUTAK KITí–Rí‰SE
„Hallani fogjátok, amint a tenger, fekete szí­nben tér vissza, és emiatt rengeteg élőlény pusztul el.”

8. Jel: HIPPIK MEGJELENí‰SE - „Sok fiatalt fogtok látni, akik hosszú hajat viselnek, akár a mi embereink. Idejönnek (tanulni) és megszeretik a mi törzsi (családi) rendszerünket....”

9.. Jel: AZ UTOLSí“ JEL: A Kí‰K CSILLAG VISSZATí‰Rí‰SE
„Majd meghalljátok a Föld feletti, mennyei lakóhelyeteket, ahogy az, nagy robajjal lezuhan. úGY FOG MEGJELENIK A SZíMOTOKRA, MIT EGY Kí‰K CSILLAG!... Hamarosan eljön ez az idő is, és akkor a Hopi emberek szertartásai, gyűlése megszűnnek.” … A hopi jövendölés úgy tartja, hogy a kilenc jel után komoly pusztulás következik, amelybe a föld is beleremeg. A fehér ember háborúzni fog más népekkel, a bölcsesség-fény egykori letéteményeseivel. De nem sokkal ezután Pahana – az elveszett Fehér Testvér – visszatér, és elhozza az ötödik világ hajnalát.

A Kék Csillag visszatérése, az új Nap és az új í‰letút ébresztőórája... Ez az az idő, amikor: MINDEN VíLTOZíS ELKEZDŐDIK.... „Nem messze az Ikrek mögött, el fog jönni a: MEGTISZTíTí“, a Ví–Rí–S KATCHINA, amely elhozza a MEGTISZTULíS NAPJíT...

* itelet (forrás)
Vissza az elejére
Solyom
v nov 04 2012, 05:20
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Szabadkőművesek titkos terve - Az angol-szász misszió
The Anglo-Saxon MissionNemrég jutott el a Project Avalonhoz egy 11 oldalas leí­rás egy bennfentes informátortól, aki személyesen jelen volt egy magas rangú Szabadkőművesek találkozóján 2005-ben London városában. Megdöbbentő volt az, amiről ott beszéltek.

í‰n (Bill) csináltam egy audiointerjút a forrásunkkal, egy Angol férfi akinek a hátterét és személyazonosságát ellenőriztük és alátámasztottuk. Ő is, mint sokan akikkel beszéltünk, nem tud továbbélni a lelkiismeret furdalástól, és í­gy el kell mondania ezeket a titkokat.

Eredetileg közzé akartam tenni az interjú átiratát, mint ahogy máskor szoktuk. De ez az anyag annyira életbevágó - és számomra a hiányzó részletek amiket tartalmaz annyira fontosak - hogy megtettem azt a lépést, hogy bemutatom az információkat videón. A tanú hanganyag átirata, aki nincs a videón, itt található.

* Project avalonAz Angol-Szász Misszió (Video)

Ezt jelentette a forrásunk:

Tervezve van egy Harmadik Világháború, ami nukleáris és biológiai is lesz. Az emberünk úgy gondolja, hogy ez a tervek szerint megy és a következő 18-24 hónapban meg is valósul.

A terv szerint Izrael fogja megtámadni Iránt. Vagy Iránból vagy Kí­nából kiprovokálnak egy nukleáris visszacsapást. Egy rövid nukleáris tűzváltás után, tűzszünet jön majd. Az egész világ félelembe és káoszba lesz majd taszí­tva - mindez kitervezetten.

A feszültséget felhasználva, kemény szociális és katonai ellenőrzést iktatnak be az összes fejlett nyugati országokban. A tervek már léteznek.

A nukleáris tűzszünetben, titokban biológiai fegyvereket engednek szabadon. Ezeket elsősorban a Kí­naiak ellen fogják bevetni. Ahogy a forrásunk mondta, "Kí­na náthát kap". A biológiai háború tovább fog terjedni nyugatra. Az infrastruktúra kritikusan meggyengül.

