:: Fórumok :: Földönkí­vüliek, idegen világok :: Földönkí­vüli lények
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Földönkí­vüliek fajtái 2.
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Laci-Plejádok
p júl 22 2011, 03:18
Regisztrált tag #260
Regisztrált: h júl 11 2011, 07:28
Üzenetek: 26
Földönkí­vüliek fajtái 2.


Az andromédaiak

Az Androméda csillagképbeli idegenekről is ad leí­rást Alex Collier. Ők közvetlen leszármazottai azoknak a Lant-belieknek, akik némi nehézségbe ütköztek, amikor először hagyták el a Lant rendszerét, ugyanis ragadozó jellegű földönkí­vüli fajokkal találkoztak, de végül letelepedtek az Androméda csillagképben a „Zenatae” csillagrendszerben. Collier
az Andromédaiak természetét a következőképpen mutatja be: „Mindenféle technikai fejlesztést, amit csak elértek, társadalmi rendszerük tökéletesí­tésére fordí­tottak. Kifejezetten oktatási célokra. De természetesen védekezésre is. Nem, nincs katonaságuk, de természetesen vannak tudósaik. Amit tesznek az az, hogy szinte bárhová elküldik gyermekeiket iskolába, a mi lineáris időnkben számolva 150-200 évig. Mindenféle művészetre és tudományra megtaní­tják diákjaikat.

<div class='spacer'></div>

Minden szakterület mestereinek számí­tanak. Azután, egy bizonyos ponton, el kellett dönteniük, mivel is akarnak foglalkozni igazán, azonban megvan a lehetőségük, hogy bármikor meggondolják magukat és akármikor valami máshoz fogjanak. Szóval, minden lehetőség rendelkezésükre áll. Mindent az oktatásnak rendelnek alá. Sohasem törekedtek rá, hogy televí­zió épí­tésével megzavarják társadalmi rendszerüket. Soha. Minden eszköz megvan a fejlesztéshez, a tudományuk és a technológiájuk jórészt védelmi célokat szolgál – főleg holografikus eszközöket használva.”

A legjelentősebb vonásuk az andromédaiaknak az, hogy tagjai az Androméda Tanánácsnak, egy kb. 140 csillagrendszert magában foglaló csoportosulásnak, mely figyelemmel kí­séri a Föld sorsának alakulását.


<div class='spacer'></div>

Egy 1997-es riportban Collier az alábbiakban í­rja le a Tanács tevékenységét: „Nos, jelenleg a Galaxisunkban számos tanács működik. Igazából nem sokat tudok a többi tanácsról, azonban ismerem az Androméda Tanácsot, mely 139 különböző csillagrendszert ölel fel, s időnként összegyűlnek, hogy megvitassák a Galaxisunkban zajló dolgokat. Nem valamiféle politika testület. Amit mostanában megvitattak az a jövőbeni hatalmi viszonyok kérdése, 357 év múlva lesz esedékes, és mindenkire hatással lesz.

Amit elvégeztek, időutazás segí­tségével, az az, hogy képesek voltak meghatározni azt az energiaszint-váltást, melynek következtében a jövőnkben 357 év múlva mindez bekövetkezik. A szálakat visszavezették a Naprendszerünkre és képesek voltak mindezt a Földre is megtenni, a Föld holdjára és a Marsra. Erre a három helyszí­nre. Az Androméda Tanács egyik legelső ülésén arról akartak dönteni, hogy bekapcsolódjanak-e vagy se közvetlenül az itt folyó eseményekbe. Moraney szerint, az első alkalommal mindössze 78 csillagrendszer képviseltette magát. Az a 78, csak alig több mint a rendszerek fele, többségi határozattal elfogadta, hogy semmilyen lépést nem tesz veletekk kapcsolatban, a problémák ellenére sem. úgy gondolom, nagyon fontos, hogy pontosan tudd, miért nem akarnak semmiféle lépést tenni veletek kapcsolatban. Olyan csillagrendszerekről beszélünk, melyek akár 100 millió fényévekre is lehetnek tőlünk. Köztük olyanok is, akikkel soha sem találkoztunk eddig. Egyszerűen csak felfogták a velük harmonikus bolygóknak a rezgését. Az ok, ami miatt nem akarnak veletek különösebben foglalkozni, az ő szempontjukból az, hogy az emberek sem törődnek magukkal, sem a bolygójukkal sem egymással. Miben lehetnek í­gy értékesek a földi emberek? Szerencsére a Tanács tagjai többségének ettől eltér a véleménye, hiszen a Föld lakosságát 5700 éve befolyás alatt tartják külső erők, ezért érdemes megadni legalább önmagunknak egy lehetőséget – bizonyí­tván minimum annyit, hogy a Tanács többi tagja téved.”

