:: Fórumok :: Társalgó :: Viccek
 
<< Előző téma | Következő téma >>
felemelkedés
Oldal:   <<      
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
nordi
szo júl 16 2011, 07:15
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
ez a legfrissebb és ez nem egy malajziai szépségkirálynö trónfoglaló beszéde ,
ez maga a kinyilatkoztatás...olvassátok megfelelö komolysággal

Utána Valiant Thor beszámolt Dr. Stranges-nek földi missziója egy részének a pontjairól :

1. A föld teremtményeinek segí­teni, hogy visszataláljanak a Teremtőhöz.

2. Teljes leltárt csinálni a nukleáris fegyverekről, hogy azokat semlegesí­teni és hatástalaní­tani lehessen, ha felhasználásuk újból azzal fenyegetne, hogy az emberi család bármely tagját megsemmisí­thetik.

3. Egy Egyesült Világkormány felállí­tását ösztönözni – a hivatásos politikusok helyett istenfélő taní­tók vezetése alatt, Isten Birodalmának elvei alapján.

Kész vagyok e célból különböző washingtoni vezető politikusokkal összejönni, sőt magával az Elnökkel is találkozni. Mégis a kormányzati szervek mind a tanácsaim, mind a felajánlott spirituális támogatásom iránt kevés érdeklődést tanúsí­tottak. Az Elnök pedig úgy véli, hogy javaslataim, melyek az emberiség megsegí­tésére vonatkoznak, az Egyesült íllamok gazdaságát a káoszba taszí­taná.

Az USA területén jelenleg 77 földönkí­vüli tevékenykedik. ( megj : valószí­nűleg ez ő vénuszi csoportjára vonatkozik ) A feladatuk pedig ez :

1. Elvegyülni a földi emberek közé és hozzájuk hasonlóvá válni.

2. Gazdasági vállalkozásokban a földiekkel együttdolgozni.

3. Mindazoknak segí­teni, akik a világbéke érdekében dolgoznak, ha fenyegetésnek vagy veszélynek vannak kitéve.

4. Nekik tanácsot adni és védelmet biztosí­tani.

5. Mindazokat, akik beváltak a próbák során, a magasabb tudással megismertetni.

6. Az ezekből összegyűjtött földi kormányzati vezetőknek küldetésük célját nyilvánosságra hozni – de csak akkor, ha erre az idő megérett.

Népünk ( a vénusziak ) Jézus Krisztust az Univerzum uraként tiszteli, azonban nekünk ehhez nem kell biblia, mivel annak szellemével mindig zavartalan harmóniában élünk.”

Aztán Valiant Thor arra kérte Dr. Stranges-t, hogy ő (Val Thor ) ittlétéről informálja az embereket, és jelezze, hogy hamarosan más bizalmas kapcsolatok is létre jönnek, melyek még évtizedeken át folytatódni fognak.

forrás:/felemelkedés/
Vissza az elejére
nordi
v aug 07 2011, 05:36
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
Uj dolgok a sexualitásról !! Ami a legnagyobb poén, hogy ezt az irást nem a fejmelegedésröl hoztam ide hanem a paramorál föoldaláról..... szegény fulldragon vagy részeg volt vagy be volt löve, vagy mindkettö.... de hogy a cikket nem olvasta el az biztos

Egy napon felfedezitek, hogy a szex része a folyamatnak. Ha elfogadod saját nemiségedet, meglátod, milyen lehetőségeid vannak a kifejezésére, aztán eldöntheted, hogy akarod-e kifejezésre juttatni azon a módon vagy sem. Amint megközelí­thetővé válsz, és mások használni kezdenek arra, hogy megtalálják a könyvtárat, az évek múlásával nagyon érdekes találkozásokban lesz részed. Ha visszanézel a múltba és tanulmányozod a kéziratokat, az ősi feljegyzéseket, rá fogsz jönni, hogy az istenek lejöttek közétek, és egyesültek az emberek lányaival.

A szexualitást használták, hogy életet adjanak a katalóguscédulának. De visszaéltek vele, és ez nagyon veszélyes lehet. Ezért fontos, hogy tisztában legyél a saját szexualitásoddal, és nagyon biztos légy abban, akivel megosztod. Nem akarjuk, hogy bárki is olyan helyzetbe kerüljön, amikor megvásárolhatják vagy elcsábí­thatják. Azt tanácsoljuk, hogy figyelj, és vizsgáld meg, hogy partnered becsületes és feddhetetlen-e, vagy csak ámí­t téged. A hatalom gondnoka leszel.

Azok szerint, akik ragaszkodnak a hagyományokhoz, túl sok információt teszünk hozzáférhetővé anélkül, hogy ellenőriznénk. Szerintünk a Föld egy nagy összeütközés felé halad, tehát minden megengedett. Elárasztjuk a bolygót az emlékezés lehetőségeivel, ahogy sokan mások is teszik. Ilyen módon, amint magatokba olvasztjátok ezt a tudást és ezeket a képességeket, sokan fognak vonzódni hozzátok a saját céljaik miatt, azért, amit rajtatok keresztül elérhetnek.