Ezt csak kezdetnek szánják. Ez után, egy teljes nukleáris csapást idéznek elő: az "igazi" háború, messze terjedő megsemmisüléssel és emberi vesztességgel. Az emberünk azt mondja, hogy a tervezett népességcsökkenés elérheti az 50%-ot is. Ezt a számot hallotta a találkozón.Ez a szörnyű forgatókönyv generációk óta készül. Az első két világháború is része volt ennek a végső apokaliptikus ví­ziónak - ugyanúgy, mint a végső pénzforrások központosí­tása is, amit a szintén megtervezett

2008 Októberi csőddel elkezdtek.

Mintha ez nem lenne elég, az informátorunk azon spekulál, hogy mindez egy eljövendő "geofizikai esemény" hátterén van elhelyezve - hasonló azzal, amit az őseink egyszer már átéltek, körülbelül 11.500 évvel ezelőtt. Ha ez a katasztrófa megtörténik - nem kimondottan 2012-re várják, de valamikor az elkövetkező évtizedben - akkor az biztosan tönkreteszi a civilizációnkat, ahogy ismerjük, eltörpí­tve minden nukleáris katasztrófa nyomait.

Megkérdeztem a forrásunktól: Ha ez a várható katasztrófa megtörténik, miért kezdeményeznék a Harmadik Világháborút? A válasza, életemben először, szörnyen logikusnak tűnt.

Az igazi cél az, magyarázta, hogy a katasztrófa utáni világot állí­tsák fel. Hogy biztosak legyenek abban, hogy ez az "új Világ" [jegyezzék meg a kifejezést] olyan legyen, ahogyan ők akarják, egy totalitárius ellenőrző-struktúra kell hogy helyén legyen amikor ez a katasztrófa megtörténik - azzal a kifogással, hogy a népesség ezt elfogadja és követeli.

A statárium bevezetése a megfelelő, alaposan kiválasztott országokban, mielőtt a katasztrófa megtörténne, ez biztosí­tja majd, hogy a "megfelelő emberek" megmeneküljenek és prosperáljanak a katasztrófautáni világban, és a következő 11,500 éves ciklusban. Amit valószí­nűleg globálisan, titokban alaposan terveztek, az utóbbi pár generáción keresztül, az semmi más mint, hogy ki fogja örökölni a Földet.

Félmillió koporsót találtak Amerikában! (Video)

Kik a "megfelelő" emberek? A fehér Kaukázusiak. Talán ezért nevezték el ezt a projektet az Angol-Szász Missziónak. Ez magyarázza meg a tervezett genocí­diumot a kí­nai emberek ellen - hogy az új Világot "mi" örököljük és ne "ők".

A forrásunkat nem informálták a második és harmadik világ országairól alkotott tervekről, mint azok Dél Amerikában, Afrikában vagy ízsiában. De az a véleménye, hogy őket magukra hagynák, és í­gy nem nagyon élnék túl, ha egyáltalán. A nyugat, fehér emberek totalitárius katonai kormányai lennének az örökösök.

Ez egy annyira gonosz, fajgyűlölő, ördögi, hatalmas terv, hogy majdnem hihetetlen. De összevág azzal, amit sok bemondó, kutató, leleplező belső informátor már egy jó pár éve felismert. Nekem személy szerint ez az eddigi legtisztább kép arról, hogy miért is ilyen a világ, és miért őrzik ennyire vadul a titkokat: talán mert mindez a faji felsőbbrendűségről szól. A Negyedik Birodalom él és köszöni jól van.

Meghökkentő módon, a forrásunk nem volt pesszimista. Hangsúlyozza, mint mi is, és több más kutató meg bemondó, hogy az emberek tudatossága nagyon gyorsan ébred az egész Földön, és hogy EZEK A TERVEZETT ESEMí‰NYEK NINCSENEK KŐBE Ví‰SVE. Ha valaha is volt egy ok arra, hogy összefogva azon dolgozzunk, hogy a közelgő veszélyre felhí­vjuk mindenki figyelmét, ez most az.

Nézzék meg ezt a videót, figyelmesen hallgassák meg ezt a reményt és bátorí­tást adó erős üzenetet, és adják tovább, minél messzebbre. Tervezzük, hogy létrehozzunk sok nyelven feliratokat a filmekhez - beleértve a Kí­nait is. Egy összefogó emberiség lehetséges ragyogását támogatjuk, ami nem ismer faji határokat vagy megkülönböztetéseket.