Az Andromédaiak vezetőségének tevékenysége láthatóan arra irányul, hogy elősegí­tse a Földet jelenleg sújtó problémák megoldására irányulóan a Galaktikus közösség döntését, beleértve haladó stratégiák alkalmazását a konfliktuskezelésben, illetve a fiatalok oktatását. A globális problémák megoldása keretében segí­tséget ajánlanak a pszichikus-, kristály- és szivárvány-képességű gyerekek nevelésében, béke-oktatásban, az elit-manipulálás leleplezésében, a világkormány megalakí­tására irányuló törekvések támogatásában, diplomáciai és konfliktuskezelési megoldásokban.Szí­riusziak – a Szí­riusz A-rólA földönkí­vüliek következő csoportját a Szí­riusz rendszeréből eredeztetik. A Szí­riusz valójában kettőscsillag, A és B nevű komponensekből áll, mindkét csillag körül fejlett élet alakult ki. A Szí­riusz A kékesfehér csillag, 8.6 fényévre van a Földtől, 20-szor fényesebb a Napnál, és az éjszakai éjbolt legfényesebb csillaga. Ezzel éppen ellentétes a Szí­riusz B, fehér törpecsillag, 8-32 csillagászati egység távolságban kering az A jelű csillagtól, elnyújtott ellipszis pályán. Figyelemreméltó, hogy egy afrikai törzs, a dogonok kifejezetten bonyolult ismeretrendszert birtokolnak a Szí­riusz B pályájáról anyacsillaga, a Szí­riusz A körül. A tudást az őseik minden bizonnyal a Szí­riusz csillagrendszerből érkező idegenektől kaphatták. A dogonok úgy hivatkoznak a szí­riusziakra, akik a Szí­riusz B-ről látogattak hozzájuk, mint kétéltű jellegűekre, s ez a leí­rás pontosan egezik Collier állí­tásával, miszerint a Szí­riusz B bolygóit „lényegében gyí­k- és kétéltű jellegű fajok foglalják el”.

Collier azonban a Szí­riusz A rendszer földönkí­vüli fajait emberszerűnek í­rja le:„Van a Szí­riusz A rendszerében élő lények közt egy emberi faj, a Katayy-k. egyértelműen barátságosak… A legtöbb emberi fajta bőre vörös szí­nű. Az őseik azoknak az első Lant-belieknek a leszármazottai voltak, akik a nőkkel és a gyermekekkel elmenekültek a háború idején. í“ceánjaikban bálnák, polipok és cápák élnek. Művész jellegű lények. A természethez kapcsolódó jellegű zenéjük van. Szeretnek épí­tkezni és nem különösebben politikus alkatúak. A kormányzatuk „szellemi technológiákat” alkalmaz, mely hangokon és a szí­neken alapszik.

Ha a szí­riusziak eredetileg Lant-beli menekültek a kataklizmikus bolygóközi háború elől, ebben az esetben jól érthető, miként alakult ki az épí­tészethez kapcsolódó vonzalmuk, hiszen egy teljesen új civilizáció felépí­tése egy viszonylag fiatal csillag körül, mint amilyen a Szí­riusz A, sürgető feladat lehetett. Collier úgy hivatkozik a szí­riusziakra, mint akik hangok és szí­nek használatával, egyfajta „szellemi technológiát” alkalmaztak, ami arra utal, hogy specializálhatták magukat a különböző égitestek terraformálására, alkalmassá téve őket az élet hordozására, az égitestek bioenergetikai mezőinek megváltoztatásával.

A következő telepatikus párbeszéd további információval szolgál a szí­riuszi, új bolygó-szerkezeteket létrehozó épí­tőkről, akik a „bioenergetikai hálózat” megváltoztatásával segí­tik az emberi és más létformák evolúcióját: „Ők az eredeti kiépí­tői a hálózatotoknak, annak a szerkezetnek, melyen bolygótok felépí­tése alapszik. Ezért igen hasznosak bolygóotthonotok titkos geometriájának és az ezzel összefüggő fizikai törvények megértésében. Segí­thetnek egy új hálózat megépí­tésében is, egy új rendszert tervezni, ami megfelel a következő kihí­vásoknak. így hát azt mondhatjuk, hogy a szí­riusziak kitűnő szövetségesek lehetnek az előttünk álló stratégiai tervezési munkában.”

í–sszefoglalásképpen: a Szí­riusz A térségéből érkező földönkí­vüliek legfontosabb tevékenységeként a következő pontok jelölhetők meg: az emberiség számára alkalmas gazdasági rendszer kiépí­tése az emberi evolúció biztosí­tása érdekében a bolygó „bio-mágneses terének” megváltoztatása által. Akik a Szí­riusz A vidékéről jönnek segí­thetnek a globális környezetvédelmi problémák megoldásában, a biodiverzitás megőrzésében, a tudatosság emelésében és a bioszféra evolúciójában.Ummiták


Az ummitákat az Ummo bolygóról származó földönkí­vülieknek í­rják le, mely – a beszámolók szerint – valószí­nűleg a Wolf 424 jelű, 14.6 fényévre lévő csillag körül található. Jelentős szerepet játszottak tudományos és technikai ismeretek elterjesztésében Spanyolországon keresztül, ahonnan aztán elterjedtek ezek az ismeretek szerte Európába az 1960-as és 1970-es években, egy rejtett kisvárosból, nem messze a francia „Alpok alja” nevű provinciától. Az ummiták kapcsolatba léptek számos általuk kiválasztott egyénnel, akiknek részletes technikai ismeretekkel szolgáltak, különböző technológiákkal és forradalmian új eljárásokkal kapcsolatban, melyek messze túlmutatnak a jelenlegi ortodox teóriákon. Az ummiták egyetlen egy személyt választottak ki fizikai kapcsolat-teremtésre, egy gépí­rót, a szokásos eljárásuk az információ-közlésre telefonhí­vások, szabályos postai küldemények voltak.

