:: Fórumok :: Földönkí­vüliek, idegen világok :: Földönkí­vüli lények
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Ne csak hidd! Tudd is!
Oldal:   <<        >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Peety
szo júl 31 2010, 07:07
Regisztrált tag #9
Regisztrált: sze jan 20 2010, 02:57
Üzenetek: 664
YouTube-on rajta is van angolul.
Vissza az elejére
nordi
szo júl 31 2010, 07:19
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
.......megnéztem a Los Alamos honlapot.....mindenesetre választék az van rajta amit pedig a tulnépesedésröl mond ....sajnos kezenfekvö..... már evidens, hogy az idösebb korosztálynak annyi (a nyugdij nem elég az élet fenntartására, tehát egy generációról már itt is lemondtak)
és ez nem Azsia, vagy Afrika , ez Európa közepe (lás: görög, román magyar, spanyol helyzet)
Vissza az elejére
Fox Mulder
szo júl 31 2010, 10:10
Regisztrált tag #19
Regisztrált: cs máj 13 2010, 01:25
Üzenetek: 103
A Hullámhossz filmet kerestem, de levettél a netről. Információ még van róla, hogy ki rendezte, milyen hosszú stb. de az anyagot nem találtam. Pedig oly kí­váncsi vagyok rá.
Vissza az elejére
nordi
szo júl 31 2010, 10:22
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
....majd elökerül az is , ...ha a háttérhatalom is ugy akarja
de addig még a cikket átrágom megegyszer ( ugy érzem van valami anakronisztikus benne )
még nem tudom mi, de megtalálom ...
Vissza az elejére
Fox Mulder
h aug 02 2010, 01:03
Regisztrált tag #19
Regisztrált: cs máj 13 2010, 01:25
Üzenetek: 103
Az Ufó probléma

Keviczky Kálmán 1980. január 29-én előadást tartott a Brit Parlament Felsőházának - Lordok Házának - zárt ülésén a UFO-erők problémájáról és földi felderí­tő tevékenységéről. Az előadás médiák számára előkészí­tett í­rásos változatát védelmi okokra való hivatkozással letiltották. (" E vitás memorandum közlését a nemzetközi sajtó hí­rszolgálata letiltatta és elhallgattatta. USA/New York - UK/London" - olvasható a memorandum bal alsó részén, az ICUFON bélyegzőjének "felülbélyegzésén"!)
Az alábbiakban a szerző Lordok Házában elhangzott beszédének í­rásos változatát tesszük közzé, amely í‰szaki Vartanban jelent meg 1980-ban s amely mára a nemzetközi UFO-kutatás egyik legfontosabb bizonyí­tó anyaga.

Nagyrabecsült Elnök úr!
Őfelsége Lordok Házának Mélyen Tisztelt Tagjai!

Clancarty nemes grófjának, a nemzetközileg ismert angol UFO-pioneernek személyemet megtisztelő meghí­vását ma különlegesnek érzem, amikor í–nök előtt országaink legelhanyagoltabb és sürgős megoldásra váró nemzetközi biztonsági és tudományos problémáját szerveztem, 28 évi katonai tudományos és technológiai kutatásának eredményeivel megvilágí­thatom. Ez az évtizedeken keresztül mellőzött probléma, melyet hivatalosan "azonosí­tatlan repülő tárgyak" ill. UFO-problémának neveznek, a maga egyszerű valóságában nem egyéb, mint a galaktikus űrhatalmak felderí­tő tevékenysége égitestünkön.
Nemzeteink és ezek kormányai hivatalosan immár három évtizede állnak szemben a galaktikus felderí­tő erőkkel, Földünkön és annak légterében folyó gyanús tevékenységével. Mivel közvetlen kapcsolat és kiinduló bázisaik ismeretének hiányában operatí­v műveleteik súlyosan veszélyeztetik a törvényes nemzetközi rendet és biztonságot, í­gy ez veszélyesnek minősí­tett és minősül.
A probléma megoldására szervezetünk (INTERCONTINENTAL UFO-GALACTIC SPACECRAFT RESEARCH AND ANALITIC NETWORK - ICUFON) 24 nemzet delegátusával együtt a mainzi UFO-határozatában még 1967-ben, az összes államfő és kormányaik felé hivatalosan deklarálta, hogy az UFO-k földönkí­vüli eredetének kérdése égitestünk minden országának létfontosságú problémája. Ahhoz, hogy a probléma megoldása a nemzetek összességének javán kí­vül a külső világűr békés kutatását is szolgálhassa, a világ népeinek teljes együttműködése szükséges.
Sajnos, amikor űrfelderí­tő nagyhatalmaink rádöbbentek arra, hogy az UFO-erők felderí­tő tevékenysége nemzeteink vitális fontosságú területeire összpontosulnak, mint az energiaforrások (Mexikói-öböl, Kuvaiti-olaj, Niagara, Zaporozsje - erőműtelepek), az iparvidékek (California, Saar- és Ruhr-vidék, í‰szak-Olaszország, Leningrád), közlekedési és hí­rközlő hálózatok (1979 november 11. Caravelle-Jet utasszállí­tógép kényszerleszállása, Valencia, Spanyolország), katonai- és űrfelderí­tő létesí­tmények (Nevada, New-Mexicó; Florida; Bajkonur), a békés összeköttetés keresése helyett nemzeteink biztonságára (felségterület szuverenitásának megsértése) való hivatkozással az UFO-k ellen légvédelmi erőiket helyezték készenlétbe és ezt a mai napig legkorszerűbb stratégiai fegyverek arzenáljával egészí­tették ki.
Ami az érem másik oldalát illeti: különös figyelemmel a nemzetek űrkutatására és a lakosságnak a világűr ismeretlenségével szembeni fokozódó aggodalmára, hogy fegyveres elhárí­tó készenlétüket leplezzék, a nagyhatalmi politika a tudományos közösséghez fordult segí­tségért. Feladatuk, hogy az UFO-k létezése felől zavaros és megtévesztő elméleteket terjesszenek, mint pl. az UFO-k parapszichológiai (helyesebben "sí­ron túli") eredetével bódí­tják a tömeget.
Az egész világ 30 éve beszél az UFO-król. Helyesebben szólva: csak beszél, mert magának az UFO-problémának megoldásáról sem hallani nem hajlandó senki, sem cselekedni. A kormányok egyenesen félnek, sőt hivatalosan elutasí­tanak minden olyan kí­sérletet, mely az UFO-k létezését bizonyí­tja.
Ez a sajnálatos tény tükröződik a kormányok évtizedes "várjunk, majd meglátjuk" vagy "tegyél valamit a semmiért" politikai vonalvezetésében és sajnálattal kell megállapí­tanom, hogy szervezetünk 14 éves felvilágosí­tó munkája ellenében ez a politika akadályozta meg, hogy az ENSZ XXII. és a XXIII. ülésszakán a nagyhatalmak titoktartás alól feloldott okmányai (Freedom of Information Act) és az UFO-analí­zisek bemutatásra kerüljenek, melyek a nemzetközi béke és biztonság veszélyeztetettségének meggyőző dokumentációjaként alapvetően szükségesek voltak egy UFO-department létesí­tésének megszavazásához.

