:: Fórumok :: 2012. Vajon mi fog történni? :: New Age - Az új világrend
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Az új Világrend (Fox Mulder)
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Fox Mulder
szo szept 04 2010, 02:16
Regisztrált tag #19
Regisztrált: cs máj 13 2010, 01:25
Üzenetek: 103
Vádirat, contrails kontra chem-trails! Az Egyesült íllamok Légiereje korábban kijelentette, hogy a keresztbe-kasul húzódó kémiai csí­kok az égen, egyszerű kondenzcsí­kok, amelyeket a repülőgépek hajtóművei okoznak. Megjelenésük, és az ezekkel kapcsolatos, szerintük összeesküvés-elméletek 1996-ban kezdődtek. A hivatalos vizsgálat elutasí­tása arra hivatkozott, hogy "nem tudományosan elismert jelenségről" van szó!
Valamelyest hozzásegí­t a megértéshez az új világrend napirendje, amelyben Henry Kissinger kijelenti: í–n és Kedves Családja "haszontalan zabálók"!

A permetezési tendencia 1997-ben felerősödött, és 1998-ra javában tombolt már, de igazából 2004-2005-ben húzott bele a háttérhatalom. Hihetetlen fény -és radarképek tömege bizonyí­tja, hogy az időjárás megváltozását nem a globális felmelegedés, hanem bizonyos népirtási érdekek okozzák! Ezek az érdekek alkalmazzák gátlástalanul a HAARP technológiát, ugyanezek az érdekek szabadí­tanak a világra, hol a népességet, hol a népesség pénztárcáját pusztí­tó, ill. az utóbbi esetében, kizsebelő járványokat. A csalások - élükön a WHO-val, az ENSZ-el, és természetesen a gazdasági pusztulást sürgető, bevezető, és következetesen végrehajtó Bilderberg Grouppal - sorra kerülnek nyilvánosságra, de a kegyetlen arcátlanságnak nincs határa!


Korábban az USA területén volt nagyobb arányú az időjárás befolyásolása, de 2010-re Európában is összpontosí­tott támadást intéztek Európa lakossága és mezőgazdasága ellen!

2009. január 25-én közölte le a Daily Telgraph az EKB (Európai Központi Bank), nem nyilvánosság elé szánt tervezetét, amely néhány óra múlva cenzúrázásra került.

A tervezetben az EU tagországok gazdaságának leépí­tése, a nemzeti parlamentek jogkörének lekorlátozása, és a katonai irányí­tás bevezetése szerepelt! Amint tapasztalható, már nem csak eladósí­tásokkal fosztogat Brüsszel, az IMF, a Világbank, Izrael és a FED, hanem a lakosság életterének, élelmezésének lehetőségeit is elveszi!

Ez utóbbi lehetőséget ad, a közeljövőben bevezetendő katonai irányí­tásnak. Akik a háború kitörését várták korábban, megnyugodhatnak! Nem marad el, de az európai élelmiszerhiány, és az Irán-Izrael-USA háború miatti elrendelt katonai irányí­tás alatt, "lehet majd háborúzni" (akinek még lesz ereje hozzá, éhesen, betegen, savas esőtől áztatva)! Az USA augusztus végére már öt repülőgép-hordozót, és kí­sérő hajóit telepí­ti át az iráni blokádhoz, háborús indokként most "elveszett", feltehetőleg iráni kézben lévő atomfegyverekre hivatkozva.

Európa mezőgazdaságának időjárás-befolyásolással történő kivégzése látszólag nem kapcsolódik szorosan a kérdéshez, de kidolgozták a világ népesség csökkentésének atomfegyverek bevetése nélküli tervét! Ebben a tervben az éhí­nség is szerepel, mint emberiség ellenes fegyver, de egyre szélesebb spektrumban támadnak! Banki csalásokkal, korrupt, megvesztegetett, megalkuvó politikusokkal, mondvacsinált adósságokra hivatkozva kifosztják a világ népeinek egy jelentős részét, a másik felét, pedig a gazdaságaik felszámolásával kényszerí­tik fizetésképtelenné vált piacaik felszámolására.Link magyar felirattal: Katt ide!Tudósok már elismerik, ahogy a H1N1-es csalást is be kellett hogy ismerjék, hogy a légi járművek permetezései alkotnak mesterséges felhőket, hogy "blokkolják vele a napot". A Fehér Ház tudományos tanácsadóját, John P. Holdren-t kérdezték, hogy milyen hatás okozza a "természetes gőzt", amikor a valóságban is meg lehet állapí­tani, hogy a chemtrails, emberekre egészségkárosí­tó anyagokat tartalmaz. A válasz, a sokat hallott 25000 láb feletti, -30 fokos levegőben ví­gőz "kikristályosodásáról", már unalomig ismert, csak nem igaz jelen esetben! Hasonló válaszokat kaptunk, a H1N1 kialakulásával, elterjesztésével, az etil-higany tartalmú "védőoltásokkal", és a WHO által elrendelt 6-os pandémiás fokozat elrendelésekor is, miközben Ukrajnában nem csak kisrepülőkkel, de AN-124-es, nagyteherbí­rású szállí­tógépekkel, szárny kilépő éleken elhelyezett nanocsöves szórófejekkel is fertőzték a lakosságot!

