:: Fórumok :: Társalgó :: Viccek
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Alaje válaszai
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
fulldragon
v aug 28 2011, 04:17

Regisztrált tag #35
Regisztrált: v júl 04 2010, 02:40
Üzenetek: 410
A következő információk sokkolóak lehetnek a számodra !

CSAK AKKOR OLVASD TOVíBB, HA EZT VíLLALOD !


ALAJE 86 VíLASZA:
(Csak az érdekesebbeket hagytam meg)

1. JF Kennedyt saját emberei ölték meg, a „kormány” (háttérhatalom), mivel a földönkí­vüliekről akart beszélni a nyilvánosságnak.

3. Amit te ”természetes emberi ösztönöknek” nevezel nem más, mint az energia érzése tudatalatt. De ne adj a látszatra. A sötét oldal jól kinéző embereket is fel tud használni. Csak ha koncentrálsz az energiára, láthatsz az arc mögé.

5. Ez igaz, nagyon sok földönkí­vüli bázis van a Földön.

7. Minden naprendszernek 12 bolygója van, és minden bolygón van élet, csak más dimenziókban, ahogy ezt elmondtam a videóimban is.

8. Ahogy a videóimban is elmondtam, ha a földi emberek negatí­v energiákat hoznak létre, akkor az átalakulás nehéz lesz, mivel a Föld meg kell tisztí­tsa magát a negatí­v energiáktól. De ha a földi emberek spirituálisak lesznek, az átalakulás könnyű (sima, egyenletes) lesz. Ezért mondom el minden videómban, hogy a legfontosabb a Szí­v és a Tudat fejlesztése.

9. Vannak Jó és Rossz Háromszögalakú (Űr)Hajók.

10. A Szellemek halott emberek Lelkei, akik nem találják (az utat) a Fényhez és ittragadtak az alsóbb asztrális szinteken, ahol a démonok és más negatí­v dolgok tanyáznak (vannak). Ők általában cigarettázók, alkoholisták, gyilkosok, negatí­v, materialista (nemspirituális) emberek vagy olyan emberek voltak, akik azt hitték, hogy a halál a vége mindennek. Sokáig vannak ezen a szinten, amí­g Segí­tséget nem kapnak és/vagy meg nem találják az utat a szeretethez és fényhez. Néhány negatí­v „ember” szereti itt és sokáig itt marad. De aki ki akar szabadulni innen, az segí­tség után néz a Földön és hallgat és tanul. Volt néhány a régebbi előadásaimon. Meg kellett tanulniuk hogyan működik az élet, mi a reinkarnáció, ahhoz, hogy visszataláljanak a fényhez. Néha elmentem régi kastélyokba és fel (ki) szabadí­tottam néhány lelket, akik már többszáz éve ott voltak. Megnyitottam nekik egy csillagkaput a fényhez, hogy azon túl tudjanak repülni (jutni rajta).

11. Ez az, amit a Videóimban is elmondok. Használd a gondolataidat ahhoz, hogy olyan világot teremts magadnak, amilyet szeretsz. A gondolataiddal teremted meg a saját í‰letedet.

12. Kar, ne légy racionalista.... Minden ami kell az a SZERETET. Ennyi. Nagyon Egyszerű. A Szeretet-Energia elvégzi a munkát.

13. Használd a meditációt a 4. Videómból.

14. Minden méreg, ví­rus, betegség, amit a sötét oldal hoz létre (teremt), hogy terjesszen, elkészí­tik hozzájuk az ellenszert is maguknak.

15. Földönkí­vüli Emberek épí­tették a Piramisokat, 12000 éve, Levitációval (Lebegtetés) és Kozmikus Frekvenciákkal. A Földi Emberek még ma sem tudnák megépí­teni.
16. Azok az emberek, akik NAGYON NAGYON negatí­vak és gonoszak, azok visszafejlődnek és meg kell Tanulniuk a Leckéket elölről.

17. Azok az ősi emberek, akikről beszélsz, Atlantisz pusztulása utáni időkből valóak. 12000 évvel ezelőtt, az a nagy katasztrófa, ami megsemmisí­tette Atlantisz földrészét, egy pólusváltást idézett elő, ami az emberek memóriájának elvesztését vonta maga után. Ezek az emberek imádtak MINDENT, amit nem értettek meg (Hold, csillagok, Nap, hegyek...) és nagyon sok isten volt az ő képzeletükben. Az elkövetkező időkben nagyon sok földönkí­vüli jött a Földre, akik kihasználták az emberek tudatlanságát és elvárták, hogy úgy imádják őket, mint isteneket (pl. Jehova, vagy Jahve). Ebben az időben születtek a vallások és kultuszok. Azok a fejlett civilizációk, amelyek tudtak a Holdról, MILLIí“ évvel ezelőtt éltek. Nagyon sok civilizáció volt Atlantisz ELŐTT, de mindegyik elpusztí­totta önmagát háborúkkal, mivel az Emberek nem voltak elég fejlettek a hatalmas (erős) Technológiákhoz. Mint ma is.

