:: Fórumok :: Sewaja ezoterikus fórum :: Asztrológia, Horoszkóp, Jóslás, Ezoterika, Spiritualitás ébredés, Táplálkozás
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Dr. Alexander "Proof of Heaven" (A menny létezik)
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
julius
szo nov 24 2012, 04:54
Regisztrált tag #96
Regisztrált: h dec 27 2010, 03:18
Üzenetek: 184
A menny létezik – állí­tja a hí­res idegsebész, aki bejárta a túlvilágot

Megjelenése előtt első számú bestseller lett egy nemzetközi hí­rű idegsebész könyve, amelyben halálközeli állapotban a túlvilágon megtett utazását í­rja le. Dr. Eben Alexander történetét az különbözteti meg a számos hasonló beszámolótól, hogy a professzor, aki egy ritka tí­pusú, akut lefolyású agyhártyagyulladás miatt egy hetet töltött mély kómában, úgy élte át ezt a modern dantei utazást, hogy közben a kórházi műszerek semmiféle tudati aktivitást nem mértek nála. Miután felépült, Dr. Alexander éveket töltött azzal, hogy tudományos magyarázatot találjon az átélt élményekre. Azt állí­tja, hogy ez lehetséges, de ehhez a tudománynak ki kell lépnie a 18. század óta elfogadott korlátok közül.
Dr. Eben Alexander 2008. november 10-én hajnalban erős hát- és fejfájásra ébredt. A negyvenes évei végén járó férfi kitűnő fizikai állapotban volt: fiával együtt éppen Dél-Amerikába készültek, hogy együtt másszanak meg egy hatezer méteres hegycsúcsot. A nemzetközi hí­rű idegsebész azonban azt tapasztalta, hogy állapota riasztó gyorsasággal, percről percre romlik. Mielőtt elveszí­tette volna az eszméletét, utolsó emléke az volt, hogy felesége a mentőket riasztja.


Csak utólag tudta meg, hogy egy rendkí­vül ritka bakteriális eredetű agyhártyagyulladás támadta meg, ami tí­zmillió ember közül egy esetben fordul elő. A fertőzés a legtöbb esetben néhány óra alatt végez a beteggel. Mire kórházba került, a professzor túlélési esélye – annak ellenére, hogy azonnal az elérhető legjobb és leghatékonyabb ellátásban részesült – minimálisra csökkent.

A fertőzés a legerősebb antibiotikumokra sem reagált. Egy héten át mesterségesen tartották életben, miközben a rákapcsolt műszerek – CT-felvételek és más neurológiai vizsgálatok – semmiféle agyi aktivitást nem mutattak nála.

Az orvosok – akik a professzor több neves kollégájával is tanácskoztak – tájékoztatták a családot arról, hogy a beteg agyhalálközeli állapotba került, és életfunkcióit csak mesterségesen tudják fenntartani. A gerincvelőből vett minta katasztrofális adatokkal szolgált: a glükózszint, ami normális esetben 60–80 közötti értékeket mutat, és csak súlyos agyhártyagyulladás esetén csökken húsz körüli értékre, az orvos esetében egyetlen egységnyi szintre zuhant. Az intenzí­v osztály vezetője a család véleményét is meg akarta hallgatni, mielőtt a konzí­lium döntene arról, hogy lekapcsolják-e a lélegeztetőgépről a beteget.

Dr. Alexander azonban a kóma hetedik napján egyszer csak kinyitotta a szemét, és néhány órával később már kommunikálni tudott környezetével. Mint utólag elmondta, a kóma ideje alatt semmit nem érzékelt környezetéből. Az orvosi leletek is azt bizonyí­tják, hogy agya ez idő alatt teljes mértékben „le volt kapcsolva”. A bakteriális fertőzés szó szerint felemésztette az agykéreg azon részeit, amelyek a tudatért és az érzékelésért felelősek. Ennek ellenére, amikor kijött a kómából, azt tapasztalta meg, hogy az agyi funkciói – először a látás, majd a hallás és a beszédképesség – egymás után visszatértek, hasonlóan egy újraindí­tott komputer „feléledéséhez”.

A kezelőorvosok már ezt a fordulatot is csodának tartották, de úgy becsülték, hogy a betegnek több hónapos intenzí­v ellátásra, majd pedig élethosszig tartó speciális felügyeletre lesz szüksége. Valójában Dr. Alexander négy hét után teljesen gyógyultan elhagyhatta a kórházat, és a fertőzés semmilyen maradandó nyomot nem hagyott a fizikai állapotában.

