:: Fórumok :: Saját alkotások :: Irások
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Harmadik szem (Tamás vs.Nathan) párbeszéd paródia
Oldal:       >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Tamas
p febr 12 2010, 03:13
felemelkedett
Regisztrált tag #16
Regisztrált: cs febr 11 2010, 03:01
Üzenetek: 66

Ajánlom ezt a topicot, az engem állandóan megalázó náthásnak! Olvass és tanulj fiacskám! íœdv: TamasA harmadik szem

A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépí­téséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el.

Ez egy isteni adomány, amelyet csak a kiérdemelt tiszta lelkek és egyben "krisztusi küldetést" teljesí­tíµ személyek kaphatják meg. Isten tud csak ilyen képességet adni, de ezt szigorúan ki kell érdemelni. Hogy milyen tisztán lát a személy az mind attól függ, hogy mennyire volt a lelke ezelíµtti életében illetve életeiben tiszta, jóságos... A harmadik szem látásnak 3 fázisa, lépcsíµje van.
1./ Alapfokú látás: foltok, szí­nek látása .A betegséget képes behatárolni, az illetíµ személy ottlététíµl függetlenül. Információt is tud szerezni, de ez nem minden esetben sikerül.

2./ Középfokú látás: ezzel a tudással egyre több ember rendelkezik. Ez a látás fokozatosan alakul ki. Ezen látók közel olyan képességekkel rendelkeznek mint a "tisztán látók".Tisztán látják a szerveket, esetleg részletezni tudják, és már le tudnak informálni néhány dolgot.

3./ Tisztán látás: csak kevés ember rendelkezik ezzel. A harmadik szem látást ne tévesszük össze a látomásokkal és az aura látással. Az aura látás egyik foka a harmadik szem látásnak.

Különben minden embernek van harmadik szeme, ez egészen kicsi korban mí»ködik is. A kisbabák lehetíµséget kapnak arra, hogy lássanak. Mindenki tiszta lappal indul. Ez a képesség 3-4 éves korig tart, de van olyan kisgyermek, akinek megmarad a látóképessége. A harmadik szem egyes esetekben már az anyaméhben is mí»ködik. A magzatnál kb. 6 hónapos koráig fejlíµdik ki a harmadik szem. Ezt külsíµ tapasztalat szerzésre használják fel a babák, akik a Teremtíµ Atyával kapcsolatban vannak .í• felméri a helyzetet, hogy a szülíµk megérdemlik e íµt. Ha igen, akkor megszületik, ha pedig nem akkor lelkét felhí­vják /eltanácsolják/, és a kisbaba meghal. Ez bármikor megtörténhet a szülésig. A kisgyermekeknél a harmadik szem minek a hatására csukódik be? Isten akaratára és az önbüntetíµ rendszer hatására. Vannak egyes esetek, amikor feloldozást kapnak. A harmadik szemet becsülni és védeni kell, mert pillanatok alatt jön, de ugyaní­gy távozik. A harmadik szem nem játék. Bioenergiával mí»ködik, csak a tisztánlátók kaphatnak szféraenergiát. í•k több órán keresztül is képesek "nézni" mert újratöltíµdnek (öntöltíµdíµk).Sajnos azok akik nem öntöltíµdíµk, azoknak elég nagy gondot okoz a lemerülés. A harmadik szem túlterhelése és a bioenergia készlet fokozatos nullán való léte agylágyulást, idegbénulást és halált is okozhat. Ez természetesen nem mindig van í­gy, mert a büntetíµ rendszerek is mí»ködnek.

Miért kell látni a harmadik szemmel?

A harmadik szem látás segí­ti az emberiséget a tudományos megismerésben. A harmadik szem az orvostudomány számára igen jelentíµs fordulópont lenne, de nem ismerik el ezt a képességet. A harmadik szem egy szimbólum amely mögött egy olyan képesség húzódik meg, aminek segí­tségével valaki nem a szemével hanem mint egy röntgenfelvétel lát. Itt nem fényvisszaveríµdés észlelésríµl van szó, hanem olyan képességríµl van szó, amelynek nincs szüksége a külsíµ fényre ahhoz, hogy eseményeket,tárgyakat,képeket ismerjen fel. Olyan szemríµl van szó, amellyel sötétben is lehet látni. Nevezhetnénk ezt - kissé leegyszerí»sí­tve- hatodik érzéknek. Ez a képesség mindenkiben szunnyad, csak eddig azért szorult háttérbe, mert nem volt szükség a szellemi, lelki fejlíµdés érdekében. Már ezelíµtt is sok embernek nyí­lt meg í­gy ez a belsíµ szeme, de nem tulajdoní­tottak neki jelentíµséget.

A harmadik szem látással kapcsolatban az elíµzíµekben leí­rtakat szó szerint az égi hang közölte. Saját tapasztalatból a következíµket tenném hozzá: A harmadik szem látás egy fantasztikus, szinte minden képzeletet felülmúló isteni adomány. A tisztánlátó csukott szemmel lát elképzelhetetlen nagy távolságokba vagy az anyagvilág belsejébe.

