+ A | - a | Visszaállít
2013. nov.
23
  A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete
Kategória: Egyéb őrültségek - Közzétette: fulldragon
Sheldan Nidle által
(a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)


Selamat Balik! Eljövünk most elmagyarázni egy sor eseményt, ami bolygó szerte zajlik. A sötétség visszavonulva marad. Titkos tisztviselőik készek feladni magukat, amikor arra szólítják őket. Különféle összekötőink épp befejezik privát megbeszélések sorát földi szövetségeseink vezetőségeivel. Ezek a megbeszélések időpontokat állítottak fel a landolást megelőző összes esemény számára, amit az új kormányzás fog bejelenteni. (11.05 óta már előrébb vagyunk! /szerk)

A megbeszélések az UFO álcázás végének dátumát is kijelölték, és azt, amikor hivatalosan hírül adhatjuk menetrendünket a felszíni emberiség számára. Nagyon izgatottak vagyunk mindannak elintézése végett, amit még meg kell tenni mielőtt találkozhatunk veletek.

A tanácsadóink készek különleges kölcsönhatásba lépni veletek, de először az szükséges, hogy tartsunk néhány beszédet arról, hogy miről is szól ez a tanácsadás. Ráadásul röviden körvonalaznunk kell történelmeteket, és azt, hogyan estetek korlátozott tudatosságba. A családotok vagyunk, és annyira várjuk, hogy megkezdjük a korábbi tudatállapototokba való visszatéréseteket. Továbbá vannak olyan technológiáink, melyek képesek segíteni nektek a teljes tudatosságú életstílusba való átmenetben.
A teljes tudatosság egy nagyon kibővült valóságot fog feltárni - egy olyan valóságot, melyben könnyedén képesek lesztek hallani, ízlelni, szagolni és érzékelni. Ez a valóság tartalmazni fogja nem csak a ti normál 3D tereteket, hanem egy sor más dimenziót is.

A lehetségességek ezen megnövekedett készlete egy olyan világot tár elétek, amit még nem tudtok teljes mértékben elképzelni! A tanácsadóink elsődleges feladata az, hogy előkészítsenek benneteket arra, ami következik. Ez magába foglalja nagy részvételű gyűlések sokaságát, ahol ideiglenesen megtapasztalhatjátok, hogy mi következik.

Továbbá szándékunkban áll segíteni ezt az eljárást, amikor túrára mentek számos anyahajóra. Vannak oktató eszközeink a fedélzeten, melyek képesek segíteni megtapasztalni azt, hogy mivé kell válnotok. Ezen nagy eljárások részeként, be fogjuk mutatni nektek Belső Földi unokatestvéreinket, az Agarthaiakat.
Közeledik a vége annak a nagy titoknak, amit a sötétség régóta rejteget előletek. Az összes bolygó és csillag belül üreges. Gaia felszíne alatt egy másik világ van, mely mindig a teljes tudatosság birodalmában létezik. Ez az 5D-s valóság valójában nagyobb annál, mint azt el tudnátok képzelni.

Ez az, amiért Gaia-nak ki kell terjeszkednie, amikor a bolygótok egy teljesen 5D-s valósággá egyesül újra. Ez a kiterjesztett birodalom tanúja lesz két hold visszatérésének, melyek mérete a jelenlegi "Holdatok" háromnegyede. Keringési pályájuk hozzávetőlegesen 180 fokban lesz egymástól. A jelenlegi mű-holdatok átköltöztetéséhez egy megbeszéléssorozat fog társulni részünkről, ami ki fogja fejteni világotok valódi ősi történelmét.

Ennek Fényében, jobban meg tudjátok érteni azt az összetett kotyvalékot, ami a jelenlegi filozófiai hitrendszeretek. Erre a dologra nem kell szentként tekintenetek, de rá kell jönnötök, hogy egyszerűen egy eszköz volt, amit korábbi Anunnaki mestereitek arra használtak, hogy megtévesszenek és manipuláljanak benneteket. Ezt igazságok fogják felváltani, és annak érzékelése, hogy mi valóban az isteni.

A Felemelkedett Mesterek még mélyebb értelmezést fognak adni nektek arról, hogy mit jelent hallhatatlan és teljes tudatosságú Fénylénynek lenni. Ezek a tények alapként fognak szolgálni, ami felerősítheti annak érzékelését, hogy kik vagytok valójában!
A valódi identitás nagyon felvillanyozó, és bepillantást nyújt abba, hogy a Mennyország és az isteni kapcsolat a fizikai és spirituális birodalmak között valójában mi. Ez a szent kölcsönhatás az elsődleges mozgatórugója társadalmunk minden tettének.
Egy olyan birodalomba fogtok lépni, ami tele van igazsággal, rituáléval, és különleges tettekkel. Pontosan meg fogjátok tudni, hogy minden dolog egy, és mindent megtudtok arról a dicsfényről, ami felöleli az összes valóságot. Képesek lesztek mindig eszmecserét folytatni spirituális és fizikai vezetőitekkel.

