+ A | - a | Visszaállít
2010. okt.
23
  2001. szeptember 11. - avagy a "terrortámadás" mese cáfolata - 2. rész
Kategória: Háttérhatalom - Közzétette: Ernő
11. A tanúk robbanásokról beszélnek.

Több túlélő, akik ki tudtak menekülni az épületekből, egymástól függetlenül, élő TV interjúkban számoltak be robbanásokról. Pl. Steve Evans is, aki a BBC-nek í­gy nyilatkozott: "Történt egy robbanás. Nem gondoltam, hogy ez egy robbanás volt, de a torony teljes alapzata megremegett! és akkor, amikor már mi kint voltunk, bekövetkezett a második robbanás, majd azt követte egy egész sorozat robbanás.... Döbbenetes, hogy ez a robbanás, a robbanások sorozata ilyen pusztí­tást végzett."

Egy szí­nesbőrü üzletember, aki teljesen porosan rohant ki a WTC-ből, a következőket mondta a Dán DR-TV1 nek: "A nyolcadik emeleten egy hatalmas robbanás letaszí­tott a lábamról."

A német Sat1 csatorna szintén élőben mutatott embereket, akik a tornyokból menekültek kifelé. Egyiküket, Tom Canabant azonban még interjú közben, müködő kamera előtt állí­tott meg két FBI ügynök, majd elvezették.

Azonban több tüzoltó is hallotta a robbanásokat. Louie Cacchiolo, szintén tüzoltó, a következőket nyilatkozta a People magazinnak: "Az embereimet felvittem lifttel a 24. emeletre, hogy evakuáljuk az ott lévő irodai dolgozókat. Amikor utoljára jöttünk lefelé, egy bomba robbant."

Valóban mindkét torony precí­zen zuhant önmagára, csak port és romokat hagyva maga után. Robbantási szakértők szerint magas fokú precizitás kellett volna ahhoz, hogy a tornyok ilyen szabályosan omoljanak össze.

Egy igen tekintélyes robbantási szakértő rögtön, a romok helyzetét látva azt a feltevését hangsúlyozta, hogy az épületeket robbanóanyag segí­tségével döntötték romba. Ez a szakértő, Van Romero az újmexikói Bányászati Technológiai Intézet alelnöke volt.12. Bizonyí­tékok megsemmisí­tése.

Ha nem a repülőgépek becsapódása, hanem ténylegesen robbantások okozták a két torony teljes összeomlását, ennek a nyomai fellelhetőek lennének a romok között. Pontosan ez a vizsgálat maradt el. Valamilyen rendeletre hivatkozva, még mielőtt egy vizsgálóbizottság összeállhatott volna, a romokat gyorsan eltakarí­tották!

William A. Manning, az amerikai tüzoltó magazin, a Fire Magazin főszerkesztője ezt a tettet nyilvánosan a "bizonyí­tékok megsemmisí­tésének" nevezte.

2002 március 6.-án a kongresszus tudományos bizottsága azt közölte, hogy a vizsgálatokat akadályozzák, mert "Néhány fontos acéloszlop maradvány eltünt, Még mielőtt a vizsgálatot végzők a szerencsétlenség helyszí­nére érkeztek volna"!

A fémroncsok gyors eltakarí­tásáért egyedül egy cég, a Newark-i "Metal Management" volt felelős. Csak Shanghaj-nak több mint 50.000 tonna szétroncsolt fémtartószerkezetet adtak el, ócskavasként. A cég mellesleg ragyogó teljesítményével mellékesen 3 millió dollárt keresett.

13. Előrelátó, ominózus pénzügyletek.

2001 július 26.-án Larry Silverstein úr mindkét WTC torony bérleti jogát megszerezte. Ez hála az ausztrál-izraeli partnerének, Frank Lowy-nak, nagyon előnyös kondí­ciókkal sikerült neki. Lowy, Lewis Eisenberg barátja, aki vezetője az amúgy állami kézben lévő New York-i kikötői hivatalnak, amihez a WTC tartozott. Az ingatlan spekuláns Larry Silverstein azon nyomban 3,55 milliárd dollárra biztosí­totta a WTC komplexumot, amely összeget a bonusz járadékokkal együtt be is fog kaszálni, mint ahogy azt ingatlan-konszernének média főnöke Harold Rubenstein nyilvánosan közölte. 48 nappal azután, hogy megkötötte Eisenberggel a bérleti jogi szerződést, a WTC - ből nem maradt más, mint egy hegy ócskavas és törmelék.