Amikor valakivel szexuális kapcsolatra lépsz, átjárókat nyitsz meg a többi könyvtár felé. Ennek számos oka van. Az egyik dolog, amit meg kell tenned, az, hogy szeresd és tiszteld a testedet, szeresd magadat, és biztosan tudd, hogy az a személy, akivel szexuális kapcsolatot létesí­tesz, valóban szeret téged. Ez nem jelenti azt, hogy össze kell házasodnotok. De a szeretetre szükség van ahhoz, hogy megtudd, kivel kötsz kapcsolatot; í­gy a felfedezések, amelyeket tesztek, kettőtök közt maradnak. Ez nem fenyegetés, inkább tájékoztatás. Látni fogod, mi történik azokkal, akik nem bánnak eléggé óvatosan a saját hatalmukkal.

Más szóval: a szexualitással nem lehet viccelni. A szexualitás út, amely sok átjárót nyit meg. Ha nem bánsz vele óvatosan, energiákat vonzoi magadhoz akkor is, ha nincs partnered. Aki a szexualitást a tudás aktiválására használja, rossz energiákat hí­vhat magához. Légy tisztában a szexualitás frekvenciájával, mert érzelmeket éleszt, és az érzelmek alkotják a kulcsot, amelynek segí­tségével hozzá lehet jutni az í‰lő Könyvtárban tárolt adathoz.

forrás:/plejádok/


[ Módosítva v aug 07 2011, 05:58 ]
Vissza az elejére
nordi
p szept 02 2011, 04:41
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
- ítlépünk a jelen technológiából, és amit az Időről és Térről tudunk, a pénz szükséglete - eltűnik. - Az 5.-ös Dimenzióba lépünk!

hát... eldobom az agyamat... ez az irás egy komoly érv a szólásszabadság betiltása mellett..
...és a facebook is monnyon le....
néhány gyögyszem azoknak akik nem akarják végigolvasni:

A Világegyetem, nem a Nap Hadteste. A napirenden, a sokszí­nűség van.

- A Hold létrehozza, saját légkörét, nátrium vegyületekből, mely most 6000 km2 területen terül el.

- A Gyűrű fotonjai, egy sokoldalú és sokkoló hatást fejtenek ki, a földi anyagra. Elsősorban, minden test fluoreszkálni fog, mely hatása, hogy 2000 évig, nem lesznek éjszakák! A testek által kibocsájtott fény - hőhatás nélküli, és nem lesz árnyék.

Pontosí­tva, 24 óra, effektí­v, 0 órát jelent, tehát a földi idő, mint olyan - megszűnik!
A baj nem jár egyedül - megváltoznak a Föld mágneses Pólusai is.

- ítlépünk a jelen technológiából, és amit az Időről és Térről tudunk, a pénz szükséglete - eltűnik. - Az 5.-ös Dimenzióba lépünk!

Az áthangolódás váratlanul érkezik, és erős lesz - azok, akik alacsony rezgésen vannak, vagy negatí­v beállí­tottságúak (rosszindulatúak, egoisták) - nem élik túl az átváltozást.

- (akik túlélik) megváltozik a fizikumunk és, aurába öltözünk (láthatófény veszi körül testünket).

- Az emberi DNS, a jelenlegi 2 spirálról, 12 spirálra programozódik át.

Az egész naprendszer, molekuláris, anyag struktúrája megváltozik. A foton energia megoldja, a NASA gondját, szabad és környezetkí­mélő energia forrásává válva. (Ahogyan azt, Tesla gondolta.)
Az idők vége, nem a Világ vége...

Gábriel Szikra, 2011. szeptember 2., 19:09
Kaptam - küldöm - érdemes elolvasni.