Nemes Lordok!
Nem az UFO-felderí­tés ténye a mi problémánk, az igazi probléma a hí­rszolgálati központok szerkesztőségi cenzúrája, a tények elhallgatása, a nagyközönség félretájékoztatása, tudatos mellőzés, a szenzáció és pénzéhes "UFO-sajtó" amely elgáncsolja a polgári UFO-szervezetek minden jó szándékú kezdeményező lépését a probléma megoldására. Az agresszí­v titkolódzás politikai takarója alól kilátszik a lóláb, mely ha kell más nemzetek kárára, nemzetközi problémából a maga számára kí­ván elsősorban tőkét kovácsolni.
ICUFON szervezetünk 1978. évi "Zöld Memoranduma" és jelenlegi Kék "World Authority for Spatial Affairs" projektje - melyet az Egyesült Nemzetek minden tagnemzete megkapott - leleplezte és tényként bizonyí­totta, hogy a fennálló UFO-probléma felelőssége egyedül és kizárólag a nemzetek fegyveres erejének és hadtudományának kezében összpontosul.
Ennek bizonyságaként nagy megelégedéssel vettük tudomásul, hogy nagyhatalmaink - élén az Egyesült íllamok vezérkarával 1978 óta Nagy- Britannia, Franciaország, Spanyolország, Szovjetunió - a klasszikus UFO-eseteket és vizsgálataik okmányait feloldották a katonai titoktartás alól. Ez a tény határozott bizonysága a nagy vezérkarok elvi állásfoglalásának, hogy a galaktikus űrhatalmak erőinek felsőbbrendű tudományával és technológiájával szemben a fegyveres ellenállás meddőnek bizonyult és erre nem hajlandók. Ezzel egyidejűleg elismerték az évtizedeken keresztül meghurcolt polgári UFO-kutatás vitathatatlan fontosságát.
A súlyos bizonyí­tó anyag, amely a nagyhatalmak legfelsőbb katonai vezetésének eme elhatározását megérlelte, s amely most megnyitotta a nemzetek számára a kaput a probléma megoldása előtt, a következő:
1./ Az első bizonyí­tott galaktikus akció katonai létesí­tmények ellen 1942. február 25-én -80 nappal Pearl Harbour után- egy 15-20 űrhajóból álló galaktikus egység San Diego és San Francisco parti térségében szabályos stratégiai felderí­tést hajtott végre az Egyesült íllamok hatalmas ember- és hadianyag központja felett, mely behajózásra várt a távol-keleti hadszí­ntérre. Amerika nyugati partvidékét teljes riadó készültségbe helyezték. A 37. partvédelmi légelhárí­tó tüzérdandár jelentése szerint 3 óra 12 perc és 4 óra 15 perc között Los Angeles védelmében 1430 lövedéket tüzelt el a légvédelem a város felett "zajtalanul és méltóságteljesen" elvonuló állí­tólagos "japán" gépekre. A Los Angeles Times hivatalos és történelmi fényképfelvétele kétségkí­vül bizonyí­tja, hogy a légvédelmi fényszórók összpontosí­tásában ködszerű burok képződményben repülő, szárny nélküli és diszkosz alakú gépek teste sokszorosan verte vissza a ráirányí­tott fénysugarakat.
A gránátok robbanópontjainak lövéstani kiértékelése a találati valószí­nűség szempontjából, a repülés irányában a két űrhajó orrán 5+3=8 telitalálatot mutatott, amely - figyelembe véve a gépek 200 m/sec. sebességét és 9-18 ezer láb (cca:3-6 ezer méter) repmagasságát - fölöttébb valószí­nű mégsem egyezik az Alaszkai Légvédelmi Parancsnokság volt titkos jelentésével: "a gépek egyetlen bombát nem dobtak és egy gépet sem lőttünk le."
George C. Marshallnak, a vezérkar főnökének F.D. Roosevelt elnökhöz intézett, ugyancsak titkos jelentése nemcsak a fényképfelvételek eredetiségét igazolja, hanem azt is, hogy ezeket a "repülőgépeket Mysterious objects"-nek jelentette. Ellenben: hogyan néznek ki ezek az "object-ek" nappal? Hadd mutassam be í–nöknek az Egyesült íllamok 7. flottájának légibázisa, Honolulu, Hawaii felett 1974. április 25-én nagysebességgel repülő diszkosz alakú űrhajót... í‰s Nemes Lordok, emlékezzünk Pearl Harbourre.
Három évvel később, 1944. december 13-án Sir Winston Churchill és Dwight D. Eisenhower nyugati szövetséges haderőparancsnoka stratégiai hadviselést üzentek egy "harmadik, ismeretlen hadviselő fél floating mystery balls"-jainak, melyeket annak idején a "nácik" titkos fegyverei egyikének nyilvání­tottak.
2./ A Pentagon figyelmeztetése. Az amerikai kormány támogatásával a sajtó útján népszerűsí­tett egyetemi tanárok az UFO-k nemlétezését illetve parapszichológiai eredetét hirdetik világszerte. így 1978. november 27-én az ENSZ különleges politikai bizottsága előtt az US-Légierő UFO-tanácsadója, dr. Allen J. Hynek és kutató kollégája, dr. Jaques Vallee „exkatedra” jelentették ki, hogy az UFO valóságon túli (beyond reality) és pszichofiziológiai tünemény. Megállapí­tásuk teljesen diszkreditálta az ENSZ napirendjén lévő UFO-problémát, amelynek következtében a "külső világűr békés felhasználásának bizottsága" a javaslat további tárgyalását azonnal levette a napirendről.
Engedjék meg Nemes Lordok, hogy a nyakatekert áltudományos megállapí­tással szemben az í–nök kezébe helyezzem az UFO-probléma egyetlen illetékes szervének, az Egyesült íllamok Pentagonjának a titoktartás alól feloldott legsúlyosabb bizonyí­tékát: az Egyesült íllamok Légiereje vezérkari főnökének, N.F. Twinning tábornok összefoglaló jelentését az UFO-król, amelyet szolgálati úton még 1947. szeptember 18-án terjesztett fel a véderő vezérkari főnökének, Omar N. Bradley tábornoknak. E hivatalos jelentés értéke talán súlyosabb "egy kicsit", mint a két csillagász, Hynek és Vallee magánvéleménye! Az emberiség egy háromdimenziós világ teremtésének fizikai valóságában él, mely a tudományos feltevések szerint egy többdimenziós, általunk láthatatlan világrendbe illeszkedik. Ellenben az emberiség történetében szellemek és kí­sértetek számunkra soha veszélyt nem jelentettek. Ezt a józan és magától értetődő alapelvet tükrözi az UFO fizikai létének meghatározásában az Egyesült íllamok vezérkarának 30 éves jelentése, hangsúlyozva, hogy azok a világegyetem látható és fizikai létesí­tményei! Winning tábornok jelentése még 1947-ben félreérthetetlenül leszögezi, hogy "...a jelentett jelenség fizikai valóság és nem képzelődés vagy koholmány!"
A jelentés b./ pontja megállapí­tja: "vannak tárgyak, melyeknek alakja általában diszkoszhoz hasonló és méreteiben olyan nagy, mint egy földi repülő."
Bizonyí­ték: 1971. január 23. St. Lorenzen, Ausztria: egy 25-30 méter átmérőjű diszkosz alakú tárgy, tetején lapos kupolával. ("méreteiben olyan nagy, mint egy földi repülőgép!" 1947-1971)
A jelentés d./ pontja: "a tárgyak repüléstani karakterisztikája olyan rendkí­vüli emelkedés és irányí­thatóság..."
Bizonyí­ték: a fenti, geometriailag szabályos, diszkosz alakú űrhajó fényképe pillanatnyi "cikk-cakk" forduló emelkedésben teljesen szimmetrikus, eltorzult hajótestet mutat. A torzulás fototechnikailag megmagyarázható. Fennáll a valószí­nűsége annak, hogy egyes tárgyak élőlények útján közvetlenül vagy automatikusan irányí­tottak, vagy távvezéreltek.
A jelentés e./ bekezdése megállapí­tja: "megfigyelők egybehangzó vallomása szerint (az UFO-k hajóteste) acélos és fényesen csillogó felületű."
1948. január 7., Godmann Légibázis, Kentucky, USA: az UFO-kkal kapcsolatos első halálos szerencsétlenség. Az Egyesült íllamok szövetségi kormányának kincstára, Fort Knox légterében feltűnő UFO-k megfigyelésére a bázis parancsnoka, Guy Higs ezredes Thomas A. Mantell repülőszázadost utasí­totta, aki éppen gyakorló repülést végzett. Mantell az UFO üldözése közben az ellenőrzőtoronynak 15 óra 8 perckor a következőket jelentette: "A valami (UFO) acélosnak látszik és borzalmas méretű."
1973. október 18-án Lawrence Coyne alezredes helikopterpilótát és 4 főnyi személyzetét egy hatalmas, torpedó alakú légijármű támadta meg Colombus, Ohio Mansfield légibázisa felett. Az esetről Coyne alezredes az ENSZ Special Political Committee-je előtt 1978. november 7-én az alábbi nyilatkozatot tette: "...50-60 láb (20 méter) hosszú, acélosan szürkés épí­tmény volt. A hajótest alsó részéből zöld fény emelkedett ki, mely 90 fokos szögben végigsöpörte a helikopter pilótaülését és kabinját."
1978. október 21-én Frederik Valentichet egy űrhajó Cesna-182 gépével együtt Melbourne (Ausztrália) és King Island közötti Bass Atrait tengerrészen elrabolt. 12 óra 10-kor a melbournei reptérnek a következőt jelentette: „felületén zöldes fény és acélos csillogású."
1953. május 21-én az amerikai légierő egy mérnökét, aki az Atomenergia Bizottságnak dolgozott, egy lezuhant UFO elemzésére rendelték ki, Kingmann Arizona területére. Hiteles jegyzőkönyvi vallomása a következő:"...tompa fényű, ezüstös acélból készült, hasonlóan a durván csiszolt alumí­niumhoz... az acél a szélek felé fokozatosan elsötétült, ahol a két összeillesztett tányér összeért..."
Nemes Lordok! Meg tudná-e mondani í–nök közül valaki, hol van ezeknek a légijárműveknek a bázisa, melyek minden látható motor, horizontális és vertikális kormányfelületek és szárnyak nélkül légterünkben és szállnak le égitestünk különböző pontjain? (USA, Anglia, Franciaország, új-Zéland, stb.) Nem! - a polgári lakosság csak egy kérdésre vár feleletet: hogyan lehetséges az, hogy immáron 30 éve nincs egyetlen hivatalos és illetékes szerv az UFO-probléma vizsgálatára? í‰s helyette hétvégi "hobbysta" UFO-klubok, szektariánus kultisták és UFO-rajongó iskolás gyerekek foglalkoznak egy világproblémával, amelyre már réges régen a nemzetek lennének illetékesek!
De nézzük tovább, mit jelentett 1947-ben Twinning tábornok: "repülési nyomsáv hiánya, kivéve, ha a tárgy oly magasságban repül, hogy annak keletkezése atmoszférikusan valószí­nű.(Kondenzcsí­k)"
3. bekezdés: "kör vagy ellipszis forma, lapos alsórész, tetején kupolával." A Pentagon jelentés a továbbiakban folytatja: "különböző jelentések szólnak 3-9-ig zártrendi űrhajó alakzat repülésekről."
Zacatecas csillagda, Mexikó, 1883. augusztus 5.: Jose Bonilla csillagásznak, a csillagvizsgáló igazgatójának megfigyelése összesen 447 repülő tárgyról, melyek két napon át húszas kötelékben vonultak át Földünk és a Nap között. Jose Bonilla készí­tette azt a dagerrotip UFO felvételt, mely a megfigyelés részletes leí­rásával Camille Flammarion neves francia csillagász "L'Astronomie" folyóirata 1885. évi számában jelent meg először nyilvánosan.
Végezetül a 6./ bekezdés: „íltalános repülési sebesség 300 csomóra becsült."

