:: Fórumok :: Paramoral.eu :: Süllyesztő
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Ivo Brenda
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
nordi
cs dec 16 2010, 03:22
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
Információk Ivo A. Benda mérnök előadásairól.

Az Űrlények, akik mentális testeikben veszik fel velünk a kapcsolatot, többnyire az 5. dimenzióból származnak. Űrhajóikat védőpajzsokkal álcázzák. í‰rthető okokból kifolyólag nem mutatkoznak, hogy ne okozzanak zavart akkor, amikor az emberek még nincsenek felkészülve erre a találkozásra.
Az Űrlények csak akkor mutatkoznak nekünk, ha bolygónkon a durva vibrációk 50 % alá csökkennek (most kb. 82 %) és ugyanakkor emberek tömegei fogják kí­vánni e kapcsolat létrejöttét. Máskülönben nem.

A Világegyetemben nem létezik olyan bolygó, amelyik ne lenne a Fény erői felügyelete alatt , akik a Teremtőnek dolgoznak, az Ő alkotó tervei szerint.

í‰let a fejlett bolygókon

* A Világűrben a földönkí­vüli civilizációk rengeteg faja és fajtája él, akik ugyanúgy, vagy teljessen másképp néznek ki, mint mi. Anyagi testjük van, akárcsak nekünk, de magassabbak a vibrációik - lelkileg fejlettebbek. Csoportos exodussal kerültek más bolygókra Földünket sujtó katasztrófák alkalmából (pl. Atlantisz I , II , III). A Fény erői csak a mi Galaxisunkban kb.5 millió bolygón élnek. Némelyik civilizáció flottákon (hajókon) él. A Világűrben különféle fejlettségű lények élnek. A Gyí­kok (negatí­v földönkí­vüliek - UFí“k) félrevezető misztifikációval igyekeznek elferdí­teni ezeket az információkat. Kihasználják a médiákat, kormányokat, egyes UFO csoportokat a félelem terjesztésére.
* Űrbéli barátaink bolygóin emberek, androidok és robotok dolgoznak. Űrhajóikat gondolatokkal épí­tik. Elképzelhetetlennek tartanak bármit is raktárra gyártani - mindez energiapazarláshoz vezet.
* Űrbéli barátainknak engedélyezett a kozmikus utazás. Látogathatják a fejlettebb civilizációkat is, és í­gy olyan információkhoz juthatnak, amilyenekről mi emberek nem is álmodhatunk. Felügyelik továbbá a fejlődésben lévő bolygókat. Azoknak a bolygóknak, ahol az élet csak most van kifejlődőben segí­tenek fejlődésükben. Ezzel egyidőben növelik a saját szellemi szintüket (kozmikus törvény).
* Az utazás dimenziókból történő kilépéssel valósul meg, azaz dematerializációval és materializációval. A hajó és a testek anyaga szétrakódik energia- és információ-kötegekre és újra felveszi eredeti alakját egy másik időtérben, vagy egy másik dimenzióban (paralel világűrben). Ez olyan természetes számukra, mint nekünk az autóval vagy repülővel történő utazás.
* A Fény erőihez tartozó barátságos lények (akik többségben vannak a Világegyetemben) nem ismerik a negatí­v gondolkodást, nem tudják mi az, valakit megbántani, nem agresszí­vak, alattomosak, hazugok, senkit sem kényszerí­tenek semmire. Kiérzik, hogyan segí­tsenek a gyengébbeken. A ”rossz” földi embereket is szeretik, mert nagyon jól tudják, hogy a fejlődésnek egy lépcsőfokáról van szó. Képesek dolgozni a saját és más lények előző életeiből származó tapasztalataival.
* Egyesek önként inkarnálódtak a Földre. Mindegyiküknek van egy bizonyos feladata, melyet saját maga választott. Léteznek bizonyos ”frekvens elemek - kódfelbontó mechanizmusok”, melyek segí­tségével visszaemlékeznek kilétükre és küldetésükre. Az ő feladatuk itt a Földön, hogy felvilágosí­tsák az embereket helyzetükről és a bolygó helyzetéről, és segí­tséget nyújtsanak a helyzet megoldására. Ez összhangban van a kozmikus törvényekkel.
* Náluk nincs pénz - nincs rá szükségük. A fejlett bolygókon nem létezik pénz. Nincsenek ott tőzsdék, valuták, bankok, pénzügyi rendszer. Az ilyen rendszer lopja az emberektől az energiát és értelmetlenül alkalmazza (állami intézmények, hadsereg, reklám, raktárak, üzletek, bankok).
* Lakóhelyeiken tévéfalaik vannak. Számukra ez multimédia, aminek segí­tségével bárkivel és bármivel felvehetik a kapcsolatot.
* Nincsenek kórházaik, mert nem tudják, mi a betegség. Ezer vagy akár tí­zezer évig is elélnek. Itt a Földön a 3. dimenzióban a betegség az egyetlen hasznos módja annak, hogy az emberek gondolkodása megváltozzon, ott nem.
* Fejlettségi szintjük lehetővé teszi számukra az információk fénynél gyorsabban történő terjesztését. Számukra egyszerű mindannyiunkat folyamatosan figyelemmel tartani és kiértékelni viselkedésünket. Civilizációk milliói figyelnek minket.
* A fejlett civilizációk kb.2-4 órát dolgoznak a közösségnek naponta. Azután már csak érdeklődésüknek és a kedvtelésüknek szentelik idejüket (olvasás, kultúra, tánc, zene, kirándulás, látogatások, önművelődés - 30 szaktudomány egyszerre).
* Hogyan segí­tik az embereket szellemi fejlődésükben:

- igyekeznek mérsékelni a konfliktusokat
- jó ötletet sugallnak
- szeretetteljes vibrációkat sugároznak felénk, melyek anélkül, hogy tudatában lennénk, hatással vannak ránk
- annak, aki érdeklődik és meg vannak a paraméterei a gondolatban történő kapcsolathoz, információkat adnak át az ő szellemi fejlődéséhez.
* A Plejádabeliek űrhajói: Olyan műszaki szinten vannak, hogy hozzájuk képest a mi technikánk csupán ócskavas. A Világűrben nem előrehaladással utaznak, hanem átdimenzálódással, az anyag vibrációinak módosí­tásával. Utazhatnak a múltba vagy a jővőbe. A galaxisok közti utazások hétköznaposak náluk. Az Erra bolygóról 7 perc alatt teszik meg az 500 fényévnyi távolságot.

