Oldal:       >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Solyom
szo júl 28 2012, 09:10
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúriai csoport / 2012. szeptember 23.

Marilyn Raffaele közvetí­tése


Mi, az Arktúriai csoport ismét eljöttünk, hogy erőt adjunk és segí­tsünk mindenkinek, akik talán nyugtalanságot vagy csalódottságot éreznek azokkal az eseményekkel kapcsolatban, amelyekről úgy hittétek, hogy mostanra már megtörténnek, viszont mégsem történtek meg. Ne menjünk bele harmadik dimenziós megfogalmazásokba azzal kapcsolatban, hogyan kellene a dolgoknak kinézni, drágáink, mivel sok minden történik, aminek nem vagytok a tudatában.

Mi sokakat látunk most felébredni, bár ők ezt talán nem adják tudtára a családjuknak vagy a barátaiknak. Ők halkan kezdik kérdezgetni a körülöttük lévőket arról, amiről azt hitték, hogy az igazság. Ők az összhang hiányát tapasztalják ’az általános politikával’ kapcsolatban és kezdik észrevenni, hogy sok olyan módszernek, mely a világot mozgatja, vége van és elavult. Nem biztosak abban, hogy mindez mit jelent és a bensőjükben csendesen elmélkednek, de ez szükséges rés a leplen, és ha egyszer a rés kialakult, több és több fény fog beáramlani rajta.

Látjátok, drágáink, TI teremtitek meg az új világot az ébredő tudatosságotok által és azáltal, hogy látjátok és ismeritek az élet igazságát és annak minden formáját. Egy új dimenzióba ébredtek és a folyamatban közlik veletek, hogy annak érdekében, hogy ezt megtegyétek, magatok mögött kell hagynotok a korábbi rezonanciákat. Ez sokak számára egy megtorpanást okozott, mert ők ezt úgy értelmezték, hogy mindent el kell vetniük, amit szeretnek. A küzdelem abból a téves hiedelemből ered, hogy ezek a dolgok többé nem lesznek az életük részei. Mi ezt sok alkalommal elmondtuk, de megismételjük megint. Semmilyen valós dolog nem tűnhet el soha, mivel minden, ami valós, azt az Isteni Törvény a helyén tartja. Nektek csupán azoknak a dolgoknak az elképzelését kell elengednetek, amelyek a birtokotokban vannak.

Sokan vannak olyanok, akik nem veszik ezt az információt komolyan. Ők azt mondják maguknak: „í“, ők biztosan nem erről vagy arról beszélnek.” Igen, mi minden olyan hamis dologról beszélünk, melyet fogságban tartotok, bármilyen kellemesnek tűnjön is. A dualitás pálcájának másik vége a jó. Látjátok, hogy a legtöbben, akik a spiritualitást tanulmányozzák, hajlandók a „rosszat” illúzióként látni, de képtelenek észrevenni azt, hogy az úgynevezett „jó” is csupán ugyanolyan illúzió, drágáink. A fejlődésetek következő szakasza az, hogy mind a jó, mind pedig a rossz megjelenésén keresztüllátva meglássátok a mögöttük lévő spirituális valóságot. Minden az Isten kifejeződése. Nincs semmi más. Ez az, amit kezdtek megérteni és ez az, ahonnét az ellenállás ered.

Amit kí­vül láttok, az nem más, mint az Isteni Valóság elme által való értelmezése egy olyan formában, melyet képesek vagytok megérteni. Például: Sokan keresnek társat. Egy férfi és egy nő az elválasztás érzetéből adódóan készek erre, hiszik és megteremtik ezt. Amikor egy személy rájön arra, hogy sosem tud elválasztódni a tökéletes társtól, az Isteni Tudatosságtól, az elme ezt értelmezni fogja és külsőleg ezt megfelelő kapcsolatként fogja kinyilvání­tani. Ez szí­ntiszta misztika [rejtelmesség, titokzatosság]. Ezek új és bonyolult igazságok sokaknak ahhoz, hogy elfogadják, mivel azt taní­tották nektek, hogy mindenért, amire szükségetek van, egy olyan Istenhez imádkozzatok, aki rajtatok kí­vül helyezkedik el. De ha elolvassátok ezt, akkor készek vagytok e következő mély és erőteljes lépést megtenni.

Az evolúció a tudatosság egy új és fejlett állapotához vezetett, ahol a téves hiedelmeket fel kell oldanotok a semmibe, hiszen ezek semmik. Készen álltok arra az igazságra, hogy nincs egy Isten rajtatok kí­vül, akikhez imádkozzatok. Bár fontos megérteni azt, hogy az, hogy van Isten, nem az éneteknek – az emberi fejletlen énnek – a téves érzékelése, hanem a valódi lényed, a Felsőbbrendű í‰ned az, ami mindig jelen van és mindig is jelen volt. Minden, amire szükséged van, az benned van. A fejlődés nem más, mint a megvalósí­tás, a gyakorlás és fokozatos eltolódás a tudatosság mélyebb állapotába. Ez nem egy éjszaka alatt történik; ez egy folyamat. De ehhez megszereztétek a megfelelő felkészültséget a korábbi küzdelmes és kereső életeitek során.

Amint elkezditek megérteni, hogy minden, amit láttok, hallotok, í­zleltek, érintetek vagy szagoltok az az Isteni Tudatosság és annak része, és hogy ezt az elme attól függően értelmezi, hogy milyen az adott személy tudatosságának állapota, akkor elkezdtek megszabadulni a félelmeitektől. Minden az elme értelmezése: a Mindenütt jelenvalóság (autók, szállí­tmányozás, stb.), a Mindentudás (találmányok, új ötletek minden szinten) és a Mindenhatóság (gyógyí­tás, az események ráeszmélés által való feloldása) is. Nincs semmi más, csak Isten és az egész utazás lényege az erre való ráébredés.

Közületek azok, akik választanak, gyorsan elmozdulnak a Fény egy nagy energiájába, í­gy nem tudnak magukkal vonszolni semmilyen alacsony rezgésű energiát, melyet az elmúlt életeitek százai során halmoztatok fel. Ezeket most elengeditek. Fizikai sejtszintű elengedés történhet, amint a régi sebek, betegségek és fájdalmak újraaktiválódnak. Egyszerűen úgy is érezhettek, mint egy általános energiahiány, fejfájás, stb. Az érzelmi tisztulás megjelenhet depresszió, düh, irracionális félelmek formájában, vagy olyan érzelmek megtapasztalásában, melyeknek úgy tűnik, hogy nincs indoka vagy oka. A mentális tisztulás látszólag megjelenhet a dédelgetett elgondolások elvetésében. Egész hitrendszerek omolhatnak hirtelen össze, hagyva a személyeket összezavarodni és küzdeni azért, hogy biztonságos talajt találjanak. De ha hajlik arra, hogy elengedje, akkor az igazság helyettesí­teni fogja azt, ami el lett engedve és a személy egy teljesen új helyen találja meg a talajt. Drágáink! Ezek a tapasztalatok nagyon bonyolultak is tudnak lenni, főleg amikor egy személy nem érti, hogy mi történik és mindent egy harmadik dimenzióbeli nézőpontból értelmez. Ez az, amiért egy bizonyos ponton felül a spirituális utazást gyakran „mindennapos meghalásnak” nevezik. Mi értjük és látjuk a fájdalmatokat, de nem végezheti senki a munkát helyettetek. Ez a ti utazásotok és csupán ti dönthetitek el, hogy vajon menjetek vagy sem a felvilágosodás ösvényén.

Nincs egyéb kényszer a régi hitrendszeretekből való kimozdulásra, csupán a kényszer arra, hogy tudjátok azt, hogy minden készültségben van most arra, hogy ha megtörténik, választhassatok. Sokan vannak olyanok, akik még beszélnek, beszélnek, tanfolyamokra járnak, metafizikai könyveket olvasnak, de nem lépnek túl azon a hiten, hogy Istent valamilyen formula, cselekvés, eszköz vagy személy által lehet megközelí­teni.

Elmondjuk nektek, hogy TI vagytok azok és a ti választásotok az, hogy elfogadjátok vagy elutasí­tjátok ezt az igazságot és e szerint cselekedtek-e.

Mi vagyunk az Arktúriai csoport.

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordí­tás: Vénusz

Forrás:

Katt ide!

Katt ide!


[ Módosítva szo nov 10 2012, 05:13 ]
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 05:15
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúriai csoport / 2012. október 7.

Marilyn Raffaele közvetí­tése


íœdvözlünk, Drágáink!

Ezekben az időkben sok minden történik a drága Földeteken, mialatt a fény olyan földi területekről árad ki, amelyeknek eddig még nem voltatok tudatában, de hamarosan tudni fogtok róla. A hí­radók mindenféle küzdelemről és káoszról számolnak be, hiszen más dolgokról nem kapják meg a tudósí­tás lehetőségét. Ebben is hamarosan energiaváltozás várható, í­gy sokkal részletesebben fogjátok megkapni majd az e változások megtörténtére vonatkozó információkat. Sok ország ébredezik, és olyan változásokat foganatosí­tanak, melyekről nem is hallotok. Azok, akik úgy döntenek, hogy a régiben maradnak, azon vannak, hogy a pusztí­tó és komor üzeneteikkel hogyan tudják állandósí­tani a régit. Ne feledjétek, hogy már mondtuk nektek: nem lesz sem harmadik világháború, sem nukleáris háború. Magas szintről közölték, hogy ezek nem lesznek még akkor sem megengedve, ha az ebből profitálók folyamatosan erre kényszerí­tenek.

Ezek az energiák nem csak a tiétekre, hanem más bolygókra is hatással vannak, drágáink! Nem vagytok elszigetelve, mint ahogyan ezt elhitették veletek! Azok a nukleáris eszközök, melyeket a fegyveres erőitek az űrbe küldenek, nem csak a földre vannak hatással. Ezek nem lesznek megengedve. Egy alvó fegyveres erő gondolkodásmódja programjának működése nem lesz megengedve úgy, mint a múltban.

Most még inkább. úgy döntöttünk ma, hogy egy, az Egységről szóló üzenetet adunk át nektek, mivel úgy látjuk, olyan sokan küszködtök az Egységgel kapcsolatos igazsággal. Sokan mondják: „Hogyan lehet csupán egy, amikor olyan sokat látok? Hogyan lehet csupán egy élet, amikor látom a növényeket, állatokat és sok embert, melyekkel semmi közös nincs bennünk?” Csupán egy mindenütt jelenlévő, mindenható, mindentudó Tudatosság, Forrás létezik. Az isteni! Az egyetlen és minden, ami van. Minden ezen Isteni Tudatosságban öltött testet. Olyan formákban fejeződik ki, melyek megegyeznek az egyedi tudatosság állapotával. Az Isten megnyilvánul, mint… Az isteni élet egyedileg kinyilvání­tja í–nmagát. Ez az Egységgel kapcsolatos igazság. Minden az Eggyel él együtt és csupán az í‰let az, ami van.

Sosem veszí­titek el az egyediségeteket; ez soha véget nem érően alakul és fejlődik minden egyes életetek során. A szí­nészet is egy egyszerű szakmával indul és sok életen keresztül művészeti mesterré válik. Egy pici gyermek sokáig csak egyszerű hangon hümmög és sok élet után válik hí­res énekessé. Látjátok ezeket az úgynevezett „csodagyerekeket”, lelkeket, akik a képességüket már korábbi életeik során fejlesztették. Sokan a jelenlegi ajándékaikat már akkor megkapták, mielőtt a földi energia a legalacsonyabb frekvenciájára esett vissza és most ezekre emlékeznek vissza, bár úgy tűnhet, hogy újak. Az egyéni kifejeződésetek folyamatos kifejlettsége mindig ott van az EGYBEN.

Minden, ami van, az nem más, mint az „Isten”. Bármit meg tudtok nevezni, amit akartok, mivel AZT [az Istent – a ford. megj.] nem lehet sem szóval, sem gondolattal kifejezni és a korlátozott emberi értelem számára ismeretlen. Sokak számára az „Isten” szó negatí­v jelentéssel bí­r. Azok, akik ateistáknak tartják magukat, sokszor nagyon is spirituálisak. Ők valójában az Istennel kapcsolatos negatí­v fogalmakat utasí­tják el, melyek nincsenek összhangban velük, hiszen nincs ún. „paradicsomi állapotú” Isten. Csupán arra várnak, hogy néhányakat megáldjon és másokat megbüntessen. Ők ezt tudják.

Isten, Forrás, Isteni Tudatosság. Ez minden, ami van. Ez bennetek és általatok ölt testet. Ti vagytok az Ő nyilvánvaló kivetülései. Az állatok szintén ezt az életet fejezik ki és ezt teszi minden élő dolog, mivel Ez az egyetlen élet, ami van. Az ember azért van, hogy felfedezze és megvédje az élők tisztaságát, melyeket nem azért teremtettek, hogy az ember felvilágosulatlan hóbortjait szolgálják, hanem hogy kifejezzék a határtalan formáját és változatosságát az Isteni kifejeződésnek. Minden élet isteni és í­gy kell rá tekinteni. Hamarosan eljön az idő, amikor az állatok levadászása és azok elfogyasztása régimódi és nagyon primití­v dolog lesz.

Ti azt értelmezitek, ami a tudatossági állapototok szintje szerint van, í­gy a saját tapasztalatotok általi teremtői vagytok. Amint egyre mélyebben fejlődtök az igazságban, az értelmezésetek és a megnyilatkozásaitok meg fognak változni és rezgésükben egyre magasabbá és magasabbá válnak.

Látjátok, drágáink, hogy ez az utazás. Ez az, amiért itt vagytok, és amit tesztek. Nincs „Isten”, aki megbüntessen, vagy akihez imádkozzatok. Csupán EGY van és ez az EGY a mindenütt jelen lévő, mindenható és mindentudó Tudatosság, mely í–nmagát nyilvání­tja ki rajtatok keresztül. Ennek minden egyes új és mélyebb tudatossága egy lépés a megvilágosodás felé az utazásotok során. Azok a mesterek, akiket szerettek, egyszerűen egy mélyebb szinten ismerik ezt és többé nem lesznek megigézve a harmadik dimenziós tudatosságú lények által.

