:: Fórumok :: Földönkí­vüliek, idegen világok :: Földönkí­vüli lények
 
<< Előző téma | Következő téma >>
A plejádok, látogatók a fiastyúkról Billy Meier és a semjase.
Oldal:       >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Laci-Plejádok
h júl 18 2011, 07:15
Regisztrált tag #260
Regisztrált: h júl 11 2011, 07:28
Üzenetek: 26
[center]
A Plejádok
Látogató a Fiastyúkról
Billy Meier és Semjase


A Fiastyúk vagy Plejádok vagy M 45 nyí­lthalmaz a Bika csillagképben. Kb. 540 fényévre található tőlünk. Hét fő csillaga a Taygeta, a Maya, a Coeia, az Atlasz, a Merope, az Electra és az Alcyone. A csillaghalmaz napjai körül a Földet rendszeresen felkereső emberi faj él. Őseink közösek velük, a Lant csillagképből származnak. A Lant rendszerében folyamatosan háborúk dúltak, ezért a békés lakosok egy része felkerekedett és sok-sok év űrutazás után megérkezett a Fiastyúk csillaghalmazba.

Elsőként a Taygeta körül keringő Erra nevű bolygón szálltak le, 230.000 ezer évvel ezelőtt. Itt alapí­tottak új civilizációt, és innen származik Semjase is, a Svájcban élő Billy Meiert felkereső és taní­tó idegen nő.
Eduard Meier, akinek személyes találkozások sorozatában volt része a Fiastyúk Taygeta csillagának, Erra nevű bolygójáról származó Semjasével.

Eduard Meier hatvanas éveiben jár, svájci állampolgár, számos, emberszerű földönkí­vülivel való találkozásról számolt be 1975-től kezdődően. Az idegenek elmondása szerint a Fiastyúk csillagtársulásból érkeztek az általuk sugárhajóknak nevezett repülő csészealjakon. Meier nyilvánosságra került kijelentései a Cherokee, a Navaho és az Inka indiánok számára egyáltalán nem hatott meglepetésszerűen, hiszen - állí­tásuk szerint - valamennyien a Plejádokból érkezett égi istenek leszármazottai. íllí­tásuk szerint 7 órába kerül az út bolygóinkhoz.

1975-től 1978-ig Meier számos alkalommal létesí­tett telepatikus kapcsolatot az egyik Plejádok-belivel, nagyrészt azért, hogy megbeszéljék az időpontot - általában késő éjszakát megjelölve amikor szemtől-szemben találkoznak. Ezekre a találkozásokra átlagosan tí­znaponként egyszer került sor, ilyen alkalmakkor Meier teljesen egyedül ment el az adott helyszí­nre. Legtöbbször a Zürichtől kilométerekre délkeretre eső hegyekben találkoztak, olyan helyen, mely alkalmas volt a Fiastyúk-beliek sugárhajói számára a rejte megközelí­tésre.

Meier elsősorban egy Semjase nevű hölgy tartotta a kapcsolatot. Beszélgetéseik a teljes spektrumot átfogták a hétköznapi dolgokon, a történelmen és a tudományon át egészen a spirituális témákig. Az első néhány találkozó alkalmával főleg Semjase beszélt, nagyrészt arról, hogy miért lett éppen Meier kiválasztva, később azonban Meier is tehetett fel kérdéseket.

Mindösszesen a Plejádok-beliek 19 alkalommal találkoztak Meierrel napközben, 1975 és 1976 között, majd 1981-ben, ezalatt pedig Meiernek lehetősége nyí­lott, hogy számos fotót készí­tsen az űrhajóikról, alkalmanként akár négyről is egyszerre. Mindez azért történt í­gy, hogy bizonyí­thassa a találkozások valódiságát mások számára.
í–sszesen mintegy 500 szí­nes fotót készí­tett űrhajóikról, amint azok a közelben vagy a távolban lebegnek, de vannak olyan képek is, amikor egy előtérben lévő fa ágai mellett közvetlen közelségben repülnek el. Hat alkalommal magával vitte 8 mm-es filmkameráját, í­gy mozgóképek sorozatát rögzí­thette. Ez már túl sok volt a legtöbb ufókutató számára akik tanulmányozták az esetet. Elsőként az európai ufószervezetek, aztán az amerikaiak is, az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején, kereken visszautasí­tották az ügyet, csalásnak minősí­tve.