*Az Idő vége, nem jelenti a Világ végét*, mint ahogyan hibásan értelmezték, és í­gy közvetí­tette a Biblia.
A 2012-ben várt változás, teljesen megváltoztatja majd a Földön az életet és magát az emberiséget.
- A Hold létrehozza, saját légkörét, nátrium vegyületekből, mely most 6000 km2 területen terül el.
- A Mars légköre is gyorsan növekszik, mely az Observer, 1997-es meghibásodásához vezetett.
- A Föld légkörében, ma is változások történnek, a felső rétegekben, egy eddig nem létező új gáz jelent meg, - a vulkáni tevékenység 1875 óta, az 5 szőrösére nőtt.
- A Vénusz fényerőssége jelentősen megnőtt.
- A Jupiter mágneses tere, megduplázódott, a bolygó és egyik holdja közt, ionizált sugárzás tubusát észlelték.
- Az Uránusz és Neptunusz pólusai felcserélődtek, nő a mágneses erőterük és folyamatosan növekszik a fényük.
- A Nap mágneses tere, 1901 óta 230%-al nőtt.
Szibéria Nemzeti Tudományos Akadémia jelenti, hogy ezek a Naprendszerben észlelt sokoldalú változások, a Foton Gyűrűbe való behatolásnak tulajdoní­tható, mely egy jóval erősebb energiájú kozmikus zóna. Ezen energiát veszi át a Nap és szórja az egész Naprendszerben. A Foton Gyűrű, több sávos fotoncsí­k, mely a Galaktika központjából áramlik, a Tejút spiráljait követve.
A mi naprendszerünk, ezt a Gyűrűt, 25 920 év alatt, mely periódust Galaktikus í‰vnek nevezünk, (Az ókoriak, Nagy í‰vnek hí­vták) kétszer keresztezi. A Foton Gyűrű, átszelése, 2000 évig tart. úgy értékelhető, hogy a Nap már 1998 óta behatolt a Gyűrűbe és a Földre ez, 2012-re tehető. A Foton Gyűrűbe való behatolás, a Biblia által jövendölt, félelmetes spirituális változást okoz az embernek.
Feltehető, hogy azon emberek, akiket egoista viselkedés, alacsony auralüktetés jellemez, a Foton Gyűrű magas frekvenciájú sugárzását, nem tudják elviselni. Tehát, egy nagy spirituális alapokra épülő, természetes szelekció következik be.
- Minden lény, elsősorban, energiából épül fel. Az energia, információt és annak fordí­tottját jelenti (információ oda-vissza áramlását). Az anyagi test, más energiatestek, takarója. Természetesen az ember is, az univerzális felépí­tés része (több energiatestünk van: 1. fizikai test, 2. étertest vagy elektromágneses test, 3. asztráltest vagy érzelmi test, 4. mentális test, 5. kauzális test (a lélek lakhelye).
- Annak tényét, hogy ezek tiszta energiák, az idők során tett megállapí­tások, valamint az utóbbi két évszázad
tudományos kutatásai is alátámasztják.
- Negatí­v érzületek, megélések - negatí­v, káros, energiákat termelnek - csökkentik a frekvenciákat. A gondolatok, akár anyagiasodhatnak is. (Lásd a Montauk kí­sérletet) -
Az érzelmek, megélések, emberi gondolatatoknak, mint minden energiának, van egy adott rezgése. Egy negatí­v energiának, a fejlődés egyetemes törvénye szerint, természetesen csak, alacsony rezgésszáma lehet.
A Világegyetemben *semmi sem véletlenszerű*, minden alárendelődik egy célnak, mely az élet fennmaradása és fejlődése. Az anyag önmagában nincs (csak energia van), az élet teremtésének megmagyarázhatatlan eredménye. Létezik egyetemes kémiai, fizikai, asztronómiai, de jogi törvények is. Ezek azonban nem kizárólagosak. A Világegyetem, nem a Nap Hadteste. A napirenden, a sokszí­nűség van.

*A Föld 2012-ben* A Földön az élet radikálisan megváltozik, a Foton Gyűrűn történő áthaladás miatt. Konkrétan ez mit
jelent?
- A Foton Gyűrű, annyira óriási, hogy átszelése is, 2000 évet vesz igénybe, erős elektromágneses sugárzást bocsájt ki, a látható és a láthatatlan frekvenciákban, beleértve az X sugárzást (röntgen).
- A Gyűrű fotonjai, egy sokoldalú és sokkoló hatást fejtenek ki, a földi anyagra. Elsősorban, minden test fluoreszkálni fog, mely hatása, hogy 2000 évig, nem lesznek éjszakák! A testek által kibocsájtott fény - hőhatás nélküli, és nem lesz árnyék.
Az egész naprendszer, molekuláris, anyag struktúrája megváltozik. A foton energia megoldja, a NASA gondját, szabad és környezetkí­mélő energia forrásává válva. (Ahogyan azt, Tesla gondolta.)
A Föld fajsúlya fokozatosan csökken és megváltozik. Miután a Föld rezgésszintje, több ezer évig állandót jelzett, 1980-ban 7,8 Hz -ről, felgyorsult a mai, 12 Hz-re. Ez azt jelenti, hogy a rezgés frekvencia növekedés hatásaként, a nap 24 órája valójában, 16 órát jelent. Ez egyelőre elfogadható, de ez magyarázza, hogy miért nincs elégséges időnk, miért sietünk egyre jobban és miért fáradunk el.
Mi történik, a Foton Gyűrűbe való belépéskor 2012-ben, vagy más évben? - az teljesen elképzelhetetlen, hisz a teljes emberiség, egy más dimenzióba lép át.