Egy evakuációs kutatóhajó adatai, mely egy bizonyos szektort felügyel:

magasság : 80 m (7 emelet - 3 dolgozószint, 1 természet, 3 pihenőszint)
átmérő : 1 500- 750 m (elipszis)
személyzet : 600 lény, a parancsnok helyettese Pleja, 3 órás műszak
a Föld felett : 45-130 km a földfelszí­n felett - standard operációs tér
más hajók : különféle személyzettel irányí­tott vagy távirányí­tású kutatóhajókat küldenek ki

* Evakuációs flották /már 1997 november 13-tól készültségben vannak az egész földfelszí­n felett

- Karné Evakuációs flottája (az Androméda galaxisból - 2,3 millió fényévnyi távolságra)
- Izák Evakuációs flottája (a mi Galaxisunkból)

A kommunikáció továbbra is folyik a békeszerető űrlényekkel :

* Astar Nagy kozmikus flottájával (10 millió hajó, irányí­tóközpont a Share állomáson)
* Share egy anyahajó, hosszúsága 42 km, szivar alakú (Prága kiterjedése) és több mint egy millió éves.
* A 4. kozmikus szektort (Bela, Kvadra) őrzi, folyamatossan felügyel a Föld fellett (ősz-tavasz)
* Ptaah Kozmikus flottája a Plejádákról Erra, Taygeta rendszer, Plejádai csillagzat, folyamatossan felügyel a Föld felett (tavasz-ősz)
* Sol-tec flottája (Ajacit bolygó, Ajacit rendszer, Hyádák csillagzata)
* Kohun flottája (Zetor bolygó, Proxima Centauri rendszer)
* Ebermach flottája (Riddh bolygó, Epsilon Tukana rendszer)
* Antek flottája és más flották.

* A páros dimenziók - paralel világűrök "hideg" dimenziók. Gyakran szeretet nélküli negatí­v lények lakják. A páratlan dimenziók ”melegek”. Szeretetet sugárzó pozití­v lények lakják.
* 1954 február 20-án USA-ban a Muroc AFB (ma Edwards AFB) katonai repülőtámaszponton volt először átadva Földünknek a Kozmikus lények ajánlata egy új rend beiktatására. Az ajánlatot 5 űrhajóval érkezett földönkí­vüli adta át. Az EISA bolygóról jöttek a Betelgueze csillagtól, mely az Orion csillagképben található. Eisenhower elnök elutasí­totta ajánlatukat, mert ez a létező hatalmi rendszer bukását jelentette volna. A továbbiakban sok más kormányt, beleszámí­tva a milyenket is Csehországban, megszólí­tottak ajánlatukkal. Mindeddig nem kaptak rá választ.

A Föld bolygó

* A Föld bolygó a Világűr 4. szektorában a 3. dimenzióban helyeszkedik el. Az egész 4. szektor, í­gy a Föld bolygó is Astar Seran felügyelete alatt áll, ő a reinkarnáció őrzője Földünkön.
* Az új korszak - a Ví­zöntő korszakának kezdetével Naprendszerünk, tehát Földünk is, 24 000 év után ismét belép a Galaxis foton-sávjába (finom vibrációk szeretetteljes energia-sávja, információkkal teli sáv). Ezzel a Sötétség erőinek befolyása bolygónkon befejeződik és most egyedülálló lehetőségünk van arra, hogy hatásuk alól kiszabadí­tsuk magunkat (gondolati sugallataik alól, melyeknek alacsonyak a frekvenciáik), növelhessük vibrációnkat és szükség esetén átvibrálhassunk az 5. dimenzióba

(itt már elő vannak készí­tve az életfeltételek, de csak a szellemileg fejlett egyének számára).
A Nap 1998 januárjában lépett be ebbe a foton-sávba. A belépési folyamat 2001 - ben fog befejeződni.

* Földünk nagyon értékes a többi fejlett civilizáció számára, mert bolygónk ”í‰lő könyvtár” (fontos információk gyűjteménye). Az összes ember, állat és növény, mintha a "könyvtár egy-egy lapja” lenne. Földünknek hihetetlenül gazdag az állat- és növényvilága. Fajták milliói élnek itt. Ez a gazdag változatosság sehol máshol nem található meg.
* A Földön jelenleg 6 milliárd ember él, ami a 10-szerese az optimális létszámnak (520 millió). Ez részben azért is van, mert ebben a rendkí­vüli időszakban rengeteg lénynek adatott meg az esély arra, hogy növelje a szellemi szintjét, esetleg tovább lépjen egy magassab dimenzióba - a Kozmikus emberek civilizációjába.

A DNS spirálok

* Információk gyűjteménye minden emberről, viselkedéséről és cselekedetéről úgy a múltban, mint a jövőben.
* Ebben az új korszakban, a Ví­zöntő korszakában egyedüli esélyünk van arra, hogy a Teremtőnk és kozmikus barátaink segí­tségével felfedjük magunkban és újra aktivizáljuk az elveszett DNS mintákat, csakrákat és képességeket, amelyeket 300 000 évvel ezelőtt a Sötétség erői elvettek tőlünk.
* A DNS spirálok ugyanakkor információs csatornák - azonosak a csakrákkal, melyek segí­tségével az ember folyamatosan csatlakozik a paralel világűrökben - dimenziókban élő többi multidimenzionális lényével (MDL). A csatlakozás feltétele az ember szellemi fejlődése, szellemi kapcsolata a MDL – vel.

A kontaktőrök, akik kapcsolatban vannak a Kozmikus emberekkel, a Fény erők szellemi lényeivel

* Az emberek, akik a barátságos és szeretetteljes Űrlényekkel komunikálnak, saját maguk is ilyenek, másképpen nem tudnák velük felvenni a kapcsolatot.
* Kapcsolatfelvételre csak akkor kerülhet sor, ha teljesí­tve vannak ennek feltételei - a kozmikus törvények tiszteletben tartása és az új ismeretek iránti óriási vágyakozás, mely szeretettel és alázattal párosul.
* A kapcsolat felvétele után az embereknek 6, 8 vagy 10 DNS spiráljuk is lehet. Célunk az összes 12 spirál fokozatos kompletizációja. Ezt a beavatkozást a kozmikus emberek (biológus - orvos) végzik el alvás közben, az ember tudta nélkül. A beavatkozást követően mindig tudtára adják.
* A magassabb dimenziókban élő lényekkel a kapcsolatfelvétel telepatikus módon történik. A kapcsolat- felvétel előtt őszinte szeretettel, alázattal és vággyal megkérjük Teremtőnket: pld. "Drága Teremtőm, kérlek, hogy kapcsolatot léthesí­thessek Veled (Űrbéli barátaimmal, pld. Astarral, Ptaahal, Jamahamával, Plejával, stb." Előkészí­tjük a papí­rt és a tollat. A kapcsolat hitelességét legjobb, ha másokkal ellenőrizzük.
* Mindegyikünknek megvan a Világűrben a saját multidimenziós énje. Ez azt jelenti, hogy én képviselve vagyok az összes dimenzióban, és ezek a lények vágyakoznak arra, hogy felvehessék velem a kapcsolatot. Ezzel a kapcsolattal egy új információs csatorna nyí­lik meg , mely segí­tségével új képességekre teszünk szert és ezáltal könnyebben oldjuk meg a mindennapi élethelyzeteinket (pld.könnyebben fel tudjuk mérni a körülöttünk lezajló események fejleményeit).
* Csehországban kb. 50 városban vannak szervezetlen csoportok, akiknek kontaktusuk van a Kozmikus emberekkel (kb. 200 ezer ember).
* Minden ember alapvető feladata, hogy átadja az információkat a környezetében élő embereknek, nem tolakodó módon, elsősorban azoknak, akik nyitottak e információk iránt (már csak az a puszta tény, hogy elolvassák az ajánlott könyveket, növeli szellemi szintjüket).A globális tisztulás veszélye - a Föd “katasztrófái”

