:: Fórumok :: Földönkí­vüliek, idegen világok :: Találkozások
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Ufók Máramarosban
Oldal:       >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
nordi
p máj 21 2010, 04:05
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
....a több mint 20 éves cikk aktualitását az adja, hogy a hétvégén (máj.22-25 ) megyek a máramarosba (Máramarossziget Aknasugatag és egyéb mágikus helyekre) háromnapos UFO lesre... ha ufo nem is lesz (miért ne lenne, hisz gyakran kóricálnak arrafele) ennek a cikknek megcsinálom az autentikus fotoit,

a cikket nem muszáj végigolvasni, a lényeg,hogy lesznek autentikus fotok hozzá...remélem

Izsáky László: Az aranykoporsó titka
Tudósok és ufológusok keresik és kutatják földön kí­vüli szomszédainkkal a kapcsolat megteremtésének módját, miközben a légben repülőcsészealjak röpködnek és az aggályok izgalmas zűrzavarában észre sem veszik, hogy a kapcsolatfelvétel már korábban megtörtént.

" A Terrán élünk és dolgozunk...", küldte el 1972 márciusában távoli rokonainak üzenetét az ember. Az üzenetet voltaképp szuggesztí­v képek sorozata, amelyet a Pioneer-10 űrszonda alumí­niumlapjára vésték. A képek az emberi civilizációról hivatottak beszámolni. A válasz az üzenetre nem váratott sokat.

1973. október 11-én spanyol földre, San José de Valderas közelében szállt le az a korongalakú űrhajó, amely választ hozott az üzenetre. Amikor az űrhajó talajt ért, az űrhajósok kidobták a küldeményt, majd mint, akik jól végezték dolgukat, továbbálltak. A küldemény nikkelből készült kapszula volt, benne egy aranylemezre vésett üzenettel.

Akkoriban az ügy nagy port vert fel úgy a közvéleményben, mint az asztronómia, de főként az ufológusok körében. Belföldi és külföldi lapok napokon át csak ezzel az üggyel foglalkoztak. Tudóskörökben az üzenet megfejtésén dolgoztak, de eredménytelenül, így aztán hónapokon át pályázati hirdetések jelentek meg külföldi szaklapokban, amelyre bárki benevezhetett, aki csak megfejti az üzenet értelmét.


Mint amatőr, 1958 óta foglalkozom komolyan ufológiával, földönkivüli élet kutatással, vagyis paleoasztronautikával. így aztán nagyon érdekelt az üzenet értelme, elhatároztam, hogy megfejtem, lefordí­tom a földi társadalom nyelvére. 1974 áprilisára meg is fejtettem. Szerintem ez volt a világ legnehezebb logikai rejtvénye.

Az üzenet voltaképpen utasí­tás. Utasí­t bennünket a közvetlen kapcsolat megteremtésének módjáról. A kapcsolatnak nem a rádiózás a módja, hanem egészen más. Van ugyan egy hí­vójel, amit közölnek az üzenetben és csak erre a hí­vójelre reagálnak, a hí­vásra felveszik velünk a békés szándékú közvetlen kapcsolatot. Voltaképpen a titkos hí­vójel alkalmazása őskeletű. Azonkí­vül van több utasí­tás az üzenetben. Többek között : négy ezer évvel ezelőtt földön kí­vüli paleoasztronauták egy időkapszulát helyeztek el a Földünkön. Tudatják, hogy ez hol van. Meg is találtam! Utasí­tanak, hogy ezt a kapszulát bontsuk fel. Utasí­tanak, hogy ezt a kapszulát bontsuk fel. Továbbá, amennyiben az utasí­tásokat követjük, megoldódna politikai, gazdasági és egyéb gondjaink, megszűnnének a természeti katasztrófák, olcsó és újfajta energiához jutnánk, mely nem szennyezné a természetet, eltűnne a téli évszak a Föld szí­néről. Persze mindezt az időkapszula létezése bizonyí­tja. Benne megvannak az alkalmazási, használati leí­rások, eszközök, dokumentumok.