Még nem tisztázott?
Pontosí­tva, 24 óra, effektí­v, 0 órát jelent, tehát a földi idő, mint olyan - megszűnik!
A baj nem jár egyedül - megváltoznak a Föld mágneses Pólusai is.
A jó jel azonban ismételten:
- Az Idő vége (maya naptár), nem a Világ vége. A pillanat viszonylagos közelségének jele, a naprendszer szélén található plazma ragyogásának 10 szeresére való növekedése.
A Napon keresztül a bolygók, ugyancsak növekvő energiát kaptak. A mayák is várható változásokról, a
félistenek üzenetét küldik:
- A teljes
Naprendszer, szinkronizálódik, a Galaxissal és Világegyetemmel, a jó hatásaként,
- ítlépünk a jelen technológiából, és amit az Időről és Térről tudunk, a pénz szükséglete - eltűnik. - Az 5.-ös Dimenzióba lépünk!
- Az emberi DNS, a jelenlegi 2 spirálról, 12 spirálra programozódik át.
Az emberi lényt illetően, a változások, hatalmasak és pozití­vak. (Ami jó jel, hisz a szervezet megtisztulását jelenti). Mellékhatások, viszont fájdalmasak. í­gy:
- migrén, fejfájás, fáradtság, szédülés, ritmuszavarok,
-
megfázás jellegzetes tünetei (láz, izzadás, csontfájás) melyeket a hagyományos kezelés nem segí­t
- izomzat gyengülése, nehézlégzés, ok nélküli elfáradás. - limfatikus- (nyirok), és immunrendszer változás,
- nyugtalanság, depresszió, stressz a múltba révedés
*A Foton Gyűrűbe való belépéskor egy átfogó újraharmonizálási folyamat történik, melyben a testünk saját frekvenciája a Világegyetem alapfrekvenciájára hangolódik.* *Ez az, amelyről a régi í­rások beszélnek.*
Az áthangolódás váratlanul érkezik, és erős lesz - azok, akik alacsony rezgésen vannak, vagy negatí­v beállí­tottságúak (rosszindulatúak, egoisták) - nem élik túl az átváltozást. (Megtisztul a Föld maga, és az emberiség is!)
A gén és DNS frekvencia az embernél, nagyon magas és finom lesz. Ezért tulajdonképpen, a fény, mely a félistenek és szentek auráját láthatóvá teszik - most az embereket is fénnyel telí­tik (világí­tani fogunk).
A "fénymunkások - a jó szándékú emberek lámpásai" - feladatuk a taní­tás, felkészí­tés a változásra.
Dr. Berrende Fox - a vér tesztekből kimutatta, hogy 20 éve az emberek sejtszinten kezdtek változni, vannak kik, a DNS szerkezetben új láncszemeket fejlesztettek (nem mindenki!). Az üzletben gondolkodók nyereségei:
- intuí­ció és paranormális teljesí­tőkészség fejlődése,
- az agy jelenleg 5-10 % -nyi használt területe, jelentősen megemelkedik,
- minden gyógyí­thatatlan betegség (rák, AIDS is) eltűnik,
-
megsokasodnak a telepatikus és bioenergiát használó terapeuták,
- (akik túlélik) megváltozik a fizikumunk és, aurába öltözünk (láthatófény veszi körül testünket).
2012 nagyon közel van, és többségünk biztosan fogja látni, e jövendölés valódiságát, vagy hamisságát.

De mit kell tenned? Alapvető változtatást, életedben. Tanulj meg magas frekvenciát árasztani, rezegtetni:(jóság, szeretet, harmónia, fény, megértés, együttérzés), hogy megfelelj a Föld rezgésének, mely már megkezdte az 5. dimenzió felé, a felemelkedést![ Módosítva p szept 02 2011, 05:03 ]
Vissza az elejére
horpad
szo szept 24 2011, 07:33
horpad

Regisztrált tag #120
Regisztrált: h febr 07 2011, 02:06
Üzenetek: 808
Teljes a bizonytalanság a Felemelkedés fórumon.
De egy ilyen bejelentés után nincs is miért csodálkozni. Az alábbi csak egy nagyon hiányos válogatás.:

Tamás: „ - Készüljetek, mert az itteni komoly fórumtagok is még ebben az évben elhagyják a 3D-s Földet!
Mert ez a lényeg!
Ezért most már csak is ezzel kapcsolatos információkat teszek fel a fórumra egy kis ideig - kérdésekre többé nem válaszolok - mivel már mindent tudtok, amit tudnotok kell!”

… és a reakciók

- „Igen, valóban már nem kellene válaszolni kérdésekre, mivel ezen a fórumon is minden lényeges információ rajta van, ami a Felemelkedéshez a tudatnak szükséges.”

- „Azoknak, akik csak most kezdenek ébredni ki fog segteni?”

- „Lesz egy tömeges felemelkedés is 12 végén vagy kicsivel azután. Most az első 2 hullám átlépése várható.
Akik most ébredeznek azoknak lesz még idejük, s talán a fizikai valóságban is lesznek olyan változások amik segí­teni fogják őket.”

- „Akár az is elképzelhető, hogy mi, fórumozok, az első két hullámban még itt maradunk.”

- „Valaki itt a fórumon iirta, hogy itt fog maradni a földön 'menteni mások seggét'.”

- „Egyáltalán nem bánnám, ha a végén mennék... biztos lesz hatalmas pánik, ijedtség... szí­vesen maradnék segí­teni , pár hónap ide vagy oda.”

- „Viszont ennyire ne vegyétek "készpénznek" a novemberi időszakot, mert esetleg csalódhattok ha nagy az elvárás. ”

… és ez csak a töredék. Pedig nagyon szeretnék tisztán látni, nehogy lemaradjak bármiről is.
Ki tud nekem ebben segí­teni?
Vissza az elejére
fulldragon
p szept 30 2011, 05:29

Regisztrált tag #35
Regisztrált: v júl 04 2010, 02:40
Üzenetek: 410
nagyon jó hogy áthoztad ugy látom nordi már nem nagyon jár oda...
ha még jársz arra ne feledkezz meg a paramoral olvasóiról sem...
Vissza az elejére
Solyom
h okt 10 2011, 01:42
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
2011. október 16-án 00.00-tól lezárjuk végleg ezt a fórumot, mert betöltötte azt a feladatát, amiért született!