Űrháború hadüzenet nélkül.

1952. június-júliusában az USA fővárosát, Washington DC-t ért meglepetésszerű UFO-invázió alkalmával az amerikai polgári és katonai titkosszolgálat jelentései alapján egészen érthető volt, hogy Harry S. Truman elnök és vezérkari főnöke Omar N. Bradley tábornok "sub rosa" hadat üzent az inváziós UFO-erőknek illetve galaktikus űrhatalmaknak.
Az Egyesült íllamok egyesí­tett vezérkarainak főnöksége, JANAP 146. számú elvi rendelkezését 1952-ben adta ki a légierő, a haditengerészet és a hadsereg vezérkari főnökeinek további intézkedésre. 1966-ban a megfigyelő és jelentő szolgálat már Kanada és az egész észak-amerikai kontinens térségére is vonatkozott; a rendelkezés hatálya magától értetődően a NATO-erők s az egész nyugati hemisphere (félgömb) országait is magába foglalta.
E rendelkezés érvénye 27 évvel később a CIA titoktartás alól feloldott irattárában is megerősí­tést nyert a következőkben:" egy, az egész világra kiterjedő jelentő szolgálat lett intézményesí­tve és a légierő legfontosabb bázisai utasí­tást kaptak az UFO-k leküzdésére" és az elhallgatott háború megkezdődött!
E tényt elsőként a Pentagon Project Blue Book-jának egykori vezetője, Edward J. Ruppelt százados leplezte le és erősí­tette meg a "The Report on Unidentified Flying Object" cí­mű könyvében, amelynek első fejezete í­gy kezdődik: "1952 nyarán az amerikai légierő F-86 tí­pusú vadászgépe titokban tüzet nyitott egy repülő csészealjra. Ez a tény. Sok más, hasonló eset alkotja a repülő csészealjak olyan komplexumát, amiről eddig senki sem beszélt..."
1955. februárjában Benjamin Chidlaw tábornok, az amerikai kontinentális légvédelem parancsnoka még többet árult el: „UFO-jelentések nagy tömege van birtokunkban. Nagyon komolyan vesszük őket, figyelembe véve, hogy légierőnk elhárí­tó beavatkozásának igen sok emberáldozata és repülőgép vesztesége van..." A Szovjetunió beavatkozását illetően az USA katonai akadémiáinak a "Bevezetés az űrtudományba" cí­mű tankönyve 462. oldalán a következő esetet részletezi a Szovjetunió távol-keleti stratégiai bázisáról: „1957. július 24-én a Kuril-szigetcsoporton az orosz légelhárí­tó ütegek tüzet nyitottak az UFO-kra. Annak ellenére, hogy a szigetcsoport összes ütege lőtte őket, nem voltak képesek egyet sem lelőni."
Nemes Lordok!
Emlékezzünk csak mit is jelentett George C. Marshall tábornok F.D. Roosevelt elnöknek 1942-ben: „1430 lövedéket lőtt ki a légvédelem, de egy gép sem zuhant le!"

Űrlátogatóink és megmentőink?

