Oldal:   <<      
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Solyom
p febr 22 2013, 04:35
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúrusziak - Élet a multivalóságokban 3. rész - 2013. január

Suzanne Lie közvetítése

ÉLET A MULTIVALÓSÁGOKBAN

3.RÉSZ


MYTRE BESZÉL: Mytria és én korán ébredtünk, hoztunk magunknak egy kis ennivalót a replikátorunkból és a holo-fedélzetre sugároztuk magunkat. Tényleg jók voltunk az egyik helyről a másikra való sugározásban. Természetesen az Anyahajó energiája támogatta ezt a képességünket. Ezért nem voltunk teljesen biztosak, hogy mennyire vagyunk jók a helyváltoztatásban a zéró-pont energiamező segítsége nélkül.

Amikor figyelmünket a Föld-hologramra összpontosítottuk, meglepődve láttuk, hogy az Arktúruszi a földi embereknek egy bejelentést tesz. Láttuk, hogy az Arktúruszi rezgése a Felemelkedő Föld alapfrekvenciája fölötti frekvenciával csengett egybe. Ezért az üzenet fogadására csak azok voltak képesek, akik tudatukat az 5. dimenzióba terjesztették ki.

Láttuk a hologramból, hogy egyes emberek ezt az üzenetet alvás közben kapják meg; mások meditációjuk közben; míg megint mások egy kreatív tevékenység elmélyedése közben. Egyes emberek képesek voltak tudatosan érzékelni az Arktúruszi közlendőjét, míg mások a boldogság érzését vagy a feltétel nélküli szeretet érzését érzékelték. Tudtuk azt is, hogy közülük egyesek képesek végül az üzenetet a nyelvi rendszerükbe átfordítani.

Másoknak pedig talán egyáltalán nincs szükségük, hogy az Artúruszi közölnivalóját szavakba formálják, hogy azt a tudatukba, cselekedeteikbe stb. átültetehessék. Megfigyeltük, hogy a Föld minden országából egyformán megkapták az emberek ezt az üzenetet, befogadási tudatszintjükhöz mérten. Egyesek közületek a mi közvetítésünkön keresztül jutnak ehhez az üzenethez.

AZ ARKTÚRUSZI BESZÉL: Kedves Felemelkedők. Tudjuk, hogy felismeritek, hogy a Földanya minden nappal a kapzsiság és az emberiség mások feletti hatalom gyakorlása miatt szenved. Tudjuk, milyen nehézséget okoz a belső valóságotokat a világotokban történtek fényében fenntartani.

Ezért megértjük a türelmetlenségeteket. Mert az évtizedes kemény munka után az emberiség javát szolgálva, sokan még szégyenlősek az igazságot illetően és inkább az illúziók hazugságában élnek.

Kérlek jól figyeljetek, ha mélyen a tudatotokba helyezkedünk. Arra kérünk benneteket , hogy teljes egészében olvasszátok össze a galaktikus és mennyei családjaink földelt kifejeződési formáit, LÉNYETEK magasabb kifejezési formáival. Emberinek tűntök, de ennél sokkal többek vagytok. Emberi formát viseletek, de TI szépséges, többdimenziós lények vagytok, a Galaktikus családunk tagjai.

Ti bátrak, újra és újra emberi alakot öltöttetek. Sok reinkakrnációtokban haltatok meg Gaia testén és ismét megjelentetek, hogy lehetőséget biztosítsatok Gaianak, hogy valódi LÉNYÉHEZ visszajuthasson. De ti nem haltatok meg. Csupán az aktív szolgálatotokból léptetek ki és tértetek vissza a valódi, magasabb kifejeződésetekhez. Ezért emlékeztetünk benneteket, hogy azok akik Gaia Anya szolgálatában haltak meg, nem haltak meg valóban. Hanem hazahívtak benneteket, hogy meggyógyuljatok.

Azonban nem azért vagyunk itt, hogy a halálon át való visszatérésről beszéljünk. Hanem a tudatos hazatérésről beszélünk, a Felemelkedésről. Ahogyan az tudjátok, a fel-nem–ébredtek hányada vagy az emberek sötét oldala nagyobb, mint a Felemelkedő hányada. Szerencsére a fényhányados lehetővé teszi a kisebb számban lévő Keveseknek, hogy különbséget tegyenek több dimenzió között.

Ha egy autót vezettek és meg kell fordulnotok, hogy az ellenkező irányba haladhassatok, akkor „Időbe” telik, míg visszanyeritek a régi előre haladó sebességeteket. Ugyanígy kell megfordulnia az emberiségnek és a romboló szándékaikat megváltoztassák. Ezért van szüksége Gaianak az idő illúziójára, hogy újra felvegye a „haladási sebességet”.

Világotok megszokta, hogy magas fokozatban működik, mely Gaiat valóság alacsony frekvenciájának mély völgyébe vitte. Amit lehetővé tett a váltás, az a LÉNYETEK magasabb kifejezési módjának valóságához való kapcsolódás. Ez egy jelentékeny szolgálat. Segített Gaianak, hogy lezárhassa a lefelé vezető spirális mozgását, és hogy eltolja pályáját a magasabb rezgések felé emelkedve.

Szeretnénk veletek a valóság sok verziójáról beszélni. A hatalmas átalakulás pillanatában sok párhuzamos valóság fog keletkezni. A világotokban élő embereknek már évezredek óta azt tanították, hogy engedelmeskedjenek, hogy mások ügyeit intézzék, hogy szegénységben éljenek, kérdés nélkül engedelmeskedjenek, hogy betegek legyenek és fiatalon haljanak. Ezek az „okítások” bolygótok sok területén nagyin erősek. Ez az elvégzett agymosás egy fékrendszert hozott létre, mely akadályozza a továbbhaladást. Ezért amikor megváltoztatjátok autótok haladási irányát, közben egy kerék nélküli utánfutót vonszoltok magatok után.

Ezért Felemelkedőink, létre kell hoznotok a saját párhuzamos valóságotokat, mert az emberiség többsége egyáltalán nem kész arra, hogy életét egy magasabb szinten folytassa. Sok ember a túléléssel küszködik, másokat szétrág a félelem és a gyűlölet és megint másoknál a

sötétek által végrehajtott agymosásnak vannak kitéve, akik nem hajlandóak feladni ellenőrzésüket. De a velük született mások fölötti hatalom jogán a sötétek nem tudnak a magasabb regzésszintekre eljutni. Jól érzik magukat a korlátokkal, mert élvezik a mások felett gyakorolt hatalmat, melyet megszereztek és csak a harmadik dimenzió rezgésszintjén képesek megtartani. Felemelkedőink, ezen feltételek okán kell létrehoznotok a saját választott párhuzamos valóságotokat, ahol visszafogadhatjátok valódi többdimenziós rezgésszinteteket. Míg rezgésetek egy olyan spektrumban mozog, ahol még a mások felett gyakorolt hatalom befolyással bír, ezen a szinten érezni fogjátok, hogy mozgásotok nagyon lassú.

Mozgásotok és rezgésetek csúcspontja lassúnak tűnik, mert a saját párhuzamos valóságotokba kell betörnötök, ami a belső erőre épül. Hogy elérjetek egy párhuzamos valósághoz szükséges kollektív erőt, mely letér a félelem és az elnyomáson alapuló világtól, ehhez a lehetséges legtöbb hasonló szándékú emberrel egyesülnötök kell. Szerencsére Gaia és az ő növény- és állatvilága és a cetfélék??? Cetacean is szintén az a kívánsága, hogy ez a párhuzamos világ létrejöjjön.

Szeretnénk, ha felismernétek, hogy az Új Föld párhuzamos valósága valóban az uralkodó valósággá válik, miközben [eddig] a dominánsnak tűnő valóság nem képes ezt az eltolódást [felemelkedést] végrehajtani. Mint az t most felismeritek a párhuzamos valóság a döntéseiteken alapszik. Ezek a döntések a ti teremtő erőtök, mely alapja azok a gondolataitok, melyeknek megengeditek, hogy a tudatotokban, az érzelmeitekben, a testetekben maradjon.

Kedves Felemelkedők, több [„példány”] van belőletek, mint hinnétek, de a tér és az idő még elválasztanak egymástól. Azonban minél jobban kiterjesztitek észlelési fókuszpontotokat többdimenziós LÉNYETEKBE, annál hamarabb vagytok a beépített „liftetek” birtokába, mely segítségével észleléseteket könnyen kioldhatjátok a magasabb és magasabb frekvenciák valóságába. Ez a lift könnyebben létrejön, ha összeolvadtok az egyik saját többdimenziós LÉNYETEK magasabb szintű kifejeződési formájával.

Miközben tudatotok kezd az 5. dimenzióba kiterjedni LÉNYETEK első kifejeződési formája az Isteni kiegészülésetek. Amikor először öltöttetek teste a háromdimenziós világotokba, akkor a valóság frekvenciája túl lassú volt, hogy befogadhassa az 5. dimenziós androgén [nemtelen] LÉNYETEKET. Ezt bármikor, amikor beléptetek a 3D-s Földre, nemet kellett választanotok, hogy LÉNYETEK felével élhessetek. Nagyon gyakran a másik feletek a magasabb frekvenciákban maradt, hogy LÉYNETEK komponenseit vezesse és vigasztalja, mely az ellenséges 3. dimenzióban inkarnálódott.

A hatalmas fejlődésetek idején megtanultátok, hogy vagytok képesek bi-lokalizálni, hogy Isteni kiegészüléseteket megkeressétek. Ezt azt akarjuk mondani, hogy ti és a kiegészülésetek megtanultátok, hogy maradhattok az 5. dimenzióban androgén lény, miközben az egyikőtök vagy mindketten fizikai formát öltöttek. Ezen a módon valóban lehetőségetek volt megfelelni a kiegészüléseteknek a fizikai világotokban, anélkül, hogy elveszítettétek volna a kapcsolatotokat a magasabb világokkal.

A múltatokban ritkán találtak egymásra az Isteni kiegészülések, miközben a fizikai síkon tartózkodtatok. A világ túl sötét volt és az emberek is túlságosan egymástól elválasztva éltek. De most Gaia, Atlantisz bukása óta, a legnagyobb Fénnyel rendelkezik. Ezen felül az egész világon gond nélkül kommunikálhattok egymással. Így az Isteni kiegészülések az egymástól távoli helyekről is megtalálják egymást és egy mély és belsőséges kapcsolatba lépnek egymással.

Mivel mindkét félnek sok inkarnációja volt nőként és férfiként is, ezek a párosok gyakran nagyon androgén természetűek. Ez az androgén természet felkészít benneteket az ötödik dimenziós LÉNYETEK androgén természetére. Szerencsére az Isteni kiegészülésetekkel (nevezhetjük ikerlángnak is) való teljes ÖSSZEOLVADÁS, meg fogja könnyíteni a többdimenziós LÉNYETEK magasabb kifejezésmódjával való ÖSSZEOLVADÁST.

A párhuzamos valóság, kedves Felemelkedőink, amit teremtetek a valóság egy olyan verziója, amiben Gaia egy többdimenzionális Új Földdé alakul át. Gaia már olyan sok millió évet eltöltött fizikai formában, hogy szüksége van a segítségetekre, hogy valódi többdimenziós bolygójához visszatérjen. Minden alkalommal, ha egy ember visszatalál LÉNYÉNEK többdimenziós kifejeződéséhez, akkor hozzájárultok Gaia többdimenziós LÉNYÉNEK visszatéréséhez.

Földi testetek Gaia testének elemeiből épül fel. Ha bármikor átváltoztatjátok saját fizikai formátok elemeit, akkor ezzel egyidőben Gaia fizikai formáját is megváltoztatjátok. Amikor az ötödik dimenziós tudatotok összevegyül az ikerlángotokkal, akkor ezzel fél lábbal az 5. dimenzióban a másikkal a Felemelkedő Föld valóságában álltok. Az 5. dimenzióval való tudatos összekapcsolódással már nem lesznek hatással rátok a 3. dimenzió hazugságai és illúziói. Ekkor a 3D-s Földre, mint , ’óvoda-világra’ fogtok tekinteni, ahonnan elballagtok. Azonban a formátokat még megtarthatjátok ezen a világon, hogy másokat és hogy Gaiat támogassátok. Így az elsődleges tudatotok a Felemelkedő Föld párhuzamos valóságában cselekszik és a másodlagos tudatotok a fizikai világban.

Szerencsére sokan közületek megtanultak megteremteni egy bizonyos komfortot [biztonságot] a 3D Föld verziójában. Különösen fontos, hogy más Felemelkedővel könnyen kommunikálhattok, akik megosztják bi-lokalizálásukat a személyes bolygószintű Felemelkedés párhuzamos valóságában. Ha bi-lokalizáltok, nem hagyjátok el ténylegesen a tartózkodási helyeteket. Hanem az elsődleges tudatotokat, figyelmetek fókuszpontját abba a valóságba, annak megfelelően, ahol szeretnétek megtapasztalni az elsődleges észleléseteket. Azonban LÉNYETEK másik kifejeződési formája szüksége esetén mindig a tudatotokban van.

Végül tudni fogjátok, hogy mindent a 3D verziójú Földért tettétek, ami hatalmatokban állt és mindannyian egyszerre fogjátok tudatotokat a párhuzamos és már elsődlegessé vált 5. dimenziós Föld verziójára emelni. Ekkor az elsődleges tudatotok tartósan eltolódik a 3/4. dimenzióból az 5. dimenzióba és teljességében Felemelkedtek

Egy út, melyen kiterjeszthetik a teljes Felemelkedéseteket a többdimenziós LÉNYETEK magasabb kifejezési formáival való egyesülés során. Egyesek közületek először az Isteni kiegészülésükkel egyesülnek és következő lépésként a magasabb kifejezési formátokkal. Másrészt lesznek olyanok, akik először LÉNYÜK számtalan magasabb kifejezési formáival olvadnak össze és ezután Isteni kiegészülésükkel. Lényegtelen, hogy magasabb kifejeződési formátokkal vagy Isteni kiegészülésetekkel olvadtok össze először, mert az 5. dimenzióban nincs szakaszos idő, hogy szakaszos döntéseket lehessen teremteni. Minden döntés és választás a EGYSÉG MOSTJÁBAN áramlanak a többdimenziós világ harmóniájába.

És így, kedves Felemelkedők, most lezárjuk ezt a közvetítést. Azonban mi, a Galaktikus és Égi Családjaitok folytatjuk tovább közvetítéseinket számotokra. Mivel közvetítéseink az időn túli birodalmakból kerültek megtervezésre, így a közvetítési technikánk végtelen ajtaján bármikor bekopoghattok, ha a tudatotokat az 5. dimenzióhoz vagy azon túlira igazítjátok. Hogy üzenetünket tudatosan is fogadhassátok, nyissátok meg magasztos szíveteket és kössétek össze a Harmadik Szemetekkel és küldjétek feltétel nélküli szeretetetek világító tüzét. Ezután mondjátok egyszerűen:

„Készen állok egy üzenetre.”

Mi, a ti LÉNYETEK magasabb kifejeződési formáitok várjuk hívásotokat.

Az Arktúrusziak és minden magasabb szintű kifejeződésetek.

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
p febr 22 2013, 04:36
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúriai Csoport - 2013. február 10.

Marilyn Raffaele közvetítése


Üdvözlet, drágáink! Ismét itt vagyunk, hogy bátorítsunk benneteket a megvilágosodás útján és a most kapott, új energiákhoz való felemelkedésetekben! Látjuk, hogy sokan közületek elkezdik megkérdőjelezni a helyi és világi kormányzatok tetteit, hiszen többé már nem rezegtek túlságosan együtt azokkal a dolgokkal, melyeket eddig egyszerűen csak elfogadtatok. Az energiaszintjeitek finomabbá válnak, és sokkal jobbá alakulnak, így az élettel és életmóddal kapcsolatos energetikailag nagyobb fajsúlyú gondolkodásmódotokkal sem szinkronizál. Ez a bizonysága a fejlődéseteknek, drágáink, és ez jelzi azt, hogy valóban ébredeztek és látjátok a nagyobb képet.

Foglaljatok állást akármilyen kis helyzetben, ahol csak tudtok! Ne úgy, hogy erőteljesen a dualitást jelképező meggyőződések ellen vagytok, hanem hogy gyengéden elültetitek az igazság magvait mindenféle elvárás nélkül ott, ahol csak tudjátok. Nincs szükség arra, hogy prédikáljatok! Egyszerűen és csendesen tartsátok legbelül az igazság fényét drágáink, és legyetek elérhetőek azok számára, akik többet akarnak (az igazságból).

Sok ébredező lélek fél és szüksége van megerősítésre az általa megtapasztalt új érzelmek és elgondolások terén. Amikor egy személy hátterét csupán a harmadik dimenziós hitrendszer alkotta, akkor egy olyan változás, mely által a világot új és az eddigitől különböző módon látja, zavart, félelmet, aggodalmat okozhat neki, valamint a barátoktól és a családtól való elidegenedés is megtörténhet. Ez kiváltképp azokra igaz, akik a családjukban vagy az országukban erőteljes tradicionális meggyőződéseket dédelgettek.

