Oldal:   <<        >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Solyom
k okt 30 2012, 10:04
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. október 5.
Mike Quinsey közvetí­tése


Sok dolog kiéleződik most és még a felfedés is egy eddig váratlan oldalról valósulhat meg. Ha ez í­gy történik, akkor a többi ország is kénytelen lesz beismerni, hogy már ők is álltak kapcsolatban földönkí­vüliekkel. Kétségtelenül csak nagy nehezen akarják majd beismerni az ilyen tí­pusú kapcsolatokat. De eljött az ideje, hogy az igazság napvilágra kerüljön és sok minden csupán megerősí­tés szintű lesz, mert a dolog már széles körben ismeret. Minden kétséget kizárva a „nemzetbiztonság” lesz a magyarázó döntő indok, amiért bizonyos földönkí­vüliekkel kötött megegyezésről eddig visszatartották az információkat, aminek köszönhetően az USA kormánya földalatti bázisokban dolgozhatott együtt a földönkí­vüliekkel. Ezen kí­vül azokról a lényekről is szó esik, akiket űrsiklójukkal szerencsétlenséget szenvedve kimentettek és őrizetbe vettek. Nagy a tét a sötét erők számára, mert ha a tények végre napvilágot látnak, az igazság nyilvánvalóvá válik.

Az igazság valóban még furcsább, mint a fikció: egy „időhurokban” éltetek, amiben a fejlődéseteket szándékosan visszatartották. Ha egyes új felfedezésekből származó előnyöket visszaforgathattátok volna a mindennapokba, akkor a második világháború utáni újjáépí­tő időszak lényegesen gyorsabban zajlott volna. Ehelyett az olaj és gyógyszeripar zsarolt meg benneteket, akik úgy bebiztosí­tották magukat, hogy lehetetlenné vált kibújni az ellenőrzésük alól és minden ingyenes energiával és alacsonyabb drogfüggőségi viszonnyal járó fejlesztést leállí­tottak. Nem mintha ezeket a változásokat ne lehetett volna bevezetni, de azokat, akik ezt a lépést megtették volna megfenyegették vagy ami még rosszabb: ezek az emberek még csak nem is merték fölvállalni felfedezésüket. Idővel megtudjátok, kik álltak mindez mögött és kik voltak a támogatóik.

A talán legátfogóbb titoktartás értelemszerűen az űrhajózást érinti. Ez az egész tematika hamis információkkal ködösí­tett terep, aminek az összezavarás a célja; és akiknek ebben szerepük van, azok mindenképpen el akarták fedni az igazságot. A földöntúli élet után való kutatás nagyon komikussá válik, ha tudjuk, hogy a kormányok és a katonaság már évek óta beleszövik azt működésükbe! Az erről szóló jelentések megtalálhatók világhálótokon és sok kutató remek könyveket jelentett meg, amikben részletesen í­rnak a tényállásról.

A Fí‰NY Galaktikus Föderációját gyakran zaklatták és megfenyegették, amikor egeitekre látogattunk. Nem mintha bármi kárt tudott volna okozni nekünk, mert fejlett technológiánk segí­tségével nagyon is képesek vagyunk megvédeni magunkat. De katonaságotok magatartását elfogadhatatlannak tartjuk, mert soha nem jelentettünk számotokra ’fenyegetést’. Ha nem voltunk rákényszerí­tve, hogy távozzunk látókörükből, néha kénytelenek voltunk hatástalaní­tani repülő
járműveiket; de ezt megelőzően pilótájukat az űrhajónkra sugároztuk át. A közeljövőben talán visszatérnek majd a Földre és megerősí­tik kijelentéseinket. – Ezekre és hasonló akciókra akkor került sor, amikor a hivatalaitok figyelmen kí­vül hagyták rendelkezésünket, hogy tilos nukleáris berendezések szállí­tása a Földről a világűrbe. Ha az, amit tesztek más civilizáció fenyegetésével jár együtt, akkor tejes jogkörrel rendelkezünk, hogy akciónkkal beavatkozzunk és megakadályozzuk a cselekményt!

A háborúskodásnak és a vele kapcsolatos dolgok ideje már rég lejárt, de egyes országok készek veszélynek kitenni magukat és egy további háborút kirobbantani a ’Közel-Keleten’. Bár az kisebb harcokat nem tudjuk megfékezni nálatok, de beavatkozunk- mint azt már többször is megtettük - , ha azt kell látnunk, hogy nukleáris fegyverek kerülnek bevetésre. Gondolkodjatok a békében Kedvesek, - akkor tudtok segí­teni a Föld körüli Fí‰NYhálók energiájának növelésében. Segí­teni fog a negatí­v energiák átalakí­tásában és lehetőséget ad az egyes országok közötti harcok csökkentésére. Eljött az idő, hogy felnőjetek, és hogy felelősségteljes állampolgárokká váljatok és hogy ebben a szellemben gondoskodjatok csodás Földetekről és minden más életformáról. Azok, akik még úgy vélik nem képesek rá, nincs jogukban igényt tartani a felemelkedésre; mert van még mit tanulniuk.

Tisztában vagyunk vele, hogy mindannyian különböző fejlődési szinteken tartotok, de nem í­téljük el ezért a „későn érőket”. Mindenki halad előre a saját megfelelő tempójában és az a szép a reinkarnációban, hogy lehetőséget nyújt az ismétlésre, hogy megtanuljátok a leckéteket. Ezért nem kell aggódnotok a többi ember miatt, akik látszólag eddig még alig fogták fel, mit is jelent a felemelkedés. Vagy felismeritek vagy később fedezitek fel; de ciklikus természetétől fogva ismét találkozhattok vele. Eszerint nem veszí­tik el a lelkek a dualitásban szerzett tapasztalataikat, hanem hasznos előnyként szolgálnak majd, ha újra folytatják spirituális fejlődésük útját.

Fontoljátok meg, hogy Istennek nagy terve van az univerzummal és Isten minden lény iránt érzett SZERETET-e okán az univerzumra, mint tapasztalásra tekintsetek, ami lehetőséget és szabadságot biztosí­t mindenre, amit tenni kí­vántok. Mégis tanulnotok kell a döntéseitekből, amikor egy másik lélek életútjába avatkoztok be vagy akár kárt okoztok neki. Ebben az esetben ti magatok vagytok, aki dönt arról, milyen lépések szükségesek a megfelelő megértés elsajátí­tásához, amiből tanulhattok. Természetesen a magasabb birodalmakból való lények megosztják veletek tudásukat és megmutatják a legjobb utat számotokra, hogy elsajátí­thassátok ezeket a képességeket. Néha olybá tűnik az élet „puszta véletlenek” sorozata; de mi azt mondjuk, az igazán számí­tó csomópontok, amik az életetekre nagy hatással vannak előre eltervezettek. Bár úgy tűnhet, nem erről van szó- különösen, amikor hálátlan feladatokat vállaltatok - de a nehéz kihí­vások, amik esélyeiteket növelik, hogy nagyobb lépésekben haladjatok előre utatokon.

A végső időkben közületek sokan úgy döntenek, hogy a még meglévő karmájukat tisztázzák. Ez azt is jelenti, hogy egy mozgalmas életet éltek és az érintett kapcsolatokban szélsőségeket éltek meg. Tartsatok ki – és ne térjetek le erről az útról, mert nem csak ti juthattok fejlődésetekben előbbre, hanem más embereknek is segí­thettek a fejlődésben. Ez az emberi fajon belül egyaránt mindenkire vonatkozik és kollektí­v tudatotok dönt arról, milyen magasságokat vagy mélységeket éltek meg. Természetesen a felemelkedés jelentősége miatt hatalmas segí­tséget kaptok a fejlődésetekhez. Szeretnénk, ha közületek amennyien csak lehetséges felemelkednek és ha „felfényletek”, tudni fogjuk, hogy megtaláltátok valódi énetek darabkáját, - és hogy felébredtek.

SaLuSa vagyok a Szí­riuszról és tudom, hogy „éjfélt üt az óra”, ezért már csak kevés időtök maradt, hogy biztosí­tsátok szí­veteket és lelketeket arról, hogy készen álltok a felemelkedésre. Tartsátok szemeteket a célon és ne hagyjátok magatok az akadékoskodók által felbosszantani. A sötét lények az utolsó hiábavaló próbálkozásaikra készülnek, hogy megakadályozzanak benneteket a felemelkedésben, de csak akkor sikerülhet nekik, ha ti ezt hagyjátok. í‰ljetek a Fí‰NY-ben és a SZERETET-ben, ami körbeöleli Földeteket.

Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
k okt 30 2012, 10:05
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. október 8.
Mike Quinsey közvetí­tése


Sohasem késő figyelmeteket a felemelkedés felé irányí­tani, és felismerni, ha készek vagytok egy szintet elérni, felemelkedhettek. Ehhez szükségeltetik az összpontosí­tás és a szándék az előre való haladáshoz, de tisztáznotok kell magatokban a kérdést, hogy felemelkedtek-e vagy sem, az a tudatszintetek függvénye. Tisztáznotok kell azt is, mit is értetek a tény alatt, hogy Egyek lenni minden élettel. A szó SZERETET egyenlő a „munkafeladat cí­mével”, amivel eredményeket érhettek el, de valóban dolgoznotok kell vele, ha a benneteket gyakorta visszavető (negatí­v) érzelmeken túl szeretnétek lépni. Hajlamosak vagytok először cselekedni, azután gondolkodni; ezért bizonyos helyzetekre egy újfajta reakciómód kialakí­tása szükséges. Képesnek kell lenni a megbocsátásra akkor is, ha ti váltatok a cselekmények áldozatává, anélkül, hogy egyáltalán nem miattatok alakult úgy a helyzet.

Ez a tanács olyan esetekben is hasznos, amikor karmikus kapcsolati tisztáznivalótok van. Valószí­nűleg ezek a legnehezebb kihí­vások, amikkel szembe kell néznetek és a legjobb tanács ilyen esetben: megbocsátani az érintetteknek. Egyszerűen nem tudtok tovább haladni, ha továbbra is kitartotok a neheztelések és gyűlölködések vagy negatí­v gondolatok mellett. Engedjétek el a múltat és térjetek rá egy új ösvényre, ami a SZERETET és a Fí‰NY felé vezet. Ez az út jó érzéssel tölt majd el, tudva a régi valósággal való kapcsolatot, ami már nem szolgált benneteket elvágtátok. Valószí­nűleg mindenki, aki ezen sorokat olvassa, már meghozta döntését, hogy megváltoztassa életét, koncentrálva a felemelkedés előkészületeire.