18. Természetesen Jézus taní­tásai másak voltak, mint amit a hazugságok könyvében, a „Bibliában” olvashatunk. Ő egy spirituális Mester volt, egy Fénymunkás. Ahogy elmondtam a videóimban is, a biblia Tí–BBSZí–R át volt í­rva Tí–BB EMBER által is, mint pl. papok és Királyok és rossz hiedelemrendszerű emberek által is, azért, hogy AZ EMBEREKET Fí‰LELEM íLTAL KONTROLLíLHASSíK, és birkaként és rabszolgaként tartsák őket. Ez ma is í­gy működik. Az eredeti taní­tás kozmikus bölcsességről, reinkarnációról és spirituális fejlődésről szólt. Ez mind ki lett törölve, azért, hogy az emberek fejletlenek (és tudatlanok) maradjanak.

19. 99%-át a gabonaköröknek mi készí­tettük, kozmikus, elektromágneses energiával. A mezőket nem romboltuk le, sőt feljaví­tottuk. A fennmaradó 1%-ot negatí­v lények készí­tették, hogy megtévesszék az embereket. Letapossák a mezőket, szóval lehet látni, hogy hamisak. A száraik elhajlí­tottak és le vannak törve, a mezőknek nincsen energiájuk.

20. Az igazi Rajzoknak Energiájuk van és 3 funkciót töltenek be.
1. Van, amelyik energia-serkentés a Földnek (a videókban elmondtam, hogy a szimbólumoknak energiájuk van). 2. Van, amelyik üzenet az emberiségnek, elsősorban azért, hogy lássák, mások is vannak az űrben, másodsorban pedig a lélek által érthető meg, és egy specifikus tudást aktivál. 3. í‰s néhány „ábra”, üzenet más földönkí­vüliek számára.

Azok a gabonakörök, amelyek üzenetek a Lélek számára, szakrális geometriák. Az éterikus sí­kon 3D-s geometriai ábrákat láthatsz, amely mind fényből áll; azok akik meg tudják fejteni az információkat. Ez a magasabb dimenziók nyelvezete, túl bonyolult ahhoz, hogy a racionális földi Elmével meg lehessen érteni. De a Lelked meg tudja érteni. Tehát hallgatnod kell a Lelkedre, azért, hogy megértsd egy szimbólum üzenetét.

Minden tartalmazza ezeket a szerkezeteket. A tested, a bolygók, minden...
Ezek a gabonakörök megfelelnek a te Energiatestedben lévő szakrális geometriáknak és kiváltják a tudatosságot és az érzékenységet a magasabb rezgésekre. Ugyanez történik a bolygóval is. Olyan, mint egy Akupunktúra a bolygónak.

A (gabona)körökben lévő Szimbólumok az űrhajókról vannak kivetí­tve vagy leküldünk távolságmérő korongokat vagy fénylabdákat, amelyek kozmikus energiákat küldenek a Földre. Egy pár másodperc alatt megtörténik a folyamat.
Hasonló a dolog a nyomtatáshoz. Először csak a képernyőn jelenik meg, mint egy ábra, utána meg a papí­rra lesz „projektálva”. A gabonaköröknél tinta helyett kozmikus energiát használunk, amely megtalálható mindenhol, mivel minden energia. Nagyon sok ilyen helyen voltam Angliában és ettem a magját is. Több napig érzed az energia hatását a testedben és aktiválja a csakrákat is.

Aktivált Szí­vcsakrával érezheted a „képek” (gabonakörök) energiáját és akkor értheted meg őket igazán.

21. Több bejárat van a Belső Földre (Homorú Föld), nemcsak a Sarkokon. Vannak különböző földönkí­vüliek által épí­tett városok, de nem mindegyik látható, mivel magasabb Rezgésen vannak és nem találhatja meg őket akárki. Csak akkor, ha ezt ők is akarják (megengedik).

22. Minden Energia, és minden kapcsolatban van az Energiával. Mindenki egyfolytában küld és fogad Energiát és Információkat.

23. A te í‰lettervedtől függ és attól, hogy milyen Tapasztalatokon akartál keresztülmenni. Az asztrálprojekció nem az elsődleges cél. A legfőbb cél az, hogy aktiváld a Szeretetet a Szí­vedben és hogy létrehozz egy nemes személyiséget. Minden ezen kí­vül mellékes.