1974 május végén és június elején több helyen UFO-kat észleltek Nagybánya, Máramarossziget, Nagyvárad, Brassó, Kolozsvár valamint Bukarest felett és e városok környékén. Persze mindjárt az üzenet megfejtéséről levélben értesí­tettem a külföldi szaklapok szerkesztőit, valamint a Román Tudományos Akadémiát. Csakhogy a levelek nem érkeztek meg a cí­mzettekhez. Cenzúrázták. A Román Tudományos Akadémia meg azt í­rta a levélben nekem, hogy gyógykezeltessem magam, mert súlyos elmebeteg vagyok. Ugyanis azt javasoltam, hogyha már itt vannak az UFO-k , csalogassuk le őket, alkalmazzuk a hí­vójelt, ezért bélyegeztek bolondnak. így aztán elhatároztam, hogy magam hí­vom az UFO-kat. Itt az alkalom, az üzenet és az UFO-látogatás összejött, kapóra jött.

48 éves vagyok ( megj: ezt a cikket Izsáky László 1989-90 ben í­rta ), Máramarosszigeten születtem és ott is laktam azokban az az időkben. Ott volt egy Tamás Gábor nevű barátom, akinek elmondtam az ötletem. Ő és még hat ismerősöm benne volt a buliban. Több napon át a Gutin-hegység felett észleltek UFO-kat. így hát nyolcan fényképezőgéppel odamentünk, hogy lehí­vjuk az UFO-kat. Ott volt egy fakitermelő telep, 1974. június 3-án kora reggel mi is ott voltunk. Szemtanúk elmondták, hogy az előző napokon többször láttak UFO-kat a telep felett. A telepvezetőnek elmondtam az ötletet. Benne volt és segí­tséget is adott. Megalkottuk a hí­vójelet és négy napon kémleltük az eget.

Június 7-én 11 óra körül megjelent egy UFO, majd körözött a hí­vójel felett, aztán leszállt. A helyszí­nen volt a telep minden dolgozója, kb. hatvanan lehettünk. úgy tizenöt méterre izgatottan körbeálltuk az UFO-t, a négy méter átmérőjű korongalakú űrhajót. Kinyí­ltak az űrhajó ablakai. Néhány perces csöndes várakozás. Előre megállapodtunk, hogy nem keltünk zűrzavart és hangoskodást. És egyszer csak fölnyí­lt az űrhajó ajtaja.

Bentről emberi hang hallatszott és kékes fény szivárgott, majd az ajtóban megjelent az űrhajó egyik utasa. Tekintete végigpásztázott a tömegen. Intettünk, hogy jöjjön ki. Erre ő hátratekintett, valakihez szólt, aztán kilépett. Néhány lépést tett előre, majd megállt és úgy tett a kezeivel, mintha repülne. Hangosan szólt hozzánk valamit. Hangja kellemes volt, beszéde a görög nyelvhez hasonlí­tott. A tömegből Tamás Gábor kilépett, néhány lépést tett feléje és románul, magyarul üdvözölte őt. Aztán a tömegből egy másik oroszul és ukránul. Ugyanekkor az űrhajóból előjött egy másik űrvendég. Egy jókora nikkeldoboz volt a kézében. Lassanként egy-egy lépéssel szűkült a kör az űrhajó körül. Hat méterre lehettünk tőlük.

Világi emberek voltak, mint mi. 170 cm körüli magasak, fehér-rózsaszí­nű bőrük és rövid szőke hajuk volt. Öltözékük egybe varrott, szürkéskéken foszforeszkáló, szkafanderszerű ruha sok oldalzsebbel, háton az ismert fekete jel: ...Nem viseltek űrsisakot. Ebből kitűnik, hogy másutt is van oxigénlégkör. A fejükön kerek, rózsaszí­nű sapkát viseltek, amilyent a pápák szoktak. úgy tűnt, hogy az egyik nő lehetett, mivel a másiktól valamivel alacsonyabb volt. Ennek a kezében volt a doboz, felső fogantyúval ellátva. A két űrvendég úgy hasonlí­tott egymásra, mintha ikrek lettek volna. Az alacsonyabb letette a földre a dobozt, aztán mind a ketten az űrhajóhoz mentek. Az egyik beszállt a járműbe és egy másik hengeralakú dobozt hozott elő. Kiszórta a rétre a tartalmát. Rizskásaszerű anyag lehetett. Közben a másik a hí­vójelet vizsgálta. És ekkor egy váratlan dolog történt.

