:: Fórumok :: 2012. Vajon mi fog történni? :: New Age - Az új világrend
 
<< Előző téma | Következő téma >>
íœZENET A Fí‰NY GALAKTIKUS Fí–DERíCIí“JíTí“L
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
fulldragon
p jún 08 2012, 08:36

Regisztrált tag #35
Regisztrált: v júl 04 2010, 02:40
Üzenetek: 410
Galaktikus Föderáció - Szabadfelhasználású energiazónák


2012. június 5., kedd


íœZENET A Fí‰NY GALAKTIKUS Fí–DERíCIí“JíTí“L

Szabad felhasználású energiazónák

2012. május 28.

Message from the Galactic Federation of Light 05-28-2012
Copyright © 2012 Greg Giles. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

A szabad energiazónák olyan rendeltetési helyek lesznek, amelyek használata dí­jak és költségek nélküli mindazok számára, akik készek részt venni ezekben a projektekben. Szeretnénk háztartásaitok jelenlegi energiával való ellátásának módját egy új technológiával helyettesí­teni, ami a tiszta energiáról és megfelelő kapacitásról gondoskodik. Ezek a projektek világszerte valósulnak meg és eljön majd az idő, amikor bolygótok minden háztartását ezzel az új modern technológiával szerelik fel és ez otthonaitokat tiszta és költségmentes energiával látja el.


Akik készek ebben a projektben részt venni és háztartásukban bizonyos változtatásokat eszközölni, azokat kérjük, hogy tegyék nevüket láthatóvá számunkra: vagy telepatikus úton vagy az online közösségi oldalakon a hozzászólásoknál, hogy feljegyezzük neveiteket az adatbázisunkba az új modern technológia felvételéhez háztartásaitokban. Ez az új technológia a jövőre nézve egy teljesen új lehetőséget nyújt a bolygótokat övező atmoszférából származó energia hasznosí­tására.


Ez a terület számotokra sztratoszféraként ismert és ez az energia elérhetővé válik egy készülék segí­tségével, amit a háztartásotokba, vagy lakásotokba felszerelnek. Ez a berendezés felveszi a bolygótok körül keringő sugárzó energiát, majd használat előtt megtisztí­tja, hogy otthonotokban működtesse a készülékeket, a fűtést és a világí­tást. Amit nem tud, az a gépkocsik, vonatok, buszok és repülőgépek üzemeltetése. A világotokban manapság fontos szállí­tóeszközök működtetésére más módszereink vannak.


Ezen energiakészülékek bevezetését azok otthonával szeretnénk kezdeni, akik hajlandóak részt venni első programjainkon, hogy bemutathassuk a világnak ezt a technológiát. Figyelni fogjuk a nyilvános közösségi oldalakat, hogy kövessük ajánlatunkra adott válaszaitokat, érdeklődéseteket. Reméljük, hogy nagy számban vesztek részt ebben a programban, mert hisszük, hogy a technológiát használók között sokaknak jégtörő funkcióval fog bí­rni és megnyitja az utat a többi bevezetésre váró projekt számára is, ami bolygótokat és sok embert nagyszerűen továbbvisz a fejlődésben.


Az elkövetkezendő hónapok folyamán, de nem később, mint szeptemberben szeretnénk megkezdeni az energia-berendezések bevezetését, viszont szem előtt tartva az időtengely folyékonyságát és az időtervek bármely beláthatatlan okból való változását, illetve a sötét kriminális erők ténykedése miatti komplikációk fellépését. Utóbbiak nyilván nem örvendeznek, ha felfedezik, hogy most kezdjük meg ezeknek a szabad felhasználású energia-berendezéseknek a szétosztását. Ez a sötét erők elemzésének legsarkalatosabb pontja is egyben, hiszen ezt a berendezést a hatalmukat fenyegető legnagyobb veszélynek tekintik. Mi pedig kedvünket leljük abban, hogy az ellopott hatalmukból, annyit, amennyit csak lehet, visszaszerezzünk és az illegális és szabálytalan birodalmukra lesújtsunk. Miután bevezettük a szabad felhasználású energia berendezéseket, a sötét kriminális szervezetek tagjai rögtön felismerik hatalmi szerkezeteik [struktúrájuk] szétrombolását, mivel ez az energia menedéket nyújt számotokra, az embereknek, és ez a váltságdí­j eladásának tűnhet, ami a sötét kriminális erők sok tagjának pénztárcáját hizlalta.