24. Az í‰denkert valójában egy negatí­v Földönkí­vüli kolonizációs projekt volt, amelyben primití­v Embereket használtak fel rabszolgaként. Egy olyan hely volt, ahol genetikai manipulációt végeztek az Embereken és primití­v Majmokon, hogy mégjobb munkásokat kapjanak a bányászataikhoz (Arany, ásványok). Ez a dolog nem működött jól amajmokkal , ezért az Emberekkel folytatták. Ezért viselkednek a Majmok emberszerűen. Ők egy genetikai Program részei voltak, ahol különböző Majomfajtákat fejlesztettek ki. Tehát nagyon sok éva és nagyon sok ádám volt, akiknek nem volt megengedve, hogy olyan területre menjenek, ahol a Földönkí­vüliek éltek (feltehetően az Annunakikról van szó).
A Primití­v Emberek Istenekként tekintettek rájuk (a Földönkí­vüliekre) és létrehozták a Vallásokat és Kultuszokat, hogy imádhassák őket [vagy fordí­tva]. Azokból az időkből maradt fenn az a hiedelem, hogy Isten úgy néz ki, mint egy Ember és ő megbünteti azokat, akik nem engedelmeskednek neki [pl. bosszúállás a Bibliában]. Egy tudatára ébredt Ember tudja, hogy Isten az Energia, amelynek MINDEN Része. Ő a központi kozmikus Tudat, Minden í‰let Forrása.

25. Ahogy elmondtam a videóimban is, a sötét oldal nem szereti a Fényt, vagy azokat az embereket, akik akarják a fényt, ezért mindent megtesz, hogy megállí­tsanak minket, vagy nyí­ltan vagy mások által. Te csak a Változás Fényére koncentrálj (összpontosí­ts). A másik érzés, amit éreztél a Szeretet Energiája volt, amiről a Videóimban is beszélek. Az az Energia, amelyet akkor kapsz, amikor összekapcsolódsz a Lélekkel. A Valódi í–nmagaddal.

26. A Yeti is egy földönkí­vüli genetikai manipulációs program része volt, régebben, amelyekben más bolygókról a Földre hozott állatok vettek részt. Nagyon hosszú életük van.

27. Ahogy elmondtam a Videóimban is, a tanulás sohasem áll meg, mivel a Létezés is fejlődik és tágul egyfolytában. A Létezés (Isten) végtelen, határtalan, korlátlan. Nincs „vége” a Létnek, csak fejlődés van. í‰s mi is részei vagyunk a Létezésnek.

28. A Reiki rendszerben [gyógyí­tási mód] az emberek azt hiszik, hogy pénzzel megvehetik a spirituális ismereteket, ügyességet és kitehetik a falra a képesí­tési diplomájukat, hogy az egójuknak és másoknak igazolják, milyen ügyesek ők... De egy valóban spirituális személy olyan, aki a bölcsességet Tí–BB í‰leten át VALí“DI Tapasztalatokon keresztül szerezte és ennek az embernek nem kell egy darab papí­r, hogy ezt bizonyí­tani tudja. Ez csak egy rendszer, amelyben ellophatják a pénzed. A spiritualitást nem lehet pénzzel megvásárolni. A Valódi Spiritualitás belülről jön, amikor aktiváltad a VALí“DI Szeretet-Energiát. Egyszerűen és ingyen. (Azért azt hadd jegyezzem meg, hogy Magyarországon nagyrészt nem a pénzért csinálják a Reikit és nem ez az elsődleges szempont, hanem a taní­tvány felkészültsége.)

29. Ahogy elmondtam a videóimban is, minden energia, az aggódalom vagy félelem érzetének alacsonyabb Rezgése van és ez téged is alacsonyabb rezgésen tart. Néha az Energia jöhet másoktól is, és ha elég érzékeny vagy, érezheted is, de néha tőled is jöhet akár. Nagyon sok ember arra van programozva, hogy félelmet kapjon a társadalomban, a TV- ben, vagy a szülőktől. Neked magasabb rezgéssé kell alakí­tanod az alacsonyabb rezgéseket. Cseréld meg az ellentétes polaritásokat. Mi a félelem ellentéte? Bátorság, Szeretet és Fény.

30. Az í‰let mindenhol jelen van az Univerzumban [Multiverzumban]. Minden Bolygón van í‰let, csakkül önböző Dimenziókban. Különböző Rezgéseken. Még a Holdakon és Napokon is van í‰let. Nagyon sok olyan Bolygó van, amelyeken hasonló rezgéseken van í‰let, mint a Földön, de a legtöbb bolygó sokkal fejletteb, mint a Föld és magasabb dimenziókban van élet rajta. Ez azt jelenti, hogy több a kozmikus energia és minden sokkal szebb, fényesebb. A Természet csillog a ragyogástól, a virágok dalolnak, az állatok szelí­dek [nincsenek húsevő állatok] , mindenki telepatikus, nincsenek hazugságok, Betegségek, nincs agresszivitás.

31. Ahogy már elmondtam, „Isten” nem egy személy, ő a mindenütt jelenlévő Energia, mindennek a Forrása. A kozmikus központi Tudatosság. MINDEN Energia megtalálható benne...férfi...női.... Mi MIND részei vagyunk ennek az Energiának....MINDEN, ami létezik, része ennek az Energiának.