Wendelle Stevens nyugalmazott ezredes vezette csoport végezte el az eddigi legalaposabb és minden részletre terjedő kivizsgálását az ügynek 1977-től kezdődően. Stevens és emberei valamennyi bizonyí­tékot, beleértve a fényképeket is, eredetinek találták, a csalás semmiféle nyomát sem tudták kimutatni. Semmiféle okot nem találtak, amiért Meier hamisí­totta volna a fotókon látható tárgyakat (melyek a legtöbb esetben semmiféleképpen sem lehettek modellek, olyan közel a lencséhez,ahogy az a felvételeken látszik), semmilyen nyomát nem találták annak sem, hogy Meier hamisí­totta volna meg a fotókat magukat, és annak sem, hogy másokkal hajtatta volna végre mindezt.

Legalább két tucat olyan tanú is van,akik alátámasztják az események hitelességét emberek, akik pl. látták a repülő csészealjakat, vagy látták a csészealjak fényeit vagy ragyogását közvetlenül abban az időpontban, amikor Meier elindult egy találkozásra. Megint mások különös fűköröket fényképeztek le, az óramutató járásával megegyező irányban ledőlt fűszálakkal, a találkozások másnapján és azok helyszí­nén.

Meier beszámolt arról is, hogy Semjase sugárhajója a talaj közelében lebegett, ennek következtében, az általa megjelölt helyen, hetekig ví­zszintesen nőtt a fű, s csak aztán kezdett el újra függőleges irányban növekedni. Négy, név szerint is ismert szemtanú álltja, látta Meiert materializálódni közöttük, közvetlenül az egyik találkozását követően, egyikük a négy közül két ilyen esetet is megélt. Meier szerint mindez a Fiastyúk-beliek technikai tudásának köszönhetően történt í­gy, amikor a sugárhajójuk majdnem láthatatlanul lebegett őt magát is láthatatlanná téve.
Mindent egybevetve, Eduard Meier kapcsolata Semjaséval az ufológia egyik leghitelesebben és legátfogóbban alátámasztott találkozás-sorozata idegen lényekkel.A Fiastyúk-beliek


Rendkí­vül ősi emberi faj. A földi emberi civilizáció teljes történelmi ismeretanyagát őrzik feljegyzéseikben a legkorábbi kezdetektől egészen napjainkig. íllí­tásuk szerint a Föld bolygó 6.26 milliárd éves.
Valamikor 227 ezer évvel ezelőtt a Fiastyúk-beliek felfedeztek egy kicsiny naprendszert, körülötte a Föld nevű bolygóval, egyik felderí­tő útjuk során. Azt is felfedezték, hogy a Földön háromféle, ám civilizálatlan emberfaj él. A legnagyobb csoportjuk világos bőrrel rendelkezett és egyértelműen Lant-béli leszármazott volt. A Lant-béliek már jóval korábban leszálltak a Földre a Fiastyúk-belieknél, s itt ragadt csoportjukat további maradásra kényszerí­tették, révén nem bántak kellő tisztelettel a barna bőrű őslakosokkalEbben az időben a Fiastyúk-beliek is a maradás mellett döntöttek, és szándékaik szerint, társadalmi közösségeket szerettek volna létrehozni a Földön.

A Galaktikus Föderáció megengedte a Fiastyúk-beliek számára, hogy belépjenek a földi emberek reinkarnációs ciklusába. Ennek helyszí­neként az alábbi területeket jelölték ki: Bali, Hawaii, Samoa és India. Civilizációk jöttek és mentek a Földön sok-sok háború pusztí­tásának eredményeként; békés korszakok és természeti csapások, a 198 ezer évvel visszamenőleg kezdődő időszaktól Kr.e. 10-ig.
Eddig maradtak ugyanis a Fiastyúk-beliek közöttünk, próbálván segí­teni az emberiség fejlődését, miközben számos kultúrát alakí­tottak ki, mint például Lemuria, a Maya, az Inka és Machu Picchu civilizáció. Továbbá igyekeztek az embereknek iránymutatást adni egy magasabb spirituális út elérése felé.