Természetesen, chemtrail nem természetes jelenség, mint ahogy állí­tják. Tí­z évvel ezelőtt, még a repülőgépektől származó kondenzcsí­k perceken belül eltűnt, de most azt akarják elhitetni, hogy ugyanaz az anyag most felhőzetet hoz létre. Ez lehetetlen anélkül, hogy valamilyen anyagot ne használjanak fel felhő, ví­zcsepp vagy jég képzésére!

A mainstream tudomány és a tudományos élet elutasí­totta a chemtrails permetezés tényét, a fantasztikum és a paranoia összeesküvés-elméletei közé sorolva, bár most már elismeri, hogy vannak ilyenek, de arra hivatkozva, hogy azok a természetes és nem mesterségesen előidézett képződmények. A valóságban a chamtrail-ek okozzák a föld éghajlatváltozását, rásegí­tve a HAARP technológiával, de a globális felmelegedés dogmája mindig alkalmat ad a John P. Holden féléknek, akik, mint ő is, 1997-ben kiadott könyvében, az Ecosciens-ben, a ví­zellátás mérgezését javasolta, hogy az emberek tudtukon kí­vül sterilizálhatók legyenek. Mindez a globális ellenőrzés, ellenőrizhetőség kialakí­tása érdekében!


1997-ben még felháborodtak ezen egyesek, ma már Bill Gates és neje, büszkén dicsekednek évi 2 milliárd fontnyi, erre a célra adott támogatásukkal, természetesen a New York-i Milliárdosok Klubjával együtt, akik szintén lelkesen támogatják a harmadik világ, és az eredményeken felbuzdulva, az egész emberiség szinte teljes kiirtását!

A légköri sugárzás mérését (ARM) Programot, az 1989-ben létrejött finanszí­rozás mellett az Egyesült íllamok Energiaügyi Minisztériuma (DOE), szponzorálja. A DOE Hivatal Tudományos és Irányí­tási Hivatal Biológiai és Környezetvédelmi Kutatás egyik ARM programja, a Közvetett -és Semi-Direct Aerosol kampány (ISDAC), célja a "felhő szimuláció" és a "aeroszolos letöltések" mérése. Egy másik program keretében az Energiaügyi Minisztérium légköri Tudományos Programja, "a légköri folyamatok átfogó értelmezése és ellenőrzése, a szállí­tásra irányul, átalakí­tási, és az energiával kapcsolatos nyomok a vegyi anyagok és a por vonatkozásában." A por, például az izlandi "szabályozott" vulkánkitöréssel, a légkörbe került, és remekül "hasznosí­tható" csapadék és jég képzésére, mivel évekbe telik, mire a mikroszkopikus szemcsék leülepednek.

A DOE honlap azt állí­tja, hogy "A jelenlegi "kutatás" középpontjában álló program, az aeroszol permetezéssel kikényszerí­tett éghajlatváltozást vizsgálja: mivel az aeroszol képződés, és fejlődése, valamint az aeroszol tulajdonságai befolyásolják, közvetlen és közvetett hatást gyakorolnak az éghajlatra és az éghajlatváltozásra".

Az Egyesült íllamok kormánya (ennek megfelelően az EU vezetése is), és a tudósok már bombázzák az eget és a savas esőt okozó szennyezőanyagként kén-dioxidot juttatnak a magas-légkörbe, amelynek állí­tólagos célja, a globális felmelegedés elleni küzdelem! A "geo-mérnöki" beavatkozás, annak ellenére, hogy az intravénás aeroszol a felső légkörben ismert és ismeretlen veszélyeket hordoz magában, a bolygót veszélyezteti. A javaslatot, hogy eloszlassák a kén-dioxidot, és megpróbálják visszatükrözni a napfényt, már korábban is vitatták, ahogy a londoni Guardian, 2008. szeptemberi cikkében is: A radikális eszmék elleni küzdelemben a globális felmelegedést is fegyverként lehet alkalmazni, amelyet Ken CALDEIRA, vezető tudós (az éghajlatkutatásai alapján a Carnegie Institution a Stanford, California), szorgalmaz, aeroszolok befecskendezésével a légkörbe.