32. A legjobb az, ha magas Frekvenciájú ételeket esztek, amelyek Gyömölcsökben és Zöldségekben találtok meg.

33. A legnagyobb tanulság az atlantiszi időkből ez: ne használjuk rosszra az Erőt és a kozmikus energiát. Abban az időben ők ezt csinálták, ezért elpusztí­tották saját maguk. Háborúztak és Genetikai Manipulációkat vittek végbe. Azt gondolták magukról, hogy istenek. Az önpusztí­tás már többször megesett a Földön, az előző civilizációk esetében is. Elértek egy nagyon fejlett Szintű technológiát, amelyet háborúkra használtak fel. A Földi ember is hasonló szinten (helyzetben) van most...
A legjobb az, ha a kozmikus erőt a spirituális úton használjuk. Ahogyan ezt más bolygókon élő lények (emberek) is teszik. Ők összhangban vannak a Léttel (Isten).

34. A mai Földi embernek is vannak pusztí­tó Fegyvereik, de nem annyira rombolóak, mint az atlantiszi időkben. Akkor holdakat és aszteroidákat tudtak vele megmozgatni.

35. Nagyon sok Földhöz hasonló bolygó van. Minden Bolygó keresztülmegy egy átalakuláson egyszer, mivel ez a fejlődés. Másszóval: Mindenki először egy gyerek, majd később lesz felnőtt....

36. Nagyon sokan ébrednek fel mostanában a magasabb rezgésszám miatt.

37. A Mi (Űr)Hajóinknak Sz e ret et-Energiájuk van. A Mi (Űr)Hajóink nemcsak Tárgyak. A Mi (Űr)Hajóinknak van Tudata.

38. A Fény Föderációja [Galaktikus Föderáció, Szövetség] adta az ötletet telepatikusan a google-nél dolgozó embereknek, hogy a főoldalon mutassanak egy (Űr)Hajót [2009. szeptemberében volt ez]. Ezek az emberek azt hitték, hogy ez az ő í–tletük.... De a valóságban a mi embereink adták nekik az í–tletet. Ez egy mód arra, hogy a Földi Ember tudatába eljusson egy űrhajó Képe és azért, hogy lássuk, mit érez róla.

39. Jézus egy Űrtestvér. Ő egy Földönkí­vüli Fia volt. Ő egy spirituális Mester, akinek az volt a Küldetése, hogy tudassa (tájékoztassa, informálja) az Embereket a Létről (Létezésről).

40. A Szürkék tönkretették a saját genetikai állományukat (DNS-üket) és már nem tudják természetes úton létrehozni. Tehát a legtöbben klónok. Biológiai Robotok. Csak néhány ezren valódiak. Ember- és állatrablásokat végeztek, hogy ellopják a mi DNS-ünket és aktiválják a sajátjukat. De ez nem működött, mivel nem használták fel a spirituális részt. A Szürkék és főleg a Zeta Reticuli és alacsony Szürkék sajátossága, hogy nincsenek mély érzelmeik vagy könyörületük (részvétük). Viszont nagyon kí­váncsiak a lét minden aspektusára, nagyon analitikusak (elemzőek), technológia- imádók, de érzelemmentesek. Alacsonyabbrendűeknek tekintenek minket (embereket), ahogy pl. a farmer tekint a teheneire.

A Szürkék nem tartották a szavukat: 1955-re nyilvánvalóvá vált, hogy az idegenek becsapták Eisenhowert [USA elnöke abban az időben] és megszegték a megállapodást... Az AEí [titkos] Kormánya rájött arra, hogy kevesebb technológiát kaptak az ember- és állatrablásokért cserébe, mint az a megállapodásban szerepelt és a rablások száma 1 millióval meghaladta a szerződésben foglaltakat. Az idegenek nem adtak semmilyen listát az elraboltakól és ezen felül nem minden elraboltat hoztak vissza.

Nagyon sokan voltak még pár éve, de a Galaktikus Föderáció „kidobta” őket. Néhányan még mindig a titkos kormánnyal dolgoznak együtt.
Amikor gyerek voltam, odajöttek a szobámba és el akartak rabolni. De én harcoltam, energiával és az öklömmel, amí­g el nem mentek. Egy erős Fény-Energiával el lehet űzni a gonoszt. Néhányan, akik a jövőből jönnek, fejlettek és helyre akarják hozni a hibákat, amiket elkövettek.

41. Többezer Földönkí­vüli Faj van a Föld körül.
A Kékek (szí­nű bőrűek) Humanoidok. A Plejádokon is van pár kékszí­nű faj, mivel nekik kék Napjuk van.

42. Az IdőUtazás természetesen Lehetséges. A titkos Kormány is kí­ s érl etez i k az időutazással. í‰n is [Al aje] a Jövőből jöttem. Egyszerre élek egy földi testben és egy Űrhajón. A Tudatomat megosztom Mindkét Testben.

Igen, én is itt élek, mint te. így tudom milyen ezt érezni, tudom, az Emberek hogyan gondolkoznak, hogyan éreznek. így normálisan tudok hozzád beszélni, mivel a magasabb dimenzióban levő fénylényeknek nehéz lecsökkenteni a Rezgésüket az alacsony szintre. Mivel én inkarnálódtam a Földre, megvan a jogom, hogy direktben is cselekedjek (kozmikus törvények [másképp a szabad akarat törvényét sértené meg]). Olyan vagyok, mint egy mágnes a kozmikus Energiáknak, amelyeket átformálok és a Földre küldök.