Az addigi néhány nap alatt is szigorúan csak Felemelkedés szellemével összhangban lévő kommentet vagy linket engedünk meg, hogy semmi sem zavarhassa az emelkedés folyamatát!

Akinek pedig még kétségei vannak, azt már ne itt ossza meg!

Nagyon köszönöm az eddigi együttműködést Mindenkinek!

Találkozunk egy magasabb létállapotban!


í“ nem!

[ Módosítva h okt 10 2011, 01:43 ]
Vissza az elejére
Solyom
h okt 10 2011, 01:52
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Ezek szerint megszűnik?[ Módosítva h okt 10 2011, 01:52 ]
Vissza az elejére
nordi
p okt 28 2011, 12:10
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
bezárt a felemelkedes néven futó örület ami sok felfrissití´ és vidám percet okozott a vicc topik olvasóinak...
már majdnem kétségbeestem, de aggodalomra semmi ok... "testvérlapunk" igyekszik betölteni az igy kialalkult ürt és közli stankov kontakta emberformáló üzeneteit , természetesen a felemelkedésröl és a megvilágosodásról...( a gond csak annyi ,hogy nem a vicc topikban)
admin k okt 18 2011, 12:55

Regisztrált tag #1

Regisztrált: cs aug 12 2010, 01:52

íœzenetek: 12


Ide jöhetnek George Stankov kontakta üzenetei.

Kezdetnek egy kis információ róla:

Stankov szerint a zsidó nép (itt nem tesz különbséget a vallás és szemita népek közt, vagy az nem világos) a Marsról származik, ahol először éltek. Jehova egy galaktikus nép, mely őket ide telepí­tette. Azt akarták, hogy ne keveredjenek, ezért a mózesi törvények a szigorú népen belül való szaporodásról. A félelemről szóló istenkép félelemben tartotta őket és irányí­thatóvá tette. Jézus azért lépett fel az ő területükön, hogy lehetővé tegye megvilágosodásukat. A holokausztnak is hasonló célja volt (a lélek szempontjából).

Jehova népe a '70-es években hagyta el az emberiséget és céljait. Az Oriontól származó STS entitások kb egy hónapja tették ugyanezt.

A kazárok története: a kazárok elitje vámszedésből gazdakodott meg és később áttértek a zsidó hitre. Ők nem szemita nép, mint a spanyol zsidók sem.
Azután terjeszkedtek el egész Európában és bevezették az ő rendszerüket, az uzsorakamatot és adókat. A Fugger és egyéb banki dinasztiák jöttek létre általuk és be tudták vezetni a gazdasági-politikai elképzelésüket. Adam Weisshaupt, az illuminátusrend alapí­tója alapozta meg ezt a munkát az Egyesült íllamokban is. Továbbá létrehozatta a fasizmus és kommunizmus eszméit, amiket egymás ellen kijátszásával szándékozott káoszt teremteni.

Hitlert először támogatták, majd a kazárok ellen fordult. A brit pénzügyi elitet akarta tönkretenni, majd később fordult a zsidóság mint "faj" ellen. Valójában ez annak következménye volt, hogy egy szürke nép, Zeták, léptek vele kapcsolatba és erre buzdí­tották. Az ő szándékuk a reptoidok hatalmának megdöntése volt (akik a kommunizmus mögött álltak), cserébe adtak technológiát a németeknek, akik majdnem eljutottak a repülő csészealj formájáig. Később a Roswell utáni amerikai kutatásokat is támogatták.

Stankov sok könyvet í­rt, amikben bővebben kifejti ezen elméletek legalábbis egy részét. Más részét csak most hozta nyilvánosságra és később fogja kifejteni.


---------------------------------------------------------------------------//-----------------------------------------------------------Gyorgy sze okt 26 2011, 06:24
Regisztrált tag #739
Regisztrált: szo okt 22 2011, 02:02
íœzenetek: 1

Ti már Felemelkedett Mesterek vagytok.

Az utolsó Arkturuszi üzenettel kapcsolatos észrevételeim.

Georgi Stankov, 2011-10-22

Kedves Barátaim, a PAT tagjai és az Emberiség Első Felemelkedett Mesterei.

Tegnap, bármiféle saját kommentár nélkül, publikáltam az Arkturuszi üzenetet, Suzanne Caroll csatornázásában, azért hogy mindenki teljes körű tájékoztatást kapjon a küldetését illetően és arról is, hogyan fog ez megvalósulni az elkövetkező napokban. A tegnapi (október. 21.) üzenet nyomán teljesen világossá vált az, amit mindannyiótoknak üdvözölni kellett, és amit sokatok már megvalósí­tott gondolataiban és észleléseiben.

Tegnap azt í­rtam Sue-nak, hogy itt az ideje, egy aktuális Arkturuszi frissí­tés fogadásának. Ők azok, akik ellenőrzik a Felemelkedés folyamatát a 11.11.11. csillagkapunál. Egy órával később megkaptam ezt az üzenetet és azonnal publikáltam, hiszen tudtam az e-mail-jeitekből, hogy már alig várjátok a végső megerősí­tést az í‰gből, a világszerte számos portál megnyitásáról szóló eseményekre való felkészülési küldetésetek sikeres teljesí­téséhez.

