:: Fórumok :: Sewaja ezoterikus fórum :: Jövendölések, Dimenzióváltás, 2012 tudatváltás
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Thoth szerepe a földi életben
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
julius
k okt 02 2012, 06:00
Regisztrált tag #96
Regisztrált: h dec 27 2010, 03:18
Üzenetek: 184

Thoth szerepe a földi életben


Thoth volt az egyetlen szellem, aki két fejlettnek nevezett korszakot megélt, az atlantiszit és a mait. Ezekről ő maga számol be.
Thoth első ábrázolásai egyiptomi rajzok, ahol í­biszfejjel mutatják őt. Széles férfias vállal és madárfejjel. Kezében legtöbbször az ANKH, mely az örökkévalóság szimbóluma.
Thoth spirituális jellegű, részben önéletrajzi munkáját (smaragdtáblák) alapul véve kiderül, hogy atlantiszi származású. Megadatott neki, hogy atlantiszi korában megvilágosodjon, majd személyes életcélját a teremtés engedélyezte. Thoth az emberiség igaz taní­tója szeretett volna lenni. Amolyan igazi pap, vallás nélkül. Ha végignézzük életét, ez mind a mai napig sikerült is. Neki megadatott, hogy halhatatlansága átnyúlik a 26.000 éves korláton is. Sőt addig, amí­g mi a galaktikus 1 év alatt szigorúan csak a Földhöz kötődünk, addig Thoth rendelkezett azzal a képességgel, hogy idegen civilizációkat tanulmányozzon, akár végignézze azok pusztulását is, de csak mint megfigyelő. Neki sem volt joga ott beavatkozni, csupán tanulni. Atlantisz irányí­tásában kb. 16.000 éven át vett részt, neve Arlich Vomalites volt. Hosszú, egy testben eltöltött életét különböző technikákkal oldotta meg. Ilyen volt, hogy naponta 1 órát feküdt fejjel észak felé fordulva, meditációs állapotban, felső testén tartva a figyelmet, majd 1 órát feküdt fejjel dél felé fordulva, mikor is alsó testén tartotta a figyelmét. Ezen kí­vül energetikai kezeléseket alkalmazott, kristályokkal, mágiával. Mindez azt feltételezte, hogy naponta több órát csak saját magával, saját testével, saját gondolataival foglalkozott. Mint vezető, irányí­tó, mindezt megtehette. Fő szerepe a társadalom vezetése, fejlesztése, racionalizálása volt. Azért tudott részben Atlantisz, részben maga Toth is sikeres lenni, mert nem uralkodni akart mások felett, hanem szeretet vezérelte gondolkodását, döntéseit.
A földi élet bármely intelligens civilizációjába mindig kódolva van a gondolkodása, viselkedése által a bukása is. Olyan ez, mint a Gazdálkodj Okosan, ahol a játék elve, a szabályokon keresztül a gyarapodás, fejlődés. Rövid ideig lehetett kapni egy hasonló játékot, ahol rosszul tervezték meg a játék logikáját, í­gy mindenki csődbe ment, ki előbb, ki utóbb. Nos az élet a Földön is ilyen. Az élet a fejlődés. Ahogy az egyik ásványví­z gyártó mondja a reklámjában, hogy az út amit bejársz, az tesz nemessé. Atlantisz bukása után Thoth részt vett a sumer társadalom megalakí­tásában.
Enki (annunaki) fiaként tért vissza, Marduk (Ra) testvéreként, a kezdetek kezdetén, í­gy a családfa legelején található. Enki volt a spirituális tudós, aki a civilizáció kialakí­tásában, a csillagászatban és az emberiség taní­tásában, védelmében döntő szereppel bí­rt. Őt nevezték a ví­z istennek.
Thoth mai szóval élve orvos, génsebész, kutató volt. Részt vett az első ember megalkotása előtti kí­sérletezésekben, majd Adamu (a Föld szülötte) megalkotásában, később az emberi lények sorozatgyártásban. A homo sapiens kb. 200-250.000 évvel ezelőtt jelent meg.