Ma ismét a szeretetről szeretnénk beszélni nektek. Igen, már sok alkalommal beszéltünk róla, de azért akarjuk ezt ismét megtenni, mert segíteni akarunk nektek abban, hogy megértsétek, hogy amit a szeretetről tanítottak nektek, az nem mindig szeretet. Túl sokan látják még azt, hogy a szeretet egy érzelmi kapcsolat az emberek, a családok között vagy épp az anyagi javak felé. A SZERETET AZ EGY-SÉG HAJTÓEREJE! A szeretet az összekapcsolódás minden létező között; ám a szeretetet minden egyes személy a saját tudatossági szintjének megfelelően értelmezi.

A jelenleg zajló erőteljes energia-eltolódás és felemelkedési folyamat arra mozdítja az emberiséget, hogy még mélyebben felismerje az egységességet. Ez egy eltolódás a metapszichikától (mely számos eszköz segítségével próbálja a rossz képet jó képpé változtatni) a miszticizmus felé (mely annak felfedezése, hogy az EGY-ben nincs szükség semmiféle változásra). Abszolút értelemben már minden teljes és tökéletes, hiszen ha a Végtelen Isteni Tudatosság a minden, ami van, akkor mindennek ebben kell testet öltenie. E felismerés megszerzése maga az utazás, a fejlődés, valamint az, ami felé minden lassan vagy épp gyorsan tart.

A meditáció, a kristályok, az olajok, stb. mind olyan eszközök, mely segítenek benneteket eljutni az Egy-ség helyzetébe, amit minden egyes lélek tudattalanul keres és amiért sóvárog. A harmadik dimenzióban ez a teljesség felé való ösztönös sóvárgás több száz féle módon megnyilvánul – gyógyszerek mindenféle szükségletre, egyre több és több pénz megszerzése, jobb szex, jó ételek, valamint az azonnal elérhető szaktanácsok rengeteg témában. A cégek és a vállalkozások úgy gondolják magukról, hogy ők teszik „jobbá” a világot (általában magukat), de gyakorta eltapossák más élőlények jogait, sőt, akár a saját dolgozóikét is csak azért, hogy ezt megtegyék. Ezek az emberi cselekedetek jelzik a nem-felébredt lelkek elgondolását a teljességről, de ezek a teremtmények sosem tudják kielégíteni egy lélek sóvárgását afelé, ami ő maga valójában, hiszen ők egyszerűen csak elvi részei annak a spirituális valóságnak, amit ő valójában keres.

Ezt valamilyen módon meg kell értenetek, amint az utazásotok következő szakaszába léptek. Túl sokan vannak még a metafizika tanításához hozzátapadva azt hívén, hogy ez a spirituális igazság teljessége. A metafizika kezdetnek nem rossz és szinte minden spirituális hallgatót segített a dualitásból és elválasztottságtól az igazság felé való eltolódásban, de ennél sokkal több is létezik – készen álltok arra, hogy mélyebbre menjetek! Nehéz eldobni azokat az eszközöket, melyek nagyon jó szolgálatot tettek nektek az utazásotok során, így azt javasoljuk, hogy tartsátok meg őket és szeressétek, viszont értsétek meg, hogy NINCS SZÜKSÉGETEK rájuk!

Megtanultátok, hogy ti Isteni Lények vagytok, akik emberi tapasztalatok életeit választották arra, hogy megtanulják a gyakran nagyon is nehéz és fájdalmas fejlődés leckéit. A múltban új és magasabb elgondolások érkeztek az emberekhez a metafizikai tanításokban a tanítók által, akik megértették a mélyebb valóságot. Ám próbáljatok nem megragadni azon a szinten! Sokan közületek részesei voltak az ősi misztérium-iskoláknak, melyek új elképzeléseket tanítottak az energia használatáról és manipulálásáról. Ez metafizikai tanításokig fejlődött egészen napjainkig és így nagyon sokak számára a metafizika nagyon is kellemes és ismerős dolog. Abban az időben voltak olyanok, akik nem voltak megfelelően fejlettek ahhoz, hogy felismerjék, hogy ez az információ nem egy öncélú játékszer és így e tudás önző használatával elkezdődött az, amit mostanság úgy neveztek, hogy a „sötét művészet” [dark arts].

Ősi időkben – és még ma is – volt néhány magasan rezgő gyógyító templom, ahol fejlett gyógyítók energiát, fényt, olajokat, színeket és hangokat használtak, hogy a személy disszonáns energiamezejét összhangba hozzák. Ez egy csodálatos és áldott munka, melyet tájékozott és magasan rezgő lények végeztek olyanok számára, akik így kerestek segítséget. Sokan még ma is végzik ezt a szent munkát régi és új gyógyító módszerek által, melyek energetikailag annál magasabbá válnak, minél jobban fejlődik a „gyógyító”.

Eljön egy idő mindenki (tanító és tanuló) fejlődési utazásában, amikor elmozdul az egy-ség felfedezése felé. Ez eljöhet azonnal is, spirituális kereséssel töltött életek után, vagy lehet egy lassú és fokozatos folyamat is. Ez a felemelkedés; ez annak a tudatállapotnak a megszerzése, amely felismeri, hogy minden Valóságos dolog tökéletes és az isteni törvények által a helyén van, és hogy az EGY sosem nyilvánítja ki ÖNMAGÁT úgy, hogy… Amit te „látsz (tudsz), azt kapod” és a mondás tovaszáll…. A tudatállapototok megmagyarázza nektek, hogy az isteni elgondolások az Egy-en belül testesülnek meg.

Ha a metafizikai eszközök és könyvek többé nem rezonálnak veletek, higgyétek el! Ez azt jelenti, hogy egy olyan tudatállapotba léptek, ahol képesek vagytok információt, támogatást és irányítást kapni belülről az olyan emberek vagy eszközök helyett, melyek a múltban a segítségetekre voltak. A meditáció egy eszköz, mely segít kapcsolatba lépnetek a felsőbbrendű lényetekkel. Ezt érdemes is lenne megtartani mindaddig, amíg teljes mértékben nem tapasztaljátok meg önmagatok valóságát. Ez emelkedés, drágáink! Higgyétek, becsüljétek meg és fogadjátok el ezt igazságként!

A régi eszközök elengedése nehéz lépés lehet azok számára, akik ezek használatához az egójukkal is kapcsolódnak – azok, akik a személyiségüket arra építették, hogy bizonyos technikákat vagy elképzeléseket tanítsanak; de itt az idő, hogy mindenki újabb és magasabb szinten értelmezett spirituális tanításokat sajátítson el, mely nem hagyja ezeket az embereket cél és tevékenység nélkül, hanem úgy nyilvánul meg, mint tanításra és gyakorlásra váró új tevékenységek.

Menjetek mélyebbre a tudatosságotokban a cél és eszközök terén. Az eszközök használatát – ide értve a meditációs utasításokat, melyek elmondják nektek, hogy hogyan üljetek, hogy énekeljetek, hogy gyújtsatok gyertyát, hogy egyenes legyen a gerincetek, hogy tegyétek a lábatokat a padlóra, stb. – azért tanították, hogy segítsék a tanulót elmozdulni a magasabb dimenziós energiák felé. A legtöbben már abban a felsőbb energiában vannak és így többé nincs szükségük azokra az eszközökre, melyek akkor segítették őket, amikor még nem voltak ott.

A régi meggyőződésekből kialakított struktúrák szétporladnak mind abban az energiában, mind pedig anélkül is, mely arra szükségeltetett, hogy életben tartsa azokat; ez többé nincs jelen. Fizikailag, érzelmileg és mentálisan az emberiség „kártyavára” összeomlik. Ne féljetek, amikor ez megtörténik, drágáink, mivel ez az, amit kértetek, ez az, amiért sóvárogtatok, és amire vártatok – életeken át.

Higgyetek, higgyetek és bízzatok a belső vezetésben! Minden jó és minden úgy történik, ahogy mindenki számára szükséges, még akkor is, ha nem úgy tűnik a nem-felébredt szemnek!

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
p febr 22 2013, 04:37
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúrusziak - Élet a multivalóságokban 4. rész

2013. január

Suzanne Lie közvetítése

ÉLET A MULTIVALÓSÁGOKBAN

4. RÉSZ


A feltétel nélküli szeretet ajándékaMYTRE BESZÉL: A következő napon, amikor Mytria és én a holo-fedélzetre érkeztünk, a tegnapihoz hasonló jelenetet találtunk. Az Arktúruszi egy további üzenetet továbbított a Felemelkedőknek, akik a Földön valamivel az emberiség alaprezgésszintje felett tartózkodtak. Ezért csak azok fogadhatják ezt az, akik kiterjesztették tudatukat a magasabb negyedik és ötödik dimenzióba. Így csak azok kapják meg az információt, akik készen állnak, hogy más szemszögből tekintsenek a világra.

Mytria és én tanultunk a példán keresztül, miszerint az Arktúruszinak az volt a szándéka, hogy az életben egy másik közvetítésre menjen velünk az életben. Semmi esetre sem vonjuk kétségbe az Arktúruszi tanítási módszereit. Valójában úgy találtuk, hogy a példákon keresztüli tanulás, minket is felbátorított arra, hogy magunk próbáljuk ki, ami nagyon hatásos volt. Meglehetősen biztosak voltunk abban, hogy mi is hasonlóképpen oktatjuk majd a Felemelkedőket. Ezért feszülten figyeltük a következő közvetítést az Anyahajóról. Amint a címen gondolkodtam: „Közvetítés az Anyahajról”, valóban éreztem az Arktúruszi dicséretét a cím megfelelő választásáért. Mytria is érezte az Arktúruszi nem-verbális reakcióját és gratulált nekem a szemeivel. Miközben az Arktúruszi tovább beszélt a telepátia útján, leültünk, hogy a teljes üzenetet meghallgassuk.

AZ ARKTÚRUSZI BESZÉL: Kedves Felemelkedők, egyesek álmukban fogják megkapni üzeneteinket, meditáció során vagy egy kreatív foglalkozás alkalmával és lesznek, akik tudatosan fogadják közvetítésünket. De mindannyian egy ÉRZÉSKÉNT fogjátok érzékelni az üzenetünket. Ez az „érzés” hasonló a telefonotok csörgéséhez vagy a számítógépetek bekapcsolásához, mely közli veletek, hogy üzenetetek érkezett, mely meghallgatásra vár.

Ahelyett hogy felvennétek a telefont, vagy megnyitnátok az e-mail-eteket, ezt a közvetítést (1) a magasztos szívetekbe mentitek el és (2) egy meditatív állapotba mentek, hogy megemeljétek tudatszinteteket, ahol a Fénynyelvünket töltitek le és átformázzátok az aktuális 3D-nyelvre és/vagy kreatív kifejezésbe.

Sok kérdést kaptunk azzal kapcsolatban, mi fog történni következő lépésként. A kérdésetek megválaszolásában azt javasoljuk, hogy engedjétek el a stresszt és ne aggódjatok az miatt, amit mások tehetnének. Sok ember van még, akik a harmadik dimenziós életben az új Föld kezdeményezőivel kapcsolatban állnak. Végül ezek az emberek felébrednek vagy egy másik holografikus világba lépnek át.

Ti Kedveseink vagytok a magasabb szintű tudat valóságának előfutárai. Csupán egy előfeltétele van, hogy beléphessetek ebbe a valóságba: terjesszétek ki tudatototokat és vegyétek fel a magasabb rezgésszintet. Az illúzió, hogy egy földi anyagból való sűrű lény vagytok egy következtetés, de akik tudatszintüket magasabb negyedik-/ötödik dimenziós rezgésekre emelte, tudatában van ennek a ténynek.

TI, Felemelkedőink tudjátok, hogy NEM vagytok azonosak a földi testetekkel és annak is tudatában vagytok, hogy ti hordozzátok a földi testeteket. Ezen kívül azt is észreveszitek, hogy ez a szeretett földi héj, túl szűkké és korlátozóvá vált. Szerencsére, hasonlóan a remeterákhoz, egy új otthont kerestek a többdimenziós tudatotoknak. A remeterákkal ellentétben, aki másoktól cseni el az új otthonát, ti rendelkeztek azzal a képességgel, hogy létrehozzátok a saját új testeteket.

Ez a teremető folyamat az Új Föld teremtésével kéz a kézben jár. Azonban az Új Föld vagy akár a saját új testetek „teremtése”, nem a megfelelő szó. Azt kell megteremtenetek, ami már létezik. Azonban észleléseteket egy olyan frekvenciatartományba kell kiterjesztenetek, ahol az új testetek és az új Föld örökre léteznek.

Mivel már mindig is egy többdimenziós lény voltatok, ezért LÉNYETEK már sok kifejezési formájával rendelkeztek, számtalan valóságban. Valóban többdimenziós lények vagytok, akik egyidőben több valóságban élnek. Ezen valóságok jelen van LÉNYETEK kifejeződési formája. Mikor először öltöttetek testet a harmadik dimenziós Földön, akkor korlátozódott emlékezetetek az ÖNVALÓTOKRA a félelem alapú gondolatok és érzelmek hullámai [rezgése] által. A valódi, többdimenziós ÖNVALÓTOKRA való emlékezés nélkül tudatotok a fizikai burkotokra korlátozódott, mely kiterjesztett tudatotok csekély részét tárolja. Mivel a fizikai valóság olyan konstruktív volt, az egyetlen út, amikor egy külső Istenség által helyettesítve tudtátok elképzelni LÉNYETEK magasabb kifejeződését, aki messze egy olyan helyen létezett, ahová csak a halál után léphettetek be.

Még sok ember van, akik erre a hitre szorítkoznak, és meglehetősen dühössé válhatnak, ha megpróbáljátok gondolatrendszerükben megzavarni őket. Ezért azt ajánljuk, hogy engedjétek meg ezeknek az embereknek, hogy egy olyan tempóban ébredjenek fel, mely nem kelt bennük félelmet. Ezen kívül azt ajánljuk, hogy legyetek a Magasabb szintű Lényetek, akik vagytok és küldjétek feltétel nélküli szereteteteket, még ha el is ítélnek benneteket.

Ha kölcsönösen ítélkeztek ti is, akkor ezzel jelentősen lecsökkentitek tudatszinteteket. Ezt azért mondjuk nektek, mert ez lesz a legnagyobb kihívásotok, hogy olyanokkal foglalkoztok, akik hiteteket elítélik, mert ŐK félnek a változástól. A legjobb ezzel a kihívással szembenézni, ha belenéztek mindenki aurájába, hogy felismerjétek, késze-e az illető a tudatát egy magasabb frekvenciára eltolni, mielőtt a Felemelkedésről beszélnétek vele.

Ha azt érzitek, hogy rezgésszintjüket nem szeretnék megváltoztatni, akkor tartsátok meg magatoknak az információt. Máskülönben a kozmikus fény 97%-a aktiválja DNS-eteket, és egyre több és több ember lesz kíváncsi, miért tűntök olyan boldognak és valóban másnak. Még nem ismerik fel, hogy a rezgésszintetek már nem korlátozódik a földi testetekre, de belül megérzik, hogy van valami érdekes megosztanivalótok.

Így, Felemelkedőink képesek lesztek több valóságban élni. Először a 3D-s Föld sokféle valóságát és az Új Föld áthelyeződését tapasztalhatjátok meg. A teljesen Felemelkedett Föld valóságát is átélhetitek és/vagy azon valóságokét, amikben egy csillaghajón vagy az otthoni világotokon tartózkodtok. Sokan álmukban rendszeresen látogatják a csillaghajóinkat a tudatos látogatás előkészületeként az Új Föld növekvő rezgésszintjének köszönhetően.

Mi az „ Új Föld növekvő rezgésszintjéről” beszélünk, mert ez a világ egy párhuzamos világ, a fizikai Föld elágazódása. Az Új Föld olyan, mint egy kismadár a fészkében egy nagyon magas fán. Felemelkedőink, benneteket is tápláltak [szellemi táplálékkal] és ti ezt a kismadarat tápláljátok gondolataitokkal, megteremtve az új világot és a folyamatosan növekvő feltétel nélküli szeretetet. Most pedig büszke szülőként szemlélitek a madárfiókát, aki a fészek szélén csapkod szárnyaival, hogy felkészüljön a szárnyalásra [felemelkedésre].

Ahogyan ez a főnixmadár kiterjeszti a szárnyait, egy új korszak kezdődik és TI, Kedveseink, ti lesztek ennek az új életnek az őrzői. Olyan sokan léptetek újra és újra a 3D-s Föld traumájába, hogy ennek a pillanatnak a megvalósulását egyengessétek. Néha csak rövid ideig voltatok sikeresek, de egyre gyakoribb volt a lehetőségetek, hogy támogassátok Gaiat, mint a nyomasztó kudarcok. Kedvesek, azt szeretnénk mondani nektek, hogy a szertettel teli szándékaitok a negyedik dimenziós aurátokban tárolódnak, akkor is, ha törekvéseitek nem tudtak kapcsolódni Gaia testével.

Ezen a módon Gaia képes volt a ti szeretetteljes odaadásotok nagyszerű ajándékát elfogadni és végül rezgését aurájának negyedik dimenziós, magasabb szintjeire kiterjeszteni. Így a szeretet minden ajándéka, amit sokatok élete során adott elülteteve Gaia aurájában, összegyűlt és segédkezik a bolygószintű Felemelkedésben. Ezért arra kérünk benneteket, kedves Felemelkedők, hogy tisztítsátok meg saját negyedik dimenziós aurátokat azoktól a kísérletektől, amiket ti a földi emberiség tudatának Felemelkedéséért tett dugába dőlt próbálkozásoknak tekintetek.