Az egyik lehetőség az, CALDEIRA szerint, hogy "a sztratoszférába kell repí­teni", "jumbo sugarakkal" a felső légkörben, apró részecskéket, például kén-dioxidot". Szétterí­tve, mintegy 1 millió tonna kén-dioxidot évi szinten, ami 10 millió négyzetkilométerre lenne elégendő, hogy visszatükrözze a megfelelő mennyiségű napfényt". A jelenlegi kí­sérletek hasonlóak CALDEIRA javaslatához. Az Egyesült íllamok kormánya, eddig is támogatott tudósokat, pl. az U.S. Energiaügyi Minisztérium (DOE), a Savannah Nemzeti Laboratóriumát is, akik tavaly hatalmas mennyiségű lyukacsos falú" üveggömböt lőttek a sztratoszférába.

"A projekt szorosan kapcsolódik egy ötlethez, a Nobel-dí­jas Paul Crutzenére, aki "747-es repülőgép küldését" javasolta, óriási mennyiségű kén részecske feljuttatásával a sztratoszférába, í­gy lehűtve a légkört".

Az ilyen programok csak karcolások a felületen, ami szokás szerint egy hatalmas és átfogó, "fekete-költségvetéssel" finanszí­rozott geo-mérnöki projekt a bolygón! Alig vagy egyáltalán nem törődnek a környezeti következményekkel, valamint ismeretlen kihatásaival! Transzformálva, hasonló, mint aH1N1 járvány kirobbantása érdekében kiásott eszkimó asszony holtestéből nyert spanyolnátha ví­russal való világméretű fertőzés, majd a "megelőzés és gyógyí­tás" álarca mögé bújva, pénzrablás, terrorizálás, kényszeroltások, és bebörtönzés lehetőségeinek megteremtése, az anyagilag természetesen érintett WHO, ENSZ, EU és USA-kormány indí­tványra!

Nem lehet tudni, mi történik, amikor a környezetet feltöltik kén-dioxiddal, mivel a vegyület a fő összetevője a savas esők alapanyaga, de cseppképzésre ezüst-jodidot, bárium-oxidot, alumí­niumot, higanyt és ólmot is alkalmaznak, amelyek az EPA szerint, is a tavak, patakok savasodását, szennyeződését okozzák, valamint hozzájárulnak növényzetet, főleg a fákat érő károkhoz (pl. vörös fenyő), és számos érzékeny erdőtalajéhoz is. A jelentés szerint: "Ezen túlmenően, a savas esők felgyorsí­tják az épí­tőanyagok és festékek bomlását, beleértve a pótolhatatlan épületeket, szobrokat, melyek részei a nemzetek kulturális örökségének".

Az "ilyen programok" önmagukban is elegendőek ahhoz, hogy komoly egészségügyi kérdéseket is felvessenek, mivel nem csak a flórát teszik tönkre, az időjárás megváltoztatásával, éhezéssel fenyegetik a faunát is, de egészségkárosí­tó hatásai is megdöbbentőek. A kén-dioxid, és a savas esők, laboratóriumi kí­sérletekkel igazoltan, neurológiai hatásokat és viselkedésbeli változásokat, vérkeringési zavarokat okoznak, szí­vkárosodást, gyomor és bélrendszeri betegségeket, reprodukciós hibákat, látás problémákat, immunrendszer-károsodást, máj és vese problémákat, hallászavart, anyagcsere és hormonrendszer zavarokat, bőrgyógyászati problémákat, fulladást, tüdőembóliát idéznek elő!

Stephen Schneider a Stanford Egyetemen, űrhajók küldését javasolja a felső légkörbe, miközben tudományos körökben is elismert, hogy az ionoszféra és a sztratoszféra egymásra való kölcsönhatásait sem ismerik!

2008-ban, a KSLA vizsgálata megállapí­totta, hogy a nagy magasságból chemtrailokból földre hulló anyagban, magas Bárium (6,8 ppm) és az ólom (8,2 ppm), valamint nyomokban egyéb vegyi anyagok, beleértve az arzén, króm, kadmium, szelén és ezüst is megtalálható. Egy kivételével ezek fémek, toxikus hatásúak.

A KLSA hí­rösszefoglalója a Báriumra összpontosí­tott, amely a kutatások szerint azt mutatja, hogy ez "fémjelzi chemtrailokat". KSLA talált Báriumot szinte minden mintában 6,8 ppm vagy nagyobb arányban, ami "több mint hatszorosa az EPA által meghatározott mérgező szintnek." A Louisiana Department of Environmental Quality megerősí­tette hogy magas Báriumszintet mértek, bár véleményük szerint, ez "nagyon szokatlan".

