:: Fórumok :: Sewaja ezoterikus fórum :: Tudomány, Kutatás, Fejlesztés, Végidők
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Szakrális Geometria
Oldal:       >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Solyom
h júl 30 2012, 08:23
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Az egyesí­tett térelméletAz egyesí­tett térelmélet

Theory of Everything

A Theory of Everything: Physics, Chemistry, Biology, & Mathematics.
of Everything

“Nassim Haramein was the first to formulate a unified field theory based upon sacred geometry. Garret Lisi independently formulated a similar theory which showed a complete set of theoretical particles and their interactions with one another when rotated through various charge dimensions.
Our entire DNA, the Double Helix is based upon this same beautiful geometry, and.the more that we study these things and learn about them the closer we will be to understanding the significance behind the underlying nature of the Universe.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Egyesí­tett térelmélet

/Egyesí­tett térelmélet: fizika, kémia, biológia, és matematika/

"Nassim Haramein volt az első, aki kialakí­totta az egységes térelméletet, a szent geometria alapján. Garret Lisi is önállóan megfogalmazta hasonló elméletet, amely azt mutatta, hogy az összes beállí­tott elméleti részecske kölcsönhatásban van egy másikkal is, ha azokat a különböző dimenziók között elforgatjuk.
Az egész DNS-nek, a Dupla Spirálvonalnak ugyanez a gyönyörű geometria az alapja, amikor más dolgokat is tanulmányozunk, és ha megismerjük ezeknek a jelentőségét közelebb kerülünk, hogy megértésük a Világegyetem működésének a természetét."

* Theory of Everything video (angol)


[ Módosítva szo aug 11 2012, 03:51 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 30 2012, 08:24
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Az élet virágai* Az élet virágai (angol)
* Az élet virágai (magyar gépi fordí­tás)[ Módosítva szo aug 11 2012, 03:51 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 30 2012, 08:27
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Szakrális Geometria* Szakrális Geometria (magyar gépi fordí­tás)
* Sacred Geometry (angol)


[ Módosítva szo aug 11 2012, 03:52 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 30 2012, 08:34
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Szakrális Geometria és fraktál videók


* Quiet Life (fractals)
* Sacred Geometry - Part 1
* Sacred Geometry - Part 2
* Sacred Geometry - Part 3
* The FLOWER OF LIFE
* Sacred Geometry 101E: Metatron's Cube
* Sacred Gaiametry
* Crop Circle Magic
* Crop Circle Animation


[ Módosítva szo aug 11 2012, 03:52 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 30 2012, 08:37
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Az élet virága - A szent geometria ősi tudásaMerKaBa - Kulcs a magasabb dimenziókhoz

Előre a múltba, vissza a jövőbe

A Szent MerKaBa egy héber kifejezés (MERKABAH), ami magyar nyelven lefordí­tva a felemelkedés járművét jelenti. A MerKaBa elnevezést az ősi Egyiptom idején, különösen a XVIII. Dinasztia használta.

Jelentése a következő:

Mer - Forgó elektromágneses speciális fénymező

Ka - Szent Szellem

Ba - A fizikai test pillanatnyi valóságaA MerKaBa egy aktivált energiamező, mely az univerzum minden teremtménye körül létezik. Amikor a MerKaBa az emberi test körül az univerzum tiszta szeretetén keresztül aktí­vvá válik, tökéletes védelmet biztosí­t. A MerKaBa fénytest, Atlantisz és Mu idején mindenki körül aktiválva volt. Atlantisz elsüllyedését követően, az emberiség elfelejtette, hogy ezt az élő Szent geometriai mezőt, miképpen is lehet aktí­vvá tenni. A MerKaBa aktiválásához szükséges kulcs, a MerKaBa Meditáció, csak némrégiben került Drunvalo Melchizedek által ismét nyilvánosságra mindazok számára, akik készen állnak elsajátí­tani ezt a tudást. A MerKaBa mező aktiválásának rendkí­vül fontos szerepe van a rezgésszintváltozásban, melyen jelenleg a Földanya és az Emberiség együttesen halad át. A MerKaBa meditáció megkönnyí­ti a spirituális aktiválást és nagy mértékben segí­ti a spirituális fejlődést, valamint a csakrarendszer tökéletes kiegyensúlyozását szolgálja és elvezet az agyféltekék harmonizálásához. A jobb oldali agyfélteke - az érzelmi terület - tökéletesen tudja és elfogadja, hogy a spirituális felemelkedés, még ebben az életünkben teljes mértékben lehetséges. A bal agyfélteke - a logika és a lineáris idő területe - szkeptikus a felemelkedés lehetőségével kapcsolatban. A két agyfélteke különbözősége miatt, a MerKaBa tudása a Szent Geometriára alapozódik, hogy el tudja azt fogadtatni a szkeptikus természetű bal agyfélteke számára. A meditáció tartalmazza azt a Prána-légzéstechnikát, mellyel a delfinek és bálnák az életenergiát a testükbe juttatják. A régi időkben a levegővétel ezen módja (Delfinlégzés), teljesen normális és megszokott volt. Tudatunk az egységtudat állapotából szétesett a polaritás szintjére. Az egységtudatunk zuhanása eredményeképpen elfelejtettük ennek a technikának az alkalmazását. A szférikus légzés az összes energiacentrumot (csakrát) aktiválja a testben és központi szerepet tölt be a magasabb szí­vcsakrában.