Gondoljatok arra, hogy testetek szent templomotok; ápoljátok és hagyjatok fel az olyan dolgokkal, amiről tudjátok káros számára. Mert a magasabb dimenziókban nem tarthatjátok meg a drogoktól való függőségeteket és minél korábban döntést hoztok az ügyben, hogy felhagytok a droghasználattal és a függőséggel, természetesen annál hamarabb lesztek sikeresek. Ugyan ez az elv vonatkozik a többi függőségre, mint például az alkoholra, ami szintén károsí­tja szervezeteteket. Gondoljátok át tüzetesen, mi az amire „szükségetek” van, hogy biztosí­tsátok magatoknak a pihenést; ebben segí­tenek a szellemi vezetőitek is.

Isten azt szeretné, ha minden egyes lélek felemelkedhetne, de mivel nektek ajándékozta a szabad akaratot is, fogadjátok el a tényt, hogy a döntést végül saját kezetekbe helyezte. Komolyan gondoljátok át magatokban, hogy szeretnétek-e az eddigi harmadik dimenziós cikluson belül maradni, és ha még nem látjátok tisztán magatok előtt utatokat, hogy szeretnétek-e már egy ilyen fajta továbbhaladást, tudjátok: döntésetek az elkövetkezendő idő intervallumában „végleges” lesz.
Az időciklus vége gyorsan közeleg, és elragadtatva látjuk, ahogyan a fénymunkások a Fí‰NYT egyre magasabb szintre emelik. A Fí‰NY mindig egyre több Fí‰NY-t vonz magához – és í­gy nyí­lik meg ösvényetek a felemelkedéshez. Az idővonalak összefutnak (konvergálnak) és nemsokára a legerőteljesebb köztük a Földanyával együtt felemelkedik. Ennek í­gy kell történnie, és ez a még nem készeket el fogja választani a többiektől; ami az átváltozás teljesen természetes eredménye lesz, melyet végigjártok.
Ezen felül ez azt is jelenti, hogy ha felemelkedtek, a sötét erők teljes mértékben eltűnnek az életetekből. Az áhí­tott béke, amiért imádkoztatok, végre a tiétek lesz és a felemelkedési folyamaton keresztül saját magatokban élitek meg az átváltozást. Ez nem azt jelenti, hogy csak ekkor tapasztaljátok meg a változásokat bensőtökben, mert ezek már évek óta megkezdődtek; de a valódi felemelkedés mérföldkő lesz az életutatokon.

Sok változás vár rátok és Földetekre, amik ebben az évben jelentősen megszaporodtak. Ez azt is jelenti, hogy a ti problémáitok is sokasodnak, amí­g „tiszta vizet nem öntötök a pohárba”. A politika minél több területe kerül „átvilágí­tásra”, annál nagyobb lesz a felháborodás. Sajnálatos, hogy ilyen szélsőséges állapotok tudták csak elfogadtatni az átfogó változások szükségességét. De ha végre egyetértés születik, akkor nem pazarolják tovább az időt és az új rendszereket megtervezésre kerülnek. Mi azt látjuk: ha a politikai vitakérdések eldőlnek, akkor a további változások gyorsan valósulnak meg. Pillanatnyilag ti vagytok különlegesen fontosak, mert szeretnénk, ha felismernétek, milyen csodálatos lehetőség kí­nálkozik számotokra, a felemelkedés útját járva.
Nem kell tulajdonotokhoz való ragaszkodásotokat kényszerből feladnotok, hogy felemelkedhessetek, de mindent, ami egy alacsonyabb rezgésszinthez kapcsolódik, nem vihettek magatokkal. Egyesek közületek bizonyos „időmúlatás”, hobbik, vagy bizonyos emléktárgyak gyűjtögetésével vannak elfoglalva, amik igazából nem kí­vánatos személyekkel vagy történésekkel állnak kapcsolatban. Az új rezgések (frekvenciák) sok dolgot ténylegesen új Fí‰NY-ben láttatnak valóságotokban. Minden energia a benne rejlő szépséget és tökéletességet fogja kifejezni. A tárgyak „élettel telibbnek” fognak megjelenni és az érző lényekkel bensőségesebb viszonyban fogtok állni, mert a tudatosság sokkal magasabb szintű lesz, mint eddig. Felemelkedésetekből sok tekintetben profitálni fogtok, í­gy a dualitásban eltöltött időt hamar elfeleditek. Végül a dualitás időszaka csak rossz álomként fog derengeni, annak ellenére, hogy a benne megszerzett tapasztalatokból mindenkor profitálni fogtok.

A jövőben minden szükségletetek biztosí­tva lesz és nem szenvedtek semmiben hiányt. Az idő előre haladtával és teremtő készségetek fejlesztésével, képesek lesztek saját magatok ellátására. Mí­g idáig eljuttok, a szükségleteiteket fedező technológiai előnyök használatából profitálhattok. Minden elő lett készí­tve számotokra és csak a bevezetés és szétosztás megfelelő időpontjára vár. De ne várjatok mindent egyszerre, mert az átállás nem egy nap alatt zajlik le. Mint azt már korábban mondtuk, előnyt élveznek azok, akik segí­tségre szorulnak, akiknek az élet legszükségesebb dolgaiban szenvednek hiányt. A mostani helyzethez képesti, növekvő előrelépések sorozata által támogatunk benneteket, í­gy fogjátok elfoglalni helyeteket az aranykor abszolút szépségben és örömében.

SaLuSa vagyok a Szí­riuszról és tudom: ha csak egy lopott pillanatnyi benyomást szerezhetnétek a rátok váró dolgokból, akkor a jelenlegi aggodalmaitoknak, alig lenne vagy teljesen elveszí­tenék értelmüket. Már csak nagyon rövid idő van a felemelkedésig; ezért próbáljátok a gondolataitokat a felemelkedés előnyeire irányí­tani, amiket nemsokára élvezhettek. Rászolgáltatok ezekre és teljes mértékben átváltoztatják életeteket. A felemelkedés után, mi a Fí‰NY Galaktikus Föderációja folytatni fogjuk veletek munkánkat és segí­tünk nektek, hogy kifejlesszétek a teljes Galaktikus Tudatot. Jelenleg nem tudhatjátok, milyen egy Galaktikus Tudatszinttel rendelkezni, mert most még egyáltalán nem vagytok tudatában valódi képességeiteknek. Tekintsek ránk és meglátjátok bennünk valódi í–nvalótokat- milyenek lesztek ti magatok is a közeljövőben.

Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
k okt 30 2012, 10:06
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. október 10.
Mike Quinsey közvetí­tése


A helyzet jelenleg relatí­v problémamentesnek tűnik, akkor is, ha még nehezebb időszakokat kell átvészelnetek. Ezek csak rövid ideig tartanak és mivel ezt mi már sejtettük, gondoskodunk arról, hogy a lehetséges legkevesebb gondot okozzák nektek. Szövetségeseink tisztában vannak vele, milyen közel vannak a célok eléréséhez és mi mindenkor támogatjuk őket. Talán úgy látjátok, hogy a baljós jóslatokhoz képest a Föld fizikai változásai sehol sem voltak katasztrofális kimenetelűek. De egyesek közületek felemlí­thetik ekkor a fukushimai katasztrófát, ami nem természeti csapás volt, hanem egy „hamis zászló alatti” [false flag] támadás! Annak ellenére, hogy valóban számos földrengés volt, tény, hogy egyik sem járt volna ilyen komoly következményekkel, ahogy ti mondanátok. Ilyenfajta történéseket folyamatosan figyelünk és ezek kihatásait minimalizáljuk.

Továbbra is szorgosan dolgozunk a felfedésen és ebben az évben sokkal több bizonyí­tékot láthattatok, mint korábban valaha. Ez megnyitja az utat a teljes felfedéshez, amik ez év vége előtt megvalósul. Ez a kollektí­v tudatotokban masszí­v változást idéz elő és bevezet benneteket az új korba. Ahogy azt tudjátok, sok mindent szeretnénk megosztani veletek, ami segí­t a nagy előrelépés megtételében. Izgalmas idő előtt álltok mindannyian és az illúzió, amiben élnetek kellett elsöprésre kerül. Az utóbbi 60 évben a lakossággal való sokrétű kapcsolataink lehetővé tették, hogy egyre komolyabban tudatára ébredjetek létezésünknek. Időközben jelenlétünk már széles körben ismert, í­gy csak kevés ember lehet, aki soha nem hallott még a Földeteket meglátogató űrhajóinkról. Ha egyértelmű válik, hogy békével jöttünk és nektek akarunk segí­teni, akkor az utolsó akadály is elhárul, hogy elfogadjanak minket.

A bennetek szándékosan előidézett velünk szembeni félelem erejét veszti. Már tudjuk, világotokban mely államfőkben bí­zhatunk és Barack Obama az élen fog járni és mutatja az utat. úgy tűnik, nem győzzük elégszer ismételni, hogy egyeseket köztetek meggyőzzünk: de Barack Obama egy magasan fejlett spirituális lélek, aki a lehetőségre vár, hogy nekikezdhessen valódi küldetésének. Békében egyesí­ti majd a világot és előkészí­ti jövetelünket. Akkor a kétkedők is belátják, hogy igazat beszélünk. A dualitás történelemmé válik és egy csodás új életetek lesz, ahol a béke és a harmónia fog uralkodni.
Nagy elvárások idejét élitek és ez aszerint teljesedik be, ahogyan azt megí­gérték számotokra. A jelenlegi kormányaitok beragadtak a szokásos politikájukban, ami a médiákhoz hasonlóan tagadja azt, amiről ti tudjátok igaz. De már nem tart sokáig mí­g ez megváltozik és az igazság napvilágra kerül. Sokan ’eladták’ a lelküket, hogy megtarthassák munkájukat, í­gy csak azt teszik, amit mondanak nekik. Tulajdonképpen már képesnek kell lennetek magatokat szabadon kifejezni és nem tekinthettek magatokra, mint az előí­rások áldozatára, amiket arra használnak fel, hogy nyugton tartsanak benneteket. A közeljövőben átértékelésre kerülnek törvényeitek és elbúcsúztatják azokat, melyek jogtalanok és az igaz jogaitokat nem szolgálják.