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport.

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordí­tás: Vénusz

Forrás: Katt ide!

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 05:16
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúriai csoport / 2012. október 21.

Marilyn Raffaele közvetí­tése


Ez az az idő, amikor rengeteget változtok…Ne féljetek, drágáink a változásoktól és attól sem, hogy a Fény még teljesebben megnyilatkozik a világotokban. Minden a terv szerint történik és hamarosan nagyon is tudatában lesztek ennek. Sokan kérdezgetik: „Hol van ez? Hol van az?” Legyetek türelemmel, drágáink, mivel az alacsony szintű, harmadik dimenziós káosz megalkotása a felvilágosodás hiányában eonokon át tartott… Nem lehet pillanatok alatt lebontani ezt, még ha ez nem is valós, csupán a tévhiteknek és hibás fogalmaknak egyszerű megnyilatkozása.

Ebből megérthetitek azt, hogy milyen hatalmas lények vagytok valójában, hiszen az emberiség téves meggyőződései képesek voltak megalkotni azt a látszólagos világot, melyet életeken és életeken át jöttetek el megismerni és megtapasztalni. Eljöttetek, hogy elfogadjatok egy olyan világot, mely tele van viszontagságokkal, melyet a létezés valóságaként és az életút részeként fogadtok el. Az Igazság/Valóság tudja, hogy nincsenek viszontagságok, hanem mindig csak tiszta Fény és Szeretet van; ez mindig jelen van, mivel ez minden, ami létezik. Az Istenség az örökségetek – nektek, mint az Isten fiainak és lányainak. Ez a lényege és formája annak, ami valóságos és ti elkezdtek ennek tudatába kerülni. Minden lépés, amit az igazság keresése során megtettetek, és még most is megtesztek, közelebb visz benneteket annak megértéséhez, hogyan működik minden és gyengéden vezet benneteket kifelé abból a hiedelemből, hogy a lelki tevékenységek „hülyeségek” – ahogyan ezt sokan í­gy fejezik ki – és bevezet a valóság birodalmába. A „hülyeség” szó valóban egy harmadik dimenziós kifejezés – a valóság csalóka értelmezése, melyet az emberiség több száz életen át a tudatlansága miatt alkotott meg.

A mai üzenet taní­tása a Fény és a mélyebb értelmezése a Fény szó jelentésének, melyet a legtisztább értelmében Isteni Tudatosságnak nevezhetünk. Az Arktúriai Csoport taní­tani jön és nem azért, hogy előre jelezze vagy kommentálja a világi események sokaságát.

Az energiarezgés lassúvá, nehézzé és sötétté válik, amikor a dualitás és elkülönülés tudatlan és fejletlen hiedelmeivel találkozik. Sokan közületek egy időben vagy egy másikban mind megtapasztaltatok egy olyan helyre való belépést, ahol kényelmetlen nehézséget éreztetek, és ez arra késztetett benneteket, hogy elmenjetek onnét. Sok bárban effajta energia van. Ez az alacsonyabb rezgésű energiában való lét megtapasztalása. A mai idők magasan fejlett gyermekei közül sokan lázadoznak az ellen, hogy bizonyos helyekre belépjenek nagy felfordulást okozva ezzel szüleiknek. Ez azért van, mert ők sokkal érzékenyebbek az energiákra és bizonyos környezetben megérzik a nehézséget és zűrzavart. Egy személy a fejlődése során egyre inkább tudatába kerül az igazságnak és kezdi kizárni a hamis dolgokat. így az energiamezeje képes kifejezni a már jelen lévő fényét, az Isteni Tudatosságot – a megvilágosodottságot. Egy személy energiamezeje ragyogóbbá és fényesebbé kezd válni amint magáévá teszi tudatán belül az igazságot és elengedi azt, ami régi és befejezett. Valójában a Fény az, ami létezik, de ez a mindig jelen lévő valóság árnyékossá és sokak számára láthatatlanná vált, amikor a két erő hiedelme elfogadásra került.

Amikor a spirituális taní­tók azt mondják, hogy őrizzétek meg a fényt, ez egy direktí­va arra vonatkozóan, hogy lássátok (tudomásul vegyétek) a szí­vetek központjában lévő fényt a megértett igazság legmagasabb értelméből. Képzeljetek el csillogó fehér/arany, tündöklő fényrészecskéket és árasszátok kifelé a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális testeteken keresztül azzal a szándékkal, hogy mindent megtisztí­tson önmagán kí­vül. Tudjátok, hogy a Fény a Valóság megnyilvánulási formája. Az emberi szemek nem tudták elviselni a tényleges Isteni Fényt, mivel az túl erős, í­gy a spirituális tanulók fokozatos és feltáró tudatosságon keresztül tudatába kerültek és megtapasztalták az Isteni Fényt.

Amikor elcsendesedésetek idejében azt kérik tőletek, hogy küldjetek valaki számára fényt, akkor sosem szükséges és sosem kell irányokat lefektetni, mivel a Fény tudja, hogy az adott személynek mire van szüksége és ennek ez a lényege. Ha fényt látnátok a meditációtok során, akkor magasabb frekvenciákba léptek.

A fényt sosem lehet varázspálcaként használni, mivel ez az elképzelés sok olyan ember gondolata volt és még ma is az, akik megtanulják az energia titkait, de spirituálisan nem fejlettek eléggé ahhoz, hogy önzetlenül tudják használni a tudást. A felébredésetek meghozza a már jelen lévő Isteni energia tudatosságát, mely Fényként jelenik meg. Ez a Fény arra van, hogy tudomásul vegyétek, hogy tiszteljétek, hogy szeretetteljesen lássátok másokban, hogy a világba utasí­tások nélkül áramoltassátok és Istenként tartsátok magatoknál – a teljes erejével az í‰N VAGYOK benső jelenlétének. Soha ne használjátok helytelenül!

Tudjátok, hogy az Isteni Fény sosem hagyott el benneteket. Az ember egyszerűen lesüllyedt ennek a tudatlanságába. Ezért van az, hogy amikor a magasabb dimenziós lények egyeseknek megjelennek, akkor fényként nyilvánulnak meg. A világosságot jelení­tik meg a képeken is a szentek és a „szent életű” emberek körül. A Fény, mely a nagy mester, Jézus körül látható egyszerűen az ő tiszta tudatossági állapotát jelképezi. Minél üresebbek a dualitás és elkülönülés téves fogalmai és hiedelmei, annál könnyebb a megjelenő fényt kimutatni. A növények, állatok és minden élőlény magában hordozza az Isteni Fényt, mivel ez minden, ami létezik.

Akik képesek látni az aurát elmondják majd nektek, hogy sokféle szí­nt látnak az adott személy tudatossági állapotától függően. A Forrás tiszta fénye minden szí­nt magában foglal, mely visszatükrözi í–nmaga oldalait. Ez a tiszta fény úgy jelenik meg az aurákban, mint a szí­nek különböző és mindig változó kombinációja, mely az adott személy adott időben lévő személyes energetikai állapotától függ. Sok olyan szí­nt is fogtok majd látni, aminek nem vagytok még tudatában, mihelyst a Föld energiarezgése a magasabb dimenziós állapotába emelkedik.

Legyetek Fény, küldjétek a Fényt, szeressétek a Fényt, vegyétek tudomásul a Fényt – ti vagytok a Fény!

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordí­tás: Vénusz

Forrás:

Katt ide!

Katt ide!

Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 05:17
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúriai Csoport / 2012. NOVEMBER 4.

Marilyn Raffaele közvetí­tése

A BŐSí‰G í‰S A HíLA LECKí‰JE


Drágáink! Nagy várakozást látunk rajtatok a közelgő választásokkal kapcsolatban. Kérünk benneteket, hogy ne feledjétek használni a benső tudatosságotok és intuí­ciótok vezetését a fizetett választási üzenetekre való reakcióitok helyett. Azért, hogy azt válasszátok, aki a legtöbb fényt hordozza, a tudatos szándékon keresztül el lesztek vezetve hozzájuk – azokhoz a jelöltekhez, akiknek az embereket és nem magukat áll szándékukban szolgálniuk. Bí­zzatok az intuí­ciótokban, drágáink! Vezetni fognak benneteket!

Ma szeretnénk az ellátásról beszélni nektek. A világ nagy része mélységesen szenved még a hiány és korlátozás tapasztalatai miatt. Drágáink! Ezek azokkal a hiedelmekkel rezegnek együtt, melyek szerint az ő jólétük önmagukon kí­vülről jön és másoktól függ. Ez viszont félelemhez, kétséghez és szenvedéshez vezet. A hiány a dualitásban való hit és az elkülönülés manifesztációja – elkülönülés mindenkitől és mindentől, beleértve a Forrást (Istent) is. Ez az általános meggyőződés mindenkire hatással van és hatalomként/erőként funkcionál még a fény által nem megvilágí­tott tudatosságon belül. Az az energia, mely a hiányt és korlátozást táplálja, folyamatosan megerősödik és hozzáadódik a dualitással és elkülönüléssel kapcsolatos általános hiedelmekhez. Ezek a hiedelmek viszont a világ eseményei, hí­rei és a politikai szónoklatok által erősödnek meg. A hiány mindenütt feltűnik, és ezért törekszünk ma arra, hogy erről beszéljünk – spirituálisan készen álltok már arra, hogy még mélyebben tekintsetek a jóléttel kapcsolatos igazságra.

Mivel ti a Forrás megnyilvánulásai vagytok, ti a valódi esszenciátokban í–n-fenntartók és í–n-ellátók vagytok. Tudjátok, hogy a bőség (teljesség, épség) a Forrás egy törvénye, egy tulajdonsága, és ezért már jelen van minden élő Lélek tudatosságában. Az, hogy olyan sokan hiányt szenvednek, még a legnélkülönözhetetlenebb dolgokban is azért van, mert az ember egy teremtő, de ezen igazság ismeretének hiánya által lehetővé tette mások számára, hogy jólétet és hatalmat követeljenek, mí­g ugyanakkor elfogadta a hiányt, mint az ő osztályrésze az életben.

Drágáink! Nincs törvény a hiánnyal kapcsolatban! A hiány egy hiedelem, egy elgondolás, melyet a világ nagy része igaznak állí­t be egyszerűen a tudatlansága miatt. Minden magában foglalja és megtestesí­ti a Forrás isteni tökéletességét. Itt az ideje megtisztí­tani és megállí­tani azokat a régi hiedelmeket, melyek szerint önmagatokon kí­vülre kell tekintenetek mindenért, amire szükségetek van. Ez egy fontos oldala az erőtök visszaszerzésének. Kezdjétek azzal, hogy tudatosan kijelentitek azt a szándékotokat, hogy elengedtek és megtisztí­totok minden olyan koncepciót és hiedelmet, melyeket a hiányossággal és a korlátokkal kapcsolatosan még mindig magatokkal hordoztok – kiváltképp a pénzzel kapcsolatosan. Szintén jelentsétek ki az arra vonatkozó szándékotokat, hogy más életetekben tett fogadalmak energiáját elengeditek; különösen a szegénységgel kapcsolatos fogadalmakat, mivel azok az eskük, melyeket tiszta szándékkal tettetek, nagymértékű energiát hordoznak.

Kezdjétek az elengedéssel – kapjátok el az áramlását, miközben felfedezitek azt az EGYség okán; csupán önmagatok felé tudtok áramlani, egyik kéz felől a másik felé – hogy í­gy mondjuk. Azt gondolhatjátok vagy mondhatjátok most: „Nincs semmim, amit áramoltassak!” Azt üzenjük nektek, hogy ez az állí­tás önmagában erősí­ti meg azt, hogy pontosan azt nyilvání­tjátok ki – a semmit. Emlékezzetek arra, hogy teremtők vagytok és a szavaitok és tetteitek a teremtés erőteljes energiáját hordozzák. Mindenkinek van valamije, melyet áramoltatni tud – ruhák, idő, ötletek, képességek és akár egy kis pénz is. Fontos, hogy ne várjunk el semmit cserébe és ne számí­tsunk viszonzásra, hiszen ez önmagatoknak a külvilágban való keresését jelenti. Alapvetően fontos az, hogy megértsétek, hogy amikor adtok, akkor nem a saját, korlátozott készletetekből teszitek ezt, hanem egy Határtalan Forrásból adjátok – minél több dolog áramlik kifelé, annál több dolog tud befelé áramlani. Ezeken a ráeszméléseken és tetteken keresztül a bőség áramlása kezdetét veheti.

Mivel az, amit látunk, hallunk, í­zlelünk, érintünk és megszagolunk az a spirituális valóság egy harmadik dimenziós érzete, értsétek meg, hogy minden ügy és interakció az emberek között valójában a szeretet (szolgálat vagy termék) és a hála (az ennek fejében való fizetés) áramlása.

Sokan – mit sem sejtve – az által gátolják a jóléti energiájukat, hogy olyan hiedelmekhez ragaszkodtak, melyek megmondják, hogy a pénzügyi bőségnek hogyan kell megjelennie – azt hiszik, hogy csupán beruházásokból, szülőktől, foglalkoztatásból, árusí­tásból, stb. jöhet. Az Isteni Tudatosságnak nincsenek határai és – ha lehetővé teszitek, – olyan módokon nyilvánulhat meg, melyre korábban nem is gondoltatok. Ami a bevétellel kapcsolatos általános közegetek volt, teljesen megváltozhat…tegyétek lehetővé, hogy í­gy legyen, mert különben meggátoljátok azt. Egy új pénzügyi rendszer áll előkészí­tés alatt mindannyiótok számára, de ez nem azt jelenti, hogy csak ültök hátratett kézzel és nem csináltok semmit, mert ez szintén önmagatok jó oldalának külső keresését mutatná. Mindenkinek, aki szí­vből jövően keresi a spirituális tudatosságot, annak a bőséggel kapcsolatos mélyebb igazságokra kell ráébrednie vagy a hiányosság és korlátozások által teremtett életét kell tovább élnie.

