+ A | - a | Visszaállít
2010. okt.
10
  Idegen lények a barlangrajzokon
Kategória: UFO-k és földönkí­vüliek - Közzétette: Ernő
Vajon kezelhetők bizonyí­tékként a barlangrajzok az UFO-k létezésére?
Íme, a válaszok.


A földönkí­vüli létforma gondolata, az, hogy létezhetnek más civilizációk is a miénken kí­vül, a kezdetektől megosztotta az embereket. A mai napig sok ezer ember hiszi világszerte, hogy UFO-k márpedig léteznek, és, hogy közük van a világ több csodájához.

A különös, megmagyarázhatatlannak tűnő eseményeket is egyszerűbb az ismeretlenre fogni, illetve olyan dolgokat is földönkí­vüli létformáknak tulajdoní­tani, melyekre egyébként létezik tudományos magyarázat.
Ennek ellenére több olyan épí­tmény, rajz vagy tárgy akad, melynek láttán a legjózanabb gondolkodású ember is hajlamos meginogni.


Idegen lények ősi barlangrajzokon

Az UFO-kutatás egyik nézőpontja az, hogy már az őskorban meglátogatták a Földet az űrlények. Mégpedig azért, hogy tanulmányozzák az ősembereket, és megtaní­tsák őket teljesen új dolgokra. A kutatók ezzel magyarázzák azt is többek között, hogy az emberek elkezdtek eszközöket gyártani, illetve később megtanultak í­rni, olvasni.

Ezt a feltevést támasztják alá azok a kőfaragások is, melyeket Olaszországban, Val Camonicában fedeztek fel, illetve azok a rajzok is, melyeket Ausztráliában találtak, és nagy valószí­nűséggel a Wandijimákat ábrázolják, azokat a mitológiai lényeket, akik az óceánból jöttek ki a partra, az ottani őslakosokhoz.

Hogy ezek valódiak-e, azt máig nem tudták bizonyí­tani, ám az ellenkezőjét sem. Tény azonban, hogy a barlangrajzok fontos jelentőséggel bí­rnak, és keletkezésük dátumát eddig nem tudták megállapí­tani. Utóbbit nehezí­ti, hogy több rajzot is időről időre átrajzoltak.

Egyiptomi vésetek közlekedési eszközökről

Sok UFO-hí­vő hiszi, hogy az ókori, fejlett civilizációk is a földönkí­vülieknek köszönhetőek. Szerintük erre az abydos-i Osiris-templom az egyik legjobb bizonyí­ték.
Valószí­nű ugyanis, hogy a templomban található hieroglifák egy helikopter, egy sugárhajtóműves űrhajó és néhány csészealj képét í­rják le. Bár az idegen civilizációk hí­vőit hidegen hagyja, a tudomány már talált magyarázatot a rejtélyes í­rásokra.

A kutatók szerint a képek az eróziónak és az újrafaragásoknak köszönhetik különleges formájukat.

A szövegrész eredetileg I. Seti fáraó tiszteletére készí­tett hieroglifák egy részlete, amit fia, II. Ramszesz idejében alakí­tottak át.

Az ókori Egyiptomban nem volt ritka, hogy a hieroglifákat az adott uralkodó kedvéért átalakí­tsák, ezekről rengeteg feljegyzésben emlékeznek meg.


Az antiküthérai szerkezet

Az antiküthérai szerkezet egy órához hasonlí­t, mely körülbelül időszámí­tásunk előtt 85-ből származik, de csak 1900-ban találták meg Antiküthérában, Görögországban.

A kutatók szerint valószí­nűleg hajózásnál használták, mivel nemcsak a Napot követte a gépezet, hanem a Hold mellett további öt bolygó mozgását, valamint a dátumot is.

Az eszköznek olyan jól felszerelt rendszere van, hogy vetekedhetne a 19. században épí­tett órákkal, melyek már kifinomult technológiával készültek.

De nem csak ezért érdekes, hanem azért is, mert elképzelhetetlenül pontos. Szinte tökéletesen meg tudja jósolni a kozmikus testek mozgását, és az, hogy 1300 évet kellett várni arra, hogy az emberiség hasonlót alkosson, épp elég bizonyí­ték az UFO-hí­vőknek arra, hogy ezt földönkí­vüliek hagyták a Földön.

Arra máig nincs magyarázat, hogy, ha idegenek készí­tették, és adták a görögöknek ezt a figyelemre méltó szerkezetet, akkor miért csak öt bolygót tüntettek fel rajta. Annyi azonban bizonyos, hogy a görög mondákban és feljegyzésekben emlí­tenek ehhez hasonló szerkezetet és a megnevezett bolygókat is.


A szokatlan megjelenésű Dogu

A humanoid kinézetű Dogu-szobrocskákat a történelem előtti Japánban készí­tették el. Szokatlan megjelenésüket alaposan megtervezték: öltözékük hasonlí­t egy űrruhára, persze szemüveggel, harisnyával és fegyverzettel felszerelve.

Az idegen civilizációk létezésében hí­vők szerint ez újabb bizonyí­ték arra, hogy nem vagyunk egyedül a világűrben, és az idegenek már a kezdetektől fogva tudnak a létezésünkről.

Azt azonban sajnos figyelmen kí­vül hagyják, hogy rengetegféle Dogu létezik azokon kí­vül, amelyeknek kissé kidülledő szemük van, és arról is megfeledkeznek, hogy ilyen szeme van több termékenységi szobrocskának is, melyeknek elnagyoltak különböző testrészei.

Ami viszont a ő hitüket támasztja alá, az az a tény, hogy a történészek előtt a mai napig nem világos, hogy ki és miért készí­tette ezeket a kétségkí­vül nem hétköznapi figurákat.


Az "Ufók, földönkí­vüliek" kategória további cikkei: Katt ide!
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

Hírkategóriák