Mint az ti is képzelhetitek sok a tennivaló, de mindannyian jól felkészültek vagyunk. Tudjuk, mely terülteken kell aktivizálni magunkat és nem fogunk késlekedni, hogy beindí­tsuk a dolgok menetét. Természetesen benneteket is bevonunk a közös tevékenységekbe; és biztosí­tunk benneteket tudjuk, kit kérhetünk meg, hogy segí­tsen. Ekkora a sötét erőket eltávolí­tják pozí­cióikból, í­gy a munka akadálytalanul haladhat előre. A különböző nyelvek nem jelentenek nehézséget számunkra, mert mi telepatikus úton képesek vagyunk olvasni gondolataitokat és ez a mi egymás közötti normális kommunikációs módunk. Idővel ti is beletanultok a telepátiába és a beszélt nyelv lassan el fog tűnni. Visszatekintve bizonyí­tékok fogják alátámasztani, hogy kérdéseiteket már előre ismertük, amikor szellemetekben megfogalmazódott és már meg is tudtuk válaszolni őket, mielőtt kimondtátok volna.

Jövőtök olyan lesz, mint a miénk: galaktikus lényekké váltok – mind azokkal a minőségekkel, amikkel mi már rendelkezünk. így veletek ellentétben mi nem tapasztalunk fáradtságot, mert saját rezgésszintünk magasabb tartományban létezik. Képesek vagyunk megfiatalí­tani magunkat, ha ez a cél. Olyan italaink vannak, amik energiaforrások, annak ellenére, hogy a minket körülvevő energiák forrásából is merí­thetünk. Ténylegesen egy könnyebb (fénnyel telí­tettebb) testben nem érzitek szükségét, hogy nehéz táplálékot vegyetek magatokhoz, hanem könnyedebbet. Nálunk olyan táplálék van, amit ti gyümölcsitalnak neveznétek, ami nagyon tápláló; de alkohol nincs nálunk. Ezt méregnek tekintjük és ezt a mi létsí­kunkban nem fogjátok fellelni. Valójában egyáltalán nem érzitek majd a nehéz táplálékot szükségesnek és természetesen állatokat sem eszünk.

Ha a magasabb dimenziókban vagytok
Wenn ihr in den höheren Dimensionen seid, werdet ihr euch vollkommener Gesundheit erfreuen, und so werdet ihr verstehen, dass ihr dann keine Drogen oder Medikamente mehr braucht – und auch keine Chirurgie, denn unsere Methoden sind viel weiter fortgeschritten als eure. Wir verwenden Farben und Klí¤nge, und das ist wesentlich effektiver und ohne Nebenwirkungen, wie sie bei euren Behandlungs-Methoden oft noch der Fall sind. Wartet ab, bis unsere LICHT-Stí¤dte auf der Erde erscheinen, dann werdet ihr genau das erleben, was wir euch beschrieben haben, und darüber hinaus noch viel mehr. Wir sind so aufgeregt im Hinblick auf euch und hinsichtlich dessen, wessen ihr euch erfreuen werdet, wenn wir unsere Technologie für euch verfügbar machen. Das Leben wird dann gí¤nzlich anders sein als das, was ihr jetzt habt; und dieses Leben erwartet euch jetzt.

Wir hí¤tten es natürlich lieber gehabt, wenn wir bereits viel weiter fortgeschritten wí¤ren mit euch, als das bis jetzt möglich war; und so möchten wir eine eurer Redewendungen benutzen und sagen: „die besten Dinge im Leben sind die, auf die zu warten sich lohnt“. Auf der Erde erlebt ihr so viel Stress aufgrund der Verpflichtungen, die euch auferlegt werden, und aufgrund des Schritt-Tempos, in dem euer Leben vor sich hin schreitet. All das wird verschwinden, denn es existiert einfach nicht im Bereich der höheren Frequenzen, die euch konstanten Frieden und Harmonie bringen. Da gibt es dann auch keine „Jobs“ mehr, wie ihr eure Berufe zu nennen pflegt, sondern eher Tí¤tigkeiten, die euch Freude machen und mit denen ihr zum Wohl aller Anderen beitragt. Ihr werdet feststellen, dass ihr dann wesentlich mehr Freiheit habt, zu entscheiden, was ihr mit eurem Leben anfangt, und aufgrund eurer höheren Bewusstseins-Ebenen werdet ihr verantwortungsvoll entscheiden.

SaLuSa vagyok a Szí­riuszról és a Fí‰NY Galaktikus Föderációjának minden tagja nevében beszélek, amikor egy örömteli és boldog átlépést és egy csodás élményt kí­vánok nektek a felemelkedés folyamatában. Az egész univerzum lesz a szemtanúja utazásotoknak és óriási szeretetüket és segí­tségüket küldik nektek hozzá. Idővel a messziről jött barátaitokkal és családotokkal is újra viszont láthatjátok egymást – és meglesz a nagy újraegyesülés.

Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 05:08
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. október 12.

Mike Quinsey közvetí­tése


Mi is ugyanúgy éljük meg az akadályoztatásokat, mint ti; de ez a tény nem ad számunkra okot nagy aggodalomra, mert továbbra is tervszerűen kivitelezhetjük feladatainkat. Mi könnyen tudunk alkalmazkodni a különböző helyzetekhez, de számotokra frusztráló lehet, ha mi kényszerűségből üzeneteinkben nem szolgálhatunk csak adatokkal a történésekről. Amikor tevékenységeiteket figyelemmel kí­sérjük, sok csoportot látunk, akik a békét szolgálva megfelelően dolgoznak, ami a sötétek utolsó erejének elkerülhetetlen végét gyorsí­tja fel. Ott leszünk, hogy a sötét erőknek megadjuk az utolsó „lökést”, ami az elfeledésbe taszí­tja őket, í­gy sem nektek, sem nekünk nem jelentenek további fenyegetést. Legjobb akarattal sem állí­tható meg többé világtok gazdaságának összeomlása. Amit megfigyelhettek, az a sötétek utolsó kétségbeesett próbálkozása, amikor foggal-körömmel ragaszkodnak a még számukra megmaradt dolgaikhoz; de hatalmuk sebes gyorsasággal szertefoszlik.

Egyes kormányok, akikkel felvettük a kapcsolatot, a változás mellett voksolnak, mí­g mások csak idegenkedve reagálnak és továbbra is megpróbálják a régi rendszert fenntartani. Az igazság az: bármit tesznek is, hogy feltartsák a változást, az mégis bekövetkezik - és nem tudják elkerülni, a hozzá való alkalmazkodást. A politikai hovatartozás nem számí­t; mert nem lesz alternatí­va a változást illetően. A problémákon való felülkerekedéshez nyújtott megoldásaink, az egyetlen lehetséges opciók, amik valóban gyors eredményekhez vezethetnek. A kellemtelenségeket leredukálják a minimumra és ezen intézkedések szükségességének megértése biztosí­tani fogja, hogy általános támogatottságot élvezzenek a tervek.

A változás sokkal erőteljesebb mértékben fogja összehozni az embereket és a háborúk lezárása egy csodálatos békét hoz el a Föld számára. Ezen felül segí­teni fog a különböző országok közötti bizalom megteremtésében, és egyesek között még meglévő akadályok eltűnnek. Amint egy bizonyos együttműködési szintet eléretek, a még rátok váró változások is nagyon gyorsan megvalósulnak. A hadipar és a többi katonai erő leszerelésre kerül és helyükre idővel egy békehaderő lép, ami tisztán védelmi célból működik majd. Jelenleg a katonaság és az egész világon megtalálható hadibázisaik fenyegetést jelentenek, háborúkat is kirobbanthatnak; - és ez is meg fog változni. A jövőben egy ország területén sem állomásoznak idegen csapatok, és nem hagyják kétségek között a lakosságot, hogy a béke egyre tartósabb állapottá válik – amit mi tartunk fenn. Mint azt láthatjátok, jó kezekben vannak a szabadságotok és szuverenitásotokhoz való visszatérésetek tervei. Ez azt jelenti, hogy nem kell aggódnotok a háborús fenyegetettség miatt, mert a háborúzás nem lesz megengedett, ahogyan a nukleáris fegyverek használata sem, és ezt a rendelkezést ki fogjuk csikarni.

A felemelkedés útja kiszélesedik és egyre több lelket vonz magához, akik bizalomra és bizakodásra leletek, amiért mi és a Szövetségeseink dolgozunk. Egyszerűen fogalmazva Kedvesek: nincs másik út; és higgyetek nekünk, hogy minden a felemelkedésetekkel kapcsolatos vitatott kérdést alaposan megtárgyaltunk, és időközben megtaláltuk az optimális végső következtetéseket. Azt tesszük, ami mindenki javát szolgálja, anélkül, hogy az emberek szabad akaratát: egy másik út választásával feloldanánk. Soha nem volt küldetésünk része, hogy a mi látásmódunkat erőszakoljuk rátok, hanem, hogy garantáljuk, a felemelkedni vágyók megkapjanak minden lehetőséget, hogy ezt megvalósí­thassák. A változás az, ami felé törekedtek, de ezt az illuminátus megtagadta tőletek, í­gy akadályozva meg felemelkedéseteket. Ennek a lehetőségnek [felemelkedésnek] a megragadása igazán természetesnek tűnik, mert ez már szerves része volt életterveteknek. Csak kevés lélek képes emlékezni az élettervére és valójában a legjobb az, ha a kihí­vásokkal akkor néztek szembe, amikor jönnek, mert különben megpróbálhatnátok a dolgok elébe vágni és ezzel megváltoztathatnátok cselekvésetek kimenetelét. Mostanság látnoki üzeneteket fogadtok magatokba, amik megmagyarázzák a helyzetet és ez a fajta segí­tség megengedett; de a végső döntés a ti kezetekben van. Ahogyan karmátokat sem vállalhatja át senki magára; de kölcsönös megegyezés alapján egyes lelkek együtt dolgoznak veletek, hogy segí­tsenek.