A tiszta energiaforrásra való jogotok visszavételével, visszakapjátok a jogot, hogy bolygótokon bérleti dí­j, adók vagy járulékok megfizetése nélkül létezhessetek. Ez az egyik fő célunk a világotokban és mi, a Fény Galaktikus Föderációja nem megyünk el anélkül, mí­g földi testvéreink fel nem szabadulnak a sötét mesterek zsarnoki irányí­tása [kontrollja] alól. Feladatunkat, hogy felszabadí­tsunk a szolgasorból benneteket: a kemény megadóztatás alól, a bolygótokon mindenki számára elérhető energiával való zsarolás alól, mindenképpen szeretnénk véghezvinni, mivel ez irányadó fordulat lesz a mostani hatalom birtokosai számára világotokban. Mielőtt elutazunk, hogy újabb világot támogassunk, ahol segí­tünk megszabadulni a korlátoktól, amik jelenleg egy robotoló, fáradságos, beszűkült szabadsággal és jogokkal rendelkező élethez köti lakóit, szeretnénk visszaadni nektek, embereknek a hatalmat, illetve bizonyos irányelveket és normákat, amik biztosí­tják az emberek mindenkori hatalmát a Földön.


A munkánk itt még közel sem ért véget, sok teendőnk van még, mint ahogyan nektek is. Segí­tsetek, hogy segí­thessünk véghezvinni ezeket a változásokat társadalmatokban, méghozzá azzal, hogy ezeket az információkat amennyire csak lehetséges terjesztitek. Ne engedjétek, hogy az új ötletek és tervek forrásaként benneteket kinevetők vagy veletek egyet nem értők, akik még nem ismerik fel a teljes képet, hátráltassanak feladataitokban. Biztatunk benneteket, lássanak titeket az emberek az új világotok úttörőiként, mert az elkövetkezendő időkben mindenki felismeri majd, amiről ma beszéltek, hiszen kapnak egy rövid í­zelí­tőt a jövőből, mindenki jövőjéből, aki ezt a szeretett bolygót otthonának nevezi.


Mekkora öröm lesz ez majd családotok számára, amikor használtok egy villanykapcsolót vagy egy gépet, tehát a ti technológiátokat a miénkkel üzemeltetitek, amit boldogan osztunk meg veletek, barátainkkal. A ti földi és a mi galaktikus civilizációnk közti hí­dként tekintünk a közösen használt technológiára. Valóban felismeritek, hogy egy ésszerűbb energiafelhasználással mekkora „gazdagságra” tehettek szert, amiért keményen megdolgoztatok? Izgatottak vagyunk, hogy bemutassuk első technológiai ajándékunkat és örülünk, ha láthatjuk a neveket, amiket telepatikus úton vagy nyilvános közösségi oldalakon megjelení­tetek. Rendelkezünk személyzettel, akik követik az egyszerűen felszerelhető, szabadon felhasználható energia-berendezésünkre vonatkozó ajánlatunkra tett reakcióitokat az online oldalakon.


A későbbiek során fogjuk majd közzétenni, hogyan is működnek ezek a berendezések, miután mi is megbizonyosodtunk a kriminális sötét erők és kedvezményezettjeik helyzetéről. Most még szabadon kószálnak világotokban, de ez hamarosan jó irányban változik majd. Fontos lépésnek tartjuk világotok és az emberek számára ezen egyének letartóztatását, és sürgetjük a csapat tagjait, hogy vegyék át ezt a nagy feladatot és fokozzák igyekezetüket, hogy ez az esemény valóra váljon. Szeretnénk még egyszer tisztázni, hogy teljes mértékben felkészültek maradunk és segí­tjük védelmeteket, ha a katonai hatóságok megkí­sérelnek akadályt gördí­teni a folyamat elé.


Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy fáradozásotokat bebiztosí­tsuk, és ne zavarjon benneteket bármilyen katonai szervezet vagy csoport, akik még a bűnügyi szervezetekkel működnek együtt. Ezt meg akarjuk tenni, de helyettetek nem vállalhatjuk át a letartóztatásokat, mert ez a ti világotok és nektek kell visszaszerezni az azt elorzóktól. így kell történnie és reméljük, az emberek a világotokban megértik és felismerik, miért is fontos annyira számotokra visszaszerezni felségjogotokat és az élthez való jogotokat egy felszabadí­tott világban, ahol eddig csak a még több hatalom, pénz, ellenőrzés, küzdelem és méltánytalanság módszerét ismerték, mert azt hitték minden javat egyedül birtokolhatnak. Azért vagyunk itt, hogy támogassunk bennetek a szolgasorból való felszabadulásotokban, de ezt mi nem tudjuk és nem is akarjuk megtenni helyettetek. Támogatásotok érdekében mindent elkövetünk, hogy véghezvigyétek a változtatásokat és várjuk akcióitokat, illetve kéréseiteket felénk, további útmutatás céljából. Nővéreink és fivéreink az arcvonalból, választ várunk tőletek és a legjobbakat kí­vánjuk nektek igyekezetetekhez, hogy a bolygón élő emberektől elrabolt szuverén szabadságjogotokat visszaszerezzétek az elnyomó egyénektől.