Ez a katasztrófa, akár megtörténik, akár nem - és sokan, beleértve magunkat is, fenntartják, hogy nem fog megtörténni - együtt kell a saját jövőnket megterveznünk, a hatalmunkat felismernünk, és mindent megtennünk ahhoz, hogy más embereket figyelmeztessünk a minket körülvevő veszélyre... hogy együtt erősebbek lehessünk, a leszármazottaink és az egész Földi élőlények öröklése érdekében.

Forrás:

* Project avalon
Vissza az elejére
Solyom
v nov 04 2012, 05:23
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Közeleg a Nemzet Apokalipsziseí–sszefoglaló

Fort András

Kilakoltatások... Menekülttáborok... Forrongás... Szikrázó patákkal vágtatnak felénk a Végzet Paripái...

A "Fekete Péntek" - í­gy fogják hí­vni; 2011. április 15-ét. Vagy az is lehet, hogy "Vérvörös Péntek" lesz a neve. Több százezer kilakoltatás kezdődik meg, és több mint 1 millió embert taszí­tanak ki otthonából.

Elvetemült terminátor hadsereg ront majd rá az adósok otthonaira. - Tudjuk, láttuk, mire képesek ezek a hordák. Láttuk, hogyan lakoltatták ki 2010. június 15-én a 4 gyermekes Tauzin családot Budafokon. Láttuk, hogy a hiéna végrehajtó, Szamosi István, hogyan osztogatta parancsait a XXII. kerület rendőrkapitányának, Dr.Strauss Zsolt-nak, és a több száz páncélba öltözött rendőrnek.

A legteljesebb médianyilvánosságot kapta az esemény. í‰s a miniszterelnök úgy tett, mintha meg sem történt volna.

Pedig már akkor is érvényben volt a kilakoltatási moratórium. Az Orbán Viktor által is meghosszabbí­tott moratórium. Miről beszél tehát a miniszterelnök? Nem lakoltatnak ki senkit? Dehogyisnem! Mégpedig a Moratórium ellenére. í‰spedig ilyen brutálisan. - Akkor ki hiszi el neki, hogy nem lesznek kilakoltatások 2011. április 15. a Moratórium lejárta után?

Még brutálisabb kilakoltatások lesznek, mint eddig!

1. Tömeges kilakoltatások

Mert lesznek. A Fidesz válaszútra kényszerült a nép és a bankok között. í‰s a bankokat választja. A népies, magyaros propaganda jelmeze lehull, - és teljes valójában láthatóvá válik a báránybőrbe bújt farkas. Orbán Viktor; mint a külföldi hódí­tók kulcsembere.

Az a kulcsember, aki megtisztí­tja a beözönlő idegenek előtt a terepet, - aki miután a nemzeti álarc mögé bújva elkábí­totta azt a kevés ellenállási aktivitást is, - végül eltakarí­tja a használható ingatlanokból a magyarokat. Ahová betelepedhet a bevándorlók egy része, - azok, akik már nem férnek el a lakóparkokban, - az idegenek társadalmának alsóbb kasztbeli tagjai.

í‰s jön a fekete, a véres péntek, az április 15-e. Tömegjelenetek, várhatók. Brutális, könnyes és véres tömegjelenetek. í‰s nem lesz kegyelem senkinek. A bankok és az önálló bí­rósági végrehajtók nem arról hí­resek, hogy bárkinek is kegyelmet adjanak. A saját hasznuk ennél sokkal fontosabb nekik.

"A magyar devizahitelesek problémáit jórészt a svájci frank rekordárfolyama okozta, ami az euróval és a forinttal szemben is csúcsokat döntött 2010-ben. A lakosság jelentős része pedig frankban adósodott el..." - szól a hivatalos ténymegállapí­tás. A rideg valóság azonban a következő:

Az egész banki adós, devizahiteles, elárverezéses, kilakoltatásos procedúra, - egy előre megfontolt, aljas szándékból elkövetett nemzetgyilkosság szerves része. Vagy ha kevésbé fennkölten, de annál plasztikusabban akarunk fogalmazni; egy régóta tervezett, hosszú évek alatt előkészí­tett, idegen hódí­tás szerves része.