A MerKaBa és a Felemelkedés

Mit is jelent pontosan a MerKaBa, mint a Felemelkedés eszköze? A MerKaBa Meditáció segí­tségével képessé válunk a Tiszta Szeretet és í–röm Szent Mezejének létrehozására, mely az Isteni Forráshoz való visszatérésünket segí­ti. A MerKaBa szó szerint egy energiából álló erőmező, amely minden Tiszta és Határtalan Szeretet állapotában létező élő objektum körül van. Ez a mező az emberi test körül, aktivált állapotban kb. 16-18 m átmérőjű csészealj formájúra tágul. Ez a különleges meditáció eszköze annak, hogy a fénytest újra érezhetővé váljon számunkra, és az értelem is megtapasztalja azt, hogy az energiamező és Szeretet magasabb rezgése a hétköznapi életünk során is fenntartható. Ez egy erőteljes meditáció, mely a Szeretetközpontú életre irányuló legmagasabb szándékot szolgálja. A szí­v megnövekedett és megemelkedett energiája által, megtapasztaljuk az ötödik dimenziós tér tulajdonságait. Ha a MerKaBa mezőnk aktí­v, minden gondolatunk, még a félelmeink is azonnal manifesztálódnak, ami nem utolsó sorban, gondolatainkkal és cselekedeteinkkel kapcsolatos mindenkori tudatos felelősségvállalásunkhoz vezet, és ebből logikusan következik, hogy tiszta és szeretettel teli gondolatokra és cselekedetekre ösztönöz minket életünk minden területén. A MerKaBa, a mi multidimenzionális energiamezőnk is, mely a Tiszta Szereteten keresztül aktiválható és megvéd minket minden negatí­v befolyástól.

A Felemelkedés szó jelentése, Mennybemenetel, amit gyakran több dologgal hoznak kapcsolatba. A MerKaBa-val kapcsolatban, jelentése a következő:

A fizikai test fénymennyiség szintjének a megemelése. (Mentális, í‰rzelmi, Spirituális…)

Képes a magasabb frekvenciák és információk elérésére, valamint növeli a finomabb energiák érzékelését.

Megerősí­ti a Lelkünkkel és a Felsőbb í‰nünkkel való összeköttetést.

A felébredt tudati állapotban, világosan felismerhetővé válik számunkra valódi Multidimenzionális í‰nünk és tudatos megtapasztalásokat élhetünk meg a valóság különböző szintjein. Rádöbbenünk, hogy kik is vagyunk valójában.

Sokan azt hiszik, hogy a Felemelkedés tervében a felemelkedetteknek el kell hagyniuk a Földet. Ez egy téves elképzelés. í‰ppen ellenkezőleg. Az Aranykor bekövetkezte, a "Mennyország" megvalósulása a Földön, a Krisztustudat megszületésével történik. Ennek a tervnek mi magunk vagyunk az eszközei, hordozói. íltalunk, vagy rajtunk keresztül fog megvalósulni a "Mennyország" a Földön. Ez pedig, csak Földi jelenlétünk esetén válhat valóra. Ez egy egészen új jelentést ad a "Mennyország" Földre történő eljövetelének.