MINDEN növényi és állati birodalom, hasonlóan sok földi elementál birodalomhoz felkészül, hogy elsődleges észlelésüket az újonnan születő Földre helyezzék át. Sokkal több ember van, mint gondoljátok, akik egy jobb valóságot keresnek, akik szívük mélyén felébredettnek érzékelik önmagukat. Gaia munkája hosszas volt és még nem fejeződött be. De közületek egyre többen, a Felemelkedőink, egyre tovább és tovább tartják fenn az ötödik dimenziós rezgésszint időkapuját és ez sokat segít Gaianak, miközben ő is egy magasabb kifejeződési formába replikája [másolja át] önmagát.

A belőletek sugárzó feltétel nélküli szeretet, amit a mindennapi élet során, a mindennapos küzdelmetekben árasztotok, sokkal jobban támogatja Gaiat, mint azt gondolnátok. Azoknak is segítetek, akiknek érzelmeit a félelem táplál és akiket elsodor a mindennapi túlélésért folytatott harc. Miközben megpróbáljátok tudatototokat kiterjeszteni, ráleltek a feltétel nélküli szeretet mezőjére, amit létrehoztatok. Ahogyan a mindennapi életetek során létrehozzátok a feltétel nélküli szeretet energiamezőjét, úgy teremtitek meg azt TI az Új Földön is.

A feltétel nélkül szeretet minden eshetőség összekötő ereje [malter]. Ha aurátok feltétel nélküli szeretettel van tele, akkor a szeretet eme ereje kisugárzik az aurátokon túlra és összekapcsolódik a többi feltétel nélküli szeretet energiamezőjével. Ez a sok energiamező egyre erősebben próbálkozik összekapcsolódni [egyesülni] egymással. Valóban egyre többen küldik értékes ajándékukat, feltétel nélküli szeretetüket Gaia aurájába, ami megerősíti a feltétel nélküli szeretet köpenyét, ami teljesen körülöleli majd az Új Földet.

Ez a feltétel nélküli szeretetköpeny az új Föld magzatburkának metaforája. Ahogyan egy növekvő gyermeket táplál és véd a magzatburok, ez a feltétel nélküli szeretetköpeny az Új Föld gyermeket fogja táplálni és védeni. Kedves Felemelkedők, ha a feltétel nélküli szeretetet lélegzitek ki a világotokba, akkor hozzájárultok az új Föld születéséhez. Emlékezzetek arra, hogy a feltétel nélküli szeretet, a Szeretet Feltételek nélkül.

Akkor is, ha egy ember, egy hely vagy helyzet dühössé tesz benneteket, áramoltassátok a feltétel nélküli szeretetet ~ ingyen van. Ez az ajándék nem egyenlő a megalázkodással, hiszen küldjetek bármikor feltétel nélküli szeretetet, ez hatalmassá tesz benneteket, mert ezzel tápláljátok ötödik dimenziós természeteteket. A félelmen alapuló érzelmek egy adrenalin lökést indítanak a rendszereitekben, ami tudatototokat az állati természet szintjére süllyeszti testetekben. Másrészt viszont, ha megtapasztaljátok a feltétel nélküli szeretetet, akkor a tobozmirigyetek DMT-t (Di-Metil-Triptamint) szabadít fel, mely a boldogság és az eufória érzését hozza létre. Először nem vagytok képesek ezt a boldogságot és eufóriát érezni, mert ez egy teljesen újszerű érzés. A földi testeteket millió belső és külső inger bombázza folyamatosan. Ez az ingerek egy az emberi agyban található filteren keresztül futnak, ismert nevén a Formatio reticularis-on, mely kiszűri, milyen érzetek küldhetők a tudatba és melyek tárolandók a tudatalattiba.

Azok az ingerek, amik adrenalint aktiválnak rögtön a tudatotokba kerülnek, mivel túlélésen alapuló érzelmek. Figyelmen kívül hagyhatjátok a boldogságot és mégis túlélhettek. Ha a félelmet hagyjátok figyelmen kívül, akkor megsebesülhettek vagy akár meg is halhattok. A harmadik dimenziós ’üzemrendszer’, mely DNS-etek 3%-t és az agyatok által használt energiáitok körülbelül 5%-t veszi igénybe, nem a boldogságon vagy a tudatkiterjesztésen alapul, hanem a túlélésen.

Szerencsére az erősebb kozmikus fény által DNS-etek 97%-a aktiválódik és elmozdultok a többdimenziós ’üzemmódotokkal’ az abból fakadó „együttes-agy-gondolkodás” irányába. Az együtes-agy-gondolkodás az a képesség, hogy a biológiai számítógép-agyatokat 100%-ban használjátok. A harmadik dimenziós üzemmódotok, DNS-etek 3%-a, a faj túléléséért felelős, miközben DNS-etek fennmaradó 97%-a a többdimenziós üzemrendszeretek lesz, a valódi LÉNYETEKHEZ való Felemelkedésen alapszik.

Amikor világotok a sötétségbe zuhant, akkor az „önös szolgálatúak” fogságába kerültetek, akik DNS-eteket manipulálták és 3%-os túlélési tudatra szorították le. Azonban nem csak a külső kozmikus Fény stimulálja DNS-etek 97%-át. Ha képesek vagytok a feltétel nélküli szeretet megtapasztalni, akkor a tobozmirigyetek beindítja a DMT-t termelését, így aktiválva DNS-etek 97%-át, még ha csak [időszámításotok szerinti] rövid időre is.

Ennek oka, hogy a feltétel nélküli szeretet stimulálja a Felemelkedési folyamatotokat és a legtöbb vallás és metafizikai oktatás fejleszti a feltétel nélküli szeretetet. Természetesen a feltétel nélküli szeretet hatalma is korlátolt volt Atlantisz bukása óta, ami oda vezetett, hogy gyakran embereket vagy csoportokat ejtettek fogva vagy végeztek ki, akik elutasították a sötét szándékos mások-felett-gyakorololt-hatalom erőteljes pszichés befolyását [indoktrináció]. A „vallási vezetőket” és másokat is megfenyegettek, akik a feltétel nélküli szeretet erőteljes energiáját lehorgonyozták

Sok ember van még Gaia testén, akik félnek a feltétel nélküli szeretettől. Számukra idegen érzés és ami más, az gyakran félelmet szül. De arra kérünk benneteket, hogy mások irányába, harmadik dimenziós szándék nélkül áramoltassátok a feltétel nélküli szeretetet. Küldjétek ki ezt a nagy erőt, mint egy ajándékot, melyet a Felemelkedő tudatotokból sugároztok ki. Ez egy harmadik dimenziós „horog”, mely a tudattalan szándékot összeköti azzal, ami LÉNYETEK magasabb szintű kifejeződési formájától származónak tűnik.

Maga a feltétel nélküli szeretet küldése, mint cselekvés, mely mások gyógyítására irányul, egy szándék. Talán minden ember megtanul egy fontos leckét, mely Felemelkedése szempontjából életfontosságú. Ezen felül a feltétel nélküli szeretet a legfelsőbb célt fogja keresni. Ezért fontos, hogy szándék nélkül küldjétek a feltétel nélküli szeretet nagy ajándékát. Ha vesztek néhány mély lélegzetet a tobozmirigyetek nyitott kapuján keresztül a magasztos szívetekbe, akkor biztosak lehettek, hogy szándékotok tiszta.

Emellett ez a légzés aktiválja a tobozmirigyen keresztül a DMT- Felemelkedési–hormonokat. Ezután ezt a szeretet a magasztos szívetekben lehorgonyozhatjátok, ezután befogadhattok és megérthettek minden magasabb szintű üzenetet, melyek a legfelsőbb Fény frekvenciájába vannak beágyazódva, a feltétel nélküli szeretetbe

Hozzáfértek a magasabb szintű kommunikációhoz és összevegyítitek lélegzetetekkel, miközben a magasztos szíveteken keresztül kilélegeztek, hogy megoszthassátok a feltétel nélküli szereteteteket. Ezen a módon ti lesztek azok, akik a magasabb szintű üzenetek fogadására felkészítettekért, Gaia kiterjesztett feltétel nélküli szeretetéből, az őt körülölelő köpenyből, elmennek.

Kedves Felemelkedők, emlékeztetünk arra, hogy kozmikus kaputokat [átjárótok], a tobozmirigyeteket igyekezzetek a fokozódó üzeneteink számára nyitva tartani. Ezeket az üzeneteket a feltétel nélküli szeretet, a boldogság és/vagy béke megélésével fogadjátok. Néha, amikor szorgosan tesztek eleget fizikai életetek kívánalmainak, üzeneteinket hirtelen rátok törő fáradtságként érzékelhetitek.

Testetek fáradtnak érzi magát, mert rezgésszintetek a bejövő üzenetünk miatt kiterjedt. Ekkor a feltétel nélküli magasabb Fény és a harmadik dimenziós cselekedeteitek közötti szembehelyezkedés megerőltető számotokra, mely a fizikai testeteken vezetitek le. Ezért vegyetek egy mély lélegzetet, hunyjátok le a szemeteket és engedjétek meg a boldogságnak, hogy átvegye a fáradtság helyét. Ha egyáltalán lehetséges, terjesszétek ki ezt a pillanatot az üzenetünk tudatos fogadására.

Üzeneteink az időn kívülről lépnek tudatotokba. Ezért minden, amit tennetek kell, hogy felismerjétek az üzeneteinket és őrizzétek meg magasztos szívetekben. Ezután olyan gyorsan, ahogy lehetséges szánjatok időt, hogy magasztos szívetekben ellazulva befogadjátok üzenetünket. Mielőtt a mostani formátokba léptetek megtanultátok ezeket a technikákat, hogy soha ne érezzétek magatokat elválasztva a valódi családotoktól

Most, hogy egyéni és a bolygószintű rezgésszintetek folyamatosan növekszik, elkezdtek emlékezni arra, amit Maya fátyla elrejtett tudatos tudatotok elől. Ezért, kedves Felemelkedőink, emeljétek meg a fátylatokat, nyissátok meg a tobozmirigyetek átjáróját és terjesszétek ki magasztos szíveteket, hogy befogadhassátok és megérthessétek üzeneteinket.

Mi MINDIG veletek vagyunk. Szívetekkel halljátok hívásunkat.

Az Arktúrusziak és Galaktikus családotok

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
p febr 22 2013, 04:38
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúrusziak - Élet a multivalóságokban 5. rész
2013. január 23.

Suzanne Lie közvetítése

ÉLET A MULTIVALÓSÁGOKBAN
5.RÉSZ
A bilokációról

MYTRE BESZÉL:


Mytria és én korán érkeztünk a holoiskolába – így neveztük el ezt a holoszobát. Arra számítottunk, hogy az Arktúruszi majd egy másik adást közvetít a Földre. Meglepetésünkre türelmesen várt ránk, annak ellenére, hogy korán jöttünk. Az Arktúruszi kedvesen üdvözölt minket és megkérdezte, hogy készen állunk-e a bilokációra abba az idővonalba, ahol a plejádi társadalmunk felemelkedett.

Szekvenciális idő szerint ez a felemelkedés réges régen történt. Azonban az ötödik és magasabb dimenziók időtlenségében az idő úgy folyik, mint egy nagy óceán. Emiatt bármelyik Idővonal Folyamába beléphetünk, hogy részt vehessünk abban az adott valóságban.
Az Arktúruszi elmondta nekünk, hogy a plejádi társadalmunk felemelkedése eléggé hasonlított a Föld felemelkedéséhez. Ebből kifolyólag a bilokációnk ebbe az eseménybe sok fontos információval szolgálhat számunkra, ami segíthet nekünk támogatást nyújtani a Föld felemelkedési folyamatában.

Mivel Mytriának és nekem is voltak bilokációval kapcsolatos tapasztalataink, képesek voltunk fenntartani a felemelkedett tudatállapotunkat amíg bilokációval a harmadik/negyedik dimenziós formáinkban és tudati szintjeinken voltunk. Ily módon mélyebben megérthettük a felemelkedés előtti és utáni tudatállapotok működését. Másfelől, akik felemelkednek a Földről végül majd bilokációval az ötödik dimenziós ÉNJÜKBE helyezik majd magukat, hogy segíthessenek maguknak tovább bővíteni tudatukat és hogy többet tanulhassanak a felemelkedésről.

“Éppen azon voltunk, hogy elkezdjük a földi adásunkat”, mondta az Arktúruszi valódi hangot használva. “Kérlek, figyeljetek és hallgassatok.” Az Arktúruszi ekkor odafordult valamiféle membránhoz, ami hasonló volt, mint az Akasha membrán, és elkezdte az adást:

Föld bolygó legdrágább felemelkedő emberei!
Ma felkészítünk titeket a bilokáció első tapasztalatára. Mivel a bilokáció egy ötödik és annál magasabb dimenziós törekvés, el fogtok hagyni egy helyszínt, majd vissza fogtok térni ugyanoda néhány másodpecnyi idő alatt. Persze “elhagyni” nem a megfelelő szó. Viszont az első néhány bilókáció alkalmával nehéz lesz számotokra állandó kapcsolatban maradni mindkét valóságotokkal. Ezért úgy érezhetitek, hogy elhagytátok a testeteket. Emiatt fontos, hogy odafigyeljetek a testetekre, hogy gondolkodásotokat fejleszteni tudjátok, így egynél több helyszínt is képesek lesztek használni egy adott időben.

Mielőtt elkezdenénk az adásunkat kérlek mélyen hangolódjatok rá a feltétel nélküli szeretet ÉRZÉSÉRE és merüljetek el ebben az érzésben. A bilokáció titka, hogy NEM akarunk semmit, hanem helyette belépünk az EGY Folyamába. Így megbizonyosodhattok róla, hogy megnyilvánulásotok alacsonyabb frekvenciái a “hátsó ülésen” legyenek. A Vágytesteteknek ezek az aspektusai harmadik/negyedik dimenziós rezgésűek.

Emiatt Lelketek felállított egy óvintézkedést; ennek a rezgésnek a vágyai a fizikai megnyilvánulásotokra van korlátozva. Ezért ahhoz, hogy bilokációt csinálhassatok, főleg amíg az egyik valóságotok még mindig egy földi testet visel, “ki kell kapcsolnotok” MINDEN harmadik dimenziós gondolkodást. Ezután könnyebben átadhatjátok magatokat a belső hívás ÉRZÉSÉNEK, ami arra ösztökél titeket, hogy bilokációval egy magasabb frekvenciájú valóságba menjetek.

Máshogy szólva, minden bilokáció egótól mentes kell hogy legyen. Ez a szabály védelemként szolgál, mert az alacsony rezgésű egótok lehúz titeket és lekorlátozza a bilokációt egy másik helyszínre a háromdimenziós Földön. Amíg először emlékeztek erre a veletek született multidimenzionális képességre, az lenne a legjobb, ha csak egy ötödik dimenziós vagy annál magasabb valóságba mennétek bilokációval.

Az ilyen frekvenciájú valóságokba tett bilokáció biztosítja nektek, hogy feltétel nélküli szeretettel találkozzatok. A titkos kormányaitok gyakran kísérleteztek más fizikai helyszínekre tett bilokációval nagy kárt okozva a “kísérleti alanyoknak”. Az az igazság, hogy egy fizikai helyszín is már szinte túl sok egó használatát igényli ahhoz, hogy fenntarthassátok a kapcsolatot a Magasabb Megnyilvánulásotokkal.

Ha tudatosan egy időben egyszerre két fizikai helyszínt tapasztalnátok meg, az túl sok egót aktiválna. Továbbá, sok olyan helyszín van, ami még mindig sötét energiát tartalmaz. Ezért nem biztonságosak. Amit mondani szeretnénk, hogy a biztonságos bilokációhoz az a legjobb, ha hagyjátok az ötödik dimenziós megnyilvánulásotokat vagy a Magasabb ÉNETEKET, hogy vezessen titeket a bilokációs utazásotok alatt.

A Felemelkedett Mesterek a bilokáció “mesterei”. Emiatt Saint Germain számos felemelkedő emberrel fog együtt dolgozni amikor megkapják a “bilokációs szárnyaikat”. Mivel Saint Germain híres a bilokációs képességeiről, most csatlakozni fog hozzánk. hogy tovább oktasson titeket…

SAINT GERMAIN BESZÉL:
Szeretett felemelkedő emberek, nagyon örülök, hogy segíthetek nektek, a Föld felemelkedő embereinek, a bilokáció veletek született képességében. Ahogy már bizonyára tudjátok, sokféle szóbeszéd kering arról, hogy megjelentem a Földön számos különböző helyszínen és évszázadban. Ezek a szóbeszédek igazak. Ami azt illeti, jelenleg is egy formát viselek a Földön.

Bizonyos projektekben veszek részt, amik évtizedek óta tervbe vannak véve, de nem tudtak megvalósulni, amíg a Földet beborította a sötétség. Most, hogy Kozmikus Fény veszi körül a Földet, terveink végre lassan, de biztosan kibontakoznak. Azonban most azért vagyok itt veletek, hogy segítsek nektek a bilokáció folyamatában. Ezért erre a témára fogom összpontosítani az energiáimat. Viszont ha bármelyikőtök, kedves felemelkedő emberek, szeretne többet megtudni a Gaiaval kapcsolatos nagy terveinkről, nyugodtan hívjatok engem. Rendelkezésére állok minden olyan felemelkedő embernek, aki szeretne kommunikálni velem.