Országaink kormányai, hogy a közönség növekvő aggodalmát az UFO-jelentésekkel szemben ellensúlyozzák, nagy előszeretettel hangsúlyozzák, hogy azok békés látogatók a világűrből. Hadd vizsgáljuk meg ezt a kérdést egy kis józan ésszel és tiszta logikával. Milyen alapon fogadhatjuk el a földönkí­vüli felderí­tő erőknek a békés szándékát, amikor három évtizede meg sem kí­sérelték az emberiség nemzeti vagy nemzetközi képviseleteivel (kormányok, ENSZ, tudományos közösségek) bármiféle közvetlen kapcsolat létesí­tését? Hogyan fogadhatjuk el őket az emberiség megmentőinek, amikor a mai napig egyetlen tanújelét sem mutatták annak, hogy civilizációnk egyetlen problémáját is megoldják! Talán fogadjuk el egy felsőbbrendű galaktikus civilizáció - mely évszázadok óta felderí­tést végez égitestünk körül - hivatalos küldötteként azokat a "kontaktoknak" nevezett földi embereket, akik már alapjában véve alacsony fokú műveltségi és képzettségüknél fogva is távol állnak attól, hogy az intergalaktikus összeköttetésben vagy diplomáciában egyáltalán szóba kerülhetnek? Itt mutatom be Nemes Lordok Andy Sinatrát, a "titokzatos borbélyt" az USA-ból, aki homlokára szerelt szerkezet útján "állandó összeköttetésben van" a holdlakókkal és üzeneteket közvetí­t a világ problémáinak megoldására fel egészen a Fehér Házig.