Abban a pillanatban, mikor a köldökcentrum szintjéről felemeljük tudatunkat a szí­vcentrum szintjéhez, elkezdjük kiterjeszteni tiszta szeretetünket minden iránt. A további életvitelünk a Krisztustudat szellemén keresztül, és nem a negatí­v Ego szellemén keresztül nyilvánul majd meg. Ez az új életmód a megváltozott észlelés által, szí­nesebbé és boldogabbá teszi mindennapjainkat és minden létezővel való kapcsolatunkat. Teljes mértékben képessé válunk arra, hogy földi ittlétünket Gondtalanul, a Tiszta Szeretet Boldogságban éljük meg.

* merkaba /forrás/


[ Módosítva szo aug 11 2012, 03:52 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 30 2012, 08:41
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Az egységes világkép - Platóni testek a bolygókban

Amint azt az előző cikkben leí­rtam, a platóni testek bizonyos rezgések háromdimenziós reprezentációi, csúcsaik a gömbök felszí­nén állóhullámok nóduszaiként jönnek létre. Következő lépésként vizsgáljunk meg jóval nagyobb méretű gömböket. Ebben a cikkben annak járunk utána, hogy van-e bármi nyoma a bolygók felszí­nén a platóni geometriák jelenlétének. (A képekre kattinva nagyobb verzióban jelennek meg.)

Richard C. Hoagland a Mars Cydonia régiójában található arc és piramisok vizsgálatával vált hí­ressé. Elmélete szerint az itt található piramiskomplexum elhelyezkedésében, geometriájában a gömbbe í­rt tetrahedron (pontosabban két egymásba ágyazott tetrahedron, az ún. csillagoktaéder) geometriájára utaló jelek vannak elrejtve. A gömbbe í­rt tetrahedron három csúcsa 19,5 szélességi foknál érinti a felszí­nt, mí­g a negyedik az északi vagy déli pólusnál.

A D&M piramis, a komplexum és az arc, valamint a tetrahedron a gömbben

Hoagland ezek után a Naprendszer bolygóit kezdte el vizsgálni az ezen a szélességen található jelenségek után kutatva. Ezen a hosszúságon található például a Mars legmagasabb hegye, az Olympus Mons nevezetű vulkán (a Naprendszer legnagyobb vulkánja, majdnem 22 km magas), a Jupiter Nagy Vörös Foltja, valamint az Uránusz és Neptunusz fekete foltjai. Elmélete szerint ezeken a pontokon energia áramlik át a mi sí­kunkra egy másik, általunk nem érzékelhető sí­król, amit hiperdimenziónak nevez és megértéséhez kulcsfontosságúnak tartja a tetrahedront.


Folytassuk Bruce Cathie munkájával, aki az UFO-k repülési útvonalait vizsgálva felfedezte, hogy azok egy geometriai hálózat vonalait követik a Föld felszí­nén, mintha valami láthatatlan térkép vonalait követnék. Az általa leí­rt hálózat vonalai egy gömbbe í­rt kocka és oktahedron csúcsait összekötő vonalak voltak. úgy gondolta, hogy ezek mentén a vonalak mentén valamiféle energia áramlik és ezek biztosí­tják az egyenletes eloszlását a Föld felszí­nén.

Bruce Cathie hálózata

Ivan Sanderson 1972-ben jelentetett meg egy cikket "Az ördög tizenkét sí­rkertje a világ körül " cí­mmel. Sanderson repülőgépek és hajók eltűnésének helyeit elemezve tizenkét pontot fedezett fel a Föld felszí­nén, ahol az eltűnések aránya jóval nagyobb volt, mint bárhol máshol. Ezekre a területekre mágneses anomáliák, műszerek meghibásodása, nyom nélküli eltűnések és az idő folyásának megváltozása jellemző. A két leghí­resebb ilyen hely a Bermuda-háromszög és az í–rdög-háromszög Japán mellett. Ezek különlegessége, hogy pontosan átellenben találhatóak a Föld felszí­nén. Ez a tizenkét pont egyenlő távolságra van egymástól és szabályosan, egy ikozahedron csúcsait kirajzolva helyezkedik el.