Kb.Kr.e. 10-ben az utolsó Pejádok-béli vezető, Plejas elhagyta a Földet, mert otthont nyújtó világukban sikerült végre megvalósí­tani a tartós békét. Emellett úgy érezték, itt az ideje, hogy a földi emberi faj is a saját útját járja. Mielőtt elhagyták volna a Földet, spirituális vezetőt hagytak hátra, akit később Jézus néven ismertünk meg. Rendkí­vül magas szintű szellemi lény volt, apja Gábriel a Plejádok rendszeréből való, mí­g anyja, Mária, Lant-béli leszármazott.
A Föld ezután a maga útját járta egészen napjainkig, a Fiastyúk-béliek közvetlen vezetése nélkül.
Azonban a közeli jövőben, amikor a Föld Tejútrendszerbeli pályája során egy különleges sugárzási övezetbe kerül, ami 2012 telén lesz a Plejádok-beliek újra nagyobb számban visszatérnek a Földre és elhozzák a fényt a földlakosok számára.Az Erra


A Földnél 10%-kal kisebb Erra, a Taygeta körül kering.
A Fiastyúkbeliek egyfajta isteni társadalmat alkotnak, mely a családot, a gyerekeket és a nőket helyezi központba. í–tödik dimenziós rezgésszinten élnek,mely a szereteté és a kreativitásé.
Körülbelül 400 ezer ember él az Errán, ez az a létszám, amiről a Fiastyúk-beliek úgy gondolják, hogy ideális a bolygójuk állapotának megőrzése végett. Az Erraiak telepatikus képességgel rendelkeznek, í­gy nincs szükségük telefonra, vagy hasonló eszközökre. A bolygójukon való közlekedést egy alagútrendszer szolgálja. Alapvetően vegetáriánusok, azonban alkalmakkor húst is fogyasztanak. Nincsenek egészségi problémáik, mivel egészségi állapotukat mentális erejükkel kontrollálják. Körülbelül 700 évig élnek. Bőrük világosabb és simább a mienkénél. Nincs vérük, emlékmátrixuk fényből szőtt.

Nincsen pénzük, abban az értelemben, ahogy nálunk: bolygójuk erőforrásait valamennyi bolygólakos közt megosztják. Minden anyagi eszközt ingyen adnak lakosaiknak - társadalmuk alkotmánya értelmében.
Amikor gyermek születik a Plejádok-beliek közösségében, akkor életének első tí­z évében az élet céljának megértésére taní­tják. Ezután a gyerekek az elkövetkező 60 vagy 70 évet különböző szakmák elsajátí­tásával töltik.
A Fiastyúk-beliek űrhajóját sugárhajónak nevezik. Különböző méretűek és különböző célokra készültek. ítlagosan 7 méter átmérőjűek, több embert tudnak szállí­tani, emellett bolygóközi repülésekre is képesek. A sugárhajók milliárd és milliárd kilométereket tudnak megtenni a hipertérben utazva a másodperc töredéke alatt, í­gy az utazás a Plejádok-rendszerből a Földre mindössze hét órát vesz igénybe, ami 540 fényév.

<div class='spacer'></div>

A Fiastyúk-beliek más, barátságos földönkí­vüliekkel együtt fognak majd leszállni ismét a Földön, amikor a nagy változások végbementek. Megérkeztünkkor a különleges sugárzási övezetbe 2000 után, a Fiastyúk-beliek anyaűrhajót indí­tottak a Föld térségébe, hogy segí­tsék majd a bekövetkező katasztrófák túlélőit élelemmel és ideiglenes szállással ellátni. Rendelkeznek a megfelelő technikai tudással ahhoz, hogy az anyaűrhajón speciális talajon alkalmas magvakat elvetve élelmiszert termeljenek. A magvak rendkí­vül gyorsan fejlődnek ki és hoznak termést.