14. A biztonsági rendszer hihetetlen meghibásodása a Pentagonnál.

8.45-kor csapódott az első gép a WTC első tornyába, 9.03-kor a második.

9.30-kor Bush már háborúról beszél Amerika ellen. Mégis, 9.47-kor, egy órával az első merénylet után, a VILÁG legjobban biztosí­tott épületébe, melynek saját radar- és rakétarendszere van, a Pentagon épületébe is belezuhant egy repülőgép. A Pentagon elleni merénylet nem következett be váratlanul. A gép már egy órája letért az előí­rt légifolyosóról, és akkor már az egész országban, s különösen a biztonsági erőknél, legkésőbb 9. 03-óta a legmagasabb készültségi fok volt elrendelve. A francia szerző, Thierry Meyssan megjelent könyvében, melynek cí­me a Effroyable Imposture magyarul : A megrendezett terrorizmus (a könyv pl. Németországban megjelent a Kassel-i Defacto kiadónál http://www. edition-defacto.de) -, fotókat közöl a becsapódás helyéről a Pentagon épületében. A fotók mellett, az arányok érzékeltetéséhez, a Boeing gépet is megmutatja.

A Boeing szárnyfesztávolsága körülbelül a háromszorosa a fotókon látható becsapódási lyuknak, mely a Pentagon épületén keletkezett! Máig vita tárgya, hogy találtak-e repülőgéproncsokat a helyszí­nen.

Tényleg egy repülőgép csapódott be a Pentagonba? Vagy esetleg itt is bombákat használtak? Ez mondjuk megmagyarázná, hogy miért nem látta SENKI a repülőgépet. Na de akkor hol volt az a gép?

15. A titkos Bush-Blair feljegyzések.

A tekintélyes angol újság, a "London Telegraph" 2002 október 8.-i számában nyilvánosságra hozott olyan információkat, melyek szerint az IRA több titkosí­tott telefonbeszélgetést hallgatott le, melyek Bush és Blair között hangzottak el. A beszélgetésekben Bush elárulja titkos szándékait az iraki háborúval kapcsolatban, és azt is, hogy előre tudott a szeptember 11.-i merényletekről.

Az interneten megjelent Telegraph cikk cí­me , amit a lap í­rországi tudósí­tója, Thomas Harding í­rt, í­gy hangzott: "Bush-Blair transcript seized by IRA spyes" -magyarul: A Bush-Blair kódot az IRA megtalálta. Harding ezt í­rja: "A bizalmas dokumentumok, melyek az IRA kémei kezébe kerültek, dekódolt telefonbeszélgetéseket tartalmaznak, melyek Tony Blair és Bush elnök között zajlottak. Ezt tegnap a biztonsági szolgálatok (security sources) is megerősítették.... A közlemény, hogy az IRA titkos dokumentumokhoz jutott, az Egyesült Államokban valószí­nileg a megdöbbenés egész hullámát fogja elindí­tani.

Davi Trimble Észak-Írország miniszterelnöke és képviselője az Ulster-i unionistáknak, a republikánus kémtörténetet a következőkkel kommentálta: "10x rosszabb ez, mint a Watergate."!!! A titkos dokumentumok leleplezték, hogy mit árult el Bush (jun.) Blair-nek Irakkal kapcsolatos szándékairól. Bush nehézségekről beszél egy Irak elleni háború elkezdésével kapcsolatban, mert az összes titkos felderí­tési adat szerint, Irak semmilyen katonai fenyegetést nem képvisel. Ebben az összefüggésben beszélt a továbbiakban Bush és Blair az olajkérdésről. Bush hangsúlyozza, hogy a Szaúd-arábiai olajkészletek sokkal csekélyebbek, mint az iraki készletek. Irak a Bush-féle olajbirodalom számára igen fontossá vált, mert cége egy 11 milliárd dolláros pert nyert a konkurens TEXACO-val szemben. Igy a Bush-féle PENNZOIL cég a korábbi TEXACO területeket veheti célba. A továbbiakban kiderül a dokumentumokból, hogy Bush (jun.) azért retteg egy élő Husszeintöl, mert attól tart, hogy Saddam tudja, s í­gy tanúként léphet fel Bush (sen.) ellen, annak az Irak-iráni háború létrejöttében játszott szerepe miatt. Akkoriban Irán ellen az irakiak vegyi fegyvereket vetettek be, mely fegyverek vegyi hatóanyagai az amerikai La Farge cégtöl származtak. Bush (sen.) volt akkoriban ennek a cégnek a fő tulajdonosa. A cég elnöke pedig akkoriban Hillary Rodham Clinton volt!!!