* Azzal, hogy az emberek negatí­van viselkednek és negatí­v gondolatokat produkálnak, tudatlanul is durva vibrációkat sugaroznak a Világegyetembe.
* Ha az emberek azonnal nem változtatnak a viselkedésükön és gondolkodási módjukon, a Földet globális katasztrófa veszélye fenyegeti, mely megtisztí­tja a Földet a felgyülemlett negatí­v energiáktól. í‰ppen ebből az okból kifolyólag készenléti állapotban vannak az evakuációs flották. Az evakuációra alkalmas,
felkészült egyének, (kb. a lakosság 1/15 – 1/10) vesznek majd részt az új társadalom megteremtésében az 5.dimenzióban. Megmenteni csak azokat az embereket lehet, akik elérték a megfelelő vibrációs szintet. Sajnálatos módon az emberek többségének szellemi vibrációs szintje annyira alacsony, hogy az 5.dimenzióban azonnal elpusztulnának (a fizikai testük működése leállna).
Jelenleg a legfontosabb az emberek számára az, hogy kinyissák a szí­vüket, lehetővé téve í­gy a magas vibrációjú szeretet-energiának beáramlását. így saját maguk is képesek lesznek a szeretetet sugárzására..
* A több ezer Fény erőihez tartozó civilizáció folyamatosan figyeli az összes 6 milliárd ember gondolatait, hogy a kozmikus törvényeken belül véghez lehessen vinni bizonyos módosí­tásokat szeretett Teremtőnk akarata szerint.
* Ha az emberek nem fogják megfelelő mértékben megváltoztatni vibrációs szintjüket (átmenet a pozití­v viselkedési és gondolkodási módra) akkor elkerülhetetlenné válik a Föld tisztulása. Az emberek a fejlettségi szintük szerint különböző civilációkhoz lesznek osztva:
- a kozmikus emberek társadalmába jelenlegi testükben – 5. dimenzió ( fejlett bolygók, min. 2 szint)
- a fejlődő bolygók társadalmába, jelenlegi testük megsemmisül – 3. dimenzió ( fejlódő bolygók, nagyjából úgy, mint nálunk a középkorban)
- az emberszabású majmok társadalmába, jelenlegi testük megsemmisül – 3. dimenzió (itt kiélhetik magukat a legagresszí­vabb emberek).
* A magasabb dimenzióba történő átmenetet egy ún. átdimenzionálás fogja megelőzni:
- élet a hajón (evakuáció, utódimenzionálódás a 3.-ból az 5. dimenzióba) vagy átvibrálás még itt a Földön az 5. dimenzióba
- élet a ”menedék bolygón”, amí­g a Földön lezajlanak a tisztulási folyamatok (evakuáció esetében)
- visszatérés a Földre, de már az 5. dimenzióban (evakuáció esetében)

Gyí­kok (a Sötétség erői, vannak ott más fajok is)

- Negatí­v kozmikus entiták, akik nem tartják tiszteletben a Kozmikus törvényeket – a Teremtő törvényeit és ezért ki voltak zárva a Kozmikus konfederációból. Őket magatartásuk definiálja nem a fajuk!
- Nem ismerik a szeretetet. Emberrablásokat végeznek bolygónkon olyan emberek esetében, akik ezt lehetővé teszik saját negatí­v gondolkodásmódjukkal.
- A 4. dimenzióban élnek, de egyes magasabb dimenzióban is, aszteroidákon, üstökösökön és a Földön is (a Föld 4. dimenziójában).
- Gondolataikkal befolyásolnak minket. Már a puszta róluk szóló információ befogadása is csökkenti vibrációs szintünket, és növeli az elrablás valószí­nűségét. Vigyázat a könyvekre, filmekre, melyek róluk szólnak! Azonnal látnak minket monitoraikon és be tudnak határolni.
- Mellkasukban egy kristály helyezkedik el, mely az emberek félelme vételére van kiképezve. A mi félelmeink és szorongásaink számukra élelem. í‰ppen ezért az utóbbi 300 000 évben szándékosan gerjesztik bennünk ezeket az emóciókat. Ez a folyamat a múltban és a jelenben is zajlik vallások, egyházak, kormányok, tudomány, oktatás által, melyeket befolyásuk alatt tartanak.
- Mindent megtesznek annak érdekében, hogy tönkre tegyék bolygónkat és aztán elfoglalják, mert az elpusztí­tott bolygókon érzik magukat otthonosan. Másképp képtelenek a létezésre. Saját bolygóikat már régen elpusztí­tották.
- 1998 januárjától meg van tiltva jelenlétük a Földön. Abban az esetben, ha nem veszik figyelembe a tiltást, azonnal ártalmatlan energia-nyalábbá változtatja, esetleg eliminálja őket Astar Nagy kozmikus flottája.
- Civilizációnk nagymértékben a Sötétség erői uralma alatt van ezernyi irányitóprogram által.
Negatí­v gondolkodásunkkal az egész Világűrből, mint a mágnes idevonzottuk őket. Saját érzéketlenségünkkel mi magunk engedélyezzük leigázásunkat. Inteligenciánk alkalmazásával nincs semmi esélyünk velük szemben, mert a mi IQ 100 az övék pedig 200.

* A negatí­v befolyások ellen védelemként naponta képzeljünk el magunk köré egy szeretetteli aranyszí­nű burkot egy kilométeres távolságig, vagy tojásalakút (kezdők), vagy henger alakút (haladók, hogy kapcsolatban maradjanak az Űrrel).
* Bolygónkon a természet kivételes és egyedüllálló – egy információs adatbázis, ún. í‰lő könyvtár.
* Az emberek többségének, sajnos a rossz csak akkor tűnik igazán rossznak, ha személyesen őket érinti.
* Egyes életek tapasztalatai által az emberi lény tökéletesedik. A Földön vannak emberek, akik pld. már akár 900-1100 ezer életet tudnak maguk mögött (ők a fejlettebbek) vagy 400 ezer életet (lelkileg kevésbé fejlettek), ebből a mennyiségből mindig kb.1500 élet kötődik egy bolygóhoz.
* Mihelyt az ember magába fordul és a problémái okát önmagában és nem a környezetében keresi, ez számára nagy előrelépést jelent.

