:: Fórumok :: Sewaja ezoterikus fórum :: Médiumok, égi és földi entitások, Spiritualitás hierarchiák
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Üzenet a Galaktikus Föderációtól
Oldal:       >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Solyom
szo júl 28 2012, 09:10
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Fény Galaktikus Föderációja / 2012. október 13.

Blossom Goodchild közvetí­tése


Szervusztok, barátaim! Egész vicces néhány Â’rajongótokÂ’ irománya és a hozzászólásuk ahhoz, hogy folyamatosan a SZERETETRŐL beszéltek. Kí­váncsiak arra, hogy mikor Â’fogjátok lecserélni a lemeztÂ’ – hogy í­gy mondjuk. Kommentálnátok ezt a dolgot?

íœdvözlünk benneteket és örülünk nektekÂ…Kivétel nélkül. Ez ügyben nem tudunk többet mondani, csupán azt, hogy Â’SZERETíœNK BENNETEKET!Â’. Minden tiszteletünk azoké,Â…akik ismétlődőnek tartják a beszélgetésünket! De ők azok, akik még nem egészen Â’Értik.Â’Â…és ezért van szükség az ismétlésre.

Akik olyan gyorsan mondják magukról, hogy Â’megvilágosodtakÂ’ és sok embernek mondják újra és újra, hogy Â’mennyire spirituális emberekÂ’Â…azok ugyanazok a lelkek, akik másokról negatí­v dolgokat mondanak a hátuk mögött. Ennélfogva szükség van továbbra is hajtogatni azt, hogy TI A SZERETET VAGYTOKÂ…EZÉRT TUDHATNíTOK EZT ÉS TELJESEN AZZí IS KELLENE VíLNOTOK.

AMIKOR ismét SZERETET LESZTEKÂ…AKKOR lesztek Â’roppant spirituális emberekÂ’. Hiszen láthatjátok drágáink, hogy egy Â’roppant spirituális személynekÂ’ nincs késztetése arra, hogy ezt másoknak elmondja. Mivel egy Â’roppant spirituális személyÂ’Â…pontosan az!

Személy szerint én egész kényelmesen ÉRZEM magam ezekben a napokban, bármiről szeretnétek is most beszélni. Ritkán van valami, ami arra kényszerí­t, hogy megkérdezzemÂ…és több, mint boldog vagyok attól, hogy a témát rátok bí­zom. ímbárÂ…nincs már sok idő az év végéigÂ…a hőfok emelkedik, és izgatott lelkiállapotban vagyunk. Hogy vagytok TI és milyenek a TI ÉRZÉSEITEK most?

Azon elmélkedünk, hogy a Â’zavargásokÂ’ most már Â’bármikor jöhetnekÂ’.

A Â’zavargásokÂ’ szó egy kicsit aggasztóan hangzik.

Nos, a szobák ajtajára ki lehet tenni, hogy Â’Kérjük, ne zavarjanak!Â’. Ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy Â’Ne szakí­tsanak félbe!Â’ így ezért azt szeretnénk mondaniÂ…hogy minden rendbenÂ…MOST MíR bármelyik nap történhetnek megszakí­tások a normáktól és ahogyan egyszer bemutattukÂ…senki sem fogja soha tudni, hogy milyenek/milyenek voltak a normák.

Izgalmasnak tűnik. OLY sokakat ismerek, akik egyszerűen felnéznek az égre és a szí­vük csendjéből felkiáltanak: Â’Gyerünk!Â’ Nos, bármit is értetek ez alatt, nyugodtak lehettek afelől, hogy sokan vagyunk, akik folyamatosan várakozunk!

ŐSZINTÉN folytathatjuk azzal, hogy kifejezzük és ismételten állí­tjuk, hogy SZERETETBEN JÖVíœNK.

Szeretnénk elnézést kérni azok miatt/nevében, akik oly sok, különféle kellemetlenséget okoztak sok ellentmondásos formában.

Számí­tunk arra, hogy azok legyetek, amit oly büszkén mondtunk rólatok: a Â’FÉNY HARCOSAIÂ’, hiszen ezek VAGYTOK!

Oly hosszú ideig Â’rejtveÂ’ voltatok. Ezekben az elkövetkező napokbanÂ…NEKTEK,Â…mint a jövő elődeinek,Â…EGYKÉNT kell előre haladnotok. Összhangba kerültök abban a lelketekkel, hogyÂ…NEM VAGYTOK EGYEDíœL!

Sokan közületek olyan Â’elfeledettnekÂ’ Â… olyan Â’félreértettnekÂ’ érezték magukat. De most azt mondjuk nektek - annak Tudatában, ami közeledik -,Â…hogy a szí­vetek központja erővel és felismeréssel fog együttlüktetni azzal, amiért itt vagytok. Minden ÉRZETET, mely elnyomta az IGAZSíGOT azzal kapcsolatban, hogy KIK VAGYTOK, el kell engednetek!

BensőtökbőlÂ…kivétel nélkül mindannyiótoknakÂ…fel kell emelnie azt az ÉNT, AKI AZÉRT VAN ITT, HOGY MEGTEGYE, AMIÉRT IDEJÖTT.

Többé nem lesznek kérdéseitek. Többé nem LESZNEK kétségeitek. Nem férkőzhet be abba a kiegyenlí­tődésbe, amit TUDNI fogtok.

Hiszen azt mondjuk: Â’HA EGYSZER MINDEZ ELKEZDŐDIKÂ…NEM LESZ SEMMI, AMI MEGíLLíTANA BENNETEKET!Â’

ÉREZNI fogjátok a különbséget az ébredő lélegzetetekben. Azoknak, akik nem tudják megtalálni a létezés céljátÂ…lesz egy ugrás a lépésükben és egy ugrás a szí­vdobogásukban is.

AZ úJ VILíG nagyon közel van már. Megfelelőnek tartjuk, ha a következő módon í­rjuk le nektek ezt. Olyanok vagytok, mint egy épí­tészmérnökÂ…a tervek elkészültek. A végső Â’okéÂ’ a tervekre lett rápecsételve. Megvan az Â’indí­tási engedélyetekÂ’ és már minden, ami ahhoz kell, hogy Â’megépí­tsétekÂ’. Papí­ron minden működik. A terv hibátlan. Már csak az Â’anyagokÂ’ hiányzonak, amik a megvalósí­táshoz kellenek.

Az elmém nem ÉRZI, hogy egész pontosan mit jelent az Â’anyagokÂ’ szóÂ…Tisztáznátok ezt, kérlek?

Pontosan! Reméltük, hogy meg fogod kérdezni. Mivel nekünk kell ezekről gondoskodnunk.

Nem olyan anyagokra gondoltok, mint a téglák és vakolat, ugye?

Valóban nem. A Â’nagy durranásraÂ’ gondolunk – ahogyan ti mondanátok – annak érdekében, hogy az emberek ÉREZZÉK a különbséget önmagukbanÂ…hogy ezt az új Világot fel tudják épí­teni.

Amikor kenyeret süttökÂ…szükség van egy összetevőre, ami segí­t megemelni a kenyeret. Ezért hí­vhattok minket Â’ÉlesztőnekÂ’ ebben a projektben. Mi fogjuk ezt az extra segí­tséget nyújtani nektek, hogy lehetővé tegyük a terveknek, hogy Â’felemeljenekÂ’, ahogyan kell.

Egy Â’Magasabb EnergiárólÂ’ beszéltek, amit szolgáltatni fogtok? És ha igenÂ…milyen formában?

Elfogadjuk, hogy amit nyújtunk, azt a jelen helyzetben egy kicsit más módon értelmezhetitek. így, szeretnénk tisztázni. Egy HATíROZOTTAN ÉSZREVEHETŐ VíLTOZíS leszÂ…

Egy fokozatos folyamatról beszélünk, és ezt nem is tagadjuk. De szintén állí­tjuk azt is, hogy Â’JÖN VALAMIÂ’, amit Â’A kezdő pontÂ’-ként nevezhettekÂ… Â’A pillanatnak, amikor minden elkezdődött.Â’ – ha úgy tetszik.

IgenÂ…Â’úgy tetszikÂ’. Tudom, hogy nem fecseghetitek ki és nem ronthatjátok el a meglepetéstÂ…de a szí­vem nagyon pörög most és egészÂ…érzelmesnek ÉRZEM MAGAM.

Engedd meg, hogy egy kicsit jobban elmagyarázzuk! Annak érdekében, hogy ezt a projektet végrehajtsukÂ…többet kell feltárnunk a szűkre szabott időpillanatokban, melyek összhangban vannak a nagyobb képpel. Csak apró darabkákkal Â’tudunk ellátniÂ’, melyeket olyan időkben mesélünk el nektek, amikor teljes mértékben biztosak vagyunk abban, hogy megfelelő módon értitek meg őketÂ…azért, hogy a terv következő része végre legyen hajtva/sikeres legyen.

Engedjétek meg nekünk, hogy biztosí­tsunk benneteket arról, hogy a felajánlások, melyek majd megjelennekÂ…olyan dolgok, melyek a kezdeti izgalomból egyszer megragadtakÂ…Ezek azért vannak, hogy Nagyobb Magasságokba vigyenek benneteket. Észreveszitek majd magatokon, hogy azt mondjátok: Â’Ez valóban megtörténhet?Â’

Milyen szinten értitek ezt? Nem sértésÂ…de ez bármit jelenthet a teleportálástól az azonnali megnyilatkozáson átÂ…aÂ…

Pontosan. Ez BíRMIT jelenthetÂ…és BíRMIT IS JELENT! DeÂ…térjünk vissza az elejére!...Nem fogjátok ezeket a csodákat megismerni mindaddig, amí­g a szí­vetek nincs a megfelelő helyen.

SZERETETÂ…Mert ez az, ahová tartozik. Ez az, ahol él.

Amint egyre jobban és jobban ÉRZITEK saját magatok Magasabb IgazságátÂ…amint nagymértékben belehelyezkedtek abbaÂ…mint amikor valaki hazaér egy új környékre és elkezdi felfedezni minden dolog hollététÂ…amí­g végül minden olyan ismerőssé nem válik, amilyenné a rezgés előző helyeÂ…akkor sokkal, de sokkal kényelmesebben fogjátok ÉREZNI magatokat azzal kapcsolatban, amiről úgy döntötök, hogy megteremtitek.

Sokan közületek Â’álmodnakÂ’ erről az új VilágrólÂ…erről az Â’Arany KorrólÂ’Â…de ez messze túl van azon, mint amiről ti álmodni tudtok. Hiszen amint Â’visszaÂ’-alakultok ismét oda, akik egyszer voltatok,Â…képesek lesztek megteremteni egy olyan világot, amely meghaladja a Â’jelenlegi állapototokÂ’ legmagasabb gondolatait is.

Attól, amit meg fogtok teremteni, legdrágábbjaink, úgy fogjátok ÉREZNI magatokat, mint egy gyerek, aki a szemeit egy tálca süteményen, cukorkán és fagyin legelteti.

Elnézést! Egy kicsit fura hasonlat!

Elfelejtetted, hogyan viselkedik egy gyermek ilyenkor?

Nem. Azt sem tudják, mit tegyenek elsőként a tányérjukra!

És ez is olyan!

HozzátehetnénkÂ…hogy csoportok fognak kialakulni. Bizonyos képességű lelkek összegyűlnek majd, hogy Â’megteremtsék a gondolataik gondolatát.Â’ Nagy lelkesedés lesz! És óriási öröm is!

Emlékezzetek arra, milyen egy új projektet elkezdeniÂ… milyen heves vágya és elhatározása van egy babának, aki járni tanul.

EZ A TIÉTEK LESZÂ…ezerszeresére felnagyí­tva. A szí­vetek egy új szakaszába lép, ami után MINDENT, amihez hozzákezdetek nagy buzgalommal végeztek majd elÂ…és ezt elmondjuk nektekÂ…Mindegyik közül a legbecsesebb ajándékÂ…ebben az új időszakbanÂ…azÂ…hogy egyiket sem ÉRZITEK úgy, mintha azért TENNÉTEK, HOGY AZ ÉNT SZOLGíLJA. Minden gondolatot és tettet SZERETETBŐL tesztek, EGYíMSÉRT.

Hiszen az, ami elkövetkezik, lehetővé teszi majd számotokra, hogy egy másik szinten ÉREZZETEK és ÉRTELMEZZETEK dolgokatÂ…pontosan azt, amit ti egymásért gondoltok.

Képzeljétek el, hogy EGY fonalgombolyag vagytokÂ…Ha egyszer Â’A történésÂ’ megtörténikÂ…olyan lesz, mintha a szemeket felszednék és sorról sorraÂ…ti MINDANNYIAN ugyanazon teremtés részei lennétek. Ti mindig is a fonal voltatokÂ…de MOSTÂ…ti önmagatokat EGY HEGYFOKKí ALKOTJíTOK.

Azt hittem, azt fogjátok mondani, hogy EGY MELLÉNNYÉ! Pfuj! SOSEM rajongtam ilyen nyúlós számokért!!

Minden, amit most nektek mondunkÂ…MEGíGÉRJíœKÂ…hogy értelmet fog nyerni az előttünk álló napok folyamán. Ha visszaolvasnátok ezeket a szavakat a jövőben, akkor Â’leesne az állatokÂ’ attól a pontosságtól, amit mutatunk. De tiÂ…Â’ebben az időben/a ti időtökbenÂ’Â…csupán elképzelni tudjátok azt/elmélkedni tudtok azokon a dolgokon, amikről beszélünk.

Nem TUDHATJíTOK most pontosan, hogy mi fog történi a fizikai valóságban azzal kapcsolatban, ami előttetek heverÂ…de minden, amire szükségetek van csupán az, hogy csukjátok be a szemeiteketÂ…ÉREZZÉTEK A SZAVAINK IGAZSíGíTÂ…és a nem fizikai részetek máris ott lesz. Hiszen ÉRZITEK ezt! Ezért TUDJíTOK is eztÂ…de Â’az időtöknekÂ’ szüksége van időre, hogy utolérjen benneteket.

Az idő közbeszóltÂ…ennyi mára.

MINDENBEN, ami létezik,Â…abban SZERETET van. Amikor ezt IGAZSíGKÉNT FOGADJíTOK EL,Â…akkor azzal a SZERETETTEL rezegtek együtt, ami MINDENBEN ott vanÂ….Engedjétek meg magatoknak, hogy SEMMI MíS NE LEGYETEK,Â…csak SZERETET!

SZERETíœNK. KÖSZÖNJíœK!...Valóban úgy értemÂ…KÖSZÖNJíœK!


Csatornázta: Blossom Goodchild
Magyar nyelvű fordí­tás: Vénusz
Forrás:

Blossom Goodchild

Katt ide!


[ Módosítva k márc 12 2013, 09:19 ]
Vissza az elejére
Solyom
sze okt 31 2012, 08:22
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Blossom Goodchild - October 21, 2012

Fény Galaktikus Föderációja / 2012. október 21.

Blossom Goodchild közvetí­tése


Helló barátaim! Ezekben a napokban nagyon Â’formábanÂ’ érzem magam! Olyan izgatott vagyok a sokkal magasabb energiák í‰RZí‰SE miatt és amiatt, ami történni fog! EzértÂ…néha szinte téglákat kell a lábamra kötözni, hogy itt tartsanak a földön Â… Bármilyen hozzászólás?

Most is, mint mindig szeretetben/szeretetként/szeretet által jövünk hozzátok! Mi is izgatottak vagyunk, hiszen látjuk, hogy a bolygótokon milyen sokan í‰RZIK ugyanazt, amit te. Látjuk ezt a hevesen vibráló szí­neken át és látjuk ezeket [a szí­neket] azokkal a szí­nekkel keveredni, amelyek a Földetekbe lépnek.

Most nagyon sokatokban ehhez hasonló öröm rezgése van. úgy í‰REZZíœK, mintha A VíLTOZíS már majdnem megtörtént volna.

úgy értettem, hogy azt mondtátok,Â’majdnemÂ’.

ValóbanÂ…Mivel nagyon helyesen állí­tottadÂ…hogy az, amit most í‰RZEL, és amivel együtt rezegsz az annyira Â’lágyÂ’ ahhoz képest, amit emlékezeted szerint tapasztaltál. Mindenki olyan természetesnek fogja í‰REZNIÂ… hiszen sokkal közelebb van az otthonotokhozÂ… a léleknek önmagához.

Engedjétek meg azt, hogy ami Â’érkezikÂ’, az Â’sajátotokká váljonÂ’. De ugyanakkor eláruljuk, hogyÂ… ez nem jelenti azt, hogy magatokhoz Â’hozzátesztekÂ’ valamit,Â… hanem elengeditek azt, amik nem ti vagytok azért, hogy felfedjétek,Â… amik már ott vannak bennetek.

Ez érdekes. Ezt még sosem néztem ilyen módonÂ…

Azzal, hogy lehúzzátok azokat a rétegeket, melyek többé már nem szolgálnak benneteketÂ… megmutatjátok magatoknak és MINDENKINEK, HOGYÂ… KIK VAGYTOK.

Amint besétáltok az IGAZSíGOTOKBA,Â… amint MEGí‰RZITEK annak az IGAZSíGNAK a lényegét,Â… felfedezitek azt, amiről beszéltekÂ… Az énetek emelkedettségeÂ… önmagatokbólÂ… gyorsabb, amint Â’minden elkezd a helyére kerülniÂ’Â… í‰rtitek a folyamatot?

Nem véletlen, hogy közületek azok, akik már felébredtek, most a frontvonalban állnak készenlétben arra, ami közeledikÂ… azért, hogy OTT LEGYENEK.

HOGY OTTÂ…LEGYENEKÂ…AHOL LENNI AKARNAK.

Sokan új helyeken telepednek meg vagy úgy találják, hogy a körülmények megvédhetik őket attól, hogy ott legyenek, ahol úgy gondolják, hogy lenni akarnak. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy ott vagytok, ahova vágytok/vágytatok, amikor a változás elérkezik.

Ez mind olyan misztikus! Olyan intrikus! Most értem, hogy Â’nem tudhatjukÂ’ amí­g Â’nem tudjukÂ’Â… de ez a Â’változásÂ’ amiről beszéltekÂ…számomraÂ…én úgy gondolok rá, mint egy változás önmagunkbanÂ…mellyel sokkal Felvilágosultabb Lényekké válunkÂ…de ugyanakkor a bolygónkon is elképzelek egy teljes változást is.