Egyes lelkek nehezen hiszik el, hogy szabad akaratukból döntöttek úgy, tapasztalatokat jöttek gyűjteni a dualitásban. De mindannyian ezt tettétek – közületek mindenki – abban a tudatban, hogy felgyorsí­thatjátok további fejlődéseteket és hozzájárultok az általános tudás gyűjtőtégelyéhez. Tudat alatt ezt tudjátok ti is, ill. tudatában vagytok annak az í­géretnek, hogy előrelépéseiteket évezredek óta pontosan követik a magasabb szférákból, mellettetek állva, kí­sérve benneteket. Ők Isten szolgálják és benneteket szolgálnak és a felemelkedési terveteket kivitelezik. A magasabb szférák állják a szavukat, amit adtak nektek, hogy semmilyen körülmények között nem lesz megengedve a sötét hatalmaknak a felemelkedésetek megakadályozása; ezért ki kell használnotok ezt a csodálatos lehetőséget, hogy Földanyával együtt felemelkedjetek.

Még nehéz idők állnak előttetek; de biztonságban átvészelitek és végül a történések kimenetelekor, egyre magasabbra emelkedtek a Fény-be. Az idő telik és a változás egyre közelebb kerül; és anélkül, hogy bárki bármit is jósoljon, egyértelmű, hogy a végső időszak következik. El tudjátok hinni, hogy az évezredforduló már majdnem 13 éve volt? í‰s ha visszapillantotok a fejlődésetekre, akkor a kiemelkedő pontok mindig a tudatszinteteket érintették. A Fí‰NY és a SZERETET energiája, mint egy futótűz terjedt szét és átvitt értelemben: a Főnix madár újra életre kelt hamvaiból. Ennek a történésnek az ereje képes az alacsonyabb energiákat átalakí­tani, amik az új szinten, ami felé tartotok, nem képesek létezni.

A látszólagos cselekmények hiánya nem jelenti azt, hogy csak kevésé dolog történik, mert valójában egyre több a dolgunk és visszaverjük a fejlődés megállí­tására tett próbálkozásokat. A sötét erők mesterien tudnak nyugtalanságot szí­tani, de mi ismerjük a szándékaikat és magas fokon tartjuk sakkban őket. Nem sikerül nekik a kezdeményezésig eljutni és képesek vagyunk a lépéseiket előre látni, í­gy akadályozva meg őket céljaik eredményességben; és ez aláássa a ’moráljukat’, ami már elérte mélypontját. Vége a játszmának és jobban járnának, ha visszavonulót fújnának, és hagynák, hogy a játékot terv szerint lejátszhassuk. De még mindig konokok és megpróbálják elkerülni az elkerülhetetlen sorsukat és letartóztatásukat, annak ellenére, hogy felhí­vták rá a figyelmüket, eljött az ideje az emberiség ellen elkövetett bűneikért felelősséget vállalniuk.
SaLuSa vagyok a Szí­riuszról,és beszámolhatok arról, hogy a Fí‰NY Galaktikus Föderációja soha nem volt magasabb fokú készültségben, mint most – és kész a tettek mezejére lépni. A ti néhány földi hetetek, számunkra csupán másodpercek – ahogyan mi éljük meg az időt - , és számunkra a végső időszak olyan, mintha már el is érkezett volna, és számotokra is felgyorsul az idő.

Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 05:09
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. október 15.

Mike Quinsey közvetí­tése


Világotokra pillantva azt látjuk, hogy személyes felébredésetek egyre erősebbé, élettelibbé válik és egymás között az emberek sokkal nyí­ltabban beszélnek a felemelkedésről. Ami még nyilvánvalóan nehézséget okoz a felemelkedés egyéni szintre való levetí­tése; de legalább a tudás magja elvetésre került és ez majd kicsí­rázik. Természetesen vannak olyan tervek, amik szélesebb platformon informálnák az embereket, hogy biztosí­tva legyen, az emberek megértik micsoda lehetőséget ajánlanak fel minden egyes lélek számára a felemelkedéssel. Bár egyesek, amikor először hallanak róla, hitetlenül reagálnak majd és eltölti őket a félelem; de ha azt látják, hogy a többiek nyí­lt szí­vvel fogadják ezt a hí­rt, akkor ők is nagyobb biztonságban fogják érezni jövőjüket. Valójában az emberek a nyájösztön felé tendálnak, és a megérzésük azt mondja, hogy (ebben a témában) magas fokú biztonság uralkodik. Különösen családi körökben okozhat nagy problémát, ahol az ember „összenőtt” a többiekkel, akkor tulajdonképpen szeretne velük együtt maradni. Mivel a családtagok valószí­nűleg ennek megfelelően tervezték életüket, van esély rá, hogy együtt haladnak a jövőben is. De lesznek olyan esetek, ahol az egyik tag kérlelhetetlenül követi saját érzelmeit,- ami azonban a mások által elfogadottakkal szemben helyezkedik. Ilyen körülmények között rá kell hagynotok, hogy a személy a saját szabad akaratából hozott döntését követhesse. Tudat alatt minden lélek zsigerből tudja, mi a helyes számára, és döntése jó érzéssel kell, hogy eltöltse. A kisgyermekes családok általában azt tartják a legértelmesebbnek, ha együtt, mint egy egység haladnak tovább.

Amire gyakran emlékeztetünk benneteket: hogy a családi vagy baráti szeretet köteléke biztosí­tani fogja, hogy megmaradjon egyfajta kapcsolat egymás között. így ne okozzon bánatot, ha a hosszabb távú elszakadás tényével szembesültök, mert valaki egy másik utat választott. A magasabb rezgések szintjén a gondolat erejével képesek vagytok egymást lokalizálni [tartózkodási helyet megtalálni] és egy bizonyos ponttól képesek lesztek, abban a minutumban oda utazni, ahová kí­vánjátok. így van ez ténylegesen: ha felemelkedtek, akkor az a tendencia figyelhető meg, hogy csoport-tevékenységekben vesztek részt – akár mint csoport tudat. Mivel ezen a szinten nincsenek már sötét energiák, világossá válik számotokra, hogy mindegyik lélek, akivel találkoztok, nagy SZERETETTEL van a többi lélek irányában. Ott az egymás közötti közvetlen elfogadás, bizalom és harmónia uralkodik – ami azon a tényen alapszik, hogy Mindennel Egyek vagyunk.

A Földön gyakran van az az érzésetek, hogy „harcolnotok” kell, hogy beilleszkedjetek [elfogadjanak] és nem tudjátok könnyen kitalálni, hogy kik is a valódi barátaitok. Mert a körülöttetek lévő féktelen kapzsiság és korrupció mellett nehéz számotokra tudni, ki az, akiben megbí­zhattok. De ez hamarosan a múlt emléke lesz és azok, akik a Fí‰NY-hez igazí­tják magukat már kezdenek eltávolodnak azoktól, akik még nem í­gy tesznek. Itt a kölcsönös vonzás törvénye működik, ez egy teljesen természetes reakció – aminek oka, hogy már most olyan emberekhez vonzódtok, akik veletek egy „hullámhosszon” vannak [hasonló felfogásúak]. Tulajdonképpen ez úgy működik, hogy inkarnációtokkal beleegyezéseteket adtátok, hogy a Fí‰NY-nek dolgoztok, í­gy igazán könnyen találhattok embertársakat, akik hasonló utat követnek. Egyes emberek társaságában „otthonosabban” érzitek magatokat, mert sok bennetek a hasonlóság. í‰lettervetek az, ami egyértelműen meghatározza, hogy azt követve bizonyos lelkekkel összetalálkozzatok. Ez a házassággal összekapcsolódottakra is vonatkozik; és ez nem véletlenül történik.

A magasabb birodalmakban meg lesz a képességetek, hogy könnyebben tudtok azonosulni a valós fivéreitekkel és nővéreitekkel. Ez gyakran abból fakad, hogy ugyanabból a csillagcivilizációból valók vagytok és a Fény Galaktikus Föderációjának valamelyik Testvériségében teljesí­tetek szolgálatot. Természetesen vannak olyan lelkek, akik szí­vesebben dolgoznak együtt, az evolúció aspektusával foglalkozó, tudományos felfedezésekre törekvőkkel, akik általában különböző tanácsoknál, grémiumoknál találhatók. Ha ez volna az érdeklődési körötök, akkor tudásotokat ott tudjátok gyarapí­tani. Ott minden tudást megosztanak egymással és ez minden lélek számára hozzáférhető,- másként, mint a Földön, ahol a tudással visszaélnek és általa mások fölött gyakorolnak hatalmat. Ez a fő különbség, amit felemelkedésetek után megtapasztaltok: Kivétel nélkül minden hozzáférhető mindenki számára.

Kedvesek: ha rátok pillantunk, úgy látjuk, hogy fölöslegesen aggódtok, mert sok segí­tő van körülöttetek, akik biztosí­tják, hogy életetek elképzelésetek szerint teljesedjen ki. Kitekinthettek ezen felül, de ha a fejlődésetekről van szó: élettervetek az, ami valóban számí­t. A mostani élettervetek rendkí­vül fontos, mert döntöttetek arról, ami muszáj, amire szükségetek van, hogy időtöket a dualitásban lezárhassátok. Talán ez nem az, amit kí­vánnátok magatoknak; de fogadjátok el, úgy ahogy jön, mert semmi fontos nem történik veletek, ami nem a ti hasznotokra válna. í‰s a végső időszak ott kezdődik, ahol minden alacsony rezgésű dologgal kapcsolatosat elengedtek. Ha végül felemelkedtek, akkor csak egy minimális hátra maradt karmát szabad csak magatokkal cipelnetek, ami feloldásra kerül.