Mi a lelkifejlődés

A lelkifejlődés az egyedüli módja annak, hogy az ember kihasználjon minden információt és képességet, amely rendelkezésére áll. Ez azt jelenti, hogy:

- A Kozmikus törvényekkel összhangban fog élni, elsősorban szeretetet sugároz, pozití­van gondolkodik, stb.
- Tanulni fog és ismereteket gyűjteni.
- Az életéből le fogja vonni a szükséges következtetéseket.
- Saját maga és más tetteiből levonja a tanulságokat (elsősorban a sajátjaiból).
- Segí­teni fog más lényeknek.
- A lelkifejlődésnek nem feltétele a tanfolyamok, iskolák és előadások látogatása.
- A lelkifejlődésnek nagyon jó módja az, ha az ember hadja magát vezetni a Kozmikus emberekkel és a Fény erőihez tartozó szellemi lényekkel.

Hogyan érjük el lelkifejlődésünket

Lelkifejlődésünket avval érjük el, hogy kiküszöböljük a negatí­v cselekvést és gondolkodást (durva vibrációk) és szeretetet sugárzunk (finom vibrációk). Megbecsüljük önmagunkat és más embereket, az állatokat, a természetet és a Földet. A továbbiakban aztán:

- ne használjunk durva szavakat, (vigyázat, a “szörnyen” szó igen durva vibrációjú, még ha nem is közönséges)
- ne legyünk irigyek és féltékenyek
- ne bosszankodjunk
- a lehető legkevesebbet gondoljunk a pénzre, ne függjünk a vagyontól
- tartsuk tiszteletben a bolygónkat, ne harácsoljunk. Egy embernek nincs szüksége pld.2 házra, 2 autóra, stb., mert ezeknek az előállí­tásához szükséges alapanyagok a Földből származnak, és ez pazarlás.
- tanuljunk meg a dolgok felett lenni, hogy semmi se tudjon minket kibillenteni az egyensúlyunkból
- ne engedjük, hogy bárki is uralkodjon rajtunk
- ne akarjunk másokon uralkodni
- legyünk tapintatosak, segí­tsünk a gyengébbeken és a rászorulókon
- ne vonjuk magunkra minden áron mások figyelmét (evvel elvonjuk mások energiáját)
- senkinek semmit ne szabjunk meg, ne kényszerí­tsünk rá semmit másra
- legyünk toleránsak, és megértőek
- a sex és az erotika se legyen szeretet, szerelem nélküli
- ne együnk húst, ne cigarettázzunk, ne igyunk alkoholt
- ne nézzük az erőszakkal teli filmeket (akciófilmek, katasztrofikus és háborús filmek), a földönkí­vüliek általi elrablásokról szóló filmeket. Ugyanez a könyvekre is érvényes.
- ne tartsunk otthon erőszakról szóló könyveket, erotikus magazinokat – durva kisugárzásuk van
- igyekezzünk, hogy mindig nyitottak legyünk az igazán jó minőségű információk befogadására.

* Minden embernek igyekeznie kellene megismerni küldetését a Földön. Ehhez szükséges, hogy önmagán dolgozzon, hogy növelje saját lelki szintjét. Az, aki más lelkifejlődését elősegí­ti, saját lelkifejlődését is, egyenes arányban, előreviszi.Kozmikus törvények

A legfontosabb kozmikus törvény a Tiszta szeretet törvénye:
Ha más lénynek energiát adunk, sokkal többet, mint amennyit átadtunk, kapunk vissza a Teremtőnktől.
Ezáltal növeljük lelkiszintünket.

A fejlődés törvénye:
Ha egy fejlettebb lény segí­t egy kevésbé fejlett lénynek és minden más élőlénynek annak lelkifejlődésében,
ezáltan önmagának is segí­t, mert növeli saját lelki vibrációs szintjét.

Ezoterikus törvény:
A hasonló vonzza a hasonlót.

Az inteligencia (bölcsesség) törvénye:
A fejlett lények tudatosan elismerik az Elsődleges Teremtőt, minden és mindenki Teremtőjét.

A karmikus törvény:
Elősegí­ti a lény lelki fejlődését az élet iskolájában. A továbbhaladás a tananyag megértésétől,elsajátí­tásától függ. Ha valamivel nem boldogul az adott életben, valamelyik következő élete során kap újra lehetőséget, hogy megoldja ezt a problémát. Az ember alkotó. Saját karmáját alakí­tja negatí­v vagy pozití­v értelemben.

Az inkarnáció törvénye:
Azokra a lelkekre érvényes, akik eltávolodtak a Teremtőtől. Kénytelenek újból anyagi vagy féláttetsző testbe születni mindaddig, amí­g a Teremtővel és törvényeivel szemben elkövetett bűneiket meg nem bűnhődték. Az ilyen inkarnációból több millió van. Az emberi inkarnációt legalább 8 millió más inkarnáció előzi meg ásványi anyagok, növények és állatok testében.

A szabad akarat törvénye:
A tudatos lény szabad lény, kinek joga van szabad döntéseket hozni, és senkinek sincs joga őt ebben korlátozni és uralni. (Földünkön nagymértékben befolyásolnak minket a Sötétség erői – evvel sértik a Kozmikus törvényeket. Az emberek viszont szabad akaratukból hadják magukat befolyásolni – politika, médiák, tudomány, stb.) A fejlettebb civilizációknál tilos a kevésbé fejlett civilizációk életébe való beavatkozás.

* Földünk egyes részein a fejlett lények intenzí­v, szellemi–energetikai kisugárzására kerül sor. Példa erre India, ahol a szegénységre való tekintettel, egy sor magasabb dimenzióból inkarnálódott lény született (kompenzáció).
* A Cseh köztársaság lakosságának egészségi állapota (a teljesen egészséges egyének hányada az összlakosságból)

- 1948 – 3 %
- 1958 – 45 % ... oka: vegyszerezés (ví­z, élelmiszer, ruházat, bútorok ...)
- 1968 – 55 % ... a munkával való elégedettlenség - negatí­v gondolatok
- 1978 – 35 % ... növekszik a húsfogyasztás, vágóhidak – nagyipari gyilkolás
- 1988 – 15 % ... félelem a jövőtől, pénzügyi gondok (jelen idő)
- 1998 – 2 % ... működőképtelen egészségügy (jelen idő)
(Azt jelenti, hogy 10 millió lakos közül csak 200 000 a teljesen egészséges ember.)

* Jelenleg már szinte csodának számí­t egy egészséges újszülött születése – főleg az immunrendszerük van megtámadva.
* A tudományt és a politikát a Sötétség erői befolyásolják. Az embereket, mint a bábukat irányí­tják aszerint, kinek mennyire durvák a vibrációi. Ugyaní­gy vannak befolyásolva a médiák is, melyek a tökéletes hazugság és dezinformáció eszközeivé váltak, nagymértékben terjesztik a durva vibrációkat. Nagyon sok fontos információt hallgatnak el előlünk.
* Tudományunk materialista alapokra épül. A mi tudományunk és a fejlett földönkí­vüli civilizációk tudománya közt óriási űr tátong. Olyan a különbség köztük, mint a szentjánosbogár fénye és a Nap fénye között.
* Ha valaki megbánt minket, gondolatban mondjuk neki: “Ne csináld ezt, te csak azt teszed, amit tudsz és nekem ez árt”. Ez hatásos.Kineziológia

Olyan metódusról van szó, mely segí­tségével az embert teljesen éber állapotban bloktalaní­tani lehet az előző életei elemzése alapján. A jobb és a bal agyfélteke szinkronizálása következtében megindul a lelki fejlődés. Azáltal, hogy az ember testében el voltak távolí­tva a blokok, melyek akadályozták az energia helyes árámlását, az ember tökéletesebbé válik.