Erre kellettek az állí­tólagos deviza hitelek, amelyekről tudjuk, hogy lényegében nem is devizahitelek, csak annak nevezik őket, hiszen az emberek forintban vették föl a pénzt. í‰s ezt a csalást azért kellett megvalósí­tani, hogy a svájci frankkal és a forinttal elkövetett tőzsdei spekulációkkal egyrészt a brókerek és bankok lényegében munka nélkül sokat keressenek, és ami a fontosabb; elvehessék a magyarok házait, ingatlanjait, mert azok kellenek az idegen hódí­tóknak.

Hiszen a svájci frank árfolyamának emelkedése miatt, a többség már nem tudja fizetni az irreálisan megemelt kamatokkal terhelt hiteleket. Nem ritka az a szerencsétlenül járt hiteles, akinek 50-100 százalékos törlesztőrészlet-emelkedést kellett, kell valahogy kiköhögnie. - De ezt a bankok és brókerek előre tudták, - sőt előre í­gy is tervezték!

Hozzátartozik még ehhez a magyar népet ellehetetlení­tő machinációkhoz a közüzemi dí­jak hitetlen megemelése is, - amiket úgyszintén nem tudnak fizetni már az emberek. í‰s a végrehajtásra kerülnek a lakásaik, házaik.

2. Nincs kegyelem

Az a pénzösszeg, amiről a devizahitelekkel kapcsolatban szó van, döbbenetes nagyságú; 5331 milliárd forint. A Magyar Nemzeti Bank információi szerint. Ennyit követelnek az ország lakosságának, egyes adatok szerint; a majd háromnegyedét kitevő adósoktól.

ím ne tévesszen meg senkit sem a jelenlegi Kilakoltatási moratórium ténye. Mert a Moratórium megléte nem azt jelenti, hogy április 15-ig nem történik semmi. Nagyon is történik. A lavina már elindult, és az események megállí­thatatlanul gördülnek lefelé.

Mert Végrehajtási moratóriumot nem hirdettek! A végrehajtások ezért tovább folynak. A bankok már rég megkezdték, és folyamatosan futtatják is a végrehajtási procedúrákat, - vagy pedig akár el is adják a tartozásokat más követelés-behajtóknak. így mire lejár a Kilakoltatási moratórium, már meglesznek az ingatlanok új tulajdonosai, akik azonnal megkezdhetik a kilakoltatásokat.

í‰s ez döbbenetesem sok embert fog érinteni majd!

Harmati László, az FHB bank vezérigazgatójának adatai szerint; 100 ezer hitel már biztosan bedőlt, - és mivel egy hitel egy család, - ez minimum 300 ezer, de inkább 500 ezer, vagyis félmillió embert jelent!

Ehhez hozzájönnek még; a a 2008-ban és 2009-ben átstrukturált, fizetési haladékot kapott ügyfelek, - akiknek a legnagyobb része, mára fizetésképtelen lett. í‰s most tessék megkapaszkodni! Ezeknek a bedőlő hiteleknek a száma; 1 millió lesz! S ezt az adatot nem mi találtuk ki!

A kormány által hosszú hónapok óta halogatott Nemzeti Eszközkezelő Társaság létrehozása az FHB bank vezérigazgatója szerint azért nem jelent megoldást; mert kevés lesz az óriási feladathoz! Egyszerűen nem tudja kezelni majd a hatalmas hitelállomány megoldását, nem lesz sem elég ereje, sem elég pénze, a tömegessé vált problémák kezelésére, vagyis; - nem fog tudni ennyi kilakoltatott embert elhelyezni, sehová sem.

Az államnak nem lesz annyi pénze, hogy az összes ingatlant megvásárolja, vagy pedig finanszí­rozza az adósok kisebb lakásba költözését. - Semmire nem lesz pénz, és ezért olyan szörnyű megoldás van kilátásban, melyre nem volt még példa a Magyar Nemzet történelmében. - De erről később...

A Nemzeti Eszközkezelő Társaság eszkalálódó problémájára, maga a miniszterelnök világí­tott rá, amikor ezt mondta; "Csak akkor lesz Nemzeti Eszközkezelő, ha csökken az államadósság." - Ez lényegében annyit jelent; hogy nem lehet addig segí­teni az ország bajba jutott népén, amí­g az államadósság erre az időre meghatározott része nincs kifizetve! ím ha egy kicsit tovább megyünk, akkor jó okunk van feltételezni azt, - hogy a jelek szerint külföldi kölcsönökből akarják finanszí­rozni a Nemzeti Eszközkezelő Társaságot is! Ha ez í­gy van, és miért ne lenne; akkor ez az eladósodás csimborasszójává növi ki magát.