Amit megmutatnak nektek,Â… mindannyiótokat arra késztet majd, hogy úgy viselkedjetek, melyhez ezen évtized utolsó éveiben hozzászoktattak. Ezért beszélünk arról, hogy nézzetek vissza és figyeljétek meg, milyen messzire jutottatok. Mennyit fejlődtetek a saját Â’TAPINTATOSSíGOTOKBANÂ’. Ez az egész előkészület azért volt, hogy a megfelelő igazodásra késztessen benneteket azzal, ami a nyakatokba lett varrva.

Nyakunkba lett varrva? Biztosan ezt a kifejezést akartad használni?

Szeretnénk erről olyan vonatkozásban beszélni, hogy Â’MEG FOG Tí–RTí‰NNIÂ’. Nincs semmi, ami megakadályozhatja e változás megtörténtét.

Â’A VáltozásrólÂ’ úgy beszéltek, mint ami azonos a Â’Nagy EseménnyelÂ’, amelyről korábban beszéltetek?

Igen, úgy. Hiszen amikor ez a NAGY ESEMí‰NY megtörténik,Â… AMIKOR megtörténik,Â… az csak NAGY VíLTOZíSSAL járhat együttÂ… MINDENKI SZíMíRA.

Lesznek Â’jelekÂ’, amik utalnak nekünk arra, amikor meg fog történni,Â… vagy meglepetésszerűen jön majd?

Teljes mértékben a személytől fog függni. Sokan fogják TUDNI az érkezésétÂ… úgy fogják í‰REZNI, hogy az energiájuk az egekben van,Â… hogy í­gy mondjuk. De sokan lesznek, akiknek nem olyan lesz a frekvenciájuk, hogy felfigyelnek majd erre a rezgésre,Â… ezért sokak számára nagy meglepetés lesz.

Néha úgy érzem magam, mint egy gyermek karácsonykorÂ…. Látom az óriási ajándékot; mindet becsomagolvaÂ…csak épp nem tudom elképzelni, mi lehet belül. Megpróbálom és elképzelek sokféle dolgot,Â… de amí­g ki nem nyitom,Â… nem fogom Tí‰NYLEGESEN TUDNI. í‰pp csak egy dal szavait hallom: „Nézz, nézz, nézz a szivárványra.”

Ezek jelek lesznek. Ismét Â’szokatlan szivárványokrólÂ’ beszélünk. Lesznek az égen képek, melyek nem mindennapos látványt nyújtanak majd.

Nem tudom, hogy a saját képzeletem fut most vagy sem,Â…de most épp nagy felhőformákat látok/képzelek elÂ…melyek VALAMINEK a meghatározott JELEIÂ…Az í‰RZí‰S miatt, melyet akkor kapunk majd, amikor látjuk ezek mozgását/változását. í“riási megérzés í‰RZETE,Â…de annak is a legbámulatosabb fajtája. Ez elragadtat engem?

Az egyik ok a sok közül, ami miatt téged választottunk a velünk való munkára az,Â… hogy képes VAGY olyan képekre felfigyelni, melyeket küldünk neked. Csupán az í‰RZí‰S miatt, mely azzal jött, amit neked küldünkÂ…látod, MIí‰RT? MIí‰RT vagyunk annyira nagyon izgatottak MINDANNYIí“TOK MIATT azzal kapcsolatban, ami jönni fog?

Ha í­gy fejezitek ki, akkorÂ…IGEN! Mert MEGDí–BBENTŐ í‰RZí‰S volt! OlyanÂ…csak egy megfelelő szót szeretnék találniÂ…Â’áhitatosÂ’ (?). Tudom, hogy sokak számára túlzottnak tűnikÂ…de mintha a felhők szétválnának és ott, a szemünk előtt lenne Â… A Fí‰NYÂ… és én AAAA Fí‰NYRŐL beszélek.

Legdrágább lelkeink!Â… Lélegezzetek! Amikor elámultok ilyen csodákon, melyeket észrevesztek majd,Â… ne felejtsetek el lélegzetet venni!Â…Hiszen az effajta történések annyira lélegzetelállí­tóak lesznek,Â… hogy akár el is felejthettek levegőt venni!

Tudom, hogy Fehér Felhő mondta múltkor, hogy amikor Â’a hajóitokÂ’ végül feltűnnek majd az egünkön, bizonyos emberek mindenki megdöbbenésére el fogják hagyni a fizikai testüket. Most nyer értelmet az, hogy miért mondjátok, hogy Â’ne felejtsetek el lélegzetet venni!Â’

í‰s eláruljuk nektek, hogy a lélegzetvétellel egészen szó szerint eufórikus érzésetek lesz!

Uram atyám!...úgy érzem magam, mintha felemelkednék, miközben í­rok! Hűha, szamár!

De folytatjuk, mivel tudjuk, hogy jól vagy és hogy a földön vagy! Amint a változás megtörténik bennetek,Â… EZ akkor lesz, amikor felfedezitek a Â’régiÂ’ éneteketÂ…de ez az úJ énetekké fog átalakulniÂ…ismét!

Sokszor beszéltünk már arról, hogy vissza fogtok emlékezni olyan ajándékokra, amik TI vagytok,Â… de amik el voltak rejtve előletek!

Ennek az egyik oka, hogy az emberek VALí“DI fénye a bolygótokon lévő energia sűrűségének köszönhetően eltávolodott, és hogy itt eonok és eonok óta itt kellett élnetek. A másik oka az, hogy a megfelelő Â’állapotbanÂ’ kellett lennetek ahhoz, hogy élvezzétek ezeketÂ… Mert ha valaki emlékezett volna ezekre akkor, amikor a kegyelem kisebb állapotában van,Â… akkor ez talán pusztí­tást okozott volna régebben és az énjüket érdemtelenül jutalmazták volna meg és ezért sokanÂ…olyan nagyon sokanÂ…tévútra kerülhettek volnaÂ…amint meg is történt korábbi időkben.

Legdrágább barátaink!Â… Engedjétek, hogy a szí­vetek megteljen örömmel. Engedjétek, hogy ANNAK í–RíœLJETEK, HOGY í‰LTEK!

LEGYETEK TUDATíBAN ANNAK, hogy sokan vannak, sok lélek, akik számára AZ í–Rí–M nem tartózkodik a földi bolygótokon a jelenlegi idők effajta mohó időszakábanÂ…

(úgy tűnik, hogy a „mohó” szó itt nem a legjobbÂ…de nem lényeg!)

De ők veletek vannakÂ… MINDANNYIAN VELETEK VAGYUNK! Nagyon türelmesen várjuk ezt az í“RIíSI Tí–RTí‰Ní‰ST, mely közeleg.

í“, nagyon remélem, hogy jól mondjátok, és hogy én is jól adom tovább azt, ami tőletek jön rajtam keresztül. úgy gondolom, hogy ha úgy találnánk magunkat jövő májusban, hogy még mindig csak várunk és reménykedünkÂ…nosÂ…ne is menjünk el odáig!

Â…Â…Â…Â…Â…Â…..

??? Nem mondotok semmit!

Nem megyünk el odáig!

Hú! A humorotok csak úgy vibrál! Ez megnevettet engem!

Mondhatjuk azt, hogy éveken át próbáltuk Â’megfejteniÂ’Â… de úgy tűnik, most sikerült!

(í‰rdekes, hogy ezt mondtákÂ…de Â’í‰nÂ’ úgy gondolom, hogy sikerült. Nem értem meg addig, amí­g vissza nem olvasom majd.)

Ezután a kis örömködés után hajlok arra, hogy egyetértsek! Amint tudjátok, egy kis szünetet fogok tartani az amerikai utamnak köszönhetően. De nagyon várom már, hogy folytassam a veletek való beszélgetést, miután visszajövök. Természetesen csak feltevésÂ…hogy nem fogtok egy emelővel felkapni és észak felé rántani egy gyors és ingyenes Â’Univerzum-körüliÂ’ útra.

Akár í­gy, akár úgyÂ…a szí­vedben leszünkÂ…és azok szí­vében is, akik szeretnék, hogy ott legyünk!

Hol? A szí­vünkbenÂ…vagy Sedonában?!!

Â…Â…Â…..

Ismét nem mondotok semmit??? í“, tudomÂ…

Nem megyünk odaÂ…

MegintÂ… í‰rtem a tréfátokat/leleményességeteket! Mivel sok különböző módon is érthetném ezt!

í‰s ez a szándékunk!

Most elmegyünk és visszavonulunk az energiádbólÂ… sok örömmel, amiért veled tölthettük ezt a napotÂ…és valóban mindannyiótokkal, akik olvassátok ezeket a szavakat és beengedtek a szí­vetekbeÂ…mely nagyon erőssé, félelemmentessé és SZERETETTELJESSí‰ teszi a kapcsolatunkat veletek!

í‰S MI IS SZERETíœNK BENNETEKET! NAGYON!...SEMMI Kí‰TSí‰G EFFELŐL. Nagyon köszönjük azt az örömöt, amit magatokkal hoztok!

Mi köszönjük NEKTEK az örömöt, amit mi KAPUNK tőletek!

Csatornázta: Blossom Goodchild
Magyar nyelvű fordí­tás: Vénusz
Forrás: Blossom Goodchild

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
cs nov 15 2012, 06:41
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Blossom Goodchild - 2012 november 12

Fény Galaktikus Föderációja

Blossom Goodchild közvetí­tése

A SZERETET VIRíGA


Nos, helló mindenkinek! Istmét itt vagyok és mondhatnám azt, hogy milyen nagy öröm volt számomra, hogy rajtam keresztül beszéltetek a legutóbbi Sedona-i konferencián. Ez volt aztán a valami! Köszönöm! NosÂ… merre tovább?

Egy olyan helyre menjünk bennetek, mely megvilágí­tja a lelket. Menjünk mindannyian előre egy olyan együttlét felé, mely a Szeretet legtisztább rezgését adja. Egy olyan szabadságot biztosí­totok magatoknak, mely döntésetek által Â’élitek meg önmagatokatÂ’. Oly régóta jártatok a hitetekben; de azt mondjuk nektek, hogy az előttünk álló napokbanÂ… nem a Â’hitÂ’ lesz a napi parancsÂ… hanem a Â’bizonyosságÂ’.

Pontosan minek a bizonyossága?

Nem csupán annak, amit a tágra nyitott szemetekkel láttokÂ… Bizonyossága annak is, amit önmagatokon belül í‰REZTEK. Kérdések sorozatát tettétek elénk, de MEGTUDJíTOK majd, hogy MINDEN kérdésetek kielégí­tésre kerül. MOST engedjétek meg önmagatoknak, hogy minden egyes pillanatban az í–Rí–M íLLAPOTíBAN LEGYETEK! Ha úgy döntötök, hogy megteszitek, akkor a belétek hatoló Szeretet új Hullámát fogjátok megtapasztalni. Segí­teni fog nektek az előttetek álló találkozás megértésében. Hiszen látjátok, legdrágább lelkeimÂ…hogy mi, akik azért jöttünk ide, hogy segí­tsünk nektek az átváltozás folyamatában, most egy olyan helyzetben vagyunk, amikor egyszerűen arra várunk, hogy előre haladjatokÂ…azért, hogy [mi is] előre tudjunk haladni.

IgenÂ…előre menni, de miért?

Azért, amiért idejöttünk!

AmiÂ…?

Ami a segí­tség. Hogy egy folyamatos kapcsolatot tartsunk fenn veletek azért, hogy MEGTUDHASSíTOK, KIK VAGYTOKÂ… az által, hogy mi emlékeztetünk benneteket erre.

Akkor azt kell mondanom, hogyÂ… nagyon jó munkát végeztek, mert biztos vagyok abban, hogy tudatában vagytok annak a Szeretetnek, melyet akkor tapasztaltam, amikor távol voltam.

í‰s nem lehetne azt mondani, hogy ennek mindig í­gy kellene lennie? De ki valósí­tott meg ilyen szintű Szeretetet? Mindannyiótok! Csupán azt kell tennetek, hogy folyamatosan azon a szinten maradjatok!

Mondhatom azt, hogy nem olyan könnyű ezt megtenni, amikor nem abban a környezetben vagyunk?

De ez a feladatotok, nem?

TUDJíTOK!... EGYSZERŰEN ENGEDJí‰TEK MAGATOKAT BENNE MARADNI!

A lényeteken belül olyanok vagytok, mint egy viruló virág. Gondoztátok a magot és éreztétek a növekedését. Most az a feladat, hogy a növekedésetek csúcsára kerüljetek. A virág szépsége – amik ti vagytok – teljes ragyogásában! í‰REZNI fogjátok magatokban a különbséget! Ez kész. DeÂ… mondhatjuk úgy is, hogy Â… bár ez önmaga teljességében vanÂ… a Nap Fényére vár azért, hogy teljes pompájában jelenhessen meg. Ha egyszer az a Fény rávilágí­tÂ…teljesen más szí­nárnyalatban fog megnyilvánulni.

LEGYETEK ENNEK TUDATíBAN!

í‰REZZí‰TEK a szí­vetekben!

Megteszünk minden tőlünk telhetőt. Ami engem illetÂ… mint sokan mások is Â… én azon töprengek, hogy mi fog történni az év végén. Amikor odajutunk, tudni fogjuk. Sok olyan emberrel találkoztam, akik BIZTOSAK abban, hogy valami nagyon fontos dolog fog történni december 21-én Â… ők egyszerűen TUDJíK ezt. í‰n nem! í‰n Igazán remélem, hogy a Felső Szeretet Fényének energiája behatol majd a bolygónkra és mindenkiben/minden dologban változást fog okozni.

De kétségeid vannak!

Igen?

Nem érzékeljük a kétség energiáját. De eláruljuk neked, hogy régóta vagyunk ezen az utazáson. Rábí­ztuk a Lényeinkre, hogy szolgálatban legyenek azért, hogy lehetővé tegyék e változás megtörténtét. 100%-ot adtunk a TUDíSUNKNAK és a SZERETETíœNKNEK ebben a projektben, mivel értékesnek találjuk. Ezt a folyamatot illetően azt mondjuk, hogy nem csupán egyetlen kimenet van a továbbiakban. Bár azt is mondhatnánk neked, hogyÂ… bölcs dolog lenne minden elvárást megszüntetniÂ… hiszen ami jönni fogÂ… azt, ami jönni fogÂ… képtelenek vagytok felfogni.

Miért?

Annak a jelentős hatásnak köszönhetően, mely benneteket ér majd. Jelenleg ez nincs a teremtő tudatosságotokban. De ha Â’A TörténésÂ’ egyszer mindenki számára felajánlásra kerül Â… akkor mindenki a saját módján Â… a saját helyénÂ… döntéseket fog hozni, mely a bolygót előre mozdí­tja majd az őt megillető, várt helyzetbe.

Tudom, hogy nem kellene folyamatosan kérdezgetnemÂ…, mert ez a téma rezgését csökkentiÂ… de Â… el tudnátok mondani nekünk legalább azt, hogy az élet olyan lesz-e, mint mindig, de egy Világosabb í‰RZí‰SSEL?... ha értitek, amit próbálok elmondani?

Az élet nem tud ugyanolyan lenni és nem is lesz ugyanolyan Az Eseményt követően.

TehátÂ… például azokat a dolgokat fogjuk még megtenni, amelyeket a határidőnaplónkba í­rtunk a következő évre vonatkozóan?

í“, igenÂ… Hiszen az élet nem áll meg. Nem az fog történni, hogy a dolgok egyszer csak Â’nem lesznekÂ’. De óriási különbség lesz a viselkedésetekben és ez arra késztethet benneteket, hogy megváltoztassátok a határidőnaplótokban lévő dolgokat!

Sokkal könnyebb lenne, ha tudhatnánk. De itt abba is hagyom, hiszen nincs értelme régi vizekre evezni. Mindazonáltal azt kell mondanomÂ… hogy csupán az utóbbi héten tűnik úgy, hogy sok csúcson lévő ember mondott le bár engem nem Â’ér elÂ’ a dolgok ezen oldalaÂ… ez jó érzés és mintha a végső felkészülés történne meg annak érdekében, hogy a rossz dolgok eltávolí­tásra kerüljenek!

Előttetek járunk annak ismeretében, ami történni fog. Csendesen és nyugodtan ültünk a szí­nfalak mögött előidézvén a változások olyan módját, mely tagadhatatlan, de ugyanakkor nagyon is észrevétlen. Ennek í­gy kellett történnie. De az eljövendő időben nem leszünk Â’láthatatlanokÂ’. Az Isteni Tervben való közreműködésünk minenki számára tökéletesen nyilvánvaló lesz. Sokan vannak, akik más utat fognak választani egy időre mivel az IGAZSíG puszta felismerése sokakat magával fog ragadni.

DeÂ… a késedelmet nem lehet többé késleltetni! Az í‰netek ezen új terébe való elmozdulás lehetőségeket fog adni arra, hogy fokozzák az összehangolódást mindennel, ami van. A döntés a tiétek. Tehát sokan közületek kész vagytok; készen álltok arra, hogy elérjétek ezt az új Hullámot, Â… mely viszonzásképp új kezdeteket fog magával hozniÂ…Magával hoz majd új nézeteket is ésÂ…a felfogás új szintjeit is.

A léleknek és mindennek, ami van az í“RIíSI felemelkedése általÂ…az emberek képesek lesznek olyan energiákkal egyesülni, melyek korábban nem voltak elérhetők. Ezeken az új szemeken keresztül az emberek - amennyire csak vissza tudnak emlékezni - képesek lesznek látni mindent, amit már olyan régóta vágyódtak látni.

úgy gondolom, hogy valóban nem sokat kell várni. Azután is e módon fogok kommunikálni veletek?

Egy bizonyos mértékig. De a kommunikáció szintje sokkal könnyedebb természetű lesz. Ez majd egy egész más formájú kommunikációba torkollik, mihelyst az emberek energiája alkalmazkodik a Magasabb szinthez és ez által az Â’együttlétÂ’ könnyebben össze lesz kapcsolva.

Tudom, hogy sokan nagyon lelkesen várják, hogy közvetlenül kommunikálhassanak veletek – hogy í­gy mondjuk. Ez is lehetséges lesz?

Azokkal, akik a szí­vükben ismernek bennünketÂ…valóban egymás mellett leszünk az eljövendő napokban. Mondjuk úgy, hogy sokan fogunk közöttetek járni Â… azt is mondjuk Â… hogy nagyon sokan ugyanúgy képesek lesznek közöttünk is járni.

De ez nem márciusban leszÂ… vagy körülbelül akkor, ugye? Feltetelezem, hogy az effajta Â’egyesüléshezÂ’ valamennyi időre azért szükség lesz.

Teljes mértékben a Â’világ reakciójátólÂ’ fog függni. Minél többen döntenek úgy, hogy elfogadják AZ IGAZSíGOT, annál gyorsabban fognak megtörténni a változások. Minden, az új Energia megjelenését követően is folyamatosan növekvő energia szintjétől fog függni. Ha már egyszer egyesültetek a lelketek önvalójával, akkor sokkal jelentősebb változás fog történni belülÂ…mely lehetővé teszi majd a sokkal nagyobb változást.