Két teherautóval és két terepjáróval egyenruhás Szekuritáte katonák jöttek fel a terepre. Körbefogták a helyszí­nt. "Fel a kezekkel...", kiáltották. Az egyik tiszt a földön lévő doboz felé indult. Viszont Tamás Gábor ügyesebb volt és felkapta a dobozt. A tiszt rárontott, dulakodtak. Két katona a tiszt segí­tségére sietett teljes fegyverzetben. Erre fel a két űrpilóta a ruhazsebből elővett egy-egy cigarettatárca nagyságú készüléket, amiből cérnavastagságú fénysugár lövellt a négytagú csoport felé. Mind a négyen ájultan a földre estek. Az egyik űrhajós Tamás Gáborhoz ment, fölállí­totta és kezével mutogatta, hogy a dobozzal menjen az erdő felé. így Tamás a csomaggal elmenekült az erdőbe. Egy másik tiszt elrendelte a tüzelést. Viszont a fegyverek nem működtek. Valamilyen erő működött. Valamilyen erő működött, az űrhajóból tompa kongás hallatszott. Lehet, hogy bent volt egy harmadik személy. Pánik tört ki a katonák között. Nehéz lenne leí­rni az eseményt és mit éreztünk át.

Az űrhajósok beszálltak az UFO-ba és eltávoztak. Nem láttuk többé. Távozásuk után a fegyverek már működtek. Véletlenül két katona egymást meglőtte, megsebesültek, mert a fegyverek váratlanul elsültek. A három sebesült is feleszmélt, föltápászkodtak. Arcukon, nyakukon égési sebek voltak. A sebesülteket gépkocsival Nagybányára vitték. Minket, civileket a katonák betereltek a telep irodaépületébe. Mindenkiről felvették az adatokat, ütlegeltek és ordí­toztak a tisztek, hogy partizánok vagyunk, illegális kapcsolatba léptünk külföldi légiósokkal, az UFO pedig ejtőernyő volt. De azt már nem magyarázták meg, hogy az ejtőernyő hogyan száll felfelé.

Könyvet lehet í­rni arról, hogy mi lett a következmény. Szigorú megtorlásokat, letartóztatásokat, elzárásokat, brutális ütlegeléseket kellett elviselnünk, nap mint nap, hónapokon és éveken keresztül. Csak a lényeget közlöm.

A Szekuritáte mindenáron, minden eszközzel követelte az emlí­tett dobozt. Tamás Gábor a dobozzal elmenekült egy közeli Aknasugatag nevű magyar faluba, egy magányos idős rokonnál elrejtette a dobozt és másnap jelentkezett a máramarosszigeti lakásán. A doboz hollétét titokban tartottuk. Volt köztünk egy Molnár Zoltán nevű amatőr fényképész, aki több felvételt készí­tett az interplanetáris kapcsolatról. Titokban Molnár lakására került a doboz. Erről én, Tamás meg Molnár tudott. A kockaalakú 24x24 cm-es nikkeldoboz konzervdobozhoz volt hasonló. Konzervnyitóval a varrat mellett fölnyitottuk. A dobozban egymás mellett két sorban rekeszek voltak, a rekeszekben levelezőlap nagyságú aranylemezek 11x15 cm nagyságú és 1 mm vastagságú aranylemezek voltak. A 84 aranylemez összsúlya 9 kg. Egy lemez több, mint 10 dkg. Mindenképpen nagyon körültekintően, titkosan kellett bánnunk a dokumentációval. A szekusok gyakran ránk csaptak és a lakásokban mindent szétdúltak. Borzalmas időket éltünk át éveken át.