Ugyanakkor olyan információ is eljutott hozzánk; hogy jónéhány bank nem is fogja átadni az í­gy megszerzett jobb és használható ingatlanok tulajdonjogát másnak. - Hanem megtartja magának, - és lí­zingelni fogja azokat, a megbí­zható, úgymond "minőségi ügyfeleknek" - akik az országba érkezvén, lakni kí­vánnak valahol.

3. Miért is dönt a kormány a bankok mellett?

Mert ezen az úton járva, nem is tehet mást. A kí­gyó az kí­gyó, a hiéna az hiéna, a Fidesz pedig Fidesz. Azt teszi, amire létrehozták. í‰s, ha véletlenül meginogna (amire mondjuk csak meg, szinte semmi esély,) - akkor sem tehet mást, mert a Nemzetközi Pénzoligarchia, mely a demokrácia látszatgyőzelmével a hatalmat a kezébe adta, ezt követeli tőle.

Vagyis, nem kap több pénzt, ha nem engedelmeskedik. Megmondta az FHB bank elnöke is, hogy; "A jövő évi hitelezési aktivitást befolyásolja, hogy fennmarad-e a kilakoltatási moratórium." Vagyis a Fidesz kormányzásának és a gazdasági, s politikai élet törékeny egyensúlyának fenntartása, további hitelektől függ. S ezen hitelek beáramlását meghatározza, hogy az állam hogyan kezeli a bajba került adósokat.

Keményebben fogalmazva: Ha a Fidesz kormány beáldoz a bankoknak majd 1 millió 200 ezer embert, - akkor lesz pénz a hatalmának további fenntartására.

De világosan fogalmaznak a bankvezérek is:

Az FHB bank elnöke azt mondta: "A kilakoltatási tilalmat nem szabad fenntartani, mert gazdaságilag olyan üzenetet küld a hitelfelvevők és hitelezők jó részének, ami a hitelezés alapjait rendí­ti meg."

Király Júlia, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, az érzéketlenségben és kegyetlenségben még ennél is tovább ment, amikor az ősszel kijelentette: "Semmiképp sem kell megmenteni a devizahiteleseket!"

í‰s punktum. S mivel ezt a Jegybank, az MNB alelnöke mondta, - amelyik Magyarországon sokkal nagyobb hatalmat képvisel, mint a Kormány maga, - lévén a Nemzetközi Pénzvilág hazai helytartója, - a kijelentését parancsnak is lehet venni. A devizahiteleseket veszni hagyják.

ím ha ez megtörténik, akkor nemcsak annak 1 millió 200 ezer hitelesnek omlik össze majd az élete, - hanem az egész ország. Hitelestül, bankostul, királyjúliástul együtt.

4. Papí­ron már elveszett minden!

A Fosztogatók, hihetetlen találékonyságról tesznek tanúbizonyságot, hogy hozzájussanak a magyarok ingatlanjaihoz. A kormány moratóriumának ellenére, a kiskapuk működnek, mit működnek; hatalmas forgalmat bonyolí­tanak le!

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségének adatai talán a legrészletesebbek és legsokatmondóbbak minden információ közül. í‰s plasztikusan ismertetik ezeknek a kiskapuknak a működését is, melyek kijátsszák a kormány rendelkezéseit.

(Persze kijátszani csak azt lehet, - ráadásul ilyen nyilvánosan és pofátlanul, - aki hagyja magát. í‰s csak tessék lássék intézkedésekre képes.)

Igen, tessék-lássék intézkedésekre, - ha népről van szó, - de annál keményebbekre, ha a kollaboráns uralkodó kaszt, vagy az általa előnyökhöz juttatott hódí­tók érdekeiről van szó.