Televí­zió

Az egyes televiziók jelenlegi adásainak hány százaléka képezi a durva vibrációk sugárzását:
TV NOVA – 90 % - a Gyí­kok irányí­tó programjai (az épület egy volt zsidó temető helyén áll, ahol
összegyűltek a múltból az alacsony lelkek , bevezető bejátszás az aszteroidákkal (a Gyí­kok ott élnek), robbanás – pusztí­tás, vörös szí­nű szalag – irányí­tó program a tojásban (az óramutató forgási irányával ellentétesen).
TV PRIMA – 35 %, ČT1 – 25 %, ČT2 – 20 %.
Csehországban a tévénézők 80 % van leterhelve durva vibrációk sugárzásával (az előzőkhöz még hozzá kell számí­tani a helyi tévéállomások adásait és a külföldi tévéállomásokat is!)

* Még a 13. dimenzióban (már nincsen anyagi testük) sem tudják a lények teljes egészében megérteni az Elsődleges Teremtőt (az Ő magas szintű vibrációja minden lényt, mely kapcsolatba lépne vele, azonnal elégetne).
* A hús durva vibrációk forrása . Elönti a testet és lehetetlenné teszi a finom rezgésű információk - földönkí­vüli civilizációk által kisugárzott információk, vételét.
A háziállat az élővilág egyik legmagasabb képviselője. Következő inkarnációja már emberi testben valósul meg. Az ilyen állatok húsának fogyasztása az egyik kozmikus törvény súlyos megsértése.
* A mi technikánk túldimenzált és teljes egészében lehengerli szellemi kulturánkat és lelki szintünket.
* A betegségek és a balesetek azért vannak, hogy tudtukra adják az embereknek, hogy valamit rosszul csinálnak. A fejlett kozmikus lényeknél nincsenek kórházak, mert nem ismerik a betekséget. í‰ppen ezért élnek ezer vagy akár tí­zezer évig és a továbbiakban már egyáltalán nem rakják félre a testüket.
A Teremtőhöz a lények inkarnációkkal közelednek a későbbiekben gondolatban (anélkül, hogy anyagi testekben inkarnálódnának).
* A jelenlegi ember prioritásai közé sajnos a pénz, karrier és a siker tartoznak, s ezek a negatí­v gondolatokkal egyenlőek, melyek tönkreteszik bolygónkat.
* Ha manapság megváltoztatnánk a jelenlegi gazdasági rendszerünket egy szellemi rendszerre az új társadalom számára több, mint elegendő lenne munkanapokon a 4 óra munka. Ez összhangban van a kozmikus törvénnyel, mely szerint az ember kötelessége a társadalom számára csak annyit dolgozni, amennyi föltétlenül szükséges. A kozmikus emberek már felkí­nálták az új rendet 1952- ben az USA-ban és a későbbiekben még sok más országban is. Mindez titkosí­tott és a hatalmon lévő entitások által nevetségessé van téve.
* Az embernek joga van hozzá, hogy beléphessen a magassab világokba, de csak azután, ha átment a Sötétségen (tudatlanságon), rádöbbent a helyzetére és tökéletesí­teni kezdte magát. Amikor már megértette, hogy a Sötétség erői uralkodtak felette, kiszabadí­tja magát a szeretet és a pozitivitás erejével, mely megnyilvánul gondolkodásában és tetteiben. Másképpen nem. (Nem a műszaki megoldás a feltétele – rakéták, új fajta meghajtási rendszerek, melyeket a mi Gyí­kok által irányí­tott tudományunk szándékosan kí­nált fel eddig nekünk).
* Az első Kozmikus lény - Astar Seran nyilvános televí­ziós beszéde Angliában 1977 november 26-án 17:05 – 17:10 órakor történt több millió tévékészüléken Sounthern Television Hampshirtól egészen Readingig, Berkshirtől és Whitneytől egészen Oxfordshirig, Londonon keresztül Southamptonig és más városokig. Az eredeti képet zavarták. A hangot kb. 8 millió ember hallotta. A tévékészülékeket nem lehetett kikapcsolni.


Az Világegyetem hierarchikus elrendezése

Az Elsődleges Teremtő (Legmagasabb Teremtő, Isten – Lélek)

- minden, ami létezik, ősmatéria, ősenergia, fény, a legmagasabb szintű intelligencia
- az egész Teremtés az Ő alkotása, az összes lény Belőle ered és újból Hozzá tér vissza
- az Elsődleges Teremtő a Kozmikus törvények által alkot meg mindent. Ezek a törvények 100 % működnek
- teremtése által ismeri meg í–nmagát
- az Ő alkotását nem csak ez a materális világűr képezi, hanem sok más világűr is, melyekkel
csak egy közös vonásunk van, éspedig a mozgás. Minden másban kölönböznek.
- fel lehet venni Vele a kapcsolatot, ha az ember megtalálja a Hozzá vezető utat. A továbbiakban
már Ő vezeti az embert, ami gyönyörű és harmonikus.

Minden egyes Világűr teremtői
- mindent átható szeretetteli fénylények
- részeit alkossuk, mint minden más is, ami ebben a világűrben jelen van
- gyermekeinek szólí­t minket

A Kilencek tanácsa
- fénylények
- ezt a materiális világűrt irányí­tják (12 dimenzió, paralel világűr) a Teremtő alárendeltjeiként

Ennek a galaxis-csoportosulásnak a Magas tanácsa (a Szűz csillagképben)
- a galaxisok csoportosulásának átmérője 50 millió fényév
- a Magas tanács a M87 galaxis közelében helyezkedik el

A helyi galaxis-csoport Magas tanácsa
- az Andromeda M31nagy galaxisban van a székhelye
- e helyi galaxisok csoportját 30 galaxis alkotja

Minden galaxisnak megvan a saját Magas (Fény) tanácsa (a mienk a Ví­zöntő csillagképben található)
- a mi galaxisunkat, ahol a Földünk is található, Tejútnak nevezzük
- 150 milliárd napja és 115 milliárd naprendszere van, ezen belül 5 millió a Fény erőihez tartozó
bolygó. Ezekből 2 millió bolygó tagja a Bolygók kozmikus konfederációjának. A Magas tanács
irányitása alatt vannak.
- a Magas tanács tagjai fénylények
- a mi galaxisunk Fény tanácsának legidősebb és legtekintélyesebb tagja Gorloj
- a Fény tanács következő tagja Orton, aki egyben a galaxisunk Szellemi jótállója
(Messiás, Budha, Jézus – az Ő földi inkarnációi az utóbbi 2000 évben)
- a Fény tanács következö tagjai Arahat Athersata, Arton

Minden fejlett (anya) bolygónak van egy planetáris kormánya, melyet a Vének tanácsa (a Bölcsek tanácsa ) képvisel
- a Planetáris kormány alá van rendelve az adott galaxis Magas tanácsának
- egyetlen nyelv
- a bolygóval összefüggő problémakörrel foglalkozik
- kommunikál más bolygókkal

Az Űrben a különböző dimenziókban a bolygók 5 % - át lakják civilizációk

Holdak, bolygók, napok, galaktikus napok, kozmikus napok, szellemi napok – ezek mind intelligens, különböző szinteken lévő szeretetteli lények. Nem halott mechanikus testek, ahogy ezt a mi materialista tudományunk állí­tja!