Dantei utazás
Az örvendetes gyógyulásnál is különösebb volt azonban, amit az idegsebész az egyhetes kómája alatt átélt. Dr. Eben Alexander apja szakmáját követve lett idegsebész professzor. Huszonöt éves szakmai karrierje alatt több száz tudományos publikációt jelentetett meg, számos nagy szakmai szervezetnek a tagja, a legnevesebb klinikákon (köztük tizenöt éven át a Harvard Egyetem bostoni orvosi intézetében) dolgozott. A leletei alapján tisztában volt vele, hogy a kóma idején tudata megszűnt és semmilyen érzékszerve nem működött. Ezt kezelőorvosai is megerősí­tették. Szakmájának élő, í­zig-vérig tudós emberként soha nem foglalkozott ezoterikus praktikákkal, és kábí­tószerrel sem próbálkozott. Bár kereszténynek vallotta magát, reduktí­v szemléletű materialistaként alapelv volt számára az, hogy a megismerés elválaszthatatlan a tudattól. Az úgynevezett mentális élményeket, mint amilyenek a halálközeli állapotban átélt tapasztalatok, az agy idegrendszeri eseményeire vezette vissza. A szakemberek túlnyomó többségével együtt Dr. Alexander is úgy tartotta, hogy az ilyen élményeket az agy oxigénhiányos állapota vagy valamilyen trauma váltja ki, í­gy ezeknek nincs közük a külső valósághoz. A világ megértéséhez a tudatos megismerés vezet – vallotta, mondván, „amit nem értünk, az igaz sem lehet”.

A Newsweek cí­mlapja és a Hubble űrteleszkóp hí­res „pillangó-galaxis”-felvétele. A menny az univerzum másik dimenziója.Amikor magához tért, mégis egy olyan élmény hatása alatt állt, ami alapjában felforgatta ezt a világképet. „Az orvostudománynak az agyról és az elméről vallott mai felfogása szerint abban az állapotban, amelyben én voltam, még halvány, beszűkült tudatosságot sem tapasztalhattam volna, nem beszélve arról a rendkí­vül kalandos és teljesen koherens utazásról, amelyen átmentem” – nyilatkozta a professzor a Newsweek magazinnak, amely cí­mlapon közölt ismertetőt a professzor napokban megjelenő könyvéből. A Proof of Heaven – A Neurosurgeon’s Journey into the Afterlife (A Menny bizonyí­téka – Egy idegsebész földön túli utazása) cí­mű kötet már az előrendelések alapján a sikerlisták élére került.
í–römzene
„Az élmény erőteljesebb volt bármi másnál, amit az életemben addig megtapasztaltam, beleértve a házasságkötésünket és a gyermekeink megszületését is” – mondta a professzor, aki, miután magához tért, először családtagjainak számolt be a természetfeletti „hiperreális” világban tett utazásáról. Bár kí­váncsi volt rá, hogy mások miként számolnak be az ilyen élményekről, fia tanácsára egyetlen ilyen könyvet vagy cikket sem olvasott el mindaddig, mí­g két hónap alatt részletesen, mintegy száz oldalon le nem í­rta azt, amit átélt. „Nem akartam, hogy bárki más tapasztalata befolyásolja azt, amit í­rásban rögzí­tek” – magyarázza az orvos a könyv születésének első lépéseit.

„Az utazásom elején a felhők között találtam magam. Ezek a felhők nagy, habos, rózsaszí­n-fehér szí­nűek voltak, és élesen elváltak az ég kékesfekete hátterétől. Messze-messze a felhők felett átlátszó, csillogó lények cikáztak az égen, akik hosszú, sodródó csí­kokat hagytak maguk mögött – idézi a Newsweek az orvos beszámolóját. – A lények ismerősnek tűntek, de különböztek a földi élőlényektől. Fejlettebbek voltak nálunk, az élet magasabb formáját képviselték. Fentről lefelé dicsőséges zene hangjai áramlottak. úgy tűnt, mintha a dallamok a szárnyas lényektől származnának. Az örömteli hangok úgy áramlottak a bensőjükből, ahogy mozogtak, mintha nem tudták volna magukban tartani. Ez a hang anyagszerűnek tűnt, mint amikor az ember érzi a bőrén az esőt, de mégsem lesz tőle vizes” – idézi fel az orvos a természetfeletti utazás első élményeit.

Dr. Alexander elismeri, hogy a tudaton kí­vüli, spirituális érzékelés rendkí­vül intenzí­v, mindent átjáró élményét nagyon nehéz szavakkal és fogalmakkal visszaadni. „A látás és a hallás nem különült el ebben a világban: minden érzékszervemmel átéltem, amint ezek az ezüstös, csillogó lények örömtől eltelve énekeltek. úgy tűnt, hogy itt senki nem lehet külső megfigyelő vagy zenehallgató: az ember valamilyen rejtélyes módon mindenképpen részévé vált ennek a valóságnak. í‰n is magam mögött hagytam a földi testem és tudatom, és részévé váltam ennek az univerzumnak. Az egyes elemek – a felhők, a szárnyas lények – megkülönböztethetőek voltak, mégis minden mindennek a része volt, mint egy gazdagon dí­szí­tett perzsaszőnyeg vagy a pillangó szárnyának a mintázata.”