[ lásd a "Spiderí­s Web-The secret history of how the White House illegally armed Iraq", von Alan Friedman (Journalist der Financial Times of London), Bantam Books, 1993.-c. könyvet. ]

A továbbiakban Bush és Blair arról a veszélyről beszél, hogy a Mossad által zsarolhatókká válhatnak azáltal, ha kiderül, hogy tudtak előre a szeptember 11.-i merényletekről. Hogy ez a hí­r ne terjedhessen tovább, ezt a témát legmagasabb körökből, az úgynevezett "D-feljegyzéssel" látták el.

S ha mégis kiszivárogna valami a titkos beszélgetésekből, azt hamisí­tványnak fogják kikiáltani.

Ha valaki az angol törvényhozásba beágyazott "D-feljegyzést" Angliában megszegi, a rendőrség különleges egysége az érintett szerkesztőség számí­tógépeit, nyomdagépeit, irodai eszközeit, de még az autóit is lefoglalhatja.

Mégse sikerült teljesen megakadályozni, hogy ez az információ ne terjedjen tovább.

Lásd a "THE OVERTHROW OF THE AMERICAN REPUBLIC", Part 18 by Sherman H. Skolnick 10/8/2, Secret Transcripts expose Bush)

16. Ki húzott hasznot a merényletek időzí­téséből?

A terroristák nagyon pontosan tervezik meg merényleteiket és azok időpontját.

2001 nyarán világszerte egyre hangosabbá vált a kritika az USA és Izrael politikájával szemben.

A Dél-afrikai rasszizmus elleni konferencia csúcspontja az volt, amikor az USA-t és Izraelt rasszizmussal vádolták. A Durban-i záró protokollban a következőket fektették le: "A rabszolga-kereskedelem az emberiség elleni büntettnek számí­t". Ez a határozat biztosí­totta sok harmadik világbeli ország követelését jóvátétel fizetéséért az Egyesült Államokkal szemben a több száz éves rabszolga-kereskedelem miatt, miután US-zsidó világszervezetek a második világháborús üldözésekért hatalmas összegi jóvátételeket követeltek. Az USA és Izrael képviselői tüntelőleg kivonultak a konferenciáról, annak állí­tólagos antiszemita tendenciája miatt. A világ közvéleménye felfigyelt az amerikai hatalmi politikára és protestált a maga részéről.

Az amerikai-izraeli imázs mélyponton volt és az igen különös körülmények között megválasztott Bush (jún.) pedig nevetség tárgyát képezte.

Iszlám terroristák számára 2001 szeptemberében elkövetni egy merényletet, a legnagyobb ostobaság lett volna. Amire az USA és a pro-izraeli erők számára ebben a fázisban szükség volt, az nem volt más, mint egy iszlám szélsőségesek által elkövetett brutális merénylet, melynek hatására az USA az áldozat szerepébe kerül, és a kocka máris fordul. Pontosan ez történt 09.11.-én. A kí­vánt hatás: Amerika és az egész nyugati világ egyesült a terrorizmus elleni harcban. Iszlám terroristák számára a következményeket nem volt nehéz belátni.

Logikus dolog lett volna egy olyan idöpontban, amikor a világ közvéleménye soha nem látott mértékben kritizálta az USA politikáját, mindezt egy őrült terrorakcióval romba dönteni és az iszlám ellenségeinek ezzel ideális ürügyet, szolgáltatni egy ellencsapáshoz??

"A világnak most világháborút kell folytatnia Izrael ellenségei ellen azért, ami New Yorkban és Washingtonban történt" - idézi Ehud Barak volt izraeli miniszterelnököt a Le Monde 2001.09.13-i számában.

17. A Bin Laden beismerő videó.

2001 decemberében hirtelen előkerül egy videofelvétel, amit állí­tólag US-csapatok véletlenül Jalalabad-ban találtak. Igen, egy Afgán város poros romjai között, az amerikai katonák találnak egy videokazettát. Minden városban amerre járnak, minden videokazettát megnéznek? Nem afgán felirat állt a kazettán, hogy ennyire feltünt nekik? Vagy esetleg angol nyelvi? Vagy a kazettának egészen más a története?