Bár az Arkturuszi üzenet kristálytiszta, hadd foglaljam össze még egyszer az alapvető tényeket, úgy, ahogy ez a forrás bemutatta. Ez az ismétlés szükséges, hogy mindannyian tárolni tudjátok mélyen a tudatotokban az elkövetkező Felemelkedés fő szempontjait, és hogy mentálisan legyetek készen erre a csúcspontra, amiért oly keményen dolgoztatok legutolsó inkarnációtokban a Földön.

A transzdimenzionális kihí­vás vár rád, amikor keresztülmész a portálon, ami semmihez sem hasonlí­tható, amit eddig, jelenlegi életedben tapasztaltál. Bár ezt az eseményt már sokszor elpróbálták veled, álom állapotban, az elmúlt években, és bár a felsőbb énednek abszolút tudása van erről, ez most már az az idő, amikor ezek a tudatalatti tudás hullámok a felszí­nre kerülnek és átitatják tudatos elmédet. A portálba való belépésnek és a Felemelkedésnek rendí­thetetlen valósággá kell válnia a világképedben - ez a bizonyos esemény már megtörtént az Minden-Ami-Van egyidejű „Most”-jában és elkerülhetetlenül valóra fog válni a jelenlegi 3D-s Földön, a 11.11.11. csillagkapu megnyitásánál. Ez a bizalom át fog segí­teni a megpróbáltatások utolsó napjain, mint egy szörföst a hullám tetején.

Itt vannak az alapvető tények az Arkturuszi, utolsó neked, az Emberiség Első Felemelkedett Mesterének, szóló üzenetében, a Végső Időkben:

1. A Felemelkedésre minden bizonnyal a 11.11.11. csillagkapunál sor fog kerülni. Ez magában foglalja az összes PAT tagot és az összes csillag magot, akik részt vesznek Felemelkedés az Első Hullámában, ebben az időben. Ennek a honlapnak minden olvasója vagy a PAT-hoz, vagy Felemelkedett Mesterek első hullámához tartozik. Ellenkező esetben ez a honlap nem vonzott volna, és nem lettél volna képes annak tartalmával rezonálni. Ez a lakmusz-próba.

2. Ez a Felemelkedés már megtörtént a magasabb birodalmak többdimenziós "Most"-jában, teljes sikerrel. Nincs olyan erő(hatalom) ebben a galaxisban, és nemcsak a Földön, amely befolyásolhatná és megváltoztathatná ezt az eseményt. Ezt többször elmondtam neked az előző üzeneteimben és most az Arkturusziak, akik a 11.11.11. csillagkapu megnyitását ellenőrzik, ezt ismét visszaigazolták. Ezért ne engedd, hogy megzavarjanak azok a téves információk, amelyek a különböző kétes forrásokból elkerülhetetlenül jönnek az elkövetkező napokban. Ez lesz a sötétek utolsó hiábavaló erőfeszí­tése, hogy tévútra vigyenek téged előre meghatározott küldetésedtől, a PAT és az első Felemelkedett Mesterek tagjaként.

3. Te már Felemelkedett Mester vagy a többdimenziós Most-ban, ahol minden esemény létrejön, és ahonnan belépnek a Föld 3D-s mátrixába és a emberi valóságba. í‰n többször úgy szóltam hozzád, mint egy nagyon magasan fejlett emberi lényhez a Földön, és sokszor mondtam, hogy te ténylegesen, Felemelkedett Mester vagy. Most már rendelkezel a végső megerősí­téssel az Arkturusziaktól, és büszke lehetsz erre a tényre és ennek megfelelően élhetsz ezzel a hatalmas tudással.

Sokan közületek már tisztába vannak a többdimenziós lét új állapotával, mert sokan már befejezték a régi, félelemalapú minták elengedési folyamatát fizikai testükből. Kérem, olvasd el újra a legutolsó cikkemet (Vidám jövő kopogtat az ajtón) és láthatod, hogy korábbi üzeneteim teljesen egybevágnak az utolsó Arkturuszi üzenettel.

Remélem, hogy ez a tény törölni fogja kételyeidet. Szilárdan kell hinned küldetésed sikerében, hogy áttérésed az 5. dimenzióba í­gy zavartalan és hatékony legyen. í‰lvezned kellene ezt, mely csak akkor lehetséges, ha most minden félelmedet és kétségedet kibocsátod magadból. A Minden-Ami-Van tökéletes és koordinációja és szinkronizációja döbbenetes. Bí­zz benne.

4. Ennek a honlapnak az olvasói alkotják az emberiség úttörőinek két csoportját:

a) A „Nyitók” kis csoportja, a PAT tagjai lesznek az elsők, akik megnyitják a belső portálokat a 11.11.11. csillagkapunál és nyitva tarják, amí­g az Első Felemelkedett Mesterek nagyobb csoportja átmegy a portálokon és belép az 5. dimenzióba. Ezért figyeld meg, hogy nem szükséges, hogy mindenki épí­tsen egy portált. Lesz elég portál a 11.11.11. csillagkapunál, és ti mind fel fogtok emelkedni, amí­g hisztek benne és határozott döntést hoztok. Egyéni felemelkedésed kulcsa kizárólag saját gondolkodásmódodban van.

b) A Felemelkedett Mesterek nagyobb csoportja lesz az első, akik keresztülmennek a portálokon a 11.11.11. csillagkapunál. Ők fogják segí­teni Gaia Felemelkedését az 5. dimenzióba.