A bőség és az ellátmány nem csupán pénzügyi dolgokra utal. Amikor felfedezitek, hogy minden szükséglet az í‰N és az í‰N VAGYOK esszenciájában ölt testet, akkor az elme ezt a tudatosságot a külső környezetben úgy értelmezi, mint ami számomra a teljességet fejezi ki, de amely talán a szomszédom számára nem jelent teljességet. Az elme mind általánosságban, mind személyesen manifesztál külső tapasztalatokat a tudatosságból – az általános világi és személyes tudatosságból. Egy olyan tudatosság, melyet a dualitás és elkülönülés hiedelmei töltenek meg, dualitással és elkülönüléssel kapcsolatos tapasztalatokat alkot. Ennek felfedezése spirituális fejlődésre vall.

A valódi esszenciátok teljes – í–n-fenntartó és í–n-ellátó. Kezdjétek el azt a szokást, hogy hálát áramoltattok minden egyes pillanatban; hálát az általatok birtokolt dolgokért annak tudatában, hogy azért VAN NEKEM, mert í‰N VAGYOK. Nézzetek a körülöttetek lévő világra! A fákra – áramoltassatok hálát feléjük és értük – a szépségükért és a szolgálatukért! Nézzetek rá a háziállataitokra és érezzetek hálát a társaságukért, szeretetükért és ártatlan hűségükért. íramoltassatok hálaérzetet a barátaitok felé, a családotok felé és még az „ellenségeitek” felé is, mert szeretetet, tapasztalatokat és még nehéz leckéket is nyújtanak nektek. Ahelyett, hogy azt mondanátok: „Nincs.” kezdjétek el inkább azt mondani, hogy „Köszönöm!” Tegyétek ezt mindenért, amit megtapasztaltok – és ezt úgy értsétek, hogy semmi sem véletlen és hogy – ha úgy döntötök, akkor – minden egy (előre)lépést jelenthet a fejlődésetekben!

Mint a Forrás megnyilvánulásai, teremtők voltatok, de nem tudtatok róla és í­gy tudatlanságból egy olyan világot teremtettetek, mely hiánnyal és korlátozásokkal van tele. Már készen álltok a felébredésre és már elkezdtetek ráeszmélni arra, hogy kik vagytok valójában. Minden alkalommal, amikor azt mondjátok „Nincs nekem!”, tökéletesen megteremtitek azt [amit mondotok], ezért „őrként” álljatok „az elmétek kapujában” minden egyes gondatlan szavatok vagy gondolatotok miatt.

A két legnagyobb nehézség az emberiség számára a változás és fejlődés ezen erőteljes időszakában a kapcsolatokra és a pénzre vonatkozó világi hiedelmeken túlra történő elmozdulás. Ez nem jelenti azt, hogy nem használjátok a józan észt a foglalkoztatással, üzlettel vagy a szükségletek megszerzésével kapcsolatos döntéseitekben, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy azt teszitek, melyet egy, az értelmezés magasabb szintjéről szükséges megtenni; nem éltek abban a felfogásban, hogy az egész valótok teljes [tökéletes].

Készen álltok, drágáink! Készen álltok!

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport.

Magyar nyelvű fordí­tás: Vénusz

Forrás:

Katt ide!

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
p febr 22 2013, 04:26
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Aktúrusziak / Az észlelés fókuszpontja 3. rész / 2012-12-28

Arktúrusziak / 2012. december 28.

Suzanne Lie közvetítése

Az észlelés fókuszpontja 3. rész


Tapasztaljátok meg észlelésetek legmagasabb fókuszpontját

Talán úgy hiszitek, hogy világotok ugyanaz maradt, mint volt, de nézzetek mélyen befelé és akkor felismeritek, hogy erőteljesen megváltoztatok. Miközben korábban néztetek befelé: figyelmeztetést [riadót] érzékeltétek, hogy óvatosak, sőt hallgatagok legyetek, most azt az üzenetet találjátok, hogy valami megváltozott. Még nem tudhatjátok, hogy mi ez a Valami. De biztonságérzetet ad, mint ahogyan korábban a figyelmeztetés [riadalom] érzése volt tapasztalható helyette.

Testetekben az adrenalin, mely sok okból kifolyólag áramlott ebben az életben és a legtöbb földi inkarnációtok során, most visszavonulót fúj. Ez miatt érzitek magatokat annyira fáradékonynak és valószínűleg idegesek vagytok és dühkitöréseitek is vannak minden belátható ok nélkül.

2012.12.22-én egy olyan világra ébredtetek, mely látszólag nem változott, de nem voltatok tudatában, hogy valóban mekkora győzelem volt a „SEMMI”. Nagy csaták mentek végbe, mentálisan és fizikailag is és sok élet elveszett a láthatatlan harcban, hogy a Földet az Én [ego] sötét szolgálatától megmentse.

Ezért egy változatlannak tűnő világban való ébredés, egy olyan valóság jele, ahol a Fény győzedelmeskedett és tudatotok [ebbe] a rezonanciában teljesedett ki! Emlékezzetek, a Felemelkedés nem egy bizonyos hely elhagyásával egyenlő, hogy egy másikra távozzunk. A Felemelkedés azt jelenti, hogy az észlelésetek fókuszpontját egy magasabb rezgésszintű valóságban horgonyozzátok le.

Világotok árnyoldalán még jelen van a sötétség, láthatatlan erők által táplálva. De ti Felemelkedtetek ezen valóság csápjai közül. Tudjátok, hogy ez az igazság, mert miközben a folyamatos riadót éreztétek lényetek legmélyén, most a belső biztonságot érzitek. A 1996. és 2003. közötti évek voltak a legsötétebbek Atlantisz bukása óta. Ezek az évek sötétebbek voltak, mint a világháborúitok, mert ebben az időszakban az egész bolygótok a teljes uralom és/vagy rombolás szélén állt. Ez a valóság még létezik, de egy sokkal kisebb frekvenciában [arányban]. Azonban kezdenek bezáródni az alacsonyabb „élet”-verziók a bolygón. A kozmikus tér területén, amiben a Föld most mozog, túl erőteljes a valóság azon frekvenciáknak. Ez az egyik oka, hogy létezésüknek vége szakad.

Kedves Felemelkedők, a tudatotok nyugodt és látszólag egyéni kiteljesedésének folyamata az oka, hogy a sötétségből kivezető szabadság győzelme a ti kezetekben van. A puszta tény, hogy olyan sok csoport nyitottan és nyilvánosan szerveződhetett, hogy közösen meditáljatok szeretetet küldve Gaia-nak, a bizonyíték arra, hogy bolygószintű tudatotok egy oktávval magasabb szintjére teljesedett ki.

Másodsorban fogalmuk sem volt [van] az embereknek a világotok állapotáról, mert a tömegtájékoztatást követik, ahelyett hogy az interneten vagy ÖNMAGUKBA nézve tájékozódnának.

Valóságotokban minden egyes nappal egyre több megmagyarázhatatlan változás jut a tudomásotokra. Ezek a változások nem azért történnek, mert a Föld változott meg, hanem mert a ti észlelési fókuszpontotokat a Föld számtalan valóságnak egy magasabb frekvenciájára emeltétek.

Harmadik dimenziós szokásaitok és hiedelmeitek feladása, hogy rajtatok kívül létezik életetek, a KULCS, hogy többdimenziós Lényetek egy magasabb frekvenciáján tartsátok meg észlelési fókuszpontotokat.

Harmadik dimenziós Énetek általában rajtatok kívül keresi, hogy hogyan működik életetek. „Be vannak fizetve a számláim? Szép a házam? Jó a munkám? Ezek mind olyan problémák, amik az illúzió alapjain nyugszanak, a rajtatok kívül található életre. Szerencsére kezditek felismerni (kezdtek emlékezni), hogy életetek igaz értékelése belülről történik.

Azok, akik az utolsó évtizedek extrém sötétségének létét figyelték, a külső világban kerestek vigaszt, mert amikor befelé fordultatok, hogy az életet kutassátok, csupán félelmet és sötétséget találtatok. Tehát gyakran a külvilágra koncentráltatok, jó munkahely, szép házak és sok játékszer, hogy eltereljétek a belső félelemről a figyelmet.

Ez a belső szorongás NEM az egyéni depressziótok vagy mentális betegség jele volt. Ez a szorongás a valós észlelése volt annak, ahogyan a világotok harcolt a LÉNYETEK-kel. De amikor tudatosan felismertétek, hogy belső érzéseitek egy olyan ijesztő igazságra vezethetők vissza, az ebből fakadó depressziótokat és gondjaitokat az eltökéltségetekkel lecsökkentettétek, hogy tovább folytathassátok utatokat.

Szeretnénk, ha tudnátok, hogy ti MOST az elutasítás fátylát levethetitek.

Belső, mélyről jövő vagy, hogy elveszítitek a munkahelyeteket vagy sem.

A mély belső szorongás egy valós reakció volt a titkos világra, ahol boldogok voltatok, hogy nem vagytok életben [inkarnálódva]. Ti, csodálatos Felemelkedőink nagyon jól végzitek a munka rátok eső részét.

Úgy csináltatok és/vagy azt hittétek, hogy az élet az, aminek látszik, miközben megpróbáltátok tudatotokat Lényetek magasabb kifejeződési formái felé tolni.

Gratulálunk, sikeresek voltatok. Nem csak a harmadik dimenzió valóságának szélén maradtatok, hanem belső tudatotokat többdimenziós Lényetek valós, magasabb dimenziós kifejeződései felé tágítjátok. Ezzel támogattátok Gaia-t, sokkal jobban, mint az elképzelhetitek.

Gaia testén belül [számotokra eddig] ismeretlen háborúk folytak. A Lemúriaiak ígéretesen rezegnek együtt az 5. dimenziós kifejezésformáikkal és belső városaik nagy Fényével képesek voltak kiegyenlíteni a sötétséget. Szerencsére a Sötétek legtöbbjét legyőzték. És a Föld is forog, ami javarészt a lakóinak köszönhető, akik megtartották Gaia magasabb tudatának a Fényét a legsötétebb éjszakáin keresztül.Döntésetek, hogy nem vagytok tudatában, hogy mi történt, jó taktika volt, hogy lecsökkentsétek szorongásotokat. De ezzel a depresszióval és szorongási tünetekkel kellett fizetnetek, melyek alaptalannak tűntek. Szeretnénk benneteket még egyszer emlékeztetni, hogy félelmeitek valóban reálisak voltak. Miközben Gaia a valóság magasabb frekvenciáiban mozog, ezek közül a tények közül még több fog napvilágot látni. Sok ember van még, akik az aktuális észlelelési fókuszpontjuk alatt rezegnek, akik inkább magukban kételkednek, mint hogy szembenézzenek az illúzióval, mely elegendő biztonságérzetet kölcsönöz, hogy tovább folytassák életüket [a régi kerékvágásban]. Ebből az okból kifolyólag sok magasabb rezgésszintű dolgot, mint a galaktikus segítséget, a NESARA-t, technológiákat és más előnyöket visszatartottak és nem hoztak nyilvánosságra az általános médiákban.

Közületek azok a Felemelkedők, akiknek szükségszerűen meg kellett ismerniük a keresett igazságot, a Földért vívott szörnyű harcot, most azzal a tudással jutalmazzák, hogy nem vagytok egyedül. Fokozatosan tudatában lesztek, hogy világotok egy hihetetlen átváltozás küszöbén áll. Mert megengedhettétek magatoknak, hogy megismerjétek a szörnyű igazságot, most megismerhetitek a dicsőséges megvalósítását, amit TI teljesítettetek. Sajnáljuk, hogy az igazságnak még egy olyan frekvencián kell maradnia, ahol csak azok ismernek rá, akik tudatukat arra a rezgésszintre hangolják rá. Megértjük, hogy már elegetek van a várakozásból. De emlékeztetünk benneteket, hogy NEM vártatok ölbe tett kézzel, hogy ti egyedül spontán egy Új Világba emelkedhessetek. Most felismerhetitek, hogy bátor harcosok voltatok, akiknek blokkolniuk kellett a belső igazság rejtett ellenségét, mert eltökéltségeteket szétzilálta volna és/vagy biztonságotokat veszélyeztette volna.

Ezért csupán annyi igazságot szívtatok magatokba, amennyit a számtalan hazugság és becsapás valóságában fel tudtatok dolgozni és mindennapjaitok során egyensúlyba hozhattatok. Most, miután a hétköznapi tudatotokat összekapcsoltátok a magasabb szintű Lényetekkel, elértétek az Egység-tudat biztonságát, mely összeköt benneteket más Felemelkedőkkel és Gaia-val. Ezért mondhatjuk azt, hogy nem szenvedtetek pszichoszomatikus betegségekben.

Ehelyett TI, bátor többdimenziós harcosaink, megpróbáltátok figyelmen kívül hagyni azt, amin nem tudtatok változtatni. Arra koncentráltatok, amit meg tudtatok változtatni, ami a földi testetek és Gaia földi teste volt. Gratulálunk Kedveseink, győztetek!

Azonban azt érezzük, hogy sokan azonnal fel akarnak ébredni, hogy az Új Földet a hálószoba ablakból láthassák. KÉRLEK, folyamatosan tartsátok fenn ezt a kívánságot, de ne csalódottsággal, hanem az Egység-tudatotokkal, hittel, elvárással, örömmel és feltétel nélküli szeretettel tápláljátok. Megtanuljátok elfogadni azt, amire a számtalan életidőszakotok alatt vártatok.

A türelmetlenség érthető, sőt normális, de nem hatékony a manifesztációs folyamatotokban [teremtésben]. Épp most bukkantatok elő a sötét barlangból, ahol az árnyékot véltétek valóságnak. Miközben felemelkedtek ebből a barlangból, még nem kalibrálódott az észlelési képességetek a fény frekvenciájához, ami fizikai szemetek számára még vakító.

Ezért érzékelitek azt a valóságot, amit megszoktatok. Ahogyan ragaszkodtatok lelki üdvötökhöz belülről reménykedve az elmúlt évek során, arra kérünk, hogy tartsátok meg ezt a reményt, miközben érzékelésetek újrahangolódik, hogy megtarthassa a táguló tudatállapot rezgésszintjét.