Mindenesetre a kazetta éppen a megfelelő időben került elő, amikor a kezdeti háborús eufória már lecsengőben volt, s í­gy a világ közvéleménye megint felrázódott. Maga a felvétel nagyon sötét és a rajta lévő hangok is igen rosszul hallhatóak. A döntő mondatok elhangzásakor Bin Laden arca nem is látszik a sötétben. Bin Ladőn ismerői szerint nem az ő hangja és beszédstí­lusa hallható a felvételen.

Más szintén kritikus megfigyelők szerint meg sem lehet állapí­tani, hogy a rosszul megvilágí­tott turbános alak egyáltalán a hí­rhedt terrorista-e. Nagyon valószí­nütlen, hogy Bin Laden (aki tagadja, hogy a felvételen ő van) egy videokamera előtt hencegne a merényletekről, illetve, hogy menekülő Al-Quaida tagok pont ezt a videofelvételt felejtenék magukkal vinni! Amit Bin Laden a felvételen mond, az pont az amit a háborús kedvü amerikai vezetők hallani akarnak. Amit állí­tólag Bin Laden a videón mond, az gyakorlatilag lehetetlen: mégpedig, hogy a merényleteket ő és Mohammed Atta szervezték meg Afganisztánból és arab országokból, és hogy a társaik gyakorlatilag a merényletekig nem is tudták mi az akciók célja!! Ennek ellenére mégis képesek voltak 2 gépet mérnöki pontossággal nekivinni a WTC tornyoknak, illetve 1 géppel rázuhanni a Pentagonra, mégpedig előzetes ismeretek nélkül!!

18. A kábí­tószer komponens.

1979 óta, a Szovjetunió afganisztáni intervenciója óta támogatja az USA és a CIA különösen az afgán felkelöket, melynek következményeként az ország a világ legnagyobb nyers ópiumszármazék elöállí­tójává vált.

A Tálibok 2001 februárjában megsemmisí­tették a történelmi Buddha szobrokat és a teljes ópiumtermést (US tulajdon!!). Ezt az eseményt a nemzetközi sajtó is közli 2001 május 17.-én, még Colin Powell-nek is meg kell dicsérnie a tálibokat, a kábí­tószer elleni harcban végzett munkájukért. 43 millió dollárt í­gér jutalmul nekik!

Az Egyesült íllamok még 2001 májusában is nyí­ltan támogatta az afganisztáni tálib rendszert, ami egyébként is amerikai támogatással jött létre.

Micheal C. Ruppert, volt Los Angeles-i rendőrtiszt nyilvánosságra hozta jelentését, ez ügyben: Még röviddel ezelőtt is Afganisztán szállí­totta a globális nyers ópiumszármazékok 75%-át, mely a CIA jelentös bevételét képezte. A CIA jelentös részt vállalt az afganisztáni heroin-laboratóriumok kiépí­téséböl. A termesztök 300$/kiló összeget kapnak, a nagykereskedök vásárlásnál 10. 000 $-t fizetnek.

Melyik más terméken van ekkora haszon? A tiszta éves nyereség több mint 1 billó US$.

Az afganisztáni északi Szövetség idöközben beleegyezett, hogy újra termel ópiumot, ha újra hatalomra kerül.

Ki hiszi még el azt, hogy a több millió tonna kábí­tószer, amit évente forgalmaznak, valamiféle magányos dí­lerek cipösarkába rejtve kerül be a különbözö országokba?

Nem, itt egész repülögép-szállí­tmányokról van szó, és a szolgálatok megint semmit nem vesznek észre, pontosan, mint 09.11.-én. ( ????????????????????????????? )

19. Az olaj komponens.

Jó ideje ismeretes, hogy a Kaszpi-tenger vidékén (Gruzia, Csecsenföld) hatalmas olajkészleteket fedeztek fel. Amerikai olajkonzorciumok Pakisztánon és Afganisztánon keresztül vezetékeket akarnak kiépí­teni lefelé az Arab-tengerhez. Idöközben már mindkét ország kormányai készek együttmiködni az amerikai nagyvállalatokkal.