Ez olyan valami, amit mi szentnek tekintünk. Meg fogjátok tanulni ezt, és felfedezitek, hogyan a legjobb kölcsönhatásba kerülni. Mindegyikünk valóban egyedülálló spirituális és fizikai kapcsolatokkal rendelkezik. Ezek képezik az alapját napi tetteinknek galaktikus társadalmunkon belül. A tanácsadótok megízleltei veletek ezt, és megérteti annak szükségességét, hogy előkészüljetek sikeres galaktikus Lényként kezdődő új életetekre.

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Felettébb áldott híreket hozunk! Nagyon közel álltok azokhoz a változásokhoz, melyek végre szabaddá tesznek benneteket. A társaink és azok akik segítenek nekik egy új pénzügyi rendszer létrehozásában, megszerezték alapvető megállapodások sorát. Ezek az áldott egyének állítják fel a végső dátumokat szent áldásotok megnyilvánulására.
Ráadásul abban a forgatókönyvben is megegyezés született, ami lehetővé teszi az új kormányzást. Ennek következményeként, most ezen felettébb sötét és bonyolult valóság véget érését megelőző utolsó időszakban vagytok. A pénznemekben való változás, és azok a letartóztatások, melyek történni fognak, a Fény felemelkedését, és a magasabb tudatossági állapotba való átmenetet jelzik. Nagy örömben vagyunk, és jelenleg készítjük magunkat azokra a nyilvános tanításokra, amiket adnunk kell nektek. Van sok tudás és bölcsesség, amit az új valóságba való átmenethez kell használnotok. Nagy áldásunk megy hozzátok!

Ahogy fogadjátok, mindig legyetek tudatában, hogy mi is történik. A sötét összeesküvés most veszti el vagyonát, és közben ti meg hozzájuttok a tiétekhez. Az isteni cél van működésben. Ezért használjátok ezeket az anyagi forrásokat bölcsen, és engedjétek hittestvéreiteknek, hogy élvezzék ennek az új jólétnek a gyümölcseit. Legyetek tisztában vele, hogy egy új valóság körvonalazódik, és ez szerencsés új kilátásaitokban tükröződik.

Álljatok készen, hogy amikor az szükséges, elmagyarázhassátok, hogy miért állt fel új kormányzás. Ez drasztikusan megváltoztatja életeteket ezen a világon, és a rendelkezések minden egyes része a Teremtés legmagasabb régióiból érkező tiszta Szeretetben kerül kibocsátásra.
Nem csak űrcsaládjaitoktól és tőlünk fogtok kapni üzeneteket, hanem spirituális családjaitoktól is. Az elszigeteltségetek hivatalosan véget fog érni, és helyére egy mindazzal való nagy újraegyesülés kerül, ami körülveszi az emberiséget ebben a galaxisban.
A Szellem képviselőiként érkezünk, és a Fényt kifejezni - azt a Fényt, mely állandóan bővelkedik!

Szeretnénk elmagyarázni azokat a nagy felelősségeket, melyek ebből a nagy újraegyesülésből adódóan kerülnek felszínre. Az élő lélek Gaia, alig várja, hogy visszatérjen korábbi dicsfényébe, és ő ismeri, hogy jövőbeli feladataitok mik lesznek. Büszke mindegyikőtökre, és ki akarja venni a részét abban, hogy felettébb hősies és nagy galaktikus társadalmaitok bázisa legyen.

Sok minden fog történni, miután megteremtitek ezt az új csillagnemzetet. A Mennyország számos dolgot elrendel számunkra ezen felelősségekkel kapcsolatban, amiket mi kollektíven fogunk véghez vinni. Valójában az egész emberi család nagy tettekre számíthat tőlünk! Örömet kell hoznunk, és ezen tetteket arra használni, hogy tovább bontakoztassuk a Teremtést a fizikaiság egészében. Ezt mondva Hozsannát kiáltunk mindannyiunk Teremtő Urának!

Ma folytattuk üzeneteinket. Mint azt láthatjátok, nagyon közel vagyunk ahhoz, amire mindannyian vágyunk. Elérkezik az ideje, hogy mindenki vidáman fogadja ezt az új valóságot, és teljes mértékben megértse, hogy mit várnak tőlünk. Ez a nagy újraegyesülés közeledik. Legyetek készek mindannak a fogadására, amit ez jelent! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

forrás:/foldimennyorszag/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

Hírkategóriák