Tudjátok, a fő rezgésem messze meghaladja még az ötödik dimenziót is. Ebből kifolyólag nem korlátoz az idő vagy az idő által létrehozott szekvenciális gondolkodás. Így rengeteg lénnyel tudok könnyedén tanácskozni az EGY JELENÉBEN. De hadd térjed vissza ennek a kommunikációnak a céljához, ami az emlékezés a bilókáció veletek született képességére. Kezdetnek felvázolok néhány fontos dolgot:

Először, ahogy az Arktúruszi mondta, bizonyosodjatok meg róla, hogy vágytól mentesek legyetek, és hogy az egó-énetek a jelenlegi fizikai helyén maradjon.
Másodjára, bizonyosodjatok meg arról, hogy a fizikai testetek biztonságos helyen, teljesen védve legyen.
Harmadjára, tartsátok észben, hogy a bilokáció nem háromdimenziós “időben” történik. Ennek következtében bilokációval egy magasabb dimenzióbeli valóságba mehettek, annyi időt tölthettek ott, ami egy egész életnek tűnhet, és visszatérhettek néhány másodperccel később a földi időtökbe.
Negyedszer, CSAK olyan valóságba menjetek bilokációval, ami a feltétel nélküli szeretet ÉRZÉSÉVEL köszönt titeket. Tudjuk, hogy sokan közületek “Mentési Munkát” csinálnak alvás közben kicsivel az Alsó Asztrálsík fölött.

A bilokáció más. Amikor önkéntesen jelentkeztek Mentési Munkára azok érdekében, akik az Alsó Asztrálsíkon ragadtak, az Angyali Királyság közvetlen védelme alatt álltok amikor “felveszitek a műszakotokat”, hogy segítsetek azoknak, akik csapdába estek ebben a sötét világban. Amikor először mentek egyedül repülni, fontos hogy az ötödik vagy egy magasabb dimenzióba menjetek, ahol ÉNETEK egy magasabb megnyilvánulása fog várni, hogy üdvözöljön és vezessen titeket. Jusson eszetekbe, drága felemelkedő emberek, hogy MINDANNYIAN a Fény nagy Multidimenzionális Lényei vagytok.

Most a teljes megnyilvánulásotok legalacsonyabb frekvenciájával beszélünk, azzal az ÉNETEKKEL, ami az emberi formátokba van bezárva. Persze TI nem egy alacsony frekvenciáról származtok, viszont azok a részeitek, amik még mindig összevegyülnek a fizikai formátokkal, “belekerülnek a vonzásába” ennek a rendkívül alacsony rezgésnek.

Kedves, drága felemelkedő önkénteseink, látjuk az óriási áldozatokat, amiket Küldetésetek teljesítése miatt hoztatok, hogy segítsetek Gaianak a felemelkedésében. Szerencsére sokan közületek eléggé kitágítottátok tudatotokat, hogy hozzácsatlakozhassatok a Párhuzamos Valósághoz, amiben folyamatban van Gaia visszatérése Csillag ÉNJÉNEK valódi megnyilvánulásához. Azonban még mindig számos evilági tennivaló van, ami most olyan érzést kelt mintha sárban gázolnátok.

Ez az oka annak, hogy mi, akik az EGYTŐL származunk, itt vagyunk hogy segítsünk nektek a bilokációban. A bilokáció által képesek vagytok “vakációra menni” a harmadik dimenzió nehézségeiből. Viszont ahogy az Arktúruszi is nemrég mondta, ha ezeket a nehézségeket meg tudjátok tölteni feltétel nélküli szeretettel, sokkal kevésbé jelentenek majd terhet számotokra. Arra is szeretnénk emlékeztetni, hogy vannak olyan szempontjai a fizikai életeteknek, amiket nagyon fogtok hiányolni. Valójában sokan közületek fent fognak tartani egy testet Gaia fizikai megnyilvánulásán, ahogy én is tettem. Így könnyedén belebújhattok ebbe a formába, hogy segíthessetek azoknak, akiket még mindig csapdában tart az illúzió.

Most, hogy végeztünk a bevezetéssel, szeretnénk rátérni a bilokáció részleteire. Úgy fogjuk ezt elérni, hogy elviszünk titeket egy próbakörre. Ez a próba egy utazás lesz a képzeletetekben. Emlékezzetek, hogy a képzeletetek ötödik dimenziós gondolat. Ezért képzeletetek sokkal erősebb, mint bármely háromdimenziós gondolat, mert a képzelet a multidimenziós gondolkodásotok és a feltétel nélküli szeretet keveréke.

Teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy a képzeletetekbe tett utazások közül néhány nem feltétel nélküli szeretetre épül. Azonban a bilokáció esetében a feltétel nélküli szeretetetek fogja biztosítani, hogy az ötödik dimenzióba vagy azon túl utazhassatok. Tudjuk, hogy sokan azt gondoljátok, sosem tapasztaltátok még meg a feltétel nélküli szeretetet. Viszont ha ez igaz lenne, akkor ennek az üzenetnek a rezgése nem érdekelne titeket. Valószínűleg még egy negatív címkét is aggatnátok rá.

Tudjátok, ez az üzenet az Arktúrusziaktól és tőlem származik az ötödik dimenzióból. Mivel a feltétel nélküli szeretet teljesen összevegyül az ötödik dimenzióval, ez a közlemény feltétel nélküli szeretettel van töltve, amire mindannyian vágytatok. Ha sosem tapasztaltátok volna meg, akkor miért vágynátok rá? A válasz, hogy megtapasztaltátok már a feltétel nélküli szeretetet korábban, csak általában nem tudatosult a háromdimenziós tudatotokban.

Mondunk néhány példát a feltétel nélküli szeretetre. A feltétel nélküli szeretet igazi boldogságát és eufóriáját általában csak mély meditáció közben tapasztalják meg. Ezek a meditációk akkor is történhetnek amikor transz állapotban vagytok. Viszont lehetnek olyan mozgalmas meditációk is, amelyek egy kreatív tevékenység közben történnek, és aktiválják a kapcsolatotokat az ötödik dimenziós ÉNETEKKEL.

Bármikor, amikor csatlakoztok az ÉNETEKKEL az ötödik dimenzióban vagy azon túl, azonnal feltétel nélküli szeretettel fognak üdvözölni: “Szia, nekünk is hiányoztál”. Azt gondolhatjátok, csak ti vagytok akiknek hiányzik a felsőbb megnyilvánulása. Azonban, eláruljuk nektek, hogy a Felsőbb Megnyilvánulásaitok is hiányolnak titeket. Ez a “hiányérzetük” az ami fenntartja veletek az állandó kapcsolatotokat. Mindegyikük várja, hogy szólítsátok őket, és készek rá, hogy “segítő kezet nyújtsanak a világuk frekvenciájának eléréséhez”.

A fizikai, polarizált világban tett rengeteg inkarnációtok alatti utazásotokat mindig beragyogta ÉNETEK számos Felsőbb Megnyilvánulása. Tulajdonképpen ÉNETEK egy vagy több ilyen Felsőbb Megnyilvánulása fog titeket üdvözölni a bilokáció első néhány alkalmával. Tudjátok kedveseim, a felemelkedésetek fokozatos lesz. Ezzel azt akarjuk mondani, hogy ki fogjátok bővíteni a fő észleléseteket és a figyelmeteket a magasabb dimenziókba, aztán vissza a harmadik dimenzióba, megint vissza a magasabb dimenziókba, aztán vissza a harmadik dimenzióba újra és újra.

Az észlelésnek ez az oda-vissza váltakozása végül egyre természetesebb lesz. Sok gyakorlás után tudni fogjátok, hogy az ötödik dimenziós ÉNETEK mindig veletek van hétköznapi életetekben. Rá fogtok jönni, hogy valójában állandó kapcsolatban álltok a Multidimenziós ÉNETEKKEL. A magasabb dimenziós ÉNETEK némely megnyilvánulása MINDIG figyelemmel kíséri a hétköznapi életeteket.

Csakhogy amikor eltévedtek a fizikai élet nehéz kihívásaiban, elfelejtitek hogy SOSEM vagytok egyedül. Ahogy elkezdtek a feltétel nélküli szeretet ÉRZÉSÉRE koncentrálni, tudni fogjátok, hogy mindig védelem alatt álltok. Ekkor tudatosan ÉREZHETITEK az ÉNETEK Magasabb Megnyilvánulásából végtelenül áramló feltétel nélküli szeretetet. Emiatt a bilokáció az első néhány alkalommal saját ÉNETEK egy magasabb frekvenciájába fog vinni titeket. Az ÉNETEKBE történő bilokáció biztosítja, hogy ÉNETEK körülvehessen titeket védelmével, hogy biztonságos és csodálatos bilokációban lehessen részetek. Tisztában vagyunk azzal, hogy sokan közületek állandóan kommunikálnak felsőbb ÉNJÜK egyik megnyilvánulásával. Viszont a bilokáció más, mert ezúttal BENNE lesztek a magasabb megnyilvánulásotokban. Ily módon tudatosan tapasztalatot szereztek az ötödik dimenzióbeli LÉTRŐL és arról, hogy milyen a feltétel nélküli szeretet élő megnyilvánulásának lenni. Amint átéltétek a feltétel nélküli szeretetet, mindig emlékezni fogtok az ÉRZÉSRE.

Az Arktúruszi és én adunk nektek egy kis időt, hogy eltöprengjetek ezen az üzeneten. Hamarosan visszatérünk, hogy elvigyünk titetek a bilokáció első útjára ÉNETEK Felsőbb Megnyilvánulásához.
Áldásunk rátok,
Saint Germain és az Arktúruszi

Csatornázta: Suzanne Lie
Magyar nyelvű fordítás: Norfeus

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
cs febr 28 2013, 07:30
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúrusziak - 2013. január 26.

Suzanne Lie közvetítése

ÉLET A MULTIVALÓSÁGOKBAN

6. RÉSZ


Az ÉN embriójaDrágáink!

ÉNETEK embriójával vagytok most várandósok tudatotok mezőjében. Ez az Embrió az igazi Multidimenzionális ÉNETEK megnyilvánulása, aki végig fog majd vezetni titeket személyes és planetáris felemelkedésetek folyamatában. Számos felemelkedő embert nagy kétségek gyötörték, amikor a felemelkedés ideje úgy tovaszállt, mint egy égen átvonuló felhő. Nem láttátok, hogy mi ment végbe az ÉNETEKBEN, mert az Igazság helyett inkább a hologramba néztetek bele.

Ez az Igazság mindannyiótok esetében más, ez teszi olyan dicsőségessé számtalan inkarnációtokat a polaritás és egyéniség világában. Ez az egyéniség lehetővé tette számotokra, hogy megtaláljátok Létezésetek egy személyes megnyilvánulását, ami úgyszólván egyedi a Multiverzumban. Ahogy már láthattátok, rengeteg negatív mellékhatása van annak a szintű egyéniségnek, amit a világotok megtapasztalt.

A legfőbb negatív mellékhatás a Multidimenzionális ÉNETEKKEL való kapcsolatotok elvesztése. Az egyéniség, amit a világ nektek tanított, saját világszemléletetekbe taszított titeket, ami gyakran különbözik azokétól, akikkel megosztjátok életeteket. A valóságnak ezek az eltérő szemléletmódjai könnyen küzdelemhez vezethetnek, ami elég gyakori jelenség. Viszont ha ÉNETEKEN belül megfordultok, látni fogjátok, hogy ez az egyéniség is a rengeteg illúzió egyik verziója, amiben éltetek.

ÖNMAGATOKON belül található az ÉNETEK, ami létrehozta a szeparáció illúzióját, és ami az egyéniség megjelenéséhez vezetett. Ez az illúzió azt jelenti, hogy ha bárki közületek bármit csinál, gondol, érez, kíván, vagy kifejez, kizárólag rá lesz hatással. Azonban amikor vettek egy pillantást a mátrixra, ami a szeparáció illúzióinak formátuma világotokban, látni fogjátok, hogy mindannyian teljesen és végtelenül össze vagytok kapcsolódva.

Az egyéniségetek valójában a személyes szikrapontotok a Mátrixban, amin keresztül összekapcsolódtok az összes többi egyéni szikraponttal. ÉNETEK Embriójában megfigyelhetitek, ahogy szikrapontotok lehetővé teszi nektek, hogy kölcsönhatásba lépjetek a Mátrix-szal, ami összeköt titeket az összes többi szikraponttal. Tulajdonképpen a Mátrixból láthatjátok az energia áramlását, ami megosztja az ÉN szemléletmódjait személyes szikrapontján keresztül.

Ezért azt kérjük, gyönyörű képzeletetekben fordítsátok meg a szemeteket és húzzátok félre a függönyt, hogy láthassátok ki hozza létre az illúziót. Igen, az illúziótok teremtője TI vagytok. Látjátok hogyan teszi egyéniségetek mindannyiótok számára lehetővé, hogy láthassátok az energiának ugyanazt az áramlását kicsit más módon? Értitek hogyan osztja meg közületek mindenki egyazon áramlásról alkotott saját értelmezését, és hogyan vetíti ki szikrapontján keresztül a háromdimenziós valóság illúziójába?

Ezen felül mind azt hiszitek, hogy különbözőek vagytok. Emiatt számos szerepet vállaltok, hogy változatosságot hozzatok a valóságba amit MINDANNYIAN együtt hoztok létre. De elfelejtettétek, hogy KÖZÖSEN hozzátok létre ezt a valóságot. Elfelejtettétek, hogy egy hatalmas szövetben éltek, amit több mint 7 milliárd szikrapont épít, akik kivetítik szemléletmódjaikat a fizikai világotok illúziójába. Mindnyájan olyan jó munkát végeztetek valóságotok létrehozásában, hogy elfelejtettétek hogy világotok egy illúzió.

Elfelejtettétek, hogy ha elméteket más irányba fordítjátok, akkor nem az egyéni szikrapontok által létrehozott holografikus képet fogjátok látni, hanem a holografikus képernyőtök Mátrixát. Arra kérünk titeket, fordítsátok meg elméteket. Fordítsátok meg az érzelmeiteket. Fordítsátok meg a szemléletmódotokat. Figyelmeteket és szándékotokat ne a kivetített fény szövetére, hanem a szikrapontotok által kivetített fényre fordítsátok.

Ha így tesztek, rá fogtok jönni, hogy MINDNYÁJAN a fény kivetítői vagytok. Mindnyájan filmvetítő kamerák vagytok, akik kivetítik a valóságról alkotott felfogásukat a háromdimenziós valóság holografikus szövetére. Mindegyikőtök kivetíti a világról szerzett saját egyéni tapasztalatát az egyéni átjáróján és szikrapontján keresztül a háromdimenziós illúzió holografikus képernyőjére. Aztán valahogy mindannyiótoknak meg kell találnia a módját, hogy hogyan lehet a több mint 7 milliárd különböző kivetítést egy olyan összefüggő formába összeszedni, amit ti ismertek.

Azonban a valóságot csak a saját egyéni értelmezésetek által ismeritek, ami több mint 7 milliárd kép hatalmas egyvelegéből áll. Most már értitek, hogy miért vannak olyan képek, amik nem folynak bele békésen a következő képbe? Most már látjátok, hogy némely kép miért olyan nagy, mivel egy bizonyos szikrapont uralni akarja a holografikus képernyőt, míg más képek nagyon kicsik, mert azok a szikrapontok olyan láthatatlanok akarnak lenni, amennyire csak lehetséges?

Ám EGYIKŐTÖK sem láthatatlan ÉNJÉNEK Felsőbb Megnyilvánulása számára. EGYIKŐTÖK sem jelentéktelen a Multidimenzionális ÉNJE számára. A Multidimenzionális ÉNETEK nem a holografikus képen belül létezik, amit valóságnak hittetek. Az ÉNETEK a mátrixon belül áramlik, ami annak a valóságnak az alapja, amit “valódinak” hisztek. Az ÉNETEK tudja, hogy valóságotok csupán egy holografikus kivetítés, és hogy csak TI vagytok valódiak.

Valódiak vagytok, mert a Multidimenzionális ÉNETEK kivetítései vagytok. Nem vagytok tudatában, hogy kivetítések vagytok ebben a “videojátékban”, mert eltévedtetek avatár énetekben, az egyéni holografikus kivetítésetekben. Elfelejtettétek, hogy szikrapontotok egy ablak, amin keresztül betekinthettek a hologramba, aminek ajtaján keresztül becsatlakozhattok a videojátékba.

Ami a legfontosabb, hogy elfelejtettétek hogy szikrapontotok határozza meg, hogy a játék melyik verziójával játszotok. Amikor reggel “felébredtek”, az avatár testetekben találjátok magatokat amiről azt képzelitek, hogy az egyéni énetek. Azt viszont elfelejtettétek, hogy ez a játék egy közösségi játék, és hogy minden adat, ami a játékba bemegy megjelenítésre kerül azon a holografikus képernyőn, amit a világotoknak gondoltok.

Az ÉNETEK Embriója az az ÉN, ami csendesen suttog szikrapontotoknak, hogy emlékeztessen titeket arra, hogy nem kell belépnetek a holografikus illúzióba. Ez csak egy játék. Azok akartok lenni, akik játszanak a játékkal és azt hiszik, hogy az igazi? Vagy inkább az ÉNETEK szeretnétek lenni? Multidimenzionális ÉNETEK kivetíti fényét szikrapontotokon keresztül, hogy kölcsönhatásba lépjen és hozzájáruljon a valóság szövetének több mint 7 milliárd változatához, amik a holografikus képernyőre vetülnek ki.