A telepről valaki értesí­tette a szekusokat arról a találkozóról. Mindenesetre Ceausescu is tudott a dologról. 1974 októberében látogatást tett néhány hazai megyében, í­gy Máramaros-megyében is. Mindig helikopteren közlekedett. Amikor elhagyta Máramarosszigetet és Nagybánya felé vette az útját, útközben leszállt arra a helyre, ahol június 7-én az UFO leszállt. Elrendelte, hogy ezen a helyen létesí­tsenek faiskolát. Ugyanis a tetthelyen gyors fejlődésnek indult a növényzet. 5-6 kilós gombák nőttek, a szeder és az eper diónagyságú volt. Bizonyára annak az anyagnak a hatására, amit az űrvendégek elhintettek. Az anyag csakis sejtserkentő, növesztő anyag lehetett.

Viszont mi sem tétlenkedtünk. Fotósunk több példányban készí­tett másolatot, nagyí­tást a dokumentumokról. Én pedig illusztráltam azokat szintén több példányban. Az illusztrációkat, fényképeket pedig szétszórt titkos helyekre rejtettem. Abban az esetben, ha egy példány szekus kezébe kerülne, mindig volt egy másik. így aztán sikerült a dokumentációs anyag másolatát a mai napig megmentenem. Viszont fotósunk helyzete válságos volt. 1974 novemberében bukaresti szekusok elszánt akcióba kezdtek Máramarosszigeten. Minden meg akarták szerezni a dobozt. Ez sikerült is nekik egy különleges taktikával. Mindhármunkat erőszakkal bevittek a máramarosszigeti diliházba és mint elmebetegeket kezeltek és kábí­tottak. Persze ide is beépí­tették a szekusokat. Behoztak négy bukaresti szekust, akik megjátszották a bolondot. Viszont kezelést nem kaptak. Az volt a küldetésük, hogy figyeljék minden szavunkat. Hátulról jöttek afelől érdeklődve, hogy mi történt velünk tulajdonképpen. Azt mondták, az orvosoktól megtudták, hogy UFO-val találkoztunk. Pontosabban, amikor az orvosok viziteltek minket, bosszantottak, provokáltak : mit csinálnak az űrvendégek? Hol parkí­roznak a repülőcsészealjak? Főleg az emlí­tett doboz felől érdeklődtek. Kábulatunkban mondtunk egyet mást és közben a betegnek álcázott szekusok figyeltek.

Ez í­gy ment heteken át minden nap. Amikor látták, hogy ez a módszer nem vezet eredményre, sokkoltak minket elektromos árammal. Borzalmas volt elviselni. Meg aztán tényleg súlyos betegekkel verettek meg, mondván : nekik nincs törvény! Molnár Zoltán nem bí­rta tovább a kí­nzást és a vallatást, és elárulta a doboz, az eredeti dokumentumok, az aranylemezek és filmkópiák rejtekhelyét. A szekusok elvitték, sohasem láttam többé. Ugyanakkor elvitték a dokumentumokat és a kópiákat. Elhí­resztelték, hogy az UFO-találkáról semmi sem igaz, ez csak az őrültek fantáziája és hogy valamennyien elmebetegek vagyunk a fakitermelő telepvezetővel az élén, akit a nagyváradi elmegyógyintézetbe vittek. Mindenképpen Ceausescu szekusai teljesí­tették a küldetésüket, kilenc kiló arannyal tértek vissza Bukarestbe. Ez lett a föld-idegen találkozó eredménye, következménye. A világhí­rű tudóspárnak, a diktátornak mindenáron az volt a célja, hogy senki se tudja meg, mi van rávésve az aranylemezekre. Csakhogy tévedett.

Tamás Gábor egészségi állapota válságos volt. Az űrvendégek a találkozó folyamán szemtanúi voltak egy négytagú verekedésnek... jó vagy szép bemutatkozás... gondolhatták. Mindenesetre a szekusok viselkedését elkönyvelhették. De tény, hogy békés szándékkal jöttek, de a verekedés megfékezésére, a doboz biztonsága érdekében, meg hogy ők is életveszélybe kerültek, használták sugárfegyverüket. Vélhető, hogy Tamást véletlen találat érte és a célzás a szekustisztre és a két közkatonára irányult, akik nemsokára belehaltak sérüléseikbe. Tamás elmondta, hogy akkor egy csí­pést érzett hátul a tarkóján, majd rövid időre elvesztette az eszméletét. Tamás tarkóján a kisagynál egy gombostűfej nagyságú lyuk volt látható, körülötte a hajzat lepörkölve. Néhány hétre rá ökölnagyságú daganat nőt ugyanott. Majd megvakult, kisagya elroncsolódott és rövid szenvedés után elhunyt. 36 éves volt. Molnár Zoltán pedig 31, amikor a szekusok kivégezték.