Thoth fontos szerepet játszott még egy családi vitában. A Ví­zözön után, sokadik alkalommal újra fel akarták osztani a mai Egyiptom területét. A két testvér Oziris és Seth élet-halál harcot ví­vott először légi csatában, majd a földön. Végül Seth megölte testvérét, olyannyira, hogy fel is darabolta és darabjait szétszórta elég nagy földrajzi területen. Oziris felesége Isis volt, akivel még nem volt közös gyerekük. Isis, Thoth lánya, megkérte génsebész apját, segí­tsen neki, hogy legyen gyerek a már halott férjétől. Thoth a feladatot sikeresen megoldotta, valamilyen, általunk nem ismert génsebészeti eljárással. A kis Hórusz, egy az egyben úgy nézett ki mint apja, Oziris. Ezért mí­g fel nem nőtt, bújtatni is kellett Seth elől. Tökéletes genetikai másolat. Egyiptom éledezésekor, a Ví­zözön visszavonulása után, mikor már kezdtek a területek kiszáradni Enki a spiritualitással megáldott tudós (ma mérnöknek neveznénk), és Enlil a vezető mellett kiemelkedő szerepe volt Thoth-nak. Enki és Enlil a féltestvérek Egyiptom lakhatóvá tételével foglalkoztak (a sumer í­rások szerint kiemelték Egyiptomot a ví­zből) a mocsarak lecsapolásával, a Ní­lus szabályzásával. Sumert elhagyva, Thoth magát az egyiptomi civilizációt hozta létre, annak mindennemű megszervezett formájával.
Atlantiszi tudását felhasználva, egy működőképes, fejlődő, majd virágzó társadalmat hozott létre, igaz az akkori ember tudatszintje teljesen más volt, mint az atlantiszi emberé. Thoth nagysága éppen abban mutatkozott meg, hogy bármilyen tudatszintű emberekből álló társadalmat fel tudott virágoztatni, ha döntő szava volt a vezetésben. A sumer Marduk király területi terjeszkedésével, újabb területi újraelosztások kezdődtek Egyiptom területén, ekkor Thoth-ot i.e. 3.113 augusztusában száműzték az amerikai kontinensre. Ekkor megalkotta a maya naptárt, melynek éppen a napokban lesz a fordulópontja, mikor új korszak kezdődik, remélhetőleg egy magasabb tudatszinten.
Amerikában is alkotott, bár ő ezt inkább tekintette száműzetésnek, sem mint küldetésnek. Nem is hozott létre olyan virágzó civilizációt, a naptárára is sokan (pl. Sitchin) mondják, hogy nem annyira naptár, hanem számolta a száműzetése napjait. Tény, hogy a maya naptár első napja az, amikor Thoth megérkezett az általa száműzetésnek tekintett helyre. A sumer történelem irányí­tói, ahogy az akkori emberek nevezték, istenek, részben távoztak i.e. 600 körül, részben, akik itt maradtak, azok eltűntek. Mivel a sumer istenek bolygójának éves periódusa kb. 3.500-3.600 földi év, ezért az ő életük földi távlatokban végtelen. Akik itt maradtak, el kezdtek alkalmazkodni a Föld periódusaihoz, í­gy hamarabb öregedtek, mint saját bolygójukon. Ezzel együtt, aki itt maradt, az még bőven él, hiszen nincs egy éve sem (3.600 földi éve) a távozásnak. Megkülönböztető jelük, hogy aurájuk nagyobb mint az emberé. Az átlag emberi aura kb. fél méter. Az övék néhány méter.
Van egy í­ró, Maximillien De Lafayette, aki meg is nevezi, hogy melyik annunakinak melyik királyi család a leszármazottja. Sajnos túl sok könyvet ad ki, amolyan futószalagon, í­gy nehéz megmondani melyik könyve a legjobb. Véleményem szerint azt az elvet követi, hogy a fát az erdőben lehet eldugni, í­gy a túl sok információ között meg kell találni azt, ami a legjobb, leghasznosabb. Szerintem a sok, helyenként meredek dolgok között, sok az igazság. Thoth, megelégelve a száműzetést, egy újabb kultúrát szemelt ki, a görög kultúra segí­tője lett. Pitagorasz önéletrajzában mondja el, hogy Thoth taní­totta őt, voltak együtt a Nagy Piramis alatt, itt világosodott meg, és értette meg a szakrális geometriát. Tudjuk, hogy a görög kultúra részben a pitagoraszi iskola által lett naggyá.
Később Thoth a görög kultúra vezetőjeként is jelen volt, Hermész név alatt. Ekkor í­rta a Thoth Smaragdtáblái c. spirituális és részben önéletrajzi művét. Ezeken túlmenően Thoth még több alakban, több életben jelen volt, mindazonáltal a fent emlí­tettek a legjelentősebbek. Dominánsan nevelő, taní­tó, spirituális pap szerepet töltött be. Részben neki is köszönhető, hogy a sumer, az egyiptomi, illetve a Kárpát medencében élő népek nagyon sok rokonságot mutatnak, például a rovásí­rásban, hitvilágban, vagy a különböző fejlődési korszakokban.
Voltak Thoth megnyilvánulásai (életei) közül olyanok, ahol kevésbé alkotott maradandót, mondhatnánk ilyenkor inkább élt, pihent, vagy éppen a bölcsességen elmélkedett.