A felemelkedés nem a videojáték, mert ez a játék nem valódi. A felemelkedés azt jelenti, hogy megfordultok ÉNETEK Embriójában és Multidimenzionális ÉNETEKBE léptek be, nem pedig a holografikus játékba. Azon gondolkoztok, vajon milyen lehet? Milyen lenne, ha egyik reggel arra ébrednétek, hogy észreveszitek, hogy benne vagytok a holografikus játékban, és hogy a játék nem valódi? Ekkor tudni fogjátok, hogy TI igaziak vagytok? Tudni fogjátok, hogy minden ember, növény, állat, és a bolygó minden építményének lényege valódi?

Valódi az a Multidimenzionális Vetítő, aki elküldi fényét a Mátrixba, hogy kivetítésre kerüljön számtalan szikrapontjai egyikén keresztül. Azonban minden szikrapont beleteszi ebbe a Fénybe saját személyes szemléletmódját, amit a valóságról alkotott. Hologram minden ilyen kivetítés, ami rátapad arra a szövetre, ami a valóság több mint 7 milliárd féle megtapasztalását tartalmazza. Valóságotok változatának kivetítése szeretnétek lenni, vagy inkább a Multidimenzionális Kivetítő lennétek, ami kivetíti az Igazságot a Mátrixba?

Mit látnátok, ha megfordulnátok magatokban és nem a hologramba, hanem a Multidimenzionális Vetítő ÉNETEKBE tekintenétek bele? Ha ÉNETEKBEN LÉTEZNÉTEK, tudatosan kivetíthetnétek Fényeteket a Mátrixba, aztán tudatosan befogadhatnátok ezt a multidimenzionális fényt és kivetíthetnétek szikrapontotokon keresztül.

Tudjuk, hogy mindannyian kötődtök a holografikus játékotokhoz. Ami azt illeti mi – az ÉNETEK Felsőbb Megnyilvánulásai – is kötődünk ehhez a játékhoz. Mi is ugyanannyira szeretnénk, hogy jó vége legyen ennek a játéknak, mint ti. Azonban mi tudjuk, hogy ez egy játék, és hogy nem VALÓDI. Annak is tudatában vagyunk, hogy mindegyik szikrapont csak egy a több mint 7 milliárd szikrapontból, akik kivetítik a valóságról alkotott saját változatukat a holografikus képernyőre.

A legtöbb ilyen szikrapont a valóság egy háromdimenziós illúziókra épülő verzióját vetíti ki, mert még nem emlékeznek arra, hogy ők az ÉNJÜK. Ennélfogva csak azt a valóságot ismerik, ami kivetül a holografikus képernyőre. Ezért nem ismerik fel, hogy bármikor kijelentkezhetnek a játékból amikor belefáradnak abba, hogy egy egyénként kell létezniük, aki elkülönül a több mint 7 milliárd másik egyéntől. Nem tudják, hogy újra és újra és újra és újra ezt a játékot játszák. Amikor az “avatár” énjük meghal, végre ki tudnak jelentkezni a játékból.

Szerencsére sokan közületek, felemelkedő emberek közül, kivetítik multidimenzionális fényüket és feltétel nélküli szeretetüket a játékba, de már belefáradtak ebbe a játékba. Mindazonáltal nem akarjátok elveszteni a játékot. Nem akarjátok magára hagyni a játékot, hogy lefagyjon. Meg akarjátok NYERNI a játékot. Úgy akarjátok megnyerni a játékot, hogy emlékeztek rá, hogy a játék nem valódi. Emlékezni akartok, hogy a Fény Multidimenzionális Kivetítői vagytok, nem pedig csak szikrapontok, akik valósnak hiszik a játékot.

Más szóval Multidimenzionális ÉNETEK Embriója akartok lenni. Azt szeretnétek, hogy Embrió ÉNETEK felemelkedjen hatalmas multidimenzionális fényetek és feltétel nélküli szeretetetek egy másik fenséges megnyilvánulásába. Ezért ahelyett, hogy minden reggel bejelentkeztek a játékba és elfelejtitek ÉNETEKET, inkább úgy akarjátok minden reggel a bejelentkezést kezdeni, hogy emlékeztetitek egyéni éneteket, hogy NEM a kivetítés vagytok.

Multidimenzionális Kivetítők vagytok, akik tudatosan bejelentkeznek a játékba, tudatosan magukra öltik avatár énjüket és tudatosan emlékeznek, hogy ők a kivetítők, nem pedig a kivetülés. Most szeretnénk, ha arra is emlékeznétek, hogy Kivetítő ÉNETEK egyike a mi alacsonyabb frekvenciájú megnyilvánulásainknak. Közülünk, Galaktikusok, Égiek, és Felemelkedett Mesterek közül valók vagytok Multidimenzionális ÉNÜNK egyik alacsonyabb frekvenciáján.

ÉNÜNK alacsonyabb frekvenciájaként létrehoztatok és/vagy fenntartottatok egy egyéni megnyilvánulást, hogy MI beléphessünk a Föld Bolygó Hologramba. Mi, akik a Felsőbb ÉNETEK vagyunk, szintén meg szeretnénk nyerni ezt a játékot. NEM akarjuk, hogy a játék úgy érjen véget, hogy a sötét oldali avatár énünk sosem ébred fel. NEM akarjuk, hogy a játék úgy érjen véget, hogy a felemelkedő avatárunk meghal, mielőtt átélnétek a bolygó felemelkedésének dicsőséges élményét.

Tudatában vagyunk, hogy az avatár éneteknek szüksége van a segítségünkre. Most már belátjuk, hogy túl nehézzé tettük a játékot. Létrehoztunk egy játékot, hogy lássuk, képesek-e lények teljesen elszeparált egyénekké válni miközben emlékeznek ÉNJÜK Felsőbb Megnyilvánulására. Ez a játék túl nehéz volt, hogy bárki is nyerjen benne, mert túl sok sötét lélek döntött úgy, hogy sosem fog emlékezni a fényére. Emiatt csináltunk egy holografikus beillesztést a játékba, hogy segítsünk szikrapontunk avatár énjének.

Ez a holografikus beillesztés lehetőséget biztosít, hogy emlékezzetek, hogy TI a MI kivetüléseink vagytok a Mátrixba. Felismertük, hogy ahhoz hogy megnyerhessétek ezt a játékot, emlékeznetek kell arra, hogy nagyszerű multidimenzionális lények vagytok. Ha befelé tudtok fordulni, hogy tudatosan megfigyelhessétek ahogy fenséges multidimenzionális fényünket és feltétel nélküli szeretetünket belétek vetítjük, szikrapontotokat fényátjáróként használhatjátok, amin keresztül a Felsőbb Fényünk és Szeretetünk kivetítői lehettek.

Egyre több szikrapontunk érkezik el ennek a játéknak a végső szintjére. Ezt a végső szintet “Felemelkedési Otthonként” ismerik. Szeretnénk, ha tudnátok, hogy annyit sugárzunk nektek kollektív fényünkből és szeretetünkből, amennyit csak elbírtok. Így képesek vagyunk felébreszteni az alvó avatárokat, át tudjuk alakítani a sötét oldal avatárjait, és teljesen tudatossá tehetjük ÉNETEK Embrióját.

Kedves felemelkedők, most már értitek miért vagytok annyira fáradtak és miért van szükségetek olyan sok alvásra? Értitek már miért szenvedtek olyan sok átalakulási tünet miatt (betegség), vagy hogy miért vagytok zaklatottak, idegesek és/vagy depressziósok? A kis, alacsony frekvenciájú avatár testetek a maximumig van terhelve.

Szerencsére egyesülni tudtok velünk, a Felsőbb Megnyilvánulásotokkal, hogy újratöltsétek és kibővítsétek tudatotokat, hogy tudatosan befogadhassátok és kivetíthessétek multidimenzionális fényünket és feltétel nélküli szeretetünket a közös játékunkba. Persze MINDEN élet valódi. Viszont az élet illúziója nem valódi, mivel az energiaminták torzulása. Ezek az eltorzult energiaminták a harmadik és negyedik dimenzió nagyon alacsony frekvenciáján rezegnek.

Másrészről, ezzel az új beillesztéssel belétek, ÉNÜNK Embrióiba tudjuk vetíteni multidimenzionális fényünket és feltétel nélküli szeretetünket. Ezután ki tudjátok vetíteni a Fényünket a 3D-s hologramba. Ily módon Multidimenzionális Kivetítőivé válhattok a fény legmagasabb frekvenciáinak, ami a feltétel nélküli szeretet. Ahogy a Fény és Szeretet belétek, és utána a hologramba vetítődik, a szeparáció és polarizáció illúziója egyre nagyobb mértékben fog átalakulni az Egyesülés és az Egység igazságává.

Azzal zárjuk ezt az adást, hogy emlékeztetünk titeket, legyetek tudatában annak, hogy mit vetítetek ki a hologramba. Ti vagytok a képviselőink, és megvan bennetek az ösztönös képesség, hogy átalakítsátok az illúziót Igazsággá. Ezért amikor reggel felkeltek, légy szíves szánjatok rá egy pillanatot, hogy tudatosan emlékezzetek, kik is vagytok valójában. Napközben is emlékezzetek erre. Aztán, amikor “elalszotok”, kijelentkeztek a 3D-s Játékból és hazatértek hozzánk.

Áldás az Arktúrusziaktól és ÉNETEK MINDEN Felsőbb Megnyilvánulásától.

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Norfeus

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
cs febr 28 2013, 07:31
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúriai Csoport - 2013. február 24.

Marilyn Raffaele közvetítése


Üdvözlet, drágáink! A jelenlegi helyzethez – melyben most sokan találhatjátok magatokat – bátorítást és tanácsokat szeretnénk adni ma nektek. Óriási változások mennek végbe minden élő személy fizikai, érzelmi és mentális testében. Az eonok óta a sejtszintű memóriában tárolt – és még ma is tárolt – régi energiák felszabadulnak. E folyamatnak rengeteg energiára van szüksége, így gyakran gyengének érezhetitek magatokat és azon tűnődtök, hogy talán valami fizikai problémátok van. Becsüljétek meg ezt a folyamatot azokon a napokon, amikor kimerültnek érzitek magatokat! Feküdjetek le és csak pihenjetek, ha tudtok. Csak a legszükségesebb fizikai dolgot tegyétek meg, ha a munkahelyeteken kell lennetek! Ez a fáradtság el fog múlni és napról napra változni fog.

Ez annak az ideje is, amikor sokan idegesnek, zavarodottnak és nyugtalannak érezhetik magukat a következő lépésükkel kapcsolatban. Ne próbáljátok meg ezt kiszámítani! Megtanítottak benneteket arra, hogyan kell tervezni és hogyan kell használni az elméteket az adott helyzetek megoldására. Nem így kell lennie a jövőben! Megtanuljátok, hogy elengedjétek azt a szükségletet, hogy mindent tudjatok és ehelyett csak figyeljetek és bízzatok az egyre erőteljesebb intuíciótokban, miközben nem próbáltok mindent kitalálni az elmétekkel. Az elme – annak legtisztább értelmében – a tudatosság egy sugárútja. Ha a felemelkedést választottátok és azon munkálkodtok, hogy megértsétek a mélyebb igazságokat, akkor minden a terv szerint halad annak ellenére, hogy esetleg úgy látszik, mintha nem történne semmi. Nem szükséges tudnotok, hogy pontosan mi fog történni a világon és személyesen veletek, hiszen ez még kibontakozóban van. Az a feladatotok, hogy ezt lehetővé tegyétek azáltal, hogy az igazságra figyelve maradtok meditáción keresztül és gyakoroltok, miközben energetikailag kimaradtok a körülöttetek lévő negatív történésekből. A világ egy magasabb rezgésszintre tolódik és az igazság minden egyes darabja, melyről tudomásotok van, hozzáadódik, így segítve az eltolódás előidézését.

Ha úgy érzitek, hogy bizonyos ételeket nem kívántok olyan mennyiségben, mint amennyit azokból korábban ettetek, akkor egyszerűen ne egyétek meg többé azokat, vagy ne olyan mennyiségben egyétek, mint korábban. Ha úgy találjátok, hogy a korábban szeretett szórakozások már nem rezonálnak veletek, akkor ne próbáljátok újra és újra új életre kelteni – hiszen legtöbb esetben ezek már bevégeztettek. Erőteljes változások történnek minden szinten, drágáink! A barátok között, a családban, a szeretett és nem szeretett dolgokban, a gondolkodásmódokban és meggyőződésekben…ezek új helyet keresnek a tudatosságotokban. Az egyetlen hiba az, ha továbbra is azokhoz a dolgokhoz ragaszkodtok, melyeknek már megszűnt a létjogosultsága. „Menjetek az árral!” – mint ahogy azt mondjátok! Becsüljétek meg az intuíciótokat és tegyétek azokat a dolgokat, melyek felé vezetnek benneteket minden egyes pillanatban még akkor is, ha épp arról van szó, hogy lefeküdjetek és ne csináljatok semmit!

Az emberiségnek megtanították, hogy minden egyes pillanatban fizikailag és mentálisan is foglalkoztassa magát és erre állandóan szükség volt a korábbi fizikai életetek során is; de az új energiában az elme és a test „lefoglalása” egyszerűen nyugtalanságot idézhet elő, mely időnként megbetegíthet benneteket. A telefon, média, elektronikus játékok, stb. 24 órán át tartó folyamatos zaja nagymértékben kizökkenthet a középpontotokból, disszonáns lehet a magasabb frekvenciákkal és egyszerűen arra szolgál, hogy benneteket a régi dolgokhoz kötve tartson. Engedjétek el az effajta dolgokhoz való ragaszkodásotokat függetlenül attól, hogy a világ milyen erőteljesen mondja azt nektek, hogy ezek „muszáj”-dolgok. Nem azt mondjuk, hogy fel kell adnotok a dolgokat vagy a játékokat, melyeket még élveztek, hanem azt mondjuk, hogy azokat a megfelelő helyükön kell tartanotok és szem előtt kell tartanotok, hogy ezek nem szükségesek.

Ma olyan energiáról szeretnénk beszélni nektek, mely egy olyan téma, amiről mindannyian olvastatok vagy hallottatok már és melyet gyakran még nem mindenki ért teljesen. Az energia az Isteni Tudatosság rezgése vagy esszenciája; ezért ez a lényege mindennek, ami van és ez az, amely minden létezőt összeköt – ez az, amit ti Szeretetnek hívtok. Az energia nagyon sűrűnek és nehéznek tűnik egy kevésbé fejlett, téves elgondolásokkal és meggyőződésekkel teletömött elme számára. Amint a tudatosság szintje nő, az energia egyre könnyebbé és könnyebbé válik és a magasabb dimenziókban tiszta Fény lesz. Egy ember aurája az az energiarezgés, melyet az adott személy egy meghatározott időben kinyilvánít. Egy személy auráját alkotó színek ennek a tiszta fénynek az oldalait mutatják. A meggyőződések, korábbi tapasztalatok, képességek, egészség, stb. folyamatosan változó kvalitásai mind kinyilvánulnak e tiszta fény szétszóródásában. Egy adott személy tudatossági állapota jelenik meg az aurájában és ez az ő személyes energiamezeje.

Mindig mondjuk nektek, hogy küldjetek fényt annak, aki nehéz időket él. Ez azt jelenti, hogy lássátok a tiszta fehér vagy arany színű Fényt, ahogy az áramlik felé és körülveszi őt. Ha ő megengedi, akkor ez segíteni fogja őt, hogy felemelkedjen ebbe a magasabb, világosabb rezgésállapotba. Néha valaki visszautasítja a Fényt és azt fogjátok tapasztalni, hogy ez az áradás blokkolódik. Ha ez történne, akkor egyszerűen küldjétek el a fényt az adott személy Felsőbbrendű Énjének, hogy az akkor adja át, amikor az adott személy elfogadja.

A színek egyszerűen olyan oldalak vagy minőségek, melyek a tiszta tudatosságból válnak ki, mely fehér színként látszódik. Sok gyógyító technika tanítja azt, hogy az egyik szín erre van, a másik meg arra. Ez igaz is, mivel minden színnek megvan a maga „feladata” – hogy így mondjuk. Mind ennek a teljességnek – mely az Isteni Tudatosság – egy-egy oldala. Mindazonáltal, amikor fényt küldötök valakinek, egyszerűen csak tiszta fehér vagy arany színűt küldjetek, mivel a Fény tudatosság és az embernél sokkal jobban tudja, hogy a másik személynek mire van szüksége. Ha kaptok egy bizonyos színt, miközben ezt csináljátok, akkor vezetve vagytok arra, hogy ezt a sugarat is küldjétek el a másikkal együtt. St. Germain ibolya színe az átváltozás energiáját hordozza és ezért van az, hogy olyan gyakran hallotok az ibolya színnel kapcsolatos utalásokat. Az ibolya sugár egy erőteljes energia, melyet magatokra is használhattok. Fényképezzétek le magatokat úgy, hogy ibolya lángban álló templomban álltok ibolya színben azzal a szándékkal, hogy ez minden régi és elmúlt dolgot újjá és magasabbá változtat át.