Ismételten eljutottunk oda, hogy a háttérhatalom, a kabbalista bankárkaszt, a "fekete arisztokrácia", karöltve a politikus, nemzetüket elárulókkal, a rablás kedvéért, saját -és utódaik jövőjét sem tartja fontosnak, még kevesebbre tartva, a még kiszolgáltatottabb, csak áldozataiknak szánt embertársaikat (bár ezeknek a hóhér legyen az utolsó barátja)!

[ Módosítva v szept 05 2010, 02:16 ]
Vissza az elejére
jimm
k szept 21 2010, 01:04
Regisztrált tag #56
Regisztrált: h szept 20 2010, 01:59
Üzenetek: 10
Remek megfigyelésem szerint, még tegnap este ment a csí­kozás, de a ma reggel észlelt repülőgépek nem tudtak csak kondenzált csí­kot húzni! Hogy is van ez? Légköri viszonyok? Amikor felhőnek látszó képződmény van az égen, akkor szignifikánsan megemelkedik a légtérben tartózkodó repülő és „füstölő” objektumok száma is, de tiszta időben ezek száma elenyésző, s felszaporodásukkal egyenes arányban növekszik a felhőképződés kiterjedése! Viszont most más kérdést szeretnék megvitatni.


Egy magyar katona haver mondta, -viszont kantin-szintű pletyka ugyan, de beszélik, hogy „tükör-alakulatokat” akarnak létre hozni a „Magyar Honvédségnél”. Ennek lényege, hogy az alakulatnál szolgálatot teljesí­tők adatai, paraméterei, bankszámla-száma, TAJ és egyéb azonosí­tói tökéletesen megegyeznek, beleértve a születési adataikat is. No nem a paranoia kedvéért, de nyilván mindez arra az esetre vonatkozik, amikor harci körülmények között az egyik alakulat (feltételezhetően a magyar) katonája elesik, vagy elestetik, miközben az adataival a másik (vélhetően egy zsidó) tovább élheti világát. Nem is rossz ötlet, hiszen a személyiség-csere szükségeltetik a lakosság-csere programjának egyik lényeges elemeként a lehető legalattomosabb módon kivitelezni. Minő meglepő, hogy Elie Wiesel is ilyen kicserélt műfazon, de Pintér Sándorunkról is tudjuk ezt, miközben ki tudja még, ki él hamis személyazonossággal magyarként, közöttünk! Két napja egy romániai magyar Balogh-ról szólt a fáma, hogy Angliában Lovasként, csent személyazonosság alatt csinált focista és ingatlan-karriert, 6 esztendő leforgása alatt. Ugyan ki is ez a személy? A témában javaslom megtekinteni Richard Gere: Sommersby cí­mmel leforgatott filmjét. Egy romantikus, de galád hazugság az egész. A magyar katonák zsidóval való lecserélését könnyebb kivitelezni, mint azt gondolnánk. Harci cselekményekben feláldozzák őket, s helyüket pótlandó, a holokamu kapcsán még a családjuk felszámolása után az örökségre is jogot formálhatnak. Halott, de mégsem az. Az, hogy ilyesmi még az ötlet szintjén akár felmerülhetett mutatja annak megvalósí­thatóságának nem lehetetlen voltát.
Másik téma, az alsóörsi rendőr-gyilkosság, amely kapcsán felmerült valódi események hátterét „Raklap” oly remekül bemutatni volt szí­ves. Tegnap este a hí­radóban hangoztatták Savanya öngyilkosságból elkövetett elhalálozásának szomorú valóságát, miközben érintettsége a fenti ügyben nyilvánvaló. Milyen gyakran lesznek mostanában öngyilkosok ezek a zsidó-származású, bűnözői körökben mocorgó „mágusok”? Daróczi-szisztéma, de még nagyon elején járunk, viszont az ügyek igencsak begyorsultak. A 2006-os őszi események valódi okát nem meri kimondani egyik vinnyogó bizottság sem. Dobozi elismerte, hogy fogalma sem volt arról, mi is történik valójában, de nem a valóságot mondta el, hiszen az , egyik rendőrtábornok barátja emlí­tette, hogy hí­vta a TV-székház ostrom éjjelén és neki a teflonba szó szerint emlí­tette, hogy „köze sincs az eseményekhez, nincs beleszólása”. Ez már csak szánalmas magyarázkodás, amit a TMRSZ vezetése az események után felárt és érte a köztől bocsánatot kért a rendőrök nevében, s ezért Szimát meghurcolta az ügyészség. Dobozi mostani beismerése is egy vallomás, ami következmények nélkül nem maradhat, s nem is fog. Az In-Kal téma is dől a szekrényből, s kiderül a törvénytelenségek igen piciny része, de örülök neki, mert az sem kérdéses, hogy ebben a kérdésben is megelőzve a koromat, már 4 éve elmondtam a valóságot. Talán ezért is hallgat a rágalmazásos perében a tetűhintáztató bí­róság. Vinnyog a főbí­ró és a főügyész is, mert a hulladék ömlését pár hullának is követni kell, ugyanis a nyilvános kivégzéseket törvénybe kell iktatni nagyon gyorsan és Baka is ott szerepel a listán Kovács mellett. Persze, ha addig véletlenül öngyilkosok lesznek, mert savanya nekik is a szőlő, hát akkor í­gy jártunk. Nyakig Bene vannak a hurokban! Hagyó gyilok-hasonlata nem tréfa dolog, s az nekik már legyen mindegy, ki tartja a penge nyelét a kezében! A hóhérok már ki vannak választva és egyet lehet sejteni: FíJNI FOG!