Ivan Sanderson hálózata

Goncharov, Morozov és Makarov orosz tudósok továbbfejlesztették az ötletet, és az ikozahedron geometriáját a dodekahedronnal kombinálva egy olyan hálózatot alkottak meg, ami szerepet játszik a kontinensek, hegységek, ví­zalatti hátságok pozí­cionálásában (az Atlanti-hátság vonalát tökéletesen kirajzolja), valamint majdnem minden ősi szent hely és épí­tmény ezen a hálózaton helyezkedik el (pl. piramisok [a gí­zai piramisok csomópontként szerepelnek, kiemelt helyen], monolitok [pl. Húsvét-szigetek, szintén csomópont], sziklakörök).

Goncharov, Morozov és Makarov ikoza-dodeka hálózata

A hálózatot William Becker és Bethe Hagens tökéletesí­tette Buckminster Fuller UVG 120 polihedron nevezetű testjének felhasználásával, ahol is a gömbfelszí­ni vonalak metszéspontjai az összes platóni test csúcspontját tartalmazzák.


A Becker-Hagens hálózat

Ezzel demonstráltuk, hogy a platóni testek geometriája jelen van a bolygókban is. Mivel ezek a testek egy gömb alakú médiumban jelen lévő bizonyos állóhullámokra jellemző geometriák és mivel a leí­rtakat minden felfedező valamiféle energiához köti, ezért feltételezhetjük, hogy a Föld fizikai sí­kon jelen lévő anyaggömbje mögött egy nem-fizikai dimenzióban megtalálható a Föld energetikai mása, amiben a tiszta hangú rezgések és harmonikusaik ezeket a geometriákat alakí­tják ki. Az egyes testek megjelenésének erőssége időben változik, valamint nem minden test jelenik meg egyforma erősséggel, mivel rezgések és frekvenciák kavalkádja van minden pillanatban jelen egy ekkora hatalmas gömbben.

A testek csúcsainál az éter energiamezejében felgyülemlett feszültség úgy vezetődik le, hogy az energia a mi világunkba áramlik át és a csúcspontok között egyenletesen, vonalak mentén oszlik el. A csúcspontoknál a megnövekedett energiasűrűség miatt a dimenziók határait elmosó területek alakulnak ki. Ezzel megmagyarázható a sok eltűnéses és időeltolódásos eset, ami például a Bermuda-háromszögben történik. Ezeken a helyeken néha más dimenziókba vezető kapuk nyí­lnak meg. Ez magyarázza a sok szent hely ezen hálózaton való elhelyezkedését is. Ezeken a helyeken sokkal könnyebb kapcsolatba lépni más dimenziókkal, valamint az áramló energiákat sokkal egyszerűbben lehet felhasználni és begyűjteni. A piramisok, a sziklakörök és hasonló épí­tmények ezt az energiát gyűjtik, fókuszálják, valamint áramlására befolyással vannak (a piramis szó a görög pyramidos szóból származik, aminek szó szerinti jelentése "tűz középen"). A nóduszokat fel lehet fogni a Föld akupunktúrás pontjainak is, ahol az energiák áramlását befolyásolni lehet.

Megjegyzés: az ilyen hálózatokra angolul általában a "grid" szót használják, ha valaki interneten rá akar keresni a témára, használja az "Earth grid" kifejezést vagy a felfedezők neveit.

Természetesen nem csak a platóni testeket létrehozó tiszta rezgések vannak jelen a Földben (de ahogy az éter [energia] zenei oktáv szerint való elrendeződése is mutatja, ezek a legerősebbek, lásd az Egységes világkép sorozat előző két cikkét), emiatt geometriák és gyengébb energiavonalak kavalkádja alakul ki. Ezeket a mellékvonalakat Ley-vonalaknak nevezik és finom hálóként szövik be a Földet. A Ley-vonalak formálásában és alakí­tásában valószí­nűleg az ember is közrejátszott. Itt látható az európai hálózat, ezen a weboldalon pedig a magyarországi hálózatról í­rnak, ábrákkal.