Az egyik olajcég, mely a vezetékeket épí­tené és már tanulmányokat is készí­tett, az a Halliburton, melynek mostani főnöke az a Richard "Dick" Cheney, akit Bush (jun.) elnök nevezett ki alelnökké, és aki már papa Bush alatt, mint védelmi miniszter, az öböl háború alatt olyan bátran megvédte az amerikai érdekeltségeket.

20. A dátum. - ( úgyis mint kabbalisztika )

Szeptember 11.-e már korábban nagyobb események dátuma volt.

1978. 09.11.-én í­rták alá a Camp David-i egyezményt.

1990.09.11.-én röviddel az Irakiak kuvaiti inváziója után tartotta meg Bush (sen.) elnök azt a beszédét, melyben elöször követelte nyilvánosan az "uj világrend" szükségességét.

Napra pontosan 11 évvel utána, 2001.09.11.-én történtek azok a merényletek, melyek után a világ nem úgy néz ki többé, mint korábban.

Ez pedig 23 évvel történt Camp David után, amire Wilson regénye, az "Illuminatus" emlékeztet minket, melyben a hátsó hatalmak számára olyan fontos 23-as számról van szó.

A Pentagon épülete, ami szintén érintett volt a merényletekben, kapcsolódik a dátumhoz.
Az okkult jelentésü ötszög alakú épület alapkövét ünnepélyes ceremónia kí­séretében, 1941.09.11.-én tették le, melynek 60. születésnapját egy "különleges" tüzijátékkal ünnepelték.
09.11.-töl pontosan 111 nap van hátra az év végéig. Ezekkel a dátumokkal és számokkal különbözö okkult tényezök vannak kapcsolatban.

Iszlám terroristák soha nem használnák a számmisztikában és az asztrológiában - mely praktikák szerintük a "sátán eszközei" - jelentéssel bí­ró dátumot akciójuk idöpontjához.

Ez a számmisztika a talmudi Kabbala-nak felel meg. Ezen irányzat képviselői MINDEN lépésüket bonyolult technikákkal elöre kiszámí­tják, mely technikák a nem beavatottak számára teljesen érthetetlenek.

21. A WTC tornyok szokatlanul üresek voltak.

A WTC tornyokban egy átlagos napon több, mint 50.000 ember dolgozott.

Ha fanatikus terroristák lettek volna az elkövetők, egy ilyen gondosan kidolgozott merényletet bizonyára akkor hajtottak volna végre, amikor "minél több átkozott kapitalista üzletember" tartózkodik a tornyokban, ergo bizonyára nem 9 óra elött, amikor még kevesen vannak az épületekben, és a felsöbb vezetök sincsenek a helyükön. Kezdetben több tí­zezer áldozatról szóltak a hí­radások, ám a számok gyorsan csökkentek. Hónapokkal később újra lefelé korrigálták az áldozatok számát. 2002.01.09.-én az áldozatok száma 2893, beleszámí­tva a repülögépeken lévöket és a személyzetet, valamint a 300 tüzoltót.

.........192-9
Ez "csak" 1200 személy TORNYONKÉNT.

Ez í­gy is borzasztó, de akkor is marad a TABU kérdés:

Hol voltak a többiek???

Rögtön egy másik tabukérdést vet fel az elsö kérdés, mégpedig: A támadások utáni hí­radások szerint a WTC tornyok voltak az arab világ szemében a cionista-zsidó világgazdasági hatalom fellegvárai, és ezért lettek a támadások fö célpontjai.

Ezen körök hány magas rangú vezetöje vált a merényletek szerencsétlen áldozatává?

22. Haszon a tőzsdén.

2001 szeptember 17.-én a CBS 60-Minutes c. müsorában a következőröl tudósí­t:

Magas rangú amerikai személyiségek a kormány és a CIA köreiböl, röviddel 09.11. elött eladták a légitársaságokban lévö részvénycsomagjaikat. Hivatalosan erre azt közölték, hogy az eladásokat követik, de semmi nem történt és az ügyet többet fel sem emlí­tették a médiában.

Független nyomozati szervek felfedezték, hogy a legaktí­vabb személy a börzei tranzakciókban egy bizonyos A. Krongard nevü úriember volt, aki a CIA Executive Director-ja, azaz a CIA hivatalban lévő igazgatója.

23. Hangulatkeltés az új világrendhez.

A harmincas évek óta tündököl az 1$-os bankjegyeken egy piramis képe, "a mindent látó szem"-mel, alatta a következő felirat Novus Ordo Seclorum-magyarul "új világrend". Amióta Bush (sen.) 1990.09.11-i megtartotta beszédét, a kifejezés általánosan ismert.