5. Amikor keresztülmész a portálokon, el fogod engedni az összes alacsony frekvenciájú hiedelmet és mintát a Föld 3D-s mátrixából, és aktiválni fogod a Többdimenziós Operációs Rendszeredet (TOR), amely lehetővé teszi, hogy a létezés több valóságában és sí­kjában is részt vegyél egyidejűleg. Sue, több csatornázott üzenetben és személyes beszámolóban is kidolgozta a TOR szerepét. Javaslom, hogy látogasd meg a honlapját, multidimensions.com, és tanulmányozd a TOR szerepét még egyszer.

6. Miközben keresztülmész a portálon, személyes energiád egymilliószorosra fog felerősödni és automatikusan az energiád mestere leszel. Ez az átalakulás, a kezdetektől fogva, óriási felelősséggel fog társulni. Amikor elhagyod a portált és belépsz az 5. dimenzióba, azonnal egy független teremtő lénnyé válsz és megszerzed a teremtésed egésze iránti teljes felelősséget. Ezt azért teszed, mert a tudatod és gondolataid mesterévé kell válnod. Ez kissé nehéz lehet a kezdet kezdetén, de azonnal emlékezni fogsz többdimenziós tudásod egészére, mint a fény küldötte és a Minden-Ami-Van szoláris univerzumai 3D-s tér-idejéből kilépő sok új 5D-s bolygójának tapasztalt születési segí­tője. Rá fogsz ébredni, hogy milyen erős vagy.

7. Az Arkturuszi üzenet egyetlen pontja, amely további magyarázatra szorul:

A Nyitók, a PAT tagjai, egyidejűleg fogják megtapasztalni a bezáró, 3D-s Föld í‰S a virágzó 5D-s Föld realitását.

Intuití­v tudásom szerint ez a mondat több energetikai szempontot is magában foglal. A Nyitók, azok közülünk, akik régen kezdték el LBP-jüket, és a legmesszebb jutottak el fénytestük kristályos fénytestté alakí­tásában. Ők érték el a legmagasabb frekvenciát fizikai testükben, az összes, az első hullámban felemelkedett mesterek közül.

A Nyitók, tehát abban a helyzetben vannak, hogy egy időben összeolvasztják a jelenlegi Föld 3D-s, alacsonyabb frekvenciáját, az új Föld magasabb, 5D-s frekvenciájával. Bemutatják a legszélesebb frekvenciatartományt/spektrumot mindannyiunkból, mivel fénytesteik nagyon fejlettek és fenn tudják tartani ezt a spektrumot.

Ezért a Nyitók, képesek lesznek arra, hogy felemelkedésük után visszatérjenek a Földre a 11.11.11. csillagkapunál. Ez az átalakult Föld tartalmazni fog elemeket a felemelkedett, 4D-s Földről valamint az emberi lények hatalmas többségének 3D-s Földjéről, akiket a bolygószintű átalakulás teljesen felkészületlenül fog érni és a totális, kollektí­v sokk állapotában lesznek.

így, a Nyitók lesznek az első felemelkedett mesterek, akik hivatalosan megjelennek az emberiség előtt, és mutatni fogják az utat a 2012. decemberi tömeges felemelkedéshez. Ezért is nevezik őket úttörőknek. Akik közületek velem maradnak a Földön, a 11.11.11. csillagkapu alatti, Felemelkedett Mesterré alakulásuk után, azok lesznek az emberiség új vezetői és a Föld gondnokai. Ez minden Felemelkedett Mesterre igaz, az emberiség 2012. decemberi, tömeges felemelkedése után.

Küldetésed az, hogy többdimenziós, erős, teremtő lényként, átalakí­tsd - a Föld egy forradalmával a Nap körül - a jelenlegi lealacsonyí­tott társadalmat egy szerető, felvilágosult civilizációvá. Ehhez hatalmas segí­tség fog érkezni a magasabb birodalmaktól, a Galaktikus Föderációtól és a Belső Föld Aghartától. Azok az események, amelyek ezután fognak a Földön kibontakozni, jelen leí­ráson túl mutatnak.

Várj és tartsd az irányt! Adj akadálytalan áramlást gondolataidnak és ötleteidnek és állj készen szellemileg és érzelmileg a legnagyobb kalandra ezen a bolygón és az egész galaxisban!


