:: Fórumok :: Saját alkotások :: Irások
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Az Elenin üstökös egy Földhöz közeledő űrhajó?
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
julius
szo júl 30 2011, 03:51
Regisztrált tag #96
Regisztrált: h dec 27 2010, 03:18
Üzenetek: 184
Az Elenin üstökös egy Földhöz közeledő űrhajó?

Egy új korszak hí­rnöke?

írta :Michael E. Salla Ph. D.
Megjelent az Exopolitics website-on
2011. július 4 –én.Az Elenin üstökös egy Földhöz közeledő űrhajó vagy legalábbis egy intelligens módon vezérelt égitest – ezt állí­tják azok a neves előadók egy nem rég megtartott internetes konferencián ( Katt ide! ), melyet a népszerű leleplező weboldal, a Project Camelot szervezett.

Az itt résztvevő előadók egyetértettek abban, hogy az Elenin éppen a különleges planetáris és társadalmi változások idején éri el a Nap- és Földközelséget, mely egybeesik a Maja naptár végével.

Számos kiszivárogtatott információkat közzé tévő, névtelen kutatótól idéztek, akik megerősí­tették őket abban a véleményükben, hogy az Elenin, mint mesterségesen irányí­tott égitest, a felelős a széleskörű planetáris változásokért.

Ez az internetes konferencia lerántotta a leplet az Elenin üstököst körülvevő néhány rejtélyről, és a helyzetet feltáró szakértői vélemények, mind a kiszivárogtatott információkat közzé tévők tanúvallomásai beszámolnak az Elenin mesterséges tervezettségéről és pályájának ezzel összefüggő lényeges szempontjairól. Viszont meglepő az, hogy a konferencia szervezői nem hangsúlyozták ki a nyitottabb szellemű tudományos publikációkban már részletezett jelenséget : Elenin hatását a Föld szeizmikus tevékenységére.

így egyszerre értékelve a figyelmen kí­vül hagyott tudományos adatokat a konferencia folyamán kihangsúlyozott rendkí­vüli következtetésekkel : Az Elenin üstökös, mely erős gravitációs zavarokat okoz, inkább egy vagy több Föld felé haladó csillagközi űrhajó technikai jellemzője.


A konferencia rövid összefoglalása

Az Eleninről szóló internetes konferencia házigazdája Kerry Cassidy volt öt kiemelt előadóval, akik az üstökösről szóló kutatási adataikat vitatták meg és a vele kapcsolatos véleményüket ismertették.

Az öt előadó :

Richard Hoagland
Dr. Joseph Farell
Keith Hunter
Dr. Carl Johan Calleman
Andy Lloyd

A konferenciát Richard Hoagland kezdte röviden ismertetve, hogy milyen jelentősége van ránk nézve az Elenin által leí­rt pályának, és emiatt arra lehet következtetni, hogy vagy egy intelligens irányí­tású égitestről van szó ( egy ősi űrhajó ), vagy egy hagyományos égitestről ( üstökös ) szándékosan mesterséges pályára állí­tva.

Hoagland külön hangsúlyt helyezett Elenin perihéliumának ( napközelségének ) időpontjára, 2011. szeptember 11-re, mely önmagában is azt jelzi, hogy itt mesterséges tervezettségről van szó, hogy felhí­vja a figyelmet arra az alapvető geopolitikai eseményre, mely 10 éve éppen ezen a napon történt.

Rámutatott arra is, hogy az Elenin megérkezése körüli időben halad át a Föld pálya kifelé tartó szakaszán egy másik égitest is, a 2005 YU55 jelzésű aszteroida ( Katt ide! ), mely november 8-án mindössze 320.000 km-re halad el a Földtől.

í‰s talán véletlen egybeesés, folytatta Hoagland, hogy az USA katasztrófa-védelmi szervezete, a FEMA éppen egy nappal későbbre, november 9-re hirdette meg a nemzeti biztonsági riadótesztet ( Katt ide! ), és ezért sok tv- és rádióállomás ez idő alatt szüneteltetné az adást – ez talán véletlen vagy a nemzetbiztonsági vezetők már tudják, hogy valamilyen nagy jelentőségű esemény fog történni?

A következő előadó, Keith Hunter, azt állí­totta, hogy a bolygók harmonikus jeleket sugároznak, melyek befolyásolják a bolygópályákat és a szeizmikus aktivitást.

Hunter azt is állí­totta, hogy az Elenin ugyan kis tömegű égitest, de szokatlan dolgot is okozhat, ha eljut a bolygók erőteljes harmonikus együttállásába. Hunter leglényegesebb hozzájárulása a témához az volt, hogy rámutatott a szeizmikus aktivitás és a bolygói együttállások közötti összefüggésre.

Sajnos Hunter nem ismerte Dr. Mensur Omerbashich ( Katt ide! ) kutatásait, aki egy alapos tanulmányt állí­tott össze azzal kapcsolatban, hogy az Elenin pályának nyomvonala hogyan harmonizál számos más égitesttel, miközben erőteljes szeizmikus hatást okoz a Földön.

Dr. Omerbashich kiáll amellett, hogy 2006 óta az Elenin üstökös mérhető hatást gyakorol a Föld szeizmikus tevékenységére. Dr. Omerbashich tanulmányát 2011. április 11-én adták ki ezzel a cí­mmel : ’A csillagászati együttállások mint a 6-nál nagyobb magnitúdójú földrengések kiváltó oka’ ( Katt ide! )

Elmélete azon a felismerésen alapszik, hogy az égitestek együttállása befolyásolja a Földet, rajta szeizmikus aktivitás-növekedést okoz. Mindezt Dr. Omerbashich a 6-nál nagyobb magnitúdójú földrengések történelmi adatainak vizsgálatával bizonyí­tja és azzal, hogy ezek hogyan jönnek létre planetáris együttállások idején.