Az amerikai rezsim, amely a jelenlegi elnököt kissé ironikusan békeszeretőnek mondja, nagyon is harcias. Mióta a bölcs amerikai elnök, Monroe által hozott törvényt (semmilyen helyi konfliktusba való be nem avatkozás, az USA területén kí­vül) az első világháború alatt Wilson elnök eltörölte, az amerikai rezsim számtalan háborút viselt, és olyan tömeggyilkosokkal, mint pl. Sztálin, leállt tárgyalni. Gondoljunk csak a II. világháború végén a békekonferenciára, ahogy az amerikaiak "békésen" ücsörögtek Sztálin mellett.

Milyen volt az amerikai béke a II. világháború után?

Mí­g zajlott a hidegháború, tényleges háborúk is folytak USA jelenléttel:

Korea (1950 - 1953), Guatemala (1954, 1967 - 1969), Indonézia (1958), Kuba (1959 - 1961), Belga-Kongo (1965), Vietnam (1961 - 1975), Laos (1964 - 1973), Kambodzsa (1969 - 1970), Grenada (1983), Iran (via Irak, 1980 - 1988), Lí­bia (1986), Panama (1989), El Salvador, Nicaragua (nyolcvanas évek), Irak (1991 óta), Bosnia (1995), Sudan (1998), Szerbia (1999).

És most Afganisztán.

Nemsokára Irak? Szomália? Jemen? Irán? Syria? Lybia? Sudan? É-korea?

Hova fog ez vezetni?

24. Mit jelent mindez?

A szeptember 11.-i terrortámadások nem "egy Amerika elleni" támadások voltak, mint ahogy azt MINDIG is hangoztatták, hanem egy támadás a demokrácia, és a jogállamiság ellen.

A WTC tornyokat szándékosan robbantották fel és a repülőgépeket is csak ürügyként használták fel, hogy legyen indok egy világot rengető változásra - s mindezt az ördögien zseniális tettet az egész világ szeme láttára -, hogy a tervek valódi kiagyalói rövid- és hosszú távú céljaikat egy csapásra elérjék. Valamint, hogy a számukra megfelelő eszközök alkalmazásának semmi ne álljon az útjába.

Mindenesetre a számtalan egyértelmü nyomból logikus a következtetés:

Ezt a sátáni tettet a legmagasabb körök tervezték és hajtották végre, olyan körök, amik gyakorlatilag KORLÁTLAN anyagi hatalom fölött rendelkeznek, titkosszolgálati körökben szintén korlátlanok a lehetőségeik, és rendelkeznek bármikor félrevezethető, vagy fanatizált Kamikázé-végrehajtókkal. Ez a valóban embertelen tett fog elég ürügyet szolgáltatni számukra ahhoz, hogy földünk, társadalmaink szerkezetét, a terrorizmus elleni szent harc és a biztonság álcája alatt radikálisan saját szándékaiknak megfelőlen átalakí­tsák, mellesleg hatalmas nyereségekre szert téve az olaj- és kábí­tószerüzleteikkel.

Az amerikai kormány már most rendszeresen átlépi a jogállamiság kereteit, és saját alkotmányát veszi semmibe, ill. érvénytelení­ti annak pontjait, s a polgárjogok a terrorizmus elleni harc ürügyén folyamatosan sérülnek, a saját határain belül. Egyre több a terroristaellenes törvény, ami sérti az állampolgárok jogait, melyek igazi célja a TOTÁLIS és globális ellenőrzés.

Ezt a folyamatot támogatja a technikai "haladás" is, melynek már most bármikor bevethetőek lennének az "áldásai", ( bőr alá épí­tett ID chip-ek, ujjlenyomatos polgári igazolványok, stb.); ez már csak idő kérdése és a kézpénzforgalom helyetti bankkártya rendszert is leváltja egy még ellenőrizhetöbb technika, és még sorolhatnánk.

Ami 2001.09.11.-én történt, az nem a vége, hanem csak a bevezetője további hihetetlen eseményeknek és hazugságoknak, melyeket valószí­nüleg már nem lesz ennyire könnyü átlátni.

/lucidumintervallum/

Kapcsolódó videók: Katt ide!

Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

Hírkategóriák