Ő elbeszéli miként dolgozott együtt velük, és hogyan sikerült neki azonosí­tania őket, mint ummitákat: „1967 és 1975 között a madridi csoport tagjai [Spanyol UFO-kutatók tanúságtétele az ummitákról] kaptak egy levelet egy férfitól, aki azt állí­totta, ő az ummiták gépí­rója. Valójában, hirdetést adott fel munka-ügyben egy lapban, mire hamarosan felkereste két magas, szőke, választékosan öltözött férfi. Azt mondták neki, ők dán orvosok, és megkérdezték, vajon vállalná-e tudományos anyag legépelését a szokásos áron. Eleinte minden rendben ment, egészen addig, amí­g a következő mondatot nem olvasta: ’Egy Ummo nevű, a Földtől 14.6 fényévre lévő égitestről származunk’ – kiemelte ezt a részt, szembesí­tette vele az orvosokat és rákérdezett – ők nem bizonytalanodtak el, azonnal beismerték, hogy egyáltalán nem dán orvosok, hanem valójában földönkí­vüli látogatók. íllí­tásuk igazolásaképpen létrehoztak egy kicsiny, kb. 2.5 cm-es gömböt, melyet egyikük a gépí­ró előtt elhelyezett a levegőben. A gépí­ró belenézett, és legnagyobb megdöbbenésére azt a jelenetet látta, amikor előző nap, pontosan ugyanabban az irodában a felesége annak a félelmének adott hangot, hogy az orvosok esetleg kémek.”

Azonban létezik egy meglehetősen jól dokumentált esemény egy ummita űrhajó leszállásáról, Madrid közelében, 1967. június 10-ről, amiről az ummiták jó néhány nappal korábban értesí­tettek egy általuk kiválasztott ufókutató csoportot. Az ummiták tevékenysége láthatóan arra irányul, hogy segí­tséget nyújtsanak tudósoknak olyan előremutató technológiák és elméletek kidolgozásában, melyek a technikai jellegű globális problémák megoldásához nyújthatnak támogatást. 1973-ban a Földön kialakult nukleáris fenyegetettség miatt az ummiták felszámolták ideiglenes lakhelyüket és elhagyták a Földet. 1980-ban a következő üzenetet küldték Dr. Antonio Riberának, az egyik spanyol ufókutatónak, aki korábban kapcsolatot tartott velük:

„30 éve tanulmányozzuk tudományotokat, kultúrátokat, történelmeteket és civilizációtokat. Mindazt az információt, melyet a Földön összegyűjtöttünk egy titánium-kristály adathordozón magunkkal vittük. DEMONSTRíLTUK számotokra kultúránk és technológiánk parányi szeletét – az átadott információ szűkössége miatt az hatékonyan nem használható fel a mindennapi gyakorlatban. Mindezt azért tettük í­gy, mert szomorúan kellett tapasztalnunk, hogy a tudományotokat elsősorban háborúskodásra és önmagatok elpusztí­tására használjátok, mely foly[amatosan] az elsődleges célotok. úgy viselkedtek mint a gyerekek, akik iszonyatos és veszélyes játékokkal szórakoznak, melyek majd elpusztí­tanak benneteket. SEMMIT SEM TEHETíœNK! A kozmikus törvény kimondja, minden világnak a saját útját kell járnia, akár túlél, akár elpusztul. A második lehetőséget választottátok. Elpusztí­tjátok bolygótokat – megsemmisí­titek a fajokat, szennyezitek a légkörötöket és a tengereiteket egészen addig, amí­g ezek a folyamatok már visszafordí­thatatlanokká válnak. Szomorúsággal, de tudomásul vesszük őrült döntésetek, és elfogadjuk, hogy a döntés csakis a tietek. Nem tudunk messzire a jövőtökbe látni, mert viselkedésetek teljességgel meg jósolhatatlan, és vibrál, egyfajta paranoia-közeli állapotban. Mint kozmoszbéli idősebb testvéreitek teljes szí­vvel figyelemmel kí­sérjük megváltozásotokat. Ne pusztí­tsátok el csodálatos kék bolygótokat, e ritka légkörrel rendelkező világot, mely oly csodálatosan lebeg az űrben és nyüzsög rajta az élet. A TI Dí–NTí‰SETEK.”

Miközben nem tudható pontosan az ummiták segí­tsége miféle hatást gyakorolt mióta széles körben nyilvánosságra került, bizonyosnak tűnik, a technikai beállí­tottságú szakemberek és a városlakók tudásában széles körökben innovatí­v jellegű ismeretek terjednek.