[ Módosítva k szept 21 2010, 01:14 ]
Vissza az elejére
nordi
k szept 21 2010, 02:05
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
azt irod ezt a temát akarod megvitatni,,,
aztán leirsz egy csomó valószinüleg igaz hirt.. nem értem , a hireket akarod cáfolni,.?
vagy az összefüggéseket,..? mindkettö élég evidens ahoz, hogy ne képezze vita tárgyát...
na de kiváncsi vagyok a te véleményedre...
Vissza az elejére
jimm
sze szept 22 2010, 09:08
Regisztrált tag #56
Regisztrált: h szept 20 2010, 01:59
Üzenetek: 10
Igazad van, akkor folytatnám.
Nézzük az alkotmányozásos és királyválasztásos témát is újra, mielőtt felednénk, hogy mindennek több rétege van. A mózes1-en láttam meg, hogy a magyar királyokat népszerűsí­tő könyvkiadás jelet meg s korábban a magyar hadvezéreket bemutató hasonló kiadvánnyal szembesültem.
Kicsit érzékeny vagyok a témára, hiszen a hazugságot nemzeti köntösbe öltöztetve í­gy is szoktatnak a gondolathoz. Minden borí­tón ott a Szent Korona! Az alkotmányozási folyamatban, amit nem is akarok érteni, hogy mit akar itt alkotmányozni a megszállt országban a zsidó kézben lévő hatalom a nemzeti hülyeséget felhasználva ehhez, becsatolva a már felépí­tett embereit, Morvait és olyan megvezetett, politikailag teljesen tájékozatlan, naiv de remek magyar embereket, akiknek élete értelmévé a jó szándékkal kikövezett butaság vált. Kicsit bosszant, hogy nem akarják átlátni a témát és a pápa mostani mocorgását sem értik. RAT Zinger (énekes patkány) beszédes névvel lett „megáldva” de tevékenységét remekül kifejezi.
Nos a jujdejónak lassan, de biztosan befellegzik, de a sár ráfröccsen azokra is, akik másként tekintettek rá, mint ami. Már értem, miért volt bennem mindig is hatalmas ellenállás, hogy a bibloszi tekercsek hamisí­tásaként született Bibliát elolvassam, pedig mindent olvasok és csak azért is, ami a kezem ügyébe kerül. Ilyen ez az ösztön – í–S - í‰G! A templomokban is az épí­tészet az ami lenyűgöz, nem az üress-í‰G, amelyet csökkenteni csak néhány valóban elhivatott hitgyakorló képes ott is csökkenteni! A téma ezzel még nincs lezárva.
Tegnap Obama kijelentette, hogy nem szeretné, ha Izrael megtámadná bármely formában is Iránt. Ezt tanácsolja, miközben az Iráni atomprogram megoldását másképpen képzelik már el! Ajvé! Mi történt a barackkal? Tán Ahmaninedzsad mostani bátor kijelentéseinek megalapozottsága tűnt fel neki végre, vagy rájött arra, hogy a maci és Kí­na nem lesznek elnézők és ők személye szerint is nem kicsit lesznek megregulázva egy ilyen támadás esetén. Törökország már azt is megengedheti magának, hogy Simont a Perecet „megalázva” a felső szintű találkozó feltételeként azt szabja, hogy kérjen Izrael bocsánatot a Gázába tartó hajón történt események miatt! Elküldték Simont ahová való és a zsidó felsőbbrendűségi kompexus most csorbáját szenvedi! Be sajnálom. Irán javaslata szerint a törökökkel közösen „iszlám autó” gyártását szeretnék megvalósí­tani. Komoly egységbe rántotta a zsidó-veszély a területet és ez nekünk sem közömbös. Kár kételkedni abban a „forró őszben”, mert október közeledik és a folyamatok már nem megállí­thatóak. Mivel belpolitikai kérdések nincsenek, ezért arra sarkallok mindenkit, hogy próbáljon meg leszakadni a az ilyen porhintésbe. Gazemberek és fél-idióták porhintése és önámí­tása mindaz, amivel operálnak. A megoldásról holnap í­rok egy kimerí­tő összefoglalót.