Ez nagyon érdekes!...Az emberek már alig várhatják, hogy BENNE LEGYENEK! De nekem van még egy részem, mely azt gondolja, hogy lehet, hogy egy nagy tündérmesébe pottyanokÂ… mivel elég nehéz számomra elképzelni, amiről beszéltek. Valahogy megpróbálom felfogni, amit mondotok, deÂ…itt vagyok és úgy ülök itt, mint egy Â’normálisÂ’, pedig csak néhány hét van hátra, mielőtt az úgynevezett változás megtörténik; de valójában a dolgok sem í‰RZIK máshogy ezt.

Arra kérünk, hogy kérdőjelezd meg az utolsó állí­tásod! Őszintén mondhatod azt, hogy ugyanazt í‰RZED, mint – például – egy évvel ezelőtt?

Egy évvel ezelőtt azt mondtam, hogy Â’menjetek kirándulniÂ’!

De nézz most a mindenben jelen lévő Bizalmad szintjére! Tartsd észben, hogy a mi szemszögünkből nálunk nincs idő. Mi csupán Â’hajóra pakoljukÂ’ a fejlesztéstÂ… a folyamat elkészülÂ…és megvalósul a NAGY ISTENI TERVEN belül.

Ami minket illet, mi már szinte ott vagyunkÂ…és ez a helyzet veletek is.

De minden tisztelettel mondom, hogy úgy hiszem, hogy legalább néhány évvel ezelőtt azt mondtátok: Â’Minden rendszer működikÂ’ és mindannyian nagyon izgatottá váltunkÂ…í‰sÂ…

í‰s mi azt is gondoltuk, amit mondtunk. Minden tisztelettel feléd is drága Blossom, hiszen korábban sokszor mondtuk azt neked, hogy Â…amikor egy olyan helyzetben vagyÂ… egy olyan rezgésszinten állsz, hogy képes vagy teljes mértékben elérni minketÂ… értékelni fogod azt, hogy mi sohasem Â’akadályoztunkÂ’ benneteket semmiben! Ami minket illet, az utazásunk veled IGAZSíGBAN történt. De a Â’félreértettÂ’ dolgokon együtt fogunk nevetni és azt mondjuk majd: Â’Nos, látod?Â’

Várom már! Egy jó nagy nevetés veletek különleges lenne! Azon gondolkodom, hogyan toleráljátok időnként a tudatlanságomat!

Nem tudatlanságként fogjuk felÂ…inkább egy kis naivitásként. De egyszerűen amiatt van, ahol vagytokÂ… ahol sokan vagytokÂ…vagy ahol feltételezhetően vagytok. De egy virágzó virágként bennetekÂ… ez már a teljességében vanÂ…minden ismertÂ…már csak arra van szükség, hogy TUDATíBAN LEGYETEK!

Tehát amikor ez a Fényenergia megérkezik majdÂ…rögtön Â…Â’tudni fogjukÂ’ azt?

Erre nem lehet egyszerűen igennel vagy nemmel válaszolni! Hiszen minden az adott személytől fog függni. A világotokban – a MOSTANI ismeretetek szerint – nagyon sok lélek élÂ…de mind a saját értelmi szintjén rezeg. Ezt ők választották és továbbra is ők választják majd meg. EzértÂ…nem az fog történni, hogy hirtelen mindenki Â’mindent megkapÂ’ majdÂ…néhányan talán. De néhányan Â’többet kapnak majd annál, mint ahol előtte voltakÂ’Â…de az előrehaladásban semmivel sem lesznek közelebb azoknál, mint akik sok holdhónappal ezelőtt úgy döntöttek, hogy felébrednek.

Nincs ebben semmi megí­télés! Nem is lehetÂ…hiszen minden lélek a saját személyes felemelkedési szintjén több ,mint boldog lesz és arra a szintre Â’ébrednekÂ’, melyre mozdulni fognakÂ…és azzal a tudással, hogy ez tovább fog folytatódni.

úgy gondolom, hogy számomraÂ… í‰n csupán a történések fényében tudnám ezt tenni és elfogadni. Mennyiben lenne más, ha képesek lennétek idő előtt Â’beavatniÂ’ bennünket?

Valójában nagy mértékben más lenne!!!...Ez az, amiért nem tehetjük meg!

Menjetek a szí­vetek belsejébe, legdrágábbjaink! í‰REZZí‰TEK BELíœL A TUDíST! Amikor í‰RZITEKÂ… tudjátok, hogy nincs kétség. Ez csupán akkor van, ha megengeditek, hogy a gondolataitok befolyásoljanak. Akkor betelepszik a zűrzavar. Ellenőrizzétek a gondolataitokat és küldjétek azokat a szí­vetekbe, hogy ott megtelepedhessenek és felismerhessék a szí­vetek által árasztott IGAZSíGOT. Nincs szükség szavakra a gondolatokhozÂ…csupán Bí‰KE kell! Egy Békés Béke, melyet csupán a lélek csendjében lehet í‰REZNI tudván azt, hogy valójában minden jó és hogy az emberek szenvedései és megpróbáltatásai hamarosan megszűnnek, miután az emberek SZERETETBEN egyesülnek a SZERETETTEL.

Köszönjük az időtöket – mint mindigÂ…. Mindaddig nem tudom pontosan, mi újat tanultam ma, amí­g vissza nem olvasom. De a szí­vemből köszönöm a türelmeteket, a megértéseteketÂ… a vezetéseteket és a felemeléseteket! Szeretet és köszönet!

Csatornázta: Blossom Goodchild

Magyar nyelvű fordí­tás: Vénusz

Forrás:Blossom Goodchild

Csatornázta: Blossom Goodchild
Magyar nyelvű fordí­tás: Vénusz
Forrás: Blossom Goodchild

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
cs nov 22 2012, 05:48
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Fény Galaktikus Föderációja / 2012. november 20.

Blossom Goodchild közvetí­tése

A világok összeolvadása!


Nos, jó reggelt! Valamelyik nap gondolkodtam valamin…Ha ti vagytok Az Ellenőrzők [gondnokok] Ellenőrzői… Az Ellenőrzők Ellenőrzőinek Ellenőrzői és ha ez í­gy van…akkor kik ők… mit csinálnak ŐK és egyáltalán… van-e bármilyen esély ennek megfogalmazására?

íœdvözlünk téged, drága hölgy! A mi és a ti érdeketek is, hogy „ellenőrizzünk” mindent, aminek megbeszéléséről a gondolataitok alapján döntötök. Valóban vannak ’rangsorok’ felettünk. Valójában nagyon is sok ilyen van. Talán meglepne benneteket a szintek száma, melyek ebben az ISTENI TERVBEN foglaltatnak. De nem arról van szó, mint amit ti úgy ismertek, hogy figyeljük az egyik házból a másikba történő mozgást. Ez a TERV tartalmazza egy egész bolygó és minden rajta utazó felemelkedését!

Egy pillanatra visszatérek a Hierarchiához! Csak hogy egy részt emlí­tsek… azt mondjátok, hogy „minden rajta utazó felemelkedését”. Vannak olyanok, akik úgy í‰RZIK/hiszik, hogy azok, akik nincsenek ébren nem „haladnak az áramlattal”… de ők is a bolygón vannak/a bolygó részei. Megtennétek, hogy tisztázzátok az í‰RZELMEITEKET mindezzel kapcsolatban? Nagyon össze lehet zavarodni minden ellentmondásos ’lehetőséggel’!

A MI IGAZSíGUNKAT mondjuk; azt, hogy nem lenne egy ISTENI TERV, ha arról lenne szó, hogy egyesek lemaradnak. í‰s ez úgy van… hogy ha valaki eldöntötte, hogy ebben az egész megérintő időszakban az adott „útján” lesz, akkor az pontosan… az ő döntése! Hiszen a bolygótokon fellelhető a szabad akarat – és í­gy a szabad döntés – jótékony eleme. Ez az emberiség ajándéka. Miért/hogyan lenne lehetséges az, hogy attól függően, hogy döntéseitek „igen” vagy „nem” lennének, akkor a felvilágosodásukat egy alacsonyabb vagy egy magasabb sí­kra mozdí­tanák elő?

A dolgok nagyobb rendszerében senki sem lesz hátrahagyva.

Mindannyian EGY-ek vagyunk! Hogyan történhetne meg, hogy az EGY egyik része ne emelkedjen fel? Sportszerűnek mondanátok a diszkriminálást a sebességek között, melyeket az emberek az útjukon történő haladás miatt választottak?

Nos, kérlek benneteket, hogy a következő dolgot is tisztázzátok:… Arról van szó, hogy az ötödik dimenzió felé megyünk…fizikailag…TEHíT…máshova megyünk?

Nem. De TI… önmagatokon belül kétségkí­vül haladtok előre! Ez túlságosan nehéz elmagyarázni!

Kérlek, próbáljátok meg, amennyire lehet!…úGY í‰RZEM, ez fontos!

Amikor egy lány arról álmodik, hogy férjhez megy és elképzeli a nagy napot és minden velejáróját… akkor lehetővé teszi önmaga számára, hogy a saját lelki szemeivel ’nézzen’. úgy í‰RZI, hogy ő az a mesebeli hercegnő az ’elméjében’…mivel abban az időben, amikor ő vizualizálja, az ’ott’ van… de ez az ő jövőjében van… nem az ő „most”-jában [jelenében]! Amikor elérkezik a jövője az ő JELEN-ébe, vagy pontosan az a ruha, vagy épp nem az a ruha lesz rajta, melyről mindig is ’álmodott’…attól függően, hogy hogyan változtak a ’gondolatai és ötletei’ az abba a ’jövőbe’ való előrehaladás során. Azt fogja viselni, mely a legmegfelelőbb az akkori pillanatában. Amikor visszatekint a gyermekkori álomképre…úgy fogja í‰REZNI, hogy az a lélek, aki akkor ő volt…nagyon-nagyon régen…nem függ össze azzal a lélekkel, akibe ő belenőtt. Természetesen ő még mindig ugyanaz…de amint mondtuk, ő ’belenőtt a lelkébe’. Ez együtt jár egy olyan REZGí‰SBEN VALí“ Lí‰TTEL, mely megfelel a lélek szintjének.

Sokan úgy találjátok, hogy tovább már nem tudtok olyan dolgokkal együtt rezegni, amikkel korábban még tudtatok. Nem csupán nem rezegtek tovább együtt vele…de nem is tudjátok elviselni az abban a rezgésben való létet. Hiszen…a rezgésetek együtt növekedett a SZERETET azon megértésével és frekvenciájával, melyet lehetővé tesztek magatok számára. Még amikor szabadnapon vagytok,… akkor sem ’süllyedtek’ vissza arra a szintre, melyben korábban voltatok. Csupán egy ’szabadnapon’ vagytok!

Számunkra…a mi IGAZSíGUNKBAN…ezt választjuk magyarázatként. Ez számotokra szerintünk talán a legjobb …A FELEMELKEDí‰SETEK.

NEM LESZ/NEM LEHET AZ EGYIK FELEMELKEDí‰SI FOLYAMAT HASONLí“ EGY MíSIKHOZ.

Mivel mindannyian személyek vagytok… csupán úgy tudjátok megtapasztalni, MINT EGY SZEMí‰LY. Az eltérés a személy által az adott időben elért szinttől/frekvenciától/rezgéstől fog függni.

Milyen időben?

Az időben, amikor a földi bolygótokon…átváltozás lesz. ENERGETIKAI FORDULí“PONT. Senki…de senki NEM FOGJA ELMULASZTANI A MEGTAPASZTALíST…de az messze érdekesebb lesz egyeseknek, mint másoknak; a SZERETET szintjétől és a megértéstől függően, melyben megálltak.

Nagyon kí­nos ezt mondanom…figyelembe véve, hogy én csatornázlak benneteket…de NAGY részem VALí“BAN REMí‰NYKEDIK…NEM TUDJA…HANEM CSAK REMí‰NYKEDIK abban, hogy eljön a várva várt december 21-e…és valami olyat fogunk megtapasztalni, ami valóban lehetővé teszi számunkra, hogy TUDJUK azt, hogy ’ez’ megtörtént… De van egy nagy részem, ami egy kicsit úgy í‰RZI, hogy ’Mi van, ha csupán azt mondják nekünk, hogy valami történt…mint például hogy egy nagyobb energiabeáramlás következett be és igen, a bolygók összehangolódtak és az idő előrehaladtával mi is észre fogunk venni önmagunkon belül egy változást’, stb… Más szavakkal élve…minden tisztelettel ’Mi van, ha az lesz, ami mindig is?’… és VALí“BAN minden tisztelettel kérdezem!

Mit fogsz tenni Blossom? Felhagysz az élettel? Kételkedünk abban, hogy ezt tennéd. Mosolygunk, miközben azt mondjuk: ’í“, igen! Kishitű!’

Korábban már mondtátok és ideje lenne ismét mondani! Ez az, amire gondolok, srácok… nem tudnátok engem … vagy minden embert… MEGGYŐZNI arról, hogy minden meg fog változni azon a napon / akkortájt?

Miért kellene meggyőzni téged? Sosem kértünk sem téged, sem másokat, hogy vakon kövessenek! Hiszen azt kérjük…a lelkünk legmélyebb részéről, hogy LEGYETEK ŐSZINTí‰K í–NMAGATOKHOZ!

í‰rtjük azt is, hogy nem tudod megosztani…ezen a ponton…a nézőpontunkat az üggyel kapcsolatban. De azt mondjuk neked…

(Az energia sokkal erősebbé vált!)

ISMERJí‰TEK MAGATOKAT!

LEGYETEK í–NMAGATOK!

AMI A BOLYGí“TOKRA Jí–N Kí‰PESSí‰ FOG TENNI BENNETEKET ARRA, HOGY Kí–NNYEDí‰N MEGALKOSSíTOK A MENNYEK KIRíLYSíGíT.

A HATALMATOKBAN íLL…MIVEL BENNETEK VAN.

KAPCSOLí“DJATOK í–SSZE A LELKETEKKEL ANNAK LEGMAGASABB íLDíSíVAL í‰S AZ IGAZSíG, A SZERETET AMA LEGMAGASABB BŐSí‰Gí‰VEL!

NEKíœNK, AKIK NEM Fí–LDIEK VAGYUNK…MEGVAN A SAJíT Rí‰SZíœNK, AMIT Ví‰GIG KELL JíTSZANUNK. ENERGIíT í‰S GONDOLATOKAT KíœLDíœNK NEKTEK ANNAK í‰RDEKí‰BEN, HOGY TELJESíTSí‰TEK A FELADATAITOKAT.

AMIHEZ/AMIí‰RT A SZíVETEK KIíLT…AZ BENNETEK VAN.

AMINT E MINDENHATí“ Fí‰NYVILíG RíTOK í–MLIK…ISMí‰T EGYESíœLNI FOGTOK UGYANAZZAL A VILíGGAL, AMI BENNEKET VAN.

A VILíGOK EGYBEOLVADíSA – AMINT ERRŐL MíR BESZí‰LTíœNK NEKTEK – …OTT FOG ELKEZDŐDNI. MIVEL A BENNETEK FEKVŐ VILíG…ISMí‰T í–SSZEKAPCSOL TITEKET AZZAL A VILíGGAL, MELYET NEKTEK KíœLDíœNK í‰S AZ úJ VILíGOT EGYíœTT FOGJUK MEGTEREMTENI.

AZ IDŐ Kí–ZEL VAN!

A KIMERíœLT SZíVŰEK SZíMíRA ENERGIíT KíœLDíœNK, HOGY AZ UTOLSí“ Mí‰RFí–LDET MEG TUDJíK TENNI.

TARTSíTOK EGYENSúLYBAN A LELKI SZINTETEKET!

NE ADJíTOK FEL EBBEN AZ UTOLSí“ í“RíBAN! IDŐNKí‰NT LíTJUK, HOGY MEGINOGTOK í‰S VíGYUNK ARRA, HOGY í‰REZZí‰TEK: MEGí–LELíœNK BENNETEKET!

EZ EGY ISTENI TERV

MINDEN Lí‰TEZŐ…ISTENI.

MIVEL MINDEN, AMI VAN…AZ ISTENBŐL VALí“! NINCS SEMMI LEHETETLEN!

EZí‰RT…MINDEN ENNEK AZ ISENINEK A Rí‰SZE í‰S EGYíœTT EMELKEDíœNK… í–Rí–KKí‰ FELEMELKEDíœNK!

MIVEL NINCS KEZDET í‰S NINCS Ví‰G…CSUPíN FEJLŐDí‰S. Mí‰G AZ EGY FORRíSíBí“L IS, AHONNí‰T MINDANNYIAN Jí–TTí–K í‰S AHOVA MINDANNYIAN VISSZATí‰RTEK.

NEM LESZTEK/NEM LEHETTEK UGYANAZOK, AMIKOR HAZATí‰RTEK. MIVEL AZ OTTHON SEM LEHET UGYANAZ!

MIVEL TI…MINDANNYIí“TOK úGY VíLTOZTATTA MEG AZ OTTHONíT, AHOGYAN SAJíT MAGíT. MIVEL MEGVíLTOZTATTATOK MINDENT… A KEZDETTŐL, AMI SOSEM KEZDŐDí–TT EL A Ví‰Gí‰IG, AMINEK SOSEM LESZ Ví‰GE.

SZABAD AKARATOT KAPTATOK, HOGY KIFEJEZHESSí‰TEK/ MEGTAPASZTALHASSíTOK A SZERETETET MINT í–NMAGíT!

MINDENNEK – AMI A SZERETET – íTALAKíTJíTOK AZ ENERGIíJíT… MINDEN SZERETET… í–NMAGA MAGASABB SZINTJí‰Ví‰, AMINT TI IS MAGASABBRA JUTTOK í–NMAGATOKON BELíœL. EZí‰RT NEM LEHET Ví‰GE…MIVEL TI, MINT EGYEK… MINDIG í–NMAGATOK/í–NMAGA MAGASABB SZINTJí‰RE FOGTOK í‰RKEZNI… SZERETET … í–Rí–KKí‰VALí“.

Köszönjük! úgy í‰RZEM, hogy talán ez volt a Gondnokok Gondnokainak Gondnoka! Az energia ereje kétségkí­vül úgy érződött!

Ezt meg tudjuk erősí­teni… de szeretnénk kifejezni ezt olyan módon, hogy ugyanazon a fokon vagyunk… de ebben a sorban van három fokozat és mi valahol a közepén vagyunk!