Közelebbi információkat az világűr hierarchiáit illetően a “Tajemství­ kosmu” (A világűr titkai), Adelma Vay, 1996, Santal könyvben és a “Tanulságos beszélgetések a barátaimmal a világűrből II.”-ben, Az űrök teremtése részben, Ivo A. Benda, 1999, találhatók.

A Fény erői által ajánlott információs források

Irodalom:

1) UFO: KONTAKTY (UFO KONTAKTUSOK), Hesseman, 1992, Etna kiadó (50 kontaktus lényges beszámolókkal)

2) UFO:... A PŘECE Lí‰TAJí (UFO: ... í‰S Mí‰GIS REPíœLNEK), Quido Moosbrugger, 1993, Etna kiadó (Plejádabeliek az Erra bolygóról személyes kapcsolatban Eduard Albert Meierrel, az Errabeli civilizáció részletes leí­rásaval)

3) ANDÄšLí‰ V HVÄšZDNíCH LODíCH (ANGYALOK A CSILAGHAJí“KBAN), Giorgio Dibitonto, 1992, Verité kiadó( személyes kapcsolatok Olaszországban)

4) UVNITŘ VESMíRNíCH LODí (AZ ŰRHAJí“K BELSEJí‰BEN), George Adamski, 1993, Star kiadó (kapcsolatok a Vénuszbeliekkel)

5) POSELSTVí LIDSTVU I. dí­l (íœZENET AZ EMBERISí‰GNEK I. rész), Borupi szellemi iskola, Orton, 1995, EKO-konzukt kiadó (Orton, Galaxisunk szellemi jótállója üzenete, melyet 30 évvel ezelőtt rögzí­tettek)

6) POSELSTVí LIDSTVU II. dí­l (íœZENET AZ EMBERISí‰GNEK II. rész), Borupi szellemi iskola, Orton, 1996, EKO-konzukt kiadó (Orton, Galaxisunk szellemi jótállója üzenete, melyet 30 évvel ezelőtt rögzí­tettek)

7) MIMO PROSTOR A ÄŒAS (Tí‰REN í‰S IDŐN TúL), Johannes von Butlar, 1997, Ikar kiadó
(Achelle bolygó)

8) POSELSTVí ANDÄšLU (AZ ANGYALOK íœZENETE), Reiner Holbe, 1997, NaÅ¡e vojsko

9) ROZHOVORY S POUÄŒENíM OD MíCH PŘíTEL Z VESMíRU I. dí­l, II.dí­l, III.dí­l, IV. dí­l (Tanulságos beszélgetések a barátaimmal a világűrből I.,II.,III.,IV. saját kiadásban , Ivo A. Benda, 1997- 9 (7 év beszélgetései Astar Serannal, Ptahal, Ortonnal, Guetzallal Jamahamával, Jamarával, Hátiggal, Alenával, Plejával, Semjaseval, Taldjával, Eszterrel, Izákkal, Atharával, Kohunnal, Acharával, Ebermachchall, Siktával, Astarával, Izáriuszal, Sol-tec-el, Karnéval az Nirbua bolygóról ( Vénusz),Erra, Zetor, Tasiila, Riddh, Ajacit, Aenstria és más lényekkel – több mint 100 név beleértve magát a Teremtőt is.

10) CELESTINSKí‰ PROROCTVí (CELESZTINI Jí“SLATOK), 3 könyv, James Rerdfield, 1995, Pragma kiadó

11) DESíTí‰ PROROCTVí (ATIZEDIK Jí“SLAT), James Rerdfield, 1997, Pragma kiadó

12) POSLOVí‰ úSVITU (A PIRKADAT ELŐHíRNí–KEI), Barbara Marciniak, 1997 Alternetiva kiadó (A plejádabeliek taní­tásai)

13) HOVORY S BOHEM I. (BESZí‰LGí‰SEK ISTENNEL I.) Neale Donald Welsh, 1997, Pragma kiadó

14) HOVORY S BOHEM II. (BESZí‰LGETí‰SEK ISTENNEL II.) Neale Donald Welsh, 1999, Pragma kiadó

15) PLANETA LOGO (A LOGO BOLYGí“), Vladimí­r Strejček, 1995

16) TAJEMSTVí KOSMU (A VILíGŰR TITKAI), Adelma Vay, 1996, Santal kiadó Liberec
(Orton taní­tása a világűr szerkezetéről és fejlődéséről. 130 évvel ezelőtt volt átadva Magyarországon)

17) DUCHOVNí SYMBOLY A OBRAZCE (SZELLEMI SZIMBí“LUMOK í‰S Kí‰PEK), René Lysučan, 1998, (39 szines szimbólum A4-es formátumban, nagyon jó minőségű számí­tógépes feldolgozásban, a kozmikus hierarchiák vezetésével készült). Utánvéttel megrendelhető: Ing. Petr SCHOPF, 790 54 ÄŒERNí VODA 225, tel: 0645-444 049, az ára 150,-Kč + a csomagolási és postaköltségek.

18) ROZHOVORY S POUÄŒENíM OD MíCH PŘíTEL Z VESMíRU I. dí­l, (Tanulságos beszélgetések a barátaimmal a világűrből I.), Ivo A. Benda, 1998, 1. – 378.-ik átadás

19) ROZHOVORY S POUÄŒENíM OD MíCH PŘíTEL Z VESMíRU II. dí­l, (Tanulságos beszélgetések a barátaimmal a világűrből II.), Ivo A. Benda, 1999, 379-ik átadástól továbbA felsorolt könyvek a Kozmikus emberekkel felvett kapcsolatokról és üzeneteikről szólnak. Ezek azok a könyvek, melyek elolvasását a Fény erőihez tartozó kozmikus emberek ajánlják. Fő életfilozofiájuk a Teremtő, a természet, az élővilág iránti szeretet, minden erőszak nélkül.

VIGYíZAT!

Figyelneztetés! Az olyan irodalom olvasása, mely emberek eltérí­téseiről, ufókatasztrófákról szólnak, veszélyt jelent az olvasóra nézve azért, mert az olvasó az ilyen könyvek olvasása közben azonnal sugározza gondolatjait, melyek a fény sebességénél sokkal nagyobb gyorsasággal terjednek az Világűrben és éppen ezek a negatí­v entiták fogják fel őket és támadják ezeket az embereket. Mindez pontosan az ezoterikus törvény értelmében működik, mely szerint az azonosak vonzzák egymást. Ez óriási méreteket öltött az USA-ban (ott már emberek millióit térí­tették el) és ahol ez az ioidalom sokkal hamarabb volt hozzáférhető, mint nálunk. Ugyanez érvényes a nagy mandulaszemű humanoidok fényképének nézegetésére is.

