Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Baba
sze nov 28 2012, 01:29
Regisztrált tag #241
Regisztrált: h jún 20 2011, 01:11
Üzenetek: 47
Kis összefoglalómnak azért adtam e sajátos cí­met, hogy felhí­vjam a Föld lakosságának figyelmét az alábbi veszélyforrásokra, amik szó szerint csapdába ejtik az ide reinkarnálódó lelkeket. A csapdabolygó kifejezés tehát a Földre, pontosabban a 3D-s Földre, mint anyagi részecskékből felépülő világszigetre vonatkozik.
Kezdjük azzal, hogy amikor egy lélek belép ebbe a rendszerbe (akárhonnan), hogy itt valamiért testet öltsön, a fogantatása és megszületése közti időszakban valamikor a születés angyalai féltudati törlést hajtanak végre rajta. Hogy egy üres fejű, semmiről sem tudó, tehetetlenül üvöltő és rúgkapáló, maga alá csináló, mozgásképtelen kis majomként kelljen elkezdenie tévelygését az alvilág sötétjében. Nem számí­t, előtte mit tanult, miről mit tudott, milyen ember volt, itt mindenki a nulláról kezdi az életét. Azok is, akik a szüleiként, tanáraiként próbálják mindenfélére megtaní­tani az újoncot, azt képzelvén, hogy jobban tudják nála a dolgokat. A megtaní­tandó gondolatok listája pedig egyre hosszabbá válik idővel, ahogy az emberiség aktuális téveszméi gyarapodnak a világgal kapcsolatban.
Lehet, hogy a lélek szabadon jön ide, de szabadon távoznia már sokkal nehezebb lesz, a sok csapda és akadály között bukdácsolva, kiszolgáltatott rabszolgaként. Mik azok a kötelékek, amik rabbá teszik a csillagok közt vándorló lelkeket, arra kényszerí­tve őket, hogy itt maradjanak ezen a koszos sárgolyón, és még ha meg is halt a testük, újra visszatérjenek az anyag börtönébe? Mik összességében az emberiség elképzelései a világegyetemről, amik révén csapdába ejti tagjait, mint egy székrekedéses beteg a salakanyagot a bélrendszerében? Ezeket a kérdéseket most már muszáj föltennie önmagának az emberi fajnak, mivel igencsak sok lélek zsúfolódott össze a börtönben és a túloldali kijárat még mindig el van torlaszolva.Az alábbiakban röviden összefoglaltam a leggyakoribb hazugságokat, amikkel becsapják az emberek egymást eme műveletlen barbarizációban, tovább adva a következő nemzedékeknek a félelmeiket és téveszméiket. Ezek mindegyikétől ideje lenne sürgősen megszabadulni, egyéni és kollektí­v szinten egyaránt, mielőtt az istenek beöntést adnak a székrekedéses emberiségnek és eltávolí­tják innen az itt rekedt lelkeket, nyers erőszakkal egy nagy kataklizma során.

1. Hazugság: Nincs lélek, az emberi tudat csak az agysejtek összjátékának köszönhető. Ez a pszichológusok (lélektanászok) jelenlegi, hivatalos álláspontja.
Ezzel szemben az igazság: Van lélek, csak még nem sokan fedezték fel és azok is többnyire sámánok és látók, meg parakutatók voltak. Nem könnyű szabad szemmel megpillantani egy lelket, de lehetséges, feltéve, hogy hajlandó megmutatni magát. Tedd fel magadnak a kérdést: ha nincs lelkem, akkor mi az, ami a testen kí­vüli élményeim során észleli a valóságot, a testi érzékszerveimtől függetlenül? Akár meditációban, akár álomban tapasztalom azt meg?
2. Hazugság: Nincs lélekvándorlás, születés előtti és halál utáni élet. A hipnózisban elmondottakat, klinikai halál állapotából visszatértek beszámolóit nem szabad komolyan venni, mert ezek csak hallucinációk. Holmi döglődő agysejtek okozta fantáziadús káprázatok.