Nos, ismét köszönjük ezt az interakciót! Valóban! Tehát hogy összegezzük… alapvetően … azt mondjátok, hogy lesz ’Egy Történés’… Nem adtatok dátumot… és ez a történés mindannyiunkat önmagunk egy magasabb szintjére fog mozgatni… nem lényeg, milyen szinten vagyunk… az adott időben.

Szeretnénk azt is hozzátenni, hogy néhányatoknak…akik úgy döntöttek, hogy alszanak… lesz egy ’í“riási Leleplezés’. A lelkük IGAZSíGíTí“L és a megtett utazásoktól függően… megtörténhet az is, hogy ők hirtelen TELJESEN felébrednek és automatikusan Magasabb szinten találhatják magukat akár annál is, aki sok éven keresztül járta a spiritualitás ösvényét. Nem az a dolga senkinek, hogy másokat megí­téljen ebben a nagy tervben való helyzetében…hiszen nem ismeritek mások utazásait és azt sem, hogy mit adtak nekik és mit kaptak az utazásuk során.

Oly sokan vagytok, akik úgy döntöttek, hogy nagyon sok isteni módon szolgálnak. Olyan sokan vagytok, akik sóvárognak arra, hogy ezt a döntést beteljesí­tsék!

Legdrágább lelkeink… Fivéreink és Nővéreink!… Mivel mi EGY SZERETETCSALíD VAGYUNK, … í­gy nagyon hamar elérkezik az új út. A történelem nem ismétlődik meg. Ez elrendeltetett!

Azok közületek, akik szolgálni jöttek, szolgálatban fogják találni magukat. Az effajta szolgálattevők szí­veit elárasztja majd a SZERETET és a kötelességtudat az adott szolgálatra vonatkozóan.

Gyűjtsétek össze az erőtöket… énekeljetek a szí­vetekből és új Módon adjatok hálát!

LEGYETEK HíLíSAK!

ADJATOK HíLíT AZí‰RT A Lí‰NYí‰RT, AKIK TI VAGYTOK…AKI ABBAN A HELYZETBEN SZOLGíL, AMELYIKBEN TI.

ELŐRE- í‰S FELFELí‰HALADí“AN SZOLGíLUNK EGYíœTT… EGYKí‰NT … AZ ISTENI SZERETETBEN.

Nagyon köszönjük! Valóban szükségem volt erre! Ismét í‰REZTEM…egy kicsit valamiféle dolgot mindezzel együtt… és ez arra késztet, hogy még inkább í‰REZZEK valamiféle dolgot; valamiféle dolog í‰RZí‰Sí‰T adta…. ha értitek, mit akarok mondani!

VALAMIFí‰LEKí‰PP!

SZERETLEK BENNETEKET! íldás és hála ezért a helyzetért, amiben én szolgálok! Szeretet és köszönet!

Csatornázta: Blossom Goodchild

Magyar nyelvű fordí­tás: Vénusz

Forrás: Blossom Goodchild

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
cs dec 13 2012, 07:05
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Blossom Goodchild - November 26, 2012

Fény Galaktikus Föderációja / 2012. november 26.

Blossom: Nos? ismét elröpült egy hét?egyre közelebb vagyunk az év végéhez!?És az enyém! Hogy lepergett ez az évem! Nos, rátok bízom!...Ti tudjátok a legjobban, hogy mit ÉRZEK?

Fény Galaktikus Föderációja: A legszívélyesebb üdvözlet mindannyiótoknak! Te arról beszélsz, hogyan repül az id? és egyetértünk abban, hogy ez a helyzet veletek! De az Új id? még gyorsabbnak fog t?nni? Sokkal inkább úgy, mintha NEM is lenne id?! Mivel az id? a régi paradigmához tartozik és az ?id?? haladtával egyre kevesebb és kevesebb jelent?sége lesz annak. Az elkövetkezend? hetek olyanok lesznek, mintha egy nap egy perc lenne!

Már most is nagyon sok Szeretet áramlik át?néhányan nem is érzékelik?de sokan nagy impulzusokban jutnak hozzá. Legyen úgy Legdrágábbjaink,?hogy a szívetek örömmel fogadja és megnyílik annak az energiaáradatnak, amely a bolygótokra zúdul!

Emlékeztessétek magatokat állandóan arra, hogy TI SZERETET VAGYTOK és arra, hogy itt az id?, hogy KITELJESEDJETEK önmagatokban önmagatok által!

Egy kis zavart is ÉREZHETTEK azt illet?en, amit ez valójában jelent és tudjuk, hogy korábban beszéltünk már nektek több alkalommal err?l?de ismét emlékeztetünk benneteket rá! Hiszen amikor a pénzt felteszik, a lottót megnyeri valaki!

Minden egyes lélek perspektívájából?attól függ?en, hogy az adott perspektíva hol van...ott ?Az Eseménynek? köszönhet?en lesz egy kioltási [merülési] hullám?Mi egyszer?en ezt csak az alapján jegyezzük meg, amit látunk. Ennek lesz egy másodlagos kimenete, amint ez el?készíti az éneteket az elérkez? magasabb energiára.

Sok ember olyan történésekr?l beszél, melyek napenergiával kapcsolatosak? Én még nem tanulmányoztam ezt? egyáltalán fogtok Fényt küldeni?

Valóban! A Nap Fényt ont! Ezt a témát illet?en annyit mondanánk, hogy sok aktivitás fog egyenesen ebb?l a járm?b?l áramlani. Ismét úgy döntünk, hogy nem rontjuk el a meglepetést, viszont bevalljuk azt, hogy ?a napisten? óriási szerepet fog játszani abban, ami szemmel láthatóvá válik majd.

SENKINEK SEM KELLENE ARRA SZÁMÍTANIA, AMIRE MINDENKI SZÁMÍT!

Azt szeretnénk sugallani, hogy a TÖKÉLETES IGAZSÁG pillanataiban?mindenki jól tenné, ha a testét, a lelkét és a szellemét az Egység megtapasztalásához illesztené!

Bár ez mindenki számára más lesz?de azt sugalljuk, hogy lesz egy ?közös rész?, melyben MINDENKI változást fog tapasztalni!

Lélegezzetek be és ki a legmélyebb szinten és nyissátok meg magát a LÉNYETEKET annak, ami VAN.

Legdrágább Földlakók!... A végs? napok a vége felé járnak! Új napok fognak leragyogni és MINDENKI számára a csodálatos Föld megújított REMÉNYÉT adják. Egy gyönyör? bolygót, melyet TI fogtok újrateremteni önmaga dics?ségébe!

Az emberek meg fogják tapasztalni a különbséget a lelkükben? attól függetlenül, hogy az adott személy meddig jutott el addig a pillanatig. Mivel ez a beáramló Fényszeretet lehet?vé fogja tenni a szellem szárnyalását és azt, hogy ÖNMAGA LEGYEN!

Ó, az az öröm, melyet megtapasztaltok majd! Amint ti mondanátok? hanyatt dobjátok magatokat t?le!

És megmarad ez az öröm?

Egy bizonyos fokig igen!...Mérhetetlen lesz, a maga ?hajnalán?? De egy kicsit lassan fog érlel?dni azért, hogy mindenki alkalmazkodni tudjon az ? újabb, magasabb szintéjhez.

SENKI?SEM FOG UGYANAZ MARADNI, AMILYEN EL?TTE VOLT!

És az élet?csak megy majd tovább?

Nem ?csak? megy tovább! Az élet magára ölti az Új Felvilágosodást!

Azokért, AKIK ÚGY DÖNTENEK, hogy? egy szívb?l jöv? csodaországban találják magukat? A szíven belül NYILVÁNVALÓ lesz a különbség az én számára és ?tisztázni? akarja majd!

Egy kicsit jobban el tudnátok magyarázni?...?tisztázni??

Sokkal szemmel láthatóbb lesz az én-hatalom vágya. Olyan régóta volt az ember ?uralom alatt? és magától értet?d? az Emberi Lény abszolút tökéletessége. Az embereknek ismét meg kell vizsgálniuk a helyzetet, ami volt és minden mozdulatával lehet?vé kell tennie, hogy az okozott kárt helyreállítsa.

Ez lesz a legfontosabb az emberek vágyai között? Hiszen, ha ez egyszer kijavításra kerül, akkor az ugrások és szökellések ugrálva és szökellve jönnek majd?és a világ ?jellege?, melybe az emberek Bíztak, hogy belesétálnak?a küszöbön fog állni?szélesre tárt ajtóval!

Földi lelkek! ? Az élet lelkei!... Amint ez a Fény rátok zúdul? találjatok rá önmagatokban a megbocsátásra!... Megbocsátásra az énetekkel szemben, amiért az id?r?l-id?re tévútra vezetett?olyan ösvényekre lépve, melyek nem voltak hasznosak,? de elfogadtátok!

Keressétek a megbocsátást azok felé, akik VALÓBAN a sötétebb ösvényekre léptek és képtelenek voltak a szabadság felé vezet? utat megtalálni!... Hiszen ?k nagyon eltévelyedettekké tudnak válni és körül tudják ásni magukat azzal a bizonyos úttal?mely a napfény minden gondoskodásával elhagyta a gondolataikat és így a lelküket is!

Amikor eljön ez a Fény?találjátok meg ÖNMAGATOKAT?a VALÓDI ÖNMAGATOKAT? és ajánljátok fel neki a legmélyebb Szeretetet mind az énetekért/iránt mind pedig MINDENÉRT, AMI VAN.

ÉREZZÉTEK azt a Szeretetet? mivel eláruljuk nektek? hogy ellenállhatatlan lesz!

Tehát ez egy bizonyos id?n keresztül fog végbemenni? Mert láttam egy maja úriemberrel készült videót, aki arról beszélt, hogy van egy nyolc perces ?kiruccanás?, mely során tudatába kerülünk a Fels?bbrend? tudatosságnak és aztán rajtunk áll majd, hogy ?kövessük?? vagy valami ilyesmi.

Amint mondjuk?ez a Fényáradat nem lesz folyamatos? ?pillanatnyi? lesz a dolgok Nagy Rendszerének kifejezésével élve!

Úgy értem?Ha valaki elfoglalt?Valószín?leg elmulasztja!!??

Nem?ez nem történhet meg! Az a valami, ami jön, NEM ugyanolyan rezgés?, mint bármi, ami korábban jött! Nem olyan lesz, mint ahogyan el?z?leg említetted, hogy egyesek tudatában lehetnek, mások meg nem? mint például egy csillagkapu kinyitásánál.

AMI JÖNNI FOG, AZT NEM LEHET FIGYELMEN KÍVÜL HAGYNI!

Minden tisztelettel?ez mind szép és jó nektek!... Ti tudjátok, mir?l beszéltek? de mi nem! Azt kell gyanítanunk és ?kiszedjük a velejét? minden, a témával kapcsolatban közölt különféle állításnak. Tudom, hogy nincs már sok id? ahhoz, hogy elmenjünk?de ezt kell mondanom? A legtöbb t?lem telhet?t megteszem, hogy a legjobb helyen legyek amíg ez az id? eljön?ez rajtam áll? A 2008. október 14-i emlékeimr?l mesélek?amikor a várakozás egész elviselhetetlennek t?nt? vegyítve az izgalommal és egy óriási mennyiség? várakozással.

Nos, akkor azt javasoljuk, hogy amennyi lélegzetvételt csak lehet, annyit tegyetek meg meditáció segítségével és engedjétek meg a lélek ISMERETÉNEK, hogy BÉKÉT hozzon az adott helyzetbe!

LEGYEN TUDÁS A SZÍVETEKBEN ÉS BIZTOS NYUGALOM LESZ AZ ELMÉTEKBEN?ARRA VONATKOZÓLAG, HOGY HA BÁRMI IS TOLÓDIK, AZ AZ ISTENI AKARATBÓL VALÓ MEGHOSSZABBÍTÁS MIATT TÖRTÉNIK.

MINDEN, AMI BENNETEK ÉS KÖRÜLÖTTETEK VÉGBEMEGY, AZ AZ ISTENI TERV TELJESÍTÉSE.

EMLÉKEZZETEK ERRE? JELENJEN AZ MEG BÁRMILYEN FORMÁBAN!

Amikor ezt mondjátok?az egy olyan eset, hogy el kell hogy fogadjuk a nehéz id?ket is, nem csak a könny?eket?

Könny? lesz, ha úgy döntötök, hogy bársonyból lesz?és nehéz, ha úgy döntötök, hogy k?b?l. [itt arra utal, hogy minden döntés kérdése! ? a ford. megj.]

Nem szeretnénk összezavarni benneteket ebben a helyzetben?Mi csupán arra vágyunk, hogy a gondolataitokat kövessük a legbecsesebb dologgal.

Köszönjük! Szeretném tisztázni azt is, hogy nem adtatok id?pontot e Fény eljövetelének? Ennek oka van?

Mi az, amire emlékszel?

Az, hogy elhatároztam, hogy nem hasonulok az ?id?khöz? legalábbis ami benneteket illet?

Mi csupán a vágyaitokhoz tartjuk magunkat!

Képzeljétek el!.. LEGYETEK TUDATÁBAN annak,... hogy a Fény, mely a bolygótokRÓL özönlik, az hihetetlenül ragyogó? Mivel sokan-sokan-sokan vagytok, akik TUDJÁK a szívükben, hogy egy ÚJ VILÁG hajnala kezd?dik minden egyes adott pillanatban.

Ez a sugárzó energia ad oly nagy jelent?séget a dolognak!

KÉPZELJÉTEK EL?,hogy minden a ?tudatban van??A szívetek EGYKÉNT ver és a gondolataitok a SZERETET rezgésével azonosak és azzal a vággyal is, hogy ezt az Új Világot megteremtsétek!

Hiszen a szívetek mélyén tudjátok, hogy a küldetésetek?amelyre oly régóta vártok és amely miatt a szívetekben annyi aggodalom volt hosszú id?n keresztül?az, hogy benneteket abba az id?be SUGÁROZZON, amely megvalósítására megegyezésetek van.

ÉS MEG FOGJÁTOK VALÓSÍTANI!

MINDEN kétségb?l szabadítsátok ki a gondolataitokat!... Engedjétek meg magatoknak, hogy a beteljesülésetek Aranyló dics?ségében megmártózzatok! A megtett út nem volt csapdák nélküli, de az út, amit meg kell még tennetek az egy olyan dics?séges napsütés,?mely egész végig egy hevít? és izgató ÉRZÉSSEL van kikövezve.

Legdrágább lelkeink!... Veletek vagyunk!... Velünk vagytok!

TUDJUK, hogy ami jön, az felülmúl minden várakozást!

TUDJUK, hogy mindig ezen id?k felé meneteltetek?évszázadról évszázadra?és MOST elérkezett!

A mennyek Békét visszhangoznak?amint az élet egy teljesen új értelmet vesz magára? és ez?a legrégebbi történet a könyvben.

Nagyon köszönjük!... (Nagyon rövidnek t?nik, bár két órába telt? volt egy nagy megszakítás benne? elveszítettem a dokumentumot a felénél! Magasztaljuk a Google-t!)

Csatornázta: Blossom Goodchild

Magyar nyelv? fordítás: Vénusz

Forrás: Blossom Goodchild

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
cs dec 13 2012, 07:07
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Blossom Goodchild - December 2, 2012

Fény Galaktikus Föderációja / 2012. december 2.

Blossom Goodchild közvetítése


Blossom: Ismét itt vagyok! Azt kell mondanom, hogy úgy t?nik, hogy egy nagyon ?nyugodt? helyen vagyok? és nem lényeg, mi történik?mit kell megtennem, stb? a szívem boldog és nagyon jó kedélyállapotban érzem magam. Szeretem ezt?Valahogy minden, amit meg kell tennem ?lényeges valakinek? ? de ez nem. Nem is tudom valójában, hogyan fejezzem ki ezt.

Fény Galaktikus Föderációja: A legmelegebb üdvözlet neked, Blossom és MINDENKINEK, akik id?t szánnak arra, hogy elolvassák ezeket a beszélgetéseket. Azt szeretnénk mondani, hogy az energia mostanában egy olyan szintre ?er?södik fel?, mely id?nként arra késztet benneteket, hogy id?nként egész eksztatikus állapotban ÉREZZÉTEK magatokat.

Képzeljétek el?csak képzeljétek el, hogy amit ÉREZTEK, az a létra alsó foka? Ezt a gondolatot értsétek úgy, hogy minden magasságot elértek és az azt kísér? ÉRZÉS az, ? amely MEGTAPASZTALÁSÁRA már olyan régen vártatok!

És MINDIG mondtuk, hogy ez az egész az ÉRZÉSR?L szól.

Ez természetesen ? bizonyosan ? JÓL érezhet?!

És ez tovább folytatódik, és egyre jobban és jobban fog ÉRZ?DNI, mihelyst TI képesek lesztek összhangba kerülni az áthatoló magasabb enerigákkal.

Egész kevesen kérdezték meg azt, hogy kellene-e ?tenniük valamit? a [december] 20-24. közötti id?szakban? Ha például a munkahelyükön vannak?, vagy autót vezetnek?abba kellene-e hagyniuk azt, amit csinálnak éppen? Sokan szabadnapot vesznek ki, hogy valami nyugodt helyen LEGYENEK. Tudnátok néhány hasznos tanácsot adni számunkra?

Nos, az attól függ, hogy valaki milyen történést ?vár el?! Azok számára, akik minden, az ? Igazságukat eltakaró dologgal el voltak vakítva/kápráztatva?azt mondanánk, hogy nem lesznek tudatában ennek mindaddig a pillanatig, amikor el KELL majd ismerniük, hogy valami valóban történik. Mások érzik majd?ahogyan most ti is?az állandó felépülést?

Bátorítani szeretnénk benneteket?mivel sokaknak van efféle aggodalma?

PONTOSAN OTT LESZTEK, AHOL LENNETEK KELL?NEM TUDTOK MÁSHOL LENNI!

Legdrágább Fénylelkeink!... Ti hasznát látjátok az egész önzetlenségeteknek és annak, hogy önmagatokból olyan sokat adtatok annak érdekében, hogy ?átlássatok? azon, ami teljesítése miatt idejöttetek. Ett?l a pillanattól kezdve engedjétek?a szemeiteknek, hogy lássanak?a füleiteknek, hogy halljanak? Mivel az, ami jön, önmagatoknak csupán azt a részét tudja megmutatni, melyet el akartok fogadni.

Elnézést?ezt világosabban el tudnátok mondani?

Ez alatt azt értjük,?hogy a ti dolgotok az, hogy megnyissátok a szíveteket és az elméteket. Ragadjátok meg a pillanatot! Vegyétek figyelembe a következ?ket:

TI VAGYTOK AZ! TI VAGYTOK AZ ESEMÉNY!