Potenciális veszély

Nemzetközi törvények és rendelkezések szerint ha a légijármű megsérti egy ország területi felségjogát, ez veszélyezteti annak nemzetközi biztonságát. E rendelkezések vonatkoznak elsősorban az UFO-erőkre, amelyek törvénytelen behatolók az ország szuverén légterébe. Ennek következtében nemzetközi ENSZ-rendelkezések hiányában az egyes nemzetek UFO-k elleni fegyveres akciói törvényesek. Első példa a Szovjetunió fegyveres támadása az USA U2 katonai felderí­tő repülőgépe ellen 1960 májusában.
Következésképpen: az 1969. december 17-én megszületett "Project Blue Book" első bekezdése, amely szerint: „a légierőnek jelentett, kivizsgált és kiértékelt UFO-esetek a nemzet biztonságára soha veszélyt nem jelentettek" egyáltalán nem áll helyt és el nem fogadható. Mert ha a megállapí­tást elfogadjuk, akkor a különböző nemzeteknek a földön, a levegőben és az űrbolygókon végrehajtott ún. nemzetközi kémkedése és stratégiai felderí­tése egymás ellen a Pentagon szerint nem más, mint az érintett országok békés és testvéri megnyilatkozása egymás irányában, mely ab ovo kizárja a kémkedésnek még a legkisebb gyanúját is.
ím ha ez az amerikai légierőnél valóban í­gy is van, vajon miért volt szükség arra, hogy két hónappal korábban, 1969. október 20-án a légierő a következő bizalmas tájékoztatást küldje ki alegységeinek: "Unidentified Flying Object - jelentések, amelyek bármily vonatkozásban állnak a nemzeti biztonság szempontjából, a JANAP 146. illetve az Air Force kézikönyv 55-11 bekezdésével, semmiféle vonatkozásban nincsenek a Project Blue Book rendszerével."
Engedjék meg Nemes Lordok, hogy e bizalmas katonai felvilágosí­tó intézkedés égető szükségességét a nemzeti s a nemzetközi biztonság súlyos megsértéseinek tényeivel világí­tsam meg és azok józan megí­télését í–nökre bí­zzam:
1./ 1973. október 12-19 között az Egyesült íllamok közép-keleti részén a Mexikói-öböl s a Nagy-tavak vidéke között az UFO-erők szabályos hadgyakorlatot hajtottak végre. Október 17 -18. között Alabama állam volt a manőver célterülete, amikor egy kis vidéki település, Falkville rendőrfőnöke egy furcsa öltözetű sisakos űrrobotot fényképezett - négy polaroid fényképen - a község külterületén. A fényképeket a sajtó azon nyomban hamisnak bélyegezte és a rendőrfőnököt felettes hatósága lemondásra kényszerí­tette. Hogy miért? Vessünk egy pillantást a térképre és rögtön megállapí­thatjuk, hogy a robot délnyugatra, 17 mérföldnyire volt a világ leghatalmasabb katonai űrrakéta és titkos katonai kí­sérleti ipartelepétől, a huntsville-i Redstone Arsenal gyárvárostól.
2./ Az amerikai katonai akadémiák tankönyve az 1955. augusztus 21-i Sutton Farm, Kelly, Kentucky eset ismertetésében megerősí­ti azt a feltevést, hogy a kihajózott űrhajósok golyó-biztos űrruhát viselnek, számí­tva a lakosság ellenséges magatartására, mely a felvilágosí­tás hiányának az eredménye. Idézek: „A Suttonok (apa és fia) egy 12-es kaliberű puskát és egy 22-es pisztolyt ragadva, egészen közelről tüzeltek az «űremberre». Mindketten hallották a fémről visszapattanó golyók és lövedékek éles siví­tását. Az emberalak a földre bukott, de felugrott és visszament!"
A Suttonok ugyancsak jelentették, hogy a furcsa alakok magassága 3 és 1/2 láb volt (100-105 cm) nagy, kerek fejjel és aránytalanul hosszú kezekkel. Az amerikai UFO-pioneer, Leonard Stringfield nyomozati adatai szerint nyolc lezuhant (esetleg lelőtt) galaktikus űrhajó és kb. huszonöt kozmikus ember holtteste van befagyasztva a Pentagon őrizetében. Ezek a Wright Patterson légibázis, Akron, Ohio telepének különleges őrizet alatt álló ún. "High Security" telepén vannak tárolva. Figyelemre méltó, hogy ezeknek az űrembereknek méretadatai teljesen megegyeznek a Suttonok vallomásaival. (Három és fél láb, részletes adatok az ICUFON Kék Memorandumában.)
3./ Szervezetem (az ICUFON) az egyiptomi-izraeli hatnapos háborútól kezdődően részleteiben kiértékelte az európai kontinens és a Földközi-tenger térségére eső UFO-adatokat (hí­rszolgálati irodák, helyi jelentések, stb.) és a megfigyelések adatainak térképre vetí­tésével megállapí­totta, hogy az Izrael, az arab államok és az afrikai országok felé irányuló, óriási arányú fegyver- és hadianyag szállí­tás a kontinens stratégiai kulcspontjain szigorú UFO-ellenőrzés alatt áll. A megfigyelések sűrűsége ugyanis a Skagerrak-Kattegat tengerszorosra, az Angol Csatornára, Gibraltár, a Dardanellák és Szuez területére esik.
4./ Galaktikus űrhajók támadói akciói és fegyveres összetűzések.
1975. október és november hónapokban állí­tólagos "Unidentifiable Helicopters" támadó szándékú akciókat hajtottak végre az Egyesült íllamok északi térségének fegyverraktárai, atomtelepei, rakétakilövő helyei s más, a repülés számára tilos területei ("off limits") felett. Az érintett terület légibázisai teljes riadókészültségben voltak. A szokatlan, három éven belül a titoktartás alól feloldott katonai jelentések és intézkedések között nem oldották fel a titoktartás alól azokat az intézkedéseket, amelyek a "helikopterek" elleni fegyveres akciókat tartalmazzák. Ugyancsak mélységesen elhallgatják, hogy a támadó állí­tólagos "helikopterek" honnan és hogyan kerültek a titkos bázisok fölé, a hadbí­rói nyomozás milyen eredményre vezetett s a helikopterek személyzete milyen büntetést kapott?