Sok program és projekt vár bevezetésre világotok számára, amik több szinten nagyszerűen támogatnak benneteket. A majdani fáradságot nélkülöző életetek a mostanival összehasonlí­tva felismerhetetlenné válik, hiszen ma ez az életmód szükséges a túlélés okán. A szükségszerűségen alapuló életből egy nagyfokú váltás jön a belső kí­vánságon alapuló életbe, ami a művészeti, kreatí­v és akadémiai nyelven fejezi ki magát és ajándékai mindenkivel költségmentesen megoszthatóak, és létrehozhatóak lesznek az egész földkerekségen. Ez mind lehetséges a világotok számára és csak rátok vár, hogy birtokba vegyétek.


Most válasszátok ki az utat, amit magatok mögött akartok hagyni. Válasszátok ki azt az utat, amin el akarjátok hagyni a jelenlegi valóságot, amit egyetlen lehetséges választási lehetőségként ismertetek. Léteznek más általatok is elérhető választási lehetőségek, ahol több szabadságot és luxust élvezhettek, mint amit jelenleg tapasztaltok. Sok nyitható és nyí­lásra váró ajtó létezik számotokra, amiken ha bekopogtattok, folyosókra vezetnek, amik egy új egzisztenciát tesznek lehetővé, egy új valóságot, a jelenlegi behatárolt harmadik dimenziós elme és anyag felépí­tésén [konstrukcióján] túl.


Ezek az ajtók mindig nyitva álltak előttetek. Mindig adva voltak és vannak módszerek, hogy elhagyhassátok ezt a világot, ha az benneteket vagy az univerzum felsőbb akaratát már nem szolgálja. Ti, mint szuverén lelkek, utazásaitok során soha sem voltatok egy valósághoz sem kötve, amit nem akartatok tovább megtapasztalni. Ez a törvény vonatkozik most is rátok és valóságotokra, épp, mint létezésetek minden másik napjára vagy időszakára. Gondoskodunk róla, hogy felajánlhassuk a lehetőséget, hogy elhagyhassátok ezt a valóságot saját feltételeitek és saját időtervetek szerint, ahogyan itt-tartózkodásotokat is ti saját magatok választottátok meg.


Nem mindenki dönt ennek a jelenlegi valóság (paradigma) elhagyása mellett. Nem kész mindenki a szabadságra, ami a mostani illúzión túl vár. Nem mindenki tanulta meg az összes leckét, ami ebben a környezetben lehetséges.


Nem mindenki tapasztalt meg mindent, ami itt az anyagi világban megtapasztalható. Emlékezzetek rá és emlékeztessétek magatokat, hogy nem létezik jó vagy rossz döntés, hiszen mindig a személyes döntésről, beállí­tottságról van szó, és senkinek sincs joga másra saját nézeteit ráerőszakolni, mert csak mi saját magunk tudhatjuk, hogy mi az, amit meg kell, vagy meg szeretnénk tapasztalni.


Hogy hogyan dönt egy élőlény, hogy elhagyja ezt a valóságot, az az ő személyes beállí­tottságától függ. Néhányan úgy dönthetnek, hogy ezt egy halálélményen keresztül tapasztalják meg. Ez is rendben van, mert sokak számára a kilépés választása és módszere magasabb dimenziókba viszi őket, általuk új, keresett élményeket tapasztalnak meg. Mások számára nem volt a kilépéshez ez a módszer megfelelő és egy másik lehetőséget választottak, hogy elhagyják ezt a valóságot, és egy újat kezdjenek az eddigi korlátok nélkül. Ezeknek a lelkeknek a testtel együtt való felemelkedés a módszere, amit használnak, hogy az univerzum magasabb birodalmaiba jussanak el. Ezek a lelkek döntést hoztak, mely szerint nem szeretnék megtapasztalni a halál és újjászületés élményét, azonban kí­vánnak egy folyamatos megállás (pihenés) és újrakezdés nélküli megtestesülést [inkarnációt], ami különben akadályozná folytonos és csodálatos utazásuk folyamát.