De lássuk a Fehér Kéményseprők (www.feherkemeny.com) részletes adatait:

Eddig 1 millió 200 ezer esetben engedményezték a bankok a faktorcégeknek, hogy – jelzálogjogukat érvényesí­tve – a bedőlt hitelek miatt tulajdonjogilag rájuk szállt ingatlanokat értékesí­tsék. Igen jól olvasta: 1.200.000. eset. - A faktorcégek, pénzügyi szolgáltatók eddig is serényen tevékenykedtek, igaz, nem indí­tották el a kilakoltatásokat (mert arra április 15-ig moratóriumot rendelt el a kormány), csak a birtokba vételi eljárást. A birtokba vétel pedig jogász nyelven azt jelenti, hogy; fizikailag egyenlőre még nem teszik az utcára a bajba jutott hitelfelvevőt, - de az már papí­ron, és jogilag, már nem tekinthető a lakás, ház tulajdonosának. Az már számára elveszett, és a Moratórium lejárta után, a hivatalos tulajdonos úgy vágja ki onnan, hogy a lába sem éri a földet.

í‰s ráadásul mindez törvényesen történik. Legalábbis annak tűnik. A hódí­tók törvényei szerint. í‰spedig a következő, nem is törvényre, hanem rendeletre hivatkozva; „A zálogtárgyak bí­rósági végrehajtáson kí­vüli értékesí­tésének szabályairól szóló 12/2003–as kormányrendeletet."

A háttérben pedig tovább folynak a törvényes (sicc!) végrehajtási és ingatlan árverési ügyek. í‰spedig kifejezetten nagy számban. A Szabad Riport munkatársai is tapasztalták a különféle bí­róságokon járva, hogy milyen nagy számban futnak ezek az otthonvesztési eljárások.

Nem véletlenül zárkóznak el a bí­róságok mostanában nyilvánosságtól. A Budapest és környékékén lévő bí­róságok legnagyobb részébe, nem lehet bevinni semmilyen hang, vagy képrögzí­tő eszközt. Az emberektől elveszik ezeket a biztonságiak, de még a kamerás telefonokat is! Még az újságí­rók sem kivételek! A biztonsági őrség többször próbálta már kollégáink nagy értékű kameráit is elvenni, (persze sikertelenül). - De tény, a kamerákat csakis kifejezetten bí­rói engedéllyel lehet bevinni a bí­róság épületébe.

Persze, ha az ember körülnéz, - azonnal rá is jön, miért is van a bí­róságokon ez a nagy titkolódzás. Egyszer egy ilyen a biztonságiakkal folytatott huzavona után, a Budai Kerületi Bí­róságon, - a kijárat melletti hirdetőtáblán, - kapásból 26 folyamatban lévő végrehajtási eljárást számoltunk össze. Mondom; kapásból. El lehet képzelni, mekkora szám jön ki, ha az ember komolyabban is utána néz ezeknek a számoknak.

(Az iménti és a többi végrehajtási ügyben szerzett információkról rövidesen, egy másik cikkünkben számolunk be...)

Nem véletlenül í­rtuk tehát még a cikk elején, hogy tömeges kilakoltatások várhatók. A Fehér kéményseprők úgy fogalmaznak: a kilakoltatások "nagyüzemszerűen" zajlanak majd április 15-e után.

A bankok tömegével mondják fel a bedőlt hiteleket, és ne higgye el nekik azt senki, - hogy megpróbálnak segí­teni az adósaikon. A bankár szava mára már semmit sem ér, - azt sem szabad elhinni, amit kérdez.

Az árverezési és végrehajtási procedúrák, - éppen az április 15-ig tartó kilakoltatási moratórium után fejeződnek be. De nemcsak a fosztogató bankok, a hiéna végrehajtók - hanem a fizetési nehézségekkel küszködő adósok közül is mind többen készülnek kényszerű tudatossággal a moratórium végére. Egyre nagyobb számban jelentkeznek ki a munkahelyükről, hogy feketén folytassák a munkát. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy ne vonhassák le a pénzintézetek a törlesztőrészleteket a fizetésükből, miután még a lakásuk elárverezése után is milliós tartozás marad a nyakukban. Akik végső kétségbeesésükben ezt a megoldást választják, rendszerint minden tulajdonukat valamelyik családtagjukra í­ratják, és még a cí­müket is megváltoztatják.

