+ A | - a | Visszaállít
2010. okt.
11
  Meggyőző bizonyí­tékok az UFO-k létezésére
Kategória: UFO-k és földönkí­vüliek - Közzétette: Peety
A marhacsonkí­tások módja, a bagdadi csészealj és a Mars Observer különös esete mind UFO-kra utalnak.

A kérdés, hogy létezik-e élet a Földön kí­vül, és hogy valóban élnek-e idegen lények a világűrben, a kezdetektől foglalkoztatta az emberiséget. A megmagyarázhatatlan eseményeket gyakran UFO-k tevékenységének minősí­tették, ezek többségéről azonban ma már tudjuk, hogy nem az idegen lényekhez kapcsolhatók.

Csakhogy még mindig sok a homályos pont néhány balesettel, eseménnyel kapcsolatban, amelyekre ezidáig nem talált magyarázatot a tudomány, és amelyek kapcsán tudósok is idegenek beavatkozására gyanakszanak.

A titokzatos marhacsonkí­tások

A világ marhatartóinak évtizedek óta szembe kell nézniük egy megmagyarázhatatlan és ijesztő problémával: a marhacsonkí­tások különleges eseteivel. Bár a csonkí­tások részletei esetenként eltérőek, van épp elég általánosság, ami arra utalhat, hogy összehangolt eseményekről van szó.

A megcsonkí­tott állatok vérét gyakran lecsapolják, a hiányzó testrészeket sebészi pontossággal távolí­tják el, a sebeket pedig mintha tűzforró vágóeszközzel ejtenék. A tetemek körül rendszerint nem lehet semmiféle nyomot felfedezni, eltekintve pár háromlábú állvány nyomától a test körül. Néhány marhán maradtak nyomai fogók és bilincsek használatának, ami arra utalhat, hogy a csonkí­tást máshol végezték, mint ahol a tetemek előkerültek.


A jelek idegenekre utalnak

A szervek eltávolí­tásának rendezettsége, a tökéletesen lecsapolt vér végletesen kifinomult technológiára vallanak. Az égetett sebek lézerszike használatára utalnak. Ami a legfurcsább, hogy ezek a fejlett technológiák még nem hagytak nyomot az első dokumentált esetekben az 1970-es években, a vér ugyan akkoriban is az utolsó cseppig, minden nyom nélkül eltűnt.

Ez jelezhet földönkí­vüli érintettséget is, az elkövetők pedig csupán véletlenül hagytak olykor lekötözésre utaló nyomokat az állatok lábán.

Az iraki idegenek

1998. december 16-án világí­tó rakéták repültek Bagdad egére. A Szaddám Huszein ellen folytatott háború keretében az iraki fővárosra mért légi csapást, az úgynevezett Sivatagi róka hadműveletet a CNN légitársaság kameráin át világszerte milliók figyelhették élőben.

A CNN a Sivatagi rókáról készí­tett hí­radások mellett felvett egy Bagdad felett keringő repülő csészealjat is. A felvételeken tisztán látszott, ahogy a jármű kitér a légvédelmi ütegek lövedékei elől. Ugyanebben az évben pedig állí­tólag az Egyesült íllamok légiereje is lelőtt egy ismeretlen eredetű légi járművet Szaúd-Arábiában. A lakosok megfigyelték, hogy a lezuhant gép kerek volt, és egyáltalán nem volt látható motorja és szárnya, de arról is beszámoltak, hogy még a meglehetően nagy darabok is pihekönnyűek voltak.

A sumér ékí­rás is szól fejlett civilizációkról?

Zakarias Sitkin, azon kevés emberek egyike, akik le tudják fordí­tani az ősi sumér ékí­rást, hisz abban, hogy a szövegek elmondják: a sumér civilizációt - amely a mai Irak által elfoglalt területen fekszik - miképp segí­tette egy fejlettebb faj. Az annunakik - sumérul a név annyit tesz, mint "akik a mennyből jöttek a Földre" - létezése is azt mutatja, hogy nem Szaddám lehet az első uralkodó, akit idegenek segí­thetnek.

Tovább árnyalja a képet George Bush akkori amerikai elnök kijelentése, miszerint kétség sem férhet hozzá, hogy az iraki kormány továbbra is birtokol és rejteget fegyvereket a valaha szerkesztett leghalálosabb fajtából, ami az egész emberiségre veszélyt jelent, valamint az, hogy ennek ellenére a háborút követő 500 millió dolláros kutatóakciók sem tudtak a fegyverek nyomára bukkanni. A Bush-adminisztráció összes iraki fegyverekre vonatkozó megállapí­tását cáfolták az ENSZ megfigyelői, ám Amerika folytatta a háborút, ami arra utal, hogy a katonai akciónak egy be nem vallott célja is volt.

Az űrkutatási eszközök kudarcai

Az űrkutatás balesetei, az eltűnések és a technikai bakik aránya olyan hatalmas, hogy sokaknak okot ad a feltételezésre, hogy azok rajtunk kí­vül álló okok miatt történnek. Példa erre a Hubble űrtávcső körüli felfordulás: amikor üzembe helyezték, kiderült, hogy közelről sem tökéletes, a felvételek jóval zajosabbak lettek, mint azt várták.
Egy sor költséges javí­tóexpedí­cióra volt szükség ahhoz, hogy használható legyen. Hasonlóan sikertelennek bizonyult - ám nem csak kezdetben - az 1993-as Mars Explorer küldetés, amelynek célja a marsi Cydonia-vidék közelebbi felderí­tése volt: amint a szonda ráállt a marsi pályára, hirtelen be is fejezte működését.

A további fiaskók közé tartozik a szovjet Koralb-11 és a Szputnyik-24, melyek felrobbantak, a NASA kötelékéből a Mariner-3, ami eltévedt, és a Mariner-8, ami az óceánba zuhant, az Apollo-13 küldetés, valamint az űrrepülő-balesetekben meghalt asztronauták esetei.

í–sszehangolt szabotázs?

Az egyik legkülönösebb dolog az orosz Phobos-szondákkal történt. Az 1988-ban indí­tott szondák a Phobost, a Mars kisebbik holdját indultak felfedezni.
Az oroszokat a hold szabálytalan röppályája érdekelte, ami miatt sokan mesterséges égitestnek tartották azt. Az első szinte azonnal elpusztult azután, hogy elhagyta a Földet. A Phobos-2 eljutott a Marsig, a Phobos felszí­nén pedig készí­tett egy fényképet egy kerek árnyékról. Röviddel ezután a szonda megsemmisült. Az utolsó fénykép, ami megérkezett Oroszországba, nem kapott nyilvános minősí­tést, mert annyira szokatlan dolgokat ábrázolt.

A Mars Observer esete szintén bizonyí­tja, hogy valami nincs rendben. Mielőtt 1992-ben felbocsátották volna a Marsra, a NASA technikusai még egyszer megvizsgálták, és belenézve elszörnyedtek: tele volt ugyanis szeméttel, fémdarabkákkal, porral, papí­rral és gipsszel. Abban mindenki egyetértett, hogy azt a korábban a vidéken átsöpört Andrew hurrikán nem hordhatta a belsejébe.

/D.S/

Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

Hírkategóriák