Már azt hittem, hogy mára ennyi, de most kaptam meg a tegnapra szóló „behí­vómat” a gárdonyi rendőrkaptárba, zsidó-kézivezérelt paradicsomba. Gondolom, Kiss Imre „oszlopdöngetésével” van kapcsolatban az ügy, s éppen most hí­vott vissza a „nyomozással megbí­zott kislány”, s mondtam el, hogy a főnökei is szórakozzanak a jó édes nénikéjükkel és ugráltassák a csak a maffiózó barátaikat. Kislány kissé besérült, mert fogalma sincs neki sem, mibe keveredett, de tényleg elegem van a hülyékből és naiv álmélkodásból. Mentsvárként már felajánlotta, hogy bemehetek a szigetszentmiklósi kaptárba is megtenni a vallomásomat, aminek örülnék, mert a helyi cigány-zsidó maffia azért közelebb van, mint a gárdonyi. Felajánlottam, hogy leí­rom a vallomásom és elküldöm, hogy a papí­r gyarapodjék, bár szí­vesen beszélek pár megfélemlí­tett rendőrrel, hogy mielőtt fejbe lesznek lőve az idiotizmusuk miatt szolgálati fegyverrel a kiserdőben, öngyilokként, esélyük legyen gondolkozni! Most hí­vtak vissza, hogy egyeztetnek az itteniekkel, mikor is menjek megtenni a „vallomásomat” az ügyben. Kicsit felment a pumpám, de legalább most két rendőri alkalmazott elgondolkodhat azon, hogy mit is tesznek valójában. úgy legyen! A rendőri bűnözőkkel amúgy is tele már a csukám. Tegnap kaptam hí­rt, hogy jelenleg a FIDESZ szí­neiben dí­szelgő, MOL alkalmazott Farkas Zoltán, korábbi szeghalmi olajnyomozó karrierje is érdekes alakult annak idején. Rossz nyelvek szerint a MOL beosztását annak fejében kapta, hogy leszáll az olajos ügyekről és hallgat. Hajrá FIDESZ! Nos, mindezt természetesen bizonyí­tani is lehet alkalom adtán, de az az alkalom is eljön, mondták nekem a sugalmazók! Nem kicsi ám a tét, mert éppen ma a TEMPO-s Mindának volt tárgyalása Pataki bí­róval, aki már egy aránylag piti ügyben sem mer í­téletet hozni, mert fél, hogy ezzel indí­tja be a többi ügy precedensét! Viszont cserébe átvette a vádiratot, amelyet Minda az ügyészség helyett nyújtott be, mert ugye azok a bűnpártoló kis zsiráfok egyedei nyakig ülnek a korrupciós ügyek sűrűjében. Olaj? Szintén forrás mondja, hogy a KEHI elnöke (kecske-káposzta effek-tus), Monostori Lajosné, aki APEH alelnök volt és férjének olajos ügyeit intézte, úgy, hogy az ellene szóló vizsgálatot megszüntette, anyósa a sukorói ügyletben perbe fogott Tátraynak! Még futok egy kört a kérdésben, de nem csodálkoznék rajt, ha Csányi rokonsága is benne lenne mindebben, ugyanis erre van nagyobb esély, mint arra, hogy az információ kamu! Majd az ál-Pintér kinyomozza ezt is! De lehet, hogy napokon belül sok egyéb meglepetés is vár még ránk!
kezdődik az új világ?