A földi embereknek tehát nem kell kétségbeesniük, lesz segí­tség, amikor szükségessé válik. Minden amit most tehetünk az a következő: testetek működését rá kell hangolni a szeretetre, í­gy elérhetitek az ötödik dimenziós rezgésszintet 2005-ben. Ekkor tagjaivá válhattok az új fény-civilizációnak, a fény bolygóján. Találkozunk 2012-ben a kozmikus partin!
1965. Februárja és 1973 júniusa között a DAL-univerzumban élt, Asket-béliekkel. Miután visszatért a DAL-univerzumból az Errára, eljött a Földre 1973-ban, s folytatta azt a munkát, melyet eltávozása előtt megkezdett, tartózkodási helyét természetesen elrejtve. Billyvel az első kapcsolatfelvételre 1975. január 28-án került sor.

Semjase a földi nyelvek közül a németnek vált mesterévé és nem is tanult meg másikat. 1984 novemberében véglegesen el kellett hagynia a Földet, egészségügyi okokból. Munkája kizárólag Európa területére korlátozódott. Nem volt jogosultsága arra, hogy bármiféle helyi ügybe belekeveredjen, vagy kapcsolatba lépjen azokkal a Fiastyúk-beliekkel, akik Európán kí­vül, akár Amerikában, akár ízsiában tevékenykedtek.
Szerencsétlenségére 1977. december 15-én életveszélyes balesetet szenvedett a Semjase Silver Star központban Hinterschmidrütiben, ahonnan azonnal haza kellett szállí­tani szülőbolygójára, az Errára, gyógykezelés és rehabilitáció céljából. 1978 májusában visszatért a Földre, és ismét felvette a kapcsolatot Billy Meierrel, egészen 1981. március 26-ig. 1981 márciusától fogva 1984 januárjáig ismét távoznia kellett, mert különböző kötelezettségeknek tett eleget. 1984. február 3-án került sor az utolsó találkozóra Semjase és Billy Meier között.

Az 1977. december 15-i baleset utóhatása miatt súlyos agyműködési hiba állt be nála 1984 november elején, s a lehető legsürgősebben elszállí­tották a DAL-univerzumba, ahol segí­tségére siettek az Asketiek, valamint a barátja, Sonaer. Az apja, Ptaah, elmagyarázta, hogy az agykárosodás miatt a komplett agyregeneráció és a pszíképességek visszanyeréséhez legalább 70 év szükséges.

<div class='spacer'></div>

Ezalatt Semjase ideje nagy részét a DAL-univerzumban fogja tölteni, és teljességgel lehetetlen a számára, hogy akár technikai eszköz, akár telepatikus módon kapcsolatba lépjen bárkivel is a mi világegyetemünkből. (Az egyetlen mód, hogy bárkivel is érintkezhessen az az lenne, ha az illető személyesen keresné fel őt a DAL-univerzumban.) Ami a személyes dolgait illeti,Semjase férjnél volt, azonban mindössze hét év házasság után tragikus körülmények között elvesztette társát.
Párja idegen galaxisba vezető felfedezőúton vett részt. Akkoriban, 200 évvel ezelőtt, még nem ismerték pontosan a hipertéri technológiát. Két kutatóhajót küldtek ki, de csak az egyik tért vissza tizenegy évvel később, miközben a másik, irányí­tási hiba miatt balesetet szenvedett.
Házasságukból gyermek nem született.Részletek Semjase taní­tásaiból


− Az ember olyan lélekkel rendelkezik, mely soha nem hal meg, soha nem alszik, még a legmélyebb álom során sem; minden gondolatot és érzelmet megőriz;tudatja az emberrel, hogy gondolatai helyesek vagy hibásak − ha azi illető megtanul figyelni a szavaira.