Szavakon túli üzenet
Az idegsebész nem egyedül bolyongott ebben a multidimenziós, természetfeletti világban. Utazása elején csatlakozott hozzá egy csodálatosan szép arcú, aranybarna hajú és sötétkék szemű fiatal nő, aki egyszerű szabású, de nagyon élénk szí­nű ruhát viselt. „Amikor találkoztunk, egy bonyolult mintázatú talajon álltunk, amiről hamarosan észrevettem, hogy egy gigantikus pillangó szárnya. Körülnézve azt láttam, hogy milliószámra repkednek körülöttünk hasonló hatalmas, lepkeszerű lények. A fiatal nő káprázatos szí­nű – kék, lila, halványnarancs – ruhája, csakúgy, mint minden ebben a világban, valamilyen átható, elsöprő életerőt sugárzott. Olyan tekintettel nézett rám, hogy azonnal azt éreztem, érdemes élni, bármi is történt addig az életemben. Nem romantikus tekintet volt, nem is baráti. A Földön ismert szereteten túli tekintet volt, ám annak minden dimenzióját egyidejűleg magában hordozta” – í­rja beszámolójában az orvos, aki szavak nélkül kommunikált kí­sérőjével.

„Az üzenet szélként járt át, és azonnal felfogtam az értelmét és igazságát. Ez az üzenet ugyanúgy valóságos volt, mint ahogy a körülöttem lévő világról is azonnal tudtam, hogy nem a képzelet játéka, hanem realitás, amiben nincsen semmi mulandóság és ingatagság. Az üzenet három részből állt, és ha földi szavakkal kellene visszaadnom, valahogy í­gy szólna: »Mélyen szeretett és értékes lény vagy örökre. Semmitől sem kell félned. Semmit nem ronthatsz el.« Ez az üzenet csodálatos élményként árasztott el, és teljes, örömteli megnyugvást hozott a bensőmben. úgy éreztem, hogy most értettem meg mindazt, amit addig tudatlanul átéltem” – folytatja beszámolóját az orvos, akivel kí­sérője szavak nélkül azt is tudatta, hogy sok mindent fog látni utazása során, „de végül vissza kell mennie”.

A következő pillanatban egy meleg, lágy széláramlat érte el őket. Ez a kiáradó érzés még intenzí­vebb volt, és isteni jelenlét fogta körül az orvost, ami mintha még magasabb rezgésű tartományokból áradt volna. Alexander szavak nélküli kérdéseket tett fel a „szélnek”: „Mi ez a hely? Hol vagyok? Miért vagyok itt?”

A kérdésekre szavakon túli válasz érkezett, miközben az orvost a fény, a szí­nek, a szépség és a feltétlen szeretet hatalmas erejű áramlása töltötte be. „A felelet nem volt homályos, megfoghatatlan vagy elvont: nagyon is tömör és nyilvánvaló érzést adtak, amit a tűznél forróbban és a ví­znél nedvesebben érzékeltem. Egy pillanat alatt többet értettem meg, mint amire sok­éves tanulás árán földi éle-temben eljutot-tam.”

A többdimenziós univerzum ősi zsidó felfogás szerinti metszete. A látható világ csak a valóság egy szelete.Ezeket a válaszokat – ügyes marketingfogással – a Newsweek beszámolója meghagyja a könyv olvasói számára. Annyit azért az orvos hozzátesz, hogy egy fényes, gömbszerű szerkezet egyfajta „tolmácsként” segí­tett neki megérteni és felfogni a felülről áradó ismeretet. Az utazás időtlennek tűnt, í­gy az idegsebész utólag sem tudja eldönteni azt, hogy hétnapos kómája során mikor élte át a különös „odisszeát”, aminek minden részletét utólag is pontosan fel tudja idézni. Azt is elismeri, hogy beszámolóját sokan szkeptikusan fogadhatják, mint ahogy neki is nagy kihí­vást jelentett, hogyan értelmezze azt, ami történt vele. „Orvosként korábban én is hallucinációnak tartottam volna, ámde nem érzékcsalódás volt.”
Dr. Alexander szerint az átélt élményei tudományos szempontból azt bizonyí­tják, hogy egyrészt létezik az agy működésétől teljesen független szellemi érzékelés, másrészt pedig létezik az univerzumnak olyan dimenziója, amit spirituális módon ugyanúgy meg lehet ismerni, mint a látható valóságot. Mint mondja, ebben a dimenzióban az idő és a tér nem egymást követő eseményekből és helyszí­nekből áll, hanem folyamatos. Az utazása során nem események egymásutánjaként élte meg a történetet, hanem mintegy „elmerült” benne. Azt tapasztalta, hogy ezt a dimenziót teljesen betölti Isten jelenléte és szeretete.