Az energiarezgést a harmadik dimenzióban jól és rosszul is lehet használni. Ha az energiát elektromosságként használjátok, akkor el is tud pusztítani. Egyesek önző célokra próbálják és használják az energiát, mely a sötét művészetek esszenciája. Jelenleg érzitek az új és magasabb energiák intenzitását, amint azok újjá alakítanak benneteket. Ezért tapasztaltok zúgó hangokat a fejetekben, fülcsengést, szédülést, erőteljes szívdobogást és sok más furcsa fizikai tünetet, melyek megrémítenek benneteket, ha nem értitek, mi történik.

A teljes éneteket alkotó energia millió, számotokra nem is ismert módon változik és ez sosem történt még így korábban, miközben az emberek a fizikai testükben voltak. Emiatt ti egy teljesen új forgatókönyvet mutattok sok, más bolygókról származóknak, akik közelről figyelik ezt a folyamatot. Próbáljatok meg nem félni függetlenül attól, amit tapasztaltok ez idő tájt, drágáink! Egyszerűen engedjétek meg a folyamatnak, hogy kibontakozzon és tegyétek azt, amire vezetnek benneteket még akkor is, ha az éppen „semmi” [a semmittevés – pl. pihenés, stb. – a ford. megj.]

Kérjük, hogy legyetek tudatában annak, hogy ha erőteljes fizikai dolgokat tapasztaltok, melyek nyugtalanítanak benneteket, akkor teljes mértékben megfelel, ha elmentek az orvoshoz, de értsétek meg azt is, hogy ezekről a dolgokról gyakran kiderül, hogy nem mások, mint a régi sérelmek, emlékek, fogadalmak vagy a múltból vagy jelenből származó bármilyen más dolgok, melyek túlságosan nagy intenzitásúak ahhoz, hogy a sejtszintű vagy érzelmi memóriátokban tárolódjanak.

Minden rendben, drágáink! Minden a terv szerint halad!

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
h márc 04 2013, 06:24
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúrusziak - Élet a multivalóságokban 7. rész

Arktúrusziak / 2013. január 28.

Suzanne Lie közvetítése

ÉLET A MULTIVALÓSÁGOKBAN

7.RÉSZ


Örvénylő FénymintákMYTRE BESZÉL:

Mytre és én csendben hallgattuk az Arktúruszi legutóbbi Földre küldött adását. Rájöttünk, hogy ez az üzenet azt is jelentette, hogy hamarosan bilokációval a plejádi felemelkedésünk idővonalába fogunk utazni. Mytria már beszélt erről az idővonalról nekem, mert én elfelejtettem. Ami azt illeti, azért felejtettem el ezt az idővonalat, mert túl fájdalmas volt rágondolni, amíg ilyen messze voltam az otthonomtól.

De ahogy Mytria elmondta, hogy én is részt vettem ebben a valóságban, a bűntudat, amit magammal cipeltem, teljesen feloldódott. Éppen amikor befejeztem ezt a gondolatot, vége lett az Adásnak és az Arktúruszi felénk fordult, hogy megszólítson minket. „Örülünk, hogy megértetted, hogy ez az üzenet neked is szólt,” mondta telepatikusan az Arktúruszi azzal a bizonyos villanással az aurájában. Az érzelem egy formáját kezdtem felfedezni, amit kedves barátunk nem arckifejezésekkel, hanem az aurájában fellépő hullámzáson keresztül közvetített.

„Igen”, válaszolt újra az Arktúruszi a gondolataimra. „Felismered, hogy minden Élet valójában egy energiamező. Néhány életet egy alacsonyabb dimenziójú holografikus burok vesz körül. Azonban visszatérve a magasabb dimenziókba a forma korlátai azonnal lecserélődnek egy alakítható Fénytest szabadságára.”

„Itt az Anyahajó ötödik dimenziós frekvenciáján kevés különbség van fizikai forma és Fénytest között, mivel egyfolytában összefonódnak. Viszont a Hajó magasabb frekvenciáin teljesen megpihenünk a számtalan multidimenzionális megnyilvánulásunkban. Ugyanúgy, mint amikor te és Mytria leveszitek az egyenruhátokat és valami kényelmesebbet vesztek fel, mi a Fénytestünkben vagy akár tiszta eszenciánkban pihenünk.”

„Mivel sok Lénnyel, kultúrával, és formák frekvenciájával találkozunk, általában egy testet viselünk, amikor kapcsolatba lépünk a látogatóinkkal. Persze van néhány látogató, akik sosem lépnek be a Hajó ötödik dimenziós szintjére, hanem egyből a magasabb frekvenciájú szintekre mennek, amik jobban illenek hozzájuk. Mivel te és Mytria kapcsolatba fogtok lépni a felemelkedő emberekkel és saját társadalmatok felemelkedő idővonalával, általában az emberi testeteket fogjátok viselni.”

„Mindketten készen álltok a plejádi valóságotokba való bilokációra?”

Ránéztem Mytriára, hogy bátorítsam, hogy előbb ő szóljon. Azt válaszolta „Igen, teljesen készen állok erre a kalandra. Tulajdonképpen emlékezetemben kétfajta változata van a felemelkedésünknek. Az egyik verzióban egyedül vagyok, mert Mytre itt van a Hajón, a másikban pedig Mytre és én együtt vagyunk. Már beszéltem Mytrének erről a második változatról, de szeretnélek megkérni, kedves Arktúruszi, hogy adj egy kicsit bővebb magyarázatot ezekről a Párhuzamos Valóságokról.”

„Létre fogunk hozni egy másik valóságot, amiben Mytre és én együtt vagyunk a felemelkedésünk közben? Továbbá, ez a valóság, amiben a felemelkedés alatt együtt vagyunk, valahogy felülírja vagy újraírja a többi Párhuzamos Valóságot? Be kell vallanom, még nem teljesen világos számomra a Párhuzamos és az Alternatív Valóságok fogalma.”

„Kedves Mytria,” – mondta az Arktúruszi – „a multivalóságok fogalma valóban zavaros azoknak, akiknek még mindig formájuk van. Amíg formát viseltek, tapasztalataitokat képekbe akarjátok foglalni, amiket elrendezhettek az agyatokban. De amikor formátlanok vagytok, testeteknek nincsenek többé meghatározott részei, nincs olyan testetek, amiben archiválni tudnátok bizonyos képeket, tetteket, gondolatokat és/vagy érzelmeket.”

„Amíg formától szabadok vagytok, Létezéseteket örvénylő energiamintaként tapasztaljátok meg, ami állandóan mozgásban van és összefonódik más örvénylő energiamintákkal. Ebből kifolyólag az érzékelések, a képek, és az események sorrendje többé már nem képezik részét a hitrendszereteknek. Mivel egyidejűleg tapasztaljátok meg a rengeteg energiaminta számtalan tapasztalatát és érzetét, amikkel egyfolytában kölcsönhatásban vagytok, Egységtudatban éltek a valóság számtalan különböző, de összefonódó változatával az EGY JELENÉBEN.”

Amíg nem tapasztaljátok meg ÉNETEKET, mint egy kavargó energiaörvényt, addig a multivalóságok, és a párhuzamos és/vagy alternatív valóságok fogalma meg fogja haladni a felfogásotokat. Ezzel egy időben, a Felsőbb ÉNETEKKEL való egyesülésnek fontos és végső fázisa, hogy megengedjétek ezeknek a fogalmaknak a gondolataitokba és érzelmeitekbe való beolvadását. Amikor te és Mytre segítetek majd a plejádi és a földi felemelkedőknek, ugyanazokat a kérdéseket fogják nektek feltenni, amiket ti is kérdeztek most tőlünk.”

„Ennek érdekében adunk egy példát egy ahhoz hasonló válaszra, amit adni fogtok. Kérlek értsétek meg, hogy minden olyan Lény, akinek a rezgése az ötödik dimenzió magasabb alsíkjain és azok fölött van, Fénytesteteket sokkal tisztábban fogja érzékelni mint a formátokat. Tulajdonképpen formátok a Fényben levő magként jelenik meg számunkra. Ez a mag ugyanattól a formától származik, amiről azt hiszitek, hogy fényeteket körbeveszi. De valójában a Multidimenzionális Fényetek az, ami körbeveszi a formátokat. Hamarosan ti is ugyanígy fogtok érzékelni.”

„Lehet, hogy sok tapasztalatra lesz szükségetek a valódi ÉNETEKRŐL mielőtt hozzászoknátok ahhoz, hogy tisztábban látjátok ÉNETEK felsőbb megnyilvánulását mint a fizikai magotokat. Ami azt illeti, nem fogtok hozzászokni ehhez a látáshoz, amíg hozzá nem szoktok, hogy „ÉNETEKET” nem az alacsonyabb frekvenciájú fizikai maggal azonosítjátok, hanem inkább a magasabb dimenziójú Fénytestetekkel, ami ebből a fizikai magból ragyog ki és körbeveszi azt.”

„Azt is fel fogjátok ismerni, hogy Fénytestetek hasonlít az alacsonyabb frekvenciájú testetek formájára, a valódi ÉNETEK pedig egy örvénylő fényminta.

Azt javasoljuk, hogy mindkettőtök legyen tudatában, hogy az emberi formátok csupán egy mag, ami szükségtelenné válik valóságotok magasabb frekvenciáin.”

„A fizikai mag, amit a felemelkedő világokban fogtok viselni, és az alacsonyabb ötödik dimenziójú forma is, amit a Hajón viseltek, a Fénytesteteken belül van. Ezért ott tudjátok tárolni őket, hogy hordhassátok őket, amikor szükségetek van rájuk. Továbbá, hamarosan az örvénylő energiamintátokon belül fogjátok tárolni a Fénytesteteket. Emiatt ÉNETEK számos frekvenciája az örvénylő energiamintáitokban van tárolva, amik pedig végtelenül vannak tárolva az EGYBEN.”

„Mi, az Anyahajó multidimenzionális lényei felfedeztük, hogy ha nem vittük lejjebb rezgésünk frekvenciáját és nem viseltünk formát, akkor sok látogató nem tudott kapcsolatba lépni velünk. Emiatt megtanultuk kiolvasni a látogatók elvárását, ami alapján létrehozhattunk egy képmást, ami kellemesebb volt számukra. Te és Mytre sokkal magasabbra emeltétek frekvenciáitokat mint gondolnátok. Ezért emlékeznetek kell majd, hogy létre kell hoznotok magatokról, és/vagy a teljesen egyesült Mennyei [Isteni] Kiegészítéseitekről egy közös képmást, amivel a felemelkedők kapcsolatba léphetnek.”

„Most végigvezetünk majd titeket egy gyakorlaton, amiben először mi magunk fogunk számotokra például szolgálni. Ahhoz vagytok szokva, hogy a Fénytesti formánkban láttok minket, ami hasonlít egy emberi formához. Figyeljétek, ahogy most elengedjük ezt az illúziót és megmutatjuk igazi formánkat…”

Mytria és én csodálattal néztük, ahogy az Arktúruszi humanoid formája elkezdett egy folytonosan táguló fényörvénnyé változni. Eleinte az örvény csak egy kicsivel volt nagyobb a korábbi formához képest, de aztán egyre csak nőtt és nőtt. Mielőtt észbe kaptunk, Mytriát és engem teljesen körülfogott az Arktúruszi örvénylő fénymintája.

Nehéz, vagy inkább lehetetlen körülírni milyen érzés volt az Arktúruszin belül lenni. Egyszer már megtapasztaltam ezt, amikor az Arktúruszi a Fénytestét viselte. De még a Fényteste is olyan magas frekvenciájú volt, hogy elállt tőle a lélegzetem. Az az élmény sokkal enyhébb volt ehhez képest.

Mytria és én ösztönösen megfogtuk egymás kezét, hogy megduplázzuk a földelő erőnket, és hogy segítsünk egymásnak nehogy elveszítsük az eszméletünket. Ez az energiamező olyan magas volt, hogy azt hittük, rövidre zárja az idegpályáinkat. Szerencsére ezzel a gondolattal az Arktúruszi lejjebb engedte rezgését éppen annyira, hogy ami addig olyan érzés volt, mintha szétesnénk, lassan átváltott a feltétel nélküli szeretet és teljes boldogság érzésére.

Teljes egységben voltunk, nem csak az Arktúruszival, hanem az Anyahajóval is. Teljes egységben éreztük magunkat az élet minden elemével a Hajón. Ahogy tapasztalásunk elkezdett a Hajó magasabb frekvenciáiba bővülni, elkezdtem aggódni Mytriáért. Szerencsére teljes Egységünkben megérezte az aggodalmam és emlékeztetett rá, hogy volt már korábban egy bolygó örvénylő formájában. Ami azt illeti, ahogy elküldte nekem ezt a gondolatot, teljesen átéreztem azt az élményét, amikor egy Bolygóként Létezett.

„Éreztem, hogy az Arktúruszi azt javasolja, adjam át magam ennek az érzésnek. Egyből a plejádi BOLYGÓNK voltam. Tulajdonképpen egyszerre éreztem a saját benyomásom és Mytria benyomását is a Bolygóként való Létezésről. Ugyanebben a pillanatban az egész Anyahajó is voltam. Azok a frekvenciák, amiket korábban alig bírtam elviselni, most melegnek és kellemesnek tűntek.

Éreztem, hogy Mytria tudatának az örvénylő energiában kicsit más a tónusa és az árnyalata mint az enyémnek. Ugyanabban a MOSTBAN éreztem, hogy az Arktúruszi élménye a Bolygóként való Létezésről teljesen más volt, mint Mytria és az én tapasztalatom, de mégis mindkettőnk élményét növelte. Először megzavart a számtalan inger és elkezdtem „kiesni a tapasztalatból.” De Mytria belémvetítette az ismerős megnyugtató energiáját, ami egyből leföldelt, és lehetővé tette számomra, hogy átadjam magam az Áramlásnak.

Amint elengedtem a régi harcos gyanakvásomat és védekező mechanizmusomat elkezdtem megpihenni az Áramlásban. Ekkor kezdtem el teljesen érezni a saját örvénylő energiamintáimat. Aztán ezzel egy időben éreztem Mytria és az Arktúruszi örvénylő mintáját is. Mások voltak, de összeolvadtak egy gyönyörű fénymintázatba. Az EGY MOSTJÁBAN mindannyian az Élet Nagy Egységének egyéni megnyilvánulásai voltunk.

Felfedeztem, hogy ha teljesen átadtam magam a saját energiámnak, egy kvantumugrást tettem az érzésben, amit akkor éreztem, amikor két másik tapasztalatot is megosztottak velem. Amint elengedtem aggodalmam, hogy elveszek a többi tapasztalatban, a többi már NEM volt többé. A „MI”-nek csak EGY megnyilvánulása volt. Teljesen egybeolvadtunk, de mégis tudatában voltunk mindegyikünk Mennyei Szikrájának, amiből az örvénylő fényminták származtak.

A tökéletes Egységben Mytria és én egyszerre ISMERTÜK az összes Párhuzamos és Alternatív Valóságot. Ezt azért tudtuk, mert MI voltunk az élő lehetősége minden olyan döntésnek, ami tetteink által testet öltött. Ezt azért tudtuk, mert MI voltunk az ÉN MINDEN élő alternatív megnyilvánulása az összes valóságban. Ezzel a felismeréssel a tapasztalásunk lassan a végéhez érkezett.

Együtt figyeltük, ahogy a hatalmas örvénylő energiamintáink visszatekergőztek a Fénytestünkbe. Aztán megtapasztaltuk hogyan fogja vissza magát lassacskán Fénytestünk az alacsonyabb ötödik dimenziós formába, amire ÉNÜNK értelmezését korlátoztuk.

Amikor újra a holoszobát láttuk, éreztük ahogy az Arktúruszi Szív-Elménkbe suttogja: „Olyan boldogok vagyunk, hogy megoszthattuk veletek ezt a tapasztalatot. Hamarosan ti is meg fogjátok ezt osztani másokkal.”

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Norfeus

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
k márc 12 2013, 12:15
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúrusziak - Élet a Multivalóságokban 8. rész

Arktúrusziak üzenete az Anyahajóról - 2013.02.04.

Suzanne Lie csatornázása

MULTIVALÓSÁGOK

8. RÉSZ

Egy új világ


MYTRE BESZÉL: Mytria és én megérkeztünk a Holo-fedélzetre, az alacsonyabb ötödik dimenziós Plejádi testünket viselve. Az Arktúruszi felkészülten várt minket és azonnal beszélni kezdett.

„Megtanultátok, hogy az ezekbe a valóságokba való kiterjesztéseitek a tudatállapototokkal volt kapcsolatos? Talán azt gondoltátok, hogy térre és időre van szükségetek, hogy mindent összeillesszetek, de most megtapasztaltátok, hogy a tér és az idő átváltoztat és ti minden szinttel, alszinttel és dimenzióval eltolódtok. Ezért minden valóság a maga specifikus, rezonanciájának ÉS a ti tudatállapototoknak megfelelő tér-idő verzióval rendelkezik.

Tehát, ha teljes körűen akarjátok megérteni egy valóság verzióját, ki kell terjesztenek tudatototokat a forma szükségességén túl. Ez a tudatkiterjesztés, ami még a fénytestetek formáját is meghaladja az, amit az előző találkozásunk alkalmával átéltetek. Csak egy forma nélküli tudatállapotban ismerhetitek fel világosan, hogy a tér és idő, a valóság minden verziójához és frekvenciájához

specifikusan illeszkedik.