Ezért ajánlom én és a kozmikus Fény erőihez tartozó emberek is, hogy az ilyenfajta, és az erőszakról szóló iradalmat is semmisí­tsük meg! Ha ez mindenütt bekövetkezne, akkor a negatí­v lények nem tudnak többé veszélyezteni és bántani minket. Ez ugyanúgy érvényes a filmekre is. Ha kivételesen mégis meg kell nevezni a negatí­v lényeket, akiknek testi alkata a hüllőkre emlékeztet (a legtöbb negatí­v lény, nagy, fekete, mandulaszabású szemekkel) nyugodtan nevezzük őket szeretetteli módon Gyí­kocskáknak.

B) INTERNET

A “Tanulságos beszélgetések a barátaimmal a világűrből I., II. III.” teljes anyaga a
Katt ide! (szines képek nélkül),
Katt ide! internetes cí­mről ingyenesen lehúzható (1999 májusától szí­nes fotókkal).
Az internetes oldal szövegét folyamatosan angol, kí­nai, horvát és más nyelvekre is fordí­tják. Megtalálhatók itt Ivo A. Benda előadásainak időpontjai és szí­nhelyei, meditációs tervei. A belépés ingyenes.

C) EGYí‰B Mí‰DIíK

CD-n megjelent a “Tanulságos beszélgetések a barátaimmal a világűrből” I. és II. része –á 150,- Kč
Audiokazetták 90 perc., 2 fajta – előadás Louny –ból 1998 október.7 , á 60,-Kč
VHS videó - TV Keli – Egyedül vagyunk az űrben?
TV NOVA, Saját szemünkkel
ÄŒT, í–sszefüggések, nem cenzurázott 1 órás beszélgetés, válaszok a kérdésekre
Előadás - Zlí­n 1998 július 11
Előadás - Å umperk 1998 június 20
Meditáció – Rokycany
Űrhajók átrepülése 1998 augusztus 8 (Bobrovní­k – Jesení­k)
í–sszesen 4 órás összetett információs anyag – 180,-Kč
VHS Video – A halhatatlan nénike, Bonton, szereplők – Hanzlí­k – Bohdalová és mások. Ez egy ”mese”, ahol pontosan meg van mutatva, hogyan működnek a Sötétség erőinek programjai, hogyan lehet őket kijátszani.
A filmnek a forgatókönyve a Kozmikus lények közreműködésével készült.

E) TELEPATIKUS KAPCSOLAT A KOZMIKUS EMBEREKKEL í‰S A Fí‰NY ERŐI SZELLEMI Lí‰NYEIVEL

Mik a kozmikus barátainkkal való kapcsolatfelvétel feltételei?

Ezek a feltételek a ” Beszélgetésekben ...” szerepelnek. Itt csak tömör formájában összefoglalom. Azok, akiknek a gondolkodása túlságosan materialista, érzéketlen, összpontosí­tsanak e negatí­v korlátok eltávolí­tására. Ezek a feltételek tulajdonképpen a Teremtőnk által megszabott Kozmikus törvények betartását is jelentik. Ezáltal növelik és egyben stabilizálják is saját vibrációs – szellemi szintjüket. A kozmikus emberek vágyakoznak a kapcsolatfelvételre minden egyes olyan emberrel, aki eleget tesz a megszabott feltételeknek. 1998 július 6-án Csehországban 670 000 ember és ezen belül 200 000 gyerek kommunikál velük naponta. A Teremtőnkkel is kapcsolatot teremthet bárki, aki eleget tesz a megszabott feltételeknek. E kapcsolatfelvételhez nincs szükség teleszkópra, CETI vagy SETI projektre!

1. Folytassunk szeretetteli, harmonikus és érzelmileg telí­tett, rendezett életet! Szeressük lelkünket és a fizikai testünket is, í­gy a Teremtőnket is szeretjük, hiszen eggyek vagyunk Vele. Ne fogyasszunk túlzottan alkoholt, a legjobb ha egyáltalán nem iszunk. Ha cigarettázunk, csökkentsük napi adagunkat, de a legjobb, ha lemondunk a cigarettáról. Bocsássunk meg önmagunknak!

2. Szeressük az összes emberi lényt, még azokat is, akik bántanak, hiszen ők csak azt teszik, amit tudnak. Bocsássunk meg nekik!

3. Szeressük az összes élő és ”élettelen” teremtvényt, azaz a természetet, növényeket, állatokat, bolygónkat, aki fejlettebb lény, mint mi vagyunk.

4. Csökkentsük a minimumra a húsevést, legjobb, ha egyáltalán nem eszünk húst (már 10 nap után lehetséges a kommunikáció e pillanattól kezdve).

5. Semmisí­tsük meg a negatí­v irodalmat, könyveket és magazinokat, melyek háborúról, erotikáról, negatí­v földönkí­vüliekről (UFO – eltérí­tések, lezuhanások stb.) szólnak. Ne kommunikáljunk a negatí­v földönkí­vüliekkel!

6. Ne olvassunk negatí­v könyveket és magazinokat, ne nézzük a negatí­v filmeket! Ignoráljuk a politikát, hisz tele van durva vibrációkkal.

7. Ne rendelkezzünk fölöslegesen nagy vagyonnal (2 és több ház saját szükségletre, 2 és több autó saját szükségletre, stb.)

8. Lehetőségeiken belül segí­tsünk a bajba jutott embereken.

9. Legalább minimális mértékben dolgozzunk annak érdekében, hogy a kozmikus barátainkról szóló információkat továbbadjuk az embereknek.

10. Ne ártsunk más teremtményeknek.

A megszóllí­tás lehet a következő:

“ Drága, szeretett Teremtőm, kérlek Téged, hogy kapcsolatot teremthessek Veled!” (… űrbéli barátaimmal, Astarral, Ptaahal, ... stb.). Közben a szí­vünk legyen teli szeretettel, tiszta gondolatokkal, legyen kéznél papí­r és toll, ha í­rni akarunk. A továbbiakban jó, ha több embernél is hitelesí­tjük a kapcsolatunkat!

546. A Koszovói háború. (Ivo A.Benda kommunikál) Zlí­n, 1999 április 7-én 16:05 – 16:30 órakor

“í‰n, Astar Seran, a Nagy űrflotta parancsnoka, őszintén üdvözöllek téged.