„A modern fizika szerint a világegyetem egyetlen egység. Bár a világban, amelyben élünk, látszólag a tárgyak, az élőlények, az események elkülönültek, a fizika azt állí­tja, hogy a felszí­n mögött minden tárgy, az univerzum minden eseménye összeköttetésben áll egymással. Az átélt élmények előtt számomra mindez csak absztrakció volt, mára azonban valóság. Azt is tudom már, hogy ezt az univerzumot nemcsak az egység, hanem az isteni szeretet is összeköti. Az a világegyetem, amelyet a kómában töltött napjaimban megtapasztaltam, ugyanaz, amelyről Einstein, illetve Jézus beszél a maga nagyon különböző módján” – í­rja Eben Alexander, aki szerint háromezer évvel ezelőtt könnyebben megértették az emberek az ilyen élményeket, mert nem tekintették a tudatot a megismerés kizárólagos forrásának.

A tudós úgy véli, hogy a 17. században Descartes és Spinoza elfogadtatta, hogy a természettudomány az univerzum megismerésének egyetlen megfelelő módja. Az idegsebész egy rádióinterjúban azt mondta, hogy a felvilágosodás egyfajta tűzszünetet jelentett a hit és a tudomány között. „Ez hatalmas előrelépést hozott az emberiségnek, mert felszabadí­totta a tudósokat az egyházi tilalmak és a bűntudat alól. A szabad gondolkodás és felfedezés kora megsokasí­totta a tudást, és a tudomány mára szinte mindent feltérképezett a látható világból, a legkisebb részecskéktől a világegyetem határáig. Amit azonban átéltem, arról győzött meg, hogy a lélek és a test kettéválasztásával csak a valóság egy szeletét lehet megragadni.”

Eben Alexander szerint korunkban új tudományos forradalomra van szükség, amely elkezdi feltárni az univerzum spirituális dimenzióját. Ennek a filozófiai fordulatnak a jelentősége nem teszi semmivé a 18. századi felvilágosodás eredményeit és hatását, viszont felülhaladhatja azt. „Ez lesz az igazi felvilágosodás: a tudomány kiszélesedik, és egyre többen ismerik el, hogy a spiritualitás, a szellemi megtapasztalás nem választható el a tudatunk által megszerezhető ismeretektől” – állí­tja a tudós, aki úgy véli, hogy a tudatra épí­tő reduktí­v materializmus olyan, mint az éjszakai országút, ahol a fények megvilágí­tják az utat, de sötétben hagyják azt a világot, amin az út keresztülvezet. A spirituális megismerés viszont ezt is meg tudja világí­tani – véli az idegsebész.

Morvay Péter
[ Módosítva szo nov 24 2012, 06:05 ]
Vissza az elejére
julius
szo nov 24 2012, 05:57
Regisztrált tag #96
Regisztrált: h dec 27 2010, 03:18
Üzenetek: 184
"Proof of Heaven" bizonyí­ték a halál utáni életre, multiverzum, intelligens földön túli élet, többdimenziós valóságok.

Hétfő, november 12, 2012 Mike Adams, alapí­tója DivinityNow.com

Van egy titok, ami sokkal nagyobb, mint a politika, az egészségügyi szabadság, a tudomány vagy akár az egész történelem az emberi faj. Ez a titok továbbra is teljesen el nem ismert - még elí­télte - a tudományos közösség, és mégis ez a legfontosabb titkot mindent, ami van. Igen, mindent.

Ez a titka egyszerűen ez: Mindannyian túlélni a fizikai halál testünk. A tudat él, és a mi a halál e földi álom, a tudat túlmutat a fizikai valóság, és tapasztalja létezés olyan csodálatos és erős, hogy az emberi nyelv nem is kezdenek leí­rni.

Ez az az üzenet Dr. Eben Alexander, a szerző az újonnan megjelent könyve, " Proof of Heaven . " Nemrég olvastam a könyvet, és megállapí­totta, hogy mind a lenyűgöző és megerősí­tve számos fontos elméletek Már fejlesztése a természet az élet és a Teremtő. (Lásd alább.)

Az egész életen át tartó tudomány szkeptikus, aki soha nem hitt Istenben, Heaven vagy a tudat

Jóval azelőtt, hogy ezt a könyvet valaha is í­rtak, Dr. Alexander volt gyakorló idegsebész, és egy egész életen át tartó "tudomány szkeptikus." Nem hiszek a tudat, szabad akarat vagy a létező nem-fizikai szellem. Képzett nyugati orvosi egyetemre körülvéve orvosi kollégák, akik mélyen fektetik a materializmus tekintettel az univerzum, Dr. Alexander úgy vélte, hogy az úgynevezett "tudat" csak egy illúzió által létrehozott biokémiai működése az agyban.
Ez a nézet birtokában gyakorlatilag az összes mai mainstream tudós, köztük fizikusok, mint Stephen Hawking, akik azt mondják, hogy az ember nem más, mint "biológiai robotok" tudat nélkül , és nem szabad akarat.