<div class='spacer'></div>

− Az emberi lélek hordozza magában a kreativitás birodalmát, és minden ember rendelkezik saját lélekkel.
− Az ég és Föld elpusztulhat, ám az igazság, a tudás, a bölcsesség és a lélek soha sem pusztulhat el.
− Az ember képes világokat teremteni gondolatok által, ahogy a Teremtés során folyamatosan keletkezik a világ.
− Az ember önmaga a mennyek birodalma, a teremtés birodalma.
− Az emberi belső dimenziók végtelenek.
− A teremtés képe, a lélek az emberben − kiterjedés nélküli létezés − valamennyi dimenziót magában hordozza, ugyanabban az időben, átlényegí­tve valamennyi dimenzióból.
− A lélek maga a csodák csodája, és minden erő ebből fakad.
− A a csoda igazából a lélek erejének használata a maga tökéletességében.
− Az ember azonban a csodákra úgy tekint, mintha semmi értelme sem lenne keresni logikus magyarázatukat.
− A boldogság az ember bensőjéből fakad, és elválaszthatatlan a lélek létezésétől.
− A lélek végtelen öröme és végtelen ereje szintén a létezéséből fakad.
− Az ember látszólag lehet öreg, de ez csak átmeneti állapot.
− í–tven évvel ezelőtt még nem létezett, és ötven év múlva − amikor teste halott lesz − szintén nem fog létezni, mert csak a test öregedhet meg és betegedhet.
Billy Meier a svájci farmer
− A lélek azonban mindörökké fiatal marad és semmiféle betegségét nem kell elszenvednie az öregedésnek.
− Az öregkor, de í­gy a fiatalkor és a gyermekkor is, lehet szomorú, vagy problémákkal teli, de mindez elmúlik, mint ahogy minden a külső, megtapasztalható világból.
− Ami örökké tart az a lélek, az igazság, a tudás és a bölcsesség.
− A feladatok, az, hogy mindezt felismerjétek és felépí­tsétek önmagatokban, hiszen azok a dolgok teszik az embert szabaddá.
− Amikor az ember felismeri majd a lélek létezését, az öregkor soha többé nem okoz majd problémát.
− Nem lesz szomorúság, szenvedés, nem lesznek jó és rossz időszakok.
− A bölcsesség alapvető, és elemi erejű.
− A bölcsesség fény.
− Ahol pedig süt a fény, ott a sötétség megsemmisül.<div class='spacer'></div>

Laci


[ Módosítva h aug 01 2011, 09:15 ]
Vissza az elejére
Laci-Plejádok
h júl 18 2011, 07:21
Regisztrált tag #260
Regisztrált: h júl 11 2011, 07:28
Üzenetek: 26
Bocsánat, de zsí­r új vagyok még és nem bí­rtam megszerkeszteni a képeket a szövegek közé csak alá.
Vissza az elejére
fulldragon
h júl 18 2011, 11:24

Regisztrált tag #35
Regisztrált: v júl 04 2010, 02:40
Üzenetek: 411
pedig egyszerü... mások is sokat kinlodtak vele

katt a jobb felsö sarokban a szerkesztés gombra (ikon toll) > a kép linkjéböl törlöd az elhelyezési hivatkozasokat (az elsöt mecsinaltam neked) > a kijelölt köp linljet bárhova beillesztheted az oldalon (privat üzenetbe is) külön beágyazás nélkül
be is illesztetem a szövegbe , majd tedd a helyére ( a méretek egyszerü átirásával át is lehet méretezni )kérdezz , ha nem megy valami !!

[ Módosítva h júl 18 2011, 11:33 ]
Vissza az elejére
Laci-Plejádok
k júl 19 2011, 06:27
Regisztrált tag #260
Regisztrált: h júl 11 2011, 07:28
Üzenetek: 26
Köszi a segí­tséget.
í‰rtem mostmár.
Vissza az elejére
Roland
v júl 31 2011, 11:02
Regisztrált tag #62
Regisztrált: v okt 03 2010, 03:10
Üzenetek: 119
ííígen, igen. Na ez az. Ezt í­rtam én is, az üzenőfalon.
Ezt tudtam, én is ( Plejas )
Tehát Plejas elment innen közvetlenül az időszámí­tásunk megkezdődése előtt. Hogy az emberiség elkezdje a saját útját járni. í‰s tényleg akkor kezdődött az időszámí­tásunk, a mostani, globális, egész Földön elterjedt és érvényes időszámí­tás.