Óóó!

Abban az értelemben, hogy ha ti nem lennétek ?közel/körülötte?, akkor bármilyen történésre kicsi esély lenne, mivel ez TI vagytok? minannyiótok, aki a f?, átfogó történéssé VÁLNAK, amikor ez az esemény megtörténik. Ebben? a BENNETEK való átalakulásban van a forma leghatalmasabb változása.

Képtelenek lesztek a régi utakat ÉREZNI? mivel a szívetekbe lép? Fény lehet?vé teszi számotokra, hogy MINDENRE emlékezzetek, akik vagytok? Ez mindent felold majd, amik nem ti vagytok!

Tehát, azáltal, hogy ismételgetjük azt, hogy bár igen? van egy óriási hozzájárulás a Fény er?it?l, akik azon az általatok felfoghatatlan úton vannak, hogy a Fény tulajdonképpen micsoda! ? De Ti vagytok az! ? TI! A SZERETET-FÉNY CSODÁLATOS LÉNYEI vagytok, akik megteremtitek AZ ESEMÉNYT, hogy az a roppant nagy siker legyen, melynek lennie kell.

Mi mindannyian nagyon izgatottak vagyunk! De mi abban a TUDATBAN vagyunk, hogy tudjuk, mi jön, és nagy várakozással vagyunk az iránt, hogy lássuk, mily csodálatosan és nyíltan fogadjátok a bens? változásokat.

Ó, szeretett barátaink? Fogalmatok sincs arról a nagy mennyiség? SZERETETR?L, mely meglepetésszer?en fog érni benneteket!

Érezzetek minden spontán reakciót! A Mennyek ?bennetek? fognak kibontakozni!

Amir?l azt hittétek, hogy nem tudjátok, arra emlékezni fogtok, és csupán egy pillanat alatt azzá válhattok,? amivé válni akartatok!

MINDEN?MINDEN, ami megnyilvánul majd el?ttetek?jelent?s hatással lesz a LÉNYETEKRE, amikor TUDJÁTOK, hogy a SZERETET? a SZERETET LENNI? LEHET?VÉ TENNI A SZERETET SZÁMÁRA,?hogy ki- és belélegezzétek, ? az egész tapasztalást valóban?. fantasztikussá teszi; Olyanná, amit egy életben csak egyszer lehet megtapasztalni.

Ez valóban nagyon izgalmas? és nagyon közel van. Feltételezem, hogy kapcsolatban leszünk veletek ez id? alatt.

Ezt nem tudjuk feltétlenül meger?síteni! Mivel az egész ?játék? túl nagymérték? elárulása? egy rövid ideig nem lesz lehetséges?vagy valójában szükségszer?. De a szünet biztosított? így kell a dolognak történnie? egyáltalán nem leszünk soha képesek arra, hogy ismét újra kezdjük.

ITT VAGYTOK, SZERETTEINK? A BOLYGÓTOKON VALAHA IS MEGTÖRTÉNT LEGHATALMASABB ÁTALAKULÁS SZÉLÉN?ÉS TI? MINDANNYIAN LEHET?VÉ TETTÉTEK!

ÁLLJATOK FEL! EMELJÉTEK FEL A LELKETEKET! MENJETEK BE ÖNMAGATOK BENS?JÉBE, ÉS MUTASSÁTOK BE AZ ÚJ ÉNETEKET ÖNMAGATOKNAK!

Mivel azt mondjuk? hogy ha az eljövend? dolgok?egyszer beteljesültek? az emberek az énjüket szinte felismerhetetlennek fogják találni! A TE, aki arra vágyott, hogy teljességben legyen, alkalmas lesz arra, hogy bennetek létezzen!

Azok az energiák, melyek összekapcsolónak, lehet?vé teszik a Fens?bbrend? éneteknek, hogy egy olyan módon lakozzon a fizikain belül, ahogyan korábban még nem volt képes!

KÉPZELJÉTEK EL ENNEK AZ ÖRÖMÉT!

ÖNMAGATOK LENNI? LÉTEZNI! EGYSZER?EN CSAK LENNI!

Lélekbarátaink!? Legyetek kedvesek magatokhoz és finoman készüljetek fel arra, ami meg fog történni! Minden gondolatot, mely ?összezavarja az éneteket? engedjetek szabadon az elmétekb?l! Sok lényegtelen dolog válik eltúlzott z?rzavarrá és szennyez?déssé az én számára? MINDEN IGAZSÁGBAN? ha valaki egyszer?en felsimerné mások ?lényegtelen dolgait?? megköszönné és megengedné, hogy az ént érintetlenül hagyva távozzanak?ezeket az apró vétségeket tekintve? az egyén egyfajta szabadulást találna azoktól a dolgoktól, melyekt?l annyira szabaddá akart válni!

Köszönjük! Értékelem ezt! De talán egy kicsit korábban lett elmondva, mint megtéve!

De nincs mit tenni?csupán A SZERETET LENNI?ÉS MI EZT IS GONDOLJUK!

EZ A TIÉTEK / A VÁLASZ MINDENRE? MINDENRE!

Nehezen fogadod ezt el Blossom, ugye?

NEM? egyáltalán nem! Teljesen egyetértek!? Miért kérdezitek?

Azon állapotoknak köszönhet?en, amiben az emberek találhatják magukat és hogy nem engedik a gondolatoknak, hogy aláaknázzák vagy valóban alábecsüljék A TÉNYT?, hogy a SZERETET? CSUPÁN A SZERETET AZ EGYETLEN DOLOG, AMIRE SZÜKSÉGES ÖSSZPONTOSÍTANI. Mert ha ezt megteszitek? nem lehet semmilyen ÉRZÉS, mely nem ragaszkodik KITARTÓAN ahhoz, amik vagytok? A SZERETET(HEZ)!

HA SZERETETB?L VAGYTOK? AMIT MINDEN ?SZINTESÉGGEL, ÉS TUDATTAL MONDUNK NEKTEK? HOGY AZOK VAGYTOK? AKKOR CSUPÁN ENNEK [A SZERETETNEK] KELL LENNETEK! Mert amikor ti ezen IGAZSÁGON kívül vagytok? ti még ebb?l vagytok? de megtagadjátok magatoktól azt az örömöt, hogy BENNE LEGYETEK!

Azzal, hogy visszahelyezitek magatokat a szeretetbe? nem lehettek azok?, amik nem vagytok! Mivel ti csupán azok tudtok LENNI, amik vagytok? A SZERETET!

JÓ SZOLGÁLATOT TEGYETEK MAGATOKNAK E RÉGI ID?K UTOLSÓ NAPJAIBAN!

ÉREZZETEK ÓRIÁSI HÁLÁT MINDENÉRT, AMI VAN!

A háláról beszélve? szeretném megragadni ezt a pillanatot, hogy MEGKÖSZÖNJEK NEKTEK minden támogatást, melyet nekünk nyújtottatok! TUDOM a beérkezett e-mailekb?l, hogy milyen sok embert szolgáltatok és segítettetek az utazásuk során a SZERETETTEL, melyet mindannyiunknak adtatok! Mérhetetlen az a ?SZERETÉS?, melyet mutattatok és én ?SZINTÉN a szívemb?l szólva? nagyon nagyra értékelek MINDENT, amit tettetek? MINDANNYIUNKÉRT!

És hozzátehetnénk ehhez, hogy? a TI id?tökben nincs egyetlen pillanat sem, amikor ne adnánk hálát mindannyiótoknak az ezen Isteni Tervben való kiválóságotokért!

Csupán a leger?sebbek közül is a leger?sebbek azok, akiket kiválasztottak erre? és bár id?nként sokan úgy ÉREZTÉTEK, hogy elhagyott az er?tök? de kihúztátok magatokat a mocsárból és újra lábra álltatok?gyakran kimerülten és azon t?n?dve, hogy hol a fenében tudnátok megtalálni azt az er?t, ami tovább segít benneteket! De nem a ?fenében? találtátok meg azt az er?t?, hanem önmagatok bensejében és TUDTÁTOK, hogy az egy ISTENI energiából származik, mely NEM HAGYOTT CSERBEN BENNETEKET!

A SZÍVETEKBEN TUDTÁTOK AZT, HOGY ? ?A BIZTONSÁGI ZÁR? AZ, AMI LEHET?VÉ TETTE SZÁMOTOKRA, HOGY TOVÁBB CSINÁLJÁTOK?HOGY?

Bocsánat, de ? a biztonsági zár?... ez a jó szó?

Éreztük a hezitálásodat, de természetesen? valaha is szükségünk volt kijavítani magunkat?

Dehogyis! Ez az én feladatom, nem!!??

Ezzel a bizonyos szóval fejezzük ki magunkat, mert valóban azt szeretnénk mondani, hogy a bens? TUDÁSOTOK az, mely követi az utatokat? az/ az volt a ti ?biztonsági záratok?. Mivel ez lehet?vé tette számotokra, hogy továbbmenjetek függetlenül attól, hogy mi történik? és mindig biztonságban vezetett el?re benneteket. Mert enélkül a TUDÁS nélkül a rendszeretekben? ha bárki is figyelmen kívül hagyta volna ezt? az valóban eltévedt volna az úton!

MOST ÉREZZÉTEK ÖNMAGATOKBAN A VÁLTOZÁST? A MEGVILÁGOSODÁSRA VALÓ FELKÉSZÜLÉST!

Viccesen úgy mondanánk, hogy kis szükség van azokra a Fénynekre melyet ebben a karácsonyi menetben az emberek a [karácsony]fáikra tesznek!

TI?TI VAGYTOK A FÉNY?ÉS TI? TI KÉSZÜLTÖK ARRA, HOGY CSATLAKOZTATVA LEGYETEK A F?GENERÁTORHOZ!

KEZDJÉTEK MOST AZZAL, HOGY MEGENGEDITEK A SZÍVETEKNEK, HOGY HANGOSAN ÉNEKELJEN ANNAK DICS?ÍTÉSÉRE, AMI JÖN!

ÉREZZÉTEK MÁSOK SZÍVÉNEK DALÁT, ÉS HOZZÁTOK LÉTRE A VALAHA IS ISMERT LEGNAGYOBB HANGSZERELT KÓRUST!

Mivel amint EGYESÜLTÖK egymással SZERETETBEN - és kérjük, hogy gondoljatok erre, amint belélegzitek ezt a látványos MAGASABBREND? SZERETETENERGIÁT - engedjétek meg magatoknak, hogy összekapcsolódjatok egymással?ezen a szívbeli helyen! ÉREZZÉTEK a FÖLDANYÁTOK ritmusát és hangolódjatok össze VELE.

LEGYETEK EGGYÉ? MIVEL AZOK VAGYTOK!

Azért vagytok itt, hogy megvalósítsátok ezen EGYSÉGESSÉG ÉRZÉSÉT!

VÉGÜL FOGADJÁTOK EL AZT ? HOGY AZ EGÉSZ VÁRAKOZÁSOTOK SORÁN? ANNAK OKA, AMIK VAGYTOK?AMIK VOLTATOK? AMIK LESZTEK? ÚGY MUTATJA MEG MAGÁT NEKTEK A BOLDOGSÁG ÉS SZERETET EGY EUFÓRIKUS MEGJELENÉSÉBEN, AHOGYAN NEM VOLTATOK AZT KÉPESEK EMBERI FORMÁBAN SOHA MEGTAPASZTALNI!

LÉLEGEZZÉTEK AZT BE! TELJESEN SZÍVJÁTOK AZT MAGATOKBA!

ENGEDJÉTEK MEG MAGATOKNAK, HOGY ÖNMAGATOK LEGFELS?BB SZINTJÉVEL REZEGJETEK EGYÜTT ÉS TEGYÉTEK SZABADDÁ AZ ÉRTELMETEKET MINDEN ELLENTMONDÁSTÓL ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ ELJÖVEND? DOLGOK A LEGTELJESEBB MIVOLTUKBÓL VÁLJANAK A HASZNOTOKRA!

VELETEK VAGYUNK?JEGYESEINK!

Ó,?biztosak vagytok ebben a szóban? Nagyon boldog feleség vagyok! Ennek ellenére köszönöm!!!

Tudjuk! De ezt úgy értjük, hogy ?egyesítjük? magunkat veletek. Egymásnak szóló ígéret arra vonatkozóan, hogy végrehajtjuk! Világok és szívek összekapcsolódása!

SZERETÜNK BENNETEKET! SZERETÜNK BENNETEKET! SZERETÜNK BENNETEKET!

Érzem!... Húha! A szívem hirtelen csordultig megtelik vízzel (Fehér Felh? mindig a vizet használja a Szeretet metaforájaként!), és a túlfolyócs? úgy t?nik, hogy a szemeim!

OK!... Nagyon bátor leszek most?Ha már lúd, legyen kövér! Egyszer azt mondtátok, hogy Fehér Felh? a Fény Szövetsége szervezetének egyik tagja. ? egyszer azt mondta, hogy akkor fogja felfedni, hogy valójában ? kicsoda, amikor eljön a megfelel? id?? Ez az? Megtudhatom, hogy ? Valójában kicsoda?... Bár természetesen ez nem tartozik rám!? Mindemellett ugyanúgy szeretem ?t!

Amit e témával kapcsolatban bevallhatunk, az nem a teljessége annak, amit talán szeretnél válaszként kapni. De eláruljuk neked, hogy a drága, szeretett barátod - akit te ?shonos amerikai indiánként ismersz - sokkal több, mint amit ? valaha ?beismer magáról?! Sok oka van ennek?és vigasztalásképp azt mondjuk,?hogy ha TUDNÁD,? akkor talán TE és ? nem lennétek olyan kapcsolatban, amilyenben ebben az adott id?ben vagytok? mivel ha TUDNÁD (a jelenlegi emberi szinteden), akkor számodra ez megváltoztatna bizonyos dolgokat és senki sem szeretné, hogy ez megtörténjen! Azt is eláruljuk? hogy semmiképpen sem játékként értjük ezt? ez csupán azt jelenti, hogy bizonyos dolgoknak, melyekben te és sokan mások érdekeltek, drága hölgy,? kell, hogy legyen egy ?helye?, hogy azon a helyen belül meg legyenek tisztelve!

Ez Valóban rendben van!... csupán volt egy szabad pillanat és azért kérdeztem! SZERETEM a meglepetéseket, ezért várom azt!... Valójában fogalmam sincs róla és nem is lényeg! Csak tétovázom!

Akkor mi mehetünk egyenesen ahhoz a ponthoz, hogy ezzel az állítással fejezzük be:

AZZAL, HOGY AMIK VAGYTOK: AZ ISTEN!

AMIKOR ELFOGADJÁTOK EZEN IGAZSÁG ÉRDEMÉT? LEHET?VÉ TESZITEK ISTENNEK ? AKIK TI VAGYTOK ? HOGY TI LEGYETEK!

Próbáljuk ezt meg szuahéli nyelven? Nem komolyan mondtam! Értem!... KÖSZÖNÖM! KÖSZÖNÖM! KÖSZÖNÖM!

Viszonzásképp köszönjük mi is mindannyiótoknak, akik olyan mesteri módon hajtjátok végre az Isteni Tervet!

SZERETET NEKTEK ÉS NEKÜNK IS!

Szeretettel és köszönettel!

Csatornázta: Blossom Goodchild

Magyar nyelv? fordítás: Vénusz

Forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
cs dec 20 2012, 05:21
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Blossom Goodchild - December 19, 2012

Fény Galaktikus Föderációja / 2012. december 19.


Blossom Goodchild közvetítése

Blossom: Oké. Talán ez lesz az utolsó beszélgetésem veletek karácsonyig/újévig. Természetesen minden szem az egekre szegeződik és minden SZERETET-gondolat a szívekben van! Micsoda érzés! Én is békés/nyugodt vagyok…de tudatában vagyok annak is, hogy a holnaputáni nap a NAGY DECEMBER 21.! Megváltoznak majd a dolgok? Nem fognak? Ismét így állunk majd kapcsolatban? Olyan sok a dilemma/bizonytalanság! De a szívem fényes ebben az emberi formában…és BÍZOM abban, hogy mostanra elég bölcs vagyok ahhoz, hogy egyszerűen ’haladjak az árral’!

Fény Galaktikus Föderációja: Üdvözlünk, legdrágább barátunk! Nem izgalmas dolog valóban itt lenni a történelmetek ezen időszakában? Hiszen az ajtótokban álló esemény …olyan történelmi lesz, mely túlmutat azon, ami valaha is volt!

Úgy érezzük, hogy most jobban értjük a köztünk lévő eltérő nézőpontnak köszönhető szkepticizmusotokat! Ezért megdicsérünk benneteket a Bizalmatokért és az előrehaladásotokért! Tudatában vagyunk annak, hogy ez időnként nem volt egy könnyű feladat!

ISTEN gyermekei…

Néhányan nem fogják ettől jól/nyugodtan érezni magukat!

Akkor ők még nem találták meg az ő IGAZSÁG-ukat…ennyi az egész! Hiszen nem azt mondjuk, hogy ’elmeséljük nektek’, hogy mi ISTEN… csak arra vágyunk, hogy megtaláljátok ISTENT a bensőtökben.

Hiszen mi…mint tudjátok… ISTEN-ről ugyanúgy beszélünk, mint a SZERETET-ről. Mivel az energia egy és ugyanaz!

Ezért…folytatjuk…

ISTEN gyermekei! Itt jön az, amire vártatok! Itt jön az, amiért a szívetek kiáltott! De nem mindig tudtátok pontosan, mi volt az, amit kértetek! Megvolt a vágyatok arra, hogy ’hazamenjetek’ de azt mondjuk,….hogy talán az az ’otthon’ jön el hozzátok!

ÉS EZ ELKEZDŐDIK!

De amint tudjátok, ez nagyon-nagyon régen elkezdődött! De MOST születik meg az IGAZSÁG! Hiszen ebben a rátok ömlő FÉNYBEN senki sem tud semmit elrejteni!

AKIK TI VALÓJÁBAN VAGYTOK, az minden színében megmutatkozik majd!

De azt üzenjük nektek…, hogy ne aggodalmaskodjatok semmilyen módon! Hiszen a ti színeitek, melyek még nem egészen fejlődtek még ki…a maguk idejében …megteszik majd ezt. És azok a színeitek, melyek már az önmaguk teljességévé váltak…lehetővé fogják tenni számotokra, hogy ÉREZZÉTEK azt, melynek eléréséért küzdöttetek! Azért, hogy önmagatok teljességébe lépjetek!

Nagyon is tisztában vagyunk a ti bizonytalanságotokkal [dilemmáitokkal], Blossom! ÉREZZÜK az energiátokat erre vonatkozóan! Szeretnéd ezt megbeszélni?