A dokumentumkópiákkal a kezemben egyedül maradtam. Az ügy lezárult, a szekusok megnyugodtak, egészségem tönkrement., az eseményt elfeledték, nekem meg megmaradt, mint kí­nos örök emlék. Viszont a hí­vójel alkalmazása bevált. Tehát az interplanetáris kapcsolatfelvételnek megvan a módja. 1974. június 7. számomra egy örökké emlékezetes nap. Föltárult előttem a minden titkok nyitja, mely most ellentétben áll e földi társadalom civilizációformáló valláskultuszával. Viszont új tudományos ismeretek nélkül nincs semmilyen megoldás, életszí­nvonal előrehaladás, tudományos forradalom.

Mindenképpen a tudomány forradalmára vagyok, az is voltam, a tudományért élek-halok és minden titkot feltárok. A politika sosem érdekelt, viszont ma aggaszt a jelenlegi politikai helyzet. És ezen a helyzeten új tudományismeret tudna csak változtatni : nemzetközi összefogással föl kell tárni azt a bizonyos időkapszulát. Bejutni, belépni nemcsak a közös Európa-házba kell, hanem létre kell hozni egy közös Interparlamentáris Uniót, hogy bejussunk a kozmikus civilizált rendek felsőbb fokú társadalmába. Erre megadatott a lehetőség, csupán a közös akaraton múlik.

Miután a Ceausescu-klán elérte céljait, én is nekilendültem, hogy elérjem az enyémet. Éveken át éjjel-nappal azon dolgoztam, hogy megfejtsem a 84 aranylemezen levő vonalhálózat kódját teljes értelmében és lefordí­tsam a földi emberiség nyelvére. 1986 tavaszán sikerült megfejtenem. Sőt, helyességét ellenőriztem, bizonyosságot szereztem. Minderről és az 1974. június 7-i eseményekről könyvet í­rtam "Más lakott világok" cí­mmel több mint 400 oldalban sok fényképpel és gazdagon illusztrálva. Csakhogy a könyv nem jelenhetett meg. A Szekuritáte és az akkori pártbizottság cenzúrázta. Az analfabéta tudós Elena Ceausescu műveit adták ki sorozatban. Más tudományos könyv nem jelenhetett meg, főleg magyarul. Nála okosabb embernek nem volt szabad léteznie. így hát ismétlődtek ellenem a megtorlások : letartóztatás, diliház, kábí­tás, sokkolás, verések hónapokon át, házkutatás és elkobzás. Pedig mindenáron azt akartam, hogy erre az egész UFO-ügyre pontot tegyek, az igazságot közöljem, az aranylemezre rajzolt üzeneteket, útmutatásokat a nyilvánosság elé tárjam. újabb másolatokat, kéziratokat külföldre, NSZK-ba, Svájcba, Magyarországra. A Magyar Tudományos Akadémiának, az Élet és Tudománynak, Dippong Károlynak, Dr Gnádig Péternek, Zala megyébe, Csáfordra, Bokor Jánosnak, Csakhogy a küldemények nem érkeztek meg a cí­mzettekhez, itthon ( Romániában ) pedig cenzúráztak, nem foglalkoztak ufológiával, paleoasztrológiával. A küldemények cenzúrázása után a szekusok mindig kezelésbe vettek. Sokszor azon tűnődöm, hogyan bí­rtam elviselni mindent, amin keresztülmentem. Talán Isten adott erőt, hogy kinyilatkoztassam szándékát? Vagy a természetes ösztön a természettudomány iránti szeretet adott szí­vós akaratot? Ki tudja?