Dr. Alexander volna tartotta ezt a nézetet, hogy a saját halálos ágyán ha nem lett volna az ő éli az esemény annyira bizarr és csodálatos, hogy ez ellentmond az összes hagyományos tudományos magyarázata: Dr. Alexander "meghalt" hét napig és tapasztalt élénk utazás a túlvilágon . Ezután visszatért a fizikai test, tapasztalt csodálatos gyógyulást, és ment, hogy í­rja a könyvet "Proof of Heaven."

E. coli fertőzés megeszi az agyát

Az egész akkor kezdődött, amikor E. coli baktérium fertőzött meg Dr. Sándor gerincvelői folyadék és a külső nagyagy. Az E. coli kezdett szó enni agya van, és bement egy rendkí­vül erőszakos illeszkedik a rohamok, a verbális kitörések és izomgörcsök előtt megszüntetett egy agyhalott kóma.
Ebben a kóma, megmutatta nulla magasabb agyi aktivitást, és csak életben tartani keresztül légzőkészülék és IV folyadékok. A részt vevő orvosok hamar arra a következtetésre jutott, hogy Dr. Alexander meghalnak belül napok kérdése, és az, hogy még ha élt, ő egy nem működő "zöldség" korlátozott agyműködést. Statisztikailag a halálozási arány a betegek E. coli fertőzés az agy 97%.

De itt van az igazi sokkoló mindebben: Ahelyett, hogy tapasztalja semmi alatt a hét föld-napok eszméletvesztés, Dr. Alexander találta magát "ébredés" az álom az ő földi életét, hirtelen tapasztalható érthetetlenül óriási bővülését tudata a túlvilágon .

Ezt az élményt részletesebben könyvében "Proof of Heaven", de itt vannak a highlights:

• A tapasztalat a túlvilág annyira "valódi" és kiterjedt, hogy a tapasztalat az élet, mint egy ember a Földön, úgy tűnt, mint egy mesterséges álom képest.

• Nem volt idő dimenziója a túlvilágon. Az idő nem "flow", mint ez a mi univerzumban. Egy pillanat tűnhet, mint örökkévalóság, és a tudat is mozoghat, amit úgy értékelnek, hogy időt erőfeszí­tés nélkül. (Ez a gondolat, hogy minden időben létezik egyszerre óriási hatással, hogy megértsék a természet a szabad akarat és a multiverzum, valamint a nyilvánvaló áramlását az idő által tapasztalt tudatunkat ebben a birodalomban.)

• A szövet a túlvilágra volt tiszta szeretet. Szerelem uralta a túlvilágról, hogy egy ilyen hatalmas mértékben, hogy az általános gonosz jelenlétét volt végtelenül kicsi.

• A túlvilág, az összes kommunikációs telepatikus volt. Nem volt szükség a kimondott szó, és nem is bármely szétválasztása az önálló és minden mást történik körülötted.

• A pillanatban feltett egy kérdést a fejedben, a válaszok azonnal nyilvánvaló lélegzetelállí­tó mélysége és részletesen. Nem volt "ismeretlen", és a puszta kérdezi a kérdést azonnal kí­séri megjelenése a választ.

• Létezik egy szó Hell, amelyet leí­rt Dr. Alexander, mint olyan helyet eltemetett földalatti, a göcsörtös fák gyökerei és démoni arcok és soha véget nem érő gyötrelem. Dr. Alexander megmentette ettől a helyén angyali lények, és szállí­tják a mennybe.

Isten elismeri, hogy létezik a multiverzum

A áthaladását "Proof of Heaven" találtam legérdekesebb található a 48. oldalon, ahol Dr. Alexander azt mondja:
Keresztül a Orb, [Isten] azt mondta, hogy nem egy, hanem több világegyetem - sőt, több, mint tudtam elképzelni - de, hogy a szeretet feküdt a közepén őket. Evil jelen volt az összes többi univerzumok is, de csak a legkisebb nyomokban. Evil volt szükség, mert e nélkül a szabad akarat lehetetlen volt, és anélkül, szabad akarat nem lenne a növekedés - nincs előre mozgás, nincs esély számunkra, hogy amit Isten vágyott legyünk. Horrible és mindenható, mint a gonosz néha úgy tűnt, hogy egy olyan világban, mint a miénk, a nagyobb kép szerelem túlnyomórészt domináns, és ez végül diadalmas.