Mire képes a magas szinten látó, ha isteni engedélyt kap?

- Szí­nesen,röntgenképszerí»en látja a belsíµ szerveket, azoknak minden elváltozását, még a legkisebbeket is. Bármilyen nagyságú mikroszkopikus elemzést tud adni egyetlen sejtríµl vagy annak sejtmagjáról. Követni tudja a sejtek vagy bacilusok szaporodását,mozgását,í­gy hihetetlenül pontos diagnosztizálást képes végezni perceken belül. Tévedni nem tud, mivel ugyanúgy látja, mintha a két fizikai szemével nézné. Fénykép alapján vagy az illetíµ személyi adatainak ismeretében bármely távolságból képes diagnosztizálni. Követni tudja a gondolatok irányát, látja azt, akire mi gondolunk.

- í‰líµ kapcsolatot tud teremteni a szellemvilággal, kommunikálni képes velük. A kommunikáció gondolati képekkel történik. Kivételes esetben isteni személyekkel is kapcsolatba kerülhet."Beszélhet" a fák vagy az állatok lelkével, a bennünket körülvevíµ szellemvilággal, belsíµ vezetíµinkkel, védíµangyalainkkal.

-"Oda utazik" a világon ahova szeretne. Ha a Mars vagy a a Hold felszí­nét akarja látni, akkor látja, vagy akár a Föld belsejébe tekinthet.

- Információt kérhet az AKAHSA krónikából a messzi múlttal, jelennel vagy a jövíµvel kapcsolatban. Kérhet szellemgyógyászokat segí­tségül, vagy gyógyí­tó tanácsokat.

Mi a látóképesség tudományos magyarázata?

A harmadik szem , egy röntgen és egy elektronmikroszkóp, valamint egy információs adó és vevíµ készülék együtteséhez hasonlí­tható. De csak hasonlí­tható, mert a legfejlettebb földi csúcstechnikánkat is messze felül múló energia szervünk. A távolbalátás alapja a kozmikus "látóagyhoz" való csatlakozás. Ez a kozmikus isteni látóagy hasonlí­tható egy rendkí­vüli fejlettségí» központi mí»holdhoz, amely a világon mindent érzékel, és minden létezíµvel kapcsolatban van. Ez a látóagyat a harmadik szem látók egy kettíµs piramisnak érzékelik. A távinformáció ezen keresztül érkezik és továbbí­tódik. A kommunikáció mindig szí­nes képekben történik. A harmadik szem bioenergiával illetve az ehhez hasonló szféraenergiával mí»ködik A röntgenezéshez hasonlóan a harmadik szem látás nagyon eríµs energia-koncentrációt igényel. Azt, hogy milyen eríµs koncentrációra van szükség jól bizonyí­tja az, hogy a szféraenergia nélkül "nézíµk" tí­z perc alatt lemerí­tik az egész bioenergia tartalékukat. a harmadik szem a szellemlények általános kommunikációs szeme. A szellemlények kommunikációjának alapja a harmadik szem látáson keresztül küldött gondolati képek cseréje. A harmadik szem látás nem mese és misztikum, hanem szellemlényi valóságunk része. Azt is jelzi, hogy milyen szabadság és lehetíµség vár ránk a szellemvilágban, ha az oda feljutást kiérdemeljük. Aki nem találkozott ezen képességgel annak elsíµ hallásra ma még hihetetlen, de létezését, csodás valóságát kézzelfoghatóan bizonyí­tani lehet. Képzeljük el mi lenne ma a világban, ha látnánk egymás gondolatát?!

Jézus a harmadik szem látóképességét használva tudott az emberek életében,gondolataiban olvasni, és beszélni égi Atyjával. A szentek egy részének is meg volt ez a képessége.

A buddhizmusban és más keleti vallásokban régóta ismert a harmadik szem, ezt Buddha homlokán ábrázolták. A látóképességek valóságáról többször meggyíµzíµdtem. A könyv megí­rásában is nagy segí­tségemre voltak tisztánlátó gyógyí­tó társaim.


[ Módosítva v júl 18 2010, 12:34 ]
Vissza az elejére
nathan
p febr 12 2010, 03:21
földhözragadt
Regisztrált tag #17
Regisztrált: p febr 12 2010, 03:01
Üzenetek: 30
...üdv, tamás,
végre , egy forum ahol elöitéletmentesen megtárgyalhatjuk a 3xDD szem jelentöségét ,anélkül hogy mindenféle jobb-bal-közép-szoc-dem-liberális nézetek hatásara kigyot-békát, dinot-ufot , kiabáljunk egymásra, és leirhatom hogy mit
mondott a rabbi az avatarokrol, amelyekröl olyan rossz veleményed volt, és egyebeket is, melyekre odaát már nem kerülhetett sor a idöanomáliak, és a dimenziováltás miatt .....de most mennem kell imádkozni....hogy jol alakuljon az árfolyam a BUX-on..
moszadmentes nyugodalamas joéjszakát kivanok

[ Módosítva p febr 12 2010, 03:22 ]
Vissza az elejére
Tamas
p febr 12 2010, 03:44
felemelkedett
Regisztrált tag #16
Regisztrált: cs febr 11 2010, 03:01
Üzenetek: 66
Semmit se változtál nátha! Ez is csak egy újabb trükk, hogy kikészí­ts...Vagy talán már elfelejtetted a "kis akciódat" a topicomban, ahol megpróbáltál mindenki előtt zavarba hozni?!.....Mert í‰N emlékszem!!! í‰s í‰N nem felejtek!!!