5./ Az Egyesült íllamok iráni követének 1976. szeptember 19-én a Fehér Házhoz, a vezérkar főnökéhez és a Pentagon különböző osztályaihoz intézett titkos távirata szerint egy diszkosz alakú, anyaűrhajóból lanszí­rozott kisebb, ugyancsak diszkosz alakú tárgy megtámadott egy F-4-es vadászgépet, melyet megfigyelésre rendeltek ki. Idézek: „A pilóta az objektumot egy AIM-9 rakétával vette célba, de a kioldás pillanatában nemcsak az elsütő berendezése, hanem a repülőgép teljes hí­rközlő berendezése felmondta a szolgálatot." Valami, előttünk teljesen ismeretlen erő megbéní­totta a gép elektromos berendezéseit!
6./ 1974-ben a Szardí­nia szigetén telepí­tett NATO rakétabázis lőgyakorlatot hajtott végre a Földközi-tenger felett. A rakéta röppályájának filmfelvétele szerint a rakétákat egy, a távolban lebegő, ugyancsak diszkosz alakú objektum sugárlövésekkel semmisí­tette meg.
7./ 1974 őszén Binnben (Korea) egy ovális alakú űrhajó viszonozva a leküzdésére kilőtt Hawk-rakétát, sugárfegyverével visszalőtt a rakéta ütegállására, mely az egyik szemtanú szerint: "felismerhetetlen tömeggé olvadt össze, mint valami gyerekjáték."
E néhány UFO-eset intő és riasztó figyelmeztetés a nemzetek számára, hogy modern földi fegyvereink teljes mértékben elégedetlenek és tehetetlenek a galaktikus hatalmak erőinek felsőbbrendű tudományával, technikájával s azok űrstratégiai és taktikai műveleteivel szemben.
A nemzetközi biztonság még súlyosabb veszélyeztetését igazolja a North American Air Defense Command (NORAD) coloradói központjának tájékoztatása. E szerint bonyolult szerkezetű infravörös szenzorok, szinkronizált őr-szatellitek és egyéb űrfelderí­tő berendezések globális hálózata naponta 800-900 olyan objektumot regisztrál, amelyek repülési karakterisztikája és röppályája nem azonosí­tható egyetlen Földünk körül keringő mesterséges holdéval!
Nemes Lordok! Ha 800-900 regisztrált megfigyelésnek csupán 10%-át veszzük figyelembe ama objektumokra, amiket a lakosság szabad szemmel észlel, olcsó film- és fotókamerákkal rögzí­t és amelyet csupán csak hí­rszolgálati irodák jelentenek, félelmetes eredményt kapunk:
A külső világűrből minden órában három és fél objektum sérti meg és hatol be törvénytelenül Földünk légterébe, hogy ellenőrzés alatt tartsa égitestünk hatalmait és népeit!
Ha mindehhez még hozzáadjuk a Szovjetunió ugyancsak hasonló űrellenőrzését, a SALT-I. és II. évtizedek óta meg nem születő stratégiai fegyverkorlátozó szerződését az USA és a Szovjetunió között, akkor a következőkre kell - Nemes Lordok - a figyelmet összpontosí­tanom:
1969. július 21. óta, amikor is az első földi ember a Holdra lépett, a két űrfelderí­tő katonai nagyhatalom lázas sietséggel indí­totta el a legborzalmasabb stratégiai fegyverek gyártását, amiket állí­tólag űrvédelemben kí­vántak felhasználni és alkalmazni. Szabad legyen megkérdeznem í–nöket: ki ellen? A néhány száz (400) még üzemben lévő mesterséges hold, vagy a 4000 ún. "bedöglött" űrszemét (space bedris) ellen? Esetleg talán 800-900 objektum ellen, melyet a NORAD naponta regisztrál?
Nemes Lordok! A magam részéről teljesen lehetetlennek tartom, hogy a Föld bármelyik nemzete olyan őrül lenne, hogy azért gyártson stratégiai fegyvereket, hogy azzal önmagát és egész civilizációnkat megsemmisí­tse. Ellenben, ha figyelembe vesszük az UFO-k megtévesztő stratégiai és taktikai műveleteit Földünk légterében, igen könnyen megtörténhetik a végzetes félreértés, mely mind az USA, mint a Szovjetunió oldaláról egy végzetes megsemmisí­tő háborúnak lehet kiváltója, - mint az 1979 novemberében történt, amikor "állí­tólag" másfél hónapi nyomozás után (?) megállapí­tották, hogy a NORAD hamis riadója a magnóberendezés "hibája" volt.
Pillanatig sem kétséges, hogy Földünk nagyhatalmainak jelenlegi stratégiai hadmozdulatai a földön is, a levegőben is, a vizeken is az UFO-erők ellenőrzése alatt állnak. Következésképpen: a katonai szuperhatalmak nagyvezérkarának az esetben, ha a jelenlegi polgárháborúk illetve kisháborúk az őket fedező világhatalmak fegyveres összecsapásává fajulnának, e baljóslatú UFO-erők esetleges döntő beavatkozásával feltétlenül számolniuk kell!
"Nagyon jól tudjuk, hogy az űrháború, egykor csupán mint í­rói képzelődés, igen közeli valóság lett!" - állapí­totta meg Lord Cimerley, a Lordok Házának 1978. január 18-i parlamenti vitáján. Megállapí­tásait és idejekoráni figyelmeztetését 1978 júliusában Michael A.G. Mishoud, az Egyesült íllamok State Departmentjének International Security Department-Igazgatója egy értekezletén a következő kijelentéssel erősí­tette meg: "Idegen naprendszerek lényeitől potenciális veszélyben vagyunk, de mi is potenciális veszélyt jelentünk számukra!" Szabad legyen hangsúlyoznom a megállapí­tás második felét:"... de mi is potenciális veszélyt jelentünk számukra!" Mi ez, ha nem a nemzetek kormányainak egyenes riasztása e világhatalom részéről, hogy cselekednünk kell, mielőtt még nem késő.