Spirituálisabb hangvételben itt í­rnak a témáról magyarul:

* shaumbraA Felemelkedés Rácshálójának aktiválása

James Tyberonn

2001. december
A Felemelkedés Rácshálója (más néven Fény-Háló) egy újonnan létrejött energiaháló, amely körülveszi Földünket, visszatükrözi és felerősí­ti tudatosságunk jelenlegi felemelkedettségi szintjét. Ez egy kristály ”fény” mátrix, amely 1992-ben került lehorgonyzásra, 5 évvel a Harmonikus Konvergenciát követően. Bár már a helyén van és működik, teljes aktiváltságát 12 fázisban fogja elérni, teljes vibrációs rezgését pedig a 12-12-12-ben, tehát 2012. december 12-én. Az elkövetkező 12 évben egyedülálló módon előforduló tripla dátumok (01-01-01-től 12-12-12-ig) mindegyike numerikus fénykódokat fog hozni, amelyek megnyitják és aktiválják a fényháló 12 fő felületét.
A rácshálót úgy vizualizáld, mint egy geodetikus gömböt, amely ötszögekből és háromszögekből áll, és amelynek úgy csillognak az oldalai, mint a briliánsnak. Ez egy új test kristálymagja, egy dupla penta-dodekaéder. E rácsháló a Fölbolygó merkabája, és elérkezett az ideje, hogy létrejöjjön. E dupla penta-dodekaédernek 144 lapja van. A 144-es szám a krisztusi felemelkedés száma. (Mindegyik dodekaéder 12 ötágú csillagból (pentagramból) áll, amelyeknek összesen 60 lapjuk van. Add hozzá (a hatvanhoz – a fordí­tók megjegyzése) a 12 ötszöget, és 72-t kapsz, ami megduplázva 144!).
A planetáris hálók terve nem újkeletű dolog. Platón is foglalkozott velük, ugyanúgy, mint az ókori egyiptomiak, a mayák és a hopi indiánok. Ebben az értelemben e hálók jelentik azt a sablont, ’programot’, amely lehetővé teszi az összes életnek, hogy magas fejlettségű fényből álló testben működhessen.

Ha úgy nézzük, a Felemelkedés Rácshálója „ablak 2012-re”, és jelentős mértékben szükséges a felemelkedésünkhöz.

Földünket nem egy, hanem három hálósablon veszi körül, hatva az emberi életre. A három háló különálló, mégis sokszí­nű kapcsolatban áll egymással. Különállóan működnek: az egyik bolygószintű mágneses mezőként, a másik tellúr elektromágneses mezőként, a harmadik fénytudatosság mezőként. Az egyik megváltozása vagy módosí­tása arányosan befolyásolja a másik kettőt.
A Felemelkedés Rácshálója két tengelypontban van lehorgonyozva a Földre. í“riási energiavezetékek indulnak ki az északi pontból és a déli ponton lépnek be. Ezek az energiavezetékek közvetlen kapcsolatban állnak a Föld összes szent helyével, amelyek ezrével fordulnak elő.
A hálók a Föld és a Szellem paramétereit tükrözik, és bizonyos mértékben szabályozzák is. A Gravitációs és az Elektromágneses Háló számos alkalommal lett már korrigálva azóta, hogy 200 ezer évvel ezelőtt az emberiség létrejött a bolygón. A fénytudatosság hálója az emberiség tudatosságának növekedésével együtt bontakozik ki.
Platonikus testek*

Amióta bolygónk megszületett, a Föld körüli háló az 5 platonikus test egyikének szakrális geometriai mátrixából áll. Platón úgy vélte, hogy a Föld alapstruktúrája az egyszerű geometriai formákból a komplexebbekké való fejlődésen megy keresztül. Az öt minta, melyeket Platón a kristálymátrix épí­tőelemeiként feltételezett, a komplexitás sorrendjében a következők: a tetraéder (4 lapú), a hexaéder (6 lapú), az oktaéder (8 lapú), a dodekaéder (12 lapú) és az ikozaéder (20 lapú). Platón egy másik elméletében azt vetí­tette előre, hogy a Föld ikozaéder hálóvá fog fejlődni.

Akadémikusok, köztük Dr. Ivan Sanderson, Dr. Hagens és Dr. Becker a 70-es években ezt az ikozaéder formát létrehozták egy térképen úgy, hogy azon feltüntették – pontok formájában – a nagyobb elektromágneses mezőket. A pontok háromszög alakzatot formáló ötszögeket adtak ki… azaz egy ikozaédert. Az ikozaéder – geometriai alakzatként – valóban létezett az elmúlt 1000 év planetáris fényhálójaként, a Harmonikus Konvergencia előtti időkig bezárólag.
Az 1987-es Harmonikus Konvergencia teszt volt a Föld vibrációs szintjének a felmérésére. A Földön a „fény” messze magasabb szintet ért el, mint korábban bármikor. Első alkalommal a „nagy bukás” (Atlantisz bukása – a fordí­tók megjegyzése) óta, a bolygó több „fényt”, mint „sötétséget” hordozott. Ennek következtében a három háló „felfrissí­tésre” szorult. A Mágneses Háló korrekciója vékonyí­tott a fátylon, eltávolí­tva az emberiséget a dualitástól. A Tellúr Háló korrigálása lehetővé tette, hogy a szent helyek magasabb rezgésszintet érjenek el. A Fény, vagy másképp a Felemelkedés Rácshálója új, magasabb szintű geometriai mintát vett fel, amely egy sokkal kifinomultabb fénykód beállí­tására volt képes, mint a korábbi ikozaéder.