Megértjük, hogy sokan közületek nem tudják, hogy tudatotok kitágult az 5. dimenzióba. De ha rátaláltatok erre az üzenetre és be is tudjátok fogadni [igazságát], akkor láthatatlanul, de valóban átléptétek ezt a küszöböt.

Látjátok Kedvesek, TI vagytok az ÚJ Föld, mert kitágítottátok pompás tudatotokat az Egységbe, hogy az egész bolygót összefogjátok.

Tudjátok, mennyire szeretik Gaia-t galaktikus körökben? Ti vagytok MOST ebben a valóságban, amiért számtalan inkarnáción keresztül küzdöttetek és amire vártatok. Az észlelési fókuszpontotok folyamatosan rajtatok kívül van, a fizikai világra összpontosítva. Ezért nyissatok ablakot a földi testeteken és adjatok lehetőséget a legmagasabb Fénynek, hogy aktiválja belső érzékeléseteket. Így befelé láthattok, hogy megtalálhassátok az észlelésetek legmagasabb fókuszpontját. Ekkor kapcsoljátok össze magasztos szíveteket ezzel a tudattal és nyissátok ki Harmadik Szemeteket, hogy láthassátok az Új Földet, akik TI vagytok.

Ti érkeztetek meg most a valóságotok új fázisába. Ami megváltozott, az a belső kauzalitás [ok-okozat viszony], mely a valóságotokban fejti ki hatását.

Gaia a 4. dimenzió kauzális szintje felé mozog. Ezért a 3. dimenziós ok-okozat viszony egyre csökkenni fog, addig a pontig, amíg tudatállapototok azonnal manifesztálni [teremteni] fog, hogy valósággá váljon az, amit érzékelni akartok.

A legfontosabb, hogy a sötétség világosodik, és a Fény kiárad. Ez a kiáradás érezhetővé válik földi testetekben és a mindennapjaitok során is. Testetek minden egyes nappal egyre jobban és jobban megváltozik, és miközben ezt teszi, egyre több észlelés hozzáférhetővé válik. Miközben az ok-okozat közötti összefüggés egyre jobban beszűkül. Gondolataitok Fényként jelennek meg és az ellenállás áramlóvá és időtlenné válik.

Kiteljesedettebb észlelésetek eltolódik, melyet 100%-ban ti uraltok. Ezért nem történhet semmi, ami kívülről akadályozhatná ezt a folyamatot. Ezen felül a belsőtök lassan, de biztosan [stabilan] megváltozik. Fénytestetek minden nappal egyre erősebb lesz, ez miatt a harmadik dimenziós valósággal való interakció egyre zavaróbbá válik.

Felismeritek, hogyan kapcsolódik tudatotok a teremtésbe. A kimondott szavak egyre korlátozóvá válnak és arra vágytok, hogy feltétel nélküli szeretetben és békében éljetek. Sok összetevője van a látszólagos harmadik dimenziós világotoknak, melyet már áttolódott az ötödik dimenziós rezonanciába. Felismeritek életetek ezen területeit, mert együtt éreztek vele és /vagy mert a feltétel nélküli szeretet érzéseit teremtitek meg.

Ez a feltétel nélküli szeretet lehet nem rögtön olyan, mint az a szeretet, melyet mi Galaktikusok és Égiek a csoport-tudatunkból felétek áramoltatunk, de ez egy nem feltételekhez kötött szeretet.

Ha emlékeznétek rá, hogyan vezessen benneteket ez a feltétel nélküli szeretet, hogy átadjátok neki életetek minden problémáját, akkor védő auraként ölel körbe benneteket a feltétel nélküli szeretet frekvenciája.

Ez a védelmi aura lehetővé teszi számotokra, hogy nagyon bátrak legyetek. Így még jobban bíztok ÖNMAGATOKBAN. Nem könnyű a 3D-s védőpajzsotokat letenni, hogy egy másik helyzetbe kerüljetek. Már számtalan életet éltetek le támadó hozzáállással. Ezért nehéz számotokra teljességében uralni a többdimenziós erőtöket, hogy minden félelmeteket MINDEN helyzetben félretehessétek. Az egyik legnagyobb kihívásotok valóban az, hogy TUDJÁTOK, többdimenziós lények vagytok, mely a 3D problémákon kívül létezik [rezeg].

Többdimenziós LÉNYETEKET magasabb frekvenciaként, egy hangként, egy színként, egy rezgésként, egy energiaként élhetitek meg és/vagy magasabb intelligenciaként. Miközben megismeritek a veletek született képességeteket, könnyen megtaláljátok helyeteket ezekben a helyzetekben. Ez a védő frekvencia, ami „BENNETEKET körülölel”, felismer minden helyzetet, ami saját teremtésetekként érkezik életetekbe. Ha életetekben problémátok van, akkor ti teremettétek ezt a problémát, hogy tanulhassatok és/vagy emlékezzetek.

Tisztában vagyunk vele, hogy azok számára hűvösen hangzik

ez a magyarázat, akik még nem ébredtek valódi LÉNYÜKRE. Olyan valóságban élnek, ahol létezhet valami az ő „ellenőrzésükön kívül”. A kontroll át/elengedése nem okoz gondot a Felemelkedett Mester-Éneteknek, mivel a 3. dimenzió a rezgésszintetek alapvonala alatt helyezkedik el. Ha vízben vagytok és egy cápa jön, akkor pl. képesek vagytok megemelni a rezgésszinteteket és láthatatlanná váltok a cápa számára. Ezen felül a cápa fogai nem sebezhetnek meg benneteket, mert egyszerűen áthaladnak az aurátokon.

Sokan közületek olyan tapasztalatokra tesznek szert, amikor egy fél oktávval rezegtek magasabban a környezeteteknél. „Azon a helyen” és „azokkal az emberekkel” vagytok, de egyszerűen felette helyezkedtek el, mintha egy álmot figyelnétek. Más szavakkal, rezgésszintetek nem szinkron [nem egyezik meg] a fizikai világgal. Először nem fogják észrevenni ezt az emberek, mert éppen ott láttak titeket és azt hiszik, hogy még ott vagytok. Ez lesz igaz rátok is.

Először azt hihetitek, hogy még együtt rezonáltok a 3D-vel, de furán eltávolodva és „csak félig-meddig” jelen. Ne ítélkezzetek, ha ez megtörténik és próbáljatok meg erre összpontosítva „figyelni”. Bizonyosodjatok meg róla, hogy testetek biztonságban van és engedjétek, hogy fizikai érzékleteitek és figyelmetek lassan eltolódjanak.

Jobb, ha lassan tolódik át, mint gyorsan, különben a félelem megjelenhet tudatotokban, ha túl gyorsan történik, mert azt érezhetitek elveszítettétek a kontrollt. Próbáljátok meg tudatosan felismerni ezeket az élményeket. Maradjatok nyugodtak és lélegezzetek lassan, hosszú kilégzésekkel. Ha testetek veszélyben van, pl. autóvezetésnél vagy az utcán sétálva, húzzátok vissza figyelmeteket fizikai testetekhez és 3D-s életetekbe. Amikor megtanultatok [autót] vezetni, először a fékezést és a kormányzást kellett megtanulni, mielőtt teljes gázt adhattatok volna. Ez a szabály vonatkozik itt is. Először meg kell tanulnotok, hogyan lehet megállítani ezt az élményt, és hogy hogyan vezessétek testeteket és tudatotokat. Így szerzitek meg az uralmat a folyamtok felett, és sem a kétség, sem a félelem nem állíthat meg benneteket.

Megtanuljátok új módon élni életeteket. Ha rendszeresen meditáltok, akkor egy sokkal bizalmasabb viszonyt alakítotok ki Lényetek magasabb kifejezésmódjaival. Lényetek ezen kifejezésformái segíteni fognak, hogy emlékezzetek arra, amit már a legmagasabb szintű észlelési fókuszpontotokban tudtok. Vezetésetek nélkül azt hihetitek, hogy tanultok. A tanulás egy hosszadalmas folyamat, miközben az emlékezés egy azonnali tapasztalat lehet. Sokaknak lesz ilyen azonnali tapasztalatuk, de annyira kétkednek benne, hogy később el is felejtik, míg tovább nem haladnak a mesterré válásukban.

A kétség lesz a legnagyobb ellenségetek, mert félelemnek álcázva magát a Lényetekbe vetett hiányzó bizalmat testesíti meg. Ha érzitek a kétséget, küldjetek önmagatoknak feltétel nélküli szeretetet, feltétel nélküli megbocsátást és feltétel nélküli elfogadást. Nincs sürgetés, mert az idő megszűnik. Igen, világotok sok tekintetben ugyanaz marad, de valóban úgy is ÉRZITEK? Túléltétek a fizikai világot és még bőségben is élhettetek, ha hallgattatok magatokra és belső megérzésetekre, és e szerint cselekedtetek.

Megtartjátok ezt a „szerszámot” [gyakorlatot] és csiszoljátok vele tudásotokat. Miközben kapcsolatba léptek környezetetek magasabb frekvenciáival, megérzéseitek tovább finomodnak. Mindegy mennyit tanultok másoktól, legyetek mégis önmagatok saját és legjobb tanára. Megtanultátok és/vagy emlékeztetek hogyan kell járni. Gyakran elestetek, de tovább gyakoroltatok. Most futni tanultok meg, elesni, talán gyakrabban is. De mások társaságában vagytok, akik szintén ilyen apró lépéseket tesznek előre.

Fontos, hogy folyamatos vezetést és védelmet kapjatok Lényetek magasabb kifejezésmódjától. Kezdjétek napotokat az felsőbb Lényetekkel való kommunikációval, gyakran gondolkodjatok el felsőbb Lényetekről, olyan gyakran ahogy csak napotok megengedi. Gondoljatok felsőbb Lényetekre, amikor félálomban vagytok és amint felébredtek. Csak a harmadik dimenziós tudatotok gondolja azt, hogy mindent egyedül csináltok. Miközben tudatotok kiszélesedik a théta és delta hullámok frekvenciájára, szükségét érzitek, hogy egyesítsétek tudatotokat energetikailag Lényetek magasabb dimenziós kifejezésmódjaival.

Miközben növekedtek és értékelni tudjátok a magasabb tudatállapotokat, osszátok meg ezeket az élményeket másokkal és /vagy egy csoporttal. Erősebb kötődést éreztek majd a természettel, a növényekkel, az állatokkal, vizekkel és még az éggel is. Gaia-t egy bensőségesebb módon ismeritek meg, átérzitek, hogy az bolygó élettel teli és boldog, hogy veletek kommunikálhat.

Emlékeztek arra, hogy gyerekként, mennyire megfogott egy pók a hálójában vagy egy fán ülő madár? Visszatértek az ilyen típusú érdeklődéshez, mert visszatértek az Isteni gyermek ártatlanságához és tisztaságához. Az Isteni gyermek eme tisztasága és ártatlansága fogja meggyógyítani a 3. dimenzióban eltöltött hosszú tartózkodásotokból származó sebeiteket. Ezért egy gyermek szemein keresztül tekintve ismerjétek meg a kitáguló valóságot, hogy megleljétek MINDEN MOST- pillanatban a csodákat és a kalandokat.

Gratulálunk szeretett családjaink.

Isten hozott itthon, valódi LÉNYETEK.

Az Arktúrusziak.

Boldog Új Évet. Boldog Új Életet. Boldog Új Földet.

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

FORRÁS: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
p febr 22 2013, 04:28
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúrusziak - A nagy ciklus - 2013. január 8.

Suzanne Lie közvetítése

Mytre és az Anyahajó

Tanítások az arktúruszi Anyahajón

TÖBBDIMENZIÓS VALÓSÁGOK


BEVEZETÉS

–részlet–

A NAGY CIKLUS

A Forrás elhagyása és a hozzá való visszatérés

[Az Arktúrusziak Mytria-hoz és Mytre-hez beszélnek:]

Eonok óta az időn túl a tudatotok az EGYSÉG Forrásában volt található.

Ha a Forrás szeretné megismerni a sok világot és valóságot, akkor létrehoz egy Fényportált [átjárót-kaput], melyen keresztül összeolvad SAJÁT teremetéseivel. Ezek a Fényportálok (a formán belüli tudatok) minden valóságon belül a tudat legfelsőbb fejlettségi szintjei. Az otthonotokban [M&M-re utal], a Plejádok világában a legfelsőbb kifejeződési forma a humanoid [emberszerű] forma volt.

Sok plejádokbeli DNS-sel rendelkeznek az emberek is, ők is humanoid formában öltöttek testet. Mint az mindketten tudjátok, sok Forrás által használt forma létezik, mert a Fény portáljaiként működnek, mely által a Forrás saját teremtését megtapasztalhatja. Néhány példa a formában öntött Fényforrásnak: a humanoidok, rovarok, pókfélék és cetfélék [cetacean]. Léteznek az 5. dimenzió Fényportáljai [tudatai] és azon felül a Fény változtatható formái és/vagy tiszta, forma nélküli tudatai.

De, mi most a Fényportálok visszatéréséről beszélünk, ezért beszélnünk kell az Isteni Gyermek teremtéséről. Egy Isteni Gyermek egy humanoid lény, mely végül formát ölt magára, egy világ forrásában. Nem minden lénynek van neme. De koncentráljunk egy (emberi) Fényportál teremtésére, hogy az ablakká válhasson, amin keresztül a Forrás megtapasztalhat egy 3/4. dimenziós formát és nemet [a nemiséget].

Ha a Forrást a 12. dimenzióba mozgatják, hogy egy Fényportált teremtsen [nemzzen], akkor hívja a férfias erő első Fénysugarat, a nőies erő második Fénysugarát, a nem manifesztálódott [testetlen] esszenciáját, hogy egy lehetséges formában egyesítse őket. Miközben a férfi és női Fénysugarak a legfelsőbb fényfrekvenciában, a feltétel nélküli szeretetben egy harmadik sugárrá egyesülnek, a teremtő erők szeretetéből létrehozzák az Isteni Gyermeket.