Ezért arra kérünk benneteket, hogy tudatototokat terjesszétek ki újra az Energia valódi, örvénylő, forma nélküli állapotába. Azt tapasztaljátok, hogy minél többször átélitek ezt az élményt, annál könnyebb lesz annak megértése. Emlékezzetek rá, hogy LÉNYETEK eme kifejeződési módja EGY a jelenlegi kifejeződési formátok korábbi verzióiból. Ezzel nem hozzátok létre LÉNYETEK ezt a verzióját. Ehelyett felismeritek, hogy ez a verzió mindig és végtelen ideig a belső rendelkezésetekre áll. Így most szeretnénk visszatérni az örvénylő fénymintáinkhoz…

Mytria és én ismét megfigyeltük, ahogyan feloldja az Arktúruszi áttetsző burkát és visszatér a valóságos kifejeződési módjához. Ismét megint két kis felhővé váltunk, akik egy nagyobb felhővel összekeverednek, beilleszkedve ebbe az energiamezőbe. Először csak magát az energiát tapasztaltuk meg, de nemsokára rá éreztük a saját örvénylő energiamintáinkat is. Mytria és én annyira tökéletesen egyesültünk, hogy én is beszámolhatok az ő élményeiről, mintha a sajátjaim lennének. Ez alkalommal felismertem, hogy Mytria és én nagyon hasonló, de kicsit különböző energiamintázatokkal rendelkeztünk.

„Azért hasonlóak az energiáitok, mert egymás Isteni kiegészülései vagytok. Ezért minden mintátok kiegészítik egymást.” Az Arktúruszi telepátia útján reagált a megfigyelésemre.

„Ha megszokjátok Lényetek eme kifejeződési módját, felismeritek majd, hogy minden lény mintázata eltér egy kicsit egymástól. Ez a jelenség hasonlítható a földi hópelyhekhez. Azonban a hópelyhek közötti különbség nem nyilvánvaló, míg atomi szinten nem kerülnek megfigyelésre.

Mi a formákon túli világokból képesek vagyunk barátaink és kísérőink közötti legkisebb különbségeket is érzékelni, mert az észlelésünk többdimenziós és kvantum szintű. Így képesek vagyunk a 11-12. dimenzió kvantum-világát is érzékelni. Pontosan, ahogyan ti is kiterjesztitek a tudatototokat, hogy a mi világunkat képesek legyetek érzékelni, nekünk is ki kell terjeszteni a tudatunkat, hogy a Forrás-világotkat érzékelhessük.

Szeretnénk egy képet mutatni nektek, hogyan terjed ki az egész galaxis, valamint más környező galaxisok a magasabb kifejeződési formába. Ezek a galaxisok az elsődleges tudatállapotukat a magasabb ötödik dimenzióba és azon túlra emelik. Ez az expanzió [tágulás]lehetővé teszi minden magasabb kifejeződési forma számára a magasabb frekvenciákba való előmenetelt. Mi Arktúrusziak például elsődlegesen a nyolcadik, kilencedik és a tízedik dimenzióval rezonálunk együtt és elsődleges rezonanciánkat a tizenegyedik és a tizenkettedik forrás dimenzióhoz terjesztjük ki.

Mindannyian eltolódunk LÉNYÜNK magasabb kifejeződési formái felé. Úgy mint ahogyan képesek vagytok fenntartani egy fizikai formát miközben elsődleges rezonanciátok a középső és magasabb ötödik dimenzióban van, úgy mi Arktúrusziak képesek vagyunk a Felemelkedőinkkel a tizenegyedik és a tizenkettedik dimenzióban kommunikálni. Azonban valamikor elengeditek a harmadik és a negyedik dimenzióhoz fűződő figyelmeteket és mi pedig lassan a negyedik és az alsó ötödik dimenziós lényekre irányítjuk figyelmünket.”

Miközben az Arktúruszi üzenetét fogadtam éreztem, hogy Mytria és az én energiamintám teljességében EGY örvénylő FÉNY-Energia-mintává egyesült. Mindkettőnk rendelkezett az Isteni szikrával, hasonlóan mint egy „atom” protonja és elektronja, de teljes mértékben egy”atommá” olvadtunk össze. Nagyon megnyugtató volt érezni, ahogyan a nőies energiáink teljesen összekeveredtek a férfias energiákkal. Valójában androgénnek [nemtelennek] éltük meg LÉNYÜNKET, tökéletes egyensúllyal rendelkezve a beáramló/nőies és a kiáramló/férfias kifejeződési mód által.

Érzékelésünk során EGY lényként tekintettünk magunkra, mint végtelenül örvénylő fényekre. A fények EGYEK voltak velünk, de mindegyik örvénynek meg volt a maga Isteni szikrája. Miközben ezekkel az örvénylő lényekkel kommunikáltunk, egy örvényszerű folyamatos kiterjedést éreztünk, beleértve a saját örvénylésünket és az ő energiamezőjüket egy magasabb és magasabb frekvenciájú valóság felé kiterjedve.

Az EGY MOSTJÁN belül terjesztettük ki tudatunkat a valóságba, mely messze meghaladta korábbi észlelésünket. Mégis mindegyik valóság rendelkezett a kozmikus élet bizonyos kifejeződési formájával. Elállt a lélegezetünk az élő teremetés sokszínűségén, mely minden formával kapcsolatos fogalmat felölel. Megpróbáltunk a minket körülvevő és rajtunk átáramló világokra emlékezni. De tudtuk, hogy egy agy vagy egy elme képtelen tárolni ezeket az információkat.

Megérzésből tudtuk, hogy részt vehettünk az Egységen belüli variációk és az Élet megformálásának ihletési tudatállapotában. Most értettük meg, amit az Arktúruszi a térről és az időről mondott, mivel az nem létezett ezen a rezgésszinten. Csupán a végtelen MOST létezett és az ITT érzése. Nem rendelkeztünk kívánságunknak megfelelő testtel, amit meg akartunk volna változtatni, de minden élet beáramlott a Fény különböző mintáiban. Minden minta egy egyedülálló érzést keltett, amikről tudtuk, hogy testünket rövidre zárta volna, ha belépünk rajtuk. Nem voltunk kíváncsiak, ahogyan kérdéseink sem voltak, mert a folyamatosan változó örvény bennünk megválaszolta kérdéseinket, mielőtt feltehettük volna azokat. Különböző energiamezőkön keresztül áramlottunk, miközben azok áthaladtak rajtunk. Pontosan, ahogyan az Arktúruszi mondta nekünk, mindegyik energiaörvény egy energia-lenyomattal rendelkezett, mely mindig ismerősnek tűnt.

Ezután hirtelen elmozdult az örvényünk és tudtuk, hogy az Aktúruszi a bilokalizáció egy szélesebb körű változatát tanította. Így átadtuk magunkat a mozgásnak, mely egyszerre csend is volt. Ebben a tudatállapotban minden polaritás EGGYÉ olvadt és képesek voltunk egyidőben bármely alternatív és párhuzamos választást megtapasztalni. Ez az élmény tudatosította bennünk a Egység valódi jelentését és tudtuk, hogy az Egység teljesen természetes és teljesen normális [állapot].

Minden régi tárgyakkal kapcsolatos elképzelésünk egy koherens TUDÁS-csomagba oldódott fel. A boldogság és a feltétel nélküli szeretet lényünkön keresztül áramlott. Ha a boldogság, a szeretet és a teljes megvilágosodás hulláma apadóban volt, azonnal érkezett egy újabb emelkedés a tudatunkban, mint egy tengeri hullám, mely egy bolygó partszakaszát éri.

Óh, egy formával rendelkező világra gondoltam és minden gondolattal süllyedtünk vissza a magasságok magasságából. Mytrai és én lassan két irányba áramlottunk szét, de még tökéletesen összekapcsolódva LÉNYÜNKKEL. Meghallottam az „Én-kijelentésemet” és a „MI” azonnal elkezdett hiányozni. Éreztem, hogy Mytria is helyesel, de mindketten tudtuk, hogy nem voltunk képesek tovább tartani azt a rezgésszintet.

„Igen“, beszélt az Arktúruszi. „Ennyi elég egyelőre. Azt javaslom, hogy térjetek vissza a kabinotokba és meditáljatok együtt. Így kölcsönösen segíthetitek egymást, hogy mélyebben megérthessétek a közös élményeiteket.” Ezzel a záró rövid üzenettel, elsugározta magát az Arktúruszi, valószínűleg visszatért a valódi örvénylő energia-LÉNYÉBE.

Mytria és én, mint két különálló humanoid testkénti kifejeződési „formátumban”, hogy gyalog járjuk végig a kabinunkhoz vezető hosszú utat. Mindketten tudtuk, hogy földelésre volt szükségünk. És valóban megálltunk egy csoportnál a kantinban, azt gondolva, hogy egy forró ital vagy némi étel megkönnyíti a dolgunkat, hogy elfogadjuk, látszólag LÉNYÜNK régi formájába lettünk ismét korlátozva.

Mindketten mosolyogtunk a körülírásunkon, amikor egykor nagyon elegáns 5. dimenziós formánkat kigondoltuk magunknak. Amikor a kantin ajtaja felé mentünk felismertük, mennyire megváltoztathatja életünket egy élmény, hogy hogyan gondolkodunk mindenről életünkben. Egy ismerős helyszínen a barátaink köszöntése, pontosan az volt, amire most szükségünk volt.

Valóban a „nap” fennmaradó részét az emberi baráti körét élvezve töltöttük, akikkel sok élményt megosztottunk. Amikor menni késszültünk a Plejádi konvoj egy nagy csoportja, barátok léptek a kantinba. Természetesen velük is beszélnünk kellett, Plejádi teát ittunk és egy italt, mely hasonló az emberek söréhez, egészen késő éjszakáig.

Végül Mytriaval visszatérünk a kabinunkba, csodálkozva ezen a hihetetlen „véletlenen”, hogy a barátaink röviddel a küldetésünk előtt bukkannak fel, a Plejádok-Felemelkedésének idővonala előtt. Vajon tudta ezt az Arktúruszi? Természetesen, mosolyogtunk. Létezik egyáltalán valami, amit az Arktúrusziak nem tudnak? Nevetve vetettük le az egyenruhánkat és mentünk lefeküdni. Azonnal elaludtunk és egy álomba érkeztünk ~ vagy egy másik valóságba?

Pislogtunk mindketten és azon tanakodtunk, vajon együtt vagyunk egy álomban vagy egy másik interdimenzionális kalandban. „ De van-e különbség?” Ha tudatunkat egyesítjük, akkor gyakran egyszerre ugyanaz a gondolatunk támad. Úgy tűnt a tudatunk EGGYÉ való olvadása EGY formába való összeolvadásának előfutára. Így vagy úgy, minden esetre egy olyan valóságban tartózkodtunk, mely tökéletesen szokatlan volt. Olyan volt, mintha ez a valóság aközötti lett volna ahol voltunk és ahová mentünk. Sűrűbb volt, mint az „Akasha-membrán” de messzemenőkig forma nélküli.”Hát ez egy kicsit zavaró!” sérelmeztem. „Szeretném, ha a föld és az ég egy kicsit elkülönültebb lenne.”

A távoli látóhatárban azonnal feltűnt egy felhő, mely felettünk helyezkedett el az égbolton. Mytria ragyogó szemekkel nézett rám és azt mondta: „Azt kívánom, hogy legyen előttünk egy nagy fa és egy tó.” Azonnal megjelent egy fa és egy tó előttünk. Odamentünk a fához, megérintettük, durva és tömör volt a felülete. És egy ragacsos nedv volt az ujjainkon. Odamentünk a tóhoz, hogy megmossuk a kezünket, a vizet melegnek és hívogatónak éreztük.

Egyszerre ugrottunk a tóba. A víz nagyon kellem volt. Mindkettőnknek az volt az érzése, hogy képesek lennénk belélegezni ezt a vizet, így előbb én próbáltam ki és nagyon szórakoztatónak találtam. Ezután Mytria is kipróbálta a víz belélegzését és mosolygott közben. Nem próbálkoztunk a víz alatt beszélni egymással, mert úgy tűnt a víz egy intenzív telepátiás kapcsolatot hozott létre köztünk.

Ez a kapcsolat olyan erős volt, hogy amikor Mytria elgondolkodott róla „Vajon hol lehetünk?” , úgy tűnt a víz válaszolt. „ Ti itt vagytok a mi valóságunkban. Mi egy olyan valóság vagyunk, amely éppen a teremtés folyamatába került. Ezért közülünk minden elementál egy mag-lény gondolataira vár, mely létrehoz egy mátrixot, amivel a formáinkat összevegyíthetjük.”

„Egy mag-lény?“ kérdeztük Mytriaval.

„Óh igen“ magyarázta a víz. „Egy mag egy a Forrásból származó lény. Mi tudatában vagyunk, hogy mi a Forrás elemetális komponensei [összetevő elemei] vagyunk, de már nem tudunk emlékezni a Forrás elhagyására. Felismertük az örvénylő energia-mintáitokat és tudtuk, hogy ti újonnan érkeztetek a Forrásból.”

Mytria és én csodálkozva néztünk egymásra. Ez valóban megtörtént? Valóban átéltünk egy Forráshoz való kapcsolódást? Azonban erre a kérdésre nem érkezett válasz, mert a vízi-elementálok arra kértek minket, hogy teremtsünk egy mátrixot a föld-, a tűz- és a levegő-elementáljainak.

„Olyan lényekre vártunk, mint ti”, mondta a vízi-elementál. „Minket azért küldtek, hogy támogassunk benneteket egy új valóság megteremtésében. Rendkívüli módon megtisztelve érezzük magunkat, hogy kiválasztottak minket, hogy együtt dolgozhassunk maglényekkel egy új világ megteremtésében.”

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
k márc 12 2013, 12:17
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Arktúrusziak - Valóságok összekapcsolása 1. rész

Arktúrusziak üzenete az Anyahajóról - 2013. február 4.

Suzanne Lie közvetítése

VALÓSÁGOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

1. RÉSZ

Kérdések és válaszok az Arktúruszival


MYTRE BESZÉL: Ez alkalommal amikor Mytria és én beléptünk a „Holoiskolába” az Arktúruszit megint a „Földi Adások Képernyője” előtt láttuk, ami inkább egy membránra hasonlított. A Képernyőn egy csapat Földlakó látszott, akik energiamezejéről felismertük, hogy plejádi és arktúruszi származásúak. De mindegyikük földi emberi alakját viselte. Láttuk a harmadik dimenziós testüket amint egy körben ülnek, és a negyedik dimenziós testüket is, akikkel az Arktúruszi kommunikálni készült.

Úgy tűnt az Arktúruszi már bemutatkozott, és az egyik negyedik dimenziós test már felállt, hogy feltegyen egy kérdést. Mytria és én csendben álltunk az Arktúruszi mögött tudván, hogy példákon keresztül tanítja, hogyan kell megválaszolni a rengeteg kérdést, amiket majd feltesznek nekünk. Tehát nem szóltunk, csak figyeltük ahogy elkezdődik a kérdezz-felelek.

Az ácsorgó felemelkedő tulajdonképpen a földi megnyilvánulása volt az egyik barátunknak, aki egyike volt azoknak, akikkel az előző este együtt nevettünk. Vagy ez talán egy emberöltővel korábban volt? Annyira örültünk, hogy a barátunk leföldelt megnyilvánulása képes volt kommunikálni egy Arktúruszival.

„Kedves Arktúrusziak,” – mondta a barátunk emberi jelmezében – „Van néhány kérdésünk, amiket szeretnénk feltenni nektek. De először szeretnénk megköszönni nektek a segítséget, amit eddig adtatok nekünk. Nem tudjuk hogyan bírtuk volna a háromdimenziós valóságot az útmutatásotok nélkül.”

„Kedves Felemelkedő” – mondta az Arktúruszi – „Szeretnénk, ha mindannyian tudnátok, hogy mi, a Galaktikus Családotok, TI vagyunk. Ebből kifolyólag nem képezi vita tárgyát, hogy segítsünk-e vagy sem. Amikor eszenciátokat egyesítettétek Énetek ezen megnyilvánulásával, megígértük hogy segíteni fogunk.

Biztosítottunk róla, hogy hívni fogunk titeket amint tudatotok eléggé kibővült ahhoz, hogy meghalljatok minket. Hívásunkra adott válaszotok teljesen új irányba terelte az életeteket. Gyakorlatilag a Valóság egy új Útjára léptetek azzal, hogy válaszoltatok nekünk, a Felsőbb Megnyilvánulásotoknak.

A Valóságnak sok Útja van, a legsimább Út pedig az, amelyiket ÉNETEK Felsőbb Megnyilvánulásai építenek. Ily módon ti, a leföldelt felemelkedők, mindig képesek vagytok hozzáférni utazásotok Felsőbb Nézőpontjához. Ebben a Felsőbb Nézőpontban egy közvetlen kommunikációs vonal van az ÉNETEK között, aki önként jelentkezett, hogy belépjen a Földre a Bolygó Felemelkedésének Idővonalában, és a másik ÉNETEK között, aki a Felsőbb Megnyilvánulásotok. Meditációval és gyakorlással a köztetek és az ÉNETEK közti kapcsolat állandó támogatás és útmutatás forrása lesz.

Kedves Felemelkedők, szeretnétek feltenni az első kérdéseteket?