43. Te egy iskolában vagy itt [a Földön], hogy tanulj és növekedj a tapasztalatszerzés, fejlesztés által. Hogyha más teszi meg helyetted, akkor újra kell fejlesztened ezt és meg kell ismételned egy másik életben egy másik bolygón. Te azért vagy itt, hogy megtanuld hogyan válj Galaktikus Emberré az alacsonyabb Energiák uralása által.

44. Alaje, miért élnek az emberek csak 80 évig, és 80 év után meghalnak, miért különbözik a mi életkorunk annyira a tiétekétől?
A 12000 évvel ezelőtti genetikai manipuláció miatt.

45. Mindenki halhatatlan. A Lélek, aki vagy, halhatatlan. Nincs Halál. Csak a fizikai test levétele az alacsonyabb Dimenziókban. A Lélek mindig ugyanaz marad és eltárol minden tapasztalatot, minden í‰letedből. Te Lí‰LEK vagy. Nem a fizikai (anyagi) Tested. A fizikai test csak azért szükséges, hogy tapasztalatokat szerezz a Fizikai (Anyagi) Dimenziókban.

46. Amikor Lélek vagy, az í‰let Megértése más és te Tudod, hogy mit kell tenned a tapasztalatszerzésért (élményekért). Te választod ki, hogy mikor, hova, hogyan születsz le (inkarnálsz = testet öltesz). Nagyon Sok Bolygó van és nagyon sok lehetőség.

A megfelelő Energiával a megfelelő Embereket és Helyzeteket vonzod magadhoz. A Gondolatok = Energia.

47. Megvan annak az oka, miért nem emlékezel az előző életekre. Megzavarná a tapasztalatszerzést ebben az életben. Csak akkor kapsz információkat az előző életekből, hogyha ez az információ segí­t abban, hogy túljuss, vagy uralj bizonyos gátlásokat, korlátokat.

48. Nem lehet csak úgy Kiszámí­tani a spirituális dolgokat, mint egy óra. Mindenki egy Egyén (Individum, személyiség) és megvan a maga ideje. A videóimban elmondtam, nem használhatod a régi lineáris gondolkodást, hogyha meg akarod érteni a magasabb Rezgéseket és Dimenziókat. Ezért van az í‰rzelem és az Intuicí­ó. Ezek a Lélek tulajdonságai, nem a földi elméé.

49. A gondolatok nem maguktól jönnek. Semmi sem jön magától. Mindennek oka a kozmikus energia. A Gondolatok Energia. Mindenki fogad és küld gondolatokat egyfolytában. Mindenki Gondolatokat teremt minden percben. Minden lélek telepatikusan gondolat-energiákat küld. A legjobb segí­tség másoknak az, ha SZERETET Energiát küldünk nekik, ha segí­tünk nekik fejlődni.

50.
A legfontosabb dolog amire a Földnek szüksége van az a Szeretet. Azért, hogy az átalakulás könnyen menjen és az élet könnyebb legyen a Földön.

51. Gondolod, hogy a Zeta-k és minden hüllő rossz?
Van néhány jóindulatú is, ők a jövőből vannak. De a legtöbb gonosz .

52. Ismerem a helyzetet. Egyszer bejöttek a szobámba és el akartak rabolni, de én „kidobtam” őket energiával és a Kezeimmel. Erős akarattal és Fény-Energiával meg tudod törni a béní­tó erejüket.

53. Igen, ők az alacsonyszintű asztrális lények, amelyekről a videóimban is beszélek. Ők a félelem, gyűlölet, dohányzók energiájából táplálkoznak. Ezért mondom el minden Videóimban, hogy épí­tsétek fel a Fényt az aurátokban. Ők nem bí­rják a Fényt és a Szeretet. Egyszer voltam a Nepáli hegyekben és szembetaláltam magam egy drákói lénnyel (hüllőszerű faj), pterosaurus fejjel és nagy, vörösen villogó szemekkel. Elkezdte szí­vni az energiámat. De én Szeretet- Energiával „lőttem” vissza a Szí­vemből és ő eltűnt. A Szeretet a legnagyobb Hatalom, Erő. Minél nagyobb Szereteted van és minél inkább vagy Spirituálisan fejlett, annál fényesebb az aurád.

54.
Mindig találhatsz 20-30 percet meditációra. Vagy legalább 10 percet. Hogyha úgy programozod (állí­tod) be magad, hogy nincs idő meditációra, akkor nem is lesz.

55. A sötét oldal meg akarja akadályozni azt, hogy az emberek (magasabb, fejlettebb) tudatossá(gúakká) váljanak. Ezért teremtik a negatí­v Energiákat, hogy megzavarják az embereket. Ezért kell az embereknek a Fénytestüket növelni és még erősebbé tenniük.