5. A Kormány tovább súlyosbí­tja a helyzetet

Erre lehet számí­tani tehát. í‰s mivel nincs olyan helyzet, amin ne lehetne rontani még, - a kormány gondoskodik is arról, hogy a helyzet még súlyosabb legyen.

1 millió(!) háztartás van immáron az országban, melyek közműtartozásai komoly hátralékká duzzadtak. Ha ezek a hátralékok felhalmozódnak, már pedig rövidesen az történik velük, - akkor abból hamar végrehajtási eljárás, majd végrehajtás és otthonvesztés, kilakoltatás lesz. í‰s ezeknek a hátralékosoknak a megmentésére a kormány, a kisujját sem mozdí­tja meg.

Számtalan családnak, a közműtartozás mellett problémássá vált, immáron fizethetetlen deviza hitelei is vannak, - s ha netán az egyik nem végezné ki őket, a másik biztosan megteszi. A kormány pedig gondoskodik is róla, hogy í­gy is legyen!

Például a január elsején életbe lépett Társasházi Törvény szerint; már 3 hónap hónap fizetési elmaradás után jelzálogot lehet bejegyezni annak az ingatlan tulajdonosnak a lakására, aki 3 hónapig nem tudja fizetni a közös költséget. Ezek után a törvény szerint a nyakába zúdí­thatnak egy gyorsí­tott bí­rósági eljárást, - amiből végrehajtási eljárás, és aztán rövid úton; kilakoltatás lesz!

úgyhogy ne mondja nekünk senki, hogy a Fidesz Kormány nem hagyja az adósokat kilakoltatni. Mikor éppen ő generálja ezt a folyamatot!

Tett valamit például a folyamatossá váló áremelkedések csökkentésére? - Hiszen az árak kihatással vannak az adósok fizető képességére is! A kormány pedig semmit nem tesz azért, hogy az árak ne emelkedjenek tovább.

Például az EMFESZ gázszolgáltató engedélyének felfüggesztésével, - 350 ezer fogyasztónál drágul a gáz. Az üzemanyagok ára soha nem látott történelmi csúcsra emelkedett. Tett valamit a kormány azért, hogy csökkentse? Ehelyett a propaganda hí­radóiban a nyugat-európai, vagy éppen a nagy-britanniai üzemanyagárakkal példálódzik, - hogy ott is éppen ennyibe, vagy kicsivel többe kerül az üzemanyag. - Csak azt nem teszik hozzá, hogy ott az emberek fizetése a magyarországinak legalább az öt, tí­zszerese!

Miért nem csökkenti a kormány az üzemanyagok adóterheit?? - Mert nem érdeke, hogy könnyebben éljenek az emberek. Az az érdeke, hogy minél kevesebbet tudjanak mozogni az autóikkal. Hogy minél jobban röghöz legyenek kötve!

í‰s tett valamit azért a kormány, hogy az élelmiszerárak stabilizálódjanak? - Majdnem 1000 forintba kerül egy 5 kilós zsák takarmánykrumpli! Minden élelmiszerár lassan, de biztosan kúszik fölfelé. Miért nem fixálja a kormány, az alapvető élelmiszerek árait? - Azért nem, mert nem érdeke. Had gyengüljön le a lakosság! Hiszen túl sok itt a magyar még mindig. í‰s kell a hely a hódí­tóknak.

6. Menekülttáborok - Forrongás - Tűzfészkek

Orbán Viktor miniszterelnök többször is kijelentette, hogy egyetlen ember sem kerülhet az utcára. Nem kerül senki sem a hí­d alá.

Ez persze nem jelenti azt, hogy nem fognak senkit sem kilakoltatni. A miniszterelnök nem azt mondta, hogy nem hagyja, hogy az emberek elveszí­tsék az otthonaikat, - hanem azt, hogy nem kerülhetnek az utcára. Ezt amúgy meg már a törvény is tiltja. Hajléktalan nem élhet az utcán.

Mi lesz hát? Hová kerül az a rengeteg ember, akit kilakoltatnak, ha eljön a tavasz? Mely sokak számára bizony "halálos tavasz" lesz majd. Hová kerülnek tehát?