Következésképpen levonható, az ummiták legfőbb tevékenysége technikai jellegű információk megosztása, a tudományos kultúra átalakí­tása, és globális oktatás. Az ummiták segí­thetnek a globálisan uralkodó tudományos paradigmák megváltoztatásában, környezetbarát technológiák kifejlesztésében és az oktatás megreformálásában.


<div class='spacer'></div>

Alpha-centauridák

Egy további, földönkí­vüli faj játszik látszólag jelentős szerepet az emberiséggel kapcsolatosan, ők az Alpha Centauri rendszeréből érkeznek. Alex Collier kijelentése is alátámasztja ezt, miszerint az Alpha-centauridák egyike a Földre látogató idegen fajoknak. A Montauk és a Philadelphia projektek egyik feltételezett korábbi tagja, Al Bielek számos földönkí­vüli fajról tesz emlí­tést, beleértve az Alpha-centauridákat is. Bielek tanúságtétele talán az egyik legbizarrabb és legellentmondásosabb az ufókutatók körében, azonban állí­tásai logikusak és megbí­zhatóak, ezenkí­vül összecsengenek John Quinn, független kutató következtetésével, aki szerint Bielek igen szavahihető és nagyon sok tény támasztja alá kijelentéseit. Az alpha-centauridák, Bielek szerint, láthatóan egyfajta menedéket és védelmet adnak mindazoknak az embereknek, akik segí­tségre kérnek az árnyék kormányok elnyomó elemeivel való tárgyalásokhoz. Bielek egy interjúban feltárta az Alpha-centauridákkal kötött megállapodás természetét:

AB [Al Bielek]: Rendszeres sikló járatok indulnak erről a bolygóról a Alpha Centauri 4. bolygójára, mely az egyezmény szerint biztos menedéket nyújt azok számára, akik az USA kormányzata számára nemkí­vánatos személyek. Ez egy megállapodás. 12 órájuk van elmenekülni. Minden jel szerint vihetik magukkal családjukat, beleértve a nővéreiket, fivéreiket, szüleiket, akárkiket. Amennyire tudom, a mai napig ott vannak.

SS [kérdező]: Ki működteti a siklót?

AB: Valószí­nűleg az Alpha Centauri kormányzata, ám nem tudom. Azonban a járat rendszeres, heti két alkalommal közlekedik. Nem tudom hol lehet a leszállási hely. Természetesen titokban tartják.

SS: Hogyan néznek ki?

AB: Az Alpha-centauridák? Mint az emberek. Hajszál pontosan. A bolygójukon sokkal kisebb a népsűrűség. Nincs túlnépesedés. Fejlett civilizációt alkotnak. Kicsivel előttünk járnak nem sokkal, de valamennyivel előttünk. Nem tetszik nekik, ahogy a kormányzatok üldözik a velük szemben állókat, meg hasonlók, ezért megadják a lehetőséget mindazoknak a kormánytisztviselőknek, akiktől valamilyen ok miatt meg akarnak szabadulni, hogy elmenekülhessenek. Nem tudom hogyan, de valahogy közelükbe férkőznek, s ha az illetők menedéket kérnek, megkapják a besszálló kártyájukat, és csak felszállnak az egyik siklóra. Ennyi az egész. í‰s ott vannak. Hogy aztán mi történik, nem tudom. Azóta sem találkoztam azokkal, akik elmentek.

Az a szerep, amit az Alpha-centauridák játszanak az árnyék kormányok számára nem kí­vánatosnak í­télt személyek számára történő menedék-nyújtásban arra vall, hogy mélyen érdeklődnek a szociális igazságtalanságok iránt, és sokaknak segí­tenek egy megbí­zhatóbb és fejlettebb társadalmi rendszer tagjává válásában. Ez az az eszme, ami megfogalmazódik az alábbi, független forrásból származó telepatikus üzenetben: „Az [Alpha] Centauriról érkezők társadalmi rendszere nyitott, ragaszkodó és szerető, ezért igen hasznos lehet mindazoknak, akik társadalomtervezéssel foglalkoznak, és újfajta szabályok kidolgozásán gondolkoznak, egy konfliktusmentes és gondoskodó szociális szerkezetről. Az Alpha-centauridák legfőbb tevékenysége szerint a szociális igazságosság megteremtésére irányul, valamint a személyes szabadságra. A globális problémák megoldása terén az Alpha-centauridák segí­tséget nyújthatnak a szociális igazságtalanság globális méretű csökkentésében, békeövezetek vagy béke menedékhelyek kialakí­tásában, az emberi jogok érvényesí­tésében.
Arkturusziak