56. Minden Ember az előző életeiben volt már növény és állat. A Lélek meg akar tapasztalni MINDENT. ísvány, növény, állat, Ember, galaktikus Ember, Fénylény – ez a fejlődési sorrend.

57. Nem értem mi az a Galaktikus ember, olyan, aki a galaxisban utazik és él nagyrészt?
Igen, a galaxis(ok)ban utazik és él spirituális tudatossággal. Ők azok, akik EGYíœTT dolgoznak, összhangban vannak a Létezéssel (Teremtővel).

58. A magasabb Dimenziókban nincsen gonosz, rossz. A sötét oldal nem tud élni magasabb rezgéseken. Ők csak ebben az alacsony dimenzióban vannak [és a 4D-ben].

59. A Plejádiak már itt voltak a Múltban is, és nagyon sok civilizációt befolyásoltak.

60. A pranayama egy módszer a pránalégzésre. De nem kell túlságosan bonyolí­tani. A Földi ember hajlik afelé, hogy mindent túlbonyolí­tson, fej-központúva, nem Szí­v-Központúvá tenni. Hogyha a Szí­veddel Meditálsz és próbálod í‰REZNI, ahelyett, hogy túl sokat gondolkoznál, magasabb rezgéseket érhetsz el. Csináld úgy, ahogy a Videóimban is elmondom. Nagyon egyszerű. Képzeld el és érezd, amint kozmikus energiát (prána) lélegzel be és azután küldd a bolygónak a Szí­vedből. Ennyi. Egyszerű és hatalmas (hatásos).

61. Van-e olyan hely, ahol a Galaktikus Föderáció fénylényei összegyűlnek és tudod-e ennek a nevét?
Igen, ez a hely a Földön kí­vül van, a nagy Anyahajókon.

62. í‰n is elvégeztem már minden Földi Tapasztalatot, tehát tudom milyen érzés egy Földi társadalomban élni. Az iskolában semmilyen agymosás nem tudott megakadályozni abban, hogy a Fény útját kövessem. Megtettem pár dolgot amit elvártak, hogy kielégí­tsem őket, mert tudtam, hogy pár éven belül úgyis otthagyom az iskolát. Mikor a Tanárok idegesek voltak, megmondtam nekik, hogy tartsák meg az agresszivitásukat maguknak. Taní­tottam őket arra, hogyan viselkedjenek. Iskola után a saját spirituális utamra összpontosí­tottam. Mindig a fontos dolgokra irányí­tottam az energiám az í‰letben.

63. A Test mozgatása és az izmok megerősí­tése jót tesz a spirituális Energia Folyásának, Keringésének.

64. Jehovah egy többezer éve a Földön járt Földönkí­vüli volt, aki azt akarta, hogy úgy imádják, mint egy istent. í‰s néhány (sőt, nagyon sok) földi ember ma is imádja őt, mivel vakon hisznek a régi hiedelemrendszerekben.

65. A Kundalini akkor aktiválódik, amikor már elég kozmikus energia van a testedben, Meditáció által.
Elégséges kozmikus energia meggyógyí­that akármit.

66. A Tanulásnak sosincs vége. Még a legmagasabb Fény-Területeken is van még mit tanulni. A Taní­tás függ attól, hogy milyen Dimenzióban van az illető Bolygó. A magasabbszintű Bolygókon a gyerekek megtanulják az összes kozmikus törvényt, azt, ahogyan az élet működik, és kiválaszthatják, hogy miben akarnak tovább tanulni és specia-listákká, mesterekké válni.

67. A Földönkí­vüliek már itt voltak millió évekkel ezelőtt. Még azelőtt, hogy lett volna földi társadalom. Jók és rosszak. Jelenleg többezer jóindulatú földönkí­vüli faj van a Föld körüli pályán, akik segí­tik a földi emberiséget a fejlődésben. Van néhány negatí­v földönkí­vüli faj is itt, akiknek megvannak a saját terveik. Ők azok, akik a zűrzavart terjesztik. De téged nem zavarhatnak össze, ha már elég tudatos vagy. Ezért mondom el a videóimban, hogy milyen fontos az, hogy meditáljunk és hogy kapcsolatba kerüljünk a lelkünkkel és a létezés fényével.

68. A Deja vu-érzés jöhet régi életek emlékeiből, de akár az ílmok emlékeiből is. Az emlékek Asztrál-Utazások. Minden í‰letben a te igazi önmagad, a lélek, ugyanaz. Csak az anyagi (fizikai) tested és a viselkedésed változik a különböző életekben, aszerint, hogy milyen Tudatossági Szinten állsz és milyen tapasztalatokat akarsz szerezni, átélni.

69. Igen, vannak a Földhöz hasonló bolygók, amelyek szintén használnak pénzt.í‰n egy Fény-Dimenzióból jövök, nem egy fizikai (anyagi) dimenzióból. Természetesen ott nincs pénz, nincs munka pénzért. A Fény-Dimenziókban megvan mindened, amit akarsz, ingyen, mivel ott összhangban (harmóniában) vagy a Léttel, Létezéssel (isten) és az isteni Kozmikus Energiával bármit megteremthetsz, amire szükséged van.