Az teremtés első három sugara.

Első sugár ~ (férfias, Mennyei Atya) ~ A teremtés hatalma

Második sugár — (nőies, Mennyei Anya) — A végtelen bölcsesség

Harmadik sugár — (Isteni Gyermek , emberiség) —A feltétel nélküli szeretet

Az Első sugár férfias ereje a teremtés hatalmát használja, hogy létre hozza a feltétel nélküli szeretet mezőjét, melybe teremtésének magját küldi…

A Második sugár nőies ereje végtelen bölcsességét használja, hogy ebbe a mezőbe bejuttassa bölcsességét, hogy Mennyei gyermekének tudatában lehessen…

A Harmadik sugár, az Isteni Gyermek a feltétel nélküli szeretet mezőjéből jön létre, a Mennyei Atya és Mennyei Anya minden tulajdonságával…

Az első sugár a Forrás Isteni minőségének teremtői hatalmát fejezi ki.

A második sugár a Forrás Isteni minőségének végtelen bölcsességét fejezi ki.

A harmadik sugár a kreatív lehetőség és a végtelen bölcsesség összeolvadásából jön létre, a feltétel nélküli szeretet Isteni minősége által életre keltve.

Ezek az Isteni minőségek, a teremtés ereje, a végtelen bölcsesség és a feltétel nélküli szeretet, minden Isteni Gyermek magasztos szív ATMA-jában beágyazódott [Isteni szikra-ford. megj]. Amint az Isteni Gyermek megtanulta, hogyan használja az Isteni minőség 4-7. sugarát és megéli azt, megnyílik a magasztos szív és az Isteni Gyermek megkezdi visszatérését a Forráshoz.

Négy sugarat szükséges ismernie az Isteni Gyermeknek.

Negyedik sugár —aktiválja a tisztaság Isteni minőségét

Ötödik sugár – aktiválja az igazság Isteni minőségét

Hatodik sugár — aktiválja az invokáció Isteni minőségét

Hetedik sugár — aktiválja az átváltozás Isteni minőségét

A Fény ezen négy sugara a Forrás Isteni minőségeit képviseli, melyeket az Isteni gyermekek megörököltek. Ezekhez a tulajdonságokhoz való jog támogatja az Isteni Gyermeket, hogy formát öltve fejlődjön, és végül visszatérjen ~ hazatérjen ~ velük a Forráshoz.

A negyedik sugár az alapja a tudat kiszélesítésének.

Az ötödik sugár az alapja a tudat megismerésének.

A hatodik sugár az alapja az Egység tudatának.

A hetedik sugár az alapja a tudat átformálásának.

Ezen belső Fénysugarak minőségei aktiválják az emberiség belső Fényportálját, hogy az Isteni gyermek megoszthassa valóságát az EGYSÉGGEL. Ezen minőségek mindennapos használata, megvilágosítja az utat vissza a Forráshoz. Ha a minőségek a Forráshoz eljutnak és az alárendelt Forrás hasznosítja, visszatalál az ember az Isteni mivoltához, miközben folyamatosan tökéletesíti tudatát.

A minőségek használata az emberi életben

Amint a Fényportál/Isteni gyermek/ember emlékezik a negyediktől a hetedik sugárminőségekre és ezek mesterévé válik, akkor a vele született kreatív erőminőségeket, mint a bölcsességet és a feltétel nélküli szeretetet, ami a magasztos szívben beágyazódva megtalálható, elfogadja.

A negyedik sugár a tudat tökéletesítésének alapja.

A negyedik sugár hordozza a tisztaság Isteni minőségét és egy békés életvitelre összpontosít.

Ha ti, testet öltött Fényportálként és az Isteni Gyermek Forrásaként, a tisztaság Isteni minőségeként fogadjátok el önmagatokat, akkor a mindennapi életben is könnyebben leltek nyugalomra.

A tisztaság veletek született minősége egy „védőpajzs”, bármely sötétség ellen, mely a ti formátokba akar betolakodni. Ezen védőpajzs biztonságában megkezdhetitek tudatotok kitágítását, abban a tudatban, hogy a Forrás Isteni Gyermekei vagytok és a Fény kapui [Fényportálok].

Ez a tudás a veletek született tisztaság felé irányuló nagyobb bizalommá növi ki magát. Ez a bizalom segít nektek megtartani tudatotokat egy olyan szinten, amikor már semmi nem tereli el figyelmeteket arról, hogy a valódi tisztaság a ti lényetek és célotok. Ezen a módon a tisztaság elérésében, szándékotok és célotok arra irányul, ami szertettel teli és tiszta. Ez az írás a tudat növekedését segíti elő, mely az észleléseteket kihelyezi a háromdimenziós korlátok határain túl, az Isteni Lényetek magasabb kifejezésformáiba. Így ébresztitek fel Egyéni Tudatotokat.

Az ötödik sugár a tudat megismerésének alapja.

Az ötödik sugár hordozza az Isteni igazság minőségét és a gyógyításra, valamint a tudományra összpontosít.

Ha az igazság Isteni minőségével azonosultok, fejlesztitek tudatotokat és észleléseteket, a polarizált világotok számtalan illúzióján túl. Elkezdtek emlékezni a valódi többdimenziós LÉNYETEKRE, mely aktiválja magasabb szintű képességeiteket. Ezek a magasabb szintű képességek elvezetnek benneteket a valóságotokba, hogy megismerjétek teljesebb tudatotokat a magasabb észlelési szinten. Ez a megismerési folyamat aktiválja veletek született képességeteket, hogy a valóságot, melyben éltek jobbá tegyétek. Így szélesítitek tudatotokat egy Csoport-tudatba.

A kreatív kutatás aktiválásával többdimenziós LÉNYETEKRE emlékeztek, mely tudatosan vagy tudattalanul, elvezet a széles palettájú lehetőségek felé, hogy világotokat új tudományos módszerekkel kutathassátok és fedezhessétek fel. Ezen felül, miközben megismeritek tudatotokat, elkezditek megérezni a feltétel nélküli szeretet a magasabb kifejeződési formáitokban és észreveszitek, hogy ez a feltétel nélküli szeretet egy figyelemre méltó képességgel bír: minden életet meggyógyít. Hogy melyik utat választjátok, hogy vezessétek világotokat, az a ti döntésetek, mert rá kell lelnetek az igazságra.

A hatodik sugár az Egység tudatának alapja.

A hetedik sugár az invokáció minősége és a mindennapi élet mély tisztelettel való megélésére összpontosít.

Ha az invokáció Isteni minőségére koncentráltok, minden nap emlékeztek, ha nem óránként vagy pillanatról-pillanatra, hogy LÉNYETEK magasabb kifejeződési formájával kommunikáltok. Ezen az Egységen keresztül, ami összeköt LÉNYETEK magasabb kifejezési formáival, emlékeztek a mindennel összekötő Egységre. Így tudatotokban egységet kerestek embertársaitokkal, az emberiséggel és minden bolygószintű élettel. Ezen a módon teljesítitek ki tudatotokat Bolygószintű-tudattá.

A mindennel való Egység tudatotokat teljesebbé teszi és elmélyíti a saját többdimenziós LÉNYETEK megtapasztalását. Most azokra, akik [szellemi] vezetőiteknek tűntek, mint többdimenziós LÉNYETEK kifejezésmódjaiként ismertek rájuk. A folyamatosan növekvő Egység-tudatotok a magasabb dimenziós LÉNYETEKKEL kiszélesíti észlelési mezőtöket a valóság magasabb frekvenciáira. így válik belőletek egy inter-dimenzionális utazó. Ez az utazás pedig a Galaktikus és Égi LÉNYEITEK tagjaihoz vezetnek el. És tudatotokat a Galaktikus-tudat szintjére emeltétek.

A hetedik sugár a tudat átformálásának alapja.

A hetedik sugár az átváltozás minőségét hordozza és minden forma magasabb frekvenciás kifejeződésébe való átváltozására összpontosul.

Ha összehangolódtok a hetedik sugár átformáló minőségével, megkezditek a visszatérést a Forráshoz. Sok eonnyi idő volt szükséges ahhoz, hogy végül a 12. dimenzióból, a Forrás-tudatából a 10. és 11. dimenzióba, a Kozmikus-tudatba tolódjatok át, ezután a 8. és 10. dimenzióba az Univerzumi-tudatba, aztán a 7. dimenzió Felettes-lélek-tudatába, a 6. dimenzió Fény-tudatába (tudat, mint fény), az 5. dimenzió Bolygószintű és Galaktikus-tudatába és végül a 3/4. dimenzió Egyéni-tudatába. [ez maga a nagy ciklus - ford.megj.]

Az átformálás minőségére való teljes felébredés a fizikai formátok számra túl nehézkesnek bizonyul. Tudatotok egy rezonancia/frekvencia, ami túl magas, hogy egy sűrű formába kényszerítsék. Ezért az átformálódás tünetei egyre gyakrabban lépnek fel. Ez az átváltozási idő nagyon kellemetlen lehet, talán azt érzitek, „beleerőszakoltak” benneteket egy dobozba, mely túl kicsi számotokra.

Azonban harmadik dimenziós világotok ellenállásra épül.

Ellenállást éreztetek a Földdel szemben, minden lépéssel, de a ruhátok ellenállást is éreztétek bőrötökön. Tudtátok, hogy TI voltatok, mert elszakadtatok mindentől, ami NEM TI voltatok. Időtöket munkával töltöttétek, mert az ellenállást az idő hordozza magában. De most a munka gondolatára izgatottá váltok. Az individualitás nem szükséges, hogy kifejezzétek önmagatokat.

Miközben valóban ÉN-ként érkeztek az életbe, közben LÉNYETEK mindennel Egységben marad. Elegetek van az emberi tapasztalatokból és készen álltok, hogy hazatérjetek. Természetesen ez a visszatérés az időn túl lesz, mert visszatéréseteket az idő nélküli 5. dimenzióban kezditek meg. Ezen kívül, mivel az ötödik dimenzió tudat az Egységre összpontosul, így tudatotok Isteni kiegészüléseivel való egyesüléssel kezdődik visszatérésetek.

Értitek már a hosszú utat az Isteni kiegészülésekkel való egyesülésig? Ezen felül jobban felismeritek a teremtés férfias erejének összevegyülését az örökérvényű bölcsesség nőies erejével, ezt döntő Fénytestetek magasabb kifejeződési koncepciójánál.

Ha tudatotok az alacsonyabb frekvenica-terület humanoid formájának fogságában van, akkor tapasztalatitok, melyeket Fényportálként a Forrásnak küldötök, az illúzió miatt elhomályosodottak. Másrészt a Fénytestetek Fényportálja [tudata] illúzióktól mentes és észleli a Forrást, miközben a Forrás benneteket is észlel. Ezért egy kétirányú kapcsolatot alakíthattok ki vele.

Fordítva [magyarázva], miközben ötödik dimenziós Fénytesteteket viselitek, LÉNYETEK a Forrás teljes Egységének részeként érzékeli önmagát. Ezen felül tudatában vagytok, hogy LÉNYETEK milliónyi kifejezési formája létezik a számtalan valóság és dimenzión belül, mellyel a Forrás EGYSÉGÉBEN kapcsolatban álltok.Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
p febr 22 2013, 04:29
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúriai Csoport - 2013. január 13.

Marilyn Raffaele közvetítése


Drágáink! Azért jövünk ma hozzátok, hogy a reményről beszéljünk nektek! Az – a remény – nem arra a meggyőződésre van alapozva, hogy nekem nincs és remélem, hogy lesz! A remény abból a ráeszmélésből születik, hogy nekem már van, mivel én már vagyok. Aztán én képes vagyok mélységesen mozdulni abba a bizalomba és reménybe, hogy ez a tudatosság külsőleg is meg fog nyilvánulni, amint elkezdek élni, mozdulni és a lényemet bele teszem. A remény a kétségbeesés kifejeződése tud lenni és gyakran az is; egy olyan eszköz, mely valakit megóv a téves eszmékre alapozott hitrendszerben való evickéléstől. A remény egy olyan szó, melyet gyakran tévesen használnak a vallási tanítók, akik azt tanítják, hogy néhány ismeretlen isteni felfogásban az egész remény egy emberi szükséglet, miközben a valóságban nekik – a tanítóknak – nincsenek meg a szükséges válaszaik.

A remény egy megnyugvás abban a tudatosságban, hogy van egy terv, mivel én egy vagyok a Forrással; bízhatok abban, hogy minden a tervnek megfelelő mederben folyik. Ezt a tervet azért alkottam meg magamnak, hogy tanuljak és a spirituális kereső tapasztalataiban semmi káosz nem a káosz kedvéért van. Ez a felfogás arra szolgál, hogy az egyént a saját központjával kösse össze és lehetővé teszi minden igazságnak, hogy amint megvalósult, utána ki is nyilvánuljon.

Legyetek tudatában drágáink annak, hogy jelenleg minden gyorsan mozog új irányokba. Talán nem minden úgy történt pontosan, ahogyan gondoltátok, vagy amikor gondoltátok, hogy fog, de ez nem jelenti azt, hogy nem történik! Minden nap egyre több a felébredés és a Földön épülő erőteljes Fényhullámnak egyre többen részét képezik. A változások nagy része, melyet egy bizonyos napon látni akartatok, meg fog történni, egyszerűen csak nem olyan gyorsan, mint amilyen gyorsnak ti reméltétek. Minden egyes pillanatban változások történnek; minden egyes lélekkel, aki felébred és átlát a téves dolgokon és minden egyes drágasággal, aki spirituális segítségért kiált.

Amint az ébresztő Fényenergia hulláma tovább épül, látni fogjátok, hogy megszűntet sok olyan dolgot, melyeket ti normális életként fogadtatok el: a hiányt, a korlátokat, a betegséget, a háborút valamint a férfiasság és erősség túlsúlyát. Ne féljetek és ne pánikoljatok, mint ahogyan a hírforrásaitok ezt szeretnék tőletek! Amikor látjátok, hogy változás történik, vagy sokkoló leleplezések tudatosulnak bennetek, melyek olyan embereket, helyeket vagy eszméket érintenek, melyekben talán teljes mértékben hittetek, tudjátok azt, hogy ez csupán a Fény, mely beáramlik az árnyékba, hiszen minden sötétség csupán a fény hiánya. Amint egyszer a fényt felkapcsolják, az árnyék egyszerűen eltűnik. Hová megy? Kérdezzétek meg, drágáink! Hová megy a sötétség, amikor felkapcsolják a fényt? Ti már tudjátok, hogy a homály sosem létezik valójában; egyszerűen csak úgy tűnik, hogy van.