Ez a rész ütött egy fontos kábelt velem, amint azt már régóta hittem univerzumban jött létre, mint a Teremtő csak egy végtelen számú más univerzumok, mindegyik variációk élet és a fizika törvényei. ( kattintson ide, és olvassa í­rásaimat a Higgs-bozon részecske, a tudat és a multiverzum .) Milyen Dr. Sándor idézet megerősí­ti az, hogy mi az élet a Földön egy "teszt" a személyes növekedés, és a módja annak, hogy előrelépést ezen a teszt legyőzni a gonosz, miközben terjedésének szeretet és az együttérzés.

Sőt, ez a szakasz is megerősí­ti, hogy a szabad akarat, és még segí­t megválaszolni a kérdést én gyakran kérdezem magamtól: "Miért vagyunk itt helyezték el egy olyan világban, ilyen gonosz körülvéve tudatlanság, a sötétség és a megtévesztés?" A válasz úgy tűnik, hogy a Föld egy kí­sérleti terepet lelkek kerültek kiválasztásra a Teremtő a végső teszt a jó vs gonosz.

Föld, mint egy kí­sérleti terepet

Bár a "Proof of Heaven" nem megy, amennyire én magyarázó ide, dolgozó elmélet, hogy a Föld bolygó egyik legmagasabb gonosz fertőzött birodalmakban a nagy multiverzum. Csak a legbátrabb lelkek megállapodnak abban, hogy jön a Földre születik az emberi szervek és megfosztották emlékek.
Onnan, a kihí­vást élet sokoldalú:

1) kitalálni, hogy ki vagy, és miért vagytok itt.
2) Tanuld meg felismerni és leküzdeni EVIL (zsarnokság, a rabszolgaság, az elnyomás, Big kormány, stb.)
3) Tanulj meg terjedni a szeretet, az együttérzés, a gyógyí­tás és a tudás.

Amikor mi a halál, mi í­télik meg egy magasabb hatalom, és ez az í­télet figyelembe veszi a teljesí­tményét ezeken a területeken. Hasznosnak érjük intézkedés önismeret? Hasznosnak dolgozunk leküzdeni gonosz? Hasznosnak fejezzük szeretet és az együttérzés és segí­teni felemelő mások ismeretek és tudatosság?

Mint azt valószí­nűleg már rájöttek, a túlnyomó többsége az emberek nem ezeket a teszteket. úgy hal meg keserű, önző, anyag-függő, a kapzsiság által vezérelt csatlósai, a gonosz, akik tévesen azt hitték, hogy a játék megnyerése az életet, miközben a valóságban ők elveszí­tik a sokkal fontosabb teszt a Teremtő .

A legfontosabb része az élet egy emberi élet nem megszerző pénz, vagy a hí­rnév, vagy a mások feletti uralom, hanem eléréséhez magas "pontszámot" ebben a szimuláció úgynevezett "élet" a gonosz ellenállt, terjed a szeretet és növekvő tudatosság, ami igaz.

Azok számára, akik tiszteletben tartják életben, akik gyakorolják alázat és önismereti, akik igyekeznek az ismeretek és a bölcsesség, miközben ellenáll a zsarnokság, az elnyomás, a tudatlanság és a rossz, a lelkük is, azt hiszem, kell kiválasztani különleges feladatok a nagyobb multiverzum. Ez az "igazi" létezését. Ez a földi élet csak egy álom-szerű szimuláció, ahol a lélek kapcsolódik a nyers biológia bolygónk egy nagyon rövid idő alatt, hogy ez valójában egy szempillantás alatt a nagyobb képet.

A valóságban, akkor sokkal több, mint a test. Tény, hogy a lélek végtelenül tudatában, intelligens és kreatí­v, mint amit lehet tapasztalni, vagy kifejezésre az agy egy ember . Megpróbálom, hogy megtapasztalják a teljes valóságot, amit az a korlátozott fizikai agy kérdés az emberi lény egy csomó, mint megpróbálni taní­tani egy rovar a zenét, mint Mozart.

A multiverzum hemzseg az intelligens élet, beleértve a többdimenziós lények

Dr. Alexander útja is megerősí­ti, hogy az intelligens élet messze túlmutat a Földet. Ahogy kifejti Proof of Heaven:
Láttam a rengeteg élet az egész univerzum számtalan, köztük néhány, akinek intelligencia kiszélesí­tett messze túl az emberiség. Láttam, hogy számtalan magasabb dimenziókba, de ez az egyetlen módja, hogy tudja ezeket a dimenziókat, hogy adjuk meg és megtapasztalni őket közvetlenül. Ezeket nem lehet ismert, vagy ismert, az alacsonyabb dimenziós térben. Ezekből a magasabb világokban lehetett hozzáférni időben vagy helyen a világban.