Ezzel szemben az igazság: Van lélekvándorlás, és a testben eltöltött időszak csak egy rövid, átmeneti állapot a hosszú úton. A hosszú út térben és időben egyaránt hosszú, sok ezer fényévet, sok százezer vagy millió, sőt százmillió évet jelent a gyakorlatban. Csak azért, mert most nem tudsz róla, a tudás és bölcsesség még ott van benned, eltárolva a tudatalattidban, ahonnan a halálod után fel fog szabadulni. Ez egyben azt is jelenti, hogy az életed messze több annál, mint a születés, felnövés, szaporodás, betegeskedés, halál rövidke kényszerpályája egy nyamvadt testbe zárva.
3. Hazugság: Nincs túlvilág. Nincs szellemi világ, nincsenek szellemek, kí­sértetek, istenek, angyalok, ördögök, démonok, stb. Nincs mennyország és pokol.
Ezzel szemben az igazság: Van mindegyik. A pokol épp ez a hely, a Föld. Senki sem látott még rádióhullámot vagy elemi részecskét, mégis elhiszed, hogy ezek léteznek, hisz állí­tólag ezáltal működik a rádió meg az atomenergia. Csak azért, mert még nem találkoztál valamivel, buta dolog tagadni annak létét.
4. Hazugság: Ha megölöd magad, mindegy milyen okból, hogy megszabadulj a földi életed szenvedéseitől és kilátástalanságától, a túlvilágon ezért szigorú büntetés jár és utána erőszakkal vissza fognak ide toloncolni. Ha megkérsz valakit, hogy öljön meg (eutanázia), akkor is.
Ezzel szemben az igazság: Senki sem bánthat odaát, ha nem hagyod magad. Vannak természetesen odaát is rossz lelkek, meg vallási fanatikusok, akik szeretik megszí­vatni az öngyilkos lelkeket, de ezeket el lehet kerülni. Ha nincs tested, nehezebben vagy támadható és megzsarolható, fenyegethető. Amúgy pedig: ha van túlvilág és ott tovább élek, akkor kit-mit öltem meg? Nehogy már bűn legyen az, ha leveszem és kidobom a kabátom, mert tönkrement, koszos lett vagy meguntam! A testem csak ruha a lelkem körül, semmi több. Cserélhető és cserélendő, amikor szükséges, és ennek idejét nálam jobban senki sem tudja eldönteni, elvégre az én tulajdonomról van szó.
5. Hazugság: A Földön szabadok vagyunk, szabad akaratunk van, amivel alakí­thatjuk az életünket, ellenben a túlvilágon semmi ilyesmi nincs, ezért mindent itt kell megcsinálni, megtanulni, megélni, mert odaát semmi effélére nem nyí­lik lehetőséged.Ezzel szemben az igazság: A Földön vagyunk rabszolgák, ahol a legkevesebb szabad akarattal rendelkezünk. Ez a világ tele van korlátozó törvényekkel, szabályokkal, szokásokkal, gátlásokkal, tiltásokkal, és kényszerekkel, amik célja akadályozni az embert, hogy minél tehetetlenebb és kiszolgáltatottabb legyen, fogságba esve a testében. A túlvilágon nincs teste a léleknek, ennélfogva korlátozhatatlan és zsarolhatatlan, megfélemlí­thetetlen. Nem kell enni, inni, aludni, dolgozni, pénzt keresni, mások elvárásainak megfelelni, a különféle hazugságokat elhinni, stb. Az igazi tanulás, fejlődés, kibontakozás, boldogság tehát éppen a túlvilágon kezdődik el és ez az igazi, nagybetűs élet. így aki a Földön meghal, az a túlvilágon megszületik, s nem jobb létre szenderül, hanem jó életre ébred odaát.
6. Hazugság: Ha az Isten megengedi, hogy mindenféle igazságtalanságok és szörnyűségek történjenek a Földön, akkor nincs Isten.
Ezzel szemben az igazság: Van Isten, mivel tagadni csak létező dolgot lehet, és van épp elég dolga. Nem különösebben érdekli, hogy a rengeteg teremtménye miket gondol róla, illetve miket vár el tőle, hisz úgyis képtelen lenne ezen alaptalan elvárásoknak megfelelni. Ha a világ igazságtalan és szörnyű, az csak azért van, mert a teremtmények azzá teszik a maguk és egymás számára. Ha nem tetszik a helyzet, akkor változtass rajta vagy költözz máshová. Nem muszáj ezen a bolygón élni. Vannak jobb világok is, jobb lelkeknek.