Mindenesetre a diktátor megsemmisí­tett egy bizonyí­tékot, asztronómiai dokumentumot, egy pótolhatatlan földönkí­vüli üzenetet, amelyben a többek között ez volt: " A kozmoszban magányos csillag nem létezik. Minden csillagnak vannak bolygókí­sérő, az idősebbeknek lakott bolygói. Például az Epszilon Eridaninak 27 bolygókí­sérője van, ebből 7 lakott bolygó. Itt 4 Jupiter-nagyságú óriásbolygó ékesí­ti a bolygórendszert. A Proxima Centauri körül 24 bolygó kering, amelyből 4 lakott. A Szí­riusznak 13 bolygója van. A lakott bolygók száma 2... A kozmoszban 8 társadalmi rend van. A miénk az alulról a második. A társadalom neve: homo hibridanus... Naprendszerünkben már 360 millió évvel ezelőtt éltek civilizált emberi közösségek..." Választ kaptunk arra a magyarázatra: mi okból pusztultak ki hirtelen a dinoszauroszok, hogyan keletkezett a Naprendszer, az élet stb. Egyébként az üzenet hozó UFO a Szí­riusz-bolygórendszerből jött. De ugyanakkor az ottlévő társadalomnak megfigyelő támaszpontja van a Mars Phobos nevű holdján, vagyis a belsejében, valamint a Titánon.

Mindenesetre 30 éves kitartó kutatásom nem volt hiábavaló. Minden tudományos kutatás egyszer meghozza a gyümölcsét. Megtudtunk mindent az univerzumban végbemenő titkos dolgokról, folyamatokról és állapotokról. Nincs olyan titok, ami ki ne derülne. A romániai diktatúra gyógyí­thatatlan mély sebeket okozott a természettudománynak. Habár Ceausescu a tudományos táplálkozás agresszí­v hí­ve volt, mégis a földön kí­vüli tudományismereti segélyt megsemmisí­tette. Nemhiába volt a Ceausescu-korszak egyben aranykorszak, az aranykoporsó korszaka. Voltaképpen a diktátor aranykoporsót és Ceausescu-szobrot csináltatott magának. A kilenc kilónyi aranylemezeket az aranykoporsóba dolgozták be. Sebaj szí­riuszi üzenet...Nyugodjál békében!...A veszteség pótolható. Nyissuk föl azt a bizonyos időkapszulát. Benne megtaláljuk Hófehérke üvegkoporsóját.

Izsáky G. László[ Módosítva k dec 18 2012, 01:50 ]
Vissza az elejére
blackbird
p máj 21 2010, 05:16
Regisztrált tag #23
Regisztrált: sze máj 19 2010, 04:53
Üzenetek: 112
A szemem kiugrott mire végigolvastam...de nagyon érdekes, hihető is. í‰s miért ne lehetne valóságos?
Vissza az elejére
nordi
p máj 21 2010, 08:15
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
.....lehetne, én sem értek mindenben egyet vele, és vannak részek amit nem hiszek, (valóban kicsit hosszu lére engedte a földim) de nem vághatok meg egy irást emiatt.... különben sem akarok senkit meggyözni semmiröl csupán minél több információt megosztani a fórumozókkal(lehetöleg uj és valós infókat) és ha elolvasunk egy más a mienktöl meröben eltérö véleményt is, és elgondolkodunk rajta már megtettük az elsö lépést a megismerés felé

[ Módosítva p máj 21 2010, 08:26 ]
Vissza az elejére
Fox Mulder
p máj 21 2010, 11:26
Regisztrált tag #19
Regisztrált: cs máj 13 2010, 01:25
Üzenetek: 103
újabb adalék az Izsáki cikkhez. Nem tudtam külön felrakni, mert a képek nem jelennek meg, úgy meg értelmetlen. Ime a link: Katt ide!
Vissza az elejére
nordi
p máj 21 2010, 11:49
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
Köszi Fox, a cikkben van rá hivatkozás de én nem találtam meg az ábrákat, nagyon jó, hogy megvan, és jól kiegésziti az irást..nem baj hogy link, a lényeg, hogy müködik. !taps
idézet az általad feltett linkböl (szines komment tölem)
"
Kozmikus Kapcsolatok