Ez nem csak azt igazolja, hogy a más intelligens civilizációk szerte ismert világunk, de még fontosabb a létezését multidimenzionális lények, akik jönnek és mennek, a mi birodalmát, ahogy kérem.

Az egész kultúra a világ számtalan beszámoló fejlett lények látogató Földön át a technológia az ősi civilizációk Földet, és talán még kereszteződésének a korai emberek. Még a kereszténység alapja kezdődik, azzal az elképzeléssel, hogy egy mindenütt jelenvaló többdimenziós lény (Isten) a beavatkozásra akaratát, és ezért meghaladni térben és időben.

Alternatí­v kutatók, mint például David Icke is beszélni multidimenzionális lények látogató Föld és megfertőzze a bolygó nagy gonosz. Szerint Icke, a globalista vezérlők bolygónk szó hüllő alakváltók, akik betörtek világunkat céljából ellenőrzése és rabszolgasorba emberiség. Bár semmi, mint ez borí­tja Dr. Alexander könyvében, hogy nem ellentétes azzal, amit Dr. Alexander azt mondták, Isten alatt kóma ... Nevezetesen, hogy vannak olyan többdimenziós valóságok, hogy bizonyos magas vibrációs lények tud elmozdulni a valóságot az akarat, és ez a Föld fertőzött a nagy gonosz konkrét vizsgálata céljából a karakter.

Ha ez hangzik egy kicsit túl kí­sérteties neked, fontolja meg a szavak a Biblia: Egy egyenes beszéd hüllő kí­gyó beszélt hallható szavakat Adam és még a Garden of Eden, ugye nem?

A tudomány szkeptikusok tévednek (újra)

Függetlenül attól, hogy mit is gondol multidimenzionális lények, intelligens élet túl Földön, és az, hogy a nagy gonosz bolygónkon, van még egy szempont, ami mindezt kristálytiszta: A tudomány szkeptikusok halottak rossz.
Science "szkeptikusok" ténylegesen misnamed. Ezek nem szkeptikusak egyáltalán. Egyszerűen követik saját vallásukat, saját szent meggyőződés, hogy nem vonható kétségbe ... ever! Ezek a hiedelmek közé tartozik a teljes imádata a materialista nézet az univerzumban. Ezzel párhuzamosan, az úgynevezett "szkeptikusok" nem hiszik, hogy ők tudatos lények magukat, mert úgy gondolják, a tudat csak egy "tárgy" biokémiai agyműködést.

Nincs túlvilág, ők ragaszkodnak. Nincs elme-test orvoslás, a placebo hatás használhatatlan, és nincs olyan dolog, mint előjel, távoli nézése vagy pszichés jelenségek. í“, igen, és ők is ragaszkodnak ahhoz, hogy az intravénás magát higany, MSG és formaldehid keresztül védőoltások valójában jó neked, hogy a fluorid vegyi jó a közegészségügy, és hogy mindannyian többet enni GMO, a növényvédő szerek és a szintetikus vegyi anyagok.

Ez nem meglepő, ezek a vallási kultusz tagjai a "tudományosság" kultusz Nem hiszek a halál utáni élet. Ez az, ami lehetővé teszi számukra, hogy kötelezzék népirtás ellen elkövetett bűncselekmények az emberi faj ma via GMO kí­sérleti gyógyszer , mérgező oltóanyagok és más halálos követésében. Véleményük szerint az emberek nincs lelkük, í­gy megöli őket, nincs jelentősége.

Ahogy Dr. Alexander azt mondja,

Egyes tagjai a tudományos közösség, akik vállalták, hogy a materialista világnézet, ragaszkodott volna újra és újra, hogy a tudomány és a spiritualitás nem tud egymás mellett. Tévednek.

Hát persze, azok. A "tudomány szkeptikusnak" halott tévedtem szinte mindent azt állí­tják, hogy támogassa. De a legnagyobb hiba az egészben az, hogy tagadja a létezését a saját lelkét. Mondanom sem kell, ezek mind megy nem az emberi tapasztalat szimuláció amint át és az arc í­télet. Istenem, micsoda meglepetés, hogy lesz azok számára, szomorú lelkek, amikor nap megérkezik ...

Azt utálom, hogy szembe Isten egy napon, miután életet élt tudomány szkeptikus, majd a már Istent feltenni a kérdést: "í–n kétségbe vonja ME?" Hogy lehet valaki vessen egy pillantást az őket körülvevő világot, és nem látja a jeleket egy intelligens Teremtő? Még a fizika törvényei már csí­pett, és finomí­tottak pontosan a helyes egyensúlyt úgy, hogy a világegyetem maga támogatja a kialakulását a csillagok, és a bolygók, és a szén alapú életformák. Ez az úgynevezett "Goldilocks Enigma", és van egy csodálatos könyvet, hogy az azonos nevű í­rta Paul Davies.