7. Hazugság: Ha bűnt követtél el az életben, ami szinte biztos, hisz aki él az cselekszik, aki pedig cselekszik az hibázik, és í­gy mindenféle bajba kerül, akkor ezért bűnhődni fogsz a túlvilágon. Szigorúan meg leszel büntetve, az Isten, az angyalok, a szellemek, az ördögök, stb. majd jól megbüntetnek és a pokol tüzében fogsz égni egy örökkévalóságig.
Ezzel szemben az igazság: A Föld a bűnök bolygója. úgy van megteremtve és finomhangolva, hogy itt mindenkinek minél több lehetősége legyen rosszat csinálni és mindenféle bűnöket elkövetni magával és másokkal szemben. A rossz léti társadalom is erre a célra van fenntartva, aminek célja, hogy minél igazságtalanabb legyen. A bűnös tehát az, aki ezt létrehozta, fenntartja és a bűnökbe beleviszi a lelkeket, arra kényszerí­tve őket, hogy rosszat tegyenek. Te áldozat vagy, egy kiszolgáltatott rabszolga, akinek csak egy bűne lehet: az, hogy még nem tudott megszökni innen. De ami késik, nem múlik. A szökés legbiztosabb módja a megvilágosodás és az igazság meglátása, mert csak ez vezet a szabadsághoz. Ha megfelelő tudás nélkül halsz meg, a tudatlanságod miatt könnyen rászedhetnek a túlvilági szellemek és visszatoloncolhatnak ide még egy körre, holmi karmára és különféle kényszerekre hivatkozva. És te is rászedheted magad azzal, ha nem vagy ura a vágyaidnak, céljaidnak. Amúgy pedig a túlvilágon a léleknek nincs teste, tehát bántani sem lehet holmi földhözragadt módszerekkel. Különben is, miért pazarolná egyetlen normális Isten is arra a szabadidejét, hogy az elcseszett teremtményeit kí­nozza válogatott módszerekkel? Ráadásul örökké? Véges bűnért végtelen büntetéssel? Hát ez elég beteges elképzelés, ami csak a nagyon perverz elmékben foganhat meg.
8. Hazugság: A tudósok szerint a Földön evolúció van. Igaz ugyan, hogy ezt az elképzelést csak közvetett bizonyí­tékokra alapozzák, amiknek rengeteg cáfolata ismeretes, de azért dogmaként taní­tják, mint szent igazságot. A dolog olyan sikeres, hogy már egyes egyházak is kezdenek bedőlni a nagy hazugságnak, és félretéve a teremtéssel kapcsolatos ősi elképzeléseiket, átveszik ezt a materialista téveszmét az iskoláikban. A kreacionistákat meg gondosan félresöprik, hogy ne zavarja világszemléletüket az intelligens tervezés és a belőle fakadó filozófiai és egyéb következmények. A vallásosak szerint a Földön ezzel szemben teremtés volt (valamikor, kezdetben). Igaz ugyan, hogy ezt az elképzelést csak közvetett bizonyí­tékokra alapozzák, amikben főként hinni kell, de végül is a hitnek önmagán kí­vül nincs semmire szüksége.Ezzel szemben az igazság: Mind a tudósok, mind a hí­vők tévednek. Nem evolúció van és nem teremtés volt, hanem a teremtésnek van folyamatosan, most is evolúciója, fejlődése, ami időnként hanyattlással is jár meg visszafejlődéssel. A folyamat részben intelligens tervezésű és irányí­tású, részben spontán és ellenőrizetlenül elburjánzó, attól függően, hogy az ezzel foglalkozó szellemek, istenek mit csinálnak vagy nem csinálnak a rendszerükben. Az Isten nem megteremtette a világot, aztán félrevonult és leült lustálkodni meg nézelődni, hanem folyamatosan teremti és működteti a világot, próbálva fejleszteni, javí­tani azt a begyűjtött tapasztalatok alapján.
