+ A | - a | Visszaállít
2012. okt.
22
  Nem volt kamu a kapnikbányai ufóészlelés videója
Kategória: UFO-k és földönkí­vüliek - Közzétette: fulldragon
szerző: nordi

Az augusztusi cikkünkben egy kapnikbányai ufóészlelésrol adtuk hírt és egy videófelvételt is beigértünk, de a technika ördöge szokás szerint áthúzta a számitasinkat.

Akkoriban próbáltam én menteni a mundér becsületét, kárpótlásként még egy kétrészes sci-fi novellát is összehoztam az olvasóinknak, Katt ide! amivel az elökelö 132.helyet értem el az Eliza Beth által kiírt novellapályázaton!

Bár az írás tele volt szebbnél szebb müvészi megoldásokkal és fordulatokkal, ez inkább olaj volt tüzfészekre, mert még jobban összezavarták az irodalomra kevésbé fogékony tudatú olvasóinkat, és így megjobban lecsökkent az amúgy is megtépázott szavahihetőségem...

No, de ennek most már vége, Tegnap fulldragon és néhány barátja összedobták a benzinpénzt, felkerekedtek és elautókáztak Kapnkbányáig, meglátogatták Alekáékat lemásolták és elhozták a beharangozott ufóvideót. Közben kirándultak is egy jót.
Sajnos a szervercsere miatt elvesztettük a videótárunkat és még nem tudunk videót feltölteni a saját adatbázisunkba, ezért a facebookra töltöttük fel ahonnan már bárhova beágyazható az oldalon. A facebook felírat ne tévesszen meg senkit, a video a sajátunk, készitője: Aleka.

Aleka az ufo megjelenését és méretét magyarázza

Az ufo megjelenését és pályáját az augusztusi cikkben részletesen leírtuk és dokumentáltuk: Katt ide!

Természetesen, mi sem tudjuk milyen jelenséget sikerült Alekának megörökítenie. A helyiek Jézus vagy Szüz Mária megjelenésének tartják, mivel az ufo - szerencsétlenségére - pont a Kálvária kápolna fölött bukkant elő.


Ha valakinek más magyarázata vagy elkepzelése van a jelenségről, akkor írja be a hozzászólásokba, talán közös erővel sikerül megoldani ezt a rejtélyt.
Segítségül még annyit, hogy a felvétel nincs vágva vagy módosítva, és a zoomon kívül nem volt más alkalmazás használva.


(paramoral)
kapcsolódó: Beszámoló a kapnikbányai UFO észlelésről Katt ide!
Már a youtube-on is Katt ide!

Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2012. okt.
22
  Szabadulás az ezotéria rabságából
Kategória: Gondolatok, meglátások - Közzétette: fulldragon
Napjainkban nagyon divatos szabadidő foglalkozás lett az ezotéria. Ma már az emberek nagy százaléka olvas ezoterikus könyveket vagy valamilyen módon kapcsolatban áll az ezoterikus tanokkal. Sokan azt hiszik, hogy az ezotériával való foglalkozás a szellemi fejlődést, pontosabban a spirituális fejlődést szolgálja. Ez sajnos egy nagy tévedés.

Az ezotériának semmi köze ahhoz, hogy megint megtaláljuk Istent. Gyakorlatilag soha sem vesztettük el, mert Isten mindig bennünk él és élt is. Amit elvesztettünk, az az isteni törvényeknek megfelelő életmód.

Az ezotéria célja éppen erről az életmódról elterelni a figyelmet. Foglalkozz mindennel csak éppen Istennel ne! Több cikkemben í­rtam már az ezotéria okkult hatásairól, fajtáiról és félrevezetéseiről.

Az ezotériát, az okkultizmus modern válfaját nem szabad összetéveszteni a spirituális fejlődéssel. A spirituális út Isten felé vezet, az ezotéria a gonosz felé.