í–rülhetsz, mert vannak követőid akik megpróbálják megakadályozni a VALí“DI felemelkedést!!!

Vagy talán azt hiszed nem tudom, hogy a háttérhatalom láncos ölebei vagytok, akik egy szál kolbászért megrágalmazzátok az igaz keresőket, akik szeretnének kivezetni benneteket a zsidó professzorok által felkí­nált szartengerből?!

Engem nem vágsz át!!! Se te, se a kis pimasz társaid!!!

[ Módosítva p febr 12 2010, 03:46 ]
Vissza az elejére
Tamas
p febr 12 2010, 03:48
felemelkedett
Regisztrált tag #16
Regisztrált: cs febr 11 2010, 03:01
Üzenetek: 66
.....a kis pisis Holdsárkány is a nyomdokaidba lépett!!! Kezet foghattok!!!
Vissza az elejére
nathan
p febr 12 2010, 04:13
földhözragadt
Regisztrált tag #17
Regisztrált: p febr 12 2010, 03:01
Üzenetek: 30
.....az ilyen durva gyanusitgatosokat kikérem, magamnak , és elégtételt követelek én kolbászt sem füstölve sem sütve nem ettem.. a többire pedig megfelelö idöben a megfelelö modon válaszolok (gépfegyveres smily) %-6
holdsárkány, jöjjön ide, és kezetfogok vele, hogy teljesitsem ezt a kivanságod is ,

[ Módosítva p febr 12 2010, 04:22 ]
Vissza az elejére
nathan
p febr 12 2010, 04:18
földhözragadt
Regisztrált tag #17
Regisztrált: p febr 12 2010, 03:01
Üzenetek: 30
.....és a harmadik szemre pedig azért van szükségem,hogy elöre láthassam a tözsdei árfolyamok alakulásat ,
Vissza az elejére
Tamas
p febr 12 2010, 05:13
felemelkedett
Regisztrált tag #16
Regisztrált: cs febr 11 2010, 03:01
Üzenetek: 66
Chö!!! Ebben mindig is jók voltatok......gátlástalanul halmozni a szaros kis pénzeteket MíSOK rovására!!! De a magyar nép már nem sokáig tűri a magatokfajta parazitákat!!!

Volt pofátok még a MíV-ot is beperelni???!!!!
Inkább köszönjétek meg, hogy nem gyalog kellett menni!!!!

Szeretettel: Tamas
Vissza az elejére
nathan
szo febr 13 2010, 01:27
földhözragadt
Regisztrált tag #17
Regisztrált: p febr 12 2010, 03:01
Üzenetek: 30
.....igazad van tamás, ... hogy már nem sokáig türitek, ez nagyjábol igaz .....mert éhen fogtok dögleni...... de mi nem hagyjuk ,hogy ilyen olcson megusszatok..... az IMF-en keresztul ujabb hitelt biztositunk...... es ezzel meghosszabitjuk a szenvedéseiteket...
ami pedig a MAV-ot illeti , olyan sz@r körülmények között utaztunk, (meg egy sz@r pullmann kocsit sem biztositottatok,se étkezofülke, internet kapcsolatrol nem is beszélve) .....ezert fizetni fogtok mint a güzü, és rámegy a tölünk kapott IMF-hitel is,... a MAV-ot pedig rövidesen privatizáljuk mert már nem tud végkielégiteni bennünket...
Vissza az elejére
Tamas
szo febr 13 2010, 02:08
felemelkedett
Regisztrált tag #16
Regisztrált: cs febr 11 2010, 03:01
Üzenetek: 66
MI??!!! Hogy merészelsz fenyegetőzni???!!! Hamarosan véget vetünk a zsidó bűnözésnek (is)!!! Az innuakik hasznos tanáccsal látták el az igaz keresőket e téren is!!!
úgyhogy ne legyenek nyugodtak az álmaid!!!

Béke és Szeretet!
Tamas
Vissza az elejére
Tamas
szo febr 13 2010, 02:14
felemelkedett
Regisztrált tag #16
Regisztrált: cs febr 11 2010, 03:01
Üzenetek: 66
Aztán:

2012-ben a kampósorrúakra rossz idő jön, UGYANIS a Foton-öv és a Szárnyas Béke csillagkép együttes, multidimenzionális, magnetikus hatása révén, megkezdi a zsidó nép AURATISZTíTíSíT!!!!!! S végül - mégha nem is hangzik ez túl kecsegtetően - mindannyian az alcoyne-i ultraibolya szeretetfényben fogunk békére lelni.

íœdb: Tamas
Vissza az elejére
Oldal:       >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System