Az utolsó bemutatásra kerülő, az emberiség ügyeinek alakí­tása szempontjából jelentős szerepet betöltő faj az arkturusziak, akik egykoron szerepet játszottak a Föld benépesí­tésében képviselőik révén, és feltételezhetően békében élnek más fajokkal. Andrews szerint: „Az ősidőkben a bolygónk szektorokra volt osztva négy különböző csoportra: szőkék, szürkék, hatalmas gyí­kszerű lények a Capella rendszerből, és az Arkturusz rendszer-beliek. Andrews folytatja az elbeszélését, eszerint az arkturusziak mostanság megfigyelő szerepet töltenek be a jelenlegi harc kapcsán, mely a Föld és a Föld lakosságának birtoklásáért folyik különböző földönkí­vüli fajok közt. Collier is úgy í­rja le az arkturusziakat, mint a Földre hatást gyakorló idegenek közül valókat, akik „megpróbálnak segí­teni”. Az arkturusziakról származó legtöbb információt azok szolgáltatják, akik állí­tásuk szerint telepatikus módon kommunikálnak velük. Példaként megemlthető Dr. Norma Milanovich, aki könyvében, a Mi, az arkturusziakban, úgy í­rja le az arkturusziakkal való kapcsolattartását, mint egyfajta számí­tógéppel segí­tett automatikus í­rást. Ebben az arkturusziakról a következő álí­ltást teszi: „Segí­tik a Földet, hogy belépjen az új Kor szellemiségébe. Nem befolyásolják a szabad akaratát egyetlen földlakónak, vagy a döntéshozóknak sem, azért vannak itt, hogy taní­tsanak és segí­tséget nyújtsanak mindazok rezgésszámának felemelésében, akik a Föld bolygóval szeretnének tartani, amint az belép új dimenziójába. A leí­rások szerint az arkturusziak igen fejlett spirituális kultúrával rendelkeznek, valamint magasan fejlett technikával, ami nagy hatású tényezővé avatja őket szerte a galaxisban. Egy másik, az arkturusziakkal telepatikus kapcsolatban levő egyén a következőképpen mutatja be küldetésüket a Földre:

„Az Arkturusziak a kontaktok általános idegenvezetői vagy segí­tői. ítfogó törekvés él bennük arra nézve, hogy ez a dolog rendben menjen. Hogy lássák, annyit tanulsz amennyit csak lehetséges ezáltal és annyit segí­tenek ehhez az úthoz, amennyi csak tőlük telik. Azonban törekvéseik során a bolygót, mint egészet tekintik, s amennyire csak lehet, segí­tik az egyén függetlenségét. Szándékaik szerint a legkisebb befektetett munka árán a legnagyobb hasznot remélik. Kifejezetten hatékonynak és kreatí­vnak találhatod őket ebben. Nagyon hasznosnak bizonyulhatnak abban, ha meg akarod tanulni miként cselekedj, hogyan várd ki az alkalmas időpontot, és hogyan határozd meg azt az igen kevés területet, ahol jelentős sikereket érhetsz el.

Az arkturusziak legfőbb tevékenysége eszerint láthatólag a szellemi értékek és a fejlett technológiai megoldások integrálása, valamint stratégiai tanácsok nyújtása a bolygórendszerek átalakí­tásához. Globális problémamegoldás terén, kiszámí­tható és átlátható világkormányzat, integrált globális finanszí­rozás, politikai és szociális rendszerek megteremtése; az emberiség segí­tése a földönkí­vüliekkel kapcsolatos tevékenységének összehangolása, valamint diplomáciai és konfliktuskezelési téren.”//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


A legsokatmondóbb jelentések a különböző földönkí­vüli fajokról egyrészt a „kiszivárogtatóktól” származnak, mint amilyen Stone felügyelő is, aki igen hosszú időszakot töltött a katonaságnál és/vagy részt vett, illetve kapcsolata volt „fekete projektekkel”; másrészt a „kontaktoktól”; a fogalmat átfogó értelemben használva ideértve mindenkit, akinek közvetlen fizikai kontaktusa volt a földönkí­vüliekkel, vagy kommunikált velük. Ez utóbbi kategória magába foglalja azokat a „kontaktokat” akik a klasszikus értelembe véve önkéntes úttörői a földönkí­vüli fajokkal való kapcsolatfelvételnek, valamint az „eltérí­tetteket”, akik akaratuk ellenére kerültek kapcsolatba földönkí­vüliek programjaival.


Bob Dean főfelügyelő 27 év katonai karriert mondhat magáénak, szolgálati ideje alatt pedig egyszer a katonai hí­rszerzésnél is dolgozott az Európai Szövetséges Erők Főhadiszállásán. (SHAPE) 1963-tól. Megkülönböztetett helyzete következtében a hozzá befutott jelentéseket egyértelműen megbí­zhatónak kell tekintenünk, s abban is biztosak lehetünk, hogy szigorúan titkos információkhoz is hozzájutott. A SHAPE keretében végzett tevékenysége következtében, mint állí­tja, felkérték, olvasson el egy 1964-ben megjelent, „Mérlegelés: í–sszegzés az Európai Szövetségesekre esetlegesen veszélyt hordozó katonai fenyegetésről” - cí­mű részletes tanulmányt a UFO/ET tevékenységről és arról, ez a hogyan hathat a Szovjet-NATO viszonylatban. Egy interjú során Dean négy földönkí­vüli fajról számolt be előbb emlí­tet tanulmány alapján.