Ezekben a záró napokban azt tanácsoljuk nektek: a saját, személyes „utatokra” koncentráljatok- és legyetek tudatában, hogy minden másról gondoskodva lesz. Bizonyosodjatok meg arról, ha komolyra fordulnak a dolgok, megtapasztaljátok, milyen sokrétű történések biztosí­tják majd az átváltozást, ami rátok vár, akkor is, ha a tényeknek talán nem vagytok tudatában. Természetesen elvárásokat támasztottak sokan nagy változások formájában és a felfedések is utat törnek maguknak. A pénzügyi szektor változásai a lista élén szerepelnek, de ezek koordinálása óriási vállalkozás, hogy közben a pénzpiacokon ne üsse fel fejét a káosz. A bankok rossz helyzete egyre tovább és tovább romlik és bármennyire is próbálnak fordí­tani a helyzeten, szembe kell nézniük az elkerülhetetlen összeomlással. Ez jelzés lesz, hogy a készre kidolgozott új rendszer bevezetésre kerüljön.

A ti felemelkedésetek a különösen fontos és biztosra kell mennetek, hogy készen álltok rá és a legjobbat nyújtjátok, hogy segí­tetek megteremteni a benneteket körülölelő új Korszakot. í‰ljetek a szerint, ahogyan azt ti helyesnek vélitek a jövőben, ha már felemelkedtetek és úgy tekintsetek minden lélekre, hogy Egyek Vagytok velük. Nem várja el senki, hogy mások oltalmazói legyetek, de kedvességetek és szeretetetek lelki társaitokkal [embertársaitokkal] még több Fí‰NY-t hoz a Földre. Ahogy mi észlelünk benneteket, az csodás látvány, mert nagyon rövid időn belül teremtettétek meg a Fí‰NY „lángját”, ami az univerzumban mindenki számára látható! Valóban felnőttetek [felemelkedtetek] ehhez a lehetőséghez- és bizonyos szemszögből magasabbra nőttetek, mint az elvárt volt és ezzel az emberi faj tekintélyéhez járultatok hozzá! Voltak idők, amikor úgy nézett ki a helyzet, nem sikerül nektek, de jelen pillanatban a felemelkedés küszöbén álltok.

SaLuSa vagyok a Szí­riuszról, és gratulálok mindannyiatoknak, a közreműködésetekért, amit a siker elérése érdekében tesztek. Mindannyian szeretünk benneteket és büszkén állunk oldalatokon! Egyek vagyunk!
Köszönet, SaLuSa!

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 05:10
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. október 31.

Mike Quinsey rövid beszámolója


közzétette: Steve Beckow
„A félelmet hátrahagyva találkozzatok velünk!“

Mike Quinsey sedonai beszéde után (szerdán 2012. október 31-én-16:00 órakor) „rögtönözve” adott át egy SaLuSa üzenetet. Mike nem közvetlenül SaLuSa szavait idézte, hanem saját szavaival foglalta össze SaLuSa üzenetét.

Köszönet Kedvesek, hogy eljöttetek Sedonába! Most SaLuSa szavait tolmácsolnám, aki azt szeretné mondani, több mint hálás azoknak (galaktikus testvéreknek), akik eljöttek Sedonába. Sokkal több Fí‰NY-t hoztatok létre, mint korábban valaha is és ez kiterjed majd a Földön és segí­teni fog a bolygó további fejlődésének felgyorsí­tásában.

Az anyahajók és más űrjárművek erői közel vannak hozzánk. Minden Föld-i történést felügyelnek. A tudatszint sem volt még soha ilyen magas, mint most és ha eléri a „kritikus-tömeget”, akkor ez „a Fí‰NY robbanásához” vezet a Földön.

A galaktikus testvérek nem szeretnék, hogyha „fölényesnek” festenénk le a földönkí­vülieket. Egyenrangú partnerként jönnek, és ha itt lesznek, egy nagy ünnepséget rendezünk. í‰s a felemelkedés után is együtt maradnak velünk. Azt szeretnék, hogy részt vállaljunk a jövőbeli tervekben, és sok mindent felajánlanak és támogatnak a magasabb szintek elérésében, amiket már leí­rtak nekünk.

Azt szeretnék, hogy félelem nélkül találkozzunk velük. Ha eljönnek a Földre, nem tesznek semmit, ami az embereknek ártana vagy félelmet okozna. De világosan leszögezik, hogy a sötét erőknek mindig is az volt a céljuk, hogy jelenlétükkel kapcsolatban félelmet szuggerálják a belénk.

Azt szeretnék, ha gyors léptekben haladnánk előre a fejlődésünkben, hogy technológiájuk átadhassák nekünk, ami áldásos hatással bí­r. A szí­riusziak a szí­riuszi származással rendelkező emberekkel szeretnének találkozni és a plejádiak [fiastyúkbeliek] a plejádi eredetű emberekkel- és í­gy tovább. A felemelkedés után közöttünk egyeseknek lehetőségük lesz a mindenkori bolygójukra visszatérni. Ez egy olyan döntést, amit mi magunk hozunk meg. A valódi családunk földönkí­vüli eredetű, akik elhagyták a hazájukat, amikor önként úgy döntöttek, erre a bolygóra jönnek, hogy segédkezzenek a felemelkedésben.

Jól ismernek minket. Az éjszaka folyamán egyesek közülünk (testenkí­vüli) kirándulásokat tesznek, hogy meglátogassák az űrhajókat, de amint visszatérünk emlékeink újra kioltódnak, mert az emlékeink a fejlett technológiáról, a melegszí­vűségről és a komfortról túlságosan eltérí­tenének a Föld-i tevékenységeinktől.

Most sem szeretnék összekuszálni a végső időszak tennivalóit. Nagyon büszkék a Fénymunkások tevékenységére és most is jelen vannak a szellemi vezetőinken keresztül. Ugyanúgy rendelkezésünkre állnak, mint szellemi vezetőink, és ha valamiben a segí­tségünkre lehetnek, akkor azt megteszik.

Továbbra sem hajlanak afelé, hogy időpontokat közöljenek, de Minden a nagyon közeli jövőben fog megtörténni. Előnyben részesí­tik, ha a dolgokat a saját természetük szerint hagyjuk alakulni, és ha úgy vesszük őket, ahogy jönnek, mert minden a mi legfőbb érdekünkben történik.

SaLuSa köszöni a melegszí­vű érdeklődésünket. Ő a hangja az eredeti-csoportnak, aki az anyahajókhoz tartozik. Nem egymástól elválasztva, hanem csoportokban dolgoznak együtt. Ez a fajta csapatmunka, ránk is vár a jövőben. Az emberiség keményen dolgozott az elmúlt években, hogy a fajokat közelebb hozza egymáshoz, hogy egységet alkothassanak.

SaLuSa nem szeretné, ha bálványt [idolt] csinálnának belőle. Nem tekint „különlegesként” magára, hanem fontos számára, hogy üzeneteivel segí­tséget nyújthat számunkra. Tisztában van vele, hogy sok üzenete ismétlődő tartalmat közvetí­t, de ez elkerülhetetlen.


Képes most látni minket. Látja a SZERETET-ünket, a Fí‰NY-ünket, az auránkat. Csodálatos embereket lát, akik együttműködnek, és csodás hatást gyakorolnak a többi emberre a világban. A galaktikus testvérek becsülik az igyekezetünket és egyre közelednek hozzánk.

A korábbi időkben jelenlétét nem mindig fogadták jól, mert akkoriban a félelem volt az „úr”; de ez időközben megváltozott. Minél inkább SZERET-tel fogadják őket, annál egyszerűbb számukra az eljövetel.
Ezzel szerette volna SaLuSa befejezni üzenetét, de jövő hétfőn (11.05-én) ismét szeretne eljönni, hogy folytassa közvetí­tését.

Eredetileg egyáltalán nem állt szándékomban (itt és most) üzenetet átadni; de ha onnan „fentről” beszélnek hozzánk, akkor azt tovább kell adni.

Valószí­nűleg egy másik időpontban egy hasonló közvetlen-közvetí­téssel folytatom majd. – Ilyen helyzetben még soha nem voltam. Mert általában legépelem az üzenetet a számí­tógépen; í­gy ez számomra is egy teljesen új tapasztalat volt.

Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

Forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
szo nov 10 2012, 05:11
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa átadja nekünk azt az üzenetet, amire vártunk

2012. november 5.

Közzétette: Steve Beckow


SaLuSa mai üzenete (2012. november 5.) sok okból szí­ves fogadtatásban részesült; egyik ok sem nagyobb annál, mint az a biztosí­ték, hogy Obama elnök újra megválasztásra kerül:

„Eddig keveset láttatok az ő valódi képességeiből és abból a vágyából, hogy a világbékét megteremtse. A sötétek talán használták a módszereiket, hogy meghatározzák a döntésüket, de mi, a Fényből valók sem vagyunk annak hí­ján, hogy biztossá tegyük: a mi döntésünk sikeres ezekben az időkben! Egy győzelem kerül most bebiztosí­tásra.” (1)

De van egy második szí­vesen vett megerősí­tés is: Obama elnök újraválasztása jele lesz bizonyos dolgok történése kezdetének:

„…és aztán valóban látni fogjátok, hogy a dolgok formát öltenek. Valóban egészen meg lesztek lepődve, mikor a dolgok valóban elkezdenek megtörténni. Csupán néhány hét marad, hogy megtegyétek azokat a dolgokat, melyek számotokra szükségesek ahhoz, hogy megkezdjétek az életetek egy új szakaszát. Készüljetek fel a változásokra, mert í­gy bármiféle nehézség nélkül képesek lesztek hozzáigazí­tani magatokat. Ezeknek nem az a szándékuk, hogy az életeteket megnehezí­tsék, hanem hogy a legvadabb álmaitokon túl tökéletesí­tsék azt!”

Néhány kemény szót is ad számunkra a Sandy-féle viharokkal kapcsolatban amikor, hogy azt mondja, hogy bárhol felbukkanhatnak, ahol „mélyen gyökerező negatí­v energiák” vannak jelen.

„A Sandy Vihar egy természeti jelenség volt, melyre a Földanyának Szüksége volt, hogy felkészí­tse magát a saját Felemelkedésére. Ez felbukkanhat bárhol, ahol mélyen gyökerező negatí­v energiák vannak jelen. Más szinten tudatában vagytok annak, hogy az efféle tisztí­tás megtörténik majd, és amikor ennek eredményeképp az emberek meghalnak ez sem véletlenszerű úgy, ahogy normális módon ezt érzékelitek ezt. Ismét elmondjuk, hogy semmi sem történik véletlenül, hanem minden előre elrendelt.”