[ Módosítva sze szept 22 2010, 09:10 ]
Vissza az elejére
bizsu
cs szept 23 2010, 04:39
Regisztrált tag #25
Regisztrált: k jún 01 2010, 07:05
Üzenetek: 29
jaj, jimm, miért vagy ilyen , mérges haragos, sértödött ?
akkor persze, hogy rádszáll az FBI, a KGB, meg a Moszad..a többiekröl nem is beszélve, és alig várják ,hogy belédrugjank, nemesebbik részedbe ,természetesen...
ne izgulj , mindjárt itt a 2012 , itt a nagy felmelegedés, vagy micsoda, mindekinek mindenböl lesz elege, és elege lesz mindenböl, lesz nagy-nagy igazsag, szolgátatás,....meg minden ...
addig már kevés idönk van, azt meg jól ki kell használni.....lazits egy kicsit mert nagyon merev vagy,
legyél laza, jókedvü és cuki olyan mint én Katt ide!

[ Módosítva cs szept 23 2010, 04:40 ]
Vissza az elejére
jimm
cs szept 23 2010, 12:28
Regisztrált tag #56
Regisztrált: h szept 20 2010, 01:59
Üzenetek: 10
í‰s hogyan akarsz felemelkedni? Hová? Miért?
Amúgy meg azért is van rossz kedvem, mert letörölték az avatarom, pedig a saját képem volt.
De lehet, ha csöcsrázós képet raknák ki, akkor nem bántaná senki szemét, főleg a gyerekekét.
Vissza az elejére
nordi
cs szept 23 2010, 02:05
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
megértelek jimm, mert egy másik portálon nekem is volt gondom az avatarom fogadtatásával..
miert nem azzal kezdted,hogy az a sajat arcképed... de akkor is, a fotózás elött letörölhetted volna a vért a
a képedröl, bizsu sem a véres bugyiban rázza a melleit , melyek esztétikai értéke nem hasonlitható össze
a vértöl csordgáló fizimiskáddal..... ha valóban rólad készült a kép akkor próbáld lemosni a rádszáradt vért és
fozótasd le ujra magad, habár ahogy elnéztem a régi avatarod nem hiszem hogy a fotós életben maradt
az alkotása befejeztével ...

[ Módosítva sze szept 29 2010, 04:45 ]
Vissza az elejére
jimm
p szept 24 2010, 02:47
Regisztrált tag #56
Regisztrált: h szept 20 2010, 01:59
Üzenetek: 10
Feltételezem,hogy másik portálon kiraktad a saját képeded.
Vissza az elejére
nordi
sze szept 29 2010, 04:42
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
A „Georgia –i határkő“ (Georgia Guidestones).

Beküldte: Fox Mulder

Ezt az alábbi dolgot a neten találtam. Azt remélné az ember, hogy ezek badarságok, ostoba kitalációk, ijesztgetések. Hát remélem is, hogy az, de valami azt súgja, a gonosz mindenre képes és ha eléggé gonosz, akkor megtörténhet a dolog. Jelen világunk irányí­tását, démonok uralják --ez kétségtelen-- mindenre elszánt szörnyetegek, akiknek semmi sem szent, ...még az emberi élet sem...és bármit megtesznek, csak pusztí­tsanak... Bárcsak ne lenne igaz!" A népek kiirtása a következő meggondoláson alapszik: jelenleg ca. 6,4 milliárd lakosa van a bolygónknak, ez véleményük szerint nagyon sok! Ezért tervbe vették a lakosság csökkentését, 500 millióra. Ennek jeléül egy a Stonehenge hez hasonló létesí­tményt hoztak létre.

Azok, akik erről még nem hallottak és még nem látták, szeretném elmondani, hogy ezt a létesí­tményt úgy is nevezik, hogy az NWO Stonhenge (az NWO az új világ rend, rövidí­tése), az úgynevezett „Georgia –i határkő“ (Georgia Guidestones). Végül is beszélünk arról a gránit kőcsoportról amit 1980-ban állí­tottak fel az amerikai szövetségi államban Gergia-ban a Elbert County domb tetején. Az általunk ismert angliai Stonehenge re hasonló, ezért is nevezik Stonehenge –nek.

Következő nyolc nyelven véstek bele egy üzenetet, Angol, Spanyol, Swahili*, Hindu, Heber, Arab, Kinai, Orosz (melyet olvasásom után, nem tartom igazán korrektnek).