Nos, hogy őszinte legyek, ez már elmúlt! De tudom, hogy értitek! Ha valami történik…milyen csodálatos lesz! Akármilyen formában is történik…legalább valami meg fog történni. De… amint tudjátok, én úgy értem, hogy [mi lesz,] ha nem történik semmi! Ne értsetek félre!... Nem vagyok mélységes aggodalomban emiatt…hiszen az élet megy tovább.. ez csupán… nos… tudjátok!

Te azt hiszed, hogy tudjuk!

Nem tudjátok? Nem tudjátok, mennyire torkig lesz mindenki? Hogy mennyire el fogják veszíteni a hitüket/reményüket? Az a helyzet…ezek csupán rossz előérzetek, melyeket tapasztalok! De amint mondom…nem vagyok lehangolva és szópocsékolásnak tartom, hogy túl sok értékes szóval fókuszáljunk a ’mi van, ha’-féle dolgokra…mivel két napon belül tudni fogjuk, hogy vagy ez, vagy az.

Bölcs szavak…

Egy régi motorostól! Valahogy úgy érzem, hogy már minden szükséges dolgot elmondtatok! Mi maradt még?

A bennünk lévő Igazság maradt! Mivel amikor minden fátyol lehull…semmi sem marad, csak a SZERETET!

TI VAGYTOK AZ A SZERETET! EZT TUDJÁTOK!

Mi, más világokbeli lények ugyanannyira izgatottak vagyunk, mint ti! Hiszen ne feledjétek, hogy mi is mellettetek dolgoztunk az úton, minden egyes lépéseteknél, hogy elérjük ezt az összetalálkozást!

Mi a barátaitok vagyunk! Mi a családotok vagyunk! Ami történik, az lehetővé fogja tenni, hogy megtegyük azt, ami onnan kezdve megtörténHET! És ez magában foglal sok univerzális változást is! A sebesség, melyben ’e történést’ követően ez a változás megtörténik …bámulatba ejtő lesz!

HISZEN LÁTJÁTOK/TUDJÁTOK, LEGDRÁGÁBBJAINK…HA EGYSZER EZ A FÉNY RAJTATOK/BENNETEK VAN… SEMMI… ABSZOLÚT SEMMI SEM MARADHAT AZON A HELYEN, AHOL ELŐTTE VOLT.

Hiszen az energia, melyet ez a FÉNY hordoz magával az egy olyan óriási mértékű SZERETET, hogy a dolgoknak lehetetlen lenne úgy maradniuk, ahogy voltak!

ÁLLJATOK FEL ERRE AZ ALKALOMRA!

ENGEDJÉTEK, HOGY A SZÍVETEK ÖSSZEHANGOLÓDJON A MENNYEI ZENÉVEL!

LEGDRÁGÁBB LELKEINK! ITT VAN! AZ IDŐ MOST VAN!

Ó, remélem, hogy ’nekünk’ igazunk van! A fejemben…úgy gondoltam, hogy sokkal több dolog fog megtörténni az említett esemény kézzel fogható előkészülete idején! És igen… előrehaladtunk önmagunkban…igen, ott a változás… de látszólag… nincs a közelében sem annak, mint amire gondoltam!

De ezek a te elvárásaid voltak, drága Blossom!

Igen! Elvárások a szavak alapján, melyeket mondtatok nekünk!

És…minden Szeretettel mondjuk, hogy… ezek csupán a te gondolataid voltak! A te gondolataid az általunk mondott szavak alapján! A gondolatod kifejeződése a mondott szavak által! Sokszor elmagyaráztuk azt, hogy nem tudunk mindent elmondani, amit szeretnétek tudni! Hiszen ez megváltoztatná annak a dinamikáját, ahogyan mindennek lennie kell!

De ISMÉTLEM… engedd meg, hogy biztosítsunk arról, hogy … TUDNI FOGJÁTOK … valamely jövőbeli szakaszban… és ÉRTENI FOGJÁTOK, MIÉRT …tartottunk bizonyos mértékben vissza tőletek a dolgokat úgy, ahogyan azt megtettük! Minden értelmet nyer majd… amikor TUDNI fogjátok!

Oké! Elfogadom! Ez nevetségesen hangzik…de nem vagyok teljesen biztos abban, hogy bármi többet lehet mondani! TUDOM, hogy kapcsolatba akartam lépni veletek az elhangzott dátum előtt … de valójában azt érzem, hogy nincs semmi, amit hozzá lehetne tenni ahhoz, amit már elhangzottak az elmúlt évek alatt! Valóban… ez az egész egy építkezés volt… és itt vagyunk!

Többet vártál tőlünk?

Nem tudom! Talán! Talán egyikőtök „dobpergetését’ vártam… nagybetűs állításokat, melyeket néha meg is tettetek…hogy lássuk, hogy ez annyira közel van most!

Dobpergést kérünk!...

SZERETÜNK BENNETEKET!

NAGY SZERETETET ÉRZÜNK FELÉTEK, ÉS EZ SOSEM FOG MEGVÁLTOZNI!

TISZTELÜNK BENNETEKET!

TUDJUK, HOGY HAMAROSAN EGY OLYAN HELYEN LESZTEK ÖNMAGATOKBAN, MELYRŐL ÚGY ÉRZITEK, HOGY TARTOZTOK VALAHOVA.

MI AZT IS TUDJUK, HOGY CSAK JÓ JÖHET MINDENRE!

TUDJUK, HOGY HA A LABDA EGYSZER EL LETT RÚGVA, AKKOR SZEMTŐL-SZEMBE FOGUNK VELETEK TALÁLKOZNI!

TUDJUK, HOGY MINDAZ, AMIK NEM VAGYTOK…TÖBBÉ NEM LÉTEZIK!

ÉREZZÜK AZT A SZERETETET, MELYET MEGOSZTOTOK VELÜNK!

ÉREZZÜK A LÉNYETEK ENERGIÁJÁT EZ IDŐBEN ÉS EGYENSÚLYT IDÉZÜNK BENNE ELŐ!

De főként:

MI TUDJUK, MI JÖN… ÉS ENNEK KIFEJEZÉSÉRE VAGY LEÍRÁSÁRA EGYSZERŰEN NINCSENEK SZAVAK!

Ez egy kicsit…hirtelen egy kissé érzelmessé válik! Ezernyi kérdést tudnék feltenni… mások is… de tudom, hogy kevés értelme van! Nekünk BÍZNUNK kell abban a folyamatban, ami lesz!

ÉS ISTEN AZT MONDTA…ENGEDJÉTEK A FÉNYT!

És ő tudja! Tehát ez van! Ez az utolsó beszélgetés december 21 előtt. Arra az esetre, ha… a kommunikáció egy rövid ideig megszakadna… KÖSZÖNÖM! Találkozunk A HÍDON, barátaim! Ez az egész egy kissé különösnek tűnik! Mint egy kisebb emelkedés! Hogy egy kicsit színpadias legyek - mint amilyen vagyok is -… sokkal drámaiabb közeledésre számítottam!

A függöny mindjárt felgördül!... SZERETÜNK! SZERETÜNK! SZERETÜNK!

És mi is SZERETÜNK! 5…4…3…2…1…

Csatornázta: Blossom Goodchild

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: Blossom Goodchild

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
h febr 04 2013, 11:32
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Blossom Goodchild - December 29, 2012

Fény Galaktikus Föderációja / 2012. december 29.


Blossom: Helló barátaim! Nos, egy kis utazást tettünk meg az utolsó beszélgetésünk óta…melyről írtam is a BlogSpot-omon. (http://blossomgoodchild.blogspot.com/) Tehát úgy gondolom, hogy egyenesen át is adnám nektek a szót és meglátjuk, merre megyünk innét.

Fény Galaktikus Föderációja: Üdvözlünk! Nagyon is készen állunk arra, hogy ismét beszéljünk veled. Tudjuk, hogy az emberek utazásuk során…. nem csak a tiédről van szó Blossom … hanem sokakéról; nagyon sokan megtették ezt a ’sziklás [rögös] utat’ azért, hogy az elmúlt időszakon átjussanak. Tudjuk azt is, hogy sokaknak a Fény a LÉNYÜKBE jutott és ez ámulatba ejtette őket. Értjük, hogy személyesen te egy ’nagyobb műsor’-t vártál és hogy a szíved ellenállt annak az örömnek, mely elérhető volt.

Nem szándékosan…ez csak így alakult.

Ezt el is fogadjuk! De helyesen mondod azt is, hogy felismerted, hogy sokan voltak, akiknek szükségük volt arra, hogy a testükben átalakítsák a negatív energiát és így a ’csalódottság’ nem volt olyan NAGY MÉRTÉKŰ, mint amilyen lehetett volna.

De nem mondanád azt, hogy ez kész… és azt, hogy van egy várakozó és reménykedő ÉRZÉSED?

Valóban van… de nem bármi olyasmire, ami megtörténik majd…soha többé! Csak egy olyan reménység-érzet van bennem, hogy a világ jó irányba menő gyors változásokat fog látni. Még mindig úgy érzem, hogy lesz egy Esemény. Még mindig érzem, hogy látni fogjuk a Fényoszlopokat… arról beszélek, melyek Brazíliában tűntek fel… (http://www.youtube.com/watch?v=YzFk15wRlBk ) Mondanátok erről néhány szót?

Köszönjük, hogy megemlítetted ezt! Szeretnénk azt sugallni, hogy a forma, melyben a FÉNY azokban a felvételekben látszik, az egy „film” lehulott maradványa volt, mely sokkal magasabban lévő légköri zavarokból származik. Amikor azt mondjuk, hogy ’film’, akkor nem a ’mozifilmre’ gondolunk, hanem a szó másik jelentésére… a ’rétegre’.

Tethát azt mondjátok, hogy ez csak egy ’töredéke’ volt azoknak a Fényoszlopoknak, melyekről beszéltetek?

Valóban! Ezeket az oszlopokat meg kell alkotni, mivel biztosak vagyunk abban, hogy nagyra becsülitek! Ezek nem csupán a semmiből tűnnek elő, bár a ti szemszögetekből ez úgy látszik. Beszéltünk már nektek arról, hogy ezek az oszlopok energiával és tudással vannak teli. Ezért ezeket a megfelelő hatás érdekében pontosan meg kell szerkeszteni. De azt is eláruljuk nektek… hogy bár szeretnénk azt ’sugallani’, hogy ezeket a bizonyos Fényoszlopokat ’mi csináltuk’… de amit ’tervezni’ akarunk nektek, az sokkal ’erőteljesebb’ lesz, mint amiről most beszélünk.

Nos, csak azért, hogy tisztázzuk… Ez tőletek jött?

Úgy mondanánk inkább, hogy ez egy kombinációja volt a tőlünk és a Földanyától származó ajándéknak. Együtt dolgozunk azért, hogy minden nektek ígért dolgot megvalósítsunk!

Oké. És elmondanátok, hogy az ’ESEMÉNY’ jönni fog-e? A NAGY ESEMÉNY, melyről senki sem fog lemaradni?

Kétségkívül egy effajta eseményről beszélünk. Sokan közületek ÉRZITEK ezt a szívükben. Ez NEM… ismételjük, hogy ’NEM” egy ábránd. Ez azért van, mert a szívetek TUDJA, hogy ez meg fog történni!

Legdrágább barátaink! Szeretnénk hozzátenni, hogy … A FÉNY… A FÉNY, mellyé ti váltatok egy bizonyos mértékű tetőpont irányába igyekszik. Ti saját magatoknak engedtétek meg azt, hogy e ’szintet’ létrehozzátok önmagatoknak. Állhatatosak maradtatok és az erőtök ismét átjutott ezen. Ez nem azt mondja nektek, … ez nem IGAZOLJA számotokra…, hogy ’FELEMELKEDTETEK’?

Hűha! Nem vártam, hogy ezt mondjátok majd! Tényleg? Felemelkedtünk…?

Legdrágábbjaink! Amit ti vártok nem mindig lesz valóság. Mindenkinek más a vágya. Mindenkinek a FELEMELKEDÉSRŐL alkotott gondolata … a saját énjéhez tartozik. De azt mondjuk … bár nem úgy történt, mint ahogy sokan elképzeltétek… vagy valójában ’vártátok’… de volt egy ’történés’, mely lehetővé tette az átalakulás [metamorfózis] megtörténtét. Talán néhányan még a régi külsőjüket vetkőzik le magukról, de kétségkívül az emberek ÚJ énje bontakozik ki. ÉRZED ezt, Blossom?

Valahogy… igen! Jó pillanatokban azt mondanám, hogy ’természetesen érzem’! Máskor azt mondanám, ’talán’. Amit mondanék, az, hogy a SZERETET-ÉRZÉSEM és a határozottság [biztonság, megbízhatóság] máshogy érződik. Nem egészen tudom most ezt szavakba önteni!

Akkor hadd próbáljuk meg helyetted! A bensődben, mindannyiótok belsejében jelen van… a SZERETET… ISTEN… ÖRÖM… BOLDOGSÁG… - nevezzétek azt bárhogyan – ISTENI szikrája. Ezek VAGYTOK lényegében! Minden más, melyről azt gondoljátok, hogy TI vagytok, csupán dekoráció és a működés egy eszköze. Engedjétek meg, hogy azt mondjuk, hogy … magyarázás céljából … összehasonlítjuk ezt a szikrát egy gáztűzhelyével! Valakinek lehet ez a láng alacsony vagy fel is tudja csavarni a legmagasabb fokozatra azért, hogy ’a legjobbat tegye, amit csak lehet’. A ti lángotok egy sokkal Magasabb ’fokozatra’ lett átállítva! Ez nem a legmagasabb fokozat még,… de kétségkívül egy olyan magasabb fokozaton áll, mely sokkal felismerhetőbb akkor, ha valaki ’hozzá akar hangolódni’.

Az, ahogyan valaki innét előre irányítja magát – mint mindig – pontosan azt fogja ábrázolni, hogy hogyan tárul fel majd az ő ösvénye. De ez az utazás most gyorsan fog a ti teremtésetek felé áramlani. Szinte úgy fogjátok látni, mintha azonnali lenne!

Engedjétek eltűnni a csüggedést [reménytelenséget]! A bensőtökben egy bölcsebb nézőpont van arról, hogy ’a dolgok hogyan vannak/hogyan kell lenniük’.

Igen, azt mondhatom, hogy ezzel egyetértek! Ez csupán csak néhányakkal van így vagy mindenkivel?

Azt mondanánk, hogy mindannyian ’felemelkedtetek’. Mindenki…ha kutakodna belül… akkor képes lenne felfedezni egy eltérést önmaga és az ő ’személye’ [persona] között.

ÓRIÁSI VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNTEK!

Meg vagyok hökkenve azon, hogy a 21-i dátum, mely sok időn át annyi figyelmet kapott… az olyan emberekkel együtt, akik sokféle nézőpont alapján megjósoltak ’valamit’, akiknek oly változatos gondolatuk volt… úgy ment, ahogyan jött. Mi a véleményetek erről?

Azt mondanánk, hogy KELLETT, hogy egy effajta dátumra várjatok annak érdekében, hogy megtörténjen az, ami meg is történt. Ismét leszögezzük itt és most, hogy ez nem ’AZ ESEMÉNY’… ’A TÖRTÉNÉS’ VOLT… De kétségkívül egy MÉRHETETLEN VÁLTOZÁS következett be a LÉNYETEKBEN… és mindenütt körülöttetek… MINDENBEN. Nagyon sokszor beszéltünk nektek az ÉRZÉSRŐL.

Ez az ÚJ Világ, melybe most beléptetek annak kapuin át… ez az ÉRZÉSRŐL szól. Hiszen ez az, ami alapján felfedezitek, hogy mi az IGAZ és mi nem!

Hozzátesszük azt, hogy amikor sokan-sokan összegyűlnek e kapukon belül… akkor fog az ESEMÉNY megtörténni!

Kérdezzétek meg magatoktól, hogy …MIT ÉRZEK? HOGYAN ÉRZEK? Talán néhányatok azonnal TUDJA és azt mondja, hogy egy mélyebb SZERETET és ÉRTÉS ÉRZETÉT ISMERI MEG. Mások talán azt ÉRZIK, hogy nagyon át lettek ejtve és talán úgy ÉRZIK, hogy ők soha többé nem fognak ’felmenni a fedélzetre’ és nem fognak több üzenetet olvasni ezektől a láthatatlanoktól. De… akár így van, akár nem… ők is felemelkednek majd, amikor készen állnak rá és felismerik a bennük végbemenő változást.

Szánjatok időt arra, hogy a körülöttetek lévő színek mélységét megfigyelitek!

Szánjatok időt arra, hogy ÉREZZÉTEK azt a SZERETETET, mely körülvesz benneteket!

Szánjatok időt arra, hogy LEGYETEK és értékeljétek ezt a LÉTEZÉST! Összpontosítsatok csupán arra a - magatok és mások által is - vágyott világra, melyről TUDJÁTOK, hogy létezik!

A TUDÁSOTOKBAN… TUDJÁTOK, HOGY KIK VAGYTOK… MIVEL MEGVAN MÁR AZ AZ ISMERETETEK, HOGY EZT TUDJÁTOK!

Nem vagyok biztos abban, hogy TUDOM, miről beszéltek!

Ez egyszerűen arról szól, hogy ÉREZHETITEK ezt a TUDÁST! Nem ismertek minden választ a legösszetettebb kérdéseitekre… még nem! De nem mondanátok, hogy van egy ISMERETETEK arról, hogy az úton vagytok? EGY ÉRZÉS… EGY TUDÁS. Ezek ugyanazok és egyek. Mivel az, amit ÉREZTEK elmondja nektek azt, amit TUDTOK!

És TUDJÁTOK… hogy minden, amit ÉREZTETEK az elmúlt évtizedek során, elvezetett benneteket ahhoz az ISMERETHEZ, melyet MOST TUDTOK! Sokkal jobban ÉRZITEK, így a BIZALMATOK önmagatokban és abban, amit TUDTOK… MEG FOG VÁLTOZNI!

A ti úgynevezett csalódottságotok még erősebbé, még hatékonyabbá és még magabiztosabbá tett benneteket abban, amit TUDTOK. Átjöttetek a másik oldalra azzal, hogy TUDJÁTOK EZT!

A másik oldalra? Mmmm! Ez számomra A HÍDRA utal! Azt mondjátok, hogy akkor átmentünk A HÍDON?

Nem mondtuk nektek, hogy sokak számára arról lesz szó, hogy oda-vissza mentek?

Igen, de azt is mondtátok, hogy magunkkal viszünk majd másokat is a másik oldalra. Nem látom egy testvéremet sem a hátamon!