SaLuSa szintén figyelmeztet bennünket arra, hogy több változás várható a Földdel kapcsolatban és kéri, hogy tartsuk meg a fényt annak érdekében, hogy ezek negatí­v hatásait minimalizálni tudjuk:

„A felemelkedés biztosí­tott, de ne dőljetek hátra, mivel a mostani segí­tségetek épp olyan fontos, mint mindig is volt. Még mindig van olyan tisztí­tási folyamat, melyre szükség van, amint ennek tudatában is vagytok és segí­teni tudtok abban, hogy ennek hatásait a minimálisra csökkentsük azzal, hogy a Fényeteket a Földanyának külditek. Nincs semmilyen vágya arra vonatkozólag, hogy károkat és halált okozzon, de az ő Felemelkedése is olyannyira fontos, mint a tiétek – ha nem fontosabb. Gondoljatok arra, hogy neki is szüksége van arra, hogy minden része annyira készen álljon, mint amennyire ti, hiszen a Felemelkedés egy olyan alkalom, amikor egymáshoz kapcsolódtok és Egy-ként emelkedtek fel.”

Természetesen nekünk is megvan a feladatunk, amit el kell végeznünk.

De ő szintén kihangsúlyozza, hogy a segí­tségünknek eredménye van: „í‰rtsétek meg azt, hogy nagyon jó munkát végeztetek azzal, hogy a Fényt megteremtettétek a Földön, mivel ez csökkentette a traumatikus és katasztrofális változások szükségességét” és „a kollektí­v tudatosság megemelkedése felülkerekedett a még drasztikusabb tisztí­tás szükségességén. Ezért nagyon gratulálunk nektek, hogy ezt megtettétek! Amit most megértetek, az egy világos példa arra az erőre, mellyel meg tudjátok teremteni a saját valóságotokat!”

Azt látva, hogy a mi meggyőződéseink és hozzáállásunk ilyen nagy hatást gyakorolt a dolgokra, talán segí­thet nekünk abban, hogy túljussunk azon az évezreden, melynek során arra taní­tottak bennünket, hogy nincs erőnk ahhoz, hogy a saját helyzetünket megváltoztassuk. Ez egy olyan téma, melyet az Arktúriai Csoport szintén megemlí­tett a 2012. november 4-i elegáns és lenyűgöző üzenetében. (2)

Természetesen, ha a fény általunk történő egységes körülvétele hatást gyakorolhat egy viharra és – mint korábban egy üzenetben megjegyzi a Sedona-i Konferenciával kapcsolatos észrevételeit – fel tudja gyorsí­tani egy Fényváros megszületését, akkor elkezdhetünk összpontosí­tott módon a Fény Földön való megszületésére fókuszálni és enyhí­teni tudunk bármilyen jövőbeli földi változásokat, az egész galaxissal együtt.

Végezetül SaLuSa megerősí­ti azt, melyet már sejtettünk; azt, hogy a galaktikusok segí­teni fognak nekünk abban, hogy a munkánk sorát kiterjesszük azzal, hogy a hátralévő időben segí­tenek eljutnunk bárhova a világon. Ez számomra a kulcsesemény, mely lehetővé teszi, hogy sokkal több embert érjünk el, mint jelenleg ezt az interneten keresztül vagy a költséges légiközlekedéssel meg tudjuk tenni.

„Fel kell ismernetek, hogy az elkövetkezendő néhány hét nagyon fontos számotokra, és végül meg kellene mutatnia számotokra a hazavezető utat. Nem tudunk arra várni, hogy olyan úton induljatok el, mely történéseinek tudatában vagytok, és hogy el tudjuk kezdeni a veletek való munkát.”

„Amint azok a Lények, melyek az utatokban állnak, el lesznek távolí­tva, mindannyian sokkal szabadabban tudunk majd mozogni. úgy, ahogyan szeretnénk. Aztán sokkal több változás kerül bevezetésre és ezek által képesek lesztek sokkal gyorsabban eljutni bármilyen célállomásra a világotokban.”

„Minden í­géretünket egy meglehetősen gyors idő alatt teljesí­tjük, mihelyst készen állunk arra, hogy előrehaladjunk egy nagyon hosszú idő után. A tervünk olyan, mely egész világra kiterjedő változásokat foglal magában és megvan a hátterünk ahhoz, hogy ezt egyszerre kezdjük el a világ számos részén.”

Werner Erhard egyszer összefoglalta azt a módot, mellyel a duális Harmadik Dimenzióban működünk: Arra használjuk az elménket, hogy jóvá tegyük magunkat és másokat rosszá; megí­télünk másokat és elkerüljük, hogy bennünket í­téljenek meg; uralkodunk másokon és elkerüljük, hogy mások is uralkodjanak rajtunk.

Mivel csupán 45 napunk maradt hátra, arra sürgetek mindenkit, hogy dobjuk el magunktól minden különbözőséget, ami maradt közöttünk; távolí­tsunk el minden irányí­tást vagy hatalmi rendet, mely a birtokunkban van és gyűljünk egybe, mint fénymunkások, hogy arra a munkára tudjunk összpontosí­tani, melyet SaLuSa felvázol az üzenetében.

Lábjegyzet:

(1) SaLuSa: 2012. november 5.; itt található: Katt ide!

(2) Az Arktúriai Csoport, 2012. november 4.; itt található: Katt ide!

Magyar nyelvű fordí­tás: Vénusz

Forrás:

Katt ide!

Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
k nov 13 2012, 08:39
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. November 7.

Mike Quinsey közvetí­tése


Az izgalom növekszik a következő hetek elvárásainak köszönhetően, amikor a felemelkedés felé az első realizálódó lépés közelebb kerül, mivel Obama megtartotta vezető pozí­cióját az elnökválasztás során. Sok függ az eredményektől, de az emberek nem hagyták, hogy az ellenzék bolondot csináljon belőlük. Felismerték Obama komoly szándékát: a népért való sí­kra szállást és látják az eredményeit – annak ellenére, hogy ezt mások tagadni próbálják. Fordult a kocka és az emberek felébrednek és felismerik az igazságot és egyre jobban hallgatnak a megérzéseikre államvezetőik választásakor. Emellett növekszik a messzemenő változások szükségességének érzésére, amik elvezethetnek benneteket az új Korba.

Természetesen szolgálunk majd magyarázattal a rátok váró változásokkal kapcsolatban, hogy a lakosság megértse, mi-miért történik. Hiszen nagyon fontos a lakosság támogatásnak elnyerése, hogy a régi valóságból egy egyenletes átmenet legyen garantálható. A régit szükséges lezárni és minden, ami helyette jön, már régóta készen áll. A rátok váró feladatok a fénymunkások csodálatos munkája által egyszerűbbé váltak és még egyszerűbbek lesznek, ha a sötét erők oda kerülnek, ahonnan már nem ér el a kezük. Befolyásuk gyengül, és szövetségeseinkkel együtt gondoskodunk arról, hogy ne térhessenek többet vissza. Az időbeliség miatt nem aggódunk annyira, mint ti, mert tudjuk, hogy Minden rendben lesz és a felemelkedés úgy alakul, ahogyan azt megtervezték.

Azt ajánljuk nektek, hogy mostantól ügyeljetek arra, Obama szavaira, mert nála találjátok meg az első egyértelmű jeleket, mert ő most már képes akadálytalanul előre lépni. Eddig folyamatosan akadályozva volt, sőt a népet szolgáló döntéshozatalai miatt rossz hí­rbe hozták. Hagyjátok a valódi Obamát igaz útján járni, akkor felismeritek a benneteket nagy léptekben segí­tő vezetői kvalitásait. A dualitás nagyjából lezárult, de sok „egyén” még kijátssza utolsó kártyáit. De mivel egyre erősebben izolálódnak, a hatalmuk is egyre gyengül. Bátorí­tó a mód, ahogyan a sötét energiákat átalakí­tó Fí‰NY-csoportok létrejönnek. Mint kollektí­va, a csoportok összlétszámát tekintve egy hatalmas erővé alakul, ami az egész bolygó területén eloszlik, és erre lehet épí­teni.

Ha a felemelkedés megtörténik, akkor még nem vagyunk meg a ’munkával’, mert a fejlődésetek [evolúciótok] folytatódik, a következő lehetőség felé, amikor tovább emelkedhettek. Az Aranykor csodálatos élmény lesz, ami eltér az eddigi dualitásban tapasztaltaktól. Boldogok lesztek és nagy örömmel tölt el benneteket a létezés, ezt eddig még nem tapasztalhattátok meg túl gyakran. A másokkal szembeni bizalom és a bizonyosság – teljesen természetes lesz akkor, mert felismeritek, hogy a magasabb dimenziókban minden lélek ’Fény-ből’ van. Emellett a bennetek rejlő Fény fog titeket ’azonosí­tani’ és ezt a összes többi lélek fel fogja ismerni. Ekkor csak az igazság lesz érzékelhető és minden, ami ennél kevesebb elárul benneteket.

Kedvesek: mily hosszú utat tettetek meg, mióta az alacsonyabb rezgéstartományba zuhantatok! Az idő lelassult és úgy tűnt, mintha eonokra lenne szükségetek a felemelkedésetekhez. De még akkor is, amikor a sötétség legmélyebb bugyraiban időztetek, megőriztétek Isteni szikrátokat és nem veszí­tettétek el teljesen a FORRíS-hoz való kapcsolódást. Tudtátok, hogy nehéz lesz, de azt is tudtátok, hogy Isten soha nem hagy cserben benneteket és teljesen visszatértek a Fí‰NY. Időközben már sokan tudják köztetek, hogy ez í­gy igaz és készek a felemelkedéshez és az 5. dimenziós – vagy még magasabb - helyük elfoglalására. Pontosan ott találjátok magatokat, ahova engedélyetek van a tartózkodásra, de természetesen szabadon mozoghattok az alacsonyabb dimenziókon belül is.