Ez a téma annyira szerteágazó, hogy inkább reprezentatí­v mintaképp egy konkrét esetet kiválasztva és azt kozmikus, történelmi összefüggésbe helyezve kí­vánjuk bemutatni. Ez a történet a Magyarországhoz közeli, Erdélyben található Guttin hegységben kezdíµdött. A hegy Kakastarély csúcsa felett páros évben 6 évenként UFO jelenik meg. 1974 június 7-én 84 darab aranylemezre vésett üzenetet tettek le földönkí­vüliek.

...ha utánna számolunk 2010-ben a Kakastaréj környéken ismét meg kell jelenni az ufóknak,( elvégre ezért mentunk oda ) csináltunk néhány fotót a Kakastaréjról is.

Az alábbi anyag egy része Izsáki László kézirataiból származik, aki a földönkí­vüliekkel több társával együtt személyesen találkozott. A rajzok aranylemez tanulmányozása alapján készültek és Izsáki László felfogását tükrözik. Természetesen a jelenlegi tudományos és az újabb elméletek szerint is hibák fordulnak illetve fordulhatnak elíµ a rajzokon, de ennek ellenére reméljük, hogy inspriációnak a fenti ábrák is alapul szolgálhatnak. Az aranylemezek tudásanyga láthatólag a kozmikustól a mikroszkópikus szintig ható tükrözíµdési és szimmetria elven alapulnak.


Az aranylemezek egyik értelmezése szerint Földünk felszí­ne az Unverzum tükörképe.A kozmoszból érkezíµ földönkí­vüli látogatók ebböl a szempontból nézik Földünk egyes helyeit.
Ehhez szolgálnak eligazí­tássul az alábbi ábrák:

[ Módosítva sze máj 26 2010, 02:04 ]
Vissza az elejére
Fox Mulder
p máj 21 2010, 12:01
Regisztrált tag #19
Regisztrált: cs máj 13 2010, 01:25
Üzenetek: 103
Szert tettem már korábbam mindkét í­rásra, amit többször is elolvastam. Nem találtam semmi kivetnivalót benne, amit esetleg kritizálni lehetne az a üzenetek megfejtésének helyessége. Aki nem ért egyet vele az próbálkozhat, de úgy tudom más elméletek még nem születtek.
Vissza az elejére
Latyoo
szo máj 22 2010, 02:22
Regisztrált tag #13
Regisztrált: h febr 01 2010, 04:03
Üzenetek: 268
Vajon miért nem í­rta le az ufó-idézés módját?
Vissza az elejére
Fox Mulder
szo máj 22 2010, 03:48
Regisztrált tag #19
Regisztrált: cs máj 13 2010, 01:25
Üzenetek: 103
Ez csupán egy cikk és nem részletes beszámoló a történtekről. Nagyvonalakban vázolja fel az eseményeket. í‰s azt tudja valaki, hogy hogyan ,csalogatta le' az ufókat?
Vissza az elejére
Latyoo
szo máj 22 2010, 03:50
Regisztrált tag #13
Regisztrált: h febr 01 2010, 04:03
Üzenetek: 268
Mekkora egybeesés, én is pont ezt kérdeztem...
Vissza az elejére
blackbird
sze máj 26 2010, 09:09
Regisztrált tag #23
Regisztrált: sze máj 19 2010, 04:53
Üzenetek: 112
"A spanyolországi aranylemez egy utasí­tást mutatott arra nézve, hogy hogyan kell felvenni a a kapcsolatot az ominózus lényekkel. Az utasí­tásban az állt, hogy nagy méretben (20-30 méter) tegyenek ki egy megadott jelet egy rétre, és várjanak a helyszí­nen türelemmel, akár napokat, heteket is. Mésszel a fűre szórták a nagyméretű jelet, és vártak. Egy fafeldolgozó telep közelében találtak alkalmasnak látszó helyet. "
Vissza az elejére
Oldal:       >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System