Felmerül viszont az a kérdés, ha már felismerjük (felismertük), hogy valami olyannal foglalkoztunk, ami az ezotériával van kapcsolatban, tehát mágikus természetű és ezért démoni behatolást von maga után, mit csináljunk? Az ilyen felismerések sokszor nehezen, lépésről lépésre születnek meg, de ha valaki a sok tagadás és elhárí­tás után végre kész felismerni, hogy az ezotéria szellemileg tisztátalan világába tévedt, mihez kezdjen? Szeretnék idézni Kovács Gábor: Mágia és Hit cí­mű könyvéből.

„A mágiától való szabadulás három lépésből áll.

Először is: Isten szí­ne előtt, Jézus Krisztus nevében mondjon ellene az illető a mágikus eljárásnak, mint bűnös dolognak. Természetesen lehetséges, hogy valaki jóhiszeműen tévedt okkult területre vagy tudatlanságból. Csakhogy van önáltatás is. Legtisztább eljárás nyí­ltan megvallani, hogy amit eddig tettünk, az bűn volt (még ha tudatlanságból tettük is) és ellene mondani ennek a praktikának. Ez az „ellene mondás” nem puszta formalizmus, hanem erős elhatározást foglal magában, hogy többet nem követjük el ezt a bűnt, és a bűnre vezető alkalmakat is elkerüljük.

Másodszor: semmisí­tsük meg a mágia (ezotéria) minden eszközét, amelyet használtunk, az ingát, varázsvesszőt, Tarot-kártyát, szellemtáblát, varázsgöböt és í­gy tovább, valamint az összes okkult ezoterikus könyveket, amik okkult dolgokkal foglalkoznak (í‰desví­z kiadó és társai – ez az én megjegyzésem). Ne tegyük be többet a lábunkat abba a társaságba, amely erre csábí­tana bennünket. Mágikus célzatú vagy ezoterikus társaságokból, klubokból, összejövetelekből, tanfolyamokról, taní­tásokról, egyházakból ki kell lépni.

Harmadszor: imádkozzunk, hogy Isten szabadí­tson meg a gonosz lélek minden befolyásától, minden démoni behatolástól. Ezt az imádságot határozott hangon végezzük, még ha belül bizonytalanságot érzünk is. Jézus Krisztus nevében hatalmunk van a gonosz felett, az kénytelen eltávozni, ha hittel imádkozunk. A hit nem érzés, hanem döntés. Aki Jézus Krisztus mellett döntött, az megszabadulhat minden sötét hatalomtól, még akkor is, ha ez a szabadulás fokozatosan megy végbe. Imádkoznunk kell, hogy Isten ereje töltsön el bennünket. Mindjárt meg is kell köszönnünk, hogy Isten meghallgatta imánkat, mert a hálaadás a hit kifejezése. A hatékony imához nem kell papnak lenned, nem is kell kész szentnek lenned – hí­vőnek kell lenned. A hit pedig maga a döntés.

Ha tehát beszennyezted magad olyan dolgokkal, mint mágia, varázslás, okkultizmus, New Age; ha jósoltál vagy jósoltattál, szerelmi varázslatot vagy rontást végeztettél, ha belekeveredtél olyan dolgokba, mint a tenyérjóslás, kártyavetés, horoszkóp, szellemidézés, inga és varázsvessző; ha hittél a gnosztikus taní­tásoknak, vagy a reinkarnáció tanának, vagy az „alternatí­v tudományoknak”, a teozófiának vagy a Steiner-féle antropozófiának; ha részt vettél agykontrollban, transzcendentális meditációban, jógázásban, zen-meditációban, szellemgyógyászatban, autogén tréningben, szcientológiában, ősmagyar vallásban, mormonizmusban, sámánságban, táltosságban, wiccában; ha tűzönjárásba, sámán dobolásban, mágikus szerepjátékokba, ufológiába, parapszichológiai kí­sérletekbe, ha reikivel, fényadással, természetgyógyászattal, szellemsebészettel, kineziológiával, táltos-masszázzsal, táltos-cseppekkel gyógyí­tottál vagy gyógyí­ttattad magad; ha aurák érzékelésével, bioenergiával, csakrákkal, tudatalattid vagy teremtő képzeleted csodálatos hatalmával, spiritizmussal, szellemtannal, testkilépéssel, angyal meditációkkal foglalkoztál; ha tagja voltál egy szabadkőműves páholynak, rózsakeresztes testvériségnek, Táltos Egyháznak, Boszorkányszövetségnek, sőt akár a sátánisták mozgalmának, vagy elkeverted magad még ezernyi más dologgal, amelyek mind a keresztény hittől idegen taní­tást tartalmaznak – akkor őszinte bűnbánat és Jézus Krisztushoz való csatlakozás után is szabadí­tó imára van szükséged, hogy az enyhébb vagy súlyosabb démoni behatolás és annak káros hatásai megszűnjenek életedben.