------------------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------

..... úgy látom ezután sem fogunk unatkozni és nem maradunk felemelkedés nélkül :

[ Módosítva p okt 28 2011, 12:55 ]
Vissza az elejére
fulldragon
p júl 13 2012, 03:11

Regisztrált tag #35
Regisztrált: v júl 04 2010, 02:40
Üzenetek: 410
SALUSA: Soha ne félj Kedveseim, mi vagyunk felelősek,


Ezt a cí­met úgy tűnt, hogy a "jobb" egy ezen a poszton. Nem számí­t, mi történik, mi védi Ennek alkalommal időszakban. Salusa arra ösztönzi az összes kilépni, és fölötte ellenőrizetlen érzelmek, és különösen ahhoz, hogy gyógyí­tó családi / baráti kapcsolatok, ha még meg kell gyógyí­tani. Salusa üzenete azt mondja: "Szóval, ha ismeri saját magát, hogy egy ilyen helyzetben, észre, hogy eljött, és arról, hogy egy lépés, hogy helyrehozza a károkat a kapcsolatot."
Igen, ez az üzenet jött egy nap, amikor az érzelmek magam is megérintett, ahogy olvastam egy hozzászólást másik oldalon találtam, hogy nagyon nehéz gyomor. Valami nagy. Szerencsére van egy nagyon kevés tudom ezeket a tapasztalatokat átadni, anélkül, hogy a végső í­téletet. í‰s az érzelmek (düh, félelem, BS-itude) adták.
Tehát hogy mi üt meg ebből Salusa, és hagyja a többit. Mi is "közel". Bármit is jelentsen ez.
"Ellenőrizetlen érzelmek a gyökere annyi zavarok, hogy azt tapasztalja, és általában az okozza, az ego és az úgynevezett büszkeség. Ha szeretne felmenni birodalmába, ahol béke és harmónia létezik, akkor meg kell kezdeni, hogy í­gy élnek most. Légy, ami látod, hogy a felsőbb éned, és mentesnek kell lennie a régi önmagam, vált hárí­tani az alacsonyabb rezgések és a fény hiánya. Az idő elleni küzdelem a túlélésért majdnem vége, és hamarosan új szakaszba lép, ahol nincs hiány, hanem a bőség. Amennyiben azok, amelyek a sötétben már nem tudja, hogy le, és vegye el a jogait. íllsz az ajtónál, a szabadság és a béke, és meg kell adnia cserébe keveset kivéve, hogy kezelje az összes többi, mint egy veled.
"A te sorsod az, hogy felemelkedjen, és nincs az a zavaró a sötét Ones megváltoztatják azt. Nem csak túl későn, de a hatalmi bázisukat most esik szét, és szinte működésképtelen. Ezek a mondhatjátok Running Scared, és ilyen volt az arrogancia soha nem képzelte, hogy tervük nem volt. Most elindult a kétségbeesés, mint egy utolsó lélegzet, de ez lesz minden, mert hamarosan el kell távolí­tani mit gondolnak voltak a bevehetetlen pozí­ciót. Soha ne félj Kedveseim, mi vagyunk felelősek, és megvédi í–nt egészen az utolsó pillanatokban. "
Highlights
Nincs idő a jelenlegihez hasonló, hogy vizsgálja felül a kapcsolatot barátaival vagy családjával.
Tehát, ha ismeri saját magát, hogy egy ilyen helyzetben, észre, hogy eljött, és arról, hogy egy lépés, hogy helyrehozza a kárt a kapcsolatot.
Ezek a lelkek, hogy könnyen, hogy megbocsátani elleni fellépés, őket mutatja a spirituális felemelkedés és ezáltal segí­tik a másik lélek fejlődni.
Kontrollálatlan érzelmek a gyökere annyi zavarok, hogy azt tapasztalja, és általában az okozza, az ego és az úgynevezett büszkeség.
Ha szeretne felmenni birodalmába, ahol béke és harmónia létezik, akkor meg kell kezdeni, hogy í­gy élnek most.
íllsz az ajtónál, a szabadság és a béke, és meg kell adnia cserébe keveset kivéve, hogy kezelje az összes többi, mint egy veled.
A múlt szakí­tott meg, és meg kell hagyjuk, hogy költözzenek el az életeteket. Menj tovább a tapasztalatokat, amelyek felemelte téged ...
Minden, ami vár ránk azok számára, akik felemelkedtek a magasabb vibrációt, és mint ilyen, nem hajlamos a kisebb rezgések és megtartja formáját.
Ha úgy gondolja, hogy mit kell szerezni, akkor biztosan érdemes üzembe bármilyen erőfeszí­tésre van szükség, hogy biztosan emelkedik. A szándék egy dolog, de meg kell, hogy új életet kezdjen az igazságot.
Túl a dimenzió azt találjuk, hogy az Egység minden élet megbecsült és ismert, és ezért van szerelem és a barátság között minden civilizáció.
A te sorsod az, hogy felemelkedjen, és nincs az a zavaró a sötét Ones megváltoztatják azt.
Nem csak túl későn, de a hatalmi bázisukat most esik szét, és szinte működésképtelen. Ezek szerint azt mondhatnám Running Scared ...
Most elindult a kétségbeesés, mint egy utolsó lélegzet, de ez lesz minden, mert hamarosan el kell távolí­tani mit gondolnak voltak a bevehetetlen pozí­ciót.
Soha ne félj Kedveseim, mi vagyunk felelősek, és megvédi í–nt egészen az utolsó pillanatokban.


[ Módosítva p júl 13 2012, 03:13 ]
Vissza az elejére
Oldal:   <<       

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System