í“ igen, tudjuk milyen hatása lesz a Felfedésnek [galaktikus rokonaink létezésnek hivatalos bejelentése], ha végre bekövetkezhet, ez pedig végre lehetőséget biztosí­t majd számunkra, hogy találkozhassunk veletek. Azonban ez továbbra is egy gondosan megtervezett eseménynek kell maradnia, hogy mindennemű negatí­v hatást a minimumra csökkentsünk a lakosság körében. A félelem egy hatalmas erő, amivel az Illuminátus évezredek óta játszadozott, de a lakosság lassan átpártol hozzánk. Nincs semmilyen indoka, hogy mi a Fí‰NY Galaktikus Föderációja valaha is „veszélyt” jelentettünk volna, épp ellenkezőleg lelepleztük a hazugságot, amit rólunk terjesztettek. Valójában sokan olvasták a hőstetteket, amikor a háborús szándékú elemeket visszatartottunk attól, hogy egy újabb világháborút robbantsanak ki.

Már sok-sok éve annak, hogy először kerestük fel az állami vezetőiteket, felajánlva nekik segí­tségünket a béke megteremtésében; de ezt az ajánlatot visszautasí­tották. í‰s azóta, kb. 70 éve gyakran visszatértünk, hogy megújí­tsuk ajánlatunkat, de továbbra is elutasí­tottak minket. A fordulópont akkor jött el, amikor közültek sokan követték a hí­vó szavunkat és 1987-ben a Harmonikus Konvergencia alkalmával összekapcsolódtak. Az eredmény annyira pozití­v volt, hogy megváltoztattátok civilizációtok útirányát, í­gy a Fí‰NY egy magasabb szintje felé fordult. Ezután nagyon sikeresen dolgoztatok a felemelkedés való felkészülés során. Minden segí­tséget megadhatunk, amire szükségetek van; de a végső „számvetésnél” ti magatok döntötök a dolgok kimeneteléről. A szabad akarat áll mindenek felett és ezt mi is tiszteletben tartjuk.

Előbb vagy utóbb a még csak most ébredők is megtudnak valamennyit az átváltozásról és akkor szükségük lesz azoknak a segí­tségére, akik szélesebb körűen informáltak. Itt nagy szolgálatot tehettek, mert képesek vagytok tudásotokat tovább adni. Kielégí­tően meg tudjátok válaszolni a kérdéseket, amiket hozzátok intéznek; ez az első körben elegendő lesz, hogy elősegí­tsétek a fejlődésüket. Mert az egyszerre kapott túl sok információ megterhelő lehet és a Jót tönkre teheti, ami elérhető lett volna vele. Egy lélek sem állí­thatja, hogy valamilyen információforrás ne állt volna rendelkezésére, hogy megtudjon valamit a felemelkedésről. Természetesen rövid az idő, mégis megpróbáljuk a tényekről a lehető legtöbb embert informálni.

Lazí­tsatok és leljétek örömötöket az utolsó napokban, amik várhatóan izgalmasak és tartalmasak lesznek. Engedjétek meg a többieknek, hogy a felemelkedésük saját útját járják, tudva, hogy ők helyes döntést hoznak majd. Ez intuití­v módon fog történni és ezzel saját jövőjük szükségleteiről gondoskodnak – és nem (vakon) követnek másokat. Olyan időket éltek, amikor saját szükségleteitek állnak a középpontban; ezért ne habozzatok és kövessétek saját intuí­ciótokat [belső hangotokat]. Ha készen álltok a ’felemelkedéshez’, meg is valósí­tjátok; és gondoljatok arra, ez nem ’véletlenszerűen’ történik, mert ezt a lehetőséget saját igyekezeteteknek köszönhetitek.

SaLuSa vagyok a Szí­riuszról, és számolom a napokat, ami még hátra van, amikor számí­tásaink szerint megkezdhetjük küldetésünk utolsó fázisát.
Szeretünk titeket mint mindig, és különösen szép lelkeknek látunk benneteket.
Köszönet, SaLuSa!

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
cs nov 15 2012, 06:37
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. november 12.

Mike Quinsey közvetí­tése


Kedvesek: a dolgok elindultak útjukon a 11.11-es portál megnyitásakor, amin keresztül sok Fí‰NY áramlott be – és általatok [rajtatok keresztül] a Földbe. Közületek azok, akik szántak időt a Fí‰NNYEL való munkára, nem csak saját rezgésszintjüket emelték, hanem a bolygóét is. Elképzelhető, hogy utána bódultnak és kicsit kábának érezték magukat, de ez majd idővel elmúlik. Az egyik talán leglátványosabb változás bennetek, a mély nyugalom és béke megélése lesz. Miközben további felemelkedési folyamtokon mentek keresztül, egyre jobban tudatosul bennetek az eggyé tartozás érzése, amin keresztül a többiek érzik az általatok kibocsátott erőteljes energiát. Abban az időciklusban tartózkodtok, amire annyira vártatok, és ha körbenéztek, megláthatjátok a benneteket körülvevő beteljesedő változásokat. Ez az öröm és a boldogság érzését hozza el és általa a saját rezgésszintetek is tovább emelkedik.

Egyéni szinten semmi sem fontosabb, mint a felkészülésetek a felemelkedésetekre. Bármilyen elvárásaitok is legyenek a folyamat mikéntjével kapcsolatban: fel fogtok emelkedni; és minden más nagy iramban fogja követni ezt. Ne aggódjatok az anyagi dolgok miatt, mert minden, ami szükséges a rendelkezésetekre áll majd, méghozzá (több mint) elegendő. A ’jó sorotok’ terve, minden szükségletet figyelembe vett és í­gy egy finom átmenetet tapasztaltok meg az 5. dimenzióba. Induljatok el utatokon és leljétek örömötöket ebben az egyedülálló élményben. Ti a kivételezettekhez tartoztok, akiket kiválasztottak erre. Egyáltalán nincs mitől tartani, mert minden lelket az átmenet minden fokán szeretettel és gondoskodással veszik körül. Kí­sérni fogunk benneteket és gondoskodunk róla, hogy ez a folyamat gördülékenyen menjen végbe; és üdvözölni fogunk benneteket a magasabb birodalmakban.

Mivel a gondolataitokat más foglalja le, van egy szempont, amivel talán nem foglalkoztatok sokat. A házasságaitokról és a párkapcsolataitokról beszélünk és arról, hogy ezek a kapcsolatok hogyan viszonyulnak a magasabb dimenziókhoz. Nem lesztek tovább fogadalmakhoz kötve, amiket a 3. dimenzióban tettetek, hanem mindig az érintett egyén dolga lesz, hogy az eddigiek szerint kí­vánja-e tovább folytatni életét; és majd megtapasztaljátok, hogy lényegesen több szabadsággal rendelkeztek majd. Másként, mint a Földön, ahol a vonzódás fizikai természetű a jövőben a más lelkek iránt érzett szeretet energiacsere lesz – és ez teljesen természetes lesz, mert akiknek a társaságában tartózkodtok, mindannyiuk rendelkezni fog saját rezgésszinttel, ami a tiétekkel harmonizál. De képesek lesztek lényegében magasabb energiaszintekhez is alkalmazkodni – történjen az bármely céllal – mert EGY-ek vagytok mindenkivel. Ez az illeszkedés történhet például abból az okból, hogy együttesen szolgáljátok a Fí‰NY-t vagy, hogy egy másik lelket ismertettek meg a saját világotokkal. Egy ilyen fokú egyesülés messze túlszárnyal azon, amit eddig megéltetek.

Mint ahogyan korábban már mondtuk, életetek szinte minden téren változások következnek be. Gyorsan hozzászoktok majd egy kiterjedtebb életmódhoz, ami sok utazást tesz lehetővé- miközben eddig a Föld határaihoz voltatok kötve. í‰s ezen felül a magasabb dimenziókba is utazhattok, ahol egyes lelkek készen állnak, hogy elfoglalják helyüket. Földeteket „börtön-bolygónak” nevezték el és ez egy pontos meghatározás, mert az alacsony rezgésszintetek visszatartott benneteket, hogy elhagyhassátok a Földet. Ezért a (negatí­v) energiák is korlátok közé lettek szorí­tva, hogy azok ne szennyezhessék be a környező világűrt.

Hasonló okból kifolyólag kerültetek karantén alá, hogy a dualitás megtapasztalásának kí­sérlete biztosan ne befolyásolhassa külső tényező. Az egyetlen kivételt bizonyos földönkí­vüliek képezték, akik hasonló alacsony saját rezgésszinttel rendelkeznek, mint ti; ők engedélyt kaptak a veletek való kapcsolatfelvételre. De mivel a rezgésszintetek az elmúlt 30 évben jelentékenyen megnövekedett, ez természetesen magára vonta a már magasabban fejlettek figyelmét. Ezért valóban találkozni fogtok más civilizációkkal, amikről eddig keveset tudtok vagy egyáltalán nem rendelkeztetek információval. Mi, a Fí‰NY Galaktikus Föderációja természetesen már régóta barátaitokként és családotokként vagyunk ismertek.

A sok élet borzalma és traumája ellenére, ami nagy nehézségek elé állí­tott benneteket, a Föld mindig ’gyengéd’ emlékképként őrződik meg. Harmonizálhatók lesznek a gyors spirituális növekedés által, ami az ilyen tapasztalatokból származik. Az univerzumban sehol máshol nem adódik ilyen lehetőség a fejlődésre és ez az egyik oka, amiért ezeket a kihí­vásokat elfogadtátok. Emlékeitek erre az időszakra végül elhalványodnak; de tudatszintetek növekedéséből mindig profitálni fogtok. A dualitást, mint nagy lehetőséget magatok mögött hagyjátok, ahogyan az időt is, amikor eonokkal ezelőtt ide jöttetek. így élvezzétek ki az elkövetkezendő heteket, melyek sok változást katalizálnak, melyre annyira vártatok.

A régi valóság darabokra hullik – azon a ponton is túl, hogy helyre lehetne állí­tani [a régit] – és készen állunk, hogy segí­thessünk az új valóság megteremtésében. A szí­nfalak mögött már sok minden történt és jól haladnak előre a dolgok. Ezt tovább folytatjuk, egyre gyakrabban, mint korábban valaha láthatóvá tesszük magunkat egeteken és ha végre megkezdhetjük a bemutató repüléseinket, akkor már biztosak leszünk benne, hogy jó szí­vvel fogadtok minket. í‰rezzük, hogy végre kiegyensúlyozottabban, nyugodtabban fogadjátok el a dolgokat, ahogyan jönnek, annak tudatában, hogy minden rendben van, és hogy javatokra válik segí­tségünk, mely lendí­t a dolgok menetén. Legyen bármi, ami szükséges lesz a felemelkedéshez ezen az oldalon, az a tervek szerint fog megvalósulni.