Ez a titka a harmadik dimenziónak; a legtöbb, amit megtapasztaltatok és elfogadtatok a normál élet részének a Földön az egyszerűen a tudatosság hiánya és a valóság egy félreértelmezése! Minden, amit láttok, hallotok, ízleltek, érintetek vagy szagoltok az az isteni valóság oldala, melyet egy harmadik dimenziós tudatosságon át értelmeztek. Engedjétek meg, hogy egy példát adjunk nektek! Az autó egy harmadik dimenziós, elme által alkotott értelmezése a mindenütt jelenvalóságnak – egy forma, melyet fel tudtok fogni és használni tudtok abban az anyagi világban, melyben jelenleg éltek.

Amint elkezdetek átlátni azon, hogy minden külső mögött az isteni valóság van, közelebb és közelebb kerültök ahhoz, hogy felfedezzétek, hogy minden, ami van, az a Forrás és annak megnyilvánulása. Az, ahogyan ezeket a megnyilvánulásokat értelmezitek, az függ a ti tudatossági állapototoktól – hogy az megvilágosodott vagy sem. Amikor láttok egy fát, akkor az anyagi részét látjátok a fának, nem a fényét, a szépségét és a tökéletességét ezen igaz esszenciának – nem az isteni elképzelést látjátok a fában!

Amikor egy gonoszat láttok mások között, ez azt mutatja, hogy a ti tudatosságotok még egy olyan meggyőződéssel foglalkozik, mely a dualitásban és az elkülönülésben van – azzal, hogy egyesek jók, mások rosszak. Igen, sokan vannak, akik az igazságot nem ismerve még úgy döntenek, hogy gonosz tetteket visznek végbe. Nem azt mondjuk, hogy ne vegyetek erről tudomást vagy, hogy valaha is mások lábtörlőjévé váljatok! Mi azt mondjuk, hogy mielőtt a világot, a kormányt vagy másokat okolnátok a saját problémáitok miatt, fedezzétek fel azt, hogy bármi, ami a tudatosságotokon belül igazságként jelen van, az fog megjelenni a tapasztalataitokban is! Az igaz esszenciátok miatt, teremtők vagytok – ne felejtsétek ezt el! Tegyetek meg bármilyen lépést, mely szükségeltetik egy jobb világért, de tegyétek ezt az igazságban való tudatossággal!

Minden, ami van, az isteni tudatosság és ebben az isteni tudatosságban testesül meg minden spirituális eszme; mindent az isteni törvények irányítanak! Ha az isteni tudatosságban lettek volna betegségek, azokat sosem lehetett volna meggyógyítani, mivel lett volna egy törvény is arra, mely életben tartja és fenntartja ezt. Ez az, ahogyan a mester, Jézus gyógyított! Az ő megvilágosodott tudatában nem volt betegség-tudat és azok, akik hozzá jöttek, beléptek az ő tudatosságába és „meggyógyultak” a külsőjüket tekintve.

Vizsgáljátok meg a hitrendszereteket, drágáink, hiszen felelősek vagytok a saját fejlődésetekért, a saját felemelkedési folyamatotokért! Minden segítség, melyre szükségetek van, elérhető, hiszen minden embernek vannak Vezetői, Tanítói ezen az oldalon, akik készek segíteni, de a döntés a tiétek arra vonatkozóan, hogy kihasználjátok-e ezt!

Engedjetek el minden olyan felfogást, mely még bennetek van azzal kapcsolatban, hogy a spirituális utazásnak hogyan kell megmutatkoznia vagy lelepleződnie és ne várjátok, ami talán jó lehet nektek; hogy jó legyen valaki másnak! Sok könyv és tanfolyam van, mely a spirituális fejlődésről szól; arról, hogy az hogyan néz ki, milyen érzések kapcsolódnak hozzá, stb. De ne hasonlítsátok össze magatokat másokkal és az ő tapasztalataikkal, kudarcérzéseikkel, ha az utatok sem ugyanaz! Hiszen mindannyian sok személyes utazást éltetek meg eltérő tapasztalatokkal teli életeitek során és így mindenkinek szüksége van személyes leckékre és tapasztalatokra, melyek ezt megvilágítják. Nincsenek kevésbé jó vagy sokkal jobb spirituális tapasztalatok, hiszen mindenki azt fogja megtapasztalni, ami a legjobb a fejlődése adott pontján.

Minden új igazság-tudat egy újabb fényszikrát ad egy változó, fejlődő világ energiájához és ez a ti reménységetek!

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
p febr 22 2013, 04:31
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúrusziak - Élet a multivalóságokban 1. rész - 2013. január 13.

Suzanne Lie közvetítése

ÉLET A MULTIVALÓSÁGOKBAN

1. RÉSZ


KEPIER BESZÉL: Üdv, Kepier vagyok. Mint azt talán tudjátok Mytre és én együtt voltunk az arktúruszi anyahajón, hogy az éjszakai látogatók segítségére legyünk a Felemelkedési folyamatukban. Mytre most Isteni kiegészítésével Mytriaval szolgál, és én az Arktúrusziakkal dolgozom közvetlenül az éterben, kicsivel a Felemelkedő Gaia folyamatosan növekvő alap-frekvenciája felett. Közvetlenül az emberi kifejeződési formámmal dolgozom, aki egy, a számtalan verzióval rendelkező Felemelkedő Föld 2013-as évében öltött testet. Azért beszélek veletek most, hogy egy rövid bevezetést adjak nektek a többszörös valóságokról/realitásokról.

A multivalóságokhoz tartoznak a párhuzamos valóságok, az alternatív valóságok és a többdimenziós valóságok. Egyes multivalóságok azonos kifejeződési frekvencián rezegnek és más valóságok különböző kifejeződési frekvenciákkal rezonálnak. Ezért a multivalóságokat, melyek minden harmadik/negyedik dimenziós frekvenciaköteggel együttrezonálnak, ezeket párhuzamos valóságoknak vagy alternatív realitásoknak nevezzük. Másrészt a realitásokat, melyek ugyanazt a tapasztalatot képviselik, különböző frekvenciaszinten, ezeket többdimenziós valóságnak nevezzük.

Mivel a Föld bolygó magasabb dimenzió felé tolódik át, ezért a párhuzamos/alternatív valóságaitok is különböző frekvenciákon fejezik ki a formát. Ezért a párhuzamos és alternatív realitások hasonló mintázatba olvadnak egymásba, mely az élet folyamatosan változó verziói. Adok nektek egy rövid leírást az egyes realitásfajtákról. Hogy ez könnyebben menjen, ebben az üzenetben az Alap-Vonal-Realitásokat tárgyaljuk meg.

Párhuzamos valóságok

Egy párhuzamos valóság mindig akkor keletkezik, ha egy fontos vagy-vagy döntést hoztok meg, mely magában hordozza a lehetőséget, hogy megváltoztassátok az életeteket. Ha pl. úgy döntötök, hogy egy bizonyos feladatot elhagytok, akkor létrejön egy párhuzamos valóság, melyben kitartottatok a feladat mellett. Észlelésetek elsődleges fókuszpontja – ahonnan én is beszélek HOZZÁTOK [közvetítőre utal]- nem tudhat semmit, erről a párhuzamos valóságról, de a többdimenziós lelketek igen.

Többdimenziós lelketek feljegyezte hosszú utazásotokat a Forrástól a formák világáig és szeretné minden egyes lehetséges opcióját megtapasztalni. Miközben tudatotok a veletek született többdimenziós gondolkodás által visszatér az ötödik dimenziós LÉNYETEK-hez, könnyedén képesek lesztek kiszámolni az Alap-Vonal-Valóságotokat, mely előtör, ha vagy-vagy döntéseket hoztok meg. Ezen a módon minden tapasztalatból optimálisan kivonhatjátok a tanultakat, megosztva párhuzamos valóságaitokat a Forrással.

Miközben Alap-Vonal-Valóságotok a fizikai világ, nem lesztek tudatában a ténynek, hogy minden létező valóság minden lehetséges verziója egy párhuzamos vagy alternatív valóságban kerül megtapasztalásra. Ezen kívül különbséget kell tenni a párhuzamos és az alternatív realitások között. A személyiségetek egy párhuzamos valóságban hasonlít az Alap-Vonal-Valóságotokbeli személyiségetekhez.

Másrészt az alternatív realitásokban alternatív módjait fedezitek fel személyiségeteknek hasonló helyzetekben, mint az Alap-Vonal-Valóságotokban. Ezért az alternatív realitások összehasonlíthatók az Alap-Vonal-Valóságokkal, de TI ugyanazt a helyzetet egy másik személyiség által tapasztaljátok meg. Így különböző személyiségjegyeket, sőt különböző Isteni minőségeket fedezhettek fel hasonló, de valamivel másabb helyzetekben.

Miközben elsődleges tudatotok a felső negyedik és alsó ötödik dimenzióba terjed ki, gyakran „átrezeghetnek” [összeolvadhatnak] párhuzamos és alternatív realitások az Alap-Vonal-Valóságotokba. Ezen a módon futnak össze a párhuzamos és az alternatív realitásaitok egó-énetek egy folyamatosan növekvő egységévé, mely egybeolvad a többdimenziós LÉNYETEKKEL.

Ha az észlelési fókuszpontotok valóban felemelkedik az ötödik vagy a- fölötti dimenzióba, akkor megszemlélhetitek minden párhuzamos és alternatív realitásban, harmadik/negyedik dimenziós Énjeiteket. Ebből következően képesek lesztek, a legtöbb információt és tanítást az alsóbb világok idejéből kinyerni. A magasabb dimenziós kifejeződési módotok szemszögéből képesek lesztek, LÉNYETEK nagyszámú manifesztációját ítélkezés nélkül szemlélni.

Az egyik oka, amiért nem vagytok tudatában a párhuzamos és alternatív valóságoknak, miközben 3D-s formátokat megtartjátok, hogy nagy a lehetősége az önbírálatnak. Önmagatok megítélése nagyon zavaróan hatna felemelkedési folyamatotokra. Így a legtöbb Felemelkedő úgy dönt, hogy azokat a realitásokat észleli, amiről azt gondolja, hogy használhatja és/vagy meggyógyíthatja őket.

Azért adom át nektek ezt az információt most, hogy egy mélyrehatóbb tudással rendelkezzetek a számtalan többszörös valóságaitokról. Így Mytre és Mytria utazását könnyebben tudjátok követni, miközben ők megtapasztalják az összetett realitásaikat. Megosztják veletek élményeiket, hogy könnyebben állíthassátok össze a képet a komplikált, polarizált realitásotok sok verziójáról.

A 3D-s szemellenzőtök most lekerül. Ha nem készítitek fel magatokat az valódi világra, akkor annyira lehengerelhet benneteket, hogy a Felemelkedéseteket leszűkíthetitek vagy megállíthatjátok. Ezen túl gyakran egyszerűbb mások élményeit megérteni, mint a sajátotokat. Mivel mások tapasztalatának példáján tanuljátok meg, az ő kihívásaik által, az együttérzést és a szeretetet, így szervesen részetekké válik, hogy a saját kihívásaitokkal szembenézve, szeretettel telibb és együttérzőbekké váljatok önmagatokkal szemben.

Talán Mytre és Mytria végre készen áll, hogy lezárják az előkészületeiket az összekapcsolódáshoz, az egyesüléshez…

MYTRE BESZÉL: Mytria és én „felkészültünk” az összeolvadásunkra, miközben szorosabbra vonjuk az elménk, a szívünk és a testünk kommunikációját. Többet voltunk egymástól külön, mint együtt, de a közösen eltöltött idő mindkettőnk életét a Felemelkedés ösvényére irányította. Mindig szerettük egymást és minden alkalommal, amikor összeolvadtunk, a testünket is egyre nagyobb egységnek éreztük. Volt egy olyan tapasztalatunk is, amit egyikünk sem érzett előtte soha.

Úgy tűnt alszunk, de együtt „ébredtünk” egy világban, melyet egyikünk sem élt meg valaha tudatosan. Először olyan érzés volt, mintha sűrű ködben lennénk, melyen kis részben átdereng a Fény, mely úgy tűnt csillámlik, mint egy ki– és bekapcsolódó villogás. Alig láttuk egymást, ezért megfogtuk egymás kezét, miközben a szikrázó ködben útnak indultunk.

Úgy tűnt van gravitáció és kemény a talaj a lábunk alatt. Azonban ez a gravitáció kisebb mértékű volt, amit mi korábban megszoktunk, még az anyahajóénál is kisebb volt az erőssége. Így mentünk/lebegtünk a láthatatlan világban. Végül felismertük, hogy a valóságok között vagyunk és össze kellett kapcsolnunk szívünk elméjét, hogy összpontosíthassunk egy formával rendelkező valóság létrehozásában és/vagy megtalálásában.

Végül arra a következtetésre jutottunk, hogy egyfajta membránban vagyunk, mely a különböző frekvenciával rendelkező valóságok között áramlott. És aztán villanásszerűen mindketten felismertük, hogy az Akasha-FeljegyzésekBEN vagyunk. Az Akasha-Krónika egy élő membrán, melyek a valóság különböző frekvenciái között rezegnek. Minden egyes Akasha-Feljegyzés, minden egyes tapasztalat és érzés molekuláris mintáját tárolja, melyek egy oktávval lejjebb rezegnek és ágyazódnak be, az Akasha-membránok és az Akasha-Feljegyzések között.