Néhány bekezdéssel feljebb ezt í­rtuk:

"A kormány által hosszú hónapok óta halogatott Nemzeti Eszközkezelő Társaság... azért nem jelent megoldást; mert KEVí‰S LESZ AZ í“RIíSI FELADATHOZ!... Nem lesz sem elég ereje, sem elég pénze, a tömegessé vált problémák kezelésére, vagyis; - nem fog tudni ennyi kilakoltatott embert elhelyezni, sehová sem. Az államnak nem lesz annyi pénze, hogy az összes ingatlant megvásárolja, vagy pedig finanszí­rozza az adósok kisebb lakásba költözését. - Semmire nem lesz pénz, és ezért olyan szörnyű megoldás van kilátásban, melyre nem volt még példa a Magyar Nemzet történelmében. - De erről később..."

Nos, itt az ideje, hogy fellebbentsük olvasóink előtt a sivár valóságot borí­tó, fideszes nemzeti szí­nű fátylat. í‰spedig a Menekülttáborok rémét, melyek feltételei megteremtődnek 2011-ben Magyarországon is, éppen úgy, mint Palesztinában 1947-ben.

új fogalmat kell majd megtanulnia az embereknek; a "palesztinizálódás" vagy valamilyen hasonló szóösszetételből álló kifejezést, mely lényegében azt jelenti, hogy a magyarokkal ugyanaz fog történni, mint a palesztinokkal.

Egyvalamire lesz pénze a Nemzeti Eszközkezelő Társaságnak: a táborokra. A Menekülttáborokra. Mivel a kilakoltatott hitelesek hí­d alá nem mehetnek, sem az utcára, mert már büntetik is, - valahol lennie kell ennyi kilakoltatott embernek. Na de hol?

Hát azokban a táborokban, amelyeket sebtiben felhúznak majd Nemzeti Eszközkezelő emberei. Először sátrakból, később esetleg komfortosí­tani lehet majd, fabarakkokká. - Ezeket hí­vják majd a deviza hitelesek Menekülttáborainak.

El tudja-e képzelni valaki, hogy milyen hangulat fog uralkodni, egy ilyen táborban? Ahol összegyűlik majd akár több tí­zezer, kifosztott és megalázott ember?

El tudja-e képzelni valaki, hogy a nemzet egy ilyen tekintélyes részének eme kifosztását büntetlenül megtehetik majd?

Ezt a hóhér munkát, a Magyar Rendőrség állományának jelentős része már nem lesz hajlandó végig csinálni, - ezért az Unió soros elnökségét adó Magyarország Kormányának, kitűnő alkalma lesz majd az Európai csendőrség bevetésére, - saját népe ellen...

ím az események valódi menetét igazából megváltoztatni, már nem áll módjában egy hadseregnek sem. Mert az élet törvényei győzedelmeskedni fognak, - a pénzéhes fosztogató, a kollaboráns és a hódí­tó elnyeri méltó büntetését. Mert mohóságuk és kapzsiságuk valójában nemcsak a magyar nemzetet tizedeli meg, - hanem őket magukat is elpusztí­tja majd.

2011.01.09.

Fort András – Szabad Riport Tudósí­tó Iroda

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
v nov 04 2012, 05:26
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Világvége - Jóslatok és próféciákA világvége jósláshoz nem kell nagy erőfeszí­téseket tennünk, mivel bizton állí­thatjuk, az emberi életnek helyt adó Föld nevű bolygónk egyszer elpusztul. Okozhatja ezt isteni hatalom, kóbor meteor, ví­zözön, atomfegyverek vagy bármi más, a kérdés elsősorban nem a hogyan, hanem a mikor – és ezt még szerencsére egyetlen jós sem találta el. Könyvünk első felében a nagy vallások, mitológiák világvége jóslataival, illetve az önjelölt váteszek be nem teljesült jövendöléseivel foglalkozunk, mí­g második felében arra keressük a választ, hogy tudunk-e valami kézzelfoghatót mondani közeli jövőnkkel kapcsolatban, magyarán: lesz-e a közeljövőben világvége? Vajon mi hozza ránk ezt a végső katasztrófát, s mikor? Elpusztulhat-e hirtelen az emberiség? Fenyeget-e bennünket természeti vagy kozmikus katasztrófa vagy egyéb halálos veszély a közeljövőben? í‰s eltűnhet-e a civilizációnk nyom nélkül?

* bdbox (forrás)
Vissza az elejére
Oldal:       >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System