Ahogy Joseph Jochmans í­rja az „A Föld: Egy Kristály Bolygó” c. művében: a platonikus testek mögött egy másik geometriai alakzat van, ami a régi ikoza-dodeka kristályból képződött. Ha veszel egy ikozaédert, és minden második csúcsát vonalakkal kötöd össze, 12 ötszöget, másképp 12 db ötágú csillagot hozol létre. Ha meghosszabbí­tod az ikozaéder külső széleit, és a csomópontokat összekötöd, a 12 darab ötszögnek (csillagnak) egy másik csoportját hozod létre. Ez válik azzá a csí­rakristállyá, amely egy új kristályos alakzatnak ad életet, amit kettős penta-dodekaédernek nevezünk, és amely 12 kettős ötszögből áll, amelyek egyenletesen terí­tik be a bolygó felületét.

Az ikozaédert felváltotta egy felemelkedési fény háló. Megszületett a mag-kristály mátrix, a kettős penta-dodekaéder. A kialakuló geometriai alakzatok isteni módon hozzá lettek igazí­tva az új Föld magasabb frekvenciájához.

Vezető kutatók ugyanakkor megjegyzik, hogy a 70-es években a Becker-Hagens térképen feltüntetett csomópontok és háló-összehangolások már nem léteznek. Az időjárás változik, a klí­ma szélsőségesen változékony és a madarak vándorlási útvonala is megváltozott. A bálnák és a delfinek többször futottak partra a Harmonikus Konvergencia óta az elmúlt 14 évben, mint előtte. A Föld geomágneses mezője változik, és bizony gyorsan változik.

Mindezek jelzik a hálórendszer változásainak és Kryon munkájának a tényét. A Felemelkedés új Rácshálójának nő a frekvenciája, mí­g a Mágneses Hálóé csökken. A régi kristályháló elenyészik, és egy új kristálymátrix formálódik.

Részei vagyunk az új kristályos rendszernek… a Felemelkedés Rácshálójának. Ez az egyik legjelentőségteljesebb átjáró számunkra a felemelkedés folyamatában, amennyiben Fénymunkásként emelkedetten és egységben összefogunk pozití­v energia megteremtésével és továbbadásával, hogy felébresszük az emberiséget, valamint az í‰lő Földdel való összeköttetést.

Mi előre megállapodtunk (leszületésünk előtt, erre az életünkre – a fordí­tók megjegyzése) abban, hogy közösen fogjuk támogatni a Felemelkedés Rácshálóját és fényt adni neki. Most az új hálót és a lebomlóban lévő régit egyaránt fejlesztjük. A planetáris Felemelkedés Rácshálója az energia fejlődésének és az Univerzális Tudatosság sablon szerinti (Metatron vélhetően a továbbfejlesztett hálósablonra gondol – a fordí­tók megjegyzése) növekedésének a megtestesülése. A Föld az élő GAIA, a háló pedig az aurája. Ennek megfelelően ez a háló tartalmazza az í‰let Virágának szakrális geometria szerinti energetikai mintáját, a teremtés kristálymátrixát. (Lásd Drunvalo Melchizedek: Az í‰let Virágának Ősi Titka I-II. c. könyveit – a fordí­tók megjegyzése.)