A csoportot ebben az időben mindössze négy biztosan ismert idegen faj alkotta, a szürkék szintén ehhez a csoporthoz tartoztak. A másik leí­rt faj tökéletesen úgy nézett ki, mint mi. Emberi faj volt, mely olyannyira hasonlí­tott hozzánk, hogy az admirálisokat és a tábornokokat teljesen az őrületbe kergette, mivel „embernek” sorolták be. Elég gyakran találkoztak is velük, kapcsolatba léptek képviselőikkel, ismertek voltak részükről eltérí­tések, s velük kapcsolatban álló kontaktok is. Ezek a lények olyannyira hasonlí­tottak az emberekhez, hogy ha egy repülőgépen, vagy egy étteremben melléd ültek volna, soha nem érzékelhetted volna a különbséget. Mivel pedig katonai beállí­tottságúak voltak, s alapjában paranoiások, ezek a körülmények kissé aggasztották az admirálisokat és a tábornokokat. Az a tény, hogy ezek az intelligens lények minden nehézség nélkül elvegyülhetnek közöttünk, fel- és alá sétálgathatnak a SHAPE folyosóin, vagy akár a Pentagonén, Ne adj Isten néhány fickó ezek közül minden további nélkül bejuthatott a Fehér Házba! Amint emlí­tettem, mindennek köszönhetően, mivel kissé paranoiás lényekről van szó, azokban az években meglehetős megrázkódtatás érte vezető katonatisztjeinket.

A másik két csoport egyikének tagjai meglehetősen magasak voltak, általában 180-240 cm, de előfordult olykor a 270 cm-es magasság is közöttük. Emberi jellegűek voltak, bőrük nagyon halvány, szinte teljesen fehér, testükön egyáltalán semmiféle szőrzet sem nőtt. Végül az utolsó társaság, egyfajta gyí­k jellegű beütéssel. Találkoztunk velük, katonák és rendőrtisztek a világ minden részéről összefutottak velük. Függőleges pupillájuk volt, s a bőrük egész különleges tulajdonsággal bí­rt, olyasféle volt, amilyen egy gyí­knak a hasa környékén található. Ez volt tehát az a négy idegen faj, melyet 1964-ben ismertek, azonban a barátaimtól tudom, akik jelenleg is katonai szolgálatukat töltik, ez a szám már messze egy tucat felett jár.”

Egy másik „kiszivárogtató” forrás, aki különböző földönkí­vüli fajokra hivatkozik - Dr. Michael Wolf -, állí­tása szerint két évtizednél is hosszabb időt töltött különböző pozí­ciókban, titkos projektekben vett részt, idegen fajok földi jelenlétével foglalkozott. A Wolf beszámolójában és hivatalos jelentésében előforduló sorozatos ellentmondások ellenére a vele dolgozó riporterek megbí­zható, konzekvens és szavahihető embernek tartják.

„Dr. Wolf állí­tásai szerint számos, földönkí­vüli civilizációkból alakult konföderáció tagjai látogatják folyamatosan Földünket, lazán ellenőrzött körülmények között. Ezek a következők: a Szövetségesek (emberszerű külsejű földönkí­vüliek a Sas csillagkép Altair nevű csillagrendszeréből), a Testület (a Zeta Reticuli rendszeréből származó szürkék), a Világok Föderációja (meghatározatlan fajok sok különböző csillagrendszerből), és az Orioni Egyesült Fajok (az Orion csillagkép irányában található csillagrendszerekből). Továbbá, a Szövetség együttműködik a Testülettel és a Világok Föderációjával. Az Orioni Egyesült Fajok együttműködnek a Testülettel, és, rajtuk keresztül a Szövetséggel és a Világok Föderációjával

Wolf állí­tása szerint a legtöbb idegen faj barátságos, elmondta, hogy egy kis számú csoport veszélyes és úgy viselkedik, mint egyfajta bolygóközi lázadó.”

Alex Collier, egy „kontakt”, állí­tása szerint fizikai valóságukban találkozott földönkí­vüliekkel és hosszabb időt töltött idegenek űrhajóin. Collier interjút adott Paola Harrisnak, az ufókutatással foglalkozó újságí­rónak, aki félretéve a saját kétségeit a hihetetlen állí­tásokkal kapcsolatban, Colliert igen megbí­zható és következetes embernek tartja, és azt találta, hogy legtöbb állí­tása szorosan összecseng saját, független kutatásaival. Továbbá, Collier - állí­tása szerint az idegenekkel folytatott megbeszélései alapján - határozott csillagászati vonatkozású kijelentéseket tett, ezeket később igazolták, többek közt az egyik kvantumfizikai vonatkozásút, melyet ezoterikus összefüggésben tett, s arról szólt, hogyan lehet információt kinyerni fekete lyukakból. Ezek és hasonló megbí­zható állí­tásai tették Colliert „igazi kontakttá”, mivel a valóságnak megfelelő közléseket tett földönkí­vüli fajokról.