Javaslat a probléma megoldására.

Az ICUFON három évtizeden keresztül számtalan tervezettel hí­vta fel az ENSZ és tagnemzetei figyelmét, hogy a fenyegető veszély előrevetett árnyékát elmozdí­tsuk nemzeteink fölül. Ha nemzeteink fegyveres és biztonsági erői végre mérlegelnék, hogy a galaktikus űrhatalmak erőinek problémájában egy tiszta kép megalkotása parancsoló szükség - mert civilizációnk túlélése mind a Földön, mind a külső világűrben egzisztenciális kérdés - , tisztelettel javaslom a következőket:
A katonai titoktartás feloldása kizárólag az UFO szintjén egy csapásra hatalmas perspektí­vát nyitna meg a kérdés megoldása felé anélkül, hogy az a legkisebb vonatkozásban is érintené bármely nemzet kötelező hivatalos katonai titoktartását.
Ez ICUFON szervezetünk és a velünk együttműködő UFO-szervezetek tiszteletteljes javaslata, melyet részleteiben indokolva már benyújtottunk Őfelsége Kormánya ENSZ-hez akkreditált követének. Ugyancsak ez a tiszteletteljes javaslatunk az összes nemzet kormányának is, amelyek végre rádöbbentek a cselekvés nyomasztó szükségességére.
A World Authority for Spatial Affairs (WASA) project megindí­tásának első fázisa e nemzetek önkéntes kezdeményező összefogása. Ez a nemzetközi űrbiztonsági és tudományos intézmény mint "by the Nations for the Nations" egy, a nemzetek részére felajánlott területen létesülne. A létesí­tmény a résztvevő nemzetek közös igazgatása alatt állna és a következő nemzeti képviseleteket összesí­tené:
1./ Katonai erők - a nemzetközi biztonság szolgálatában.
2./ Tudományos közösség - a tudományos kiértékelés végrehajtása.
3./ Pioneer UFO-szervezetek - az UFO-kutatás és a nagyközönség tájékoztatására.
A WASA-project célja: A nemzetek kooperatí­v együttműködésével az egyetemes béke, biztonság szolgálata az összes nemzet és az ENSZ közös javára és érdekében. Részleteiben:
1./ Az UFO-k operatí­v műveleteinek nemzetközi ellenőrzése, azok szakszerű analí­zise és a nemzetek tájékoztatása.
2./ Minden lehető módon összeköttetés keresése és felvétele a felderí­tő UFO-erőkkel.
3./ Földi űrkorszakunk generációinak nevelése, mind a nemzetek, mind a kormányok adminisztrációja részére.
Hálásan köszönöm figyelmüket és engedjék meg, hogy tájékoztatásomat az 1977-es acapulcói (Mexikó) első nemzetközi UFO - kongresszuson elmondott szavaimmal zárjam: "Emberiségünk történelmének homokóráján az idő későre jár; itt az alkalom, hogy nemzeteink békéjéért, biztonságáért és felemelkedéséért cselekedjünk. Ez magasztos és felemelő kötelesség, melyet ha most elmulasztjuk, soha nem tér vissza!"