70. Az alvás csak az alacsonyabb Dimenziókban szükséges ahhoz, hogy kozmikus energiához jussunk. A Fénydimenziókban tudatosan feltöltheted magad kozmikus energiával. De ha akarsz, „aludhatsz” is.

71. Igen, a Vénusziak egy magasabb Frekvencián léteznek.

72. Kedves Bar átai m, a minden szombaton megtartandó Fény-Meditáción TISZTA SZERETŐ ENERGIíRA van szükségünk, tehát tartsd az Aurádat, Testedet, gondalataidat és í‰rzelmeidet tisztán, minden méregtől mentesen. Mi SZERETETET í‰S GYí“GYíTíST szeretnénk küldeni, nem káros Energiát! Maradjatok MAGAS REZGí‰SEN. Csak magas Rezgésekkel tudjuk megváltoztatni a negatí­v energiákat a Földön!

73. Nincs szükség egy konkrétan meghatározott időre, mivel az energia bármikor működik. A magasabb Rezgéseken nincs (olyan) idő, mint a Földön. Azok az emberek, akik meditálnak, lélekként találkoznak, mint egy energia. Nem számí­t milyen földi időben meditálnak. Hogyha mindenki meditál lefekvés előtt, az úgy jó lesz.

74. Nem minden léleknek van magasabb tudatossága, aki a Földre jön. De van néhány lélek, mint én, aki szabad akaratából jött a Földre és nem azért, mert karmikus adósságát kell törlesztenie, hanem mert emelni akarjuk a Földi Emberek Rezgését és tudatosságát.

75. A Föld is keresztülmegy egy fejlődési folyamaton, mint a gyerek az iskolában, mint minden bolygó. Azok a lelkek, akik elvégeztek az „osztályt”, feljebbléphetnek. Mesterré válni a spiritualistában, még negatí­v környezet esetén is.

76. Ami most a Földön történik nem néhány éve kezdődött el. Többmillió évvel ezelőtt kezdődött. Több Faj is jött a Földre. Nagyon sok harc és háború volt ezért a bolygóért. Néhány Emberek nélkül, néhány Emberekkel. Nagyon sok technikailag magasan fejlett civilizáció pusztult el a Földön a háborúkban. Ez a Fí–LDI emberiség, amit most látsz, nem az első Földi népesség.

77. Atlantiszt 12000 éve puszí­tották el. De Atlantisz előtt még volt 5-6 Civilizáció a Földön. Millió évekkel ezelőtt. Amint a Videóimban elmondtam, a Földi Emberek azért vannak most itt, mert voltak más bolygókról Emberek (Humanoidok), akik meglátogatták a Földet. Elhozták a saját bolygójukról az ők íllataikat, Növényeiket, majd itt összekeverték a Földön, ezért van annyi variáció a Földön.

78. A Rezgés emelkedik a Földön, í­gy ti kezditek látni azokat a Dolgokat, amelyek mindig is itt voltak, de láthatatlanok voltak a múltban.

79. A 40-es évektől van már Ember a Holdon. A Hold sötét oldalán vannak a felszí­n felett és alatt is Városok. A Hold egy mesterséges Tárgy, amelyet a millió évekkel ezelőtti Háborúkban hoztak ide. Egy Bázisállomás volt. Tehát már akkor voltak Romok a Holdon, amikor a titkos Kormány először járt a Holdon. í‰s mivel a Hold egy mesterséges hold, ezért soha nem forog saját tengelye körül és ezért látjuk mindig csak az egyik felét. Olyan technológiája van, amely megakadályozza a Holdat a forgástól, í­gy nem láthatjuk azt a felét, amelyen az í‰pületek és űrhajók vannak.

80. Ez az Információ ingyenes kellene legyen. De ha valaki tart egy előadást egy másik országban, ki kell fizetnie a stábot, a helyiséget, a felszerelést, az utazást... Tehát egy előadás ára mindenki számára elérhetőnek kell lennie és ugyanakkor fedeznie kell a felmerülő költéségeket. De ha valakinek van egy saját terme, akkor nem kellene elvegyen pénzt a belső fejlesztéséért. Csak akkor, ha valaki adományozni szeretne. Ez egy ajándék – egy jó energia-forma, amelyet valaki neked ad.

81. Néhány parancsolatot a földönkí­vüliek adtak át azokban az időkben, mivel az emberek nagyon vadak, primití­vek és állatiasak voltak. Mint ahogy a szülő megmondja a gyermekének, mi a jó és mi a rossz. Természetesen a hatalmon lévő emberek később ezeket megváltoztatták.

82. Atlantisz elpusztí­tása „emberi” kéz által történt, mivel az akkori emberek visszaéltek azzal az erővel, tudással, ami a kezükben volt. A Fí–LD hosszú ideig élt emberek nélkül, millió évekig, gond nélkül.