Minden hittel végzett imának van szabadí­tó hatása, főképpen amit tiszta szí­vvel teszünk. Nem kell a bibliából idézned vagy pátoszi imákat mondanod, elég ha egyszerű szavakkal imádkozol.”

A démonok sokféleképpen hatolhatnak életünkbe, például a hazánkban oly tragikus módon gyakori istenkáromlás révén, családi feszültségek, vétkes szokások, szexuális praktikák, pszichológiai sérülések útján is. Mi akik a hitben járunk nagyon sokszor gyengék vagyunk. Nem kell ezt a gyengeséget szégyellnünk. Valljuk be a hibáinkat és fogadjuk el magunkat, amilyenek vagyunk. De az önismeret és Isten kegyelme által próbáljuk meg a szellemi fejlődésünket az életünk céljává tenni, még akkor is ha az anyagi élet vonzásai megpróbálnak erről az útról elterelni. Nem lemondanunk kell, hanem hinni és ebben a hitben is képesek vagyunk egy normális anyagi életet élni. Akinek hite van az könnyebben boldogul az élet nehézségei ellen is.

forrás:/valaszut.hu/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2012. okt.
22
  Miért igyunk csapolt sört?
Kategória: Életmód - Közzétette: fulldragon
A mintegy 1028 sörfogyasztót megkérdezve készült a felmérés a sörfogyasztási szokásokról, illetve a csapolt sörhöz kapcsolódó fogyasztói attitűdökről.

Az eredmények azt mutatják, a fogyasztók szintén úgy gondolják – 69 százalék –, a csapolt sör minősége a higiénia szabályok betartásán, a csapolás technikáján múlik. A csapolt sört preferálókra és az üveges sört preferálókra is nagy arányban jellemző, 71 és 76 százalékban, hogy amennyiben nem meggyőző a csapolás minősége, a személyzet hozzáértése, akkor inkább üveges sört fogyasztanak a csapolt helyett a vendéglátóhelyeken.

A megkérdezettek 83 százaléka tudja, hogy a sörcsapot rendszeresen tisztí­tani kell, 64 százalék azzal is tisztában van, hogy a csap nem érhet bele a sörbe, és csak 9 százalék gondolja tévesen, hogy nem szükséges a csap tisztí­tása, mert azt az átfolyó sör folyamatosan átöblí­ti.

A sör egészségre gyakorolt hatása:

A sörgyártás egyidős az emberiséggel. A sörkészí­tés legrégebbi í­rásos bizonyí­téka Mezopotámiából származik az ie. III. évezredből, a „monument Bleu”. A sörkészí­tést már ismerték, sőt törvényben is szabályozták. A sörök minőségének biztosí­tására vonatkozó szabályokat Hammurápi törvényoszlopán szabályozták, és azok megszegőit súlyos büntetésekkel illették. Egészségre gyakorolt hatását már az ókorban is ismerték. Többféle betegség kúrálására is használták.

Gyulladás csökkentőként hat a szervezetben, ez a komlóból származó, xantohumol nevű vegyületnek köszönhető. így gátolja a reuma, az érszűkület kialakulását is. Ezen kí­vül a sör, magas folsav tartalmának köszönhetően, a vér homocisztein koncentrációját is csökkenti. ( Ez az aminosav különösen károsí­tja a véredényeket és növeli a szí­vinfarktus kialakulásának veszélyét).