Nincs biokémiai magyarázata Dr. Alexander tapasztalatai

Azok számára, szkeptikusok, akik lehet ezt olvasod, Dr. Alexander megy keresztül kilenc lehetséges biokémiai hipotézisek az ő tapasztalatait, majd aprólékosan és tudományosan felmenti őket egyesével. Az eredmény? Az élmény valódi volt. Tény, hogy volt "valóságosabb", mint az élet, mint egy emberi lény.
Ne feledje, Dr. Alexander egy idegsebész. Ez a fickó tudja, hogy a fizikai agyban, mint senki más. A kilenc orvosi magyarázatok tartja és felmenti a lehetséges okok az ő tapasztalata a következők:

1) Primitive agytörzs program.
2) Torz visszahí­vása emlékeket a limbikus rendszer.
3) Az endogén glutamát blokádot excitotoxicitás.
4) DMT dump.
5) Elszigetelt megőrzése kérgi régióban az agyban.
6) elvesztése gátló neuronok, ami nagyon aktivitási szint közötti serkentő idegi hálózatok létrehoz egy látszólagos "ultra-valóság."
7) aktiválása thalamus, bazális ganglionok és az elmezavar, hogy hozzon létre egy hiper-valóság élményt.
8) Reboot jelenség.
9) Szokatlan memória termelés révén archaikus vizuális úton.

Dr. Alexander lehet a leghitelesebb túlvilág tanú az emberiség történelmében

Dr. Alexander tapasztalata (és az azt követő könyv) vitathatatlanul a legjobban dokumentált esetben a túlvilágra, hogy létezik a nyugati tudomány ma. Az a tény, hogy egy élénk, hiper-reál túlvilágon volt tapasztalható a tudomány szkeptikus materialista agysebész, aki nem hisz a túlvilági élet -, és aki később megtalálta a bátorságot, hogy dokumentálja a tapasztalatok és közzéteszi azokat a könyvben - hozzáteszi megdönthetetlen hitelességét a tapasztalat.
Ez nem volt valami Kook keresek hí­rnevet a TV show. Tény, hogy ez a könyv í­rásában szerzett neki végtelen nevetségessé egykori "tudományos" kollégák. Ott volt minden oka nem lehet í­rni ezt a könyvet. Csak az Isten kegyelme volt, Dr. Alexander meggyógyult az ő E. coli fertőzés, vissza a normális agyi funkciót, és megadta a VISION a túlvilágra, hogy ő is visszatér erre a birodalom és megpróbálja szavakba önteni.

Személy szerint úgy vélem, Dr. Alexander, és az ő tapasztalata tükrözi, hogy számtalan más, az egész minden kultúrának, akik arról számoltak be, hasonló halálközeli élmények (Near Halál tapasztalatok). Van élet utáni élet, és a váltás a tudat Earthlings arra van szükség, hogy a faj, amely egy magasabb szintű megértést kezdődik, azt hiszem, magába az igazság a halhatatlanság saját lelke (és, hogy létezik egy nagy Creator ).

Mit jelent mindez?

Dr. Alexander lelki utazás ad bőséges információt, amely segí­thet értelme és célja a mindennapi életünkben.
Először is, azt jelenti, hogy minden cselekedetünk rögzí­tik a kozmoszban, és hogy nincsenek titkok a nagyobb körét dolgokat. Nem lehet titokban csavarja valakit ide, a Földön, és úgy gondolja, hogy nem kell nyilvántartani a lélek örökké. Ez azt is jelenti, hogy tetteink fognak elszámolni a túlvilágon. Ha ez az üzenet Ismerősen hangzik, hogy azért, mert egy azonos ötlet a pillére minden nagyobb világvallás, beleértve a kereszténységet.

Azt is jelenti, vannak olyan emberek, ma élő ezen a bolygón, amelynek lelkek szó éget örök Hell. Vannak mások, akiknek lelkek, mint a Dr. Alexander, fel kell oldani a mennybe, és megjelenik egy nagyobb valóságot. Amit úgy dönt, hogy köze az életünket minden nap határozza meg, melyik utat lelkünk fog lejárta után, fizikai testünk.

Mit számí­t, tehát nem az, hogy ténylegesen sikerül legyőzni a gonosz itt a Földön, hanem a természet a karakter rajzolódik ki a kihí­vások és megpróbáltatások találja szemben magát. Ez az egész egy teszt, értem? Ezért az élet úgy tűnik, hogy szopni néha. Ez nem csodaszer, ez egy kí­sérleti terepet a legbátrabb lelkek összes -, akik szeretnének belépni a birodalmába nagy gonosz, és remélem, ezek fölé emelkedik, mielőtt vége az emberi élettartam.

[ Módosítva szo nov 24 2012, 06:03 ]
Vissza az elejére
 

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System