A maja naptárban, az internetes konferencia következő előadója, Dr. Carl Calleman szerint, 9 önálló szint vagy hullám jelenik meg. A kilencedik hullám pedig egybeesik a maja naptár végével, 2011. október 28-cal. Calleman hisz abban, hogy a világ ekkor egy új korszakba fog belépni, mely a kiterjedt egység-tudaton fog nyugodni. ( Katt ide! )

Mí­g a maja naptár pontos végét más kutatók 2012. december 21-re teszik, addig Calleman meggyőző érvet hozott fel 2011. október 28-ra. ( Katt ide! )

Megjegyezte, hogy a maja naptár ő általa meghatározott vége majdnem egybeesik azzal, mikor az Elenin keresztezi a Földpályát, és ezért lehetséges, hogy az üstökösnek sokkal nagyobb jelentősége van, mint amit tulajdoní­tanak neki.

Majd a konferencia fő szervezője, Kerry Cassidy elmondta, hogy számos névtelen informátor szerint az Elenin egy intelligensen irányí­tott űrhajó és tényként kezelik, hogy az üstököst egy űrhajóflotta vontatja. Richard Hoagland ezt megerősí­tve azt mondta, hogy neki is sok, információkat kiszivárogtató személy az Elenin mesterséges természetéről beszélt. Dr. Joseph Farell ezzel egyetértve elmondta, hogy az Elenin vagy egy mesterséges objektum ( irányí­tott űrhajó ) vagy egy természetes égitest, melyet mesterséges pályára állí­tottak.

Ezután a konferencia talán legjelentősebb megállapí­tása hangzott el Richard Hoagland részéről, aki szerint az Elenin valószí­nűleg egy aktí­v, torziós ( forgó ) erőteret keltő generátor. ( Katt ide! )

A torziós erőtér leí­rja azt a befolyást, amit egy forgó tárgy fejti ki a környezetére. Például a lassú forgású állandó giroszkóp esetében a megfigyelt torziós hatás majdhogynem nulla, mégis ha egy giroszkóp a 20.000 fordulat/ perc sebességnél gyorsabban forog, akkor a torziós erőtér számos érdekes tulajdonságát lehet megfigyelni.

Az orosz tudósok ( a hatvanas évektől ) vezető szerepet játszanak a torziós erőterek kutatásában. A legforradalmibb eredményeik mindeddig azt mutatják, hogy az ilyen erőterek lényegesen befolyásolják a gravitációt és a terjedési sebességük gyorsabb, mint az elektromágneses hullámoké, azaz a fényé.

Nyikoláj Kozirjev ( Katt ide! ), orosz professzor, aki úttörője volt a torziós mezők kutatásának, kí­sérletileg is megerősí­tette ( megj: ez valószí­nűleg még a hatvanas években történt ), hogy a forgó erőterekben a fény 109-szer gyorsabban terjed! ( Katt ide! )

Kozirjev megfigyelését megerősí­tette más orosz kollegája és néhány nyugati kutató is.

Mind Kozirjev, mind más tudósok munkái rámutatnak, hogy a torziós erőterek felhasználása az egyik eszköze lehet a földönkí­vüli civilizációknak, hogy leküzdjék a nagyobb csillagközi, vagy akár a galaxisközi távolságokat. Jelentős ebből a szempontból az egyik hí­res kiszivárogtató, Bob Lazar tényfeltárása ( megj : 1989 őszén ) , mikor elmondta, hogy a földönkí­vüli űrhajók ( Katt ide! ) gravitációs hullámokat használnak, mind az irányí­tásnál, mind a meghajtásnál. így a torziós erőtér-generátor felhasználható a szükséges gravitációs hullámok keltésére, mely a hosszabb űrutazásokat lehetővé teszi.

Az internetes konferencia minden résztvevője egyetértett azzal, hogy az Elenin nem akkora égitest, hogy vörös törpeként lehetne tekinteni, annak ellenére, hogy egyes kutatók ezzel lehetőséggel riogatják az embereket. í‰s ahogy e sorok í­rójának egy korábbi cikkében is szó volt, Elenin pályaalakja nem azt bizonyí­tja, hogy az vörös törpe vagy más hasonló méretű nagyobb bolygó lenne.

Röviden tehát : a legtöbb csillagász kiáll amellett, hogy az Elenin egy kis tömegű égitest, sőt ezt Andy Lloyd és mások is a konferencián külön kihangsúlyozták.

Mégis hangsúlyos a szeizmikus hatása, ha az üstökös egyvonalban áll a Földdel, a Nappal vagy más bolygóval, ahogy ezt Dr. Omerbashich megfigyelte, mert utalt rá, hogy az Eleninnek valamiképpen különlegesen erős a gravitációs hatása van. Ha tehát nem nagy égitestről van szó, akkor Elenin szeizmikus hatása nem magyarázható mással, mint a nagy távolságra ható, erős gravitációs hullámokat generáló képességével.

Az Elenin erős torziós erőtér-effektust okoz, melyet valamilyen űrhajó vagy űrhajók hoznak létre, mikor az üstökös keringési pályája mentén a belső Naprendszerbe lépnek.


[ Módosítva v júl 31 2011, 04:29 ]
Vissza az elejére
julius
szo júl 30 2011, 05:08
Regisztrált tag #96
Regisztrált: h dec 27 2010, 03:18
Üzenetek: 184
Egy április 25 -i angol irás Google forditásban : Elenin: Mik ezek? í‰s mi a "Jupiter" méretű bolygó, amely a következő őket?
link: Katt ide!
Vissza az elejére
 

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System