9. Hazugság: Az emberiség totál egyedül van az óriási, üres világegyetemben, ahol rajtunk kí­vül nincs egyetlen idegen civilizáció sem. Esetleg lehetnek itt-ott baktériumok meg primití­v életformák, de olyan „fejlett” civilizáció, mint a miénk nincs, fejlettebb meg pláne nincs. Mivel még mindig nem találkoztunk a rádiójeleikkel és nem is jöttek el hozzánk az idegenek látogatóba.
Ezzel szemben az igazság: Az univerzum hemzseg az élettől, szó szerint dugig van mindenféle tí­pusú és fejlettségi szintű civilizációkkal, trillió számra, amik elsöprő többsége messze fejlettebb a miénknél. Pont azért van süket csönd a rádiócsatornákon, mert senki sem olyan bolond, hogy távközlésre használjon olyasmit, ami nem alkalmas a csillagközi távközlésre. A rádióhullámok túl lassúak és csak rossz hatásfokkal használhatók információ továbbí­tására a háttérzaj miatt. A gyors távközlési rendszerek (időszálas) ellenben lehallgathatatlanok és felderí­thetetlenek. Az idegenek természetesen nagy tömegben nyüzsögnek a Naprendszerben is, rengeteg űrhajóval, és ezeket folyamatosan észlelik is a radarberendezéseink, csak elbagatellizáljuk a dolgot, nagyvonalúan holmi ufónak nevezve őket. És mivel az ufókra a hadseregek lőnek, ha csak tehetik, a minket megfigyelő fejlettebb fajok nem óhajtanak kapcsolatba lépni velünk, a primití­v és erőszakos barbárokkal.
10. Hazugság: Mivel a jelenlegi, jócskán elavult fizikai elképzelések szerint nem lehet az űrben a fénysebességnél gyorsabban utazni, sosem fogunk eljutni más csillagokhoz emberileg elfogadható idő alatt. Be vagyunk zárva a Naprendszerbe és esélyünk sincs kijutni innen. Ugyanezért más civilizációk, még ha vannak is, szintén nem tudják elhagyni a bolygórendszerüket és ők sem jöhetnek ide, vagyis kizárt, hogy találkozzunk velük.
Ezzel szemben az igazság: Ideje lenne alaposan átí­rni a fizika tankönyveket és a sok mellébeszélés helyett végre komolyan elkezdeni kutatni és fejleszteni. A tudásunk alapjai már megvannak hozzá, csak a mérnöki munkát kell elvégezni. Az űrben simán lehet akár több tí­zezerszeres fénysebességgel is utazni, igaz elég cseles módon, mert az űrhajó közben nem lépi át ténylegesen a fénysebességet, csak ugrál a térben, egyik helyről a másikra. Az idegenek is ezzel a technológiával járnak ide a Naprendszerbe, amit bizonyí­tanak az ufókról készült filmfelvételek, amiken az idegen űrjárművek térugrás közben láthatók. Ezekből jó pár bárki számára elérhető az interneten, aki nem hiszi, nézzen utána.

A felsorolt hazugságokat látva egyértelmű kép bontakozik ki előttünk arról, hogy mit próbál a társadalom gőzerővel bedumálni a tagjainak: az élet egy halálcsapda, amiből nincs menekvés. Nem számí­t, milyen ember vagy, a helyzeted reménytelen és kilátástalan, és csak a halál és feledés vár rád a rövidke, szenvedéssel teli életed végén. Ha mégsem, akkor utána még rosszabb lesz, egyszóval a mennyországról és egy jobb életről ne is álmodj. Mert a világ egy ilyen könyörtelen, kegyetlen, kí­méletlen, sötét és gonosz hely, ahol te csak egy jelentéktelen kis rabszolga vagy, aki örökké tartó szenvedésre, tudatlanságra és elszigeteltségre van kárhoztatva. Igazán pofás kis világkép, nemde? No, akkor gyorsan dobjuk ki a kukába és frissí­tsük szemléletmódunkat egy használhatóbb világképre! Most rögtön! Mert itt az idő!
Forrás: Esemenyhorizont.uw.hu

[ Módosítva k jan 08 2013, 04:09 ]
Vissza az elejére
ruben3
sze nov 28 2012, 02:54
Regisztrált tag #628
Regisztrált: sze nov 28 2012, 02:31
Üzenetek: 1
most akkor lesz világvége vagy neeeeeeeeem,,
Vissza az elejére
 

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System