Mindez í­zlésünk dolga, illetve személyes beállí­tottságunktól függ, és azt tanácsoljuk nektek, engedjétek meg mindenki másnak, mindegy milyen közel álljanak hozzátok, hogy a saját tempójukban saját döntést hozzanak utazásuk további folytatásáról, tudva, hogy utazásuk valóban folytatódik. Pontosan ilyen módon haladnak tovább, és döntésük különbözhet a tiétektől. Nagy segí­tség ez embertársaitok számára, ha ezt meg tudjátok tenni, mert mindannyiunk számára szükséges, pontosan azt megtalálni, ami érzelmeinket megérinti és hagyja szí­vünket a harmóniával egy húron pendülni.


A Fény Galaktikus Föderációja vagyunk.


Csatornázta: Greg Giles

[ Módosítva p jún 08 2012, 08:37 ]
Vissza az elejére
horpad
szo jún 09 2012, 02:23
horpad

Regisztrált tag #120
Regisztrált: h febr 07 2011, 02:06
Üzenetek: 808

Nordi! Tudsz te erről részleteket?

Már elküldtem Greg Giles-nek telepatikus úton(!) a nevem, lakcí­mem, egyéb személyes adataimat is…
- De félek, hogy éppen akkor jönnek a szerelők átkötni a hálózatomat, amikor pont nem vagyok itthon.

Szoktak ezek küldeni előzetes kiértesí­tőt?

[ Módosítva szo jún 09 2012, 02:23 ]
Vissza az elejére
nordi
v jún 10 2012, 12:58
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
Természetesen:
1. elóször is regisztrálni kell, nem telepatikus úton hanem banki számlaszámmal aminek alapján megállapitják a spirituális rezgézszámodat aminek függvényében egyedileg megtervezik a számodra tiszta energiát termelö energiagenerátort és a hozzátartozó akkumulátort...
Ha esetleg marad pénz a számládon akkor meglátogat egy fénymunkás....

Basszus , kell szólnom fulldragonnak ,hogy rossz topikba tette az irást (valószinüleg a viccek topikba akata tenni,
habár az utóbbi idöben furcsa fényfoltok láthatók az aurájában, lehet hogy ö is megváltoztatta a rezgésszámát és a felemelkedésre készülödik ??...

[ Módosítva v jún 10 2012, 01:07 ]
Vissza az elejére
Zola71
szo júl 28 2012, 02:38
Regisztrált tag #507
Regisztrált: szo júl 28 2012, 02:30
Üzenetek: 4
Sziasztok.Ennek az egésznek van valami valóság alapja?
Vissza az elejére
fulldragon
szo júl 28 2012, 05:42

Regisztrált tag #35
Regisztrált: v júl 04 2010, 02:40
Üzenetek: 410
Természetesen ..én megmondom a tuttit : Fogalmam sincs !!!
Erröl nordit kell megkérdezni, mert állitása szerint ö képviseli a földlakókat az Intergalaktikus Konföderáció NagyTanácsában....de neki sincs szavazati joga (biztonsági tanácsadóként vesz részt a gyüléseken)
Vissza az elejére
Zola71
szo júl 28 2012, 11:33
Regisztrált tag #507
Regisztrált: szo júl 28 2012, 02:30
Üzenetek: 4
állj!!!Most komolyan kérdem!Ez az oldal fantázián alapul vagy van valóság alapja?Ha Sci-fi itt sem vagyok törlöm magam!
Vissza az elejére
Zola71
szo júl 28 2012, 11:39
Regisztrált tag #507
Regisztrált: szo júl 28 2012, 02:30
Üzenetek: 4
még egy kérdés...amire a magyar és külfőldi csillagászok még érdemi választ sem adtak...Mi az a három objektum a pluto mögött?!!Várom a válaszokat és csak komolyakat!!
Vissza az elejére
horpad
szo júl 28 2012, 12:21
horpad

Regisztrált tag #120
Regisztrált: h febr 07 2011, 02:06
Üzenetek: 808
A három objektum a Charon, Hydra, Nix a plutó 3 holdja.
Másról nem tudok….
Vissza az elejére
Zola71
v júl 29 2012, 02:41
Regisztrált tag #507
Regisztrált: szo júl 28 2012, 02:30
Üzenetek: 4
Köszi
Vissza az elejére
 

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System