Olasz kutatócsoport felmérése szerint a sör néhány növényi összetevője megnöveli a vér antioxidáns kapacitását, vagyis egy sör elfogyasztása után a szervezet jobban ki tudja védeni a káros gyököket, í­gy a sejtek lassabban öregednek. A hatás csak alkohollal együtt érvényesül: a római Nemzeti Táplálkozástudományi Intézet kutatója, Andrea Ghiselli és kollégái a kontrollcsoporttal alkoholmentes sört itattak és a pozití­v hatás ott elmaradt. Természetesen stresszoldó hatása is van a sörnek, ez jórészt alkoholtartalmának köszönhető.

Mindezen egészségre gyakorolt hatások miatt azonban ne érezze senki erős biztatásnak a mennyiségi fogyasztásra való törekvést, mert mint oly sok dologra az életben, erre is vonatkoztatható a mértékkel egészséges kitétel.

forrás:/richpoi/

Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2012. okt.
22
  A döntés hatalma
Kategória: Ezotéria és hasonlók - Közzétette: fulldragon
írta: Cobra
Fordí­totta: FehérVándor


Döntéshozatalunk kulcsfontosságú. A döntés a szabad akaratnak azon szikrája, amely beindí­tja a teremtés folyamatát.
Az emberiség kollektí­ven „hí­vta be” a sötét erőket Atlantisz idején. Ez egy régi döntésünk, amely a szenvedésnek egy hosszú időszakát indí­totta be.

Most, október 21/22-én egy új döntést hozunk. A sötétség uralma alóli szabadságot és a Fény erőinek a mielőbbi visszatérését választjuk. A döntésünk az EGY-üttműködés és az EGY-ség illetve az í­télkezés-mentesség és EGY-más szeretete mentén fog születni. Egy gyönyörű videó egy erőteljes üzenettel felvértezve került ki a világhálóra(angol):

A legutóbbi interjúmnak is ez a fő üzenete;

Az emberek sokszor azt kérdezik tőlem, milyen döntést hozhatnak, mit tehetnek, hogy segí­tsék a bolygó felszabadulását. Nagyon egyszerű, de sokszor nehéz kivitelezni: válj egy szeretőbb(szeretetből cselekvő) emberré a másokkal történő mindennapi érintkezéseid folyamán és tanuld meg miképp tudsz együttműködni í­télkezés-mentesen és konstruktí­van.(kiemelés tőlem. FV).

A tudatosabbak megfigyelhetik, hogy nem-fizikai lények miképp provokálják őket és aztán dönthetnek úgy, hogy pozití­van cselekednek ennek ellenére, a provokációt figyelmen kí­vül hagyva. Hasonlóképp időt szakí­thatsz arra, hogy fejleszd képességeidet és tehetségeidet ill. különféle utakat keress, hogy felhasználd őket a bolygószintű felszabadulás érdekében. Egyszerűen hozz egy döntést arról, hogy mit szeretnél, és segí­tsd a döntésed aktí­v vizualizációval, Fény behí­vásával/invokációjájával ill. fizikai, megfogható cselekedettel.
A (pozití­v) energiák egyértelműen növekednek, példa: (angol, erről majd később)
Az Orionida meteorraj október 21-én éri el csúcsát összhangban a Döntés Napjával.Az Orion csillagkép homokóra alakja megegyezik az Antarion Konverziójéval, ami egy multidimenzionális csillagkapu, mely a sötét energiát Fénnyé alakí­tja át. Megfigyelheted, hogy a Döntés Kapujának hasonló alakja van. Ez összhangban áll azzal, amit egy nemrégiben készült gabonakör is kifejez.
A Fény győzedelmeskedik! Cobra

forrás:/2012portal.blogspot.ca/

kapcsolódó: A Döntés Napja: Október 21/22 Katt ide!
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

Hírkategóriák