Vissza az elejére
nordi
sze aug 04 2010, 03:32
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
.....mindenesetre kemény dolgok vannak ebben a felszólalásban, de vannak tulzások is böven...

pl. ".1978 júliusában Michael A.G. Mishoud, az Egyesült íllamok State Departmentjének International Security Department-Igazgatója egy értekezletén a következő kijelentéssel erősí­tette meg: "Idegen naprendszerek lényeitől potenciális veszélyben vagyunk, de mi is potenciális veszélyt jelentünk számukra!" Szabad legyen hangsúlyoznom a megállapí­tás második felét:"... de mi is potenciális veszélyt jelentünk számukra!" Mi ez, ha nem a nemzetek kormányainak egyenes riasztása e világhatalom részéről, hogy cselekednünk kell, mielőtt még nem késő...."

ugyan máá..... a Föld lakosságának nagyrésze éhezik....az UFO-k meg rettegnek tölünk.....na, neee

........." Milyen alapon fogadhatjuk el a földönkí­vüli felderí­tő erőknek a békés szándékát, amikor három évtizede meg sem kí­sérelték az emberiség nemzeti vagy nemzetközi képviseleteivel (kormányok, ENSZ, tudományos közösségek) bármiféle közvetlen kapcsolat létesí­tését? Hogyan fogadhatjuk el őket az emberiség megmentőinek, amikor a mai napig egyetlen tanújelét sem mutatták annak, hogy civilizációnk egyetlen problémáját is megoldják!......."

döntsük már el ...most jók az idegenek, vagy rosszak? ..

2.) erre a felszólalásra nem volt semmi reagálás ? ...mert én nem tudok róla.....
valami frissebb anyagod erröl a témárol nincs ??[ Módosítva sze aug 04 2010, 03:41 ]
Vissza az elejére
blackbird
h aug 09 2010, 09:24
Regisztrált tag #23
Regisztrált: sze máj 19 2010, 04:53
Üzenetek: 112
Hát most őszintén, ki dönti el mi a jó? Nem biztos ha beleszólnának az nekünk vagy nekik jó lenne. Olvastam egy honlapon hogy a Földünkön, más dimenzióban élő Ashtar Galactic Command tagjai is védték már meg a Földet nagyobb vulkánkitörésektől, meg felénk száguldó meteoroktól...
Ki mondta hogy nem vették fel a kapcsolatot egyes országok vagy esetleg az ENSZ vezetésével? De mégis ki tájékoztatna róla? Mi másként gondolkodunk mint egy politikus vagy vezető....mi elmondanánk a népnek? ki tudja mit váltana ki? í‰s mire lenne jó? Mit kezdenénk az infoval hogy beszélnek velünk? .... én ha idegen lennék nagyivben elkerülném ezt a helyet ebben biztos vagyok.... lehetne szép is.... sőt szép! ...mi vagyunk a gusztustalanok, a férgek a golygón akik felzabálják ...
nem hiába vannak hurrikánok már lázad ellenünk és igaza van....
a valaki felajánlaná hogy egy más civilizációba szállit é élhetek ott....habozás nélkül mennék minél meszebb ettől a helytől! Nem érzem itthon magam....
Vissza az elejére
Fox Mulder
h aug 09 2010, 12:10
Regisztrált tag #19
Regisztrált: cs máj 13 2010, 01:25
Üzenetek: 103
"Ki mondta hogy nem vették fel a kapcsolatot egyes országok vagy esetleg az ENSZ vezetésével? De mégis ki tájékoztatna róla? Mi másként gondolkodunk mint egy politikus vagy vezető....mi elmondanánk a népnek?"
Egyetértek blackbird állí­tásával, már régen ott "ülnek" a magasabb posztokon az idegenek és ténykednek csak az emberek ezt nem akarják elhinni, - elhinni? - nem is tudnek róla.

"az UFO-k meg rettegnek tölünk.....na, neee" ez idézet tőled Nordi. A cikk úgy szól, hogy veszélyt jelentünk rájuk és nem úgy hogy rettegnek tőlünk. Valóban veszélyesek vagyunk rájuk nézve mégpedig a felhalmozott atom készleteink végett. Szinte minden államnak van már atomja és egyre többen szeretnének kikandikálni az űrbe, hát ez nem fog menni, ennek a veszélynek a jelentőségével tisztában vannak ők is és teljesen reális ez a veszélyhelyzet.
Vissza az elejére
nordi
h aug 09 2010, 12:54
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
...bocsi, hogy a poén kedvéért csusztattam egy kicsit..... de hogy mi nem jelentünk számukra veszélyt ezt komolyan es továbbra is fenntartom.....viszont az atomenergia valóban veszélyes a földre, az emberiség pedig csak önmagára és a földi létformákra jelent veszélyt ,(és nem is kicsit), mert az idegeneknek van hova menniük
azt is elhiszem, hogy a politika letagadja a kapcsolatfelvételt,.... de ha az idegenek akarnák, számtalan módon felvehetnénk velünk a kapcsolatot, de a valoság az, hogy le se sz@rnak bennünket (nem csak politikusok élnek a földön)

[ Módosítva h aug 09 2010, 01:54 ]
Vissza az elejére
Fox Mulder
h aug 09 2010, 01:58
Regisztrált tag #19
Regisztrált: cs máj 13 2010, 01:25
Üzenetek: 103
Megfelelő módon a megfelelő emberekkel felveszik a kapcsolatot, csak sajna ezek a dolgok is el vannak bagatelizálva. Az atommal pedig az egész naprendszerünkre veszéllyel vagyunk.
Vissza az elejére
Oldal:   <<        >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System