A „Szent Föld védelmében” cí­mű könyvében Collier összegyűjtötte cikkeit, ezekben az í­rásaiban körvonalazta számos földönkí­vüli faj motivációját és indí­tékát. Alábbiakban részlet következik egyik í­rásából:

„Az én értelmezésem szerint a Szí­riusz A rendszeréből érkezők megpróbálnak segí­tőkészek és készségesek lenni irányunkban, egyfajta felelősségtudatot éreznek, hiszen akik a Szí­riusz B rendszerét kolonizálták szintén eredetileg a Szí­riusz A rendszeréből valók. Viszont a Szí­riusz B rendszeréből érkezők igyekeznek rendesen összekeverni gondolkodásunkat, egyben ők azok is, akiktől eredetileg a kormányunk megkapta a Montauk technológiát. Ugyanaz a vallásuk és agyuk szerkezete, mint az Orion-belieknek. A Tau Cetiről érkezettek is erősen érintettek. Senki sem tudja igazából, hogy a Fiastyúk-beliek éppen mivel foglalkoznak, azonban én később el fogom mondani. Azok közül, akik az Alcyon rendszerében élnek, néhány csoport erősen megbí­zhatatlan, mert titkos programokban vesznek részt. A taygetaiak egyértelműen elmondták nekem, pontosan meghatározható céljuk van: a szabadság eszméjének elterjesztése. Attól, hogy az idegenek egy csoportját „Fiastyúk-belinek” nevezünk, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy a mi segí­tésünk céljából vannak itt. Az emberek gyakran összekeverik szándékaikat. A tevékenységük alapján lehet igazán megismerni őket. A Hattyú alfájáról is vannak köztünk. í‰rkezett hozzánk egy csoport az Arkturuszról is, ők segí­teni próbálnak bennünket. A Procyon-beliek, akik kiví­vták függetlenségüket, szintén segí­tségünkre igyekeznek. Valóban lelkes támogatóink.”

Konklúzió Miközben számos további, a kiszivárogtatók és a kontaktok által leí­rt, földönkí­vüli faj szerepel a jelentésekben, a fentebb megvizsgált fajokra nézve sokkal több bizonyossággal rendelkezünk. Az elsődleges szempont a bemutatott fajok csoportosí­tásában a technológiai csereprogramban, illetőleg az árnyék kormányokban való részvételük aránya az Egyesült íllamokban és szerte a világon. Az első csoportban tárgyalt fajok különböző mértékben részesei a katonai-ipari-földönkí­vüli komlexumnak (MIEC), mely hatalmas titkos erőforrásokat mondhat magáénak fekete költségvetésekből az USA-ban és szerte a világon, ezek a rejtett programok fenyegetést jelentenek az egyes emberekre, a fejlődő nemzetekre és a globális környezetre. Ezzel éppen ellentétesen, a MIEC hatókörén kí­vül elhelyezkedő földönkí­vüliek mindössze elenyésző hatást gyakorolnak az emberi társadalomra, eközben igyekeznek a MIEC tagokat kizárni mindenféle komolyabb összefonódást kí­náló együttműködésből, ami szorosabbra fűzné a MIEC tagok viszonyát. Ezek az egyezmények felölelik az árnyék kormányokkal való együttműködő fajokat, de egyúttal elhatárolják azokat, akik a be-nem-avatkozás politikáját vallják.

A MIEC által keltett és növekvő számú globális probléma közvetlen fenyegetést jelent az emberi szabadságra és függetlenségre. A jelenlegi stratégia folytatása, az idegen fajok jelenlétének kezelése az árnyék kormányzatok által, a földönkí­vüliek azon fajainak kedvez, akik az emberiség leigázásán, szabadságának és függetlenségének megnyirbálásán munkálkodnak. Alternatí­vát a MIEC-en kí­vüli földönkí­vüli fajokkal való együttműködés jelent, akik a jelek szerint szí­vből érdeklődnek az emberiség iránt. Az összefogás a MIEC-en kí­vüli földönkí­vüli fajokkal jelentős segí­tséget nyújthat azoknak a magánszemélyeknek, akik aggódnak a kormányzati szervek és a MIEC-ben részt vevő földönkí­vüliek közötti titkos megállapodások miatt. Azokkal a fajokkal való együttműködés, melyek számára fontos az emberiség emancipációja, segí­thet a tudatosság szintjének emelésében, szolgálhat a MIEC által okozott hatalmas és veszélyes globális problémák megoldására útmutatással, a MIEC titkos tevékenységének leleplezésében, a kiszámí­thatatlanság és a félrevezetés súlyának csökkentésében. A lehetőség az elmúlt 50 évben a földönkí­vüliekkel kötött titkos megállapodások következtében okozott globális problémák megoldására minden egyes ember előtt ott áll, aki felelősséget érez a földi emberiség jövője iránt. Magánszemélyeknek és kis csoportoknak megvan a szükséges kapacitása ahhoz, hogy azonosí­tsák, felkutassák és együttműködjenek azokkal a földönkí­vüli fajokkal, akik segí­thetnek a globális bajok megoldásában, az emberiség felszabadí­tásában, a tudatosság emelésében és a függetlenség elérésében. Magánszemélyek és kis csoportok számára nyitott az út annak a rendkí­vüli lehetőségnek a megragadására, hogy együtt dolgozhatnak a MIEC-en kí­vüli földönkí­vüli fajokkal, talán átérzik Margaret Mead szavainak jelentését: „Soha se kételkedj abban, hogy egy mély gondolatokkal rendelkező, felelősségteljes kis csoport képes megváltoztatni a világot, hiszen ez az egyetlen módja a világ megváltoztatásának!”
[ Módosítva p júl 22 2011, 03:29 ]
Vissza az elejére
Laci-Plejádok
p júl 22 2011, 03:42
Regisztrált tag #260
Regisztrált: h júl 11 2011, 07:28
Üzenetek: 26
Tudom egy picit hosszúra sikerült ez az egész, de próbáltam rövidre fogni. De ez is azt mutatja, hogy mennyi jó és rossz földönkí­vüli faj látogatja a földet. Elhihetitek, hogy megéri elolvasni főleg annak akit érdekel.
Vissza az elejére
nordi
p júl 22 2011, 05:10
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
szerintem, egy kicsit megalapozatlanoknak, tünnek ezek a leirások,
de jól tetted, hogy feltoltad öket, mert az ufok minden látogatónkat érdekel
Vissza az elejére
Laci-Plejádok
p júl 22 2011, 11:11
Regisztrált tag #260
Regisztrált: h júl 11 2011, 07:28
Üzenetek: 26
Igaz ami igaz, mert egyes állí­tások nekem is erősen gyanúsnak tűnnek.
Vissza az elejére
fulldragon
szo júl 23 2011, 06:22