Szeretnénk, ha médiáitok a hí­reket meghamisí­tok kezéből kikerülnének, akik elferdí­tik a tényeket, hogy gyakran szándékosan vezessenek félre. Sok bevezetésre került törvény meg fog változni, hogy nagyobb információs szabadsággal rendelkezzetek, és hogy nagy titokban ne hallgathassák el az igazságot előletek. A mértéke annak a sötétségnek, amiben tartottak benneteket, a találgatásaitokat messzemenően meghaladja és csodálkozni fogtok, ha megtudjátok, hogy az űrprogram keretében milyen fejlesztéseket hajtottak végre. Bizonyos földönkí­vüliek segédletével hihetetlen fejlődésekre tettek szert az űrutazás terén. Jelen pillanatban csak kevés űrhajó a sajátotok, melyeket az égbolton láthattok és ezt az információt is visszatartották, hogy ne szerezhessetek róla tudomást.

SaLuSa vagyok a Szí­riuszról, és már örömmel várom a pillanatot, amikor találkozhatunk és barátian üdvözölhetjük egymást. Egy magasabb tudatszintről könnyebben hozzánk szoktok majd. Sok mindent szeretnénk veletek megosztani és ez csodálatos időszak lesz. SZERETET-ünk minden időkben szabadon áramlik felétek!

Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Solyom
h nov 19 2012, 07:22
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
SaLuSa – 2012. November 14.

Mike Quinsey közvetí­tése


A SZERETET-re és a békére való képesség mértéke, ami a Föld energiájába beépül, exponenciálisan növekszik és minden egyes nappal egyre jobban összekapcsolja az egész világot. Ezt minden lélek többé-kevésbé érzékeli, van akinek könnyebb ezt én-jébe integrálni, van akinek nehezebben megy. így minden léleknek megadatik a lehetőség, hogy tovább növekedjen a Fí‰NY-ben és hogy részt vegyen a felemelkedésben. De maga a tudás a felemelkedésről önmagában még nem garantálja a részvételt. Sok lélek barátságos, szeretetteljes és együttérző, akik szintén készen állnak a felemelkedésükre. Azonban előfordulhat, teljesen más elképzelésük van a jövőről; de ez lényegében mellékes, mert nemsokára alkalmazkodni fognak az elkövetkező változásokhoz.

Mint azt tudjátok, már hosszú ideje kap az emberiség bí­ztatást [útmutatást], hogy a Fí‰NY felé forduljon, mert azt szeretnénk, hogy minél több lélek felemelkedhessen. Egyes lelkek kerek perec elutasí­tják a lehetőséget, hogy közelebbről ismerkedjenek meg a felemelkedés témájával. Ezen esetekben, olyan gondoskodásban részesülnek az érintettek, hogy eddigi életútjukat tovább folytathatják, mely majd a későbbiek folyamán kí­nál lehetőséget a felemelkedéshez. Nem gyakorolnak nyomást a lelkekre, mert az élet végtelen és annyi időtök van, amennyit csak szántok a fejlődésetekre. Az eljövendő felemelkedés a növekedésetek kiemelkedő pontja lesz, de továbbra is a lélek evolúciójának ösvényét követitek majd, ami azonban soha nem lesz olyan kemény vagy kihí­vásokkal teli, mint a mostani időszak.

Ha a Fí‰NY útját járjátok, már rá kellett jönnötök, hogyha gőzerővel szeretnétek a felemelkedésre felkészülni, akkor tudnotok kell milyen tí­pusú „poggyászra” nincs már szükségetek. Még gyakran a fizikai testetek szükségleteinek számlájára í­rt szokások rabjai vagytok. Itt szó lehet függőséget okozó szerekről, mint a nikotin vagy a drogok. Biztosí­thatunk benneteket: ha arra összpontosí­totok, elhagyjátok a függőséget, sokkal könnyebben megy majd, mint korábban hittétek. A test eme „örömei”-nek nincs helye a magasabb dimenziókban, és minél magasabb a saját rezgésszintetek, annál kevésbé lesztek [maradtok] függők. Tudatosí­tsátok magatokban, hogy tiétek a döntés, mindemellett tőlünk is kaptok segí­tséget „a fátylon túlról”. Sosem vagytok egyedül a felfelé irányuló fejlődés igyekezetében; hí­vjátok segí­tőiteket, hogy együtt dolgozhassanak veletek.

A felemelkedésetek kapcsán felfedezitek a tényt, hogy van különbség a fizikai és a lelki szeretet között. Az első a fizikai érzékszervek kielégí­tése, miközben a másik a végtelen univerzális SZERETET az élő/élet iránt. A Földön a fizikai vonzalom felé hajlotok és gyakran beleugrotok olyan párkapcsolatokba, amikor nem ismeritek igazán a másik személyt. A magasabb dimenziókban minden lelket teljes valóságában láttok és ott nem lehet elkendőzni az igazságot. Ha eléritek a magasabb rezgésszintet, akkor kölcsönösen láthatjátok a másik személy Aura-szí­neit és ha megértitek a szí­nek jelentését, akkor felismeritek a másik lélekösvényét és az energiákat, melyeket ehhez felhasznál. Az ikerlángok és ikerlelkek megismerik egymást és mint általában úgy döntenek, hogy együttes erővel segí­tik egymás evolúcióját. Sok a tanulnivaló számotokra a jövőbeni lehetőségeitekről, de sokan lesznek azok is, akik segédkeznek ebben.

Egyes tanulási programok a mi űrhajóink fedélzetén történnek, melyek a felemelkedés után nyitottak lesznek előttetek. Nagyon izgatottak vagyunk, ha az örömre és meglepetésre gondolunk, amit éreztek egy anyahajó fedélzetén való tartózkodás során. Sok dolog van, amiről még nincs tudomásotok és amit jelenleg még nem tudtok megérteni. De mi azt szeretnénk, hogy megismerjétek technológiánkat, mert közületek egyesek már készen állnak a ’bevetésre’. Mint azt már tudjátok, sokan közületek már látogatást tettek űrhajóink egyikén, de csak kevesek tartottak meg [éber állapotban lehí­vható] emlékeket róla. De ez azt is jelenti: ha ismételten meglátogattok minket, akkor a tudatalattitok látogatással kapcsolatos emlékei újra bekapcsolódnak és felismeritek, hogy nem idegen dolgokról van szó. Azt tapasztaljátok majd, hogy sok különböző, más civilizációból származó lény dolgozik egymás mellett a Fí‰NY Galaktikus Föderációjának. Nagyon örülünk a ’földönkí­vüliek’ [más csillagnemzetek] tudásának és különbözőségének, melyet mindenki megoszt a másikkal. Az egymás közötti megosztás egy munkafogalom, ami kifejezi mindazt, amit mindenki szolgáltában teszünk.

A Földön megtanultátok, hogy harcolnotok kell a vagyonért és ’tulajdonjogról’ beszéltek. Ez messzemenőkig a sötét erők hatására vezethető vissza, akik szisztematikusan a folyamatos kiszolgáltatottság állapotában tartottak fogva, még az alapvető szükségleteiteket illetően is. A jövőben megtapasztaljátok a bőséget és nem lesz sürgősen szükségetek soha semmire. Isten Mindenre gondot fordí­tott – de az ember az, aki osztani kezdett, í­gy két társadalmi réteg alakult ki: a gazdagok és a szegények. Az úgynevezett szükség az irányí­tó uralkodás és manipuláció eredménye, mellyel a nagy vállalatok rabszolgájukká akartak tenni benneteket. Ez azt is jelenti, hogy megfosztottak a haladástól, a fejlődéstől, mely egy jobb életminőséget biztosí­tott volna nektek – mint például a szabad, ingyen felhasználású energiák esete. Ezekkel a dolgokkal nemsokára megajándékozunk benneteket és ez egy csapással jobbá teszi életminőségeteket.

Tudjuk milyen türelmesek voltatok a történelmetek során, hogy legyőzzétek a sötét hatalmat, mely lassan haladva húzódott el. Elégedetten látjuk, hogy csak kevés hatalmuk maradt és mi már úgymond a ’szülési fájdalmak’-nál tartunk, hogy ezt az állapotot lerövidí­tsük. Obamával a [hajó]kormánynál új lendületet kaphatnak a dolgok és rövid időn belül rendkí­vül elfoglalt ember válik belőle. Előre megterveztük vele ezt az időszakot és senki és semmi nem lesz képes az előrelépést megállí­tani. Ahogyan ti mondanátok, meg van í­rva a csillagokban és személye minden időkben élvezi védelmünket. Valójában minden Fénymunkás védelem alatt áll, figyelembe véve, hogy minket is köt az illető életterve, abban az esetben, ha az a szándéka, hogy másokért áldozza életét. Sok nagyszerű ember van a történelmetekben, akik pont í­gy cselekedtek és a fizikai létből való távozásuk módja sem volt véletlen – mert meg volt tervezve. így a köztiszteletben álló és kedvelt John F. Kennedy példája is ezt mutatja a közelmúltból.

SaLuSa vagyok a Szí­riuszról, és örülök, hogy folytathatom üzeneteim átadását, melyekkel az a szándékunk, hogy felkészí­tsünk benneteket az új Kor eljövetelére. Visszatekintve igazán különleges megállapí­tani, hogy immár 70 éve állunk veletek kapcsolatban és látjuk, hol tartotok ma. Időközben jelenlétünknek tudatában vagytok és általánosan elfogadtátok, hogy a ti családotok vagyunk. úgy érezzük, hogy relatí­v rövid időn belül sokat értünk el, és most már közel vagyunk a lehetőséghez, hogy nyí­ltan látogassunk meg benneteket. í–rülünk, ha eljön az az idő, amikor sok mindent megoszthatunk veletek.
Köszönet, SaLuSa!

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordí­tás: Scarlett

forrás: Katt ide!
Vissza az elejére
Oldal:   <<        >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System