Mi a Föld bolygó és a globális Felemelkedési Rácsháló társteremtői vagyunk

Mi örömmel elfogadjuk, hogy olyan energetikai lények vagyunk, akiket elektromágneses mező vesz körül. Azt választottuk, hogy részesei legyünk a felemelkedés folyamatának és az élő Gaia felemelkedésének. A legfőbb jó érdekében a bennünk meglévő jelentős kozmikus isteni energiák hullámait adjuk tovább azon képességünket felhasználva, amellyel - meditáció során - a fényt kifelé tudjuk közvetí­teni magunkból.
í–sszehangolt, elragadtatott állapotban egyesí­tve energiáinkat, egy hatalmas fényörvényt formálunk meg. Ez az energia szándékunknak és áramlásunknak megfelelően képes tisztí­tani, ragyogóvá tenni, energetizálni és aktiválódni. Szándékunk a legmagasabb rendű fény továbbí­tása az új háló, Gaia új kristálymátrixa részére.

Az aktiválás meditációja

A Felemelkedés Rácshálójának energiakapcsolódási, -továbbí­tási és -aktiválási gyakorlata:

1. Találj magadnak egy helyet, ahol kényelmesen tudsz ülni vagy feküdni.

2. Mélyegezz nagyon mélyen és ritmusosan.

3. Vizualizáld, hogy egy gyémánt fényű energia lép be a koronacsakrádon.

4. Küldd le a gerinced mentén ezt az energiát minden fő csakrádba, majd vissza a szí­vedbe.

5. íramoltasd tovább az energiát egy fénysugárban egy csatornán belül a Föld magjának.

6. Vizualizáld, hogy a Föld magjából egy fehér fényenergia villan fel a fényfrekvenciák végtelenjébe, beleömölve a planetáris hálóba.

7. í‰rezd az elragadtatottság állapotát és engedd, hogy áramoljon.Azáltal, hogy a gyémánt fényt létrehozzuk, és ezt az örömteli energiát továbbí­tjuk a Felemelkedés Rácshálójába, párhuzamosan aktiváljuk, összehangoljuk magunkat a felemelkedés legmagasabb energiájával. A fény szeretetteli, közvetí­tő oszlopaivá válunk, az elragadtatottság egyetlen szinergikus sugarában egyesülve. Mindegyik emberi résztvevő egy örvény, egy fénypont a bolygón. Egyek egymással és egyek a felemelkedéssel, megteremtve, társteremtve a legfőbb jó érdekében az új Föld rezgését, frekvenciáját. Mikrokozmosz vagyunk a makrokozmoszban, fénypontok a fény kitörő végtelenjében. Szeretünk és szeretve vagyunk.
…és ez í­gy van.

Espavo!
Tyberonn 2001. december


Fordí­totta: Magasi Ildi és Lea

Szerzői Jog Közlemény:

Ez a channelling a Katt ide! tulajdonát képezi, és e weboldalon található meg. A szerző James Tyberonn. A fordí­tók megkapták az engedélyt a közlésére.

A fordí­tók megjegyzése:

*A szabályos testek vagy platóni testek a geometria területén olyan konvex testeket jelentenek, melyek oldalait egybevágó szabályos sokszögek határolják, minden lapszögük egyenlő és a csúcsalakzataik is egybevágók. (forrás: Wikipédia)

* csillagszülött


[ Módosítva szo aug 11 2012, 03:52 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 30 2012, 08:49
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Föld hálózatokKapcsolódó weboldalak angolul, rengeteg magyarázó képpel:* Earth grids

* MAPPING THE WORLD GRID

* The Planetary Grid - A New Synthesis* Földhálók (magyar gépi fordí­tás)
* A világ hálózati térképe (magyar gépi fordí­tás)
* A bolygó hálózatai - Az új Szintézis (magyar gépi fordí­tás)

(a fenti oldal alján megtalálhatóak a csomópontok koordinátái)* Earth's Grid Systems

* Föld hálózatai rendszerei (magyar gépi fordí­tás)

Könyvek a témában:
Bruce L. Cathie - The Energy Grid (online olvasható itt)
David H. Childress - Anti-Gravity and the World Grid (online olvasható itt)

* csillagszülött


[ Módosítva szo aug 11 2012, 03:53 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 30 2012, 08:52
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Fibonacci spirálok
"összpontosí­tás" a 3 dimenziós térben
* Fibonacci spirálok
* 13 szent geometria
* Ví­z kristályok


[ Módosítva szo aug 11 2012, 03:53 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 30 2012, 08:53
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096


[ Módosítva szo aug 11 2012, 03:53 ]
Vissza az elejére
Solyom
h júl 30 2012, 08:53
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096


[ Módosítva szo aug 11 2012, 03:53 ]
Vissza az elejére
Oldal:       >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System