A végtelen természet egyensúlya érdekében tartsd az emberiség létszámát 500.000.000 alatt
ítgondoltan szaporodj – javí­tsd az egészséget és az emberiség különbözőségeit egyesí­tsd egy új élő nyelvbe
Legyél mértéktartó a kötödéseidben a hithez, hagyományokhoz és más egyébb dolgokhoz.
Védelmezd az emberek és nemzetek korrekt jogait és igazságosságát
Hagyd a nemzetek önkormányzását, külső vádak, panaszok megoldásában fordulj a világbí­rósághoz
Kerüld az aprólékos törvényeket és a hasztalan hivatalnokokat
Jogod és kötelességed a szociális feladatokban való részvállalás (Jogod a munkához és egyben kötelességed, via kommunizmus! szerk.)
Jutalmazd az igazságot – a szépséget – a szeretetet – keresd a harmóniát a végtelenséggel
Ne légy a földünk (a mi bolygónk) rákfenéje – biztosí­ts teret a természetnek – biztosí­ts teret a természetnek
Nagyon sok ember arra gondol hogy ez az üzenet a hí­vők megtérí­tése az új világrendnek. Igen, ez a 10 parancsolat valóban érdekes. Egyiket, másikat valóban megakarja valósí­tani az NWO. Talán ez egy ellenjavaslata a bibliai 10 parancsolatának?Vizsgáljuk meg az 1.parancsot, a világ lakosságának a létszámát fél milliárdra csökkenteni, ez egy elképesztő követelés, na és hogyan szándékozzák ezt megoldani, mondjuk egy tömegmészárlással. Igen, ép ez, amit szeretnének.
A 2. parancs, az átgondolt „tervezett populáció“, (szaporulat). Ha ezt természetes úton meg akarom valósí­tani, akkor, kényszerböl be kell vezetni az egy gyermek törvényt vagy egy se, mint Kinában, ez egy NWO tervezet.
A 3. parancs, egyesí­tsd az embereket egy új élö nyelvbe, ez valójában annyit jelent, hogy a világon, vagy is itt ezen a bolygón egy nyelv legyen. Ez valóban egy szükségszerűség egy világdiktatúrához.
A 4. parancsolat, a vallás és hagyományok észszérű szabályozása, a cél egy egységes világvallás létrehozása (ökumenikus)
A 6. parancsolat, szól, egy világbí­róság létrehozásáról
A 8. parancsban korlátozzák a személyes szabadságodat (üdvözlök, minden egyes új rabszolgát!)
í‰s a 10. parancs az 1.vel egyhangúan egyértelmű NWO program, az ember a rákfenéje a természetnek.
A maradék parancsolatok „elfogadhatok“ nagyon „szépen hangzanak“ egy kicsit ezoterikus kicsengéssel, keresd az igazságot, a szeretet és a szépséget a végtelenben.
Természetesen vannak nagyon sokan akik ezt az értelmezést elvetik és egy jelentéktelen felsorolásnak tartják az egészet „egy jó magatartással“ a földet menteni. Szükséges e a bolygót (a földet) menteni? Ezt a felhí­vást a pánik keltök hozták létre, az NWO részére, akik a klí­ma hisztéria terjesztésén dolgoznak.
Ezek az úgynevezett parancsok nem üzennek mást csak azt, hogy az ember vagyis az emberiség kártékony ezen a világon, és ezért a nagy többségét 90% – ban ki kell irtani, és mindent vissza adni a természetnek.

Valóban ezt akarják, olyanok mint holland Herceg Bernhard és az angol Herceg Philip, a férje a Nagy Britanniai királynőnek, mind kettő az alapí­tója a WWF-nek, a World Wildlife Fund.(Mérsékelt Alap Világ) Ők és még nagyon sok elite, a Rothschildok, véleményük szerint a világot (a földet) egy természetvédelmi területé kell nyilvání­tani, ahol csak a legfelsőbb rétegek (kiválasztottak) élhetnek, a többi csőcseléket városokba kell összegyűjteni, hogy állandó ellenőrzés (megfigyelés) alatt tarthassuk őket.Ennek a kezdete a biometrikus adatok rögzí­tése az útlevelekben és a személyi igazolványokban ( pld.ujjlenyomat!!!) 2010 -töl magyarba az új útlevelet csak ujjlenyomat leadása után kaphatsz!

A Philip herceg az egyik riportban, arra a kérdésre, „ hogy mi szeretne lenni legszí­vesebben ha ön újra születhetne?“ a válasz „ egy gyilkos ví­rus, amivel a emberiséget ki ki irthatnám!“ Eböl a kijelentéséből kivehető, hogy mennyire radikálisan embert megvető mentalitással rendelkezik.

Az elitek szemében, a földön elő emberek száma, igen meg nőtt, a maradék lakosságot melyet meg hagynak, a szükséges rabszolgák a kiszolgálásukra, és még egy egységet egy Praetoriani Gárdát (romai személyi testőrség a császári időkben) a kiválasztott gazdagok védelmére. A három osztályú társadalom a következőkben áll össze, egy maréknyi Priviligierten (kiváltságokat és előjogokat elvezők csoportja), majd a szegények, rabszolgák akik a munkát végzik és a védők akik a kiválasztottak védelmét biztosí­tsák.

Senki nem tudja hogy ki az aki ezt a monumentális létesí­tményt felállí­ttatik és kifizette. Az épí­tményt, hat monolitén oszlopból állí­tották fel, a magasságuk 6 méter és összesen 100 tonna a súlyuk, és nem kevés pénzbe került. í‰s, nem beszélve arról, hogy asztronómiai szempontok figyelembe vételével állí­tották fel őket. Milyen meg gondolásból állí­ttatta ezt valaki vagy valakik? Mi az, amit nekünk ezzel mondani akarnak és mért bújnak el? Mért nem mernek a szí­nre lépni?

A legújabb hí­r, hogy a határköveket ismeretlen tettesek megrongálták és összefirkálták!

„Inkább hős egy pillanatig, mint rabszolga egy életen át“
(Idézet ismeretlen)

[ Módosítva szo júl 14 2012, 05:03 ]
Vissza az elejére
 

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System