Jézus Krisztus például, Plejas távozása után 3 esztendővel született ide a Földre, i. e. 7.--ben.
Vissza az elejére
Roland
v júl 31 2011, 11:11
Regisztrált tag #62
Regisztrált: v okt 03 2010, 03:10
Üzenetek: 119
Nagyon szép nő ez a Semjase-- Ptah lánya....

Sosem láttam szebbet !

Férjnél volt; de a férje eltűnt egy távoli galaxisba vezetett felderí­tő utazása során.

í‰n mikor először olvastam Semjáse-ról... a Szí­nes UFO újságban --- szinte szerelmes lettem belé... !!!!!
/A "szinte" szót el is hagyom -- őszinte akarok lenni. !/

[ Módosítva cs aug 04 2011, 04:42 ]
Vissza az elejére
Roland
v júl 31 2011, 11:21
Regisztrált tag #62
Regisztrált: v okt 03 2010, 03:10
Üzenetek: 119
Az Alcyone a legnagyobb, legfontosabb csillaga a csillagrendszerüknek.
Az Elektrán pedig-- gyönyörű csillaglények / csillaglányok ! / élnek...!
A II. kozmikus világháborúban történt, hogy az Elektra lényeit megtámadták gonosz lények. Most nem is emlékszek már ( itt a neten olvastam egyébként) hogy mi lett a történet vége, de úgy emlékszem, le lett győzve a támadó fél ( a gonosz sötét lények. )

Nekem a szí­vem a Semjáséért "rajong". Őt szeretem.

( Mivel a Földön az általa alapí­tott "Semjase Silver Star " központban Németországban (NSZK) baleset érte az 1970- es években, ezért most a DAL (Dahl)--univerzumban van gyógykezelésen , ahogy a cikkben is szerepel. )

De már rég meggyógyult a legújabb információim szerint és a " Sare " űrállomáson van, amely Ashtar Sheran legnagyobb, fő--anyahajója.

[ Módosítva p aug 05 2011, 10:23 ]
Vissza az elejére
Roland
v júl 31 2011, 11:36
Regisztrált tag #62
Regisztrált: v okt 03 2010, 03:10
Üzenetek: 119
Nem tudom Hogy Semjase apja, Ptaah ugyanaz a Ptah-e, aki a Plejádok űrflottájának a főparancsnoka, de lehet.

( Ha tudja valaki í­rja meg. )[ Módosítva v júl 31 2011, 11:38 ]
Vissza az elejére
Laci-Plejádok
sze aug 03 2011, 04:09
Regisztrált tag #260
Regisztrált: h júl 11 2011, 07:28
Üzenetek: 26
Szerintem nem...
Semjase apja Ptaah

Ptaah mintegy 775 (Föld) éves és három gyermeke, két lánya a nevét Semjase és Pleija és egy fia, név szerint Jucata , aki már nem él. í‰desapja neve Sfath és egyik unokahúga is Asket . Ptaah a parancsnoka Plejaren űrhajó flottát, és felruházott rangot egy Jschwjsch ami hasonló a jelentése, hogy a király a bölcsesség.

Ptah az ókori egyiptomi vallás egyik istene. Memphisz főistene, a memphiszi teológia szerint világteremtő isten. Azon istenek közé tartozik, akiknek nincs állati alakjuk.
Vissza az elejére
Roland
sze aug 03 2011, 05:05
Regisztrált tag #62
Regisztrált: v okt 03 2010, 03:10
Üzenetek: 119
Ja tényleg, ezt tudom.. : Ptah, ő Memphisznek az istene. Memphisz pedig Egyiptom fővárosa volt. A régebbi korszakaiban az ókori Egyiptomnak.
Kösz azért a választ !!

í‰n is úgy gondoltam hogy Ptaah a Plejádok űrhajóflottájának a parancsnoka.Szóval akkor nem tévesztendő össze Ptah-hal aki a város istene. ( Memphiszé.)
Vissza az elejére
Oldal:       >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System