Ismételjük:… a mi szavainknak az általad történő értelmezése nagyban eltér attól, melyet megpróbálunk leírni!

Ez egy folyton megjelenő dolog! De én is metaforikusan beszéltem! Valóban, nem? Úgy gondoltam, ez az, ahol félreértettünk! A ti szavaitok általunk való értelmezését alkotjuk meg az elménkben. Aztán erre építünk, és valójában erre fókuszálunk, és aztán nektek teszünk szemrehányást azért, mert elhibáztátok [félreértettétek]! De el kell, hogy fogadjátok… könnyen elragadtatásba lehet kerülni, amikor TI mindent egyenesen és érdekesen mondotok!

De ez a mi IGAZSÁGUNK! AHOGYAN bárki közületek dönt arról, hogy a mi üzeneteinket értelmezi, úgy veszi észre minden egyes ember, hogy mi van önmagában. Amikor MI túlbuzgóvá válunk…. mi TÉNYLEGESEN a mi IGAZSÁGUNKRÓL beszélünk… de ti hajlamosak vagytok – és így is tettetek – idővonalat [határidőt] szabni ennek.

Rendben van!.. Ezt a botlást nem hagyhatom figyelmen kívül! Azt mondjátok, hogy ’mi’ szabunk határidőt! A 21-ét? Igen… Mondhatom azt, hogy ezt a dátumot ti nem említettétek… de az elmúlt ’időkben’…nem ti voltatok azok, akik azt mondták, hogy a Fényoszlopok 2011 vége előtt fognak feltűnni és nem ti voltatok azok, akik azt mondták, hogy egy hajó fog feltűnni az égen három nappal 2008. október 14. után? Ez utóbbi dátumot el tudom engedni a magyarázatotoknak köszönhetően, amiben elmondtátok, miért nem történt meg. De a Fényoszlopok?... Mmmm!... valami határozottan rosszul megy az időskálán… melyet oda tettetek!

Ebben egyetértünk veled!

Kitűnő!

Sokminden… valójában … MINDEN… amin dolgozunk veletek … a tervek … a jövőbeli világ… nem jelentéktelenek!

Nahát!

Ebben mindannyian együtt vagyunk! Vannak időszakok, amikor természetesen mi is ÉREZZÜK a csalódottságot, amiről ÚGY ÉRZITEK, hogy MI okoztunk. Nagyon is értjük ezt a TI szemszögetekből… de a miénkből… nem így látjuk! Mi egyszerűen megpróbáltuk… Ha valami nem úgy történik, mint ahogyan azt terveztük, akkor hát legyen! TUDJUK, hogy ez a bizonyos módszer nem működik. De nem okolunk senkit… mi nem vetünk meg senkit! Megtanuljuk, hogy egyszerűen másik módszert kell megpróbálnunk! Mindig jobbak leszünk a ’próbálkozásokkal’.

Azt kérdezted… hová megyünk innét?

És a válaszotok az lenne, hogy ’előre, mindig előre’.

Ne felejtsük el a ’fel’-t!... A felfelé-t!

Nagyban bővelkedjetek a szívetekben lévő SZERETET-ben! Nagy örömmel tölt el bennünket ez az eredmény! Folyamatosan tiszteljük a rugalmasságotokat [lendületeteket], ami akkor ’tűnik fel’, amikor a dolgok nem a terv szerint alakulnak.

SZERETÜNK BENNETEKET! Mindig egyre közelebb vagyunk! Egyre közelebb… egymáshoz! Ezt ti is ÉRZITEK/TUDJÁTOK önmagatokban!

Ahogyan ez a ti IGAZSÁGOTOK marad, és sokkal állhatatosabbak vagytok … akkor közelebb jövünk. Ó! A váratlan csodák, melyek annyira váratlanok… hogy az embereknek már várnia kellene!

Oké! Akkor ott vagyunk! Ez volt a ’jeladás’, hogy most a mai beszélgetés végére értünk! Köszönjük fiúk! Később találkozunk!

Valóban! MOST sokkal fényesebben ragyogjatok, mint valaha abban a TUDÁSBAN, AMIT TUDTOK!

Ezt fogjuk tenni! Szeretet és köszönet!Csatornázta: Blossom Goodchild

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: Katt ide!


Forrás: Blossom Goodchild
Vissza az elejére
Solyom
h febr 04 2013, 11:34
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Blossom Goodchild - January 5, 2013

Fény Galaktikus Föderációja / 2013. január 5.

Blossom Goodchild közvetítése


Blossom: Nos, ismét itt vagyok! Olyan gyorsan repülnek a napok! Mivel kezdenétek ma? Személy szerint én bizonytalan vagyok abban, hogy miről kellene ma beszélgetnünk. Beszéltünk már a SZERETET-ről és úgy gondolom, hogy továbbra is kellene róla beszélnünk. Minden egy kicsit furcsának tűnik azzal kapcsolatban, hogy hová megyünk innen és mi a küldetésünk.

Fény Galaktikus Föderációja: Örömmel jelentenénk ki egész tisztán, hogy a küldetésünk az, hogy segítsünk nektek megérteni, kik vagytok! Ennek van egy hullámhatása a Föld magasabb szintre emelésében, mely által MINDANNYIAN MEGTUDJÁTOK MAJD, HOGY AZ ÉLET…AZ ÉLET A MAGA TELJES DICSŐSÉGÉBEN…sokkal jobban javul, mint amennyire jelenleg gondoljátok, hogy javulhat.

Láttuk, hogy az energiák megcsappantak az időtök utóbbi néhány hetében. Néhányatoknak szüksége volt arra, hogy biztonságos „helyre” húzódjon. Szükségük van arra, hogy egy takarót tegyenek a fejükre és soha többé ne jöjjenek elő…olyan erős volt a csalódottságuk amiatt, hogy „semmi” sem történt azon a napon, amire annyira összpontosították az ’életüket’. Mások önmaguk minden elvárását meghaladták és ÚJ FÖLDET tapasztalnak meg.

ŐK azok, önmaguk, akik önmaguk következő fejezetére LÉPTEK és oly sok örömöt és csodát kapnak a gondolat minden egyes pillanatában.

És ott vannak azok is…úgy mondanánk, hogy…akik olyanok, mint te, Blossom… akik a kettő között vannak!

Látjátok, legdrágábbjaink, hogy… EZ AZ ÁTVÁLTOZÁS MENNYIRE A TI SAJÁT UTAZÁSOTOK?

De ez sokkal inkább egy globális, általános VALAKI!

Valóban így van! De minden egyes személy ’aprósága’ építi fel azt, hogy az egész megforduljon…megváltozzon!

Mi csupán a felemelkedésre vágyunk! Tudjuk, hogy sokan MINKET okolnak a saját haragukért…a csalódott nézőpontjukért! MINDEN reményüket és BIZALMUKAT BELÉNK helyezték. A mi perspektívánkból semmi sem változtatott irányt abból, amit mi mondtunk. MINDEN, amit átadtunk nektek, a Legnagyobb Tudatunkból jött, melyben benne van, hogy mi van/mi lehet/mi lesz.

Nem mondtuk nektek, hogy ’Várjátok a váratlant?’ És most az érkezett, amire nem is számítottatok… mindenkinek saját magának kell eldöntenie, hogy HOGYAN DÖNTENEK arról, hogy elfogadják azt, AMI VAN!

Mélyen a LÉNYETEKBEN van legdrágábbjaink, hogy meg tudjátok találni az IGAZSÁGÁT annak, ami megtörtént. Hiszen azt mondjuk nektek… valami NAGY DOLOG történt azon a napon, melyre oly sokan támaszkodtatok!

Amikor valaki megízleli a legpompásabb süteményt…sok összetevő határozza meg az ízt. De…melyik az, amely talán annyira mássá teszi a süteményt? Egy összetevő, melyet mások nem használtak korábban. Egy, mely korábban nem volt ’a keverékben’. A mi IGAZSÁGUNK alapján azt mondjuk nektek… hogy kaptatok egy új összetevőt a ’keveréketekbe’. Néhányan egyszerűen nincsenek ennek tudatában, mivel nem látták, hogy ezt hozzáadták. Igen…a sütemény finom… de mindig is az volt! Néhányan jelenleg visszautasítják azt, hogy azt gondolják, hogy ez a hozzáadott összetevő annyira átható! Úgy döntenek, hogy ez egyáltalán nincs ott.

De…vannak olyanok, akik TUDJÁK! Nem látták azt, ahogy az összetevőt beletették… De megengedik maguknak, hogy elfogadják A TÉNYT, hogy valami ÚJ lett hozzáadva. És ez az a ’valami’, ami AZ ELTÉRÉST OKOZZA. OLYAN NAGYON ELTÉRŐ a korábbitól! Amint ezt a süteményt megeszitek és megemésztitek…azután a valódi hatása fog elkezdeni ragyogni. Legyetek türelmesek magatokhoz legdrágábbjaink! Minden a megfelelő időben van!

Mmmmm! Nem gondolom, hogy ez az utóbbi kijelentés nem fog sokaknak tetszeni!

De azt javasolnánk, hogy annak az IGAZSÁGÁT nézze mindenki!

Türelmesnek lenni valami olyan, amit mi itt lent úgy ÉRZÜNK, hogy sokat tettünk… és hogy néhányan elvesztették az akaratukat a folytatáshoz.

Folytatni mit?

Folytatni a hitet!

Miben?

Bennetek!

De mi nem népszerűségi okokból vagyunk itt, legdrágábbjaink! Azok, akiknek a türelme véget ért és a folyamat során eldöntötték, hogy nincs szükségük ránk egyszerűen úgy döntenek, hogy másik ösvényre lépnek jelen pillanatban.

Igen…Értem! …. de biztosan több embert akarnak, hogy elforduljanak az üzeneteitektől ellentétben azzal, hogy azok annyira áthatók voltak egyszer…

Blossom!... nem lényeg nekünk, hogy mások hogyan döntenek és hogyan járják végig az útjukat! Minden, amire vágyunk az, hogy találják meg a SZERETET-et önmagukban annak érdekében, hogy egy olyan világot alkossanak, amiben mindenki élni vágy. Nem tudjuk mások ambícióit és álmait ’a hátunkra venni’ és várni, hogy mindig ’úgy csinálják, ahogy mi’. Természetesen nem döntenénk így!

Arra vágyunk, hogy egy lélek találja meg a saját IGAZSÁGÁT bármin keresztül, ami csak ’hajtja a hajóját’.

De…biztosan… fontos, hogy egyre többen és többen forduljanak felétek!?

Miért?

Mert akkor sokkal könnyebben tudjuk megvalósítani az egységünket… és sokkal gyorsabban!

De… amit mi teszünk az… az, amit mi teszünk.

Ugyanúgy te úgy döntesz, hogy továbbra is kommunikálsz velünk… mi továbbra is kommunikálunk veled… mivel úgy ÉREZZÜK, hogy ez az egész tekintetében hasznos… az emberiség felemelkedése szempontjából és valójában a bolygótok felemelkedésének szemszögéből is. Nem tudjuk semmi eredményét kontrollálni. Minden ember a saját következményeit felügyeli. Ez az ÚJ ÚT egyre és egyre nyilvánvalóbbá fog válni mindenki számára amint megengedik önmaguknak, hogy az ÚJ ENERGIÁKKAL áramoljanak.

Néhányan úgy ÉREZHETIK, hogy ez a VÁLTOZÁS…. a Megvilágosodás e formája csupán egy kiválasztott néhány emberrel történt meg. Azt mondjuk, hogy ez nem így volt! Azt mondanánk, hogy mindenki… függetlenül attól, hogy a saját utazásának melyik állomásán/állomásában van…. NAGYOBB FÉNYenergiát kapott a LÉNYÉBEN.

Csupán az, hogy az nem úgy történt, ahogyan ’vártátok’, még nem jelenti azt, hogy nem történt meg. De amíg valaki teljes mértékben meg tudja különböztetni a régit az újtól… kevés időt fog szánni arra, hogy az új valóságot felfedezze. De… meg fogja tenni.

Apránként fel fogjátok fedezni a megjelenő, finom különbözőségeket. Fel fogjátok fedezni, hogy többé nem vagytok érdekeltek jelentéktelen dolgokban, melyek korábban felemésztettek benneteket. ÉRZITEK a nagyobb képet…egyszerűen az által, hogy alkalmazkodtok az ÉRZÉSHEZ,… a TUDÁSHOZ…. hogy egy VÁLTOZÁS történt…bennetek. Önmagatokon belül.

A ’látás’ és az ’értés’ egy kombinációja jelenik meg, mely elvisz benneteket a ’Béke’ egy helyére.

Azok számára, akik oly keserűen csalódottak voltak… valóban kiábrándultak… továbbra is fenntartjuk, hogy a ’járőreink’ megkeressék őket és a lelkük számára felemelkedést ajánljanak fel. Az ő rémületük teljesen ideiglenes… mivel azok, akik MEGISMERTÉK A FÉNYT, nem tudnak elfordulni tőle…soha többé.

Amit a legfontosabb dolognak tartunk az nem az, hogy arra vágytok, hogy ’egyesüljetek velünk’…. , bár hezitáció nélkül azt mondjuk, hogy ez eljön, amikor minden a helyén lesz.

Amire vágyunk az, hogy nyissátok meg a szíveteket egy Nagyobb Tudatosságnak arról, AMI VAN! Hiszen azon tudatosságon belül felfedezitek azt, hogy KIK VAGYTOK! Ha ez egyszer megesik, többé nem lesz szükségünk semmit mondani az utazásotok emelése érdekében…. mivel minden tudás az ujjbegyetekben lesz.

Oké…. az utazásokról beszélve…. Egy kis dolgot szeretnék felhozni. Tavaly említettem azt, hogy Angliába megyek az anyukámat meglátogatni szinte 9 év után először. Azt fűztétek hozzá, hogy akkor (február volt) talán nem lesz szükség arra sem, hogy jegyet vegyek. Ezt egy kis viccelődés volt, de…tisztán…nyilvánvaló, hogy nem vagyunk közel sem ahhoz a fejlett személyszállításhoz! Tehát…ez összezavar engem, hogy miért mondtátok ezt?... minden tisztelettel… megkérdőjelezi a veletek való munkám ’minőségét’. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit válaszoltok rá!

Legdrágább Blossom! Annyira tiszteletben tartjuk az IGAZSÁG iránti vágyadat! Abban az időben, amikor erről beszéltünk fontosnak tartottuk azt, hogy az ÚJ UTAK maradjanak szem előtt. Mondhatnánk itt… hogy ha visszaemlékezünk, akkor mi nem mondtuk, hogy határozottan erről lesz szó. Azt hitted?

Nem!

Akkor amit hittél, azt te hoztad létre! Tudjuk, hogy nem győztünk meg a válaszunkkal.

Ne értsetek félre! Én vagyok az első számú rajongója a ’gondolat által teremtett valóságnak’… De számomra…. Nem láttam az időkeretben megtörténni… feltételezve, hogy a teleportálásról beszélünk.

Kíváncsiak vagyunk akkor arra, hogy hányan ÉREZTÉK ugyanazt, amit te! Hányan gondolták, hogy ’nos, én kétlem…de várjuk ki és lássuk!’

Hmmm! Kezdem ÉREZNI, hogy hová megy ez az egész.

FELFELÉ! Nem látod, hogy NEM RAJTUNK ÁLL, hogy ezeket a dolgokat véghezvigyük?... RAJTATOK ÁLL!

Úgy értitek, hogy a ’teleportálás’ gondolatát teremtsük meg az elménkben?

Pontosan! De nem arról van szó, hogy várjátok, hogy jöjjünk és megmutassuk, hogy kell csinálni?

Nos, igen… nem tudok olyan jól még biciklizni sem!

Ebben a témában tartsatok velünk, mivel fontos! IGEN….halvány kétség sem férhet ahhoz, hogy meg vannak az eszközeink….a technológiánk… a hely, hogy pontosan ott legyünk egy pillanat alatt, ahová vágyunk…. és megvan a képességünk is, hogy ’ott legyünk’ bármilyen alakban, amilyenben csak fel akarunk tűnni. Amennyire ez egy hihetetlen jelenség számotokra… annál jobban ténykérdés számunkra. Hiszen mint bármi… amikor valaki megérti a működését …. a ’hogyan’-nak… akkor többé nem tűnik számára lehetetlennek. De… személy szerint neked, Blossom…. te TUDOD, hogy ez lehetséges! Nem?

Biztosan! De fogalmam sincs, HOGYAN kell csinálni!

Milyen gyakran vizualizálod, hogy egy bizonyos célállomásra teleportálsz?

Alig…eh…soha! Viccet csináltam belőle, amikor az USA-ba utaztam a vámosok őrületének köszönhetően, stb…

Tehát elismered, hogy a lehetőségeid radara számára nem elérhető?

Óóó… amint mondom… tudom, hogy lehetséges, de nem gondolok rá sokat...már ha egyáltalán gondolok! Tehát akkor azt mondjátok, hogy…. mindazt, amiről azt gondoljuk, hogy magatokkal hozzátok és az ’ottani technológiát’ érinti… mindenek előtt vizualizálni kell gondolatban.

Természetesen! Mindezen dolgot, melyről azt remélitek, hogy VALÓSÁGGÁ KELL VÁLNIA AZ ELMÉTEKBEN!

NEM REMÉNY!... EGY TUDÁS!

De…ezrek….ha nem milliók… fogalmam sincs a számokról…. gondolják, hogy TI jöttök, hogy csatlakozzatok hozzánk a mi világunkban… és azt kell mondanom… NEM LÁTOK HAJÓKAT!

De sokan látnak! Minél többen alkotjuk meg az újraegyesülést….annál gyorsabban történik meg.

Amit mondani szándékozunk, azt egy kissé furcsának találhatjátok!

És ez új és más, mert…?

Azt kérjük tőletek, hogy engedjétek el a REMÉNYT!

Aha! Ez új és más!

REMÉNY az egy olyan valami, amit ti valójában AKARTOK, hogy megtörténjen! Egy olyan ÉRZÉST ad, hogy jobbra FORDULNAK a dolgok, nem?

Valóban…de hát mi a csudát értetek ez alatt?

Azt értjük, hogy szeretnénk, ha elengednétek… például… A REMÉNY-t,… hogy jövünk és családként egyesülünk majd. Azt kérjük, hogy VÁLTOZTASSÁTOK ÁT A REMÉNYT annak TUDÁSÁVÁ, hogy jövünk és családként egyesülünk majd. ÓRIÁSI KÜLÖNBSÉG VAN… KÉT MÁS VILÁG… a REMÉNYKEDÉS ÉS A TUDÁS KÖZÖTT! Látjátok?