83. Az ílmok nagyon sok mindent jelenthetnek és a legtöbbször Személyesek.Ez azt jelenti, hogy hasonló álmok más személyeknek mást jelentenek. Nem lehet általánosí­tani mindenkire. Elfelejtheted azokat a könyveket, amelyek álmokat magyaráznak meg. Az ílmok mindenki számára személyesek, amelyeket csak te érthetsz meg, mivel a lélek olyan képeket használ, amelyeket te megérthetsz.
Van, amikor a te Lelkedtől vannak, aki el szeretne mondani valamit számodra.
Van, amikor a lélek szimbolikusan akar valamit elmondani, amely segí­t megérteni.
Van, amikor az asztráltestedben utazol, hogy tanulj.
Van, amikor egy másik önmagad látod egy másik dimenzióban.
Van, amikor meg akarsz tanulni vagy elrendezni valamit, ami a Tudatalattidban zavar téged.

Van, amikor előző í‰letedből származó példák, sémák, amelyeket nem rendeztél el és ottmaradtak a Tudatallattidban.
Van, amikor támadások a sötét oldalról.
Van, amikor más Dimenziókban vagy Bolygókon lévő Fénylényektől jön, akik beszélni akarnak veled.
í‰s van, amikor nincs semmi dolgod vele, csak valaki más energiáját kaptad el.

84. Az Aura az az Energiamező, amely minden tárgynál megvan. Mindennek van egy energia-Rezgése, amely egy energiamezőt hoz létre egy tárgy körül.

85. A titkos világkormány készí­tette ezeket a cigaretta-drogokat, azért, hogy az emberek tudatosságát és rezgését alacsonyan tartsák, hogy minél könnyebben ellenőrizni, kontrollálni lehessen az embereket. Minden dohányzó piszkos aurájában vannak negatí­v asztrális lények (entitások), élősködők (paraziták) és lyukak. Ezek elszí­vják a dohányzók életenergiáját (energia-vámpí­rok) és további dohányzásra erőltetik őket. Láthatod őket a nyitott (aktí­v) harmadik szemmel. A cigaretták, drogok megnyitják az utat az alsóbb szinteken lévő asztrális lényeknek, ahol démonok, és nem-spirituális (materialista) emberek vagy elhalálozott dohányzók vannak.

Ezek az emberek szenvednek és kí­noztatnak a démonoktól.... Nagyon hosszú ideig, amí­g végül érdeklődnek a szeretet felé. Csak akkor tudnak visszajutni a fényhez és újból testet ölthetnek (inkarnálódhatnak), hogy megtanulják mi az ön-szeretet. Csak akkor léphetsz magasabb dimenziókba, ha tiszta, magas energiájú spiritualitásod van. Csak ekkor maradhatsz a magasabb energiájú területeken.

Amikor a tested nagyon szét van rombolva a drogoktól, akkor az isteni energia nem tud áramlani a testben, ezért az megbetegszik. Az önrombolás a spiritualitás és a szeretet hiányának jele. A legtöbben azt hiszik, hogy szeretnek, de ez csak a racionális gondolkodás az ő egó-elméjükben. Nincs IGAZI szeretet szí­v nélkül. Ez egy teljesen más frekvencia.

Egy elromlott rádió nem tud tiszta zenét fogni, csak torzí­tottat, vagy semmilyet. A test a földi váza a léleknek. Ha a test nem működik rendesen, azt jelenti, hogy nem jó a kapcsolat a lélekkel. Ez egy olyan test, amely nem a lélektől kapja az ötleteket, hanem hazugságokat, illuziókat és negatí­v szavakat a sötét lényektől.kkkk

86. Emlékezz:
Először is kell egy erős akarat és í–nmagad Szeretete.
Aki szereti önmagát, nem sebzi meg saját magát.
Csak az szerethet másokat IGAZíN, aki saját magát is szereti.
Csak azt adhatsz, amid van.
Minden ami bűzlik, el van kerülve a fény teremtényei által.
Csak a sötét oldal szereti az olyasmit, ami mocskos és bűzlik.
Csak a sötét oldal szeret alacsonyabb rezgésen lenni, amely nem a szeretet.
A fény(es) oldal(á)t ott találod meg, ahol minden gyönyörű, csodálatosak az illatok, a szí­nek, szépséges, harmonikus zene van, szeretet, magas rezgések."

Tanuld meg hogyan szeretheted magad IGAZíN. Nemcsak a logikus elméddel, hanem a teljes lényeddel. A spirituális lények nem szednek drogokat. Nem dohányoznak. Ez a szeretet ellen lenne, a spiritualitás ellen, a lét ellen (isten). Csak a démonok szeretik a mérgeket, a mocskot, az alacsony rezgéseket. Tégy egy nagy lépést az életedben és határozd el magad, hogy a fény felé akarsz menni.
Dobd el a drogokat még MA. Harcolj a sötét oldal befolyása ellen.
Felkészültél egy magasabb szintű fejlődésre az életedben? Kész vagy egy magasabb tudatosságra?
A TE döntésed...


MINDEGYIK NAGYON FONTOS
Vissza az elejére
 

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System