Egyikünk sem olvasott előtte tudatosan az Akasha-Krónikában, de észrevettük, hogy ezt most megtehetnénk, hogy kiigazodjunk. Még egyszer összekapcsoltuk tudatunkat, hogy képességeinket felerősítsük. Mytria a Nagy [Mennyei] Anyával dolgozott és felvette a kapcsolatot minden többdimenziós érzelmeivel és érzeteivel, és én erősen kiterjesztettem a többdimenziós gondolkodásmódomat és az erőt a szándékos gondolatokhoz. Együtt sokkal többek lehettünk, mint egyedül voltunk.

Egymás szemébe néztünk, lábujj a lábujjhoz, szív a szívhez és fej a fejhez, egységgé kapcsoltuk össze tudatunkat. Egy szeretetteljes jó érzéssel átadtam magam az ő képességeinek „áttöltéséhez”, ahogyan ő is „felvette” az általam küldött képességeimet. Ez a membrán-valóság nem rendelkezett az idő minőségével, hogy meddig maradtunk így összeolvadva, nem tudtuk megbecsülni. De a kölcsönös [energia]csere révén, megosztottunk egymással minden egymástól elkülönülten átélt tapasztalatot.

Hirtelen kipattantak a szemeink és egymás szemébe néztünk, ez olyan érzés volt, mintha SOHA nem váltunk volna el egymástól. Nehéz ezt a belsőmben érzékelhető eltolódást szavakba önteni. Úgy tudnám leírni, mintha tökéletesítettek volna. A folyamatosan jelenlévő vágyódás érzését, amitől szenvedtem, mióta elhagytam Mytria-t és megérkeztem az anyahajóra, felváltotta a biztonság és egység nyugodt érzése. Mytria azt mondta nekem, hogy ugyanezt érezte.

Más szívvel álltunk ott, míg nem láttuk, hogy a köd felszáll. Láthatóvá vált, amint a finom ragyogó világító részecskék változó energiamintázatokká kapcsolódtak. Gondolataink teljes egységében egyszerre nyújtottuk ki a kezünket és megérintettük a hozzánk legközelebb lévő mintázatokat. Azonnal a régi Földre, Atlantisz bukása előtti sok ezer évvel ezelőtti időbe kerültünk és láttuk az első Plejádi kolóniáinkat.

Éppen Lyra-ból, az otthoni világunkból érkeztünk, kalandokat keresve. Társadalmunk kicsiben kezdete, de néhány generáció után megsokszorosodott. Több ezer éven keresztül boldogan és békességben éltünk… Azonban a könnyed élet kialakította és támogatta azok kreativitását, akiknek szíve a hatalom után vágyott, akik mások ellenőrzésére törekedtek, hogy mások felett hatalmat gyakoroljanak.

Soha nem tudtuk, hogy az idő lassú növekedése lehetővé tette a szabadságot, hogy bensőnket kutassuk, amit a Földön találtunk. Tehát nem sejtettük, hogy közülünk egyeseknek olyan szükségleteik vannak, hogy mások fölé helyezzék magukat és hogy irányítsák őket. Kezdetben a „többiek”, akik felett uralkodtak, nem humanoidok [emberszerűek] voltak. Így az állatokat, növényeket és a bolygó testét bántalmazták, megbánás tanúsítása nélkül. Végül a „kevesek” kiterjesztették uralmukat, hogy a saját fajtársaikat is elnyomják és ártsanak nekik.

Konfliktus keletkezett a két különböző kifejeződési mód között, melyek gyorsan harcokká, végül háborúvá nőtte ki magát. Az erőszak kicsúcsosodott, egészen addig a pontig, amíg a Föld bolygó testében keletkezett károk olyan pusztítóak voltak, hogy el kellett hagynunk a paradicsomot, amit háborús övezetté alakítottunk át. A béke, amit új otthonunkon kerestünk, a ’kevesek’ és a ’sokak’ által egyaránt megsérült, akik addig éltek az elutasításban, amíg már túl késő volt. Víziónk lezárult, amikor szomorúan vártunk, hogy megsebzett társadalmunk tagjai újra űrhajóinkra léptek, hogy egy újabb otthont keressen maguknak.

Abban a tudatban tértünk vissza a ködbe/membránba, hogy megtudtuk miért kellett annyit szenvednünk a galaktikus háborúban – a társadalom Lényének szolgálatában és más világok szolgálatával. Magunkra mindig áldozatként tekintettünk, de saját társadalmunk volt az, mely elindította a karmikus ciklust „energia be, energia vissza”.

Ekkor megértettük, hogy mi a Föld bolygó Akasha-FeljegyzéseiBEN voltunk, és sejtettük, hogy addig kell ott maradnunk, amíg nem informálódunk teljesen a Föld VALÓDI történelméről. Ezért az utunkat az első Földre szállásunkkal folytattuk. Igen, újra a Földre érkeztünk, hogy hasonló hibákat kövesünk el. Megint elhagytuk a Földet, hogy Gaia világotokat helyrehozhassa. Ez az oka, amiért most a Plejádokbeliek annyira odaadóan Gaia-nak szentelik magukat.

Végül a Föld Akasha-Feljegyzéseiben találtuk magunkat körülbelül 2013-ban, a valósági-idővonalban, amit szeretnénk meglátogatni. Azonban világossá vált számunkra, hogy mielőtt lezárul tanulmányunk, szükséges ennek az idővonalnak a számtalan párhuzamos és alternatív valóságát megvizsgálnunk. Ezeket az információkat legfrissebb adatok szintjére kellett hoznunk, mivel a Felemelkedő embereket kell tájékoztatnunk a valódi történelmükről.

Sokan, akik a „sötétek” voltak egy valóságban, azok egy alternatív realitásban a „megmentők”. Ahhoz hogy egy harmadik/negyedik dimenziós realitást az ötödik dimenzióba és a fölé változtassunk át, szükséges, hogy a valóság-idővonalak EGGYÉ olvadjanak. Ezért szükséges a különböző realitások polarizált kifejezésmódjainak és alternatív lehetőségeinek az egységgé való összeolvasztása.

Amint összevegyülnek ezek a harmadik/negyedik dimenziós polaritások és realitások, akkor Gaia és lakói is könnyebben összevegyülhetnek a többdimenziós valóságok magasabb teremtéseivel, döntéseivel és kifejezésmódjaival. A Felemelkedők, humanoidok [emberszerűek] és nem humanoidok, akiket meglátogatunk, azok ennek az ÖSSZEOLVADÁSI-akciónak az úttörői.

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
p febr 22 2013, 04:32
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúriai Csoport - 2013. január 27.

Marilyn Raffaele közvetítése


Üdvözlet, drágáink! A változás és a félelem ezen időszakában szólunk hozzátok, mivel sokan még mindig kitartanak a félelmek mellett, melyek cserébe helytelen döntések meghozatalára kényszerítik őket. Ez nem kritika, hanem a világ tudatállapotának egyszerű megfigyelése. Tökéletesen érthető, hogy félelmet éltek át, mivel mindannyiótok körül megtalálhatók a háború, a halál és az erőszak jelei. Azonban ezek a külsőségek nagyobb mélységekbe vihetnének benneteket, ha úgy döntenétek.

Használjátok ezeket az időket arra, hogy átértékelitek a hitrendszereiteket. Kérdezzétek meg magatoktól: „Mi az, amit hiszek? Mit szeretnék az életemben megteremteni? Mi az, amihez még ragaszkodom, holott tudom róla, hogy nem az igazság?” Ha szeretnétek megváltoztatni annak a megjelenését, mely nem a legfényesebb dolog az életetekben és a világotokban, akkor ezeken a kérdéseken komolyan el kell gondolkodnotok. Túl sokan egyszerűen csak ülnek és várják, hogy mások megváltoztassák a külső dolgokat. Az anyagi világ (amit láttok, hallotok, ízleltek, érintetek és szagoltok) a spirituális világ megjelenése, ami viszont a világotokban lévők tudatállapota által értelmezett módon jelenik meg. Amiben valaki egy csodálatos élő erdőt lát, abban más csupán az annak kivágásából származó pénzt látja.

Amikor ezt megértitek, akkor meg fogjátok érteni az óriási reménységet is, mely az Egyesült Államok alkotmányában ölt testet. Ezt a dokumentumot megvilágosodott lelkek hozták létre, akiket a mi oldalunkon lévők vezettek, mivel a világ készen állt arra, hogy egy új tudatosság, egy új életmód és egy újabb és magasabb életfelfogás kerüljön bevezetésre. Mindazonáltal, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy annak nagy része alacsonyabban fejlett tudatossági állapotok által került és kerül még ma is értelmezésre, mely eredményeképpen gyakran tévesen használják és félreértelmezik.

Legyetek tudatában drágáink annak, hogy azért vagytok itt, hogy tanuljatok, növekedjetek és fejlődjetek és nem csupán azért, hogy jól érezzétek magatokat és örvendezzetek. Az öröm egy fontos része az életnek, mivel ez rezeg legközelebb a magasabb dimenziók energiájához, de csupán az élvezetért és a kielégülésért élni a Földön, az nem öröm.

Az a téma, melyet arra választottunk, hogy ma megbeszéljünk veletek, az a harag, hiszen a harag meghatározó energiává vált sok személy, ország és társadalom között. A harag a harmadik dimenzióbeli dualitás és elszigetelődés meggyőződéséből származik. Sok olyan alkalom van, amikor valakinek valóban szüksége van felemelnie a hangját, kijelenteni a maga igazságát és cselekedni, de mi az általánosan támadó haragról beszélünk most, amely jelenleg az egész Földet elönti. Erről a témáról ritkán beszélnek csatornákon keresztül, de úgy gondoljuk, hogy a haragot megfelelően kell értelmezni annak érdekében, hogy a spirituális tanuló annak negatív megjelenési formáján túl tudjon haladni.

A harag energiája sokakat eseményekhez, tapasztalatokhoz és a múltból való emberekhez kötve tart és ezeket szükséges elengedni, ha valaki spirituálisan fejlődni szeretne. A harag energiája energiaköteleket tud kialakítani, melyek emberekhez, helyekhez és olyan eseményekhez köthetnek, amik életről-életre változatlanok. Ezeket tudatosan kell elmozdítani, melyet akár akarattal, akár vizualizációval vagy akár egy spirituálisan fejlett energiamunkás segítségével is meg lehet tenni. Úgy tudhatjátok meg, hogy van-e energiaköteléketek valakihez vagy valamihez, hogy amikor rágondoltok, akkor negatív vagy akár pozitív reakciót tapasztaltok velük kapcsolatban. Az energiakötelékek sokkal erősebben kötnek valakihez vagy valamihez.

A harag a háború fűtőanyaga és gyakran tart egész országokat is a múlthoz kötve – generációkat generációk után. Ez egy elavult energia, mely működése során embereket és kormányokat tart vissza a továbblépéstől. A harag csoportok, személyek, országok, eszmék és olyan dolgok félreértelmezéséből ered, melyek nem illenek egyesek személyes elképzelései közé. Áthat sok szervezett vallást, mely csupán arra szolgál, hogy elválasszon embereket abban az időben, mely a nagy felébredés ideje is lehetne.

Nem azt mondjuk, hogy soha ne beszéljetek a saját igazságotokról, vagy hogy mindenkivel egyet kell értenetek, hanem azt mondjuk, hogy eljött az ideje, hogy a világ párbeszédet kezdeményezzen és megértse mások nézőpontjait ahelyett, hogy az erőszak vagy egy merev ellenszegülés legyen a megoldás.

Még sok olyan ország van, amely haragot tart és neheztel más országokra a múltbeli események miatt. Ők a gyermekeiket arra tanítják, hogy gyűlöljenek és elavult, befejezett energiát hordozzanak az egyik generációtól a másikig. Ez az, ami visszatartja az embereket és az országokat a fejlődéstől és visszafogja az új föld eljövetelét, amit kerestek, drágáink, mivel annak az új világnak a Fénye, melyre vágytok, nem tud megjelenni egy mindig megújuló, nehéz, sűrű energiatömbben.

Ez az üzenet nem arra van, hogy mindenkit arra ösztökéljen, hogy lábtörlő legyen, vagy hogy egyszerűen elutasítson helyzeteket, miközben azt mondja, hogy „Ó, nos, Isten minden, ez nem valódi!”, mivel ez valóban „emberi”. Mi egyszerűen átalakítjuk nektek a harag szövevényes energiáját, mivel ebben az időben nem vagytok tudatában annak, hogy ez megalapozza sok döntéseteket és elképzeléseteket.

Beszéljetek a saját igazatokról, tegyetek meg minden emberi lépést, mely szükséges ahhoz, hogy a dolgokat egy magasabb szintre emelje – hozzatok fényt azokba a dolgokba, melyeknek szükséges megváltozniuk, de tegyétek mindezt egy felébredt felfogású energiával és ne a harag energiájával! A harag energiája erővel és realitással tölti el a haragot.

Erőteljes szavak vagy tettek szükségeltetnek bizonyos körülmények között, de amikor azok a tudatosság energiáját hordozzák, akkor más rezgéssel vannak feltöltve, mint akkor, amikor a gyűlölet vagy harag energiájával tesztek meg dolgokat. A munkálkodás e módszere éhezik a harag energiája iránt, mely cserébe tanulságul szolgál, majd végül eltűnik, mivel ezt csupán a dualitás és elszigetelődés téves felfogása tartja életben.

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
p febr 22 2013, 04:33
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúrusziak - Élet a multivalóságban 2. rész / 2013. január

Suzanne Lie közvetítése

ÉLET A MULTIVALÓSÁGBAN

2. RÉSZ


MYTRE BESZÉL: Lassan feloszlott az Akasha-krónika felhője. Felmerült bennünk a kérdés, hogy ez egyfajta tisztázás-e, mert összegyűjtöttük a küldetésünkhöz szükséges információkat. Amikor megérintettük az utolsó energiamintákat, akkor a szép és érintetlen Föld bolygó fölött lebegve találtuk magunkat. Lezártuk a múltbeli történelemleckénket és készen álltunk a MOSTRA.