Regisztrált tag #35
Regisztrált: v júl 04 2010, 02:40
Üzenetek: 411
az nem baj, itt szeretik a gyanús dolgokat.... különben már rengeteg gyanús dologról bebizonyosodott hogy igaz...
és forditva is természetesen
Vissza az elejére
Roland
v júl 31 2011, 08:01
Regisztrált tag #62
Regisztrált: v okt 03 2010, 03:10
Üzenetek: 119
Az afrikai dogonokhoz tényleg ellátogattak, a Szí­riusz B csillagnak a bolygóiról, az ott élő gyí­kszerű (gyí­k- és kétéltű jellegű ) lények. Ezt már régóta tudom, pl. szó volt erről Nemere István " Titkok könyve " c. ismeretterjesztő tudományos könyvében is a '80-as években. Gyerekkoromban olvastam is.
Vissza az elejére
Roland
v júl 31 2011, 08:07
Regisztrált tag #62
Regisztrált: v okt 03 2010, 03:10
Üzenetek: 119
Fejlett értelmes lények. Intelligens földönkí­vüliek, melyek sokszor, gyakra még az embenél is fejlettebbek, vagy mindenesetre annak látszanak.

A Hitleres kép is jó kép, a fotó, amelyen az látszik, hogy Adolf Hitler ( bár holdkóros volt igencsak ) de a szürkékkel, a kis szürke földönkí­vüliekkel kapcsolatba lépett. Megpróbálta " dolgoztatni " őket magának, a saját és náci német célokra, a II. világháború idején, de ez nem sikerült neki. De az látható, itt a fényképen is, hogy találkoztak és szövetséget kötöttek egymással.

[ Módosítva v júl 31 2011, 08:09 ]
Vissza az elejére
Roland
v júl 31 2011, 08:16
Regisztrált tag #62
Regisztrált: v okt 03 2010, 03:10
Üzenetek: 119
í‰s kiemelném még a cikkből a " Lant--belieket". Vannak ugye, a "Lant-beliek", és a "Lí­ra-beliek". Mármint a földönkí­vüli lények közül. Ezek a legszimpatikusabb földönkí­vüli fajok nekem. Milyen jó nekik, hogy nincs katonaságuk. Hát, az nem lehetett valami jó nekik, valóban, amikor a ragadozó jellegű lények bolygójára érkeztek, kerültek, de aztán szépen és szerencsésen mégiscsak jóra fordult a sorsuk, amikor letelepültek az Androméda-köd nevű galaxisban, azon a bizonyos bolygón. ( ahol nem voltak ellenségek ).

Van egy ilyen nevű könyvkiadó cég ma Magyarországon, hogy " Lant és Lí­ra ".
Vissza az elejére
Laci-Plejádok
v júl 31 2011, 08:27
Regisztrált tag #260
Regisztrált: h júl 11 2011, 07:28
Üzenetek: 26
A Lant-beliek, szerte a Galaxisban és az emberi genezisben betöltött szerepének köszönhetően, kézenfekvő, hogy ők azok, akik a legmélyebben ismerik az emberi faj eredetét és galaktikus történelmét.
Egyáltalán nem lehet véletlen, hogy a Lant-beliek segí­tenek felfedni az emberi fajok Galaktikán belüli igazi történetét, az emberi kultúra és az „emberi lélek” mély megértését.

A Lí­ra-beliekről nem í­rtam semmit, de tudok róluk is egy pár szót.
Vissza az elejére
 

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System