Igen, gondot okoz neked Jugoszlávia ezen része, tudom, mi a hajóinkon tudjuk, hogy itt lent a Földön mennyire hétköznapinak számí­t az emberek gyilkolása és az otthonaikból történő elűzése. Nagyon jól vagyunk tájékoztatva afelől, hogy az utóbbi 1000 évben hogyan uralkodik itt a Sötétség, melynek a félelem terjesztése az uralmi eszköze. A jugoszláviai háború nem más, mint “a félelem filmje”, melyet emberek millióira kényszerí­tenek itt a Földön, hogy ők maguk is termeljék a félelmet, szorongást, ami egyenlő a durva vibrációkkal. Mindez a televí­zió és az újságok által történik. Az emberek még mindig nem tanulták meg, hogy hogyan működik a Gonosz és állandóan támogatják és táplálják félelmükkel – emóciókkal, mely a Gyí­kok élelme. Azoké a Gyí­koké, akik már 1000 éve uralnak minket, mert mi ezt megengedjük nekik. Ez az igazság és ezt tudja az egész Világűr.

Szeretlek téged kedves Ivo azért, hogy igyekszel terjeszteni magad körül a szeretetet, és í­gy adjátok tovább a szeretetet bolygószerte. Igen sokan az emberek közül már kezdenek rájönni arra, hogy hogyan is folyik itt a manipuláció félelem és durva vibrációk alkalmazásával, egyre jobban tudatosí­tják a Gonosz hatását és azt is, hogyan lehet tenni ellene. í–rülsz annak, hogy ezt már sokan tudatosí­tják és ezért nyugodtak, kiegyensúlyozottak. Nem engedik, hogy a Gonosz durvavibrációs eszközeivel, erőszakkal, félelemmel hasson rájuk.

Minden egyes embernek szabad akarata van, és teljesen önszántából elfogadja vagy elutasí­tja a médiák durvavibrációs hatását. Ez az ő szabad döntésük, melyel meghatározzák saját jövőjüket, nem csak ebben, hanem a következő inkarnációkban is. Erre vannak a Kozmikus törvények - az azonos vonzza egymást és a karma törvényei, melyek erről gondoskodnak. Igen, ehhez többet már nem kellesz visszatérni. Tovább terjeszted a szeretetet, örömet és a fényt, látom, ahogyan gyönyörűen sugárzol és munkádban, melyet szeretett Teremtőnkért végzel, nem hagyod magad befolyásolni,

Igen, ezt Astar, a Nagy űrflotta parancsnoka adta át neked szeretettel ”.

Köszönöm neked kedves Astar ezt a tanulságos üzenetet, melyet e bolygó lakóinak adtál át.
Szeretettel Ivo.

“ í‰s most csatlakozom én, Ptaah a Plejádai űrflotta parancsnoka. Igen, szeretlek kedves Ivo, azért hogy szilárd vagy és szeretetteli. Nem hagyod magad elárasztani durva vibrációkkal, mert tudatában vagy annak, hogy ilyen módon hat a Sötétség. Nagyon sok Fény erőihöz tartozó lény harcol jelenleg szeretettel a Sötétség erői ellen és igyekeznek a jugoszláviai háborús konfliktust eloltani. Ezek a lények a Földön és az Világűrben is élnek. A Földön az emberek sokat meditálnak és igyekeznek szeretetet küldeni a harcoló feleknek, akik terjesztik a rosszat és az erőszakot. Ez a múltban és a jelenben is í­gy történik. Te már tudod, hogy már 300 000 éve folyik itt a Sötétség és a Fény erői közötti harc és hogy a Sötétség erői ezt a területet nem akarják feladni. Ezért igyekeznek kirobbantani ilyen görcsös háborús konfliktusokat, hogy az emberiséget a félelem és az erőszak eszközeivel tovább uralhassák. Ez mindig is í­gy volt. Most pedig láthatod, hogy hogyan hatnak nem túl messze tőletek. Látod, hogy állandóan igyekszünk szeretetet küldeni a Földnek, melynek nagy szüksége van rá és sokan itt a Földön is ugyanezt teszik. Nagyon örülök annak, hogy ezekből az emberekből egyre több van és nagyon erős a vágyuk, hogy ezt a Gonosz rendszert a Szeretet rendszerére változtassák át.

Ezt szeretettel átadta Ptaah a Plejádai űrflotta parancsnoka.”

Köszönöm neked Ptaah, örömmel átadom ezt az üzenetet a Föld lakóinak, hogy vonják le a tanulságot és cseréljék le a gonosz gontolataikat a szeretet gondolataira.
Szeretettel Ivo.

582. Beszélgetés a barátokkal. (JiÅ™í­ L. kommunikál) StÅ™í­brná 1999 március 31-én 23:30 – 00:10 órakor

“ Szia Jirko, most Pleja beszél hozzád.

Igaz, hogy parancsnok vagyok, de te saját magad mondtad, hogy egy parancsnok számára az első helyen alárendeltjei vannak és csak azután törődik saját magával. Na látod, az én apám sem bocsát meg semmit. Igen, csak várd meg, amí­g eljön az ideje (további kontaktus iránt kérdeztem).

Tudom, hogy erős vágyat érzel a személyes talalkozásra. Ezek a személyes találkozások jutalmak a Teremtőnek végzett munkáért. így már érted, hogy hogyan is van ez a találkozással. Evakuálva leszel
(állandóan arra gondolok, hogy aktí­van segí­thessek másoknak az evakuáció során és saját magam az utolsók között szállok be) Az evakuáció során segí­teni akarsz nekünk, tudjuk, hogy nagy örömet okoz, ha segí­thetsz valakinek és ennek mások is örülnek. Saját magaddal is törődni kell és ez nem túlzott önimádat. Most átadok neked egy üzenetet, melyet majd adj át Ivo Bendának!

“ íœZENET A SHAN BOLYGí“ LAKí“INAK!

Ha tönkreteszitek bolygótokat, ez a ti saját választásotok, de ha be akartok avatkozni a Világűr dolgaiba, mi leszünk azok, akik ebben megakadályoznak titeket. A ti döntéseteken múlik, mit választotok és hogy milyenek lesznek a következményei. Sokan közületek már olvasta a szórólapokat. Sokan azonnal elraktátok és tovább éltek a régi kerékvágásban. Egyedülálló lehetőségetek van még ebben az emberi testben növelni vibrációtokat olyan mértékben, hogy át tudtok vibrálni egy más dimenzióba. Az űrben élnek emberek, akik már csak arra várnak, hogy befogadhassanak titeket maguk közé. Mindez sokkal világosabb, ha tudatosí­tjátok azt, hogy a világegyetem nem teremtette meg önmagát és hogy van valami rendeltetése. Ti, a Shan bolygó lakói, olyannyira tönkretettétek bolygótokat, hogy a ti anyabolygótok már nem hajlandó titeket tovább hordozni és meg akar tőletek tisztulni. Ha még mindig hordoz titeket, az csakis a szeretetnek és a meditációknak köszönhető, a nagy szeretetnek, melyet mi Kozmikus emberek is küldünk neki. Akármilyen kí­sérletetek az evakuáció meghiúsí­tására részetekről teljesen fölösleges. Már ma képesek vagyunk teljes mértékben a t

[ Módosítva cs dec 16 2010, 03:25 ]
Vissza az elejére
 

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System