Azonban nem tűnt el a látomás, így átadtuk magunkat az élménynek. Engedjétek meg egy pillanatra, hogy elmagyarázzam, hogyan tudunk „olvasni” az Akasha-Krónikában. Megnyitottunk az Akasha-membrán energiamintáját. Mindig fogtuk egymás kezét és a szabad kezünkkel egyszerre érintettük meg a csillogó információs mintát. Ekkor azonnal egy jelenetben találtuk magunkat. Szemlélői voltunk a jelenetnek és/vagy képesek voltunk cselekedni is benne. Ez az élmény hasonló volt a holografikus programba való belépésre.

Amikor az új Földön találtuk magunkat, olyan örömet és feltétel nélküli szeretetet éreztünk, hogy alig bírtuk el. Ezért ügyeltünk a légzésünkre, hogy befogadhassuk a valóság magasabb frekvenciáit. Éppen akkor érkeztünk, amikor Gaia sok nehéz évet élt meg, a túlélés késhegyén táncolva. Akkor hirtelen, megtapasztaltuk a valódi LÉNYÉNEK örömteli lehengerlő mivoltát.

Ezzel a rövid élménnyel hirtelen „kiléptettek” minket az Akasha-valóságból és a holo-fedélzeten találtuk magunkat, ahol kedves Arktúruszi barátunk állt előttünk.

„Látom, hogy élveztétek küldetésetek végső célját.“ mondta az Arktúruszi egy olyan energiával, ami mosolynak tűnt. Tudom, ez egy újfajta módszer egy mosolyra, aminek energiamezője van, de mindennek van energiamezője – egy mosolyt is beleértve.

„Igen“, válaszolt az Arktúruszi a gondolataimra. „Mindennek van energiamezője. Azonban helyesebb úgy fogalmazni, hogy minden manifesztációnak [formának] van energiamezője, mivel a teremtést energia előzi meg. Kezdjük az oktatásunkat azzal, hogy mindegyikőtök a saját energiamezőjét érzékeli.

Az Arktúruszi bejelentésére reagálva elengedtük, egymás kezét Mytriaval, amit addig még fogtunk. Miközben ezt megtettük, azonnal érzékeltük, hogy eltolódnak energiamezőink. Tettünk néhány lépést egymástól, hogy mindkettőnk a saját energiamezőjére összpontosíthasson és azt vettük észre, hogy azonnal azt éreztük, mintha tényleg hiányozna valaki.

A régi gyász és vétkesség érzése akart ismét megtelepedni szívemben, és egyfajta elidegenedés kerített hatalmában. Ismételten alacsonyrendű dühvel kompenzáltam a veszteségemet, amiről korábban fogalmam sem volt, hogy rendelkezem ilyennel. Arra összpontosítottam, hogy megértsem mi ez az elrejtett düh és ekkor felismertem, hogy ez a félelem álarca volt. Harcosként szükséges volt a düh mögé rejteni a félelmet. Nem tudtam, hogy ezt a szokásomat a mindennapok során is megtartottam. Ezen felül az sem volt világos számomra, mekkora szorongást okozott az élet a mellettem álló kedvesem nélkül.

MYTRIA BESZÉL: Mytre azt akarta, hogy beszéljek a saját tapasztalataimról, akkor is, hogy azok lenyomatának tudatában volt. Nekem is el kellett rejtenem a dühömet, hogy Mytrét pont akkor szólították el mellőlem, amikor elkezdtem a lányunk nevelését. Olyan mélyen gyökerező kapcsolatunk volt az otthonunkkal a természetben és olyan hirtelen elvették tőlem, amikor annyira szükségem volt rá, ez mélyen megsebzett engem. Mindig azt hajtogattam magamban, hogy el kellett mennie. A saját szükségletemet felülírta a bolygó szükséglete. Ezért a valódi érzelmeimet el kellett fojtanom, ami egy láthatatlan falként vett körül.

Csak a lányunk volt képes áthatolni ezen a falon. Valóban ezen a falon belül élt, míg járni nem kezdett, ami hihetetlenül gyorsan bekövetkezett. Ezután csak pusztítást és szenvedést tudtam csak érezni. Minden gyász és szomorúság, Mytre elvesztése miatt, nem juthatott a felszínre, míg Alycia az aurámban volt. Szerencsére a szentély papnői, akiknél laktunk, nagyon szerették őt és sok időt töltöttek vele. Így a lányom mindig szeretetben és védelemben volt.

Tisztában vagyok vele, amikor azt hittem meggyógyítottam a gyászomat, csupán elfedtem azt és csak néhány embernek engedtem meg, hogy közelebb lépjen az érzelmeimhez. Teljesen egyedül voltam, mert nem adtam át magam az érzésnek, mennyire hiányzott Mytre. Amikor a természetben lévő otthonunkba visszatértem, az életem az Anya lényébe [bolygó lelkébe] húzódott és elkezdtem gyógyulni. Azonban csak Mytre, az Isteni kiegészülésem visszatérése, a kiteljesedés csodálatos érzése tudta sebemet meggyógyítani.

MYTRE BESZÉL TOVÁBB: Miközben Mytria mesélte történetét én is éreztem minden egyes elfojtott érzelmet, mint ahogyan a saját felelősségérzetemet is. Azonban utóbbit sikerült gyorsan feldolgoznom. Ez a gyors felépülés megajándékozott az önbizalommal, hogy minden érzésemet a tudatomba engedjem. Mytria feltétel nélküli szeretetének életembe való visszatérésével, visszatértek az emlékeim, hogy saját magamat is mennyire szerettem feltétel nélkül. A gondolataimat félbeszakította az Aktúruszi amikor azt mondta:

„Most, hogy érzékeltétek saját energiáitokat, amikor elválasztva voltatok egymástól, engedjétek meg az aurátoknak, hogy kiterjedjen, míg össze nem találkoznak és nem folynak egymásba.”

Mytria és én újra közelebb léptünk egymáshoz és felvettük a fejet a fejhez, szívet a szívhez és lábujjat a lábujjhoz pózt. Azonnal éreztük a feltétel nélküli szeretet összekapcsoló mezőjét, amit egymás iránt éreztünk. Mindketten beleolvadtunk az érzésbe, úgy hogy az energiamező messze kiterjedt a holo-fedélzet határain túl. Így az időn kívül helyeztük magunkat, amikor az Arktúruszi belépett az energiamezőnkbe.

„A közös energia mély szeretetében azt kérném, hogy mindegyikőtök egy párhuzamos valóság emlékeibe merülne,” mondta telepátia útján az Arktúruszi.

Ezután finoman megérintette az Arktúruszi a Harmadik Szememet. Azonnal elsodródtam egy párhuzamos valóságba, amiben azt a döntést hoztam meg, hogy elhagyom Mytriát és a Plejádi Kolónia védelmezőjeként visszatérek kötelességemhez. Ezért ebben a valóságban Mytria és én csak futólag ismertük egymást.

Azért döntöttem Mytria elhagyása mellett, mert nem engedhettem meg magamnak, hogy kövessem ösztönömet és szeressem őt. Ehelyett a kötelesség hívószavának tettem eleget. Idővel valóban elfeledtem Mytriaval való találkozásomat az Anya ölében [a bolygóért vívott harcra utal]. Tényleg elfelejtettem minden szépséget és szeretetet, a kötelességet és a bizonyítási vágyat követve. Egy gondolattal tovább ugrottam a jövőben, ahol admirális voltam.

Ez az élet nem olyan idővonalon helyezkedett el, ami felkészített volna minket a Felemelkedésre. Nem az történt, hogy a bolygó az én döntésem miatt nem emelkedett fel, hanem mert elhagytam a realitások fő sodrását, ami a Felemelkedés irányába áramlott. Ez a párhuzamos valóság ága azért jött létre, mert elhagytam a szeretetet. Ezért nem olyan valóság volt, ami a Felemelkedésbe torkollott. Így harcot harcra halmoztam. Az egyedüli, ami változott, az a katonai rangom volt.

Ugyanaz az ember voltam, mint korábban fiatal koromban. Csupán nagyobb volt a felelősségem és nagyobbak voltak a problémák. Eszköznek éreztem magam, nem személynek. Volt sok párkapcsolatom, de egyik sem tartott sokáig. Befolyásos és sikeres voltam, de tökéletesen egyedül, nélkülözve minden szeretetet.

Az Arktúruszi megérintette ismét a homlokomat és kinyitottam a szemem. Ránéztem Mytriára és láttam, hogy sír. Ő is ott volt velem és érzékelte az éltemet őnélküle. Szorosan átkaroltam, hogy alig kaptunk levegőt. És ekkor a nagy harcos énem elkezdett sírni, mint egy kisbaba, miközben Mytria karjában tartott és vigasztalt. Végül magamhoz tértem, pislogtam egyet-kettőt és újjászülettem.

Szó nélkül megérintette az Arktúruszi Mytriát a Harmadik Szeménél és ő mély transzba esett.

MYTRIA BESZÉL: Amikor az Arktúruszi megérintette a Harmadik Szememet, egy olyan párhuzamos valóságba villantam, ahol nem hagyott el Mytre, hogy katonai kötelességének eleget tegyen. Éppen a természetben fekvő otthonukból érkeztünk meg a faluba, amikor elkezdődtek a szülési fájdalmak. Tudtam, hogy követni fogja parancsnokát, de kérleltem, hogy maradjon mellettem, legalább addig, amíg világra nem jön a kisbaba.

Végül, sok elsírt könny után, eljött velem a szentélybe és a gyermekünk születéséig velem együtt maradt. De lélekben nem volt teljesen jelen. Amikor megszületett a kisbaba, akkor is úgy tűnt mással van elfoglalva és kissé dühös. Tudtam, hogy nincs velem. Én csak egy szorongó asszony voltam, aki az első gyermekét szülte meg. Ő azért volt bosszús, mert megengedte nekem, hogy meggyőzhessem, hogy adja fel a kötelességét.

Ezt az energiamezőt tartotta fenn egész idő alatt, míg együtt voltunk, míg Alycia járni nem kezdett. Ekkor már nem tudtam visszatartani, hogy ne kövesse felelősségérzetét és őszintén szólva elegem volt, hogy mindig szeretetteljes legyek. Feltartóztattam és minden trükköt bevetettem, hogy magamnál tartsam. Soha nem tértünk már vissza a mély intimitásunkhoz. Nem fogadtam el a lelkét és ő már nem bízott bennem.

Kimaradozott éjszakáról, más nők után járt. Amikor adódott egy másik lehetőség, hogy harcba induljon, akkor örült neki. Így elengedtem. Időközben a társadalmunk is szétesett. Az Artúrusziaktól kapott átmeneti energiamező kezdet szétesni. Azért hozták létre az Arktúrusziak ezt a mezőt, hogy megvédjen minket a ’Dracon’-októl, míg az 5 dimenzióba nem tudtunk váltani.

Mivel önző és félelmen alapuló döntést hoztam, egy olyan párhuzamos világot teremtettem, ahol az önzés és a félelem uralkodott a világunkban. Tudtam, hogy mindannyian odaveszünk, vagy még rosszabb történik. Nem volt semmi, amit tehettem volna. Úgy döntöttem, olyan gyenge leszek, hogy nem tudok visszatérni Lényemhez és ezzel a gyengeséggel egyedül maradtam.

Amikor az Arktúruszi újra megérintette a homlokomat, összeomlottam, túl gyenge voltam, hogy megálljak a lábamon. Mytre segített fel és kezeit az arcomra tette, belenézett a szemembe, miközben azt mondta:

„Ez nem te vagy. Ez egy olyan valóság, amikor elhagytad Önmagad. A mostani életben nem ezt az életet választottad. Ehelyett egy hihetetlenül erős és hatalmas egyéniség maradtál, aki első találkozásunkkor is voltál. Azóta, Kedvesem, egy bátor fiatal nőből a Szent Tűz Főpapnőjévé váltál. Megtiszteltetés, hogy a partnered lehetek.”

Nem akartam sírni. Mytrén keresztül éreztem, kivé is váltam valójában. Szemein keresztül láttam a bátorságot és az odaadást, amit korábban soha nem fedeztem fel Önmagamban.

AZ ARKTÚRUSZI BESZÉL: Láttátok mindketten, hogyan jön létre egy párhuzamos valóság, ha vagy-vagy döntéseket hoztok, elhagyni vagy maradni [a ti esetetekben]? Az imént látott párhuzamos valóságokban, más döntéseket hoztatok, mint ebben az életben, mely egy valamivel másabb idővonalra helyezett. Az emberek is választhatnak idővonalat, mely egy boldogabb és elégedettebb párhuzamos élet felé mozgatja őket.

Egy fának sok ága van. Egyes ágak elég erősek, hogy túléljenek egy vihart, míg más ágak lehullnak. Lelketek sok párhuzamos világot teremt és választ, hogy megtapasztalhassa az élmények sokszínűségét. Minden párhuzamos valóság akkor jön létre, ha megváltoztatjátok életeteket egy vagy-vagy döntéssel.

Másrészt az alternatív valóságokban az összetett személyiségetek különböző alkotóelemein keresztül fejezitek ki magatokat, így Lényetek sok verzióját tapasztalhatjátok meg egy idővonalon. Az egyik alternatív valóságban Mytre például művész, egy másikban gyógyító. Egy alternatív valóságban Mytria harcos és egy másikban egy 8 gyermekes asszony.

Ha észlelésetek elődleges fókuszpontját a többdimenziós LÉNYETEK 5. dimenziós kifejezésében tartjátok meg, akkor az összes párhuzamos és alternatív valóságot a MOSTON belül szemlélhetitek és vagy átélhetitek. Beléptek ebbe a valóságba, ugyanúgy, mint ahogyan az Akasha-Feljegyzésekbe léptetek be. Van még kérdésetek?

MYTRE BESZÉL: Az Arktúruszi természetesen tudta, hogy NEMMEL felelünk, de megadta számunkra a lehetőséget hogy az egykori érzelmi állapotokból visszatérjünk az Anyahajó életének áramlásába. Az Arktúruszi számítása szerint mindketten megráztuk a fejünket: NEM. És azonnal a szálláshelyünkre sugároztak minket. Rögtön lefeküdtünk és mély álomba szenderedtünk.

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Katt ide!
Vissza az elejére
Oldal:       >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System