Igen! Tehát végülis túl vagyunk azon, hogy … ne játsszunk a szív húrjain és ne reklamáljunk… nem erről van szó… hanem hogy hogyan VÁLTOZTATJUK azt a REMÉNYKEDÉST egy TUDÁSSÁ?

Azáltal, hogy egy mélyebb részeteket meglátogatjátok! Azáltal, hogy elengeditek minden elvárásotokat azzal kapcsolatban, hogy TALÁN MICSODA… és egyszerűen engeditek a MI LESZ… MINEK KELL LENNIE…AMIKOR EZ MEGTÖRTÉNIK?!

Értem, amit mondotok! Erről már beszéltünk…hogy nem lényeg, mennyire tűnünk úgy, hogy ’CSALÓDOTTSÁGOT ÉRZÜNK’ a saját döntésünk szerint – természetesen - … mert ott van még ez a MÉLYSÉGES TUDÁS, hogy AZ ESEMÉNY… a ’Egy csésze teát iszol velem’… EGY NAP valóság LESZ.

Igen…ezt a TUDÁST elfogadjuk…de megkérdezhetjük azt, hogy a REMÉNY milyen mértékben foglaltatik benne?

Nos…számomra…ha elengedjük a reményt…

És helyettesítsétek azt TUDÁSSAL…

Aha! Értem! Valóban értem! Köszönöm!.... Határozottan fogok ennek irányában munkálkodni…de biztosan nem lényeg meggyőzni!

Egyáltalán nem! Az a lényeg, hogy az, amit valaki remélt, az…tudássá legyen alakítva!

Hogyan?

Azzal, hogy a legmélyebb részre megy, ahol minden információ el van raktározva és ’kihúzza a dokumentumot’, melyről úgy dönt, hogy létrehozza. Amikor ezt az állományt átvizsgálja, akkor emlékeztetjük annak IGAZSÁGÁRA és többé nem lesz ’remény’, mivel az lesz a világotok módszere, hogy ’így meg így’… ha már egyszer TUDJÁTOK ezt,… meg tudjátok alkotni!

És ezt meditációval tudjuk magunkban mélyen megtalálni?

Természetesen… és sok más módszerrel is…. Örömmel… szeretettel… nevetéssel… szolgálattal…. adással…. kapással… folytassuk?

Dehogyis… Értem a lényeget!

Minél boldogabb vagy….annál könnyebben és annál hamarabb TUDSZ!

Köszönöm fiúk-lányok! Természetesen megteszek minden tőlem telhetőt! Mint ahogyan minden bölcsességeteket átadtátok, úgy ÉRZEM, hogy önmagunk egy mélyebb részén kapjuk meg…. Nem vagyok biztos abban, hogyan kell tenni… csupán ’kérem, hogy legyen’!

Sokkal többet mondunk majd időről-időre, ha szeretnéd!

Óóóó…igen, szeretném! és úgy gondolom sokak nevében mondhatom! Szeretet és köszönet!

Csatornázta: Blossom Goodchild

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
h febr 04 2013, 11:35
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Blossom Goodchild - 2013. január 13.
Blossom: Üdv barátaim.


Fény Föderációja: Nagy szeretettel üdvözlünk ebben a beszélgetésben. Ellenőriztük az energiákat bolygótok különböző területein és extrém különbségeket fedeztünk fel. Természetesen figyelembe vettük a háborús övezeteket és azokat a területeket, ahol béke honol. De ez nem az az energia amiről mi beszélünk.

Mi MINDEN életet támogatunk és azokat is szemléljük, akik magas energiaszinten vannak és azokat, akik alacsony szinten VANNAK, szeretnénk továbbra is felemelni. Azt is látjuk, hogy sokan megrekedtek az előre haladásban … ahogyan ti fejeznétek ki magatokat.

Blossom: Igen … sok levelet kaptam, olyan emberektől, akiknek az az ÉRZÉSE, hogy nem történt semmi, … nem volt Felemelkedés, … és mindannyian úgy ÉRZIK magukat, mintha minden remény és minden tudás elveszett volna! Bizonyára van egy NAGYON FINOM KÜLÖNBSÉG, de megértem, ha sokan egyáltalán nem ÉRZIK ezt.

Fény Föderációja: De… ott van a különbség. Egy pillanatra… mélyedj el gondolatban a TUDÁSBAN. Lélegezz mélyeket és tudatosítsd magadban, hogy a te utad és mindenki útja a bolygótokon… EGYÜTT a bolygótokkal… egy folyamatosan felfelé ívelő emelkedés. Egy olyan ’helyre’, ahol a dolgok, amiről tudjátok, hogy azon a ponton, ahol MOST vagytok már nem szolgálnak benneteket, … nem fognak felemelkedni veletek, … mert erre képtelenek.

Blossom: Ritkán hallgatok híreket, de ma reggel fél füllel hallgattam. És nem volt kellemes, amit hallottam és minden bizonnyal felmerülhet a kérdés, hogy változott-e egyáltalán valami. Látszólag ennyire kevés minden változott és ugyanaz a szánalmas médiamentalitás az uralkodó… ami további „világvége” hangulatot sugall számunkra. Hogy megpróbáljuk átlátni a helyzetet a dolgok menetével kapcsolatban… pillanatnyilag úgy tűnik még egy nagyon hosszú út áll előttünk, míg elérjük azt a pontot, amikor ez az egész mizéria elhagyja a Földanyát és mi a bőség világában nevetünk és játszadozunk.

Fény Föderációja: Amire kérünk benneteket, hogy félrevezethetetlenül tartsatok ki a TUDÁSOTOK mellett. Azt gondoltad, hogy a „HIT” szót fogjuk használni, nem igaz Blossom? De egy olyan helyre juttok el, ahol a ’hit’ már szükségtelen. A hely… mint az az előző beszélgetés alkalmával elmondtuk…maga a TUDÁS.

Hogy ti és a bolygótok előbbre jussatok, TUDATÁBAN KELL LENNI a dolgoknak.

TUDNOTOK KELL, hogy azért jöttetek, hogy ITT LEGYETEK, és hogy TUDÁSSAL rendelkezzetek. Mert ha nem TUDJÁTOK… akkor hogyan tudnátok a követező fázisba átlépni? A ti TUDATOTOKBAN rejlik, HOGY MINDEN RENDBEN VAN, ami lehetővé teszi a terv megvalósulását. Ha továbbra is a remény és a hit pozíciójában ragadtok le… akkor énetek egy része azt fogja mondani mindazzal kapcsolatban, ami most zajlik, hogy bizonytalanok vagytok.

Blossom: AZ VAGYOK!!!

Fény Föderációja: De mi ezt másképpen látjuk.

TE IS NAGYON JÓL TUDOD BLOSSOM … MINT AHOGYAN A HATALMAS ENERGIARÉSZEK A BOLYGÓTOKON TUDJÁK, TUDATÁBAN VANNAK MINDENNEK.

Blossom: El tudom ezt fogadni, mint igazság… valahol legbelül elfogadom… de mi értelme annak, hogy mindennek a TUDATÁBAN vagyunk… ha nem emlékszünk arra, amit TUDUNK?

Fény Föderációja: De tudatában lesztek.

Blossom: Mikor? Ti most kértek erre. Ezt kértétek tőlünk hat évvel ezelőtt is, amikor elkezdtük. …MIKOR, és ennél még fontosabb HOGYAN?

Fény Föderációja: Nem ismernéd be te magad is, hogy sokkal több vagy és sokkal többet TUDSZ, mint 6 évvel ezelőtt?

Blossom: Ez kétségtelen!!

Fény Föderációja: És így … működik ez. Hogy tudásotok önmagatokról növekszik… miközben azzá váltok, akik vagytok… elkezditek TUDNI, kik vagytok… és ha tudjátok, kik vagytok… mindent TUDTOK.

Blossom: Tehát… ez a folyamat… folytatódik és folytatódik tovább, a saját tempójában?

Fény Föderációja: NEM… a TI tempótokban!

TI VÁLASZTOTOK. TI DÖNTÖTÖK MIDENBEN. TI DÖNTÖTÖK ARRÓL, MI HOGYAN TÖRTÉNJEN.

Blossom: Nos rendben… mi azt akarjuk, hogy minden terv szerint megvalósuljon [„csitti-fitti” legyen J] … de nem ez tapasztalható.

Fény Föderációja: De az lesz, ha közületek elegendően választják ezt az utat.

Blossom: Tehát, a tempóról kollektív és nem egyéni szinten beszéltek?

Fény Föderációja: Az egy és ugyanaz.

Blossom: De hogyan? Itt vagyok én… az aprócska én-emmel… aki a lehető legtöbbet megteszi, hogy ÉREZZE, hogyan keresse a magasabb dimenzióhoz vezető utat, mert ez az egyetlen út, amit a lelkem kíván. Ezrek… talán milliók vannak olyanok, mint én … AZT VÁLASZTJUK, HOGY TUDNI SZERETNÉNK… annak ellenére, hogy nem mondhatom:… TUDOM. Nem TUDOM, hogy mit kéne TUDNUNK. ÉRZÉSEM szerint ez nem az a fajta TUDÁS, amiről ti beszéltek.

Fény Föderációja: Milyen lenne akkor?

Blossom: A TUDÁS, arról aki ÉN VAGYOK … nem teljes.

Fény Föderációja: De az … mert te, te vagy … tehát … természetesen ISMERED önmagad. A dilemmád az, hogy az az ÉRZÉSED, hogy nem ismered teljesen önmagad és úgy VÉLED kellene.

Blossom: Nos, igen. De nem ez az, amit kértek tőlünk, hogy legyünk önmagunk TUDATÁBAN?

Fény Föderációja: Így van. És te azt kérdezed tőlünk, hogy mi a módja, hogy FELISMERD/MEGISMERD ÖNMAGAD?

Ehhez azt mondjuk… hogy egész idő alatt erre tanítottunk benneteket és adtuk a tanácsokat. Lassan, lépésről-lépésre, adtuk át nektek LÉNYETEK ’darabkáit!’ Célszerűtlen volna az egészet egyszerre megkapni! Egységetek nem élné túl ezen a bolygón, ezen a jelenlegi energiaszinten. De ahogyan növekszik a Földanyára visszatérő IGAZSÁG energiája,… ti is képesek vagytok önmagatokból többet érzékelni ..és ’hálával’… többet kaptok a VALÓDI Lényetekből, … és ez a TUDÁS ÖNMAGATOKRÓL… az emberi formátokba is beáramlik, amiben ’látszólag’ VAGYTOK.

Blossom: Nos akkor … gondolom én, várnunk kell, míg a magasabb energiák el nem érnek hozzánk …ahogyan az ti mondtátok, … így mi a ’TUDÁSUNKKAL’ nem jutunk messzire, amíg fel nem ajánlják ezt a TUDÁST számunkra… hogy emlékezhessünk, kik vagyunk valójában. Talán nem fejezem ki magam jól, de értitek mit akarok mondani?

Fény Föderációja: Minél erősebb a vágy, hogy ezzé a TUDÁSSÁ VÁLJATOK… annál könnyebben találja meg ez a TUDÁS az útját, amerre áramolnia kell.

A VÁLTÁS óta, a megjósolt napon, sokan éreztek ilyen zavarodottságot és csalódottságot… a MAGASABB szintű ENERGIÁK / TUDÁS eljutott a levegőtökbe, amit lélegeztek. (Híján egy jobb hasonlatnak.)

Nos… egyesek úgy döntenek, hogy lélegeznek, anélkül, hogy tudatában vannak az ajándéknak, hogy mit hoz magával ez a fajta légzés, .. természetesnek tartják és így folytatják ezt a továbbiakban is. Nem értékelik ezeket a dolgokat. Nem ismerik fel jelentőségét, hanem egyszerűen MINDENT magától értetődőnek fogadnak el.

De … vannak olyanok is … akik úgy döntenek, hogy FELISMERIK ezt a magasabb szintet, ami megérkezett. Hálásak minden lélegzetvételért. Elfogadják a Magasabb szintű részeiket, melyekhez most hozzáférhetnek és ezek TUDATÁBAN érzik, hogy a VÁLTOZÁS... lassan de biztosan…’teszi a dolgát’.

Nincsenek neked is ilyen ráébredő/felismerő pillanataid, mások társaságában … a SZERETET ÉRZÉSÉVEL, amit mindenki iránt érzel, ellentétben a ’korábbiakhoz’ képest, amikor a SZERETET különböző szintjeit érezted az egyes emberek iránt?

Blossom: Igen. Ez így van. Voltak ’pillanataim’, amikor megéltem az elfogadást érzését és mély SZERETETTEL voltam MINDENKIVEL … még azok felé is, akik bosszúságot okoznak nekem! A TUDÁS mély megértése, hogy mindannyiunkat egy felé visz az út, csak különböző fokozatban… nagyon szívmelengető felismerés. De ez nem „teljes munkaidős” ÉRZÉS… feltételezem most erre azt fogjátok mondani ’De az lesz!’.

Fény Föderációja: Talán szeretnéd átvállalni a munkánkat? Veled mosolygunk… de természetesen nem vagyunk azon a véleményen, hogy ez munka volna. Mi ezt a SZERETET küldetéseként fogjuk fel. EZ ÉLVEZET, EZ ÖRÖM.

Blossom: Tehát … mielőtt folytatnánk, ti alapjában mindig azt mondjátok, NE ADJÁTOK FEL, FOLYTASSÁTOK, … mert MINDEZ… legyen az BÁRMI… LASSAN valamilyen módon láthatóvá válik, és ’MEGÉRTJÜK’? Te jó ég! Reménytelen vagyok, de az az ÉRZÉSEM, hogy ezen már túl voltunk egyszer, … de belül mégis… úgy ÉRZEM minden a helyén van. Belül úgy tűnik mindennek van értelme. Ha ez nem így lenne… akkor higgyétek el, nem kopogtatnék az ajtótokon, hogy „kijöttök-e játszani”.

Érdekes, milyen sokan elküldték a RÓLATOK írt gondolataikat. Egyesek SZERERTNEK benneteket, egyeseknek az az ÉRZÉSE, hogy mindannyian át akartok minket ejteni. Míg mások már torkig vannak, hogy egyfolytában a SZERETETRŐL prédikáltok. JAJ! Ez tényleg szórakoztató. Azt akarják, hogy megválaszoljátok a kérdéseket, amikre ők nem ismerik a választ. Ilyen-olyan kérdéseik vannak, minden lehetségesről tudni akarnak. De … nektek nem érdeketek, hogy az ilyen típusú kérdéseket megválaszoljátok, nem igaz?

Fény Föderációja: Nem más okból, mint hogy a tény, hogy a dolgok, amik az „ilyen-olyan kérdéskategóriába” esnek, óriási univerzumot érintő projektek. Vannak bizonyos ügyek, amik egyszerűen érthetetlenek [számotokra].

Blossom: Óh, én azért nem becsülném alá a fantasztikus emberi értelmet!

Fény Föderációja: Ez álmunkba sem jutna eszünkbe. De azt tanácsolnánk, hogy az anyag mérhetetlen részleteit és összetettségét ne becsüljétek alá, amiről itt most beszélünk.

KÜLDETÉSÜNK NEM VÁLTOZOTT!

Újra és újra elmondjuk ezt nektek és addig folytatjuk… amíg valaki úgy nem dönt, hogy meghallgat minket…

SZERETETTEL JÖVÜNK.

AZÉRT JÖVÜNK, HOGY EMLÉKEZTESSÜNK BENNETKET, TI VAGYTOK A SZERETET … EGY MÉLYEBB SZINTEN, MINT AMIRŐL ’GONDOLJÁTOK’ HOGY ÉLTEK.

SZERETNÉNK ÚJRA EGYESÜLNI A CSALÁDUNKKAL.

AZT SZERETENÉNK, HOGY VILÁGOTOK ÚJRA OLYAN LEGYEN AMILYEN KORÁBBAN VOLT … AMIKOR ÚGY LÁTOGATHATTUNK MEG BENNETKET, HOGY NEM VOLTUNK VESZÉLYBEN, HOGY MEGTÁMADNAK MINKET.

A SZEMETEKBE AKARUNK NÉZNI ÉS ÉREZNI AKARJUK, HOGY SZÍVETEK REPES A BOLDOGSÁGTÓL, ANNAK A MEGDÖNTHETETLEN IGAZSÁGNAK A TUDATÁTÓL, HOGY MIND EGYEK VAGYUNK.

AZÉRT JÖVÜNK, HOGY A TELJESSÉGET SZOLGÁLJUK.

AZÉRT JÖVÜNK, HOGY TÁMASZT NYÚJTSUNK.

AZÉRT JÖVÜNK, HOGY EGYÜTT LEGYÜNK A BARÁTAINKKAL.

És ezt így tudnánk napokon keresztül folytatni…

Blossom: De ezt mi TUDJUK! Tehát … gyakorlatilag ez most azt jelenti.. hogy közülünk azok, akik ’tovább folytatják’… a ’megszokottak’ szerint folytassák?

Fény Föderációja: Mi azt mondanánk … hogy ez nem fedi teljesen az igazságot.

ÉREZZÉTEK!

Szánjatok több időt, hogy ÉREZZÉTEK a ’szokatlant’! Fordítsatok több időt rá! Mert nem az a célunk, hogy meggyőzzünk benneteket arról, hogy egy nagy változást zajlott le… azt szeretnénk, ha ezt ti saját magatok fedeznétek fel, hogy ez valóban így volt. Kétségtelen…hogy az idő, ahogy azt ti ismeritek, elvékonyodik… és ha visszatekintetek az elmúlt évekre és azt mondjátok ’Te jóságos ég! Hogy megváltoztak a dolgok!’

Blossom: Biztos vagyok benne, hogy így lesz. De mi a MOSTBAN vagyunk … és néha minden olyan izgalmas, mintha a festék száradását kísérnék figyelemmel!

Fény Föderációja: De az eredmény mindig üdítő, ha valami lezárul. Egy teljesen új ÉRZÉS, a körülményeskedéssel szemben, nem gondold?

Blossom: Valóban. Ott a pont. És megy tovább minden!

Fény Föderációja: Folyamatosan figyelemmel kísérünk téged!

Blossom: Szeretlek benneteket! Hálás vagyok….Közben mászom tovább a létra következő fokára!

Fény Föderációja: Hogy egy másik, egy magasabb szintű látószögből tekinthess le a dolgokra.

Blossom: És, hogy egy átfogóbb képet kaphassak!

Szeretettel és hálával, a legközelebbi találkozásunkig.

Csatornázta: Blossom Goodchild
Forrás: Blossom Goodchild
Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Katt ide!
Vissza az elejére
Oldal:       >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System