[ Módosítva k okt 02 2012, 06:02 ]
Vissza az elejére
Roland
k okt 02 2012, 04:50
Regisztrált tag #62
Regisztrált: v okt 03 2010, 03:10
Üzenetek: 119
Igen, ízisz, ő Thoth lánya.
Ez fontos.
í‰S: Eredetileg, először nem is az amerikai kontinensre száműzték Thoth-ot, Egyiptomból, hanem Atlantiszról száműzték Egyiptomba (Khem földjére -- ez volt Egyiptom régebbi neve). Ugyanis Atlantiszon beleszeretett Kronosz király lányába. De Kronosz nem akarta hozzáadni a lányát Thoth-hoz, és száműzte őt Egyiptomba.

Amikor i. e. 3113-ban az amerikai kontinensre száműzték, akkoriban szorgalmazta Alsó-Egyiptom és Felső-Egyiptom egyesí­tését. Durva szövésű köntösben járta végig a 2 országrészt, és hangoztatta az egység szükségességét, Ménész pedig -- a későbbi fáraó -- katonai erővel támogatta őt. Ezenkí­vül Thoth elvette feleségül Alsó-Egyiptom királyának a lányát.
Thoth volt a bölcsesség istene az ókori egyiptomiaknál.
(Meg még néhány dolognak az istene, védistene.) (pl. az í­rásé is.)

Jó ez a cikk nagyon!

Valóban i.e. 600. körül távozott el a sumérek isteneinek (az anunnakiknak) a nagy része a Földről.
Ami a sumer istenek bolygójának éves periódusát illeti: igen, kb. 3600 évenként jár a Naprendszerben a Nibiru.
Vissza az elejére
Roland
k okt 02 2012, 04:54
Regisztrált tag #62
Regisztrált: v okt 03 2010, 03:10
Üzenetek: 119
Thoth-ot a Hermész Triszmegisztosz névvel is illették.
(Háromszor magasztos, háromszor hatalmas Hermész.)

Amikor az i. sz. 40-es, 50-es években Pál apostolék megérkeztek Görögországba Jézus tanait hirdetni, a helyi görög lakosok azt hitték, azt tartották, hogy Hermész isten tért vissza hozzájuk, Pál képében. ( Szóval hogy ismét reinkarnálódott Hermész isten. ...)
[ Módosítva k okt 02 2012, 04:55 ]
Vissza az elejére
Roland
k okt 02 2012, 05:02
Regisztrált tag #62
Regisztrált: v okt 03 2010, 03:10
Üzenetek: 119
í‰s még valamit:

Szerintem az a génsebészeti, genetikai eljárás, mellyel létrehozta Thoth a halott Ozí­risz testéből Hóruszt -- az a klónozás volt! Hiszen, tökéletesen hasonlí­tott és ugyanúgy nézett ki Hórusz, mint Ozí­risz.

Vissza az elejére
 

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System