Egy másik ember állt fel, aki egy öreg barátunk volt a Szülővilágunkból. Nagyon szerettünk volna köszönni neki, de emberi megnyilvánulása csak egy nagyon halvány képet látott az Arktúrusziból.

„Kedves Arktúruszi, nagyon boldog vagyok hogy beszélhetek veled. Engem választottak, hogy mindannyiunk nevében beszéljek. Sok kérdést szeretnénk feltenni. Először is, szeretnénk tudni, hogy miért érezzük magunkat olyan fáradtnak. Tudjuk, hogy ez a fáradtság bizonyára az átalakulás egyik tünete, de egy kicsit bővebb információ sokat segítene.”

Az Arktúruszi kedvesen azt válaszolta, „Mi is ugyanannyira örülünk, hogy közvetlenül beszélhetünk az egyik felemelkedő családtagunkkal. Megértjük milyen nehéz lekorlátozni hatalmas Lényeteket egy kicsi földi formába. Fáradtságotok legfőbb oka, hogy tudatotok sokkal gyorsabban működik, mint a földi formátok.

Földi formátok gyakran úgy tűnik, mintha teljesen csendes lenne, míg tudatotok valóságokat dolgoz fel, amik láthatatlanok a 3D-s Forma érzékei számára. Ez az állapot nagyjából olyan mint amikor kocsitokat üres sebességbe teszitek és közben lenyomjátok a gázpedált. A kocsi kész az indulásra, de nem vagytok sebességben a mozgáshoz.

Földi formátok olyan mint egy autómobil. Ennek az autónak 3D-s teste és operációs rendszere van, amiben éppen egy új számítógépes program telepítése van folyamatban. Csakhogy a 3D-s formátok nem tudja olvasni ezt az új Operációs Rendszert. Általában számítógépek működtetik az újabb autókat, de nem tudjátok „lecserélni” a jelenlegi járműveteket.

Emiatt meg kell találnotok a módját, hogy a régi kocsitokat átalakítsátok úgy, hogy képes legyen reagálni az új számítógépes rendszer által adott utasításokra. Az operációs rendszernek ez az átmenete nagy fáradtságot eredményez a 3D-s földi formátokban. Az az igazság, hogy fizikai formátoknak alapvetően korlátai vannak, amik miatt sosem lesz képes kiolvasni az összes információt, ami most tudatotok rendelkezésére áll.

Ennélfogva agyatok túlórában dolgozik, hogy megkísérelje értelmezni az információt, ami az új Operációs Rendszereteken keresztül kerül hozzátok. Viszont földi formátok alapvető hibái miatt ez a rendszer nem tud teljesen csatlakozni a testhez, amit viseltek. Emiatt az a legjobb, ha átadjátok földi éneteket az útmutatásnak, amit ÉNETEK Felsőbb Megnyilvánulása biztosít számotokra. Ekkor Felsőbb Megnyilvánulásotok „bevontathatja” a járműveteket. Csak annyit kell tennetek, hogy formátokat/kocsitokat üresbe teszitek és megbizonyosodtok róla, hogy a fék nincs behúzva.

A félelem a féketek. Ha megpróbáljátok átadni magatokat ÉNETEK útmutatásának, de az egótok félelmével behúzza a féket, az ellenállás nagy fáradtságot fog okozni. De NEM azt mondjuk, hogy minden fáradtságotok ebből kifolyólag adódik. Sokan a felemelkedőink közül mesterien úrrá lettek félelmükön, viszont földi formájuk egyszerűen nem alkalmas arra, hogy olyan gyorsan haladjon, mint az elméjük.

Ezeknek a felemelkedőknek a tudata éhesen magába fogadja a magasabb kozmikus fényt és a valóság egyre magasabb frekvenciái felé száguldanak. Azonban még mindig a fizikai világhoz vannak kötve. Az elméjük – ami elfogadta a felsőbb tudat útmutatását – egy olyan hajót vontat, ami még mindig a kikötőhöz van rögzítve.

Ennek köszönhetően fáradtság keletkezik testetek állandó ellenállása miatt, mert a test nem tudja elfogadni tudatotok gyorsulását. Szerencsére a testetek is egy átalakulási folyamaton megy át, de a test fizikalitása egy a tudat rugalmasságánál sokkal lassabb átalakulást eredményez.

Ez a helyzet sokkal nehezebb azoknak a felemelkedőknek, akik a földi formák egy régebbi modelljét viselik. Szerencsére az elhúzódó évek a Földön elég bölcsességet ébresztettek fel ahhoz, hogy ezek a felemelkedők ne ítéljék el testüket és hogy elég pihenést adjanak neki. Azoknak a felemelkedőknek, akik néhány évtizede léptek be földi formájukba ugyancsak rengeteg évnyi kihívással kellett szembenézniük, amikor titokban kellett tartaniuk valódi ÉNJÜKET.

Ennek következtében a valódi megnyilvánulás állandó korlátozása gyakran fizikai tüneteket produkál, amik arra kényszerítik a régebbi földi formát, hogy lassabban haladjon. Szerencsére az évtizedek alatt szerzett tapasztalat gyakran türelemre tanít. Továbbá Felsőbb Megnyilvánulásuk útmutatása sokszor olyan valósághoz vezetett, ahol a 3D-s illúzióban betöltött kötelezettségeik jelentősen lecsökkentek. Ezért betölthetik megérdemelt státuszukat mint Mentorok.

Ezen felül a Mentorok bölcsessége arra tanította őket, hogy feltétel nélkül szeressék önmagukat, hogy könnyebben és teljesen szerethessenek másokat is feltétel nélkül. Azzal, hogy nem ítélik el jelenlegi formájukat életkoruk miatt, lehetővé tették maguk számára, hogy a megfelelő döntéseket meghozva gondozhassák és fenntarthassák „régies járművüket”.

Másrészről viszont, Galaktikus Családunk egyre több fiatal földi formába lép be. Ezeknek az újszülötteknek, gyerekeknek és tinédzsereknek olyan ösztöneik vannak, amikkel képesek hozzáférni sok velük született, multidimenzionális képességükhöz és információhoz. Ezek a fiatal felemelkedők túl gyakran születnek olyan szülőktől, akik képtelenek megérteni vagy segíteni őket. Azonban ahogy társadalmatok tovább ébredezik, a felemelkedő Föld ezen felemelkedő tagjainak egyre több segítség fog a rendelkezésére állni. Ezek a „gyerekek” lesznek az új valóságotok vezetői.

Szeretnétek feltenni még egy kérdést?”

„Nagyon szépen köszönjük, kedves Arktúruszi” – mondta a szóvivő. „Igen, szeretnénk a szédülésről kérdezni, amit sokunk tapasztal mostanában. Ez a szédülés is az átalakulás egyik tünete?”

„Igen,” – felelte az Arktúruszi – „a szédülés is az átalakulás egyik tünete, de egy kicsit más a kiváltó oka. Azért tapasztaltok szédülést, mert kezdtek tudatosan egy időben egynél több valóságot érzékelni. Ami azt illeti, az „idő” stabil, struktúrált eleme átváltott egy másik változó folyamattá, ami még több kavarodást okozott. Össze vagytok zavarodva az idő szeszélyes természete miatt, és a számtalan gondolat, érzés, kép és/vagy emlék miatt, amik ide-oda sodródnak elmétekben.

Azok közületek, akik egy stabil kapcsolatot építettek ki jelenlegi földi formájuk és egy Vezető vagy a Multidimenzionális ÉNJÜK egyik magasabb frekvenciájú Megnyilvánulása között gyakran kevésbé zavarodottak, viszont jobban szédülnek. Ebben az esetben a szédülésnek az az oka, hogy két teljesen ellentétes operációs rendszert futtattok. A Harmadik Dimenziós Operációs Rendszeretek azt mondja nektek, hogy a porhüvelyetekre vagytok korlátozva, és csak egy valóság létezik.

Tulajdonképpen a Harmadik Dimenziós Rendszer azt mondja, hogy „hallucináltok” ha egy másik valóságot tapasztaltok meg. Ez a régi Rendszer azt mondja, hogy hagyjátok figyelmen kívül ezeket az ingereket, mert NEM igaziak. Csak az valós, amit az öt fizikai érzékszervetekkel érzékeltek, minden más csak a képzeletetek szüleménye. Ezzel párhuzamosan a Multidimenzionális Operációs Rendszeretek azt mondja, minden amit az öt fizikai érzékszervetekkel érzékeltek egy illúzió, és csak a képzeletetek VALÓDI.

Közben fizikai agyatok áramköreit túlterheli az ellentmondásos információ és a túl sok inger, amit már nem lehet hatékonyan feldolgozni. Az agyatok olyan mint egy számítógép amin túl sok ablakot nyitottatok meg, és most az egész rendszer kezd lefagyni. Mivel a számítógépetek közel van ahhoz, hogy leálljon, agyatoknak köszönhetően szédültök.

A külső vagy a belső világ a valódi? Az az emlék, a szemed sarkából észlelt látomás, vagy az előtted levő tiszta látvány az ami valódi? Mi valódi? Hol tudtok lehorgonyozni és mihez tudjátok ÉNKÉPETEKET hozzákötni? Ezek a kérdések még jobban összezavarják a 3D-s agyatokat. A túlterhelt agyatok kétségbeesetten próbálja szétválasztani és szekvenciálisan rendezni az érzékeléseket, amik se nem szétválaszthatók se nem szekvenciálisak.

Ennélfogva elmétek elkezd pörögni, ti pedig emiatt szédültök. A megoldás erre a problémára, hogy teljesen letöltitek és beépítitek Multidimenzionális Operációs Rendszereteket. De ehhez „fel kell fejlesztenetek” a biológiai számítógépeteket azzal, hogy a Felemelkedési DNS-etek 97%-át teljesen aktiváljátok. Sokan közületek már meg is csinálták ezt a fejlesztést.

De amint a Felemelkedési DNS teljesen működőképes, egy sokkal nagyobb kihívással kell szembenéznetek: össze kell kapcsolni ezt a 97% Felemelkedési DNS-t a földi formátok 3%-nyi DNS-ével. Ez a folyamat okozza az erős szédülést, mert két teljesen ellentétes operációs rendszert kell összekapcsolnotok.

Az emberi agyatok azt mondja, hogy:

Minden élet testeteken kívül van
Minden külön áll mindentől
Képzeletetek nem valódi
Nagyon keményen és hosszasan kell dolgoznotok, hogy létrehozzatok valamit
Jobbak vagy rosszabbak vagytok másoknál
Az idő uralja a világotokat
Nem mehettek a fénysebességnél gyorsabban, stb. stb. stb…
A Multidimenzionális Operációs Rendszeretek azt mondja:

Az élet mindenhol ott van, az élet végtelen
Mind EGYEK vagytok
Add át magad annak, amit létre akarsz hozni
Képzeletetek ötödik dimenziós gondolkodás
MINDANNYIAN egyenlő, Multidimenzionális Lények vagytok
Az idő és a tér a fizikai világ illúziói, stb. stb. stb…
Amikor megpróbáljátok a világnak ezt a sok ellentétes és szembenálló fogalmát és verzióját összefogni, elvesztitek a külső fókuszpontot. Emlékeztek, amikor még gyerekek voltatok, hogy körbe-körbe forogtatok amíg végül elestetek? Elszédültetek, mert eltűnt a külső viszonyítási pontotok. Olyanok voltatok mint egy táncos, aki úgy kezd el pörögni, hogy közben elmozdul a helyéről.

Mint ahogy egy kocsi pöfög és leáll, biológiai agyatok is pörög és lekapcsol. Hogy elboldoguljon ezzel a folyamattal, testetek „beteg” lesz, hogy egy jó okot adjon a szédülésre. Ekkor ágyba bújtok és elaludtok, ami egy nagyon jó megoldás. Amíg egy új operációs rendszert telepítetek számítógépetekre nem tudtok semmilyen programot elindítani vagy bármit csinálni a számítógéppel. Várnotok kell, amíg az új rendszer teljesen letöltődik. Aztán amikor újraindítjátok a számítógépet, nagyjából ugyanolyannak fog tűnni. Viszont vannak apróbb különbségek, amiket nem ismertek fel, amíg nem használjátok a számítógépet. Agyatok egy biológiai számítógép, ami hasonló elven működik.

Sokan közületek megpróbálnak egy új Kvantum Operációs Rendszert letölteni egy régi számítógépre. Ehhez a letöltéshez mindenképpen szükségetek lesz ÉNETEK Felsőbb Megnyilvánulásának a segítségére. Felsőbb Megnyilvánulásoitok az Útikalauzaitok. Akárcsak mi, ők is segíteni fognak nektek megérteni ÉNETEK új verzióját.

Van egy utolsó kérdésetek hozzánk?”

Ezúttal a csoport megbeszélést tartott mielőtt a szóvivő újra felállt, hogy szóljon.

„Köszönjük az információt. A legnagyobb kihívásnak az tűnik számunkra, hogy valahogyan össze kell kapcsolni a Multidimenzionális ÉNÜNK fejlett operációs rendszerét a harmadik dimenziós gondolkodásunkkal. Ez hasonló, mint amikor összekapcsoljuk a harmadik/negyedik dimenziós valóságunkat az Új Föld ötödik dimenziós világával?”

Mytria és én azon gondolkodtunk, vajon a kis csapat észreveszi-e az Arktúruszi aurájában a számunkra már olyan ismerőssé vált felvillanást amikor azt mondta, „Nagyon jól látjátok. Tudatotok és valóságotoknak sokkal nagyobb része mint gondolnátok már az ötödik dimenzióban van. Azonban nem tudjátok feldolgozni ezeket az új világotokat megtöltő magasabb ingereket, mert a 3D-s agyatok még nem tudja értelmezni ezt az adatot. A 3D-s agyatok egyszerűen nem hajlandó valósnak elfogadni ezeket az észleléseket. Ebből kifolyólag sosem utaznak agyatok retikuláris rendszerében.

A retikuláris rendszeretek ideghálózata „tűzfalként” funkcionál, ami kiszűri azokat az adatokat, amiket az egó énetek lényegtelennek hisz. Másrészről, amint a Multidimenzionális Operációs Rendszeretek teljesen működőképes, Multidimenzionális ÉNETEK fogja meghatározni, hogy mi a fontos. Ekkor majd képesek lesztek tudatosan észlelni, beépíteni és megérteni, hogy valóságotok milyen sokat változott.

Ha képesek vagytok hinni ÉNETEKBEN, és bármely olyan ingerben, ami a feltétel nélküli szeretet és/vagy boldogság érzését aktiválja, akkor fokozatosan hozzáigazíthatjátok legfőbb észleléseteket a valóság magasabb frekvenciáihoz. De jusson eszetekbe, hogy a hallás, látás, tapintás, szaglás és ízlelés fizikai érzékei nem lesznek elegek ahhoz, hogy számbavegyék a magasabb dimenziók érzeteit. Abban kell bíznotok, amiről azt GONDOLJÁTOK, hogy halljátok, látjátok, tapintjátok, szagoljátok és ízlelitek.

A tőletek kívülről érkező érzetekhez és információhoz vagytok szokva, amik például a szemeteken vagy fületeken keresztül jönnek. Amikor a valóság magasabb frekvenciáit szemlélitek, a belső magotokból fogjátok azokat megfigyelni. Ahhoz, hogy legjobban megértsétek ezt a multidimenzionális információt, azt javasoljuk, vezessétek át ezeket az érzékeléseket a Felsőbb Szíveteken és a Harmadik Szemeteken. Felsőbb Szívetek és a Harmadik Szemetek alkotják a Szív-Elméteket, ami a legfőbb érzékelője és feldolgozója a multidimenzionális információnak.

Azt is tartsátok észben, hogy nem ugyanolyan módon fogjátok megtapasztalni az ötödik dimenziót, mint ahogyan a fizikai világotokkal vagy akár a negyedik dimenziós álomvilággal léptek kölcsönhatásba. Tapintásotok az aurák megtapasztalásához fog alkalmazkodni, továbbá látásotok, hallásotok, és még szaglásotok is az éteri üzenetekre fognak reagálni. Nem fogtok határozott éleket, szeparációs tereket, vagy bármilyen félelem alapú érzelmeket tapasztalni.

Mostanra már elég információt adtunk nektek. De kérünk jusson eszetekbe, hogy az új valóságaitok másnak fognak tűnni. Ha egész életetekben az óceán közelében éltetek volna, és elköltöztetek volna a sivatagba, sok új érzést kéne feldolgoznotok. El tudjátok képzelni hány újfajta érzést fogtok megtapasztalni, amikor majd egy másik dimenzió új valóságával rezegtek együtt?

Szerencsére egyre többen fogjátok megosztani egymással ezt az utazást, ezért kérünk jusson eszetekbe, hogy alkossatok csoportokat, amiben elég biztonságban érzitek magatokat ahhoz, hogy megosszátok és megbeszéljétek a valóságról szerzett új tapasztalataitokat. De mindenekfölött emlékezzetek, hogy NEM vagytok egyedül, mert mi – ÉNETEK felsőbb megnyilvánulásai – mindig veletek vagyunk.

Most befejezzük a kommunikációt, de tudnotok kell, hogy személyesen folytathatjátok felsőbb tudatállapotaitokban.

Áldás mindnyájotokra, az Arktúrusziak”

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Norfeus

Forrás:

Katt ide!

Katt ide!

Vissza az elejére
Oldal:   <<       

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System